Προχωρημένα Θέματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών (2) Αγγελική Αλεξίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προχωρημένα Θέματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών (2) Αγγελική Αλεξίου"

Transcript

1 Προχωρημένα Θέματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών (2) Αγγελική Αλεξίου 1

2 Diversity (Ποικιλότητα) 2

3 Non-Coherent Detection (Ασύμφωνη ανίχνευση) Θεωρούμε το πρόβλημα ασύμφωνης ανίχνευσης (ανίχνευση χωρίς πληροφορία για το κανάλι) στην περίπτωση καναλιού Rayleigh Fading Διαμόρφωση BPSK Οποιαδήποτε διαμόρφωση φάσης είναι προβληματική, ακόμα και όταν δεν υπάρχει θόρυβος μια και η φάση του λαμβανόμενου σήματος y[m] είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο [0,2π], ανεξάρτητα από το αν εκπέμπεται το α ή το α. Αλλά και το πλάτος του y[m] είναι ανεξάρτητο του εκπεμπόμενου συμβόλου. 3

4 Non-Coherent Detection (Ασύμφωνη ανίχνευση) (2) Κατά συνέπεια, απαιτείται διαμόρφωση τύπου θέσης παλμού ή κάποιου είδους κωδικοποίηση μεταξύ των συμβόλων. Έστω ότι χρησιμοποιούνται το ακόλουθο σχήμα ορθογώνιας διαμόρφωσης x α =[α 0] Τ x β =[0 α] Τ 4

5 Non-Coherent Detection (Ασύμφωνη ανίχνευση) (3) Το πρόβλημα ανίχνευσης του συμβόλου, δεδομένου του λαμβανόμενου σήματος y=[y(0) y(1)] T, ισοδυναμεί με ένα απλό πρόβλημα hypothesis testing που βασίζεται στον κανόνα μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum likelihood, ML) Λ(y) 0 Λ(y)<0 μεταδόθηκε το x α μεταδόθηκε το x β όπου Λ(y)=ln{f(y x α )/f(y x b )} ονομάζεται log-likelihood ratio. και f η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. 5

6 Non-Coherent Detection (Ασύμφωνη ανίχνευση) (4) Ας υποθέσουμε (χ.β.τ.γ.) ότι έχει μεταδοθεί το x α. Τότε τα λαμβανόμενα σήματα y[0] και y[1] είναι ανεξάρτητα και ακολουθούν την κανονική κατανομή (Circular Complex Gaussian distribution) με μέση τιμή 0 και διασπορά α 2 +Ν ο και Ν ο αντίστοιχα y[0] Ν(0, α 2 +Ν ο ) y[1] Ν(0,Ν ο ) 6

7 Non-Coherent Detection (Ασύμφωνη ανίχνευση) (5) Ο λόγος λογαριθμο-πιθανοφάνειας (log-likelihood ratio) είναι Λ(y)={ y[0] 2 - y[1] 2 } α 2 /{(α 2 +Ν ο ) Ν ο } συνεπώς ο βέλτιστος κανόνας είναι και y[0] 2 - y[1] 2 0, σημαίνει ότι μεταδόθηκε το x α y[0] 2 - y[1] 2 <0, σημαίνει ότι μεταδόθηκε το x β δεν χρησιμοποιεί τη φάση του λαμβανόμενου σήματος (ανιχνευτής ενέργειας ή τετραγωνικού νόμου) δεν εξαρτάται από τον τρόπο συσχετισμού των h[0], h[1] γεωμετρικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο ανιχνευτής προβάλει τo y στα διανύσματα x α και x β και συγκρίνει τις ενέργειες των προβολών. 7

8 Non-Coherent Detection (Ασύμφωνη ανίχνευση) (6) Τα y[0] 2 και y[1] 2 ακολουθούν την εκθετική κατανομή με μέση τιμή α 2 +Ν ο και Ν ο αντίστοιχα. Η πιθανότητα σφάλματος μπορεί να υπολογιστεί p e =P{ y[1] 2 > y[0] 2 x α }=(2+α 2 /Ν ο ) -1 =1/[2(1+SNR)] SNR= α 2 /(2Ν ο ) Η πιθανότητα σφάλματος μειώνεται γραμμικά με το SNR. 8

9 Απόδοση καναλιού AWGN Θεωρούμε το πρόβλημα ανίχνευσης σε κανάλι AWGN χωρίς διαλείψεις Διαμόρφωση BPSK Στην περίπτωση αυτή η παράμετρος Re{y[m]} είναι μία επαρκής στατιστική τιμή (sufficient statistic). Η πιθανότητα σφάλματος είναι Η πιθανότητα σφάλματος μειώνεται εκθετικά με το SNR. 9

10 Απόδοση καναλιού AWGN (2) Σε σύγκριση με το πρόβλημα ανίχνευσης σε κανάλι AWGN χωρίς διαλείψεις, το πρόβλημα non-coherent detection διαφέρει στο ότι: οι απολαβές του καναλιού h[m] είναι τυχαίες και ο δέκτης δεν τις γνωρίζει. 10

11 Coherent Detection (Σύμφωνη ανίχνευση) Θεωρούμε το πρόβλημα σύμφωνης ανίχνευσης (ανίχνευση με πληροφορία για το κανάλι) στην περίπτωση καναλιού Rayleigh Fading (και διαμόρφωσης BPSK). Στην πράξη, ο δέκτης μπορεί να εκτιμήσει τις απολαβές του καναλιού (με κάποια ακρίβεια εκτίμησης) μέσω της αποστολής μίας γνωστής ακολουθίας (pilot, training sequence) ή με άλλες μεθόδους που δεν βασίζονται σε γνωστή ακολουθία αλλά σε άλλες ιδιότητες του μεταδιδόμενου σήματος (blind or semi-blind estimation) όπως ιδιότητες των συμβόλων που μεταδίδονται (constant modulus algorithm). 11

12 Coherent Detection (Σύμφωνη ανίχνευση) (2) Με γνωστές τις απολαβές του καναλιού, η σύμφωνη ανίχνευση της BPSK μπορεί να γίνει σύμβολο προς σύμβολο. Η ανίχνευση του συμβόλου μπορεί να γίνει με τρόπο παρόμοιο με την περίπτωση AWGN: βασιζόμενη στο πρόσημο της πραγματικής επαρκούς στατιστικής μεταβλητής (sufficient statistic) Re{(h/ h )*y}= h x+z z Ν(0,Ν ο /2) 12

13 Coherent Detection (Σύμφωνη ανίχνευση) (3) Η πιθανότητα σφάλματος εξαρτάται από το h SNR= α 2 /(Ν ο ) Υπολογίζουμε την αναμενόμενη τιμή της πιθανότητας σφάλματος ως προς h σε υψηλές τιμές του SNR. Η πιθανότητα σφάλματος μειώνεται γραμμικά με το SNR. 13

14 Rayleigh vs AWGN Υπάρχει διαφορά 3dB στο απαιτούμενο SNR μεταξύ coherent και non-coherent detection, ενώ για πιθανότητα σφάλματος 10-3 υπάρχει διαφορά 17dB μεταξύ της απόδοσης καναλιού AWGN και της σύμφωνης ανίχνευσης σε κανάλι Rayleigh 14

15 Τυπικό ενδεχόμενο σφάλματος Η ποσότητα h 2 SNR είναι το στιγμιαία λαμβανόμενο SNR. Η πιθανότητα σφάλματος εξαρτάται από το h, Όταν Όταν η πιθανότητα σφάλματος είναι πολύ μικρή. η πιθανότητα σφάλματος είναι υψηλή: Συνήθως τα ενδεχόμενα σφαλμάτων οφείλονται στις βαθιές διαλείψεις του καναλιού και όχι στις υψηλές τιμές θορύβου. Αντίθετα στο κανάλι AWGN η μόνη πηγή σφάλματος είναι ο θόρυβος. 15

16 BPSK, QPSK και 4-PAM Το σχήμα BPSK χρησιμοποιεί μόνο το κανάλι (φάση) I. Το κανάλι Q είναι περιττό. Το σχήμα QPSK μεταδίδει 2 bit ανά μιγαδικό σύμβολο. Για τη μετάδοση 2 bit, το σχήμα 4-PAM απαιτεί επιπλέον ισχύ μετάδοσης ίση με 4 db (για την ίδια πιθανότητα σφάλματος απαιτείται 2.5 φορές περισσότερη ενέργεια εκπομπής). Το σχήμα QPSK εκμεταλλεύεται καλύτερα τους διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας του καναλιού. Τα βέλτιστα σχήματα επικοινωνίας εκμεταλλεύονται όλους τους διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας των καναλιών. 16

17 Diversity (Ποικιλότητα) Η επικοινωνία μέσω ενός καναλιού με επίπεδες (ως προς τη συχνότητα) διαλείψεις μπορεί να έχει περιορισμένη επίδοση λόγω της σημαντικής πιθανότητας το κανάλι να έχει βαθιές διαλείψεις. Αν παρέχονται περισσότερες διαχωρίσιμες διαδρομές σημάτων οι οποίες παρουσιάζουν ανεξάρτητες μεταξύ τους διαλείψεις, τότε αυξάνεται η αξιοπιστία του καναλιού. Ποικιλότητα (diversity) μπορεί να επιτευχθεί στα μεγέθη του χρόνου, της συχνότητας και του χώρου. Σε κυψελωτά συστήματα μπορεί να αξιοποιηθεί και η μάκροποικιλότητα (macro-diversity) όταν το σήμα (σε ένα κινητό) μπορεί να ληφθεί από δύο σταθμούς βάσης. Το ζήτημα είναι η εκμετάλλευση της πρόσθετης ποικιλότητας με αποδοτικό τρόπο. 17

18 Time Diversity Interleaving (διεμπλοκή) Συνήθως ο χρόνος συμφωνίας του καναλιού είναι της τάξης των δεκάδων ή εκατοντάδων συμβόλων και κατά συνέπεια το κανάλι είναι συσχετισμένο κατά μήκος διαδοχικών συμβόλων. Για να εξασφαλίσουμε ότι διαδοχικά σύμβολα μεταδίδονται σε ανεξάρτητες απολαβές διαλείψεων χρησιμοποιείται διεμπλοκή (interleaving). 18

19 Interleaving Μεταδίδουμε κατά γραμμές 19

20 Interleaving (2) Λόγω διαλείψεων, κάποιες γραμμές χάνονται 20

21 Interleaving (3) Αποθηκεύουμε το μήνυμα κατά στήλες 21

22 Interleaving (4) Μεταδίδουμε το μήνυμα κατά γραμμές. Χάνονται πάλι κάποιες γραμμές, αλλά μπορούμε να τις ανακτήσουμε 22

23 Επαναληπτική κωδικοποίηση Έστω L σύμφωνες χρονικές περίοδοι, Επαναληπτική κωδικοποίηση: για κάθε όπου και 23

24 Πρόβλημα ανίχνευσης Γκαουσιανού διανύσματος Θεωρούμε σύμφωνη ανίχνευση του x l Διαμόρφωση BPSK Πρόκειται για ένα πρόβλημα ανίχνευσης Γκαουσιανού διανύσματος Το βαθμωτό αυτό μέγεθος είναι μία επαρκής στατιστική τιμή. Το πρόβλημα ανάγεται σε βαθμωτό πρόβλημα ανίχνευσης με θόρυβο που ακολουθεί την κυκλική μιγαδική κανονική κατανομή Ν(0,Ν ο ) 24

25 Επαναληπτική κωδικοποίηση - Σύμφωνη ανίχνευση Στο δέκτη χρησιμοποιείται Maximum Ration Combining (MRC) που συνδυάζει τα λαμβανόμενα σήματα σε κάθε κλάδο με ένα συντελεστή στάθμισης ανάλογο με την ισχύ και στοιχίζει τις φάσεις ώστε να μεγιστοποιείται το SNR (Coherent Combining). Η πιθανότητα σφάλματος Όπου το μέτρο h 2 είναι το άθροισμα των μέτρων των μιγαδικών συνιστωσών h l και ακολουθεί κατανομή χ 2 με 2L βαθμούς ελευθερίας. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 25

26 Απόδοση πιθανότητα σφάλματος Η αύξηση του L μειώνει σημαντικά την πιθανότητα σφάλματος Η κλήση (slope) της πιθανότητας σφάλματος ως συνάρτηση του SNR είναι φθίνουσα συνάρτηση του L 26

27 Απόδοση πιθανότητα σφάλματος (2) Για μεγάλες τιμές του SNR(=1/ε) η πιθανότητα σφάλματος: Πιθανότητα βαθιάς διάλειψης: Η πιθανότητα σφάλματος μειώνεται με την L-οστή δύναμη του SNR που αντιστοιχεί σε κλήση L στη γραφική παράσταση της πιθανότητας σφάλματος (σε λογαριθμική κλίμακα). 27

28 Diversity Gain (Απολαβή Ποικιλότητας) Φυσική σημασία: Αφού η πιθανότητα να είναι κάθε συνιστώσα απολαβής του καναλιού h l 2 μικρή (βαθιά διάλειψη) -και συγκεκριμένα μικρότερη του 1/SNR- ισούται προσεγγιστικά με 1/SNR και οι απολαβές του καναλιού είναι ανεξάρτητες, η πιθανότητα να είναι η συνολική απολαβή μικρή είναι της τάξης του 1/SNR L p e To L ονομάζεται απολαβή ποικιλότητας (diversity gain) 28

29 Επαναληπτική κωδικοποίηση - σημασία Η επαναληπτική κωδικοποίηση αποδίδει πλήρη ποικιλότητα (full diversity), αλλά στέλνει μόνο ένα σύμβολο ανά L χρόνους. Δεν εκμεταλλεύεται πλήρως τους βαθμούς ελευθερίας του καναλιού αλλά απλώς επαναλαμβάνει το ίδιο σύμβολο. (αναλογία σύγκρισης: PAM και QAM) 29

30 Απολαβή κωδικοποίησης Με κώδικες πιο πολύπλοκους από την επαναληπτική κωδικοποίηση μπορούμε να επιτύχουμε εκτός από την απολαβή ποικιλότητας (diversity gain) και απολαβή κωδικοποίησης (coding gain). Για να ορίσουμε την έννοια της απολαβής κωδικοποίησης θα θεωρήσουμε το παράδειγμα ενός κώδικα περιστροφής. Κατ αντιστοιχία με τον επαναληπτικό κώδικα για L=2 που επαναλαμβάνει κάθε σύμβολο 2 φορές και δίνει απολαβή ποικιλότητας 2, ας θεωρήσουμε την εκπομπή 2 ανεξάρτητων συμβόλων BPSK που μεταδίδονται σε διάρκεια 2 συμβόλων. Αυτός ο τρόπος εκπομπής θα αξιοποιούσε τους διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας πιο αποδοτικά αλλά δεν θα έδινε απολαβή ποικιλότητας. 30

31 Παράδειγμα Κώδικας περιστροφής (L=2) x 1, x 2 είναι δύο σύμβολα του σχήματος BPSK πριν από την περιστρο Με δεδομένο ότι μεταδόθηκε το x A, η πιθανότητα σύγχυσης του x A με το x B μπορεί να υπολογιστεί από το ισοδύναμο πρόβλημα Gaussian Detection όπου d 1 και d 2 είναι οι αποστάσεις μεταξύ των κωδικών λέξεων στις δύο κατευθύνσεις. 31

32 Απόσταση γινομένου απόσταση τετραγωνικού γινομένου=δ ΑΒ ( ) 2 32

33 Απολαβή κωδικοποίησης (Coding Gain) min i {δ Αi }, (i=b, C, D): προσδιορίζει την απολαβή κωδικοποίησης (coding gain) Επιλέγουμε τη γωνία περιστροφής ώστε η απόσταση γινομένου, στη χείριστη περίπτωση, προς όλες τις άλλες κωδικές λέξεις να είναι μέγιστη: 33

34 Σύγκριση κώδικα περιστροφής και επαναληπτικής κωδικοποίησης Ο κώδικας περιστροφής αξιοποιεί καλύτερα τους βαθμούς ελευθερίας! 34

35 Antenna Diversity (Ποικιλότητα κεραιών) Λήψης Εκπομπής Λήψης & εκπομπής 35

36 Receive Diversity (Ποικιλότητα λήψης) Ίδιο πρόβλημα ανίχνευσης με αυτό της επαναληπτικής κωδικοποίησης αλλά με L κλάδους ποικιλότητας στο χώρο αντί για το χρόνο. Αν απέχουν αρκετά οι κεραίες, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι απολαβές του καναλιού είναι ανεξάρτητες Rayleigh μεταβλητές και τότε προκύπτει απολαβή ποικιλότητας L. 36

37 Receive Diversity (Ποικιλότητα λήψης) (2) Στην ποικιλότητα λήψης, καθώς αυξάνεται το L, υπάρχουν δύο είδη απολαβών: η απολαβή ποικιλότητας και η απολαβή ισχύος. Απολαβή ισχύος (array gain): με πολλές κεραίες λήψης και σύμφωνο συνδυασμό στο δέκτη η συνολική ισχύς αυξάνεται γραμμικά με το L. (Διπλασιασμός του L δίνει απολαβή ισχύος 3dB) Απολαβή ποικιλότητας (diversity gain): αν υπολογιστεί ο μέσος όρος σε πολλές ανεξάρτητες διαδρομές του σήματος, μειώνεται η πιθανότητα να είναι μικρή η συνολική απολαβή. Η απολαβή ποικιλότητας δίνεται από τον εκθέτη του SNR ενώ η απολαβή ισχύος επηρεάζει τη σταθερά που πολλαπλασιάζει το 1/SNR L στην έκφραση της πιθανότητας λάθους. 37

38 Receive Diversity (Ποικιλότητα λήψης) (3) Βέλτιστη λήψη δίνει το προσαρμοσμένο φιλτράρισμα (μορφοποίηση δέσμης λήψης-beamforming). Αν οι απολαβές του καναλιού είναι συσχετισμένες τότε καθώς αυξάνεται το L παίρνουμε μόνο απολαβή ισχύος χωρίς να έχουμε απολαβή ποικιλότητας. Ακόμα και όταν οι απολαβές του καναλιού είναι ανεξάρτητες, υπάρχει μία σχέση diminishing returns μεταξύ επίδοσης και αύξησης του L: λόγω του νόμου των μεγάλων αριθμών η απολαβή ποικιλότητας τείνει στη μονάδα. Η απολαβή ισχύος δεν υπόκειται σε τέτοιους περιορισμούς και αυξάνεται κατά 3 db όταν διπλασιάζεται ο αριθμός των κεραιών. 38

39 Transmit Diversity (Ποικιλότητα εκπομπής) Αν το κανάλι είναι γνωστό στον πομπό, αυτός αποστέλλει: μεγιστοποιεί το λαμβανόμενο SNR με την προσθήκη σημάτων ίδιας φάσης στο δέκτη (μορφοποίηση δέσμης εκπομπής-beamforming). Αναγωγή σε βαθμωτό κανάλι: όπως και στη μορφοποίηση δέσμης λήψης. Τι γίνεται αν το κανάλι δεν είναι γνωστό στον πομπό; 39

40 Space-Time Codes (κώδικες χώρου-χρόνου) Η ταυτόχρονη μετάδοση του ίδιου συμβόλου στις κεραίες δεν αποδίδει. Η χρήση των κεραιών κατ' αποκοπή (μία κάθε φορά) και η αποστολή του ίδιου συμβόλου σε κάθε κεραία μοιάζει με την επαναληπτική κωδικοποίηση. Γενικότερα, αν ενεργοποιούμε μία κεραία κάθε φορά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε κώδικα ποικιλότητας χρόνου. Οι κώδικες χώρου-χρόνου είναι σχεδιασμένοι ειδικά για την περίπτωση της ποικιλότητας εκπομπής. 40

41 Space-Time Block Codes (Alamouti) Υποθέτουμε ότι το σύστημα αποτελείται από 2 κεραίες εκπομπής και 1 κεραία λήψης με επίπεδες διαλείψεις (flat fading) και ότι το κανάλι παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια δύο συμβόλων: h 1 =h 1 [1]=h 1 [2], h 2 =h 2 [1]=h 2 [2] Σε δύο χρόνους συμβόλων εκπέμπονται δύο μιγαδικά σύμβολα x 1 [1]=u 1, x 2 [1]=u 2, x 1 [2]=-u 2 *, x 2 [2]=u 1 * τότε το λαμβανόμενο σήμα είναι 41

42 Space-Time Block Codes (Alamouti) (2) Οι στήλες του πίνακα είναι ορθογώνιες και κατά συνέπεια το πρόβλημα ανίχνευσης των συμβόλων αναλύεται σε δύο ξεχωριστά ορθογώνια βαθμωτά προβλήματα. 42

43 Space-Time Block Codes (Alamouti) (3) Με προβολή του y στις δύο στήλες του πίνακα H παίρνουμε την επαρκή στατιστική τιμή: Όπου τα w i (i=1,2) ακολουθούν κυκλική μιγαδική κανονική κατανομή και είναι ανεξάρτητα. 43

44 Space-Time Block Codes (Alamouti) (4) απολαβή ποικιλότητας για την ανίχνευση κάθε συμβόλου είναι ίση με 2 διπλάσιος ρυθμός συμβόλων σε σχέση με την επαναληπτική κωδικοποίηση αλλά με τη μισή ισχύ σε κάθε σύμβολο (υποθέτουμε ότι η συνολική εκπεμπόμενη ισχύς είναι σταθερή) 3dB απώλεια στο λαμβανόμενο SNR σε σχέση με τη μορφοποίηση δέσμης εκπομπής. 44

45 Space-Time Codes Σχεδίαση Κριτήριο της ορίζουσας Ένας κώδικας χώρου-χρόνου αποτελείται από ένα σύνολο πινάκων (LxN, L: αριθμός κεραιών, N: μήκος μπλοκ κώδικα) Για να έχουμε πλήρη ποικιλότητα (full diversity), οι κατά ζεύγος διαφορές πρέπει να είναι πλήρους βαθμού (full rank). Η απολαβή κωδικοποίησης καθορίζεται από τις ορίζουσες του Οι κώδικες ποικιλότητας χρόνου έχουν διαγώνιους πίνακες, οπότε η ορίζουσα ανάγεται σε αποστάσεις τετραγωνικών γινομένων. 45

46 Space-Time Block Codes - Alamouti Receiver Το σχήμα Alamouti έχει ιδιαίτερα απλή μορφή στο δέκτη. Ένας γραμμικός δέκτης επιτρέπει την ανίχνευση των δύο συμβόλων που στέλνονται από τις δύο κεραίες κατά τις δύο χρονικές στιγμές. Πρακτικά τα δύο σύμβολα μπορεί να θεωρηθούν ότι μεταδίδονται μέσα από δύο παράλληλα κανάλια που δεν προκαλούν παρεμβολές το ένα στο άλλο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ποικιλότητα τάξης 2. 46

47 2x2 Alamouti Το σχήμα Alamouti μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανάλι 2x2. Στην περίπτωση αυτή παρέχει ουσιαστικά δύο ανεξάρτητα σχήματα Alamouti 2x1. Πρακτικά τα δύο σύμβολα μπορεί να θεωρηθούν ότι μεταδίδονται μέσα από 4 παράλληλα κανάλια που δεν προκαλούν παρεμβολές το ένα στο άλλο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ποικιλότητα τάξης 4. 47

48 BER performance (SNR) 48

49 2x2 MIMO Βαθμοί ελευθερίας καναλιού: διάσταση του χώρου λαμβανομένων σημάτων Σε ένα κανάλι με L κεραίες εκπομπής και μία κεραία λήψης (multiple input single output - MISO) το λαμβανόμενο σήμα βρίσκεται στο μονοδιάστατο χώρο και οι βαθμοί ελευθερίας ανά σύμβολο είναι 1. Στην περίπτωση 2 κεραιών εκπομπής και μίας κεραίας λήψης το επαναληπτικό σχήμα αξιοποιεί μόνο το μισό βαθμό ελευθερίας ενώ το σχήμα Alamouti αξιοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας. 49

50 2x2 MIMO (2) Σε ένα κανάλι με μία κεραία εκπομπής και L κεραίες λήψης (single input multiple output - SIMO) το λαμβανόμενο σήμα βρίσκεται στον L- διάστατο διανυσματικό χώρο αλλά δεν παράγει όλο το χώρο! Αυτό συμβαίνει επειδή το λαμβανόμενο σήμα είναι y=hx+w και το σήμα που μας ενδιαφέρει hx βρίσκεται στο μονοδιάστατο χώρο! Συνεπώς οι βαθμοί ελευθερίας ανά σύμβολο είναι και στην περίπτωση αυτή ίσοι με 1. 50

51 2x2 MIMO (3) Σε ένα κανάλι 2x2 μπορεί να υπάρχουν (δυνητικά) 2 βαθμοί ελευθερίας ανά διάρκεια συμβόλου. y=h 1 x 1 +h 2 x 2 +w h i : το διάνυσμα απολαβών καναλιού από την κεραία εκπομπής i Αν τα διανύσματα h 1 και h 2 είναι γραμμικά ανεξάρτητα τότε η διάσταση του χώρου του λαμβανόμενου σήματος είναι 2. Υπάρχει ένας πρόσθετος βαθμός ελευθερίας (σε σχέση με το κανάλι 2x1) λόγω του χώρου. 51

52 Χωρική πολυπλεξία (Spatial Diversity) Το σχήμα Alamouti δεν αξιοποιεί πλήρως τους βαθμούς ελευθερίας του καναλιού Έστω το σχήμα σύμφωνα με το οποίο μεταδίδονται ανεξάρτητα μη κωδικοποιημένα σύμβολα από διαφορετικές κεραίες καθώς και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα συμβόλων. Spatial diversity: ανεξάρτητα ρεύματα δεδομένων πολυπλέκονται στο χώρο (V-BLAST) 52

53 Χωρική πολυπλεξία (Spatial Diversity) (2) Το σχήμα χωρικής πολυπλεξίας 2x2 δίνει απολαβή ποικιλότητας 2: αφού δεν γίνεται κωδικοποίηση κατά μήκος των κεραιών εκπομπής δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ποικιλότητα εκπομπής (Transmit Diversity) η ποικιλότητα οφείλεται αποκλειστικά στις κεραίες λήψης (Receive Diversity) Το σχήμα χωρικής πολυπλεξίας 2x2 δίνει απολαβή ποικιλότητας μικρότερη από το σχήμα Alamouti (2 vs 4) αλλά απολαβή κωδικοποίησης συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη. Αυτό συμβαίνει επειδή η πλήρης χρήση των χωρικών βαθμών ελευθερίας επιτρέπει πιο αποδοτική συμπύκνωση των bits. 53

54 Cooperative Diversity Οι διάφοροι χρήστες μπορούν να σχηματίσουν μια συστοιχία κατανεμημένων κεραιών ώστε καθένας τους να συμβάλει στην αύξηση της ποικιλότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατανεμημένες εκδοχές κωδικών χώρου-χρόνου. Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά: Οι χρήστες πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες, κάτι που καταναλώνει εύρος ζώνης. Η λειτουργία αυτή γίνεται συνήθως σε ημιαμφίδρομη κατάσταση (half-duplex mode). Μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα ευρείας εκπομπής του ασύρματου μέσου. 54

55 Frequency Diversity (Ποικιλότητα στη συχνότητα) Υποθέτουμε ότι η απόκριση του συχνοεπιλεκτικού καναλιού έχει πεπερασμένο αριθμό θυρίδων L. Τότε τα καθυστερημένα αντίγραφα του σήματος παρέχουν L κλάδους ποικιλότητας, με την προϋπόθεση ότι οι απολαβές του καναλιού h l είναι ανεξάρτητες. Από την ανάλυση των πολλών διαδρομών κερδίζουμε σε ποικιλότητα που επιτυγχάνεται μέσω της δυνατότητας διαχωρισμού των πολλών διαδρομών στο δέκτη. Αν αποστέλλεται ένα σύμβολο ανά L χρόνους, τότε επιτυγχάνεται πλήρης ποικιλότητα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι αποδοτικό (όπως στην επαναληπτική κωδικοποίηση). 55

56 Frequency Diversity (2) Πιο συχνή (από L) αποστολή συμβόλων μπορεί να επιφέρει διασυμβολική παρεμβολή (Inter-Symbol Interference ISI). Η πρόκληση είναι να αμβλύνουμε τη διασυμβολική παρεμβολή και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούμε την εγγενή ποικιλότητα του συχνοεπιλεκτικού καναλιού. 56

57 Frequency Diversity (3) Ισοστάθμιση στο πεδίο του χρόνου (π.χ. GSM) Φασματική εξάπλωση άμεσης ακολουθίας (π.χ. IS-95 CDMA) Ορθογωνική πολύπλεξη με διαίρεση συχνότητας OFDM (π.χ a/g) 57

58 ISI Equalization Έστω ότι μεταδίδεται μια ακολουθία μη κωδικοποιημένων ανεξάρτητων συμβόλων x[1], x[2],... Υποθέτουμε ότι οι θυρίδες του καναλιού δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια αυτών των συμβόλων και το λαμβανόμενο σήμα είναι Υποθέτουμε επίσης ότι οι θυρίδες του καναλιού είναι ανεξάρτητες και ταυτόνομες Rayleigh (με την ίδια διασπορά). Η διαδικασία εξαγωγής συμβόλων από το λαμβανόμενο σήμα λέγεται ισοστάθμιση (equalization) 58

59 Αναγωγή του προβλήματος ισοστάθμισης συχνοεπιλεκτικού καναλιού σε ισοδύναμο ποικιλότητας εκπομπής (MISO) 59

60 Αναγωγή σε ισοδύναμο πρόβλημα ποικιλότητας εκπομπής (MISO) Maximum Likelihood Detection Πίνακας του κώδικα χώρου-χρόνου για την ακολουθία εισόδου 60

61 Αναγωγή σε ισοδύναμο πρόβλημα ποικιλότητας εκπομπής (MISO) Maximum Likelihood Detection (2) Ο πίνακας διαφορών για δύο ακολουθίες, που διαφέρουν για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή m*, είναι πλήρους βαθμού. 61

62 Αναγωγή του προβλήματος ισοστάθμισης συχνοεπιλεκτικού καναλιού σε ισοδύναμο ποικιλότητας εκπομπής (MISO) (2) Η μη κωδικοποιημένη εκπομπή σε συνδυασμό με Maximum Likelihood detection επιτυγχάνει πλήρη ποικιλότητα στο σύμβολο x[n] χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις (τιμές του σήματος) μέχρι τη χρονική στιγμή N+L-1, δηλαδή με καθυστέρηση L-1 συμβόλων. 62

63 Αναγωγή του προβλήματος ισοστάθμισης συχνοεπιλεκτικού καναλιού σε ισοδύναμο ποικιλότητας εκπομπής (MISO) (3) Αν αντιστρέψουμε το μετασχηματισμό, δηλαδή μετατρέψουμε το κανάλι MISO σε συχνοεπιλεκτικό κανάλι με χρήση του κώδικα Τότε το σχήμα αυτό ονομάζεται ποικιλότητα καθυστέρησης (delay diversity). 63

64 Φασματική εξάπλωση άμεσης ακολουθίας Direct Sequence Spread Spectrum (DS-SS) Ο ρυθμός δεδομένων R (bits/s) είναι εν γένει πολύ χαμηλότερος από το ρυθμό chip (μεγάλη απολαβή επεξεργασίας - processing gain). Επειδή ο αριθμός chips ανά σύμβολο είναι συνήθως μεγάλος (spreading factor), η διασυμβολική παρεμβολή (ISI) δεν είναι μεγάλη και δεν απαιτείται ισοστάθμιση. Το processing gain συμβάλλει στο μετριασμό της παρεμβολής από άλλους χρήστες, η οποία εμφανίζεται ως τυχαίος θόρυβος. Τα συστήματα Spread Spectrum παρέχουν: ποικιλότητα συχνότητας, πολλαπλή πρόσβαση, προστασία από παρεμβολές, διασφάλιση ιδιωτικότητας. 64

65 Ποικιλότητα συχνότητας μέσω δέκτη Rake Για να εκμεταλλευτούμε την ποικιλότητα συχνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί δέκτης Rake Θεωρούμε μια απλουστευμένη περίπτωση (χωρίς κωδικοποίηση). Κάθε bit πληροφοριών εξαπλώνεται σε δύο ψευδοτυχαίες ακολουθίες x A και x B, μήκους n chips. Το κανάλι θεωρείται γνωστό στο δέκτη. Το πρόβλημα ανάγεται σε αυτό δυαδικής ανίχνευσης με επαρκείς στατιστικές τιμές τις προβολές του λαμβανόμενου σήματος στη Προχωρημένα συνέλιξη θέματα ασυρμάτων καναλιού-σήματος. επικοινωνιών Α. Αλεξίου 65

66 Ποικιλότητα συχνότητας μέσω δέκτη Rake (2) Ο δέκτης Rake υπολογίζει το εσωτερικό γινόμενο του λαμβανόμενου σήματος με τις ολισθημένες εκδοχές των πιθανών εκπεμπόμενων ακολουθιών. Κάθε τέτοιο γινόμενο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ανάλογο των απολαβών θυρίδας του καναλιού (με τις κατάλληλες καθυστερήσεις) και αθροίζεται. Η διαδρομή του σήματος που αντιστοιχεί σε κάθε καθυστέρηση ονομάζεται Rake Finger. 66

67 Ποικιλότητα συχνότητας μέσω δέκτη Rake (3) Στην πράξη το κανάλι δεν είναι γνωστό στο δέκτη αλλά απαιτείται εκτίμηση του καναλιού, πχ pilot-based. Λόγω περιορισμών πολυπλοκότητας, ο αριθμός των Rake fingers είναι μικρότερος από το αριθμό των taps του καναλιού (L). Τότε χρησιμοποιείται μηχανισμός που επιλέγει τις ισχυρότερες θυρίδες καναλιού για ανάθεση στον περιορισμένο αριθμό Rake fingers. 67

Προχωρημένα Θέματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών (3) Αγγελική Αλεξίου

Προχωρημένα Θέματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών (3) Αγγελική Αλεξίου Προχωρημένα Θέματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών (3) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Capacity (Χωρητικότητα) 2 Θεωρία πληροφορίας Μέχρι τώρα εξετάζαμε μόνο συγκεκριμένα σχήματα επικοινωνίας. Η θεωρία πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Χώρου-Χρόνου. Χρόνου

Κωδικοποίηση Χώρου-Χρόνου. Χρόνου Κωδικοποίηση Χώρου-Χρόνου Χρόνου Μέρος Ι: Σχήμα Alamouti Ομάδα Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μ/Υ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Καραγιαννίδης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των Στατιστικών Πολυκαναλικών Επικοινωνιών

Επισκόπηση των Στατιστικών Πολυκαναλικών Επικοινωνιών Επισκόπηση των Στατιστικών Πολυκαναλικών Επικοινωνιών Φυσικός (Bsc), Ραδιοηλεκτρολόγος (Msc, PhD) Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών, Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Πολλαπλές Κεραίες και Επικοινωνίες Χώρου - Χρόνου Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ (Diversity Receivers) Alexandros-Apostolos A. Boulogeorgos e-mail: ampoulog@auth.gr WCS GROUP, EE Dept, AUTH ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ Η ισχύς σε κάθε όδευση παρουσιάζει διακυμάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope)

Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope) Διαμόρφωση ολίσθησης φάσης (Phase Shift Keying-PSK) Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope) Ίση Ενέργεια συμβόλων 1 Binary Phase Shift keying (BPSK) BPSK 2 Quaternary Phase Shift Keying (QPSK) 3 Αστερισμός-Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Μετάδοση Βασικές έννοιες Διαμόρφωση ορισμός είδη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI M-κά συστήματα διαμόρφωσης: Μ-PSK, M-FSK, M-QAM, DPSK + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Βέλτιστος Δέκτης

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Βέλτιστος Δέκτης Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστος Δέκτης Σύνδεση με τα Προηγούμενα Επειδή το πραγματικό κανάλι είναι αναλογικό, κατά τη διαβίβαση ψηφιακής πληροφορίας, αντιστοιχίζουμε τα σύμβολα σε αναλογικές κυματομορφές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Πιθανότητα Σφάλματος για Δυαδική Διαμόρφωση

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Πιθανότητα Σφάλματος για Δυαδική Διαμόρφωση Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Πιθανότητα Σφάλματος για Δυαδική Διαμόρφωση Σύνδεση με τα Προηγούμενα Σχεδιάστηκε ο βέλτιστος δέκτης για κανάλι AWGN Επειδή πάντοτε υπάρχει ο θόρυβος, ακόμη κι ο βέλτιστος δέκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εργαστήριο 8 ο. Αποδιαμόρφωση PAM-PPM με προσαρμοσμένα φίλτρα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εργαστήριο 8 ο. Αποδιαμόρφωση PAM-PPM με προσαρμοσμένα φίλτρα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εργαστήριο 8 ο Αποδιαμόρφωση PAM-PPM με προσαρμοσμένα φίλτρα Βασική Θεωρία Σε ένα σύστημα μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Πολλαπλές Κεραίες και Επικοινωνίες Χώρου - Χρόνου Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας Φυλλάδιο 13 Δ. Τουμπακάρης 30 Μαΐου 2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια Παράδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 5: Μαθιόπουλος Παναγιώτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιγραφή ενότητας Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα ψηφιακών επικοινωνιών, Κριτήρια Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 10: Ψηφιακή Μετάδοση Βασικής Ζώνης Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των πινάκων αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 8 ο : Προσαρμοσμένα Φίλτρα Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Πολυπλεξία και Διασπορά Φάσματος 2 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος έγκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Ψηφιακές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Παναγιώτης Μαθιόπουλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή (1) Οι Ψηφιακές Επικοινωνίες (Digital Communications) καλύπτουν σήμερα το

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι σχεδίασης παλμών (Μορφοποίηση παλμών)

Παράμετροι σχεδίασης παλμών (Μορφοποίηση παλμών) Παράμετροι σχεδίασης παλμών (Μορφοποίηση παλμών) Κύριοι παράμετροι στη σχεδίαση παλμών είναι (στο πεδίο συχνοτήτων): Η Συχνότητα του 1ου μηδενισμού (θέλουμε μικρό BW). H ελάχιστη απόσβεση των πλαγίων λοβών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Τεχνικές Ισοστάθμισης Διαύλου Βασικές αρχές Ισοστάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI FSK, MSK Πυκνότητα φάσματος ισχύος βασικής ζώνης + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή στην ασύρματη διάδοση Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 5 ο : Προσαρμοσμένα Φίλτρα Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη Διάδοση. Διάρθρωση μαθήματος. Ασύρματη διάδοση (1/2)

Ασύρματη Διάδοση. Διάρθρωση μαθήματος. Ασύρματη διάδοση (1/2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη Διάδοση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Εισαγωγή στην ασύρματη διάδοση Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» FEASIBILITY STUDY AND LAB MEASUREMENTS OF A CELLULAR TELECOMMUNICATIONS TRANSCEIVER Δεσπότης Χρήστος Δάλατζης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Ενότητα 6: Πολλαπλές Κεραίες και Επικοινωνίες Χώρου Χρόνου Καθ. Κώστας Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Η εξοικείωση του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Δισδιάστατες Κυματομορφές Σήματος

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Δισδιάστατες Κυματομορφές Σήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Δισδιάστατες Κυματομορφές Σήματος Εισαγωγή Στα προηγούμενα μελετήσαμε τη διαμόρφωση PAM δυαδικό και Μ-αδικό, βασικής ζώνης και ζωνοπερατό Σε κάθε περίπτωση προέκυπταν μονοδιάστατες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Προσομοίωση n πομπού για ασύρματη πρόσβαση ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μελέτη και Προσομοίωση n πομπού για ασύρματη πρόσβαση ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μελέτη και Προσομοίωση 802.11n πομπού για ασύρματη πρόσβαση ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A) Προσομοίωση του φάσματος του καναλιού του προτύπου για να φανεί

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη υλοποίησης τεχνικών κατανεμημένου προσανατολισμού σε πραγματικές συνθήκες

Mελέτη υλοποίησης τεχνικών κατανεμημένου προσανατολισμού σε πραγματικές συνθήκες Mελέτη υλοποίησης τεχνικών κατανεμημένου προσανατολισμού σε πραγματικές συνθήκες Ον/μο: Μπότσης Βασίλης ΑΜ:168 ΣΕΣΕ 2013 Κατανεμημένος προσανατολισμός Πραγματικές συνθήκες Σχήμα δικτύου Σχήμα μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικά Αντίποδα Σήματα. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Πιθανότητα Σφάλματος σε AWGN Κανάλι. r s n E n. P r s P r s.

Δυαδικά Αντίποδα Σήματα. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Πιθανότητα Σφάλματος σε AWGN Κανάλι. r s n E n. P r s P r s. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Πιθανότητα Σφάλματος σε AWGN Κανάλι Δυαδικά Αντίποδα Σήματα Δυαδικά Αντίποδα Σήματα Βασικής Ζώνης) : s (t)=-s (t) Παράδειγμα: Δυαδικό PA s (t)=g T (t) (παλμός με ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 10 : Κωδικοποίηση καναλιού Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Απόσταση και βάρος Hamming Τεχνικές και κώδικες ανίχνευσης &

Διαβάστε περισσότερα

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 009-010 Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Συστήματα Διάχυτου Φάσματος. Συστήματα Επικοινωνίας Διάχυτου Φάσματος.

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Συστήματα Διάχυτου Φάσματος. Συστήματα Επικοινωνίας Διάχυτου Φάσματος. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνίας Διάχυτου Φάσματος (Spread Spetrum) Code Division Multiple Aess (CDMA) Εισαγωγή Βασικός στόχος κατά το σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΦΕΡΟΝΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΦΕΡΟΝΤΑ (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Alexandros-Apostolos A. Boulogeorgos e-mail: ampoulog@auth.gr WCS GROUP, EE Dept, AUTH SINGLE CARRIER VS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση και εφαρμογή της τεχνικής Μεταβλητός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα ιάχυτου Φάσµατος (Spread

Συστήµατα ιάχυτου Φάσµατος (Spread Συστήµατα ιάχυτου Φάσµατος (Spread Spectrum) Τεχνικές ιάχυτου Φάσµατος (SS)( Χωρητικότητα Έλεγχος Ισχύος (Power( Control) Μεταποµπές ιαφορική Μετάδοση (Uplink( και downlink) έκτης RAKE Γ.Ι.Στεφάνου 1 Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση με τα Προηγούμενα. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Εισαγωγή (2) Εισαγωγή. Βέλτιστος Δέκτης. παρουσία AWGN.

Σύνδεση με τα Προηγούμενα. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Εισαγωγή (2) Εισαγωγή. Βέλτιστος Δέκτης. παρουσία AWGN. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Βέλτιστος Δέκτης για Ψηφιακά Διαμορφωμένα Σήματα παρουσία AWGN Σύνδεση με τα Προηγούμενα Στις «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες», αναφερθήκαμε στο βέλτιστο δέκτη ψηφιακά διαμορφωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδιόδευση. Φαινόµενο Πολλαπλών ιαδροµών (multipath( multipath)

Πολυδιόδευση. Φαινόµενο Πολλαπλών ιαδροµών (multipath( multipath) Πολυδιόδευση Φαινόµενο Πολλαπλών ιαδροµών (multipath( multipath) Ανάλογα µε τις φάσεις των συνιστωσών η συνισταµένη είτε ενισχύεται είτε εξασθενεί. Αυτό προκαλεί την εικόνα των διαλείψεων στην περιβάλλουσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 9 : Κανάλι-Σύστημα Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Χωρητικότητα Χ ό καναλιού Το Gaussian κανάλι επικοινωνίας Τα διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Διάλεξη 3: Εισαγωγή στην Έννοια της Διαμόρφωσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Η ανάγκη για διαμόρφωση 2. Είδη διαμόρφωσης 3. Διαμόρφωση με ημιτονοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψηφιακή Διαμόρφωση

Κεφάλαιο 7. Ψηφιακή Διαμόρφωση Κεφάλαιο 7 Ψηφιακή Διαμόρφωση Ψηφιακή Διαμόρφωση 2 Διαμόρφωση βασικής ζώνης H ψηφιακή πληροφορία μεταδίδεται απ ευθείας με τεχνικές διαμόρφωσης παλμών βασικής ζώνης, οι οποίες δεν απαιτούν τη χρήση ημιτονοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA 1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 12 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access)

Μάθηµα 12 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access) Μάθηµα 2 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access) Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τa λειτουργικά χαρακτηριστικά της τεχνικής πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες Ενότητα : Βέλτιστος δέκτης για ψηφιακά διαμορφωμένα σήματα Σεραφείμ Καραμπογιάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 7 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/tst25 e-ail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝΝ ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝΝ ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡOΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝΝ ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ BER ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ QPSK, π/8 PSK, 16QAM, 64- QAM ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ BER ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ QPSK, π/8 PSK, 16QAM, 64- QAM ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ BER ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ QPSK, π/8 PSK, 16QAM, 64- QAM ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ» ΟΛΓΑ ΛΑΔΑ Α.Ε.Μ. 2572 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΟΝΗ Α.Ε.Μ 1802 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Πληροφορίας. Διάλεξη 12:Κωδικοποίηση Καναλιού με Κώδικες Turbo. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής

Θεωρία Πληροφορίας. Διάλεξη 12:Κωδικοποίηση Καναλιού με Κώδικες Turbo. Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Θεωρία Πληροφορίας Διάλεξη 12:Κωδικοποίηση Καναλιού με Κώδικες Turbo Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Κώδικες turbo 2 Κώδικες Turbo Η ιδέα για τους κώδικες turbo διατυπώθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 11: Ψηφιακή Διαμόρφωση Μέρος Α Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή διαμόρφωσης παλμών κατά

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. / 2. Οι όροι Eb. και Ec

1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. / 2. Οι όροι Eb. και Ec Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ικτύων ΗΥ 44: Ασύρµατες Επικοινωνίες Εαρινό Εξάµηνο -3 ιδάσκων: Λέανδρος Τασιούλας η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Θεωρήστε ένα κυψελωτό σύστηµα, στο οποίο ισχύει το

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Διάλεξη 1: Χωρητικότητα Καναλιών Το θεώρημα Shannon - Hartley Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Δυαδική σηματοδοσία 2. Μορφές δυαδικής σηματοδοσίας 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 7: Κωδικοποίηση και Διαμόρφωση

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 7: Κωδικοποίηση και Διαμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 7: Κωδικοποίηση και Διαμόρφωση Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Διάλεξη 4: Ψηφιακή Διαμόρφωση Φάσης Phase Shift Keying (PSK) Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα Μαθηματική περιγραφή δυαδικής PSK (BPSK) Φάσμα σήματος διαμορφωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εργαστήριο 9 ο : Διαμόρφωση BPSK & QPSK Βασική Θεωρία Εισαγωγή Κατά την μετάδοση ψηφιακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα διαλέξεων 2ης εβδοµάδας

Περιεχόµενα διαλέξεων 2ης εβδοµάδας Εισαγωγή οµή και πόροι τηλεπικοινωνιακού συστήµατος Σήµατα Περιεχόµενα διαλέξεων 1ης εβδοµάδας Εισαγωγή Η έννοια της επικοινωνιας Ιστορική αναδροµή οµή και πόροι τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οµή τηλεπικοινωνιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM) I + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/ + Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 : Θόρυβος Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Είδη θορύβου Περιγραφή θορύβου Θεώρημα Shannon Hartley Απόδοση ισχύος και εύρους

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Ψηφιακές Επικοινωνίες Ενότητα 3: Παναγιώτης Μαθιόπουλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος Β Διαμόρφωση ολίσθησης φάσης (Phase Shift Keying-PSK) Σταθερή περιβάλλουσα (Constant

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 7 ο : Διαμόρφωση BPSK & QPSK

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών»

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών» Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών» Άσκηση 1 Πρόκειται να µεταδώσουµε δυαδικά δεδοµένα σε RF κανάλι µε. Αν ο θόρυβος του καναλιού είναι Gaussian - λευκός µε φασµατική πυκνότητα W, να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Σήματα και πληροφορία Βασικές έννοιες 2 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα Στις τηλεπικοινωνίες συνήθως χρησιμοποιούμε περιοδικά αναλογικά σήματα και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Ενότητα Νο 4 Τεχνικές Ισοστάθμισης Διαύλου Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης Καθηγητής Ι. Τίγκελης itigelis@phys.uoa.gr ΚΒΑΝΤΙΣΗ Διαδικασία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΔΕ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα Διάλεξη 5 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Wepage: http://eclass.uop.gr/courses/tst233

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Ασύρματο Περιβάλλον στις Κινητές Επικοινωνίες Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ραδιοδίαυλοι Απαραίτητη η γνώση των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φεβρουάριος 2011

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φεβρουάριος 2011 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φεβρουάριος 0 Θέμα (50): Βιομηχανική μονάδα διαθέτει δύο κτίρια (Α και Β) σε απόσταση 5 Km και σε οπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έξυπνες τεχνικές διαφορισμού για κινητές συσκευές πολλαπλών κεραιών σε ασύρματα δίκτυα τετάρτης γενιάς

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έξυπνες τεχνικές διαφορισμού για κινητές συσκευές πολλαπλών κεραιών σε ασύρματα δίκτυα τετάρτης γενιάς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έξυπνες τεχνικές διαφορισμού για κινητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωµα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωµα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωµα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβληµα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «µοιράζονται» πολλοί κόµβοι. Πρόβληµα: Ποίος µεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 15 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst15

Διαβάστε περισσότερα

2 η Εργαστηριακή Άσκηση

2 η Εργαστηριακή Άσκηση Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ 2 η Εργαστηριακή Άσκηση Σύγκριση Ομόδυνων Ζωνοπερατών Συστημάτων 8-PSK και 8-FSK Στην άσκηση αυτή καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Διάλεξη 12: Βασικές Αρχές και Έννοιες Ψηφιακών Επικοινωνιών Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδίαση τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις παρεμβολές

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Ενότητα 8: Πιθανότητα Σφάλματος σε AWGN Κανάλι Καθ. Κώστας Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Η εξοικείωση του φοιτητή με τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΔΕ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα Διάλεξη 6 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst215

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Ψηφιακή Μετάδοση Σήματος σε Ζωνοπεριορισμένο Κανάλι AWGN (Μέχρι και τη διαφάνεια 32) Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά το κανάλι AWGN είχε άπειρο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών. Συμπληρωματικό υλικό. Προσαρμοστική Ισοστάθμιση Καναλιού

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών. Συμπληρωματικό υλικό. Προσαρμοστική Ισοστάθμιση Καναλιού Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Συμπληρωματικό υλικό Προσαρμοστική Ισοστάθμιση Καναλιού Προσαρμοστικοί Ισοσταθμιστές Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές του ισοσταθμιστή MMSE, απαιτείται να λύσουμε ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 13: Ψηφιακή Διαμόρφωση Μέρος Γ Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή της διαμόρφωσης διαφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 7 ο : Διαμόρφωση Θέσης Παλμών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Διαμόρφωση Πολλαπλών Φερουσών και OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Διαμόρφωση μιας Φέρουσας Είδαμε ότι τα πραγματικά κανάλια (και ιδιαίτερα τα κινητά) εισάγουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI Ψηφιακή μετάδοση στη βασική ζώνη + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/ +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 14 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/s15 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Καθ. Κώστας Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Η εξοικείωση του φοιτητή με τις διάφορες τεχνικές ισοστάθμισης καναλιού που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εργαστήριο 6 ο : Διαμόρφωση Θέσης Παλμών Βασική Θεωρία Μ-αδική Διαμόρφωση Παλμών Κατά την μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης και Μετάδοσης Tο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων

Συμπίεση Δεδομένων Συμπίεση Δεδομένων 2014-2015 Κβάντιση Δρ. Ν. Π. Σγούρος 2 Αναλογικά Ψηφιακά Σήματα Αναλογικό Σήμα x t, t [t min, t max ], x [x min, x max ] Δειγματοληψία t n, x t x n, n = 1,, N Κβάντιση x n x(n) 3 Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση μιας Φέρουσας. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Διαίρεση εύρους ζώνης καναλιού. Διαμόρφωση Πολλών Φερουσών OFDM

Διαμόρφωση μιας Φέρουσας. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Διαίρεση εύρους ζώνης καναλιού. Διαμόρφωση Πολλών Φερουσών OFDM Διαμόρφωση μιας Φέρουσας Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Διαμόρφωση Πολλαπλών Φερουσών και OFDM (Orthogonal Frquncy Division Multiplxing) Είδαμε ότι τα πραγματικά (μη-ιδανικά) κανάλια εισάγουν διασυμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Ψηφιακές Επικοινωνίες Ενότητα 3: Μαθιόπουλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος Α 3 Διαμόρφωση βασικής ζώνης (1) H ψηφιακή πληροφορία μεταδίδεται απ ευθείας με τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα με πολλαπλές κεραίες

Συστήματα με πολλαπλές κεραίες 5/6/16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τεχνικές Διαφορισμού (SIMO/MISO) Αθανάσιος Κανάτας Καθηγητής Παν/μίου Πειραιώς Συστήματα με πολλαπλές κεραίες

Διαβάστε περισσότερα