Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου"

Transcript

1 Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά Για το σχεδιασμό του Έργου, ζητήθηκε επίσημα η άποψη της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν χώροι πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας τους οποίους μπορεί να επηρεάσει το Έργο. Συμπερασματικά, δεν υπάρχουν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Έργου. Κοινωνική μελέτη κόστους οφέλους Αυτή η μελέτη εξετάζει το καθαρό κοινωνικό όφελος του Έργου στην τοπική και εθνική οικονομία, καθώς και των εξωτερικών κοινωνικών επιπτώσεων. Στα απτά οφέλη που έχουν ήδη εντοπιστεί συμπεριλαμβάνονται: Επιχειρηματικές ευκαιρίες για την κατασκευή, παραγωγή και τους γενικούς προμηθευτές που θα υποστηρίξουν το Έργο. Η κατασκευή του Έργου αντιστοιχεί σε επένδυση περίπου 75 εκ. Ευκαιρίες απασχόλησης για 205 άτομα και Μισθωτικά δικαιώματα επί των πωλήσεων για την κυβέρνηση ύψους περίπου 9 εκ. και εταιρικοί φόροι ύψους 56 εκ. Επιπλέον, η Εταιρεία θα επενδύσει το 0,5% των εσόδων της στην τοπική κοινότητα των Σαπών. Περιβαλλοντική Δέσμευση Η Εταιρεία δεσμεύεται για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Έργου Χρυσού Σαπών σύμφωνα με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Με τις έως σήμερα ολοκληρωμένες μελέτες, τεκμηριώνεται ότι το Έργο θα επιφέρει την ελάχιστη αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση στην περιοχή των Σαπών, ωστόσο θα έχει ισχυρό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Οι όποιες δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις θα εξαλειφθούν με την αποκατάσταση της περιοχής μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης. Διάταξη Έργου ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΣΑΠΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Περιβάλλον Περιβαλλοντική Διαχείριση Με την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Μεταλλευτική Θράκης δεσμεύεται να τηρήσει πλήρως τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους κατά την κατασκευή και λειτουργία του Έργου. Για να εξασφαλισθεί η τήρηση των όρων αυτών και για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του Έργου στη γύρω περιοχή, η Εταιρεία, με τη συμβολή ανεξάρτητων συμβούλων, ετοιμάζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης (ΣΠΠΔ). Το ΣΠΠΔ καθορίζει όλα τα σχέδια διαχείρισης που πρέπει να ακολουθήσει η Εταιρεία ώστε να διασφαλίζεται ότι ακολουθεί τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις και καθορίζει το πρόγραμμα παρακολούθησης για την καταγραφή της περιβαλλοντικής επίδοσης του Έργου. ΟΡΑΜΑ Όραμα της Εταιρείας είναι η ασφαλής, περιβαλλοντικά φιλική και κοινωνικά χρήσιμη ανάπτυξη του Έργου Χρυσού Σαπών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: Κα Ρούφου Γεωργία, Τοτικίδου Άννα Τηλέφωνο: &

2 Έργο Το Έργο Χρυσού Σαπών (Έργο) είναι ένα μεταλλευτικό έργο μικρής κλίμακας. Η εξόρυξη χρυσού γίνεται από το υπόγειο μεταλλείο Οχιάς και τη μικρή επιφανειακή εκσκαφή του κοιτάσματος του Αγ. Δημητρίου, κοντά στην πόλη των Σαπών, στη Β. Ελλάδα. Ο ρυθμός απόληψης μεταλλεύματος ανέρχεται σε t το χρόνο, ποσό μικρό σε μεταλλευτικούς όρους. Χωρίς Κυάνιο Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος της κυάνωσης χρησιμοποιείται ευρύτατα στην βιομηχανία εξόρυξης χρυσού διεθνώς, η εταιρεία επέλεξε να ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΚΥΑΝΩΣΗ στο Έργο. Ο χρυσός, ο άργυρος και ο χαλκός ανακτώνται με τις συμβατικές μεθόδους βαρυτομετρικού διαχωρισμού και επίπλευσης. Παρά το ότι οι ως άνω μέθοδοι δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσον αφορά την συνολική ανάκτηση των περιεχόμενων μεταλλικών αξιών, η εταιρεία τις επέλεξε έναντι της χρήσης κυανίου λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τη χρήση του. Περιβαλλοντική αδειοδότηση Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας Αδειοδότησης είναι η ετοιμασία Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) προς έγκριση. Η ΠΠΕ καθορίζει όλα τα χαρακτηριστικά του Έργου και περιγράφει, σε αρχικό επίπεδο λεπτομέρειας, την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση και τις αναμενόμενες επιπτώσεις και οφέλη στη ευρύτερη περιοχή. Η ΠΠΕ επισημαίνει τις επιπτώσεις σε παραμέτρους όπως το έδαφος, η ατμόσφαιρα, τα νερά, η οικολογία, ο θόρυβος, το τοπίο, καθώς και τις ευεργετικές κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του Έργου. Η ΠΠΕ αξιολογείται από το ΥΠΕΚΑ. Το ΥΠΕΚΑ θα αξιολογήσει το Έργο και θα προτείνει στην εταιρεία μετατροπές εάν χρειαστεί, καθώς και μελέτες που πρέπει να ενταχθούν στην πληρέστερη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η Εταιρεία κατέθεσε τη ΠΠΕ του Έργου στο ΥΠΕΚΑ το Δεκέμβριο του Όταν η ΠΠΕ αξιολογηθεί και εγκριθεί, η Εταιρεία μπορεί να ετοιμάσει και να υποβάλλει την ΜΠΕ. Στο πλαίσιο της ετοιμασίας της ΜΠΕ, πολλές μελέτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί από εξωτερικούς συμβούλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μόλις η ΜΠΕ ολοκληρωθεί και κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ, θα υποβληθεί σε διαδικασία ανασκόπησης και αξιολόγησης από ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, από επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης, και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, τότε θα εκδοθεί για το Έργο των Σαπών Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Έγκρισης. Η έγκριση αυτή θα αναφέρει τους Περιβαλλοντικούς Όρους (Π.Ο.) και προϋποθέσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθεί το Έργο. Περιβαλλοντικές Μελέτες Ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχουν ήδη ολοκληρωθεί ως τμήμα της ΠΠΕ και ΜΠΕ, ώστε να προσδιοριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις του Έργου στη γύρω περιοχή και να ενσωματωθούν τα κατάλληλα προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα στο σχεδιασμό του Έργου. Αυτές οι περιβαλλοντικές μελέτες περιλαμβάνουν: Ποιότητα νερού Στοχεύουν στη μέτρηση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της περιοχής του Έργου και στην πρόβλεψη/μοντελοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων στα ως άνω χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με δειγματοληψίες και αναλύσεις που έχουν γίνει έως και σήμερα στην περιοχή, η ποιότητα του νερού είναι χαμηλή λόγω της γεωχημείας του εδάφους και των πετρωμάτων. Στα εδάφη της περιοχής απαντάται επίσης φυσική όξινη απορροή που συνεπάγεται χαμηλό ph και υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, λόγω της ορυκτολογικής σύστασης των πετρωμάτων. Ποιότητα Ατμόσφαιρας Στοχεύουν στη μέτρηση της υφιστάμενης ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής και πρόβλεψη/μοντελοποίηση της ποσότητας και έκτασης της αέριας ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, δονήσεις) που δυνητικά μπορούν να επιφέρουν οι δραστηριότητες του έργου. Χλωρίδα και Πανίδα Εκπονήθηκαν για τη μέτρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής και την εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του Έργου στη χλωρίδα, την πανίδα και τους οικοτόπους της περιοχής, κυρίως σε σχέση με το αποτύπωμα του Έργου. Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων(ΣΔΑ) Στόχος του ΣΔΑ είναι η μείωση της παραγωγής αποβλήτων, η ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και η εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ασφαλούς διάθεσης όλων των παραγόμενων αποβλήτων. Οπτική όχληση Για να εκτιμηθεί κατά πόσον το Έργο θα έχει οπτικές επιπτώσεις σε ευαίσθητες περιοχές, όπως η πόλη των Σαπών. Η αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα καταλήγει σαφώς πως λόγω της θέσης του Έργου δεν υπάρχουν ευαίσθητες περιοχές που υπόκεινται σε δυσμενείς αισθητικές συνέπειες. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ένα μεγάλο μέρος της περιοχής του Έργου έχει ήδη αποψιλωθεί ή έχει επηρεασθεί αρνητικά ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας ανεξέλεγκτης γεωργικής χρήσης. Όταν κατασκευαστούν οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις του Έργου, θα καλύπτουν έκταση περίπου 400 στρεμμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έκτασης θα αποκατασταθεί μετά το τέλος των εργασιών εξόρυξης. Οι κύριες εναπομένουσες εγκαταστάσεις του ορυχείου μετά το κλείσιμο είναι: Χώρος Απόθεσης Τελμάτων: Ο χώρος απόθεσης τελμάτων θα αποκατασταθεί ώστε να εναρμονιστεί με το γύρω φυσικό περιβάλλον. Εκσκαφή Αγ. Δημητρίου: Στην ανοιχτή εκσκαφή θα επιτραπεί να γεμίσει με νερό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μελλοντικός χώρος αποθήκευσης νερού τις ξηρές περιόδους.

3 Σχηματικό διάγραμμα κατεργασίας μεταλλεύματος Τέλματα Μετά την ανάκτηση του χρυσού, του χαλκού και του αργύρου από τον πολφό, ο ίδιος ο πολφός (τέλματα) κατεργάζονται και διαχειρίζονται με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο. Στο Έργο των Σαππών τα τέλματα αρχικά φιλτράρονται ώστε να προκύψει ένα αφυγρασμένο λεπτοκοκκο υλικό. Το 40% των αφυγρασμένων τελμάτων αναμιγνύονται με τσιμέντο σε μια παχιά πάστα και αντλούνται στο υπόγειο μεταλλείο Οχιάς για την πλήρωση των κοιλοτήτων, ως υλικό λιθογόμωσης. Τα υπόλοιπα αφυγρασμένα τέλματα μεταφέρονται με φορτωτές στην εγκατάσταση διαχείρισης τελμάτων που θα κατασκευαστεί γι αυτόν το σκοπό. Στην εγκατάσταση θα υπάρχει ανάχωμα ώστε να συγκρατούνται εντός αυτής το σύνολο των τελμάτων. Επιπλέον εντός της εγκατάστασης θα συγκρατούνται τυχόν πλεονάζοντα νερά επεξεργασίας από το εργοστάσιο επεξεργασίας. ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΣΑΠΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Εργοστάσιο επεξεργασίας Πληροφορίες Κa Ρούφου Γεωργία, Τοτικίδου Άννα Παπαδήμα 74, Σάπες Τηλ.: & ΟΡΑΜΑ Όραμα της Εταιρείας είναι η ασφαλής, βιώσιμη ανάπτυξη του Έργου Χρυσού Σαπών, προς όφελος όλων των κοινωνικών του εταίρων.

4 Έργο Χρυσού Σαπών Το Έργο Χρυσού Σαπών (Έργο) είναι ένα μεταλλευτικό έργο μικρής κλίμακας. Η εξόρυξη χρυσού γίνεται από το υπόγειο μεταλλείο Οχιάς και τη μικρή επιφανειακή εκσκαφή του κοιτάσματος του Αγ. Δημητρίου, κοντά στην πόλη των Σαπών, στη Β. Ελλάδα. Ο ρυθμός απόληψης του μεταλλεύματος ανέρχεται σε t το χρόνο, που συνιστά μικρή παραγωγή σε μεταλλευτικούς όρους. Λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστά έως και σήμερα μεταλλευτικά αποθέματα, η διάρκεια του Έργου εκτιμάται σε 7 έτη με τις παρακάτω παραγωγές: Χρυσός Ουγγιές Άργυρος Ουγγιές Χαλκός τόνοι Χωρίς κυάνιο Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος της κυάνωσης χρησιμοποιείται ευρύτατα στην βιομηχανία εξόρυξης χρυσού διεθνώς, η εταιρεία επέλεξε να ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ κυάνωση στο Έργο. Ο χρυσός, ο άργυρος και ο χαλκός ανακτώνται με τις συμβατικές μεθόδους βαρυτομετρικού διαχωρισμού και επίπλευσης. Παρά το ότι οι ως άνω μέθοδοι δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσον αφορά την συνολική ανάκτηση των περιεχόμενων μεταλλικών αξιών, η εταιρεία τις επέλεξε έναντι της χρήσης κυανίου λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τη χρήση του. Διάγραμμα ροής Παραπάνω δίδεται το σχηματικό διάγραμμα ροής για την ανάκτηση χρυσού, αργύρου και χαλκού, όπου περιγράφεται σχηματικά η διαδικασία που εφαρμόζεται στο εργοστάσιο επεξεργασίας. Εργοστάσιο Επεξεργασίας Το εργοστάσιο επεξεργασίας στο Έργο Σαπών συνιστά μία συμβατική βιομηχανική μονάδα ανάκτησης χρυσού, αργύρου και χαλκού (όταν δε γίνεται χρήση κυανίου). Αρχικά το μετάλλευμα θραύεται σε τεμάχια μικρότερα των 150mm. Στη συνέχεια το θραυσμένο υλικό διέρχεται από μύλο ημιαυτογενούς υγρής λειοτρίβησης (SAG mill), όπου προκύπτει ένας πολφός. Το προίόν του μύλου SAG περνά από κύκλωμα βαρυτομετρικού διαχωρισμού με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης χρυσού πριν το στάδιο της επίπλευσης.. Με το βαρυτομετρικό διαχωρισμό ανακτάται περίπου το 15% του χρυσού που περιέχεται στο μετάλλευμα. Ο χρυσός ύστερα από το βαρυτομετρικό διαχωρισμό θα οδηγείται σε μικρή κάμινο στην αίθουσα χρυσού για την παραγωγή των ράβδων χρυσού (Dore). Οι ράβδοι θα πωλούνται απευθείας στις διεθνείς αγορές. Μετά το βαρυτομετρικό διαχωρισμό, ο πολφός οδηγείται στο κύκλωμα επίπλευσης. Στην επίπλευση, γίνεται προσθήκη αφριστικών αντιδραστηρίων και συλλεκτών ώστε τα σωματίδια που περιέχουν χρυσό, άργυρο ή χαλκό να επιπλεύσουν στην επιφάνεια και να οδηγηθούν στην επόμενη δεξαμενή. Εργοστάσιο Επεξεργασίας συν. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές σε κυψέλες χονδροειδούς και καθαριστικής επίπλευσης. Από τις κυψέλες χονδροειδούς επίπλευσης ο πολφός περνάει από μύλο λειοτρίβησης για την περαιτέρω λειοτρίβηση των σωματιδίων και την αποδέσμευση του περιεχομένου χρυσού. Το συμπύκνωμα της χονδροειδούς επίπλευσης περνάει ξανά από κύκλωμα βαρυτομετρικού διαχωρισμού για την ανάκτηση του αποδεσμευμένου χρυσού. Τα λεπτότερα κλάσματα του πολφού περνάνε από σύστημα καθαρής/καθαριστικής επίπλευσης (cleaner/scavenger flotation) ώστε να προκύψει συμπύκνωμα υψηλότερης περιεκτικότητας. Το συμπύκνωμα στη συνέχεια διέρχεται από πυκνωτή για την πάχυνση του πολφού και στη συνέχεια φυλτράρεται ώστε να προκύψει ένα αφυγρασμένο λεπτοκοκκο υλικό, το αφυγρασμένο συμπύκνωμα. Στο συμπύκνωμα αυτό ανακτάται περίπου το 60% του χρυσού της αρχικής τροφοδοσίας του εργοστασίου επεξεργασίας. Σε κάθε τόννο παραγόμενου συμπυκνώματος περιέχονται περίπου 180kg χαλκού, 880g χρυσού και 450 g αργύρου. Το συμπύκνωμα στη συνέχεια ενσακκίζεται φορτώνεται και εξάγεται σε μεταλλουργίες τήξης, όπου ο χρυσός, ο άργυρος και ο χαλκός ανακτώνται και πωλούνται. Ανακύκλωση νερού Για την ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού, κατά την επεξεργασία του μεταλλεύματος το νερό ανακτάται και ανακυκλώνεται. Η παραπάνω μέθοδος εφαρμόζεται για την ελαχιστοποίηση τυχόν απωλειών χρυσού και να προληφθούν δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις του Έργου στο περιβάλλον.

5 Εκτός από τον φόρο εισοδήματος που θα καταβάλει η εταιρεία, επιπλέον έσοδα για το κράτος συνιστούν επίσης ο φόρος εισοδήματος που θα καταβάλλουν οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και οι υπεργολάβοι. Άλλα έσοδα Το κράτος θα έχει επίσης έσοδα από διάφορες άλλες χρεώσεις όπως τους δασμούς από τις εισαγωγές κτλ. Άλλα οφέλη Εκτός από τα άμεσα οικονομικά οφέλη, τα οφέλη του κράτους από το Έργο Σαπών συνδέονται με : Αύξηση των εξαγωγών μειώνοντας έτσι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου Αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος Ενίσχυση της τεχνογνωσίας των Ελλήνων επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων. Πολλαπλασιαστικά οφέλη Εκτός απο την τόνωση της απασχόλησης, θα υπάρξουν και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή. Θα έχουμε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής λόγω των μισθών και αμοιβών, που στην συνέχεια θα περάσει στην τοπική οικονομία. Παράλληλα θα αυξηθεί η κατανάλωση γεγονός που θα οδηγήσει στην τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την άνθηση των επιχειρήσεων όπως εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια, οι οποίες με τη σειρά τους θα ενισχυθούν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Τοπική Ανάπτυξη Η εταιρεία δεσμεύεται για την επένδυση του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων της στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Πολιτική της εταιρείας, είναι η υλοποίηση άμεσων επενδύσεων προς την τοπική κοινωνία μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων, στο στάδιο της παραγωγής. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται είτε με την επιχορήγηση κοινωνικών δράσεων είτε δια της οικονομικής ενίσχυσης των τοπικών αρχών για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων τους. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί τμήμα κοινωνικής υποστήριξης στην Εταιρεία, το οποίο θα είναι αρμόδιο να αποδέχεται τα τοπικά αιτήματα και να συνδράμει ενεργά στην στην πραγματοποίσης έργων προς όφελος της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, όπως: Ανακαινίσεις δημόσιων κτηρίων Ενίσχυση Αγροτικών Δραστηριοτήτων Ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων Αθλητικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικά προγράμματα Προγράμματα υγείας Είναι προφανές ότι η εταιρεία δεν μπορεί να αναλάβει να καλύψει όλα τα αιτήματα για έργα στην τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι τα σχετικά διαθέσιμα κεφάλαια δε θα επαρκούσαν. Έτσι η εταιρεία αξιολογεί τα αιτήματα ένα προς ένα. Σε ορισμένα έργα η οικονομική ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί άμεσα, ενώ σε άλλα να αναβληθεί έως ότου το επιτρέψουν οι διαθέσιμοι οι απαιτούμενοι πόροι. Συνολικά οφέλη Η ανάπτυξη του έργου Σαπών θα έχει σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία συνεισφέροντας παράλληλα και στην Ελληνική οικονομία συνολικά. Η εταιρεία επιδιώκει την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας όπως το Έργο θα αναπτύσσεται μέσα από τη διαδικασία αδειοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες: Κα Ρούφου Γεωργία, Τοτικίδου Άννα Τηλ.: & ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΣΑΠΩΝ Στοιχεία του Έργου Πλεονεκτήματα του Έργου ΟΡΑΜΑ Το όραμά μας είναι η ασφαλής, περιβαλλοντικά φιλική και κοινωνικά χρήσιμη ανάπτυξη του Έργου Χρυσού Σαπών.

6 Έργο Χρυσού Σαπών Το Έργο Χρυσού Σαπών (Έργο) είναι ένα μεταλλευτικό έργο μικρής κλίμακας. Η εξόρυξη χρυσού γίνεται από το υπόγειο μεταλλείο Οχιάς και τη μικρή επιφανειακή εκσκαφή του κοιτάσματος του Αγ. Δημητρίου, κοντά στην πόλη των Σαπών, στη Β. Ελλάδα. Ο ρυθμός απόληψης του μεταλλεύματος ανέρχεται σε t το χρόνο, που συνιστά μικρή παραγωγή σε μεταλλευτικούς όρους. Λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστά έως και σήμερα μεταλλευτικά αποθέματα, η διάρκεια του Έργου εκτιμάται σε 7 έτη με τις παρακάτω παραγωγές: Χρυσός Ουγγιές Άργυρος Ουγγιές Χαλκός τόνοι Χωρίς κυάνιο Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος της κυάνωσης χρησιμοποιείται ευρύτατα στην βιομηχανία εξόρυξης χρυσού διεθνώς, η εταιρεία επέλεξε να ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΚΥΑΝΩΣΗ στο Έργο. Ο χρυσός, ο άργυρος και ο χαλκός ανακτώνται με τις συμβατικές μεθόδους βαρυτομετρικού διαχωρισμού και επίπλευσης. Παρά το ότι οι ως άνω μέθοδοι δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσον αφορά την συνολική ανάκτηση των περιεχόμενων μεταλλικών αξιών, η εταιρεία τις επέλεξε έναντι της χρήσης κυανίου λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τη χρήση του. Επένδυση Έργου Για την πλήρη ανάπτυξη του Έργου απαιτούνται επενδύσεις ύψους περίπου 75 εκατομμύρια ΕΥΡΩ και η παραγωγή θα ξεκινήσει εντός δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης του Έργου. Οι απαιτούμενες επενδύσεις αφορούν: Ανάπτυξη του υπόγειου μεταλλείου Οχιάς Αγορά πάγιου εξοπλισμού για το εργοστάσιο επεξεργασίας χρυσού Κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων Κατασκευή εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων Κατασκευή υδατοταμιευτήρα Κατασκευή οδών και λοιπών υποδομών Απασχόληση Με την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων, θα δημιουργηθούν περίπου 205 θέσεις εργασίας που θα αφορούν τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του Έργου. Πολιτική της εταιρείας είναι η πρόσληψη και εκπαίδευση όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων από την περιοχή των Σαπών και της Κομοτηνής. Κατασκευή Κατά την κατασκευαστική περίοδο η εταιρεία θα απασχολήσει ένα σχετικά μικρό αριθμό εργαζομένων για την διαχείριση και συντονισμό των εργασιών. Οι εργασίες σχεδιασμού και κατασκευής θα ανατεθούν σε εξειδικευμένους εργολάβους. Παραγωγή Στη περίοδο παραγωγής όλα τα έργα εξόρυξης θα ανατεθούν σε εργολάβο που θα απασχολεί περίπου 90 εργαζόμενους. Παράλληλα, η εταιρεία θα απασχολεί άμεσα περίπου 115 εργαζόμενους στους παρακάτω τομείς: Εξόρυξη Επεξεργασία Διοίκηση Υγιεινή, ασφάλεια και περιβάλλον Η φάση παραγωγής θα διαρκέσει περίπου 7 χρόνια, αλλά υπάρχει η δυνατότητα επιμήκυνσης εφόσον η Εταιρεία μέσω των συνεχών ερευνητικών εργασιών εντοπίσει νέα κοιτάσματα στην περιοχή. Επιχειρηματικές ευκαιρίες Κατά τη διάρκεια του Έργου θα δημιουργηθούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στους τομείς: Χωματουργικών εργασιών/εργολαβιών Μεταλλικών κατασκευών Εξοπλισμού-καταστήματων γενικών ειδών Μεταφορικών εταιρειών Κατασκευών κτηρίων/εργολαβιών. Οφέλη για το κράτος Οικονομικά Το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη από την υλοποίηση του Έργου, ειδικότερα: Μισθωτικά δικαιώματα επί των πωλήσεων Όταν το Έργο θα βρίσκεται στη φάση παραγωγής, το Δημόσιο θα λαμβάνει δικαιώματα από τις πωλήσεις χρυσού, αργύρου και χαλκού. Τα δικαιώματα αυτά θα ανέρχονται για τις ράβδους χρυσού στο 1%, ενώ για το συμπύκνωμα στο 2%. Βάσει των διαθέσιμων σήμερα στοιχείων, τα μισθωτικά δικαιώματα επί των πωλήσεων που αντιστοιχούν στο Ελληνικό Δημόσιο για το σύνολο των 7 ετών λειτουργίας του Έργου ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια ΕΥΡΩ. Σημείωση: Το ακριβές ποσό των μισθωτικών δικαιωμάτων επί των πωλήσεων θα εξαρτηθεί από τη τιμή πώλησης του χρυσού, του αργύρου και του χαλκού. Φόροι εισοδήματος Στη φάση παραγωγής του Έργου, το Ελληνικό Δημόσιο θα λαμβάνει τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας επί των κερδών που θα προκύπτουν. Με τα σημερινά δεδομένα, οι φόροι που θα αποδοθούν στο κράτος για το σύνολο των 7 ετών λειτουργίας του Έργου εκτιμώνται σε περίπου 56 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 1 1.1. Γενικά στοιχεία της μελέτης... 1 1.1.1. Περιεχόμενο μελέτης... 1 1.1.2. Αρμόδιος και ομάδα μελέτης... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία συνοψίζει τις βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργων όπως αυτή εφαρμόζεται για την αειφόρο ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έκθεση δραστηριοτήτων 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση δραστηριοτήτων 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιεχόμενα Μήνυμα του Προέδρου σελ. 4 Αποστολή του ΣΜΕ σελ. 6 Εξορυκτική βιομηχανία σήμερα σελ. 8 Εταιρείες - Μέλη ΣΜΕ & καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος. Σελ. 2 / 26

1. Πρόλογος. Σελ. 2 / 26 [Έτος] Ενδεικτική αποτύπωση δεσμεύσεων υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας, ως απόρροια των δραστηριοτήτων της στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Χώρας Ιούνιος 2014 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Πορφυρίτης Σήμερα Χθες Χθες Σήμερα Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Χρυσός: Ιστορία, τέχνη, επιστήμη, οικονομία, περιβάλλον 2013 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή.1 1. Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000. φύση. περιβάλλον ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000. φύση. περιβάλλον ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000 φύση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ περιβάλλον 2 Κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη νέων μη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι είναι ο TAP; 02. Η δέσμευσή μας 22. Περιβάλλον 24 Κοινότητα 25 Υγεία και Ασφάλεια 25 Υπευθυνότητα 26. Το ευρύτερο πλαίσιο 04

Περιεχόμενα. Τι είναι ο TAP; 02. Η δέσμευσή μας 22. Περιβάλλον 24 Κοινότητα 25 Υγεία και Ασφάλεια 25 Υπευθυνότητα 26. Το ευρύτερο πλαίσιο 04 Περιεχόμενα Τι είναι ο TAP; 02 Το ευρύτερο πλαίσιο 04 Ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου 06 Στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 07 Στρατηγικές συνεργασίες 08 Οφέλη για τις φιλοξενούσες χώρες 09 Ο αγωγός 10 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 2009 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΟΔΗΓΙΕΣ G3 GRI 1.1 Δήλωση του ανώτατου ιεραρχικά υπεύθυνου λήψης αποφάσεων της εταιρείας (π.χ. Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου ή ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε ΠΕΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η παρουσία μας Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα