ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 (0%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM και με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή συνολικής εκτάσεως 4156 Km. Στο πλαίσιο του κυψελοειδούς σχεδιασμού του δικτύου αυτού και με στόχο τη διασφάλιση του κριτηρίου της ομοιόμορφης κατανομής του συνδρομητικού φορτίου σε ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή, αποφασίστηκε η υιοθέτηση ίσων κυψελών σχήματος κανονικού εξαγώνου ακτίνας 4 Km. Σε ώρα αιχμής και με δεδομένους περιορισμούς στους χρόνους κράτησης των κλήσεων, ο αριθμός των συνδρομητών που εξυπηρετούνται είναι 600 συνδρομητές ανά 300 KHz διαθεσίμου φάσματος. Επιπλέον δίδονται: (i) Η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας στο GSM είναι MHz (Άνω Ζεύξη) και MHz (Κάτω Ζεύξη) (ii) Ο Πάροχος του δικτύου έχει άδεια να χρησιμοποιεί το μισό φάσμα συχνοτήτων του GSM τόσο για την άνω όσο και για την κάτω ζεύξη 3 3 (iii) Εμβαδόν Εξαγώνου: E = R a. Όπου: b. E είναι το εμβαδόν ενός κανονικού εξαγώνου c. R είναι η ακτίνα ενός κανονικού εξαγώνου (iv) Ώρα Αιχμής είναι η ώρα όπου όλο το εμπλεκόμενο συνδρομητικό φορτίο ζητάει να εξυπηρετηθεί από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (v) ο χρόνος κράτησης των κλήσεων (δηλαδή το πόσο διαρκεί μια κλήση, ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη στην λύση της συγκεκριμένης άσκησης). Να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 1. Πόσος είναι ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή όπου λειτουργεί το συγκεκριμένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και για την ώρα αιχμής;. Με δεδομένο ότι ο αριθμός των συνδρομητών που πρόκειται να εξυπηρετηθούν στην ώρα αιχμής αυξάνεται κατά 30%, να προσδιορίσετε το νέο μήκος (σε Km) της ακτίνας της κυψέλης. Να σημειώσετε ότι στην περίπτωση αυτή υιοθετείται η τεχνική της διάσπασης των κυψελών (cell splitting). Επίσης, να θεωρήσετε (α) ότι και στη νέα αυτή περίπτωση θα πρέπει να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή του συνδρομητικού φορτίου, (β) το διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων για τον συγκεκριμένο Πάροχο είναι αμετάβλητο (δηλαδή όπως στην περίπτωση του ερωτήματος 1), (γ) η γεωγραφική περιοχή εξυπηρέτησης των συνδρομητών είναι ακριβώς η ίδια σε εμβαδόν (δηλαδή όπως στην περίπτωση του ερωτήματος 1), (δ) ο αριθμός των συνδρομητών που εξυπηρετούνται είναι και πάλι 600 συνδρομητές ανά 300 KHz φάσματος. ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 1

2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 1 Απάντηση στο Ερώτημα 1 Θα πρέπει να υπολογίσουμε το συνολικό φάσμα συχνοτήτων το οποίο χρησιμοποιείται σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή: Με βάση τα δεδομένα της άσκησης, το φάσμα της άνω ζεύξης είναι: για την κάτω ζεύξη είναι 960 MHz 935MHz = 5MHz, 915 MHz 890 MHz = 5MHz και το φάσμα Επειδή το διαθέσιμο φάσμα καταχωρείται ομοιόμορφα στη συστάδα των κυψελών επαναληψιμότητας, το διαθέσιμο φάσμα (άνω και κάτω ζεύξης) στη συστάδα των 1 κυψελών είναι 5 MHz (επειδή ο Πάροχος χρησιμοποιεί το μισό από το συνολικό των 50 MHz φάσματος συχνοτήτων). Ολόκληρη η γεωγραφική περιοχή έχει: Eολ Eολ Eολ 4156 Km 4156 Km = = = = E1 1 E Km 1 R 1 4 Km Το διαθέσιμο φάσμα σε ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή των 4156 Km, είναι: = 8.33συσταδες MHz KHz 8.33συστ άδες 5 = 08.5MHz = 08.5MHz 1000 = 0850 KHz Συστάδα MHz Με βάση το δεδομένο της άσκησης ότι εξυπηρετούνται 600 συνδρομητές ανά 300 KHz, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή και για την ώρα αιχμής, όπου λειτουργεί το συγκεκριμένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, είναι: Στα 300 KHz εξυπηρετούνται 600 συνδρομητές Στα 0850 KHz εξυπηρετούνται Χ? συνδρομητές X = συνδρομητ ές 300 Άρα: X συνδρομητ ές Απάντηση στο Ερώτημα Η αύξηση των συνδρομητών κατά 30%, σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή θα υπάρχουν συνδρομητ ές = = συνδρομητ ές ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία

3 Στα 300 KHz εξυπηρετούνται 600 συνδρομητές Στα Χ? KHz εξυπηρετούνται συνδρομητές X = 300 = 7075 KHz 600 Σε ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή εξυπηρέτησης θα πρέπει να καταχωρηθούν 7075 KHz προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συνδρομητές. Με δεδομένο ότι στην μία συστάδα κυψελών επαναληψιμότητας θα πρέπει να καταχωρηθούν 5 MHz, θα πρέπει να προσδιορίσουμε το σύνολο των συστάδων σε ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή. MHz S συστ άδες 5 = 7075 KHz Συστάδα ή 7075 KHz S = συστ άδες KHz συστ άδα Άρα: E ολ ( E ) 1 NEO = 10.83συστ άδες ή Km 3 3 R NEO = ή 4156 Km R NEO = ή 4156 R NEO = 3. 5 Km Άρα: R NEO 3. 5 Km ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 3

4 ΘΕΜΑ (10%) Στο σχήμα.1, δείχνονται οι διάφορες μονάδες που εμπλέκονται για την επικοινωνία ενός κινητού συνδρομητή με έναν σταθερό συνδρομητή. Κ1 Κ3 Σταθερό Σταθερό Δίκτυο Δίκτυο Ψηφιακό Κέντρο (MSC) Κ Κ4 Πομποί - Δέκτες Σταθμού Βάσης (BTS) Κεραιοσύστημα Σταθμού Βάσης (Α TX ) Ελεγκτήρας Σταθμού Βάσης (BSC) Φορητή Συσκευή (ΜΤ) Σταθερό Τηλέφωνο Σχήμα.1: Επιμέρους μονάδες δικτύων κινητής GSM και σταθερής τηλεφωνίας Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Να τοποθετηθούν με την σειρά οι ανωτέρω μονάδες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ζεύξη κινητού συνδρομητή με τον σταθερό συνδρομητή (στο αριστερό μέρος του σχήματός σας να τοποθετήσετε τη φορητή συσκευή και στο δεξιό μέρος να τοποθετήσετε τη σταθερή συσκευή του τηλεφώνου).. Να συμπληρωθoύν ορθά (θέτοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ) τα πεδία του Πίνακα 1. (μεταφέρετε τον Πίνακα 1 στην κόλα σας, χωρίς τα σχήματα) ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 4

5 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΡΜΟΥ 1 ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Σταθερ ό 3 Σταθερό ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Δίκτυο 4 ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 5 ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Πίνακας 1: Ομαδοποίηση μονάδων δικτύων ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 5

6 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Η ενδεδειγμένη σειρά δείχνεται στο παρακάτω σχήμα: Σταθερό Σταθερό Δίκτυο Δίκτυο ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 6

7 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΡΜΟΥ 1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Σταθερ ό 3 Σταθερό ΟΧΙ ΝΑΙ Δίκτυο 4 ΝΑΙ ΟΧΙ 5 ΟΧΙ ΝΑΙ ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 7

8 ΘΕΜΑ 3 (15%) Θεωρήστε ότι ένα αρχείο bytes (χαρακτήρων) πρόκειται να αποσταλεί μέσω μια γραμμής με ταχύτητα μετάδοσης.400 bps. 1. Υπολογίστε την επιβάρυνση σε bits και χρόνο (σε απόλυτες τιμές και %), θεωρώντας ότι η επικοινωνία γίνεται ασύγχρονα. Κατά την ασύγχρονη επικοινωνία, αποστέλλεται ένα bit έναρξης, τα 8 bits του byte κάθε χαρακτήρα πληροφορίας και ένα bit τερματισμού.. Υπολογίστε την επιβάρυνση σε bits και χρόνο (σε απόλυτες τιμές και %) όταν η επικοινωνία γίνεται σύγχρονα. Θεωρήστε ότι τα δεδομένα αποστέλλονται σε πλαίσια (frames), και ότι κάθε πλαίσιο αποτελείται από χαρακτήρες πληροφορίας, συν μια επιβάρυνση 48 bit ελέγχου ανά πλαίσιο. 3. Ποιες θα ήταν οι απαντήσεις για τα ερωτήματα 1 και για ένα αρχείο χαρακτήρων; 4. Ποιες θα ήταν οι απαντήσεις για τα ερωτήματα 1 και για το αρχείο των χαρακτήρων αν η ταχύτητα μετάδοσης της γραμμής ήταν bps; ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 3 (1) Κατά την ασύγχρονη μετάδοση, κάθε χαρακτήρας επιβαρύνεται με δύο επιπλέον bits. Συνεπώς, η επιβάρυνσης σε bits είναι /8 = 5% ή επιπλέον bits για τα bytes = x8 = bits. Για τους χαρακτήρες υπάρχουν επιπλέον bits που μεταδίδονται. Συνεπώς, η χρονική επιβάρυνση λόγω της ασύγχρονης επικοινωνίας είναι bits/.400 bps = 8,33 sec ή 5% στα αρχικά bits/.400bps = 33,33sec. () Για να μεταδοθεί το αρχείο απαιτούνται bytes /(1.000 bytes/πλαίσιο) = 10 πλαίσια. Επειδή κάθε πλαίσιο επιβαρύνεται με 48 bits ελέγχου, η συνολική επιβάρυνση σε bits είναι 48x10=480 bits, ή 480/ = 0,6%. O χρόνος που απαιτείται για την μετάδοση των επιπλέον 480 bits είναι 480 bits/.400 bps = 0, sec ή 0,6%. (3) Επειδή δεκαπλασιάζεται το μέγεθος του αρχείου, δεκαπλασιάζονται σε απόλυτες τιμές, τόσο η επιβάρυνση σε bits όσο και η επιβάρυνση σε χρόνο. Η ποσοστιαία (%) επιβάρυνση παραμένει ίδια (5% και 0,6%). (4) Η αύξηση της ταχύτητας της γραμμής δεν επηρεάζει την επιβάρυνση σε bits στα ερωτήματα 1 και (απόλυτες τιμές και %). Τόσο στο ερώτημα 1 όσο και στο ερώτημα ο χρόνος υποτετραπλασιάζεται λόγω της αύξησης της ταχύτητας της γραμμής γιατί: bps/.400 bps = 4. Συνεπώς, για την ασύγχρονη μετάδοση η χρονική επιβάρυνση είναι 8,33 sec/4 =,085 sec ενώ για τη σύγχρονη μετάδοση είναι 0, sec/4 = 0,05 sec σε απόλυτες τιμές. Η ποσοστιαία (%) επιβάρυνση παραμένει ίδια (5% και 0,6%). ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 8

9 ΘΕΜΑ 4 (15%) Δίνονται τα παρακάτω δύο ΡΗΡ σενάρια (scripts): insert.php 1: <?php : $conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 3: mysql_select_db("testdb", $conn); 4: $sql = "INSERT INTO testtable values ('', '$_POST[testField]')"; 5: if (mysql_query($sql, $conn)) { 6: echo "Εγγραφή Εισήχθη!"; 7: } else { 8: echo "Κάτι πήγε στραβά"; 9: } 10:?> select.php 1: <?php : $conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 3: mysql_select_db("testdb", $conn); 4: $sql = "SELECT * FROM testtable"; 5: $result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error()); 6: while ($newarray = mysql_fetch_array($result)) { 7: $id = $newarray['id']; 8: $testfield = $newarray['testfield']; 9: echo "Το ID είναι $id και το κείμενο είναι: $testfield <br>"; 10: } 11:?> Για τη δημιουργία της ΒΔ testdb, χρησιμοποιήθηκαν οι MySQL εντολές: create database testdb; use testdb; CREATE TABLE testtable (id int not null primary key auto_increment, testfield varchar (75)); (a) Παρουσιάστε ένα αρχείο insert_form.html με το οποίο θα εισάγονται δεδομένα μέσω μιας φόρμας, για χρήση από το insert.php. (b) Ποιος είναι ο στόχος, ο τρόπος λειτουργίας και ο τρόπος συνεργασίας των τριών αρχείων insert_form.html, insert.php και select.php ; Ποιες εντολές θα πρέπει να δώσουμε από τον browser μας για να εκτελέσουμε όλες τις λειτουργίες που περιγράφουν τα τρία αρχεία; Τι εμφανίζεται στην οθόνη; (c) Εξηγείστε ανά εντολή, τι κάνουν τα σενάρια insert.php και select.php. ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 9

10 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 4. (a) Ένα αρχείο insert_form.html : <HTML> <HEAD> <TITLE> Εισαγωγή Φόρμας</TITLE> </HEAD> <BODY> <FORM ACTION="insert.php" METHOD=POST> <P>Το Κείμενό σας:<br> <input type=text name="testfield" size=30> <p><input type=submit name="submit" value="εισάγετε Εγγραφή"></p> </FORM> </BODY> </HTML> (b) Το insert_form.html δέχεται δεδομένα μέσω μιας φόρμας, συγκεκριμένα ένα κείμενο που εισάγει ο χρήστης. Το κείμενο αυτό, μέσω του testfield, μεταφέρεται στο insert.php και εισάγεται στη ΒΔ testdb, στον Πίνακα testtable. Το select.php είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή, με την εκτέλεση της οποίας παίρνουμε στην οθόνη τα περιεχόμενα του Πίνακα testtable. (c) Για να ξεκινήσουμε την εισαγωγή δεδομένων, θα δώσουμε: (θεωρούμε ότι όλα τα αρχεία του Θέματος βρίσκονται στο φάκελο «Thema4» στο localhost). Με την εντολή αυτή θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο στο οποίο εισάγουμε το κείμενό μας και ένα κουμπί με τίτλο «Εισάγετε Εγγραφή», με το πάτημα του οποίου εισάγεται το κείμενο. Εφόσον εισαχθεί επιτυχώς το κείμενο, εμφανίζεται: «Εγγραφή Εισήχθη!» από το insert.php το οποίο έχει κληθεί από το insert_form.html και έχει αναλάβει την εισαγωγή του κειμένου στη ΒΔ. Για να εισάγουμε νέο κείμενο, θα πρέπει να καλέσουμε το insert_form.html ξανά. Για να δούμε τα περιεχόμενα του Πίνακα testtable, θα δώσουμε: Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα περιεχόμενα του Πίνακα, ένα record ανά γραμμή, με αρίθμηση, μέσα στο κείμενο «Το ID είναι <αρίθμηση> και το κείμενο είναι: <κείμενο>» Π.χ. Το ID είναι 1 και το κείμενο είναι: Ένα ωραίο παράδειγμα Το ID είναι και το κείμενο είναι: Και ένα ακόμα insert.php : : Άνοιγμα της σύνδεσης 3: Επιλογή της ΒΔ testdb 4: Δημιουργία της εντολής SQL για εισαγωγή του κειμένου στον Πίνακα testtable. 5-9: Εκτέλεση της εντολής SQL για εισαγωγή του κειμένου στον Πίνακα testtable. select.php : : Άνοιγμα της σύνδεσης 3: Επιλογή της ΒΔ testdb 4: Δημιουργία της εντολής SQL για χρήση του Πίνακα testtable. 5: Εκτέλεση της εντολής SQL για χρήση του Πίνακα testtable. 6-11: Ένας βρόχος που διατρέχει κάθε γραμμή του αποτελέσματος και εμφανίζει τα δεδομένα στην οθόνη. ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 1

11 ΘΕΜΑ 5 (0%) Δίνεται το παρακάτω XSL stylesheet catalog.xsl: <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version=".0" > <xsl:template match="catalog"> <html><body> <h1>enas katalogos CD</h1> <table width="640"> <xsl:apply-templates/> </table> </body></html> </xsl:template> <xsl:template match="cd"> <tr> <td><xsl:number/></td> <xsl:apply-templates/> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="title ARTIST PRICE"> <td><xsl:value-of select="."/></td> </xsl:template> </xsl:stylesheet> (a) Παρουσιάστε ένα XML αρχείο catalog.xml με περιγραφή δύο CD, το οποίο να μπορεί να το επεξεργαστεί σωστά το παραπάνω XSL stylesheet catalog.xsl. (b) Παρουσιάστε τον κώδικα που είναι το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού του catalog.xml του ερωτήματος (a), με βάση το catalog.xsl. Τι είδους αρχείο είναι αυτό και τι επιτυγχάνει; (c) Τι επιτυγχάνει ο παρακάτω κώδικας, και με ποιο τρόπο; <html> <body> <script type="text/javascript"> var xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM") xml.load("catalog.xml") var xsl = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM") xsl.load("catalog.xsl") document.write(xml.transformnode(xsl)) </script> </body> </html> Υπάρχει και άλλος τρόπος για να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα; (Δεν χρειάζεται να γράψετε κώδικα εδώ) ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 1

12 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 5. (a) Ένα αρχείο catalog.xml: <CATALOG> <CD> <TITLE>Empire Burlesque</TITLE> <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST> <PRICE>10.90</PRICE> </CD> <CD> <TITLE>Hide your heart</title> <ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST> <PRICE>9.90</PRICE> </CD> </CATALOG> (b) <html> <body> <h1>enas katalogos CD</h1> <table width="640"> <tr> <td>1</td> <td>empire Burlesque</td> <td>bob Dylan</td> <td>10.90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>hide your heart</td> <td>bonnie Tyler</td> <td>9.90</td> </tr> </table> </body> </html> Δημιουργείται ένα HTML αρχείο που περιλαμβάνει τα δεδομένα του catalog.xml διαμορφωμένα για να εμφανίζονται σε ένα πίνακα, ένα CD σε κάθε γραμμή, αριθμημένα. (c) Είναι κώδικας για την υλοποίηση του μετασχηματισμού του catalog.xml με βάση το catalog.xsl με χρήση JavaScript, δηλαδή είναι XSLT on the Client. Άλλος τρόπος (πιο συνηθισμένος), είναι με XSLT on the Server (μέσα σε PHP κώδικα). ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 1

13 ΘΕΜΑ 6 (10%) Καθημερινά επισκέπτεστε την ιστοσελίδα Hhttp://www.in.gr/H προκειμένου να ενημερωθείτε για την επικαιρότητα. Δεδομένου του φαινομένου του caching, γνωρίζετε ότι η σελίδα μπορεί να βρεθεί είτε στον προσωπικό υπολογιστή σας, είτε (αν δεν βρεθεί στον προσωπικό υπολογιστή σας) από έναν proxy server του τοπικού σας δικτύου (LAN), είτε από την cache που διατηρεί ο Πάροχός σας Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider - ISP), ή στην έσχατη περίπτωση από τον web server που ζητάτε τη σελίδα (στην περίπτωση αυτή από τον server του Hhttp://www.in.gr/H ). Παρατηρείτε ότι εάν ζητήσετε 0 φορές τη σελίδα, τις φορές δεν βρέθηκε καθόλου, 5 φορές χρειάστηκαν 0.7 sec για να «κατέβει» η σελίδα, τις 4 φορές χρειάστηκαν.4 sec, 6 φορές χρειάστηκαν 3. sec και τέλος υπήρξαν 3 φορές που χρειάστηκαν περισσότερα από 3, sec για να «κατέβει» η σελίδα. (α) Ποια είναι η πιθανότητα η σελίδα να βρίσκεται στον προσωπικό σας υπολογιστή; (β) Ποια είναι η πιθανότητα η σελίδα να ανευρεθεί επιτυχώς και να κατεβεί από τον προσωπικό σας υπολογιστή ή από τον proxy server; (γ) Ποια είναι η πιθανότητα η σελίδα να βρίσκεται στην cache του ISP; (δ) Ποια είναι η πιθανότητα η σελίδα να βρίσκεται στον web server της ιστοσελίδας; ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 6 P PC, P proxy, P ISP, P Serv, P no συμβολίζουν τις πιθανότητες της επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη, στον proxy server του τοπικού δικτύου, στον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), στον web server και μη εύρεσης αντίστοιχα. h PC, h proxy, h ISP, h Serv συμβολίζουν τις πιθανότητες να βρίσκεται η σελίδα στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη, στον proxy server του τοπικού δικτύου, στον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου και στον web server αντίστοιχα. Από τους χρόνους απόκρισης καταλαβαίνουμε από που κατεβαίνει η σελίδα: Κατά αύξουσα σειρά χρόνου απόκρισης κατεβαίνει i) από τον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη ii) από τον proxy server του τοπικού δικτύου, iii) από τον ISP iv) από τον web server. Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης θα υπολογίσουμε κατ αρχάς τα μεγέθη P PC, P proxy, P ISP, P Serv, P nο. P PC =5/0=0,5, P proxy =4/0=0,, P ISP =6/0=0,3, P nο =/0=0,1 Ακόμα, ισχύει ότι P PC +P proxy +P ISP +P Serv +P nο =1 P Serv = 1 0,5 0, 0,3 0,1 = 1 0,85 = 0,15 (α) Γνωρίζοντας το P PC, ξέρουμε ότι h PC = P PC =0,5 που είναι και το ζητούμενο του (α) ερωτήματος. (β) Δεν γίνεται η σελίδα να κατεβεί και από τον προσωπικό υπολογιστή και από τον proxy server. Είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα ενδεχόμενα και άρα το ενδεχόμενο Α = {Η σελίδα βρίσκεται επιτυχώς και κατεβαίνει από τον προσωπικό υπολογιστή ή από τον proxy server} έχει πιθανότητα P(A) = P PC +P proxy = 0,5 + 0, = 0,45 (γ) Από τους τύπους που συνδέουν το P και το h στο ιεραρχικό σύστημα caching, έχουμε ότι P ISP = h ISP (1 P proxy P PC ) 0,3 = h ISP (1 0, 0,5) h ISP = 0,545 (δ) P Serv = h Serv (1 P ISP P proxy P PC ) 0,15 = h Serv (1 0,3 0, 0,5) h Serv = 0,6 ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 1

14 ΘΕΜΑ 7 (10%) (a) Τι είναι τα Συστήματα Κοινωνικής Δικτύωσης και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους; (b) Ποιες είναι οι θετικές πλευρές και ποιοι οι κίνδυνοι από τη χρήση τους; (c) Περιγράψτε παραδείγματα Συστημάτων Κοινωνικής Δικτύωσης στον Παγκόσμιο Ιστό, και περιπτώσεις θετικής ή αρνητικής χρήσης τους που γνωρίζετε. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 7. Για τις απαντήσεις αναμένεται ένα κείμενο που θα βρίσκεται στο παρακάτω πνεύμα: (a) Ένα Σύστημα Κοινωνικής Δικτύωσης - ΣΚΔ (Social Network Service) δημιουργεί online κοινότητες ανθρώπων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα ή/και δραστηριότητες, ή θέλουν να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες των άλλων. Τα περισσότερα ΣΚΔ είναι web based και παρέχουν διάφορους τρόπους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των μελών τους, όπως , instant messaging, ανταλλαγή αρχείων κ.α. (b) Θετικά: Ενθαρρύνουν νέους τρόπους επικοινωνίας και διαμοιρασμού πληροφορίας, Κοινωνική συνεργασία, Διοχέτευση διάθεσης κοινωνικής προσφοράς, Αρνητικά: Πιθανοί κίνδυνοι από κακή χρήση προσωπικών δεδομένων, από κακόβουλες ενέργειες σχετικά με την ασφάλεια ανηλίκων, (c) Facebook, MySpace, Twitter, Hi5,. Θετική χρήση: Οργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικής διαμαρτυρίας (π.χ. για το περιβάλλον) μέσω ΣΚΔ, Αρνητική χρήση: Περιπτώσεις που ένα ΣΚΔ χρησιμοποίησε τα s των μελών του για spamming (π.χ. πρόσφατα το Quechup), ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! ΠΛΗ3 Τηλεματική, ιαδίκτυα και Κοινωνία 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (20%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 9.6.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κινητός συνδρομητής Α επικοινωνεί με κινητό συνδρομητή Β οι οποίοι διαθέτουν φορητές συσκευές [dual band dual mode] οι οποίες έχουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 ( Τόμος Β, Κεφάλαια 4 8 και Τόμος Γ ) Ημερομηνία Παράδοσης 08.05.2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Επέκταση συστήματος διαχείρισης φιλοδωρημάτων καφετέριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Δημιουργία συστήματος διαδραστικού ημερολογίου Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικής διαδυκτιακής εφαρμογής για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος, με χρήση του συτήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server)

Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server) Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server) Σπουδαστές: Μαυρίδης Παναγιώτης Τεσσέρης Αναστάσιος ΑΜ: 3615,3475

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου με την χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων PHP, JavaScript

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel»

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Σπουδαστής Μοσχόβης Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Πτυχιακή Εργασία «Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων για τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ανάπτυξη εφαρμογής Αndroid για την χρήση και διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου για την διαχείριση τον θέσεων εργασίας στο γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Όνομα σπουδαστή :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ «Επιλογή χαρακτηριστικών (feature selection) από βάσεις δεδομένων με φίλτρο αμοιβαίας πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής, με στόχο την επικοινωνία διδακτικού προσωπικού και σπουδαστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα