ΠΟΛΥΠΛΟΕΙ ΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΠΛΟΕΙ ΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 8η ΙΑΛΕΞΗ ΠΟΛΥΠΛΟΕΙ ΙΑ

2 ΠΟΛΥΠΛΟΕΙ ΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σωµατικό κύτταρο φέρει στον πυρήνα του δύο όµοια αντίτυπα κάθε χρωµοσώµατος (διπλοειδής, 2Ν) αντίθετα από τα γενετικά που φέρουν ένα (απλοειδής, Ν) Γονίωµα: µια πλήρης σειρά χρωµοσωµάτων ενός είδους (ο βασικός αριθµός των χρωµοσωµάτων του είδους που συµβολίζεται µε το γράµµα x) Πολυπλοειδία: όρος που περιλαµβάνει εξαιρέσεις µε σηµασία στην βελτίωση του είδους. Το φαινόµενοκατάτοοποίοσεέναάτοµο ή κύτταρο ο αριθµός χρωµοσωµάτων είναι διαφορετικός από το συνήθη διπλοειδή

3 ΠΟΛΥΠΛΟΕΙ ΙΑ ΓΕΝΙΚΑ n (ή Ν) = οαριθµός χρωµοσωµάτων των γενετικών κυττάρων 2n (ή 2Ν) = ο αριθµός χρωµοσωµάτων των σωµατικών κυττάρων x = ο βασικός αριθµός χρωµοσωµάτων του είδους (ένα από κάθε ζεύγος οµόλογων χρωµοσ.) Παραδείγµατα (x = 11) Σωµατικά Γενετικά_ ιπλοειδές άτοµο : 2n = 2x = 22 n = x = 11 Τριπλοειδές άτοµο : 2n = 3x = 33 - (στείρα) Τετραπλοειδές άτοµο : 2n = 4x = 44 n = 2x = 22 Εξαπλοειδές άτοµο : 2n = 6x = 66 n = 3x = 33

4 ΠΟΛΥΠΛΟΕΙ ΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Η πολυπλοειδία είναι σπάνια στα ζώα. Φυσικά πολυπλοειδή στα ζώα υπάρχουν σε ερµαφρόδιτα είδη (γαιοσκώληκας) και σε είδη που παρθενογενούν (χρυσόψαρο, σαλαµάνδρα, γαρίδα, έντοµα) Αντίθετα είναι συνηθισµένη στα φυτά όπου υπάρχουν σε όλες τις οµάδες (το 50 % των αγγειόσπερµων). Σηµαντικά για τη γεωργία φυτικά είδη: σιτάρι, πατάτα, τεύτλα, βαµβάκι, καπνός, είδη τριφυλλιού Γιατί εµφανίζεται η παραπάνω διαφορά ανάµεσα σε ζώα και φυτά;

5 ΠΟΛΥΠΛΟΕΙ ΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ένα µοναδικό πολυπλοειδές άτοµο όταν πρωτοεµφανιστεί µέσα σε ένα είδος ως εξαίρεση για να διαιωνιστεί πρέπει να γονιµοποιηθεί µε τον εαυτό του (όλαταζώασταυρογονιµοποιούνται) 2. Οζωικόςοργανισµός έχει περιπλοκότερη ανάπτυξη που επηρεάζεται αρνητικά από τις φυσιολογικές ή ανατοµικές αλλαγές που προκαλεί η πολυπλοειδία σε αντίθεση µε τα φυτά που ανέχονται ευκολότερα µεταβολές του αριθµού χρωµοσωµάτων 3. Πολλά πολυπλοειδή φυτά έχουν προέλθει από υβρίδια µεταξύ διαφορετικών ειδών µετά από διπλασιασµό τωνχρωµοσωµάτων (διειδικά υβρίδια ζώων είναι στείρα)

6 ΠΟΛΥΠΛΟΕΙ ΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ευπλοειδία και Ανευπλοειδία Ευπλοειδία : η κατηγορία που περιλαµβάνει άτοµα ή κύτταρα στα οποία ο αριθµός των χρωµοσωµάτων τους είναι ακριβές πολλαπλάσιο του βασικού αριθµού χρωµοσωµάτων του είδους (x). Μεταβάλλεται µόνον ο αριθµός των βασικών σειρών των χρωµοσωµάτων που το ορίζουµε ως επίπεδο πλοειδίας ή απλά πλοειδία (µόνο-, δι-, τρι-, τετρα- πλοειδές) Αυτοπολυπλοειδία και Αλλοπολυπλοειδία ανάλογα µε την προέλευση των σειρών των χρωµοσωµάτων (ίδιου είδους αυτοπολυπλοειδία, περισσότερων ειδών αλλοπολυπλοειδία)

7 ΠΟΛΥΠΛΟΕΙ ΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ανευπλοειδία : η κατηγορία που περιλαµβάνει άτοµα ή κύτταρα στα οποία ο αριθµός των χρωµοσωµάτων τους δεν είναι ακριβές πολλαπλάσιο του βασικού αριθµού χρωµοσωµάτων του είδους (x). Νουλλισωµικά : 2Ν -2, Μονοσωµικά : 2Ν - 1, Τρισωµικά : 2Ν + 1, Τετρασωµικά : 2Ν + 2 κλπ

8 Καλλιεργούµενα πολυπλοειδή φυτά ΦΥΤΟ Κατάσταση πλοειδίας x 2 N N Μπανάνα τρι στείρο Πατάτα τετρα Σιτάρι εξα Φράουλα οκτα Βαµβάκι τετρα Καπνός τετρα Σακχαροκάλαµο τετρα Αγριάδα τετρα Τριτικάλε οκτα Μηδική τετρα

9 Ευπλοειδία Ευπλοειδή φυτά δηµιουργούνται µε διπλασιασµό του αριθµού χρωµοσωµάτων ενός είδους (αυτοπολυπλοειδία) ή µε συνδυασµό των γονιωµάτων δύο ή και περισσότερων ειδών (αλλοπολυπλοειδία). Η διάκρισητωνδύο κατηγοριών δεν είναι εύκολη ειδικά στη φύση Έχει ενδιαφέρον στη Βελτίωση γιατί επιτρέπει σε ορισµέναχαρακτηριστικάναεκφράζονται εντονότερα

10 Αυτοπολυπλοειδία Σε διπλοειδές είδος συµβολίζουµε τα δύο όµοια γονιώµατά του µε ΥΥ, σε τριπλοειδές ΥΥΥ, σε τετραπλοειδές ΥΥΥΥ κλπ Τα αυτοπολυπλοειδή φυτά δηµιουργούνται από αντίστοιχα φυτά µε κατώτερο αριθµό πλοειδίας µετά από διπλασιασµό τουαριθµού χρωµοσωµάτων και στη συνέχεια αυτογονιµοποίηση ή διασταύρωση µε το αντίστοιχο διπλοειδές Οδιπλασιασµός γίνεται ή τεχνητά ή τυχαία στη φύση (1. σε σωµατικά κύτταρα ανωµαλίες στη µίτωση ή 2. στους γαµέτες - ανωµαλίες στη µείωση : γαµέτες 2Ν)

11 Τεχνητή ηµιουργία Αυτοπολυπλοειδών Αυτοπολυπλοειδία µπορεί να δηµιουργηθεί µε απότοµες αλλαγές των συνθηκών του περιβάλλοντος (ψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, µεγάλη πίεση, χηµικές ουσίες) Ηκολχικίνη(Colchicum autumnale) καταστρέφει τις ίνες της ατράκτου στη µίτωση και έτσι ένας µόνο πυρήνας σχηµατίζεται µε διπλάσιο αριθµό χρωµοσωµάτων που στη συνέχεια διαιρείται κανονικά δίνοντας τον πολυπλοειδή ιστό Η εφαρµογή της γίνεται σε µεριστωµατικούς ιστούς και είναι αποτελεσµατικότερη σε νεαρά φυτάρια, βλαστάνοντες σπόρους, οφθαλµούς (συγκέντρωση, διάρκεια, Τ ανάλογα του είδους)

12 Αυτοτετραπλοειδή Ηπιοσυνηθισµένη κατηγορία αυτοπολυπλοειδών λόγω ακριβώς του τρόπου δηµιουργίας τους (ΥΥ ΥΥΥΥ) Παραδείγµατα φυσικών αυτοτετραπλοειδών: πατάτα (2n = 4x = 48), µηδική (2n = 4x = 32) Παραδείγµατα τεχνητών αυτοτετραπλοειδών: σακχαρότευτλα ανθοκοµικά (κυκλάµινο, βεγκόνια κα)

13 Αυτοτριπλοειδή Η διασταύρωση ενός διπλοειδούς µε ένα τετραπλοειδές του ίδιου είδους δηµιουργεί ένα τριπλοειδές (ΥΥ x ΥΥΥΥ ΥΥΥ) Κύριο χαρακτηριστικό τους η στειρότητα (οφείλεται στην ύπαρξη τριών οµόλογων για κάθε χρωµόσωµα που δυσκολεύει το ζευγάρωµα καιτηνοµαλή κατανοµή τουςµε αποτέλεσµα την παραγωγή γαµετών µε άνισο αριθµό χρωµοσωµάτων και µη λειτουργικών) Χαρακτηριστικό παράδειγµα ηµπανάνα (2n = 3x = 33) που οφείλει την ασπερµία της στην παρθενοκαρπική ανάπτυξη του καρπού Άσπερµο καρπούζι: υβρίδιο δι- µε τετραπλοειδές

14 Χαρακτηριστικά Αυτοπολυπλοειδών 1. Γιγαντισµός: Πιο µεγάλα φυτά µε χοντρό κορµό και βλαστούς, παχύτερα και πιο πράσινα φύλλα και µεγαλύτερα άνθη, σπόρους, ρίζες, σε σχέση µε τα αντίστοιχα διπλοειδή (µεγαλύτερα κύτταρα και πυρήνες) 2. Η ζωηρότητά τους είναι διαφορετική στα διάφορα είδη ή και µέσα στο ίδιο είδος (πολλές ποικιλίες δι- πρέπει να γίνουν πολυπλοειδείς για αύξηση της πιθανότητας εύρεσης µερικών ζωηρότερων και παραγωγικότερων) 3. Μειωµένη γονιµότητα: λόγω ανωµαλιών στην παραγωγή της γύρης, στη γονιµοποίηση ή στον σχηµατισµό του εµβρύου (αριθµός χρωµοσωµ.)

15 Χαρακτηριστικά Αυτοπολυπλοειδών Οι γενετικές αναλογίες είναι διαφορετικές από των διπλοειδών και παρουσιάζουν µεγαλύτερη πολυπλοκότητα Παράδειγµα: χαρακτηριστικό που κληρονοµείται µε ένα γονίδιο µε δύοαλληλόµορφους Α και α η διάσχισή του σε τετραπλοειδές δίνει πέντε γονότυπους. Αν Α επικρατής του α τότε αυτογονιµοποίηση των γονοτύπων δίνει: ΑΑΑΑ 1Α : 0α ΑΑΑα 1Α : 0α Αααα 35Α : 1α Αααα 3Α : 1α αααα 0Α : 1α

16 Αυτοπολυπλοειδία και Γενετική Βελτίωση Θετικές επιδράσεις της ευπλοειδίας στην παραγωγή Άριστο επίπεδο πλοειδίας µε τη µεγαλύτερη δυνατή έκφραση των χαρακτηριστικών της (σε χαµηλά επίπεδα πλοειδίας συνήθως, 3-4 όχι 6-8) Ηευρωστίατωνπολυπλοειδώνκαιηευκολία διπλασιασµού των χρωµοσωµάτων µε την κολχικίνη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των βελτιωτών για δηµιουργία τους, µε ποικίλα αποτελέσµατα Τα σταύρογονιµοποιούµενα φυτά δίνουν πιο επιτυχηµένα πολυπλοειδή από τα αυτογονιµ.

17 Αυτοπολυπλοειδία και Γενετική Βελτίωση Τρεις βασικές αρχές εφαρµογής αυτοπολυπλοειδιας 1. Τα αυτοπολυπλοειδή παράγουν µεγαλύτερη βλαστική µάζα κατάλληλα για χορτοδοτικά και λόγω του µεγάλου µεγέθους του άνθους τους κατάλληλα για ανθοκοµικά 2. Στα φυτικά είδη ο αριθµός των χρωµοσωµάτων τους είναι συµβιβάσιµος µε την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη τους. Επιτυχηµένα αυτοπολυπλοειδή προέρχονται από είδη µε µικρό αριθµό χρωµοσωµάτων 3. Τα χαρακτηριστικά µιας ποικιλίας σε διπλοειδή κατάσταση δεν είναι αξιόπιστη ένδειξη για την εµφάνισή της όταν µετατραπεί σε τετραπλοειδή

18 Αλλοπολυπλοειδία Τα αλλοπολυπλοειδή φυτά είναι η πιο σηµαντική κατηγορία πολυπλοειδών και έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο στην καταγωγή των καλλιεργούµενων φυτών Προέρχονται από το συνδυασµό των γονιωµάτων δύο ή περισσότερων ειδών στο ίδιο φυτό Συµβολίζουµε τηβασικήσειράχρωµοσωµάτων του ενός είδους µε Υκαιτουάλλουµε Ζ. Τα αντίστοιχα διπλοειδή θα είναι της µορφής ΥΥ και ΖΖ. Ο συνδυασµός των γονιωµάτων τους σε ένα φυτό δίνει ένα αλλοπολυπλοειδές είδος (ΥΥΖΖ)

19 Φυσικά Αλλοπολυπλοειδή Οι διειδικές διασταυρώσεις είναι δύσκολες έως αδύνατες αλλά και όταν η γονιµοποίηση είναι επιτυχής το υβρίδιο είναι στείρο εκτός εάν διπλασιαστεί ο αριθµός των χρωµοσωµάτων του Φυσικά αλλοπολυπλοειδή καλλιεργούµενα φυτά : σιτάρι, βρώµη, βαµβάκι, καπνός, σακχαροκάλαµο Ηπροέλευσητωνβασικώνσειρών χρωµοσωµάτων έχει αποδειχθεί σε κάποια και έχει µελετηθεί εκτενώς στο γένος Brassica όπου οσυνδυασµόςανάδύοτριώνδιπλοειδώνέδωσε τρίαστηφύσητρίααλλοτετραπλοειδή (αµφιδιπλοειδή). Και πειραµατική απόδειξη

20 B. nigra N =8 (BB) B. carinata N =17 (BBCC) B. juncea N =18 (AABB) B. oleracea N =9 (CC) B. napus N =19 (AACC) B. campestris N =10 (AA)

21 Triticum monococcum X Triticum searsi 2N = 14 (AA) 2N = 14 (BB) AB Υβρίδιο (στείρο) διπλασιασµός χρωµοσωµάτων Triticum dicocoides X Triticum tauschii 2N = 28 (AABB) 2N = 14 (DD) ABD Υβρίδιο (στείρο) διπλασιασµός χρωµοσωµάτων Triticum aestivum 2N = 42 (AABBDD) αλλοεξαπλοειδές

22 Τεχνητή ηµιουργία Αλλοπολυπλοειδών Raphanus X Brassica x = 9 (RR) RB x = 9 (BB) Υβρίδιο (στείρο) διπλασιασµός χρωµοσωµάτων Raphanobrassica 2N = 4x = 36 (RRBB) αλλοτετραπλοειδές Triticale = Triticum aestivum X Secale cereale αλλοοκταπλοειδές

23 Χαρακτηριστικά Αλλοπολυπλοειδών Κάποια από τα χαρακτηριστικά των αυτοπολυπλοειδών (γιγαντισµός), καθώς και τα χαρακτηριστικά των διπλοειδών από όπου προέρχονται Η κληρονοµικότητά τους είναι συνήθως απλούστερη από ότι στα αυτοπολυπλοειδή λόγω της συµπεριφοράςτουςωςδιπλοειδή ως προς τον τρόπο κληρονοµικότητας (για κάθε γονίδιο υπάρχουν µόνο δύο αλληλόµορφοι)

24 Αλλοπολυπλοειδία και Γενετική Βελτίωση 1. ιαπίστωση της κληρονοµικής καταγωγής πολυπλοειδικών ειδών 2. ιευκόλυνση της µεταφοράς γονιδίων µεταξύ συγγενικών ειδών (γνώση του επιπέδου πλοειδίας για διασταυρώσεις µε σκοπό τη µεταφορά γονιδίων) 3. ηµιουργία νέων φυτικών ειδών (Triticale και στο γένος Brassica)

25 Απλοειδία Απλοειδή είναι τα φυτά ή τα κύτταρα που έχουν στον πυρήνα τους τόσα χρωµοσώµατα όσα και οι γαµέτες του είδους (Ν). Συνήθως µικρότερα από τα διπλοειδή και η επιβεβαίωση της απλοειδίας γίνεται µε µέτρηση του αριθµού των χρωµοσωµάτων τους Ο διπλασιασµός των χρωµοσωµάτων τους δίνει διπλοειδή 100 % οµοζύγωτο γονότυπο σε µία γενιά

26 Τρόποι ηµιουργίας Απλοειδών 1. Αναγνώριση φυσικών απλοειδών 2. Καλλιέργεια ανθήρων ή γύρης 3. Εξάλειψη χρωµοσωµάτων Πλεονεκτήµατα Απλοειδών 1. Εξοικονόµηση χρόνου (γλιτώνουµε γενιές αυτογονιµοποιήσεων) 2. Μεγαλύτερος βαθµός οµοζυγωτίας Μειονεκτήµατα Απλοειδών 1. Αδυναµία επιλογής φυτών κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των απλοειδών 2. Εξειδικευµένητεχνικήητηςκαλλιέργειαςτης γύρης

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την Οικογένεια των Κολοκυνθιδών

Γενικά για την Οικογένεια των Κολοκυνθιδών 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικά για την Οικογένεια των Κολοκυνθιδών 1 Εισαγωγή Τα είδη φυτών της οικογένειας των κολοκυνθιδών ή κολοκυνθωδών (Cucurbitaceae) που χρησιμοποιούνται ως λαχανικά έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας 2001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δομή του γενετικού υλικού 3 2. Κληρονομικότητα..

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες Μέρος 5 ο Γονιδιακοί δείκτες R.C. Lewontin 1966 K.B. Mullis 1983 Εισαγωγή στη δασική γενετική Γονιδιακοί δείκτες Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, η γενετική πληροφορία είναι οργανωµένη πάνω σε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΠΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Λουκάς Νικολάου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2014 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκτίµηση της ποσότητας DNA στους πυρήνες των κυττάρων

3. Εκτίµηση της ποσότητας DNA στους πυρήνες των κυττάρων 3. Εκτίµηση της ποσότητας DNA στους πυρήνες των κυττάρων 3.1 Ποσότητα DNA Τα µεγέθη των γενωµάτων των φυτικών ειδών µελετώνται τα τελευταία 50 χρόνια και τα δεδοµένα είναι καταγεγραµµένα σε βάσεις δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ IN VITRO ΤΟΥ ΑΜΥΓ ΑΛΟΡΟ ΑΚΙΝΟΥ Ρ1 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 Μικροπολλαπλασιασμός 2 Μικροπολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας ΦΥΕ 43 Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας Θέμα 1. Ανάμεσα στα χημικά μεταλλαξιγόνα περιλαμβάνονται οι παράγοντες αλκυλίωσης και οι παράγοντες απαμίνωσης των βάσεων του DNA. Βρείτε από το διαδίκτυο και περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η γενετική ποικιλότητα του

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η γενετική ποικιλότητα του Το πρόγραμμα Το FRAXIGEN είναι ένα νέο ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε σκοπό τη µελέτη των γενετικών πόρων του φράξου στην Ευρώπη, ειδικότερα για δενδροφύτευση και αναδάσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκοµία πραγµατεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάµνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ»

«ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ» ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ) Θεσσαλονίκη 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008 Ορισμοί Γενετική: μελέτη της κληρονομικότητας και των παραλλαγών της Ιατρική γενετική: η γενετική του ανθρώπινου είδους Κλινική γενετική:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Πασχάλης Χαριζάνης Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Πασχάλης Χαριζάνης Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Πασχάλης Χαριζάνης Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ι. ΓΕΝΙΚΑ Το είδος και η ποικιλότητα του γενετικού υλικού είναι εξίσου σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πτυχιακή Εργασία Έντοµα οργανωµένα σε κοινωνίες, µορφολογία, βιολογία, ζηµιές και αντιµετώπιση. ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

Stylianos Kalaitzis A1-1

Stylianos Kalaitzis A1-1 A1-το γενετικό υλικό Stylianos Kalaitzis A1-1 Περιεχόμενα Σημειώσεις Θεωρίας Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία ασκήσεων έκφρασης Μεταλλάξεις και οι σχέση τους με τη μενδελική κληρονομικότητα Μενδελική κληρονομικότητα

Διαβάστε περισσότερα