Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων"

Transcript

1 Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE 21

2 Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.9. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών FTSE/ATHEX 2 και FTSE/ATHEX Mid 4 µε Σύνολο Μετοχών - FTSE/ATHEX 2 and FTSE/ATHEX Mid 4 Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

4 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Μείωση κατά 16,9% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Ιούνιο του 21, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Μάρτιος-Μάιος). Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 21 διαπραγματεύτηκαν συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Ανοδικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 52.6% της αξίας συναλλαγών τον Ιούνιο 21, όταν ο μέσος όρος του έτους 29 είχε διαμορφωθεί στο 54.9%. Αύξηση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 72.7% για το μήνα Ιούνιο 21. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Ιουνίου του 21 ανήλθαν σε 41,15, ήτοι 276 περισσότεροι από τα τέλη Μαϊου του 21. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 3,587 ή ποσοστό 8.7%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during June 21 decreased by 16.9%, when compared to the respective average number of the last quarter (March - May). Specifically, 42,46 contracts were traded in June 21, compared to the 51,19 contracts, on average, of the previous quarter. Increasingly moved the average traded volume of the stock options realizing an increase of 6.3% compared to the previous quarter. It is noted that, in June 21, the client account trades for stock futures accounted for 52.6% of the trades value, when the 29 total average was 54.9%. The Derivatives to Spot traded value ratio has increased to 72.7% in June 21. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 41,15 at the end of June 21, that is 276 more than the end of May 21. Out of these trading accounts, 3,587 concluded trades or the 8.7% of the total.

5 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/21 Έως - To : 3/6/21 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Ιούνιος 21 - Traded Volume June 21 1 / 21 έως-to 6 / 21 1 / 29 έως-to 6 / 29 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Ιούνιος 29 - June 29 Ιούνιος 21 - June 21 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX-2 38,361 1,747,354 1,17, % 14,323 14,817 11,51 14, % -5.4% FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 29 2, % Σύνολο - Total 38,57 1,75,274 1,17, % 14,347 14,861 11,51 14, % -5.62% -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX-2 57,75 333, , % 2,732 3,279 1,786 2, % -2.87% Σύνολο - Total 57,75 333, , % 2,732 3,279 1,786 2, % -2.87% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 4, , , % 2,49 2,95 2,235 1, % % Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 4,54 27,727 27, % % % EUROBANK - EUROBANK 23,77 148, , % 1,218 1,31 1,85 1,8 -.42% % INTRAKOM - INTRACOM 15,181 42,337 62, % , % 115.7% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 45, ,81 98, % 1,435 1,421 1,24 2, % 45.2% Marfin Popular Bank (Κο) - Marfin Popular Bank (Cr) 14,576 76,258 29, % , %.43% Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank Of Greece 1,894 46,513 57, % % 46.37% Βιοχάλκο - Viohalko 2,74 1,499 16, % % 2.4% ΓΕΚ Τέρνα (Κο) - GEK Terna (Cr) 41,389 19, , % 1,56 1,975 1,895 1, % -4.73% ΔΕΗ - Public Power Corporation 5,1 45,252 99, % , % % Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 97, ,99 414, % 5,5 5,636 3,585 4, % % Ελλάκτωρ - Ellaktor 15,796 39,376 33, % % 122.4% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 5,358 18,45 15, % % 83.23% ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 1,916 13,829 15, % % % Ιντραλότ - Intralot 8,77 28,231 46, % % 75.33% Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 12,77 67,416 2, % , % 4.7% ΜΕΤΚΑ (Κο) - METKA (Cr) 3,47 11,836 12, % % 8.2% Μότορ Οϊλ - Motor Oil 3,836 15,494 1, % % 19.72% Μυτιληναίος - Mitilinaios 11,197 43,5 74, % , % 31.2% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 11,172 44,849 6, % % 58.73% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 56, ,493 36, % 2,12 1,181 2,74 2, % % ΣΙΔΕΝΟΡ (Κο) - SIDENOR (Cr) 2,275 1,72 9, % % 23.2% Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 6,145 45,643 45,583.13% , % % ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 1,418 8,865 14, % % -32.3% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 21,353 14, , % 1,15 1,168 2, % % Σύνολο - Total 461,26 2,361,583 2,48, % 19,357 19,77 28,4 2, % 6.34% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 1,57 28,24 5, % % -84.1% ΔΕΗ - Public Power Corporation 58 2,176 7, % % 49.% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 4,72 35,744 13, % % % ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 1,155 5,34 5, % % 7.57% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 4,28 6,78 7, % % % Σύνολο - Total 11,72 78,28 39, % % % ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 837,743 4,523,328 3,8, % 37,76 38,511 41,677 38, % -1.12% -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 1, , , % 5,7 7,296 1, % % Stock Reverse Repos 79, ,28 561, % 5,681 4,539 9,68 3, % % Σύνολο - Total 81,583 1,388,419 1,223, % 11,38 11,835 11,67 3, % % -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 14,83 11, , % , % % Σύνολο - Total 14,83 11, , % , % % ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 934,129 6,13,685 5,313, % 49,293 51,19 6,398 42, % % (*) Αφορά τους μήνες: Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Refers to months: March, April and May. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

6 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 1,4, Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, 1,6, 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, /8 1999/1 1999/12 2/2 2/4 2/6 2/8 2/1 2/12 21/2 21/4 21/6 21/8 21/1 21/12 22/2 22/4 22/6 22/8 22/ Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 1999/8 1999/1 1999/12 2/2 2/4 2/6 2/8 2/1 2/12 21/2 21/4 21/6 21/8 21/1 21/12 22/2 22/4 22/6 22/8 22/12 23/2 23/4 23/6 23/8 23/1 23/ Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 24/2 24/4 24/6 24/8 24/1 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 22/1 22/12 23/2 23/4 23/6 23/8 23/1 23/12 24/2 24/4 24/6 24/8 24/1 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 24/12 24/12 25/2 25/2 25/4 25/4 25/6 25/6 25/8 25/8 25/1 25/1 25/12 25/12 26/2 26/2 26/4 26/4 26/6 26/6 26/8 26/8 26/1 26/1 26/12 26/12 27/2 27/2 27/4 27/4 27/6 27/6 27/8 27/8 27/1 27/1 27/12 27/12 28/2 28/2 28/4 28/4 28/6 28/6 28/8 28/8 28/1 28/1 28/12 28/12 29/2 29/2 29/4 29/4 29/6 29/6 29/8 29/8 29/1 29/1 29/12 29/12 21/2 21/2 21/4 21/4 21/6 21/ /1 2/3 2/5 2/7 2/9 2/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 25/1 25/3 25/5 25/7 25/9 25/11 26/1 26/3 26/5 26/7 26/9 26/11 27/1 27/3 27/5 27/7 27/9 27/11 28/1 28/3 28/5 28/7 28/9 28/11 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5

7 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Μέλη διαπραγμάτευσης Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης Νέα μέλη ανά έτος Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη Γενικά εκκαθαριστικά μέλη Τερματικά συναλλαγών Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972, ,816,781 Κωδικοί επενδυτών 21,256 24,373 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 Προϊόντα Συμβάσεις API ATHEX DERIVATIVES MARKET ANNUAL GROWTH TABLE Trading Members New members Members mergers and resignations Clearing Members New Members per year Members mergers and resignations Direct clearing members General clearing members Trading screens Traded volume (no of contracts) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972, ,816,781 Investors accounts 21,256 24,373 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 Products API licences

8 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 21/1 21/4 21/7 21/1 22/1 22/4 22/7 22/1 23/1 23/4 23/7 23/1 24/1 24/4 24/7 24/1 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,283 1, % 37.% 63.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,442 11, % 51.% 49.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,373 13, % 53.% 47.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,36 18, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 2, % 57.27% 42.73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,833 26, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,273 33, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,28 25, % 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,563 13, % 41.65% 58.35% Ιανουάριος - January ,664 1, % 41.96% 58.4% Φεβρουάριος - February ,722 1, % 41.74% 58.26% Μάρτιος - March ,438 1, % 38.46% 61.54% Απρίλιος - April ,12 1, % 44.4% 55.96% Μάϊος - May ,4 1, % 45.56% 54.44% Ιούνιος - June ,16 1, % 42.1% 57.99% Ιούλιος - July 21 Αύγουστος - August 21 Σεπτέμβριος - September 21 Οκτώβριος - October 21 Νοέμβριος - November 21 Δεκέμβριος - December 21 Σύνολο Έτους - Year Total ,323 7, % 42.29% 57.71% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

9 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures /1 21/2 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/3 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Ιανουάριος - January 21.% Φεβρουάριος - February 21.% Μάρτιος - March 21.% Απρίλιος - April % 62.66% 37.34% Μάϊος - May % 4.83% 59.17% Ιούνιος - June % 47.13% 52.87% Ιούλιος - July 21 Αύγουστος - August 21 Σεπτέμβριος - September 21 Οκτώβριος - October 21 Νοέμβριος - November 21 Δεκέμβριος - December 21 Σύνολο Έτους - Year Total % 5.21% 49.79% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος Apr-1 May-1 Jun-1 21/4 21/ /6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

10 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2/9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 29/3 29/6 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 29/9 29/12 21/3 21/6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,148 2, % 47.% 53.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,117 5, % 53.% 47.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,548 6, % 56.% 44.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,593 5, % 58.% 42.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,637 5, % 58.78% 41.22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 6, % 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,347 7, % 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,77 4, % 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,547 2, % 59.8% 4.92% Ιανουάριος - January , % 55.72% 44.28% Φεβρουάριος - February , % 57.77% 42.23% Μάρτιος - March , % 53.5% 46.5% Απρίλιος - April , % 55.37% 44.63% Μάϊος - May , % 54.56% 45.44% Ιούνιος - June , % 47.39% 52.61% Ιούλιος - July 21 Αύγουστος - August 21 Σεπτέμβριος - September 21 Οκτώβριος - October 21 Νοέμβριος - November 21 Δεκέμβριος - December 21 Σύνολο Έτους - Year Total ,732 1, % 54.5% 45.95% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

11 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 21/11 22/2 22/5 22/8 22/11 23/2 23/5 23/8 23/11 24/2 24/5 24/8 24/11 25/2 25/5 25/8 25/11 26/2 26/5 26/8 26/11 27/2 27/5 27/8 27/11 28/2 28/5 28/8 28/11 29/2 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 29/5 29/8 29/11 21/2 21/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 7.% 3.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 61.% 39.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 54.% 46.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,635 1, % 54.% 46.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,726 2, % 42.66% 57.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,946 4, % 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,38 5, % 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,913 4, % 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,311 4, % 45.6% 54.94% Ιανουάριος - January , % 42.53% 57.47% Φεβρουάριος - February , % 44.57% 55.43% Μάρτιος - March , % 46.55% 53.45% Απρίλιος - April , % 43.5% 56.95% Μάϊος - May , % 43.49% 56.51% Ιούνιος - June , % 47.38% 52.62% Ιούλιος - July 21 Αύγουστος - August 21 Σεπτέμβριος - September 21 Οκτώβριος - October 21 Νοέμβριος - November 21 Δεκέμβριος - December 21 Σύνολο 'Ετους - Year Total ,357 1, % 44.59% 55.41% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

12 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 1,6 1,4 1,2 1, /1 23/4 23/7 23/1 24/1 24/4 24/7 24/1 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 5.13% 49.87% Ιανουάριος - January % 25.72% 74.28% Φεβρουάριος - February % 42.78% 57.22% Μάρτιος - March % 52.38% 47.62% Απρίλιος - April % 5.73% 49.27% Μάϊος - May % 41.87% 58.13% Ιούνιος - June % 42.14% 57.86% Ιούλιος - July 21 Αύγουστος - August 21 Σεπτέμβριος - September 21 Οκτώβριος - October 21 Νοέμβριος - November 21 Δεκέμβριος - December 21 Σύνολο Έτους - Year Total % 42.6% 57.4% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

13 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Stock Repos - Οι 2 καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Ιούνιο 21 Stock Repos - Top 2 annualised returns for June 21 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ΟΤΕ (ΚΟ) - OTE (CR) ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) - METKA (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) - MARFIN POPULAR BANK (CR) COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) - COCA - COLA HBC (CR) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - ATE (CR) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - BANK OF CYPRUS (CR) FRIGOGLASS (KO) - FRIGOGLASS SA (CR) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) - HELLENIC PETROLEUM (CR) ΔΕΗ (ΚΟ) - PPC (CR) EUROBANK EFG (ΚΟ) - EUROBANK EFG (CR) ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) - FOURLIS (CR) ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) - VIOHALCO (CB) ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) - INTRALOT (CR) Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 1,492,375 19, , , ,723 1, , , ,78 5, , ,99 3, , ,522 8, , ,178 2, , , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) - MYTILINEOS HOLDINGS (CR) 26,395 1, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) - MOTOR OIL (CR) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) - HELLENIC EXCHANGES (CR) 13, , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) - GEK TERNA (CR) FOLLI - FOLLIE (KΟ) - FOLLI - FOLLIE SA (CR) 69, , * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

14 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling Ανοικτές Πωλήσεις - Οι 1 μετοχές με τη μεγαλύτερη κίνηση τον Ιούνιο 21 Short Selling - Top 1 stocks for June 21 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) - INTRALOT S.A. (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) - HALKOR S.A (FORMER VECTOR) (CB) JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) - JUMBO S.A. (CR) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) - EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. (CR) COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚO) - COCA-COLA Ε.Ε.Ε. S.A. (CR) ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) - ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. (CR) ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) - ELLAKTOR S.A. (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR) ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ) - ELTON S.A.(CR) PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) - PASAL DEVELOPMENT S.A. (CR) Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Monthly Total Traded Volume Συνολικά Τεμάχια Ανοικτής Πώλησης - Monthly Total Short Selling Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume Συνολικά Τεμάχια από Κλείσιμο Θέσης Ανοικτής Πώλησης - Buy to Close Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume 55,188.% 15, % 1,152,66.% 73,72 6.4% 1,157,5.% 5, 4.32% 1,62,79.% 4,2 3.78% 1,55.% % 32,336.% 1, 3.31% 1,847,516.% 5, 2.71% 1,579,46.% 16,2 1.1% 11,42.% 6.53% 49,295.% 15.3%

15 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index 3. 3% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio /9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) 23/6 23/9 23/12 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 27 26,164 23,734 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 27 3,93 24,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 27 22,927 43,831 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 27 14,894 27,259 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 27 18,289 27,275 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 27 22,847 26,462 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 27 16,624 12,18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 28 22,891 21,821 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 28 18,574 17,58 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 28 16,981 12,339 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 28 14,59 19,894 ΜΑΙΟΣ - MAY 28 14,25 14,1 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 28 22,23 25,184 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 28 23,99 3,683 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 28 13,27 17,953 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 28 31,88 3,328 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 28 2,439 15,943 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 28 11,488 1,561 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 28 7,85 7,163 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 29 8,264 1,24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 29 11,84 8,675 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 29 17,967 9,479 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 29 14,199 15,2 ΜΑΪΟΣ - MAY 29 19,17 21,321 ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 29 15,339 22,166 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 29 1,124 12,286 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 29 21,688 17,541 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 29 13,867 2,7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 29 16,797 22,742 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 29 16,32 21,518 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 29 2,325 17,164 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 21 15,973 16,876 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 21 2,68 19,385 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 21 31,698 2,824 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 21 48,538 36,516 ΜΑΪΟΣ - MAY 21 4,551 25,147 ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 21 35,817 21,258 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) 28/9 28/12 29/3 29/6 29/9 29/12 21/3 21/6 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

16 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 25, 2, 15, 1, 5, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) INTRK (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) COSMO (Start June 24) PANF (Stop July 24) GERM (Start November 24) TEMP (Start November 24) TITK (Start November 24) ATEN (Start September 25) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) HYATT (Start September 25) INLOT (Start September 25) MRFKO (Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) 21/11 22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 25/1 25/3 25/5 25/7 25/9 25/11 26/1 26/3 26/5 26/7 26/9 26/11 27/1 27/3 27/5 27/7 27/9 27/11 28/1 28/3 28/5 28/7 28/9 28/11 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) INTRK (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) COSMO (Start June 24) PANF (Stop July 24) GERM (Start November 24) TEMP (Start November 24) TITK (Start November 24) ATEN (Start September 25) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) HYATT (Start September 25) INLOT (Start September 25) MRFKO (Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) 21/11 22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 25/1 25/3 25/5 25/7 25/9 25/11 26/1 26/3 26/5 26/7 26/9 26/11 27/1 27/3 27/5 27/7 27/9 27/11 28/1 28/3 28/5 28/7 28/9 28/11 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5

17 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX-2: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-2 : Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 23 - YEARLY 23 67% 6% 87% 113% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24 - YEARLY 24 81% 76% 9% 98% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 25 - YEARLY 25 89% 62% 64% 68% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 28 - JANUARY 28 91% 54% 39% 47% 4% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 28 - FEBRUARY 28 92% 66% 38% 44% 4% ΜΑΡΤΙΟΣ 28 - MARCH 28 94% 61% 41% 47% 7% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 28 - APRIL 28 93% 73% 31% 36% 6% ΜΑΙΟΣ 28 - MAY 28 9% 38% 2% 24% 4% ΙΟΥΝΙΟΣ 28 - JUNE 28 93% 99% 54% 65% 8% ΙΟΥΛΙΟΣ 28 - JULY 28 93% 69% 5% 59% 6% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 28 - AUGUST 28 95% 57% 4% 46% 5% Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 28 - SEPTEMBER 28 94% 72% 55% 65% 11% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 28 - OCTOBER 28 94% 45% 32% 39% 5% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 28 - NOVEMBER 28 94% 39% 31% 36% 6% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28 - DECEMBER 28 92% 43% 29% 37% 8% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 29 - JANUARY 29 83% 55% 32% 39% 8% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY 29 83% 45% 29% 34% 11% ΜΑΡΤΙΟΣ 29 - MARCH 29 84% 12% 35% 41% 13% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 29 - APRIL 29 77% 62% 24% 32% 8% ΜΑΪΟΣ 29 - MAY 29 77% 99% 25% 33% 8% ΙΟΥΝΙΟΣ 29 - JUNE 29 81% 6% 34% 42% 11% ΙΟΥΛΙΟΣ 29 - JULY 29 85% 56% 24% 28% 6% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 29 - AUGUST 29 81% 38% 26% 32% 8% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 29 - SEPTEMBER 29 83% 44% 3% 36% 1% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 29 - OCTOBER 29 83% 45% 26% 31% 7% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 29 - NOVEMBER 29 89% 71% 33% 37% 7% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 29 - DECEMBER 29 86% 61% 44% 51% 11% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 21 - JANUARY 21 92% 51% 35% 39% 6% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 21 - FEBRUARY 21 92% 13% 36% 4% 9% ΜΑΡΤΙΟΣ 21- MARCH 21 89% 133% 48% 56% 11% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21- APRIL 21 91% 85% 4% 44% % 6% ΜΑΪΟΣ 21 - MAY 21 92% 53% 43% 48% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE 21 87% 73% 58% 68% % 11% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 83% 43% 49% % 9%

18 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/ Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX 2 - Derivatives on FTSE/ATHEX 2 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % % % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 FTSE/ASE-2: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ASE-2: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 25/12 25/12 26/3 26/3 26/6 26/6 26/9 26/9 26/12 26/12 27/3 27/3 27/6 27/6 27/9 27/9 27/12 27/12 28/3 28/3 28/6 28/6 28/9 28/9 28/12 28/12 29/3 29/3 29/6 29/6 29/9 29/9 29/12 29/12 21/3 21/3 21/6 21/6 % % % % % 21/4 21/5 21/6

19 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE 21 Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 25% Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio 2% 15% 1% 5% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % % 21/11 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21/6 22/2 21/9 22/5 21/12 22/8 22/3 22/11 22/6 23/2 22/9 23/5 22/12 23/8 23/3 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 23/11 23/6 24/2 23/9 24/5 24/8 24/11 25/2 25/5 25/8 25/11 25/12 26/2 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/5 26/3 26/6 26/8 26/6 26/9 26/11 26/9 26/12 27/2 26/12 27/3 27/5 27/3 27/6 27/8 27/6 27/9 27/11 27/9 27/12 28/2 27/12 28/3 28/5 28/3 28/6 28/8 28/6 28/9 28/11 28/9 28/12 29/2 28/12 29/3 29/5 29/3 29/6 29/8 29/6 29/9 29/9 29/11 29/12 29/12 21/3 21/2 21/3 21/6 21/5 21/6

20 ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

Φεβρουάριος 2011 February 2011

Φεβρουάριος 2011 February 2011 Φεβρουάριος 2011 February 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Νοέμβριος 2008 November ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 February 2012

Φεβρουάριος 2012 February 2012 Φεβρουάριος 2012 February 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Αύγουστος 2008 August ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 March 2013

Μάρτιος 2013 March 2013 Μάρτιος 2013 March 2013 Αποποίηση Ευθύνης Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Σ.Η.Σ. ΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΟΥΜΠΕΝΙΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - DEALS ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - DEALS ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - DEALS ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 Αθήνα, Ελλάδα, Νοέµβριος 2011 ελτίου Τύπου της Εταιρίας Valuation & Research Specialists (VRS) Βάσει του νέου δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Match. Συνεργασία µε το www.wtmnews.gr

Match. Συνεργασία µε το www.wtmnews.gr Made Match Mergers, Acquisitions, Deals, IPOs ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Συνεργασία µε το www.wtmnews.gr Αποτιµήσεις Εταιριών, Εισαγωγές Μετοχών, ηµόσιες Προσφορές, Ιδιωτικές Τοποθετήσεις, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 69 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ FUND ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ REGISTRATION NO. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ HOTEL EMPLOYEES PROVIDENT FUND Τ.Π. 602 P.F. 602 Εισαγωγή και Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών.

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών. R RAC, Real Application Cluster = διακομιστής cluster σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών. Επιτρέπει σε πολλαπλές συνδέσεις να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή βάση δεδομένων ενός συστήματος διακομιστών. Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα