ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ MUSÉE BENAKI, ECHANGEABLES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ MUSÉE BENAKI, ECHANGEABLES"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ MUSÉE BENAKI, ECHANGEABLES Cote: 1/ Papier; 0,289 x 0,194; XIIIe XIVe s.; ff. 365 ff v; v: main 1 ff. Ir-v; v: main 2 XVIIe s. ff : blancs. fol v: Synaxaire de Septembre-Février. 2/ Papier; 0,242 x 0,167; XIXe s.; ff. 10 fol. 1-10v: Acolouthie de Saint Eustathe. 3/ Papier; 0,230 x 0, 153; XVIe s.; ff. 316 inc. mut. et (1 Janvier 27 Janvier). fol v: Menees de Janvier. Provenance: Adrinople. 4/ Papier; 0,232 x 0,170; XVIIIe s. ; ff. 307 fol. 3-13: Théophylacte de Bulgarie, Institutions royals (M. 126, ; 253- ) fol : Nicétas David Paphlago; Commentaires à l oeuvre de Saint Grégoire de Nazianze. fol v: Jean Zonaras, Introduction aux canons (M. 135, 421- ) fol v: Théodore Prodrome, Commentaire sur les canons de Cosmas et Jean les mélodes. fol : St Jean Damascène, Canon à la fête de Pâques avec commentaire anonyme. fol : Canon à la fête de Pantecôte et commentaire anonyme. Provenance: Adrinople. 5/ Papier; 0,230 x 0,160; a/2 XIXe s.; ff. 226 fol : Cahier d élève (Mathematarion). 6/ Papier; 0,265 x 0,195; XVIIIe s.; ff. 497 ff : blancs. fol : Manuscrit musical avec introduction. 7/ Papier; 0,250 x 0,154; XVIIIe XIXe s.; pp et L index est entier. Le texte: inc. et Page 1-9; p : Florilège avec index des chapitres. 8/ Papier; 0,225 x 0,152; XVIIIe s.; ff. 347 fol. 347: blanc. fol v: Manuscrit musical. 9/ Papier; 0,227 x 0,166; XVIIIe s. ff

2 ff. 1-3; : blancs. fol : Maxime Planudes, Lettres. 10/ Papier; 0,226 x 0,161; an (fol. 52v.); ff. 59 Fol. 1-52v: Nicéphore Blemmide, Logique Provenance: Adrinople 11/ Papier; 0,220 x 0,162; XVIIIe s.; ff. 276 Fol v: Théophile Corydallés, Logique. Provenance: Adrinople 12/ Papier; 0,209 x 0,145; an (f. 432); ff. 440v f. 432 nom du copiste Jean jerodiakonou date αψλστ (1756) fol v: Paisios métropolite de Gaza, Sermons. Provenance: Monastère de Sainte-Georges Peristereôtès (près de Zavria) an l an /34734 Papier; 0,210 x 0,156; XVIe s.; pp Inc. et p : Syméon de Thessalonique, Des sacraments de l église, inc. mut. p : Syméon de Thessalonique, De l église des pretres des diacres et de la communion (M. 155, 697 -) p : Syméon de Thessalonique, Expos. Symboli I-II (M. 155, 752- ) p : Syméon de Thessalonique, Articles XII sur la foi (M. 155, 820- ) p : idem, Réponses aux questions 1-85 (M ) p : Blanches p : idem, Sur le sacerdoce, 14/34735 Papier; 0,262 x 0,195; XIVe s. XVe s.; ff. 293 Inc. mut. ff : main 1, XIVe s. ff. 1-7v; : main 2 postérieurè. Fol v: Ménées de toute l année (inc. mut. 1 Sept.). 15/34736 Papier; 0,202 x 0,145; XVIe s. XVIIe s.; ff.200 fol. 4-35v: Extraits astrologiques (sur les neuf cieux; les planetes, le soleil etc. Περί βροντολογίου etc. fol : logique fol v: Grégoire de Nazianze, Sur le Fils et sur le Saint Esprit II fol. 57v-67v: Basile de Césarée, Sermon 12 sur la tristesse (M. 32, 1277) fol v: idem, Eclogé sur la patience, le jugement dernier, L autorité, la gourmandise (M. 32, 1288; 1297; 1305;?) fol v: Athanase d Alexandrie, Questions et réponses à Antiochus (M. 28, 597 ) fol. 189v-192v: idem, Sur la Trinité 2

3 fol. 192v-198: idem, Narration de la Croix de Beyrouth? (B.H.G. 781) Provenance: Adrinople 16/34737 Papier; 0,195 x 0,136; XIVe s, et XVe s,; ff.79 Numero tation quadruple: I pp. 1-18; II pp ; III pp ; IV pp I-III: XIVe s. IV XVe s. Quatre mains différentes. p. 1-18: Epictète, Manuel. p : Syméon Seth, Synopsis des dogmes des philosophes I p : Michel Psellos, Sur les meteores. p : Anonyme: Recueil et choix des philosophes. p : Anonyme:Recueil d histoires rélévés dans les textes de Saint-Gregoire de Nazianze sur la Theophanie. p : Libanios, De la mer Egée. Provenance: Adrinople 17/34738 Papier; 0,197 x 0,137; an p : Philippe Ioannou, Philosophie p : Philippe Ioannou, Logique p : Philippe Ioannou, Métaphysique p. 1-47: Philippe Ioannou, Morale 18/34739 Papier; 0,211 x 0,157; XVIIIe s.; pp. 304 p : Jean Damascène, De ceux qui sont morts dans la foi (M. 95, 248 ) p. 283: Jean Damascène, De la foi orthodoxe (M. 97, 789) Provenance: Adrinople 19/ Papier; 0,216 x 0,154 ; XVIIIe s. ; ff. 611 ff v: Aphonius Progymnasmata ff v: Mérmogenes, inventione oratoria ff : Rhetorica 20/ Papier; 0,232 x 0,170 an. 1750, ff. 212 ff : R bert Medecine traduite de latin 21/ Papier; 0,210 x 0,149 an. 1773; ff. 124 Manuscrit Karamanli Provenance: Adrinople 22/ Papier; 0,202 x 0,163; XVIIe s.; ff. 83 fol. 6: Arithmétique (en latin) 18e ιδίως για ανταλλαγές σε ιταλ. νόμισμα ff v: Manuel de géomantie (traduit en grec du perse en 1748) fol. 62v: Paulus Silentarius, Carmen in Thermas Pythias. Euclidès, Géometrie. ff. 79r-v: Lettre à Georges Koressius Provenance: Adrinople 3

4 23/ Papier; 0,220 x 0,160; fin XVIIIe XIXe s.; ff. 317 pp : Dorothée Proios, Histoire de l empire Ottoman ( ) Provenance: Adrinople 24/34745 Papier; 0,223 x 0,162; 0,235 x 0,169; XVIIIe s.; ff. 90 inc. mut. fol. 1-89: Mathematarion 25/34746 Papier; 0,191 x 0,142; an. 1725; ff. 83 fol. 1-25: Aphthonius Sophista, Progymnasmata fol v: Georges Sougdouris, Introduction a la Logique d Aristote. fol. 80v: Colophon 26/34747 Papier; 0,229 x 0,164; XVIIIe s.; ff. 343 fol. 1-4: Remèdes Recueil des remèdes avec index fol : blancs 27/34748 Papier; 0,214 x 0,159; an. 1775; pp. 446 Manuscrit Caramanli Provenance: Adrinople 28/34749 Papier; 0,197 x 0,136; XVIIIe XIXe s.; ff. 155 fol v: Catéchèses 29/34750 Papier; 0,316 x 0,240; XIXe s.; ff. 50 Manuscrit Caramanli Evangiles des Dimanches 30/34751 Papier; 0,209 x 0,152; XV-XVIe s. et XVIe XVIIe s.; ff. 140 ff. 2-53: XV-XVIe s.; ff v: XVI-XVIIe s.; ff : XVIIIe s. fol. 3-40v: Jean d Ephèse, Contre les schismatiques fol : Pierre d Antioche, A l éveque de Venise fol v:??, Ad Sebastum Constantinum Palaeologum de fato orations I-II fol. 94: Marcus Eugenicus Ephesinus, Epistula ad Isidorum monachum (M. 160, 1193), Marcus Eugenicus Ephesinus, Epistula ad Gennadium, Gennadius II CP patr., Epistula ad Marcum Eugenicum, Marcus Eugenicus Ephesinus, Epistula ad Gennadium, 100v etc. fol. 101v 116v: Gennadius II CP patr., Ad Iosephum Thessalonicae de fato etc. fol : Maximus Margunius, Oratio funebris I Meletium patriarcham Alexandriae Provenance: Adrinople 31/34752 Papier; 0,160 x 0,108; XVIIIe s.; ff. 235 inc. mut. Rhétorique (Vincent Damodos, Macarios hierodiaere etc.) 4

5 32/34753 Papier; 0,210 x 0,150; XVIIIe s.; ff. 557 Discours des Pères sur les fêtes et les dimanches se l année. Possesseur: métropolite d Ephèse Mélétios. 33/34754 Papier; 0,218 x 0,159; XVIIIe s.; ff. 98 fol. 3-32v: Chapitres de l Ancien Testament en vers. fol : Hilarion Kigalas, Histoire des synodes. Provenance: Adrinople 34/34755 Papier; 0,211 x 0,147; XIIIe s. XIVe s.; ff.261 Actes et Epîtres des Apôtres. 35/34756 Papier; 0,220 x 0,160; XVIIIe XIXe s.; ff. 174 Guide de la peinture Είναι εκτεθειμένο, Μεταβυζαντινή Τέχνη 36/34757 Papier; 0,233 x 0,171; XVIIIe s.; ff. 255 Alexandre Mavrocordatos, Traité sur Aristote Provenance: Adrinople. 37. Vacat 38/34758 Papier; 0,275 x 0,200; XIXe s.; pp. 27 fol. 1-27: Acolouthie de la Sainte Vierge la Ρευματοκρατορούσα fol. 1: Possesseur: l eglise de Rodosto 39/34759 Papier; 0,211 x 0,151; XVIIIe s.; ff. 91 Oracles sur Mahomet; sur le Pape etc. Commentaires sur des passages des Ecritures fol. 1: Possesseur: Monastère de l Archange fol. 9: Possesseur: Monastère des Ταξιαρχών 40/34760 Papier; 0,207 x 0,143; XVIIIe s.; pp. 96 Ménées de Décembre fol. 1: Possesseur: Le prêtre Paschalis 41/34761 Papier; 0,206 x 0,150; XVIIIe s.; ff. 605 Nicodème l Hagiorite, Morale 42/34762 Papier; 0,143 x 0,098; XVIIIe s.; ff. 180 fol. 2-10: [Méthode de parler latin-grec] Dictionaire, Grammaire fol. 12: Grammaire, Métrique etc. Provenance: Andrinople 43/34763 Papier; 0,161 x 0,112; XVIIIe s. ff. 85 Hilarion Kigalas, Ancien et Nouveau Testament en vers. Provenance: Andrinople 5

6 44/34764 Papier; 0,147 x 0,102; XVIe s.; ff. 82 fol. 3: Théodore Prodrome, A Manuel Porphyrogénète, Grégoire de Nazianze, Sentences, De Officiis Andronic Paléologue, Chrysobulle fol. 34: Typicon du Mont-Athos et du Protaton fol. 47v: Documents d Aléxis Comnène et du prôtos Gabriel fol. 50: Jérémie CP patriarche, Lettre fol. 60v: N.Blemmyde, Léon de Sage, etc. 45/ Papier; 0,150 x 0,105; XVIIIe s.; pp. 316 Histoire des Dieux de la mythologie (traduit de l italien) 46/34766 Papier; 0,205 x 0,146; an. 1781; ff. 486 fol. 2-8: Antoine Byzantios, Grammaire fol. 10:Themistios, Basile de Cesaree, Gregoire de Nazianze Plutarque etc., Discours. Canons etc. fol : Epictète, Apophtegmes. Provenance: Adrinople 47/34767 Papier; 0,133 x 0,089; XVIIe s.; ff. 119 Méthode, Nomocanon 48/34768 Papier; 0,198 x 0,139; fin XIX s.; pp. 422 Matthieu Blastarès, Nomocanon (en langue parlee) 49/34769 Papier; 0,169 x 0,120; XVIIIe-XIXe s.; ff. 260 Pseudo-Callsthènes, Vie d Aléxandre (en langue parlee). 50/34770 Papier; 0,204 x 0,146; XVIIIe s.; ff. 37 -[Discours contre ceux qui blâment les vêtements sacerdotaux et les églises] -Du Sacerdoce 51/34771 Papier; 0,207 x 0,153; XVIIIe s.; ff. 136 Kyriakodromion (Caramanli) 52/34772 Papier; 0,150 x 0,104; XIXe s.; ff. 113 (Caramanli) 53/34773 Papier; 0,236 x 0,186; fin XVIIIe s. pp. 682 et pp. 26 [Real]: De la politique avec index des chapitres et index des mots par ordre alphabétique fol. 1: Ex-libris Georgio Zotino 54/34774 Papier; 0,229 x 0,169; XIXe s.; ff. 553 Discours d auteurs profanes et de Pères de l Eglise. 6

7 55/34775 Papier; 0,218 x 0,159; XVIIIe s.; ff. 308 Alexandre Mavrocordato, Traité sur Aristote fol. 305v: colophon: copiste an /34776 Papier ; 0,156 x 0,100 ; XVe-XVIe s. ; ff. 100 inc. des. Mut., mains 1-4 fol. 1 : De poenitentia : fragmentum, inc. Mut. Fol. 3: Canones conciliorum, Patrum Apostolorum Basilii Caesariensis: Ecloga Des. Mut. 57/34777 Papier; 0,309 x 0,213; XVIIIe s.; ff Géométrie -Mémoire sur les marées adressé à l archevêque Théophile de Campanie 58/34778 Papier; 0,201 x 0,150; XVIIe s.; 126 fol. 4-15: Epigrammes fol. 15v 27 : Florilège Théologique (S. Basile ; S. Jean Damascène, chap Très bref) fol v : Epigrammes fol. 47 : De XII articles, inc., De sept. Mystères fol. 55 : N. Blemmyde, Vers à Théodore II Lascaris Fragments divers fol v : Chronique brève (Adam-Iconoclasme) fol. 68 : Epigrammes, Lettres de Syméon Synesios à François Kokkos grand interprète (an. 1607) 59/34779 Papier ; 0,224 x 0,180 ; XVIIIe s. ; ff Arithmétique -Trigonométrie fol. 130v : colophon, an /34780 Papier; 0,195 x 0,141; XIVe XVe s.; ff. 68 fol. 4-49v: Dictionnaire vocum atticarum ex Manuele Moschopulo fol. 49v-51v: De ecclesia et presbyteris, inc. Δει τον αρχιερέα τον ψηφισθέντα fol : De sacra liturgia, inc. Ειδέναι πας οφείλει πιστός fol. 65: Nomina septem sapientum fol. 65v-66: Nicolaus Cabasilas, De uestimentis sacerdotum etc. f. 4: Possesseur: Ignatius Sarafoglou Provenance: Andrinople. 61/34781 Papier; 0,222 x 0,162; XVIIIe s.; pp. 380 Oraisons dominicales 62/34782 Papier; 0,149 x 0,102; XVIIIe ; pp. 229 inc. Epistolaire ecclèsiastique et formules des contrats. 63/34783 Papier; 0,188 x 0,134; XIVe XVe s.; ff

8 fol v: XIVe s. fol v: Euchologe et Evangéliaire fol. 148v-190v: Ménologe fol v: Ευχαί 64/34784 Papier; 0,266 x 0,194; XXe s.; pp. 206 an Evangéliaire (Caramanli) 65/34785 Papier; 0,335 x 0,246; XIXe s.; pp. 143 an Evangéliaire (Caramanli) 66/34786 Parchemin; 0,187 x 0,136; XIe-XIIe s.; ff. 341 ff. 1-4; ff. appurtenant a un manuscript sur deux colonnes: Xe XIe s.; Vies des Saints fol. 340: Possesseur Monastere Λαίζας? (an. 1610) fol. 5-10v: Vita tetractata S. Ioannis Climaci (B.H.G. 882 C) fol. 10v-12: Iohannes Raithuensis, Ad Iohannem Climacum (M. 88, ) fol : Iohannes Climacus, Epistula ad Iohannem Raithuensem (M. 88, ) fol : Iohannes Climacus, Scala Paradisi 1-30 (M. 88, 632- ). 67/34787 Papier; 0,320 x 0,220; XVIIIe s.; ff. 61 Georgius Coressius, In Iob. 68/34788 Papier; 0,237 x 0,154 et 0,316 x 0,230; XVIIIe s.; ff. 20 Liste des noms à commémorer pendant les messes an (Caramanli) 69/34789 Papier; 0,300 x 0,202; XIXe s.; ff. 120 Codex du Comité central spiritual ecclésiastique fondé en l an /34790 Papier; 0,318 x 0,208; XIXe s.; ff. 316 Index alphabétique (nominum et rerum) des oeuvres de S. Jean Chrysostome, Imprimées en /34791 Papier; 0,292 x 0,202; XIXe s.; ff. 195 fol. 194: colophon: an. 1828, Georges Anagnostes Tsoukalas Constantin Typaldos, Théologie dogmatique. 72/34792 Papier; 0,332 x 0,230; XIIIe XIVe s.; ff. 294 inc. Theognostos βλ. Ιβήρων χργφ. 16 ος αι. (Richard, Munitz). fol. 1-37: Theologic varia, De reliquiis; de fide; de sacra scriptura; de Constantino Magno; de Iuliano; Fragmenta ex geronticon fol. 37v-46: Amphilochius Iconiensis, De ultimo iudicio, inc. Οι την θείαν εκάστοτε και ψυχωφελή και θεόπνευστον 8

9 Cum fragmento ex gerontico. fol : Anastasius Sinaita, Περί διαφόρων υπομνημάτων, inc. Πάσα θυσία τω Θεώ προσφερομένη fol v: Anastasius Sinaita, Περί της των σωματικών επιθυμιών κράσεως inc. Η των σωμάτων επιθυμία γίνεται Basilius Caesariensis Maximus excerpta Iohn Chrysostomus etc. fol : Quaestiones et responsiones III: 1) De Paradiso; 2) De origine corporum; 3) De nomine fol. 57v-85: Florilegium asceticum, excerpta ex Iohanni Chrysostomi et excerpta varia Cum introductione, inc. «Ωσπερ εις το βλέπειν και ακούειν» fol v: Florilegium asceticum, intitulos XV, 1. Περί του έχοντος φόβον Θεού; XV, Μακαρίους περί υποταγής βίου fol : De Iobe, inc. Άνθρωπός τις ην εν χώρα αυσίτιδι ω όνομα Ιώβ fol. 93v: [Διαλέξεις και αντιρρήσεις]. Πρώτη του Ιώβ προς τους φίλους διάλεξις κεφ. α. Του Ελιφάξ διάλεξις Του Βαλ Του Σωφάρ fol. 126v: Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σειράχ fol v: Florilegium in capitulis (un texte par chapitre) Λόγος παραβολών inc. fol : Ο σοφός εν λόγοις προάξει εαυτόν Theognostos fol. 373: Proverbia cum interpretatione fol : Aesopi vita, inc. Ο κατά πάντα τον βίον γενόμενος, des. ώσπερ γαρ ο ήλιος λαμπρός και μέγας. 73. Vacat 74. Vacat 75/34793 Papier; 0,302 x 0,212; XVIIIe XIXe s.; ff. 148 fol. 24v: Possesseur: Monastère Saint Georges Le Περιστερεώτης Lexica (ex graeco vulgari in graecum atticum) 76/34794 Papier; 0,303 x 0,227; XVIIIe s.; pp inc. Théophile Corydallée, Περί Φυσικής ακροάσεως Avec scholies 77/34795 Papier; 0,215 x 0,161; XVIIe XVIIIe s.; ff. 88 fol. 6-85: Cyrillus Lucarios Alex, Aduersus Iudaeos fol. 87v-88v: Chronica brevia (an ) 78. Vacat 79/34796 Papier; 0,305 x 0,212; an. 1788; pp. 26 9

10 Acolouthie de cinq Martyrs p. 26 colophon: an. 1788, moine Gédéon de Skopelos à Κουτλουμουσίου 80/34797 Papier; 0,301 x 0,212; XVIIIe s.; pp. 238 Evangéliaire (Caramanli) 81/34798 Papier; 0,301 x 0,222; XIXe s.; pp. 48 Prières du carême et des Présanctifiés (Caramanli) 82/34799 Papier; 0,303 x 0,213; XIXe s.; ff. 85 Evangéliaire (Caramanli) 83/34800 Papier; 0,303 x 0,242; XIXe s.; pp. 121 Evangéliaire (Caramanli) 84/34801 Papier; 0,302 x 0,222; XIXe s.; ff. 84 Evangéliaire (Caramanli) 85/34802 Papier; 0,212 x 0,163; XIXe s.; ff. 87 Seraphim hié romoine. Discours ecclésiastiques (Caramanli) 86/34803 Papier; 0,192 x 0,143; an. 1856; ff. 73 Aléxandre Triantafyllidès Kephalas, Introduction à la Patrologie 87/34804 Papier; 0,219 x 0,155; XVIe s.; ff. 46 inc. Tropaires 88/34805 Papier; 0,222 x 0,175; XXe s.; pp. 179 an Prophéties, Lectures du Carême et des Présanctifiés (Caramanli) 89/34806 Papier; 0,242 x 0,169; an. 1823; ff. 131 Manuscrit musical (Δοξολογία, Χερουβικά, Κοινωνικά κ.τ.λ.) 90/34807 Papier; 0,219 x 0,160; ff. 268 Manuscrit musical 91/34808 Papier; 0,172 x 0,110 (?) ; an. 1811; ff. 309 Manuscrit musical (Δοξαστικάριον) 92/34809 Papier; 0,145 x 0,102; XVIIIe s.; ff. 214 Manuscrit musical (Δοξαστικό) 93/34810 Papier; 0,165 x 0,115; ff. 283 Manuscrit musical (Όρθρος, Ευλογητάριο, Χερουβικό κ.τ.λ.) 94/34811 Papier; 0,155 x 0,116; ff. 159 Manuscrit musical (Ειρμοί Καλοφωνικοί) 10

11 95/34812 Papier; 0,161 x 0,114; pp. 205 Manuscrit musical (Χερουβικά, Κοινωνικά, Ευλογητάρια κ.λ.π.) 96/34813 Papier; 0,200 x 0,158; ff. 158 Manuscrit musical (Ανοιξαντάριο, Κεκραγάρια, Ιδιόμελα) 97/34814 Papier; 0,205 x 0,143; ff. 185 Manuscrit musical (Χερουβικά, Κοινωνικά) 98/34815 Papier; 0,212 x 0,164; an. 1739; ff. 227 Manuscrit musical (Δοξαστικά, Ακολουθία Μεγάλης Εβδομάδος και Πεντηκοστής) fol. 226v: Colophon: an. 1739, Θεόδωρος Καπελέτης εκ Ναυπλίου 99/34816 Papier; 0,224 x 0,153; ff. 207 Manuscrit musical (Στιχηράριον) 100/34817 Papier; 0,194 x 0,147; XVIIIe s.; ff. 413 Manuscrit musical (Στιχηράριον) (Les signes diffèrent de ceux des autres mss. musicaux) 101/34818 Papier; 0,207 x 0,156; ff. 329 Manuscrit musical (Στιχηρά, Δοξαστικά) 102/34819 Papier; 0,213 x 0,148; XIXe s.; ff. 278 Manuscrit musical (Εκλόγιον, Κεκραγάριον, Αντίφωνα) Possesseur: Église de Tyana (an. 1900) 103/34820 Papier; 0,233 x 0,165 ff. 130 Manuscrit musical (Πασαπνοάρια) Possesseur: Eglise de Saint Theodore Κερμύρας En /34821 Papier; 0,234 x 0,175; pp. 461 Manuscrit musical (Ειρμολογικά και άλλα τροπάρια) 105/34822 Papier; 0,203 x 0,145; ff. 191 Manuscrit musical (Στιχηράριον) 106/34823 Papier; 0,222 x 0,160; ff. 142 Manuscrit musical (Παπαδική) Possesseur: Eglise de Saint Theodore Κερμύρας En /34824 Papier; 0,214 x 0,141; ff. 210 Manuscrit musical (Δοξολογίαι εις τους αίνους) Possesseur: Église St Nicholas en

12 108/34825 Papier; 0,181 x 0,121; ff. 328 Manuscrit musical (Δοξαστικάριον) 109/34826 Papier; 0,150 x 0,102; XVIe s.; ff. 140 inc. mut. fol. 1-85v: Κανόνες εκκλησιαστικοί μετά φθόγγων fol v: Κανόνες etc. και Μεγαλυνάρια fol. 136v: copiste: Άνθιμος ιερομόναχος του Παντοκράτορος (Αγίου Όρους) 110/34827 Papier; 0,230 x 0,130; pp. 181 Χειρόγραφο αραβικό έχει κοπτική σχέση Τέσσερα Ευαγγέλια και έχει εισαγωγή από τα κοπτικά χειρόγραφα : Mespah Eldolma Sy Idah El Khidma 111/34828 Papier; 0,210 x 0,140; ff. 114 Χειρόγραφο αραβικό 112/34829 Papier; 0,300 x 0,200; ff. 120 Χειρόγραφο αραβικό 113/34830 Papier; 0,350 x 0,250; ff. 204 Χειρόγραφο αραβικό 114/34831 Papier; 0,320 x 0,225; ff. 178 Χειρόγραφο αραβικό 115/34832 Papier; 0,320 x 0,220; ff. 162 Χειρόγραφο αραβικό 116/34833 Papier; 0,190 x 0,140; ff. 159 Χειρόγραφο αραβικό 117/34834 Papier; 0,360 x 0,260; ff. 281 Χειρόγραφο αραβικό 118/34835 Papier; 0,166 x 0,117; XVIIIe s.; ff. 16 Ακολουθία νεκρώσιμος του εξοδιαστικού των κοσμικών 119/34836 Papier; 0,234 x 0,162; ff. 121 des. Mut Manuscrit musical (Δοξολογίαι). fol. Iv: Possesseur: Église Saint Theodore de Kermyra (an.1867) 120/34837 Papier; 0,195 x 0,145; ff. 166 inc. mut. Manuscrit musical (Αναβαθμοί, οίκοι, μαθήματα, ειρμοί) 121/34838 Papier; 0,217 x 0,141; ff

13 inc. mut. Manuscrit musical (Μακαρισμοί, απόστιχα, κεκραγάρια) 122/34839 Papier; 0,221 x 0,155; XVIIIe s.; ff. 246 fol. 3-38: Εκ των του Δωροθέου ιερομονάχου Πρωίου του εκ Χίου fol : Théophile Corydallée, Περί των οκτώ βιβλίων της φυσικής ακροάσεως 123/34840 Papier; 0,217 x 0,145; XVIe s.; ff. 286 inc. Ménées de Janvier (8-29 Janvier) (sans vies des saints, sans lectures des écritures) 124/34841 Papier; 0,305 x 0,211; an. 1704; pp. 786 et ff Βακτηρία αρχιερέων fol. I: Ecrivain: Jacobe moine et archeveque de Jannina p. 786 date: αψδ (=1704) -Nomocanon étudié par D. Giny 125/34842 Papier; 0, 149 x 0,099; XVIIe s.; (an. 1663); ff. 225 Nomocanon fol. 217v: date: écrit au Mont-Athos 126/34843 Papier; 0,211 x 0,152; an. 1609; ff. 317 fol. 314v: colophon: Δανιήλ άζευκτος an Homélies de Saints Pères (St. Grégoire de Nazianze, Poèmes, Emmanuel grand rhéteur, Homelies; St. Jean Chrysostome, De Statuis I-) 127/34844 Parchemin; 0,144 x 0,123; XIIe s.; pp inc. Fautes d orthographe p : Liturgie de Saint Basile, inc. mut. Κρατήσων τους ολιγοψύχους παραμυθήσαι p. 30: Liturgie des Presanctifies, Τούτων των μυστηρίων σύ γαρ τας εαυτών υ/. 128/34845 Papier; 0,205 x 0,156; XVIIe-XVIIIe s.; ff. 158 Théodore Studite, Catechèses Théodore Studite, Testament Jean Climaque, Extraits et sentences sous forme de florilège 129/34846 Papier; 0,225 x 0,167; XVIIIe s.; pp. 614 I. Άλλεν. Ιατρική (εκ της λατινικής παρά του δοτόρ Αλεξάνδρου Γιαγκουλαίου του Βυζαντίου) 130/34847 Papier; 0,325 x 0,288; XVIIIe s.; ff. 269 inc. Ménées de toute l année (9 Septembre-29 Août) 13

14 131/34848 Papier; 0,285 x 0,195; XVe s. (an. 1422); ff. 217 inc. des mut. main 1, main 2, XVe s. fol v: Georgius Hamartolus, Ecloga ex Chronico (de l Ancien Testament à Jean le Porphyrogénète) fol. 212v: date: an fol v: Menandre, Sentences dans l ordre alphabétique fol. 215v: colophon: Αντώνιος παρεκκλησιάρχης της μονής του Χορτωίτου (an. 1415) f. 3: Possesseur: «εκ των του Ιωάννου Κυζικινού» 132/34849 Document sur papier timbré Reconnaissance de dettes (turc-caramanli) 133/34850 Papier; 0,216 x 0,150; XIVe s.; ff. 87 Isidore Pélussiote, Lettres I, avec scholies postérieures, des. αμφίβολός τις εκτομίας και είναι και ονομάζεσθαι. 134/34851 Papier; 0,200 x 0,145; XVIIe s.; ff. 84 Miniatures. fol. 1-25: Περί των μαγιστριανών κτλ. fol. 25: De Jerusaleme obsessa fol : Historia breuis de constructione monasteri Montis Sinai Αδρ. 1129: 135/34852 Parchemin; 0,243 x 0,178; XIe s.; ff. 143 inc. mut. pleine page Κανόνες, Στιχηρά και καθίσματα 136/34853 Parchemin; 0,251 x 0,186; XIIIe s.; ff. 261 (fin XIVe debut XVe s. v. Πολίτης Β Ζ, 1958) Des. mut. Miniatures Lacunes Pleine page ff. 1-30: papier; XIXe s. Evangelia I-IV cum menologio fol. 259v: colophon: Ιωάσαφ Provenance: Aenos 137/34854 Parchemin; 0,236 x 0,175; XIIIe s.; ff. 179 inc. mut. Pleine page Triodion fol. 178 colophon: Γεώργιος ο Μορ XV του εν τη ουλάδι an /34855 Parchemin; 0,250 x 0,175; Xe-XIe s.; ff. 171 inc. Pleine page Euangeliarum cum notatione ecphonetica (σημαδόφωνα) 139/34856 Papier; 0,273 x 0,198; XIVe s.; ff. 329 main 1 : fol ; XIVe s. 14

15 main 2 : fol ; XIVe s. Tropaires et vies des Saints fol : Tropaires de l annee fol. 229: colophon: «Μαλαχίας μοναχός» (ςωπα ) (Πολίτης (= 1373)) fol : Vies des Saints (3 Juin 26 Août) 140/34857 Parchemin; 0,346 x 0,260; XIe XIIe s.; ff. 222 inc. et Deux colonnes Euangeliarium cum notatione ecphonetica (σημαδόφωνα) 141/34858 Parchemin; 0,375 x 0,292; XIe ou plutot XIIe s.; ff. 246 inc. mut. Deux colonnes fol : main 2 postérieure Vies des Saints du mois d Août (1 Août-29 Août) Août 1: Maccabei Commentarius, inc. mut. περί τούτων και αποθανούμεθα (B.H.G. 1006) etc. etc. Août 29: Fin (B.H.G. 859) 142/34859 Parchemin; 0,235 x 0,175; IXe Xe s.; ff. 168 inc. Deux colonnes Euangelia I-IV v. n o /34860 Parchemin; 0,245 x 0,184; XIe XIIe s.; ff. 205 Pleine page Tropaires de Juin-Juillet 144/34861 Parchemin; 0,273 x 0,223; XIe-XIIe s.; ff. 141 inc. Deux colonnes -Περικοπαί του Ευαγγελίου μετά σημαδοφώνων. (euangeliarium?) 145/34862 Parchemin; 0,234 x 0,183; XIIe XIIIe s.; ff. 160 inc. Deux colonnes Euangeliarium 146/34863 Parchemin; 0,233 x 0,169; Xe-XIe s.; ff. 22 inc. Deux colonnes -Περικοπαί εκ των Ευαγγελίων v. n o /34864 Parchemin; 0,270 x 0,205; XΙe s.; ff. 401 inc. Pleine page fol : papier fol : palimpseste. Ecriture inférieure XIe s.; Evangeliaire. Deux dolonnes. Vies des Saints de Décembre-Novembre (ordre dérangé) Janvier 1 fol. 1-20v: [Basilii Caesariensis] Vita, inc. mut. Τούτου δε γενομένου και επαγγειλαμένου αυτού λόγον 15

16 Août 15 παρακλήσεως (B.H.G. 247; ) fol. 20v-42v: (B.H.G. 1631, 1632; 1634 f) etc., etc.. fol v: Iohannes Euchaitorum metr., In B.V.M. dormitionem (B.H.G. 1094) απόστολοι άλλοι άλλοθεν άρτι συνεκφανέντες αθρόον και/ 148/34865 Parchemin; 0,306 x 0,213; XIIIe s.; ff. 85 inc. fol. 1-2v: Photius, Canones de matrimonio, inc. et fol. 3-85v: Canones conciliorum, inc. mut. τούτο δέ φασιν ορίζομεν ίνα μη δια δισταγμόν και αμφιβολίαν του είτε εβαπτίσθησαν απαντοίεν οι πάντες βέλτιον οι δε δυσχερές. 149/34866 Papier; 0,310 x 0,215; XVIIIe s.; ff. 243 Georges rhéteur d Ainos, geronticon avec index (en langue parlée). fol. 227v: Possesseur: Monastère de St. Georges Περιστερεώτης fol. 243v: colophon: «χειρ Φιλόθεος μοναχός Ιβηρίτης ο Χίος» 150/34867 Papier; 0,300 x 0,208; XVe (?) s.; ff. 295 inc. mut. Lacunes Aucun début de vie Vie des Saints fol. 295v: Possesseur: της μονής Πανμακαρίστου εις το νησί όπου είναι εις το πλαγιάρι 151/34868 Papier; 0,370 x 0,260; XIXe s.; ff. 277 Les 4 Evangiles (Caramanli) 152/34869 Papier; 0,210 x 0,141; XVIe s.; ff inc. fol. 7-53v: κτήμα Γεωργίου ρήτορος της μητροπόλεως Αίνου, Ετυμολογικόν. fol : Démétre Staphidakès, Θεοτόκια, Ύμνοι. fol. 62v-125v: Agapetus diaconus, Capita paraenetica (?) fol : Άθλοι και μύθοι, cum commentario 153/34870 Papier; 0,202 x 0,151; XVIe s.; ff. 278 Apollinaris Laodicenus, Metaphrasis in Psalten (M. 33, 1627) 154/34871 Papier; 0,255 x 0,175; XIXe s.; ff. 522 Μαθηματάριον 155/34872 Papier; 0,214 x 0,155; an. 1837; pp. 414 Syméon de Thessalonique, Oeuvres (Caramanli) 156/34873 Papier; 0,222 x 0,167; XVIIIe s.; ff. 279 Μαθηματάριον 157/34874 Papier; 0,170 x 0,112; ff. 129 Manuscrit musical / Αι Ώραι / 16

17 158/34875 Papier; 0,153 x 0,104; pp. 260 Manuscrit musical. 159/34876 Papier; 0,184 x 0,148; an. 1777; ff. 39 Acolouthie de l Hieromartyr Modeste. 160/34877 Papier; 0,221 x 0,152; XVIIIe s.; ff. 154 Nicéphore Calliste Xanthopoulos, Interprétation aux αναβαθμοί (?) de l Octoechus. 161/34878 Papier; 0,207 x 0,147; XVIIIe s.; ff. 19 Acolouthie d Andronic, Tarachos et Probos. 162/34879 Papier; 0,311 x 0,206; XIXe s.; pp. 8 écrites Noms à commémorer (Caramanli). 163/34880 Papier; 0,200 x 0,131; XIXe s.; ff. 188 Mathematarion (an ). 164/34881 Papier; 0,229 x 0,150; ff. 330 Manuscrit musical / Δοξαστάριον / 165/34882 Papier; 0,223 x 0,152; ff. 275 Manuscrit musical / Ειρμολόγιον / 166/34883 Papier; 0,210 x 0,153; XVIIIe s.; ff. 208 Georges Phrantzès, Chronique. 167/34884 Papier; 0,236 x 0,175; XXe s.; pp. 256 L. Velkiou, Histoire Grecque. 168/34885 Papier; 0,222 x 0,142; ff. 387 Manuscrit musical / Χερουβικά, Κοινωνικά / inc. mut. 169/34886 Papier; 0,215 x 0,152; an. 1760; ff. 246 Mathèmatarion de l Hiéromoine Ignatios Sarafoglou. 170/34887 Papier; 0,333 x 0,240; XVIIIe-XIXe s.; pp. 131 Triodion, Pentecostarion et Ménée (?) (Caramanli). 171/34888 Papier; 0,209 x 0,154; début XIXe s.; pp. 164 grammaire latine pour les Grecs (grec-latin). 172/34889 Papier; 0,316 x 0,217; XVIIIe-XIXe s.; ff. 59 Evangéliaire (Caramanli). 173/34890 Papier; 0,208 x 0,150; XIXe s.; ff. 94 Introduction à la peinture. 174/34891 Papier; 0,167 x 0,116; ff

18 Manuscrit musical / Υμνολόγια, Κεκραγάρια,... κτλ. / fol. 237v: Possesseur: Θεόφιλος Παπανικολαΐδης (1853) 175/34892 Papier; 0,215 x 0,152; XVIe-XVIIe s.; ff. 151 fol. 1-97: Manuel hiéromoine et chartophylax de la grande église, Droit canonique (Parenté, mariages etc.) fol : Démétre Cydonés, Contre Mahomet d un certain Richard (traduit du latin) 176/34893 Papier; 0,210 x 0,157; XVIe-XVIIe s.; ff Syméon Antiochos protovestiarchis, De la valeur des nourritures par ordre alphabétique. -Extraits de Galien. 177/34894 Papier; 0,221 x 0,156; XVe s.; ff. 205 inc. mut. Euchologe fol. 201: colophon: Φιλόθεος ιερομόναχος fol : Acolouthie du mariage. 178/34895 Papier; 0,312 x 0,217; an. 1798; ff. 95 Acolouthie de Saint Georges fol. 2: copiste: Νικόδημος Νάξιος ο α...ος fol. 92: date: an /34896 Papier; 0,239 x 0,167; XIXe s.; ff. 303 fol. 3-10v: Iohannes Zonaras, Expositio Canonum Ioh. Damasceni (M. 135, 421- ) fol. 11- : Theodorus Prodromus, Commentarii in canones. fol.?-297: Nicéphorus Callistus Xanthopulus, Commentarius in canones. 180/34897 Papier; 0,340 x 0,229; XIXe s.; ff. 68 Acolouthie de Saint - Georges. 181/34898 Papier; 0,218 x 0,159; ff. 246 fol. 1v: Possesseur: Église de Saint Théodore (an. 1867) Manuscrit musical / eklogion 182/34899 Papier; 0,234 x 0,157; ff. 123 inc. mut. Manuscrit musical (Μεγαλυνάρια, Θεοτόκια κλπ.) fol. 1v: Possesseur: Église Saint Théodore de Kermyra 183/34900 Papier; 0,222 x 0,165; ff. 125 inc. mut. Manuscrit musical / Ειρμοί κλπ. / 184/34901 Papier; 0,322 x 0,229; an. 1881; pp. 204 Evangéliaire (Caramanli). 18

19 185/34902 Papier; 0,211 x 0,151; an. 1699; ff. 143 Maxime le Péloponnésien, L Apocalypse (en grec-vulgaire). fol. 140v: colophon: Ιωάννης Ρώσος Γούναρις 186/34903 Papier; 0,204 x 0,155; XVIe s.; pp. 934 Syméon de Thessalonique, Oeuvres. 187/34904 Papier; 0,343 x 0,216; XIXe s.; pp. 127 Mathieu hiérodidascale et archimandrite, grammaire de la langue grecque. 188/34905 Papier; 0,263 x 0,200; XIXe s.; pp Recueil épistolaire. -Introduction à l art poétique. 189/34906 Papier; 0,318 x 0,207; an. 1883; pp. 289 Ménologe Triôdion - Pentecostarion (Caramanli). 190/34907 Papier; 0,252 x 0,160; XIVe s.; pp ff. 2 Pollux, Onomasticon, inc. mut. είη δ αν ο μεν είσω περιρραντηρίων τόπος /34908 Papier; 0,162 x 0,122; ff. 95 Manuscrit musical / Στιχηράριον, Δοξαστικά, Ιδιόμελα / 192/34909 Papier; 0,210 x 0,154; XIXe s.; ff. 103 Ephraim le Syrien, Homélies (Caramanli). 193/34910 Papier; 0,330 x 0,230; XIXe s.; pp. 224 Evangéliaire et ménologe (Caramanli). 194/34911 Papier; 0,285 x 0,203; XIVe s.; ff. 196 inc. et Georges Cedrenus, Chronique, inc. mut. πιστούμενοι πανωλεθρίαν ότι πρώτον Λάμεχ βασιλεύς Θεόφιλος... κλπ. κατά του τοιούτου ανδρός και εις καθοσίωσιν εκ λοιδορίας 195/34912 Papier; 0,243 x 0,178; XVΙΙΙe s.; ff. 216 Paisios métropolite de Stagon, Vers etc. Sommaire du Nouveau Testament. 196/34913 Papier; 0,250 x 0,202; XXe s.; pp. 331 Homélies de Saint Chrysostome (Caramanli). 197/34914 Parchemin; 0,241 x 0,175; XIIIe s.; ff. 127 inc. Stichérarion. 19

20 198/34915 Papier; 0,296 x 0,214; XVIe s.; ff. 420 fol v; 335v-420: Jean Chalcédon CP. Patr. Homélies. fol : Théophylacte de Bulgarie, In Euangelia matutina. 199/34916 Papier; 0,212 x 0,155; XVIIIe s.; ff. 498 Eustratios Argentis de Chio, Syntagma sur la céne dominicale 200/34917 Papier; 0,161 x 0,112; ff. 305 Manuscrit musical avec introduction (Πασαπνοάρια, χερουβικά, κοινωνικά,...) 201/34918 Papier; 0,239 x 0,172; XVΙΙΙe s.; ff. 220 fol. 5-58v: Sagesse de Sirach. fol : Morale; Philosophie. 202/34919 Papier; 0,215 x 0,155; an. 1789; ff. 34 fol. 5-33v: Ignatios hiéromoine Sarafoglou, Extraits d études. 203/34920 Papier; 0,230 x 0,174; an. 1871; ff. 107 Chortakis, Logique. 204/34921 Papier; 0,232 x 0,175; XIXe s.; ff. 264 Manuscrit musical (Εκλόγιον). 205/34922 Papier; 0,234 x 0,165; an. 1817; ff. 223 Nouvelle Paradikè. Manuscrit musical. 206/34923 Papier; 0,202 x 0,130; an. 1905; pp Choix des Psaumes de David. 207/34924 Papier; 0,230 x 0,150; ff. 141 Manuscrit musical (Παπαδική). 208/34925 Papier; 0,230 x 0,160; ΧVΙΙΙe s.; pp. 206 Achilleus Tatius, De amoribus Clitophontis et Leucippae. 209/34926 Papier; 0,219 x 0,152; ff. 95 Manuscrit musical (Κεκραγάρια, αναστάσιμα). 210/34927 Papier; 0,154 x 0,102; ff. 134 Manuscrit musical (Χερουβικά, κοινωνικά). 211/34928 Papier; 0,192 x 0,123; XXe s.; ff. 243 Manuel de rhétorique et Discours. 212/34929 Papier; 0,166 x 0,111; pp. 346 Manuscrit musical (Ειρμολόγιον). 213/34930 Papier; 0,374 x 0,255; XIXe s.; pp

21 Evangéliaire (Caramanli). 214/34931 Papier; 0,305 x 0,215 ; ΧΙXe s.; pp. 42 Manuscrit français. Réflexions sur les conditions de l Empire Ottomane; l auter peut étre Italien. 215/34932 Papier; 0,291 x 0,203; an. 1855; pp. 481 Notes des cours de Médecine. 216/34933 Papier; 0,209 x 0,148; ΧΙXe-XXe s.; ff. 47 Tropaires. 217/34934 Papier; 0,217 x 0,161; ΧVΙΙe s.; ff. 46 Hilarion Kigalas, grammaire. 218/34935 Papier; 0,325 x 0,233; ΧVΙΙΙe s.; ff. 97 Cadastre (Caramanli). 219/34936 Papier; 0,300 x 0,200; ΧΙXe s.; ff. 228 Recueil épistolaire (an ). 220/34937 Papier; 0,339 x 0,244; ΧΙXe s.; ff. 219 Evangéliaire. (caramanli) 221/34938 Papier; 0,300 x 0,220; ΧIVe s.; pp. 199 inc. et Iohannes Chrysostomus, Homiliae (Ia Homilia in Ephes., M. 62, 79; inc. mut. επί της ενώσεως το σώμα λαμβάνομεν; ultima Homilia 5 in 2a Thess. (M. 62, 491) και της των διακονουμένων ημίν ψυχής κη/ 222/34939 Papier; 0,200 x 0,152; ΧVΙe-ΧVIIe s.; ff fol. 1-51: Imprimé (Lettres) fol : Phalaris, Apollonius Tyaneus etc. Epistulae fol : Imprimé (Lettres) 223/34940 Papier; 0,222 x 0,160; ΧΙXe s.; ff. 368 [De l oeuvre de Dorothée Proios] Histoire des Sultans. 224/34941 Papier; 0,212 x 0,150; ΧVe-XVIe s.; et XVIIe s; ff. 648 fol : XVIIe s. διάφορα χέρια fol. 268: date: an 1670 mai, αχο μαϊου. fol. 1-72: Basile de Césarée, De la virginité (en grec vulgaire). fol v: Dictionnaire des Thériaques de Nicandre (XVIIe s.) fol : Syntaxe. fol v: De l art poétique. 21

22 fol : Mathématarion. fol : Théophile Corydallée, Introduction a la philosophie. fol : Eloge adressé au prince de Hongrie Valachie Constantin, fol. 640v-648: Basilius Caesariensis, De libris graecis non legendis 225/34942 Papier; 0,211 x 0,159; ΧVΙΙe s.; ff. 294 v. Morton Smith, XVIII-XIXe s. Isidore Pelusiote, Lettres. fol. 289v: copiste: ελάχιστος Δούκας Θάσιος. 226/34943 Papier; 0,205 x 0,155; deuxième moitié du ΧVΙe s.; ff. 103 fol. 1-89v: Explication des morceaux, des Evangiles des dimanches. 227/34944 Papier; 0,211 x 0,158; ΧVΙΙe s.; ff. 93 Nicetas David Paphlago, Commentarii in Gregorii Nazianzeni tetrasticha, monasticha etc. 228/34945 Papier; 0,220 x 0,159; ΧVΙΙΙe s.; ff. 93 Eleménts de géographie. f. 54: Vincent Damodos, Eléments de géometrie et cosmographie. Nicéphore Blemmyde, Eléments de logique. f. 54: an αψλη (=1738) 229/34946 Papier; 0,222 x 0,153; ΧΙΧe s.; ff. 245 Manuscrit musical (Papadiké nouvelle) fol. 245v: colophon: Dorothée hiéromoine de Cesarée, an /34947 Papier; 0,220 x 0,164; post (f. 122); ff. 149 Manuscrit musical (Χερουβικά) fol. 1v: Posseseur: Eglise de Saint Théodore. 231/34948 Papier; 0,163 x 0,105; ΧVΙΙΙ-XIXe s.; pp. 216 Stamatios le pretre ; Discours fol. 1: Possesseur: Κοινότης Ηρακλείσης (Ηρακλείτσα Marmaracreglisi-Μητρόπολη Νικομηδείας). 232/34949 Papier; 0,153 x 0,106; ΧVΙΙe s.; ff. 171 Vocabulaire latin-grec. 233/34950 Papier; 0,198 x 0,145; ΧVΙΙΙe s.; pp. 332 fol. 1: Ignatios hiéromoine Sarafoglou (an. 1759). Dionysios archimandrite du monastère d Iviron, Histoire de Russie (an à Moscou, tirée de textes slaves). Provenance : Adrinople? 234/34951 Papier; 0,207 x 0,150; an fol. 1; ff. 250 fol. 1-? : Théophile Corydallée, Sommaire d art rhétorique. 22

23 fol. 110-? : Alexandre Mavrocordatos, Sommaire d art rhétorique. fol. 227: Aphtonius, Progymnasmata fol. 109v: Possesseur : Démétre Proios? 235/34952 Papier; 0,183 x 0,122; ff. 459 Manuscrit musical / Κεκραγάρια, Πολυέλεοι, Χερουβικά... / fol. 1v: Prossesseur: Esaie moine de Karsa an /34953 Papier; 0,162 x 0,115; an. 1820; ff. 457 Théophane moine et Grégoire hiéromoine, Miracles de Saint Nil au Mont-Athos près de la Skite de Kavsokalyvies en l an /34954 Papier; 0,133 x 0,094; ff. 145 Manuscrit musical (Ευλογητάριον, Πολυέλεοι, Χερουβικά...) 238/34955 Papier; 0,154 x 0,114; ΧΙΧe s.; ff. 125 Manuscrit musical (Δοξαστικά). 239/34956 Papier; 0,120 x 0,093; ΧΙVe s.; ff. 177 fol. 9-?: Maximus Confessor, De caritate, capitula 400 (M. 90, 961- ) (Lacunes, Textes brefs insèrès). fol : Damasius PP., Professio fidei Paulino praescripta. fol. 174v-177v: Historia uetera ex historiis ecclesiasticis excerpta, inc. Πάλιν τοίνυν ο Βάλης την Εδεσέων ποίμνην... Provenance: v. f. 1: Au XVI s. apparteneit à un Venitien. 240/34957 Papier; 0,151 x 0,130; ΧΙXe s.; pp. 439 Manuscrit musical (Μουσικόν απάνθισμα) fol. 1 an /34958 Papier; 0,165 x 0,117; ff. 169 Manuscrit musical (Χερουβικά, Κοινωνικά...) 242/34959 Papier; 0,216 x 0,154; an (fol.3; fol. 280); ff. 280 Matthaeus Blastares, Nomocanon. 243/34960 Papier; 0,212 x 0,145; ΧVΙΙΙe s.; (?) ff. 134 Hippocrate, Aphorismes (en langue parlée). fol. 6: Possesseur: Bibliothèque grecque de Césarée. fol. 128v: date: an /34961 Papier; 0,152 x 0,110; an. 1821; ff. 215 inc. mut. Manuscrit musical (Ειρμολόγιον, Καλοφωνικόν). 245/34962 Papier; 0,168 x 0,115; ΧΙΧe s.; ff. 215 inc. Manuscrit musical (Ευλογητάρια και λειτουργίαι). 23

24 246/34963 Papier; 0,207 x 0,140; ΧΙVe-ΧVΙe s.; ff. 208 inc. 1v: «Ευλογητάρια εις κοιμηθέντας»... Νεκρώσιμος και Ευχελαίου ακολουθίαι». fol. 1-15v: main 1 XVIe s. fol v: main 2 XIVe s. fol v: main 3 XVe s. Lacune au fol. 165 v 247/34964 Parchemin; 0,290 x 0,213; ΧΙΙe s.; ff. 220 fol v: Actes et Epîtres des Apôtres. fol. 1-3; : inc. et (Actes de S. Paul d un autre manuscrit du XIe s.) 248/34965 Papier; 0,210 x 0,155; ΧVΙe s.; pp. 584 fol : Syméon de Thessalonique, Oeuvres. 249/34966 Papier; 0,200 x 0,144; ΧVΙΙΙe s.; ff. 86 Ignatios de Nazianze, Chronographie de la Sainte Bible (autographe). Provenance: Andrinople. 250/34967 Papier; 0,222 x 0,159; ΧΙXe s. et XIVe s.; ff. 218 Théophile Corydallée, Nicéphore Grégoras, Maxime Margounios etc. Μελετίου του Σοφού, Ιατροσόφιον, Βροντολόγιον κλπ. fol : Περί του νομικού Πάσχα (XIVe s.) (Αδρ. 1164) 251/34968 Papier; 0,230 x 0,165; XVIe-ΧVΙΙe s.; ff. 151 inc. Ménées de Février et Mars. 252/34969 Papier; 0,207 x 0,153; XVIIe-ΧVIΙΙe s.; ff. 214 Mathématarion (Isocrate, Lucien, Plutarche). 253/34970 Papier; 0,210 x 0,150; ΧVΙIΙe s.; ff. 59 Noms à commémorer du monastère de Pammakaristos εν τω Μέλανι κόλπω 254/34971 Papier; 0,212 x 0,157; début XΙXe s.; pp. 287 Mathématarion (Isocrate, Gérasime Vlachos, Genadios CP. etc. etc.) 255/34972 Papier; 0,293 x 0,207; XIVe s.; ff. 312 inc. Synaxaire Avril-Novembre. 256/34973 Papier; 0,194 x 0,150; XXe s.; pp. 299 Duruy (?) Histoire du moyen âge (traduite en grec par C. Macridis). 24

25 257/34974 Papier; 0,211 x 0,150; XIXe s.; ff. 52 Mathématarion de C. Zachariades. 258/34975 Papier; 0,147 x 0,107; an. 1700; ff. 294 Manuscrit musical (Triodion et Pentecostarion). 259/34976 Papier; 0,195 x 0,145; XIXe s.; ff. 239 Mathématarion (Lysias, Thucidide etc.). 260/34977 Papier; 0,177 x 0,115; ff. 119 Manuscrit musical (Κεκραγάρια). 261/34978 Papier; 0,198 x 0,140; XVIIIe s.; ff. 105 Rhétorique : Aphtonios, Progymnasmata (traduction par Anastase Papavassilopoulos). 262/34979 Papier; 0,230 x 0,162; XVIIIe s.; ff. 67 inc. et Εξαποστειλάριον. Θεωρία της ύστερης κρίσεως. Διήγησις πάνυ ωφέλιμος. 263/34980 Papier; 0,212 x 0,155; XVe s. et an et 1767(?); pp. 70 De mensibus. De 12 zodiacis (Caramanli ou grec et turc?). 264/34981 Papier; 0,264 x 0,190; XVe et XVIe s.; ff. 61 inc. et fol. 1: S. Basilii Caesariensis, Vita. fol. 26: Andreas Cretensis, In Lazarum. Andreas Cretensis, In Ramos Palmarum (M. 97, 98). fol. 45: Georgius Nicomediensis, In Crucifixionem. fol. 56: Epiphanius Cypri episc., In sepulturam Domini. 265/34982 Papier; 0,279 x 0,193; XXe s.; ff. 333 Manuscrit Caramanli. 266/34983 Papier; 0,205 x 0,153; XIXe s.; ff. 70 inc. et Théologie dogmatique. 267/34984 Papier; 0,201 x 0,140; ff. 137 Manuscrit musical (Δοξαστικόν). 268/34985 Papier; 0,219 x 0,160; an ; ff. 251 Tropaires, Ménée d Août. fol. 251v: δια χειρός γραμματικού του Κρητός an

26 269/34986 Papier; 0,215 x 0,157; ff. 439 Manuscrit musical (Στιχηράριον του ενιαυτού). 270/34987 Papier; 0,220 x 0,155; XVIIe s.; ff. 280 Geronticon. 37 cahiers. fol. 280: copiste: Antoine hieromonachos, an f. 182v: Possesseur: fils de Poulaky an /34988 Papier; 0,210 x 0,154; XVIe s.; ff. 313 Apostolos (Lectures des Epîtres). 272/34989 Papier; 0,220 x 0,160 ; an. 1647; ff. 373 Homélies de Gennadios Scholarios, de Grégoire de Nysse, de Jean Chrysostome. Extraits du Diadoque etc. etc. fol. 1: Copiste et posseseur: Ιωσήφ ιερομόναχος εφημερεύων εν τη πόλει της Αίνου. fol. 469: Syméon métropolite d Euchaïte, Lettre à Jean moine. p. 468: an pp : main 1 an pp ; 679-fin: main 2 pp : main 3 Georges Coressios. 273/34990 Papier; 0,270 x 0,194; XVIIIe s.; ff. 255 Photius CP patr., Epistula ad Michaelem archontem Bulgariae. Lucianus, Bio Basilius Caesariensis, Homiliae in Psalmos... etc. 274/34991 Papier; 0,310 x 0,212; XVIIe-XVIIIe s. (?); ff. 359 Nomocanon, Vactiria archiereon fol. 30: copiste: Ιάκωβος ιερομόναχος αρχιμανδρίτης και επίτροπος Ιωαννίνων... an (v. Cuinis) fol. 343: possesseur: Μητρόπολις Τοκατίου Νεοκαισαρείας an /34992 Papier; 0,310 x 0,212; XIXe s.; pp. 127 Evangéliaire (Caramanli). 276/34993 Papier; 0,330 x 0,230; XVIIIe s.; ff. 301 Hiérothée métropolite de Drystras, Répertoire des mots des discours de St. Jean Chrysostome. 277/34994 Papier; 0,161 x 0,109; ff. 85 Manuscrit musical / Εωθινά, Ιδιόμελα, Χερουβικά κλπ. 278/34995 Papier; 0,214 x 0,150; XVe s.?; ff. 90? Ménée de Décembre (1-14 Décembre). 26

27 279/34996 Papier; 0,279 x 0,203; XVIIe et fin XVIIIe s.; ff. 40 Juridica quaedam Officia ecclesiae Ordo thronorum Leonis VI Sapientis Lexicum Juridicum Anastasius Antiochenus, Maximus Confessor: Excerpta. 280/34997 Papier; 0,220 x 0,163; XIXe s.; ff. 150 Manuscrit musical (Στιχηράριον). 281/34998 Papier; 0,190 x 0,140; XVIe s.; ff. 194 inc. et Iuridica quaedam Nomocanon in lingua vulgari De metropolis Officia ecclesiae Formulae epistulandi 282/34999 Papier; 0,235 x 0,168; an ; ff. 303 Mathématarion (Démosthèna, Canons etc.). 283/35000 Papier; 0,151 x 0,104; pp. 262 Manuscrit musical (Χερουβικά). 284/35001 Papier; 0,152 x 0,109; ff. 451 Manuscrit musical (Ανοιξαντάρια, Κεκραγάρια κλπ.). 285/35002 Papier; 0,152 x 0,106; an. 1560; ff. 203 Iohannes Ieiunator, Nomocanon Iuridica quaedam fol. 203v: copiste: Νικόλαος πρεσβύτερος... και το Πατρονόμιον] Θεολογήτου πέλων... an /35003 Papier; 0,152 x 0,115; ff. 280 Manuscrit musical (Πολυέλεοι, Δοξολογίαι...) 287/35004 Papier; 0,150 x 0,108; fin. XIXe s.; ff. 19 Acolouthie funébre (Caramanli) και Ελληνική. 288/35005 Papier; 0,191 x 0,137; XIXe s.; ff. 157 Manuscrit musical (Αναστασιματάριον). 289/35006 Papier; 0,195 x 0,145; XIXe s.; ff. 107 Mathématarion. 290/35007 Papier; 0,237 x 0,160; ff. 121 Manuscrit musical (Ευλογητάρια, Αντίφωνα...) 291/35008 Papier; 0,204 x 0,155; XVIIIe-XIXe s.; ff

28 Commentaires à l Histoire d Hérodien. 292/35009 Papier; 0,212 x 0,150; XVIIe s.; ff. 46 Canons à la Vierge. 293/35010 Papier; 0,213 x 0,155; XVIIe-XVIIIe s.; ff. 155 fol. 1 : Posseseur et copiste : Ιωσήφ ιερομόναχος Georges rhéteur d Ainos, De l église. Théophile Corydallée, Modèles des Lettres. Synesius, Lettres. Porphyrius, Introduction etc. etc. Nicéphore Calliste Xanthopoulos, Synopsis de la Bible. 294/35011 Papier; 0,240 x 0,168; XIXe s.; pp. 383 Synaxaires de Novembre (Caramanli). 295/35012 Papier; 0,230 x 0,164; XVIIIe-XIXe s.; ff. 334 Mathématarion. 296/35013 Papier; 0,215 x 0,170; an. 1851; ff. 262 Constantin Typaldos métropolite, Dogmatique, Morale, Théologie, Catéchèses, Rhétorique. fol. 262v: copiste: Ιορδάνος Ζωσιμάς. 297/35014 Papier; 0,154 x 0,102; ff. 300 Manuscrit musical (Στιχηράριον Καλοφωνικόν). 298/35015 Papier; 0,144 x 0,096; ff. 181 Manuscrit musical (Κοινωνικά του ενιαυτού). 299/35016 Papier; 0,189 x 0,160; an. 1773; ff. 319 Xénophon, Education de Cyrus (traduction en grec moderne). 300/35017 Papier; 0,210 x 0,150; an. 1819; ff. 211 Manuscrit musical (Στιχηράριον). 301/35018 Papier; 0,233 x 0,175; an. 1818; ff. 181 Manuscrit musical (Στοιχηράριον). 302/35019 Papier; 0,211 x 0,156; XVIIIe s.; pp. 707 Gregorius Nazianzenus, Homiliae. 303/35020 Papier; 0,206 x 0,152; XIXe s.; ff. 119 Mathématarion (grammaire). 304/35021 Papier; 0,218 x 0,146; XIVe-XVe s.; pp. 130 Grammaire. inc. Τα εικοσιτέσσερα γράμματα... ω σχετλιαστικόν, κλητικόν και υπαρκτικόν ψιλούμενον. 28

29 305/35022 Papier; 0,205 x 0,152; XVΙΙΙe s.; ff. 135 Euclide, Géometrie. 306/35023 Papier; 0,213 x 0,145; XIVe-XVe s.; pp. 71 Canones Conciliorum et Apostolorum: Excerpta. 307/35024 Papier; 0,215 x 0,156; an. 1660; pp. 293 Théodore Prodrome, Commentaires aux canons... de Jean et de Cosmas. p. 293: colophon: Μεθόδιος Ηρακλείας, an /35025 Papier; 0,156 x 0,113; ff. 176 Manuscrit musical (Κεκραγάρια, Ιδιόμελα, Κοινωνικά, Δοξολογίαι). 309/35026 Papier; 0,202 x 0,149; αν. 1789; ff. 28 inc. mut. Guide de savoir-vivre. 310/35027 Papier; 0,213 x 0,152; XVe (?) et XVIe s.; ff. 181 inc. et Iohannes Chrysostomus, Homiliae Iohannes Chrysostomus, Homiliae in decem virgines. fol. 1- : main 1 XVIe s. inc. et fol : main 2 XVe s.? 311/35028 Papier; 0,325 x 0,225; XIXe s.; pp. 267 Evangéliaire (Caramanli). 312/35029 Papier; 0,332 x 0,213; an. 1760; pp. 321 Samuel de David de Chaldée, Nomocanon p. 320: copiste: Χαλδίας Σαμουήλ εκ Τοκατίου Νεοκαισαρείας an /35030 Papier; 0,293 x 0,207; an. 1673; pp. 634 Symeon de Thessalonique, oeuvres p. 634 colophon : «Νεκτάριος ιδιώτης τε και Σιναίτης ο εξ Αγίας μαύρας an εν Κωνσταντινουπόλει 314 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, χρονολογία 1127, 159 φύλλα 315 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, 11 ος αιώνας, 3 φύλλα (30,2) 316 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, 11 ος αιώνας, 298 φύλλα, από την Καλλίπολη (30,3) 317 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, 11 ος αιώνας, 215 φύλλα από την Καππαδοκία (30,4) 318 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, χρονολογία 1300, 337 φύλλα από την Καισάρεια (30,5) 29

30 319 Περγαμηνό χειρόγραφο με ομιλίες, 10 ος αιώνας, 159 φύλλα από την Αργυρούπολη (30,6) 320 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, 13 ος αιώνας, 216 φύλλα (30,7) 321 Ευαγγελιστάριο αρμενικό, χρονολογία 1581, 237 φύλλα (30,8) 322 Περγαμηνό ευαγγελιστάριο, 12 ος /13 ος αιώνας, 207 φύλλα, (ΤΑ/544) 30

Bibliothèque Jean de Vernon IFEB

Bibliothèque Jean de Vernon IFEB 1 Bibliothèque Jean de Vernon IFEB *** Listes des acquisitions 2008 Catalogue de la bibliothèque : http://ipac.icp.fr 21 rue d Assas, 75270 Paris Cedex 06 tél. 33 (0)1 44 39 84 94 ; fax 33 (0)1 44 39 52

Διαβάστε περισσότερα

Catalogue. Fonds C. Th. Dimaras. Don de Katy, Constantin et Hélène Dimaras. à la Bibliothèque du Département d études néo-helléniques

Catalogue. Fonds C. Th. Dimaras. Don de Katy, Constantin et Hélène Dimaras. à la Bibliothèque du Département d études néo-helléniques Catalogue Fonds C. Th. Dimaras Don de Katy, Constantin et Hélène Dimaras à la Bibliothèque du Département d études néo-helléniques de l Université de Strasbourg. Ouvrages de la Bibliothèque de K. Th. Dimaras

Διαβάστε περισσότερα

L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse

L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse André-Marie Dubarle L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse In: Revue des études byzantines, tome 55, 1997. pp. 5-51. Résumé REB 55 1997 France p. 5-51 A. -M. Dubarle,

Διαβάστε περισσότερα

2006, Stavros Perentidis

2006, Stavros Perentidis Paper given at the conference Unlocking the Potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval Greek at the Centre for Research in the Arts, Social Sciences, and Humanities, University of Cambridge,

Διαβάστε περισσότερα

PREMIÈRE PARTIE CURRICULUM VITAE

PREMIÈRE PARTIE CURRICULUM VITAE PREMIÈRE PARTIE CURRICULUM VITAE 0. BREFS DETAILS BIOGRAPHIQUES Prénom, NOM : Xanthippi (Titika) DIMITROULIA Date/lieu de naissance : 11 septembre 1965, Volos (Grèce) Situation familiale : Mariée, mère

Διαβάστε περισσότερα

Bibliothèque Jean de Vernon IFEB

Bibliothèque Jean de Vernon IFEB 1 Bibliothèque Jean de Vernon IFEB *** Listes des acquisitions Février Mai 2009 Catalogue de la bibliothèque : http://ipac.icp.fr 2 Agapios Landos o Krès -- v. 1580-v.1657 Αγάπιος Λάνδος ο Κρής -- π. 1580-π.

Διαβάστε περισσότερα

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath Cours de grec ancien 3 ème et 4 ème années Collège Saint-Julien Ath «Chaque langue dit le monde à sa façon. Chacune édifie des mondes et des anti-mondes à sa manière. Le polyglotte est un homme plus libre.»

Διαβάστε περισσότερα

ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ.

ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ. ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ. Отдѣлъ I. ΜΕΡΟΣ A'. ИзСЛѢДОВАНІЯ И МАТЕРІАЛЫ. Μελέταt και υλαι. Друнгъ и друнгарій. Ю. Кулаковскаго. Δροΰγγος και δρουγγάριος ύπο 'L Κουλακόφσκη

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό Τ.Κ. 12794 2252 Λατσιά Κύπρος Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ Επιλογή από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις "Early Byzantine Architecture in Pieria" στο J. Burke and R. Scott, eds., Byzantine Macedonia: Art, Architecture, Music and

Διαβάστε περισσότερα

1) Photius, Constantinopolitanus Patriarcha (810 after 893)... 2 2) Nicetas Byzantios (second half 9th century)... 3 3) Nicetas David Paphlagonius

1) Photius, Constantinopolitanus Patriarcha (810 after 893)... 2 2) Nicetas Byzantios (second half 9th century)... 3 3) Nicetas David Paphlagonius 1 1) Photius, Constantinopolitanus Patriarcha (810 after 893)... 2 2) Nicetas Byzantios (second half 9th century)... 3 3) Nicetas David Paphlagonius (late 9th 10th century)... 3 4) Sisinius II, Constantinopolitanus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE NOTICES ET EXTRAITS DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE ET AUTRES BIBLIOTHÈQUES NOTICES ET EXTRAITS DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉfUALE ET AUTRES BIBLIOTHÈQUES, PUBLIÉS PAR L'INSTITUT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

ΤΟ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ιωάννης. Ταουσάνης ΤΟ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΩΝΤΕΣ Ta Nea N 2 et 3 JUILLET 2007 Horizons grecs TA NEA DANS CE NUMÉRO : Le grec à Toulouse Lautrec 1 Φυσα αγερι, φυσα αγερι 2 Η επιροη της µαντιας 3 Nikos le voyageur 5 Manos Loizos 6 Les

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : perentid@otenet.gr & stavros.perentidis@panteion.gr

E-mail : perentid@otenet.gr & stavros.perentidis@panteion.gr Σταύρος ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Καθηγητής Ιστορίας των Θεσμών ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Γραφείο: Αριστοτέλους 3, Καλλιθέα, 6 ος όροφος) E-mail

Διαβάστε περισσότερα

PAR. Aristéas de Proconnèse et les Arimaspées, entre mythe et réalité

PAR. Aristéas de Proconnèse et les Arimaspées, entre mythe et réalité Folia Electronica Classica, t. 11, janvier-juin 2006. Article déposé sur la toile le 26 avril 2006. PAR AR-DEL DELÀ LES SCYTHES ET AU SUD DES HYPERBOR YPERBORÉENS

Διαβάστε περισσότερα

DISSERTATION. Titel der Dissertation. Aspekte der Kindheit in Byzanz vom 6. bis 11. Jahrhundert im Spiegel hagiographischer Quellen.

DISSERTATION. Titel der Dissertation. Aspekte der Kindheit in Byzanz vom 6. bis 11. Jahrhundert im Spiegel hagiographischer Quellen. DISSERTATION Titel der Dissertation Aspekte der Kindheit in Byzanz vom 6. bis 11. Jahrhundert im Spiegel hagiographischer Quellen Verfasserin Despoina Ariantzi angestrebter akademischer Grad Doktorin der

Διαβάστε περισσότερα

το δελτίο Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού σας προσκαλεί στις

το δελτίο Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού σας προσκαλεί στις το δελτίο Ενηµερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων. Bulletin d information de la Communauté hellénique de Paris et environs. Mάρτιος 2009 - Νέα σειρά - αριθµός 5 - Mars 2009

Διαβάστε περισσότερα

Syllabus de grec ancien Troisième année

Syllabus de grec ancien Troisième année 1 Syllabus de grec ancien Troisième année 2 «Tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec.» Marguerite YOURCENAR, Les Mémoires d Hadrien. 3 4 L alphabet grec L alphabet 6 Les esprits 8 Les

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗ 2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗ 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗ 2012 1. ARAGON (LOUIS) ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (LES YEUX D ELSA, RICHARD CŒUR-DE-LION, BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES), μετάφραση Τ. Κ. Παπατζώνη έκδοση της Ελληνογαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara ARABATZIS Giorgos CASSIN Barbara Georges Arabatzis est Professeur assistant de philosophie à la Faculté de philosophie, pédagogie et psychologie de l Université d Athènes. Il est né à Athènes et a étudié

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος... σαν παραμύθι

Τεύχος... σαν παραμύθι ΕΤΟΣ Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 15 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΣ 2011 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυλά 5-Αθήνα Τ.Κ. 11141 Τηλ: 210 2280568 ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Ο μετα-λαφονταινικός αισώπειος μύθος

Διαβάστε περισσότερα

FOCUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME. 11.03 Συνάντηση Rencontre Olivier Py / Γιάννης Μαυριτσάκης Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Institut français de Grèce

FOCUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME. 11.03 Συνάντηση Rencontre Olivier Py / Γιάννης Μαυριτσάκης Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Institut français de Grèce ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 2013 FOCUS théâtre contemporain Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσίαση της νέας γαλλικής θεατρικής δημιουργίας τον Μάιο του 2012, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επαναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η χειροτονία ιερέων της Κρήτης από το μητροπολίτη Κορίνθου (Έγγραφα του ΙϚ αιώνα) (πίν. 69-70)

Η χειροτονία ιερέων της Κρήτης από το μητροπολίτη Κορίνθου (Έγγραφα του ΙϚ αιώνα) (πίν. 69-70) Η χειροτονία ιερέων της Κρήτης από το μητροπολίτη Κορίνθου (Έγγραφα του ΙϚ αιώνα) (πίν. 69-70) Μανούσος ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Δελτίον XAE 4 (1964-1965), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου (1881-1965)

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 50 Juillet 2014 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

Communiquer avec le pouvoir romain: les lettres de Jules César publiées par la cité de Mytilène

Communiquer avec le pouvoir romain: les lettres de Jules César publiées par la cité de Mytilène Communiquer avec le pouvoir romain: les lettres de Jules César publiées par la cité de Mytilène Athina DIMOPOULOU-PILIOUNI (Université d Athènes, Faculté de Droit) Mytilène, après avoir pris le parti de

Διαβάστε περισσότερα

4 Φωτογενής / φωτογόνος photogénique / photogène Les aventures scientifiques de deux termes théologiques

4 Φωτογενής / φωτογόνος photogénique / photogène Les aventures scientifiques de deux termes théologiques RÉSUMÉ 4 Φωτογενής / φωτογόνος photogénique / photogène Les aventures scientifiques de deux termes théologiques Jean-Yves Bassole Φωτογενής et φωτογόνος reflètent une longue histoire, qui passe par l anglais

Διαβάστε περισσότερα

Το δελτίο - 1 - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Το δελτίο - 1 - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Το δελτίο Ενηµερωτικό δελτίο της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων-bulletin d information de la Communauté hellénique de Paris et des environs Φεβρουάριος - Νοέµβριος 2010- n o 46 février - novembre

Διαβάστε περισσότερα