ΗΥ-150. Προγραμματισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΥ-150. Προγραμματισμός"

Transcript

1 ΗΥ-150 Δυναμική Διαχείριση Μνήμης (1/2)

2 Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Μέχρι τώρα στατική ανάθεση και δέσμευση μνήμης Ζητούσαμε στο πρόγραμμά μας τη μέγιστη μνήμη που μπορεί να χρειαζόμασταν #define MAX_SIZE int array[max_size]; Μειονέκτημα : Υπάρχουν εφαρμογές που το MAX_SIZE είναι άγνωστο οπότε αναγκαζόμαστε να δηλώνουμε μεγάλες τιμές και να χάνουμε και σε μνήμη και σε ταχύτητα Δυναμική κατανομή μνήμης (dynamic memory allocation) Αίτηση από το λειτουργικό να μας παραχωρήσει μνήμη Ειδοποίηση στο λειτουργικό ότι δεν χρειαζόμαστε πια ένα μέρος μνήμης Ό,τι δεσμεύετε πρέπει να αποδεσμεύετε

3 Γιατί χρειαζόμαστε δυναμική μνήμη; Διότι ο αριθμός των δεδομένων μπορεί να μην είναι γνωστός τη στιγμή της μετάφρασης. Π.χ. Να εξαρτάται από την είσοδο (π.χ. ο χρήστης επιλέγει να δώσει Ν αριθμούς) Μπορεί να εξαρτάται από κάποιο ενδιάμεσο υπολογιστικό αποτέλεσμα Τα δεδομένα μπορεί να αυξομειώνονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος

4 Γιατί χρειαζόμαστε δυναμική μνήμη; Βάση για πιο πολύπλοκες δομές δεδομένων Intro to Pointers and Memory in C Dynamic

5 Κατηγορίες Μνήμης του Προγράμματος Μνήμη αποθήκευσης του κώδικα του προγράμματος Μνήμη αποθήκευσης των μεταβλητών ενός προγράμματος που δεσμεύονται με στατική ή αυτόματη διαχείριση μνήμης Αυτή η μνήμη ονομάζεται στοίβα (stack) Μνήμη αποθήκευσης των μεταβλητών ενός προγράμματος που δεσμεύονται με δυναμική διαχείριση μνήμης Αυτή η μνήμη ονομάζεται σωρός (heap)

6 Memory layout of programs 0 Header info 100 all malloc()s Code Data - Heap Dynamic memory 1010 all normal vars 1200 Data - stack Local memory + function call stack

7 Συναρτήσεις Δυναμικής Διαχείρισης Μνήμης void *malloc( size_t numbytes); Δεσμεύει numbytes διαδοχικά bytes και επιστρέφει δείκτη στην αρχή της δεσμευμένης μνήμης Επιστρέφει NULL αν δε μπορεί να δεσμεύσει τη μνήμη int *ptr = (int *) malloc (100*sizeof(int)); 7

8 Συναρτήσεις Δυναμικής Διαχείρισης Μνήμης void free(void *pointer); Αποδεσμεύει τη μνήμη που έχει δεσμευτεί με μία από τις προηγούμενες κλήσεις στην malloc, calloc ή realloc Δεν πρέπει να αποδεσμεύουμε πάνω από μια φορά την ίδια μνήμη ptr = (int *)malloc (100*sizeof(int)); free(ptr); // Αυτό είναι οκ μέχρι εδώ free(ptr); // Αποδεσμεύουμε την ίδια μνήμη // δυο φορές! ΛΑΘΟΣ 8

9 Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Παράδειγμα #include <cstdlib> int main(void) { int *ptr; /* allocate space to hold an int */ ptr = malloc(sizeof(int)); /* do stuff with the space */ *ptr=4; } free(ptr); /* free up the allocated space */

10 Δυναμικός πίνακας int *ptr, i,size; cout << Enter the size of the array\n ; cin >> size; ptr = (int *) malloc( size * sizeof(int) ); for(i=0; i<size; i++){ ptr[i] = i; } 10

11 Συναρτήσεις Δυναμικής Διαχείρισης Μνήμης void *calloc(size_t nelements, size_t bytes); Δεσμεύει nelements διαδοχικά αντικέιμενα το καθένα μεγέθους bytes και επιστρέφει δείκτη στην αρχή της δεσμευμένης μνήμης Επιστρέφει NULL αν δε μπορεί να δεσμεύσει τη μνήμη Αρχικοποιεί τα περιεχόμενα της δεσμευμένης μνήμης στο 0 Παρόμοια με την malloc Διαφορά 1: λίγο διαφορετική κλήση Διαφορά 2: αρχικοποίηση των περιεχομένων με 0 int *ptr = (int *) calloc (100, sizeof(int)); 11

12 Συναρτήσεις Δυναμικής Διαχείρισης Μνήμης void *realloc(void *ptr, size_t size); Επέκταση μνήμης Ο δείκτης *ptr πρέπει να δείχνει σε μνήμη ήδη δεσμευμένη με την malloc ή calloc ptr = (int *)malloc (100*sizeof(int)); Επαναδέσμευση μνήμης με άλλο μέγεθος ptr = (int *)realloc(ptr, 200*sizeof(int)); Τα προηγούμενα περιεχόμενα της δεσμευμένης μνήμης διατηρούνται (τουλάχιστον όσα χωρούν στην καινούργια) Η καινούργια μνήμη μπορεί να είναι σε άλλη διεύθυνση αν δεν υπήρχε αρκετά μεγάλο συνεχόμενο block από ελεύθερη μνήμη για δέσμευση. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται μεταφορά των δεδομένων και αποδεσμεύεται η μνήμη ptr, σαν να γίνεται δηλαδή μια free(ptr) 12

13 Ο τύπος void* Γενικός δείκτης Κατά την εκτέλεση του προγράμματος διευκρινίζεται ο τύπος του, π.χ. εάν θα είναι char *, int *, float *, double *, struct my_struct *, κ.ο.κ. Ο γενικός δείκτης μας δίνει τη δυνατότητα να ορίζουμε συναρτήσεις που μας επιστρέφουμε χώρο στη μνήμη χωρίς να μας ενδιαφέρει ο τύπος! Π.χ. malloc() ΠΡΟΣΟΧΗ: σε συναρτήσεις είναι τελείως διαφορετικό 1. void f() // η συνάρτηση ΔΕΝ επιστρέφει τίποτα 2. void *f() //επιστρέφει ένα δείκτη που ο προγραμματιστής πρέπει να //αποσαφηνίσει τον τύπο του μέσα στην συνάρτηση 13

14 Δυναμικοί Πίνακες Πίνακες που το μέγεθος τους καθορίζεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος (σε run-time). Δυνατότητα προσαρμογής στις εκάστοτε απαιτήσεις χωρίς ανάγκη περιορισμού. int *x = (int *)malloc( 10 * sizeof(int)); x 14

15 Πρόβλημα 1: Αποτυγχάνει η Δέσμευση Πρέπει να γίνεται πάντα έλεγχος επιστροφής της απαραίτητης μνήμης!! Είναι ευθύνη του προγραμματιστή και στοιχείο σωστού προγραμματισμού! Οι συναρτήσεις δυναμικής δέσμευσης επιστρέφουν NULL όταν αποτυγχάνουν, το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε και να διακόψουμε την εκτέλεση του προγράμματος αν χρειάζεται int *p = (int *)malloc(10000*sizeof(int)); if (p == (int *) NULL) { printf( No Memory Available\n ); exit(0); } 15

16 Πρόβλημα 2: Διαρροή Μνήμης Απελευθέρωση Πρέπει να ελευθερώνουμε την μνήμη όταν δεν την χρειαζόμαστε (με την free) Δεν ελευθερώνουμε ποτέ μνήμη που δεν έχει αποκτηθεί δυναμικά (λ.χ. με malloc) Αν δεν ελευθερώσουμε όλη τη μνήμη που δεσμεύουμε αυτό ονομάζεται διαρροή μνήμης (memory leak) Η διαρροή μνήμης μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις που δεν υπάρχει άλλη ελεύθερη μνήμη Προχωρημένο: όταν τελειώνει η ελεύθερη μνήμη του υπολογιστή, τότε το λειτουργικό στέλνει κάποια μνήμη στον δίσκο, ελευθερώνει έτσι μνήμη και την ξανα-χρησιμοποιεί. Ξαναφέρνει από τον δίσκο στη μνήμη όταν γίνεται πρόσβαση σε αυτήν. Αυτό οδηγεί στο φαινόμενο trashing όπου γράφεται και διαβάζεται από το δίσκο συνέχεια μνήμη. Με διαρροή μνήμης ένα πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει να κάνει thrashing μετά από ώρες, μέρες, ή χρόνια συνεχής λειτουργίας του. Λύση : Αποδεσμεύουμε αμέσως τη μνήμη που δεν χρησιμοποιούμε (χρήση της free) 16

17 Πρόβλημα 3: Χρήση Μετά την Αποδέσμευση Κάνουμε free και μετά ξαναχρησιμοποιούμε την ίδια μνήμη Παρόμοια αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούμε μη δεσμευμένη μνήμη Αλλάζουμε μεταβλητές που χρησιμοποιούμε χωρίς να το ξέρουμε δύσκολα ανιχνεύεται Πάμε να γράψουμε σε μνήμη που δεν μας ανήκει (segmentation fault) και το πρόγραμμα διακόπτεται αυτόματα 17

18 Πρόβλημα 4: Αποδέσμευση μνήμης που δεν έχουμε δεσμεύσει Μπορεί να μπερδέψει το λειτουργικό στην διαχείριση ελεύθερης μνήμης 18

19 Πρόβλημα 5: Dangling pointers int *i, *x; i = (int*)malloc( 5 x sizeof(int)); x = i; //both point to the same address. free(x); x = NULL; i = NULL; // One way to prevent incorrect access 19

20 Καλές πρακτικές Αρχικοποίηση Προσμέτρηση του '\0' στο μέγεθος strings. Έλεγχος τιμής επιστρογής της malloc() Για κάθε malloc() υπάρχει και η αντίστοιχη free() Το &variable είναι ένας pointer Μετά την αποδεύσμευση ενός pointer εκχώρηση της τιμής NULL σε αυτόν Π.χ. int * pint=(int *)malloc(sizeof(int)); /* Do something with pint */ free(pint) ; pint = NULL; Για «ασφάλεια» και αποφυγή κατά λάθος επαναχρησιμοποίησης της.

21 Pointers ως παράμετροι #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; int sumandinc(int *pa, int *pb,int* pc); int main(){ int a=4, b=5, c=6; int *ptr = &b; /* call the function */ int total = sumandinc(&a,ptr,&c); cout << The sum of << a << and << b << is << total << and c is << c << endl; } /* pointers as arguments */ int sumandinc(int *pa, int *pb,int *pc ){ *pc = *pc+1; // return a pointee value; NOT *(pc+1) return (*pa+*pb); /* return by value */ } 21

22 int main(int argc, char *argv[]) { int *p; DoSomething( &p ); cout <<*p <<endl; /* will this work? */ return 0; } /* passed and returned using pointers */ void DoSomething(int **ptr){ int temp= 8; *ptr = (int*)malloc(sizeof(int)); **ptr = temp; }

23 Σύγκριση pointers Είναι δυνατή ανεξαρτήτων που δείχνουν. Έχει νόημα όταν δείχνουν σε στοιχεία πίνακα. Γίνεται με τους τελεστές <, >, =, <= and >= Σύγκριση άσχετων μεταξύ τους pointers είναι απρόβλεπτη. int data[100], *p1, *p2; for (int i = 0; i <100;i++) p1 = &data [1]; p2 = &data [2]; if (p1 > p2) else data[i] = i; cout<<"\n\n p1 is greater than p2"; cout<<"\n\n p2 is greater than p1"; 23

24 Operators new and new[] pointer = new type pointer = new type [number_of_elements] The first expression is used to allocate memory to contain one single element of type type. The second one is used to assign a block (an array) of elements of type type, where number_of_elements is an integer value representing the amount of these. For example: int * bobby; bobby = new int [5]; In this case, the system dynamically assigns space for five elements of type int and returns a pointer to the first element of the sequence, which is assigned to bobby. Therefore, now, bobby points to a valid block of memory with space for five elements of type int.

25 Ανεπάρκεια μνήμης int * bobby; bobby = new (nothrow) int [5]; if (bobby == 0) { }; // error assigning memory. Take measures.

26 Operators delete and delete[] Since the necessity of dynamic memory is usually limited to specific moments within a program, once it is no longer needed it should be freed so that the memory becomes available again for other requests of dynamic memory. This is the purpose of the operator delete, whose format is: delete pointer; delete [] pointer; The first expression should be used to delete memory allocated for a single element, and the second one for memory allocated for arrays of elements. The value passed as argument to delete must be either a pointer to a memory block previously allocated with new, or a null pointer (in the case of a null pointer, delete produces no effect).

27 #include <iostream> #include <new> using namespace std; int main () { int i,n; int *p; cout << "How many numbers would you like? "; cin >> i; p= new (nothrow) int[i]; if (p == 0) cout << "Error: memory could not be allocated"; else { for (n=0; n<i; n++) { cout << "Enter number: "; cin >> p[n]; } } } return 0; cout << "You have entered: "; for (n=0; n<i; n++) cout << p[n] << ", "; delete[] p; How many numbers would you like? 5 Enter number : 75 Enter number : 436 Enter number : 1067 Enter number : 8 Enter number : 32 You have entered: 75, 436, 1067, 8, 32,

28 ΗΥ-150 Δυναμική Διαχείριση Μνήμης (2/2)

29 Δείκτες σε δείκτες char ch; char *pch; char **ppch; char ***ppch; Δείκτης σε πίνακα από δείκτες (άγνωστο στην αρχή και το μέγεθος του πίνακα και το μέγεθος των περιοχών που δείχνουν οι δείκτες) 29

30 Παράδειγμα 2Δ πίνακα - C++ int **dynamicarray = 0; //memory allocated for elements of rows. dynamicarray = new int *[ROWS] ; //memory allocated for elements of each column. for( int i = 0 ; i < ROWS ; i++ ) dynamicarray[i] = new int[columns]; //free the allocated memory for( int i = 0 ; i < ROWS ; i++ ) delete [] dynamicarray[i] ; delete [] dynamicarray ; 30

31 Δείκτες σε δείκτες C++ #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; int main(void) { int lines = 5; /* Both lines and cols could be evaluated */ int cols = 10; /* or read in at run time */ int i, **Α; A = new int *[lines] ; if (A == NULL) { cout<<"failure to allocate room for row pointers.\n"; exit(0); } for (i = 0; i < lines; i++) { Α[i] = = new int[cols]; if (Α[i] == NULL) { cout<<"\nfailure to allocate for row <<i<<endl; exit(0); } } //free the memory for (i = 0; i < lines; i++) delete [] Α[i]; delete [] A; return 0; } Εφαρμογή : πίνακας - εικόνα A A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[0][0] A[0][1] A[0][2] A[1][0]... A[2][0]... A[3][0]... A[4][0]... A[i][j] A[4][9] 31

32 Δείκτες σε δείκτες - C #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; int main(void) { int lines = 5; /* Both lines and cols could be evaluated */ int cols = 10; /* or read in at run time */ int i, **Α; A = (int **)malloc(lines * sizeof(int *)); if (A == NULL) { cout<<"failure to allocate room for row pointers.\n"; exit(0); } for (i = 0; i < lines; i++) { Α[i] = (int *) malloc(cols * sizeof(int)); if (Α[i] == NULL) { cout<<"\nfailure to allocate for row <<i<<endl; exit(0); } } //free the memory for (i = 0; i < lines; i++) free (Α[i]); free(a); return 0; } Εφαρμογή : πίνακας - εικόνα A A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[0][0] A[0][1] A[0][2] A[1][0]... A[2][0]... A[3][0]... A[4][0]... A[i][j] A[4][9] 32

33 Συνοπτικά Έχουμε: int x; int *px; px = &x Και ένα ακόμα βήμα: int **ppx; ppx = &px; Οπότε μπορούμε να κάνουμε: **ppx = 42; /* Puts 42 into x */ Αλλά όχι: *ppx = 42; /* ERROR!! */ 33

34 Παραδείγματα ADDR CONT SYMB x px int x; int *px; int **ppx; px = &x ppx = &px; **ppx = 42; ppx 34

35 ΠΡΟΣΟΧΗ! Δείκτες σε Δείκτες έναντι Δυσδιάστατους Πίνακες int a[10][20]; a[r][c] είναι συντακτικά αποδεκτό Δέσμευση μνήμης: ακέραιοι Υπολογισμός διεύθυνσης του a[r][c]: r*20+c+αρχή του πίνακα int **b; b[r][c] είναι συντακτικά αποδεκτό Δέσμευση μνήμης για b:10 δείκτες b = (int **)malloc (10*sizeof(int*)) Δέσμευση μνήμης για b[i]: 20 ακέραιοι σε κάθε γραμμή for (i = 0; i < 10; i++) b[i] = (int *) malloc(20 * sizeof(int)); Υπολογισμός διεύθυνσης του b[r][c]: διεύθυνση μνήμης του δείκτη b[r] + c ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ b[r][c] πρέπει να έχει γίνει σωστή ανάθεση τιμών στα b[r] και δέσμευση μνήμης. 35

36 Strings Χρήση δεικτών για την διαχείριση strings Όπως έχουμε πει: int a[ ] = {0, 1, 3, 5} Και η διάσταση θα καθοριστεί σε a[4] Επίσης: char b[ ] = { t, e, s, t, \0 } char c[ ] = test ; 36

37 Όμως char aline[ ] = Hi, there! ; char *pline = Hi, there! ; Παρόμοια αλλά όχι τα ίδια!!! Το πρώτο καθορίζει έναν πίνακα χαρακτήρων (11) που μπορεί να αλλαχθεί: aline[4] = T ; /* Σωστό! */ Το δεύτερο καθορίζει έναν δείκτη προς μία σταθερά τύπου string που δεν μπορεί να αλλαχθεί: pline[4] = T ; /* ΛΑΘΟΣ!! */ Ενώ αν: pline = aline; pline[4] = T ; /* Σωστό! */ 37

38 Κι άλλα Όχι μόνο δείκτες σε δείκτες αλλά και πίνακες από δείκτες! char *name[ ] = { Illegal, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec }; Π.χ. name[2] είναι ένας δείκτης στο character string F, e, b, \0 Γιατί θα θέλαμε έναν πίνακα από δείκτες; 38

39 Φανταστείτε : Έχουμε ονόματα όπως: Smith, David Leahy, Bill Dagon, David Humperdinck, Englebert Υποθέστε πως θέλουμε να τα ταξινομήσουμε αλφαβητικά αλλά παρατηρούμε πως είναι διαφορετικού μεγέθους. Αντί να χρησιμοποιήσουμε έναν αλγόριθμο ταξινόμησης που αλλάζει character strings around γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε έναν πίνακα από δείκτες και να αλλάζουμε δείκτες; πολύ πιο γρήγορο 39

40 Έχουμε έναν πίνακα από pointers name[0] name[1] name[2] name[3] Smith, David Leahy, Bill Dagon, David Humperdinck, Englebert 40

41 Ταξινόμηση με μετακίνηση δεικτών name[0] name[1] name[2] name[3] Smith, David Leahy, Bill Dagon, David Humperdinck, Englebert 41

42 Ποιο κομμάτι τις μνήμης ανατίθεται σε ένα δυναμικά δεσμευόμενο πίνακα Προαιρετικές διαφάνειες

43 Dynamic Memory Allocation Static Allocation, in C int g_x; int main(void) { int x = 1; int a[20];... } g_x may be put on the stack or allocated statically at compile time x is pushed on the stack when main() is invoked a (all 20 elements) is also pushed on the stack when main() is invoked The size of a is also fixed at compile time - Stack space may be limited - May not know how much data must be stored at compile time

44 Dynamic Memory Allocation Dynamic Allocation - Reserves memory from a much larger free store, or heap - Gives the programmer a pointer to refer to this memory x = malloc ( sizeof (HDS)); function(x); x Huge Data Structure Only the pointer x is pushed onto the stack Call-by-reference

45 Dynamic Memory Allocation Dynamic Allocation - C++ - Java int* a = new int[x]; a points to a block of memory containing x ints int[] a = new int[x]; - Lisp (cons 1 2) returns a pointer to a cons cell (1. 2) - Cobol???

46 The Heap: Allocation heap memory manager I need a block of memory of size n Here is a pointer to the block user code

47 The Heap: Deallocation heap I no longer need this memory memory manager user code

48 The Heap: Deallocation heap I no longer need this memory memory manager user code

49 Manual Allocation Memory deallocation driven through explicit requests to allocate and deallocate memory is called manual allocation void fn(void) { char* c; c[0] = a ; } void fn(void) { char* c = new char[10]; c[0] = a ; } Some languages include facilities for the automatic deallocation of memory; these facilities are called garbage collectors

50 Allocation Method: First Fit - The first block in the heap that is big enough is allocated first - Each free block keeps a pointer to the next free block - These pointers may be adjusted as memory is allocated We can keep track of free space in a separate list called the free list

51 Allocation Method: First Fit - Sorting the free list may result in performance benefits - Increasing size: Scanning the free list to allocate new memory will always pick the smallest free block x = malloc(10);

52 Allocation Method: First Fit - Sorting the free list may result in performance benefits - Decreasing size: Scanning the free list to allocate new memory will always pick the first block since it is the largest x = malloc(128); x = malloc(512); No contiguous block exists

53 Coalescence - When two free blocks are adjacent to each other, they can be merged into a single block - This process is called coalescence

54 Allocation Method: Buddy System 8k 16k 8k 12k 16k 64k block 32k - When a block is allocated, memory is divided into blocks, giving each block a same-size buddy - If a block cannot be subdivided, memory can be wasted - Coalescence of memory can be done quickly at the expense of this wasted memory

55 Allocation Method: Suballocators reserved by suballocator heap - Suballocators are user code which reserve the system-provided heap and then manage that memory itself - System memory management must operate in a general fashion - Suballocators can take advantage of known characteristics of the application s memory needs to speed the process - e.g., equal-sized blocks

56 Memory Management Issues - Dangling Pointers (widows) char* c = new char[10];... Memory is allocated, c points to that block delete[] c;... c[0] = a ; c = 0; c s memory is deallocated c is dereferenced, accessing memory that was already deallocated This problem can occur in any language which uses explicit deallocation

57 Memory Management Issues Memory Leaks (orphans) void fn(void) { char* c = new char[10];... delete[] c; return; } Memory is allocated, and c points to that block c falls out of scope without the memory it points to being deallocated If no other pointer points to this memory, it can no longer be referenced, and thus cannot be deallocated. With repeated application, eventually the entire heap will fill up with unreachable allocated memory!

58 Memory Management Issues Heap Fragmentation Internal heap fragmentation results from the allocation of wasted space by the memory manager Some heap schemes waste space by placing allocation data in the heap (size of allocated blocks, etc.) Where heap data is required to be aligned to particular byte boundaries, additional padding may be allocated to match those boundaries

59 Memory Management Issues Heap Fragmentation External heap fragmentation results from repeated allocation and deallocation from the heap Can be corrected by periodic compaction of the heap and coalescence of the resulting adjacent free blocks

60 Memory Management Issues Heap Fragmentation (external) heap A newly allocated block can t fit in the available free blocks??? But by compacting the heap......a larger contiguous block is created!

61 Memory Management Issues External Heap Fragmentation But what about all the pointers referring to the moved blocks of memory? If the system knows the locations of every pointer to every allocated block, then it can adjust those pointers accordingly. Some systems are not privy to such information; one solution is to use handles to allocated blocks rather than returning pointers directly to those blocks.

62 Memory Management issues heap If the heap is compacted but pointers to blocks in the heap are not changed......the pointers will point to other blocks or to no blocks at all once the blocks are compacted.

63 Memory Management issues heap handles By using handles to blocks, the handles pointers, which are known, can be changed. handles The handles given to the program stay the same.

64 Memory Management issues Locality of Reference If memory is allocated such that nearby addresses are referenced at about the same time, then the allocation scheme exhibits good locality of reference Important in virtual memory systems and on systems with memory cache If a program accesses data that is widely spread across the heap, cache misses (where the accessed data isn t in the cache and must be retrieved from main memory) or page faults (where the accessed data has been swapped out to disk and must be loaded back into memory) may result

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Time Domain Pitch Recognition

Time Domain Pitch Recognition Chourdakis G. Michael *, Haralampos C. Spyridis ** * PhD Candidate, Music Department, University of Athens. m@turboirc.com ** Professor of Music & Informatics, Head Manager of the Sound Engineering Laboratory

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2009 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα. Μορφή εντολής SWI. Διακοπές Λογισμικού - SoftWare Interrupts (SWIs) Τι είναι τα SWI? Εξαιρέσεις και Διακοπές.

Περίγραμμα. Μορφή εντολής SWI. Διακοπές Λογισμικού - SoftWare Interrupts (SWIs) Τι είναι τα SWI? Εξαιρέσεις και Διακοπές. Διακοπές Λογισμικού - SoftWare Interrupts (s) Γ.Κορνάρος Σ.Μπλιώνας Περίγραμμα Τι είναι ένα SoftWare Interrupt ()? What are s useful for? What happens on an? What happens on completion? How to install

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Άσκηση 1 (15 µονάδες) Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

- All Rights Reserved -

- All Rights Reserved - InterAdvertiser Advertising Management Program Σύστημα Διαχείρισης Διαφημίσεων by www.artkreta.gr - All Rights Reserved - Περιεχόμενα 2 page No InterAdvertiser Manual in English 11 Περιγραφή του InterAdvertiser,

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Image Analysis II Ανάλυση Εικόνας ΙΙ Hough Transform Μετασχηµατισµός Hough B-Splines Πολυγωνικές Προσεγγίσεις Range Finding by Stereo Imaging Εύρεση Κλίµακας από τις Εικόνες Στέρεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Heap Spray Exploitation Παπαντωνίου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WU 110 Wireless USB Adapter. Εγχειρίδιο χρήστη. Version 1.2

WU 110 Wireless USB Adapter. Εγχειρίδιο χρήστη. Version 1.2 WU 110 Wireless USB Adapter Εγχειρίδιο χρήστη Version 1.2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 3 2 Το WU 110 Wireless USB Adapter 3 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 4 2.2 Ενδείξεις LED 4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IIΙ, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1&2 35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Θ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012 Ον/μο φοιτητή: Μπεγέτης Νικόλαος Α.Μ.: 1115200700281 Άσκηση 1(i) Το πλάνο εκτέλεσης για το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 10-1 Περιεχόμενο Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Επίπεδo Εφαρμογής Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 Δημιουργώντας μια δικτυακή εφαρμογή Γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview

Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview 1.1 Γενικά Ένας Balckhat hacker για να καταφέρει να πετύχει ένα Buffer Overflow Exploit εκμεταλλεύεται τα αδύναμα Buffer μίας υπηρεσίας(service).

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages. Persistent C++ Systems. Object-Relational Databases. Object-Oriented Oriented Databases

Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages. Persistent C++ Systems. Object-Relational Databases. Object-Oriented Oriented Databases Αντικείµενα στις Β Object-Oriented Databases Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages Persistent Programming Languages Persistent C++ Systems Object-Relational Databases Nested Relations

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents Οδηγός χρήσης Userguide Ελληνικά Ι English Περιεχόμενα Ι Contents 1. Σχετικά μ αυτόν τον οδηγό... 4 2. Γενικά εικονίδια... 5 3. Καταφόρτωση λογισμικού CytaCommunicator... 6 3.1 Δημιουργία λογαριασμού χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός απλού χρήστη. Ubuntu 6.06

Οδηγός απλού χρήστη. Ubuntu 6.06 Οδηγός απλού χρήστη Ubuntu 6.06 Copyright (c) ΣΤΕΜΠ Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1.1 KEY FUNCTIONS...2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 C124 TABLET PC...3 1.2.1 Charging your device...3 1.2.2 Turning On Your Device...4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΕ PC ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα