Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής. Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής Τομέας Υλικού κ Αρχιτεκτονικής Εισαγωγή στον Tektronix TDS2002B Πάτρα, Ιούλιος 2008

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Αρχές λειτουργίας του ψηφιακού παλμογράφου... 2 Ο παλμογράφος Tektronix TDS2002B... 3 Γενικά χαρακτηριστικά... 3 Χειριστήρια βασικού ελέγχου... 4 Περιοχή απεικόνισης... 4 Περιοχή μηνυμάτων... 7 Μετρήσεις με τον Tektronix TDS2002B... 8 Α. χρησιμοποιώντας τις διαιρέσεις του πλέγματος... 8 Β. χρησιμοποιώντας το Autoset Γ. χρησιμοποιώντας το Measure Menu για τη λήψη αυτοματοποιημένων μετρήσεων Δ. χρησιμοποιώντας «δρομείς» Πρακτικές ορθού χειρισμού Βιβλιογραφία

3 Αρχές λειτουργίας του ψηφιακού παλμογράφου Σε αντίθεση με τους αναλογικούς παλμογράφους, οι ψηφιακοί παλμογράφοι χρησιμοποιούν μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (analog-to-digital converter / ADC). Ο ADC μετατρέπει το προς μέτρηση δυναμικό σε ψηφιακή μορφή. Ο ψηφιακός παλμογράφος καταγράφει έτσι μια κυματομορφή ως μια σειρά από δείγματα του προς παρακολούθηση σήματος, τα οποία αρχικά αποθηκεύονται στη μνήμη του και έπειτα ανακτώνται για να γίνει η σύνθεση της κυματομορφής στην οθόνη του. Ο εργαστηριακός παλμογράφος (Tektronix TDS2002B) ανήκει στην κατηγορία DSO των ψηφιακών παλμογράφων. Στους DSO παλμογράφους, ο ADC παίρνει δείγματα του σήματος σε διακριτά σημεία του και μετατρέπει το δυναμικό τους σε ψηφιακές τιμές που καλούνται «σημεία δειγματοληψίας». Ο DSO παλμογράφος περιλαμβάνει και ένα ρολόι δειγματοληψίας που καθορίζει τη συχνότητα στην οποία ο ADC παίρνει τα δείγματα. Ο ρυθμός με τον οποίο ο ADC παίρνει τα δείγματα καλείται «ρυθμός δειγματοληψίας» και μετράται σε «δείγματα ανά δευτερόλεπτο» Τα σημεία δειγματοληψίας από τον ADC αποθηκεύονται στην μνήμη ως σημεία της προς αναπαράσταση κυματομορφής. Το σύνολο των σημείων της κυματομορφής ορίζουν μία «καταγραφή κυματομορφής». Ο αριθμός των σημείων της κυματομορφής που ορίζουν μία «καταγραφή κυματομορφής» καλείται «μήκος καταγραφής». Η κυματομορφή στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη. Το ακόλουθο σχηματικό είναι το block diagram ενός DSO. Ο DSO ενσωματώνει ένα μικροεπεξργαστή (φαίνεται ως up στο παραπάνω σχήμα) που επεξεργάζεται το σήμα, διαχειρίζεται τις λειτουργίες απεικόνισης και εκκινεί τις διαδικασίες εκείνες που αντιστοιχούν στο πάτημα των κουμπιών του μπροστινού πάνελ του παλμογράφου. 2

4 Ο παλμογράφος Tektronix TDS2002B Εικόνα 1: Η μπροστινή όψη του εργαστηριακού παλμογράφου. Γενικά χαρακτηριστικά Δύο κανάλια για ταυτόχρονη απεικόνιση δύο κυματομορφών Απεικόνιση σημάτων με συχνότητα έως 60MHz Συχνότητα δειγματοληψίας 1GS/s Context sensitive μενού βοήθειας Έγχρωμη απεικόνιση Ξεχωριστά χειριστήρια ελέγχου κάθετης συνιστώσας για κάθε κανάλι «Έξυπνα» AUTOSET και AUTORANGE πλήκτρα Probe Check για την εξασφάλιση της σωστής ρύθμισης του συντελεστή απόσβεσης του probe Πλήκτρο DEFAULT SETUP που με ένα απλό πάτημα ανακαλεί τις εργοστασιακές ρυθμίσεις Ένδειξη της συχνότητας σκανδαλισμού Αφαιρέσιμη μνήμη αποθήκευσης δεδομένων μέσω USB flash θύρας Άμεση εκτύπωση (μέσω της θύρας σύνδεσης USB συσκευών) σε οποιονδήποτε PictBridge συμβατό εκτυπωτή Επικοινωνία με PC και GPIB έλεγχος μέσω της θύρας σύνδεσης USB συσκευών Απεικόνιση μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης Ρύθμιση και αποθήκευση κυματομορφών Διατίθεται με το P2220 Probe με επιλογές απόσβεσης 1Χ/10Χ. 3

5 Χειριστήρια βασικού ελέγχου Ο TDS2002B παρέχει χειριστήρια που τροποποιούν καθένα ξεχωριστά τα στοιχεία της απεικονιζόμενης κυματομορφής. Σε αυτήν την παράγραφο θα γίνει συνοπτική περιγραφή των ομάδων των χειριστηρίων βασικού ελέγχου που βρίσκονται στην εμπρός όψη του παλμογράφου: Χειριστήρια για την κάθετη συνιστώσα (VERTICAL controls) Χειριστήρια για την οριζόντια συνιστώσα (HORIZONTAL controls) Χειριστήρια για τον σκανδαλισμό (TRIGGER controls) Χειριστήρια λειτουργιών (MENUS function controls) Χρησιμοποιείστε τα VERTICAL controls για να ρυθμίσετε η να τροποποιήσετε την κατακόρυφη κλίμακα, θέση, σύζευξη εισόδου και bandwidth της κυματομορφής. Αυτά τα χειριστήρια είναι αναγκαία για να ρυθμίσετε, τοποθετήσετε και συνδυάσετε ή τροποποιήσετε μία ευρεία κλίμακα σημάτων έτσι ώστε να επιτύχετε την καλύτερη απεικόνισή τους στην οθόνη του παλμογράφου. Χρησιμοποιείστε τα HORIZONTAL controls για να ρυθμίσετε την οριζόντια δειγματοληψία (acquisition) και απεικόνιση μίας κυματομορφής. Αυτά τα χειριστήρια είναι αναγκαία για να ρυθμίσετε την κλίμακα και τη θέση του άξονα του χρόνου ή της συχνότητας σε μία ευρεία κλίμακα σημάτων. Χρησιμοποιείστε τα TRIGGER controls για να ορίσετε τις συνθήκες σκανδαλισμού. Τα TRIGGER controls σας επιτρέπουν να θέσετε τις συνθήκες κατωφλίου σκανδαλισμού σε μία καταγραφή (acquisition) και να ορίσετε το χρόνο αποφυγής καταγραφής (holdoff time) στο σκανδαλισμό. Χρησιμοποιείστε τα Menu Function Controls στην εμπρός πάνω όψη του παλμογράφου για να πραγματοποιήσετε πλήθος λειτουργιών, όπως η αποθήκευση και η ανάκληση ρυθμίσεων και κυματομορφών, η λήψη αυτοματοποιημένων μετρήσεων, και η τροποποίηση των ρυθμίσεων λήψης. Περιοχή απεικόνισης Εκτός από την απεικόνιση κυματομορφών, η οθόνη έχει τη δυνατότητα να παρέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με την κυματομορφή και τις ρυθμίσεις ελέγχου του παλμογράφου. 4

6 Εικόνα 2: Η οθόνη του εργαστηριακού παλμογράφου 1. Το εικονίδιο δείχνει τον τρόπο δειγματοληψίας (acquisition mode) mode Sample Peak detect mode mode Average 2. H κατάσταση σκανδαλισμού δείχνει τα ακόλουθα: Ο παλμογράφος δειγματοληπτεί δεδομένα προ σκανδαλισμού. Όλα τα προ σκανδαλισμού δεδομένα έχουν δειγματοληπτηθεί και ο παλμογράφος είναι έτοιμος να δεχθεί σήμα σκανδαλισμού. Ο παλμογράφος έχει δεχθεί σήμα σκανδαλισμού και δειγματοληπτεί τα μετά σκανδαλισμού δεδομένα. Ο παλμογράφος έχει σταματήσει να δειγματοληπτεί τα δεδομένα της κυματομορφής. Ο παλμογράφος έχει ολοκληρώσει μία απλή ακολουθία δειγματοληψίας. 5

7 Ο παλμογράφος βρίσκεται σε auto mode και δειγματοληπτεί κυματομορφές απουσία σημάτων σκανδαλισμού. Ο παλμογράφος δειγματοληπτεί και απεικονίζει δεδομένα κυματομορφής συνεχώς σε scan mode. 3. Ο δείκτης καταδεικνύει την οριζόντια θέση σκανδαλισμού. Περιστρέψτε το HORIZONTAL POSITION για να ρυθμίσετε τη θέση του δείκτη. 4. Η ένδειξη εμφανίζει το χρόνο του κάθετου άξονα συντεταγμένων. Ο χρόνος στο σημείο σκανδαλισμού είναι μηδέν. 5. Ο δείκτης καταδεικνύει το επίπεδο του σκανδαλισμού. 6. Οι δείκτες αυτοί καταδεικνύουν τα επίπεδα αναφοράς (γείωσης) των απεικονιζόμενων κυματομορφών. Εάν δεν υπάρχει δείκτης, το κανάλι δεν απεικονίζεται. 7. Ένα εικονίδιο βέλους καταδεικνύει ότι η κυματομορφή είναι ανεστραμμένη. 8. Οι ενδείξεις εμφανίζουν τις τιμές τις κατακόρυφης κλίμακας των καναλιών. 9. Ένα B w εικονίδιο καταδεικνύει ότι το κανάλι είναι περιορισμένου έυρους. 10. Η ένδειξη εμφανίζει τη ρύθμιση της κύριας βάσης χρόνου. 11. Η ένδειξη εμφανίζει τη ρύθμιση της παραθυρικής βάσης χρόνου, εάν χρησιμοποιείται. 12. Η ένδειξη εμφανίζει την πηγή σκανδαλισμού. 13. Το εικονίδιο εμφανίζει τον επιλεγμένο τύπο σκανδαλισμού ως ακολούθως: Edge trigger για την θετική ακμή. Edge trigger για την αρνητική ακμή. Video trigger for line sync. Video trigger for field sync. Pulse width trigger, θετική πολικότητα. 6

8 Pulse width trigger, αρνητική πολικότητα. 14. Η ένδειξη εμφανίζει το επίπεδο του σκανδαλισμού. 15. Στη συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης εμφανίζονται χρήσιμα μηνύματα. Κάποια από τα μηνύματα εμφανίζονται μόνο για τρία δευτερόλεπτα. Εάν ανακαλέσετε μία αποθηκευμένη κυμματομορφή, η ένδειξη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την κυματομορφή, όπως: RefA 1.00V 500μs. 16. Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. 17. Η ένδειξη εμφανίζει τη συχνότητα σκανδαλισμού. Περιοχή μηνυμάτων Ο παλμογράφος απεικονίζει μία περιοχή μηνυμάτων (το αντικείμενο 15 στην παραπάνω λίστα) στο κάτω μέρος της οθόνης και παρέχει τους ακόλουθους τύπους χρήσιμων πληροφοριών: Οδηγίες πρόσβασης σε άλλο μενού, όπως για π.χ. αυτό που εμφανίζεται όταν πατάτε το κουμπί TRIG MENU: For TRIGGER HOLDOFF, go to HORIZONTAL MENU Υποδείξεις του τι μπορεί να θέλετε να κάνετε αμέσως μετά, όπως για π.χ. όταν πατάτε το κουμπί MEASURE: Push an option button to change its measurement Πληροφορίες σχετικά με μία λειτουργία που εκτέλεσε ο παλμογράφος, όπως για π.χ. όταν πατάτε το κουμπί DEFAULT SETUP: Default setup recalled Πληροφορίες σχετικά με την κυματομορφή, όπως για π.χ. όταν πατάτε το κουμπί AUTOSET: Square wave or pulse detected on CH1 7

9 Μετρήσεις με τον Tektronix TDS2002B *** Σημείωση: Οι επιλογές / ρυθμίσεις επί της οθόνης του παλμογράφου εκτελούνται χρησιμοποιώντας είτε τα χειριστήρια της εμπρός όψης (περιγράφονται συνοπτικά στην προηγούμενη παράγραφο) είτε τα πέντε κουμπιά που βρίσκονται επί της δεξιάς πλευράς της οθόνης (βλπ. side-screen menu buttons στο σχήμα 1). Τα τελευταία δεν έχουν σταθερή σήμανση. Με το πάτημά τους εκτελούν κάθε φορά τη λειτουργία (option) που εικονίζεται ακριβώς δίπλα τους στην οθόνη και για αυτό καλούνται και option buttons. Για την καλύτερη κατανόηση των ρυθμίσεων που ακολουθούν, ας εννοηθεί η σύμβαση όποτε εμφανίζεται όνομα χειριστηρίου με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα να αναφέρεται σε χειριστήριο της εμπρός όψης του παλμογράφου και όποτε εμφανίζεται με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα μικρά, να αναφέρεται σε κάποιο από τα option buttons. Ο TDS2002B παρέχει τη δυνατότητα μετρήσεων των στοιχείων μιας κυμματομορφής με τέσσερις (4) τρόπους: Α. χρησιμοποιώντας τις διαιρέσεις του πλέγματος Αυτή η κλασσική μέθοδος σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μία γρήγορη, εποπτική εκτίμηση ενός παράγοντα της υπό μέτρηση κυματομορφής. Για παράδειγμα, έστω ότι παρατηρείτε το πλάτος μίας κυματομορφής και εκτιμάτε ότι είναι λίγο πάνω από 100mV. Μπορείτε να κάνετε απλές μετρήσεις μετρώντας τις μεγάλες και μικρές διαιρέσεις του πλέγματος που εμπεριέχονται του πλάτους της κυματομορφής και πολλαπλασιάζοντας με την ένδειξη της κλίμακας. Για παράδειγμα, εάν μετρήσατε πέντε μεγάλες κάθετες διαιρέσεις του πλέγματος ανάμεσα στις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές μιας κυματομορφής και ξέρατε ότι είχατε κλίμακα 100mV/διαίρεση (DIV), τότε θα μπορούσατε να υπολογίσετε το peak-to-peak δυναμικό ως εξής: 5 διαιρέσεις x 100 mv/διαίρεση = 500 mv Β. χρησιμοποιώντας το Autoset. Για τη γρήγορη απεικόνιση ενός σήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Πατήστε το κουμπί CH 1 MENU. 2. Πατήστε Probe / Voltage και στην συνέχεια πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής Attenuation θέσατε τη σχετική ένδειξη στην τιμή 10X. 3. Θέσατε τον επιλογέα στο P2220 probe στην επιλογή 10X. 8

10 4. Συνδέστε την άκρη του probe του καναλιού 1 στο σήμα που επιθυμείται να μετρήσετε. Συνδέστε τον ακροδέκτη της γείωσης του probe στη γείωση του κυκλώματός σας. 5. Πατήστε το κουμπί AUTOSET. Ο παλμογράφος ρυθμίζει τα χειριστήρια σκανδαλισμού, κάθετης και οριζόντιας συνιστώσας αυτόματα. Στη συνέχεια εάν επιθυμείτε να βελτιώσετε την απεικόνιση της κυματομορφής, μπορείτε να χειριστείτε οι ίδιοι τα αντίστοιχα χειριστήρια. Ο παλμογράφος εμφανίζει αυτόματα σχετικές μετρήσεις στην οθόνη, δίπλα στην περιοχή της κυματομορφής, βασισμένος στον τύπο του σήματος που ανίχνευσε. Γ. χρησιμοποιώντας το Measure Menu για τη λήψη αυτοματοποιημένων μετρήσεων. Ο παλμογράφος μπορεί αυτόματα να λάβει μετρήσεις των περισσότερων απεικονιζόμενων σημάτων. *** Σημείωση: Ερωτηματικό (?) στην ένδειξη Value δηλώνει πως το σήμα είναι εκτός της περιοχής μέτρησης. Ρυθμίστε το κουμπί χειρισμού VOLTS/DIV του συγκεκριμένου καναλιού για να μειώσετε την κλίμακα / ευαισθησία ή αλλάξτε τη ρύθμιση SEC/DIV. Για να μετρήσετε (για π.χ.) τη συχνότητα του σήματος, την περίοδο, το πλάτος peak-to-peak, το rise time και το εύρος θετικού παλμού, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Πατήστε το κουμπί MEASURE για να δείτε το Menu ρυθμίσεων των μετρήσεων. 2. Πατήστε το πρώτο (από πάνω) κουμπί επιλογής. Έτσι εμφανίζεται το μενού της Μέτρησης Πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής Type θέσατε τη σχετική ένδειξη στην τιμή Freq. Η ένδειξη Value εμφανίζει τη μέτρηση η οποία ενημερώνεται αυτόματα. 4. Πατήστε το κουμπί επιλογής Back. 5. Πατήστε το δεύτερο (από πάνω) κουμπί επιλογής. Έτσι εμφανίζεται το μενού της Μέτρησης 2. 9

11 6. Πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής Type θέσατε τη σχετική ένδειξη στην τιμή Period. Η ένδειξη Value εμφανίζει τη μέτρηση η οποία ενημερώνεται αυτόματα. 7. Πατήστε το κουμπί επιλογής Back. 8. Πατήστε το μεσαίο κουμπί επιλογής. Έτσι εμφανίζεται το μενού της Μέτρησης Πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής Type θέσατε τη σχετική ένδειξη στην τιμή Pk-Pk. Η ένδειξη Value εμφανίζει τη μέτρηση η οποία ενημερώνεται αυτόματα. 10. Πατήστε το κουμπί επιλογής Back. 11. Πατήστε το δεύτερο από κάτω κουμπί επιλογής. Έτσι εμφανίζεται το μενού της Μέτρησης Πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής Type θέσατε τη σχετική ένδειξη στην τιμή Rise Time. Η ένδειξη Value εμφανίζει τη μέτρηση η οποία ενημερώνεται αυτόματα. 13. Πατήστε το κουμπί επιλογής Back. 14. Πατήστε το πρώτο από κάτω κουμπί επιλογής. Έτσι εμφανίζεται το μενού της Μέτρησης Πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής Type θέσατε τη σχετική ένδειξη στην τιμή Pos Width. Η ένδειξη Value εμφανίζει τη μέτρηση η οποία ενημερώνεται αυτόματα. 16. Πατήστε το κουμπί επιλογής Back. Δ. χρησιμοποιώντας «δρομείς» Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δρομείς για να πάρετε γρήγορες μετρήσεις χρόνου και πλάτους σε μία κυματομορφή. Για παράδειγμα, αν αναλύοντας μία τετραγωνική κυματομορφή επιθυμείτε να γνωρίζετε το εύρος ενός παλμού, ακολουθείστε τα εξής βήματα (δείτε επίσης το δεξί μέρος της παρακάτω εικόνας): 1. Πατήστε το κουμπί CURSOR για να δείτε το μενού ρυθμίσεων των δρομέων. 2. Πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής Type θέσατε τη σχετική ένδειξη στην τιμή Time. 10

12 3. Πατώντας επαναληπτικά το κουμπί επιλογής Source θέσατε τη σχετική ένδειξη στην τιμή CH1. 4. Πατήστε το κουμπί επιλογής Cursor Περιστρέψτε το multipurpose knob ώστε να θέσετε τον δρομέα 1 στην ανερχόμενη ακμή του παλμού. 6. Πατήστε το κουμπί επιλογής Cursor Περιστρέψτε πάλι το multipurpose knob ώστε να θέσετε τον δρομέα 2 στην κατερχόμενη ακμή του παλμού. Μπορείτε τώρα να δείτε τις ακόλουθες μετρήσεις στο μενού των δρομέων: Το χρόνο στον Δρομέα 1, σε σχέση με το σκανδαλισμό. Το χρόνο στον Δρομέα 2, σε σχέση με το σκανδαλισμό. Το χρόνο Δ, που είναι η μέτρηση του εύρους του παλμού. *** Σημειώστε ότι η μέτρηση εύρους θετικού παλμού είναι διαθέσιμη σαν αυτοματοποιημένη μέτρηση και από το μενού των μετρήσεων. Εικόνα 3: Μέτρηση του θετικού παλμού τετραγωνικής κυματομορφής χρησιμοποιώντας το μενού των δρομένων. 11

13 Πρακτικές ορθού χειρισμού Η τήρηση των παρακάτω πρακτικών είναι αναγκαία για το σωστό χειρισμό του παλμογράφου που θα σας επιτρέψει τη λήψη αξιόπιστων μετρήσεων, χωρίς προβλήματα: 1. Συνδέστε και αποσυνδέστε με προσοχή. Συνδέστε την έξοδο του probe στη συσκευή μέτρησης πριν να συνδέσετε το probe στο κύκλωμά σας. Συνδέστε τον ακροδέκτη της γείωσης στο κύκλωμα σας πριν να συνδέσετε την είσοδο του probe. Αποσυνδέστε την είσοδο του probe και τον ακροδέκτη της γείωσης από το κύκλωμα σας πριν να αποσυνδέσετε το probe από τη συσκευή μέτρησης. 2. «Καθαρή» εκκίνηση του παλμογράφου. O TDS2002B σε κάθε εκκίνησή του ανακαλεί τις τελευταίες ρυθμίσεις που έγιναν στην προηγούμενη λειτουργία του. Για εκκίνηση του παλμογράφου με τις τυπικές του ρυθμίσεις πατήστε το κουμπί DEFAULT SETUP μετά την αρχικοποίησή του. Βιβλιογραφία [1] TDS1000B and TDS2000B Series Oscilloscopes Operator Training Kit Manual , [2] TDS1000B and TDS2000B Series Digital Storage Oscilloscope User Manual, Revision C, 12

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ LUYANG YB43280 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Τα παρακάτω σύμβολα είναι πιθανόν να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή. Η σημασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Εμμανουήλ Πουλάκης Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Ηράκλειο Ιανουάριος 2015 Έκδοση 1η Ηράκλειο, Ιανουάριος 2015 ISBN 978-960-93-6760-8 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία Blue&Me-TomTom 1. Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία λαμβά- νεται Τι περι- στη συσκευ ασία a Blue&Me-TomTom A C B D A Κουμπί On/Off B Μικρόφωνο C Ηχείο D Υποδοχή για κάρτα μνήμης (micro SD) b Καλώδιο USB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών OrCAD - PSPICE Το Αναλογικό Περιβάλλον Σχεδίασης και Προσομοίωσης Κυκλωμάτων Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 3. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ DJ 4SET... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 3. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ DJ 4SET... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 3. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ DJ 4SET... 4 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 4.1. Εγκατάσταση οδηγών και λογισμικού... 5 4.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3.1. Εγκατάσταση οδηγών και λογισμικού... 4 3.1.1. Εγκατάσταση σε Windows 7 / Vista... 5 3.1.2. Εγκατάσταση σε Windows

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series. Οδηγίες χρήσης

Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series Οδηγίες χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές

Διαβάστε περισσότερα

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Καλωσορίσατε Πίνακας Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιωάννης Δημητρίου. Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιωάννης Δημητρίου. Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενσωματωμένου συστήματος απεικόνισης μηνυμάτων στην αρχιτεκτονική Arduino με δυναμική υποστήριξη ιστοχώρου διαχείρισης Design and construction of an embedded

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χειριστή. 3M CleanTrace NGi Λουμινόμετρο και Σταθμός Σύνδεσης

Εγχειρίδιο Χειριστή. 3M CleanTrace NGi Λουμινόμετρο και Σταθμός Σύνδεσης Εγχειρίδιο Χειριστή 3M CleanTrace NGi Λουμινόμετρο και Σταθμός Σύνδεσης Εγχειρίδιο Χρήστη = 3M CleanTrace NGi Λουμινόμετρο και Σταθμός Σύνδεσης Ευρετήριο 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 1.01 Πώς λειτουργεί ο μετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Xtension Recorder Universal Adapter 2.0 Quick Reference Guide Comvurgent www.comvurgent.com This guide is Copyright,c Comvurgent Limited 2006

Xtension Recorder Universal Adapter 2.0 Quick Reference Guide Comvurgent www.comvurgent.com This guide is Copyright,c Comvurgent Limited 2006 Xtension Recorder Universal Adapter 2.0 Quick Reference Guide Comvurgent www.comvurgent.com This guide is Copyright,c Comvurgent Limited 2006 Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα: Μatelcom Tel: 210 6451278 www.matelcom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation System Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Πίνακας περιεχομένων 1 Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας... 5 2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες. Πως λειτουργεί

Βασικές πληροφορίες. Πως λειτουργεί Οδηγίες χρήσης Βασικές πληροφορίες Κατ αρχήν σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το CobraMarine MC600Ci ή MC600Cx. Aν χρησιµοποιήσετε σωστά αυτή τη συσκευή θα σας προσφέρει πολλά χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GR Συγχαρητήρια Με την επιλογή σας να αγοράσετε το VDO Z2 PC-Link έχετε στα χέρια σας ένα υψηλής ποιότητας υπολογιστή για το ποδήλατό σας. Προκειμένου να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων 7 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων κάθε ορόφου, φιλοξενείται στην σφαίρα τιτανίου στο κέντρο της εξαγωνικής δομής και ποντίζεται

Διαβάστε περισσότερα