ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α egovernment ATHENS TECHNOLOGY CENTER A.B.E.T.E.

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Ηµεροµηνία Έκδοση Συγγραφείς Αλλαγές 15/10/ Έκδοση /05/

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΗ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΗ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΜL CORE COMPONENTS ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΧΜL ΣΧΗΜΆΤΩΝ οµή των XML Σχηµάτων XML Schema Modules Χώροι Ονοµάτων (Namespaces) Γενικά Στοιχεία και Τύποι εδοµένων ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ XML ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ XML ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βήµα 1: Αναγνώριση ιαδικτυακής Υπηρεσίας Βήµα 2: Υλοποίηση ιαδικτυακής Υπηρεσίας Βήµα 3: ηµοσίευση ιαδικτυακής Υπηρεσίας Βήµα 4: Αξιοποίηση ιαδικτυακής Υπηρεσίας Βήµα 5: Συντήρηση ιαδικτυακής Υπηρεσίας ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ) Β. ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΜΗ XML ΣΧΗΜΑΤΩΝ Γ. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Γ1. Υπόδειγµα Καταγραφής ιαδικασίας Γ2. Υπόδειγµα Μοντέλου ιαδικασίας ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

4 1. Υπόδειγµα Καταγραφής Εγγράφου Υπόδειγµα XML Σχήµατος Ε. ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤ. ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός και Περιεχόµενο Το παρόν έγγραφο αποτελεί την πρόταση τεκµηρίωσης των ιαδικασιών, των Εγγράφων και των XML Σχηµάτων που πρόκειται να µοντελοποιηθούν και να σχεδιαστούν για τις ανάγκες του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών και Πρότυπα ιαλειτουργικότητας (ή Πλαισίου Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΠΗ ). Στόχος του είναι να περιγράψει τη σηµειογραφία, τους κανόνες και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να εφαρµόζονται για την ανάπτυξη µοντέλων διαδικασιών και δεδοµένων µεταδεδοµένων. Παράλληλα, θέτει τις συµβάσεις ονοµατολογίας και σχεδιασµού και τον τρόπο διαχείρισης των εκδόσεων για να διασφαλιστεί η αντιµετώπιση ζητηµάτων που εµπίπτουν σε αυτές τις περιοχές µε ένα ενιαίο τρόπο για το σύνολο της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης. Πέραν των κατευθύνσεων για το σχεδιασµό νέων µοντέλων, η προσαρµογή των Μοντέλων που θα εκδώσει το ΠΗ στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε ηµόσιου Φορέα µε τρόπο που θα παραµένουν συµβατά µε τις οδηγίες του ΠΗ αποτελεί ένα ακόµη κρίσιµο σηµείο µε το οποίο ασχολείται το. Το στηρίζεται στις προδιαγραφές και τα πρότυπα µοντελοποίησης που έχουν θέσει διεθνείς οργανισµοί, όπως World Wide Web Consortium (W3C), United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) και Οbject Management Group (OMG). Η υιοθέτηση των προτύπων, οδηγιών και κατευθύνσεων του παρόντος εγγράφου, θα επιτρέψει: την κατανόηση των διαδικασιών και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κάτω από ένα ενιαίο πρίσµα τη µεγιστοποίηση της επαναχρησιµοποίησης της πληροφορίας (µέσω των πρότυπων διαδικασιών και των δοµικών XML συστατικών XML Schema Components) για τη βελτίωση της σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα την οµογενοποίηση και εναρµόνιση των Μοντέλων ιαδικασιών και των XML Σχηµάτων για το σύνολο των Φορέων της ηµόσιας ιοίκησης Οι περιοχές τεκµηρίωσης του παρόντος εγγράφου λαµβάνουν υπόψη τα περιεχόµενα του Ληξιαρχείου ιαλειτουργικότητας του ΠΗ και την τεκµηρίωση που απαιτείται από τη Μελέτη ιαλειτουργικότητας ενός υπό ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος. Οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές που προκύπτουν είναι: Κάθε υπηρεσία πρέπει να καταγράφεται και να µοντελοποιείται µε τυποποιηµένο τρόπο µε βάση τις οδηγίες του Κεφαλαίου 2. Τα µεταδεδοµένα και τα µοντέλα που δηµιουργούνται θα δηµοσιεύονται στο Ληξιαρχείο και θα συντελούν στην αναγνώριση των σηµείων ιαλειτουργικότητας µεταξύ των Φορέων. Κάθε έγγραφο που ανταλλάσσεται στο πλαίσιο µιας υπηρεσίας πρέπει να αναλύεται και να µοντελοποιείται σε XML Σχήµα µε βάση τα επαναχρησιµοποιήσιµα δηµοσιευµένα Core Components του Ληξιαρχείου και τα µεταδεδοµένα του Κεφαλαίου 3. 5

6 Κάθε δικτυακός πόρος πρέπει να δηµοσιεύεται µε βάση τις οδηγίες για τα µεταδεδοµένα του Κεφαλαίου 4. Κάθε ιαδικτυακή Υπηρεσία (Web Service) που θα καθιστά δυνατή την ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των Φορέων στα σηµεία ιαλειτουργικότητας πρέπει να στηρίζεται στα πρότυπα που ορίζονται στο Κεφάλαιο 5. Το WSDL αρχείο που τεκµηριώνει τη ιαδικτυακή Υπηρεσία πρέπει να δηµοσιεύεται στο Ληξιαρχείο µαζί µε τα µεταδεδοµένα και το µοντέλο της υπηρεσίας στην οποία υπάγεται και τα XML Σχήµατα των εγγράφων που ανταλλάσσονται, ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεση και η χρησιµοποίηση της υπηρεσίας από τους Φορείς που επιθυµούν να την αξιοποιήσουν. Ο Πίνακας 1-1 που ακολουθεί συνοψίζει το σύνολο των προτύπων τεκµηρίωσης που περιλαµβάνει και εξειδικεύει - σε συµφωνία µε το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του ΠΗ - το παρόν έγγραφο. Πίνακας 1-1: Σύνοψη προτεινόµενων προτύπων του Μοντέλου Τεκµηρίωσης του ΠΗ Κατηγορία Υποκατηγορία Πρότυπο Πρότυπο Πρότυπο υπό Προτύπου Προτύπου Υποχρεωτικό Προαιρετικό ιαµόρφωση Μοντελοποίηση Υπηρεσιών Μέθοδοι Μοντελοποίησης Γλώσσες Εκτέλεσης BPMN v1.0 [4] UML v2.0 (Activity Diagrams) [5] BPEL v1.1 BPEL v2.0 Μοντελοποίηση εδοµένων Μέθοδοι Μοντελοποίησης E-R Diagram UML v2.0 [5] Σχήµατα Ανταλλαγής Μοντέλων εδοµένων XSD v1.0 [6], [7], [8] XMI v2.1 [11] Πρότυπα Ανταλλαγής εδοµένων XML v1.0 XML v1.1 Μετασχηµατισµός/ Παρουσίαση εδοµένων οµή Μεταδεδοµένων Αποτύπωση Μεταδεδοµένων XSLT v1.0 XSL v1.1 Dublin Core v1.1 [12],[13] Ελληνικό Πρότυπο Μεταδεδοµένων RDF v1.0 [14] XSLT v2.0 [10] 6

7 Κατηγορία Υποκατηγορία Πρότυπο Πρότυπο Πρότυπο υπό Προτύπου Προτύπου Υποχρεωτικό Προαιρετικό ιαµόρφωση Γλώσσες Αναπαράστασης Σηµασιολογικής XML v1.0 XML v1.1 OWL v1.0 Πληροφορίας ιασύνδεση - Επικοινωνία - ιαλειτουργικότητα ιαλειτουργικότητα µε τρίτα Συστήµατα SOAP v1.2 [15],[16],[17],[18] WSDL v1.1 [60] UDDI v2 [61],[62] SOAP v1.1 WSDL v2.0 UDDI v3 WS-I Basic Profile v1.0 WS-I Basic Ασφάλεια Ασφάλεια Υπηρεσιών Ιστού WS-Security v1.0 WS-Security v1.1 Security Profile v1.0 SAML v2.0 SAML v1.1 Το παρόν αποτελεί τη βάση στην οποία εκπονείται το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ) και δοµείται το Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας του ΠΗ, κυρίως όσον αφορά τις Αποθήκες ιαδικασιών, εδοµένων και Μεταδεδοµένων. Εικόνα 1-1: Συµβολή του Μοντέλου Τεκµηρίωσης στο ΠΗ Όσον αφορά το Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας, το συνεισφέρει στην αναπαράσταση του πραγµατικού κόσµου που εµπλέκει Φορείς, Υπηρεσίες, Φόρµες εδοµένων και Πληροφοριακά Συστήµατα µε ακρίβεια και σαφήνεια, χωρίς ενδεχόµενες παραλείψεις ή παραδοχές. Για το σκοπό αυτό, το παρόν έγγραφο προδιαγράφει Πρότυπα Φύλλα Καταγραφής 7

8 Υπηρεσιών και εδοµένων, τα οποία καταγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση και αξιοποιούνται για την εξόρυξη της απαραίτητης πληροφορίας και γνώσης για το σχεδιασµό των µοντέλων (βλ. Σχήµα 1-2). Εικόνα 1-2: Απεικόνιση του Ελληνικού ηµόσιου Τοµέα στο Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας Μέσω των προδιαγραφών που θέτει, το µπορεί να βρει εφαρµογή και να δώσει κατευθύνσεις δράσης σε οποιαδήποτε προσπάθεια µοντελοποίησης επιχειρηµατικών διαδικασιών ή δεδοµένων που διαµοιράζονται ή ανταλλάσσονται ανάµεσα σε ηµόσιους Φορείς ή ανάµεσα σε ηµόσιους Φορείς και επιχειρήσεις, πολίτες ή άλλους οργανισµούς σε παγκόσµιο επίπεδο. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει κυρίως τους «µοντελοποιητές» (business modelers), τους αναλυτές (business analysts) και τους «ανασχεδιαστές» (business redesigners) επιχειρηµατικών διαδικασιών και τους σχεδιαστές XML Σχηµάτων για το ηµόσιο Τοµέα. Σε πρώτη φάση, οι προδιαγραφές που τίθενται αξιοποιούνται από την Οµάδα Έργου του ΠΗ, τους Υπεύθυνους για την επέκταση / συντήρησή του, τους Αναδόχους έργων Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης που καλούνται να υιοθετήσουν και να προσαρµόσουν τα Μοντέλα, αλλά και όποιον άλλο αναζητά κατευθύνσεις και κανόνες µοντελοποίησης. εδοµένου ωστόσο ότι το αποτελεί τεχνικό έγγραφο, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόησή του αποτελεί η ύπαρξη επαρκούς τεχνολογικού γνωστικού υποβάθρου από τους αναγνώστες του. 8

9 1.2 οµή του Παραδοτέου Το παρόν δοµείται σε 5 κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή στο Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τους κανόνες και τη σηµειογραφία που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη µοντελοποίηση διαδικασιών στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα, τον τρόπο διαχείρισης των εκδόσεων των µοντέλων και το πρότυπο φύλλο καταγραφής υπηρεσιών. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη µοντελοποίηση εγγράφων και δεδοµένων. Παράλληλα, περιέχει τα οδηγίες για τη διαχείριση εκδόσεων και την προσαρµογή των XML Σχηµάτων που εκδίδει το ΠΗ, ενώ προτείνει πρότυπα φύλλα καταγραφής εγγράφων και δεδοµένων. Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο πρότυπο µεταδεδοµένων που προτείνει το ΠΗ. Το πέµπτο κεφάλαιο αφορά στην τεκµηρίωση ιαδικτυακών Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται τα πρότυπα που πρέπει να χρησιµοποιούνται, καθώς και η µεθοδολογία και οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση ιαδικτυακών Υπηρεσιών. Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει επίσης 6 Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α: Βάση Γνώσης του Μοντέλου Τεκµηρίωσης Παράρτηµα Β: Πρότυπη οµή XML Σχηµάτων Παράρτηµα Γ: Υποδείγµατα Τεκµηρίωσης ιαδικασιών o o Παράρτηµα Γ1: Υπόδειγµα Καταγραφής ιαδικασίας Παράρτηµα Γ2: Υπόδειγµα Μοντέλου ιαδικασίας Παράρτηµα : Υποδείγµατα Τεκµηρίωσης εδοµένων o o Παράρτηµα 1: Υπόδειγµα Καταγραφής Εγγράφου Παράρτηµα 2: Υπόδειγµα XML Σχήµατος Παράρτηµα Ε: Τρόποι Σχεδιασµού Σχηµάτων Παράρτηµα ΣΤ: Ακρωνύµια Συντοµογραφίες 1.3 Συµµόρφωση µε το ΠΗ Το παρόν έχει υιοθετήσει τρία επίπεδα συµµόρφωσης: Κανόνες Υποχρεωτικοί (ΚΥ). Σε αυτήν την περίπτωση η συµµόρφωση µε την προδιαγραφή που τίθεται είναι επιβεβληµένη. 9

10 Κανόνες Προαιρετικοί (ΚΠ). Οι προαιρετικοί κανόνες προτείνεται να ακολουθούνται. Η µη συµµόρφωση µε έναν προαιρετικό κανόνα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τεκµηριώνεται επαρκώς. Κανόνες υπό ιαµόρφωση / Μελέτη (ΚΜ). Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει οδηγίες τις οποίες το ΠΗ επεξεργάζεται και ενδέχεται να υιοθετήσει σε επόµενη έκδοσή του. Επίσης, οι λέξεις-κλειδιά: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ, ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ, ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ και ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ, σύµφωνα µε την ερµηνεία που έχει δοθεί από το Internet Engineering Task Force (IETF) Request For Comments (RFC) 2119 [23] συµπληρώνουν τα επίπεδα συµµόρφωσης. Αναλυτικά: Οι λέξεις ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εµφανίζονται σε Κανόνες Υποχρεωτικούς και σηµαίνουν ότι η προδιαγραφή αποτελεί απόλυτη απαίτηση του Πλαισίου. Οι λέξεις ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ και ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εµφανίζονται σε Κανόνες Υποχρεωτικούς και ερµηνεύονται ως αυστηρή απαγόρευση της προδιαγραφής. Οι λέξεις ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ, ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ εµφανίζονται σε Κανόνες Προαιρετικούς και αφήνουν το ενδεχόµενο της παράληψης αθέτησης µιας προδιαγραφής εάν συντρέχουν τεκµηριωµένοι λόγοι και µόνο σε µεµονωµένες περιπτώσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες από τη µη συµµόρφωση στην προδιαγραφή. Η λέξη ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ και ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ εµφανίζεται σε Κανόνες Προαιρετικούς και αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο της υιοθέτησης µιας συµπεριφοράς που δεν συνιστάται σε µεµονωµένες περιπτώσεις, αρκεί να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες από την υιοθέτηση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Η λέξη ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ εµφανίζεται σε Πρότυπα Υπό ιαµόρφωση και ορίζει προδιαγραφές, των οποίων η ενσωµάτωση στο Πλαίσιο εξετάζεται. Ωστόσο, µία υπό µελέτη προδιαγραφή µπορεί, σε επόµενη έκδοση του Πλαισίου, να αποτελεί υποχρεωτική προδιαγραφή, οπότε µια υλοποίηση που δεν υπακούει σήµερα στην προδιαγραφή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ λαµβάνει υπόψη της ότι µελλοντικά ενδεχοµένως να πρέπει να συµµορφωθεί ως προς αυτή. 1.4 Αλλαγές από την προηγούµενη έκδοση Το παρόν έγγραφο αποτελεί τη δεύτερη έκδοση του Μοντέλου Τεκµηρίωσης. Για τη διαµόρφωση της δεύτερης έκδοσης του Μοντέλου Τεκµηρίωσης έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση του Πλαισίου από επιχειρήσεις, αναδόχους έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την Αναθέτουσα Αρχή και το φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο (Υπουργείο Εσωτερικών). Επιπλέον, στη δεύτερη έκδοση του 10

11 Μοντέλου πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση των επιµέρους Πλαισίων του Πλαισίου Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ικτυακών Τόπων, Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης). Οι αλλαγές που έγιναν από την προηγούµενη έκδοση του Μοντέλου Τεκµηρίωσης είναι: Η δοµή του Παραδοτέου αναδιοργανώθηκε, ώστε να είναι πιο σαφείς οι περιοχές τεκµηρίωσης που περιλαµβάνει. Το Κεφάλαιο 2.1 της προηγούµενης έκδοσης είναι πλέον το Κεφάλαιο 2. Στο Κεφάλαιο 2, προστέθηκαν µεταδεδοµένα καταγραφής υπηρεσιών και τα UML Activity Diagrams είναι πλέον υποχρεωτικά. Η ενότητα 2.2 διασπάστηκε σε 2 κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 3 αφορά τη Μοντελοποίηση Εγγράφων και εδοµένων και το κεφάλαιο 4 το Πρότυπο Μεταδεδοµένων του ΠΗ. Στο κεφάλαιο 3, προστέθηκαν διευκρινίσεις για τα µεταδεδοµένα των CCs. Προστέθηκε το Κεφάλαιο 5 «Τεκµηρίωση ιαδικτυακών Υπηρεσιών», το οποίο αποτελούσε το Κεφάλαιο 4 «Ειδικές Προδιαγραφές Π &ΥΗΣ» της έκδοσης 1.0 του Πλαισίου ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Στο κεφάλαιο αυτό, προστέθηκε επιπλέον κανόνας για τη δηµιουργία UML Sequence Diagrams. Το Παράρτηµα αναδιοργανώθηκε, ώστε να περιλαµβάνει παραδείγµατα από την Ελληνική ηµόσια ιοίκηση. Το Παράρτηµα ΣΤ «Σηµειογραφία» της προηγούµενης έκδοσης του Μοντέλου Τεκµηρίωσης αποτελεί πρόσθετο συνοδευτικό υλικό του ΠΗ που έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στην ιστοσελίδα του Πλαισίου. 11

12 2. Μοντελοποίηση ιαδικασιών Η τεκµηρίωση της Μοντελοποίησης ιαδικασιών αποτελεί σύνοψη πρακτικών και συστάσεων οδηγιών για τη µοντελοποίηση των υπηρεσιών του Ελληνικού ηµόσιου Τοµέα. Η συµµόρφωση µε τις οδηγίες διασφαλίζει την ποιότητα των µοντέλων που θα σχεδιαστούν και δηµιουργεί προϋποθέσεις για τη διαχείριση των διαδικασιών µε αποτελεσµατικό και οµοιογενή τρόπο. 2.1 Βασικές Αρχές Οι αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η Μοντελοποίηση ιαδικασιών είναι: υνατότητα ηµιουργίας Μοντέλων συµβατών µε το ΠΗ που θα απεικονίζουν τη ροή των διαδικασιών Συνέπεια Τα Μοντέλα ιαδικασιών θα πρέπει να είναι διαισθητικά και λογικά συνεπή στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης Τα Μοντέλα ιαδικασιών προβλέπεται να απεικονίζουν την κατάσταση όπως είναι τη δεδοµένη στιγµή (as-is situation), χωρίς να εµπλέκονται σε διαδικασίες ανασχεδιασµού (to-be situation). Ωστόσο, θα τυποποιούν την υπάρχουσα κατάσταση και θα αναδεικνύουν τα σηµεία που χρειάζονται βελτιώσεις. Συµβατότητα µε Τεχνικές Προδιαγραφές Η Μοντελοποίηση ιαδικασιών θα στηρίζεται στις πολιτικές και τα πρότυπα που προδιαγράφει το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ). Συµµόρφωση µε Πρότυπα Τα µοντέλα θα βασίζονται στα πρότυπα Business Process Modeling Notation BPMN [4] και Unified Modelling Language UML [5]. Μοναδικότητα Έκφρασης Οι τρόποι έκφρασης της πληροφορίας για την ίδια διαδικασία (π.χ. Κατάθεση Αίτησης) θα επιδιωχθεί να µην υπερβαίνουν τον ένα. ιατηρησιµότητα Ο σχεδιασµός των µοντέλων θα πρέπει να διευκολύνει τη διατηρησιµότητα και τη διαχείριση των εκδόσεών τους. ιαλειτουργικότητα Το Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας περιέχει µοντέλα που θα µπορούν να αξιοποιηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Σχέση µε Υπάρχοντα Μοντέλα Το Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας του ΠΗ θα ενσωµατώνει και θα συντηρεί Μοντέλα ιαδικασιών που έχουν ήδη δηµιουργηθεί στο πλαίσιο άλλων έργων εφόσον αυτά περάσουν επιτυχώς τη διαδικασία έγκρισης και ενσωµάτωσης στο ΠΗ. Ανεξαρτησία από εργαλεία Ο σχεδιασµός των σχηµάτων δεν προϋποθέτει τη χρήση συγκεκριµένων εµπορικών εργαλείων για τη δηµιουργία, τη διαχείριση, την αποθήκευση ή την παρουσίαση των µοντέλων. 12

13 2.2 Πρότυπα [ΚΥ.1] Η απεικόνιση, η προδιαγραφή και η τεκµηρίωση των διαδικασιών του ηµόσιου Τοµέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ πραγµατοποιείται µε βάση το πρότυπο BPMN (Business Process Modeling Notation) [4], όπως ορίστηκε αρχικά από το Business Process Management Initiative (BPMI) και συντηρείται από το Object Management Group (OMG). Η BPMN παρέχει µια σηµειογραφία (notation) που είναι εύκολα κατανοητή σε όλους τους χρήστες ενώ παράλληλα παρέχει προχωρηµένες δυνατότητες έκφρασης εννοιών όπως ο χειρισµός εξαιρέσεων (exception handling), οι δοσοληψίες (transactions) και η αποζηµίωση (compensation) µε την έννοια της αναδροµής. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στο σχεδιασµό και την υλοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών, η BPMN προσφέρει διασύνδεση και απεικόνιση των επιχειρηµατικών µοντέλων σε γλώσσες εκτέλεσης των διαδικασιών, όπως η BPEL (Business Process Execution Language) [24]. Η ΒPMN θεωρεί ως βασικές οντότητες µοντελοποίησης τα ιαγράµµατα Επιχειρησιακών ιαδικασιών (Business Process Diagram - BPD) και ορίζει τη σηµειογραφία και τη σηµασιολογία τους. Τα BPDs ουσιαστικά αναπαριστούν τις δραστηριότητες της διαδικασίας, τους ελέγχους ροής που καθορίζουν τη σειρά µε την οποία εκτελούνται οι δραστηριότητες και ανταλλάσσονται τα δεδοµένα, τους ρόλους και τα πληροφοριακά συστήµατα που συµµετέχουν. [ΚΥ.2] Η Μοντελοποίηση ιαδικασιών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιεί τις έννοιες µοντελοποίησης που αφορούν τις ίδιες τις διαδικασίες ή την εκτέλεσή τους και να περιλαµβάνει επιπλέον αποτύπωση των ακόλουθων εννοιών: επιχειρησιακοί κανόνες (business rules), θεσµικό πλαίσιο, οργανωτικές δοµές, δεδοµένα πληροφορίες εισόδου/εξόδου κάθε βήµατος εκτέλεσης και εµπλεκόµενα πληροφοριακά συστήµατα. [KΠ.1] Μια διαδικασία ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ορίζεται µέσω των ακόλουθων όψεων: Εσωτερική Επιχειρηµατική ιαδικασία (Private Business Process) Εξωτερική ηµόσια Επιχειρηµατική ιαδικασία (Public Business Process) Συνεργατική Επιχειρηµατική ιαδικασία (Collaboration Business Process) Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα: Μια Εσωτερική Επιχειρηµατική ιαδικασία απεικονίζει λεπτοµερώς τις δραστηριότητες που συµβαίνουν µέσα στο Φορέα, τα οργανωτικά τµήµατα που είναι αρµόδια για κάθε δραστηριότητα, τα πληροφοριακά συστήµατα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες, τους επιχειρησιακούς νοµικούς κανόνες και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται. Κάθε εσωτερική διαδικασία µπορεί να αντιστοιχιστεί σε ένα αρχείο BPEL. 13

14 Παράδειγµα Το παράδειγµα που ακολουθεί παραθέτει την εσωτερική διαδικασία που εκτελείται από την πλευρά του ήµου στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εγγραφή στο ηµοτολόγιο». Εικόνα 2-1: Παράδειγµα Εσωτερικής Επιχειρηµατικής ιαδικασίας Μια Εξωτερική ηµόσια Επιχειρηµατική ιαδικασία επικεντρώνεται στην αναπαράσταση της επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε µια εσωτερική διαδικασία ενός Φορέα και άλλες διαδικασίες ή συµµετέχοντες Φορείς, ενώ δεν περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε πληροφοριακά συστήµατα, οργανωτικά ή επιχειρησιακά-νοµικά ζητήµατα. Βοηθά στην αναγνώριση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας. 14

15 Παράδειγµα Το παράδειγµα που ακολουθεί παραθέτει την εξωτερική διαδικασία που εκτελείται από την πλευρά του ήµου στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εγγραφή στο ηµοτολόγιο». Εικόνα 2-2: Παράδειγµα Εξωτερικής Επιχειρηµατικής ιαδικασίας Η Συνεργατική Επιχειρηµατική ιαδικασία αναπαριστά τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε όλους τους φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία. Συντελεί στην αναγνώριση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας. Παράδειγµα Το παράδειγµα που ακολουθεί παραθέτει τη συνεργατική διαδικασία που εκτελείται ανάµεσα στον Πολίτη και το ήµο στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εγγραφή στο ηµοτολόγιο». 15

16 Εικόνα 2-3: Παράδειγµα Συνεργατικής Όψης Επιχειρηµατικής ιαδικασίας [ΚΥ.3] Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι ηµόσιοι Φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ απεικονίζονται στο Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας µε τα µεταδεδοµένα του Φύλλου Καταγραφής (2.6) και το ιάγραµµα της Συνεργατικής Όψης, το οποίο, όµως, να περιλαµβάνει τις απαραίτητες για τη ροή λεπτοµέρειες που παρέχει ένα ιάγραµµα Εσωτερικής Όψης για κάθε Φορέα. Στο Παράρτηµα Γ παρατίθεται ένα παράδειγµα µοντελοποίησης υπηρεσίας στο ΠΗ. [ΚΥ.4] [ΚΥ.5] Τα µεταδεδοµένα περιγραφής µιας υπηρεσίας ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να παραδίδονται ως RDF ή Excel αρχεία. Η διαγραµµατική απεικόνιση µιας υπηρεσίας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παραδίδεται ως αρχείο XMI ή στη µορφή που εξάγεται από το modeling tool που χρησιµοποιείται ή ως εκτελέσιµος 16

17 κώδικας στη γλώσσα εκτέλεσης διαδικασιών BPEL. [KΠ.2] Η απεικόνιση των υπηρεσιών στο Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ πραγµατοποιείται µε Γενικευµένα ιαγράµµατα (Generic Diagrams) ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται η υπηρεσία. Η Μοντελοποίηση ιαδικασιών και η Σχεδίαση BPMN Μοντέλων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια του ανοικτού (υπό περιορισµούς στη χρήση του) εργαλείου Ιntalio BPMS Designer [57] [ΚΥ.6] Εναλλακτικά, η απεικόνιση, η προδιαγραφή και η τεκµηρίωση των διαδικασιών του ηµόσιου Τοµέα µπορεί να πραγµατοποιείται µε βάση το πρότυπο UML (Unified Modelling Language) [5], όπως έχει οριστεί από το Object Management Group (OMG). Σε αυτήν την περίπτωση, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιείται το ιάγραµµα ραστηριοτήτων (Activity Diagram). Παράδειγµα Εικόνα 2-4: Παράδειγµα ιαγράµµατος ραστηριοτήτων [5] [ΚΥ.7] Το ιάγραµµα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram) της UML (Unified Modelling Language) [5] ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιείται στις Μελέτες Εφαρµογής και γενικά όπου απαιτείται υλοποίηση πληροφοριακού συστήµατος για να απεικονίσει το περιβάλλον του υπό ανάπτυξη συστήµατος, δηλαδή το σύνολο δραστών, υπηρεσιών και λειτουργικών απαιτήσεων που εµπλέκονται σε αυτό. 17

18 Παράδειγµα Εικόνα 2-5: Παράδειγµα ιαγράµµατος Περιπτώσεων Χρήσης [5] 2.3 Σηµειογραφία Η BPMN υποστηρίζει µια λίστα γραφικών στοιχείων, που περιλαµβάνει: Βασικά στοιχεία µοντελοποίησης που ικανοποιούν την απαίτηση για απλή σηµειογραφία και καθορίζουν τη βασική εµφάνιση (look-and-feel) της BPMN. Οι περισσότερες επιχειρηµατικές διαδικασίες µοντελοποιούνται επαρκώς µε αυτά τα στοιχεία. Εξειδικευµένα στοιχεία µοντελοποίησης που καλύπτουν την απαίτηση για µια ισχυρή σηµειογραφία ικανή να διαχειρίζεται προχωρηµένες ανάγκες µοντελοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, υποστηρίζεται η απεικόνιση πολύπλοκων επιχειρηµατικών διαδικασιών, καθώς και η αποτύπωση των επιχειρηµατικών µοντέλων της BPMN σε γλώσσες εκτέλεσης επιχειρηµατικών διαδικασιών (όπως η BPEL). [ΚΥ.8] Η συµµόρφωση µε τη σηµειογραφία των προτύπων µοντελοποίησης διαδικασιών (BPMN και UML) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται σε δύο άξονες: Στην οπτική εµφάνιση των στοιχείων µοντελοποίησης Στη σηµασιολογία και το ρόλο που έχει κάθε στοιχείο µοντελοποίησης 18

19 Αναλυτική σύνοψη των γραφικών αντικειµένων και των τρόπων δηµιουργίας συσχετίσεων µεταξύ τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της BPMN, αλλά και της UML, παρατίθεται ως συµπληρωµατικό υλικό στην ιστοσελίδα του ΠΗ. 2.4 Συµβάσεις Ονοµατολογίας και Απεικόνισης στα ιαγράµµατα Οι βασικές συµβάσεις ονοµατολογίας και σχεδιασµού στις οποίες πρέπει να υπακούν τα Μοντέλα ιαδικασιών του Ληξιαρχείου ιαλειτουργικότητας είναι: [ΚΥ.9] Όλα τα ονόµατα και οι περιγραφές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνίστανται από λέξεις στην ελληνική γλώσσα. [ΚΥ.10] Τα ονόµατα των στοιχείων µοντελοποίησης ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιέχουν ακρωνύµια και συντοµεύσεις. [ΚΥ.11] Η σηµειολογία ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ επεκταθεί από κάθε σχεδιαστή µε γραφικά αντικείµενα εννοιών που δεν συµπεριλαµβάνονται στο παρόν και θα θεωρούνται ως συµπληρωµατικά αντικείµενα (artifacts). Τα νέα αντικείµενα ωστόσο ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συγκρούονται µε τα υπάρχοντα αντικείµενα: να µοντελοποιούν µε διαφορετικό τρόπο την ίδια έννοια ή να µοντελοποιούν µε τον ίδιο τρόπο διαφορετικές έννοιες και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχουν περάσει επιτυχώς από τη ιαδικασία Έγκρισης και Ενσωµάτωσης στο Ληξιαρχείο προτού χρησιµοποιηθούν. [ΚΥ.12] Οι βασικές έννοιες µοντελοποίησης (Γεγονότα, ραστηριότητες, Πύλες, Ροή και Ροή Μηνυµάτων) ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ τροποποιούνται µε οποιοδήποτε τρόπο. [ΚΥ.13] ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιείται µόνο ένα Γεγονός Έναρξης και ένα Γεγονός Τέλους για κάθε εναλλακτική ροή κάθε εµπλεκόµενου στη διαδικασία. [ΚΥ.14] Η κατεύθυνση των διαγραµµάτων ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι πάντα από πάνω προς τα κάτω ή από αριστερά προς τα δεξιά µε εξαίρεση τους βρόχους που ενδέχεται να πηγαίνουν αντίθετα. [ΚΥ.15] Η βασική ροή µιας διαδικασίας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µοντελοποιείται µε ευθεία γραµµή (σύµβολο Οµαλής Ροής). [ΚΥ.16] Οι εναλλακτικές διαδροµές που ξεκινούν από έναν κόµβο απόφασης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ απεικονίζονται σε παράλληλα µονοπάτια µε λογικό τρόπο (το ένα παράλληλα στο άλλο) ή ανάλογα µε την πιθανότητα εµφάνισής τους (το µονοπάτι που είναι πιο πιθανό να εκτελεστεί στην ευθεία σε σχέση µε τη ροή της υπόλοιπης διαδικασίας). [ΚΥ.17] Για την ευκρίνεια των διαγραµµάτων, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι σύνδεσµοι να µην διασταυρώνονται µεταξύ τους. 19

20 [ΚΥ.18] Οι Φορείς και τα Οργανωτικά Τµήµατα που εµπλέκονται στη διαδικασία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εµφανίζονται ευκρινώς ως swimlanes στα διαγράµµατα, ενώ τα έγγραφα που ανταλλάσσονται ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ τοποθετούνται σε κενό διάστηµα ανάµεσα στα swimlanes των εµπλεκόµενων Φορέων. [KΠ.3] [KΠ.4] [KΠ.5] [KΠ.6] Πριν από κάθε κόµβο απόφασης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ προηγείται µια δραστηριότητα που εν µέρει περιγράφει τη διαδικασία απόφασης. Εποµένως, µια απόφαση ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ τοποθετείται αµέσως µετά το γεγονός έναρξης της διαδικασίας. Σχολιασµός κειµένου ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ χρησιµοποιείται για να παρέχει λεπτοµέρειες για τη διαδικασία ή τις ιδιότητες των αντικειµένων που εµφανίζονται. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ χρησιµοποιείται για την καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών, π.χ. του νοµικού πλαισίου και των πληροφοριακών συστηµάτων στο βήµα της διαδικασίας µε το οποίο αυτά σχετίζονται. Τα Αντικείµενα Ροής και η Ροή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ έχουν «ετικέτες» µε το όνοµά τους και/ ή άλλα χαρακτηριστικά που τοποθετούνται εντός, πάνω ή κάτω από το σχήµα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τα γραφικά αντικείµενα ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ είναι λευκά ή χωρίς γέµισµα. Τα χρώµατα χρησιµοποιούνται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ για συγκεκριµένους σκοπούς (π.χ. για να διαχωρίσουν ενότητες ή υπο-ενότητες). 2.5 ιαχείριση Εκδόσεων [ΚΥ.19] Τα Μοντέλα ιαδικασιών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ υποδεικνύουν την πλήρη έκδοσή τους στο όνοµα του αρχείου ως <Κωδικός Υπηρεσίας> <Όνοµα Υπηρεσίας>-vn-m, όπου n και m είναι η µείζονα και η δευτερεύουσα έκδοση, αντίστοιχα και v είναι ο λατινικός χαρακτήρας v. Μια νέα µείζονα έκδοση δηµιουργείται όταν συµβαίνουν αξιοσηµείωτες και / ή µη συµβατές προς τα πίσω αλλαγές, όπως ολικός ανασχεδιασµός της διαδικασίας που περιλαµβάνει: ιαγραφή ή τροποποίηση δραστηριοτήτων Αλλαγή των τύπων των γεγονότων Τροποποίηση των κόµβων αποφάσεων και των πυλών που χρησιµοποιούνται Κάθε µείζονα έκδοση των Μοντέλων σηµατοδοτείται από έναν αυξανόµενο σειριακά ακέραιο αριθµό µεγαλύτερο του µηδενός. Σηµειώνεται ότι η πρώτη έκδοση ξεκινάει υποχρεωτικά από το 1. Σε µια δευτερεύουσα έκδοση ενός Μοντέλου ιαδικασιών περιέχεται µια σειρά από µικρές ή συµβατές προς τα πίσω αλλαγές. Οι δευτερεύουσες εκδόσεις υποστηρίζουν τη συµβατότητα 20

21 προς τα πίσω και προς τα µπροστά και περιλαµβάνουν απαλοιφή ή προσθήκη εναλλακτικών διαδροµών. 2.6 Μεταδεδοµένα Περιγραφής ιαδικασιών του ΠΗ Φύλλο Καταγραφής Υπηρεσιών [ΚΥ.20] Στη Μοντελοποίηση ιαδικασιών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιείται το παρακάτω σύνολο µεταδεδοµένων (Φύλλο Καταγραφής Υπηρεσιών), σε αντιστοιχία µε το πρότυπο Dublin Core 1 : Γενικά Στοιχεία για τη ιαδικασία: Κωδικός Υπηρεσίας (Identifier): Το µοναδικό αναγνωριστικό της υπηρεσίας Τίτλος Υπηρεσίας (Title): Το όνοµα της υπηρεσίας Υπεύθυνος ηµόσιος Φορέας (Responsible Public Body): Η ιεύθυνση ή Υπηρεσία του Φορέα που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση/ παροχή της υπηρεσίας. Παίρνει προκαθορισµένες τιµές. Εµπλεκόµενοι Φορείς (Related Public Body): Οι φορείς που εµπλέκονται στις διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας. Το πεδίο παίρνει προκαθορισµένες τιµές. Τελική Υπηρεσία (Final Service): Εάν η υπηρεσία είναι τελική (one stop) ή το αποτέλεσµα της απαιτείται για την εκκίνηση µιας άλλης υπηρεσίας Αποδέκτης Υπηρεσίας (Addressee): Ο τελικός αποδέκτης της υπηρεσίας, π.χ. Πολίτες (ΑΜΕΑ/ Άτοµα Τρίτης Ηλικίας/ Φοιτητές)/ Επιχειρήσεις/ ηµόσιοι Φορείς (π.χ. ήµος/ Υπουργείο/ Περιφέρεια). Παίρνει προκαθορισµένες τιµές. Τύπος Υπηρεσίας (Type): Ο τύπος της υπηρεσίας (π.χ. Χορήγηση Άδειας / Χορήγηση Πιστοποιητικού / Χορήγηση Βεβαίωσης / Πληρωµή) µε βάση προκαθορισµένη λίστα. Κατηγορία Υπηρεσίας (Aggregation): Η κατηγορία στην οποία εντάσσεται η υπηρεσία µε βάση τη Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών (π.χ. Άνθρωποι, Κοινότητες και ιαβίωση / Οικογένεια) Επεισόδιο Ζωής (Life Event): Το επεισόδιο ζωής στο οποίο ανήκει η υπηρεσία (π.χ. Γέννηση, Γάµος) µε βάση προκαθορισµένη λίστα. Επιχειρησιακό Γεγονός (Business Episode): Το επιχειρησιακό γεγονός στο οποίο ανήκει η υπηρεσία (π.χ. Ίδρυση Επιχείρησης) µε βάση προκαθορισµένη λίστα. 1 εν υπάρχει ευρέως αποδεκτό πρότυπο µεταδεδοµένων για Υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης, καθώς τα περισσότερα Πλαίσια ιαλειτουργικότητας δεν περιλαµβάνουν, µέχρι σήµερα, προδιαγραφή περιγραφή ειδικών Υπηρεσιών προς Πολίτες ή Επιχειρήσεις. 21

22 Είναι Πρότυπη Υπηρεσία (Service In Abstract Level): Εάν πρόκειται για πρότυπη υπηρεσία ή όχι, π.χ. εάν αφορά όλους τους ήµους ή έναν συγκεκριµένο ήµο Βασίζεται στην Πρότυπη Υπηρεσία (Parent Service): Η πρότυπη υπηρεσία στην οποία στηρίζεται. Παίρνει προκαθορισµένες τιµές. Νοµικό Πλαίσιο (Mandate.Authorising Statute): Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή της υπηρεσίας Στοιχεία Συµβατικού Τρόπου ιεκπεραίωσης Υπηρεσίας Απαίτηση για φυσική παρουσία κατά την κατάθεση της αίτησης (Demand On Presence In Submission): Εάν η υπηρεσία απαιτεί τη φυσική παρουσία του αποδέκτη της κατά την κατάθεση της αίτησης Απαίτηση για φυσική παρουσία κατά την παραλαβή της διοικητικής πράξης (Demand On Presence In Receipt): Εάν η υπηρεσία απαιτεί τη φυσική παρουσία του αποδέκτη της κατά την παραλαβή της διοικητικής πράξης Μέθοδος Πιστοποίησης (Conventional Certification Method): Η µέθοδος που απαιτείται για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποδέκτη της υπηρεσίας, π.χ. αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. Παίρνει προκαθορισµένες τιµές. Στοιχεία Ηλεκτρονικής ιαθεσιµότητας Υπηρεσίας Ιστοσελίδα (Website): Ιστοσελίδα στην οποία παρέχεται ηλεκτρονικά η υπηρεσία Τρόπος παροχής υπηρεσίας (Service Delivery Method): Εάν η υπηρεσία παρέχεται µέσω Internet Browser, SMS, web service, κλπ µε βάση προκαθορισµένη λίστα. Τρέχον Επίπεδο Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης (Current Online Sophistication Level): Το τρέχον επίπεδο ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης (1-5) εφόσον η υπηρεσία παρέχεται ηλεκτρονικά Στοχευόµενο Επίπεδο Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης (Target Online Sophistication Level): Το στοχευόµενο µέγιστο επίπεδο ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης (1-5) στο οποίο µπορεί να φτάσει µια ηλεκτρονική υπηρεσία Πολυγλωσσικό Περιεχόµενο (Multilingual Content): Εάν η υπηρεσία προσφέρει πολυγλωσσικό περιεχόµενο υνατότητα offline λειτουργίας (Offline Operation): Εάν υπάρχει η δυνατότητα 2 Χρησιµοποιούνται µόνο για γρήγορη ανάλυση πρωτοτυποποίηση (prototyping) Υπηρεσιών. Αντικαθίστανται από τα τυπικά µοντέλα BPMN ή UML, σε πλήρη υλοποίηση. 22

Μοντέλο Τεκμηρίωσης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Μοντέλο Τεκμηρίωσης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Μάρτιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ... 4 1.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ... 7 1.3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΗΔ... 8 2. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ... 10 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 3.00 Νοέµβριος 2008

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 3.00 Νοέµβριος 2008 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Νοέµβριος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών

Διοίκηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διοίκηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Διοίκηση και Μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές ιαλειτουργικότητας

Τεχνικές Προδιαγραφές ιαλειτουργικότητας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κοινωνία της Πληροφορίας» http://www.infosociety.gr Μάιος 2003 Τεχνικές Προδιαγραφές ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ E-GIF : ΣΥΝΟΨΗ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams)

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πρόσθετο Υλικό (White Paper) Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Φεβρουάριος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Η Η διαλειτουργικότητα στη ημόσια ιοίκηση: Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

6 Διαλειτουργικότητα και Καταστήματα μιας Στάσης

6 Διαλειτουργικότητα και Καταστήματα μιας Στάσης 6 Διαλειτουργικότητα και Καταστήματα μιας Στάσης Ενότητες Ορισμός, Εύρος και Πτυχές Διαλειτουργικότητας Πλεονεκτήματα Στρώματα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα #7: UML Χρήστος Δρόσος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λευκή Λίστα Προτύπων

Λευκή Λίστα Προτύπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Λευκή Λίστα Προτύπων PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και

Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Τεκμηρίωσης Διαδικασιών του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μοντέλο Τεκμηρίωσης Διαδικασιών του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μοντέλο Τεκμηρίωσης Διαδικασιών του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο

08 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο 08 Η γλώσσα UML I Τεχνολογία Λογισμικού Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χειμερινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Unified Modeling Language

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ «Υποδοµή χωρικών πληροφοριών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την οδηγία INSPIRE» Ηµερίδα ΤΕΕ 15 Νοεµβρίου 2006 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

09 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εαρινό εξάμηνο

09 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εαρινό εξάμηνο 09 Η γλώσσα UML I Τεχνολογία Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Unified Modeling Language

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης EθνικόΜετσόβιοΠολυτεχνείο Ερευνητική Μονάδα egovernment 30 Οκτωβρίου 2007 Greek ICT Forum

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις. Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΜΥ ΕΜΠ

«Δράσεις. Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΜΥ ΕΜΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Δράσεις Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας Τι κερδίζουµε µε την επίτευξη της ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες ιαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση ροών εργασίας

Μοντελοποίηση ροών εργασίας Μοντελοποίηση ροών εργασίας ΕΣΔΔ Σειρά 22 η Ενότητα 4 Περιεχόμενα Διαδικασία Μοντελοποίηση Διαδικασιών Τεχνικές Μοντελοποίησης Διαδικασιών Εργαλεία Μοντελοποίησης Διαδικασιών Business Process Model and

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 1 Γλώσσες Σήµανσης Γλώσσες σήµανσης: Αρχικά για τον καθορισµό εµφάνισης σελίδων, γραµµατοσειρών. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

* Enterprise Resource Planning ** Customer Relationship Management

* Enterprise Resource Planning ** Customer Relationship Management Υπηρεσιοστρεφείς Επιχειρησιακές ιαδικασίες ιαµοιρασµός και Επαναχρησιµοποίηση Αποτελούν βασικές απαιτήσειςκατά το σχεδιασµό και την ολοκλήρωση (integration) επιχειρησιακών διαδικασιών ιαµοιρασµός: πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ «Υποδοµή χωρικών πληροφοριών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την οδηγία INSPIRE» Ηµερίδα ΤΕΕ 15 Νοεµβρίου 2006 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer

Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Σελίδα 1 Copyright Copyright 2007 Atlantis Group. Ιστορικό εγγράφου Έκδοση Εγχειριδίου: 1.0 Ημερομηνία δημιουργίας: 26/11/2007 Σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαλειτουργικότητα σε ΕΕ και Ελλάδα

Η ιαλειτουργικότητα σε ΕΕ και Ελλάδα Η ιαλειτουργικότητα σε ΕΕ και Ελλάδα Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (The European egovernment Interoperability Framework egif) Η επόµενη γενιά του egif: Ελληνικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση, Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Διαδικασιών και σχετικά εργαλεία

Διοίκηση, Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Διαδικασιών και σχετικά εργαλεία ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Διοίκηση, Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Διαδικασιών και σχετικά εργαλεία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάνα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ανάλυση απαιτήσεων Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με : Δημιουργία μοντέλων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ανάλυση απαιτήσεων Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με : Δημιουργία μοντέλων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι Μηχανικοί Λογισμικού παράγουν μοντέλα που βοηθούν στη διατύπωση των απαιτήσεων με τη μορφή προδιαγραφών. Η εργασία της παραγωγής μοντέλων περιγράφεται ως ανάλυση απαιτήσεων. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών. Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη. Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών. Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη. Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Ενημέρωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

8 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και Εθνικές Πύλες

8 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και Εθνικές Πύλες 8 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και Εθνικές Πύλες Ενότητες Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων Εθνικές Πύλες Ερμής Πρακτική Άσκηση 2 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η μοντελοποίηση και διαγραμματική απεικόνιση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνεχή διοίκηση και βελτιστοποίησή τους.

Η μοντελοποίηση και διαγραμματική απεικόνιση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνεχή διοίκηση και βελτιστοποίησή τους. Δύο βασικοί άξονες Εξέταση των απαιτήσεων των αποδεκτών υπηρεσιών Εξέταση των απαιτήσεων των διαδικασιών Στόχοι Η μοντελοποίηση και διαγραμματική απεικόνιση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνεχή διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΛΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚ Α 1 Ιούνιος 2012 ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Ο πρωταρχικός στόχος του Αποθετηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Τεχνολογία Λογισμικού. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Τεχνολογία Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα Δεδομένων ΠΔ (egif Schema)

Σχήμα Δεδομένων ΠΔ (egif Schema) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των μηνυμάτων XML

Ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των μηνυμάτων XML ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα παραρτήματα I, II, III, VI, VII και VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 68 τροποποιούνται ως εξής: 1) το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: α) στο σημείο 1.1, η δεύτερη παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ONEGEOLOGY - EUROPE ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ WMS WFS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KATA INSPIRE ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ GeoSciML 4.0

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ONEGEOLOGY - EUROPE ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ WMS WFS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KATA INSPIRE ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ GeoSciML 4.0 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ONEGEOLOGY - EUROPE ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ WMS WFS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KATA INSPIRE ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ GeoSciML 4.0 MSc Αλεξάνδρα Ζερβάκου & Δρ. Ειρήνη Ζανανίρι Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι σφαιρική εικόνα για πρότυπα, μεθόδους και τεχνικές

Να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι σφαιρική εικόνα για πρότυπα, μεθόδους και τεχνικές Να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι σφαιρική εικόνα για πρότυπα, μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σήμερα για την μοντελοποίηση της επιχειρησιακής γνώσης και των δεδομένων Να πληροφορηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ιαγράµµατα Αλληλεπίδρασης ιαγράµµατα Ακολουθίας ιαγράµµατα Επικοινωνίας

ιαγράµµατα Αλληλεπίδρασης ιαγράµµατα Ακολουθίας ιαγράµµατα Επικοινωνίας ιαγράµµατα Αλληλεπίδρασης ιαγράµµατα Ακολουθίας ιαγράµµατα Επικοινωνίας 1 ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης Απεικονίζουν την αλληλεπίδραση των αντικειµένων µέσω µηνυµάτων Η ανάθεση αρµοδιοτήτων περιλαµβάνει µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

LGAF Business Process Modeling Framework

LGAF Business Process Modeling Framework LGAF Business Process Modeling Framework Αθανάσιος Μώραλης, ATLANTIS Group (ΙΤΥ) Δήμητρα Μπέλια, Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) Πέτρος Καβάσαλης, ΙΤΥ & Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) ΕΛΛΑΚ 19/6/2009 Overview LGAF Process Modeling

Διαβάστε περισσότερα

UML: Unified modelling language

UML: Unified modelling language UML: Διαγράμματα UML: Unified modelling language Γλώσσα μοντελοποίησης για ανάλυση και σχεδιασμό Παρέχει το συμβολισμό για ανάλυση και σχεδιασμό. Είναι γλώσσα συμβολισμού. Δεν είναι ολόκληρη μεθοδολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Ειδικά θέματα διοίκησης Επιχειρησιακή διαδικασία «Σειρά από συνδεδεμένες δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν μία «είσοδο» και τη μετατρέπουν για να δημιουργήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access...

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο µε µια µατιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά"...13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 16 2 Εισαγωγή στη Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

09 Η γλώσσα UML II. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο

09 Η γλώσσα UML II. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο 09 Η γλώσσα UML II Τεχνολογία Λογισμικού Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χειμερινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Μοντελοποίηση συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα UML στην Ανάλυση. Μέρος Γ Διαγράμματα Επικοινωνίας Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Μηχανής Καταστάσεων

Διαγράμματα UML στην Ανάλυση. Μέρος Γ Διαγράμματα Επικοινωνίας Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Μηχανής Καταστάσεων Διαγράμματα UML στην Ανάλυση Μέρος Γ Διαγράμματα Επικοινωνίας Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Μηχανής Καταστάσεων περιεχόμενα παρουσίασης Διαγράμματα επικοινωνίας Διαγράμματα ακολουθίας Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Τεχνολογία Λογισμικού 8ο Εξάμηνο 2018 19 Unified Modeling Language II Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Μοντελοποίηση δομής Διαγράμματα κλάσεων Class diagrams

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Σχεδιασµός, Σχεδιασµός, ανάπτυξη & υλοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασών µε την ενορχήστρωση Web υπηρεσιών και τη χρήση ΕΛΛΑΚ εργαλείων 3o Συνέδριο Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Μοντέλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Προσομοίωση Μοντέλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών Προσομοίωση Μοντέλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών Α. Τσαλγατίδου - Γ.-Δ. Κάπος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών 2017-2018 Σκοπός Διαλέξεων Κίνητρα για προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Rational Unified Process:

Rational Unified Process: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Μεταπτυχιακό µάθηµα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καθ. Ε. Σκορδαλάκης, ρ. Β. Βεσκούκης Rational Unified

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Οδηγός Εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα παρουσίασης

περιεχόμενα παρουσίασης Ανάλυση Απαιτήσεων περιεχόμενα παρουσίασης Δημιουργία μοντέλου Προσεγγίσεις Μοντελοποίησης Μοντελοποίηση δεδομένων Διαγράμματα ροής δεδομένων Μη διαγραμματικά μοντέλα ανάλυσης Διαγράμματα δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Λίνα Μπουντούρη - Μανόλης Γεργατσούλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδίκτυο και Επίπεδα ετερογένειας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

, & .:615/ & & & :

, &  .:615/ & & & : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 26.11. 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθµ. Πρωτ.:615/145887 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Ορισμός επιχειρηματικής διεργασίας Μια επιχειρηματική διεργασία είναι μια συλλογή σχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Business Process Modeling Notation (BPMN)

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Business Process Modeling Notation (BPMN) Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Business Process Modeling Notation (BPMN) Εισαγωγή Η Business Process Modeling Notation (BPMN) http://www.bpmn.org είναι ένα πρότυπο που περιέχει ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος µαθήµατος: Ειασηγητής:Dr. Σκάρλας Λάµπρος Email:

Διαβάστε περισσότερα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address>

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα