ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ MUSÉE BENAKI, ECHANGEABLES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ MUSÉE BENAKI, ECHANGEABLES"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ MUSÉE BENAKI, ECHANGEABLES Cote: 1/ Papier; 0,289 x 0,194; XIIIe XIVe s.; ff. 365 ff v; v: main 1 ff. Ir-v; v: main 2 XVIIe s. ff : blancs. fol v: Synaxaire de Septembre-Février. 2/ Papier; 0,242 x 0,167; XIXe s.; ff. 10 fol. 1-10v: Acolouthie de Saint Eustathe. 3/ Papier; 0,230 x 0, 153; XVIe s.; ff. 316 inc. mut. et (1 Janvier 27 Janvier). fol v: Menees de Janvier. Provenance: Adrinople. 4/ Papier; 0,232 x 0,170; XVIIIe s. ; ff. 307 fol. 3-13: Théophylacte de Bulgarie, Institutions royals (M. 126, ; 253- ) fol : Nicétas David Paphlago; Commentaires à l oeuvre de Saint Grégoire de Nazianze. fol v: Jean Zonaras, Introduction aux canons (M. 135, 421- ) fol v: Théodore Prodrome, Commentaire sur les canons de Cosmas et Jean les mélodes. fol : St Jean Damascène, Canon à la fête de Pâques avec commentaire anonyme. fol : Canon à la fête de Pantecôte et commentaire anonyme. Provenance: Adrinople. 5/ Papier; 0,230 x 0,160; a/2 XIXe s.; ff. 226 fol : Cahier d élève (Mathematarion). 6/ Papier; 0,265 x 0,195; XVIIIe s.; ff. 497 ff : blancs. fol : Manuscrit musical avec introduction. 7/ Papier; 0,250 x 0,154; XVIIIe XIXe s.; pp et L index est entier. Le texte: inc. et Page 1-9; p : Florilège avec index des chapitres. 8/ Papier; 0,225 x 0,152; XVIIIe s.; ff. 347 fol. 347: blanc. fol v: Manuscrit musical. 9/ Papier; 0,227 x 0,166; XVIIIe s. ff

2 ff. 1-3; : blancs. fol : Maxime Planudes, Lettres. 10/ Papier; 0,226 x 0,161; an (fol. 52v.); ff. 59 Fol. 1-52v: Nicéphore Blemmide, Logique Provenance: Adrinople 11/ Papier; 0,220 x 0,162; XVIIIe s.; ff. 276 Fol v: Théophile Corydallés, Logique. Provenance: Adrinople 12/ Papier; 0,209 x 0,145; an (f. 432); ff. 440v f. 432 nom du copiste Jean jerodiakonou date αψλστ (1756) fol v: Paisios métropolite de Gaza, Sermons. Provenance: Monastère de Sainte-Georges Peristereôtès (près de Zavria) an l an /34734 Papier; 0,210 x 0,156; XVIe s.; pp Inc. et p : Syméon de Thessalonique, Des sacraments de l église, inc. mut. p : Syméon de Thessalonique, De l église des pretres des diacres et de la communion (M. 155, 697 -) p : Syméon de Thessalonique, Expos. Symboli I-II (M. 155, 752- ) p : Syméon de Thessalonique, Articles XII sur la foi (M. 155, 820- ) p : idem, Réponses aux questions 1-85 (M ) p : Blanches p : idem, Sur le sacerdoce, 14/34735 Papier; 0,262 x 0,195; XIVe s. XVe s.; ff. 293 Inc. mut. ff : main 1, XIVe s. ff. 1-7v; : main 2 postérieurè. Fol v: Ménées de toute l année (inc. mut. 1 Sept.). 15/34736 Papier; 0,202 x 0,145; XVIe s. XVIIe s.; ff.200 fol. 4-35v: Extraits astrologiques (sur les neuf cieux; les planetes, le soleil etc. Περί βροντολογίου etc. fol : logique fol v: Grégoire de Nazianze, Sur le Fils et sur le Saint Esprit II fol. 57v-67v: Basile de Césarée, Sermon 12 sur la tristesse (M. 32, 1277) fol v: idem, Eclogé sur la patience, le jugement dernier, L autorité, la gourmandise (M. 32, 1288; 1297; 1305;?) fol v: Athanase d Alexandrie, Questions et réponses à Antiochus (M. 28, 597 ) fol. 189v-192v: idem, Sur la Trinité 2

3 fol. 192v-198: idem, Narration de la Croix de Beyrouth? (B.H.G. 781) Provenance: Adrinople 16/34737 Papier; 0,195 x 0,136; XIVe s, et XVe s,; ff.79 Numero tation quadruple: I pp. 1-18; II pp ; III pp ; IV pp I-III: XIVe s. IV XVe s. Quatre mains différentes. p. 1-18: Epictète, Manuel. p : Syméon Seth, Synopsis des dogmes des philosophes I p : Michel Psellos, Sur les meteores. p : Anonyme: Recueil et choix des philosophes. p : Anonyme:Recueil d histoires rélévés dans les textes de Saint-Gregoire de Nazianze sur la Theophanie. p : Libanios, De la mer Egée. Provenance: Adrinople 17/34738 Papier; 0,197 x 0,137; an p : Philippe Ioannou, Philosophie p : Philippe Ioannou, Logique p : Philippe Ioannou, Métaphysique p. 1-47: Philippe Ioannou, Morale 18/34739 Papier; 0,211 x 0,157; XVIIIe s.; pp. 304 p : Jean Damascène, De ceux qui sont morts dans la foi (M. 95, 248 ) p. 283: Jean Damascène, De la foi orthodoxe (M. 97, 789) Provenance: Adrinople 19/ Papier; 0,216 x 0,154 ; XVIIIe s. ; ff. 611 ff v: Aphonius Progymnasmata ff v: Mérmogenes, inventione oratoria ff : Rhetorica 20/ Papier; 0,232 x 0,170 an. 1750, ff. 212 ff : R bert Medecine traduite de latin 21/ Papier; 0,210 x 0,149 an. 1773; ff. 124 Manuscrit Karamanli Provenance: Adrinople 22/ Papier; 0,202 x 0,163; XVIIe s.; ff. 83 fol. 6: Arithmétique (en latin) 18e ιδίως για ανταλλαγές σε ιταλ. νόμισμα ff v: Manuel de géomantie (traduit en grec du perse en 1748) fol. 62v: Paulus Silentarius, Carmen in Thermas Pythias. Euclidès, Géometrie. ff. 79r-v: Lettre à Georges Koressius Provenance: Adrinople 3

4 23/ Papier; 0,220 x 0,160; fin XVIIIe XIXe s.; ff. 317 pp : Dorothée Proios, Histoire de l empire Ottoman ( ) Provenance: Adrinople 24/34745 Papier; 0,223 x 0,162; 0,235 x 0,169; XVIIIe s.; ff. 90 inc. mut. fol. 1-89: Mathematarion 25/34746 Papier; 0,191 x 0,142; an. 1725; ff. 83 fol. 1-25: Aphthonius Sophista, Progymnasmata fol v: Georges Sougdouris, Introduction a la Logique d Aristote. fol. 80v: Colophon 26/34747 Papier; 0,229 x 0,164; XVIIIe s.; ff. 343 fol. 1-4: Remèdes Recueil des remèdes avec index fol : blancs 27/34748 Papier; 0,214 x 0,159; an. 1775; pp. 446 Manuscrit Caramanli Provenance: Adrinople 28/34749 Papier; 0,197 x 0,136; XVIIIe XIXe s.; ff. 155 fol v: Catéchèses 29/34750 Papier; 0,316 x 0,240; XIXe s.; ff. 50 Manuscrit Caramanli Evangiles des Dimanches 30/34751 Papier; 0,209 x 0,152; XV-XVIe s. et XVIe XVIIe s.; ff. 140 ff. 2-53: XV-XVIe s.; ff v: XVI-XVIIe s.; ff : XVIIIe s. fol. 3-40v: Jean d Ephèse, Contre les schismatiques fol : Pierre d Antioche, A l éveque de Venise fol v:??, Ad Sebastum Constantinum Palaeologum de fato orations I-II fol. 94: Marcus Eugenicus Ephesinus, Epistula ad Isidorum monachum (M. 160, 1193), Marcus Eugenicus Ephesinus, Epistula ad Gennadium, Gennadius II CP patr., Epistula ad Marcum Eugenicum, Marcus Eugenicus Ephesinus, Epistula ad Gennadium, 100v etc. fol. 101v 116v: Gennadius II CP patr., Ad Iosephum Thessalonicae de fato etc. fol : Maximus Margunius, Oratio funebris I Meletium patriarcham Alexandriae Provenance: Adrinople 31/34752 Papier; 0,160 x 0,108; XVIIIe s.; ff. 235 inc. mut. Rhétorique (Vincent Damodos, Macarios hierodiaere etc.) 4

5 32/34753 Papier; 0,210 x 0,150; XVIIIe s.; ff. 557 Discours des Pères sur les fêtes et les dimanches se l année. Possesseur: métropolite d Ephèse Mélétios. 33/34754 Papier; 0,218 x 0,159; XVIIIe s.; ff. 98 fol. 3-32v: Chapitres de l Ancien Testament en vers. fol : Hilarion Kigalas, Histoire des synodes. Provenance: Adrinople 34/34755 Papier; 0,211 x 0,147; XIIIe s. XIVe s.; ff.261 Actes et Epîtres des Apôtres. 35/34756 Papier; 0,220 x 0,160; XVIIIe XIXe s.; ff. 174 Guide de la peinture Είναι εκτεθειμένο, Μεταβυζαντινή Τέχνη 36/34757 Papier; 0,233 x 0,171; XVIIIe s.; ff. 255 Alexandre Mavrocordatos, Traité sur Aristote Provenance: Adrinople. 37. Vacat 38/34758 Papier; 0,275 x 0,200; XIXe s.; pp. 27 fol. 1-27: Acolouthie de la Sainte Vierge la Ρευματοκρατορούσα fol. 1: Possesseur: l eglise de Rodosto 39/34759 Papier; 0,211 x 0,151; XVIIIe s.; ff. 91 Oracles sur Mahomet; sur le Pape etc. Commentaires sur des passages des Ecritures fol. 1: Possesseur: Monastère de l Archange fol. 9: Possesseur: Monastère des Ταξιαρχών 40/34760 Papier; 0,207 x 0,143; XVIIIe s.; pp. 96 Ménées de Décembre fol. 1: Possesseur: Le prêtre Paschalis 41/34761 Papier; 0,206 x 0,150; XVIIIe s.; ff. 605 Nicodème l Hagiorite, Morale 42/34762 Papier; 0,143 x 0,098; XVIIIe s.; ff. 180 fol. 2-10: [Méthode de parler latin-grec] Dictionaire, Grammaire fol. 12: Grammaire, Métrique etc. Provenance: Andrinople 43/34763 Papier; 0,161 x 0,112; XVIIIe s. ff. 85 Hilarion Kigalas, Ancien et Nouveau Testament en vers. Provenance: Andrinople 5

6 44/34764 Papier; 0,147 x 0,102; XVIe s.; ff. 82 fol. 3: Théodore Prodrome, A Manuel Porphyrogénète, Grégoire de Nazianze, Sentences, De Officiis Andronic Paléologue, Chrysobulle fol. 34: Typicon du Mont-Athos et du Protaton fol. 47v: Documents d Aléxis Comnène et du prôtos Gabriel fol. 50: Jérémie CP patriarche, Lettre fol. 60v: N.Blemmyde, Léon de Sage, etc. 45/ Papier; 0,150 x 0,105; XVIIIe s.; pp. 316 Histoire des Dieux de la mythologie (traduit de l italien) 46/34766 Papier; 0,205 x 0,146; an. 1781; ff. 486 fol. 2-8: Antoine Byzantios, Grammaire fol. 10:Themistios, Basile de Cesaree, Gregoire de Nazianze Plutarque etc., Discours. Canons etc. fol : Epictète, Apophtegmes. Provenance: Adrinople 47/34767 Papier; 0,133 x 0,089; XVIIe s.; ff. 119 Méthode, Nomocanon 48/34768 Papier; 0,198 x 0,139; fin XIX s.; pp. 422 Matthieu Blastarès, Nomocanon (en langue parlee) 49/34769 Papier; 0,169 x 0,120; XVIIIe-XIXe s.; ff. 260 Pseudo-Callsthènes, Vie d Aléxandre (en langue parlee). 50/34770 Papier; 0,204 x 0,146; XVIIIe s.; ff. 37 -[Discours contre ceux qui blâment les vêtements sacerdotaux et les églises] -Du Sacerdoce 51/34771 Papier; 0,207 x 0,153; XVIIIe s.; ff. 136 Kyriakodromion (Caramanli) 52/34772 Papier; 0,150 x 0,104; XIXe s.; ff. 113 (Caramanli) 53/34773 Papier; 0,236 x 0,186; fin XVIIIe s. pp. 682 et pp. 26 [Real]: De la politique avec index des chapitres et index des mots par ordre alphabétique fol. 1: Ex-libris Georgio Zotino 54/34774 Papier; 0,229 x 0,169; XIXe s.; ff. 553 Discours d auteurs profanes et de Pères de l Eglise. 6

7 55/34775 Papier; 0,218 x 0,159; XVIIIe s.; ff. 308 Alexandre Mavrocordato, Traité sur Aristote fol. 305v: colophon: copiste an /34776 Papier ; 0,156 x 0,100 ; XVe-XVIe s. ; ff. 100 inc. des. Mut., mains 1-4 fol. 1 : De poenitentia : fragmentum, inc. Mut. Fol. 3: Canones conciliorum, Patrum Apostolorum Basilii Caesariensis: Ecloga Des. Mut. 57/34777 Papier; 0,309 x 0,213; XVIIIe s.; ff Géométrie -Mémoire sur les marées adressé à l archevêque Théophile de Campanie 58/34778 Papier; 0,201 x 0,150; XVIIe s.; 126 fol. 4-15: Epigrammes fol. 15v 27 : Florilège Théologique (S. Basile ; S. Jean Damascène, chap Très bref) fol v : Epigrammes fol. 47 : De XII articles, inc., De sept. Mystères fol. 55 : N. Blemmyde, Vers à Théodore II Lascaris Fragments divers fol v : Chronique brève (Adam-Iconoclasme) fol. 68 : Epigrammes, Lettres de Syméon Synesios à François Kokkos grand interprète (an. 1607) 59/34779 Papier ; 0,224 x 0,180 ; XVIIIe s. ; ff Arithmétique -Trigonométrie fol. 130v : colophon, an /34780 Papier; 0,195 x 0,141; XIVe XVe s.; ff. 68 fol. 4-49v: Dictionnaire vocum atticarum ex Manuele Moschopulo fol. 49v-51v: De ecclesia et presbyteris, inc. Δει τον αρχιερέα τον ψηφισθέντα fol : De sacra liturgia, inc. Ειδέναι πας οφείλει πιστός fol. 65: Nomina septem sapientum fol. 65v-66: Nicolaus Cabasilas, De uestimentis sacerdotum etc. f. 4: Possesseur: Ignatius Sarafoglou Provenance: Andrinople. 61/34781 Papier; 0,222 x 0,162; XVIIIe s.; pp. 380 Oraisons dominicales 62/34782 Papier; 0,149 x 0,102; XVIIIe ; pp. 229 inc. Epistolaire ecclèsiastique et formules des contrats. 63/34783 Papier; 0,188 x 0,134; XIVe XVe s.; ff

8 fol v: XIVe s. fol v: Euchologe et Evangéliaire fol. 148v-190v: Ménologe fol v: Ευχαί 64/34784 Papier; 0,266 x 0,194; XXe s.; pp. 206 an Evangéliaire (Caramanli) 65/34785 Papier; 0,335 x 0,246; XIXe s.; pp. 143 an Evangéliaire (Caramanli) 66/34786 Parchemin; 0,187 x 0,136; XIe-XIIe s.; ff. 341 ff. 1-4; ff. appurtenant a un manuscript sur deux colonnes: Xe XIe s.; Vies des Saints fol. 340: Possesseur Monastere Λαίζας? (an. 1610) fol. 5-10v: Vita tetractata S. Ioannis Climaci (B.H.G. 882 C) fol. 10v-12: Iohannes Raithuensis, Ad Iohannem Climacum (M. 88, ) fol : Iohannes Climacus, Epistula ad Iohannem Raithuensem (M. 88, ) fol : Iohannes Climacus, Scala Paradisi 1-30 (M. 88, 632- ). 67/34787 Papier; 0,320 x 0,220; XVIIIe s.; ff. 61 Georgius Coressius, In Iob. 68/34788 Papier; 0,237 x 0,154 et 0,316 x 0,230; XVIIIe s.; ff. 20 Liste des noms à commémorer pendant les messes an (Caramanli) 69/34789 Papier; 0,300 x 0,202; XIXe s.; ff. 120 Codex du Comité central spiritual ecclésiastique fondé en l an /34790 Papier; 0,318 x 0,208; XIXe s.; ff. 316 Index alphabétique (nominum et rerum) des oeuvres de S. Jean Chrysostome, Imprimées en /34791 Papier; 0,292 x 0,202; XIXe s.; ff. 195 fol. 194: colophon: an. 1828, Georges Anagnostes Tsoukalas Constantin Typaldos, Théologie dogmatique. 72/34792 Papier; 0,332 x 0,230; XIIIe XIVe s.; ff. 294 inc. Theognostos βλ. Ιβήρων χργφ. 16 ος αι. (Richard, Munitz). fol. 1-37: Theologic varia, De reliquiis; de fide; de sacra scriptura; de Constantino Magno; de Iuliano; Fragmenta ex geronticon fol. 37v-46: Amphilochius Iconiensis, De ultimo iudicio, inc. Οι την θείαν εκάστοτε και ψυχωφελή και θεόπνευστον 8

9 Cum fragmento ex gerontico. fol : Anastasius Sinaita, Περί διαφόρων υπομνημάτων, inc. Πάσα θυσία τω Θεώ προσφερομένη fol v: Anastasius Sinaita, Περί της των σωματικών επιθυμιών κράσεως inc. Η των σωμάτων επιθυμία γίνεται Basilius Caesariensis Maximus excerpta Iohn Chrysostomus etc. fol : Quaestiones et responsiones III: 1) De Paradiso; 2) De origine corporum; 3) De nomine fol. 57v-85: Florilegium asceticum, excerpta ex Iohanni Chrysostomi et excerpta varia Cum introductione, inc. «Ωσπερ εις το βλέπειν και ακούειν» fol v: Florilegium asceticum, intitulos XV, 1. Περί του έχοντος φόβον Θεού; XV, Μακαρίους περί υποταγής βίου fol : De Iobe, inc. Άνθρωπός τις ην εν χώρα αυσίτιδι ω όνομα Ιώβ fol. 93v: [Διαλέξεις και αντιρρήσεις]. Πρώτη του Ιώβ προς τους φίλους διάλεξις κεφ. α. Του Ελιφάξ διάλεξις Του Βαλ Του Σωφάρ fol. 126v: Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σειράχ fol v: Florilegium in capitulis (un texte par chapitre) Λόγος παραβολών inc. fol : Ο σοφός εν λόγοις προάξει εαυτόν Theognostos fol. 373: Proverbia cum interpretatione fol : Aesopi vita, inc. Ο κατά πάντα τον βίον γενόμενος, des. ώσπερ γαρ ο ήλιος λαμπρός και μέγας. 73. Vacat 74. Vacat 75/34793 Papier; 0,302 x 0,212; XVIIIe XIXe s.; ff. 148 fol. 24v: Possesseur: Monastère Saint Georges Le Περιστερεώτης Lexica (ex graeco vulgari in graecum atticum) 76/34794 Papier; 0,303 x 0,227; XVIIIe s.; pp inc. Théophile Corydallée, Περί Φυσικής ακροάσεως Avec scholies 77/34795 Papier; 0,215 x 0,161; XVIIe XVIIIe s.; ff. 88 fol. 6-85: Cyrillus Lucarios Alex, Aduersus Iudaeos fol. 87v-88v: Chronica brevia (an ) 78. Vacat 79/34796 Papier; 0,305 x 0,212; an. 1788; pp. 26 9

10 Acolouthie de cinq Martyrs p. 26 colophon: an. 1788, moine Gédéon de Skopelos à Κουτλουμουσίου 80/34797 Papier; 0,301 x 0,212; XVIIIe s.; pp. 238 Evangéliaire (Caramanli) 81/34798 Papier; 0,301 x 0,222; XIXe s.; pp. 48 Prières du carême et des Présanctifiés (Caramanli) 82/34799 Papier; 0,303 x 0,213; XIXe s.; ff. 85 Evangéliaire (Caramanli) 83/34800 Papier; 0,303 x 0,242; XIXe s.; pp. 121 Evangéliaire (Caramanli) 84/34801 Papier; 0,302 x 0,222; XIXe s.; ff. 84 Evangéliaire (Caramanli) 85/34802 Papier; 0,212 x 0,163; XIXe s.; ff. 87 Seraphim hié romoine. Discours ecclésiastiques (Caramanli) 86/34803 Papier; 0,192 x 0,143; an. 1856; ff. 73 Aléxandre Triantafyllidès Kephalas, Introduction à la Patrologie 87/34804 Papier; 0,219 x 0,155; XVIe s.; ff. 46 inc. Tropaires 88/34805 Papier; 0,222 x 0,175; XXe s.; pp. 179 an Prophéties, Lectures du Carême et des Présanctifiés (Caramanli) 89/34806 Papier; 0,242 x 0,169; an. 1823; ff. 131 Manuscrit musical (Δοξολογία, Χερουβικά, Κοινωνικά κ.τ.λ.) 90/34807 Papier; 0,219 x 0,160; ff. 268 Manuscrit musical 91/34808 Papier; 0,172 x 0,110 (?) ; an. 1811; ff. 309 Manuscrit musical (Δοξαστικάριον) 92/34809 Papier; 0,145 x 0,102; XVIIIe s.; ff. 214 Manuscrit musical (Δοξαστικό) 93/34810 Papier; 0,165 x 0,115; ff. 283 Manuscrit musical (Όρθρος, Ευλογητάριο, Χερουβικό κ.τ.λ.) 94/34811 Papier; 0,155 x 0,116; ff. 159 Manuscrit musical (Ειρμοί Καλοφωνικοί) 10

11 95/34812 Papier; 0,161 x 0,114; pp. 205 Manuscrit musical (Χερουβικά, Κοινωνικά, Ευλογητάρια κ.λ.π.) 96/34813 Papier; 0,200 x 0,158; ff. 158 Manuscrit musical (Ανοιξαντάριο, Κεκραγάρια, Ιδιόμελα) 97/34814 Papier; 0,205 x 0,143; ff. 185 Manuscrit musical (Χερουβικά, Κοινωνικά) 98/34815 Papier; 0,212 x 0,164; an. 1739; ff. 227 Manuscrit musical (Δοξαστικά, Ακολουθία Μεγάλης Εβδομάδος και Πεντηκοστής) fol. 226v: Colophon: an. 1739, Θεόδωρος Καπελέτης εκ Ναυπλίου 99/34816 Papier; 0,224 x 0,153; ff. 207 Manuscrit musical (Στιχηράριον) 100/34817 Papier; 0,194 x 0,147; XVIIIe s.; ff. 413 Manuscrit musical (Στιχηράριον) (Les signes diffèrent de ceux des autres mss. musicaux) 101/34818 Papier; 0,207 x 0,156; ff. 329 Manuscrit musical (Στιχηρά, Δοξαστικά) 102/34819 Papier; 0,213 x 0,148; XIXe s.; ff. 278 Manuscrit musical (Εκλόγιον, Κεκραγάριον, Αντίφωνα) Possesseur: Église de Tyana (an. 1900) 103/34820 Papier; 0,233 x 0,165 ff. 130 Manuscrit musical (Πασαπνοάρια) Possesseur: Eglise de Saint Theodore Κερμύρας En /34821 Papier; 0,234 x 0,175; pp. 461 Manuscrit musical (Ειρμολογικά και άλλα τροπάρια) 105/34822 Papier; 0,203 x 0,145; ff. 191 Manuscrit musical (Στιχηράριον) 106/34823 Papier; 0,222 x 0,160; ff. 142 Manuscrit musical (Παπαδική) Possesseur: Eglise de Saint Theodore Κερμύρας En /34824 Papier; 0,214 x 0,141; ff. 210 Manuscrit musical (Δοξολογίαι εις τους αίνους) Possesseur: Église St Nicholas en

12 108/34825 Papier; 0,181 x 0,121; ff. 328 Manuscrit musical (Δοξαστικάριον) 109/34826 Papier; 0,150 x 0,102; XVIe s.; ff. 140 inc. mut. fol. 1-85v: Κανόνες εκκλησιαστικοί μετά φθόγγων fol v: Κανόνες etc. και Μεγαλυνάρια fol. 136v: copiste: Άνθιμος ιερομόναχος του Παντοκράτορος (Αγίου Όρους) 110/34827 Papier; 0,230 x 0,130; pp. 181 Χειρόγραφο αραβικό έχει κοπτική σχέση Τέσσερα Ευαγγέλια και έχει εισαγωγή από τα κοπτικά χειρόγραφα : Mespah Eldolma Sy Idah El Khidma 111/34828 Papier; 0,210 x 0,140; ff. 114 Χειρόγραφο αραβικό 112/34829 Papier; 0,300 x 0,200; ff. 120 Χειρόγραφο αραβικό 113/34830 Papier; 0,350 x 0,250; ff. 204 Χειρόγραφο αραβικό 114/34831 Papier; 0,320 x 0,225; ff. 178 Χειρόγραφο αραβικό 115/34832 Papier; 0,320 x 0,220; ff. 162 Χειρόγραφο αραβικό 116/34833 Papier; 0,190 x 0,140; ff. 159 Χειρόγραφο αραβικό 117/34834 Papier; 0,360 x 0,260; ff. 281 Χειρόγραφο αραβικό 118/34835 Papier; 0,166 x 0,117; XVIIIe s.; ff. 16 Ακολουθία νεκρώσιμος του εξοδιαστικού των κοσμικών 119/34836 Papier; 0,234 x 0,162; ff. 121 des. Mut Manuscrit musical (Δοξολογίαι). fol. Iv: Possesseur: Église Saint Theodore de Kermyra (an.1867) 120/34837 Papier; 0,195 x 0,145; ff. 166 inc. mut. Manuscrit musical (Αναβαθμοί, οίκοι, μαθήματα, ειρμοί) 121/34838 Papier; 0,217 x 0,141; ff

13 inc. mut. Manuscrit musical (Μακαρισμοί, απόστιχα, κεκραγάρια) 122/34839 Papier; 0,221 x 0,155; XVIIIe s.; ff. 246 fol. 3-38: Εκ των του Δωροθέου ιερομονάχου Πρωίου του εκ Χίου fol : Théophile Corydallée, Περί των οκτώ βιβλίων της φυσικής ακροάσεως 123/34840 Papier; 0,217 x 0,145; XVIe s.; ff. 286 inc. Ménées de Janvier (8-29 Janvier) (sans vies des saints, sans lectures des écritures) 124/34841 Papier; 0,305 x 0,211; an. 1704; pp. 786 et ff Βακτηρία αρχιερέων fol. I: Ecrivain: Jacobe moine et archeveque de Jannina p. 786 date: αψδ (=1704) -Nomocanon étudié par D. Giny 125/34842 Papier; 0, 149 x 0,099; XVIIe s.; (an. 1663); ff. 225 Nomocanon fol. 217v: date: écrit au Mont-Athos 126/34843 Papier; 0,211 x 0,152; an. 1609; ff. 317 fol. 314v: colophon: Δανιήλ άζευκτος an Homélies de Saints Pères (St. Grégoire de Nazianze, Poèmes, Emmanuel grand rhéteur, Homelies; St. Jean Chrysostome, De Statuis I-) 127/34844 Parchemin; 0,144 x 0,123; XIIe s.; pp inc. Fautes d orthographe p : Liturgie de Saint Basile, inc. mut. Κρατήσων τους ολιγοψύχους παραμυθήσαι p. 30: Liturgie des Presanctifies, Τούτων των μυστηρίων σύ γαρ τας εαυτών υ/. 128/34845 Papier; 0,205 x 0,156; XVIIe-XVIIIe s.; ff. 158 Théodore Studite, Catechèses Théodore Studite, Testament Jean Climaque, Extraits et sentences sous forme de florilège 129/34846 Papier; 0,225 x 0,167; XVIIIe s.; pp. 614 I. Άλλεν. Ιατρική (εκ της λατινικής παρά του δοτόρ Αλεξάνδρου Γιαγκουλαίου του Βυζαντίου) 130/34847 Papier; 0,325 x 0,288; XVIIIe s.; ff. 269 inc. Ménées de toute l année (9 Septembre-29 Août) 13

14 131/34848 Papier; 0,285 x 0,195; XVe s. (an. 1422); ff. 217 inc. des mut. main 1, main 2, XVe s. fol v: Georgius Hamartolus, Ecloga ex Chronico (de l Ancien Testament à Jean le Porphyrogénète) fol. 212v: date: an fol v: Menandre, Sentences dans l ordre alphabétique fol. 215v: colophon: Αντώνιος παρεκκλησιάρχης της μονής του Χορτωίτου (an. 1415) f. 3: Possesseur: «εκ των του Ιωάννου Κυζικινού» 132/34849 Document sur papier timbré Reconnaissance de dettes (turc-caramanli) 133/34850 Papier; 0,216 x 0,150; XIVe s.; ff. 87 Isidore Pélussiote, Lettres I, avec scholies postérieures, des. αμφίβολός τις εκτομίας και είναι και ονομάζεσθαι. 134/34851 Papier; 0,200 x 0,145; XVIIe s.; ff. 84 Miniatures. fol. 1-25: Περί των μαγιστριανών κτλ. fol. 25: De Jerusaleme obsessa fol : Historia breuis de constructione monasteri Montis Sinai Αδρ. 1129: 135/34852 Parchemin; 0,243 x 0,178; XIe s.; ff. 143 inc. mut. pleine page Κανόνες, Στιχηρά και καθίσματα 136/34853 Parchemin; 0,251 x 0,186; XIIIe s.; ff. 261 (fin XIVe debut XVe s. v. Πολίτης Β Ζ, 1958) Des. mut. Miniatures Lacunes Pleine page ff. 1-30: papier; XIXe s. Evangelia I-IV cum menologio fol. 259v: colophon: Ιωάσαφ Provenance: Aenos 137/34854 Parchemin; 0,236 x 0,175; XIIIe s.; ff. 179 inc. mut. Pleine page Triodion fol. 178 colophon: Γεώργιος ο Μορ XV του εν τη ουλάδι an /34855 Parchemin; 0,250 x 0,175; Xe-XIe s.; ff. 171 inc. Pleine page Euangeliarum cum notatione ecphonetica (σημαδόφωνα) 139/34856 Papier; 0,273 x 0,198; XIVe s.; ff. 329 main 1 : fol ; XIVe s. 14

15 main 2 : fol ; XIVe s. Tropaires et vies des Saints fol : Tropaires de l annee fol. 229: colophon: «Μαλαχίας μοναχός» (ςωπα ) (Πολίτης (= 1373)) fol : Vies des Saints (3 Juin 26 Août) 140/34857 Parchemin; 0,346 x 0,260; XIe XIIe s.; ff. 222 inc. et Deux colonnes Euangeliarium cum notatione ecphonetica (σημαδόφωνα) 141/34858 Parchemin; 0,375 x 0,292; XIe ou plutot XIIe s.; ff. 246 inc. mut. Deux colonnes fol : main 2 postérieure Vies des Saints du mois d Août (1 Août-29 Août) Août 1: Maccabei Commentarius, inc. mut. περί τούτων και αποθανούμεθα (B.H.G. 1006) etc. etc. Août 29: Fin (B.H.G. 859) 142/34859 Parchemin; 0,235 x 0,175; IXe Xe s.; ff. 168 inc. Deux colonnes Euangelia I-IV v. n o /34860 Parchemin; 0,245 x 0,184; XIe XIIe s.; ff. 205 Pleine page Tropaires de Juin-Juillet 144/34861 Parchemin; 0,273 x 0,223; XIe-XIIe s.; ff. 141 inc. Deux colonnes -Περικοπαί του Ευαγγελίου μετά σημαδοφώνων. (euangeliarium?) 145/34862 Parchemin; 0,234 x 0,183; XIIe XIIIe s.; ff. 160 inc. Deux colonnes Euangeliarium 146/34863 Parchemin; 0,233 x 0,169; Xe-XIe s.; ff. 22 inc. Deux colonnes -Περικοπαί εκ των Ευαγγελίων v. n o /34864 Parchemin; 0,270 x 0,205; XΙe s.; ff. 401 inc. Pleine page fol : papier fol : palimpseste. Ecriture inférieure XIe s.; Evangeliaire. Deux dolonnes. Vies des Saints de Décembre-Novembre (ordre dérangé) Janvier 1 fol. 1-20v: [Basilii Caesariensis] Vita, inc. mut. Τούτου δε γενομένου και επαγγειλαμένου αυτού λόγον 15

16 Août 15 παρακλήσεως (B.H.G. 247; ) fol. 20v-42v: (B.H.G. 1631, 1632; 1634 f) etc., etc.. fol v: Iohannes Euchaitorum metr., In B.V.M. dormitionem (B.H.G. 1094) απόστολοι άλλοι άλλοθεν άρτι συνεκφανέντες αθρόον και/ 148/34865 Parchemin; 0,306 x 0,213; XIIIe s.; ff. 85 inc. fol. 1-2v: Photius, Canones de matrimonio, inc. et fol. 3-85v: Canones conciliorum, inc. mut. τούτο δέ φασιν ορίζομεν ίνα μη δια δισταγμόν και αμφιβολίαν του είτε εβαπτίσθησαν απαντοίεν οι πάντες βέλτιον οι δε δυσχερές. 149/34866 Papier; 0,310 x 0,215; XVIIIe s.; ff. 243 Georges rhéteur d Ainos, geronticon avec index (en langue parlée). fol. 227v: Possesseur: Monastère de St. Georges Περιστερεώτης fol. 243v: colophon: «χειρ Φιλόθεος μοναχός Ιβηρίτης ο Χίος» 150/34867 Papier; 0,300 x 0,208; XVe (?) s.; ff. 295 inc. mut. Lacunes Aucun début de vie Vie des Saints fol. 295v: Possesseur: της μονής Πανμακαρίστου εις το νησί όπου είναι εις το πλαγιάρι 151/34868 Papier; 0,370 x 0,260; XIXe s.; ff. 277 Les 4 Evangiles (Caramanli) 152/34869 Papier; 0,210 x 0,141; XVIe s.; ff inc. fol. 7-53v: κτήμα Γεωργίου ρήτορος της μητροπόλεως Αίνου, Ετυμολογικόν. fol : Démétre Staphidakès, Θεοτόκια, Ύμνοι. fol. 62v-125v: Agapetus diaconus, Capita paraenetica (?) fol : Άθλοι και μύθοι, cum commentario 153/34870 Papier; 0,202 x 0,151; XVIe s.; ff. 278 Apollinaris Laodicenus, Metaphrasis in Psalten (M. 33, 1627) 154/34871 Papier; 0,255 x 0,175; XIXe s.; ff. 522 Μαθηματάριον 155/34872 Papier; 0,214 x 0,155; an. 1837; pp. 414 Syméon de Thessalonique, Oeuvres (Caramanli) 156/34873 Papier; 0,222 x 0,167; XVIIIe s.; ff. 279 Μαθηματάριον 157/34874 Papier; 0,170 x 0,112; ff. 129 Manuscrit musical / Αι Ώραι / 16

17 158/34875 Papier; 0,153 x 0,104; pp. 260 Manuscrit musical. 159/34876 Papier; 0,184 x 0,148; an. 1777; ff. 39 Acolouthie de l Hieromartyr Modeste. 160/34877 Papier; 0,221 x 0,152; XVIIIe s.; ff. 154 Nicéphore Calliste Xanthopoulos, Interprétation aux αναβαθμοί (?) de l Octoechus. 161/34878 Papier; 0,207 x 0,147; XVIIIe s.; ff. 19 Acolouthie d Andronic, Tarachos et Probos. 162/34879 Papier; 0,311 x 0,206; XIXe s.; pp. 8 écrites Noms à commémorer (Caramanli). 163/34880 Papier; 0,200 x 0,131; XIXe s.; ff. 188 Mathematarion (an ). 164/34881 Papier; 0,229 x 0,150; ff. 330 Manuscrit musical / Δοξαστάριον / 165/34882 Papier; 0,223 x 0,152; ff. 275 Manuscrit musical / Ειρμολόγιον / 166/34883 Papier; 0,210 x 0,153; XVIIIe s.; ff. 208 Georges Phrantzès, Chronique. 167/34884 Papier; 0,236 x 0,175; XXe s.; pp. 256 L. Velkiou, Histoire Grecque. 168/34885 Papier; 0,222 x 0,142; ff. 387 Manuscrit musical / Χερουβικά, Κοινωνικά / inc. mut. 169/34886 Papier; 0,215 x 0,152; an. 1760; ff. 246 Mathèmatarion de l Hiéromoine Ignatios Sarafoglou. 170/34887 Papier; 0,333 x 0,240; XVIIIe-XIXe s.; pp. 131 Triodion, Pentecostarion et Ménée (?) (Caramanli). 171/34888 Papier; 0,209 x 0,154; début XIXe s.; pp. 164 grammaire latine pour les Grecs (grec-latin). 172/34889 Papier; 0,316 x 0,217; XVIIIe-XIXe s.; ff. 59 Evangéliaire (Caramanli). 173/34890 Papier; 0,208 x 0,150; XIXe s.; ff. 94 Introduction à la peinture. 174/34891 Papier; 0,167 x 0,116; ff

18 Manuscrit musical / Υμνολόγια, Κεκραγάρια,... κτλ. / fol. 237v: Possesseur: Θεόφιλος Παπανικολαΐδης (1853) 175/34892 Papier; 0,215 x 0,152; XVIe-XVIIe s.; ff. 151 fol. 1-97: Manuel hiéromoine et chartophylax de la grande église, Droit canonique (Parenté, mariages etc.) fol : Démétre Cydonés, Contre Mahomet d un certain Richard (traduit du latin) 176/34893 Papier; 0,210 x 0,157; XVIe-XVIIe s.; ff Syméon Antiochos protovestiarchis, De la valeur des nourritures par ordre alphabétique. -Extraits de Galien. 177/34894 Papier; 0,221 x 0,156; XVe s.; ff. 205 inc. mut. Euchologe fol. 201: colophon: Φιλόθεος ιερομόναχος fol : Acolouthie du mariage. 178/34895 Papier; 0,312 x 0,217; an. 1798; ff. 95 Acolouthie de Saint Georges fol. 2: copiste: Νικόδημος Νάξιος ο α...ος fol. 92: date: an /34896 Papier; 0,239 x 0,167; XIXe s.; ff. 303 fol. 3-10v: Iohannes Zonaras, Expositio Canonum Ioh. Damasceni (M. 135, 421- ) fol. 11- : Theodorus Prodromus, Commentarii in canones. fol.?-297: Nicéphorus Callistus Xanthopulus, Commentarius in canones. 180/34897 Papier; 0,340 x 0,229; XIXe s.; ff. 68 Acolouthie de Saint - Georges. 181/34898 Papier; 0,218 x 0,159; ff. 246 fol. 1v: Possesseur: Église de Saint Théodore (an. 1867) Manuscrit musical / eklogion 182/34899 Papier; 0,234 x 0,157; ff. 123 inc. mut. Manuscrit musical (Μεγαλυνάρια, Θεοτόκια κλπ.) fol. 1v: Possesseur: Église Saint Théodore de Kermyra 183/34900 Papier; 0,222 x 0,165; ff. 125 inc. mut. Manuscrit musical / Ειρμοί κλπ. / 184/34901 Papier; 0,322 x 0,229; an. 1881; pp. 204 Evangéliaire (Caramanli). 18

19 185/34902 Papier; 0,211 x 0,151; an. 1699; ff. 143 Maxime le Péloponnésien, L Apocalypse (en grec-vulgaire). fol. 140v: colophon: Ιωάννης Ρώσος Γούναρις 186/34903 Papier; 0,204 x 0,155; XVIe s.; pp. 934 Syméon de Thessalonique, Oeuvres. 187/34904 Papier; 0,343 x 0,216; XIXe s.; pp. 127 Mathieu hiérodidascale et archimandrite, grammaire de la langue grecque. 188/34905 Papier; 0,263 x 0,200; XIXe s.; pp Recueil épistolaire. -Introduction à l art poétique. 189/34906 Papier; 0,318 x 0,207; an. 1883; pp. 289 Ménologe Triôdion - Pentecostarion (Caramanli). 190/34907 Papier; 0,252 x 0,160; XIVe s.; pp ff. 2 Pollux, Onomasticon, inc. mut. είη δ αν ο μεν είσω περιρραντηρίων τόπος /34908 Papier; 0,162 x 0,122; ff. 95 Manuscrit musical / Στιχηράριον, Δοξαστικά, Ιδιόμελα / 192/34909 Papier; 0,210 x 0,154; XIXe s.; ff. 103 Ephraim le Syrien, Homélies (Caramanli). 193/34910 Papier; 0,330 x 0,230; XIXe s.; pp. 224 Evangéliaire et ménologe (Caramanli). 194/34911 Papier; 0,285 x 0,203; XIVe s.; ff. 196 inc. et Georges Cedrenus, Chronique, inc. mut. πιστούμενοι πανωλεθρίαν ότι πρώτον Λάμεχ βασιλεύς Θεόφιλος... κλπ. κατά του τοιούτου ανδρός και εις καθοσίωσιν εκ λοιδορίας 195/34912 Papier; 0,243 x 0,178; XVΙΙΙe s.; ff. 216 Paisios métropolite de Stagon, Vers etc. Sommaire du Nouveau Testament. 196/34913 Papier; 0,250 x 0,202; XXe s.; pp. 331 Homélies de Saint Chrysostome (Caramanli). 197/34914 Parchemin; 0,241 x 0,175; XIIIe s.; ff. 127 inc. Stichérarion. 19

20 198/34915 Papier; 0,296 x 0,214; XVIe s.; ff. 420 fol v; 335v-420: Jean Chalcédon CP. Patr. Homélies. fol : Théophylacte de Bulgarie, In Euangelia matutina. 199/34916 Papier; 0,212 x 0,155; XVIIIe s.; ff. 498 Eustratios Argentis de Chio, Syntagma sur la céne dominicale 200/34917 Papier; 0,161 x 0,112; ff. 305 Manuscrit musical avec introduction (Πασαπνοάρια, χερουβικά, κοινωνικά,...) 201/34918 Papier; 0,239 x 0,172; XVΙΙΙe s.; ff. 220 fol. 5-58v: Sagesse de Sirach. fol : Morale; Philosophie. 202/34919 Papier; 0,215 x 0,155; an. 1789; ff. 34 fol. 5-33v: Ignatios hiéromoine Sarafoglou, Extraits d études. 203/34920 Papier; 0,230 x 0,174; an. 1871; ff. 107 Chortakis, Logique. 204/34921 Papier; 0,232 x 0,175; XIXe s.; ff. 264 Manuscrit musical (Εκλόγιον). 205/34922 Papier; 0,234 x 0,165; an. 1817; ff. 223 Nouvelle Paradikè. Manuscrit musical. 206/34923 Papier; 0,202 x 0,130; an. 1905; pp Choix des Psaumes de David. 207/34924 Papier; 0,230 x 0,150; ff. 141 Manuscrit musical (Παπαδική). 208/34925 Papier; 0,230 x 0,160; ΧVΙΙΙe s.; pp. 206 Achilleus Tatius, De amoribus Clitophontis et Leucippae. 209/34926 Papier; 0,219 x 0,152; ff. 95 Manuscrit musical (Κεκραγάρια, αναστάσιμα). 210/34927 Papier; 0,154 x 0,102; ff. 134 Manuscrit musical (Χερουβικά, κοινωνικά). 211/34928 Papier; 0,192 x 0,123; XXe s.; ff. 243 Manuel de rhétorique et Discours. 212/34929 Papier; 0,166 x 0,111; pp. 346 Manuscrit musical (Ειρμολόγιον). 213/34930 Papier; 0,374 x 0,255; XIXe s.; pp

21 Evangéliaire (Caramanli). 214/34931 Papier; 0,305 x 0,215 ; ΧΙXe s.; pp. 42 Manuscrit français. Réflexions sur les conditions de l Empire Ottomane; l auter peut étre Italien. 215/34932 Papier; 0,291 x 0,203; an. 1855; pp. 481 Notes des cours de Médecine. 216/34933 Papier; 0,209 x 0,148; ΧΙXe-XXe s.; ff. 47 Tropaires. 217/34934 Papier; 0,217 x 0,161; ΧVΙΙe s.; ff. 46 Hilarion Kigalas, grammaire. 218/34935 Papier; 0,325 x 0,233; ΧVΙΙΙe s.; ff. 97 Cadastre (Caramanli). 219/34936 Papier; 0,300 x 0,200; ΧΙXe s.; ff. 228 Recueil épistolaire (an ). 220/34937 Papier; 0,339 x 0,244; ΧΙXe s.; ff. 219 Evangéliaire. (caramanli) 221/34938 Papier; 0,300 x 0,220; ΧIVe s.; pp. 199 inc. et Iohannes Chrysostomus, Homiliae (Ia Homilia in Ephes., M. 62, 79; inc. mut. επί της ενώσεως το σώμα λαμβάνομεν; ultima Homilia 5 in 2a Thess. (M. 62, 491) και της των διακονουμένων ημίν ψυχής κη/ 222/34939 Papier; 0,200 x 0,152; ΧVΙe-ΧVIIe s.; ff fol. 1-51: Imprimé (Lettres) fol : Phalaris, Apollonius Tyaneus etc. Epistulae fol : Imprimé (Lettres) 223/34940 Papier; 0,222 x 0,160; ΧΙXe s.; ff. 368 [De l oeuvre de Dorothée Proios] Histoire des Sultans. 224/34941 Papier; 0,212 x 0,150; ΧVe-XVIe s.; et XVIIe s; ff. 648 fol : XVIIe s. διάφορα χέρια fol. 268: date: an 1670 mai, αχο μαϊου. fol. 1-72: Basile de Césarée, De la virginité (en grec vulgaire). fol v: Dictionnaire des Thériaques de Nicandre (XVIIe s.) fol : Syntaxe. fol v: De l art poétique. 21

22 fol : Mathématarion. fol : Théophile Corydallée, Introduction a la philosophie. fol : Eloge adressé au prince de Hongrie Valachie Constantin, fol. 640v-648: Basilius Caesariensis, De libris graecis non legendis 225/34942 Papier; 0,211 x 0,159; ΧVΙΙe s.; ff. 294 v. Morton Smith, XVIII-XIXe s. Isidore Pelusiote, Lettres. fol. 289v: copiste: ελάχιστος Δούκας Θάσιος. 226/34943 Papier; 0,205 x 0,155; deuxième moitié du ΧVΙe s.; ff. 103 fol. 1-89v: Explication des morceaux, des Evangiles des dimanches. 227/34944 Papier; 0,211 x 0,158; ΧVΙΙe s.; ff. 93 Nicetas David Paphlago, Commentarii in Gregorii Nazianzeni tetrasticha, monasticha etc. 228/34945 Papier; 0,220 x 0,159; ΧVΙΙΙe s.; ff. 93 Eleménts de géographie. f. 54: Vincent Damodos, Eléments de géometrie et cosmographie. Nicéphore Blemmyde, Eléments de logique. f. 54: an αψλη (=1738) 229/34946 Papier; 0,222 x 0,153; ΧΙΧe s.; ff. 245 Manuscrit musical (Papadiké nouvelle) fol. 245v: colophon: Dorothée hiéromoine de Cesarée, an /34947 Papier; 0,220 x 0,164; post (f. 122); ff. 149 Manuscrit musical (Χερουβικά) fol. 1v: Posseseur: Eglise de Saint Théodore. 231/34948 Papier; 0,163 x 0,105; ΧVΙΙΙ-XIXe s.; pp. 216 Stamatios le pretre ; Discours fol. 1: Possesseur: Κοινότης Ηρακλείσης (Ηρακλείτσα Marmaracreglisi-Μητρόπολη Νικομηδείας). 232/34949 Papier; 0,153 x 0,106; ΧVΙΙe s.; ff. 171 Vocabulaire latin-grec. 233/34950 Papier; 0,198 x 0,145; ΧVΙΙΙe s.; pp. 332 fol. 1: Ignatios hiéromoine Sarafoglou (an. 1759). Dionysios archimandrite du monastère d Iviron, Histoire de Russie (an à Moscou, tirée de textes slaves). Provenance : Adrinople? 234/34951 Papier; 0,207 x 0,150; an fol. 1; ff. 250 fol. 1-? : Théophile Corydallée, Sommaire d art rhétorique. 22

23 fol. 110-? : Alexandre Mavrocordatos, Sommaire d art rhétorique. fol. 227: Aphtonius, Progymnasmata fol. 109v: Possesseur : Démétre Proios? 235/34952 Papier; 0,183 x 0,122; ff. 459 Manuscrit musical / Κεκραγάρια, Πολυέλεοι, Χερουβικά... / fol. 1v: Prossesseur: Esaie moine de Karsa an /34953 Papier; 0,162 x 0,115; an. 1820; ff. 457 Théophane moine et Grégoire hiéromoine, Miracles de Saint Nil au Mont-Athos près de la Skite de Kavsokalyvies en l an /34954 Papier; 0,133 x 0,094; ff. 145 Manuscrit musical (Ευλογητάριον, Πολυέλεοι, Χερουβικά...) 238/34955 Papier; 0,154 x 0,114; ΧΙΧe s.; ff. 125 Manuscrit musical (Δοξαστικά). 239/34956 Papier; 0,120 x 0,093; ΧΙVe s.; ff. 177 fol. 9-?: Maximus Confessor, De caritate, capitula 400 (M. 90, 961- ) (Lacunes, Textes brefs insèrès). fol : Damasius PP., Professio fidei Paulino praescripta. fol. 174v-177v: Historia uetera ex historiis ecclesiasticis excerpta, inc. Πάλιν τοίνυν ο Βάλης την Εδεσέων ποίμνην... Provenance: v. f. 1: Au XVI s. apparteneit à un Venitien. 240/34957 Papier; 0,151 x 0,130; ΧΙXe s.; pp. 439 Manuscrit musical (Μουσικόν απάνθισμα) fol. 1 an /34958 Papier; 0,165 x 0,117; ff. 169 Manuscrit musical (Χερουβικά, Κοινωνικά...) 242/34959 Papier; 0,216 x 0,154; an (fol.3; fol. 280); ff. 280 Matthaeus Blastares, Nomocanon. 243/34960 Papier; 0,212 x 0,145; ΧVΙΙΙe s.; (?) ff. 134 Hippocrate, Aphorismes (en langue parlée). fol. 6: Possesseur: Bibliothèque grecque de Césarée. fol. 128v: date: an /34961 Papier; 0,152 x 0,110; an. 1821; ff. 215 inc. mut. Manuscrit musical (Ειρμολόγιον, Καλοφωνικόν). 245/34962 Papier; 0,168 x 0,115; ΧΙΧe s.; ff. 215 inc. Manuscrit musical (Ευλογητάρια και λειτουργίαι). 23

24 246/34963 Papier; 0,207 x 0,140; ΧΙVe-ΧVΙe s.; ff. 208 inc. 1v: «Ευλογητάρια εις κοιμηθέντας»... Νεκρώσιμος και Ευχελαίου ακολουθίαι». fol. 1-15v: main 1 XVIe s. fol v: main 2 XIVe s. fol v: main 3 XVe s. Lacune au fol. 165 v 247/34964 Parchemin; 0,290 x 0,213; ΧΙΙe s.; ff. 220 fol v: Actes et Epîtres des Apôtres. fol. 1-3; : inc. et (Actes de S. Paul d un autre manuscrit du XIe s.) 248/34965 Papier; 0,210 x 0,155; ΧVΙe s.; pp. 584 fol : Syméon de Thessalonique, Oeuvres. 249/34966 Papier; 0,200 x 0,144; ΧVΙΙΙe s.; ff. 86 Ignatios de Nazianze, Chronographie de la Sainte Bible (autographe). Provenance: Andrinople. 250/34967 Papier; 0,222 x 0,159; ΧΙXe s. et XIVe s.; ff. 218 Théophile Corydallée, Nicéphore Grégoras, Maxime Margounios etc. Μελετίου του Σοφού, Ιατροσόφιον, Βροντολόγιον κλπ. fol : Περί του νομικού Πάσχα (XIVe s.) (Αδρ. 1164) 251/34968 Papier; 0,230 x 0,165; XVIe-ΧVΙΙe s.; ff. 151 inc. Ménées de Février et Mars. 252/34969 Papier; 0,207 x 0,153; XVIIe-ΧVIΙΙe s.; ff. 214 Mathématarion (Isocrate, Lucien, Plutarche). 253/34970 Papier; 0,210 x 0,150; ΧVΙIΙe s.; ff. 59 Noms à commémorer du monastère de Pammakaristos εν τω Μέλανι κόλπω 254/34971 Papier; 0,212 x 0,157; début XΙXe s.; pp. 287 Mathématarion (Isocrate, Gérasime Vlachos, Genadios CP. etc. etc.) 255/34972 Papier; 0,293 x 0,207; XIVe s.; ff. 312 inc. Synaxaire Avril-Novembre. 256/34973 Papier; 0,194 x 0,150; XXe s.; pp. 299 Duruy (?) Histoire du moyen âge (traduite en grec par C. Macridis). 24

25 257/34974 Papier; 0,211 x 0,150; XIXe s.; ff. 52 Mathématarion de C. Zachariades. 258/34975 Papier; 0,147 x 0,107; an. 1700; ff. 294 Manuscrit musical (Triodion et Pentecostarion). 259/34976 Papier; 0,195 x 0,145; XIXe s.; ff. 239 Mathématarion (Lysias, Thucidide etc.). 260/34977 Papier; 0,177 x 0,115; ff. 119 Manuscrit musical (Κεκραγάρια). 261/34978 Papier; 0,198 x 0,140; XVIIIe s.; ff. 105 Rhétorique : Aphtonios, Progymnasmata (traduction par Anastase Papavassilopoulos). 262/34979 Papier; 0,230 x 0,162; XVIIIe s.; ff. 67 inc. et Εξαποστειλάριον. Θεωρία της ύστερης κρίσεως. Διήγησις πάνυ ωφέλιμος. 263/34980 Papier; 0,212 x 0,155; XVe s. et an et 1767(?); pp. 70 De mensibus. De 12 zodiacis (Caramanli ou grec et turc?). 264/34981 Papier; 0,264 x 0,190; XVe et XVIe s.; ff. 61 inc. et fol. 1: S. Basilii Caesariensis, Vita. fol. 26: Andreas Cretensis, In Lazarum. Andreas Cretensis, In Ramos Palmarum (M. 97, 98). fol. 45: Georgius Nicomediensis, In Crucifixionem. fol. 56: Epiphanius Cypri episc., In sepulturam Domini. 265/34982 Papier; 0,279 x 0,193; XXe s.; ff. 333 Manuscrit Caramanli. 266/34983 Papier; 0,205 x 0,153; XIXe s.; ff. 70 inc. et Théologie dogmatique. 267/34984 Papier; 0,201 x 0,140; ff. 137 Manuscrit musical (Δοξαστικόν). 268/34985 Papier; 0,219 x 0,160; an ; ff. 251 Tropaires, Ménée d Août. fol. 251v: δια χειρός γραμματικού του Κρητός an

26 269/34986 Papier; 0,215 x 0,157; ff. 439 Manuscrit musical (Στιχηράριον του ενιαυτού). 270/34987 Papier; 0,220 x 0,155; XVIIe s.; ff. 280 Geronticon. 37 cahiers. fol. 280: copiste: Antoine hieromonachos, an f. 182v: Possesseur: fils de Poulaky an /34988 Papier; 0,210 x 0,154; XVIe s.; ff. 313 Apostolos (Lectures des Epîtres). 272/34989 Papier; 0,220 x 0,160 ; an. 1647; ff. 373 Homélies de Gennadios Scholarios, de Grégoire de Nysse, de Jean Chrysostome. Extraits du Diadoque etc. etc. fol. 1: Copiste et posseseur: Ιωσήφ ιερομόναχος εφημερεύων εν τη πόλει της Αίνου. fol. 469: Syméon métropolite d Euchaïte, Lettre à Jean moine. p. 468: an pp : main 1 an pp ; 679-fin: main 2 pp : main 3 Georges Coressios. 273/34990 Papier; 0,270 x 0,194; XVIIIe s.; ff. 255 Photius CP patr., Epistula ad Michaelem archontem Bulgariae. Lucianus, Bio Basilius Caesariensis, Homiliae in Psalmos... etc. 274/34991 Papier; 0,310 x 0,212; XVIIe-XVIIIe s. (?); ff. 359 Nomocanon, Vactiria archiereon fol. 30: copiste: Ιάκωβος ιερομόναχος αρχιμανδρίτης και επίτροπος Ιωαννίνων... an (v. Cuinis) fol. 343: possesseur: Μητρόπολις Τοκατίου Νεοκαισαρείας an /34992 Papier; 0,310 x 0,212; XIXe s.; pp. 127 Evangéliaire (Caramanli). 276/34993 Papier; 0,330 x 0,230; XVIIIe s.; ff. 301 Hiérothée métropolite de Drystras, Répertoire des mots des discours de St. Jean Chrysostome. 277/34994 Papier; 0,161 x 0,109; ff. 85 Manuscrit musical / Εωθινά, Ιδιόμελα, Χερουβικά κλπ. 278/34995 Papier; 0,214 x 0,150; XVe s.?; ff. 90? Ménée de Décembre (1-14 Décembre). 26

27 279/34996 Papier; 0,279 x 0,203; XVIIe et fin XVIIIe s.; ff. 40 Juridica quaedam Officia ecclesiae Ordo thronorum Leonis VI Sapientis Lexicum Juridicum Anastasius Antiochenus, Maximus Confessor: Excerpta. 280/34997 Papier; 0,220 x 0,163; XIXe s.; ff. 150 Manuscrit musical (Στιχηράριον). 281/34998 Papier; 0,190 x 0,140; XVIe s.; ff. 194 inc. et Iuridica quaedam Nomocanon in lingua vulgari De metropolis Officia ecclesiae Formulae epistulandi 282/34999 Papier; 0,235 x 0,168; an ; ff. 303 Mathématarion (Démosthèna, Canons etc.). 283/35000 Papier; 0,151 x 0,104; pp. 262 Manuscrit musical (Χερουβικά). 284/35001 Papier; 0,152 x 0,109; ff. 451 Manuscrit musical (Ανοιξαντάρια, Κεκραγάρια κλπ.). 285/35002 Papier; 0,152 x 0,106; an. 1560; ff. 203 Iohannes Ieiunator, Nomocanon Iuridica quaedam fol. 203v: copiste: Νικόλαος πρεσβύτερος... και το Πατρονόμιον] Θεολογήτου πέλων... an /35003 Papier; 0,152 x 0,115; ff. 280 Manuscrit musical (Πολυέλεοι, Δοξολογίαι...) 287/35004 Papier; 0,150 x 0,108; fin. XIXe s.; ff. 19 Acolouthie funébre (Caramanli) και Ελληνική. 288/35005 Papier; 0,191 x 0,137; XIXe s.; ff. 157 Manuscrit musical (Αναστασιματάριον). 289/35006 Papier; 0,195 x 0,145; XIXe s.; ff. 107 Mathématarion. 290/35007 Papier; 0,237 x 0,160; ff. 121 Manuscrit musical (Ευλογητάρια, Αντίφωνα...) 291/35008 Papier; 0,204 x 0,155; XVIIIe-XIXe s.; ff

28 Commentaires à l Histoire d Hérodien. 292/35009 Papier; 0,212 x 0,150; XVIIe s.; ff. 46 Canons à la Vierge. 293/35010 Papier; 0,213 x 0,155; XVIIe-XVIIIe s.; ff. 155 fol. 1 : Posseseur et copiste : Ιωσήφ ιερομόναχος Georges rhéteur d Ainos, De l église. Théophile Corydallée, Modèles des Lettres. Synesius, Lettres. Porphyrius, Introduction etc. etc. Nicéphore Calliste Xanthopoulos, Synopsis de la Bible. 294/35011 Papier; 0,240 x 0,168; XIXe s.; pp. 383 Synaxaires de Novembre (Caramanli). 295/35012 Papier; 0,230 x 0,164; XVIIIe-XIXe s.; ff. 334 Mathématarion. 296/35013 Papier; 0,215 x 0,170; an. 1851; ff. 262 Constantin Typaldos métropolite, Dogmatique, Morale, Théologie, Catéchèses, Rhétorique. fol. 262v: copiste: Ιορδάνος Ζωσιμάς. 297/35014 Papier; 0,154 x 0,102; ff. 300 Manuscrit musical (Στιχηράριον Καλοφωνικόν). 298/35015 Papier; 0,144 x 0,096; ff. 181 Manuscrit musical (Κοινωνικά του ενιαυτού). 299/35016 Papier; 0,189 x 0,160; an. 1773; ff. 319 Xénophon, Education de Cyrus (traduction en grec moderne). 300/35017 Papier; 0,210 x 0,150; an. 1819; ff. 211 Manuscrit musical (Στιχηράριον). 301/35018 Papier; 0,233 x 0,175; an. 1818; ff. 181 Manuscrit musical (Στοιχηράριον). 302/35019 Papier; 0,211 x 0,156; XVIIIe s.; pp. 707 Gregorius Nazianzenus, Homiliae. 303/35020 Papier; 0,206 x 0,152; XIXe s.; ff. 119 Mathématarion (grammaire). 304/35021 Papier; 0,218 x 0,146; XIVe-XVe s.; pp. 130 Grammaire. inc. Τα εικοσιτέσσερα γράμματα... ω σχετλιαστικόν, κλητικόν και υπαρκτικόν ψιλούμενον. 28

29 305/35022 Papier; 0,205 x 0,152; XVΙΙΙe s.; ff. 135 Euclide, Géometrie. 306/35023 Papier; 0,213 x 0,145; XIVe-XVe s.; pp. 71 Canones Conciliorum et Apostolorum: Excerpta. 307/35024 Papier; 0,215 x 0,156; an. 1660; pp. 293 Théodore Prodrome, Commentaires aux canons... de Jean et de Cosmas. p. 293: colophon: Μεθόδιος Ηρακλείας, an /35025 Papier; 0,156 x 0,113; ff. 176 Manuscrit musical (Κεκραγάρια, Ιδιόμελα, Κοινωνικά, Δοξολογίαι). 309/35026 Papier; 0,202 x 0,149; αν. 1789; ff. 28 inc. mut. Guide de savoir-vivre. 310/35027 Papier; 0,213 x 0,152; XVe (?) et XVIe s.; ff. 181 inc. et Iohannes Chrysostomus, Homiliae Iohannes Chrysostomus, Homiliae in decem virgines. fol. 1- : main 1 XVIe s. inc. et fol : main 2 XVe s.? 311/35028 Papier; 0,325 x 0,225; XIXe s.; pp. 267 Evangéliaire (Caramanli). 312/35029 Papier; 0,332 x 0,213; an. 1760; pp. 321 Samuel de David de Chaldée, Nomocanon p. 320: copiste: Χαλδίας Σαμουήλ εκ Τοκατίου Νεοκαισαρείας an /35030 Papier; 0,293 x 0,207; an. 1673; pp. 634 Symeon de Thessalonique, oeuvres p. 634 colophon : «Νεκτάριος ιδιώτης τε και Σιναίτης ο εξ Αγίας μαύρας an εν Κωνσταντινουπόλει 314 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, χρονολογία 1127, 159 φύλλα 315 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, 11 ος αιώνας, 3 φύλλα (30,2) 316 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, 11 ος αιώνας, 298 φύλλα, από την Καλλίπολη (30,3) 317 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, 11 ος αιώνας, 215 φύλλα από την Καππαδοκία (30,4) 318 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, χρονολογία 1300, 337 φύλλα από την Καισάρεια (30,5) 29

30 319 Περγαμηνό χειρόγραφο με ομιλίες, 10 ος αιώνας, 159 φύλλα από την Αργυρούπολη (30,6) 320 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, 13 ος αιώνας, 216 φύλλα (30,7) 321 Ευαγγελιστάριο αρμενικό, χρονολογία 1581, 237 φύλλα (30,8) 322 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, 12 ος /13 ος αιώνας, 207 φύλλα, (ΤΑ/544) 30

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ CATALOGUE OF MANUSCRIPTS COLLECTION BENAKI MUSEUM

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ CATALOGUE OF MANUSCRIPTS COLLECTION BENAKI MUSEUM ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ CATALOGUE OF MANUSCRIPTS COLLECTION BENAKI MUSEUM Cote: 1. Papier; 0,185 x 0,135; XVe s.; ff. 338 et ff. 1-19 f. 1-19: Georges Pissides, Sur l Hexameron (M 92, 1425-1578) f. 20

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ CATALOGUE OF MANUSCRIPTS COLLECTION BENAKI MUSEUM

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ CATALOGUE OF MANUSCRIPTS COLLECTION BENAKI MUSEUM ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ CATALOGUE OF MANUSCRIPTS COLLECTION BENAKI MUSEUM Cote: 1. Papier; 0,185 x 0,135; XVe s.; ff. 338 et ff. 1-19 f. 1-19: Georges Pissides, Sur l Hexameron (M 92, 1425-1578) f. 20

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Η Ανω Σκοτίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Ολυμπου. Σήμερα είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται τους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS N O T I C E B I O G R A P H I Q U E Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS Lectrice étrangère à l Université Aristote de Thessalonique à la faculté des lettres Département de langue et littérature françaises

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 Révision 23.4.09 Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 2 3 Introduction Présentation générale L Evangile selon Marc qu on peut lire en grec aujourd

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΒΑ0027 310Χ208 Χαρτί 180 - Μηναίον Μηνός Μαρτίου 1525 Ελληνική. 2 ΠΒΑ0039 305Χ210 Χαρτί 126 - Ποικίλου περιεχομένου 18ος-19ος Ελληνική

1 ΠΒΑ0027 310Χ208 Χαρτί 180 - Μηναίον Μηνός Μαρτίου 1525 Ελληνική. 2 ΠΒΑ0039 305Χ210 Χαρτί 126 - Ποικίλου περιεχομένου 18ος-19ος Ελληνική Α/Α Όνοµα Κώδικα Διαστάσεις Υλικό Φύλλα Πφ. Περιεχόµενο Χρονολογία Γλώσσα 1 ΠΒΑ0027 310Χ208 Χαρτί 180 - Μηναίον Μηνός Μαρτίου 1525 2 ΠΒΑ0039 305Χ210 Χαρτί 126 - Ποικίλου περιεχομένου 18ος-19ος 3 ΠΒΑ0019

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004.

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωμανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 17 MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(l)A - MALVASIA Edited by Ilias Anagnostakis

Διαβάστε περισσότερα

L enseignement du grec à l école élémentaire

L enseignement du grec à l école élémentaire 1 L enseignement du grec à l école élémentaire H διδασκαλία των Ελληνικών στο Γαλλικό Δημοτικό Cycle 2 : CP/CE1 L enseignement du grec est organisé à raison de 2 séances par semaine. Une enseignante de

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................................... 11 1. Η πάλη των τάξεων............................................... 15 2. Ο πόλεμος των πόλεων............................................

Διαβάστε περισσότερα

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque MINIST ÈRE DE L ÉDUCATION, DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DES CULTES C E N T R E D E L A L A N G U E G R E C Q U E Guide Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ο ΦΥΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M. PROUST ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ»

2.3. Ο ΦΥΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M. PROUST ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» 2.3. Ο ΦΥΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ M. PROUST ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» Ο Μarcel Proust αναζητώντας τον «χαμένο χρόνο» 9 αναβιώνει θέματα των ιμπρεσσιονιστών ζωγράφων. Εδώ ευρίσκεται η ουσία ενός παραισθητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL Διευθύντρια Τομέας έρευνας : Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο. Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας (17 ος 19 ος αιώνας). Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες: Αλ.Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος

Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες: Αλ.Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

In ramos palmarum (homilia 3a) (sub nomine Joannis Chrysostomi) Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὰ βαΐα

In ramos palmarum (homilia 3a) (sub nomine Joannis Chrysostomi) Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὰ βαΐα In ramos palmarum (homilia 3a) (sub nomine Joannis Chrysostomi) Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὰ βαΐα Ηδη τῆς δεσποτικῆς πανηγύρεως προλάμπει τὰ χαρίσμα τα, ἤδη τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ:

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Εκδοτική Επιτροπή: Βασιλική Κοντορίνη Σπυριδούλα Κοντορλή-Παπαδοπούλου Βασίλης Νιτσιάκος Κωνσταντίνος Κόμης ISBN

Εκδοτική Επιτροπή: Βασιλική Κοντορίνη Σπυριδούλα Κοντορλή-Παπαδοπούλου Βασίλης Νιτσιάκος Κωνσταντίνος Κόμης ISBN Εκδοτική Επιτροπή: Βασιλική Κοντορίνη Σπυριδούλα Κοντορλή-Παπαδοπούλου Βασίλης Νιτσιάκος Κωνσταντίνος Κόμης Ο συγγραφέας κάθε μελέτης έχει και την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό της ISBN 960-233-062-7

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε Ν Α Κ Η M U S É E B E N A K I Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Α Θ Η Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-ΛΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-ΛΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (Κ-ΚΟΝΩΝ) ΤΟΜΟΣ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΚΟΞ-ΜΑΓΝ) ΤΟΜΟΣ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΜΑΓΟΣ-ΟΘ) ΤΟΜΟΣ 9

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (Κ-ΚΟΝΩΝ) ΤΟΜΟΣ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΚΟΞ-ΜΑΓΝ) ΤΟΜΟΣ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΜΑΓΟΣ-ΟΘ) ΤΟΜΟΣ 9 ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (Κ-ΚΟΝΩΝ) ΤΟΜΟΣ 7 2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΚΟΞ-ΜΑΓΝ) ΤΟΜΟΣ 8 3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΜΑΓΟΣ-ΟΘ) ΤΟΜΟΣ 9 4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΟΙ-ΠΤΕ) ΤΟΜΟΣ 10 5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΠΤΗΝΩΝ-ΣΩ) ΤΟΜΟΣ 11 6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Σύµφωνα µε την απόφαση Γ2 / 61692 / 13-06-2002 του ΥΠΕΠΘ 1. ΛΕΞΙΚΑ 1. Le dictionnaire des

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη GK7727 Δεύτερος έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Hubble Το Hubble είναι ένα τελειοποιημένο ρομποτικό διαστημικό τηλεσκόπιο, που εκπέμπει από τη εξωτερική ατμόσφαιρα, σε κυκλική τροχιά γύρω από τη γη και στα 593 km πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Τον διακεκριμένο διεθνώς νομικό επιστήμονα Καθηγητή Συμεών Συμεωνίδη είχε την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στη διάλεξη που σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ

ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ Σὰρλ Ζυλιὲ* Ο ΣΙΤΑΟ ΚΑΙ Ο ΣΕΖΑΝ Η ΙΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ τόσες πολλὲς μελέτες, τόσα πολλὰ δοκίμια, σὲ αὐτὸν καὶ στὸ ἔργο του

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B1 sur l

Διαβάστε περισσότερα

ATHANASSIOS SEMOGLOU

ATHANASSIOS SEMOGLOU ATHANASSIOS SEMOGLOU 1. Etat Civil Naissance : le 14 janvier 1967 à Thessalonique Situation familiale : marié, un enfant. Domicile : 3, Rue Notou, 153 42 Athènes, Grèce Adresse professionnelle: Université

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα Ιούνιος 2015 Επαγγελματικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Θέση: Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» 2014-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Comité scientifique : Maria Papadima (Université d Athènes) Despina Provata (Université d Athènes) Georges Varsos (Université d Athènes)

Comité scientifique : Maria Papadima (Université d Athènes) Despina Provata (Université d Athènes) Georges Varsos (Université d Athènes) Comité scientifique : Maria Papadima (Université d Athènes) Despina Provata (Université d Athènes) Georges Varsos (Université d Athènes) Lucile Arnoux-Farnoux (Université de Tours) Simos Grammenidis (Université

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Architectural Profiles. Aρχιτεκτονικά Profiles

Architectural Profiles. Aρχιτεκτονικά Profiles Architectural Profiles Aρχιτεκτονικά Profiles. Περιεχόμενα Aρχιτεκτονικά Profiles ST ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3-6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 8-10 RESSAC ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 11-12 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350.

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350. Μακεδονικά Τομ. 21, 1981 Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.439 Copyright 1981 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1981).

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ

Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΚΝΕ Χριστίνα Αγριαντώνη "Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, μια αποτυχημένη συνάντηση", στο: Ιστορία της Ελλάδας ίου 20ού αιώνα, τ. Β Γ, 1922-1940, Ο μεσοπόλεμος (επιμ. Χ. Χατζηιωσήφ),

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ (961)

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ (961) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι με τα εργαλεία του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα το δίκαιο της αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES CENTRE D ETUDES BYZANTINES, NÉO-HELLÉNIQUES ET SUD-EST EUROPÉENNES ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

L accord des Écritures : un gage de confiance pour le chrétien

L accord des Écritures : un gage de confiance pour le chrétien Anthony Glaise L accord des Écritures : un gage de confiance pour le chrétien Καὶ ὅτι, φημί, καινὴν διαθήκην διαθήσεσθαι [Jr 31.31] ὁ θεὸς ἐπήγγελται παρὰ τὴν ἐν ὄρει Χωρήβ, ὁμοίως αἱ γραφαὶ προεῖπον;

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνοϊταλικά του Σολωμού. Προβλήματα περιγραφής και ερμηνείας *

Τα ελληνοϊταλικά του Σολωμού. Προβλήματα περιγραφής και ερμηνείας * Δημοσιεύθηκε στο περιοδ. Πόρφυρας, τχ. 95-96 (αφιέρ. στον Διονύσιο Σολωμό), Ιούλ.-Σεπτ. 2000, σσ. 197-232 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Τα ελληνοϊταλικά του Σολωμού. Προβλήματα περιγραφής και ερμηνείας * Παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Λεοντακιανάκου

Ειρήνη Λεοντακιανάκου Ειρήνη Λεοντακιανάκου Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/πόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84 100 Τηλ. +302281097126 ileon@aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών

Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών Τερψιχόρη-Πατρίτσια ΣΚΩΤΤΗ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΗ' (2007) Σελ. 181-192 ΑΘΗΝΑ 2007 Τερψιχόρη-Πατρίτσια

Διαβάστε περισσότερα

2 Foucault M., Le pouvoir psychiatrique, Παρίσι, Gallimard, 2003.

2 Foucault M., Le pouvoir psychiatrique, Παρίσι, Gallimard, 2003. 1 Τζανάκης Μανόλης ** «Η έννοια του εαυτού στο ύστερο έργο του Michel Foucault» * 1. Εισαγωγή: µεθοδολογικές µετατοπίσεις στο έργο του Foucault Η ιστορία της σκέψης του Foucault θα µπορούσε κάλλιστα να

Διαβάστε περισσότερα