ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και την τεχνική. Με τη βοήθεια του παλµογράφου κάθε ηλεκτρική πληροφορία µπορεί να παρασταθεί οπτικά σε µια οθόνη. Πλεονεκτεί από τα άλλα ηλεκτρονικά όργανα στην ταχύτητα και στην ακρίβεια των µετρήσεων. Τα κύρια µέρη του παλµογράφου είναι:. Καθοδικός σωλήνας. Γεννήτρια πριονωτής τάσης 3. ύο ενισχυτές 4. Τροφοδοτικό χαµηλής τάσης. Ο καθοδικός σωλήνας είναι η ψυχή του παλµογράφου. Αποτελείται από ένα γυάλινο αερόκενο κυλινδρικό δοχείο που στο ένα άκρο ευρύνεται και καταλήγει σε µια σχεδόν επίπεδη φθορίζουσα επιφάνεια 3

2 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος στην οθόνη. Στην βάση του σωλήνα είναι τοποθετηµένο το σύστηµα παραγωγής και εκτόξευσης της ηλεκτρονικής δέσµης (ηλεκτρικό κανόνι). Η δέσµη κινούµενη ευθύγραµµα προσπίπτει σ' ένα σηµείο στην οθόνη όπου διεγείρει τα µόρια της φθορίζουσας ουσίας και εµφανίζει µια κηλίδα. O καθοδικός σωλήνας είναι εφοδιασµένος και µε ένα σύστηµα απόκλισης ή εκτροπής της ηλεκτρονικής δέσµης. Αυτό είναι ένα σύστηµα οριζοντίων και κατακόρυφων επιπέδων πλακιδίων Υ και Χ που είναι τοποθετηµένα έτσι ώστε η δέσµη να περνά ανάµεσά τους. Αν εφαρµόσουµε στα πλακίδια Χ µια συνεχή τάση, το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται είναι οριζόντιο και προκαλεί µια οριζόντια απόκλιση της κηλίδας πάνω στην οθόνη. Η απόκλιση αυτή είναι ανάλογη της τάσης που εφαρµόζεται στα πλακίδια. Έτσι εάν βαθµολογήσουµε κατάλληλα την οθόνη µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον παλµογράφο σαν βολτόµετρο. Αντίστοιχα η εφαρµογή µιας σταθερής τάσης στα οριζόντια πλακίδιά Υ προκαλεί µια κατακόρυφη απόκλιση της κηλίδας. Εάν τώρα στα πλακίδια Υ ή Χ εφαρµόσουµε µια εναλλασσόµενη τάση η φωτεινή κηλίδα θα πηγαινοέρχεται πάνω-κάτω ή δεξιά -αριστερά αντίστοιχα. Εάν η συχνότητα είναι αρκετά µεγάλη (µεγαλύτερη των Hz) το µάτι βλέπει µια γραµµή κατακόρυφη η οριζόντια αντίστοιχα. Πριονωτή τάση (σάρωση) Η πριονωτή τάση είναι µια περιοδική τάση της µορφής του σχήµατος. Εφαρµόζεται στα Χ πλακίδια (οριζόντιας απόκλισης) και προκαλεί µια µετατόπιση της κηλίδας από τα αριστερά προς τα δεξιά η οποία είναι συνάρτηση του χρόνου. Εάν εφαρµόσουµε στα πλακίδια της κατακόρυφης απόκλισης µια µεταβλητή τάση U = U(t) (π.χ. µια ηµιτονοειδή τάση) και στα πλακίδια της οριζόντιας µια πριονωτή τάση τότε θα έχουµε: α) µια κατακόρυφη απόκλιση η οποία θα είναι ανάλογη της τάσης. β) µια οριζόντια µετατόπιση η οποία είναι συνάρτηση του χρόνου. Έτσι στην οθόνη του παλµογράφου παίρνουµε τη γραφική παράσταση της U = U(t). Εάν τώρα η συχνότητα της πριονωτής είναι ίση µε την συχνότητα της εναλλασσόµενης στην οθόνη εµφανίζεται µόνο µια περίοδος του σήµατος U = 4

3 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος U(t). Εάν η πριονωτή τάση έχει µικρότερη συχνότητα τότε παίρνουµε στην οθόνη περισσότερες της µιας περιόδους. Ο παλµογράφος είναι εφοδιασµένος µε διάφορα ρυθµιστικά κουµπιά µε τα οποία ρυθµίζουµε, την φωτεινότητα, την εστίαση, την θέση της κηλίδας, την ενίσχυση του σήµατος, την συχνότητα της πριονωτής τάσης κ.τ.λ. Αναλυτική περιγραφή των συµβόλων του παλµογράφου LΕΑDΕR 0 δίδεται παρακάτω. TIME/DI % PUL x0 MAG TIME UN UN ms S PUL x MAG OLTS/DI. X-Y... 0 m 0 0 ms CH CH ALT CHOP - + ERTI MODE LEEL 0 PULL ( - )SLOPE AUTO NORM T- T-H MODE COUPLING AC HF REJ LH REJ DC PUL x MAG OLTS/DI UN m LEADER OSCILLOSCOPE 0MHz 0 ROTATION

4 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος Π Α Λ Μ ΟΓ ΡΑ Φ Ο Σ L Ε Α D ΕR 0 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Α/Α ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ. Power ON/OFF Ο διακόπτης λειτουργίας του παλµογράφου. Power λυχνία Ανάβει όταν ο παλµογράφος τεθεί σε λειτουργία. 3. ΙΝΤΕΝ Ρυθµίζει την ένταση της δέσµης στην οθόνη. 4. FOCUS Εστιάζει την δέσµη πάνω στην οθόνη.. ROTATION Επιτρέπει να ρυθµίσουµε µε ένα κατσαβίδι τη θέση του ίχνους της οριζόντιας δέσµης σε σχέση µε την οριζόντια διαγράµµιση της οθόνης. 6. ILLUM Κανονίζει την φωτεινότητα του πλέγµατος γραµµών στην οθόνη. 7. ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ Επιτρέπει την αλλαγή τάσης λειτουργίας. ΤΑΣΗΣ 8. ΕΙΣΟ ΟΣ καλωδίου τάσης λειτουργίας 9.0. Ακροδέκτες BNC του CH και CH Είσοδος για κανάλι - αριστερά Είσοδος για κανάλι - δεξιά... AC GND DC Σύζευξη εισόδου για κάθε ένα από τα δύο κανάλια. AC: Σύνδεση µέσω πυκνωτή GND: Γειωµένη είσοδος. Το σήµα αποσυνδέεται. DC: Απ' ευθείας σύνδεση (DIRECT CONNECTION) OLTS/DI Περιστροφικοί διακόπτες 0 θέσεων, ένας για κάθε ενισχυτή κατακόρυφου..6. Ποτενσιόµετρο για συνεχή µεταβολή του πλάτους. Αυξάνει την ευαισθησία όταν περιστρέφεται δεξιά UN Ενδεικτικές λυχνίες. Ανάβουν όταν τα κουµπιά δεν είναι τέρµα δεξιά. 9. PULL ADD POSITION Όταν τραβηχτεί προς τα έξω στην οθόνη εµφανίζεται το αλγεβρικό άθροισµα των σηµάτων των δύο καναλιών. 6

5 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος TIME/DI % PUL x0 MAG TIME UN UN ms S PUL x MAG OLTS/DI. X-Y... 0 m 0 0 ms CH CH ALT CHOP - + ERTI MODE LEEL 0 PULL ( - )SLOPE AUTO NORM T- T-H MODE COUPLING AC HF REJ LH REJ DC PUL x MAG OLTS/DI UN m LEADER OSCILLOSCOPE 0MHz 0 ROTATION 7

6 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Α/Α ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 0. PULL CH IN POSITION Όταν το τραβήξουµε προς τα έξω αντιστρέφεται η πολικότητα του σήµατος στο CH.. MODE CH CH CH: Στην οθόνη εµφανίζεται µόνο το σήµα εισόδου στο CH. ALT CHOP CH: Στην οθόνη εµφανίζεται µόνο το σήµα εισόδου στο CH. ALT: Εµφανίζονται τα σήµατα εισόδου και των δυο καναλιών. CHOP: Εµφανίζονται τα σήµατα εισόδου και των δυο καναλιών µε τη διαφορά ότι η δέσµη σάρωσης της οθόνης του παλµογράφου µετατοπίζεται από το ένα κανάλι στο άλλο µε µια συχνότητα 0kHz κατά τη διάρκεια της οριζόντιας σάρωσης.. CH OUTPUT. ίνει ενισχυµένη έξοδο του σήµατος του CH, κατάλληλη για σύνδεση µε άλλα όργανα 3. ΤΙΜΕ/DI Περιστροφικός διακόπτης 8 θέσεων 4. ΤΙΜΕ PULLΧ0 MAG ίνει τη δυνατότητα για συνεχή µεταβολή του χρόνου σάρωσης. Οι µετρήσεις του διακόπτη ΤΙΜΕ/DI είναι ακριβείς όταν το κουµπί ΤΙΜΕ είναι τέρµα δεξιά. Εάν τραβηχτεί προς τα έξω πολλαπλασιάζει επί 0 την οριζόντια απόκλιση αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα σάρωσης 0 φορές Οριζόντια µετακίνηση της δέσµης στην οθόνη 6. HORIZONTAL POSITION 7. HOLD OFF Ακινητοποιεί στην οθόνη πολύπλοκα σήµατα 8. TRIGGER Επιλέγει τη µορφή σκανδαλισµού της MODE οριζόντιας σάρωσης 9. TRIGGER COUPLING Επιλέγει τα χαρακτηριστικά της συχνότητας για τη σύζευξη σκανδαλισµού κυκλώµατος. Στη θέση AC αποµακρύνει κάθε συνεχή συνιστώσα από το σήµα σκανδαλισµού 8

7 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος TIME/DI % PUL x0 MAG TIME UN UN ms S PUL x MAG OLTS/DI. X-Y... 0 m 0 0 ms CH CH ALT CHOP - + ERTI MODE LEEL 0 PULL ( - )SLOPE AUTO NORM T- T-H MODE COUPLING AC HF REJ LH REJ DC PUL x MAG OLTS/DI UN m LEADER OSCILLOSCOPE 0MHz 0 ROTATION ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Α/Α ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 30. TRIGGER Επιλέγει την πηγή σκανδαλισµού SOURCE 3. ΕΧΤ TRIG IN Εφαρµόζεται εξωτερικό σήµα σκανδαλισµού. 3. TRIGGER LEEL Επιλέγει το πλάτος του σήµατος στο οποίο γίνεται ο σκανδαλισµός. 3. TRIGGER SLOPE Επιλογή του σκανδαλισµού στο ανερχόµενο ή στο κατερχόµενο σήµα της κυµατοµορφής 33. TRIG'D Ανάβει όταν σκανδαλίζεται η γεννήτρια σάρωσης. 34. ΕΧΤ BLANKING Είσοδος για εξωτερικό σήµα µεταβολής της φωτεινότητας της οθόνης INPUT 3. υποδοχή Μας δίνει ένα τετραγωνικό παλµό ορισµένου πλάτους µε µικρό χρόνο ανόδου για τη ρύθµιση του ενισχυτή κάθετης σάρωσης και των probe. 36. GROUND Σηµείο σύνδεσης για χωριστή γείωση 9

8 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος Εµφάνιση τάσης στην οθόνη του παλµογράφου LEADER0. Θέτουµε σε λειτουργία τον παλµογράφο µε τον διακόπτη Power (), έχοντας όλους τους ευθύγραµµους διακόπτες στην πάνω θέση.. Θέτουµε όλα τα περιστροφικά κουµπιά στο µέσον τους, οπότε στην οθόνη του παλµογράφου εµφανίζεται µια ευθεία γραµµή. Ρυθµίζουµε την φωτεινότητα της δέσµης (INTENS) (3) ώστε να µην είναι πολύ έντονη διότι υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η οθόνη. Ρυθµίζουµε την εστίαση της δέσµης (FOCUS) (4). 3. Με τα Χ POSITION, Υ POSITION, (6) (9,0) µετακινούµε την δέσµη στην οθόνη οριζόντια ή κατακόρυφα. 4. Συνδέοµε στην είσοδο (κατακόρυφα πλακίδια) του καναλιού (CH) (9), την τάση που θέλουµε να µετρήσουµε και τοποθετούµε τον διακόπτη CH () στη θέση, AC: όταν θέλουµε να δούµε µόνο την εναλλασσόµενη τάση DC: όταν θέλουµε να δούµε την τάση όπως είναι (Εδώ δηλαδή βλέπω και την συνεχή και την εναλλασσόµενη τάση.). Θέτουµε τους διακόπτες (8) (9) (30) στην επάνω θέση και τον OLT/DI (3) σε τέτοια θέση, ώστε να εµφανίζεται στην οθόνη η τάση που θέλουµε να µετρήσουµε. 6. Θέτουµε τα ποτενσιόµετρα () και (4) τέρµα δεξιά και τον περιστροφικό διακόπτη ΤΙΜΕ/DI (3) σε τέτοια θέση ώστε η κυµατοµορφή της τάσης να είναι ακίνητη στην οθόνη. Μέτρηση συνεχούς (D.C.) τάσης Συνδέουµε την άγνωστη τάση στην είσοδο CH (9) του παλµογράφου. Εµφανίζουµε την τάση στην οθόνη του παλµογράφου σύµφωνα µε τα προηγούµενα. (Για θετική τάση η γραµµή (το σήµα) µετατοπίζεται προς τα επάνω. Για αρνητική η γραµµή (το σήµα) µετατοπίζεται προς τα κάτω). Πριν από την µέτρηση της τάσης µε τον παλµογράφο πρέπει να καθορίσω τον οριζόντιο άξονα. Αυτό γίνεται βάζοντας τον διακόπτη () στη θέση GND. Η οριζόντια γραµµή που εµφανίζεται στην οθόνη καθορίζει τον οριζόντιο άξονα δηλαδή τον άξονα του µηδενός. Μπορώ να του αλλάξω θέση µε το κουµπί Y POSITION (9,0). Στην συνέχεια βάζω τον διακόπτη () στη θέση D.C. οπότε έχω µετατόπιση του σήµατος (γραµµής). Μετρούµε τότε την κατακόρυφη µετατόπιση h DC του σήµατος σε τετράγωνα. Εάν το σήµα έχει βγει εκτός οθόνης και συνεπώς στην οθόνη δεν φαίνεται τίποτα περιστρέφω το OLT/DI (3) σε µεγαλύτερη βαθµονόµηση δηλαδή προς τα αριστερά µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το σήµα. Σηµειώνω τότε την ένδειξη του olt/div. 30

9 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος Πολλαπλασιάζουµε την κατακόρυφη µετατόπιση h DC µε την ένδειξη ε του olt/div και παίρνουµε την τιµή της τάσης ( DC =h DC ε ). Σήµα h DC Οριζόντιος άξονας (άξονας του µηδενός) Μέτρηση εναλλασσόµενης (A.C.) τάσης. Συνδέουµε πάλι την άγνωστη τάση στην είσοδο CH (9) του παλµογράφου. Ρυθµίζουµε το olt/div (3) ώστε η τάση να φαίνεται στην οθόνη. Ρυθµίζουµε την σάρωση (time/div) (3) ώστε να εµφανιστούν µερικές περίοδοι του σήµατος στην οθόνη του παλµογράφου. Μετρούµε το ύψος h AC της τάσης από κορυφή σε κορυφή (Ρ-Ρ) σε τετράγωνα και πολλαπλασιάζουµε µε την ένδειξη ε του olt/div. Το αποτέλεσµα µου δίνει την τάση από κορυφή σε κορυφή p-p ( p-p = h AC ε ). p p Η σχέση µεταξύ p-p και πλάτους 0 ή max είναι: 0 = max = Η σχέση πλάτους και ενεργού τιµής rms ή εν είναι rms = εν = 0 Έτσι εάν p-p = τότε: p p 0 = max = = =6 και 0 6 rms = εν = = = 4, 4 Hh AC 3

10 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος Μέτρηση συχνότητας Για να µετρήσουµε την συχνότητα µιας περιοδικής κυµατοµορφής (τάσης) την διαβιβάζουµε σε ένα από τα κανάλια του παλµογράφου π.χ στο CH (9). Ρυθµίζουµε το olt/div (3) ώστε η τάση να φαίνεται στην οθόνη. Με το time/div (3) ρυθµίζουµε ώστε να εµφανιστούν µερικές περίοδοι της κυµατοµορφής στην οθόνη. Μετρούµε το µήκος της περιόδου d σε τετράγωνα και πολλαπλασιάζουµε µε την ένδειξη ε Τ του time/div και βρίσκουµε την περίοδο Τ σε χρόνο (Τ=d.ε T ). Γνωρίζουµε ότι η συχνότητα ν δίνεται από τη σχέση ν=/τ. Έτσι βρίσκουµε τη συχνότητα ν. Dd Μέτρηση διαφοράς φάσης Έστω ότι διαβιβάζουµε στο CH µια τάση = o ηµωt και στο CH µια τάση = o ηµ(ωt + φ). Η εικόνα που θα πάρουµε στην οθόνη του παλµογράφου θα έχει την µορφή του σχήµατος 3. Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια µετατόπιση κατά t. Από την π µετατόπιση αυτή µπορώ να βρω τη διαφορά φάσης φ= t Τ όπου: Τ είναι η κοινή περίοδος των κυµατοµορφών Με την µέθοδο αυτή µπορούµε να µετρήσουµε την διαφορά φάσης µεταξύ εισόδου - εξόδου ενός δικτυώµατος 3

11 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος.. σχ. 3 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α) Μέτρηση τάσης. Θέτουµε τον παλµογράφο σε λειτουργία. Αναγνωρίζουµε τα κουµπιά της εστίασης, φωτεινότητας, µετατόπισης της κυµατοµορφής, σάρωσης (time/div (3)),και ενίσχυσης (olt/div (3)).. Μετρούµε µε το βολτόµετρο µια συνεχή τάση ενός τροφοδοτικού (π.χ. του Topward). Κατόπιν βάζουµε την τάση αυτή στην είσοδο του παλµογράφου (π.χ. κανάλι (CH)) και την µετρούµε σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται σε προηγούµενη παράγραφο. Πού οφείλεται η τυχόν διαφορά; 3. Επαναλαµβάνουµε την εργασία για µια εναλλασσόµενη τάση. Β) Μέτρηση συχνότητας - φάσης. Χρησιµοποιούµε την γεννήτρια παραγωγής συχνοτήτων. Βάζουµε ένα σήµα στο κανάλι, την εµφανίζουµε και µετρούµε την περίοδο της. Από την περίοδο υπολογίζουµε την συχνότητα.. Συνδέοµε την έξοδο της γεννήτριας στην είσοδο του δικτυώµατος καθυστέρησης φάσης. ιαβιβάζουµε το σήµα της εισόδου στο κανάλι του παλµογράφου το δε σήµα εξόδου o στο κανάλι. Μετρώ την µετατόπιση t των δύο κυµατοµορφών και από αυτήν υπολογίζω την διαφορά φάσης µεταξύ των σηµάτων. 3. Μετρώ το πλάτος εισόδου-εξόδου o για διάφορες συχνότητες (ΚHz,0ΚHz, l00κhz) και καταχωρώ τις τιµές στον πίνακα. 33

12 Άσκηση Ο καθοδικός παλµογράφος είσοδος o ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ o εισόδου o εξόδου o εισ./ο εξοδ. KHz 0ΚHz 00KHz 34

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Τα παρακάτω σύμβολα είναι πιθανόν να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή. Η σημασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Α) Συµβολόµετρα µέσω διαίρεσης µετώπου κύµατος

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Α) Συµβολόµετρα µέσω διαίρεσης µετώπου κύµατος - 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (Για την εκτέλεση των πειραµάτων) Α) Συµβολόµετρα µέσω διαίρεσης µετώπου κύµατος I) ιάταξη Young Πλήρης περιγραφή των διατάξεων διαίρεσης µετώπου κύµατος κατά Young γίνεται στην (

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η κλίµακα των διαστάσεων της ύλης από τα στοιχειώδη σωµάτια έως τα όρια του Σύµπαντος. Το παραπάνω σχήµα προέρχεται απο το βιβλίο του E. Hecht Physics Brooks 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΡΛΙ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 9 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Τελεστικοί Ενισχυτές Κυκλώµατα Πειραµατικές Μετρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ:: ΑΣΚΕΡΙΙ ΗΣ ΒΑΣΙΙΛΕΙΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήµατα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σε αυτό το κεφάλαιο και γενικότερα στο βιβλίο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 'ΙίνΛί' t&i 1 ε. «*$5. ' Λ, \ &>» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑ1ΩΝ I "Λυκείου Θετική & Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ

8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ 8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ Τηλεοπτικοί δέκτες ονομάζονται οι συσκευές με τις οποίες κάνουμε λήψη και αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Τα τηλεοπτικά προγράμματα περιέχουν εικόνες και ήχους, και γι' αυτό

Διαβάστε περισσότερα

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α. ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Τα Laser ηµιαγωγών (ή διοδικά Laser) έχουν γενικά µικρή ισχύ (µέχρι µερικές δεκάδες mw) και ως εκ τούτου

Διαβάστε περισσότερα