ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α egovernment ATHENS TECHNOLOGY CENTER A.B.E.T.E.

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Ηµεροµηνία Έκδοση Συγγραφείς Αλλαγές 15/10/ Έκδοση /05/

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΗ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΗ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΜL CORE COMPONENTS ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΧΜL ΣΧΗΜΆΤΩΝ οµή των XML Σχηµάτων XML Schema Modules Χώροι Ονοµάτων (Namespaces) Γενικά Στοιχεία και Τύποι εδοµένων ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ XML ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ XML ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βήµα 1: Αναγνώριση ιαδικτυακής Υπηρεσίας Βήµα 2: Υλοποίηση ιαδικτυακής Υπηρεσίας Βήµα 3: ηµοσίευση ιαδικτυακής Υπηρεσίας Βήµα 4: Αξιοποίηση ιαδικτυακής Υπηρεσίας Βήµα 5: Συντήρηση ιαδικτυακής Υπηρεσίας ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ) Β. ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΜΗ XML ΣΧΗΜΑΤΩΝ Γ. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Γ1. Υπόδειγµα Καταγραφής ιαδικασίας Γ2. Υπόδειγµα Μοντέλου ιαδικασίας ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

4 1. Υπόδειγµα Καταγραφής Εγγράφου Υπόδειγµα XML Σχήµατος Ε. ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤ. ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός και Περιεχόµενο Το παρόν έγγραφο αποτελεί την πρόταση τεκµηρίωσης των ιαδικασιών, των Εγγράφων και των XML Σχηµάτων που πρόκειται να µοντελοποιηθούν και να σχεδιαστούν για τις ανάγκες του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών και Πρότυπα ιαλειτουργικότητας (ή Πλαισίου Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΠΗ ). Στόχος του είναι να περιγράψει τη σηµειογραφία, τους κανόνες και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να εφαρµόζονται για την ανάπτυξη µοντέλων διαδικασιών και δεδοµένων µεταδεδοµένων. Παράλληλα, θέτει τις συµβάσεις ονοµατολογίας και σχεδιασµού και τον τρόπο διαχείρισης των εκδόσεων για να διασφαλιστεί η αντιµετώπιση ζητηµάτων που εµπίπτουν σε αυτές τις περιοχές µε ένα ενιαίο τρόπο για το σύνολο της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης. Πέραν των κατευθύνσεων για το σχεδιασµό νέων µοντέλων, η προσαρµογή των Μοντέλων που θα εκδώσει το ΠΗ στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε ηµόσιου Φορέα µε τρόπο που θα παραµένουν συµβατά µε τις οδηγίες του ΠΗ αποτελεί ένα ακόµη κρίσιµο σηµείο µε το οποίο ασχολείται το. Το στηρίζεται στις προδιαγραφές και τα πρότυπα µοντελοποίησης που έχουν θέσει διεθνείς οργανισµοί, όπως World Wide Web Consortium (W3C), United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) και Οbject Management Group (OMG). Η υιοθέτηση των προτύπων, οδηγιών και κατευθύνσεων του παρόντος εγγράφου, θα επιτρέψει: την κατανόηση των διαδικασιών και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κάτω από ένα ενιαίο πρίσµα τη µεγιστοποίηση της επαναχρησιµοποίησης της πληροφορίας (µέσω των πρότυπων διαδικασιών και των δοµικών XML συστατικών XML Schema Components) για τη βελτίωση της σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα την οµογενοποίηση και εναρµόνιση των Μοντέλων ιαδικασιών και των XML Σχηµάτων για το σύνολο των Φορέων της ηµόσιας ιοίκησης Οι περιοχές τεκµηρίωσης του παρόντος εγγράφου λαµβάνουν υπόψη τα περιεχόµενα του Ληξιαρχείου ιαλειτουργικότητας του ΠΗ και την τεκµηρίωση που απαιτείται από τη Μελέτη ιαλειτουργικότητας ενός υπό ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος. Οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές που προκύπτουν είναι: Κάθε υπηρεσία πρέπει να καταγράφεται και να µοντελοποιείται µε τυποποιηµένο τρόπο µε βάση τις οδηγίες του Κεφαλαίου 2. Τα µεταδεδοµένα και τα µοντέλα που δηµιουργούνται θα δηµοσιεύονται στο Ληξιαρχείο και θα συντελούν στην αναγνώριση των σηµείων ιαλειτουργικότητας µεταξύ των Φορέων. Κάθε έγγραφο που ανταλλάσσεται στο πλαίσιο µιας υπηρεσίας πρέπει να αναλύεται και να µοντελοποιείται σε XML Σχήµα µε βάση τα επαναχρησιµοποιήσιµα δηµοσιευµένα Core Components του Ληξιαρχείου και τα µεταδεδοµένα του Κεφαλαίου 3. 5

6 Κάθε δικτυακός πόρος πρέπει να δηµοσιεύεται µε βάση τις οδηγίες για τα µεταδεδοµένα του Κεφαλαίου 4. Κάθε ιαδικτυακή Υπηρεσία (Web Service) που θα καθιστά δυνατή την ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των Φορέων στα σηµεία ιαλειτουργικότητας πρέπει να στηρίζεται στα πρότυπα που ορίζονται στο Κεφάλαιο 5. Το WSDL αρχείο που τεκµηριώνει τη ιαδικτυακή Υπηρεσία πρέπει να δηµοσιεύεται στο Ληξιαρχείο µαζί µε τα µεταδεδοµένα και το µοντέλο της υπηρεσίας στην οποία υπάγεται και τα XML Σχήµατα των εγγράφων που ανταλλάσσονται, ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεση και η χρησιµοποίηση της υπηρεσίας από τους Φορείς που επιθυµούν να την αξιοποιήσουν. Ο Πίνακας 1-1 που ακολουθεί συνοψίζει το σύνολο των προτύπων τεκµηρίωσης που περιλαµβάνει και εξειδικεύει - σε συµφωνία µε το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του ΠΗ - το παρόν έγγραφο. Πίνακας 1-1: Σύνοψη προτεινόµενων προτύπων του Μοντέλου Τεκµηρίωσης του ΠΗ Κατηγορία Υποκατηγορία Πρότυπο Πρότυπο Πρότυπο υπό Προτύπου Προτύπου Υποχρεωτικό Προαιρετικό ιαµόρφωση Μοντελοποίηση Υπηρεσιών Μέθοδοι Μοντελοποίησης Γλώσσες Εκτέλεσης BPMN v1.0 [4] UML v2.0 (Activity Diagrams) [5] BPEL v1.1 BPEL v2.0 Μοντελοποίηση εδοµένων Μέθοδοι Μοντελοποίησης E-R Diagram UML v2.0 [5] Σχήµατα Ανταλλαγής Μοντέλων εδοµένων XSD v1.0 [6], [7], [8] XMI v2.1 [11] Πρότυπα Ανταλλαγής εδοµένων XML v1.0 XML v1.1 Μετασχηµατισµός/ Παρουσίαση εδοµένων οµή Μεταδεδοµένων Αποτύπωση Μεταδεδοµένων XSLT v1.0 XSL v1.1 Dublin Core v1.1 [12],[13] Ελληνικό Πρότυπο Μεταδεδοµένων RDF v1.0 [14] XSLT v2.0 [10] 6

7 Κατηγορία Υποκατηγορία Πρότυπο Πρότυπο Πρότυπο υπό Προτύπου Προτύπου Υποχρεωτικό Προαιρετικό ιαµόρφωση Γλώσσες Αναπαράστασης Σηµασιολογικής XML v1.0 XML v1.1 OWL v1.0 Πληροφορίας ιασύνδεση - Επικοινωνία - ιαλειτουργικότητα ιαλειτουργικότητα µε τρίτα Συστήµατα SOAP v1.2 [15],[16],[17],[18] WSDL v1.1 [60] UDDI v2 [61],[62] SOAP v1.1 WSDL v2.0 UDDI v3 WS-I Basic Profile v1.0 WS-I Basic Ασφάλεια Ασφάλεια Υπηρεσιών Ιστού WS-Security v1.0 WS-Security v1.1 Security Profile v1.0 SAML v2.0 SAML v1.1 Το παρόν αποτελεί τη βάση στην οποία εκπονείται το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ) και δοµείται το Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας του ΠΗ, κυρίως όσον αφορά τις Αποθήκες ιαδικασιών, εδοµένων και Μεταδεδοµένων. Εικόνα 1-1: Συµβολή του Μοντέλου Τεκµηρίωσης στο ΠΗ Όσον αφορά το Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας, το συνεισφέρει στην αναπαράσταση του πραγµατικού κόσµου που εµπλέκει Φορείς, Υπηρεσίες, Φόρµες εδοµένων και Πληροφοριακά Συστήµατα µε ακρίβεια και σαφήνεια, χωρίς ενδεχόµενες παραλείψεις ή παραδοχές. Για το σκοπό αυτό, το παρόν έγγραφο προδιαγράφει Πρότυπα Φύλλα Καταγραφής 7

8 Υπηρεσιών και εδοµένων, τα οποία καταγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση και αξιοποιούνται για την εξόρυξη της απαραίτητης πληροφορίας και γνώσης για το σχεδιασµό των µοντέλων (βλ. Σχήµα 1-2). Εικόνα 1-2: Απεικόνιση του Ελληνικού ηµόσιου Τοµέα στο Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας Μέσω των προδιαγραφών που θέτει, το µπορεί να βρει εφαρµογή και να δώσει κατευθύνσεις δράσης σε οποιαδήποτε προσπάθεια µοντελοποίησης επιχειρηµατικών διαδικασιών ή δεδοµένων που διαµοιράζονται ή ανταλλάσσονται ανάµεσα σε ηµόσιους Φορείς ή ανάµεσα σε ηµόσιους Φορείς και επιχειρήσεις, πολίτες ή άλλους οργανισµούς σε παγκόσµιο επίπεδο. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει κυρίως τους «µοντελοποιητές» (business modelers), τους αναλυτές (business analysts) και τους «ανασχεδιαστές» (business redesigners) επιχειρηµατικών διαδικασιών και τους σχεδιαστές XML Σχηµάτων για το ηµόσιο Τοµέα. Σε πρώτη φάση, οι προδιαγραφές που τίθενται αξιοποιούνται από την Οµάδα Έργου του ΠΗ, τους Υπεύθυνους για την επέκταση / συντήρησή του, τους Αναδόχους έργων Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης που καλούνται να υιοθετήσουν και να προσαρµόσουν τα Μοντέλα, αλλά και όποιον άλλο αναζητά κατευθύνσεις και κανόνες µοντελοποίησης. εδοµένου ωστόσο ότι το αποτελεί τεχνικό έγγραφο, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόησή του αποτελεί η ύπαρξη επαρκούς τεχνολογικού γνωστικού υποβάθρου από τους αναγνώστες του. 8

9 1.2 οµή του Παραδοτέου Το παρόν δοµείται σε 5 κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή στο Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τους κανόνες και τη σηµειογραφία που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη µοντελοποίηση διαδικασιών στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα, τον τρόπο διαχείρισης των εκδόσεων των µοντέλων και το πρότυπο φύλλο καταγραφής υπηρεσιών. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη µοντελοποίηση εγγράφων και δεδοµένων. Παράλληλα, περιέχει τα οδηγίες για τη διαχείριση εκδόσεων και την προσαρµογή των XML Σχηµάτων που εκδίδει το ΠΗ, ενώ προτείνει πρότυπα φύλλα καταγραφής εγγράφων και δεδοµένων. Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο πρότυπο µεταδεδοµένων που προτείνει το ΠΗ. Το πέµπτο κεφάλαιο αφορά στην τεκµηρίωση ιαδικτυακών Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται τα πρότυπα που πρέπει να χρησιµοποιούνται, καθώς και η µεθοδολογία και οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση ιαδικτυακών Υπηρεσιών. Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει επίσης 6 Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α: Βάση Γνώσης του Μοντέλου Τεκµηρίωσης Παράρτηµα Β: Πρότυπη οµή XML Σχηµάτων Παράρτηµα Γ: Υποδείγµατα Τεκµηρίωσης ιαδικασιών o o Παράρτηµα Γ1: Υπόδειγµα Καταγραφής ιαδικασίας Παράρτηµα Γ2: Υπόδειγµα Μοντέλου ιαδικασίας Παράρτηµα : Υποδείγµατα Τεκµηρίωσης εδοµένων o o Παράρτηµα 1: Υπόδειγµα Καταγραφής Εγγράφου Παράρτηµα 2: Υπόδειγµα XML Σχήµατος Παράρτηµα Ε: Τρόποι Σχεδιασµού Σχηµάτων Παράρτηµα ΣΤ: Ακρωνύµια Συντοµογραφίες 1.3 Συµµόρφωση µε το ΠΗ Το παρόν έχει υιοθετήσει τρία επίπεδα συµµόρφωσης: Κανόνες Υποχρεωτικοί (ΚΥ). Σε αυτήν την περίπτωση η συµµόρφωση µε την προδιαγραφή που τίθεται είναι επιβεβληµένη. 9

10 Κανόνες Προαιρετικοί (ΚΠ). Οι προαιρετικοί κανόνες προτείνεται να ακολουθούνται. Η µη συµµόρφωση µε έναν προαιρετικό κανόνα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τεκµηριώνεται επαρκώς. Κανόνες υπό ιαµόρφωση / Μελέτη (ΚΜ). Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει οδηγίες τις οποίες το ΠΗ επεξεργάζεται και ενδέχεται να υιοθετήσει σε επόµενη έκδοσή του. Επίσης, οι λέξεις-κλειδιά: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ, ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ, ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ και ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ, σύµφωνα µε την ερµηνεία που έχει δοθεί από το Internet Engineering Task Force (IETF) Request For Comments (RFC) 2119 [23] συµπληρώνουν τα επίπεδα συµµόρφωσης. Αναλυτικά: Οι λέξεις ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εµφανίζονται σε Κανόνες Υποχρεωτικούς και σηµαίνουν ότι η προδιαγραφή αποτελεί απόλυτη απαίτηση του Πλαισίου. Οι λέξεις ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ και ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εµφανίζονται σε Κανόνες Υποχρεωτικούς και ερµηνεύονται ως αυστηρή απαγόρευση της προδιαγραφής. Οι λέξεις ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ, ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ εµφανίζονται σε Κανόνες Προαιρετικούς και αφήνουν το ενδεχόµενο της παράληψης αθέτησης µιας προδιαγραφής εάν συντρέχουν τεκµηριωµένοι λόγοι και µόνο σε µεµονωµένες περιπτώσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες από τη µη συµµόρφωση στην προδιαγραφή. Η λέξη ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ και ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ εµφανίζεται σε Κανόνες Προαιρετικούς και αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο της υιοθέτησης µιας συµπεριφοράς που δεν συνιστάται σε µεµονωµένες περιπτώσεις, αρκεί να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες από την υιοθέτηση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Η λέξη ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ εµφανίζεται σε Πρότυπα Υπό ιαµόρφωση και ορίζει προδιαγραφές, των οποίων η ενσωµάτωση στο Πλαίσιο εξετάζεται. Ωστόσο, µία υπό µελέτη προδιαγραφή µπορεί, σε επόµενη έκδοση του Πλαισίου, να αποτελεί υποχρεωτική προδιαγραφή, οπότε µια υλοποίηση που δεν υπακούει σήµερα στην προδιαγραφή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ λαµβάνει υπόψη της ότι µελλοντικά ενδεχοµένως να πρέπει να συµµορφωθεί ως προς αυτή. 1.4 Αλλαγές από την προηγούµενη έκδοση Το παρόν έγγραφο αποτελεί τη δεύτερη έκδοση του Μοντέλου Τεκµηρίωσης. Για τη διαµόρφωση της δεύτερης έκδοσης του Μοντέλου Τεκµηρίωσης έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση του Πλαισίου από επιχειρήσεις, αναδόχους έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την Αναθέτουσα Αρχή και το φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο (Υπουργείο Εσωτερικών). Επιπλέον, στη δεύτερη έκδοση του 10

11 Μοντέλου πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση των επιµέρους Πλαισίων του Πλαισίου Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ικτυακών Τόπων, Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης). Οι αλλαγές που έγιναν από την προηγούµενη έκδοση του Μοντέλου Τεκµηρίωσης είναι: Η δοµή του Παραδοτέου αναδιοργανώθηκε, ώστε να είναι πιο σαφείς οι περιοχές τεκµηρίωσης που περιλαµβάνει. Το Κεφάλαιο 2.1 της προηγούµενης έκδοσης είναι πλέον το Κεφάλαιο 2. Στο Κεφάλαιο 2, προστέθηκαν µεταδεδοµένα καταγραφής υπηρεσιών και τα UML Activity Diagrams είναι πλέον υποχρεωτικά. Η ενότητα 2.2 διασπάστηκε σε 2 κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 3 αφορά τη Μοντελοποίηση Εγγράφων και εδοµένων και το κεφάλαιο 4 το Πρότυπο Μεταδεδοµένων του ΠΗ. Στο κεφάλαιο 3, προστέθηκαν διευκρινίσεις για τα µεταδεδοµένα των CCs. Προστέθηκε το Κεφάλαιο 5 «Τεκµηρίωση ιαδικτυακών Υπηρεσιών», το οποίο αποτελούσε το Κεφάλαιο 4 «Ειδικές Προδιαγραφές Π &ΥΗΣ» της έκδοσης 1.0 του Πλαισίου ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Στο κεφάλαιο αυτό, προστέθηκε επιπλέον κανόνας για τη δηµιουργία UML Sequence Diagrams. Το Παράρτηµα αναδιοργανώθηκε, ώστε να περιλαµβάνει παραδείγµατα από την Ελληνική ηµόσια ιοίκηση. Το Παράρτηµα ΣΤ «Σηµειογραφία» της προηγούµενης έκδοσης του Μοντέλου Τεκµηρίωσης αποτελεί πρόσθετο συνοδευτικό υλικό του ΠΗ που έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στην ιστοσελίδα του Πλαισίου. 11

12 2. Μοντελοποίηση ιαδικασιών Η τεκµηρίωση της Μοντελοποίησης ιαδικασιών αποτελεί σύνοψη πρακτικών και συστάσεων οδηγιών για τη µοντελοποίηση των υπηρεσιών του Ελληνικού ηµόσιου Τοµέα. Η συµµόρφωση µε τις οδηγίες διασφαλίζει την ποιότητα των µοντέλων που θα σχεδιαστούν και δηµιουργεί προϋποθέσεις για τη διαχείριση των διαδικασιών µε αποτελεσµατικό και οµοιογενή τρόπο. 2.1 Βασικές Αρχές Οι αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η Μοντελοποίηση ιαδικασιών είναι: υνατότητα ηµιουργίας Μοντέλων συµβατών µε το ΠΗ που θα απεικονίζουν τη ροή των διαδικασιών Συνέπεια Τα Μοντέλα ιαδικασιών θα πρέπει να είναι διαισθητικά και λογικά συνεπή στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης Τα Μοντέλα ιαδικασιών προβλέπεται να απεικονίζουν την κατάσταση όπως είναι τη δεδοµένη στιγµή (as-is situation), χωρίς να εµπλέκονται σε διαδικασίες ανασχεδιασµού (to-be situation). Ωστόσο, θα τυποποιούν την υπάρχουσα κατάσταση και θα αναδεικνύουν τα σηµεία που χρειάζονται βελτιώσεις. Συµβατότητα µε Τεχνικές Προδιαγραφές Η Μοντελοποίηση ιαδικασιών θα στηρίζεται στις πολιτικές και τα πρότυπα που προδιαγράφει το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ). Συµµόρφωση µε Πρότυπα Τα µοντέλα θα βασίζονται στα πρότυπα Business Process Modeling Notation BPMN [4] και Unified Modelling Language UML [5]. Μοναδικότητα Έκφρασης Οι τρόποι έκφρασης της πληροφορίας για την ίδια διαδικασία (π.χ. Κατάθεση Αίτησης) θα επιδιωχθεί να µην υπερβαίνουν τον ένα. ιατηρησιµότητα Ο σχεδιασµός των µοντέλων θα πρέπει να διευκολύνει τη διατηρησιµότητα και τη διαχείριση των εκδόσεών τους. ιαλειτουργικότητα Το Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας περιέχει µοντέλα που θα µπορούν να αξιοποιηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Σχέση µε Υπάρχοντα Μοντέλα Το Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας του ΠΗ θα ενσωµατώνει και θα συντηρεί Μοντέλα ιαδικασιών που έχουν ήδη δηµιουργηθεί στο πλαίσιο άλλων έργων εφόσον αυτά περάσουν επιτυχώς τη διαδικασία έγκρισης και ενσωµάτωσης στο ΠΗ. Ανεξαρτησία από εργαλεία Ο σχεδιασµός των σχηµάτων δεν προϋποθέτει τη χρήση συγκεκριµένων εµπορικών εργαλείων για τη δηµιουργία, τη διαχείριση, την αποθήκευση ή την παρουσίαση των µοντέλων. 12

13 2.2 Πρότυπα [ΚΥ.1] Η απεικόνιση, η προδιαγραφή και η τεκµηρίωση των διαδικασιών του ηµόσιου Τοµέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ πραγµατοποιείται µε βάση το πρότυπο BPMN (Business Process Modeling Notation) [4], όπως ορίστηκε αρχικά από το Business Process Management Initiative (BPMI) και συντηρείται από το Object Management Group (OMG). Η BPMN παρέχει µια σηµειογραφία (notation) που είναι εύκολα κατανοητή σε όλους τους χρήστες ενώ παράλληλα παρέχει προχωρηµένες δυνατότητες έκφρασης εννοιών όπως ο χειρισµός εξαιρέσεων (exception handling), οι δοσοληψίες (transactions) και η αποζηµίωση (compensation) µε την έννοια της αναδροµής. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στο σχεδιασµό και την υλοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών, η BPMN προσφέρει διασύνδεση και απεικόνιση των επιχειρηµατικών µοντέλων σε γλώσσες εκτέλεσης των διαδικασιών, όπως η BPEL (Business Process Execution Language) [24]. Η ΒPMN θεωρεί ως βασικές οντότητες µοντελοποίησης τα ιαγράµµατα Επιχειρησιακών ιαδικασιών (Business Process Diagram - BPD) και ορίζει τη σηµειογραφία και τη σηµασιολογία τους. Τα BPDs ουσιαστικά αναπαριστούν τις δραστηριότητες της διαδικασίας, τους ελέγχους ροής που καθορίζουν τη σειρά µε την οποία εκτελούνται οι δραστηριότητες και ανταλλάσσονται τα δεδοµένα, τους ρόλους και τα πληροφοριακά συστήµατα που συµµετέχουν. [ΚΥ.2] Η Μοντελοποίηση ιαδικασιών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιεί τις έννοιες µοντελοποίησης που αφορούν τις ίδιες τις διαδικασίες ή την εκτέλεσή τους και να περιλαµβάνει επιπλέον αποτύπωση των ακόλουθων εννοιών: επιχειρησιακοί κανόνες (business rules), θεσµικό πλαίσιο, οργανωτικές δοµές, δεδοµένα πληροφορίες εισόδου/εξόδου κάθε βήµατος εκτέλεσης και εµπλεκόµενα πληροφοριακά συστήµατα. [KΠ.1] Μια διαδικασία ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ορίζεται µέσω των ακόλουθων όψεων: Εσωτερική Επιχειρηµατική ιαδικασία (Private Business Process) Εξωτερική ηµόσια Επιχειρηµατική ιαδικασία (Public Business Process) Συνεργατική Επιχειρηµατική ιαδικασία (Collaboration Business Process) Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα: Μια Εσωτερική Επιχειρηµατική ιαδικασία απεικονίζει λεπτοµερώς τις δραστηριότητες που συµβαίνουν µέσα στο Φορέα, τα οργανωτικά τµήµατα που είναι αρµόδια για κάθε δραστηριότητα, τα πληροφοριακά συστήµατα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες, τους επιχειρησιακούς νοµικούς κανόνες και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται. Κάθε εσωτερική διαδικασία µπορεί να αντιστοιχιστεί σε ένα αρχείο BPEL. 13

14 Παράδειγµα Το παράδειγµα που ακολουθεί παραθέτει την εσωτερική διαδικασία που εκτελείται από την πλευρά του ήµου στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εγγραφή στο ηµοτολόγιο». Εικόνα 2-1: Παράδειγµα Εσωτερικής Επιχειρηµατικής ιαδικασίας Μια Εξωτερική ηµόσια Επιχειρηµατική ιαδικασία επικεντρώνεται στην αναπαράσταση της επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε µια εσωτερική διαδικασία ενός Φορέα και άλλες διαδικασίες ή συµµετέχοντες Φορείς, ενώ δεν περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε πληροφοριακά συστήµατα, οργανωτικά ή επιχειρησιακά-νοµικά ζητήµατα. Βοηθά στην αναγνώριση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας. 14

15 Παράδειγµα Το παράδειγµα που ακολουθεί παραθέτει την εξωτερική διαδικασία που εκτελείται από την πλευρά του ήµου στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εγγραφή στο ηµοτολόγιο». Εικόνα 2-2: Παράδειγµα Εξωτερικής Επιχειρηµατικής ιαδικασίας Η Συνεργατική Επιχειρηµατική ιαδικασία αναπαριστά τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε όλους τους φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία. Συντελεί στην αναγνώριση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας. Παράδειγµα Το παράδειγµα που ακολουθεί παραθέτει τη συνεργατική διαδικασία που εκτελείται ανάµεσα στον Πολίτη και το ήµο στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εγγραφή στο ηµοτολόγιο». 15

16 Εικόνα 2-3: Παράδειγµα Συνεργατικής Όψης Επιχειρηµατικής ιαδικασίας [ΚΥ.3] Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι ηµόσιοι Φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ απεικονίζονται στο Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας µε τα µεταδεδοµένα του Φύλλου Καταγραφής (2.6) και το ιάγραµµα της Συνεργατικής Όψης, το οποίο, όµως, να περιλαµβάνει τις απαραίτητες για τη ροή λεπτοµέρειες που παρέχει ένα ιάγραµµα Εσωτερικής Όψης για κάθε Φορέα. Στο Παράρτηµα Γ παρατίθεται ένα παράδειγµα µοντελοποίησης υπηρεσίας στο ΠΗ. [ΚΥ.4] [ΚΥ.5] Τα µεταδεδοµένα περιγραφής µιας υπηρεσίας ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να παραδίδονται ως RDF ή Excel αρχεία. Η διαγραµµατική απεικόνιση µιας υπηρεσίας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παραδίδεται ως αρχείο XMI ή στη µορφή που εξάγεται από το modeling tool που χρησιµοποιείται ή ως εκτελέσιµος 16

17 κώδικας στη γλώσσα εκτέλεσης διαδικασιών BPEL. [KΠ.2] Η απεικόνιση των υπηρεσιών στο Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ πραγµατοποιείται µε Γενικευµένα ιαγράµµατα (Generic Diagrams) ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται η υπηρεσία. Η Μοντελοποίηση ιαδικασιών και η Σχεδίαση BPMN Μοντέλων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια του ανοικτού (υπό περιορισµούς στη χρήση του) εργαλείου Ιntalio BPMS Designer [57] [ΚΥ.6] Εναλλακτικά, η απεικόνιση, η προδιαγραφή και η τεκµηρίωση των διαδικασιών του ηµόσιου Τοµέα µπορεί να πραγµατοποιείται µε βάση το πρότυπο UML (Unified Modelling Language) [5], όπως έχει οριστεί από το Object Management Group (OMG). Σε αυτήν την περίπτωση, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιείται το ιάγραµµα ραστηριοτήτων (Activity Diagram). Παράδειγµα Εικόνα 2-4: Παράδειγµα ιαγράµµατος ραστηριοτήτων [5] [ΚΥ.7] Το ιάγραµµα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram) της UML (Unified Modelling Language) [5] ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιείται στις Μελέτες Εφαρµογής και γενικά όπου απαιτείται υλοποίηση πληροφοριακού συστήµατος για να απεικονίσει το περιβάλλον του υπό ανάπτυξη συστήµατος, δηλαδή το σύνολο δραστών, υπηρεσιών και λειτουργικών απαιτήσεων που εµπλέκονται σε αυτό. 17

18 Παράδειγµα Εικόνα 2-5: Παράδειγµα ιαγράµµατος Περιπτώσεων Χρήσης [5] 2.3 Σηµειογραφία Η BPMN υποστηρίζει µια λίστα γραφικών στοιχείων, που περιλαµβάνει: Βασικά στοιχεία µοντελοποίησης που ικανοποιούν την απαίτηση για απλή σηµειογραφία και καθορίζουν τη βασική εµφάνιση (look-and-feel) της BPMN. Οι περισσότερες επιχειρηµατικές διαδικασίες µοντελοποιούνται επαρκώς µε αυτά τα στοιχεία. Εξειδικευµένα στοιχεία µοντελοποίησης που καλύπτουν την απαίτηση για µια ισχυρή σηµειογραφία ικανή να διαχειρίζεται προχωρηµένες ανάγκες µοντελοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, υποστηρίζεται η απεικόνιση πολύπλοκων επιχειρηµατικών διαδικασιών, καθώς και η αποτύπωση των επιχειρηµατικών µοντέλων της BPMN σε γλώσσες εκτέλεσης επιχειρηµατικών διαδικασιών (όπως η BPEL). [ΚΥ.8] Η συµµόρφωση µε τη σηµειογραφία των προτύπων µοντελοποίησης διαδικασιών (BPMN και UML) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται σε δύο άξονες: Στην οπτική εµφάνιση των στοιχείων µοντελοποίησης Στη σηµασιολογία και το ρόλο που έχει κάθε στοιχείο µοντελοποίησης 18

19 Αναλυτική σύνοψη των γραφικών αντικειµένων και των τρόπων δηµιουργίας συσχετίσεων µεταξύ τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της BPMN, αλλά και της UML, παρατίθεται ως συµπληρωµατικό υλικό στην ιστοσελίδα του ΠΗ. 2.4 Συµβάσεις Ονοµατολογίας και Απεικόνισης στα ιαγράµµατα Οι βασικές συµβάσεις ονοµατολογίας και σχεδιασµού στις οποίες πρέπει να υπακούν τα Μοντέλα ιαδικασιών του Ληξιαρχείου ιαλειτουργικότητας είναι: [ΚΥ.9] Όλα τα ονόµατα και οι περιγραφές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνίστανται από λέξεις στην ελληνική γλώσσα. [ΚΥ.10] Τα ονόµατα των στοιχείων µοντελοποίησης ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιέχουν ακρωνύµια και συντοµεύσεις. [ΚΥ.11] Η σηµειολογία ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ επεκταθεί από κάθε σχεδιαστή µε γραφικά αντικείµενα εννοιών που δεν συµπεριλαµβάνονται στο παρόν και θα θεωρούνται ως συµπληρωµατικά αντικείµενα (artifacts). Τα νέα αντικείµενα ωστόσο ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συγκρούονται µε τα υπάρχοντα αντικείµενα: να µοντελοποιούν µε διαφορετικό τρόπο την ίδια έννοια ή να µοντελοποιούν µε τον ίδιο τρόπο διαφορετικές έννοιες και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχουν περάσει επιτυχώς από τη ιαδικασία Έγκρισης και Ενσωµάτωσης στο Ληξιαρχείο προτού χρησιµοποιηθούν. [ΚΥ.12] Οι βασικές έννοιες µοντελοποίησης (Γεγονότα, ραστηριότητες, Πύλες, Ροή και Ροή Μηνυµάτων) ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ τροποποιούνται µε οποιοδήποτε τρόπο. [ΚΥ.13] ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιείται µόνο ένα Γεγονός Έναρξης και ένα Γεγονός Τέλους για κάθε εναλλακτική ροή κάθε εµπλεκόµενου στη διαδικασία. [ΚΥ.14] Η κατεύθυνση των διαγραµµάτων ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι πάντα από πάνω προς τα κάτω ή από αριστερά προς τα δεξιά µε εξαίρεση τους βρόχους που ενδέχεται να πηγαίνουν αντίθετα. [ΚΥ.15] Η βασική ροή µιας διαδικασίας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µοντελοποιείται µε ευθεία γραµµή (σύµβολο Οµαλής Ροής). [ΚΥ.16] Οι εναλλακτικές διαδροµές που ξεκινούν από έναν κόµβο απόφασης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ απεικονίζονται σε παράλληλα µονοπάτια µε λογικό τρόπο (το ένα παράλληλα στο άλλο) ή ανάλογα µε την πιθανότητα εµφάνισής τους (το µονοπάτι που είναι πιο πιθανό να εκτελεστεί στην ευθεία σε σχέση µε τη ροή της υπόλοιπης διαδικασίας). [ΚΥ.17] Για την ευκρίνεια των διαγραµµάτων, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι σύνδεσµοι να µην διασταυρώνονται µεταξύ τους. 19

20 [ΚΥ.18] Οι Φορείς και τα Οργανωτικά Τµήµατα που εµπλέκονται στη διαδικασία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εµφανίζονται ευκρινώς ως swimlanes στα διαγράµµατα, ενώ τα έγγραφα που ανταλλάσσονται ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ τοποθετούνται σε κενό διάστηµα ανάµεσα στα swimlanes των εµπλεκόµενων Φορέων. [KΠ.3] [KΠ.4] [KΠ.5] [KΠ.6] Πριν από κάθε κόµβο απόφασης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ προηγείται µια δραστηριότητα που εν µέρει περιγράφει τη διαδικασία απόφασης. Εποµένως, µια απόφαση ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ τοποθετείται αµέσως µετά το γεγονός έναρξης της διαδικασίας. Σχολιασµός κειµένου ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ χρησιµοποιείται για να παρέχει λεπτοµέρειες για τη διαδικασία ή τις ιδιότητες των αντικειµένων που εµφανίζονται. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ χρησιµοποιείται για την καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών, π.χ. του νοµικού πλαισίου και των πληροφοριακών συστηµάτων στο βήµα της διαδικασίας µε το οποίο αυτά σχετίζονται. Τα Αντικείµενα Ροής και η Ροή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ έχουν «ετικέτες» µε το όνοµά τους και/ ή άλλα χαρακτηριστικά που τοποθετούνται εντός, πάνω ή κάτω από το σχήµα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τα γραφικά αντικείµενα ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ είναι λευκά ή χωρίς γέµισµα. Τα χρώµατα χρησιµοποιούνται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ για συγκεκριµένους σκοπούς (π.χ. για να διαχωρίσουν ενότητες ή υπο-ενότητες). 2.5 ιαχείριση Εκδόσεων [ΚΥ.19] Τα Μοντέλα ιαδικασιών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ υποδεικνύουν την πλήρη έκδοσή τους στο όνοµα του αρχείου ως <Κωδικός Υπηρεσίας> <Όνοµα Υπηρεσίας>-vn-m, όπου n και m είναι η µείζονα και η δευτερεύουσα έκδοση, αντίστοιχα και v είναι ο λατινικός χαρακτήρας v. Μια νέα µείζονα έκδοση δηµιουργείται όταν συµβαίνουν αξιοσηµείωτες και / ή µη συµβατές προς τα πίσω αλλαγές, όπως ολικός ανασχεδιασµός της διαδικασίας που περιλαµβάνει: ιαγραφή ή τροποποίηση δραστηριοτήτων Αλλαγή των τύπων των γεγονότων Τροποποίηση των κόµβων αποφάσεων και των πυλών που χρησιµοποιούνται Κάθε µείζονα έκδοση των Μοντέλων σηµατοδοτείται από έναν αυξανόµενο σειριακά ακέραιο αριθµό µεγαλύτερο του µηδενός. Σηµειώνεται ότι η πρώτη έκδοση ξεκινάει υποχρεωτικά από το 1. Σε µια δευτερεύουσα έκδοση ενός Μοντέλου ιαδικασιών περιέχεται µια σειρά από µικρές ή συµβατές προς τα πίσω αλλαγές. Οι δευτερεύουσες εκδόσεις υποστηρίζουν τη συµβατότητα 20

21 προς τα πίσω και προς τα µπροστά και περιλαµβάνουν απαλοιφή ή προσθήκη εναλλακτικών διαδροµών. 2.6 Μεταδεδοµένα Περιγραφής ιαδικασιών του ΠΗ Φύλλο Καταγραφής Υπηρεσιών [ΚΥ.20] Στη Μοντελοποίηση ιαδικασιών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιείται το παρακάτω σύνολο µεταδεδοµένων (Φύλλο Καταγραφής Υπηρεσιών), σε αντιστοιχία µε το πρότυπο Dublin Core 1 : Γενικά Στοιχεία για τη ιαδικασία: Κωδικός Υπηρεσίας (Identifier): Το µοναδικό αναγνωριστικό της υπηρεσίας Τίτλος Υπηρεσίας (Title): Το όνοµα της υπηρεσίας Υπεύθυνος ηµόσιος Φορέας (Responsible Public Body): Η ιεύθυνση ή Υπηρεσία του Φορέα που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση/ παροχή της υπηρεσίας. Παίρνει προκαθορισµένες τιµές. Εµπλεκόµενοι Φορείς (Related Public Body): Οι φορείς που εµπλέκονται στις διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας. Το πεδίο παίρνει προκαθορισµένες τιµές. Τελική Υπηρεσία (Final Service): Εάν η υπηρεσία είναι τελική (one stop) ή το αποτέλεσµα της απαιτείται για την εκκίνηση µιας άλλης υπηρεσίας Αποδέκτης Υπηρεσίας (Addressee): Ο τελικός αποδέκτης της υπηρεσίας, π.χ. Πολίτες (ΑΜΕΑ/ Άτοµα Τρίτης Ηλικίας/ Φοιτητές)/ Επιχειρήσεις/ ηµόσιοι Φορείς (π.χ. ήµος/ Υπουργείο/ Περιφέρεια). Παίρνει προκαθορισµένες τιµές. Τύπος Υπηρεσίας (Type): Ο τύπος της υπηρεσίας (π.χ. Χορήγηση Άδειας / Χορήγηση Πιστοποιητικού / Χορήγηση Βεβαίωσης / Πληρωµή) µε βάση προκαθορισµένη λίστα. Κατηγορία Υπηρεσίας (Aggregation): Η κατηγορία στην οποία εντάσσεται η υπηρεσία µε βάση τη Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών (π.χ. Άνθρωποι, Κοινότητες και ιαβίωση / Οικογένεια) Επεισόδιο Ζωής (Life Event): Το επεισόδιο ζωής στο οποίο ανήκει η υπηρεσία (π.χ. Γέννηση, Γάµος) µε βάση προκαθορισµένη λίστα. Επιχειρησιακό Γεγονός (Business Episode): Το επιχειρησιακό γεγονός στο οποίο ανήκει η υπηρεσία (π.χ. Ίδρυση Επιχείρησης) µε βάση προκαθορισµένη λίστα. 1 εν υπάρχει ευρέως αποδεκτό πρότυπο µεταδεδοµένων για Υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης, καθώς τα περισσότερα Πλαίσια ιαλειτουργικότητας δεν περιλαµβάνουν, µέχρι σήµερα, προδιαγραφή περιγραφή ειδικών Υπηρεσιών προς Πολίτες ή Επιχειρήσεις. 21

22 Είναι Πρότυπη Υπηρεσία (Service In Abstract Level): Εάν πρόκειται για πρότυπη υπηρεσία ή όχι, π.χ. εάν αφορά όλους τους ήµους ή έναν συγκεκριµένο ήµο Βασίζεται στην Πρότυπη Υπηρεσία (Parent Service): Η πρότυπη υπηρεσία στην οποία στηρίζεται. Παίρνει προκαθορισµένες τιµές. Νοµικό Πλαίσιο (Mandate.Authorising Statute): Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή της υπηρεσίας Στοιχεία Συµβατικού Τρόπου ιεκπεραίωσης Υπηρεσίας Απαίτηση για φυσική παρουσία κατά την κατάθεση της αίτησης (Demand On Presence In Submission): Εάν η υπηρεσία απαιτεί τη φυσική παρουσία του αποδέκτη της κατά την κατάθεση της αίτησης Απαίτηση για φυσική παρουσία κατά την παραλαβή της διοικητικής πράξης (Demand On Presence In Receipt): Εάν η υπηρεσία απαιτεί τη φυσική παρουσία του αποδέκτη της κατά την παραλαβή της διοικητικής πράξης Μέθοδος Πιστοποίησης (Conventional Certification Method): Η µέθοδος που απαιτείται για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποδέκτη της υπηρεσίας, π.χ. αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. Παίρνει προκαθορισµένες τιµές. Στοιχεία Ηλεκτρονικής ιαθεσιµότητας Υπηρεσίας Ιστοσελίδα (Website): Ιστοσελίδα στην οποία παρέχεται ηλεκτρονικά η υπηρεσία Τρόπος παροχής υπηρεσίας (Service Delivery Method): Εάν η υπηρεσία παρέχεται µέσω Internet Browser, SMS, web service, κλπ µε βάση προκαθορισµένη λίστα. Τρέχον Επίπεδο Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης (Current Online Sophistication Level): Το τρέχον επίπεδο ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης (1-5) εφόσον η υπηρεσία παρέχεται ηλεκτρονικά Στοχευόµενο Επίπεδο Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης (Target Online Sophistication Level): Το στοχευόµενο µέγιστο επίπεδο ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης (1-5) στο οποίο µπορεί να φτάσει µια ηλεκτρονική υπηρεσία Πολυγλωσσικό Περιεχόµενο (Multilingual Content): Εάν η υπηρεσία προσφέρει πολυγλωσσικό περιεχόµενο υνατότητα offline λειτουργίας (Offline Operation): Εάν υπάρχει η δυνατότητα 2 Χρησιµοποιούνται µόνο για γρήγορη ανάλυση πρωτοτυποποίηση (prototyping) Υπηρεσιών. Αντικαθίστανται από τα τυπικά µοντέλα BPMN ή UML, σε πλήρη υλοποίηση. 22

Μοντέλο Τεκμηρίωσης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Μοντέλο Τεκμηρίωσης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Μάρτιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ... 4 1.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ... 7 1.3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΗΔ... 8 2. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ... 10 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 3.00 Νοέµβριος 2008

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 3.00 Νοέµβριος 2008 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Νοέµβριος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams)

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πρόσθετο Υλικό (White Paper) Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Φεβρουάριος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Η Η διαλειτουργικότητα στη ημόσια ιοίκηση: Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Λευκή Λίστα Προτύπων

Λευκή Λίστα Προτύπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Λευκή Λίστα Προτύπων PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας Τι κερδίζουµε µε την επίτευξη της ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες ιαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαλειτουργικότητα σε ΕΕ και Ελλάδα

Η ιαλειτουργικότητα σε ΕΕ και Ελλάδα Η ιαλειτουργικότητα σε ΕΕ και Ελλάδα Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (The European egovernment Interoperability Framework egif) Η επόµενη γενιά του egif: Ελληνικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι σφαιρική εικόνα για πρότυπα, μεθόδους και τεχνικές

Να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι σφαιρική εικόνα για πρότυπα, μεθόδους και τεχνικές Να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι σφαιρική εικόνα για πρότυπα, μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σήμερα για την μοντελοποίηση της επιχειρησιακής γνώσης και των δεδομένων Να πληροφορηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα Δεδομένων ΠΔ (egif Schema)

Σχήμα Δεδομένων ΠΔ (egif Schema) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LGAF Business Process Modeling Framework

LGAF Business Process Modeling Framework LGAF Business Process Modeling Framework Αθανάσιος Μώραλης, ATLANTIS Group (ΙΤΥ) Δήμητρα Μπέλια, Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) Πέτρος Καβάσαλης, ΙΤΥ & Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) ΕΛΛΑΚ 19/6/2009 Overview LGAF Process Modeling

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Σχεδιασµός, Σχεδιασµός, ανάπτυξη & υλοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασών µε την ενορχήστρωση Web υπηρεσιών και τη χρήση ΕΛΛΑΚ εργαλείων 3o Συνέδριο Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού

Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού νέο ιάγραµµα Ροής εδοµένων (DFD) Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού ΖΥΓΑΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ζύγισε φάκελο Καταµέτρηση 1 λάθος Επιδιωκόµενο Χρησιµοποιείται για να δείξει ένα άτοµο, µια µηχανή ή ένα άλλο Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα UML

Εισαγωγή στη γλώσσα UML Κεφάλαιο 1 o Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο Στις πρώτες εποχές των υπολογιστών, οι προγραμματιστές συνήθιζαν να περιορίζονται στην ανάλυση σε βάθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Θοδωρής Παπαδόπουλος Γιώργος Θεοχάρης Πρόδροµος Τσιαβός Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης WebGov Awards 2011 Αθήνα εκέµβριος, 2011 Το Πρόβληµα Καθηµερινά, κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Στόχοι Μαθήματος Το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της παρουσίασης

Στόχος της παρουσίασης Τεχνολογίες ιαχείρισης Ταυτότητας ρ. Κωνσταντίνος Μουλίνος Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων Στόχος της παρουσίασης Να δοθεί ορισµός της ψηφιακής ταυτότητας Να δοθούν παραδείγµατα (paradigms) διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου Ιφιγένεια Βασιλείου Γραµµατέας ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Καραθάνου Γεωργία Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Μπότσας ηµήτριος Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr Έκδοση 1.0 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Σύνδεση στο Σύστημα... 4 Γ. Διαχείριση Λογαριασμού/Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σύστημα Αυτοματοποιημένης Μοντελοποίησης και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Νοέµβριος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Θοδωρής Στρατιώτης Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Περίγραμμα Εγγραφή Χρήστη Δημιουργία Οργανισμού Επεξεργασία Οργανισμού Δημιουργία Συνόλων Δεδομένων Γεωχωρική Πρόσληψη 2 Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα