Η Αμερικάνικη Πλειοδοτική Δημοπρασία (Yankee Forward Auction)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αμερικάνικη Πλειοδοτική Δημοπρασία (Yankee Forward Auction)"

Transcript

1 Η Αμερικάνικη Πλειοδοτική Δημοπρασία (Yankee Forward Auction) Η Αμερικάνικη Πλειοδοτική Δημοπρασία είναι ένας δημοφιλής τύπος δημοπρασίας που χρησιμοποιείται όταν ο «πωλητής» (που είναι και ο διοργανωτής της δημοπρασίας) έχει μία μεγάλη του ιδίου αγαθού (υλικό ή υπηρεσία) την οποία επιθυμεί να διαθέσει σε ένα αριθμό υποψηφίων αγοραστών (που είναι οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία). Οι συνηθισμένες περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η Αμερικάνικη Δημοπρασία είναι οι ακόλουθες Ο πωλητής κρίνει ότι κανείς από τους υποψήφιους αγοραστές δεν μπορεί να αγοράσει το σύνολο της ς Ο πωλητής δεν επιθυμεί να αγοραστεί το σύνολο της ς από έναν συμμετέχοντα, και θέτει ένα άνω όριο στην που μπορεί να διεκδικηθεί από τον κάθε ένα υποψήφιο αγοραστή (πιθανά να θέτει και ελάχιστο όριο ς) Κανένας από τους υποψήφιους αγοραστές δεν επιθυμεί να αγοράσει το σύνολο της ς Η λογική της πλειοδοτικής δημοπρασίας, είναι να μεγιστοποιήσει το όφελος του διοργανωτή (πωλητή) και αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μέσω της αμερικανικής πλειοδοτικής δημοπρασίας της οποίας το σενάριο επιδιώκει την απορρόφηση όλης της ς στην καλύτερη δυνατή τιμή. Κατά την διάρκεια της Αμερικάνικης Δημοπρασίας, κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής δίνει δύο τιμές, μία που αντιστοιχεί στην τιμή μονάδας που είναι διατεθειμένος να αγοράσει το αγαθό και μία δεύτερη που αντικατοπτρίζει την του αγαθού που επιθυμεί να αγοράσει στην συγκεκριμένη τιμή μονάδας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, στο τέλος της δημοπρασίας να μπορούν να συμβούν τα ακόλουθα: Κάποιοι από τους συμμετέχοντες να έχουν εξασφαλίσει την που επιθυμούν Κάποιοι άλλοι, να εξασφάλισαν λιγότερη από την που διεκδίκησαν Κάποιοι άλλοι, να μην κατάφεραν να εξασφαλίσουν καθόλου. Οι συμμετέχοντες να εξασφάλισαν όχι αναγκαστικά στις ίδιες τιμές μονάδας. Εφόσον η διατιθέμενη είναι λιγότερη από την συνολικά ζητούμενη, διεκδικείται από τους υποψήφιους αγοραστές έως την τελευταία στιγμή της δημοπρασίας. Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις να μείνει αδιάθετη, και αυτές προκύπτουν αν η διατιθέμενη εκ μέρους του πωλητή, είναι μεγαλύτερη από την ζήτηση που δημιουργούν οι αγοραστές αν το ενδιαφέρον των αγοραστών είναι μικρό, κάτι που εξαρτάται από την ελάχιστη τιμή αγοράς, που είναι η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. αν συμβαίνουν ιδιαίτερες συνθήκες στην κατανομή της ς με την ενεργοποίηση της επιλογής «μόνο για όλη την», δηλ. να ισχύει η συγκεκριμένη προσφορά, μόνο αν το σύστημα μπορεί να δώσει όλη την που διεκδικείται από τον υποψήφιο στην συγκεκριμένη τιμή προσφοράς.

2 Μηχανισμός Ελέγχου Προσφορών Ο μηχανισμός που κατανέμει την συνολική στους υποψήφιους αγοραστές ενεργοποιείται με κάθε προσφορά συμμετέχοντος και έχει ως εξής: Το σύστημα υποδέχεται την πρώτη προσφορά κάθε συμμετέχοντος και την ελέγχει με τα ακόλουθα κριτήρια κατά σειρά: 1. Ως προς τον χρόνο άφιξης/επεξεργασίας της στο σύστημα 2. Ως προς την προσφερόμενη τιμή μονάδας 3. Ως προς την που διεκδικεί. Τα πιθανά λοιπόν αποτελέσματα που προκύπτουν μετά τους ελέγχους είναι : Έλεγχος χρόνου : Αν η προσφορά είναι εκτός χρόνου, είτε της κανονικής διάρκειας της δημοπρασίας, είτε των τυχόν παρατάσεων της κατά την στιγμή που φθάνει και επεξεργάζεται από το σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, απορρίπτεται. Αυτό είναι το αποτέλεσμα καθυστερημένης υποβολής προσφοράς και πρακτικά σημαίνει ότι ο συμμετέχων δεν έχει καμία άλλη πιθανότητα να δώσει προσφορά, διότι η δημοπρασία έκλεισε. Αν η προσφορά είναι εντός χρόνου, ελέγχει το δεύτερο κριτήριο. Έλεγχος τιμής μονάδας : Αν η προσφερόμενη τιμή μονάδας είναι μικρότερη από την τιμή εκκίνησης/ανοίγματος η οποία αντιπροσωπεύει την ελάχιστη αποδεκτή τιμή, τότε απορρίπτεται. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να αυξήσει την τιμή μονάδας που προσφέρει, ώστε να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή ανοίγματος και να ξαναδώσει προσφορά. Αν η προσφερόμενη τιμή μονάδας είναι μεγαλύτερη ή ίση με την τιμή εκκίνησης/ανοίγματος που αντιπροσωπεύει την ελάχιστη αποδεκτή τιμή, τότε ελέγχει το κριτήριο της ς. Έλεγχος ς : Αν η ζητούμενη είναι μεγαλύτερη από το σύνολο της συνολικά διαθέσιμης (ή από το όριο που έχει ορίσει ο ΠΩΛΗΤΗΣ σαν μέγιστη διεκδικούμενη σε κάθε συμμετέχοντα), τότε η προσφορά απορρίπτεται. Αν υπάρχει διαθέσιμη όλη η που ζήτησε ο συμμετέχων, το σύστημα εκχωρεί προσωρινά στον προσφέροντα όλη την που ζήτησε. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει, ότι την έχει εξασφαλίσει έως το τέλος της δημοπρασίας. Αν η διαθέσιμη είναι μικρότερη από αυτήν που ζήτησε ο συμμετέχων, το σύστημα ελέγχει αν ο υποψήφιος έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «μόνο για όλη την». Αν δεν την έχει ενεργοποιήσει, τότε εκχωρεί προσωρινά στον προσφέροντα, όλη την αδιάθετη. (και πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι την έχει εξασφαλίσει έως το τέλος της δημοπρασίας). Αν έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «μόνο για όλη την», τότε για να ικανοποιηθεί η προσφορά του, θα πρέπει να αφαιρεθεί από άλλους συμμετέχοντες, στους οποίους έχει ήδη προσωρινά κατανεμηθεί και αυτό θα συμβεί, μόνο αν η προσφορά του είναι «καλύτερη» από εκείνων, οπότε μπαίνει στον μηχανισμό σύγκρισης προσφορών. Σε αυτήν την κατάσταση, το σύστημα ελέγχει και ταξινομεί όλες τις μέχρι στιγμής υποβληθείσες προσφορές με πρώτο κριτήριο την τιμή μονάδας, δεύτερο την και τρίτο τον χρόνο υποβολής προσφοράς. Επόμενα, Αν η τιμή μονάδας που έχει προσφέρει, είναι μικρότερη από τις τιμές που έχουν ήδη υποβληθεί από τους άλλους συμμετέχοντες, η συγκεκριμένη προσφορά του υποψήφιου αγοραστή δεν ικανοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συμμετέχων πρέπει να αυξήσει την τιμή μονάδας στην προσφορά του.

3 Αν η τιμή αυτή, είναι μεγαλύτερη από τις τιμές που έχουν ήδη υποβληθεί, τότε το σύστημα αφαιρεί την αντίστοιχη (ες) από άλλον (ή άλλους) συμμετέχοντα (ες) και ελέγχει αν ικανοποιείται το σύνολο της ζητούμενης ς. Αν η καλύπτεται, η προσφορά γίνεται αποδεκτή, άλλως δεν ικανοποιείται. (Και σε αυτήν την περίπτωση, ο συμμετέχων πρέπει να αυξήσει την τιμή μονάδας στην προσφορά του). Σε περίπτωση που η τιμή μονάδας που έχει προσφέρει είναι ίση με την τιμή που έχει προσφερθεί σε μία ή περισσότερες υπάρχουσες προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί από τους άλλους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν προσωρινά εξασφαλίσει, η συγκεκριμένη προσφορά του υποψήφιου αγοραστή συγκρίνεται ως προς την με τις εν λόγω προσφορές και αν η της είναι μικρότερη ή ίση με εκείνες, δεν ικανοποιείται. Σε περίπτωση που ζητά μεγαλύτερη τότε μπαίνει στην διαδικασία σύγκρισης προσφορών και κατανομής ς ώστε να εξεταστεί αν μπορεί να ικανοποιηθεί. Κανόνες Βελτίωσης Προσφοράς Σε κάθε επόμενη φάση της δημοπρασίας, δηλ. μετά την πρώτη υποβολή αποδεκτής προσφοράς από κάθε συμμετέχοντα, ο κάθε διαγωνιζόμενος που είναι προσωρινά κάτοχος ς μπορεί να βελτιώσει την προσφορά του για να αποκτήσει περισσότερη, (ή να διασφαλίσει καλύτερα την συγκριτική του θέση που έχει προς το παρόν) με τους ακόλουθους τρόπους: Να ξαναδώσει προσφορά κρατώντας την ίδια τιμή μονάδας, αλλά αυξάνοντας την προσωρινά δεσμευμένη Να ξαναδώσει προσφορά αυξάνοντας και την προσωρινά δεσμευμένη και την τιμή μονάδας ταυτόχρονα. Να ξαναδώσει προσφορά κρατώντας την ίδια προσωρινά δεσμευμένη, αλλά αυξάνοντας την τιμή μονάδας (βελτίωση συγκριτικής θέσης) Κατά τον ίδιο τρόπο, σε κάθε φάση της δημοπρασίας, ο κάθε συμμετέχων που είναι προσωρινά κάτοχος ς ΔΕΝ μπορεί να μειώσει την προσφορά του δηλ. απαγορεύεται από το σύστημα : Να ξαναδώσει προσφορά κρατώντας την ίδια προσωρινά δεσμευμένη, αλλά μειώνοντας την τιμή μονάδας Να ξαναδώσει προσφορά κρατώντας την ίδια τιμή μονάδας, αλλά μειώνοντας την προσωρινά δεσμευμένη Να ξαναδώσει προσφορά μειώνοντας και την προσωρινά δεσμευμένη και την τιμή μονάδας ταυτόχρονα. Να μειώσει την προσωρινά δεσμευμένη, ασχέτως αν αυξήσει την τιμή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται. Οι περιπτώσεις λοιπόν στις οποίες μία προσφορά απορρίπτεται είναι οι ακόλουθες:

4 Κανόνες Απόρριψης Προσφορών 1. Είναι εκτός χρόνου, είτε κανονικής διάρκειας, είτε παρατάσεων (δηλ. η δημοπρασία έχει κλείσει) 2. Η προσφερόμενη τιμή είναι μικρότερη από την τιμή ανοίγματος (δηλ. από την ελάχιστη αποδεκτή τιμή εκ μέρους του ΠΩΛΗΤΗ) 3. Η που διεκδικεί, υπερβαίνει το όριο της συνολικά διατιθέμενης στην έναρξη της δημοπρασίας, ή την που τίθεται ως όριο για κάθε συμμετέχοντα (δηλ. διεκδικεί που είτε δεν υπάρχει, είτε δεν επιτρέπεται) 4. Όταν ο συμμετέχων είναι προσωρινά κάτοχος ς και δεν ακολουθεί τους κανόνες βελτίωσης προσφοράς (δηλ. να προβεί σε μείωση είτε της ς είτε της τιμής) 5. Όταν η αδιάθετη είναι μηδέν, δηλ. έχει απορροφηθεί το σύνολο της ς και η υποβαλλόμενη προσφορά είναι «χειρότερη» από την τελευταία σε κατάταξη εκείνη την στιγμή (δηλ. δεν μπορεί να «νικήσει» καμία υπάρχουσα προσφορά, αφού δεν μπορεί να υπερισχύσει ούτε της τελευταίας) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η προσφορά γίνεται αποδεκτή και καταγράφεται στο σύστημα, άσχετα αν ικανοποιείται στο σύνολο, εν μέρει, ή καθόλου, ΚΑΙ είναι ενεργή για μελλοντικές ανακατανομές ποσοτήτων. Μηχανισμός Κατανομής ς Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, οι ποσότητες εκχωρούνται προσωρινά από το σύστημα με προτεραιότητα στους υποψήφιους αγοραστές που εκείνη την στιγμή έχουν τις «καλύτερες» προσφορές. Καλύτερη προσφορά, θεωρείται η προσφορά που έχει την υψηλότερη τιμή μονάδας. Αν δύο προσφορές έχουν την ίδια τιμή μονάδας, τότε καλύτερη θεωρείται αυτή που έχει την μεγαλύτερη. Αν δύο προσφορές έχουν και την ίδια τιμή μονάδας και την ίδια, καλύτερη θεωρείται αυτή που έφτασε στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών νωρίτερα. Αναλυτικότερα : Ξεκινά επιλέγοντας την καλύτερη προσφορά και της εκχωρεί την ζητούμενη. Επιλέγει ακολούθως την αμέσως καλύτερη προσφορά και της εκχωρεί την που ζητείται, από την που έχει απομείνει, εφόσον υπάρχει σαν διαθέσιμη. Επιλέγει την τρίτη κατά σειρά καλύτερη προσφορά και της εκχωρεί την που ζητείται, από την που έχει απομείνει από τις προηγούμενες δύο, εφόσον υπάρχει σαν διαθέσιμη κλπ κοκ Στο κλείσιμο της δημοπρασίας, το σύστημα οριστικοποιεί την (τελευταία) κατανομή των ποσοτήτων που προέκυψε μετά την υποβολή της τελευταίας αποδεκτής προσφοράς. Η διαδικασία αυτή θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα: Είτε να μοιραστεί όλη η, άσχετα με το πόσες προσφορές έχει εξυπηρετήσει. Είτε να εξυπηρετήσει όλες τις προσφορές και να μείνει διαθέσιμη.

5 Οι ιδιαιτερότητες της επιλογής «όλη η» Η επιλογή «όλη η» αναγκάζει το σύστημα να ικανοποιεί την εκάστοτε προσφορά του συμμετέχοντος, μόνο αν η διαθέσιμη είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ζητούμενη, και πάντα μέσα από τον ίδιο μηχανισμό κατανομής ς που αναφέρθηκε παραπάνω. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ενεργοποιήσει την επιλογή «μόνο για όλη την» και η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την διαθέσιμη, τότε όλη η θα απορροφηθεί. Αν υπάρχει όμως, έστω και μία προσφορά με επιλεγμένη την δυνατότητα αυτή, μετά την υποβολή οποιαδήποτε προσφοράς από οιονδήποτε συμμετέχοντα, υπάρχει περίπτωση να συμβούν τα ακόλουθα A. Να μείνει αδιάθετη στο σύστημα, παρόλο που η συνολικά ζητούμενη είναι περισσότερη από την διαθέσιμη. B. Να μείνει χωρίς ένας συμμετέχων, και να υπάρχουν άλλοι συμμετέχοντες με προσφορά μικρότερη σε τιμή μονάδας, οι οποίοι επειδή διεκδικούν λιγότερη, να την έχουν προσωρινά εξασφαλίσει. C. Ένας συμμετέχων να επανακτήσει συμπληρωματική, ή εν μέρει ή στο σύνολο της, την που είχε προσωρινά δεσμεύσει, στην τιμή της προσφοράς με την οποία την είχε δεσμεύσει, χωρίς να υποβάλλει καν νέα προσφορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα. A. Αν υπάρχει αδιάθετη, και ταυτόχρονα υπάρχει συμμετέχων που δεν έχει εκείνη την στιγμή, η αδιάθετη αυτή, μπορεί να διεκδικηθεί από τον εν λόγω συμμετέχοντα με οποιαδήποτε τιμή, δηλ. είτε χαμηλότερη από τους άλλους, είτε χαμηλότερη από την προηγούμενη δική του, είτε ακόμη και με την τιμή εκκίνησης. Με αυτόν τον όρο, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά οι συμμετέχοντες που είχαν προσωρινά εξασφαλίσει πριν, αλλά την έχασαν στο σύνολο της από άλλες καλύτερες προσφορές. (Μπορεί επίσης να διεκδικηθεί και από συμμετέχοντα που εκείνη την στιγμή υποβάλλει την πρώτη του προσφορά στην δημοπρασία.) Η εν λόγω προσφορά του συμμετέχοντα δεν θεωρείται ότι καταστρατηγεί τον κανόνα «βελτίωσης προσφοράς», διότι δεν κατέχει καν ο συμμετέχων για να πάει σε βελτίωση προσφοράς του. Αυτό είναι επιτρεπτό, διότι όπως αναφέραμε, ο «ΠΩΛΗΤΗΣ» επιθυμεί να αποκομίσει μέσω της δημοπρασίας το υψηλότερο δυνατό όφελος και πρέπει να επιτρέπει την διεκδίκηση όλης της ποσότητες και στην δυνατόν υψηλότερη τιμή.

6 Επόμενα: 1. Από την στιγμή που υπάρχει αδιάθετη και δεν διεκδικείται από κάποιον από τους συμμετέχοντες που έχουν ήδη με βελτίωση της προσφοράς τους στην, τότε δεν παράγεται κανένα «όφελος» για τον ΠΩΛΗΤΗ (αρκεί η βελτίωση προσφοράς μόνο σε, διότι η είναι αδιάθετη και δεν απαιτείται να την αφαιρέσει από άλλο συμμετέχοντα με αύξηση της τιμής). 2. Επίσης, η αυτή, δεν μπορεί να παράξει όφελος ως αδιάθετη, αν δεν διεκδικείται και από τους συμμετέχοντες που εκείνη την στιγμή έχουν χάσει το σύνολο της ς τους και δεν μπορούν να ανακτήσουν με βελτίωση της τιμής της προσφοράς τους (δηλ. δεν «αντέχουν» να αυξήσουν την τιμή τους και να υποβάλλουν νέα προσφορά ώστε να διεκδικήσουν από άλλους συμμετέχοντες) Το ελάχιστο λοιπόν επιπλέον όφελος για τον ΠΩΛΗΤΗ που μπορεί να προκύψει, αφού καμία από τις παραπάνω συνθήκες δεν συμβαίνει, είναι να επιτρέπεται από την δημοπρασία, να διεκδικηθεί η αδιάθετη από τους συμμετέχοντες που εκείνη την στιγμή έχουν μηδέν, ακόμη και σε χαμηλότερη τιμή από εκείνη με την οποία την είχαν προσωρινά δεσμεύσει, ακόμη και με την τιμή εκκίνησης που είναι η χαμηλότερη αποδεκτή τιμή πώλησης. Αν μέχρι την λήξη της δημοπρασίας, δεν υποβληθούν άλλες προσφορές, ή υποβληθούν προσφορές που δεν αλλάζουν την κατανομή (π.χ. δεν ζητούν παραπάνω από εκείνη που έχουν) τότε η κατακυρώνεται οριστικά σε αυτόν τον συμμετέχοντα, στην τιμή που προσέφερε και με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται να μείνει αδιάθετη, οπότε και αυξάνεται το όφελος του ΠΩΛΗΤΗ. B. Αν ΔΕΝ υπάρχει αδιάθετη, και ταυτόχρονα ισχύουν αθροιστικά τα ακόλουθα: υπάρχει συμμετέχων που δεν έχει καθόλου εκείνη την στιγμή, επειδή έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «όλη η» υπάρχει τουλάχιστον ένας άλλος συμμετέχων που έχει οποιαδήποτε σε τιμή μικρότερη από τον προηγούμενο, τότε ο πρώτος συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει νέα προσφορά ακόμη και με τιμή χαμηλότερη από την δική του (που δεν του εξασφάλιζε ), αλλά καλύτερη (με βάση τα κριτήρια σύγκρισης) από την προσφορά του άλλου και να διεκδικήσει επιτυχώς την του άλλου συμμετέχοντος. Η εν λόγω προσφορά του συμμετέχοντα δεν θεωρείται ότι καταστρατηγεί τον κανόνα «βελτίωσης προσφοράς», διότι ο συμμετέχων δεν κατέχει καν για να πάει σε βελτίωση προσφοράς του. Με αυτόν τον όρο, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά οι συμμετέχοντες που είχαν πριν αλλά την έχασαν στο σύνολο της λόγω της διαδικασίας κατανομής ς και όχι από καλύτερες τιμές. Και αυτό είναι επιτρεπτό, διότι όπως αναφέραμε, ο «ΠΩΛΗΤΗΣ» επιθυμεί να αποκομίσει μέσω της δημοπρασίας το υψηλότερο δυνατό όφελος και πρέπει να επιτρέπει την διεκδίκηση όλης της ποσότητες και στην δυνατόν υψηλότερη τιμή.

7 Επόμενα: 1. Παρ όλο που δεν υπάρχει αδιάθετη, υπάρχει κάποιος συμμετέχων που διεκδικεί μεγαλύτερη από κάποιους άλλους, αλλά δεν μπορεί να την αποκτήσει (έχει μηδέν στην ισχύουσα κατανομή) διότι δεν μπορεί να βελτιώσει παραπάνω την τιμή του ώστε να την «αφαιρέσει» από κάποιον που είναι καλύτερος από αυτόν.» Άρα δεν υπάρχει τρόπος να αποκτήσει μέσω της αύξησης της τιμής. 2. Ταυτόχρονα, υπάρχει άλλος συμμετέχων που έχει προσωρινά εξασφαλίσει λιγότερη αλλά σε χαμηλότερη τιμή από τον προηγούμενο. 3. Αν ο πρώτος συμμετέχων επιθυμεί να αποκτήσει έστω λιγότερη από το σύνολο της διεκδικούμενης, τότε θα πρέπει το σύστημα να του δίνει την δυνατότητα να αφαιρέσει από άλλον συμμετέχοντα που την έχει προσωρινά κατοχυρώσει σε χαμηλότερη τιμή, ώστε να προκύπτει επιπλέον όφελος για τον ΠΩΛΗΤΗ 4. Αυτό γίνεται δυνατό με δύο τρόπους o B1. Να υποβάλλει εκ νέου την προσφορά του, αποεπιλέγοντας την ένδειξη «όλη η», που θα έχει ως αποτέλεσμα να πάρει μέρος ή όλη την που επιθυμεί από τους συμμετέχοντες που είναι χαμηλότερα σε κατάταξη από αυτόν, με βάση την τιμή. (δηλ. να μην μειώσει την τιμή του, οπότε ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να έχει το μέγιστο επιπλέον όφελος) o B2. Να υποβάλλει εκ νέου την προσφορά του, και αποεπιλέγοντας την ένδειξη «όλη η», και χαμηλώνοντας την τιμή του τόσο, όσο χρειάζεται για να είναι τουλάχιστον κατά ένα βήμα καλύτερος από την τιμή του επόμενου συμμετέχοντος από τον οποίο θα αφαιρεθεί η. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει ένα συμπληρωματικό όφελος με βάση την διαφορά τιμών μονάδας. C. Επανάκτηση ς χωρίς την υποβολή προσφοράς. Αν στην διάρκεια της δημοπρασίας υπάρχει προσφορά συμμετέχοντος η οποία έχει ενεργοποιημένη την επιλογή «όλη η» και έχει προσωρινά εξασφαλίσει (όλη) την αυτή, και ταυτόχρονα υπάρχει C1 Προμηθευτής που δεν έχει εξασφαλίσει το σύνολο της ς που επιθυμεί, ή/και C2. Προμηθευτής που έχει απωλέσει το σύνολο της ς του, λόγω της θέσης του στην προσωρινή κατάταξη και συμβεί να υποβληθεί προσφορά από έναν άλλο «τέταρτο» συμμετέχοντα, που θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του συνόλου της ς του πρώτου συμμετέχοντος, λόγω ανεπάρκειας της αναλογούσας σε αυτόν με βάση την σειρά κατανομής αδιάθετης ς, να ικανοποιήσει το σύνολο της ζητούμενης ς στην ισχύουσα προσφορά του, η που θα αποδεσμευθεί από αυτόν, θα διατεθεί στην κατανομή για την ικανοποίηση άλλων προσφορών. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό, να ικανοποιηθούν μία εκ των δύο ή και οι δύο περιπτώσεις C1 & C2, ως ανωτέρω, αν η αποδεσμευμένη επαρκεί, χωρίς αυτοί οι συμμετέχοντες να προβούν σε βελτιωμένη ή νέα προσφορά.

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ περιπτώσεων με την επιλογή «όλη η» Παράδειγμα Περίπτωσης Α (υπάρχει αδιάθετη ) Το σύνολο της διαθέσιμης ς είναι = 100, η τιμή εκκίνησης ήταν 50 και η προσωρινή κατανομή στην δεδομένη χρονική στιγμή έχει ως ακολούθως Όφελος ΠΩΛΗΤΗ Σ ΟΧΙ Σ ΟΧΙ Σ ΝΑΙ 0 0 Σ ΟΧΙ Σ ΝΑΙ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ Το σύνολο της αδιάθετης είναι 10. ( ) και το όφελος Ο Σ3 μπορεί να αποεπιλέξει την προτίμηση «όλη η» και να δώσει προσφορά (χωρίς αλλαγή ς) ως ακολούθως. Αν η τιμή του «Σ3α» είναι μικρότερη από 70, (π.χ. 50) τότε κατοχυρώνει προσωρινά ίση με 10, δηλ. την αδιάθετη ενώ το όφελος του ΠΩΛΗΤΗ αυξάνεται. Όφελος ΠΩΛΗΤΗ Σ ΟΧΙ Σ ΟΧΙ Σ ΟΧΙ Σ ΝΑΙ 0 0 Σ3α ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ Αν η τιμή του «Σ3α» παραμείνει 80 ή κυμανθεί στο εύρος 70<Σ3α<=80, τότε κατοχυρώνει προσωρινά ίση με 20 (10 από την αδιάθετη και 10 από τον Σ4) και το όφελος του ΠΩΛΗΤΗ αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Όφελος ΠΩΛΗΤΗ Σ ΟΧΙ Σ ΟΧΙ Σ ΟΧΙ Σ ΟΧΙ Σ ΝΑΙ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ Κατά την ίδια λογική, ο Σ5 μπορεί να αποεπιλέξει την προτίμηση «όλη η» και να δώσει προσφορά είτε με τιμή 60, είτε χαμηλότερη και θα εξασφαλίσει την αδιάθετη των 10.

9 Παράδειγμα Περίπτωσης Β (ΔΕΝ υπάρχει αδιάθετη ) Το σύνολο της διαθέσιμης ς είναι = 100, η τιμή εκκίνησης ήταν 50 και η προσωρινή κατανομή στην δεδομένη χρονική στιγμή έχει ως ακολούθως Όφελος ΠΩΛΗΤΗ Σ ΟΧΙ Σ ΟΧΙ Σ ΟΧΙ Σ ΝΑΙ 0 Σ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ Το σύνολο της αδιάθετης είναι 0. ( ) και το όφελος B1. Ο Σ4 μπορεί να αποεπιλέξει την προτίμηση «όλη η» και να δώσει προσφορά χωρίς καμία αλλαγή, οπότε τα αποτελέσματα θα έχουν ως ακολούθως, με το όφελος να αυξάνει κατά 200 Όφελος ΠΩΛΗΤΗ Σ ΟΧΙ Σ ΟΧΙ Σ ΟΧΙ Σ4α ΟΧΙ Σ ΟΧΙ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 9.200

10 Παράδειγμα Περίπτωσης C (επανάκτηση ς, χωρίς προσφορά από τον συμμετέχοντα) Το σύνολο της διαθέσιμης ς είναι = 100, η τιμή εκκίνησης ήταν 50 και η προσωρινή κατανομή στην δεδομένη χρονική στιγμή έχει ως ακολούθως Σ ΟΧΙ 40 Σ ΟΧΙ 30 Σ NAI 30 Σ OXI 0 Σ ΟΧΙ 0 C1. Ο Σ4 υποβάλλει προσφορά με τιμή Σ4α ίση με 82, άρα υπερτερεί του Σ3, οπότε τα αποτελέσματα θα έχουν ως ακολούθως. Σ ΟΧΙ 40 Σ ΟΧΙ 30 Σ4α ΟΧΙ 20 Σ ΝΑΙ 0 Σ ΟΧΙ 10 Ο Σ5 προσωρινά ανακτά μέρος από την του, χωρίς να βελτιώσει την προηγούμενη προσφορά του. C2. Αν στο προηγούμενο παράδειγμα, ο Σ5 είχε καταθέσει προσφορά για ίση με 10 στην ίδια τιμή των 60 θα είχε και πάλι πριν την υποβολή της Σ4α μηδέν προσωρινά δεσμευμένη. Επόμενα, με την υποβολή της Σ4α, η κατάσταση θα ήταν ως ακολούθως. Σ ΟΧΙ 40 Σ ΟΧΙ 30 Σ4α ΟΧΙ 20 Σ ΝΑΙ 0 Σ ΟΧΙ 10 Ο Σ5 ανακτά προσωρινά όλη την ζητούμενη του, χωρίς να βελτιώσει την προηγούμενη προσφορά του.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;...2 2. Όροι πληρωμής του ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...2 3. Μεταβολή ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

(αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις

(αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 19 η Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 1 Περιεχόμενα 19 η Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ... 1 (αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο-

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για την 2 η Ετήσια Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για το έτος 2016

FAQ για την 2 η Ετήσια Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για το έτος 2016 FAQ για την 2 η Ετήσια Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για το έτος 2016 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενη/νες Δημοπρασία/ες (Ετήσια ή Τριμηνιαία).

Διαβάστε περισσότερα

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Oκτώβριο Νοέμβριο Δεκέμβριο 2016) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ. Συχνές Ερωτήσεις

3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ. Συχνές Ερωτήσεις 3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Ιανουάριο Δεκέμβριο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 1 Περιεχόμενα 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενη/νες

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

A. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για το σύστημα της Cosmoone αποκλειστικά για τους εγκεκριμένους συμμετέχοντες. A. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Ποια μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 1. Γενικό πλαίσιο ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών /3/7 HL R. VRIN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Του Ιωάννη Βάρδα Υποψήφιου ιδάκτορα Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Συνεργάτη του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου Κρήτης α. Εισαγωγή Η εκρηκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές

Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές 1. Παρακίνηση: Στήριξη τιμών αγροτικών προϊόντων 2. Νεκρή ζημία: «Μία αγορά τέλειου ανταγωνισμού χωρίς παρέμβαση μεγιστοποιεί τι συνολικό πλεόνασμα» 3. Κυβερνητική παρέμβαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 11: Σχεδίαση μηχανισμών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 11: Σχεδίαση μηχανισμών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 11: Σχεδίαση μηχανισμών Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας

Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αθήνα, Φεβρουάριος 2017 Λίστα Εκδόσεων Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Έκδοσης 1.0 13/07/2012 Updated Web Version 2.0 24/02/2017 Updated Web Version Disclaimer The

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...3 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ...5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ...8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μπορεί μια περιοχή να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό της Στρατηγικής δύο ή περισσότερων Αστικών Αρχών;

α/α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μπορεί μια περιοχή να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό της Στρατηγικής δύο ή περισσότερων Αστικών Αρχών; 1 Στην περίπτωση στρατηγικής σε περιοχή της Περιφέρειας Αττικής η οποία παρουσιάζει ειδική αναπτυξιακή δυναμική, μπορεί ένας Δήμος να αποτελεί μόνος του την Αστική Αρχή; Μπορεί ένας Δήμος να αποτελεί Αστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Τελικές Εξετάσεις Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (13:00-16:00) ΘΕΜΑ 1 ο (2,5

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.4.2.3 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP... 3 Entersoft ERP 4 Αλλαγές στον Φ.Π.Α....

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 15. Βραχυχρόνια προσφορά. Προσφορά κλάδου. Προσφορά από ανταγωνιστικό κλάδο

Διάλεξη 15. Βραχυχρόνια προσφορά. Προσφορά κλάδου. Προσφορά από ανταγωνιστικό κλάδο από ανταγωνιστικό κλάδο Διάλεξη 15 κλάδου Πώς συνδυάζονται οι αποφάσεις προσφοράς των πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων σε µια ανταγωνιστική αγορά για να βρούµε την καµπύλη προσφοράς ενός κλάδου;!1!2 1 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και η Αγορά Εκδόσεις Κριτική

Ζήτηση, Προσφορά και η Αγορά Εκδόσεις Κριτική 3 Ζήτηση, Προσφορά και η Αγορά Κάποιοι βασικοί όροι Αγορά - ένα σύνολο κανονισμών μέσω των οποίων οι αγοραστές και οι πωλητές έρχονται σε επαφή για να ανταλλάξουν αγαθά ή υπηρεσίες. Ζήτηση - η ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άσκηση 1 Αν το επιτόκιο είναι 10%, ποια είναι η παρούσα αξία των κερδών της Monroe orporation στα επόμενα 5 χρόνια; Χρόνια στο μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΠΑΙΚ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 NAI ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 2 NAI ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΠΑΙΚ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 NAI ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 2 NAI ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΠΑΙΚ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 NAI ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 2 NAI ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΥΜΠΙΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 3 NAI ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΚΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Στον προσδιορισμό των τιμών οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς (και οι αντίστοιχες καμπύλες) εκφράζουν τις δυνάμεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 50479/2012 στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (11/05/2011, 9:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (11/05/2011, 9:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος 00-0 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (/05/0, 9:00) Να απαντηθούν 4 από τα 5

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠροσφορά. Μικροοικονοµική. Η Ισορροπία της Αγοράς 6. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΤΗΣΑΓΟΡΑΣ. 6η Εισήγηση

ΗΠροσφορά. Μικροοικονοµική. Η Ισορροπία της Αγοράς 6. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΤΗΣΑΓΟΡΑΣ. 6η Εισήγηση ΗΠροσφορά Όπως και στην περίπτωση της ζήτησης, δεδοµένης και σταθερής της τιµής του αγαθού, όταν µεταβάλλεται ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς, τότε, µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Πρόβλημα Μεταφοράς. Γεωργία Φουτσιτζή ΤΕΙ Ηπείρου Επιχειρησιακή Έρευνα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Πρόβλημα Μεταφοράς. Γεωργία Φουτσιτζή ΤΕΙ Ηπείρου Επιχειρησιακή Έρευνα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 2016-2017 Πρόβλημα Μεταφοράς Γεωργία Φουτσιτζή ΤΕΙ Ηπείρου Επιχειρησιακή Έρευνα To Πρόβλημα Μεταφοράς Μαθηματική Διατύπωση Εύρεση Αρχικής Λύσης Προσδιορισμός Βέλτιστης Λύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2015 16 Ιουνίου 2015 Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Υπεύθυνος μαθήματος Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Υπεύθυνος μαθήματος Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης 1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υπεύθυνος μαθήματος Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Μικροοικονομική ανάλυση 2 Η μέθοδος της «αφαίρεσης» και η μελέτη της οικονομικής συμπεριφοράς Τα άτομα ενεργούν σκόπιμα επιδιώκοντας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Συμπληρωματικές σημειώσεις για τον μηχανισμό VCG 1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (2.5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Τελικές Εξετάσεις Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (16:30-19:30)

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Ρεβέκκα Χριστοπούλου Εαρινό εξάμηνο 2017 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διαφοροποίηση προϊόντων Μέχρι τώρα περιγράψαμε: τον πλήρη ανταγωνισμό ως μια αγορά με πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή έρευνα (ασκήσεις)

Επιχειρησιακή έρευνα (ασκήσεις) Επιχειρησιακή έρευνα (ασκήσεις) ΤΕΙ Ηπείρου (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) Γκόγκος Χρήστος (06-01-2015) 1. Γραφική επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού A) Με τη βοήθεια της γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οδηγίες χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οδηγίες χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οδηγίες χρήσης Τρίπολη, Νοέμβριος 2017 Υπεύθυνος συγγραφής: Δαραδήμος Ηλίας v1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τυχαιοκρατικοί Αλγόριθμοι

Τυχαιοκρατικοί Αλγόριθμοι Πιθανότητες και Αλγόριθμοι Ανάλυση μέσης περίπτωσης Μελέτα τη συμπεριφορά ενός αλγορίθμου σε μια «μέση» είσοδο (ως προς κάποια κατανομή) Τυχαιοκρατικός αλγόριθμος Λαμβάνει τυχαίες αποφάσεις καθώς επεξεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργοστάσιο Ανακύκλωσης

Εργοστάσιο Ανακύκλωσης World Robot Olympiad 2016 Κατηγορία Regular (Κανονική) Λύκειο Περιγραφή πρόκλησης, κανονισμοί και βαθμολόγηση Εργοστάσιο Ανακύκλωσης Έκδοση: 15 Ιανουαρίου 2016 Επιμέλεια: Κλαδογένης Δημήτρης & Δανελλάκης

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Διαλέξεις 10-13) Ερώτηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Πετμεζάς Γεν. Δ/ντης cosmoone

Θανάσης Πετμεζάς Γεν. Δ/ντης cosmoone ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Θανάσης Πετμεζάς Γεν. Δ/ντης cosmoone

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

«διαδικασία εκχώρησης») θα πραγματοποιείται ως εξής:

«διαδικασία εκχώρησης») θα πραγματοποιείται ως εξής: Διαδικασία εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά (η «διαδικασία εκχώρησης») θα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ZULUTRADE

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ZULUTRADE ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ZULUTRADE ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι παρακάτω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Για τις τελευταίες ενημερώσεις παρακαλούμε να μεταβαίνετε στην σελίδα http://el.zulutrade.com/ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική 4 Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή...μετράει την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής του. Ορίζεται ως: ποσοστιαία μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

( ) ΘΕΜΑ 1 κανονική κατανομή

( ) ΘΕΜΑ 1 κανονική κατανομή ΘΕΜΑ 1 κανονική κατανομή Υποθέτουμε ότι τα εβδομαδιαία έσοδα μιας επιχείρησης ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέση τιμή 1000 και τυπική απόκλιση 15. α. Ποια η πιθανότητα i. η επιχείρηση να έχει έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Περιεχόμενα 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ... 2 2. ΤΡΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην πιστοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Help-File) Για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην πιστοποίηση Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)στην Εκπαίδευση» Είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ KNOCK OUT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟ KNOCK OUT

ΚΙΝΗΣΕΙΣ KNOCK OUT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟ KNOCK OUT ΚΙΝΗΣΕΙΣ KNOCK OUT ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο μηχανισμός των κινήσεων αυτών είναι ο απλούστερος όλων. Όπως φαίνεται και από το όνομά τους, κάθε ομάδα που χάνει μια φορά, αποκλείεται (Knock Out). ΑΠΛΟ KNOCK OUT Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Λ! 6738 Αθήνα, Π \ 2 AO - 20^ ΛΑΓΗΕΑ.Ε, Γραφείο Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μ. Φιλίππου

Λ! 6738 Αθήνα, Π \ 2 AO - 20^ ΛΑΓΗΕΑ.Ε, Γραφείο Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μ. Φιλίππου ΡΥβΜΙΧΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΜί V ΛI III'. \J' Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.*. 210-3727400 Fax; 210-3255460 Ε-tnaii; info#rae.qr Web;.WWW,rae.gr Λ! 6738 Αθήνα, 12.10.2017 Π \ 2 AO - 20^ Προς; ΛΑΓΗΕΑ.Ε, Γραφείο Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ... 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ... 8 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Υποψηφίου 2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 3 1.2 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Η «OutBoard Motors Co» παράγει τέσσερα διαφορετικά είδη εξωλέμβιων (προϊόντα 1 4) Ο γενικός διευθυντής κ. Σχοινάς, ενδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ ΕΦΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙ ΠΙΓΝΙΩΝ Εξετάσεις 13 Φεβρουαρίου 2004 ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες (13:00-15:00) ΘΕΜ 1 ο (2.5) α) Για δύο στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Χρόνου, Πόρων & Κόστους

Ανάλυση Χρόνου, Πόρων & Κόστους ΠΜΣ: «Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας» ιαχείριση Ενέργειας και ιοίκηση Έργων Ανάλυση Χρόνου, Πόρων & Κόστους Επ. Καθηγητής Χάρης ούκας, Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Ημερίδα Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. 1 Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αναφερόμενοι στην ανωτέρω εκποίηση παλαιών λεωφορείων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ Οδηγός αλλαγής τραπεζικών λογαριασμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ&

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA Ορισμός της Οικονομίας Ανάγκες Αγαθά & Υπηρεσίες Καταμερισμός των έργων Αξία Ανταλλαγή και Χρήμα Αγορά Κοινωνικοί Θεσμοί και Οικονομικό Κύκλωμα Συντελεστές παραγωγής Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 (θεωρία παιγνίων) Οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες μιας χώρας, Α και Β, εκτιμούν ότι μια άλλη τράπεζα, η Γ, θα κλείσει στο προσεχές διάστημα και πρόκειται να προχωρήσουν σε διαφημιστικές εκστρατείες

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1.1 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία προσοχής στο νέο εξεταστικό σύστημα

Σημεία προσοχής στο νέο εξεταστικό σύστημα Σημεία προσοχής στο νέο εξεταστικό σύστημα του Στράτου Στρατηγάκη Το νέο εξεταστικό σύστημα, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις προσεχείς εξετάσεις του Ιουνίου 2016, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Στις μέρες μας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το συγκριτικό πλεονέκτημα που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μπορεί να παραμείνει,

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίησε η Ελληνική Κυβέρνηση τα Έσοδα από την Εκχώρηση των Τεσσάρων Τηλεοπτικών Αδειών; Γρηγόρης Θ. Παπανίκος

Μεγιστοποίησε η Ελληνική Κυβέρνηση τα Έσοδα από την Εκχώρηση των Τεσσάρων Τηλεοπτικών Αδειών; Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Μεγιστοποίησε η Ελληνική Κυβέρνηση τα Έσοδα από την Εκχώρηση των Τεσσάρων Τηλεοπτικών Αδειών; Γρηγόρης Θ. Παπανίκος (5 Σεπτεμβρίου 2016) Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2)

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.1.ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ζήτηση και προσφορά

Μικροοικονομική. Ζήτηση και προσφορά Μικροοικονομική Ζήτηση και προσφορά Ο νόμος της ζήτησης Σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης, όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητά του και το αντίστροφο με τους προσδιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

(18 ο ) ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ - ΙI: «διάμεσος &θεσιακή επιλογή στοιχείου»

(18 ο ) ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ - ΙI: «διάμεσος &θεσιακή επιλογή στοιχείου» (8 ο ) ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΑΓΩΓΗ - ΙI: «διάμεσος &θεσιακή επιλογή στοιχείου» Το πρόβλημα του διαμέσου στοιχείου: ένα θεμελιακό πρόβλημα Συναντήσαμε ήδη αρκετές φορές το πρόβλημα του να «κόψουμε» ένα σύνολο στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρας ( λόγω αναπλήρωσης της τακτικού υπαλλήλου Ναλμπάντη Ελένη)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρας ( λόγω αναπλήρωσης της τακτικού υπαλλήλου Ναλμπάντη Ελένη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 16 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα