ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 4 η. Παλμογράφος ιπλής έσμης. Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης. 2012 Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 4 η Παλμογράφος ιπλής έσμης Μελέτη ανάπτυξη: Ε. Χατζηκρανιώτης, Κ. Χρυσάφης Ανασύνθεση:. Ευαγγελινός, Ο. Βαλασιάδης

2

3 131 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Μετρήσεις πλάτους, συχνότητας και φάσης ημιτονικών σημάτων) ΜΕΡΟΣ Α: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 1. Εισαγωγή Αρχή λειτουργίας του παλμογράφου Ο παλμογράφος είναι μια συσκευή που επιτρέπει την παρατήρηση και μέτρηση συνεχών (DC) και εναλλασσομένων (AC) ηλεκτρικών τάσεων και κυματομορφών, τα οποία στην ηλεκτρονική γενικά ονομάζονται σήματα. Τα σήματα είναι συναρτήσεις του χρόνου, και άρα παριστάνονται με μια γραφική παράσταση V = V(t). Συνεπώς ένας παλμογράφος πρέπει να έχει την δυνατότητα να απεικονίζει ταυτόχρονα και την στιγμιαία τιμή της τάσης και τον χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση του σωλήνα Braun (Σχήμα 1), ο οποίος αποτελεί το βασικό στοιχείο του παλμογράφου. Ο σωλήνας Braun είναι μία αερόκενη λυχνία που λειτουργεί ως εξής: Σχήμα 1: Σωλήνας Braun μονής δέσμης. Στο πίσω μέρος του σωλήνα Braun παράγεται μια δέσμη ηλεκτρονίων από το λεγόμενο κανόνι ηλεκτρονίων. Η δέσμη, αφού εστιαστεί και επιταχυνθεί, περνά από τους πυκνωτές κατακόρυφης και οριζόντιας απόκλισης, στους οποίους εφαρμόζονται αντίστοιχα τάσεις V Y και V X και στη συνέχεια πέφτει στην φθορίζουσα οθόνη, σχηματίζοντας μια φωτεινή κηλίδα. Ανάλογα με τις τάσεις που εφαρμόζονται στους πυκνωτές, τα ηλεκτρικά πεδία που δημιουργούνται αναγκάζουν την δέσμη να αποκλίνει κατακόρυφα ή και οριζόντια. Αποδεικνύεται εύκολα ότι η μετατόπιση της κηλίδας σε κάθε άξονα είναι ανάλογη προς την εφαρμοζόμενη τάση. Αν στους πυκνωτές οριζόντιας απόκλισης εφαρμοστεί μια τάση V X ανάλογη του χρόνου, και στους πυκνωτές κατακόρυφης απόκλισης το σήμα υπό μέτρηση, στην οθόνη του παλμογράφου η κηλίδα θα διαγράψει την συνάρτηση V Y = V(t) σαν να ήταν σχεδιασμένη σε χαρτί mm με

4 132 οριζόντιο άξονα τον χρόνο και κατακόρυφο την τάση. Επειδή ο παλμογράφος σε κάθε χρονική στιγμή παράγει μόνο μια φωτεινή κηλίδα, δηλαδή ένα σημείο της γραφικής παράστασης και όχι μια συνεχή καμπύλη, με μια κατάλληλη περιοδική τάση V X αναγκάζουμε την κηλίδα να διαγράφει την οθόνη από άκρο σε άκρο συνεχώς και με μεγάλη συχνότητα, οπότε λόγω του φαινομένου του μετεικάσματος το μάτι βλέπει την κηλίδα σαν να διαγράφει μια συνεχή γραμμή. (Σημείωση: Μετείκασμα ετυμολογικά σημαίνει εικόνα που παραμένει μετά το ερέθισμα: το είδωλο ενός αντικειμένου που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή δε χάνεται αμέσως, αλλά παραμένει και μετά από την εξαφάνισή του, με αποτέλεσμα η εντύπωση της εικόνας να εξακολουθεί να διαρκεί ακόμη 1/16 περίπου του δευτερολέπτου πάνω στο οπτικό νεύρο, λόγω αδράνειας. Στο φαινόμενο αυτό στηρίζεται επίσης η αρχή λειτουργίας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, όπου πολλά φωτεινά στιγμιότυπα διαδέχονται το ένα το άλλο με ρυθμό 24 και 25 αντίστοιχα εικόνες το δευτερόλεπτο, ώστε, πριν ακόμα εξαφανιστεί το μετείκασμα της μιας εικόνας, να έρχεται η επόμενη εικόνα, με αποτέλεσμα οι εικόνες αυτές να "συγχωνεύονται" και να δημιουργούν την ψευδαίσθηση της συνεχούς κίνησης). Σημειωτέον ότι οι συνηθισμένες οθόνες τηλεόρασης (όχι οι επίπεδες) λειτουργούν ακριβώς με την ίδια ακριβώς αρχή λειτουργίας, μόνο που χρησιμοποιούνται τρεις δέσμες και τρία φωσφορίζοντα υλικά, για να παραχθούν τα τρία βασικά χρώματα RGB (κόκκινο, πράσινο και μπλε). Οι δέσμες διαγράφουν όλο το επίπεδο της οθόνης με μεγάλη συχνότητα, δίνοντας την ψευδαίσθηση της συνεχούς κίνησης. Σύμφωνα με την παραπάνω αρχή λειτουργίας, τα βασικά μέρη του παλμογράφου είναι ο σωλήνας Brown, η φθορίζουσα οθόνη, οι ακροδέκτες εισόδου για τις τάσεις V Χ και V Υ και τα ρυθμιστικά για την ενίσχυση των σημάτων και την απεικόνιση της δέσμης. Υπάρχουν παλμογράφοι μονής δέσμης (V Υ ) και διπλής δέσμης (V Υ1, V Υ2 ) ανάλογα με το πόσες δέσμες ηλεκτρονίων παράγονται στον σωλήνα Brown. Οι παλμογράφοι διπλής δέσμης διαθέτουν δεύτερο κανόνι ηλεκτρονίων και ανεξάρτητους πυκνωτές οριζόντιας και κατακόρυφης απόκλισης για τον έλεγχο της δεύτερης δέσμης. Οι παλμογράφοι του Γενικού Εργαστηρίου είναι διπλής δέσμης, και συνεπώς μπορούν να απεικονίσουν συγχρόνως δύο σήματα, τα οποία συνηθίζεται να ονομάζονται σήμα Ι και σήμα ΙΙ. 2. Ο Παλμογράφος διπλής δέσμης HAMEG HM303-6 Σχήμα 2α: Ο παλμογράφος διπλής δέσμης Hameg HM3-3-6

5 133 Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2α, στο αριστερό μέρος της πρόσοψης του παλμογράφου βρίσκεται η οθόνη του, ενώ στο δεξί μέρος βρίσκονται οι ακροδέκτες εισόδου και τα ρυθμιστικά για τα σήματα Ι και ΙΙ. Επειδή ο παλμογράφος σε πρώτη ματιά είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη συσκευή, η περιγραφή της λειτουργίας του θα γίνει σταδιακά. Πρώτα θα περιγραφούν οι βασικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την απεικόνιση και μέτρηση σημάτων, και στην συνέχεια οι εξειδικευμένες ρυθμίσεις για την απεικόνιση σημάτων ιδιαίτερων περιπτώσεων. Σχήμα 2β: Η οθόνη του παλμογράφου Η οθόνη του παλμογράφου (βλ. Σχήμα 2β) είναι χωρισμένη σε τετραγωνίδια, τα οποία αποκαλούνται υποδιαιρέσεις ή DIV (από το Division = υποδιαίρεση) Η πλευρά του τετραγώνου λαμβάνεται ως μονάδα μήκους για μετρήσεις πάνω στην οθόνη. Υπάρχουν 10 τετραγωνίδια (10 DIV) στην οριζόντια διεύθυνση και 8 (8 DIV) στην κατακόρυφη. Οι κεντρικοί άξονες της οθόνης έχουν 5 μικρότερες υποδιαιρέσεις ανά τετραγωνίδιο οι οποίες υποβοηθούν την εκτίμηση μηκών μικρότερων από το 1 DIV. Το δεξί μέρος της πρόσοψης του παλμογράφου είναι χωρισμένο σε τρεις οριζόντιες ζώνες (βλ. Σχήμα 3), οι οποίες περιλαμβάνουν τα ρυθμιστικά φωτεινότητας και εστίασης της δέσμης (πάνω μέρος), τα ρυθμιστικά απεικόνισης του σήματος στην οθόνη (μεσαίο μέρος) και τους ακροδέκτες εισόδου (κάτω μέρος) Βασικές ρυθμίσεις και χειρισμοί του παλμογράφου Σαν βασικοί χειρισμοί του παλμογράφου θεωρούνται αυτοί που επιτρέπουν την απεικόνιση και μέτρηση ενός απλού σήματος π.χ. μιας ημιτονικής κυματομορφής. Στα επόμενα περιγράφονται οι χειρισμοί αυτοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν: α) αρχικές ρυθμίσεις που θέτουν τον παλμογράφος στην βασική κατάσταση λειτουργίας μιας δέσμης, ώστε να εξασφαλίζεται ο εύκολος εντοπισμός της δέσμης β) την ρύθμιση της φωτεινότητας και της εστίασης της δέσμης γ) την ρύθμιση της οριζόντιας και κατακόρυφης θέσης της δέσμης δ) την επιλογή κατάλληλης ενίσχυσης του σήματος κατά τον άξονα Υ ε) την επιλογή κατάλληλης βάσης χρόνου δ) την διεξαγωγή μετρήσεων.

6 134 Σχήμα 3: Βασικά ρυθμιστικά λειτουργίας του παλμογράφου Ονομασία Περιγραφή λειτουργίας 1 POWER Διακόπτης τροφοδοσίας ΟN (πατημένος) OFF (απάτητος) 2 ΙΝΤΕΝS Καθορίζει την ένταση φωτεινότητας των κηλίδων 3 FOCUS Καθορίζει την εστίαση των κηλίδων 4 Υ-POS. Ι & ΙΙ Μετακινεί κατακόρυφα τις κηλίδες Ι και ΙΙ αντίστοιχα 5 Χ-POS. Μετακινεί οριζόντια τις κηλίδες Ι και ΙΙ συγχρόνως 6 ΤΙΜΕ/DIV. 7 VOLTS/DIV Ι & ΙΙ 8 INPUT CH I & CH II 9 GD (I & II) 10 ΑC-DC Επιλέγει την βάση χρόνου, δηλ. την κλίμακα χρόνων (πόσος χρόνος αντιστοιχεί σε κάθε οριζόντια υποδιαίρεση) Επιλέγει την κλίμακα τάσεων, δηλ. το πόση τάση αντιστοιχεί σε κάθε υποδιαίρεση στον άξονα Υ Ακροδέκτες σήματος εισόδων V Y1 και V Y2 αντίστοιχα. Η είσοδος CH I με κατάλληλη ρύθμιση γίνεται είσοδος σήματος Χ Μηδενίζει (γειώνει GrounD) την ενίσχυση των εισόδων Ι & ΙΙ αντίστοιχα: ενεργός (πατημένος) ή ανενεργός (απάτητος) Επιλογή συνεχούς (DC) σύζευξης του σήματος ή μόνο της εναλλασσόμενης (AC) συνιστώσας του σήματος

7 Αρχικές ρυθμίσεις του παλμογράφου (Σχήμα 3) Για να εξασφαλισθεί ότι θα μπορέσετε να δείτε σήματα στον παλμογράφο, επιβεβαιώστε ότι ισχύουν οι αρχικές ρυθμίσεις του παρακάτω πίνακα (οργανωμένες από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά): Ρυθμιστικά/πλήκτρα Θέση INTENS, FOCUS Y-POS. I, Y-POS. II, TR LEVEL και X-POS. Y-MAG x 5, TR SLOPE, X-MAG. TRIG. MODE AT/NM και ALT τρία κόκκινα εσωτερικά περιστροφικά ρυθμιστικά των επιλογέων VOLTS/DIV Ι, ΙΙ και TIME/DIV μέση θέση μέση θέση έξω θέση (απάτητα) LF έξω θέση (απάτητα) μέγιστη θέση (εντελώς δεξιά) CHI/II, DUAL, ADD, Χ-Υ και TRIG. EXT. έξω θέση (απάτητα) AC/DC, GD και INV (δίπλα στους ακροδέκτες εισόδου) έξω θέση (απάτητα) COMP TESTER (κάτω δεξιά από την οθόνη) έξω θέση (απάτητο) Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν πρέπει να αλλαχτούν κατά την διάρκεια της άσκησης, εκτός εάν υπάρχει ειδική οδηγία Εμφάνιση της κηλίδας Εκτελέστε τους παρακάτω χειρισμούς: Επιλέξτε κατακόρυφη ενίσχυση του σήματος από τον επιλογέα VOLTS/DIV. Ι το 1 Volt/DIV. Επιλέξτε βάση χρόνου από τον επιλογέα TIME/DIV. τα.2 sec (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στα ρυθμιστικά του παλμογράφου το μηδέν πριν την υποδιαστολή παραλείπεται, οπότε τα 0.5, 0.2 και 0.1 αναγράφονται αντίστοιχα σαν.5,.2 και.1). Δώστε τροφοδοσία στον παλμογράφο με το κόκκινο πλήκτρο POWER. Το πράσινο ενδεικτικό λαμπάκι στα δεξιά του ανάβει και μετά από 15 δευτερόλεπτα περίπου θα δείτε στην οθόνη την κηλίδα να κινείται κατά τον οριζόντιο άξονα της οθόνης, από αριστερά προς τα δεξιά. Ρυθμίστε την φωτεινότητα (INTENS) και την εστίαση (FOCUS) της κηλίδας με τα πράσινα ρυθμιστικά έτσι ώστε να πάρετε μια εστιασμένη και φωτεινή κηλίδα. Η κηλίδα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, αλλά ταυτόχρονα να είναι ευκρινής. Παρατηρείστε ότι τα ρυθμιστικά Y-POS. I και X-POS. επηρεάζουν αντίστοιχα την κατακόρυφη και οριζόντια θέση της κηλίδας. Ο παλμογράφος είναι τώρα έτοιμος για χρήση.

8 Οριζόντια απόκλιση της κηλίδας Γιατί κινείται η κηλίδα; Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στον παλμογράφο η κηλίδα διαγράφει συνεχώς το οριζόντιο εύρος της οθόνης από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό συμβαίνει γιατί μια εσωτερική γεννήτρια του παλμογράφου εφαρμόζει στον πυκνωτή οριζόντιας απόκλισης μια πριονωτή τάση, όπως αυτή του Σχήματος 4α. V X +V 0 Σχήμα 4α: Η εσωτερική πριονωτή τάση που εφαρμόζεται στον πυκνωτή οριζόντιας απόκλισης. 0 V 0 t V X 0 t Σχήμα 4β: Αντιστοιχία της θέσης της κηλίδας στην οθόνη με την τιμή της εσωτερικής πριονωτής τάσης. Κατά τον οριζόντιο άξονα η θέση της κηλίδας εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη τάση, η οποία αυξάνει γραμμικά συναρτήσει του χρόνου (Σχήμα 4β). Συνεπώς η κηλίδα διαγράφει τον οριζόντιο άξονα με ευθύγραμμη ομαλή ταχύτητα. Με ποια ταχύτητα κινείται η κηλίδα; Η ταχύτητα με την οποία η κηλίδα διαγράφει την οθόνη εξαρτάται από την περίοδο της πριονωτής τάσης, δηλαδή την θέση του επιλογέα TIME/DIV.. Με την ισχύουσα βάση χρόνου 0.2 sec/div, η κηλίδα διαγράφει ένα DIV σε 0.2 sec, δηλαδή 5 DIV ανά δευτερόλεπτο, και τις 10 υποδιαιρέσεις της οθόνης σε 2 sec. Συνεπώς η περίοδος της πριονωτής κυματομορφής στο παράδειγμά μας είναι 10 sec. Γνωρίζοντας την βάση χρόνου μπορούμε να μετρήσουμε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπως π.χ. την περίοδο ενός ημιτονικού σήματος, μετρώντας την οριζόντια απόσταση k x ανάμεσα σε δύο διαδοχικές θέσεις της κηλίδας που βρίσκονται στην ίδια φάση. Την απόσταση k x την μετράμε με ένα δεκαδικό ψηφίο, το οποίο εκτιμάμε με τη βοήθεια των υποδιαιρέσεων των τετραγωνιδίων. Αν η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών ενός ημιτονικού σήματος κατά τον οριζόντιο άξονα είναι k x και η βάση χρόνου είναι TIME/DIV, τότε προφανώς η περίοδος θα δίνεται από την έκφραση: Τ = k x [ένδειξη του διακόπτη ΤΙΜΕ/DIV] (sec) (1)

9 137 Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση από τη θέση.2 sec/div στο.1 sec/div και παρατηρείστε ότι η κηλίδα τώρα κινείται με διπλάσια ταχύτητα. Για κάθε επόμενη προς τα δεξιά θέση του διακόπτη, η κηλίδα κινείται όλο και πιο γρήγορα, ενώ από την θέση 10 ms/div και μετά πρακτικά βλέπουμε μια συνεχή γραμμή λόγω του μετεικάσματος του οφθαλμού. Στην περίπτωση λειτουργίας διπλής δέσμης, οι δύο δέσμες έχουν την ίδια βάση χρόνου Κατακόρυφη απόκλιση της κηλίδας Η κατακόρυφη απόκλιση της κηλίδας προκαλείται από κάποια τάση που παράγεται εξωτερικά από τον παλμογράφο π.χ. από μια μπαταρία (συνεχής τάση) ή μια γεννήτρια συχνοτήτων (περιοδικά σήματα). Η εξωτερική αυτή τάση εφαρμόζεται στους πυκνωτές κατακόρυφης απόκλισης (βλ. Σχήμα 1) μέσω των ακροδεκτών εισόδου INPUT CH I (και INPUT CH II στην λειτουργία διπλής δέσμης) του παλμογράφου, αφού ενισχυθεί κατάλληλα με τα ρυθμιστικά VOLTS/DIV I και II (βλ. Σχήμα 3). Στην συνέχεια περιγράφεται η λειτουργία της γεννήτριας συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσουμε στην άσκηση. ΜΕΡΟΣ Β: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Στην άσκηση του Παλμογράφου χρησιμοποιούμε την γεννήτρια συχνοτήτων που φαίνεται στο Σχήμα 5, η οποία μπορεί να παράγει ημιτονικά και μόνο σήματα με συχνότητες 10.0 Hz έως 99.9 khz. Οι συχνότητες χωρίζονται σε τέσσερις περιοχές, Hz, Ηz, khz και khz, οι οποίες καθορίζονται από τον επιλογέα (6) της γεννήτριας (βλ. Σχ. 5). Mε τους επιλογείς (3), (4) και (5) της γεννήτριας επιλέγονται τα τρία ψηφία της τιμής της συχνότητας που θέλουμε να παραχθεί. Κάτω δεξιά από κάθε επιλογέα βρίσκονται τρία ενδεικτικά λαμπάκια (7). Ανάλογα με την επιλεγμένη περιοχή συχνοτήτων ανάβει ένα από αυτά και δείχνει την θέση της υποδιαστολής στην επιλεγμένη τιμή της συχνότητας. Για παράδειγμα, αν στους επιλογείς (3), (4) και (5) επιλέξουμε αντίστοιχα τιμές 4, 6 και 8, και περιοχή συχνοτήτων khz, η συχνότητα που θα εμφανιστεί στους ακροδέκτες εξόδου θα είναι 4.68 khz, ενώ η υποδιαστολή θα ανάψει στο λαμπάκι δεξιά από το 4. Με τις ρυθμίσεις που φαίνονται στο Σχήμα 5, η γεννήτρια παρέχει σήμα 100 Hz, ενώ ανάβει το τρίτο ενδεικτικό λαμπάκι υποδιαστολής. Προφανώς, για να επιλέξετε μία συγκεκριμένη τιμή συχνότητας στην γεννήτρια, πρέπει πρώτα να επιλέξετε την σωστή περιοχή συχνοτήτων με τον επιλογέα (6) και στη συνέχεια την τιμή της συχνότητας με τους επιλογείς (3), (4) και (5). Πρέπει να επισημανθεί ότι ενώ η γεννήτρια παρέχει συχνότητες με πιστότητα καλύτερη από ±0.1%, αυτό δεν ισχύει για το πλάτος του σήματος. Οι τιμές από το μηδέν έως το 9 τις οποίες φέρει ο επιλογέας στάθμης του σήματος δεν αντιστοιχούν σε τιμές πλάτους σε Volts. Το μέγιστο πλάτος του σήματος που μπορεί να δώσει η γεννήτρια είναι περίπου 4.1 Volt. Αν μας ζητηθεί το πλάτος του σήματος να είναι π.χ. 2 Volt, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μετρήσετε το πλάτος με τον παλμογράφο, ο οποίος έχει πιστότητα στην μέτρηση τάσης της τάξης του ±3%. Παρόλο που η ένδειξη του πλάτους στη γεννήτρια είναι ενδεικτική, η τάση εξόδου παραμένει σταθερή για όλες τις συχνότητες που παρέχει η γεννήτρια.

10 138 πρώτο ψηφίο συχνότητας δεύτερο ψηφίο συχνότητας τρίτο ψηφίο συχνότητας επιλογέας περιοχής συχνοτήτων διακόπτης επιλογής λειτουργίας: επάνω: κανονική λειτουργία κάτω: 12 άγνωστες συχνότητες ένδειξη υποδιαστολής διακόπτης τροφοδοσίας επιλογέας αγνώστων συχνοτήτων ρύθμιση στάθμης εξόδου ακροδέκτες εξόδου Σχήμα 5: Γεννήτρια συχνοτήτων Α/Α Περιγραφή λειτουργίας ρυθμιστικών γεννήτριας συχνοτήτων 1 Διακόπτης τροφοδοσίας και ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας Διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας της συσκευής: επάνω θέση: κανονική λειτουργία σαν γεννήτρια συχνοτήτων κάτω θέση: παρέχει 12 άγνωστες συχνότητες a l σε συνδυασμό με τον επιλογέα (10) Διακόπτες επιλογής του πρώτου (3), δεύτερου (4) και τρίτου (5) κατά σειρά ψηφίου της συχνότητας Διακόπτης επιλογής περιοχής συχνοτήτων Range (Hz) Hz, Ηz, khz ή khz 7 Φωτεινή ένδειξη της υποδιαστολής στην τιμή της συχνότητας 8 Ακροδέκτες εξόδου του σήματος (ο μαύρος είναι η γείωση) Output Level 9 Ρυθμιστής πλάτους του ημιτονικού σήματος στην έξοδο (ενδεικτική τιμή) 10 Διακόπτης επιλογής 12 συχνοτήτων αγνώστου τιμής (a l)

11 139 ΜΕΡΟΣ Γ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 1. Μετρήσεις συχνότητας και πλάτους ημιτονοειδών σημάτων Ένα σήμα συνήθως το συνδέουμε στον παλμογράφο στο πρώτο κανάλι V Y1 (στην πρώτη δέσμη) μέσω του ακροδέκτη εισόδου INPUT CH. I, χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό βύσμα τύπου BNC. Το βύσμα αυτό είναι παρόμοιο με αυτό του καλωδίου κεραίας τηλεόρασης, και επιτρέπει την σύνδεση σημάτων που μεταφέρονται με ομοαξονικά καλώδια, τα οποία αποτελούνται από έναν κεντρικό μονωμένο αγωγό και μία περιφερειακή θωράκιση (το λεγόμενο μπλεντάζ ). Το περίβλημα του βύσματος BNC συνδέεται με την θωράκιση και ο κεντρικός ακροδέκτης συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό του καλωδίου. (Σημείωση: Στην ηλεκτρονική χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντοτε τα ομοαξονικά καλώδια, επειδή προσφέρουν ηλεκτρομαγνητική θωράκιση στο μεταφερόμενο σήμα. Τα ειδικά καλώδια που χρησιμοποιούμε στην άσκηση στο ένα άκρο έχουν βύσμα BNC για σύνδεση με τον παλμογράφο, και στο άλλο καταλήγουν σε συνηθισμένους ακροδέκτες τύπου μπανάνας. Επειδή ο μαύρος ακροδέκτης συνδέεται με την θωράκιση του καλωδίου, τον συνδέουμε πάντοτε με την γείωση των εξωτερικών σημάτων που θέλουμε να μετρήσουμε.) 1.1. Μέτρηση συχνότητας Στην συνέχεια θα επιχειρήσουμε να δούμε στον παλμογράφο μια ημιτονική κυματομορφή. Στον παλμογράφο: Επιλέξτε σαν βάση χρόνου τα 0.2 ms/div (θέση.2 ms). Ρυθμίστε την κατακόρυφη θέση της δέσμης (Y-POS. I) ώστε η δέσμη να διαγράφει το μέσον της οθόνης. Επιλέξτε ενίσχυση σήματος στην είσοδο Ι το 1 Volt/DIV. Στην γεννήτρια: Δώστε τροφοδοσία (πλήκτρο POWER), επιλέξτε περιοχή συχνοτήτων khz και ρυθμίστε την για συχνότητα 1.00 khz (τα τρία ψηφία θα είναι αντίστοιχα 1, 0, 0). Ρυθμίστε την τάση εξόδου (Output Level) στην θέση 4. Συνδέστε τώρα την γεννήτρια με τον παλμογράφο όπως στο Σχήμα 6 (τα χρώματα στους ακροδέκτες του καλωδίου και της γεννήτριας πρέπει να ταιριάζουν κόκκινο-κόκκινο και μαύρομαύρο). Σχήμα 6: Βασική χρήση του παλμογράφου σε λειτουργία μονής δέσμης: σύνδεση της γεννήτριας συχνοτήτων στην είσοδο Ι του παλμογράφου. Στην οθόνη σας πρέπει να εμφανίζονται ακριβώς δύο περίοδοι του ημιτονικού σήματος. Αν βλέπετε περισσότερες ή λιγότερες περιόδους, είτε δεν έχετε επιλέξει την σωστή βάση χρόνου

12 140 (π.χ. έχετε επιλέξει 2 αντί για 0.2 ms/div), είτε ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας της γεννήτριας βρίσκεται στην κάτω θέση και δεν δίνει 1.00 khz. Αν με συνδεδεμένη την γεννήτρια δεν βλέπετε καθόλου ημιτονικό σήμα, είτε δεν ισχύουν οι αρχικές ρυθμίσεις του παλμογράφου (π.χ. είναι πατημένο το πλήκτρο GD που απομονώνει το σήμα εισόδου από τον παλμογράφο) είτε η γεννήτρια δεν έχει τροφοδοσία, ή η στάθμη εξόδου της γεννήτριας είναι μηδενισμένη. (Αν τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει, ζητήστε βοήθεια από τον διδάσκοντα). Η κηλίδα εκτελεί τώρα δύο κινήσεις ταυτόχρονα: α. Μια κατακόρυφη κίνηση με περίοδο Τ Υ λόγω του εφαρμοζόμενου σήματος (T Υ = 1/f). Η κατακόρυφη κίνηση της κηλίδας έχει περίοδο T Υ = 1/1000 Ηz = 1 ms β. Μια οριζόντια κίνηση με περίοδο Τ Χ λόγω της εσωτερικά εφαρμοζόμενης πριονωτής τάσης. H περίοδος της πριονωτής τάσης είναι Τ Χ = 10 x (0.2 ms) = 2 ms (γιατί;) Επειδή T Υ = 2 T Χ, στην οθόνη εμφανίζονται ακριβώς δύο περίοδοι του ημιτονικού σήματος. Ανάλογα με τον συσχετισμό των περιόδων T Υ και T Χ διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις (βλ. Σχήμα 7): (α) Τ x < T y (β) Τ x = T y (γ) Τ x >Τ y Σχήμα 7: Επίδραση της βάσης χρόνου στην απεικόνιση του ίδιου ημιτονικού σήματος Όταν Τ Χ < T Υ τότε παρατηρούμε μόνο ένα μέρος της περιόδου του σήματος, οπότε δεν μπορούμε να μετρήσουμε την περίοδο. Δοκιμάστε το, μειώνοντας την βάση χρόνου στα 50 μs/div και λιγότερο. Όταν Τ Χ = T Υ τότε παρατηρούμε ακριβώς μια περίοδο του σήματος (γιατί;). Πράγματι, αν επιλέξετε σαν βάση χρόνου το 0.1 ms/div, θα δείτε μία ολόκληρη περίοδο. Μάλιστα, με μικρές ρυθμίσεις της οριζόντιας θέσης της δέσμης (X-POS.) μπορείτε να φέρετε την αρχή και το τέλος του ημιτόνου να συμπέσουν με το αριστερό και το δεξί άκρο της οθόνης όπως στο Σχήμα 6β. Η περίοδος του σήματος είναι (10 DIV) x (0.1 ms/div)=1 ms, και επομένως η συχνότητα θα είναι 1/Τ = 1/(1 ms) = 1000 Hz, δηλαδή ακριβώς η συχνότητα της γεννήτριας. Όταν Τ Χ >Τ Υ τότε η κηλίδα διαγράφει πολλές φορές την κατακόρυφη κίνηση μέσα στον χρόνο που απαιτείται για να σαρωθεί οριζόντια η οθόνη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται περισσότερες περίοδοι. Αυξήστε την βάση χρόνου από το 0.1 ms/div σε 1 ms/div και θα παρατηρήσετε ότι στην οθόνη θα εμφανιστούν 10 περίοδοι (μετρήστε τις!). Το γεγονός ότι παρατηρούμε περισσότερες κορυφές στην οθόνη δεν σημαίνει ότι η περίοδος του σήματος μεταβλήθηκε. Πράγματι, τώρα η περίοδος του σήματος είναι (1 DIV) x (1 ms/div), δηλαδή και πάλι 1 ms. Για την μέτρηση της περιόδου ενός σήματος η συνιστώμενη μέθοδος είναι η διαίρεση του χρόνου που διαρκούν πολλές περίοδοι δια του πλήθους των περιόδων (βλ. Σχήμα 8). Στο

13 141 παράδειγμα του Σχήματος 8, παρατηρούμε ότι διακρίνονται 3 περίοδοι, οι οποίες περιέχονται ανάμεσα σε 4 κορυφές του σήματος. Συνεπώς το πλήθος των περιόδων ισούται με το πλήθος των κορυφών μείον 1. Σε αυτές τις 3 περιόδους αντιστοιχεί χρόνος 3Τ ο οποίος μετράται κατά τα γνωστά σαν (k x ) x (ένδειξη TIME/DIV). Συνεπώς η περίοδος του σήματος είναι: συνολικός χρόνος 3 περιόδων k x ένδειξη του διακόπτη TIME/DIV T (3α) 3 n - 1 Σχήμα 8: Μέτρηση συχνότητας. Διακρίνονται n = 4 κορυφές ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται n 1 = 3 περίοδοι. Παρατηρείστε ότι η δέσμη έχει μετακινηθεί οριζόντια και κατακόρυφα έτσι ώστε να διευκολύνεται η μέτρηση. Επειδή συνήθως μας ενδιαφέρει η μέτρηση της συχνότητας των σημάτων f = 1/Τ η γενική έκφραση για την συχνότητα είναι απλά η αντίστροφη της (3α): f k x n 1 ένδειξη του διακόπτη TIME/DIV (3β) όπου k x είναι o χρόνος που αντιστοιχεί μεταξύ των n κορυφών σε μονάδες DIV και n το πλήθος των κορυφών που περιλαμβάνουν n-1 περιόδους του σήματος. Αλλάζοντας την βάση χρόνου στον παλμογράφο (επιλογέας (6), Σχ. 2α), το σήμα εισόδου δεν αλλάζει, συνεπώς η μετρούμενη περίοδος και συχνότητα παραμένουν αμετάβλητες. Στην πράξη, όσο αυξάνεται το πλήθος των περιόδων, τόσο οι κορυφές των ημιτόνων γίνονται πιο οξείες, και συνεπώς η εκτίμηση της θέσης των κορυφών στους βαθμολογημένους άξονες γίνεται ευκολότερη και το πιθανό σφάλμα ανάγνωσης μειώνεται. Για το λόγο αυτό συμφέρει η μέτρηση της συχνότητας να γίνεται από πολλές περιόδους και όχι από μόνο μία ή δύο Μέτρηση του πλάτους Όπως ακριβώς η βάση χρόνου (TIME/DIV) στην ουσία βαθμολογεί τον οριζόντιο άξονα των χρόνων, η ένδειξη του επιλογέα VOLTS/DIV. βαθμολογεί τον κατακόρυφο άξονα και μας επιτρέπει την μέτρηση του πλάτους των σημάτων. Στην περίπτωση λειτουργίας διπλής δέσμης, ο παλμογράφος διαθέτει δύο ανεξάρτητους επιλογείς VOLTS/DIV. Η μέτρηση του πλάτους συνίσταται στη μέτρηση της κατακόρυφης απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών.

14 142 Αν στο παράδειγμα του Σχήματος 9 η ενίσχυση του σήματος είναι 2 Volts/DIV, τότε το k y είναι περίπου 5.8 DIV και συνεπώς το πλάτος είναι (2 Volts/DIV x 5.8 DIV)/2 = 5.8 Volts Στην γενική περίπτωση που το σήμα εκτείνεται από κορυφή σε κορυφή σε k y κατακόρυφες υποδιαιρέσεις, το πλάτος του σήματος V θα δίνεται από την έκφραση: k y ( ένδειξη του διακόπτη Y AMPL) V (4) 2 Σχήμα 9: Μέτρηση πλάτους. Το k y είναι το κατακόρυφο ίχνος της κυματομορφής. Για να διευκολύνεστε στις μετρήσεις, μπορείτε να μετατοπίζετε οριζόντια και κατακόρυφα την δέσμη ώστε να συμπίπτουν οι κορυφές με τους βαθμολογημένους άξονες X και Υ. Έχοντας την στάθμη εξόδου της γεννήτριας στην θέση 4, το πλάτος από κορυφή σε κορυφή πρέπει να προκύπτει περίπου ίσο με 6 Volts, οπότε το πλάτος του σήματος είναι 3 Volts περίπου. Αλλάζοντας την κατακόρυφη ενίσχυση VOLTS/DIV, το κατακόρυφο ίχνος της κυματομορφής μεταβάλλεται, αλλά το μετρούμενο πλάτος με βάση την σχέση (4) δεν αλλάζει. Συνεπώς, για την ελαχιστοποίηση του σφάλματος ανάγνωσης κατά την μέτρηση του πλάτους, συμφέρει να επιλέγετε την μεγαλύτερη δυνατή τιμή κατακόρυφης ενίσχυσης που να επιτρέπει την παρατήρηση του σήματος. Παρατήρηση: Υπολογίστε την ενεργό τιμή του πλάτους που μετρήσατε. Ποια σχέση συνδέει την ενεργό τιμή με το πλάτος ημιτονικού σήματος;

15 143 ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 1. Μέτρηση συχνότητας άγνωστων περιοδικών σημάτων Συνδέστε την γεννήτρια συχνοτήτων στην είσοδο Ι του παλμογράφου, όπως στο Σχήμα 6. Τοποθετείστε τον επιλογέα (2) του τρόπου λειτουργίας της γεννήτριας (βλ. Σχήμα 5) στην κάτω θέση (επιλογή αγνώστων συχνοτήτων). Με τη βοήθεια του διακόπτη (5) της γεννήτριας συχνοτήτων επιλέξτε διαδοχικά τις 12 διαφορετικές συχνότητες (a l) και προσδιορίστε την τιμή τους συμπληρώνοντας τον Πίνακα 1. Προσπαθήστε να μετρήσετε την συχνότητα χρησιμοποιώντας 6-8 περιόδους. Κατά τις μετρήσεις μην ακουμπάτε το στυλό σας στην οθόνη του παλμογράφου για να διευκολυνθείτε στις μετρήσεις. Πίνακας Ι: Μετρήσεις αγνώστων συχνοτήτων Θέση Βάση χρόνου Πλήθος Ολικός χρόνος Μετρούμενη διακόπτη TIME/DIV. κορυφών k x (DIV) συχνότητα f (Hz) επιλογής f n a b c d e f g h i j k l 2. Μελέτη της συχνοτικής απόκριση φίλτρου Τα φίλτρα συχνοτήτων είναι δικτυώματα (κυκλώματα) μιγαδικών συνήθως αντιστάσεων που ανάλογα με τη συνδεσμολογία τους επιτρέπουν τη διέλευση σημάτων μιας μόνο συχνοτικής περιοχής. Το φίλτρο που θα μελετήσουμε (βλ. Σχήμα 10) αποτελείται από μια ωμική αντίσταση R (R = 10 ΚΩ) και έναν πυκνωτή C (C=10 nf).

16 144 Σχήμα 10: Κύκλωμα φίλτρου. Αν V 0 είναι το πλάτος του ημιτονοειδούς σήματος με συχνότητα f στην είσοδο του φίλτρου, τότε στην έξοδο του φίλτρου εμφανίζεται ημιτονοειδές σήμα της ίδιας μεν συχνότητας αλλά με πλάτος V εξ γενικά μικρότερο από V 0. Για το φίλτρο του Σχήματος 10, αποδεικνύεται ότι: V V 0 (5) RC 2 1 όπου ω είναι η κυκλική συχνότητα (ω=2πf). Όπως φαίνεται από τη σχέση (5), όσο αυξάνει η συχνότητα ανάλογα αυξάνει ο όρος (RCω) και συνεπώς μειώνεται ο λόγος V εξ /V 0. Το διάγραμμα σε λογαριθμικό (log-log) χαρτί της τάσης εξόδου συναρτήσει της συχνότητας ονομάζεται συχνοτική απόκριση του φίλτρου ή και διάγραμμα Bode (Σχήμα 11). Σχήμα 11: Συχνοτική απόκριση φίλτρου RC σαν αυτό του σχήματος 9. Επειδή το φίλτρο εμποδίζει τη διέλευση των υψηλών συχνοτήτων, ονομάζεται χαμηλοπερατό. Για τιμές συχνότητας για τις οποίες (RCω) 2 >> 1 μπορούμε να παραλείψουμε την μονάδα στον παρανομαστή της σχέσης (5), οπότε η σχέση απλοποιείται ως εξής: V0 V0 1 V (6) RC RC f Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι η τάση εξόδου για τις υψηλές συχνότητες είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη συχνότητα.

17 145 Σημείωση: Στην περίπτωση που το σήμα εισόδου δεν είναι ημιτονικό (αν π.χ. είναι τετραγωνικό, τριγωνικό ή πριονωτή τάση), το σήμα εξόδου έχει μεν διαφορετικό πλάτος, αλλά δεν έχει την ίδια μορφή με το σήμα εισόδου, δηλαδή υφίσταται παραμόρφωση. Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με το θεώρημα Fourier, κάθε μη ημιτονική περιοδική κυματομορφή υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να αναλυθεί σαν ένα άθροισμα σημάτων A i ημ(i f + φ i ) που έχουν πλάτη A i και συχνότητες πολλαπλάσιες της βασικής. Επειδή σύμφωνα με το Σχήμα 11, το πλάτος εξόδου της κάθε συνιστώσας εξαρτάται από την συχνότητά της, στην έξοδο του φίλτρου θα έχουμε ένα σήμα με διαφορετικό σχήμα από αυτό της εισόδου. Τα ημιτονικά σήματα είναι τα μόνα που δεν υφίστανται παραμόρφωση από φίλτρα που περιέχουν πυκνωτές και αυτεπαγωγές. Πειραματική Εργασία: Σκοπός της άσκησης είναι να κατασκευαστεί η συχνοτική απόκριση του φίλτρου του Σχήματος 10 και να επιβεβαιωθούν οι τιμές των R και C. Σαν σήμα εισόδου θα χρησιμοποιήσουμε διάφορες συχνότητες από τη γεννήτρια και θα μετρήσουμε τις αντίστοιχες τάσεις εξόδου με τον παλμογράφο. α. Επιλέξτε στη γεννήτρια συχνοτήτων στάθμη εξόδου 2 και μετρήστε το πλάτος του σήματος στον παλμογράφο. Επιλέξτε διάφορες τιμές συχνότητας σε όλο το εύρος που παρέχει η γεννήτρια και επιβεβαιώστε ότι το πλάτος του σήματος παραμένει σταθερό. β. Συνδέστε την είσοδο του φίλτρου στη γεννήτρια συχνοτήτων και την έξοδο του φίλτρου στην είσοδο CH I (V Y1 ) του παλμογράφου, προσέχοντας η γείωση του παλμογράφου να συνδέεται με την γείωση της γεννήτριας, όπως στο Σχήμα 12. Σχήμα 12: Συνδεσμολογία για την μέτρηση της συχνοτικής απόκρισης του φίλτρου με τον παλμογράφο σε λειτουργία μονής δέσμης. γ. Επιλέξτε στη γεννήτρια συχνοτήτων αρχικά την συχνοτική περιοχή Hz και στη συνέχεια την περιοχή khz. δ. Με βάση την 2 η στήλη του Πίνακα 2, επιλέξετε στη γεννήτρια συχνοτήτων διαδοχικά τις συχνότητες 200 Ηz, 300 Ηz κλπ.

18 146 ε. Για κάθε τιμή συχνότητας μετρήστε το πλάτος του σήματος εξόδου V εξ με τον παλμογράφο και συμπληρώστε τον Πίνακα II. Προσοχή: Επειδή κατά τη διάρκεια του πειράματος τόσο η συχνότητα όσο και το πλάτος του σήματος στην έξοδο του φίλτρου μεταβάλλονται, πρέπει να επιλέγετε κατάλληλες τιμές για την βάση χρόνου (TIME/DIV.) και την ενίσχυση του σήματος (VOLTS/DIV.) ώστε οι μετρήσεις σας να είναι οι ακριβέστερες δυνατές, δηλαδή να παίρνετε το μεγαλύτερο δυνατόν κατακόρυφο ίχνος στην οθόνη. Προσέξτε επίσης να μη μεταβάλλετε κατά τη διάρκεια του πειράματος την στάθμη του σήματος από την γεννήτρια συχνοτήτων. Επεξεργασία των μετρήσεων: α. Σε λογαριθμικό χαρτί (log-log) σχεδιάστε το πλάτος V εξ σαν συνάρτηση της συχνότητας. β. Παρατηρήστε ότι στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων (f > 5 ΚΗz) το πλάτος V εξ φαίνεται να εξαρτάται γραμμικά από τη συχνότητα (δηλαδή, V=A. f a ). γ. Επιλέξτε τα σημεία εκείνα για τα οποία ισχύει ικανοποιητικά η γραμμική προσέγγιση και εφαρμόσατε την θεωρία ελαχίστων τετραγώνων στην σχέση log V = A + a log. f) με σκοπό τον υπολογισμό της τιμής του εκθέτη a. δ. Σχεδιάστε την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με βάση τη σχέση (5) και καταγράψτε τα σχόλιά σας. ε. Σχολιάστε την τιμή του συντελεστή Α που βρήκατε με δεδομένο ότι τα εξαρτήματα του φίλτρου έχουν ονομαστική τιμή R = 10 kω και C = 10 nf (1 nf = 10 9 F) με κατασκευαστική ανοχή ±10%.

19 147 Πίνακας ΙΙ: Μετρήσεις συχνοτικής απόκρισης φίλτρου Α/Α Συχνότητα f (Hz) k y (DIV) Y AMPL. Volt/DIV Πλάτος V (Volt) Παρατήρηση της συμπεριφοράς του φίλτρου με τον παλμογράφο σε λειτουργία διπλής δέσμης Στο σημείο αυτό της άσκησης θα παρατηρήσουμε την συμπεριφορά του φίλτρου με χρήση για πρώτη φορά του παλμογράφου σε λειτουργία διπλής δέσμης, ως εξής: Στην είσοδο Ι του παλμογράφου θα συνδέσουμε το σήμα της γεννήτριας, το οποίο ταυτόχρονα οδηγείται στην είσοδο του φίλτρου. Στην είσοδο ΙΙ του παλμογράφου θα συνδέσουμε την έξοδο του φίλτρου. Σκοπός μας είναι στην οθόνη του παλμογράφου να εμφανιστούν ταυτόχρονα και το σήμα εισόδου και το σήμα εξόδου φίλτρου, ώστε να γίνει άμεσα η σύγκριση των δύο κυματομορφών.

20 148 Πειραματική Εργασία: 1. Κατ αρχήν πρέπει να θέσετε τον παλμογράφο σε λειτουργία διπλής δέσμης, πατώντας τον διακόπτη DUAL που βρίσκεται ανάμεσα από τα ρυθμιστικά ενίσχυσης VOLTS/DIV. 2. Χωρίς σήμα στις εισόδους του παλμογράφου (ή εναλλακτικά μηδενίζοντας προσωρινά την ενίσχυση πατώντας τα δύο πλήκτρα GD δίπλα από τους ακροδέκτες εισόδου Ι και ΙΙ) ρυθμίστε την κατακόρυφη θέση των δύο δεσμών με τους ρυθμιστές Υ-POS. Ι και Υ-POS. II (ρυθμιστικά (4) στο Σχ. 3) ώστε να φέρετε την δέσμη Ι να συμπίπτει με τον βαθμονομημένο οριζόντιο άξονα στο επάνω μισό της οθόνης και την δέσμη ΙΙ με τον αντίστοιχο άξονα στο κάτω μισό της οθόνης. Αυτή είναι και η τυποποιημένη αρχική θέση των δεσμών σε λειτουργία διπλής δέσμης. 3. Επιλέξτε ενίσχυση και στις δύο εισόδους το 0.5 Volt/DIV. 4. Ρυθμίστε την συχνότητα της γεννήτριας στο 1.00 ΚHz και την στάθμη εξόδου (Output Level) στην θέση Στο στάδιο αυτό θα συνδέσουμε κατευθείαν και στις δύο εισόδους INPUT CH I και INPUT CH IΙ το σήμα της γεννήτριας. Για το σκοπό αυτό συνδέστε τις δύο κόκκινες μπανάνες από τα δύο ομοαξονικά καλώδια μεταξύ τους καθώς και τις δύο μαύρες μπανάνες μεταξύ τους. Συνδέστε τις μπανάνες από το παραλληλισμένο καλώδιο που μόλις φτιάξατε στην έξοδο της γεννήτριας και τους ακροδέκτες BNC με τις εισόδους Ι και ΙΙ του παλμογράφου, όπως στο Σχήμα 13. Σχήμα 13: Χρήση του παλμογράφου σε λειτουργία διπλής δέσμης. Στις εισόδους Ι και ΙΙ του παλμογράφου συνδέεται το ίδιο σήμα από τη γεννήτρια. Θα πρέπει να παρατηρήσετε στον παλμογράφο δύο ημιτονικές κυματομορφές με το ίδιο πλάτος, την μία ακριβώς κάτω από την άλλη. Οι κυματομορφές είναι συμφασικές, δηλαδή έχουν διαφορά φάσης μηδέν. 6. Στη συνέχεια θα παρεμβάλουμε το κύκλωμα του φίλτρου μεταξύ της γεννήτριας και της εισόδου ΙΙ του παλμογράφου. Θα χρειαστεί να αποσυνδέσετε μεταξύ τους τα ομοαξονικά καλώδια, να συνδέσετε την γεννήτρια με την είσοδο του φίλτρου με απλά καλώδια και να συνδέσετε την έξοδο του φίλτρου με την είσοδο ΙΙ του παλμογράφου, όπως στο Σχήμα 14:

21 149 Σχήμα 14: Χρήση του παλμογράφου σε λειτουργία διπλής δέσμης για την σύγκριση του πλάτους στην είσοδο και την έξοδο του φίλτρου. 7. Θα πρέπει να παρατηρήσετε στον παλμογράφο ότι η κυματομορφή της εισόδου ΙΙ (έξοδος του φίλτρου) έχει μικρότερο πλάτος από την αυτήν στην είσοδο Ι (σήμα της γεννήτριας), και αυτό γιατί το φίλτρο στην συχνότητα του 1.00 ΚΗz έχει ήδη αρχίσει να εξασθενεί το σήμα εισόδου. 8. Αυξήστε διαδοχικά την συχνότητα της γεννήτριας από το 1.00 ΚΗz στα 9.00 KHz και στη συνέχεια από τα 10 ΚΗz έως τα 90 KHz. Παρατηρήστε ότι ενώ το πλάτος του σήματος της γεννήτριας (είσοδος Ι) παραμένει αμετάβλητο, το πλάτος του σήματος στην έξοδο του φίλτρου (είσοδος ΙΙ) μειώνεται σταδιακά. Μην αποσυνδέσετε το κύκλωμα του Σχήματος 14, γιατί θα χρησιμοποιηθεί αυτούσιο στο επόμενο μέρος της άσκησης. 4. Μέτρηση της διαφοράς φάσης δύο σημάτων με τον παλμογράφο σε λειτουργία διπλής δέσμης Ως γνωστόν, ένα ημιτονικό σήμα συχνότητας f περιγράφεται στην γενική περίπτωση από την έκφραση V Vo ( 2 f t ) όπου V o είναι το πλάτος και φ είναι η φάση του σήματος. Η φάση του σήματος εξαρτάται αποκλειστικά από την αρχή μετρήσεων των χρόνων: αν για παράδειγμα διαλέξουμε ως αρχή των μετρήσεων t=0 την χρονική στιγμή κατά την οποία το σήμα έχει πλάτος V=0, τότε η φάση θα είναι φ=0 ή φ=180, ανάλογα με το αν την χρονική αυτή στιγμή το σήμα βρίσκεται στην αρχή ή το μέσον της περιόδου αντίστοιχα. Στην περίπτωση δύο ημιτονικών σημάτων της ίδιας συχνότητας f με πλάτη V Vo 2 f t ) και V Vo 2 f t ), ορίζεται η έννοια της διαφοράς 1 1 ( ( 2 φάσης Δφ = φ 2 φ 1. Αν τα δύο αυτά σήματα τα οδηγήσουμε στις εισόδους Ι και ΙΙ ενός παλμογράφου διπλής δέσμης, και η διαφορά φάσης ΔΦ είναι αρκετά μεγάλη (ΔΦ >10 ), τότε θα παρατηρήσουμε ότι η μία δέσμη είναι μετατοπισμένη κατά χρόνο Δτ σε σχέση με την άλλη, όπως στο Σχήμα 15:

22 150 Σχήμα 15: Δύο ημιτονοειδή σήματα με διαφορά φάσης. Το σήμα ΙΙ (κάτω) παρουσιάζει καθυστέρηση φάσης σε σχέση με το σήμα Ι (επάνω) Η διαφορά φάσης προκύπτει από την διαφορά χρόνου Δτ σαν Δφ = Δt (2π)/T = Δτ (2π) f σε μονάδες rad ή σαν Δφ = Δτ 360 /Τ = Δτ 360 f σε μοίρες, όπου Τ η περίοδος και f η συχνότητα του σήματος αντίστοιχα. Προφανώς, αν το ίδιο σήμα οδηγηθεί ταυτόχρονα και στις δύο εισόδους του παλμογράφου, τότε δεν θα παρατηρηθεί διαφορά φάσης (φ = 0 ). Είναι γνωστό ότι σε ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος διαφορά φάσης εισάγουν οι πυκνωτές και οι αυτεπαγωγές. Στο μέρος αυτό της άσκησης θα μετρήσουμε την διαφορά φάσης την οποία προκαλεί το κύκλωμα του φίλτρου του Σχήματος 10, το οποίο περιέχει έναν πυκνωτή C και έναν αντιστάτη R. Στο πειραματικό μέρος της άσκησης θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια συνδεσμολογία με αυτή του προηγουμένου μέρους, δηλαδή το κύκλωμα του Σχήματος 14β. Στο κύκλωμα αυτό το σήμα της γεννήτριας οδηγείται κατευθείαν στην είσοδο Ι του παλμογράφου, ενώ το ίδιο σήμα οδηγείται στην είσοδο ΙΙ παρεμβάλλοντας το φίλτρο RC. Σχήμα 14β: Συνδεσμολογία για την μέτρηση της διαφοράς φάσης. Για το φίλτρο RC η διαφορά φάσης μεταξύ των σημάτων εισόδου και εξόδου αναμένεται να μοιάζει με αυτή του Σχήματος 16:

23 151 Σχήμα 16. Διαφορά φάσης μεταξύ των δύο ημιτονικών σημάτων στην είσοδο και την έξοδο του φίλτρου RC. Στο Σχήμα 15 παρατηρούμε ότι το σήμα στην είσοδο ΙΙ του παλμογράφου (η έξοδος του φίλτρου) παρουσιάζει καθυστέρηση φάσης σε σχέση με το σήμα στην είσοδο Ι, και γι αυτό η διαφορά φάσης στο Σχήμα 16 είναι αρνητική (Δφ<0 ). Επίσης παρατηρούμε ότι για τις μικρές συχνότητες η διαφορά φάσης είναι περίπου μηδέν, ενώ για μεγάλες συχνότητες αυξάνεται, με μέγιστο τις 90 μοίρες. Η διαφορά φάσης 90 είναι η μεγαλύτερη που μπορούμε να επιτύχουμε με χρήση ενός μόνο πυκνωτή. Πειραματική Εργασία: 1. Επιβεβαιώστε ότι έχετε κάνει σωστά την συνδεσμολογία του Σχ. 14β (ότι δεν έχετε αλλάξει τίποτα σε σχέση με την συνδεσμολογία 14α του προηγούμενου μέρους της άσκησης). 2. Ρυθμίστε την συχνότητα της γεννήτριας στο 1.00 ΚHz και την στάθμη εξόδου (Output Level) στην θέση Ρυθμίστε την ενίσχυση του σήματος ΙΙ ώστε να είναι περίπου ίση με αυτή του σήματος Ι. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κόκκινο περιστροφικό ρυθμιστή που βρίσκεται εσωτερικά του επιλογέα ενίσχυσης VOLTS/DIV ΙΙ, o οποίος χρησιμεύει ακριβώς για να επιτρέπει την μεταβολή της ενίσχυση του σήματος σε τιμές ανάμεσα στις τιμές του επιλογέα. 4. Παρατηρείστε ότι τα δύο σήματα έχουν μια μικρή διαφορά φάσης, όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 15. Μετρείστε την χρονική διαφορά Δτ και από αυτήν υπολογίστε την διαφορά φάσης Δφ. 5. Αυξήστε την συχνότητα της γεννήτριας στα 9.00 KHz και ρυθμίστε το πλάτος του ίχνους της δέσμης ΙΙ ώστε να είναι περίπου ίσο με αυτό του σήματος Ι. Μετρείστε την χρονική διαφορά Δτ και από αυτήν υπολογίστε την διαφορά φάσης Δφ. Πρέπει να βρείτε μεγαλύτερη διαφορά φάσης από εκείνην που υπολογίσατε για συχνότητα σήματος f = 1.00 KHz. Μην αποσυνδέσετε το κύκλωμα του Σχ. 14β, θα χρησιμοποιηθεί όπως είναι στο επόμενο πείραμα!

24 Παρατήρηση της διαφοράς φάσης δύο σημάτων με τον παλμογράφο σε λειτουργία Χ-Υ Όταν ο διακόπτης X-Y του παλμογράφου βρίσκεται στην μέσα θέση (πατημένος), η υποδοχή εισόδου της δέσμης INPUT CH I λειτουργεί σαν είσοδος Χ: αν στην είσοδο αυτή εφαρμοστεί ένα σήμα, αυτό μεταφέρεται στον πυκνωτή οριζόντιας απόκλισης αντικαθιστώντας την εσωτερική πριονωτή κυματομορφή του παλμογράφου, οπότε η δέσμη υφίσταται οριζόντια απόκλιση που καθορίζεται ακριβώς από το εφαρμοζόμενο σήμα στην είσοδο Ι. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι ο παλμογράφος βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας X Y, σε αντίθεση με την συνήθη κατάσταση λειτουργίας που ονομάζεται Υ t. Κατά την λειτουργία X-Y του παλμογράφου ο επιλογέας VOLTS/DIV II ρυθμίζει την ευαισθησία της εισόδου Χ (την οριζόντια απόκλιση της δέσμης). Έστω ότι στους ακροδέκτες κάθετης απόκλισης εφαρμόζουμε το σήμα V V 2 f t ) και στους ακροδέκτες οριζόντιας απόκλισης το σήμα V y x oy V ox ( y y ( 2 f x t x), όπου φ x και φ y είναι γωνίες φάσης αντιστοίχως. Η θεωρία μας λέει ότι το σχήμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη του παλμογράφου εξαρτάται από τις τιμές των V oy, V ox, f y, f x, φ y, φ x αλλά κυρίως από τον λόγο f x / f y και από την διαφορά φάσης φ = φ y φ x. Όταν οι συχνότητες f y και f x είναι ίσες και δεν υπάρχει ολίσθηση φάσης (δηλαδή η φάση δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο), τότε στην οθόνη εμφανίζονται σταθερά σχήματα σαν αυτά του Σχήματος 17, τα οποία είναι γνωστά ως σχήματα Lissajous. Από το Σχήμα 17 φαίνεται ότι το σχήμα Lissajous, ανάλογα με την τιμή της διαφοράς φάσης, είναι είτε ένα ευθύγραμμο τμήμα, είτε μια έλλειψη είτε ένας κύκλος. Αν το σήμα της γεννήτριας το οδηγήσουμε ταυτόχρονα και στις δύο εισόδους του παλμογράφου (παραλληλίζοντας τους ακροδέκτες των δύο ομοαξονικών καλωδίων) και έχουμε τον διακόπτη Χ-Υ στην μέσα θέση (πατημένο), τότε θα δούμε ένα ευθύγραμμο τμήμα με κλίση περίπου 45 μοιρών, που αντιστοιχεί σε διαφορά φάσης φ=0 (πρώτο στιγμιότυπο στο Σχ. 17). Πράγματι, στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει διαφορά φάσης μεταξύ των σημάτων Χ και Υ. φ=0 φ=45 φ=90 φ=135 φ=180 φ=225 φ=270 φ=315 φ=360 Σχήμα 17. Σχήματα Lissajous που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικές διαφορές φάσεις μεταξύ δύο ημιτονικών σημάτων που συνδέονται στις εισόδους Χ και Υ του παλμογράφου. Διαφορά φάσης μεταξύ των δύο σημάτων Χ και Υ θα παρατηρήσουμε αν σε σειρά με το ένα από τα δύο καλώδια που συνδέουν την γεννήτρια και τον παλμογράφο συνδέσουμε έναν πυκνωτή ή μια αυτεπαγωγή, ή το κύκλωμα φίλτρου όπως στο Σχήμα 14β του προηγουμένου μέρους. Στο πειραματικό μέρος της άσκησης θα χρησιμοποιήσουμε το κύκλωμα του Σχήματος 14 για να παρατηρήσουμε ποιοτικά την διαφορά φάσης με χρήση σχημάτων Lissajous.

25 153 Πειραματική Εργασία: 1. Υποθέτοντας ότι δεν έχετε μεταβάλλει την συνδεσμολογία του Σχήματος 14β του προηγούμενου μέρους, και ότι ο διακόπτης DUAL είναι στην θέση λειτουργίας διπλής δέσμης (πατημένος), ρυθμίστε την συχνότητα της γεννήτριας στα 10.0 Ηz. Παρατηρήστε ότι τα δύο σήματα στις εισόδους Ι και ΙΙ του παλμογράφου έχουν το ίδιο περίπου πλάτος, γεγονός που επιβεβαιώνει την συμπεριφορά του φίλτρου στις χαμηλές συχνότητες (Σχήμα 11) καθώς και ότι τα σήματα στις δύο εισόδους έχουν την ίδια περίπου φάση (Σχήμα 16). 2. Με τον διακόπτη DUAL στην θέση μονής δέσμης (έξω θέση απάτητος), πατήστε τον διακόπτη X-Y του παλμογράφου (κάτω από τον επιλογέα βάσης χρόνου) για να τον θέσετε σε λειτουργία Χ-Υ. Θα πρέπει να παρατηρήσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα με κλίση περίπου 45, όπως το πρώτο στιγμιότυπο του Σχήματος Αλλάξτε περιοχή συχνοτήτων στην γεννήτρια στα Ηz και μεταβάλλετε σταδιακά την συχνότητα από 100 σε 900 Hz με βήματα των 100 Hz. Παρατηρήστε ότι το ευθύγραμμο τμήμα που παρατηρήσατε προηγουμένως μεταβάλλεται σταδιακά προς μία έλλειψη Lissajous σαν αυτή του δεύτερου στιγμιότυπου του Σχήματος 17, με λίγο μικρότερη εκκεντρότητα. 4. Αλλάξτε περιοχή συχνοτήτων στην γεννήτρια στα ΚΗz και ρυθμίστε την συχνότητα στο 1 KHz. Ρυθμίστε την ενίσχυση του σήματος ΙΙ, χρησιμοποιώντας τον κόκκινο περιστροφικό ρυθμιστή που βρίσκεται εσωτερικά του επιλογέα ενίσχυσης VOLTS/DIV ΙΙ, ώστε το πλάτη των σημάτων Χ και Υ στην οθόνη του παλμογράφου να είναι περίπου ίσα. Μεταβάλλετε σταδιακά την συχνότητα από 1.00 σε 9.00 ΚHz με βήματα του 1 ΚHz. Παρατηρήστε ότι η έλλειψη που παρατηρούσατε προηγουμένως μεταβάλλεται σταδιακά προς έναν κύκλο Lissajous (τρίτο στιγμιότυπο του Σχήματος 17). Στην μέγιστη συχνότητα που μπορεί να παράγει η γεννήτρια (99.9 KHz) το σχήμα Lissajous πρέπει να είναι σχεδόν κύκλος (εφόσον τα πλάτη των σημάτων Χ και Υ στην οθόνη του παλμογράφου να είναι περίπου ίσα). 5. Επιλέξτε από την γεννήτρια συχνότητα εξόδου 50 KHz και ρυθμίστε την ενίσχυση του σήματος ΙΙ ώστε τα πλάτη των σημάτων Χ και Υ στην οθόνη του παλμογράφου να είναι περίπου ίσα. Παρατηρείστε ότι η εικόνα που βλέπετε στον παλμογράφο είναι σχεδόν τέλειος κύκλος, γεγονός που αντιστοιχεί σε διαφορά φάσης περίπου Απενεργοποιήστε τον διακόπτη Χ-Υ (απάτητος) και πατήστε τον διακόπτη DUAL ώστε να μεταβείτε σε λειτουργία διπλής δέσμης. Ρυθμίστε τις δύο δέσμες ώστε στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης να έχετε το σήμα στην είσοδο και την έξοδο του φίλτρου αντίστοιχα. Μετρήστε την διαφορά φάσης ανάμεσα στα δύο σήματα και επιβεβαιώστε ότι η διαφορά φάσης των δύο σημάτων είναι περίπου 90. Για την εργασία θα χρειαστεί να σχεδιάσετε τις δύο κυματομορφές και να παραθέσετε τον υπολογισμό της διαφοράς φάσης. Η χρήση των σχημάτων Lissajous για την ανίχνευση της διαφοράς φάσης θα σας χρησιμεύσει στην άσκηση των υπερήχων, για την μέτρηση του μήκους κύματος οδευόντων κυμάτων.

26 154 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Θέτετε σε λειτουργία τον παλμογράφο και το ενδεικτικό λαμπάκι ανάβει. Ποιους χειρισμούς πρέπει να κάνετε για να φέρετε τις δύο δέσμες σε σύμπτωση με τους βαθμολογημένους άξονες στο επάνω και το κάτω μισό της οθόνης; 3. Ποια από τα ακόλουθα σήματα με συχνότητα f = 1 KHz και πλάτος: α)100 V γ) 2 μv ε) 0.3 μv ζ) 8000 V β) 0.1 V δ) 4000 V στ) 2 μv η) 0.01 μv μπορούν να μετρηθούν με τον παλμογράφο (δηλαδή να σχηματίζουν στην οθόνη μετρήσιμο ίχνος) και γιατί; 4. Ποια από τα ακόλουθα σήματα με πλάτος V 0 = 1 Volt και συχνότητα: α)100 Ηz γ) 200 kηz ε) 0.02 Ηz ζ) 0.1 ΜΗz β) 0.1 Ηz δ) 5 Ηz στ) 500 ΜΗz η) 0.01 Ηz μπορούν να εμφανιστούν με ευκρίνεια στην οθόνη (δηλαδή, να εμφανίζονται 1 έως 6 περίοδοι) και γιατί; 5. Αν στο φίλτρο του Σχήματος 10 εναλλάξουμε την θέση του αντιστάτη και του πυκνωτή, προκύπτει ένα νέο φίλτρο. Ποια αναμένεται να είναι η συχνοτική του απόκριση; 6. Στο κύκλωμα του Σχήματος 14, ποια από τις δύο εισόδους βρίσκεται σε προήγηση φάσης σε σχέση με την άλλη; 7. Αν κατά την παρατήρηση της διαφοράς φάσης με τον παλμογράφο σε λειτουργία διπλής δέσμης στο μέρος 4 της άσκησης (Σχ. 14α) εναλλάξετε τα δύο ομοαξονικά καλώδια στις εισόδους Ι και ΙΙ του παλμογράφου, τι θα παρατηρήσετε; 8. Αν κατά την παρατήρηση των σχημάτων Lissajous με τον παλμογράφο σε λειτουργία Χ-Υ στο μέρος 5 της άσκησης (Σχ.14β) εναλλάξετε τα δύο ομοαξονικά καλώδια στις εισόδους Ι και ΙΙ του παλμογράφου, τι θα παρατηρήσετε;

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία σχημάτων Lissajous με ψηφιακό παλμογράφο για την μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ των κυματομορφών της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου και τάσης εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 05 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών τάσης σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 1 Εργαστηριακή άσκηση 1 Α. Εισαγωγή στα ηλεκτρικά όργανα και μετρήσεις ΣΚΟΠΟΣ Η απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τα διάφορα όργανα των ηλεκτρικών μετρήσεων (εξαρτήματα οργάνων, διάκριση οργάνων, συμβολισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όπως θα δούμε και παρακάτω το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων, δηλαδή «κόβουν» κάποιες ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 8 Κυκλώματα RLC και Σταθερή Ημιτονοειδής Κατάσταση Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3)

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3) ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ Αντικείμενο της άσκησης είναι να πραγματοποιήσετε μετρήσεις σε ένα L κύκλωμα σειράς έτσι ώστε α) να σχεδιάσετε την καμπύλη συντονισμού β) να προσδιορίσετε τις χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σχολικό Εργα στήριο Φυσικών Επιστημών

2 ο Σχολικό Εργα στήριο Φυσικών Επιστημών 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 009 10 ο Σχολικό Εργα στήριο Φυσικών Επιστημών Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός Τάξη Β' Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής Σχ έτος 2011-2012 Εργαστήριο Φυσικής Υπεύθυνος : χ τζόκας 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα φίλτρα είναι ηλεκτρικά δικτυώματα που αφήνουν να περνούν απαραμόρφωτα ηλεκτρικά σήματα μέσα σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων και ταυτόχρονα μηδενίζουν κάθε άλλο ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων 17/1/07 Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου: Καλλίνικος Χαρακόπουλος Επιµέλεια - παρουσίαση : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΑΚΕ ΩΝ Γ., ΝΙΚΑΣ Θ. Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Παλμογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 8 Παλμογράφος Σκοπός ΑΣΚΗΣΗ 8 Παλμογράφος Στο πείραμα αυτό μελετάται η λειτουργία και η χρήση του παλμογράφου και περιλαμβάνει μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων για εξάσκηση της χρήσης του σαν όργανο μέτρησης στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1.1 Τελεστικοί ενισχυτές 1.1.1 Εισαγωγή: Αντικείµενο της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της Α. Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Σο μαγνητικό πεδίο περιγράφεται με το μέγεθος που αποκαλούμε ένταση μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η ενημέρωση και εξοικείωση με τα βασικά όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών, όπως το αμπερόμετρο, το βολτόμετρο, το πολύμετρο και ο παλμογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων F Ενότητα: Φίλτρα και Επαναληπτικές Ασκήσεις Στυλιανός Μυτιληναίος Τμήμα Ηλεκτρονικής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (μέσω προσομοίωσης) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Τα παρακάτω σύμβολα είναι πιθανόν να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή. Η σημασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 2 3 ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλµογράφος είναι ένα πολύ χρήσιµο όργανο για τη µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:.... /..../ 20.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.... /..../ 20.. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΤΟΧΟΙ η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Προτεινόμενα Θέματα Θέμα ο Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η φάση της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα : φ(rad) 2π π 6

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Σάββατο 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΦΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΑΙΓΙΟΥ) (Διάρκεια εξέτασης 60 min) Μαθητές: Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Raster (Ράστερ) ή Breadboard

Raster (Ράστερ) ή Breadboard Raster (Ράστερ) ή Breadboard Χρησιμοποιείται στη σύνθεση των κυκλωμάτων (Σχήμα 1.1). Σε ένα ράστερ οι κατακόρυφες πεντάδες από τρύπες ενώνονται μεταξύ τους αγώγιμα με τη βοήθεια ελασμάτων χαλκού. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ. υ=, υ=λ.f, υ= tτ

ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ. υ=, υ=λ.f, υ= tτ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Μήκος κύματος Ταχύτητα διάδοσης Συχνότητα Εξίσωση αρμονικού κύματος Φάση αρμονικού κύματος Ταχύτητα ταλάντωσης, Επιτάχυνση Κινητική Δυναμική ενέργεια ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θεωρητικό Μέρος A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις A1, A2, A3, A4 και Β μία μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους 11/10/2011 08:28 καθ. Τεχνολογίας Τι είναι Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός είναι η κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σ ένα σώμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση ονομάζονται εκείνα στα οποία επιβάλλεται τάση της μορφής: = ( ω ϕ ) vt V sin t όπου: V το πλάτος (στιγμιαία μέγιστη τιμή) της τάσης ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Άσκηση 11 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ Τηλ.:2310-798-812 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ - 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Ανάλυση και σχεδιασμός εναλλασσόμενων κυκλωμάτων Εξάσκηση στην Κασσιτεροκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

2η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός της άσκησης είναι η χάραξη των χαρακτηριστικών ταχύτητας / εισόδου του D.C. κινητήρα με έλεγχο στο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Πειραματική διάταξη μελέτης, της χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Επισημάνσεις από τη θεωρία. 1 Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους (άκρα) και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας. με τη μέθοδο του απλού εκκρεμούς

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας. με τη μέθοδο του απλού εκκρεμούς Εργαστηριακή Άσκηση 5 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη μέθοδο του απλού εκκρεμούς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας, g. Πειραματική διάταξη: Χρήση απλού εκκρεμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με πηνίο, τροφοδοτικό, διακόπτη, ροοστάτη, λαμπάκια, γαλβανόμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις Περίληψη Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις Κυματική Παλμογράφος STEM Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 5.4 Η ταχύτητα υ διάδοσης του κύματος, η περίοδός του Τ και το μήκος κύματος λ, συνδέονται με τη σχέση:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 5.4 Η ταχύτητα υ διάδοσης του κύματος, η περίοδός του Τ και το μήκος κύματος λ, συνδέονται με τη σχέση: Αρμονικό κύμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 51 Κατά τη διάδοση ενός κύματος σε ένα ελαστικό μέσο: α μεταφέρεται ύλη, β μεταφέρεται ενέργεια και ύλη, γ όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου έχουν την ίδια φάση την ίδια χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Απλή αρμονική ταλάντωση με χρήση Multilog

Απλή αρμονική ταλάντωση με χρήση Multilog 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Απλή αρμονική ταλάντωση με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com Περιληπτικό Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 ULTRA-DI DI20 Καλώς ήρθατε στην BEHRINGER! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της BEHRINGER, την οποία και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλωμα RLC σε σειρά. 1. Σκοπός. 2. Γενικά. Εργαστήριο Φυσικής IΙ - Κύκλωμα RLC σε σειρά

Κύκλωμα RLC σε σειρά. 1. Σκοπός. 2. Γενικά. Εργαστήριο Φυσικής IΙ - Κύκλωμα RLC σε σειρά Κύκλωμα RLC σε σειρά. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC συνδεδεμένο σε σειρά όταν τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ με χρήση ΤΠΕ: Τάση, ένταση, αντίσταση Νόμος Ohm Συνδεσμολογίες Αντιστατών Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα 6 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ με χρήση ΤΠΕ: Τάση, ένταση, αντίσταση Νόμος Ohm Συνδεσμολογίες Αντιστατών Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα 6 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Αντίσταση Καλωδίων Σύνδεσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ με χρήση ΤΠΕ: Τάση, ένταση, αντίσταση Νόμος Ohm Συνδεσμολογίες Αντιστατών Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα 6 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος: Λαμβάνοντας υπόψη την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Μέτρηση αντιστάσεων με ωμόμετρο 1. Ρυθμίζουμε το πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα