Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων"

Transcript

1 Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE 213

2 Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.8. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

4 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Μείωση κατά 18,5% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Ιούνιο του 213, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Μάρτιος-Μάιος). Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 213 διαπραγματεύτηκαν συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Πτωτικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 47,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 58.7% της αξίας συναλλαγών τον Ιούνιο 213, όταν ο μέσος όρος του έτους 212 είχε διαμορφωθεί στο 64.5%. Αύξηση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 24.4% για το μήνα Ιούνιο 213. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Ιουνίου του 213 ανήλθαν σε 33,226, ήτοι 73 περισσότεροι από τα τέλη Μαϊου του 213. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,491 ή ποσοστό 7.5%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during June 213 decreased by 18.5%, when compared to the respective average number of the last quarter (March - May). Specifically, 41,72 contracts were traded in June 213, compared to the 5,365 contracts, on average, of the previous quarter. Decreasingly moved the average traded volume of the stock options realizing a decrease of 47.9% compared to the previous quarter. It is noted that, in June 213, the client account trades for stock futures accounted for 58.7% of the trades value, when the 212 total average was 64.5%. The Derivatives to Spot traded value ratio has increased to 24.4% in June 213. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 33,226 at the end of June 213, that is 73 more than the end of May 213. Out of these trading accounts, 2,491 concluded trades or the 7.5% of the total.

5 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/213 Έως - To : 28/6/213 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Ιούνιος Traded Volume June / 213 έως-to 6 / / 212 έως-to 6 / 212 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Ιούνιος June 212 Ιούνιος June 213 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX Large Cap 31, ,566 85, % 8,114 7,713 8,171 16, % % FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 1, % % -1.% Σύνολο - Total 31, ,452 85, % 8,13 7,733 8,172 16, % % -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX Large Cap 15, , , % , % -13.3% Σύνολο - Total 15, , , % , % -13.3% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 7,65 7,867 1,946, % 5,89 4,534 17, % -91.8% Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 8,658 14, % % -1.% Eurobank - Eurobank 3, ,422 2, % 1,499 2, , % % Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 55, ,815 19, % 2,91 1,941 1,281 2, % 51.43% Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 25,66 171, % ,158-1.% -1.% Βιοχάλκο - Viohalko 2,416 14,373 3, % % -8.3% ΓΕΚ Τέρνα - GEK Terna 7, , , % 1,455 1,275 2,96 3, % 19.96% ΔΕΗ - Public Power Corporation 39, ,27 131, % 2,288 2,281 1,579 2, % -8.9% Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 6,194 1,1,14 2,138, % 8,413 11,629 25, % -97.2% Ελλάκτωρ - Ellaktor 15,599 79,971 16, % % 1.92% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 8,334 24,38 14,4 74.9% % % ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 1,856 38,483 15, % % 13.44% Ιντραλότ - Intralot 12,426 98,845 25, % % % Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 116, , % 98 1,72 5,993-1.% -1.% ΜΕΤΚΑ - METKA 2,44 8,582 7, % % 43.8% Μότορ Οϊλ - Motor Oil 2,654 12,29 18, % % 46.61% Μυτιληναίος - Mitilinaios 19,24 96,911 68, % , % 18.43% ΟΠΑΠ - Opap 16,58 221,415 15, % 1,861 1,538 1, % -43.5% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 64,286 42, , % 3,538 3,723 5,6 3, % -9.11% ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 4,925 26,193 4, % % 14.46% ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 814 5,596 9, % % 13.15% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 53,863 37, % 4,461 5,31 2,491-1.% -1.% ΟΛΠ - P.P.A. 1,372 4, Eurobank Properties - Eurobank Properties 1,726 6, Frigoglass - Frigoglass 1,365 6, Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy 7,667 26, Jumbo - Jumbo 2,36 1, ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS 678 8, CC HBC AG - CC HBC AG ΕΥΔΑΠ - Athens Water Supply & Sewage Σωληνουργεία Κορίνθου - Corinth Pipeworks Σύνολο - Total 385,122 4,365,832 6,377, % 36,688 38,886 71,447 2, % % -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 84 1, % % --- ΔΕΗ - Public Power Corporation 1,4 2,395 3, % % % Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece , % % 67.89% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 1,83 3,466 1, % % 7.94% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 145 1,112 1,13.82% % -31.5% Σύνολο - Total 2,323 7,582 21, % % 93.96% ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 713,374 5,452,999 7,371, % 45,824 47,633 81,14 37, % % -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 48, ,14 491, % 3, , % % Stock Reverse Repos 12, ,88 332, % 1,419 1,547 1, % -57.9% Σύνολο - Total 6, , , % 4,479 2,1 2,33 3, % 6.36% -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 6,26 87,717 79, % , % % Σύνολο - Total 6,26 87,717 79, % , % % ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 78,371 6,73,7 8,275, % 51,39 5,365 84,925 41, % % (*) Αφορά τους μήνες: Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Refers to months: March, April and May. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

6 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 25, 2, 15, 1, 5, /1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/ Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/7 21/9 21/ Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 211/1 211/3 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3 212/5 212/5 212/7 212/7 212/9 212/9 212/11 212/11 213/1 213/1 213/3 213/3 213/5 213/ /1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5

7 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Jun-13 Μέλη διαπραγμάτευσης Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης Νέα μέλη ανά έτος 3 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη Γενικά εκκαθαριστικά μέλη Τερματικά συναλλαγών Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 16,24,344 78,371 Προϊόντα Συμβάσεις API ATHEX DERIVATIVES MARKET ANNUAL GROWTH TABLE Jun-13 Trading Members New members Members mergers and resignations Clearing Members New Members per year 3 2 Members mergers and resignations Direct clearing members General clearing members Trading screens Traded volume (no of contracts) 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 16,24,344 78,371 Products API licences

8 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 29/1 29/3 29/5 Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 29/7 29/9 29/11 21/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/3 21/5 21/7 21/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 21/11 211/1 211/3 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,833 26, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,273 33, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,28 25, % 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,563 13, % 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,855 12, % 42.16% 57.84% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,891 6, % 45.62% 54.38% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,146 2, % 43.41% 56.59% Ιανουάριος - January , % 38.12% 61.88% Φεβρουάριος - February , % 42.% 58.% Μάρτιος - March , % 41.39% 58.61% Απρίλιος - April , % 4.36% 59.64% Μάϊος - May , % 38.33% 61.67% Ιούνιος - June , % 47.98% 52.2% Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,114 1, % 41.36% 58.64% 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

9 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 213/1 213/3 213/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 6, % 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,347 7, % 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,77 4, % 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,547 2, % 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,441 2, % 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 47.23% 52.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 45.28% 54.72% Ιανουάριος - January % 5.3% 49.97% Φεβρουάριος - February % 47.98% 52.2% Μάρτιος - March , % 47.32% 52.68% Απρίλιος - April % 47.56% 52.44% Μάϊος - May % 47.94% 52.6% Ιούνιος - June % 53.4% 46.96% Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 48.98% 51.2% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

10 3.4. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,946 4, % 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,38 5, % 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,913 4, % 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,311 4, % 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,921 3, % 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,94 2, % 43.48% 56.52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,392 2, % 35.46% 64.54% Ιανουάριος - January , % 3.61% 69.39% Φεβρουάριος - February , % 33.55% 66.45% Μάρτιος - March , % 35.46% 64.54% Απρίλιος - April , % 25.1% 74.9% Μάϊος - May , % 27.69% 72.31% Ιούνιος - June , % 41.31% 58.69% Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 32.29% 67.71% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

11 3.5. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/11 213/1 213/3 213/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 49.22% 5.78% Σύνολο Έτους - Year Total % 49.98% 5.2% Ιανουάριος - January % 59.6% 4.4% Φεβρουάριος - February % 5.% 5.% Μάρτιος - March % 5.% 5.% Απρίλιος - April % 5.% 5.% Μάϊος - May % 51.38% 48.62% Ιούνιος - June % 53.1% 46.99% Ιούλιος - July 213 Αύγουστος - August 213 Σεπτέμβριος - September 213 Οκτώβριος - October 213 Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 52.33% 47.67% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

12 3.6. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Statistical Bulletin Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Ιούνιο 213 Stock Repos - Top annualised returns for June 213 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) - CC HBC AG (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) - TERNA ENERGY (CR) ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) 5, * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

13 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX-Large Cap Index Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio /1 29/4 29/7 29/1 21/1 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) 21/4 21/7 21/1 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE ,88 1, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY ,817 11, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] ,955 6, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER ,961 15, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,278 6, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,364 9, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,9 4, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2, ΜΑΪΟΣ - MAY ,149 6, ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE ,932 7, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 212 6,44 1, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 212 6,747 2, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER ,188 6, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER ,832 7, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER ,258 6, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ,822 5, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,241 7, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,922 5, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 213 1,87 8, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL ,354 5, ΜΑΙΟΣ - MAY ,27 5, ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 213 8,973 6, /1 211/4 211/7 211/1 212/1 212/4 212/7 Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) 212/1 213/1 213/4 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

14 3.9. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 3, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIG(Start September 25) MYTIL (Start September 25) 25, MOH (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) PPA (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) HDF (Start Dec 212) EEE (Start June 213) EYDAP (Start June 213) SOLK (Start June 213) 2, Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 15, 1, 5, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIG(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) HDF (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) PPA (Start Dec 212) EEE (Start June 213) EYDAP (Start June 213) SOLK (Start June 213) 213/3 213/5 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest

15 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX Large Cap: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE % 23% 18% 19% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ JULY % 3% 13% 15% % 15% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ AUGUST % 25% 11% 12% % 13% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER % 4% 2% 21% % 19% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ OCTOBER % 28% 12% 14% % 15% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ NOVEMBER % 33% 17% 18% % 16% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER % 49% 27% 3% % 22% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY % 28% 18% 2% % 16% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY 213 8% 33% 13% 17% % 15% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 34% 18% 23% % 16% ΜΑΡΤΙΟΣ 213- MARCH % 25% 26% 33% % 19% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 213- APRIL % 3% 15% 18% % 1% ΜΑΪΟΣ MAY % 3% 14% 15% % 5% ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE % 24% 42% 5% % 12% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY % 2% 21% 26% % 13%

16 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/ Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX Large Cap - Derivatives on FTSE/ATHEX Large Cap 12% 1% 8% 6% 4% 2% %.12%.1% 25/1 25/4 25/7 Μέσος Όρος Έτους - Year Average Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 FTSE/ATHEX Large Cap: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1 213/1 213/1 213/4 213/4.8%.6%.4%.2%.% 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 212/11 212/12 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5

17 Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 25% 2% 15% 1% 5% % % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 95% 9% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1 213/1 213/1 213/4 213/4 85% 8% 75% 7% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 21/7 21/1 211/1 211/4 211/7 211/1 212/1 212/4 212/7 212/1 213/1 213/4

18 4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

19 28/6/ Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts Ιούνιος June 213 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 1,221 1,836 FUT-FTBAN FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 31 * Σύνολο - Total 1,221 1,867 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 119 1,45 * Σύνολο - Total 119 1,45 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 86 12,314 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece ,73 FUT-EUROB Eurobank - Eurobank 231 1,638 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A ,633 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 817 6,728 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 341 6,565 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 684 6,698 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 5,381 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 346 1,725 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 25 1,315 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 269 1,867 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 523 3,582 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 93 1,181 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 188 1,7 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 32 2,79 FUT-PPA ΟΛΠ - P.P.A FUT-EUPRO Eurobank Properties - Eurobank Properties 45 4 FUT-FRIGO Frigoglass - Frigoglass FUT-TENER Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy FUT-BABY Jumbo - Jumbo 7 8 FUT-HDF ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS 3 8 FUT-EYDAP CC HBC AG - CC HBC AG 5 FUT-SOLK ΕΥΔΑΠ - Athens Water Supply & Sewage 24 FUT-EEE Σωληνουργεία Κορίνθου - Corinth Pipeworks 6 * Σύνολο - Total 5,45 81,266 -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 26 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 3 95 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 4 75 OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 6 78 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 2 68 * Σύνολο - Total * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 6,85 93,88 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 57 1,257 GRB Stock Reverse Repo RA Repurchase Agreements * Σύνολο - Total 95 1,641 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 6,9 95,521 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 212

20 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per 5, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 34,6 34,4 34,2 34, 33,8 33,6 33,4 33,2 33, 32,8 32,6 32,4 Investors Active Investors 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 6/12 11/12 4/13 33,935 34,111 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα Investor Accounts (Total and active per month ,259 34, ,662 33,153 33, Investors Active Investors

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Νοέμβριος 2008 November ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2011 February 2011

Φεβρουάριος 2011 February 2011 Φεβρουάριος 2011 February 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Αύγουστος 2008 August ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 February 2012

Φεβρουάριος 2012 February 2012 Φεβρουάριος 2012 February 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 March 2013

Μάρτιος 2013 March 2013 Μάρτιος 2013 March 2013 Αποποίηση Ευθύνης Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - DEALS ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - DEALS ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - DEALS ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 Αθήνα, Ελλάδα, Νοέµβριος 2011 ελτίου Τύπου της Εταιρίας Valuation & Research Specialists (VRS) Βάσει του νέου δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Σ.Η.Σ. ΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΟΥΜΠΕΝΙΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Match. Συνεργασία µε το www.wtmnews.gr

Match. Συνεργασία µε το www.wtmnews.gr Made Match Mergers, Acquisitions, Deals, IPOs ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Συνεργασία µε το www.wtmnews.gr Αποτιµήσεις Εταιριών, Εισαγωγές Μετοχών, ηµόσιες Προσφορές, Ιδιωτικές Τοποθετήσεις, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 69 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014

Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014 Ανακοίνωση Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 214 Η σημαντική προληπτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Δευτέρα, 4 Απριλίου

Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Δευτέρα, 4 Απριλίου Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον Δευτέρα, 4 Απριλίου 1 2011 Διεθνής Οικονομία & Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Προκλήσεις και Προοπτικές Δρ Πλάτων Μονοκρούσος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών.

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών. R RAC, Real Application Cluster = διακομιστής cluster σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών. Επιτρέπει σε πολλαπλές συνδέσεις να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή βάση δεδομένων ενός συστήματος διακομιστών. Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ FUND ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ REGISTRATION NO. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ HOTEL EMPLOYEES PROVIDENT FUND Τ.Π. 602 P.F. 602 Εισαγωγή και Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα