ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 4 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος ( Τόμος Β, Κεφάλαια 4 8 και Τόμος Γ ) Ημερομηνία Παράδοσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Επέκταση συστήματος διαχείρισης φιλοδωρημάτων καφετέριας με χρήση XML/XSL Στην Άσκηση αυτή ζητείται να προσθέσετε κάποιες λειτουργίες στο σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 3 ης Εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το σύστημα που αναπτύξατε εσείς, είτε το σύστημα των υποδειγματικών απαντήσεων. Υποθέστε ότι ένας χρήστης θέλει να εξάγει, για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών, το σύνολο των φιλοδωρημάτων με τις λεπτομέρειές τους (ποσό, ημερομηνία-ώρα, όνομα και επώνυμο σερβιτόρου), ώστε να επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά με κάποιο πρόγραμμα λογιστικών φύλλων. Η εξαγωγή θα γίνεται με χρήση XML αρχείων που περιέχουν κατάλληλα δομημένα τα δεδομένα αυτά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει: (a) (Ερώτηση 1) Να περιγράψετε τη δομή του XML αρχείου, ορίζοντας το κατάλληλο σχήμα με χρήση DTD. Επίσης, να παρουσιάσετε ένα παράδειγμα ενός σωστά δομημένου και έγκυρου XML αρχείου. (b) (Ερώτηση 2) Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής φιλοδωρημάτων, θα πρέπει να προστεθεί μία επιλογή με την οποία θα εμφανίζεται, για μία χρονική περίοδο που θα ορίζει ο χρήστης, το XML αρχείο σε νέο παράθυρο (θα δημιουργείται δυναμικά) μορφοποιημένο κατάλληλα με XSL. Η λίστα των φιλοδωρημάτων θα περιλαμβάνει το όνομα και επώνυμο του σερβιτόρου, το ποσό και την ημερομηνία ώρα. Τα φιλοδωρήματα να εμφανίζονται από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό. Ακόμη, στο τέλος του αρχείου θα πρέπει να εμφανίζεται ο ημερήσιος μέσος όρος των φιλοδωρημάτων (για την επιλεγμένη περίοδο) στο παραγόμενο XML. Ο υπολογισμός του μέσου όρου προτείνεται να γίνει server side, από την PHP. (c) (Ερώτηση 3) Πριν την εμφάνιση των XML αρχείων με τη χρήση XSL, θα πρέπει να προστεθεί έλεγχος του παραγόμενου XML με βάση το DTD του (a). Σε περίπτωση λάθους, θα πρέπει να εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα στο χρήστη. Τέλος, στην κορυφή της τροποποιημένης σελίδας (b) θα πρέπει να εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των φιλοδωρημάτων που εμφανίζονται στο XML. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί είτε με συνάρτηση της XSL, είτε με χρήση DOM. Για την ανάγνωση ενός XML αρχείου, η PHP προσφέρει διάφορες βιβλιοθήκες (http://gr.php.net/manual/en/refs.xml.php). DOMDocument (http://gr.php.net/manual/en/class.domdocument.php). SimpleXML (http://gr.php.net/manual/en/book.simplexml.php). 1

2 Η βιβλιοθήκη DOM δίνει τη δυνατότητα ελέγχου του XML αρχείου με βάση το DTD για την εγκυρότητα ή όχι της δομής: Επίσης, για έλεγχο της εγκυρότητας του XML με βάση το DTD στην SimpleXML, δείτε εδώ: Εναλλακτικά, ο έλεγχος μπορεί να γίνει με JavaScript όπως περιγράφεται εδώ : Οι βιβλιοθήκες DOMDocument και SimpleXML της PHP, υποστηρίζουν Ελληνικούς χαρακτήρες με χρήση της κωδικοποίησης UTF-8. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετική κωδικοποίηση, χρήσιμη θα σας φανεί η συνάρτηση iconv(). Παραδοτέα: Ο DTD ορισμός της δομής και τουλάχιστον ένα XML αρχείο που θα λειτουργεί σωστά με την εφαρμογή σας (a). Ο HTML/PHP κώδικας της εφαρμογής που υλοποιεί τα (b) και (c). Τα XSL αρχεία (b), (c). Screenshots από τη λειτουργία της εφαρμογής. Στόχος: Η κατανόηση και η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών προγραμματισμού εφαρμογών παγκόσμιου ιστού με χρήση XML, DTD, DOM, XSL. Απαραίτητες γνώσεις: Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών και των προγραμματιστικών τεχνικών, είναι χρήσιμη η παρακολούθηση των παρουσιάσεων web casts No 8 11, καθώς και η μελέτη του «UNIT23 - Book2 - HT2» και του νέου ΕΔΥ με hypertext υλικό για «Μετασχηματισμό XML αρχείων με χρήση XSL, μέσω PHP» από το 2 ο CD του ΕΔΥ. Επίσης, βοηθητική είναι και η χρήση των σχετικών χρήσιμων δικτυακών τόπων από τη σελίδα της Θ.Ε. 2

3 (a) Ερώτηση 1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 Το DTD αρχείο είναι το εξής: <!DOCTYPE tips [ <!ELEMENT tips (tip*)> <!ELEMENT tip (f_name, l_name, amount, date)> <!ELEMENT f_name (#PCDATA)> <!ELEMENT l_name (#PCDATA)> <!ELEMENT amount(#pcdata)> <!ELEMENT date (#PCDATA)> ]> Το παραπάνω DTD δηλώνει ότι το root element θα είναι το tips, το οποίο μπορεί να έχει κανένα, ένα ή περισσότερα παιδιά, συγκεκριμένα το element tip. Δηλαδή, θεωρούμε ένα σύνολο φιλοδωρημάτων που έχει καθένα φιλοδώρημα ξεχωριστά. Εν συνεχεία, δηλώνεται ότι το κάθε element tip θα έχει παιδιά τα εξής elements: f_name, l_name, amount, date. Το κάθε ένα από αυτά τα elements θα είναι της μορφής περιεχομένου (#PCDATA). Το XML αρχείο που θα χρησιμοποιήσουμε, έχει την παρακάτω δομή: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="true"?> -<tips> -<tip> <f_name/> <l_name/> <amount/> <date/> </tip> </tips> (b) Ερώτηση 2 Στη σελίδα της εφαρμογής όταν εισάγεται ο χρήστης και στη σελίδα όπου παρουσιάζεται η λίστα με τα φιλοδωρήματα, έχει προστεθεί μία φόρμα στην οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλει να εμφανίσει τα φιλοδωρήματα και ένα button που αναγράφει XML και μόλις το πατά ο χρήστης εμφανίζεται σε νέο παράθυρο το XML αρχείο μορφοποιημένο με XSL. Στη λίστα εμφανίζονται τα φιλοδωρήματα με το ονοματεπώνυμο αυτού που τα καταχώρησε και την ημερομηνία που έγινε η καταχώρηση. Το button για την XML το εμφανίζουμε στο αρχείο view_tip.php: 3

4 <img src='images/xml.jpg' alt='xml' title='xml' style='padding:0;margin:0;float:center;' onclick='checkentryform();' onmouseover='this.style.cursor="pointer"'/> Ο κώδικας για όλη τη φόρμα είναι ο εξής: <form name="date_tip" method="post" action="xml_tips.php" enctype="multipart/form-data"> <table align= 'center' border="0" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse; color:#000000" bordercolor="#111111" width="60%"> <tr> <th colspan='5'><h3> Επιλέξτε χρονικό διάστημα </h3><br></th> </tr> <tr> <th colspan='5'> Παρακαλώ εισάγετε την ημερομηνία στη μορφή " "<br></th> </tr> <tr> <td align='center'>από</td> <td><?php echo"<input type='date' name='date_f' >";?></td> <td></td> <td align='center'>μέχρι</td> <td><?php echo"<input type='date' name='date_l' >";?> </td> </tr> <tr> <td align='center' colspan='5'><br> <img src='images/xml.jpg' alt='xml' title='xml' style='padding:0;margin:0;float:center;' onclick='checkentryform();' onmouseover='this.style.cursor="pointer"'/> </td> </tr> </table> </form> Εικόνα 1. Φόρμα συμπλήρωσης για εμφάνιση XML Για την checkentry() ο κώδικας είναι ο εξής: 4

5 <script> function checkentryform() { var cform = document.forms.date_tip; var errstr = ''; //alert(cform.date_l.value); // Ημερομηνία: Έλεγχος για να μην είναι κενό το πεδίο if ( cform.date_f.value==''){ errstr = errstr+'το πεδίο Aπό δεν μπορεί να είναι κενό.\n'; cform.date_f.style.backgroundcolor="#ff6347"; } if ( cform.date_l.value==''){ errstr = errstr+'το πεδίο Μέχρι δεν μπορεί να είναι κενό.\n'; cform.date_l.style.backgroundcolor="#ff6347"; } var loc=13; var str="./logged_in.php?menu="+loc+"&p1="+cform.date_f.value+"&p2="+cform.date_l.value; window.open(str); // για να ανοίξει σε νέο παράθυρο } </script> //document.forms.date_tip.submit(); Έτσι, όταν πατάμε το κουμπί, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με τα φιλοδωρήματα, με τη μορφή που έχει δοθεί από το παρακάτω XSL αρχείο: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" > <xsl:output method = "html"></xsl:output> <xsl:template match="/" > <p align="center"><b>φιλοδωρήματα</b></p> <xsl:if test="count(/tips/tip) > 0"> <TABLE border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" align="center"> <TR><TD align="center" bgcolor="#ccffff"><b>όνομα</b></td> <TD align="center" bgcolor="#ccffff"><b>επώνυμο</b></td> <TD align="center" bgcolor="#ccffff"><b>ποσό</b></td> <TD align="center" bgcolor="#ccffff"><b>ημερομηνία</b></td></tr> <xsl:for-each select="tips/tip"> <TR><TD valign="top" bgcolor="#ccffff"><xsl:value-of select="f_name" /></TD> <TD valign="top" bgcolor="#ccffff"><xsl:value-of select="l_name" /></TD> <TD valign="top" bgcolor="#ccffff"><xsl:value-of select="amount" /></TD> <TD valign="top" bgcolor="#ccffff"><xsl:value-of select="date" /></TD></TR> </xsl:for-each> 5

6 </TABLE> <br/> <p align="center"><font color="red"><b><xsl:value-of select="count(/tips/tip)"/> φιλοδωρήματα συνολικά</b></font></p> </xsl:if> </xsl:template> </xsl:stylesheet> Αφού πατηθεί το κουμπί XML, ελέγχουμε αν ο χρήστης έχει εισάγει χρονικό διάστημα για την εμφάνιση των φιλοδωρημάτων μέσω XML. Το αρχείο tips_xsl.xsl δηλώνει ότι τα φιλοδωρήματα θα εμφανίζονται σε έναν πίνακα όπου κάθε στήλη θα αντιστοιχεί στο όνομα του σερβιτόρου, στο ποσό του φιλοδωρήματος και στην ημερομηνία που καταχωρήθηκε. Αυτό θα γίνεται για όλα τα φιλοδωρήματα που υπάρχουν στο χρονικό διάστημα που δηλώθηκε, γι αυτό χρησιμοποιείται η for-each. Τέλος, έχει προστεθεί ένας μετρητής count(/tips/tip) ο οποίος μετράει πόσες φορές θα εμφανιστεί το element reminder στο XML, δηλαδή, όσα φιλοδωρήματα θα υπάρχουν γι αυτό το χρονικό διάστημα (Ερώτημα 3). Πατώντας το κουμπί «XML», εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα (Εικόνα 2) σε νέο παράθυρο: 6

7 Εικόνα 2. Εμφάνιση XML Για να εμφανίσουμε τα φιλοδωρήματα για το χρονικό διάστημα που έχουμε επιλέξει, θέτουμε τις ημερομηνίες του χρονικού διαστήματος ως παράμετρο στο URL και παίρνουμε με $_GET τις ημερομηνίες από το URL: $d1= $_GET['p1']; $d2= $_GET['p2']; 7

8 Στη συνέχεια δημιουργούμε ένα query: $query_tip = "SELECT t1.id_tip, t1.amount, t1.date_time, t1.kod_user, t2.kod_user, t2.f_name, t2.l_name from tip as t1 INNER JOIN user as t2 on t1.kod_user=t2.kod_user WHERE date_time>='$d1' AND date_time<='$d2 23:59:59' ORDER BY date_time DESC"; Για να εμφανίσουμε τον ημερήσιο μέσο όρο των φιλοδωρημάτων, αρκεί να δημιουργήσουμε το εξής query: $query_avg = "SELECT *, count( * ), sum( amount ), avg( amount ) FROM tip WHERE date_time>='$d1' AND date_time<='$d2 23:59:59' GROUP BY DATE_FORMAT( date_time, '%d')"; Για να δημιουργήσουμε το συνολικό ημερήσιο μέσο όρο, θα αθροίσουμε τους μέσους όρους που θα έχουν προκύψει από το παραπάνω query και θα τους διαιρέσουμε με τον αριθμό των ημερών που έχουν γίνει καταχωρήσεις μέσα στο ζητούμενο χρονικό διάστημα. Έτσι ο κώδικας θα είναι ως εξής: $avg_t += $avg; $mo= $avg_t/$j; $hmo = number_format($mo, 2); // για να κρατήσουμε μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία ( c ) Ερώτηση 3 Εν συνεχεία, δημιουργούμε το αρχείο xml_tips.php όπου χτίζουμε αρχικά το XML μας με βάση το DTD. Η υλοποίηση ελέγχου επικύρωσης της δομής του αρχείου που εμφανίζεται σύμφωνα με το DTD που έχουμε ορίσει στο πρώτο ερώτημα γίνεται με τον παρακάτω κώδικα: if ($create_xml) { $xsl_filename = "tips_xsl.xsl"; $doc = new DOMDocument(); $xsl = new XSLTProcessor(); $doc->load($xsl_filename); $xsl->importstylesheet($doc); $doc->loadxml($create_xml); if(!$doc->validate()){ echo "<p>το αρχείο δεν είναι έγκυρο σύμφωνα με το DTD<p>"; 8

9 } else { $tip = $doc->getelementsbytagname('tip'); //Το $tip είναι ένα DOMNodeList echo $xsl->transformtoxml($doc); } } Δημιουργούμε ένα νέο αντικείμενο της κλάσης Dom Document ($doc = new DOMDocument();) και κάνουμε validate ((!$doc->validate()). Αν δεν είναι σωστό, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους στο χρήστη για τη μορφή του DTD. Επίσης, στον κώδικα χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση getelementsbytagname η οποία επιστρέφει μια λίστα των στοιχείων tips που υπάρχουν στο αρχείο που δημιουργήθηκε. 9

10 Άσκηση 2 Απόδοση του πρωτοκόλλου HTTP και Caching Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας άσκησης, είναι η μέτρηση της απόδοσης του πρωτοκόλλου HTTP αλλά και των διαδικασιών caching που πραγματοποιούν οι browsers που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ερώτηση 1 Για την εκτέλεση της Ερώτησης 1 θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Wireshark, το οποίο είναι δωρεάν διαθέσιμο στο για λειτουργικά συστήματα Windows/Linux/Mac. To Wireshark είναι ένα εργαλείο το οποίο συλλαμβάνει και εμφανίζει την κίνηση του δικτύου στον υπολογιστή σας. Για τη χρήση του εργαλείου Wireshark θα πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη διεπαφή που χρησιμοποιείται για την πρόσβασή σας από τη διαθέσιμη λίστα του εργαλείου, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα: Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας ερώτησης, στο πεδίο του φίλτρου σύλληψης το οποίο εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα θα πρέπει να συμπληρώσετε την IP διεύθυνση του διακομιστή που σας ζητείται στα παρακάτω ερωτήματα στο πεδίο ip.addr, καθώς και το όρισμα http (ακριβώς όπως παρουσιάζεται στην εικόνα παραπάνω), ώστε το Wireshark να καταγράφει μόνο κίνηση που αφορά το διακομιστή της άσκησης, καθώς και το πρωτόκολλο HTTP. Εκκινήστε το εργαλείο Wireshark, εκκινήστε τη σύλληψη κίνησης στη διεπαφή (interface) του δικτύου σας και ρυθμίστε το φίλτρο να εμφανίζει μόνο την HTTP κίνηση από και προς το διακομιστή με διεύθυνση (όπως περιγράφηκε παραπάνω). - Σε περίπτωση που είστε σε περιβάλλον Linux, χρησιμοποιείστε τον telnet client όπως στην 3 η Γραπτή Εργασία για την αποστολή http εντολών, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω. - Σε περίπτωση που είστε σε περιβάλλον Windows, θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο PuTTY. Κατεβάστε το εργαλείο PuTTY από εδώ: Στη ρύθμιση Connection > Telnet επιλέξτε Passive για Telnet negotiation mode. Στην επιλογή Window, πληκτρολογήστε ένα μεγάλο αριθμό (π.χ. 1000) στο Lines of scrollback. Στη σελίδα Session, επιλέξτε Telnet για Connection type. 10

11 Πληκτρολογήστε για hostname ru6.cti.gr και 80 στο πεδίο port. Επιλέξτε Never για Close window on exit. (Καλό είναι σε αυτό το σημείο να σώσετε τις ρυθμίσεις αυτές ώστε να μην κάνετε την ίδια διαδικασία κάθε φορά. Απλά δώστε κάποιο όνομα στο πεδίο Saved sessions, και πατήστε save. Πλέον μπορείτε να φορτώσετε τις ρυθμίσεις επιλέγοντας το όνομα που δώσατε, και πατώντας Load.) Τέλος, πατήστε Open. α) Στο παράθυρο του telnet client που χρησιμοποιείτε (telnet ή putty) γράψτε το παρακάτω και πατήστε enter δύο φορές: GET /eap/image.jpg HTTP/1.1 host: Cache-Control: no-cache Παρατηρήστε την κίνηση που καταγράφει το Wireshark. Στη συνέχεια επαναλάβετε τα παραπάνω αλλά με την αντικατάσταση του header Cache-Control με το If-Modified-Since, όπως φαίνεται παρακάτω. Δηλαδή, δώστε: GET /eap/image.jpg HTTP/1.1 host: If-Modified-Since: Sun, 12 Mar :34:54 GMT Και στη συνέχεια επαναλάβετε με το παρακάτω αίτημα: GET /eap/image.jpg HTTP/1.1 host: If-Modified-Since: Sun, 12 Mar :34:54 GMT Παρατηρήστε την καταγραφή του Wireshark. Καταγράψτε και συγκρίνετε τους χρόνους ολοκλήρωσης των αιτημάτων που εκτελέσατε. Παραθέστε χαρακτηριστικά screenshots από το Wireshark και εξηγείστε που οφείλονται οι διαφορές που παρατηρείτε. β) Στη συνέχεια επισκεφθείτε από το φυλλομετρητή σας τη σελίδα Εκτελέστε hard refresh (Ctrl + F5) και καταγράψτε με τη βοήθεια του Wireshark το χρόνο ολοκλήρωσης του αιτήματος. Κάντε το ίδιο εκτελώντας απλή ανανέωση της σελίδας (F5). Παραθέστε χαρακτηριστικά screenshots από το Wireshark και εξηγείστε που οφείλονται οι διαφορές που παρατηρείτε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την εκτέλεση των ερωτήσεων, θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως η λειτουργία του caching στο φυλλομετρητή σας δεν είναι απενεργοποιημένη. Ερώτηση 2 α) Περιγράψτε τι είναι και πώς χρησιμοποιείται το πεδίο επικεφαλίδας ETag του πρωτοκόλλου HTTP. β) Περιγράψτε τι είναι και πώς χρησιμοποιείται το πεδίο επικεφαλίδας Expires του πρωτοκόλλου HTTP. 11

12 Ερώτηση 3 Υποθέστε ότι προσπελαύνετε καθημερινά την ίδια σελίδα από τον υπολογιστή σας. Έχετε παρατηρήσει ότι στις τελευταίες 60 φορές που αναζητήσατε τη σελίδα, 15 φορές χρειάστηκαν από περίπου 0,5 sec για να «κατεβεί», 12 φορές χρειάστηκαν από περίπου 1,5 sec, 9 φορές χρειάστηκαν από περίπου 3,5 sec, και τέλος, τις υπόλοιπες φορές, η σελίδα έκανε χρόνο περίπου 5 sec για να «κατεβεί». Γνωρίζετε ότι η σελίδα μπορεί να βρεθεί είτε στον υπολογιστή σας, είτε στον υπολογιστή του τοπικού δικτύου που ανήκετε, είτε στη μνήμη cache που χρησιμοποιεί ο ISP με τον οποίο συνδέεστε στο Internet, είτε τέλος από τον web server της σελίδας. Αν γνωρίζετε ότι α) το πλήθος των μεταβάσεων με επιστροφή που χρειάζονται για να «κατεβεί» η σελίδα είναι Ν = 30, β) το RTT από το PC σας ως την cache του υπολογιστή τοπικού δικτύου έχει μετρηθεί 20 msec και γ) το μέγεθος της σελίδας είναι 200Kbytes, τότε σας ζητούνται τα παρακάτω: α) Ποια είναι η πιθανότητα η σελίδα που ζητήσατε να βρίσκεται: (i) στο PC σας; (ii) στον ενδιάμεσο υπολογιστή του τοπικού σας δικτύου; (iii) στην cache του ISP; (iv) στον web server; β) Πώς μεταβάλλονται οι παραπάνω πιθανότητες σε περίπτωση που για ένα διάστημα η cache του ISP ήταν εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης; γ) Ποιο είναι το ελάχιστο bandwidth (δηλαδή το bottleneck) της σύνδεσης από το PC σας ως την cache του υπολογιστή τοπικού δικτύου; δ) Θεωρώντας ότι το bandwidth που βρήκατε στο (γ) είναι το ελάχιστο σε όλη τη διαδρομή από το PC σας ως τον Web Server, ποιο είναι το RTT από το PC σας ως τον Web Server; (Παρατήρηση: τηρήστε ακρίβεια 2 δεκαδικών στις πράξεις.) Στόχος: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης άσκησης είναι η μέτρηση της απόδοσης του πρωτοκόλλου Internet HTTP, η κατανόηση της διαδικασίας caching, αλλά και η κατανόηση στοιχείων που έχουν να κάνουν με διάφορους τρόπους αποθήκευσης δεδομένων από τους φυλλομετρητές. Απαραίτητες γνώσεις: Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών, είναι χρήσιμη η μελέτη των Κεφαλαίων 5 και 6 του Τόμου Β και η αξιοποίηση των σχετικών Παράλληλων Κειμένων και των Χρήσιμων Δικτυακών Τόπων από τη σελίδα της Θ.Ε. 12

13 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 Ερώτηση 1 α) Αν τα κάνατε όλα σωστά, τότε το wireshark θα καταγράψει την παρακάτω κίνηση: Η κίνηση του κάθε αιτήματος καταλαμβάνει δύο γραμμές. Η πρώτη αφορά το αίτημα και η δεύτερη την απάντηση. Αν μετρήσουμε τους χρόνους ολοκλήρωσης του κάθε αιτήματος, βρίσκουμε πως για το πρώτο αίτημα χρειάστηκαν 56, ,7665 = 0,2387 sec, για το δεύτερο 107, ,6215 = 0,0068 sec, και για το τρίτο 125, ,6851 = 0,1997 sec. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το παραπάνω στιγμιότυπο, οι διαφορές αφορούν το αποτέλεσμα των αιτημάτων GET που αποστέλλονται στο διακομιστή. Συγκεκριμένα, ενώ κατά το πρώτο αίτημα τo status code της απάντησης είναι 200 OK, που σημαίνει πως το περιεχόμενο του αιτήματος GET ολοκληρώθηκε με επιτυχία (δλδ. έγινε λήψη του περιεχομένου της σελίδας που ζητήθηκε), κατά το δεύτερο αίτημα το αποτέλεσμα του ίδιου αιτήματος GET είναι το status code 304 Not Modified, που σημαίνει πως το περιεχόμενο του αιτήματος GET δεν έχει τροποποιηθεί από την τελευταία του προσπέλαση. Προφανώς, με την προϋπόθεση πως η cache του φυλλομετρητή είναι ενεργή, ο διακομιστής αποκρίθηκε με το HTTP response 304 Not Modified από την ημερομηνία που έθεσε το αίτημα, με αποτέλεσμα να φορτωθεί από την cache. Η μεγάλη διαφορά στους χρόνους ολοκλήρωσης του ίδιου αιτήματος είναι απόρροια αυτής της λειτουργίας caching, με τη φόρτωση από την cache να είναι αισθητά ταχύτερη από τη φόρτωση από το διακομιστή. Στο τρίτο αίτημα, που η προϋπόθεση της μη τροποποίησης από την ημερομηνία που ορίζει το αίτημα δεν καλύπτεται, η ζητούμενη εικόνα φορτώνεται πάλι από το διακομιστή, με αποτέλεσμα να απαιτείται πάλι μεγαλύτερος χρόνος, παρόμοιος με του πρώτου αιτήματος. β) Κατά την πρώτη προσπέλαση της σελίδας με hard refresh, το εργαλείο Wireshark καταγράφει την παρακάτω κίνηση: 13

14 Κατά την επόμενη προσπέλαση (refresh) της συγκεκριμένης σελίδας (με την προϋπόθεση πως το caching του φυλλομετρητή είναι ενεργοποιημένο), το Wireshark καταγράφει την παρακάτω κίνηση: Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από την καταγραφή του Wireshark, κατά την πρώτη προσπέλαση της σελίδας απαιτήθηκε χρόνος περίπου ίσος με 0,118 sec (76,808 sec 76,690 sec) για την ολοκλήρωση του αιτήματος, ενώ για την ολοκλήρωση της δεύτερης προσπέλασης (ανανέωση) απαιτήθηκε χρόνος περίπου ίσος με 0,075 sec (40,613 sec 40,538 sec). Προφανώς, με την προϋπόθεση πως η cache του φυλλομετρητή είναι ενεργή, κατά τη δεύτερη προσπέλαση της ίδιας σελίδας βρέθηκε ένα έγκυρο περιεχόμενο αυτής στην cache, με αποτέλεσμα ο διακομιστής να αποκρίνεται με το HTTP response 304 Not Modified και τον συνολικό χρόνο της φόρτωσης να είναι αρκετά μικρότερος. Ερώτηση 2 α) Το ETag (entity tag) είναι ένα αναγνωριστικό που αποδίδεται από τον web server σε κάθε πόρο ενός URL. Στο πρωτόκολλο HTTP, το πεδίο επικεφαλίδας ETag στην απόκριση του web server παρέχει την τρέχουσα τιμή του ETag του αιτούμενου πόρου. Το ETag είναι ένας από τους μηχανισμούς του πρωτοκόλλου HTTP που χρησιμοποιείται για επικύρωση της cache και για την πραγματοποίηση υπό όρους αιτημάτων από τους clients. Γενικά, το ETag χρησιμοποιείται για τη σύγκριση εκδόσεων των αιτούμενων πόρων, καθώς εάν ένας πόρος αλλάξει, θα του ανατεθεί ένα νέο ETag από τον web server. Δηλαδή, ένας client ο οποίος διατηρεί μία ή περισσότερες εκδόσεις ενός πόρου, μπορεί να επιβεβαιώσει πως μία από αυτές τις εκδόσεις είναι η τρέχουσα, στέλνοντας μία λίστα των ETag του πόρου αυτού στον web server, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να πληροφορήσει τον client εάν η έκδοση του πόρου που διατηρεί δεν έχει τροποποιηθεί με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί η έκδοση του πόρου αυτού που βρίσκεται στην cache και να μη ληφθεί εκ νέου. β) Το πεδίο επικεφαλίδας Expires είναι ένας άλλος μηχανισμός ελέγχου της cache που προσφέρει το πρωτόκολλο HTTP. Το πεδίο Expires περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα μετά την οποία η απόκριση θεωρείται πως έχει λήξει. 14

15 Έτσι, εάν είναι γνωστή η ημερομηνία λήξης ενός αιτούμενου πόρου και εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν έχει παρέλθει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έκδοση του πόρου αυτού που βρίσκεται στην cache, χωρίς να πρέπει να ληφθεί εκ νέου από τον web server. Βασική διαφορά του πεδίου επικεφαλίδας Expires από το ETag είναι πως στην περίπτωση του Expires δεν χρειάζεται ο client να επικοινωνήσει εκ νέου με τον web server για επικύρωση της cache όπως στην περίπτωση του ETag ( όπου ο client πρέπει να επικοινωνήσει με τον web server για να γίνει ο έλεγχος του ETag) γεγονός που καθιστά τη χρήση caching ακόμα πιο αποδοτική. Ερώτηση 3 α) Ζητούνται τα h PC, h lan, h isp και h serv που είναι οι πιθανότητες να βρίσκεται η σελίδα στο PC του χρήστη, στον ενδιάμεσο υπολογιστή, στην cache του ISP και στον web server αντίστοιχα. Μας δίνονται δεδομένα από τα οποία μπορούμε να πάρουμε εύκολα τα P PC, P lan, P isp, P serv, δηλαδή, στο ιεραρχικό σύστημα caching της άσκησης, τις πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας στο PC του χρήστη, στον ενδιάμεσο υπολογιστή του τοπικού δικτύου, στην μνήμη cache του ISP και στον web server αντίστοιχα. Από τους χρόνους που δίνονται μπορούμε να συμπεράνουμε πως υπάρχουν 4 περιπτώσεις επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας, με χρόνους απόκρισης από περίπου 0,5 sec (15 φορές στις 60), 1,5 sec (12 φορές), 3,5 sec (9 φορές) και 5 sec (24 φορές που αντιστοιχούν στις υπόλοιπες περιπτώσεις), που αντιστοιχούν στην ανεύρεση της σελίδας από το PC του χρήστη, τον ενδιάμεσο υπολογιστή του LAN, την μνήμη cache του ISP και τον web server αντίστοιχα, αφού αναμένουμε οι χρόνοι απόκρισης να είναι μεγαλύτεροι όσο πιο απομακρυσμένο είναι το σημείο ανεύρεσης της σελίδας. Συνεπώς: P PC = 15/60 = 0,25 P lan = 12/60 = 0,2 P isp = 9/60 = 0,15 Προφανώς P no = 0/60 = 0 (πιθανότητα να μη βρεθεί η σελίδα), αφού όλες οι αιτήσεις ικανοποιούνται, οπότε: P no +P PC +P lan +P isp + P serv = 1 απ' όπου προκύπτει ότι: P serv = 24/60 = 0,4 Από τους τύπους που συνδέουν τα P με τα h στο ιεραρχικό σύστημα caching, ισχύει: h PC P 0, 25 PC P h (1 P ) 0,2 h (1 0,25) h 0,27 lan lan PC lan lan P h (1 P P ) 0,15 h (1 0,25 0,2) h 0,27 isp isp lan pc isp isp P h (1 P P P ) 0,4 h (1 0,15 0,2 0,25) h 1 serv serv isp lan PC serv serv Συνεπώς, οι ζητούμενες πιθανότητες είναι: i) h PC = 0,25 για το PC, ii) h lan = 0,27 για τον ενδιάμεσο υπολογιστή του τοπικού δικτύου iii) h isp = 0,27 για την μνήμη cache του ISP iv) h serv = 1 για τον web server 15

16 (β) Στην περίπτωση που η cache του ISP καταργηθεί, οι πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας μεταβάλλονται ως εξής: P PC = 15/60 = 0,25 P lan = 12/60 = 0,2 P isp = 0/60 = 0 και P serv =33/60=0,55 καθώς είναι προφανές πως εάν σε κάποιο επίπεδο δεν πραγματοποιείται caching, οι πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας μεταφέρονται στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας. Με τις νέες πιθανότητες, βρίσκουμε πως: h PC P 0, 25 PC P h (1 P ) 0,2 h (1 0,25) h 0,27 lan lan PC lan lan P h (1 P P ) 0 h (1 0,25 0,2) h 0 isp isp lan pc isp isp P h (1 P P P ) 0,55 h (1 0 0,2 0,25) h 1 serv serv isp lan PC serv serv (γ) Ισχύει από τη σχέση (5.1) του Τόμου Β : T r S C min N RTT P P όπου: T r είναι ο χρόνος απόκρισης και στην περίπτωσή μας ισούται με 1,5 sec για την απόκριση από τη μνήμη cache του υπολογιστή τοπικού δικτύου στο PC [δίνεται] S είναι το συνολικό μέγεθος της σελίδας: 200 Kbytes [δίνεται] N είναι το πλήθος μεταβάσεων με επιστροφή: 30 [δίνεται] RTT είναι ο χρόνος μετάβασης με επιστροφή από το PC ως την cache του υπολογιστή τοπικού δικτύου: 20 msec [δίνεται] P C + P S είναι ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας: 0,5 sec όπως συνάγεται από το γεγονός ότι είναι ο συνολικός χρόνος «κατεβάσματος» της σελίδας από το PC [δίνεται] C min είναι η μικρότερη χωρητικότητα συνδέσμου, η οποία είναι το ζητούμενο της άσκησης. Η σχέση (*) δίνει: C S (*) 3 1.5sec sec 0.5sec C min 200Kbytes C min 200Kbytes bit 4096 kbps 0.4sec 0.4sec Επομένως, το ελάχιστο bandwidth (bottleneck) της σύνδεσης από το PC ως την cache του ISP είναι 4096 kbps. 16

17 (δ) Από τη σχέση (*) και δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή T r είναι ο χρόνος απόκρισης από το web server στο PC, έχουμε: S Tr N RTT PC PS C min 5sec 0.4sec 30 RTT 0.5sec RTT 0.136sec 136msec Επομένως, το RTT από το PC ως τον Web Server είναι 136 msec. 17

18 Κριτήρια αξιολόγησης Άσκηση 1 (Σύνολο) 70 Ερώτηση 1 15 Ερώτηση 2 30 Ερώτηση 3 25 Άσκηση 2 (Σύνολο) 30 Ερώτηση 1 10 Ερώτηση 2 5 Ερώτηση 3 15 Σύνολο 100 Ο συνολικός βαθμός θα διαιρεθεί δια 10, ώστε να προκύψει ο τελικός βαθμός της εργασίας. 18

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 1 2 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 4 5 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2010 2011 6 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Δημιουργία συστήματος διαδραστικού ημερολογίου Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (20%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 9.6.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κινητός συνδρομητής Α επικοινωνεί με κινητό συνδρομητή Β οι οποίοι διαθέτουν φορητές συσκευές [dual band dual mode] οι οποίες έχουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ucywifi ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows Vista

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π Περιεχόμενα: 1. 1. Εισαγωγικές Πληροφορίες 2. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows XP/Vista 3. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows 7 4. Οδηγίες Σύνδεσης για MAC OS 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows Λήψη αρχείου εγκατάστασης, Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή ΡΙΝ, Ειδικές Ρυθμίσεις για Firefox Λήψη αρχείου εγκατάστασης Για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ucywifi ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows 7 ΥΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP Βήμα 1 ο : Δημιουργία Λογαριασμού DynDNS ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP 1. Μεταβείτε στην σελίδα https://www.dyndns.com 2. Κάντε κλικ στο Create Account 3. Συμπληρώστε την φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software Pachutzu

Lexicon Software Pachutzu Pachutzu Περιεχόμενα Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η... 2 Κύρια Οθόνη εφαρμογής... 3 Τρόπος Αποστολής... 7 Fax... 8 Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα... 9 Απορριφθέντα... 10 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Leaflet Web Maps with qgis2leaf

Leaflet Web Maps with qgis2leaf Leaflet Web Maps with qgis2leaf QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Web Programming for Dummies

Web Programming for Dummies Web Programming for Dummies Γράψαμε αυτό το tutorial, αφού ολοκληρώσαμε την άσκηση Προγραμματισμού στον Παγκόσμιο Ιστό. Προσπαθήσαμε να γράψουμε γενικά πράγματα που βρήκαμε εμείς μετά από αναζητήσεις.aποφύγαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή...3 1.1 Συμβατότητα Browser...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Performing Spatial Queries

Performing Spatial Queries Performing Spatial Queries QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση πιστοποιητικού για τη χρήση Ασφαλών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Εγκατάσταση πιστοποιητικού για τη χρήση Ασφαλών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα Οδηγίες για την υπηρεσία Antispamming (στα windows XP) Περιεχόµενα Ενεργοποίηση της υπηρεσίας (µέσω Internet Explorer)... σελ. 2 ηµιουργία φακέλου για spam στο Outlook Express... σελ. 5 ηµιουργία Κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 4/2/2009 Δικαιώματα χρηστών - Προβολές (Views) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ MYSQL queries results mysql host DB server queries results Client host Β Δ Ηχρήσητηςmysql βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ - Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gff.co.uk/gta. - Κάντε κλικ στο Enter Here (Δήλωση συμμετοχής εδώ), στο κόκκινο πλαίσιο, ή στο Access MyGuild

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα