ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

2 2

3 3

4 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

5 5

6 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

7 7

8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

9 9

10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑ 3 (15%) Ένας φοιτητής ζητάει καθημερινά από έναν web server μια συγκεκριμένη σελίδα (με μέγεθος KBytes) μέσα από ένα ιεραρχικό σύστημα caching τριών επιπέδων. Η σελίδα αναζητείται πρώτα στο PC του, μετά (αν δεν βρεθεί στο PC του) σε έναν Η/Υ του πανεπιστημίου και τέλος, αν δεν βρεθεί στις προηγούμενες περιπτώσεις, στον web server. Τα επίπεδα με σειρά ιεραρχίας (ή διαφορετικά με σειρά εγγύτητας στο φοιτητή) είναι τα παρακάτω: PC Πανεπιστήμιο Web Server Ο φοιτητής γνωρίζει ότι η σελίδα μπορεί να βρεθεί είτε από το PC του, είτε (αν δεν βρεθεί στο PC του) από τον Η/Υ του πανεπιστημίου, ή τέλος από τον web server. Στις τελευταίες 40 φορές που αναζήτησε τη σελίδα, παρατήρησε τα εξής: 6 φορές βρέθηκε κατά τις οποίες φορές χρειάστηκαν από περίπου 0.6 sec για να «κατεβεί» η σελίδα, 12 φορές βρέθηκε κατά τις οποίες φορές χρειάστηκε χρόνος x (όπου 0.6 sec < x < 22.7 sec) για να «κατεβεί» η σελίδα, και 22 φορές βρέθηκε κατά τις οποίες φορές χρειάστηκαν από περίπου 22.7 sec για να «κατεβεί» η σελίδα. Επίσης, γνωρίζει ότι το πλήθος μεταβάσεων με επιστροφή που χρειάζονται για να «κατεβεί» η σελίδα είναι Ν = 18. Ο φοιτητής συνδέεται στο Internet με μια γραμμή 1 Μbps. Η σύνδεση αυτή έχει τη μικρότερη χωρητικότητα στη διαδρομή από το PC του φοιτητή ως τον web server. Ζητούνται τα παρακάτω: 1. Ποια είναι η πιθανότητα η σελίδα να βρίσκεται: (i) στο PC του, (ii) στον Η/Υ του Πανεπιστημίου και (iii) στον web server; 2. Πως μεταβάλλονται οι παραπάνω πιθανότητες αν τα δεδομένα δεν γίνονται ποτέ cached στον Η/Υ του Πανεπιστημίου; 3. Αν το RTT από το PC του φοιτητή ως τον Η/Υ του Πανεπιστημίου είναι 92 msec, ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης x από το PC του έως τον Η/Υ του Πανεπιστημίου. Απαντήσεις Θέματος 3: 1. Οι συμβολισμοί και η λογική του ερωτήματος, ακολουθούν αυτούς της Άσκησης Αυτοαξιολόγησης 6.3 (σελ. 159 και , Τόμος Β ). Ζητούνται τα hpc, huniv, hserv που είναι οι πιθανότητες να βρίσκεται η σελίδα στο PC του φοιτητή, στον Η/Υ του Πανεπιστημίου και στον web server αντίστοιχα. Μας δίνονται δεδομένα από τα οποία μπορούμε να πάρουμε εύκολα τα PPC, Puniv και Pserv, δηλαδή, στο ιεραρχικό σύστημα caching της Άσκησης, τις πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας στο PC του φοιτητή, στον Η/Υ του Πανεπιστημίου και στον web server αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 3 διαφορετικές περιπτώσεις επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας, με χρόνους απόκρισης 0,6 sec (6 φορές στις 40), x sec (12 φορές) και 22.7 sec (22 φορές), που αντιστοιχούν στην ανεύρεση της σελίδας από το PC του φοιτητή, τον Η/Υ του Πανεπιστημίου και τον web server. Με βάση τα παραπάνω έχουμε: PPC = 6/40 = 0.15 Puniv = 12/40 = 0.30 και Pserv = 22/40 =

11 Από τους τύπους που συνδέουν τα P με τα h στο ιεραρχικό σύστημα caching, ισχύει: hpc PPC 0.15 Puniv huniv (1 PPC ) 0.30 huniv (1 0.15) huniv και Pserv hserv (1 PPC Puniv ) 0.55 hserv ( ) hserv 1 Συνεπώς, οι ζητούμενες πιθανότητες είναι: (i) hpc = 0.15 για το PC, (ii) huniv = για τον Η/Υ του Πανεπιστημίου και (iii) hserv = 1 για τον web server. 2. a. Αν τα δεδομένα δεν γίνονται ποτέ cached στον Η/Υ του Πανεπιστημίου, οι πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας μεταβάλλονται ως εξής: PPC = 6/40 = 0.15 Puniv = 0 και Pserv = 34/40 = 0.85, άρα Από τους τύπους που συνδέουν τα P με τα h στο ιεραρχικό σύστημα caching, ισχύει: hpc PPC 0.15 Puniv huniv (1 PPC ) 0 huniv (1 0.15) huniv 0 και Pserv hserv (1 PPC Puniv ) 0.85 hserv (1 0.15) hserv 1 Στην περίπτωση αυτή, οι ζητούμενες πιθανότητες είναι: (i) hpc = 0.15 για το PC, (ii) huniv = 0 για τον Η/Υ του Πανεπιστημίου και (iii) hserv = 1 για τον web server. 3. Ισχύει από τη σχέση (5.1) του Τόμου Β : Tr S N RTT PC PS C min (Α) όπου: Tr είναι ο χρόνος απόκρισης: x sec από το PC του φοιτητή στον Η/Υ του Παν/μίου S είναι το συνολικό μέγεθος της σελίδας: Kbytes Cmin είναι η μικρότερη χωρητικότητα συνδέσμου: 1 Mbps N είναι το πλήθος μεταβάσεων με επιστροφή: 18 PC + PS είναι ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας: 0.6 sec όπως συνάγεται από το γεγονός ότι είναι ο συνολικός χρόνος «κατεβάσματος» της σελίδας από το PC. Από τη σχέση (Α), χρησιμοποιώντας το χρόνο απόκρισης από το PC του φοιτητή στον H/Y του Πανεπιστημίου παίρνουμε: x Kbytes bits sec 0.6 sec x 2.256sec x sec 1 Mbps bits / sec Επομένως ο χρόνος απόκρισης x από το PC του φοιτητή στον H/Y του Πανεπιστημίου είναι sec. 11

12 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑ 2 (15%) Ένας φοιτητής ζητάει καθημερινά από τον web server του ΕΔΕΤ μια συγκεκριμένη σελίδα με μέγεθος 432 Kbytes μέσα από ένα ιεραρχικό σύστημα caching πέντε επιπέδων. Η σελίδα αναζητείται πρώτα στο PC του, μετά (αν δεν βρεθεί στο PC του) σε έναν Η/Υ του τοπικού δικτύου του εργαστηρίου (LAN), στη συνέχεια (αν δεν βρεθεί στο PC του και στον Η/Υ του LAN) σε έναν Η/Υ του τμήματος του, στη συνέχεια (αν δεν βρεθεί στις προηγούμενες περιπτώσεις) σε έναν Η/Υ του πανεπιστημίου, και τέλος, στον Web Server του ΕΔΕΤ. Σχηματικά [Εικόνα 1] τα επίπεδα με σειρά ιεραρχίας (ή διαφορετικά με σειρά εγγύτητας στο φοιτητή) είναι τα παρακάτω: PC LAN (εργαστήριο) Τμήμα Πανεπιστήμιο Web Server (ΕΔΕΤ). Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση τοπολογίας δικτύου. Ο φοιτητής γνωρίζει ότι η σελίδα μπορεί να βρεθεί είτε από το PC του, είτε (αν δεν βρεθεί στο PC του) από έναν ενδιάμεσο υπολογιστή, ή τέλος από τον web server του ΕΔΕΤ. Στις τελευταίες 100 φορές που αναζήτησε τη σελίδα, παρατήρησε τα εξής: 8 φορές βρέθηκε κατά τις οποίες φορές χρειάστηκαν από περίπου 0.5 sec για να «κατεβεί» η σελίδα, 18 φορές βρέθηκε κατά τις οποίες φορές χρειάστηκαν από περίπου 2.3 sec για να «κατεβεί» η σελίδα, 20 φορές βρέθηκε κατά τις οποίες φορές χρειάστηκαν από περίπου 5.8 sec για να «κατεβεί» η σελίδα, 24 φορές βρέθηκε κατά τις οποίες φορές χρειάστηκαν από περίπου 6.9 sec για να «κατεβεί» η σελίδα, και 30 φορές βρέθηκε κατά τις οποίες φορές χρειάστηκαν από περίπου 15.5 sec για να «κατεβεί» η σελίδα. Επίσης, γνωρίζει ότι το πλήθος μεταβάσεων με επιστροφή που χρειάζονται για να «κατεβεί» η σελίδα είναι Ν = 20. Ο φοιτητής συνδέεται στο Internet με μια γραμμή 8 Mbps. Η σύνδεση αυτή έχει τη μικρότερη χωρητικότητα στη διαδρομή από το PC του φοιτητή ως τον web server του ΕΔΕΤ. Ζητούνται τα παρακάτω: Ερώτηση 1: Ποια είναι η πιθανότητα η σελίδα να βρίσκεται: (i) στο PC του, (ii) στον Η/Υ του εργαστηρίου, (iii) στον Η/Υ του Τμήματος, (iv) στον Η/Υ του Πανεπιστημίου και (v) στον web server του ΕΔΕΤ; Ερώτηση 2: Ποιο είναι το RTT από το PC του φοιτητή ως: (i) τον Η/Υ του εργαστηρίου (ii) τον web server του ΕΔΕΤ; Ερώτηση 3: Ποιες θα είναι οι πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας, αν: (i) Η πολιτική του Πανεπιστημίου ορίζει να γίνονται cached μόνο οι σελίδες που έχουν μέγεθος μικρότερο από 400 Kbytes. (ii) Δεν γίνεται ποτέ cache στους Η/Υ του εργαστηρίου και του Τμήματος. Υπόδειξη: Σε περίπτωση που σε κάποιο επίπεδο δεν γίνεται caching, οι πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας μεταφέρονται ισότιμα στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας. 12

13 Απαντήσεις Θέματος 2: Ερώτηση 1. Οι συμβολισμοί και η λογική του ερωτήματος, ακολουθούν αυτούς της Άσκησης Αυτοαξιολόγησης 6.3 (σελ. 159 και , Τόμος Β ). Ζητούνται τα hpc, hlab, hdept, huniv, hserv που είναι οι πιθανότητες να βρίσκεται η σελίδα στο PC του φοιτητή, στον Η/Υ του εργαστηρίου, στον Η/Υ του Τμήματος, στον Η/Υ του Πανεπιστημίου και στον web server του ΕΔΕΤ αντίστοιχα. Μας δίνονται δεδομένα από τα οποία μπορούμε να πάρουμε εύκολα τα PPC, Plab, Pdept, Puniv και Pserv, δηλαδή, στο ιεραρχικό σύστημα caching της Άσκησης, τις πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας στο PC του φοιτητή, στον Η/Υ του εργαστηρίου, στον Η/Υ του Τμήματος, στον Η/Υ του Πανεπιστημίου και στον web server του ΕΔΕΤ αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 5 διαφορετικές περιπτώσεις επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας, με χρόνους απόκρισης 0,5 sec (8 φορές στις 100), 2.3 sec (18 φορές), 5.8 sec (20 φορές), 6.9 sec (24 φορές) και 15,5 sec (30 φορές), που αντιστοιχούν στην ανεύρεση της σελίδας από το PC του φοιτητή, τον Η/Υ του εργαστηρίου, τον Η/Υ του Τμήματος, τον Η/Υ του Πανεπιστημίου και τον web server του ΕΔΕΤ. Με βάση τα παραπάνω έχουμε: PPC = 8/100 = 0.08 Plab = 18/100 = 0.18 Pdept = 20/100 = 0.2 Puniv = 24/100 = 0.24 και Pserv = 30/100 = 0.3 Από τους τύπους που συνδέουν τα P με τα h στο ιεραρχικό σύστημα caching, ισχύει: hpc PPC 0.08 Plab hlab (1 PPC ) 0.18 hlab (1 0.08) hlab Pdept hdept (1 PPC Plab ) 0.2 hdept ( ) hdept 0.27 Puniv huniv (1 PPC Plab Pdept ) 0.24 huniv ( ) huniv και Pserv hserv (1 PPC Plab Pdept Puniv ) 0.3 hserv ( ) hserv 1 Συνεπώς, οι ζητούμενες πιθανότητες είναι: (i) hpc = 0.08 για το PC, (ii) hlab = για τον Η/Υ του εργαστηρίου, (iii) hdept = 0.27 για τον Η/Υ του Τμήματος, (iv) huniv = για τον Η/Υ του Πανεπιστημίου και (v) hserv = 1 για τον web server του ΕΔΕΤ. Ερώτηση 2. Ισχύει από τη σχέση (5.1) του Τόμου Β : Tr S N RTT PC PS C min (Α) όπου: Tr είναι ο χρόνος απόκρισης: 2.3 sec στην περίπτωση (i) και 15.5 sec στην (ii) S είναι το συνολικό μέγεθος της σελίδας: 432 Kbytes Cmin είναι η μικρότερη χωρητικότητα συνδέσμου: 8 Mbps N είναι το πλήθος μεταβάσεων με επιστροφή: 20 PC + PS είναι ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας: 0.5 sec όπως συνάγεται από το γεγονός ότι είναι ο συνολικός χρόνος «κατεβάσματος» της σελίδας από το PC. (i) Η σχέση (Α) δίνει: 2.3 sec 432 Kbytes bits 20 RTT 0.5 sec 2.3 sec 20 RTT 0.5 sec 8 Mbps bits / sec 2.3 sec sec 20 RTT 0.5 sec 2.3 sec 0.44 sec 20 RTT 0.5 sec sec 20 RTT RTT sec RTT 68 m sec Δηλαδή, το RTT από το PC του φοιτητή ως τον ενδιάμεσο υπολογιστή είναι sec ή 68 msec. 13

14 (ii) Η σχέση (Α) δίνει: 15.5 sec 432 Kbytes bits 20 RTT 0.5 sec 15.5 sec 20 RTT 0.5 sec 8 Mbps bits / sec 15.5 sec sec 20 RTT 0.5 sec 15.5 sec 0.44 sec 20 RTT 0.5 sec sec 20 RTT RTT sec RTT 728 m sec Δηλαδή, το RTT από το PC του φοιτητή ως τον web server είναι sec ή 728 msec. Ερώτηση 3. a. Δεδομένου ότι το μέγεθος της σελίδας είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος που ορίζει η πολιτική του Πανεπιστημίου παρατηρούμε ότι η σελίδα δεν θα γίνεται cached στο Η/Υ του Πανεπιστημίου. Επομένως, οι επιμέρους πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας γίνονται ως εξής: PPC = 8/100 = 0.08 Plab = 18/100 = 0.18 Pdept = 20/100 = 0.2 Puniv = 0 και Pserv = 54/100 = 0.54 (σύμφωνα με την υπόδειξη) b. Στην περίπτωση αυτή η σελίδα δεν γίνεται cached στους Η/Υ του εργαστηρίου και του Τμήματος. Επομένως, οι επιμέρους πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας γίνονται ως εξής: PPC = 8/100 = 0.08 Plab = 0 Pdept = 0 Puniv = (24+19)/100 = 0.43 (σύμφωνα με την υπόδειξη) και Pserv = (30+19)/100 = 0.49 (σύμφωνα με την υπόδειξη) 14

15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

16 16

17 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

18 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

19 19

20 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

21 Tr S n 4 3 RTT PC PS Cmin K 21

22 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

23 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

24 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

25 25

26 26

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ /Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΑΣ... 15 4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΑΣ... 15 4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ... 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.... 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ... 4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ CAPTURE... 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 Στη διδασκαλία συνήθως τα παιδιά αρχικά διδάσκονται τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σύνολο αναλυτικά λυμένων ασκήσεων που καλύπτουν πλήρως την ύλη του βιβλίου «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2008». Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα