Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος"

Transcript

1 Φαρμακευτική Διαχείριση Μαιευτικής Αιμορραγίας Τι νεότερο.. Ευφημία Αθ. Ευωδιά Αναισθησιολόγος -Εντατικολόγος

2 Στόχοι παρουσίασης Αιμόσταση και αιμοστατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της κύησης Ορισμός μαιευτικής αιμορραγίας Χρήση νεότερων POint of Care (POC) tests- goal directed therapy (στόχο-κατευθυνόμενη θεραπεία) Διαχείριση αίματος, παραγώγων και παραγόντων πήξης για αντιμετώπιση μαιευτικής αιμορραγίας Νεότερα guidelines διαχείρισης περιεγχειρητικής αιμορραγίας ( ESA )

3 Αναισθησιολόγος και αιμορραγία.. Γιατί? Ιατροί περιεγχειρητικής περιόδου Εξοικειωμένοι μα φάρμακα, φλεβικές γραμμές Υπεύθυνοι για τις μεταγγίσεις διεγχειρητικά Οξεία διαταραχή πηκτικότητας (acute coagulopathy ) σε μείζονα μαιευτική αιμορραγία Νεότερες τεχνικές monitoring αιμόστασηςνεότερες τάσεις παγκοσμίως για ελάττωση μεταγγίσεων (μελέτη Αυστραλίας- USA αναισθησιολόγοι)

4 Περιεγχειρητική αιμορραγία 1. Χειρουργική: παράγοντας XIV αντιμετωπίζεται από τη χειρουργική ομάδα.. 2. Προκαλούμενη από διαταραχές πηκτικότητας: αντιμετωπίζεται από τον αναισθησιολόγο (+/- αιματολόγο) υπεύθυνος και για τη πρόληψη διαταραχών πηκτικότητας

5 The B-O-F-Sign BLOOD ON FLOOR

6 Sugical bleeding needs surgical treatment!!!

7 Αιμορραγία μετά τον τοκετό - Postpartum Haemorrhage Παραδοσιακός ορισμός: Απώλεια αίματος > 500 ml μετά από κολπικό τοκετό Ή Απώλεια αίματος > 1000 ml μετά από καισαρική τομή Σοβαρή μαιευτική αιμορραγία: απώλεια αίματος > 1500ml ή πτώση της Hb >4 gr/dl ή ανάγκη μετάγγισης 4 μονάδων ΣΕ Μαζική αιμορραγία: απώλεια αίματος 50% μέσα σε 3 ώρες ή ρυθμός απώλειας 150ml/min. Κάθε απώλεια αίματος ικανή να προκαλέσει ή προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια στη μητέρα. PPH: δύσκολη η εκτίμηση της απώλειας αίματος

8 Συχνότητα εμφάνισης μαιευτικής αιμορραγίας Η μαιευτική αιμορραγία συμβαίνει στο 6.5 % των τοκετών με καισαρική τομή Αποτελεί την σημαντικότερη αιτία μητρικού θανάτου θάνατοι/έτος Το 88% θα πεθάνει μέσα στις πρώτες 4 ώρες Berg et al: το 40% των θανάτων σχετιζόμενων με κύηση είναι δυνητικά προβλέψιμοι, ειδικά αυτοί που σχετίζονται με μαιευτική αιμορραγία Υψηλό ποσοστό νοσηρότητας στις ΜΕΘ Αιτία μαιευτικής υστερεκτομής

9 Μη ορατά όρια στη μείζονα μαιευτική αιμορραγία Class 1 <900cc Minimal symptoms Class cc Tachycardia, tachypnea Class cc Overt Hypotension, cold, clammy skin Class cc Shock, absent BP

10 ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ!!!! ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ:

11 Αιτιολογία Τα τέσσερα Τ μνημονικά: Tone ατονία μήτρας: συχνότερο Tissue υπολειπόμενος ιστός Trauma τραύμα: ρήξη, συστροφή Thrombin διαταραχές πηκτικότητας

12 Διαταραχές πηκτικότητας σχετιζόμενες με μείζονα αιμορραγία Πρωτοπαθής: συνήθως πλέον γνωστή Δευτεροπαθής: Dilutional coagulopathy Απώλεια παραγόντων πήξης εξαιτίας της αιμορραγίας Απώλεια των υποστρωμάτων δράσης τους( RBCs or PLTs) The development of secondary coagulation disorders with delay in obstetric management is a crucial prognostic factor for the severity of PPH Solomon C et al: BJA 2012;109(6): Lange N et al: Obst & Gyn Survey 2012;67(7):

13 Διάλυση αραίωση

14 Γιατί τέτοια στροφή στις διαταραχές πηκτικότητας?? ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ

15 Νεότερο μοντέλο καταρράκτη πήξης: 4 στάδια 1. Έναρξη 2. Ενίσχυση 3. Πολλαπλασιασμός 4. Σταθεροποίηση cell based model Δεν ισχύει η ενδογενής και η εξωγενής οδός της πήξης

16 Έναρξη TF (από βλάβη αγγείου) + VIIa (υπάρχει φυσιολογικά) X Xa Προθρομβίνη(ΙΙ) Θρομβίνη (IIa)

17 Ενίσχυση Η θρομβίνη ενεργοποιεί η ενεργοποίηση λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων V, VIII, IX παραγωγή ακόμα μεγαλύτερης ποσότητας θρομβίνης

18 Πολλαπλασιασμός Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια παράγουν μεγάλο ποσό θρομβίνης Δρα στο ινωδογόνο, Ενεργοποίηση παράγοντα Ι και τον XIII Σχηματισμός διαλυτής ινικής

19 Σταθεροποίηση Ρόλος παράγοντα XIII Το ινώδες γίνεται αδιάλυτο

20 Εφιάλτης ο καταρράκτης της πήξης Contact Activation route (Intrinsic pathway) Tissue Factor (TF) route (Extrinsic pathway) Prothrombin Complex (FXa, FVa) Prothrombin Fibrinogen Plasmin Thrombin Soluble Fibrin Insoluble Fibrin FXIII FXIIIa

21 Μπορεί όμως να απλοποιηθεί..

22 Ποσοτική αναλογία παραγόντων πήξης στο πλάσμα..

23 Ινωδογόνο Υδατοδιαλυτή γλυκοπρωτεΐνη, ΜΒ 340ΚDa Παράγεται στο ήπαρ και αποθηκεύεται στα αιμοπετάλια και τα ενδοθηλιακά κύτταρα Φυσιολογική συγκέντρωση στο πλάσμα: gr/lt Πρωτεΐνη οξείας φάσης ( λοίμωξη, χειρουργείο > 10 gr/lt, κύηση > 6 gr/lt)

24 Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για ινωδογόνο? Διπλός λειτουργικός ρόλος: 1. Απαραίτητο στοιχείο για την ενεργοποίηση και τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων 2. Αποτελεί το υπόστρωμα της θρομβίνης για τη τελική δημιουργία του σταθερού αιμοστατικού θρόμβου.

25 Επίκτητες υποϊνωδογοναιμίες 1. Αυξημένη κατανάλωση (DIC,διαταραχές πηκτικότητας, ΟΛΛ, μαιευτικές επιπλοκές, εγκαύματα, καταστάσεις αιμορραγικής καταπληξίας, κτλ) 2. Μειωμένη παραγωγή: Παθήσεις ήπατος, θεραπεία με ασπαριγινάση 3. Μαζική μετάγγιση εξαιτίας αιμοαραίωσης (RBCs, colloids, crystalloids). Mar-13

26 Ρόλος θρομβίνης (ΙΙa) Διασπά το διμερές ινωδογόνο σε: FPA: διαχωρίζεται άμεσα και διαμορφώνει μονομερή ινώδους (fibrin I) FPB: σχηματισμός ινικής ΙΙ πολυμερισμός μονομερών ινώδους. Σε αυτό το στάδιο δρα ο XIII (τρανσαγλουταμινάση) που προκαλεί cross linking στα di-dimers και επιταχύνει τον πολυμερισμό. Τα πολυμερή ινώδους κάνουν τον θρόμβο πιο ελαστικό και ανθεκτικό. Η cross linked ινική αποτελεί το τελικό στάδιο της πήξης: δημιουργία αιμοστατικού θρόμβου.

27 Αλλαγές αιμοποιητικού συστήματος στη κύηση Αύξηση όγκου πλάσματος 40% Αύξηση RBCs 25% Φυσιολογική αιμοαραίωση Μείωση αιμοπεταλίων λόγω της αιμοαραίωσης και της κατανάλωσης αυτών στη μητροπλακουντιακή μονάδα

28 Παράγοντες πήξης στη κύηση vwf, VII, VIII, IX αυξάνουν I (ινωδογόνο): διπλασιάζεται η τιμή του μετά την 28 η εβδομάδα και παραμένει υψηλό τις πρώτες ημέρες λοχείας XII και V παραμένουν αναλλοίωτοι Πρωτεΐνη S μείωση της δραστικότητας Di Dimers προοδευτική αύξηση έως και τη 1 η εβδομάδα λοχείας ΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΗΣΗΣ

29 Εργαστηριακός έλεγχος πηκτικότητας στη κύηση Παραδοσιακός έλεγχος πηκτικότητας pt, INR, aptt ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ!!!!!??? ROTEM TEG MULTIPLATE POC tests

30 Εργαστηριακός έλεγχος Οι κλασικές εργαστηριακές εξετάσεις: Καθυστερούν τα αποτελέσματα pt, aptt, INR To ινωδογόνο μετράται ποσοτικά (Clauss method) και όχι ποιοτικά Τα αιμοπετάλια επίσης μετρώνται ποσοτικά αλλά δεν ελέγχεται η ποιότητα τους ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ?

31 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ Ποιότητα θρόμβου Μόνο η Θρομβοελαστογραφία/μετρία μας δίδει πληροφορίες για την ποιότητα του θρόμβου

32 Monitoring Πηκτικότητας- Περιστροφική Θρομβοελαστομετρία-Rotem Μέθοδος ανάλυσης των αιμοστατικών ιδιοτήτων του ολικού αίματος. Παρέχει πληροφορίες για: Το σχηματισμό του θρόμβου Την ταχύτητα σχηματισμού του θρόμβου Την ποιότητα του θρόμβου Την σταθερότητα του θρόμβου Την ινωδόλυση Οι κλασσικές εξετάσεις αιμόστασης ( ΡΤ,ΑΡΤΤ) ανιχνεύουν πότε πήζει το αίμα, ενώ η θρομβοελαστομετρία μας πληροφορεί πώς πήζει το αίμα και αν ο θρόμβος είναι και παραμένει σταθερός. POINT OF CARE TESTS EVIDENCE BASED MEDICINE

33 Στερεότητα θρόμβου 4,75 Πηγή φωτός Έλασμα Ψηφιακός αισθητήρας Κυβέττα Ρουλεμάν Έμβολο ROTEM αρχή λειτουργίας time Στερεότητα θρόμβου Ενεργοποίηση αιμόστασης Σταθερότητα θρόμβου ή ινωδόλυση

34 ROTEM ANALYSIS Βιολογικά συμβάντα Παράμετρος Ορισμός Πήξη Χρόνος πήξης CT(sec) Ο χρόνος από την αρχή της μέτρησης μέχρι την αρχή σχηματισμού του θρόμβου Δυναμική του σχηματισμού του θρόμβου Μέγιστη σταθερότητα θρόμβου Χρόνος σχηματισμού θρόμβου CFT(sec) Μέγιστη σταθερότητα θρόμβου MCF(mm) Ο χρόνος από την αρχή σχηματισμού του θρόμβου μέχρι το πλάτος του να φτάσει τα 20 mm Σταθερότητα θρόμβου Ινωδόλυση Μέγιστη λύση ML(%) Μείωση του όγκου του θρόμβου κατά τη διάρκεια της μέτρησης

35 Φυσιολογική αιμόσταση στο ROTEM Φυσιολογικοί χρόνοι πήξης στο INTEM και στο EXTEM δεν ανιχνεύτηκε καμία μεταβολή στην ενεργοποίηση της πήξης 2 Φυσιολογικός σχηματισμός θρόμβου στο EXTEM και στο INTEM δυνητικός φυσιολογικός σχηματισμός θρόμβου 3 Φυσιολογικός σχηματισμός θρόμβου στο FIBTEM επαρκές ινωδογόνο / αναστολή πολυμερισμού του θρόμβου

36 INTEM Επιδράσεις της αιμοδιάλυσης Συγκεκριμένη θεραπεία Με χορήγηση Συμπύκνωμα ινωδογόνου Φυσιολογικός θρόμβος αιμοδιάλυση + ινωδογόνο Ασθενής θρόμβος στο ROTEM σε επίτοκο με αιμορραγία διόρθωση με χορήγηση ινωδογόνου SEM pictures by D Fries Innsbruck University Clinic 7g ινωδογόνο case report by B Haindl et al Munich University Clinic

37 Έχει θέση το ROTEM στη μαιευτική? Huissoud et al: Αύξηση του MCF Aύξηση του CA5, CA15 Καμία μεταβολή CA15 και στο clot lysis ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΗΣΗ

38 ROTEM στη μαιευτική αιμορραγία Δεν υπάρχουν ακόμη cut points στη βιβλιογραφία FIBTEM MCF <12 mm σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μαιευτικής αιμορραγίας Huissoud et al:bjog 2009;116: Bauters et al: J Thromb Haem 2007;5(suppl)

39 Διαχείριση μαιευτικής αιμορραγίας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: χειρουργός ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ: αναισθησιολόγος ή /και αιματολόγος

40 Διαχείριση μαιευτικής αιμορραγίας έως τώρα 1 ης γραμμής αντιμετώπιση: 1. Μετάγγιση RBCs, FFP και PLTs 2. Μητροσυσπαστικά φαρμακα 3. Αναζωογόνηση με υγρά 4. Χειρουργικοί χειρισμοί

41 Διαχείριση Μαιευτικής αιμορραγίας Υγρά μητροσυσπαστικά Κρυσταλλοειδή κολλοειδή Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση υγρών γιατί ειδικά με τα κολλοειδή προκύπτει σημαντική αιμοαραίωση μείωση παραγόντων πηκτικότητας δευτερογενείς διαταραχές πηκτικότητας αιμορραγία Br J Anaest 2008;100: Μητροσυσπαστικά: ωκυτοκίνη, μεθυλεργονοβίνη, προσταγλανδίνες, καρμπετοκίνη

42 Μετάγγιση παραγώγων αίματος: συνήθης τακτική Αναλογία RBCs: FFP:PLTS 1:1:1 ή 2:1 ή 1:3. στη βιβλιογραφία επικρατεί διχασμός Ανάλογα με την τιμή Ηb στόχος >8mgr/dl Ανάλογα με την κλινική εικόνα διεγχειρητικά τραύματος Solomon C et al: BJA 2012;109(6): Lange N et al: Obst & Gyn Survey 2012;67(7):

43 Μαζική μετάγγιση Όταν μέσω αυτής γίνεται αντικατάσταση όλου του όγκου του αίματος εντός 4ώρου ή του 50% εντός μιας ώρας Αρκετά συχνή στην επείγουσα μαιευτική

44 Επιπλοκές μαζικής μετάγγισης δυνητικά θανατηφόρες Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας: οξέωση Υπερκαλιαιμία Υπασβεστιαιμία ALI ARDS- TRALI- TACO Υποθερμία Διαταραχές πηκτικότητας από αραίωση Solomon C et al: BJA 2012;109(6): Lange N et al: Obst & Gyn Survey 2012;67(7):

45 Απαραίτητες προυποθέσεις Διόρθωση υποθερμίας (Temp < 34 O C) Διόρθωση οξέωσης (ph < 7,2) Διόρθωση αναιμίας (Hb < 10 g/dl) Διόρθωση υπασβεστιαιμίας (Ca i < 1 mmol/l)

46 Rahmenbedingungen Hypothermia and acidosis synergistically impair coagulation in human whole blood. Dirkmann D, Hanke A, Görlinger K, Peters J Anest Analg 2008(6); Υποθερμία και οξέωση: ελάττωση της σταθερότητας του θρόμβου σημαντική μείωση της ταχύτητας σχηματισμού του θρόμβου

47 Οξέωση: επηρεάζει τα αιμοπετάλια και τους παράγοντες πήξης

48 Οξέωση: παραγωγή θρομβίνης & ph

49 Πως διαταράσσονται οι παράγοντες πήξης στη PPH? Πρωτοπαθείς νόσοι της πηκτικότητας συνήθως είναι γνωστές και οι μητέρες λαμβάνουν κατάλληλη αγωγή Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης PPH σε ασθενείς με κληρονομικού τύπου βλάβες στον καταρράκτη της πήξης, όπως η νόσος vwf J Thromb Haemst.2007;5: BJOG. 2008;115:

50 Μαιευτική αιμορραγία Σε μελέτες έχει δειχθεί ότι το ινωδογόνο αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα πρόγνωσης εμφάνισης μαιευτικής αιμορραγίας Όταν το επίπεδο του είναι < 2gr/lt, έχει PPV 100%. Wikkelsoe et al. The FIB-PPH trial: fibrinogen concentrate as initial treatment for postpartum haemorrhage: study protocol for a randomised controlled trialtrials 2012, 13:110.

51 Παρατεταμένη Ινωδόλυση ως αποτέλεσμα ανεπάρκειας FI Πρωτογενής: Δευτερογενής: DIC ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ -θρομβολυτικοί παράγοντες - κακοήθεια - ηπατική ανεπάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ: - Όλες οι αιτίες DIC - Τραύμα εγκεφαλικό - Αποκόλληση πλακούντα - Χειρουργείο καρδιάς - Ρήξη ανευρύσματος αορτής - Οξεία Προμυελοκυτταρική λευχαιμία

52 Διαταραχές πηκτικότητας δευτεροπαθώς λόγω της αιμορραγίας Κατανάλωση παραγόντων πήξης Αιμοδιάλυση αιμοαραίωση: ρόλος κολλοειδών διαλυμάτων (Voluveen, HES ) Οξέωση Υποθερμία Progressive dilutional coagulopathy + hypothermia + metabolic acidosis = lethal triad in massive blood loss

53 Πως μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπλοκές της μαζικής μετάγγισης και της δευτεροπαθούς διαταραχής παραγόντων πήξης???

54 rfviia Thrombocytopenia Lack of factors Lack of fibrinogen Hyperfibrinolysis History Preconditions Treatment of surgical bleeding

55 Διόρθωση οξέωσης & υποθερμίας Χορήγηση τρανσαιμινικού οξέος (transamin) Χορήγηση ινωδογόνου -Riastap Χορήγηση Beriplex σύμπλοκο προθρομβίνης Χορήγηση Novo- Seven (ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa) DDAVP-δε έχει πλέον ένδειξη στη μείζονα αιμορραγία, εκτός εάν η ασθενής λαμβάνει αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα που δρουν στην μεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη των αιμοπεταλίων (Plavix, Iscover)

56 Τρανσαμιναιμικό οξύ - Transamin Σημαντικό ρόλο στo τελικό στάδιο του καταρράκτη της πήξης ( διαλυτή ινική αδιάλυτο ινώδες) Δόση 1 gr διεγχειρητικά και επανάληψη της δόσης 30 μετά αν η αιμορραγία επιμένει. Φθηνό φάρμακο Εύκολη χορήγηση Haleema Shakur et al:the WOMAN Trial (World Maternal Antifibrinolytic Trial): tranexamic acid for the treatment of postpartum haemorrhage: an international randomised, double blind placebo controlled trial. Trials. 2010; 11: 40.

57 Ινωδογόνο - Riastap (CSL Behring) Παράγεται από ανθρώπινο πλάσμα Αναλογία διαλυτής πρωτεΐνης >80% με προσθήκη αλβουμίνης ως σταθεροποιητικό Αποθήκευση σε θερμοκρασία <25 C, διαλύτης WFI Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Δρα όπως και το ενδογενές ινωδογόνο. Στο πλάσμα, η βιολογική ημιζωή του είναι 3 έως 4 ημέρες. Το προϊόν χορηγείται ενδοφλέβια Monitoring πριν τη χορήγηση: pt, ptt, μέτρηση ινωδογόνου(clauss method) Monitoring μετά τη χορήγηση: Di dimers, θρομβομετρία, rotem thromboelastography, μέτρηση ινωδογόνου(clauss method)

58 Συστάσεις για τη χορήγηση του: Υποκατάσταση σε συγγενή ανεπάρκεια ινωδογόνου Υποκατάσταση σε επίκτητη ανεπάρκεια ινωδογόνου: 1. Αυξημένη κατανάλωση 2. Μειωμένη παραγωγή: 3. Μαζική μετάγγιση εξαιτίας αιμοαραίωσης Όριο μετάγγισης 1 gr/lt. Κύηση 2 gr/lt Μέση δόση: 3-5gr για ενήλικα Urwyler et al: Minerva Anesth 2012;78:1-6 Gorlinger et al: Transfusion Medicine & Hemotherapy 2012;39: Levy et al: Anesth Analg 2012;114:261-74

59 Δοσολογία Ινωδογόνου(Riastap) Δόση έναρξης: σε μη γνωστά επίπεδα 70 mg /kgr βάρους σώματος ενδοφλέβια. Τύπος: Δόση ινωδογόνου (gr) = [Target level (gr/lt) - measured level (gr/l)] Όγκος πλάσματος (L) (40ml/kgr ΒW)

60 Ασφάλεια Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες είναι πυρετός και πονοκέφαλος(συχνότητα >1%) Οι σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν είναι θρομβοεμβολικά επεισόδια συμπεριλαμβανομένων του εμφράγματος του μυοκαρδίου και της πνευμονικής εμβολής Αντενδείκνυται σε άτομα που έχουν αλλεργικές αναφυλακτικές αντιδράσεις στο Ινωδογόνο Prescribing Information. CSL Behring

61 Riastap σε μαιευτικές αιμορραγίες

62 Οι περισσότεροι θάνατοι στην επείγουσα Μαιευτική παρατηρούνται όχι μετά από απότομες και μεγάλης ποσότητας αιμορραγίες, αλλά λόγω παρατεταμένης διάρκειας και εξαιτίας των καταστροφικών συνεπειών της κατανάλωσης παραγόντων πήξης. Acute coagulopathy

63 ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ!!!! ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ:

64 Αιμορραγία μετά το τοκετό- μαιευτική αιμορραγία Η συγκέντρωση του παράγοντα Ι (ινωδογόνο) θεωρείται ο σημαντικότερος βιολογικός δείκτης που σχετίζεται με την εμφάνιση και τη σοβαρότητα της μαιευτικής αιμορραγίας. Η θρομβοελαστομετρία αποτελεί το γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο διαγνωστικό μέτρο διαταραχών της πηκτικότητας, τόσο κατά τη διάρκεια της μαιυετικής αιμορραγίας, όσο και για τα προβλήματα πηκτικότητας που εμφανίζονται δευτεροπαθώς. Επίσης κατευθύνει τη θεραπεία υποκατάστασης με ινωδογόνο. ΟObstetr and Gynecol Survey 2012;67(7):

65 RiaSTAP Μηχανισμός Δράσης

66 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ.. Πως μπορούμε να βοηθήσουμε????

67 Ας μιλήσουμε και για αυτό το σκεύασμα και συνοψίζουμε..

68 Τι είναι το Beriplex P/N? Ανήκει στη κατηγορία των αντιαιμορραγικών φαρμάκων: «αντίδοτο» των αντιβιταμινών Κ: βαρφαρίνη, ασενοκουμαρόλη Το Beriplex P/N, είναι συμπύκνωμα συμπλέγματος προθρομβίνης, Prothrombin Complex Concentrate (PCC)

69 Ενδείξεις Beriplex P/N ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ από αιμορραγίες σε επίκτητη ανεπάρκεια παραγόντων πήξης του συμπλόκου προθρομβίνης, όπως ανεπάρκεια που προκαλείται από θεραπεία με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ ή σε περίπτωση υπερδοσολογίας με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, όταν απαιτείται ταχεία αποκατάσταση της ανεπάρκειας. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ από αιμορραγίες σε συγγενή ανεπάρκεια οποιωνδήποτε από τους εξαρτώμενους από τη βιταμίνη Κ παράγοντες πήξης, όταν δεν διατίθενται εξειδικευμένα κεκαθαρμένα προϊόντα του παράγοντα πήξης Blood Transfusion 2009;7:

70 Επιλογές για την αναστροφή σε από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής Συμπυκνώματα παραγόντων πήξης (Beriplex P/N) Περιέχει όλους τους παράγοντες πήξης που απαιτούνται σε συμπυκνωμένη μορφή Άμεση εφαρμογή είναι δυνατή Μικρός όγκος Προβλεπόμενο και μετρήσιμο αποτέλεσμα Ανασυνδυασμένος FVIIa Φαρμακολογική ενεργοποίηση της πήξης Μικρός όγκος Άμεση εφαρμογή δεν είναι δυνατή Όχι καθορισμένη δόση Βιταμίνη K Διαθέσιμο σε IV ή από το στόμα Εύκολα διαθέσιμο και φτηνό Χαμηλή ανταπόκριση και απρόβλεπτη Όχι κατάλληλο για επείγοντα Ανθρώπινο πλάσμα (FFP) Περιέχει παράγοντες που χρειάζονται και μερικούς που δε χρειάζονται Κίνδυνος μετάδοσης ιών και υπερογκαιμίας (TRALI) Χρειάζεται περισσότερος χρόνος παρασκευής και χορήγησης Κατά την διάρκεια της έγχυσης χρειάζεται παρακολούθηση του ασθενούς Μπορεί να αποτύχει να ολοκληρωθεί η αναστροφή της αντιπηκτικότητας Chest 2008;133: : Pharmacology and Management of the VitK antagonists: American College of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines (8 th ed).

71 Beriplex P/N: Συνιστώμενη δοσολογία 1 ml Beriplex P/N / kg Σ.Β Αύξηση παραγόντων VII και IX κατά περίπου 0,5 1% Αύξηση της τιμής Quick, και των παραγόντων II και X κατά περίπου 1 2% Η δόση θα εξαρτηθεί από την τιμή INR πριν την θεραπεία και την στοχευόμενη τιμή INR: Αρχική τιμή INR 2,0 3,9 4,0 6,0 > 6,0 Κατά προσέγγιση δόση ml/kg Σ.Β 1 1,4 2 Κατά προσέγγιση δόση IU (Παράγοντα IX)/kg Σ.Β Αποκατάσταση αιμόστασης εντός 30 μετά τη χορήγηση και Διατηρείται για ~6-8 ώρες. Χορηγείται ενδοφλεβίως (IV) Μέγιστος χρόνος χορήγησης 210 IU/min (~8.4 ml/min) Beriplex P/N Summary of Product Characteristics Pabinger et al,j Thromb Hemost 2007

72 Συσκευασία και τιμή 1 Συσκευασία: Φιαλίδιο 500IU (λυόφιλο) + 20ml ύδωρ για ενέσιμα Νοσοκομειακή Τιμή: 180 /vial Ενδεικτικά η τιμή μιας μονάδας FFP είναι 200

73 Κλινικές μελέτες

74 Beriplex P/N Φάση I ΦK μελέτη: γρήγορη και σταθερή αύξηση στους παράγοντες πήξης FVII (%) FII (%) FIX (%) FX (%) Mean PCC infusion 200IU/min; Mean PPC dose 150 ml (3750IU) Pre i.v. PCC Λεπτά: Μετά-την έγχυση Χρόνος Ώρες: Μετά-την έγχυση Ostermann et al. Thromb Haemost 2007; 98: 790 7

75 Median τιμές παραγόντων πήξης (IU/dL) Median τιμές παραγόντων πήξης (IU/dL) Επείγουσα αναστροφή της από του στόματος αντιπηκτικότητας: FFP vs PCCs Προ-θεραπείας Μετά-θεραπείας FFP (800 ml) PCC (25 50 IU FIX/kg) II VII IX X Factor 0 II VII IX X Factor Makris et al. Thromb Haemost 1997; 77:

76 IU/mL Beriplex P/N Μελέτη φάσης III: επίπεδα παραγόντων πήξης και θρομβοανασταλτών Πριν 30 mins 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 48 h Χρόνος Factor II Factor VII Factor IX Factor X Protein C Protein S Pabinger et al. J Thromb Hemost,2008

77 Μέσο INR ± SD Beriplex P/N Μελέτη φάσης III: ανταπόκριση INR IU/kg (INR = ) 35 IU/kg (INR = ) 50 IU/kg (INR >6.0) Πριν την έγχυση Χρόνος μετά το τέλος της έγχυσης (ώρες) Pabinger et al. J Thromb Hemost 2008

78 Levy et al.anesthesiology 2008;109:

79 Beriplex σε σοβαρή αιμορραγία: μείωση μεταγγίσεων David Bruce, Tim Nokes: Beriplex P/N in severe bleeding: experience in a large tertiary hospital. Critical Care 2008;12:R 105

80 KS Schick et al: Prothrombin complex concentrate in surgical patients: retrospective evaluation of vitamin K antagonist reversal and treatment of severe bleeding. Critical Care 2009;13:R191. Η θεραπεία με PCC μειώνει ικανοποιητικά το INR σε ασθενείς που χρήζουν επείγουσα αναστροφή της πηκτικότητας και σε αυτούς που αιμορραγούν. Η κλινική βελτίωση στη κατάσταση της πήξης ήταν θεαματική Η χορήγηση του PCC ήταν απόλυτα ασφαλής σε αυτή τη μελέτη, χωρίς αναφορά σε επιπλοκές.

81 Περιεγχειρητική χορήγηση PCC: Γιατί? I. Ασθενείς σε αγωγή με κουμαρινικά (αντιβιταμίνες Κ) και ενεργό αιμορραγία, απειλητική για τη ζωή τους π.χ. ενδοεγκεφαλική αιμορραγία ή αιμορραγία γαστρεντερικού ΙΙ. Μείζονα χειρουργική αιμορραγία ή περιεγχειρητικές αιμορραγικές επιπλοκές σε ασθενείς με παρατεταμένο χρόνο προθρομβίνης (PT) [υψηλό INR]

82 PCCs και κίνδυνος θρόμβωσης: Τι φταίει? Στη βιβλιογραφία επικρατεί διχογνωμία για το ποιο από τα συστατικά μπορεί να είναι υπεύθυνο Τα νεότερα PCCs όμως λόγω των ανασταλτών της πήξης παρουσιάζουν ελάχιστες θρομβωτικές επιπλοκές Η προθρομβίνη φαίνεται να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα Dielis AW,Castoldi E.Thromb Haemost 2008,6: Οι επαναλαμβανόμενες δόσεις φαίνεται ότι προκαλούν άθροιση των παραγόντων II και X, λόγω των μεγαλύτερων χρόνων ημίσειας ζωής τους ( 60 και 30 ώρες αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις 6 ώρες για τον παράγοντα VII και τις 20 ώρες για τον παράγοντα IX) Sarensen et al.critical care 2011,15:

83 Πρόληψη εμφάνισης θρομβοεμβολικών επιπλοκών με τη χρήση PCCs 1. Συvχορήγηση βιταμίνης Κ 2. Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατοπάθεια παρακολούθηση δραστικότητας αντιθρομβίνης ΙΙΙ και ανάλογη χορήγηση της ( πλεονέκτημα νεότερων PCCs) 3. Θρομβοελαστογραφία / θρομβοελαστομετρία 4. Δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με DIC ή ιστορικό εμφάνισης HIT. Sorensen et al.critical Care 2011,15:

84 Beriplex έχει θέση στη PPH? Σε μείζονα αιμορραγία Mείωση των πολλαπλών μεταγγίσεων και πρόληψη επιπλοκών τους Monitoring INR POC test: ROTEM Mercier FJ, Bonnet MP:Use of clotting factors and other prohemostatic drugs for obstetric hemorrhage. Curr Opin Anaesthesiol Jun;23(3):310-6.

85 Novo Seven- ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa Recombinant factor VIIa (60-90 microg/ kg) χορηγείται ως rescue therapy πριν την απόφαση της υστερεκτομής. Μη άμεσα διαθέσιμο σε κάθε νοσοκομείο Karalapillai D, Popham P.Recombinant factor VIIa in massive postpartum haemorrhage. Int J Obstet Anesth Jan;16(1):29-34 Burad Jyoti et al: Indian J Anaesth 2012;56(1):69-71

86 rfviia Wonderweapon???

87 φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα Τι να δώσω? Πόσο να δώσω? Σύμπλεγμα παραγόντων Προθρομβίνης (PCC): FII, FVII, FIX, FX -Beriplex Πόσο συχνά να δώσω? Είναι Αποτελεσματικό? συμπύκνωμα αιμοπεταλίων desmopressin aprotinin protamin.. Συμπύκνωμα Ινωδογόνου:FI Riastap

88 φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα κόστος Τι να δώσω?? Πόσο να δώσω? EUR/ εφαρμογή 200 EUR /μονάδα 600 EUR /μονάδα Πόσο συχνά να δώσω? EUR /μονάδα είναι αποτελεσματικό? Σύμπλεγμα παραγόντων Προθρομβίνης (PCC): FII, FVII, FIX, FX -Beriplex EUR / εφαρμογή Συμπύκνωμα Ινωδογόνου:FI Riastap συμπύκνωμα αιμοπεταλίων desmopressin aprotinin protamin

89 φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα κίνδυνοι Τι να δώσω?? Πόσο να δώσω? αλλεργία TRALI αλλεργία Βακτηριακή μόλυνση συμπύκνωμα αιμοπεταλίων Πόσο συχνά να δώσω? αλλεργία θρόμβωση Είναι αποτελεσματικό? Σύμπλεγμα παραγόντων Προθρομβίνης (PCC): FII, FVII, FIX, FX -Beriplex desmopressin aprotinin Συμπύκνωμα protamin Ινωδογόνου:FI

90 Στοχευμένη θεραπεία..

91 rfviia Χαμηλά αιμοπετάλια Ελλειψη από παράγοντες πήξης Ελλειψη ινωδογόνου Υπερινωδόλυση Hb ιστική οξυγόνωση Συνθήκες (ph,ca,θερμ) Χειρουργική αντιμετώπιση

92 Pr. Kozek et al: ESA + ETPOS STUDY Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες από την ESA για αντιμετώπιση διεγχειρητικής αιμορραγίας σε κάθε περίπτωση.

93 Μαιευτική αιμορραγία- νέες κατευθυντήριες οδηγίες Έγκαιρη αναγνώριση σοβαρής αιμορραγίας είναι καθοριστικής σημασίας ( 3 D). Διατήρηση βέλτιστης τιμή αιμοσφαιρίνης σε εν εξέλιξη αιμορραγία προλαμβάνει ανεπάρκεια οργάνων (2D). Ισχαιμία μυοκαρδίου πρέπει να θεωρείται ύποπτη μετά από μαιευτική αιμορραγική καταπληξία ( 2D). Σε μαζική απώλεια αίματος απαιτείται στενή παρακολούθηση της αιμοσφαιρίνης για αποφυγή υπερδιόρθωσης (2D). Κάθε μονάδα αίματος πρέπει να καταγράφεται και να δικαιολογείται η χορήγησης της (2 D). Στόχος Hb=8 gr/dl (2B)

94 Ρόλος ινωδογόνου. Ινωδογόνο <2 g/lt σε PPH ταυτοποιεί επίτοκες υψηλού κινδύνου εμφάνισης μαιευτικής αιμορραγία (2 C). Χαμηλά επίπεδα ινωδογόνου σε εμφάνιση μαιευτικής αιμορραγίας συνδυάζονται με μεγαλύτερη απώλεια αίματος ( 2 D).

95 Αιμοπετάλια Επιμένων χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων μέσα στο 1 ο 24ωρο της PPH ταυτοποιεί ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη σοβαρής PPH(2 C). Αιμοπετάλια < μl/lt τη στιγμή του τοκετού σε συνδυασμό με ινωδογόνο <2.9 g/lt, ταυτοποιεί αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης PPH (2 D).

96 Εργαστηριακός έλεγχος aptt και PT έχουν χαμηλή προγνωστική αξία στη PPH (2C). Το FIBTEM προσφέρει ταχέως και ασφαλώς τη μέτρηση του ινωδογόνου ( 2D). Thromboelastometry μπορεί να ταυτοποιήσει την διαταραχή πηκτικότητας στη μαιευτική αιμορραγία και να καθοδηγήσει τη θεραπεία που θα ακολουθηθεί (4 D).

97 Transamin Η χορήγηση Tranexamic acid (1 g) IV min πριν την ΚΤ μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διεγχειρητική απώλεια αίματος ( 1 B). Η χορήγηση τρανσαμιναιμικού οξέος μειώνει την απώλεια αίματος, τη διάρκεια αιμορραγίας και τον αριθμό των μονάδων μετάγγισης στις πρώτες 42 μέρες μετά το επεισόδιο της PPH ( 1 A).

98 PCCs - FXIII PCC μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλους παράγοντες για θεραπεία της οξείας διαταραχής πηκτικότητας σε απειλητική για τη ζωή μαιευτική αιμορραγία (level of evidence 3; grade of recommendation D).

99 rfviia rfviia χρησιμοποιείται ως rescue θεραπεία για αποφυγή διαταραχών πηκτικότητας δευτεροπαθώς ( 2 D). rfviia μπορεί να χορηγηθεί ως τελική λύση πριν την υστερεκτομή (3 D). Τα επίπεδα του ινωδογόνου και των αιμοπεταλίων πρέπει να έχουν υποκατασταθεί πριν τη χορήγηση του rfviia ( 3D). rfviia ενέχει κίνδυνο θρομβοεμβολής, ο οποίος πρέπει να συνυπολογισθεί ( 1 B).

100 Συμπερασματικά Πρώιμη αναγνώριση pt & ptt χαμηλός προγνωστικός δείκτης Ινωδογόνο <2 gr/lt υψηλός προγνωστικός δείκτης εμφάνισης μαιυετικής αιμορραγίας Multi- transfusion protocol σε μαζική αιμορραγία απειλητική για τη ζωή Υψηλό ποσοστό ινωδόλυσης και διαταραχών πηκτικότητας: monitoring με ROTEM

101 Intensive Care Med (2011) 37: Θεραπευτικές επιλογές σε μαζική αιμορραγία Προφύλαξη από περιβαλλοντικούς παράγοντες Εξασφάλιση ιστικής οξυγόνωσης Μπλοκάρισμα ινωδόλυσης Core temperature >34C ph >7.2 Ion Ca2> 0.9 mmol/l prbc (functionally, Hb [6 8] g/dl; but haemostatically in massive bleeding, Hct >30% or Hb>10 g/dl Transamin 1 g in 10 min & 1 g over 8 h ή mgr/kgr BW ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ 1. FFP:20-30ml/kgr BW 2. RIASTAP: 2-6 gr, target >1.5 gr/lt 3. BERIPLEX: 20-25U/kgr BW a. FXIII= 15-20U/kgr BW b. DDAVP= 0.3μgr/kgr σε 30 min Ανεξέλεγκτη αιμορραγία ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ Σε ανεξέλεγκτη αιμορραγία ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ & ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ ΌΧΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ rfviia initially 90 μg/kgbw

102 Διαχείριση περιεγχειρητικής αιμορραγίας και διαταραχών πηκτικότητας POC 1. Ιστορικό επιτόκου (ιατρικό και σχετιζόμενο με διαταραχές πηκτικότητας) 2. Χρήση εάν είναι εφικτό POC diagnostics (ROTEM, Multiplate) 3. Γρήγορες, εφικτές, αποτελεσματικές και ακριβείς goal-directed αιμοστατικές παρεμβάσεις ζυγίζοντας πάντα κόστος vs όφελος (η χρήση τρανσαμιναιμικού οξέος και παραγόντων πήξης όπως τα σύμπλοκα και το ινωδογόνο) 4. Χρησιμοποίηση αλγορίθμων διαγνωστικών και θεραπευτικών για τη σωστή διαχείριση περιεγχειρητικών μεταγγίσεων και διαχείρισης των διαταραχών πηκτικότητας. 5. DON T TREAT NUMBERS!!!!!!!!!!!

103 Σημεία κλειδιά: Η εφαρμογή οργανωμένης στρατηγικής μεταγγίσεων διεγχερητικά είναι ωφέλιμη για τη μείωση της θνητότητας.(level of evidence 1++; grade of recommendation A). Η εφαρμογή αλγορίθμων για τη διαχείριση διαταραχών πηκτικότητας και μεταγγίσεων (βασισμένες σε θρομβοελαστομετρία) μειώνει τα κόστη σχετιζόμενα με μετάγγιση στο τραύμα, στη καρδιοχειρουργική, στις μεταμοσχεύσεις και στις μαιευτικές αιμορραγικές επιπλοκές. (level of evidence 1-; grade of recommendation B).

104 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Ε.Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η αντιµετώπιση µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ/ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ/ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ/ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Οι αιμορραγικές επιπλοκές από αντιπηκτικά/αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα ευθύνονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις

ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις Θρομβοσθενίνη Σύμφωνα με νεότερη ονοματολογία ως "θρομβοπλαστίνη" χαρακτηρίζεται ειδικά ο "ιστικός παράγοντας" που συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Ασθενείς Χειρουργείο Χειρουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 14 Συνδυασμένη χορήγηση ενεργοποιημένου ανασυνδυασμένου παράγοντα VII και ενεργοποιημένου προθρομβινικού συμπλέγματος για την αντιμετώπιση απειλητικής αιμορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ» Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Βιοχημικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Θυσιάδου Κ, Ραπτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ)

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ) ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ) ΑΝΘΗ Σ. ΤΡΑΥΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η ΗΠΑΡΙΝΗ Ειναι το φάρμακο εκλογής όταν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FRAXIPARINE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Σύνθεση ανά 1 ml ενέσιμου διαλύματος: Nadroparin Calcium (ΙΝΝ) 9.500 IU αντι-xa

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.)

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Θνητότητα από ΠΕ στις ΗΠΑ 435.000 ασθενείς /ετησίως 95 επεισόδια ΠΕ/ 100.000 κατοίκους Θνητότητα ΠΕ: 10% 30% των ασθενών με ΕΒΦΘ θα εκδηλώσουν ΠΕ Τα 2/3 παραμένουν αδιάγνωστα

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. Εµπορική Ονοµασία του Φαρµακευτικού Προϊόντος NovoSeven

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Konakion 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε φύσιγγα του 1 ml διαλύµατος µικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜ.Β ΑΙΜ/ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ.Ν.Α.Α Ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Βασικός σκοπός της Αιμόστασης είναι: Παρεμπόδιση της αιμορραγίας επί αγγειακής ρήξεως Διατήρηση της ομαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; cardiotest. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές

Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; cardiotest. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; Το FDA προειδοποιεί: ελέγξτε άμεσα τη φαρμακογενετική σας ταυτότητα Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές cardiotest Αθηρωμάτωση-Θρομβοεμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Σήμερα ο όρος θρομβοφιλία χρησιμοποιείται για να δηλώσει την τάση για θρόμβωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 22 Νοέμβριος 2014

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 22 Νοέμβριος 2014 Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 22 Νοέμβριος 2014 Αιμοστατικοί παράγοντες στη Μαιευτική και Γυναικολογία 1. Εισαγωγή Η αιμορραγία αποτελεί μείζονα διεγχειρητική επιπλοκή τόσο στη Μαιευτική όσο και στη Γυναικολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

fondaparinux melagatran ximelagatran :

fondaparinux melagatran ximelagatran : ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Γ.Χαλµούκη, Ν. Σκάρπα, Ε. Παπασπύρου, Α. Μελά, Σ. Κωστάκη Αναισθησιολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας» Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η νεφρική υποκατάσταση (αιμοδιάλυση) οδηγεί στις ακόλουθες απώλειες: αμινοξέων (2gr/ώρα διάλυσης) και γλουταμίνης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντιπηκτική Αγωγή στην Καρδιολογία Νεότερα Δεδομένα και Οδηγίες

Η Αντιπηκτική Αγωγή στην Καρδιολογία Νεότερα Δεδομένα και Οδηγίες Η Αντιπηκτική Αγωγή στην Καρδιολογία Νεότερα Δεδομένα και Οδηγίες Βασίλειος Καρόγιαννης Καρδιολόγος - 3ο ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ VΙΙ, ΙΧ, Χ, ΙΙ Οι ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ*

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Το διάλυμα περιέχει 200 g/l πρωτεΐνης, από την οποία τουλάχιστον το 96% είναι ανθρώπινη λευκωματίνη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Το διάλυμα περιέχει 200 g/l πρωτεΐνης, από την οποία τουλάχιστον το 96% είναι ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Albuminativ 200 g/l, διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανθρώπινη Λευκωματίνη Το διάλυμα περιέχει 200

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη της υγείας της μητέρας Έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίου υποξίας ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΚΤΓ) Κατά την διάρκεια της κυήσεως οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ 12/11/2012 127.000 θάνατοι κατά την κύηση και τον τοκετό λόγω αιμορραγίας παγκοσμίως Η αιμορραγία αποτελεί μία από τις κυριότερε ς αιτίες άμεσου θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Eliquis 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός»

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Η συχνότητα της Κολπικής Μαρμαρυγής αυξάνεται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMACOR καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000mg αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90 που

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης Αντιθρομβωτικής Αγωγής, 12 Απριλίου 2014 Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O S T E O V I L E (Alfacalcidol)

O S T E O V I L E (Alfacalcidol) O S T E O V I L E (Alfacalcidol) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OSTEOVILE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ OSTEOVILE 0,25 mcg/cap: Περιέχει 0,25 mcg/cap alfacalcidol

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Κουτσογιάννη Αιματολόγος Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γεν. Νοσ. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1818,James Blundell πρώτη μετάγγιση από άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Αρχές αντισύλληψης 1 1.2. Ιστορία της αντισύλληψης 3 1.3. Δημογραφικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση συμβαίνει σε 2 φάσεις: στη φάση της ωρίμανσης του τραχήλου και στη φάση των μυομητρικών συστολών.

Η πρόκληση συμβαίνει σε 2 φάσεις: στη φάση της ωρίμανσης του τραχήλου και στη φάση των μυομητρικών συστολών. Σκοπός της πρόκλησης τοκετού είναι η δημιουργία συστολών του μυομητρίου πριν την αυτόματη έναρξή τους. Γενικώς η πρόκληση τοκετού ως θεραπευτική επιλογή έχει αξία όταν τα οφέλη από την περάτωση, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΕΦΗ ΑΔΑΜΤΖΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ PhD ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ«Η ΑΓΙΑΣΟΦΙΑ»

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΕΦΗ ΑΔΑΜΤΖΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ PhD ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ«Η ΑΓΙΑΣΟΦΙΑ» ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΦΗ ΑΔΑΜΤΖΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ PhD ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ«Η ΑΓΙΑΣΟΦΙΑ» ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή - Φλεβική θρόµβωση Οµοιότητες και διαφορές

Αρτηριακή - Φλεβική θρόµβωση Οµοιότητες και διαφορές Αρτηριακή - Φλεβική θρόµβωση Οµοιότητες και διαφορές Δρ Ελευθερία Λευκού, Αιματολόγος Επιμελήτρια Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Θρόμβωση στο Guy s & St Thomas Hopsital, London UK Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική φροντίδα άμεσων μετεγχειρητικών επιπλοκών σε παιδιά μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς

Νοσηλευτική φροντίδα άμεσων μετεγχειρητικών επιπλοκών σε παιδιά μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς Νοσηλευτική φροντίδα άμεσων μετεγχειρητικών επιπλοκών σε παιδιά μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς Συργκάνη Ελένη Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc(c), φοιτήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας-

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- «Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- Διαδικασία μετάγγισης». Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αιματολογικό Εργαστήριο-Αιμοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ, PhD. Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ Αττικόν

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ, PhD. Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ Αττικόν ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ Η ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ, PhD Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ Αττικόν πιδημιολογία Ε (σε χώρες Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ Λασανιάνος Ν.1, Mουζόπουλος Γ. 2, Νικολάρας Γ. 1, Λύγδας Π. 1, Τσουτσαίος Ν. 1, Γεωργιλάς Ι. 1, Γαρνάβος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Zodin 1000 mg καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα καψάκιο, μαλακό περιέχει : Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών

Διαβάστε περισσότερα

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση.

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση. Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή πάθηση του αναπνευστικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης, με το ποσοστό εμφάνισης να κυμαίνεται μεταξύ 3-8%. Η πορεία της νόσου στις εγκυμονούσες γυναίκες ποικίλει,

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά.

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ. Φάρμακο λέμε οποιαδήποτε ουσία που όταν χορηγηθεί στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη δόση έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Προΐόντα πλάσματος. Τρόπος παρασκευής, Ενδείξεις χορήγησης.

Προΐόντα πλάσματος. Τρόπος παρασκευής, Ενδείξεις χορήγησης. Προΐόντα πλάσματος Τρόπος παρασκευής, Ενδείξεις χορήγησης. Εισαγωγή Μετάγγιση Χορήγηση του σωστού προϊόντος αίματος στο σωστό ασθενή κατά την σωστή-ενδεδειγμένη χρονική στιγμή. Η μετάγγιση χρησιμοποιείται:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 26,51 mg λακτόζης ( ως μονοϋδρική), βλ. παράγραφο 4.4.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 26,51 mg λακτόζης ( ως μονοϋδρική), βλ. παράγραφο 4.4. Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PULVO 47, αερόλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο PULVO 47 περιέχει 2,70 mg (10811 UC*) horse liver catalase

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IVOR 3.500 IU antixa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Bemiparin

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLEXANE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Συγκέντρωση 10.000 anti-xa IU/ml (100 mg/ml) Ανά προγεμισμένη σύριγγα: CLEXANE INJ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή. Θ. Θεοδωρίδης Αν. Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αντιθρομβωτική αγωγή. Θ. Θεοδωρίδης Αν. Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αντιθρομβωτική αγωγή Θ. Θεοδωρίδης Αν. Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αντιθρομβωτική αγωγή Σκοπό έχει την παρεμπόδιση του σχηματισμού και τον περιορισμό της επεκτάσεως του θρόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή Θ. Θεοδωρίδης Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αντιθρομβωτική αγωγή Σκοπό έχει την παρεμπόδιση του σχηματισμού και τον περιορισμό της επεκτάσεως του στον αυλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη της απώλειας βάρους Ενίσχυση προγράμματος αποκατάστασης ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα