Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος"

Transcript

1 Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος

2 Στόχοι παρουσίασης Αιμόσταση και αιμοστατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της κύησης Ορισμός μαιευτικής αιμορραγίας Χρήση νεότερων POint of Care (POC) tests- goal directed therapy (στόχο-κατευθυνόμενη θεραπεία) Διαχείριση αίματος, παραγώγων και παραγόντων πήξης για αντιμετώπιση μαιευτικής αιμορραγίας Νεότερα guidelines διαχείρισης περιεγχειρητικής αιμορραγίας ( ESA )

3 Αναισθησιολόγος και αιμορραγία.. Γιατί? Ιατροί περιεγχειρητικής περιόδου Εξοικειωμένοι μα φάρμακα, φλεβικές γραμμές Υπεύθυνοι για τις μεταγγίσεις διεγχειρητικά Οξεία διαταραχή πηκτικότητας (acute coagulopathy ) σε μείζονα μαιευτική αιμορραγία Νεότερες τεχνικές monitoring αιμόστασηςνεότερες τάσεις παγκοσμίως για ελάττωση μεταγγίσεων (μελέτη Αυστραλίας- USA αναισθησιολόγοι)

4 Περιεγχειρητική αιμορραγία 1. Χειρουργική: παράγοντας XIV αντιμετωπίζεται από τη χειρουργική ομάδα.. 2. Προκαλούμενη από διαταραχές πηκτικότητας: αντιμετωπίζεται από τον αναισθησιολόγο (+/- αιματολόγο) υπεύθυνος και για τη πρόληψη διαταραχών πηκτικότητας

5 The B-O-F-Sign BLOOD ON FLOOR

6 Sugical bleeding needs surgical treatment!!!

7 Αιμορραγία μετά τον τοκετό - Postpartum Haemorrhage Παραδοσιακός ορισμός: Απώλεια αίματος > 500 ml μετά από κολπικό τοκετό Ή Απώλεια αίματος > 1000 ml μετά από καισαρική τομή Σοβαρή μαιευτική αιμορραγία: απώλεια αίματος > 1500ml ή πτώση της Hb >4 gr/dl ή ανάγκη μετάγγισης 4 μονάδων ΣΕ Μαζική αιμορραγία: απώλεια αίματος 50% μέσα σε 3 ώρες ή ρυθμός απώλειας 150ml/min. Κάθε απώλεια αίματος ικανή να προκαλέσει ή προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια στη μητέρα. PPH: δύσκολη η εκτίμηση της απώλειας αίματος

8 Συχνότητα εμφάνισης μαιευτικής αιμορραγίας Η μαιευτική αιμορραγία συμβαίνει στο 6.5 % των τοκετών με καισαρική τομή Αποτελεί την σημαντικότερη αιτία μητρικού θανάτου θάνατοι/έτος Το 88% θα πεθάνει μέσα στις πρώτες 4 ώρες Berg et al: το 40% των θανάτων σχετιζόμενων με κύηση είναι δυνητικά προβλέψιμοι, ειδικά αυτοί που σχετίζονται με μαιευτική αιμορραγία Υψηλό ποσοστό νοσηρότητας στις ΜΕΘ Αιτία μαιευτικής υστερεκτομής

9 Μη ορατά όρια στη μείζονα μαιευτική αιμορραγία Class 1 <900cc Minimal symptoms Class cc Tachycardia, tachypnea Class cc Overt Hypotension, cold, clammy skin Class cc Shock, absent BP

10 ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ!!!! ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ:

11 Αιτιολογία Τα τέσσερα Τ μνημονικά: Tone ατονία μήτρας: συχνότερο Tissue υπολειπόμενος ιστός Trauma τραύμα: ρήξη, συστροφή Thrombin διαταραχές πηκτικότητας

12 Διαταραχές πηκτικότητας σχετιζόμενες με μείζονα αιμορραγία Πρωτοπαθής: συνήθως πλέον γνωστή Δευτεροπαθής: Dilutional coagulopathy Απώλεια παραγόντων πήξης εξαιτίας της αιμορραγίας Απώλεια των υποστρωμάτων δράσης τους( RBCs or PLTs) The development of secondary coagulation disorders with delay in obstetric management is a crucial prognostic factor for the severity of PPH Solomon C et al: BJA 2012;109(6): Lange N et al: Obst & Gyn Survey 2012;67(7):

13 Διάλυση αραίωση

14 Γιατί τέτοια στροφή στις διαταραχές πηκτικότητας?? ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ

15 Νεότερο μοντέλο καταρράκτη πήξης: 4 στάδια 1. Έναρξη 2. Ενίσχυση 3. Πολλαπλασιασμός 4. Σταθεροποίηση cell based model Δεν ισχύει η ενδογενής και η εξωγενής οδός της πήξης

16 Έναρξη TF (από βλάβη αγγείου) + VIIa (υπάρχει φυσιολογικά) X Xa Προθρομβίνη(ΙΙ) Θρομβίνη (IIa)

17 Ενίσχυση Η θρομβίνη ενεργοποιεί η ενεργοποίηση λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων V, VIII, IX παραγωγή ακόμα μεγαλύτερης ποσότητας θρομβίνης

18 Πολλαπλασιασμός Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια παράγουν μεγάλο ποσό θρομβίνης Δρα στο ινωδογόνο, Ενεργοποίηση παράγοντα Ι και τον XIII Σχηματισμός διαλυτής ινικής

19 Σταθεροποίηση Ρόλος παράγοντα XIII Το ινώδες γίνεται αδιάλυτο

20 Εφιάλτης ο καταρράκτης της πήξης Contact Activation route (Intrinsic pathway) Tissue Factor (TF) route (Extrinsic pathway) Prothrombin Complex (FXa, FVa) Prothrombin Fibrinogen Plasmin Thrombin Soluble Fibrin Insoluble Fibrin FXIII FXIIIa

21 Μπορεί όμως να απλοποιηθεί..

22 Ποσοτική αναλογία παραγόντων πήξης στο πλάσμα..

23 Ινωδογόνο Υδατοδιαλυτή γλυκοπρωτεΐνη, ΜΒ 340ΚDa Παράγεται στο ήπαρ και αποθηκεύεται στα αιμοπετάλια και τα ενδοθηλιακά κύτταρα Φυσιολογική συγκέντρωση στο πλάσμα: gr/lt Πρωτεΐνη οξείας φάσης ( λοίμωξη, χειρουργείο > 10 gr/lt, κύηση > 6 gr/lt)

24 Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για ινωδογόνο? Διπλός λειτουργικός ρόλος: 1. Απαραίτητο στοιχείο για την ενεργοποίηση και τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων 2. Αποτελεί το υπόστρωμα της θρομβίνης για τη τελική δημιουργία του σταθερού αιμοστατικού θρόμβου.

25 Επίκτητες υποϊνωδογοναιμίες 1. Αυξημένη κατανάλωση (DIC,διαταραχές πηκτικότητας, ΟΛΛ, μαιευτικές επιπλοκές, εγκαύματα, καταστάσεις αιμορραγικής καταπληξίας, κτλ) 2. Μειωμένη παραγωγή: Παθήσεις ήπατος, θεραπεία με ασπαριγινάση 3. Μαζική μετάγγιση εξαιτίας αιμοαραίωσης (RBCs, colloids, crystalloids). Mar-13

26 Ρόλος θρομβίνης (ΙΙa) Διασπά το διμερές ινωδογόνο σε: FPA: διαχωρίζεται άμεσα και διαμορφώνει μονομερή ινώδους (fibrin I) FPB: σχηματισμός ινικής ΙΙ πολυμερισμός μονομερών ινώδους. Σε αυτό το στάδιο δρα ο XIII (τρανσαγλουταμινάση) που προκαλεί cross linking στα di-dimers και επιταχύνει τον πολυμερισμό. Τα πολυμερή ινώδους κάνουν τον θρόμβο πιο ελαστικό και ανθεκτικό. Η cross linked ινική αποτελεί το τελικό στάδιο της πήξης: δημιουργία αιμοστατικού θρόμβου.

27 Αλλαγές αιμοποιητικού συστήματος στη κύηση Αύξηση όγκου πλάσματος 40% Αύξηση RBCs 25% Φυσιολογική αιμοαραίωση Μείωση αιμοπεταλίων λόγω της αιμοαραίωσης και της κατανάλωσης αυτών στη μητροπλακουντιακή μονάδα

28 Παράγοντες πήξης στη κύηση vwf, VII, VIII, IX αυξάνουν I (ινωδογόνο): διπλασιάζεται η τιμή του μετά την 28 η εβδομάδα και παραμένει υψηλό τις πρώτες ημέρες λοχείας XII και V παραμένουν αναλλοίωτοι Πρωτεΐνη S μείωση της δραστικότητας Di Dimers προοδευτική αύξηση έως και τη 1 η εβδομάδα λοχείας ΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΗΣΗΣ

29 Εργαστηριακός έλεγχος πηκτικότητας στη κύηση Παραδοσιακός έλεγχος πηκτικότητας pt, INR, aptt ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ!!!!!??? ROTEM TEG MULTIPLATE POC tests

30 Εργαστηριακός έλεγχος Οι κλασικές εργαστηριακές εξετάσεις: Καθυστερούν τα αποτελέσματα pt, aptt, INR To ινωδογόνο μετράται ποσοτικά (Clauss method) και όχι ποιοτικά Τα αιμοπετάλια επίσης μετρώνται ποσοτικά αλλά δεν ελέγχεται η ποιότητα τους ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ?

31 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ Ποιότητα θρόμβου Μόνο η Θρομβοελαστογραφία/μετρία μας δίδει πληροφορίες για την ποιότητα του θρόμβου

32 Monitoring Πηκτικότητας- Περιστροφική Θρομβοελαστομετρία-Rotem Μέθοδος ανάλυσης των αιμοστατικών ιδιοτήτων του ολικού αίματος. Παρέχει πληροφορίες για: Το σχηματισμό του θρόμβου Την ταχύτητα σχηματισμού του θρόμβου Την ποιότητα του θρόμβου Την σταθερότητα του θρόμβου Την ινωδόλυση Οι κλασσικές εξετάσεις αιμόστασης ( ΡΤ,ΑΡΤΤ) ανιχνεύουν πότε πήζει το αίμα, ενώ η θρομβοελαστομετρία μας πληροφορεί πώς πήζει το αίμα και αν ο θρόμβος είναι και παραμένει σταθερός. POINT OF CARE TESTS EVIDENCE BASED MEDICINE

33 Στερεότητα θρόμβου 4,75 Πηγή φωτός Έλασμα Ψηφιακός αισθητήρας Κυβέττα Ρουλεμάν Έμβολο ROTEM αρχή λειτουργίας time Στερεότητα θρόμβου Ενεργοποίηση αιμόστασης Σταθερότητα θρόμβου ή ινωδόλυση

34 ROTEM ANALYSIS Βιολογικά συμβάντα Παράμετρος Ορισμός Πήξη Χρόνος πήξης CT(sec) Ο χρόνος από την αρχή της μέτρησης μέχρι την αρχή σχηματισμού του θρόμβου Δυναμική του σχηματισμού του θρόμβου Μέγιστη σταθερότητα θρόμβου Χρόνος σχηματισμού θρόμβου CFT(sec) Μέγιστη σταθερότητα θρόμβου MCF(mm) Ο χρόνος από την αρχή σχηματισμού του θρόμβου μέχρι το πλάτος του να φτάσει τα 20 mm Σταθερότητα θρόμβου Ινωδόλυση Μέγιστη λύση ML(%) Μείωση του όγκου του θρόμβου κατά τη διάρκεια της μέτρησης

35 Φυσιολογική αιμόσταση στο ROTEM Φυσιολογικοί χρόνοι πήξης στο INTEM και στο EXTEM δεν ανιχνεύτηκε καμία μεταβολή στην ενεργοποίηση της πήξης 2 Φυσιολογικός σχηματισμός θρόμβου στο EXTEM και στο INTEM δυνητικός φυσιολογικός σχηματισμός θρόμβου 3 Φυσιολογικός σχηματισμός θρόμβου στο FIBTEM επαρκές ινωδογόνο / αναστολή πολυμερισμού του θρόμβου

36 INTEM Επιδράσεις της αιμοδιάλυσης Συγκεκριμένη θεραπεία Με χορήγηση Συμπύκνωμα ινωδογόνου Φυσιολογικός θρόμβος αιμοδιάλυση + ινωδογόνο Ασθενής θρόμβος στο ROTEM σε επίτοκο με αιμορραγία διόρθωση με χορήγηση ινωδογόνου SEM pictures by D Fries Innsbruck University Clinic 7g ινωδογόνο case report by B Haindl et al Munich University Clinic

37 Έχει θέση το ROTEM στη μαιευτική? Huissoud et al: Αύξηση του MCF Aύξηση του CA5, CA15 Καμία μεταβολή CA15 και στο clot lysis ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΗΣΗ

38 ROTEM στη μαιευτική αιμορραγία Δεν υπάρχουν ακόμη cut points στη βιβλιογραφία FIBTEM MCF <12 mm σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μαιευτικής αιμορραγίας Huissoud et al:bjog 2009;116: Bauters et al: J Thromb Haem 2007;5(suppl)

39 Διαχείριση μαιευτικής αιμορραγίας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: χειρουργός ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ: αναισθησιολόγος ή /και αιματολόγος

40 Διαχείριση μαιευτικής αιμορραγίας έως τώρα 1 ης γραμμής αντιμετώπιση: 1. Μετάγγιση RBCs, FFP και PLTs 2. Μητροσυσπαστικά φαρμακα 3. Αναζωογόνηση με υγρά 4. Χειρουργικοί χειρισμοί

41 Διαχείριση Μαιευτικής αιμορραγίας Υγρά μητροσυσπαστικά Κρυσταλλοειδή κολλοειδή Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση υγρών γιατί ειδικά με τα κολλοειδή προκύπτει σημαντική αιμοαραίωση μείωση παραγόντων πηκτικότητας δευτερογενείς διαταραχές πηκτικότητας αιμορραγία Br J Anaest 2008;100: Μητροσυσπαστικά: ωκυτοκίνη, μεθυλεργονοβίνη, προσταγλανδίνες, καρμπετοκίνη

42 Μετάγγιση παραγώγων αίματος: συνήθης τακτική Αναλογία RBCs: FFP:PLTS 1:1:1 ή 2:1 ή 1:3. στη βιβλιογραφία επικρατεί διχασμός Ανάλογα με την τιμή Ηb στόχος >8mgr/dl Ανάλογα με την κλινική εικόνα διεγχειρητικά τραύματος Solomon C et al: BJA 2012;109(6): Lange N et al: Obst & Gyn Survey 2012;67(7):

43 Μαζική μετάγγιση Όταν μέσω αυτής γίνεται αντικατάσταση όλου του όγκου του αίματος εντός 4ώρου ή του 50% εντός μιας ώρας Αρκετά συχνή στην επείγουσα μαιευτική

44 Επιπλοκές μαζικής μετάγγισης δυνητικά θανατηφόρες Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας: οξέωση Υπερκαλιαιμία Υπασβεστιαιμία ALI ARDS- TRALI- TACO Υποθερμία Διαταραχές πηκτικότητας από αραίωση Solomon C et al: BJA 2012;109(6): Lange N et al: Obst & Gyn Survey 2012;67(7):

45 Απαραίτητες προυποθέσεις Διόρθωση υποθερμίας (Temp < 34 O C) Διόρθωση οξέωσης (ph < 7,2) Διόρθωση αναιμίας (Hb < 10 g/dl) Διόρθωση υπασβεστιαιμίας (Ca i < 1 mmol/l)

46 Rahmenbedingungen Hypothermia and acidosis synergistically impair coagulation in human whole blood. Dirkmann D, Hanke A, Görlinger K, Peters J Anest Analg 2008(6); Υποθερμία και οξέωση: ελάττωση της σταθερότητας του θρόμβου σημαντική μείωση της ταχύτητας σχηματισμού του θρόμβου

47 Οξέωση: επηρεάζει τα αιμοπετάλια και τους παράγοντες πήξης

48 Οξέωση: παραγωγή θρομβίνης & ph

49 Πως διαταράσσονται οι παράγοντες πήξης στη PPH? Πρωτοπαθείς νόσοι της πηκτικότητας συνήθως είναι γνωστές και οι μητέρες λαμβάνουν κατάλληλη αγωγή Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης PPH σε ασθενείς με κληρονομικού τύπου βλάβες στον καταρράκτη της πήξης, όπως η νόσος vwf J Thromb Haemst.2007;5: BJOG. 2008;115:

50 Μαιευτική αιμορραγία Σε μελέτες έχει δειχθεί ότι το ινωδογόνο αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα πρόγνωσης εμφάνισης μαιευτικής αιμορραγίας Όταν το επίπεδο του είναι < 2gr/lt, έχει PPV 100%. Wikkelsoe et al. The FIB-PPH trial: fibrinogen concentrate as initial treatment for postpartum haemorrhage: study protocol for a randomised controlled trialtrials 2012, 13:110.

51 Παρατεταμένη Ινωδόλυση ως αποτέλεσμα ανεπάρκειας FI Πρωτογενής: Δευτερογενής: DIC ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ -θρομβολυτικοί παράγοντες - κακοήθεια - ηπατική ανεπάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ: - Όλες οι αιτίες DIC - Τραύμα εγκεφαλικό - Αποκόλληση πλακούντα - Χειρουργείο καρδιάς - Ρήξη ανευρύσματος αορτής - Οξεία Προμυελοκυτταρική λευχαιμία

52 Διαταραχές πηκτικότητας δευτεροπαθώς λόγω της αιμορραγίας Κατανάλωση παραγόντων πήξης Αιμοδιάλυση αιμοαραίωση: ρόλος κολλοειδών διαλυμάτων (Voluveen, HES ) Οξέωση Υποθερμία Progressive dilutional coagulopathy + hypothermia + metabolic acidosis = lethal triad in massive blood loss

53 Πως μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπλοκές της μαζικής μετάγγισης και της δευτεροπαθούς διαταραχής παραγόντων πήξης???

54 rfviia Thrombocytopenia Lack of factors Lack of fibrinogen Hyperfibrinolysis History Preconditions Treatment of surgical bleeding

55 Διόρθωση οξέωσης & υποθερμίας Χορήγηση τρανσαιμινικού οξέος (transamin) Χορήγηση ινωδογόνου -Riastap Χορήγηση Beriplex σύμπλοκο προθρομβίνης Χορήγηση Novo- Seven (ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa) DDAVP-δε έχει πλέον ένδειξη στη μείζονα αιμορραγία, εκτός εάν η ασθενής λαμβάνει αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα που δρουν στην μεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη των αιμοπεταλίων (Plavix, Iscover)

56 Τρανσαμιναιμικό οξύ - Transamin Σημαντικό ρόλο στo τελικό στάδιο του καταρράκτη της πήξης ( διαλυτή ινική αδιάλυτο ινώδες) Δόση 1 gr διεγχειρητικά και επανάληψη της δόσης 30 μετά αν η αιμορραγία επιμένει. Φθηνό φάρμακο Εύκολη χορήγηση Haleema Shakur et al:the WOMAN Trial (World Maternal Antifibrinolytic Trial): tranexamic acid for the treatment of postpartum haemorrhage: an international randomised, double blind placebo controlled trial. Trials. 2010; 11: 40.

57 Ινωδογόνο - Riastap (CSL Behring) Παράγεται από ανθρώπινο πλάσμα Αναλογία διαλυτής πρωτεΐνης >80% με προσθήκη αλβουμίνης ως σταθεροποιητικό Αποθήκευση σε θερμοκρασία <25 C, διαλύτης WFI Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Δρα όπως και το ενδογενές ινωδογόνο. Στο πλάσμα, η βιολογική ημιζωή του είναι 3 έως 4 ημέρες. Το προϊόν χορηγείται ενδοφλέβια Monitoring πριν τη χορήγηση: pt, ptt, μέτρηση ινωδογόνου(clauss method) Monitoring μετά τη χορήγηση: Di dimers, θρομβομετρία, rotem thromboelastography, μέτρηση ινωδογόνου(clauss method)

58 Συστάσεις για τη χορήγηση του: Υποκατάσταση σε συγγενή ανεπάρκεια ινωδογόνου Υποκατάσταση σε επίκτητη ανεπάρκεια ινωδογόνου: 1. Αυξημένη κατανάλωση 2. Μειωμένη παραγωγή: 3. Μαζική μετάγγιση εξαιτίας αιμοαραίωσης Όριο μετάγγισης 1 gr/lt. Κύηση 2 gr/lt Μέση δόση: 3-5gr για ενήλικα Urwyler et al: Minerva Anesth 2012;78:1-6 Gorlinger et al: Transfusion Medicine & Hemotherapy 2012;39: Levy et al: Anesth Analg 2012;114:261-74

59 Δοσολογία Ινωδογόνου(Riastap) Δόση έναρξης: σε μη γνωστά επίπεδα 70 mg /kgr βάρους σώματος ενδοφλέβια. Τύπος: Δόση ινωδογόνου (gr) = [Target level (gr/lt) - measured level (gr/l)] Όγκος πλάσματος (L) (40ml/kgr ΒW)

60 Ασφάλεια Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες είναι πυρετός και πονοκέφαλος(συχνότητα >1%) Οι σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν είναι θρομβοεμβολικά επεισόδια συμπεριλαμβανομένων του εμφράγματος του μυοκαρδίου και της πνευμονικής εμβολής Αντενδείκνυται σε άτομα που έχουν αλλεργικές αναφυλακτικές αντιδράσεις στο Ινωδογόνο Prescribing Information. CSL Behring

61 Riastap σε μαιευτικές αιμορραγίες

62 Οι περισσότεροι θάνατοι στην επείγουσα Μαιευτική παρατηρούνται όχι μετά από απότομες και μεγάλης ποσότητας αιμορραγίες, αλλά λόγω παρατεταμένης διάρκειας και εξαιτίας των καταστροφικών συνεπειών της κατανάλωσης παραγόντων πήξης. Acute coagulopathy

63 ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ!!!! ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ:

64 Αιμορραγία μετά το τοκετό- μαιευτική αιμορραγία Η συγκέντρωση του παράγοντα Ι (ινωδογόνο) θεωρείται ο σημαντικότερος βιολογικός δείκτης που σχετίζεται με την εμφάνιση και τη σοβαρότητα της μαιευτικής αιμορραγίας. Η θρομβοελαστομετρία αποτελεί το γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο διαγνωστικό μέτρο διαταραχών της πηκτικότητας, τόσο κατά τη διάρκεια της μαιυετικής αιμορραγίας, όσο και για τα προβλήματα πηκτικότητας που εμφανίζονται δευτεροπαθώς. Επίσης κατευθύνει τη θεραπεία υποκατάστασης με ινωδογόνο. ΟObstetr and Gynecol Survey 2012;67(7):

65 RiaSTAP Μηχανισμός Δράσης

66 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ.. Πως μπορούμε να βοηθήσουμε????

67 Ας μιλήσουμε και για αυτό το σκεύασμα και συνοψίζουμε..

68 Τι είναι το Beriplex P/N? Ανήκει στη κατηγορία των αντιαιμορραγικών φαρμάκων: «αντίδοτο» των αντιβιταμινών Κ: βαρφαρίνη, ασενοκουμαρόλη Το Beriplex P/N, είναι συμπύκνωμα συμπλέγματος προθρομβίνης, Prothrombin Complex Concentrate (PCC)

69 Ενδείξεις Beriplex P/N ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ από αιμορραγίες σε επίκτητη ανεπάρκεια παραγόντων πήξης του συμπλόκου προθρομβίνης, όπως ανεπάρκεια που προκαλείται από θεραπεία με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ ή σε περίπτωση υπερδοσολογίας με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, όταν απαιτείται ταχεία αποκατάσταση της ανεπάρκειας. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ από αιμορραγίες σε συγγενή ανεπάρκεια οποιωνδήποτε από τους εξαρτώμενους από τη βιταμίνη Κ παράγοντες πήξης, όταν δεν διατίθενται εξειδικευμένα κεκαθαρμένα προϊόντα του παράγοντα πήξης Blood Transfusion 2009;7:

70 Επιλογές για την αναστροφή σε από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής Συμπυκνώματα παραγόντων πήξης (Beriplex P/N) Περιέχει όλους τους παράγοντες πήξης που απαιτούνται σε συμπυκνωμένη μορφή Άμεση εφαρμογή είναι δυνατή Μικρός όγκος Προβλεπόμενο και μετρήσιμο αποτέλεσμα Ανασυνδυασμένος FVIIa Φαρμακολογική ενεργοποίηση της πήξης Μικρός όγκος Άμεση εφαρμογή δεν είναι δυνατή Όχι καθορισμένη δόση Βιταμίνη K Διαθέσιμο σε IV ή από το στόμα Εύκολα διαθέσιμο και φτηνό Χαμηλή ανταπόκριση και απρόβλεπτη Όχι κατάλληλο για επείγοντα Ανθρώπινο πλάσμα (FFP) Περιέχει παράγοντες που χρειάζονται και μερικούς που δε χρειάζονται Κίνδυνος μετάδοσης ιών και υπερογκαιμίας (TRALI) Χρειάζεται περισσότερος χρόνος παρασκευής και χορήγησης Κατά την διάρκεια της έγχυσης χρειάζεται παρακολούθηση του ασθενούς Μπορεί να αποτύχει να ολοκληρωθεί η αναστροφή της αντιπηκτικότητας Chest 2008;133: : Pharmacology and Management of the VitK antagonists: American College of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines (8 th ed).

71 Beriplex P/N: Συνιστώμενη δοσολογία 1 ml Beriplex P/N / kg Σ.Β Αύξηση παραγόντων VII και IX κατά περίπου 0,5 1% Αύξηση της τιμής Quick, και των παραγόντων II και X κατά περίπου 1 2% Η δόση θα εξαρτηθεί από την τιμή INR πριν την θεραπεία και την στοχευόμενη τιμή INR: Αρχική τιμή INR 2,0 3,9 4,0 6,0 > 6,0 Κατά προσέγγιση δόση ml/kg Σ.Β 1 1,4 2 Κατά προσέγγιση δόση IU (Παράγοντα IX)/kg Σ.Β Αποκατάσταση αιμόστασης εντός 30 μετά τη χορήγηση και Διατηρείται για ~6-8 ώρες. Χορηγείται ενδοφλεβίως (IV) Μέγιστος χρόνος χορήγησης 210 IU/min (~8.4 ml/min) Beriplex P/N Summary of Product Characteristics Pabinger et al,j Thromb Hemost 2007

72 Συσκευασία και τιμή 1 Συσκευασία: Φιαλίδιο 500IU (λυόφιλο) + 20ml ύδωρ για ενέσιμα Νοσοκομειακή Τιμή: 180 /vial Ενδεικτικά η τιμή μιας μονάδας FFP είναι 200

73 Κλινικές μελέτες

74 Beriplex P/N Φάση I ΦK μελέτη: γρήγορη και σταθερή αύξηση στους παράγοντες πήξης FVII (%) FII (%) FIX (%) FX (%) Mean PCC infusion 200IU/min; Mean PPC dose 150 ml (3750IU) Pre i.v. PCC Λεπτά: Μετά-την έγχυση Χρόνος Ώρες: Μετά-την έγχυση Ostermann et al. Thromb Haemost 2007; 98: 790 7

75 Median τιμές παραγόντων πήξης (IU/dL) Median τιμές παραγόντων πήξης (IU/dL) Επείγουσα αναστροφή της από του στόματος αντιπηκτικότητας: FFP vs PCCs Προ-θεραπείας Μετά-θεραπείας FFP (800 ml) PCC (25 50 IU FIX/kg) II VII IX X Factor 0 II VII IX X Factor Makris et al. Thromb Haemost 1997; 77:

76 IU/mL Beriplex P/N Μελέτη φάσης III: επίπεδα παραγόντων πήξης και θρομβοανασταλτών Πριν 30 mins 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h Χρόνος Factor II Factor VII Factor IX Factor X Protein C Protein S Pabinger et al. J Thromb Hemost,2008

77 Μέσο INR ± SD Beriplex P/N Μελέτη φάσης III: ανταπόκριση INR IU/kg (INR = ) 35 IU/kg (INR = ) 50 IU/kg (INR >6.0) Πριν την έγχυση Χρόνος μετά το τέλος της έγχυσης (ώρες) Pabinger et al. J Thromb Hemost 2008

78 Levy et al.anesthesiology 2008;109:

79 Beriplex σε σοβαρή αιμορραγία: μείωση μεταγγίσεων David Bruce, Tim Nokes: Beriplex P/N in severe bleeding: experience in a large tertiary hospital. Critical Care 2008;12:R 105

80 KS Schick et al: Prothrombin complex concentrate in surgical patients: retrospective evaluation of vitamin K antagonist reversal and treatment of severe bleeding. Critical Care 2009;13:R191. Η θεραπεία με PCC μειώνει ικανοποιητικά το INR σε ασθενείς που χρήζουν επείγουσα αναστροφή της πηκτικότητας και σε αυτούς που αιμορραγούν. Η κλινική βελτίωση στη κατάσταση της πήξης ήταν θεαματική Η χορήγηση του PCC ήταν απόλυτα ασφαλής σε αυτή τη μελέτη, χωρίς αναφορά σε επιπλοκές.

81 Περιεγχειρητική χορήγηση PCC: Γιατί? I. Ασθενείς σε αγωγή με κουμαρινικά (αντιβιταμίνες Κ) και ενεργό αιμορραγία, απειλητική για τη ζωή τους π.χ. ενδοεγκεφαλική αιμορραγία ή αιμορραγία γαστρεντερικού ΙΙ. Μείζονα χειρουργική αιμορραγία ή περιεγχειρητικές αιμορραγικές επιπλοκές σε ασθενείς με παρατεταμένο χρόνο προθρομβίνης (PT) [υψηλό INR]

82 PCCs και κίνδυνος θρόμβωσης: Τι φταίει? Στη βιβλιογραφία επικρατεί διχογνωμία για το ποιο από τα συστατικά μπορεί να είναι υπεύθυνο Τα νεότερα PCCs όμως λόγω των ανασταλτών της πήξης παρουσιάζουν ελάχιστες θρομβωτικές επιπλοκές Η προθρομβίνη φαίνεται να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα Dielis AW,Castoldi E.Thromb Haemost 2008,6: Οι επαναλαμβανόμενες δόσεις φαίνεται ότι προκαλούν άθροιση των παραγόντων II και X, λόγω των μεγαλύτερων χρόνων ημίσειας ζωής τους ( 60 και 30 ώρες αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις 6 ώρες για τον παράγοντα VII και τις 20 ώρες για τον παράγοντα IX) Sarensen et al.critical care 2011,15:

83 Πρόληψη εμφάνισης θρομβοεμβολικών επιπλοκών με τη χρήση PCCs 1. Συvχορήγηση βιταμίνης Κ 2. Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατοπάθεια παρακολούθηση δραστικότητας αντιθρομβίνης ΙΙΙ και ανάλογη χορήγηση της ( πλεονέκτημα νεότερων PCCs) 3. Θρομβοελαστογραφία / θρομβοελαστομετρία 4. Δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με DIC ή ιστορικό εμφάνισης HIT. Sorensen et al.critical Care 2011,15:

84 Beriplex έχει θέση στη PPH? Σε μείζονα αιμορραγία Mείωση των πολλαπλών μεταγγίσεων και πρόληψη επιπλοκών τους Monitoring INR POC test: ROTEM Mercier FJ, Bonnet MP:Use of clotting factors and other prohemostatic drugs for obstetric hemorrhage. Curr Opin Anaesthesiol Jun;23(3):310-6.

85 Novo Seven- ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa Recombinant factor VIIa (60-90 microg/ kg) χορηγείται ως rescue therapy πριν την απόφαση της υστερεκτομής. Μη άμεσα διαθέσιμο σε κάθε νοσοκομείο Karalapillai D, Popham P.Recombinant factor VIIa in massive postpartum haemorrhage. Int J Obstet Anesth Jan;16(1):29-34 Burad Jyoti et al: Indian J Anaesth 2012;56(1):69-71

86 rfviia Wonderweapon???

87 φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα Τι να δώσω? Πόσο να δώσω? Σύμπλεγμα παραγόντων Προθρομβίνης (PCC): FII, FVII, FIX, FX -Beriplex Πόσο συχνά να δώσω? Είναι Αποτελεσματικό? συμπύκνωμα αιμοπεταλίων desmopressin aprotinin protamin.. Συμπύκνωμα Ινωδογόνου:FI Riastap

88 φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα κόστος Τι να δώσω?? Πόσο να δώσω? EUR/ εφαρμογή 200 EUR /μονάδα 600 EUR /μονάδα Πόσο συχνά να δώσω? EUR /μονάδα είναι αποτελεσματικό? Σύμπλεγμα παραγόντων Προθρομβίνης (PCC): FII, FVII, FIX, FX -Beriplex EUR / εφαρμογή Συμπύκνωμα Ινωδογόνου:FI Riastap συμπύκνωμα αιμοπεταλίων desmopressin aprotinin protamin

89 φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα κίνδυνοι Τι να δώσω?? Πόσο να δώσω? αλλεργία TRALI αλλεργία Βακτηριακή μόλυνση συμπύκνωμα αιμοπεταλίων Πόσο συχνά να δώσω? αλλεργία θρόμβωση Είναι αποτελεσματικό? Σύμπλεγμα παραγόντων Προθρομβίνης (PCC): FII, FVII, FIX, FX -Beriplex desmopressin aprotinin Συμπύκνωμα protamin Ινωδογόνου:FI

90 Στοχευμένη θεραπεία..

91 rfviia Χαμηλά αιμοπετάλια Ελλειψη από παράγοντες πήξης Ελλειψη ινωδογόνου Υπερινωδόλυση Hb ιστική οξυγόνωση Συνθήκες (ph,ca,θερμ) Χειρουργική αντιμετώπιση

92 Pr. Kozek et al: ESA + ETPOS STUDY Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες από την ESA για αντιμετώπιση διεγχειρητικής αιμορραγίας σε κάθε περίπτωση.

93 Μαιευτική αιμορραγία- νέες κατευθυντήριες οδηγίες Έγκαιρη αναγνώριση σοβαρής αιμορραγίας είναι καθοριστικής σημασίας ( 3 D). Διατήρηση βέλτιστης τιμή αιμοσφαιρίνης σε εν εξέλιξη αιμορραγία προλαμβάνει ανεπάρκεια οργάνων (2D). Ισχαιμία μυοκαρδίου πρέπει να θεωρείται ύποπτη μετά από μαιευτική αιμορραγική καταπληξία ( 2D). Σε μαζική απώλεια αίματος απαιτείται στενή παρακολούθηση της αιμοσφαιρίνης για αποφυγή υπερδιόρθωσης (2D). Κάθε μονάδα αίματος πρέπει να καταγράφεται και να δικαιολογείται η χορήγησης της (2 D). Στόχος Hb=8 gr/dl (2B)

94 Ρόλος ινωδογόνου. Ινωδογόνο <2 g/lt σε PPH ταυτοποιεί επίτοκες υψηλού κινδύνου εμφάνισης μαιευτικής αιμορραγία (2 C). Χαμηλά επίπεδα ινωδογόνου σε εμφάνιση μαιευτικής αιμορραγίας συνδυάζονται με μεγαλύτερη απώλεια αίματος ( 2 D).

95 Αιμοπετάλια Επιμένων χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων μέσα στο 1 ο 24ωρο της PPH ταυτοποιεί ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη σοβαρής PPH(2 C). Αιμοπετάλια < μl/lt τη στιγμή του τοκετού σε συνδυασμό με ινωδογόνο <2.9 g/lt, ταυτοποιεί αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης PPH (2 D).

96 Εργαστηριακός έλεγχος aptt και PT έχουν χαμηλή προγνωστική αξία στη PPH (2C). Το FIBTEM προσφέρει ταχέως και ασφαλώς τη μέτρηση του ινωδογόνου ( 2D). Thromboelastometry μπορεί να ταυτοποιήσει την διαταραχή πηκτικότητας στη μαιευτική αιμορραγία και να καθοδηγήσει τη θεραπεία που θα ακολουθηθεί (4 D).

97 Transamin Η χορήγηση Tranexamic acid (1 g) IV min πριν την ΚΤ μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διεγχειρητική απώλεια αίματος ( 1 B). Η χορήγηση τρανσαμιναιμικού οξέος μειώνει την απώλεια αίματος, τη διάρκεια αιμορραγίας και τον αριθμό των μονάδων μετάγγισης στις πρώτες 42 μέρες μετά το επεισόδιο της PPH ( 1 A).

98 PCCs - FXIII PCC μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλους παράγοντες για θεραπεία της οξείας διαταραχής πηκτικότητας σε απειλητική για τη ζωή μαιευτική αιμορραγία (level of evidence 3; grade of recommendation D).

99 rfviia rfviia χρησιμοποιείται ως rescue θεραπεία για αποφυγή διαταραχών πηκτικότητας δευτεροπαθώς ( 2 D). rfviia μπορεί να χορηγηθεί ως τελική λύση πριν την υστερεκτομή (3 D). Τα επίπεδα του ινωδογόνου και των αιμοπεταλίων πρέπει να έχουν υποκατασταθεί πριν τη χορήγηση του rfviia ( 3D). rfviia ενέχει κίνδυνο θρομβοεμβολής, ο οποίος πρέπει να συνυπολογισθεί ( 1 B).

100 Συμπερασματικά Πρώιμη αναγνώριση pt & ptt χαμηλός προγνωστικός δείκτης Ινωδογόνο <2 gr/lt υψηλός προγνωστικός δείκτης εμφάνισης μαιυετικής αιμορραγίας Multi- transfusion protocol σε μαζική αιμορραγία απειλητική για τη ζωή Υψηλό ποσοστό ινωδόλυσης και διαταραχών πηκτικότητας: monitoring με ROTEM

101 Intensive Care Med (2011) 37: Θεραπευτικές επιλογές σε μαζική αιμορραγία Προφύλαξη από περιβαλλοντικούς παράγοντες Εξασφάλιση ιστικής οξυγόνωσης Μπλοκάρισμα ινωδόλυσης Core temperature >34C ph >7.2 Ion Ca2> 0.9 mmol/l prbc (functionally, Hb [6 8] g/dl; but haemostatically in massive bleeding, Hct >30% or Hb>10 g/dl Transamin 1 g in 10 min & 1 g over 8 h ή mgr/kgr BW ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ 1. FFP:20-30ml/kgr BW 2. RIASTAP: 2-6 gr, target >1.5 gr/lt 3. BERIPLEX: 20-25U/kgr BW a. FXIII= 15-20U/kgr BW b. DDAVP= 0.3μgr/kgr σε 30 min Ανεξέλεγκτη αιμορραγία ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ Σε ανεξέλεγκτη αιμορραγία ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ & ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ ΌΧΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ rfviia initially 90 μg/kgbw

102 Διαχείριση περιεγχειρητικής αιμορραγίας και διαταραχών πηκτικότητας POC 1. Ιστορικό επιτόκου (ιατρικό και σχετιζόμενο με διαταραχές πηκτικότητας) 2. Χρήση εάν είναι εφικτό POC diagnostics (ROTEM, Multiplate) 3. Γρήγορες, εφικτές, αποτελεσματικές και ακριβείς goal-directed αιμοστατικές παρεμβάσεις ζυγίζοντας πάντα κόστος vs όφελος (η χρήση τρανσαμιναιμικού οξέος και παραγόντων πήξης όπως τα σύμπλοκα και το ινωδογόνο) 4. Χρησιμοποίηση αλγορίθμων διαγνωστικών και θεραπευτικών για τη σωστή διαχείριση περιεγχειρητικών μεταγγίσεων και διαχείρισης των διαταραχών πηκτικότητας. 5. DON T TREAT NUMBERS!!!!!!!!!!!

103 Σημεία κλειδιά: Η εφαρμογή οργανωμένης στρατηγικής μεταγγίσεων διεγχερητικά είναι ωφέλιμη για τη μείωση της θνητότητας.(level of evidence 1++; grade of recommendation A). Η εφαρμογή αλγορίθμων για τη διαχείριση διαταραχών πηκτικότητας και μεταγγίσεων (βασισμένες σε θρομβοελαστομετρία) μειώνει τα κόστη σχετιζόμενα με μετάγγιση στο τραύμα, στη καρδιοχειρουργική, στις μεταμοσχεύσεις και στις μαιευτικές αιμορραγικές επιπλοκές. (level of evidence 1-; grade of recommendation B).

104 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC)

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc Επιµελήτρια Β Αναισθησιολόγος, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» Σκοπός Ποια είναι τα σύγχρονα κλινικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Ε.Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η αντιµετώπιση µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 25-02-2016 Χρόνια αιμοστατική διαταραχή Πολυπαραγοντικό φαινόμενο Επιπλοκές και υποτροπές Νοσηρότητα και θνητότητα Φλεβική ή αρτηριακή Θρόμβωση: Διαταραχή του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με αιμορραγική διάθεση

Ιστορικό και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με αιμορραγική διάθεση Ιστορικό και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με αιμορραγική διάθεση Α. Μ ΟΥ Γ Ι ΟΥ Α Ι Μ ΑΤΟΛΟ Γ Ο ς Π Γ Ν Π 25-02-2016 Τραυματισμός αγγείου Πρωτογενής αιμόσταση Αγγείο Αιμοπετάλια vwf Πήξη Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

ανασύσταση (IU/ml) 22 60 440 1200 πήξης X Επιπλέον δραστικά συστατικά Πρωτεΐνη C 15 45 300 900 Πρωτεΐνη S 12 38 240 760

ανασύσταση (IU/ml) 22 60 440 1200 πήξης X Επιπλέον δραστικά συστατικά Πρωτεΐνη C 15 45 300 900 Πρωτεΐνη S 12 38 240 760 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Beriplex P/N 500, κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το Beriplex διατίθεται ως κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ

ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ Με τη βλάβη ενός αγγείου και την αποκάλυψη του υπενδοθηλιακού κολλαγόνου ενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 27-02-2015 Κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές αιμόστασης Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτεροι ανασυνδυασµένοι παράγοντες µακράς δράσης. Κατσαρού Όλγα Μάιος 2015

Νεώτεροι ανασυνδυασµένοι παράγοντες µακράς δράσης. Κατσαρού Όλγα Μάιος 2015 Νεώτεροι ανασυνδυασµένοι παράγοντες µακράς δράσης Κατσαρού Όλγα Μάιος 2015 Φυσιολογική αιµόσταση ΧΙ X TF VIIa Xa Va II Κύτταρο µε έκφραση TF IXa ΧΙa TF VIIa IX X II V Xa IXa VIIIa Va Ενεργοποιηµένο ΑΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΒΑΡΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ- ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΚΑΣΑΠΛΗΞΙΑ. Βαςιλειάδθσ Μιχάλθσ Επιμ.Β ΜΕΘ «Θεαγζνειου» Αντικαρκινικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ

ΟΒΑΡΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ- ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΚΑΣΑΠΛΗΞΙΑ. Βαςιλειάδθσ Μιχάλθσ Επιμ.Β ΜΕΘ «Θεαγζνειου» Αντικαρκινικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ ΟΒΑΡΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ- ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΚΑΣΑΠΛΗΞΙΑ Βαςιλειάδθσ Μιχάλθσ Επιμ.Β ΜΕΘ «Θεαγζνειου» Αντικαρκινικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ Σι ζπεται; 1. ΑΙΣΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ/ΚΑΣΑΠΛΗΞΙΑ 2. ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ Δρ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ Θρόμβωση είναι η σύνθεση στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνος θρομβωτικού επεισοδίου Εάν INR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ/ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ/ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ/ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Οι αιμορραγικές επιπλοκές από αντιπηκτικά/αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα ευθύνονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πνευμονική Εμβολή Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πήξη αίματος Αιμόσταση: διακοπή της απώλειας αίματος Μηχανισμοί αιμόστασης : Αγγειοσύσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ Γενικά ο όρος αιμόσταση περικλείει το σύνολο των μηχανισμών που έχουν σκοπό την κατάπαυση

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα?

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Το Πρόβλημα. Κ. Θεοδωράκη Ή αλλιώς. Η σκοτεινή πλευρά των αντιπηκτικών Ποιες μπορεί να είναι οι «παρενέργειες» των αντιπηκτικών? Αυξημένη περιεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων. αντιπηκτικών

Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων. αντιπηκτικών Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων αντιπηκτικών Στέλιος Τζέης MD, PhD, FESC Επιμελητής A - Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΥΠΕΡ νεότερων αντιπηκτικών γιατί. Προβλέψιμη φαρμακοκινητική /

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις

ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις Θρομβοσθενίνη Σύμφωνα με νεότερη ονοματολογία ως "θρομβοπλαστίνη" χαρακτηρίζεται ειδικά ο "ιστικός παράγοντας" που συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

Αντίδοτα των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών φαρμάκων

Αντίδοτα των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών φαρμάκων Αντίδοτα των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών φαρμάκων Αλέξανδρος Δ. Τσελεπης, MD, PhD Κέντρο Αθηροθρόμβωσης / Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Τα εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Αναπηρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Αναπηρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ιαχείριση ασθενούς με χρόνια κολπική μαρμαρυγή και στεφανιαία νόσο υπό τριπλή αντιθρομβωτική αγωγή που πρόκειται να υποβληθεί σε εξωκαρδιακή χειρουργική επέμβαση ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Αναπηρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ» Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Βιοχημικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Θυσιάδου Κ, Ραπτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αιµόσταση. Αιµορραγία

Αιµόσταση. Αιµορραγία Αιµόσταση Αιµορραγία Αιµάτωµα Μηχανισµοί Αιµόστασης σπασµός του αγγείου σχηµατισµός αιµοπεταλειακού θρόµβου πήξη αίµατος ανάπτυξη ινώδους ιστού για τη µόνιµη απόφραξη της οπής Αγγειακός σπασµός το ερέθισµατουτραυµατισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (11-12/04/2014) Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ KYBERNIN P 500/1000 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ To Kybernin P διατίθεται σε μορφή κόνεως για ενδοφλέβια ένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Ασθενείς Χειρουργείο Χειρουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 14 Συνδυασμένη χορήγηση ενεργοποιημένου ανασυνδυασμένου παράγοντα VII και ενεργοποιημένου προθρομβινικού συμπλέγματος για την αντιμετώπιση απειλητικής αιμορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ)

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ) ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ) ΑΝΘΗ Σ. ΤΡΑΥΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η ΗΠΑΡΙΝΗ Ειναι το φάρμακο εκλογής όταν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Επείγον χειρουργείο... who cares! Επείγον χειρουργείο... who cares!

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Beriplex P/N 500 Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Σύμπλεγμα ανθρώπινης προθρομβίνης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Beriplex P/N 500 Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Σύμπλεγμα ανθρώπινης προθρομβίνης ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Beriplex P/N 500 Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Σύμπλεγμα ανθρώπινης προθρομβίνης Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FRAXIPARINE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Σύνθεση ανά 1 ml ενέσιμου διαλύματος: Nadroparin Calcium (ΙΝΝ) 9.500 IU αντι-xa

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές αντιµετώπισης του ασθενούς µε βαριά αιµορραγία

Γενικές αρχές αντιµετώπισης του ασθενούς µε βαριά αιµορραγία Γενικές αρχές αντιµετώπισης του ασθενούς µε βαριά Πηνελόπη Κούκη Αναισθησιολόγος Γ.Ν.Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήµων» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Διαχείριση αιµορραγικών επιπλοκών και αιµορραγικού κινδύνου υπό χρόνια αντιπηκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ P a g e 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η περιεγχειρητική διαχείριση της αιμορραγίας έχει τρεις κύριους στόχους: 1) την διερεύνηση ιστορικού αιμορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Riastap 1 g Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διαλύμα προς έγχυση Ανθρώπινο ινωδογόνο

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Riastap 1 g Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διαλύμα προς έγχυση Ανθρώπινο ινωδογόνο Rev: 03-Feb-2014 EOF Ref: - Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Riastap 1 g Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διαλύμα προς έγχυση Ανθρώπινο ινωδογόνο Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η νεφρική υποκατάσταση (αιμοδιάλυση) οδηγεί στις ακόλουθες απώλειες: αμινοξέων (2gr/ώρα διάλυσης) και γλουταμίνης

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; cardiotest. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές

Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; cardiotest. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; Το FDA προειδοποιεί: ελέγξτε άμεσα τη φαρμακογενετική σας ταυτότητα Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές cardiotest Αθηρωμάτωση-Θρομβοεμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Mακρυγιάννης 1, Γ. Aναγνώστου 2, Σ. Kαλιαµπάκος 1, Γ. Τσάκωνας 1, Κ. Παπαδόπουλος 1, N. Σουρλάς 1, Π. Mάλλιος 1, Θ. Kωστελίδου 2, A.

Σ. Mακρυγιάννης 1, Γ. Aναγνώστου 2, Σ. Kαλιαµπάκος 1, Γ. Τσάκωνας 1, Κ. Παπαδόπουλος 1, N. Σουρλάς 1, Π. Mάλλιος 1, Θ. Kωστελίδου 2, A. Επίπεδα Dabigatran, θροµβοελαστογραφία και αιµόσταση σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή: Προεκτάσεις για την καταλληλότητα πρώιµης διενέργειας µη προγραµµατισµένης επέµβασης Σ. Mακρυγιάννης 1, Γ. Aναγνώστου

Διαβάστε περισσότερα

Haemate P 250 IU/vial / 500 IU/vial / 1000 IU/vial. Κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση.

Haemate P 250 IU/vial / 500 IU/vial / 1000 IU/vial. Κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Haemate P 250 IU/vial / 500 IU/vial / 1000 IU/vial. Κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.)

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Θνητότητα από ΠΕ στις ΗΠΑ 435.000 ασθενείς /ετησίως 95 επεισόδια ΠΕ/ 100.000 κατοίκους Θνητότητα ΠΕ: 10% 30% των ασθενών με ΕΒΦΘ θα εκδηλώσουν ΠΕ Τα 2/3 παραμένουν αδιάγνωστα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή. Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή

Πνευμονική εμβολή. Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή Πνευμονική εμβολή Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Διάγνωση της πνευμονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ Ρήξεις περινέου αιδοίου - κόλπου - τραχήλου Ρήξη της μήτρας Εκστροφή της μήτρας Ανωμαλίες Εμφύτευσης του Πλακούντα στο Mυομήτριο Κατακράτηση κοτυληδόνας Ατονία της μήτρας Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου»

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιατρικών μεταγγισμένων ασθενών έλαβαν ΜΙΑ μόνο μετάγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της αντιθρομβωτικής αγωγής στον χρόνο

Η εξέλιξη της αντιθρομβωτικής αγωγής στον χρόνο Η εξέλιξη της αντιθρομβωτικής αγωγής στον χρόνο Μαριάννα Πολίτου Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Διευθύντρια Υπηρεσίας Αιμοδοσίας-Αιματολογικού Εργαστηρίου ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο Αντιθρομβωτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης Διαδραστική Συνεδρία εφ όλης της ύλης Ελισάβετ Γρουζή, Μαρία Γκανίδου Γιατί μεταγγίζουμε συμπυκνωμένα ερυθρά; 1. Για αύξηση του όγκου αίματος 2. Για μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς 3. Για αναπλήρωση παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab. Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος

Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab. Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος Ra: Διαρκής κίνηση αυτοδραστικών Β-κυττάρων από τον µυελό των οστών στα περιφερικά λεµφικά όργανα και τον προσβεβληµένο

Διαβάστε περισσότερα

Το Soliris είναι πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Περιέχει τη δραστική ουσία εκουλιζουμάμπη.

Το Soliris είναι πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Περιέχει τη δραστική ουσία εκουλιζουμάμπη. EMA/669881/2015 EMEA/H/C/000791 Περίληψη EPAR για το κοινό εκουλιζουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπηση σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά-αντιαιμοπεταλιακά.

Κολονοσκόπηση σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά-αντιαιμοπεταλιακά. Κολονοσκόπηση σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά-αντιαιμοπεταλιακά. Δηλώνω ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων Χρήση αντιαιμοπεταλιακών : REACH Registry Ασπιρίνη Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα Θιενοπυριδίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ, ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε.Μ. (HUMAN TETANUS IMMUNOGLOBULIN, I.M.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TETAGAM P 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος Ασθενής ηλικίας 48 ετών προσήλθε σε μέρα γενικής εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ?

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ? Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ? ΕΛΕΝΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 - SUPERAMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία Προϊόντος: SUPERAMIN α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης 1 g/10ml FL & g/10ml FL β) Ενέσιμο διάλυμα 1 g/5ml AMP & 2g/5ml AMP 1.2 Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 24-02-2016 Σκοπός των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας: Η επάρκεια και ασφάλεια του αίματος Προσέλκυση εθελοντών, με αλτρουιστικά κίνητρα Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜ.Β ΑΙΜ/ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ.Ν.Α.Α Ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Βασικός σκοπός της Αιμόστασης είναι: Παρεμπόδιση της αιμορραγίας επί αγγειακής ρήξεως Διατήρηση της ομαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Konakion 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε φύσιγγα του 1 ml διαλύµατος µικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. Εµπορική Ονοµασία του Φαρµακευτικού Προϊόντος NovoSeven

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση επιπλοκών από τα νέα αντιθρομβωτικά φάρμακα κατά την περιεγχειρητική περίοδο. Γάφου Ανθή, Αιματολόγος

Αντιμετώπιση επιπλοκών από τα νέα αντιθρομβωτικά φάρμακα κατά την περιεγχειρητική περίοδο. Γάφου Ανθή, Αιματολόγος Αντιμετώπιση επιπλοκών από τα νέα αντιθρομβωτικά φάρμακα κατά την περιεγχειρητική περίοδο Γάφου Ανθή, Αιματολόγος Η αιμόσταση στηρίζεται σε μια λεπτή ισορροπία και είναι δύσκολη η προσπάθεια διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα. Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος

Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα. Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος Types and Classification of AF AF Episode: AF documented by ECG monitoring and duration of 30 seconds, or if

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CEPROTIN 1000 IUκόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Πρωτεΐνη C από ανθρώπινο πλάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές της αιμόστασης (μέρος ΙΙ) Στ. Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας

Διαταραχές της αιμόστασης (μέρος ΙΙ) Στ. Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Διαταραχές της αιμόστασης (μέρος ΙΙ) Στ. Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Ψευδοθρομβοπενία Ex vivo φαινόμενο Ενεργοποίηση των ΑΜΠΤ όταν συλλέγονται σε EDTA Δεν έχει καμία κλινική σημασία Η αληθής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

επεισοδίων (ΑΕΕ) θρομβοεμβολικού τύπου, την πρόληψη και τη θεραπεία περιφερικών

επεισοδίων (ΑΕΕ) θρομβοεμβολικού τύπου, την πρόληψη και τη θεραπεία περιφερικών Άρθρο Ανασκόπησης Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2010, 51: 280-295 Νεότερα από του Στόματος Χορηγούμενα Αντιπηκτικά Φάρμακα: θα Εκτοπίσουν τις Ηπαρίνες και τη Βαρφαρίνη από το Προσκήνιο; Σταυρουλα Τσιάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Aντιθρομβωτικά. Ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη (>40 γενόσημα) πρασουγρέλη τικαγρελόρη, καγρελόρη ελινογρέλη, TRAP

Aντιθρομβωτικά. Ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη (>40 γενόσημα) πρασουγρέλη τικαγρελόρη, καγρελόρη ελινογρέλη, TRAP Nothing to declare Aντιθρομβωτικά Τα ποιό συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα Ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη (>40 γενόσημα) πρασουγρέλη τικαγρελόρη, καγρελόρη ελινογρέλη, TRAP Ανταγωνιστές βιτ Κ: sintrom >2 εκατ άτομα

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο Ως ΓΕΣ χαρακτηρίζεται κάθε επικοινωνία: μεταξύ ενός οργάνου του πεπτικού συστήματος και οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο

10 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 10 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Οι Starr και Edwards ανακοίνωσαν το 1961 την πρώτη κλινικά επιτυχή τοποθέτηση προσθετικής καρδιακής βαλβίδας. Μπουντούλας Χ., Βαλβιδοπάθειες, Εκδ. Γ.Β. Παρισιάνου,

Διαβάστε περισσότερα

Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς;

Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς; Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς; Π. Ματσώτα Αναπλ. Καθ. Αναισθησιολογίας Β Παν/κή Κλινική Αναισθ/γίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα