ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανδριώτη., Γεωργούση Ε., Κυριόπουλος Γ., (1996). Ο Γενικός Γιατρός στη Ελλάδα και τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συγκλίσεις και ιαφοροποιήσεις, στο Κυριόπουλος Γ., Φιλαλήθης Τ., (επιµ.), Η πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα, Θεµέλιο, Αθήνα. Ανδριώτη., (1998). Τα Επαγγέλµατα Υγείας στην Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα. Γείτονα Μ., (1997). Πολιτική και Οικονοµία της Υγείας, Εξάντας, Αθήνα. Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ., Καραλής Γ., (1997). Η Ατυπη Συµµετοχή στο Κόστος των Υπηρεσιών Υγείας από Ίδιες Πληρωµές και η Παραοικονοµική ραστηριότητα, στο Κυριόπουλος Γ., Σισσούρας Α., (επιµ.), Ενιαίος Φορέας Υγείας: Αναγκαιότητα ή Αυταπάτη, Θεµέλιο, Αθήνα. Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ., (2000). Η Ισότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, στο όλγερας Α., Κυριόπουλος Γ., (επιµ.), Ισότητα Αποτελεσµατικότητα και Αποδοτικότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Θεµέλιο, Αθήνα. Γεωργούση Ε., Κυριόπουλος Γ., Ανδρουτσόπουλος., Καπλάνης Ν., (1992). Η Κατανάλωση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα, στο Κωλέτση-Κουνάρη Χ., Κυριόπουλος Γ., (επιµ.), Τα Οικονοµικά της Οδοντιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα, Κέντρο Κοινωνικών Επιστηµών της Υγείας & Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Αθήνα. Γεωργούση Ε., Κτενάς Ε., Κυριόπουλος Γ., ρίζη Λ., (1992). Προσδιοριστικοί Πράγοντες Φαρµακευτικής Κατανάλωσης στην Ελλάδα, Περιφερειακή Προσέγγιση, Materia Medica Greca, 204, οξιάδης Σ., (1988). Προτάσεις για το Μέλλον, Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 25 Φεβρ., Ζάβρας Α., (2002). Γνώσεις και εξιότητες του Ειδικού στην ηµόσια Υγεία, στο ηµολιάτης Γ., Κυριόπουλος Γ., Λάγγας., Φιλαλήθης Τ., (επιµ.), Η ηµόσια Υγεία στην Ελλάδα, Θεµέλιο, Αθήνα. Καράγιωργας Σ., Γεωργακόπουλος Θ., Καραντινός., Λοϊζίδης Γ., Μπούζας Ν., Υφαντόπουλος Γ., Χρυσάκης Μ., (1990). ιαστάσεις της Φτώχειας στην Ελλάδα, Ε.Κ.Κ.Ε, Αθήνα. Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγειάς Εργαστηρίου Υγιεινής & Επιδηµιολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών, (2000). Η Υγεία στην Ελλάδα, Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Αθήνα. Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγειάς Εργαστηρίου Υγιεινής & Επιδηµιολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών, (2001). Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα, Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Αθήνα. 117

2 Κυριόπουλος Γ., (1985). Κοινωνιολογία-Ψυχολογία, Λίτσας, Αθήνα. Κυριόπουλος Γ., Γεωργούση Ε., (1993). Οι απάνες για την Υγεία στην Τρίτη Ηλικία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Προσέγγιση, Κοινωνική Εργασία, 30, Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ., Σκουρολιάκου Μ., (1996). Φαρµακοοικονοµία, Αρχές και Μέθοδοι Αξιολόγησης, Εξάντας, Αθήνα. Κυριόπουλος Γ., Οικονόµου Χ., Γεωργούση Ε., Γείτονα Μ., (1999). Τα Οικονοµικά της Υγείας από το Α ως το Ω, Εξάντας, Αθήνα. Κυριόπουλος Γ., (1997). Ισότητα ή Ελευθερία στην Αγορά Υπηρεσιών Υγείας: Το Πραγµατικό Πολιτικό ίληµα και ο Ενιαίος Φορέας Υγείας, στο Κυριόπουλος Γ., Σισσούρας Α., (επιµ.), Ενιαίος Φορέας Υγείας: Αναγκαιότητα ή Αυταπάτη, Θεµέλιο, Αθήνα. Κυριόπουλος Γ., (2000). Η Αποκατάσταση της Επενδυτικής Ισορροπίας Ανάµεσα στην Φροντίδα Υγείας και την Ιατρική Περίθαλψη: Η Απάντηση του Archibald Cochrane µε Βάση τα Κριτήρια της Ισότητας, της Αποτελεσµατικότητας και της Αποδοτικότητας, στο όλγερας Α., Κυριόπουλος Γ., (επιµ.), Ισότητα, Αποτελεσµατικότητα και Αποδοτικότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Θεµέλιο, Αθήνα. Κωλέτση-Κουνάρη Χ., (1992). Η ιανοµή των Οδοντιατρικών Φροντίδων, στο Κωλέτση- Κουνάρη Χ., Κυριόπουλος Γ., (επιµ.), Τα Oικονοµικά της Οδοντιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα, Κέντρο Κοινωνικών Επιστηµών της Υγείας & Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Αθήνα. Μαρούδιας Ν., (2001). Ανθρώπινοι Πόροι, Ιατρικό Προσωπικό στις Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα, Πραγµατικότητα και Προοπτικές, Υπουργείο Υγείας Κύπρου & ΕΣ Υ, Κύπρος. Μόσιαλος Η., (1990). Η Κατανάλωση Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, Αθήνα. Μπαλασοπούλου Α., Κυριόπουλος Γ., Γεννηµατά Α., Μπουρσανίδης Χ., (1991). Τρίτη Ηλικία και Οικονοµικά της Υγείας, Κοινωνική Εργασία, 6(24), Μωραϊτης Ε., Γεωργούση Ε., Ζηλίδης Χ., Θεοδώρου Μ., Πολύζος Ν., (1995). Μελέτη για την Οργάνωση και Λειτουργεία Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ιατρικής Φροντίδας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα. Ξεκαλάκη Ε., (2001). Μη Παραµετρική Στατιστική, Αθήνα. Οικονόµου Χ., (1994). Η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα: Η εφαρµογή του θεσµού των κέντρων υγείας, Κοινωνία, Οικονοµία και Υγεία, 3(2), Πανάρετος Ι., Ξεκαλάκη Ε., (1998). Εισαγωγή στην Στατιστική Σκέψη, Αθήνα. Πανάρετος Ι., (2001). Γραµµικά Μοντέλα µε Έµφαση στις Εισαγωγές, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. 118

3 Πολύζος Ν., (1999). Αποδοτικότητα των Νοσοκοµείων µε Βάση την Ταξινόµηση των Ασθενών, Τ.Υ.Π.Ε.Τ, Αθήνα. Ρουµελιώτης., (1993). Ιατρική Αποκατάσταση, Ζήτα, Αθήνα. Σισσούρας Α., (2001). Στρατηγικό Management Νοσοκοµείων, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα. Σούλης Σ., (1994). Οικονοµική της Υγείας, Σηµείωσεις Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Αθήνα. Σουλιώτης Κ., (2000). Ο Ρόλος του Ιδιωτικού Τοµέα στο Ελληνικό Σύστηµα Υγείας, Παπαζήσης, Αθήνα. Σουλιώτης Κ., (2002). Οι δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα, Παπαζήσης, Αθήνα Ε.Σ.Υ.Ε, (2002). Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 2001, Ε.Σ.Υ.Ε, Αθήνα Τριχόπουλος., (1982). Επιδηµιολογία, Αρχές, Μέθοδοι, Εφαρµογές, Παρισιάνος, Αθήνα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (2002). Κοινωνικός Προϋπολογισµός Έτους 2002, Αθήνα. 119

4 120

5 ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Abel-Smith B., (1986). The World Economic Crisis. Part 2: Health Manpower out of Balance, Health Policy and Planning, 1, Agresti A., (1996). An Introduction to Categorical Data Analysis, Wiley Series in Probability and Statistics, New York. Alderson M., (1976). An Introduction to Epidemiology, MacMillan, London Andersen R., (1968). Behavioral Model of Families Use of Health Services, research series 25. Center for Health Administration Studies, University of Chicago, Chicago. Anderson JG., (1973). Demographic Factors Affecting Health Services Utilization. A Casual Model, Med Care, 11, Antonovsky A., (1972). Social Class, Life Expectancy and Overall Mortality, in JAGO EG. (ed.), Patients, Physisians and Illness, New York Free Press. Armitage P.,Berry G., Matthews J.N.S., (2002). Statistical Methods in Medical Research, Blackwell Science, London. Arrow K., Chenery B., Solow R., (1961). Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency, Rev Econ Stat XLII, Arrow K., (1973). The Welfare Economics of Medical Care, in Cooper M.H and Culyer A.J. (eds.), Health Economics, Penguin Books, London. Bath PA., (1999). Self Rated Health as a Risk Factor for Prescribed Drug Use and Future Health and Social Service Use in Older People, J Gerontol A Biol Sci, 54(11), M Bazargan M., Bazargan S., Backer RS., (1998). Emergency Department Utilization, Hospital Admissions and Physisian Visits Among Elderly American Persons, Gerontologist, 38(1), Benzeval M., Judge K., (1994). The Determinants of Hospital Utilization: Implications for Resource Allocation in England, Health Econ, 3(2), Bertakis K.D., Azaris R., Helms L.J., Callahan E.J., Robbins J.A., (2000). Gender Differences in the Utilization of Health Services, J Fam Pract, 49(2), Billings J., Zeitel L., Lukomnik J., Carey TS., Blank AE., Newman L., (1993). Impact of Socioeconomic Status on Hospital Use in New York City, Health Aff (Millwood), 12(1), Bishop YMM., Fienberg SE. & Holland P., (1975). Discrete Multivariate Analysis: Theory and Practice, MIT Press, Boston. 121

6 Borras J.M., (1994). Utilization of Health Services, Gac. Sanit., 8(40), Bowling A., (1997). Research Methods in Health. Investigating Health and Health Services, Open University Press, Buckingham. Bradshaw J., (1972). A Taxonomy of Social Need, in G.Mc Lachlan (ed.), Problems and Progress in Medical Care: Essays on Current Research. Seventh Series, Oxford University Press for Nuffield Provincial Hospital Trusts. Cochran W.G., (1977). Sampling Techniques, John Wiley & Sons, New York. Cox D.R.& Snell EJ., (1989). The Analysis of Binary Data, Chapman & Hall, London. De Graeve D., Duchesne I., (1997). Socioeconomic Health in Equalities in Belgiumin an International Perspective, Arch Public Health, 55, Dobson A.J., (2002). An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman & Hall/CRC, New York. Doll H., Mc Pherson K., Davies J., Flood A., et al. (1991). Reliability of Questionnaire Responces as Compared with Interview in the Elderly: Views on the Outcome of Transurethral of the Prostate, Social Science and Medicine, 33, Donabedian A., (1973). Aspects of Medical Care Administration, Harvard University Press, Cambridge Ma. Evans R.G., (1974). Supplier-Induced Demand:Some Empirical Evidence and Implications in Perlman M.(ed.) The Economic of Health and Medical Care, Wiley & Sons, New York. Everitt B.S., (1977). The Analysis of Contigency Tables, Chapman & Hall, London. Dubos R., (1987). Mirage of Health: Utopias, Progress and Biological Change, Rutgers University Press. Forster DP., (1979). The Relationships Between Health Needs, Socio-Enviromental Indices, General Practicioner Resources and Utilization, J Chron Dis, 32, Foster S., (1988). Economic Aspects of the Production and Use of Pharmaceuticals:Evidence and Gaps in Research, in Lee K., Mills A., (eds.), Health Economics Research in Developing Countries, Oxford University Press. Faulkner LA., Schauffler HH., (1997). The Effect of Health Insurance Coverage on the Appropriate Use of Recommended Clinical Preventive Services, Am J Prev Med, 13(6), WHO, (1981). Global Strategy for Health for All by the Year 2000, WHO,Geneva. Hall T., Medja A., (1978), Health Manpower Planning (principles,methods,issues), WHO, Geneve. 122

7 Hornby P., Ray D., Shipp P., Hall T., (1980). Guidelines for Health Manpower Planning, WHO, Geneve. Hosmer D., Lemeshow S., (1989). Applied Logistic Regression, Wiley & Sons, New York. Kasper J., (2000). Health Care Utilization and Barriers to Health Care in Albrecht G., Fitzpatrick R., Scrimshaw S., (eds.), Social Studies in Health and Medicine, Sage, London. Kleinbaum D.G., Kupper L.L., Muller K.E., (1988). Applied Regression Analysis and Other Multivariate Methods, Duxbury Press, Belmont,CA. Kohler L. & Martin J., (1986). Inequalities in Health and Health Care, Gothenberg, WHO/Nordic School of Public Health. Kyriopoulos J., Gitona M., Karalis G., (1998). Hiden Economy Private Spending and Informal Copayment in Health Care: the Role of Medical Manpower in Greece, in Beazoglou Tr., Heffley D., Kyriopoulos J., (eds.), Human Resourses and Cost Containment in the Health System, FICOSER & Exandas, Athens. Lave J., Lave L., Silverman L.P., (1972). Hospital Cost Estimation Controlling for Case Mix, Applied Economics, No 3. Lostao L., Redigor E., Calle M.E., Navaro P., Dominguez V., (2001). Changes in Socioeconomic Differences in the Utilization of the Accessibility to health Services in Spain Between 1987 and 1995/97, Rev Esp Salud Publica, 75(2), Mason R.D., Lind D.A., (1996). Statistical Teqniques in Business & Economics, McGraw Hill, Boston. Maynard A.K., (1982). The Regulation of Public and Private Health Care Markets in McLachlan G. Maynard A (eds.), The Public Private Mix of Health, The Nuffield Provincial Hospitals Trust, London. Mc Ewin R., Hall J., (1976). Planning Health Services, Demand or Need, Med J, 2(9), McCullagh P., Nelder J.A., (1998). Generalized Linear Models, Chapman & Hall/CRC, New York. Mc Isaac W., Goel V., Naylor D., (1997). Socioeconomic Status and Visits to Physicians by Adults in Ontario, Canada, J Health Serv Res Policy, 2(2), Mendenhall W., Sincich T., (1995). Statistics for Engineering and the Sciences, Prentice Hall, New Jersey. Mendoza-Sassi R., Beria J.U., (2001). Health Services Utilization: A systemic Review of Related Factors, Cad Saude Publica, 17(4),

8 Merzel C., Moon-Howard J., (2002). Access to Health Services in an Urban Community: Does Sourse of Care Make a Difference?, J Urban Health, 79(2), Millar WJ., Locker D., (1999). Dental Insurance and Use of Dental Services, Health Rep, 11(1), 55-67(Eng); (Fre) Miller B., Campbell R., Furner S., Kaufman J., Li M., Muramatsu N., Prohaska T., (1997). Use of Medical Care by African American and White Older Persons: Comparative Analysis of Three National Data Sets, J Gerontol B Phychol Sci Soc Sci, 52(6), S Monsma G., (1970). Marginal Revenue and Demand for Physisian s Services in Klarkman H. (eds.), Empirical Studies in Health Economics, Johns Hopkins University Press, Baltimor. Morgan et al., (1985). Sociological Approachess to Health and Medicine, Croom Helm. Munoz E., Rosner F., Chalfin D., Goldstein J., Margolis I., Wise L., (1989). Age, resource consumption, and outcome for medical patients at an academic medical center, Arch Intern Med, 149(9), 1946:1950. Murphy JF, Hepworth JT., (1996). Age and Gender Differences in Health Services Utilization, Res Nurs Health, 19(4), Neter J., Kutner M.H., Nachtsheim C.J., Wasserman W., (1996). Applied Linear Regression Models, Irwin, Boston. Pagano M., Gauvreau K., (2000). Principles of Biostatistics, Duxburry, Boston. Parslow RA., Jorm AF., (2000). Who Uses Mental Health Services in Australia? An Analysis of Data from the National Survey of Mental Health and Wellbeing, N Z J Psychiatry, 34(6), Rea L.M., Parker R.A., (1997). Designing and Conducting Survey Research, A Comprehensive Guide, Jossey-Bass, San Francisco. Phelps C.E., (1986). Induced Demand-Can we Ever Know its Extend, Journal of Health Economics, 5, Philippant D., Van Tielsen R., Sturbois G., Peys F., (2000). Discriptive Analysis of the Pharmateutical Prescription Evolution in the Belgium Ambulatory Sector Between 1986 and 1996, Archives of Public Health, 58(2), Roemer M., (1993). National Health Systems of the World. The Issues, Oxford University Press,Oxford. Rosenstock I., (1969). Prevention of Illness and Maintenance of Health in Kosa J., Antonovsky A., Zola I., (eds.), Povetry and Health: A Sociological Analysis, Harvard University Press, Cambridge.Ma. 124

9 Rosner B., (2000). Fundamentals of Biostatistics, Duxbury, Pacific Grove, CA. Ryan T.P., (1997). Modern Regression Methods, Willey & Sons, New York. Sadana R., Mathews C., Lopez A., Murray C., Iburg K., (2000). Comparative Analyses of More than 50 Household Surveys on Health Status, WHO (GPE Discussion Paper Series: No 15), Geneva. Salomon J., Tandon A., Murray C., (2001). Using Vignettes to Improve Cross-Population Comparability of Health Surveys: Consepts, Design and Evaluation Teqhniques, WHO (GPE Discussion Paper Series: No 41), Geneva. Selvin S., (1991). Statistical Analysis of Epidemiological Data, Oxford University Press, New York. Selvin S., (1995). Practical Biostatistical Methods, Duxbury Press, Boston. Siegel S., Castellan N.J.JR., (1988). Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences, McGraw Hill, Boston. Simons S., Bonnett-Jones N., (1989). Human Resource Development: The Management, Planning and Training of Health Personnel, Evaluation & Planning Center For Health Care. Stuart B., Grana J., (1998). Ability to Pay and the Decision to Medicate, Med Care, 36(2), Tompson S., (1992). Sampling, Willey & Sons, NewYork. Turshen M., (1977). The Political Ecology of Disease, Review of Radical Political Economics, 9, Ustun TB., Chatterji S., Lillanueva M., Bendib L., Celik C., Sadana R., Valentine N., Ortiz J., Tandon A., Salomon J., Cao Y., Jun X.W., Ozaltin E., Mathers C., Murray C., (2001). WHO Multi-country Survey Study on Health and Responsiveness, WHO(GPE Discussion Series: No 37), WHO, Geneva. Vladeck BC., Firman JP., (1983). The Aging of the Population and Health Services, Ann Am Acad Pol Soc Sci, 468, Wall A., (1996). Health Care Systems in Liberal Democracies, Routledge, London. Williams A., (1988). Health Economics: The End of Clinical Freedom, British Medical Journal, 297, Whitehead M., (1990). The Consepts and Principles of Equality and Health, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen. 125

10 WHO, (1958). The First Ten Years of WHO, Annex Constitution of the WHO, WHO, Geneve. WHO, (1978). Alma-Ata. Primary Health Care, Health Care for All, Series 1, WHO, Geneve. WHO & UNICEF, (1978). Primary Health Care. A Joint Report by the Director-General of the World Health Organization and the Executive Director of the United Nation Children s Fund, WHO & UNICEF, Geneva & New York. WHO, (1981). Development of Indicators For Monitoring Progress Towards Health for All by the Year 2000, WHO, Geneva. 126

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανδώρας 6 Τ.Κ. 145 78 ΕΚΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανδώρας 6 Τ.Κ. 145 78 ΕΚΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ ΟΝΟΜΑ : Μαρία ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Αθήνα, 27.5.1956 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Μαγνησίας 96 Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δαπάνη υγείας στην Ελλάδα Το ελληνικό παράδοξο

Η δαπάνη υγείας στην Ελλάδα Το ελληνικό παράδοξο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH ECONOMICS ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(5):663-672 Η δαπάνη υγείας στην Ελλάδα Το ελληνικό παράδοξο Χαρακτηρίζεται ως το «ελληνικό παράδοξο». Δεδομένης της καθολικής υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος

EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά. Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ : 145 76 Διόνυσος 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΝΤΟΥΛΗ - ΓΕΙΤΟΝΑ ΟΝΟΜΑ : Μαρία ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Αθήνα, 27.5.1956 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος -δυο παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Μαγνησίας 96 Τ.Κ. - ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Επιστηµονικός Συνεργάτης Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία", στο: 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας,

Υγεία, στο: 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας, 1979-1989 Σωμαράκης Ε., Κατσογριδάκης Ι., Κυριόπουλος Γ., "Ομοιότητες και Διαφορές στους Προτυποποιημένους Δείκτες Θνησιμότητας κατά Νομό για Μεγάλες Ομάδες Αιτιών Θανάτου", στο: 15ο Ετήσιο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΟΥΝΤΑ. Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΟΥΝΤΑ. Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΟΥΝΤΑ Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, Ιούλιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκπαίδευση Σταδιοδρομία: σελ:. 2 Εκπαιδευτικό Διδακτικό Έργο: σελ:. 4 Συνοπτικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Arguris, C., Kaplan, R.: (1994), «Implementing new knowledge: the case of ABC», Accounting Horizons, September, pp. 83-105.

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Arguris, C., Kaplan, R.: (1994), «Implementing new knowledge: the case of ABC», Accounting Horizons, September, pp. 83-105. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Στα Αγγλικά Abbott, M., Doucouliagos, C: (2003), The efficiency of Australian Universities: a data envelopment analysis», Economics of Education Review, Vol. 22, pp. 89-97. Acton,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση : Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Διεύθυνση : Πάντειον Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 Τηλέφωνο - φαξ : 210-9230916 E-mai l : ntatsos@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Αγαπητός, Γ.Ι. (1993), Η νέα Ευρώπη του Μάαστριχτ και η Ελλάδα του 2000, εκδ. «Το Οικονοµικό» και Κ. & Π.Σ. Σµπίλιας Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Αγαπητός, Γ.Ι. (1993), Η νέα Ευρώπη του Μάαστριχτ και η Ελλάδα του 2000, εκδ. «Το Οικονοµικό» και Κ. & Π.Σ. Σµπίλιας Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Αγαπητός, Γ.Ι. (1993), Η νέα Ευρώπη του Μάαστριχτ και η Ελλάδα του 2000, εκδ. «Το Οικονοµικό» και Κ. & Π.Σ. Σµπίλιας Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1992), Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. m.theodorou@ouc.ac.cy. (Δεκέμβριος 2014)

ΜΑΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. m.theodorou@ouc.ac.cy. (Δεκέμβριος 2014) ΜΑΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ m.theodorou@ouc.ac.cy (Δεκέμβριος 2014) Ο Μάμας Θεοδώρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομική Ανάπτυξη στο Πολυτεχνείο του Βόρειου Λονδίνου,

Διαβάστε περισσότερα

115 21 Αθήνα. Τηλ.: 2106466243, Fax: 2106443864, e-mail: gkoulier@nsph.gr

115 21 Αθήνα. Τηλ.: 2106466243, Fax: 2106443864, e-mail: gkoulier@nsph.gr Ψυχολογία της Υγείας και ηµόσια Υγεία: Συνάντηση και συνεισφορές, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ 1 Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ψυχολογία της Υγείας συνεισφέρει στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 213-2010245 ekarabli@esdy.edu.gr. LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/pub/eleftheria-karampli/2a/b77/a12

Τηλέφωνο: 213-2010245 ekarabli@esdy.edu.gr. LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/pub/eleftheria-karampli/2a/b77/a12 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Καραμπλή Ελευθερία ιεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τηλέφωνο: 213-2010245 E mail: ekarabli@esdy.edu.gr LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/pub/eleftheria-karampli/2a/b77/a12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όνομα πατέρα: Δημήτριος Όνομα μητέρας: Δέσποινα Ημερομηνία γέννησης: 31/05/1968 Τόπος γέννησης: Οχάιο ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL ARTICLE ... Α. Μουρτζίκου, 1,2 Μ. Σταμούλη, 3 Α. Πουλιάκης 1

SPECIAL ARTICLE ... Α. Μουρτζίκου, 1,2 Μ. Σταμούλη, 3 Α. Πουλιάκης 1 SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):230-235 ISO 9001:2000, η οδηγία CEN/TS 15224:2005 στις υπηρεσίες υγείας και η συμβολή των επαγγελματιών υγείας και της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα ζωής ατόμων με κινητικά προβλήματα σε αναπηρικές καρέκλες στην Ελλάδα

Ποιότητα ζωής ατόμων με κινητικά προβλήματα σε αναπηρικές καρέκλες στην Ελλάδα ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(5):591-598 Ποιότητα ζωής ατόμων με κινητικά προβλήματα σε αναπηρικές καρέκλες στην Ελλάδα ΣΚΟΠΟΣ H παρούσα μελέτη είχε ως κύριο σκοπό την εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας, Τµήµα Στατιστικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πανεπιστήµιο Οξφόρδης, Τµήµα Στατιστικής, : D.Phil.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας, Τµήµα Στατιστικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πανεπιστήµιο Οξφόρδης, Τµήµα Στατιστικής, : D.Phil. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµα: Βασίλειος Βασδέκης Ηµεροµ. Γέννησης: 14 εκεµβρίου 1965 Εθνικότητα: Ελληνική Οικογεν. Κατάσταση: Παντρεµένος, δυο παιδιά ιεύθυνση Κατοικίας: Ατθίδων 29, 17671, Καλλιθέα, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων

Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6):794-803 Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

& ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. α, a

& ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. α, a ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AIDS & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ α a ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. Ιατρο-κοινωνικές επιπτώσεις των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (εκδ) Διαφυλικές Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. AbelSmith Brian, Future directions for social protection : a report on a European symposium

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός... 3. Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης... 4. Κριτήρια αναζήτησης... 5. Ηλεκτρονική αναζήτηση... 7

Σκοπός... 3. Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης... 4. Κριτήρια αναζήτησης... 5. Ηλεκτρονική αναζήτηση... 7 Πίνακας περιεχομένων Σκοπός... 3 Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης... 4 Κριτήρια αναζήτησης... 5 Ηλεκτρονική αναζήτηση... 7 Αναζήτηση σε ελληνικά περιοδικά (hand search)... 7 Αποτελέσματα της Βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 2013 1. Exploring the economy - environment relationship in the case of sulphur emissions. Journal of Environmental Planning and Management 56(2):

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. Μάρτιος Απρίλιος 2001

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. Μάρτιος Απρίλιος 2001 Page 1 of 16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Μάρτιος Απρίλιος 2001 1. Abele, Marc, Η καθηµερινή ζωή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αθήνα: Παπαδήµας, 1994, 341.242'2AB ΜΤΦ 2. Adler, Laure, Η καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH ECONOMICS ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):834-840 Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ονοματεπώνυμο: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ Ημερομηνία γέννησης: 17 Απριλίου 1960 Επαγγελματική Διεύθυνση: Τηλέφωνο: e-mail: home page: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού Πιλοτική μελέτη

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού Πιλοτική μελέτη Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση της Ιατρικής σε σχέση με τον περιορισμό της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων

Η άσκηση της Ιατρικής σε σχέση με τον περιορισμό της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6):737-745 Η άσκηση της Ιατρικής σε σχέση με τον περιορισμό της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων Είναι γενικά παραδεκτό ότι τόσο ο ιατρός όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ) 3 Μάιος - Αύγουστος 2001 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Μάιος Αύγουστος 2001 Επιστήμη των Υπολογιστών Computers

Διαβάστε περισσότερα