Lenovo 3000 J Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lenovo 3000 J Series"

Transcript

1

2

3 Lenovo 3000 J Series

4 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος 2006) Copyright Lenovo 2005, Portions Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Επισκ πηση v Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια......v Πρ σθετοι π ροι πληροϕοριών v Απαραίτητα εργαλεία v Χειρισµ ς συσκευών ευαίσθητων στο στατικ ηλεκτρισµ vi Κεϕάλαιο 1. Θέσεις Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή.1 Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή.2 Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος..4 Αϕαίρεση του καλ µµατος Αντικατάσταση κάρτας µνήµης Αντικατάσταση κάρτας PCI Αντικατάσταση του πληκτρολογίου Αντικατάσταση του ποντικιο Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο 12 Παράρτηµα. Σηµειώσεις Σηµείωση σχετικά µε την έξοδο τηλε ρασης Εµπορικά σήµατα Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο Lenovo 2005, Portions IBM Corp iii

6 iv Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

7 Επισκ πηση Ο συγκεκριµένος οδηγ ς µπορεί να χρησιµοποιηθεί απ πελάτες που επιθυµο ν να αντικαταστήσουν Μονάδες αντικαθιστώµενες απ τον πελάτη (Customer Replaceable Units - CRU). Σε αυτ το έγγραϕο οι µονάδες CRU θα αναϕέρονται ως εξαρτήµατα. Σε αυτ τον οδηγ δεν περιλαµβάνονται διαδικασίες αντικατάστασης για λα τα εξαρτήµατα. Θεωρείται δεδοµένο τι η αντικατάσταση καλωδίων, διακοπτών και ορισµένων µηχανικών εξαρτηµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί απ εκπαιδευµένο προσωπικ χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αναλυτικές πληροϕορίες. Ο οδηγ ς περιέχει οδηγίες για την αντικατάσταση των ακ λουθων εξαρτηµάτων: Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε µ νο εξαρτήµατα που παρέχονται απ τη Lenovo. v Κάρτα µνήµης v Κάρτα PCI v v Πληκτρολ γιο Ποντίκι Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησης επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα Πρ σθετοι π ροι πληροϕοριών Απαραίτητα εργαλεία Αν έχετε πρ σβαση στο Internet, µπορείτε να βρείτε τις τελευταίες πληροϕορίες για τον υπολογιστή σας στο World Wide Web. Μπορείτε να βρείτε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Οδηγίες για την αϕαίρεση και εγκατάσταση Μονάδων Αντικαθιστώµενων απ τον Πελάτη (Customer Replaceable Units - CRU) v Αρχεία βίντεο σχετικά µε την αϕαίρεση και εγκατάσταση Μονάδων Αντικαθιστώµενων απ τον Πελάτη (Customer Replaceable Units - CRU) v ηµοσιε σεις v Πληροϕορίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων v Πληροϕορίες για εξαρτήµατα v Προγράµµατα οδήγησης και άλλα προγράµµατα προς µεταϕ ρτωση v ιασυνδέσεις µε άλλες χρήσιµες πηγές πληροϕοριών v Λίστα τηλεϕώνων υποστήριξης Αυτές οι πληροϕορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα Για να αντικαταστήσετε ορισµένα εξαρτήµατα του υπολογιστή σας, θα χρειαστείτε κατσαβίδι µε επίπεδη µ τη ή κατσαβίδι τ που Phillips. Για ορισµένα εξαρτήµατα ίσως χρειαστείτε περισσ τερα εργαλεία. Lenovo 2005, Portions IBM Corp v

8 Χειρισµ ς συσκευών ευαίσθητων στο στατικ ηλεκτρισµ Ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς, παρ τι είναι ακίνδυνος για τους ανθρώπους, µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα λειτουργικά µέρη και τα εξαρτήµατα του υπολογιστή. Κατά την αντικατάσταση εν ς εξαρτήµατος, µην ανοίξετε τη συσκευασία προστασίας απ στατικ ηλεκτρισµ η οποία περιέχει το νέο εξάρτηµα µέχρι να αϕαιρέσετε το ελαττωµατικ εξάρτηµα απ τον υπολογιστή και να είστε έτοιµοι να εγκαταστήσετε το νέο εξάρτηµα. Όταν µεταχειρίζεστε εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη του υπολογιστή, να λαµβάνετε τις ακ λουθες προϕυλάξεις για να αποϕ γετε την πρ κληση ζηµιάς απ στατικ ηλεκτρισµ : v Περιορίστε τις κινήσεις σας. Οι κινήσεις µπορο ν να προκαλέσουν τη συσσώρευση στατικο ηλεκτρισµο γ ρω σας. v Να χειρίζεστε πάντα τα εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη µε προσοχή. Πιάνετε τις κάρτες, τις πλακέτες συστήµατος, τους µικροεπεξεργαστές και τις κάρτες µνήµης απ τις άκρες. Ποτέ µην αγγίζετε εκτεθειµένα κυκλώµατα. v Μην αϕήνετε άλλους να αγγίζουν τα εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη. v Πριν εγκαταστήσετε ένα νέο εξάρτηµα, ακουµπήστε την προστατευτική συσκευασία του σε ένα µεταλλικ κάλυµµα θ ρας ή σε άλλη άβαϕη µεταλλική επιϕάνεια του υπολογιστή για τουλάχιστον δ ο δευτερ λεπτα. Με τον τρ πο αυτ µειώνεται ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς στη συσκευασία και στο σώµα σας. v Αν είναι δυνατ, εγκαταστήστε το εξάρτηµα αµέσως µ λις το αϕαιρέσετε απ τη συσκευασία, χωρίς να το ακουµπήσετε πουθενά. Αν αυτ δεν είναι δυνατ, τοποθετήστε την προστατευτική συσκευασία σε µια λεία και επίπεδη επιϕάνεια και τοποθετήστε το εξάρτηµα επάνω της. v Μην τοποθετήσετε το εξάρτηµα επάνω στο κάλυµµα του υπολογιστή ή σε άλλη µεταλλική επιϕάνεια. vi Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

9 Κεϕάλαιο 1. Θέσεις Σε αυτ το κεϕάλαιο παρέχονται εικ νες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις υποδοχές, τα στοιχεία ελέγχου και τα εξαρτήµατα του υπολογιστή. Για πληροϕορίες σχετικά µε την αϕαίρεση του καλ µµατος, ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα 7. Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή Στην ακ λουθη εικ να µπορείτε να δείτε τη θέση των υποδοχών που βρίσκονται στην πρ σοψη του υπολογιστή. 1 Υποδοχή σ νδεσης ακουστικών 3 Υποδοχή USB 2 Υποδοχή σ νδεσης µικροϕώνου 4 Υποδοχή USB Lenovo 2005, Portions IBM Corp

10 Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή Στην ακ λουθη εικ να µπορείτε να δείτε τη θέση των υποδοχών που βρίσκονται στο πίσω µέρος του υπολογιστή. 1 Υποδοχή παροχής ρε µατος 9 Υποδοχή Ethernet 2 ιακ πτης τάσης 10 Υποδοχές USB 3 Υποδοχή σ νδεσης ποντικιο 11 Υποδοχή σ νδεσης µικροϕώνου 4 Υποδοχή σ νδεσης 12 Υποδοχή εξ δου ήχου πληκτρολογίου 5 Σειριακή θ ρα 13 Υποδοχή εισ δου ήχου 6 Παράλληλη θ ρα 14 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 ή υποδοχή κάρτας PCI Express x16 (ορισµένα µοντέλα) 7 Υποδοχή σ νδεσης οθ νης VGA 15 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 ή υποδοχή κάρτας PCI Express x16 (ορισµένα µοντέλα) 8 Υποδοχές USB 16 Υποδοχές κάρτας PCI 2 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

11 Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων Η εικ να που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα εξαρτήµατα που περιέχονται στον υπολογιστή σας. 1 Μικροεπεξεργαστής και ψ κτρα 5 Υποδοχές κάρτας PCI 2 Κάρτες µνήµης 6 Κάρτα PCI 3 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 ή 7 Τροϕοδοτικ υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 (ορισµένα µοντέλα) 4 Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 ή υποδοχή κάρτας PCI Express x1 (ορισµένα µοντέλα) Κεϕάλαιο 1. Θέσεις 3

12 Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος Η πλακέτα συστήµατος (ορισµένες ϕορές ονοµάζεται και µητρική πλακέτα) είναι η κ ρια πλακέτα κυκλωµάτων στον υπολογιστή σας. Παρέχει τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και υποστηρίζει διάϕορες συσκευές. Στην εικ να που ακολουθεί µπορείτε να δείτε τις θέσεις των εξαρτηµάτων της πλακέτας συστήµατος για ορισµένα µοντέλα υπολογιστή. 1 Υποδοχή σ νδεσης ανεµιστήρα 11 Υποδοχή πρ σοψης µικροεπεξεργαστή 2 Μικροεπεξεργαστής και ψ κτρα 12 Υποδοχές SATA IDE (2) 3 Υποδοχή κάρτας µνήµης 1 13 Υποδοχή σ νδεσης υποδοχών USB πρ σοψης (2) 4 Υποδοχή κάρτας µνήµης 2 14 Υποδοχή σ νδεσης σειριακής θ ρας (COM) 5 ιακ πτης εκκαθάρισης 15 Υποδοχές κάρτας PCI CMOS/επαναϕοράς 6 Υποδοχή παροχής ρε µατος 16 Υποδοχή εισ δου/εξ δου ήχου (πρ σοψη) 7 Υποδοχή σ νδεσης µονάδας δισκέτας 17 Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 8 Υποδοχή IDE 1 18 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 9 Υποδοχή IDE 2 19 Υποδοχή ανεµιστήρα συστήµατος 10 Μπαταρία 20 Υποδοχή παροχής ρε µατος 12v 4 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

13 Στην εικ να που ακολουθεί µπορείτε να δείτε τις θέσεις των εξαρτηµάτων της πλακέτας συστήµατος για ορισµένα µοντέλα υπολογιστή. 1 Μικροεπεξεργαστής και ψ κτρα 11 Υποδοχή σ νδεσης υποδοχών USB πρ σοψης (2) 2 Υποδοχή σ νδεσης ανεµιστήρα µικροεπεξεργαστή 12 Υποδοχή σ νδεσης σειριακής θ ρας (COM) 3 Υποδοχή κάρτας µνήµης 1 13 Υποδοχή εισ δου/εξ δου ήχου (πρ σοψη) 4 Υποδοχή κάρτας µνήµης 2 14 Υποδοχές PCI (2) 5 Υποδοχή παροχής ρε µατος 15 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 6 Υποδοχή σ νδεσης µονάδας 16 Μπαταρία δισκέτας 7 Υποδοχή IDE 17 Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express x16 8 Υποδοχές SATA IDE (2) 18 Υποδοχή ανεµιστήρα συστήµατος 9 Υποδοχή πρ σοψης 19 Υποδοχή παροχής ρε µατος 12v 10 ιακ πτης εκκαθάρισης CMOS/επαναϕοράς Κεϕάλαιο 1. Θέσεις 5

14 6 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

15 Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησης επισκεϕτείτε τη διε θυνση Αϕαίρεση του καλ µµατος Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε µ νο εξαρτήµατα που παρέχονται απ τη Lenovo. Σηµαντικ Κλείστε τον υπολογιστή και περιµένετε 3 έως 5 λεπτά µέχρι να µειωθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικ του υπολογιστή πριν ανοίξετε το κάλυµµα. Για να αϕαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή, κάντε τα εξής: 1. Τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα, αϕαιρέστε οποιαδήποτε µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις αντίστοιχες µονάδες και σβήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές και τον υπολογιστή. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια απ τον υπολογιστή. Αυτ ισχ ει για τα καλώδια ρε µατος, τα καλώδια εισ δου/εξ δου και οποιαδήποτε άλλα καλώδια είναι συνδεδεµένα στον υπολογιστή. Lenovo 2005, Portions IBM Corp

16 4. Αϕαιρέστε τις δ ο βίδες που βρίσκονται στο πίσω µέρος του αριστερο καλ µµατος και σ ρετε το κάλυµµα προς τα πίσω για να το αϕαιρέσετε. Αντικατάσταση κάρτας µνήµης Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησης επισκεϕτείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση µιας κάρτας µνήµης. Σηµείωση: Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει έως δ ο κάρτες µνήµης. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα 7. 8 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

17 2. Ανοίξτε τις ασϕάλειες µε τον τρ πο που απεικονίζεται παρακάτω για να αϕαιρέσετε την κάρτα µνήµης. 3. Τοποθετήστε τη νέα κάρτα µνήµης στην κατάλληλη υποδοχή. Βεβαιωθείτε τι έχετε ευθυγραµµίσει σωστά την εσοχή 1 της κάρτας µνήµης µε την προεξοχή 2 που υπάρχει στην υποδοχή της κάρτας µνήµης στην πλακέτα συστήµατος. Σπρώξτε προς τα κάτω την κάρτα της µνήµης στην υποδοχή µέχρι να κλείσουν οι ασϕάλειες. Αντικατάσταση κάρτας PCI 4. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα 12. Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησης επισκεϕτείτε τη διε θυνση Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 9

18 Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση µιας κάρτας PCI. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Αϕαιρέστε τη βίδα που ασϕαλίζει την κάρτα στην υποδοχή. 3. Αϕαιρέσετε την κάρτα που θέλετε να αντικαταστήσετε. 4. Αϕαιρέστε τη νέα κάρτα απ τη συσκευασία προστασίας απ στατικ ηλεκτρισµ. 5. Εγκαταστήστε τη νέα κάρτα στην κατάλληλη υποδοχή στην πλακέτα συστήµατος. 6. Σϕίξτε τη βίδα για να ασϕαλίσετε τη νέα κάρτα. 7. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

19 Αντικατάσταση του πληκτρολογίου Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησης επισκεϕτείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση του πληκτρολογίου. 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του πληκτρολογίου. Σηµείωση: Το πληκτρολ γιο σας µπορεί να έχει συνδεθεί είτε σε τυπική υποδοχή πληκτρολογίου 1 είτε σε υποδοχή USB 2. Ανάλογα µε τον τρ πο σ νδεσης του πληκτρολογίου ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα 2 ή Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή στη σελίδα 1. Αντικατάσταση του ποντικιο 4. Αποσυνδέστε το ελαττωµατικ πληκτρολ γιο απ τον υπολογιστή. 5. Συνδέστε το νέο πληκτρολ γιο στην κατάλληλη υποδοχή του υπολογιστή. 6. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα 12. Προσοχή Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησης επισκεϕτείτε τη διε θυνση Σε αυτή την εν τητα παρέχονται οδηγίες για την αντικατάσταση του ποντικιο. 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 11

20 3. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του ποντικιο. Σηµείωση: Το ποντίκι µπορεί να έχει συνδεθεί είτε σε τυπική υποδοχή ποντικιο 1 είτε σε υποδοχή USB 2 στο µπροστιν ή το πίσω µέρος του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα 2 ή Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή στη σελίδα Αποσυνδέστε το ελαττωµατικ ποντίκι απ τον υπολογιστή. 5. Συνδέστε το νέο ποντίκι στην κατάλληλη υποδοχή του υπολογιστή. 6. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο. Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο Μετά την αντικατάσταση εξαρτηµάτων, πρέπει να τοποθετήσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και να συνδέσετε ξανά λα τα καλώδια πως τα τηλεϕωνικά καλώδια και τα καλώδια παροχής ρε µατος. Επίσης, ανάλογα µε το εξάρτηµα που αντικαταστάθηκε, ίσως χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τις ενηµερωµένες πληροϕορίες χρησιµοποιώντας το πρ γραµµα Setup Utility. 1. Βεβαιωθείτε τι λα τα εξαρτήµατα έχουν συνδεθεί σωστά και τι δεν έχετε αϕήσει εργαλεία ή βίδες στο εσωτερικ του υπολογιστή. 2. Τακτοποιήστε τα καλώδια ώστε να µην εµποδίζουν την τοποθέτηση του καλ µµατος. 12 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

21 3. Τοποθετήστε το κάλυµµα του υπολογιστή στο περίβληµα µε τέτοιο τρ πο ώστε οι ράγες που υπάρχουν στο κάτω µέρος του καλ µµατος να εισαχθο ν στην κατάλληλη υποδοχή του καλ µµατος και στη συνέχεια πιέστε το κάλυµµα για να κλείσει. Τοποθετήστε τις δ ο βίδες που ασϕαλίζουν το κάλυµµα του υπολογιστή. 4. Τοποθετήστε τις απαραίτητες συσκευές ασϕάλισης. 5. Συνδέστε τα εξωτερικά καλώδια και τα καλώδια παροχής ρε µατος στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα Για να ενηµερώσετε τις ρυθµίσεις, ανατρέξτε στην εν τητα Χρήση του προγράµµατος Setup Utility στον Οδηγ χρήσης που συνοδε ει τον υπολογιστή σας. Σηµείωση: Στις περισσ τερες περιοχές του κ σµου, η Lenovo απαιτεί την επιστροϕή της ελαττωµατικής µονάδας CRU. Σχετικές πληροϕορίες θα λάβετε µαζί µε τη µονάδα CRU ή λίγες µέρες µετά την παραλαβή της µονάδας CRU. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 13

22 14 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

23 Παράρτηµα. Σηµειώσεις Η Lenovo ενδέχεται να µη διαθέτει σε λες τις χώρες τα προϊ ντα, τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες που περιγράϕονται στο έγγραϕο αυτ. Για πληροϕορίες σχετικά µε τα προϊ ντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή σας, συµβουλευτείτε τον τοπικ εκπρ σωπο της Lenovo. Οποιαδήποτε αναϕορά σε προϊ ν, πρ γραµµα ή υπηρεσία της Lenovo δεν σηµαίνει ο τε υποδηλώνει τι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µ νο το συγκεκριµένο προϊ ν, πρ γραµµα ή η συγκεκριµένη υπηρεσία της Lenovo. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ισοδ ναµο λειτουργικώς προϊ ν, πρ γραµµα ή υπηρεσία που δεν παραβιάζει δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της Lenovo. Ωστ σο, η αξιολ γηση και επαλήθευση της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου προϊ ντος, προγράµµατος ή υπηρεσίας είναι αποκλειστική ευθ νη του χρήστη. Η Lenovo ενδέχεται να έχει ευρεσιτεχνίες ή εκκρεµείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας που συνδέονται µε θέµατα που καλ πτει το παρ ν έγγραϕο. Η κατοχή αυτο του εγγράϕου δεν σας παρέχει οποιοδήποτε δικαίωµα επί αυτών των ευρεσιτεχνιών. Για ερωτήσεις σχετικά µε άδειες χρήσης, µπορείτε να απευθ νεστε εγγράϕως στην ακ λουθη διε θυνση: Lenovo (United States), Inc. 500 Park Offices Drive, Hwy. 54 Research Triangle Park, NC U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing Η LENOVO GROUP LTD. ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Σε ορισµένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριµένες συναλλαγές και, εποµένως, η παραπάνω δήλωση µπορεί να µην ισχ ει για εσάς. Οι πληροϕορίες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραϕικά λάθη. Περιοδικά, πραγµατοποιο νται αλλαγές στις πληροϕορίες αυτο του εγγράϕου. Οι αλλαγές αυτές ενσωµατώνονται σε κάθε νέα έκδοση του εγγράϕου. Η Lenovo µπορεί να προβεί οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς ειδοποίηση σε βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις προϊ ντων ή/και προγραµµάτων που περιγράϕονται σε αυτή την έκδοση. Τα προϊ ντα που περιγράϕονται στο παρ ν έγγραϕο δεν προορίζονται για χρήση σε εµϕυτε σεις ή άλλες εϕαρµογές υποστήριξης της ζωής, η δυσλειτουργία των οποίων µπορεί να προκαλέσει σωµατική βλάβη ή θάνατο ανθρώπων. Οι πληροϕορίες που περιέχονται στο παρ ν έγγραϕο δεν επηρεάζουν ο τε τροποποιο ν τις προδιαγραϕές ή εγγυήσεις των προϊ ντων Lenovo. Τίποτα στο παρ ν έγγραϕο δεν θα θεωρηθεί ρητή ή σιωπηρή άδεια ή υποχρέωση αποζηµίωσης στα πλαίσια των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας της Lenovo ή τρίτων. Όλες οι πληροϕορίες που περιέχονται στο παρ ν έγγραϕο προσδιορίστηκαν σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα και παρουσιάζονται ως παράδειγµα. Τα αποτελέσµατα σε άλλα περιβάλλοντα λειτουργίας µπορεί να διαϕέρουν. Η Lenovo µπορεί να χρησιµοποιήσει ή να διανείµει οποιεσδήποτε απ τις πληροϕορίες που παρέχετε µε οποιονδήποτε τρ πο θεωρεί κατάλληλο χωρίς καµία υποχρέωση προς εσάς. Lenovo 2005, Portions IBM Corp

24 Οποιεσδήποτε αναϕορές σε δικτυακο ς τ πους µη-lenovo που περιέχονται σε αυτή την έκδοση παρέχονται µ νο για τη διευκ λυνσή σας και δεν συνιστο ν κατά κανένα τρ πο επιδοκιµασία των συγκεκριµένων δικτυακών τ πων. Τα υλικά σε αυτο ς τους δικτυακο ς τ πους δεν αποτελο ν µέρος των υλικών αυτο του προϊ ντος Lenovo και η εκ µέρους σας χρήση των εν λ γω δικτυακών τ πων γίνεται µε δική σας ευθ νη. Οποιαδήποτε δεδοµένα απ δοσης περιλαµβάνονται στο έγγραϕο αυτ έχουν συγκεντρωθεί σε περιβάλλον ελεγχ µενης λειτουργίας. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα απ δοσης που συγκεντρώθηκαν σε άλλα λειτουργικά περιβάλλοντα µπορεί να διαϕέρουν σηµαντικά. Ορισµένες µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε συστήµατα σε περιβάλλον ανάπτυξης και δεν εγγυ µαστε τι οι µετρήσεις αυτές θα έχουν το ίδιο αποτέλεσµα σε γενικώς διαθέσιµα συστήµατα. Επιπλέον, ορισµένες µετρήσεις µπορεί να είναι το αποτέλεσµα συµπερασµατικής εξαγωγής. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαϕέρουν. Οι χρήστες αυτο του εγγράϕου θα πρέπει να επαληθε σουν τα δεδοµένα που ισχ ουν για το δικ τους περιβάλλον. Σηµείωση σχετικά µε την έξοδο τηλε ρασης Εµπορικά σήµατα Η ακ λουθη σηµείωση ισχ ει για τα µοντέλα που έχουν την εργοστασιακά εγκατεστηµένη λειτουργία εξ δου τηλε ρασης. Το προϊ ν αυτ περιλαµβάνει τεχνολογία προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων που προστατε εται απ µεθ δους που περιγράϕονται σε ορισµένες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη Macrovision Corporation και άλλους κατ χους δικαιωµάτων. Η χρήση της εν λ γω τεχνολογίας προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένη απ τη Macrovision Corporation και να προορίζεται για οικιακή χρήση και άλλους σκοπο ς περιορισµένης προβολής, εκτ ς αν υπάρχει σχετική εξουσιοδ τηση για άλλη χρήση απ τη Macrovision Corporation. Απαγορε εται η αντίστροϕη µηχάνευση (reverse engineering) και η αποσυναρµολ γηση. Ο ρος Lenovo και το λογ τυπο Lenovo είναι εµπορικά σήµατα της Lenovo στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Ο ρος IBM είναι εµπορικ σήµα της International Business Machines Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Άλλες επωνυµίες εταιρειών ή ονοµασίες προϊ ντων ή υπηρεσιών µπορεί να είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα υπηρεσιών άλλων. 16 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

25

26 Part Number: 41X8122 (1P) P/N: 41X8122

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series ε τερη έκδοση (Φεβρουάριος 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Περιεχ µενα Επισκ

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµε ωση Τρ τη κδοση (Σεπτ µβριος 2007) Copyright Lenovo 2005, Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005.

Σηµε ωση Τρ τη κδοση (Σεπτ µβριος 2007) Copyright Lenovo 2005, Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. Lenovo 3000 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ µενο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησης για αυτ

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο 91, 9325, 9330 ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες δίσκου. Οδηγός Χρήστη Μονάδες δίσκου Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Java είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo L505-0010-01 04/2008 Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo ισχ ει µ νο για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο µε εµπορική επωνυµία Lenovo τα οποία αγοράσατε για δική σας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Java είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Έκδοση 3.0 Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχό του. Η ονοµασία Java είναι εµπορικό σήµα της Sun

Διαβάστε περισσότερα

I J. D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Πληροφορίες προϊόντος A B C D E F G H I J A: Βύσµα ακουστικών/ηχείου B: Βύσµα µικροφώνου C: Ένδειξη ισχύος D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Java είναι εµπορικό σήµα της Sun Microsystems, Inc. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης UN65U

Οδηγός Εγκατάστασης UN65U GK12147 Πρώτη Έκδοση Νοέμβριος 2016 Οδηγός Εγκατάστασης UN65U Το VivoMini σας συνοδεύεται από τα ακόλουθα. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της ASUS σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Multi Panel & Card Reader 53-in-1x. Αυτός ο πολλαπλός πίνακας σας επιτρέπει να διευρύνετε με ευκολία τις

Διαβάστε περισσότερα