Η ιαλειτουργικότητα σε ΕΕ και Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ιαλειτουργικότητα σε ΕΕ και Ελλάδα"

Transcript

1

2 Η ιαλειτουργικότητα σε ΕΕ και Ελλάδα Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (The European egovernment Interoperability Framework egif) Η επόµενη γενιά του egif: Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Πρότυπα ιαλειτουργικότητας

3

4 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη ιαλειτουργικότητα i2010:το i2010 είναι το Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις για την κοινωνία της πληροφορίας και τα µέσα ενηµέρωσης, κατά τα έτη έως το Αυτή η ενοποιηµένη πολιτική αποσκοπεί κυρίως στο να ενθαρρύνει τη γνώση και την καινοτοµία, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη, καθώς και η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερης ποιότητας θέσεων απασχόλησης. Περιλαµβάνει µια ειδική γραµµή δράσης στον τοµέα της ιαλειτουργικότητας. IDABC: Το πρόγραµµα IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European egovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens) αποσκοπεί στη ιαλειτουργικήπαροχή Πανευρωπαϊκών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στις δηµόσιες διοικήσεις, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Στόχος είναι να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των ευρωπαϊκών δηµόσιων διοικήσεων και η µεταξύ τους συνεργασία. (πρωτοβουλία ΕE)

5 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη ιαλειτουργικότητα FP7, CIP: το Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα (FP7) και το Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (CIP), περιέχουν ειδικές δράσεις για τη ιαλειτουργικότητα. Εθνικές Πολιτικές Εθνικές Πολιτικές: σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη- µέλη έχουν εθνικές πολιτικές για τη ιαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

6 Η ιδέα ενός Πλαισίου ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης egovernment Interoperability Framework ή αλλιώς egif Είναι ένα σύνολο προτύπων και κατευθυντήριων γραµµών για την επίτευξη της ιαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, σε οργανωτικό, σηµασιολογικό και τεχνικό επίπεδο Τέτοιου τύπου Πλαίσια (egifs) υπάρχουν στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη- µέλη, σε διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης To IDABC διατηρεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework EIF),ένα µετα-πλαίσιο για τη ιαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

7 οµή του IDABC / EIF v1.0 (2005)

8 Τι προτείνει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας (EIF) Σε οργανωτικό επίπεδο: Ακολουθώντας τις υπηρεσίες: Οι απαιτήσεις και προδιαγραφές των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρέπει να καθορίζονται από κοινού από τις συµµετέχουσες διοικήσεις, συµµετοχικά και µε γνώµονα την εκάστοτε ζήτηση (βλ. τις 20 βασικές υπηρεσίες του eeuropeχάρτη υπηρεσιών) Ορισµός ιεπαφώνεπιχειρηµατικής ιαλειτουργικότητας (Business Interoperability Interfaces (BII),µέσω των οποίων οι διάφορες επιχειρηµατικές διαδικασίες (Business Processes), θα είναι σε θέση να διαλειτουργήσουν. Σε σηµασιολογικό επίπεδο: Ανάπτυξη κοινών Λεξικών εδοµένων (Data Dictionaries) Ανάπτυξη κοινών XML προτύπων για τα δηµόσια έγγραφα και την ανταλλασσόµενη πληροφορία, λαµβάνοντας υπόψη τις συµφωνηµένες βασικές δοµικές µονάδες δεδοµένων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (core egovernment data elements)

9 Τι προτείνει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας (EIF) Σε τεχνικό επίπεδο: Σε επίπεδο front-office, για την επίτευξη τεχνικής ιαλειτουργικότητας, θα πρέπει να εστιάσουµε στους ακόλουθους τοµείς: Παρουσίαση και ανταλλαγή δεδοµένων Προσβασιµότητα Αρχές σχεδιασµού των διεπαφών Πρόσβαση πολλαπλών καναλιών Τα σύνολα χαρακτήρων Συλλογική συγγραφή Είδος αρχείου και µορφές εγγράφων Αρχεία συµπίεσης

10 Τι προτείνει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας (EIF) Σε επίπεδο back-office office, για την επίτευξη τεχνικής ιαλειτουργικότητας, θα πρέπει να εστιάσουµε στους ακόλουθους τοµείς: Ενοποίηση δεδοµένων και middleware Πρότυπα βασισµένα σε XML EDI-based πρότυπα Web Services Αρχιτεκτονικές Κατανεµηµένων Εφαρµογών Υπηρεσίες διασύνδεσης Φάκελοι και πρωτόκολλα µεταφοράς µηνυµάτων Μήνυµα των µεταφορών και της ασφάλειας Μήνυµα υπηρεσίες κατάστηµα Γραµµατοκιβώτιο πρόσβασης Κατάλογος και υπηρεσίες ονοµάτων τοµέα Υπηρεσίες δικτύου

11 Τι προτείνει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας (EIF) Θέµατα ασφάλειας τα οποία αφορούν όλα τα επίπεδα: Υπηρεσίες ασφάλειας Γενικές υπηρεσίες ασφαλείας PKI Public Key Interface Ασφάλεια Web Services Firewalls Προστασία από ιούς (viruses), worms, δούρειους ίππους (trojan horses) και βόµβες

12 Άλλα εθνικά Πλαίσια Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ηνωµένο Βασίλειο: Γερµανία (SAGA): kbst/saga ανία: Εσθονία: Βέλγιο: Αυστραλία: k.pdf

13 Τυπικό παράδειγµα πρώτης γενιάς πλαισίων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Η δοµή του egif του Ηνωµένου Βασιλείου

14 Συµπεράσµατα Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας (EIF) και την πρώτη έκδοση του Πλαισίου ιαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (egif v.1 ), συνοψίζονται παρακάτω: Έχει δοθεί έµφαση στις τεχνικές προδιαγραφές Αναπτύχθηκαν XML πρότυπα, για µερικά, µεµονωµένα κυβερνητικά έγγραφα εν υπήρχε ουσιαστικός προσανατολισµός προς τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες µοντελοποίησης εν σχεδιάστηκαν µηχανισµοί πιστοποίησης Paper based προδιαγραφές: δύσκολο να διατηρηθούν και δεν προσφέρονταν για την επίλυση σύνθετων προβληµάτων

15

16 IDABC/EIF v2.0 (προσχέδιο)

17 Νέα γενιά δοµής στα εθνικά egifs Εργαλεία Πιστοποίησης Πλαίσιο Πιστοποίησης (Για οργανισµούς, συστήµατα, δεδοµένα και πολίτες) Όραµα & Στρατηγική Services & Processes Repository Enterprise Architecture / Οργανωσιακή ιαλειτουργικότητα (Stakeholders, Roles, Processes Taxonomy) Goals & Metrics XML Σχήµατα & Core Components Repository Information Architecture / Σηµασιολογική ιαλειτουργικότητα (Data Components & Schemas Taxonomy) Marketing & Communication Plan Material Web Services Repository Systems Reference Repository Access & Collaboration Tools Συστήµατα Πρότυπα εδοµένων (XML Naming and Design Rules, Controlled Voc, Metadata Schema, Core Components) Computational Architecture / Τεχνική ιαλειτουργικότητα (System & Components Topology) Technical Standards (WS standards, Communication Standards, etc.) Πρότυπα Αυθεντικοποίησης & Ασφάλειας (eid, επίπεδα αυθεντικοποίησης, κλπ.) Πρότυπα ιαδικτυακών Πυλών & Πρόσβασης Πολλαπλών Καναλιών Υλικό Κατάρτισης Skills Management & Training Process ιεργασίες Συνεργασίας και Αποδοχής Change Management - Versioning Processes Guidelines (Maturity Matrix & Roadmap for PA Organizations) Πρότυπα και Προδιαγραφές Συνεργασία

18 Συνεργατικά Εργαλεία των egifs Συνεργατικό Περιβάλλον Εργασίας egif Management and Development Tools for: Data Modelling, Storage and Native XML Magement Process Modelling Ontology Management Working Groups Βάση Γνώσης egif Frameworks & Tools egovernment Registry The egovernment Registry consists of: Educational & Dissemination Material Services/Processes (BPEL, BPMN) Repository, Web Services Registry, XML Schemas & Core Components Repository Systems Reference Repository Content Retrieval Content Management and Updating Συνεργατική Πλατφόρµα egif Access only to authorized users Ιστοσελίδα egif Public Sector Communities Citizens, Enterprises, Administration

19

20

21 Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας είναι πια Νόµος του Κράτους (Ν.3731/12/2008) και διέπει την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων αλλά και την διοικητική αναδιοργάνωση των φορέων του ηµόσιου Τοµέα Στα επόµενα χρόνια, αναµένεται η αύξηση της ζήτησης αύξηση της ζήτησης στελεχών και ειδικών συµβούλων στον ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα µε εξειδίκευση σε ζητήµατα ιαλειτουργικότητας Πληροφοριακών Συστηµάτων

22 Φάση Α: 1 6/2007 Φάση Β: 7/07 3/08 Φάση Γ: 4/08-03/09 n n n Ανάλυση κατάστασης και διεθνούς εµπειρίας Συνεργασία µε διεθνή πλαίσια (UK-DE) ηµιουργία προσχεδίων Πλαισίων n ιαβούλευση µε Αναδόχους Έργων n Πρώτη Έκδοση Πλαισίου ιαλειτουργικότητας (ΠΠ- Τ, Π &ΥΗΣ, ΠΨΑ) n ιαβούλευση µε Επιχειρήσεις και Φορείς της ηµόσιας ιοίκησης n n n n Ανάπτυξη πρωτότυπου Ληξιαρχείου ιαλειτουργικότητας (Πρότυπα Μεταδεδοµένα, BPMN και XML σχήµατα) 1 ος Κύκλος Εκπαίδευσης (ΥΑΠ) Υλικό Προώθησης του Πλαισίου εύτερη Έκδοση Πλαισίου n n n n n Συνέχιση της ένταξης Φορέων, Συστηµάτων και Επιχειρήσεων ιάδοση και Κανονιστική Ένταξη του Πλαισίου Συνεργασία µε έργο ΕΡΜΗΣ Εξαµηνιαίες Εκδόσεις του Πλαισίου Σταδιακή Συντήρηση του Πλαισίου από τους Φορείς της ηµόσιας ιοίκησης

23 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

24 Γενικές Αρχές Δομή και Οργάνωση ΔΔΤ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Διαλ/τητα ΔΔΤ Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Απόδοση ΔΔΤ Κατηγορίες Χρηστών Ονοματοδοσία Παροχή Ηλ. Υπηρεσιών Προδιαγραφές Ασφάλειας Νομικά Ζητήματα Εικαστικά Περιεχόμενο Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Διαλ/τητα με Back Office Διαθεσιμότητα Απόδοση Διάδοση ΔΔΤ Προσβασιμότητα Διαλ/τητα με άλλα Συστήματα Φιλοξενία

25 Γενικές Αρχές Οργανωσιακή Διαλ/τητα Σημασιολογική Διαλ/τητα Τεχνολογικά Πρότυπα Ειδικές Προδιαγραφές & Προεκτάσεις Κατηγορίες & Κύκλος Ζωής Προτύπων Πεδίο εφαρμογής Στοιχεία Σημασιολογικής Διαλ/τητας Μοντελοποίηση Υπηρεσιών - Δεδομένων Ηλεκτρονικές Πληρωμές Πρότυπες Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΗΔ Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών Βέλτιστες Πρακτικές και Διαδικασίες Παρουσίαση Πληροφορίας Διασύνδεση & Επικοινωνία (WS Stack Standards) Τομεακά Πρότυπα Διακυβερνητικές Υπηρεσίες Οδηγίες για Δημόσιους Φορείς (Διαγωνισμοί) Βέλτιστες Πρακτικές Ανάπτυξης Συστημάτων ΗΔ Βέλτιστες Πρακτικές και Διαδικασίες Μετεδομένα (Μ.Τεκμηρίωσης) Μέσα Πρόσβασης Οδηγίες για Επιχειρήσεις & Πολίτες

26 Κατηγορία Προτύπου Υποκατηγορία Προτύπου Μέθοδοι Μοντελοποίησης Πρότυπο Υποχρεωτικό Πρότυπο Προαιρετικό UML v2.0 Πρότυπο υπό ιαµόρφωση Τεκµηρίωση & Ανάπτυξη Εφαρµογών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Σχήµατα Ανταλλαγής Μοντέλων Προδιαγραφών Γλώσσες και J2EE v1.4 Αρχιτεκτονικές Υλοποίησης.NET v2.0 Εφαρµογών.NET v3.0 BPMN v1.0 XMI v2.1 Java EE v5.0 PHP v5.x.net v3.5 Μοντελοποίηση Υπηρεσιών Μέθοδοι Μοντελοποίησης Γλώσσες Εκτέλεσης UML v2.0 (Activity Diagrams) BPEL v1.1 BPEL v2.0

27 Κατηγορία Προτύπου Υποκατηγορία Προτύπου Μέθοδοι Μοντελοποίησης Πρότυπο Υποχρεωτικό E-R Diagram UML v2.0 Πρότυπο Προαιρετικό Πρότυπο υπό ιαµόρφωση Μοντελοποίηση εδοµένων Σχήµατα Ανταλλαγής Μοντέλων εδοµένων Πρότυπα Ανταλλαγής εδοµένων Μετασχηµατισµός/ Παρουσίαση εδοµένων οµή Μεταδεδοµένων Αποτύπωση Μεταδεδοµένων Γλώσσες Αναπαράστασης Σηµασιολογικής Πληροφορίας XSD v1.0 XMI v2.1 XML v1.0 XML v1.1 XSLT v1.0 XSL v1.1 Dublin Core v1.1 RDF v1.0 XML v1.0 XSLT v2.0 XML v1.1 OWL v1.0

28 Κατηγορία Προτύπου Παρουσίαση και Επεξεργασία Πληροφορίας Υποκατηγορία Προτύπου Πρότυπο Υποχρεωτικό Πρότυπο Προαιρετικό Πρότυπο υπό ιαµόρφωση Προσβασιµότητα WCAG v1.0 WCAG v2.0 Σχήµατα Ανταλλαγής Υπερκειµένου HTML v4.01 XHTML v1.0 Stylesheets CSS2 XSL v1.1 Κωδικοποίηση Συνόλου Χαρακτήρων Αναγνώριση Τύπου ιαµόρφωσης Αρχείων (File Formats) ιαµόρφωση Εγγράφων Κειµένου για Ανταλλαγή Πληροφοριών ιαµόρφωση Εγγράφων Κειµένου για Περαιτέρω Επεξεργασία Πληροφοριών ιαµορφώσεις Ανταλλαγής Γραφηµάτων UTF-8 v4.x ΜΙΜΕ PDF v1.4 HTML v4.01 TXT GIF v98a JPEG v1.02 ιαµορφώσεις Ανταλλαγής QuickTime Αρχείων Ήχου, Βίντεο και Ροής Βίντεο MPEG-4 Συµπίεση εδοµένων ZIP v2.0 UTF-16 v4.x UTF-8 v5.0 ODF v1.0 PDF v1.5 PNG (Second Edition) TIFF v6.0 UTF-16 v5.0 ODF v1.1 PDF v1.6 PDF v1.7

29 Κατηγορία Προτύπου Υποκατηγορία Προτύπου Πρότυπο Υποχρεωτικό Πρότυπο Προαιρετικό Πρότυπο υπό ιαµόρφωση ιαλειτουργικότητα µε τρίτα Συστήµατα SOAP v1.2 WSDL v1.1 UDDI v2 SOAP v1.1 WSDL v2.0 UDDI v3 WS-I Basic Profile v1.0 Πρωτόκολλα Επιπέδου ικτύου IP v4 DNS IP v6 ιασύνδεση - Επικοινωνία - ιαλειτουργικότητα FTP HTTP v1.1 Πρωτόκολλα Επιπέδου Εφαρµογής SMTP / MIME POP3 IMAP LDAP v3 ιανοµή Περιεχοµένου RSS 2.0

30 Κατηγορία Προτύπου Υποκατηγορία Προτύπου Πρότυπο Υποχρεωτικό Πρότυπο Προαιρετικό Πρότυπο υπό ιαµόρφωση Ασφάλεια Υπηρεσιών Ιστού WS-Security v1.0 WS-Security v1.1 WS-I Basic Security Profile v1.0 SAML v2.0 SAML v1.1 Ασφάλεια Ασφάλεια Μετάδοσης εδοµένων TLS v1.1 SSL v3.0 HTTPS IPsec Αυθεντικοποίηση XML Signature Κρυπτογράφηση XML Encryption

31 Κατηγορία Προτύπου Υποκατηγορία Προτύπου Πρότυπο Υποχρεωτικό Πρότυπο Προαιρετικό Πρότυπο υπό ιαµόρφωση Ανταλλαγή ιατρικών εικόνων DICOM Ανταλλαγή ιατρικών δεδοµένων HL7 v2 HL7 v3 Ανταλλαγή γεωγραφικών δεδοµένων GML v3.1 INSPIRE Εξειδικευµένα πρότυπα για επιχειρησιακούς τοµείς Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων Ανταλλαγή δεδοµένων σε εκλογικές διαδικασίες IFX v1.7 IFX v1.8 EML v4.0 EML v5.0 ιεπιχειρησιακές συναλλαγές Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) SCORM rd edition UBL v2.0

32 Γενικές Αρχές Ταυτοποίηση Οντοτήτων Αυθεντικοποίηση Οντοτήτων Διαδικασίες Εγγραφής Οντοτήτων Οδηγίες Εφαρμογής και Συμμόρφωση Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Υπηρεσίες Επιπέδου 0 Μηχανισμοί Αυθεντικοποίησης -Κλειδιά Κατηγορίες Οντοτήτων Επίπεδα Υπηηρεσιών Οδηγίες προς Δημόσιους Φορείς Ιδιωτικότητα στις Υπηρεσίες ΗΔ Υπηρεσίες Επιπέδου 1 Υπηρεσίες Επιπέδου 2 Διακριτικά Αυθεντικοποίησης Τρόποι Εγγραφής Φυσικών Προσώπων Τρόποι Εγγραφής Νομικών Προσώπων Οδηγίες προς Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα Συμμόρφωση Φορέων, Υπηρεσιών και ΚΔΠ Επίπεδα Εμπιστοσύνης Υπηρεσιών ΗΔ (0-3) Υπηρεσίες Επιπέδου 3 Διαδικασίες Αυθεντικοποίησης ανά Επίπεδο Διαδικαστικά Ζητήματα, Διαγραφή Παραδείγματα Εφαρμογής ΠΨΑ

33 Τεκµηρίωση ιαδικασιών Τεκµηρίωση Εγγράφων και εδοµένων Τεκµηρίωση ιαδικτυακών Υπηρεσιών Πρότυπα Μεταδεδοµένων Πρότυπο BPMN & Σηµειογραφία Πρότυπα XML & Σηµειογραφία Πρότυπα Τεκµηρίωσης Web Services Κεντρικό Σχήµα Μεταδεδοµένων (egms) Συµβάσεις Ονοµατολογίας Συµβάσεις Ονοµατολογίας Μεθοδολογία Ανάπτυξης WS Συµβάσεις Ονοµατολογίας Μεταδεδοµένα Υπηρεσιών Μεταδεδοµένα Εγγράφων Μεταδεδοµένα. Υπηρεσιών Μεταδεδοµένα Φορέων και Συστηµάτων

34 Web Site ΠΗΔ (public) Ληξιαρχείο Υπηρεσιών & Δεδομένων (restricted) Εργαλεία Μοντελοποίησης Υπηρεσιών (restricted) Εργαλεία Μοντελοποίησης Δεδομένων (restricted) Τρέχουσες Εκδόσεις Πλαισίου (PDF) Επιπλέον Υλικό Πλαισίου (XML, Πρότυπα) Επιπλέον Υλικό Τεκμηρίωσης - Διάδοσης Φόρμες Σχολίων Υπηρεσίες (Συμβατικές και Ηλεκτρονικές) Έγγραφα Πεδία Εγγράφων Κωδικολόγια Σύστημα Enterprise Modelling Σύστημα Διαχείρισης Εκδόσεων αρχείων BPMN Σύστημα XML Authoring Σύστημα Διαχείρισης CCTS Σύστημα Διαχείρισης Εκδόσεων Αρχείων XML

35 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Διαλειτουργικότητα στη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Διαχείριση Έργων Ασφάλεια Συστημάτων και Πληροφοριών Πλαίσιο Πιστοποίησης ΔΔΤ Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Μοντέλο Τεκμηρίωσης

36 800 σελίδες βασική τεκµηρίωση (4 Τεύχη) σελίδες συµπληρωµατική τεκµηρίωση (παραρτήµατα) 1 web site 1 intranet portal, µε 100 εγγεγραµµένους χρήστες Ληξιαρχείο διαλειτουργικότητας, µε: 25 Κωδικολόγια µε πρότυπες τιµές ( ιοικητική ιαίρεση, Government Category List, Life Events, Business Episodes, κλπ) 1800 Φορείς της ηµόσιας ιοίκησης 500 Υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης 1100 Εγγραφα της ηµόσιας ιοίκησης 50 Πρότυπα Core Components 100 Πρότυπα Μοντέλα BPMN 100 Πρότυπα XML Αρχεία slides εκπαιδευτικού υλικού σελίδες υλικού σε βάση γνώσης

37 Το Ελληνικό egif v2.0 Το όραµα της 2ης έκδοσης του e-gif είναι να: Σύσταση και ενεργοποίηση ενός συστήµατος (µη paper-based προδιαγραφών), το οποίο θα αλληλεπιδρά µε τις κυβερνητικές ηλεκτρονικές πύλες και τις κατάλληλες back-office εφαρµογές, καθοδηγώντας την εξέλιξή τους και διασφαλίζοντας τη ιαλειτουργικότητά τους µε το σχεδιασµό, την επεξεργασία ή την αλλαγή τους. Επισηµαίνει µερικές βασικές προκλήσεις, όπως: Ορισµός των διαλειτουργικών, one-stop κυβερνητικών υπηρεσιώνγια τους πολίτες και τις κυβερνήσεις Ανάπτυξη ενιαίων κυβερνητικών µοντέλων δεδοµένων (στην κατεύθυνση των UN / CEFACT Core Components) Ορισµός των προτύπων και κανόνων, βάσει των οποίων τόσο οι Κυβερνητικοί ιστοχώροι όσο και οι εταιρίες πληροφορικής και οι επαγγελµατίες, θα εκπαιδεύονται συνεχώς και θα πιστοποιούνται Η αντιµετώπιση της ωρίµανσης της ιαλειτουργικότητας και η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών για τη ηµόσια ιοίκηση Το έργο για το ελληνικό egif (έκδοση 2.0), άρχισε τον Ιανουάριο του 2007

38 Το Ελληνικό egif v2.0 Περιλαµβάνει πρότυπα και προδιαγραφές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των δηµόσιων ιστοχώρων, όπως η εµφάνιση, η πλοήγηση, το περιεχόµενο, η διαθεσιµότητα, η προσβασιµότητα Περιλαµβάνει έρευνα για σχετικά πλαίσια σε διεθνές και πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για τη γνώση που αποκτήθηκε από µελέτες περιπτώσεων: Βασικό σηµείο:η δηµιουργία πλαισίου πιστοποίησης για τη συστηµατική αναθεώρηση των δηµόσιων δικτυακών τόπων Μια µεθοδολογία για τη διαχείριση, εφαρµογή και αξιολόγηση της πιστοποίησης του πλαισίου για τις ιστοσελίδες και τα portals του ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων: Ένα µνηµόνιο συνεργασίας σχετικά µε την έγκριση και την πιστοποίηση της εφαρµογής του πλαισίου Ένα σύνολο δεικτών µέτρησης του επιπέδου της έγκρισης του πλαισίου σε κάθε δηµόσιο χώρο

39 Το Ελληνικό egif v2.0 Περιλαµβάνει: Τον «Χάρτη Υπηρεσιών», ο οποίος απεικονίζει ένα σύνολο ηλεκτρονικών και συµβατικών (µη ηλεκτρονικών) υπηρεσιών που παρέχονται από τις ηµόσιες ιοικήσεις στους πολίτες και τις επιχειρήσεις Τον κατάλογο των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τη µορφή των δεδοµένων, των µεταδεδοµένων, την ανταλλαγή πληροφοριών (επικοινωνία / πρωτόκολλα), την πρόσβαση στις πληροφορίες (ασφάλεια / άδεια), κλπ. Μια επεκτάσιµη, πολύπλευρη ταξινόµηση των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των: Προσδιορισµός των θεµελιωδών πεδίων δεδοµένων και δοµών (δοµικά συστατικά core components) και τα µεταδεδοµένα των εγγράφων που εµπλέκονται Καθορισµός των web servicesπου απαιτούνται για το σχεδιασµό και την υλοποίηση πολύπλοκων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθηθούν υπό ορισµένες συνθήκες, όπως π.χ στις ηλεκτρονικές πληρωµές, το οποίο αποτελεί ένα µοντέλο που συσχετίζει ένα σύνολο διαφόρων στοιχείων αναγνώρισης και υποδοµών για την παροχή web services

40 Το Ελληνικό egif v2.0 Ανάλυση των απαιτήσεων καταγραφής, αναγνώρισης και αυθεντικοποίησης που συνδέονται µε κάθε τύπο υπηρεσίας Εκτίµηση των επιπτώσεων κινδύνου και ιδιωτικότητας, για κάθε δηµόσια υπηρεσία Κατευθυντήριες γραµµές αυθεντικοποίησης µε βάση αρχές όπως η ασφάλεια, η προστασία της ιδιωτικότητας, admissibility,τα opt-in κανάλια πρόσβασης, την ανεξαρτησία της τεχνολογίας, τη συµµόρφωση µε το νοµικό πλαίσιο Πρότυπα που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των πολιτών και τη διαφάνεια στην επεξεργασία δεδοµένων eid µηχανισµοί για όλες τις ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες

41 Ελληνική Ψηφιακή Στρατηγική (στόχευση διαλειτουργικότητας) On-line διαλειτουργικότητα Front-Office / Back Office ΙΚΑ (Ασφαλιστική Ενημερότητα, ΑΠΔ) Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (egif-gr) Σποραδικές Διαλειτουργικές Υπηρεσίες σε Δήμους και Φορείς Θεσμική Κατοχύρωση Ηλ. Διακυβέρνησης Λειτουργία ΚΕΠ (Χειρογραφική Αναζήτηση Πιστοποιητικών) On-line διαλειτουργικότητα Front-Office / Back Office Υπ. Οικονομικών ΓΓΠΣ (Φορολογική Ενημερότητα, ΦΠΑ, Εκκαθάριση Ε1) Υπηρεσίες Επιπέδου-3 στο kep.gov.gr (Ηλεκτρονικές αιτήσεις) Υπηρεσίες Επιπέδου-4 στο ermis.gov.gr και σε άλλους φορείς (Αυτοματοποιημένες διαλειτουργικές υπηρεσίες ανάμεσα σε συστήματα διαφορετικών φορέων) Αναδιοργάνωση Διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Η Η διαλειτουργικότητα στη ημόσια ιοίκηση: Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Στόχοι Μαθήματος Το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.infosociety.gr

http://www.infosociety.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Προτυποποίηση και διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Εισαγωγή στο ΠΠ Τ 2. Υφιστάμενη κατάσταση 3. ιεθνείς Πρακτικές 4. Οδηγίες Πλαισίου 5. Μελέτη Εφαρμογής Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) Αναθέτουσα Αρχή: { ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Στοιχεία εταιρίας...3 1. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Τίτλος Μελέτης: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί CPV: Κωδικός ΟΠΣ: Προϋπολογισµός: 722.220,00 587.170,73. Ηµεροµηνία ιενέργειας: Η Συµφερότερη Προσφορά. Κριτήριο Ανάθεσης:

Κωδικοί CPV: Κωδικός ΟΠΣ: Προϋπολογισµός: 722.220,00 587.170,73. Ηµεροµηνία ιενέργειας: Η Συµφερότερη Προσφορά. Κριτήριο Ανάθεσης: ιακήρυξη ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχείου και δηµιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή για το Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου και Γενικό Νοσοκοµείο Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως «ιαλυνάκειο»»

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Υπηρεσίεςμίαςστάσης Ορισμός: Η ολοκλήρωση των δημοσίων υπηρεσιών από την οπτική γωνία των πελατών (πολιτών και επιχειρήσεων). Χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα