Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες Εισαγωγή... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες Εισαγωγή Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος Χρήση του Ευρωκώδικα 8 (Μέρη 1 και 5) με τους άλλους Ευρωκώδικες Παραδοχές Διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής Όροι και ορισμοί Σύμβολα Απαιτήσεις επιτελεστικότητας και κριτήρια συμμόρφωσης Απαιτήσεις επιτελεστικότητας για νέες κατασκευές στον Ευρωκώδικα 8 και αντίστοιχες στάθμες σεισμικής επικινδυνότητας Κριτήρια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις επιτελεστικότητας και εφαρμογή τους Κριτήρια συμμόρφωσης στην απαίτηση περιορισμού των βλαβών Κριτήρια συμμόρφωσης στην απαίτηση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης Εξαίρεση από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα Σεισμικές δράσεις Εδαφικές συνθήκες Προσδιορισμός των κατηγοριών εδάφους Σεισμική δράση Σεισμικές ζώνες Βασική απεικόνιση της σεισμικής δράσης Εναλλακτικές περιγραφές της σεισμικής δράσης Φάσματα απόκρισης μετακίνησης...49

4 8 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 4. Σχεδιασμός κτιρίων Πεδίο εφαρμογής Μελέτη διαμόρφωσης αντισεισμικών κτιρίων Στατική απλότητα Ομοιομορφία, συμμετρία και υπερστατικότητα Διαξονική αντοχή και δυσκαμψία Στρεπτική αντοχή και δυσκαμψία Διαφραγματική δράση στη στάθμη των δαπέδων Επαρκής θεμελίωση Στατική κανονικότητα και επιπτώσεις στο σχεδιασμό Εισαγωγή Κανονικότητα σε κάτοψη Κανονικότητα καθ ύψος Συνδυασμός των φορτίων βαρύτητας και άλλων φορτίων με τη σεισμική δράση σχεδιασμού Συνδυασμός για τα τοπικά εντατικά μεγέθη Συνδυασμός για γενικά εντατικά μεγέθη Μέθοδοι ανάλυσης Επισκόπηση των επιτρεπόμενων μεθόδων ανάλυσης Η μέθοδος ανάλυσης με οριζόντιες δυνάμεις Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης Γραμμική ανάλυση για την κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής δράσης Μη-γραμμικές μέθοδοι ανάλυσης Προσομοίωση κτιρίων για γραμμική ανάλυση Εισαγωγή: βαθμός διακριτοποίησης Προσομοίωση δοκών, υποστυλωμάτων και συνδέσμων Ειδικά θέματα προσομοίωσης τοιχωμάτων Δυσκαμψία ρηγματωμένου σκυροδέματος και ρηγματωμένης τοιχοποιίας Επιρροές 2ας τάξεως (P-Δ) Προσομοίωση των κτιρίων για μη-γραμμική ανάλυση Γενικές απαιτήσεις για μη-γραμμικά προσομοιώματα Ειδικές απαιτήσεις για προσομοιώματα σε μη-γραμμική δυναμική ανάλυση Η ανεπάρκεια των προσομοιωμάτων των μελών σε τρεις διαστάσεις ως περιορισμός των μη-γραμμικών προσομοιωμάτων Ανάλυση για φαινόμενα τυχηματικής στρέψης Τυχηματική εκκεντρότητα Εκτίμηση των φαινομένων της τυχηματικής εκκεντρότητας μέσω στατικής ανάλυσης

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απλοποιημένη εκτίμηση των φαινομένων τυχηματικής εκκεντρότητας Συνδυασμός των εντατικών μεγεθών των συνιστωσών της σεισμικής δράσης «Κύρια» σεισμικά στοιχεία έναντι «δευτερευόντων» σεισμικών στοιχείων Ορισμός και ρόλος των «κύριων» και των «δευτερευόντων» σεισμικών στοιχείων Ειδικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό των δευτερευόντων σεισμικών στοιχείων Έλεγχοι Έλεγχοι για περιορισμό των βλαβών Έλεγχοι για την απαίτηση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης Ειδικοί κανόνες για πλαισιακά συστήματα με τοιχοπληρώσεις Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής Σχεδιασμός έναντι των δυσμενών επιδράσεων ασύμμετρων σε κάτοψη τοιχοπληρώσεων Σχεδιασμός έναντι των δυσμενών επιδράσεων των ασύμμετρων καθ ύψος τοιχοπληρώσεων Κανόνες σχεδιασμού και διαμόρφωσης λεπτομερειών για κτίρια από σκυρόδεμα Πεδίο εφαρμογής Είδη στοιχείων σκυροδέματος Ορισμός των «κρίσιμων περιοχών» Δοκοί και υποστυλώματα Τοιχώματα Πλάστιμα τοιχώματα: συζευγμένα και ασύζευκτα Μεγάλα ελαφρά οπλισμένα τοιχώματα Κρίσιμες περιοχές σε πλάστιμα στοιχεία Είδη δομικών συστημάτων για σεισμική αντίσταση των κτιρίων σκυροδέματος Δομικά συστήματα ανεστραμμένου εκκρεμούς Στρεπτικά εύκαμπτα δομικά συστήματα Πλαισιακά δομικά συστήματα Δομικά συστήματα τοιχωμάτων Δυαδικά δομικά συστήματα Δομικά συστήματα μεγάλων ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων Έννοιες σχεδιασμού: σχεδιασμός για αντοχή ή για πλαστιμότητα και απορρόφηση ενέργειας κατηγορίες πλαστιμότητας

6 10 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ Συντελεστής συμπεριφοράς q για κτίρια σκυροδέματος σχεδιασμένα για απορρόφηση ενέργειας Στρατηγική σχεδιασμού για απορρόφηση ενέργειας Γενική και τοπική πλαστιμότητα μέσω ικανοτικού σχεδιασμού και διαμόρφωσης των λεπτομερειών των μελών: επισκόπηση Εφαρμογή του ικανοτικού σχεδιασμού στα πλαίσια σκυροδέματος για αποφυγή πλαστικών αρθρώσεων στα υποστυλώματα Διαμόρφωση των λεπτομερειών των περιοχών πλαστικών αρθρώσεων για καμπτική πλαστιμότητα Ικανοτικός σχεδιασμός των μελών έναντι πρόωρης διατμητικής αστοχίας Κανόνες διαμόρφωσης των λεπτομερειών για τοπική πλαστιμότητα των μελών από σκυρόδεμα Εισαγωγή Ελάχιστος διαμήκης οπλισμός δοκών Μέγιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού στις κρίσιμες περιοχές δοκών Μέγιστη διάμετρος διαμήκων ράβδων οπλισμού δοκού που διέρχονται από κόμβους δοκών υποστυλωμάτων Έλεγχος των κόμβων δοκών υποστυλωμάτων σε διάτμηση Διαστασιολόγηση του διατμητικού οπλισμού στις κρίσιμες περιοχές δοκών και υποστυλωμάτων Οπλισμός περίσφιξης στις κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων και πλάστιμων τοιχωμάτων Κρυφά υποστυλώματα στις κρίσιμες περιοχές πλάστιμων τοιχωμάτων Έλεγχος σε διάτμηση των κρίσιμων περιοχών πλάστιμων τοιχωμάτων Ελάχιστος οπλισμός αγκύρωσης στους αρμούς διακοπής εργασίας σε τοιχώματα ΚΠΥ Ειδικοί κανόνες για μεγάλα τοιχώματα σε συστήματα μεγάλων ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων Εισαγωγή Διαστασιολόγηση για την oριακή κατάσταση αστοχίας σε κάμψη με αξονική δύναμη Διαστασιολόγηση για οριακή κατάσταση αστοχίας σε διάτμηση Διαμόρφωση των λεπτομερειών του οπλισμού

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί κανόνες για φορείς σκυροδέματος με στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία Σχεδιασμός και διαμόρφωση των λεπτομερειών στοιχείων θεμελίωσης Σχεδιασμός και κανόνες διαμόρφωσης λεπτομερειών για κτίρια από χάλυβα Πεδίο εφαρμογής Κατασκευές με δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας και κατασκευές με περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας Η αρχή του ικανοτικού σχεδιασμού Σχεδιασμός για τοπική απορρόφηση ενέργειας στα μέλη και στις συνδέσεις τους Ευνοϊκοί παράγοντες για τοπική πλαστιμότητα Δυσμενείς παράγοντες για τοπική πλαστιμότητα Κανόνες σχεδιασμού με στόχο την υλοποίηση των ζωνών απορρόφησης ενέργειας Υπόβαθρο της απαιτούμενης από τον Ευρωκώδικα 8 ικανότητας παραμόρφωσης Σχεδιασμός για την αποφυγή συγκέντρωσης παραμορφώσεων Σχεδιασμός για γενική πλάστιμη συμπεριφορά των κατασκευών Στατικά συστήματα και συντελεστές συμπεριφοράς Επιλογή του συντελεστή συμπεριφοράς κατά το σχεδιασμό Πλαίσια παραλαβής ροπών Σκοπός του σχεδιασμού Ζητήματα σχετικά με την ανάλυση πλαισίων παραλαβής ροπών Σχεδιασμός δοκών και υποστυλωμάτων Σχεδιασμός ζωνών απορρόφησης ενέργειας Περιορισμός της υπεραντοχής Πλαίσια με συνδέσμους χωρίς εκκεντρότητα Ανάλυση πλαισίων με συνδέσμους χωρίς εκκεντρότητα με θεώρηση της εξελικτικής τους συμπεριφοράς Απλοποιημένος σχεδιασμός πλαισίων με συνδέσμους μορφής Χ Απλοποιημένος σχεδιασμός πλαισίων με μη συζευγμένους διαγώνιους συνδέσμους Απλοποιημένος σχεδιασμός πλαισίων με συνδέσμους μορφής V Κριτήριο για το σχηματισμό γενικού πλαστικού μηχανισμού...261

8 12 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ Συνδέσεις μειωμένης αντοχής Πλαίσια με έκκεντρους συνδέσμους Γενικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού πλαισίων με έκκεντρους συνδέσμους Βραχείς σύνδεσμοι σε σύγκριση με συνδέσμους μεγάλου μήκους Κριτήρια για το σχηματισμό γενικού πλαστικού μηχανισμού Επιλογή του τύπου των έκκεντρων συνδέσμων Συνδέσεις μερικής αντοχής Πλαίσια παραλαβής ροπών με τοιχοπληρώσεις Έλεγχος του σχεδιασμού και της κατασκευής κτιρίων Σχεδιασμός και διαμόρφωση λεπτομερειών σύμμικτων κτιρίων από χάλυβα-σκυρόδεμα Εισαγωγικό Σχόλιο Βαθμός σύμμικτης συμπεριφοράς Υλικά Σχεδιασμός για τοπική απορρόφηση ενέργειας στα μέλη και τις συνδέσεις τους Ευνοϊκοί παράγοντες για τοπική πλαστιμότητα οφειλόμενοι στον σύμμικτο χαρακτήρα των κατασκευών Δυσμενείς παράγοντες για τοπική πλαστιμότητα οφειλόμενοι στον σύμμικτο χαρακτήρα των κατασκευών Σχεδιασμός για γενική πλάστιμη συμπεριφορά των κατασκευών Συντελεστές συμπεριφοράς στατικών συστημάτων παρόμοιων με φορείς από χάλυβα Συντελεστές συμπεριφοράς σύμμικτων στατικών συστημάτων Ιδιότητες σύμμικτων διατομών για ανάλυση των κατασκευών και για ελέγχους αντοχής Δυσκολίες στην επιλογή μηχανικών ιδιοτήτων για σχεδιασμό και ανάλυση Δυσκαμψία των σύμμικτων διατομών Συνεργαζόμενο πλάτος πλάκας Σύμμικτες συνδέσεις σε ζώνες απορρόφησης ενέργειας Κανόνες για μέλη Σχεδιασμός υποστυλωμάτων Επιλογές σχεδιασμού Μη πλάστιμα σύμμικτα υποστυλώματα Πλάστιμα σύμμικτα υποστυλώματα Σύμμικτα υποστυλώματα που αντιμετωπίζονται σαν χαλύβδινα υποστυλώματα στο αναλυτικό προσομοίωμα Δοκοί από χάλυβα σύμμικτες με πλάκα...290

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνθήκη πλαστιμότητας για δοκούς από χάλυβα με πλάκα υπό θετική ροπή κάμψης Συνθήκη πλαστιμότητας για δοκούς από χάλυβα με πλάκα υπό αρνητική ροπή κάμψης Αντισεισμική ενίσχυση της πλάκας από σκυρόδεμα σε πλαίσια παραλαβής ροπών Κανόνες σχεδιασμού και διαμόρφωσης λεπτομερειών για πλαίσια παραλαβής ροπών Γενικά Κανόνες ανάλυσης και σχεδιασμού για δοκούς, υποστυλώματα και συνδέσεις Παράβλεψη του σύμμικτου χαρακτήρα δοκών με πλάκα Περιορισμός της υπεραντοχής Σύμμικτα πλαίσια με συνδέσμους χωρίς εκκεντρότητα Σύμμικτα πλαίσια με έκκεντρους συνδέσμους Τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμμικτα με στοιχεία από δομικό χάλυβα Γενικά Κανόνες ανάλυσης και σχεδιασμού για δοκούς και υποστυλώματα Σύμμικτα τοιχώματα ή τοιχώματα από σκυρόδεμα συζευγμένα με δοκούς από χάλυβα ή σύμμικτες δοκούς Σύμμικτα τοιχώματα από πλάκες χάλυβα Σχεδιασμός και κανόνες διαμόρφωσης λεπτομερειών για κτίρια από ξύλο Πεδίο εφαρμογής Γενικές έννοιες για τα αντισεισμικά ξύλινα κτίρια Υλικά και ιδιότητες των ζωνών απορρόφησης ενέργειας Κατηγορίες πλαστιμότητας και συντελεστές συμπεριφοράς Διαμόρφωση λεπτομερειών Έλεγχοι ασφαλείας Αντισεισμικός σχεδιασμός με μόνωση βάσης Εισαγωγή Δυναμική της σεισμικής μόνωσης Κριτήρια σχεδιασμού Συστήματα και συσκευές σεισμικής μόνωσης Μονωτήρες Συμπληρωματικές συσκευές Προσομοίωση και διαδικασίες ανάλυσης Κριτήρια και έλεγχοι ασφαλείας Σεισμικά εντατικά μεγέθη σχεδιασμού σε κτίρια με πακτωμένη βάση και μονωμένα κτίρια

10 14 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα Εισαγωγή Πεδίο εφαρμογής του Οδηγού Σχεδιασμού για το EN Σχέση μεταξύ EN και EN (Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός. Μέρος 1: Γενικοί Κανόνες) Σεισμική δράση Επιτάχυνση σχεδιασμού και συντελεστές σπουδαιότητας Συντελεστής τοπογραφικής ενίσχυσης «Τεχνητά» ή καταγεγραμμένα επιταχυνσιογραφήματα Ιδιότητες του εδάφους Παράμετροι αντοχής Επιμέρους συντελεστές για τις ιδιότητες υλικού Παράμετροι δυσκαμψίας και απόσβεσης Απαιτήσεις για τη χωροθέτηση και για το έδαφος θεμελίωσης Χωροθέτηση Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη Προσδιορισμός κατηγορίας εδάφους για τον καθορισμό της σεισμικής δράσης σχεδιασμού Εξάρτηση των δυναμικών ιδιοτήτων του εδάφους από το επίπεδο παραμορφώσεων Εσωτερική απόσβεση του εδάφους Σύστημα θεμελίωσης Γενικές απαιτήσεις σεισμική παραμόρφωση του εδάφους Κανόνες για τη μελέτη διαμόρφωσης Μεταφορά εντατικών μεγεθών στο έδαφος Έλεγχοι οριακής κατάστασης αστοχίας για αβαθείς ή εγκιβωτισμένες θεμελιώσεις Πάσσαλοι και κιβώτια θεμελίωσης Αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής Κατασκευές αντιστήριξης γαιών Γενικές παρατηρήσεις για το σχεδιασμό Βασικά προσομοιώματα Σεισμική δράση Εδαφική ώθηση και πίεση νερού σχεδιασμού Παραπομπές

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Ο Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών καλύπτει, όπως δηλώνει ο τίτλος του, τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων και άλλων έργων πολιτικού μηχανικού σε σεισμικές περιοχές. Σκοπός του είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας σε περίπτωση σεισμού και να εξασφαλίσει ότι οι σημαντικοί για την Πολιτική Προστασία φορείς θα παραμείνουν λειτουργικοί. ΕΝ : Εδάφια 1.1.1(1), 1.1.1(2), 1.1.1(4) 1.1.3(1) Ο Ευρωκώδικας 8 αποτελείται από έξι μέρη, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1.1. Ο Οδηγός του Μελετητή πραγματεύεται μόνο το Μέρος 1 (ΕΝ , Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις και Κανόνες για Κτίρια) [1] και το Μέρος 5 (ΕΝ Θεμελιώσεις, Κατασκευές Αντιστήριξης και Γεωτεχνικά Θέματα) [2]. Πίνακας 1.1. Μέρη του Ευρωκώδικα 8 και ημερομηνίες-κλειδιά Μέρος Ευρωκώδικα 8 Τίτλος EN Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις, κανόνες για κτίρια Έγκριση από ΥΕ8 για επίσημη ψηφοφορία Διάθεση από CEN του εγκεκριμένου EN σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά στα μέλη του CEN Ιούλιος 2002 Δεκέμβριος 2004 EN Γέφυρες Σεπτ Νοέμβριος2005 EN Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και ε- πεμβάσεις Σεπτ Ιούνιος 2005 EN Σιλό, δεξαμενές, αγωγοί Μάρτιος 2005 Ιούλιος 2006 EN Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης, γεωτεχνικά θέματα Ιούλιος 2002 Νοέμβριος 2004 EN Πύργοι, ιστοί, καπνοδόχοι Ιούλιος 2002 Ιούνιος 2005

12 16 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN Πίνακας 1.2. Μέρη του Ευρωκώδικα 8 που περιλαμβάνονται στα «πακέτα» των Ευρωκωδίκων Μέρος Ευρωκώδικα 8 Αριθμός «πακέτου» και αντικείμενο /1 Κτίρια από σκυρόδεμα και έργα Πολιτικού Μηχανικού εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στα «πακέτα» 2/2 και 2/3 3/1 Κτίρια από χάλυβα και έργα Πολιτικού Μηχανικού εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στα «πακέτα» 3/2 έως 3/6 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 4/1 Σύμμικτα (από χάλυβα και σκυρόδεμα) κτίρια και Χ Χ Χ έργα Πολιτικού Μηχανικού, εκτός από γέφυρες 5/1 Κτίρια και έργα Πολιτικού Μηχανικού από ξύλο, Χ Χ Χ εκτός από γέφυρες 6 Κτίρια από τοιχοποιία Χ Χ Χ 9 Κατασκευές από αλουμίνιο Χ Χ 2/2 Γέφυρες από σκυρόδεμα Χ Χ Χ 3/2 Γέφυρες από χάλυβα Χ Χ Χ 4/2 Σύμμικτες γέφυρες Χ Χ Χ 5/2 Γέφυρες από ξύλο Χ Χ Χ 2/3 Δεξαμενές υγρών από σκυρόδεμα Χ Χ Χ 3/3 Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί από χάλυβα Χ Χ Χ 3/4 Πάσσαλοι από χάλυβα Χ Χ 3/5 Κατασκευές από χάλυβα που φέρουν γερανούς Χ Χ 3/6 Πύργοι και ιστοί από χάλυβα Χ Χ Χ Το πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 δεν καλύπτει (πλήρως) ειδικές κατασκευές, ιδιαίτερα σταθμούς πυρηνικής ενέργειας, υπεράκτιες κατασκευές και μεγάλα φράγματα. ΕΝ : Εδάφιο Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1 Παρότι το κύριο αντικείμενό του είναι τα κτίρια, το ΕΝ [1] περιλαμβάνει επίσης γενικές διατάξεις στις οποίες βασίζονται τα υπόλοιπα μέρη του Ευρωκώδικα 8: απαιτήσεις επιτελεστικότητας σεισμική δράση διαδικασίες ανάλυσης και γενικές έννοιες και κανόνες που εφαρμόζονται σε όλους τους φορείς, πέρα από τα κτίρια.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17 Το ΕΝ καλύπτει σε ξεχωριστά τμήματα το σχεδιασμό και τους κανόνες διαμόρφωσης των λεπτομερειών για κτίρια που κατασκευάζονται από τα εξής κύρια δομικά υλικά: σκυρόδεμα χάλυβα σύμμικτους φορείς από χάλυβα και σκυρόδεμα ξύλο τοιχοποιία. Καλύπτει επίσης τον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων με σεισμική μόνωση Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 5 Το ΕΝ θεσπίζει απαιτήσεις, κριτήρια και κανόνες για τη σεισμική αντίσταση του εδάφους έδρασης και θεμελίωσης των δομημάτων. Καλύπτει το σχεδιασμό διάφορων συστημάτων θεμελίωσης και κατασκευών αντιστήριξης υπό σεισμικές δράσεις καθώς και το ειδικό θέμα της αλληλεπίδρασης εδάφουςκατασκευής. Εφαρμόζεται σε όλα τα είδη αντισεισμικών κατασκευών, πέρα από τα κτίρια. Από αυτή την άποψη, μαζί με τις Ενότητες 2 και 3 του ΕΝ , οι οποίες ορίζουν τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας και τη σεισμική δράση, το ΕΝ παρέχει τα «θεμέλια» για τα υπόλοιπα πέντε τμήματα του Ευρωκώδικα Χρήση του Ευρωκώδικα 8 (Μέρη 1 και 5) με τους άλλους Ευρωκώδικες Ο Ευρωκώδικας 8 δεν είναι αυτόνομος κανονισμός. Εφαρμόζεται μαζί με άλλους σχετικούς Ευρωκώδικες και αποτελεί μέρος ενός «πακέτου» Ευρωκωδίκων. Κάθε «πακέτο» αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο είδος έργου πολιτικού μηχανικού και σε ένα υλικό κατασκευής. Η πρώτη στήλη του Πίνακα 1.2 απαριθμεί όλα τα «πακέτα» Ευρωκωδίκων. Προκειμένου να είναι αυτάρκες για το σχεδιασμό, κάθε «πακέτο» περιλαμβάνει τα αναγκαία μέρη του EN 1990, Ευρωκώδικας: Βάσεις Σχεδιασμού Δομημάτων, του ΕΝ 1991, Ευρωκώδικας 1: Δράσεις, και ΕΝ 1997, Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός. Τα «πακέτα» περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα μέρη του Ευρωκώδικα 8, όπως φαίνεται στον Πίνακα Παραδοχές Διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής Ο Ευρωκώδικας 8 παραπέμπει στο EN 1990 [3] για τις γενικές παραδοχές και τη διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής. Ως εκ τούτου, γίνεται αναφορά εδώ και σε Οδηγούς του Μελετητή που αντιστοιχούν σε άλλους Ευρωκώδικες. ΕΝ : 1.1(1), 1.1(2) ΕΝ : Εδάφια 1.1.1(3), 1.2.1, 1.2.2(1) ΕΝ : Εδάφια 1.3, 1.4

14 18 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN ΕΝ : Εδάφια 1.5, Όροι και ορισμοί Σύμβολα Οι όροι και τα σύμβολα ορίζονται στα κεφάλαια του παρόντος Οδηγού του Μελετητή όπου εμφανίζονται για πρώτη φορά.

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Απαιτήσεις επιτελεστικότητας και κριτήρια συμμόρφωσης 2.1. Απαιτήσεις επιτελεστικότητας για νέες κατασκευές στον Ευρωκώδικα 8 και αντίστοιχες στάθμες σεισμικής επικινδυνότητας To Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1 προβλέπει τον αντισεισμικό σχεδιασμό σε δύο στάθμες με τις ακόλουθες ρητές απαιτήσεις επιτελεστικότητας: Αποφυγή (τοπικής) κατάρρευσης: προστασία της ανθρώπινης ζωής υπό σπάνια σεισμική δράση, μέσω της αποφυγής κατάρρευσης του φορέα ή τμημάτων του και μέσω της διατήρησης της στατικής ακεραιότητας και της παραμένουσας φέρουσας ικανότητας μετά το σεισμικό γεγονός. Συνεπάγεται πως ο φορέας έ- χει υποστεί σημαντικές βλάβες και ίσως παρουσιάζει μέτρια μόνιμη απόκλιση, όμως διατηρεί πλήρως την ικανότητα να φέρει τα κατακόρυφα φορτία καθώς και επαρκή απομένουσα οριζόντια αντοχή και δυσκαμψία ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχυρών μετασεισμών. Ω- στόσο, η επισκευή του φορέα ίσως είναι οικονομικά ασύμφορη. Περιορισμός βλαβών: ελάττωση της οικονομικής ζημίας μέσω του περιορισμού των βλαβών σε φέροντα και μη-φέροντα στοιχεία για συχνούς σεισμούς. Ο φορέας δεν παρουσιάζει μόνιμη απόκλιση, τα δε φέροντα στοιχεία του δεν παρουσιάζουν μόνιμες παραμορφώσεις, διατηρούν πλήρως την αντοχή και τη δυσκαμψία τους και δε χρήζουν επισκευής. Τα μη-φέροντα στοιχεία ενδέχεται να υποστούν βλάβες οι οποίες μπορούν εύκολα και οικονομικά να επισκευαστούν σε επόμενο στάδιο. Η στάθμη επιτελεστικότητας αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης επιτυγχάνεται με τη διαστασιολόγηση και τη διαμόρφωση των λεπτομερειών των φερόντων στοιχείων για συνδυασμό αντοχής και πλαστιμότητας, ο οποίος παρέχει ένα συντελεστή ασφάλειας μεταξύ 1.5 και 2 έναντι απώλειας της οριζόντιας αντοχής. Η στάθ- Εδάφιο 2.1(1)

16 20 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN Εδάφια 2.1(2), 2.1(3), 2.1(4), 4.2.5(1), 4.2.5(2), 4.2.5(3), 4.2.5(4), 4.2.5(5) μη επιτελεστικότητας περιορισμού των βλαβών επιτυγχάνεται περιορίζοντας τις παραμορφώσεις (οριζόντιες μετακινήσεις) του συστήματος σε επίπεδα που είναι αποδεκτά για την ακεραιότητα όλων των μελών του (περιλαμβανόμενων των μηφερόντων). Οι δύο ρητές στάθμες επιτελεστικότητας αποφυγή (τοπικής) κατάρρευσης και περιορισμός βλαβών επιδιώκονται υπό δύο διαφορετικές σεισμικές δράσεις. Η σεισμική δράση υπό την οποία πρέπει να αποφευχθεί η (τοπική) κατάρρευση ονομάζεται σεισμική δράση σχεδιασμού, ενώ εκείνη υπό την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός των βλαβών συχνά ονομάζεται σεισμική δράση λειτουργικότητας. Στα πλαίσια της αρμοδιότητας των εθνικών αρχών για ζητήματα ασφάλειας και οικονομίας, οι στάθμες επικινδυνότητας για τις δύο σεισμικές δράσεις ορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το ΕΝ συνιστά για φορείς κανονικής σπουδαιότητας: σεισμική δράση σχεδιασμού (για αποφυγή τοπικής κατάρρευσης) με 10% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια (μέση περίοδος επαναφοράς: 476 χρόνια) σεισμική δράση λειτουργικότητας (για περιορισμό βλαβών) με 10% πιθανότητα υπέρβασης σε 10 χρόνια (μέση περίοδος επαναφοράς: 95 χρόνια). Ως σεισμική δράση αναφοράς ορίζεται η σεισμική δράση σχεδιασμού για φορείς κανονικής σπουδαιότητας. Η μέση περίοδος επαναφοράς της ονομάζεται περίοδος επαναφοράς αναφοράς και συμβολίζεται ως T NCR. Ο λόγος ν της σεισμικής δράσης λειτουργικότητας (για περιορισμό βλαβών) προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού (για αποφυγή τοπικής κατάρρευσης) αντικατοπτρίζει τη διαφορά στις στάθμες ε- πικινδυνότητας και αποτελεί Εθνικά Προσδιοριζόμενη Παράμετρο (ΕΠΠ). Η βελτιωμένη επιτελεστικότητα κρίσιμων εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων μεγάλης συνάθροισης επιτυγχάνεται, όχι μέσω της αναβάθμισης της στάθμης επιτελεστικότητας όπως στους κανονισμούς των ΗΠΑ, αλλά τροποποιώντας τη στάθμη επικινδυνότητας (τη μέση περίοδο επαναφοράς) για την οποία επιδιώκεται η αποφυγή κατάρρευσης ή ο περιορισμός των βλαβών. Η σεισμική δράση για κρίσιμους φορείς ή για φορείς μεγάλης συνάθροισης αυξάνεται πολλαπλασιάζοντας τη σεισμική δράση αναφοράς με το συντελεστή σπουδαιότητας γ I. Εξ ορισμού ισχύει γ I = 1.0 για φορείς κανονικής σπουδαιότητας (δηλαδή για την περίοδο επαναφοράς αναφοράς της σεισμικής δράσης). Η συνιστώμενη τιμή της ΕΠΠ του συντελεστή σπουδαιότητας γ I για κτίρια είναι 1.2εφόσον η κατάρρευση του κτιρίου θα μπορούσε να έχει ασυνήθιστα μεγάλες κοινωνικές ή οικονομικές συνέπειες (κτίρια με μεγάλο αριθμό χρηστών, όπως σχολεία ή αίθουσες συνάθροισης κοινού, εγκαταστάσεις που στεγάζουν σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, όπως μουσεία, κτλ.). Αυτά τα κτίρια ονομάζονται κτίρια Κατηγορίας Σπουδαιότητας ΙΙΙ. Κτίρια τα οποία είναι απαραίτητα για την Πολιτική Προστασία αμέσως μετά το σεισμό, όπως νοσοκομεία, σταθμοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αστυνομικά τμήματα και μονάδες παραγωγής ενέργειας, ανήκουν στην Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙV και η συνιστώμενη τιμή της ΕΠΠ του

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 21 συντελεστή σπουδαιότητας είναι γ I = 1.4. Η τιμή γ I = 0.8 συνιστάται για κτίρια ήσσονος σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια (Κατηγορία Σπουδαιότητας Ι: αγροτικά κτίρια κτλ.). Όλα τα υπόλοιπα κτίρια θεωρούνται κανονικής σπουδαιότητας και κατατάσσονται στην Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙ. Για κτίρια κανονικής ή χαμηλότερης σπουδαιότητας (Κατηγορίες Σπουδαιότητας Ι και ΙΙ) συνιστάται η τιμή 0.5 για το λόγο ν της σεισμικής δράσης λειτουργικότητας (για περιορισμό βλαβών) προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού (για αποφυγή κατάρρευσης). Για κτίρια υψηλότερης σπουδαιότητας από την κανονική (Κατηγορίες Σπουδαιότητας ΙΙΙ και ΙV) η συνιστώμενη τιμή του ν είναι 0.4. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται περίπου η ίδια στάθμη προστασίας της περιουσίας σε κανονικά κτίρια και σε κτίρια μεγάλης συνάθροισης (Κατηγορίες Σπουδαιότητας ΙΙ και ΙΙΙ), 15-20% χαμηλότερη προστασία σε κτίρια χαμηλής σπουδαιότητας και 15% υψηλότερη προστασία σε σημαντικές εγκαταστάσεις. Αυτό το επιπλέον περιθώριο επιτρέπει στις απαραίτητες για την Πολιτική Προστασία εγκαταστάσεις να διατηρήσουν σε οριακό έστω επίπεδο τη λειτουργία των ζωτικών υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από ένα σεισμό. Παρά το γεγονός ότι το ΕΝ συνιστά συγκεκριμένες τιμές για τις ΕΠΠ το συντελεστή σπουδαιότητας για κατασκευές γ I και το λόγο ν της σεισμικής δράσης λειτουργικότητας προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού οι τιμές που χρησιμοποιούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πρέπει να αντανακλούν, εκτός από την εθνική επιλογή ως προς τα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας της περιουσίας, το περιφερειακό σεισμο-τεκτονικό περιβάλλον. Ο Ευρωκώδικας 8 περιγράφει σε υποσημείωση τη μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του λόγου της σεισμικής δράσης στις δύο στάθμες επικινδυνότητας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται η συνήθης προσέγγιση του ετήσιου ποσοστού υπέρβασης H(a g ), της μέγιστης επιτάχυνσης εδάφους H(a g ) ~ k o a -k g, όπου η τιμή του εκθέτη k εξαρτάται από τη σεισμικότητα και είναι γενικά της τάξης του 3. Στη συνέχεια, η παραδοχή Poisson για την εμφάνιση των σεισμών παρέχει την τιμή ~(T L /T LR ) 1/k με την οποία πρέπει να πολλαπλασιαστεί η σεισμική δράση αναφοράς ώστε να επιτευχθεί σε T L χρόνια η ίδια πιθανότητα υπέρβασης όπως και σε T LR χρόνια, για τα οποία ορίζεται η σεισμική δράση σχεδιασμού (με το δείκτη L συμβολίζεται ο χρόνος ζωής). Αυτή η τιμή είναι ο συντελεστής σπουδαιότητας γ I ή ο συντελεστής μετατροπής για τη σεισμική δράση λειτουργικότητας ν. Εναλλακτικά, η τιμή του πολλαπλασιαστικού συντελεστή γ I ή ν, που εφαρμόζεται στη σεισμική δράση α- ναφοράς ώστε η τιμή της πιθανότητας υπέρβασης της σεισμικής δράσης P L σε T L χρόνια να είναι διάφορη της πιθανότητας αναφοράς P LR, επίσης σε T L χρόνια, μπορεί να εκτιμηθεί ως ~(P LR /P L ) 1/k. Για Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙΙ και IV ι- σχύει T LR < T L και P LR > P L, επομένως γ I > 1. Για Κατηγορία Σπουδαιότητας Ι και για τη σεισμική δράση λειτουργικότητας ισχύει T LR > T L και P LR < P L, επομένως οι τιμές του συντελεστή σπουδαιότητας γ I για εγκαταστάσεις χαμηλής σπουδαιότητας και του συντελεστή ν προκύπτουν χαμηλότερες από 1. Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός των τιμών 0.4 και 0.5 που συνιστώνται για το λόγο ν της σεισμικής δράσης λειτουργικότητας με συνιστώμενη μέση περίοδο επαναφοράς 95 χρόνια Εδάφια (2), 2.2.3(2) Εδάφιο 2.1(4)

18 22 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN Εδάφια 2.2.1(2), (2), (2), (2) προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού με συνιστώμενη μέση περίοδο επαναφοράς 475 χρόνια είναι συνεπής με την τιμή περίπου 2 για τον εκθέτη k για την απόσβεση του ετήσιου ποσοστού υπέρβασης της μέγιστης επιτάχυνσης του εδάφους. Παρότι δεν αναφέρεται ρητά, μία επιπλέον απαίτηση επιτελεστικότητας των κτιρίων που σχεδιάζονται για απορρόφηση ενέργειας είναι η αποφυγή ολικής κατάρρευσης κατά τη διάρκεια ενός πολύ ισχυρού και σπάνιου σεισμού (με μέση περίοδο επαναφοράς της τάξης των 2000 χρόνων). Παρόλο που τα φέροντα στοιχεία μπορούν ακόμη να παραλάβουν τα φορτία βαρύτητας που τους αναλογούν μετά από ένα τέτοιο γεγονός, ο φορέας ενδέχεται να έχει υποστεί βαριές βλάβες, να έχει μεγάλες παραμένουσες αποκλίσεις, να διατηρεί μικρή απομένουσα οριζόντια α- ντοχή ή δυσκαμψία και να καταρρεύσει μετά από έναν ισχυρό μετασεισμό. Επιπλέον, η επισκευή του φορέα ίσως είναι ανέφικτη ή οικονομικά απαγορευτική. Αυτή η έμμεση απαίτηση επιτελεστικότητας επιδιώκεται μέσω της συστηματικής και καθολικής εφαρμογής του ικανοτικού σχεδιασμού, που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του ανελαστικού μηχανισμού απόκρισης Κριτήρια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις επιτελεστικότητας και εφαρμογή τους Εδάφια 2.2.1(1), 2.2.3(1) Εδάφια 2.2.1(1), 2.2.2(1), 2.2.2(2) Κριτήρια συμμόρφωσης στην απαίτηση περιορισμού των βλαβών Σε περίπτωση σεισμού ο φορέας καλείται να αντεπεξέλθει σε μια δεδομένη εισροή ενέργειας ή σε δεδομένες δυναμικές επιβαλλόμενες μετακινήσεις. Οι βλάβες λόγω σεισμού στα φέροντα στοιχεία, ακόμη και στα μη-φέροντα στοιχεία που ακολουθούν τις παραμορφώσεις του φορέα, οφείλονται σε παραμορφώσεις που προκαλούνται κατά τη σεισμική απόκριση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, ο Ευρωκώδικας 8 αναφέρει πως τα κριτήρια συμμόρφωσης στην οριακή κατάσταση (στάθμη επιτελεστικότητας) λειτουργικότητας πρέπει να εκφράζονται ως όρια παραμόρφωσης. Όρια σχετικά με τη βλάβη εξοπλισμού που αναρτάται ή φέρεται από το φορέα μπορούν να εκφραστούν ως απόκριση επιτάχυνσης στα σημεία αγκύρωσης του εξοπλισμού Κριτήρια συμμόρφωσης στην απαίτηση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης Η στάθμη επιτελεστικότητας αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης θεωρείται ως η οριακή κατάσταση αστοχίας για την οποία πρέπει να σχεδιαστεί ο φορέας σύμφωνα με το ΕΝ 1990 [3]. Σε αντίθεση με την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας, η οποία επαληθεύεται με βάση κριτήρια σχετικά με τις παραμορφώσεις, ο σχεδιασμός για την οριακή κατάσταση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης γίνεται με βάση τις δυνάμεις. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη φυσική πραγματικότητα που δείχνει

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 23 πως οι παραμορφώσεις είναι η αιτία που τα φέροντα μέλη χάνουν την αντίσταση σε οριζόντια φορτία και πως οι οριζόντιες μετακινήσεις (και όχι οι οριζόντιες δυνάμεις) οδηγούν τους φορείς στην κατάρρευση υπό το ίδιο τους το βάρος. Ο σχεδιασμός με βάση τις δυνάμεις έχει καθιερωθεί επειδή οι μηχανικοί είναι εξοικειωμένοι με αυτό το είδος σχεδιασμού για άλλες δράσεις (όπως τις δράσεις βαρύτητας και ανέμου), επειδή η στατική ισορροπία για ένα σύνολο προδιαγεγραμμένων ε- ξωτερικών φορτίων αποτελεί στιβαρή βάση για τις μεθόδους ανάλυσης και, τέλος, επειδή δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως, σε βαθμό που να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, εργαλεία για τον έλεγχο των σεισμικών παραμορφώσεων. Η τελευταία παρατήρηση αναφέρεται εξίσου σε μεθόδους μη-γραμμικής ανάλυσης για τον υπολογισμό των απαιτούμενων παραμορφώσεων και σε μεθόδους για την εκτίμηση της αντοχής παραμόρφωσης των φερόντων στοιχείων Σχεδιασμός για απορρόφηση ενέργειας και πλαστιμότητα Η συμμόρφωση με την απαίτηση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού δε σημαίνει ότι ο φορέας πρέπει να παραμείνει ελαστικός υπό αυτή τη δράση, καθώς αυτό θα απαιτούσε ο φορέας να σχεδιάζεται για οριζόντιες δυνάμεις της τάξης του 50% ή περισσότερο του βάρους του. Αν και είναι τεχνικά εφικτός, ο σχεδιασμός ενός φορέα ώστε να αποκρίνεται ελαστικά στη σεισμική δράση σχεδιασμού του είναι οικονομικά απαγορευτικός. Είναι επίσης περιττός, καθώς ο σεισμός είναι δυναμική δράση που έχει ως αποτέλεσμα να εισρεύσει μια ορισμένη ποσότητα συνολικής ενέργειας στο φορέα, και το ζητούμενο είναι να υπομείνει συγκεκριμένες μετακινήσεις και παραμορφώσεις και όχι να αντέξει συγκεκριμένες δυνάμεις. Επομένως, ο Ευρωκώδικας 8 επιτρέπει στους φορείς να αναπτύξουν σημαντικές πλαστικές παραμορφώσεις υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού τους, με την προϋπόθεση να μη διακινδυνεύεται η ακεραιότητα των μεμονωμένων μελών και του φορέα συνολικά. Τα προηγούμενα ονομάζονται σχεδιασμός για απορρόφηση ενέργειας και πλαστιμότητα. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός για πλαστιμότητα με βάση τις δυνάμεις βασίζεται στο ανελαστικό φάσμα απόκρισης ενός μονοβάθμιου συστήματος το οποίο ακολουθεί ελαστική-τέλεια πλαστική καμπύλη δύναμης-μετακίνησης F δ σε μονοτονική φόρτιση. Για ορισμένη περίοδο Τ του ελαστικού μονοβάθμιου συστήματος, το ανελαστικό φάσμα σχετίζεται με: το λόγο q = F el /F y της μέγιστης δύναμης F el, που θα δρούσε εάν το μονοβάθμιο σύστημα ήταν γραμμικό-ελαστικό προς τη δύναμη διαρροής F y τη μέγιστη απαιτούμενη μετακίνηση του ανελαστικού μονοβάθμιου συστήματος δ max, εκφρασμένη ως προς τη μετακίνηση διαρροής δ y (δηλαδή το συντελεστή πλαστιμότητας μετακινήσεων μ δ = δ max /δ y ). Για παράδειγμα, ο Ευρωκώδικας 8 υιοθέτησε τα ανελαστικά φάσματα που πρότειναν οι Vidic et al. [4]: μ = q δ, για T T C (Ο2.1)

20 24 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN TC μδ = 1+ ( q -1), για T < T C (Ο2.2) T όπου T C είναι η περίοδος του ελαστικού φάσματος που χωρίζει τις περιοχές σταθερής φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης και σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας (Σχήμα 2.1). Η Εξίσωση Ο2.1 εκφράζει τον γνωστό «κανόνα ίσης μετακίνησης» του Newmark, δηλαδή την εμπειρική παρατήρηση ότι στην περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας οι μέγιστες αποκρίσεις μετακίνησης του ανελαστικού και του ελαστικού μονοβάθμιου συστήματος είναι περίπου ίσες. Σχήμα 2.1. Ανελαστικά φάσματα για T C = 0.6 s, ανηγμένα στη μέγιστη επιτάχυνση εδάφους (PGA), σύμφωνα με τους Vidic et al. [4] και τις Εξισώσεις Ο2.1 και Ο2.2 Στον Ευρωκώδικα 8 ο λόγος q = F el /F y ονομάζεται συντελεστής συμπεριφοράς, όπου F είναι η συνολική οριζόντια δύναμη στο φορέα (η τέμνουσα βάσης εάν μόνο η σεισμική δράση ενεργεί στην οριζόντια διεύθυνση). Στη Βόρεια Αμερική αυτό το μέγεθος ονομάζεται συντελεστής μείωσης της δύναμης ή συντελεστής τροποποίησης της απόκρισης και συμβολίζεται με R. Στον Ευρωκώδικα 8 χρησιμοποιείται ως γενικός συντελεστής μείωσης των εσωτερικών δυνάμεων που θα αναπτύσσονταν στον ελαστικό φορέα για απόσβεση 5% ή, ισοδύναμα, των σεισμικών δυνάμεων αδράνειας που θα αναπτύσσονταν στον ελαστικό φορέα και θα προκαλούσαν με τη σειρά τους τις εσωτερικές δυνάμεις λόγω σεισμού. Μέσω αυτού του «στρατηγήματος», οι εσωτερικές δυνάμεις λόγω σεισμού για τις οποίες πρέπει να διαστασιολογηθούν τα μέλη του φορέα μπορούν να υπολογιστούν με γραμμική ελαστική ανάλυση. Το μειονέκτημα είναι ότι ο φορέας πρέπει να εφοδιαστεί με την ικανότητα να αναλάβει μέγιστη γενική μετακίνηση τουλάχιστον ίση με τη γενική μετακίνηση διαρροής πολλαπλασιασμένη επί το συντελεστή πλαστιμότητας

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 25 μετακινήσεων μ δ, ο οποίος αντιστοιχεί στην τιμή του q που χρησιμοποιείται για τη μείωση της έντασης ελαστικής δύναμης (π.χ. σύμφωνα με τις Εξισώσεις Ο2.1 και Ο2.2). Αυτό ονομάζεται ικανότητα πλαστιμότητας ή ικανότητα απορρόφησης ε- νέργειας, καθώς πρέπει να αναπτυχθεί μέσω κυκλικής απόκρισης κατά την οποία τα μέλη και ο φορέας συνολικά απορροφούν μέρος της εισροής σεισμικής ενέργειας με υστερητική συμπεριφορά. Η πλάστιμη συμπεριφορά και η υστερητική απορρόφηση ενέργειας δεν είναι δυνατές σε όλα τα σημεία ή μέρη του φορέα. Στον Ευρωκώδικα 8 χρησιμοποιείται ένα ειδικό εργαλείο, που ονομάζεται ικανοτικός σχεδιασμός, για να διασφαλίσει την απαραίτητη ιεράρχηση των αντοχών μεταξύ γειτονικών μελών ή περιοχών και μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών μεταφοράς των φορτίων εντός του ίδιου μέλους. Διασφαλίζει επίσης ότι οι πλαστικές παραμορφώσεις θα εμφανιστούν μόνο σε μέλη, περιοχές και μηχανισμούς που είναι ικανοί για πλάστιμη συμπεριφορά και απορρόφηση ενέργειας, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, περιοχές και μηχανισμοί παραμένουν στην ελαστική περιοχή απόκρισης. Οι περιοχές των μελών που προορίζονται για απορρόφηση ενέργειας ονομάζονται περιοχές απορρόφησης ενέργειας. Αυτές οι περιοχές σχεδιάζονται και διαμορφώνονται οι λεπτομέρειές τους έτσι ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας. Πριν σχεδιαστούν και διαμορφωθούν οι λεπτομέρειές τους για την απαιτούμενη ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας, οι περιοχές απορρόφησης ενέργειας πρέπει πρώτα να διαστασιολογηθούν ώστε να παρέχουν τιμή σχεδιασμού της αντίστασης σε δύναμη R d τουλάχιστον ίση με την τιμή σχεδιασμού του εντατικού μεγέθους για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (βλ ) E d, από την ανάλυση: E d R (Ο2.3) d Η τιμή του E d που χρησιμοποιείται στην Εξίσωση Ο2.3 προκύπτει από την εφαρμογή της σεισμικής δράσης σε συνδυασμό με την οιονεί-μόνιμη τιμή των άλλων δράσεων που περιλαμβάνονται στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (δηλαδή την ονομαστική τιμή των μόνιμων φορτίων και την οιονεί-μόνιμη τιμή των επιβεβλημένων φορτίων και φορτίων χιονιού, Ενότητα 4.4.1). Κανονικά πραγματοποιείται ελαστική ανάλυση και η τιμή του E d μπορεί να υπολογιστεί με άθροιση των σεισμικών εντατικών μεγεθών που προκύπτουν από την ανάλυση για τη σεισμική δράση μόνο και των εντατικών μεγεθών που προκύπτουν από την ανάλυση για τις άλλες δράσεις στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Στον υπολογισμό του E d πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιρροές 2ας τάξεως. Η τιμή της R d στη Εξίσωση Ο2.3 πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του Ευρωκώδικα για το αντίστοιχο υλικό κατασκευής (εκτός εάν αυτοί οι κανόνες δεν ισχύουν υπό ανελαστική ανακυκλιζόμενη φόρτιση και ο Ευρωκώδικας 8 ορίζει εναλλακτικούς κανόνες). Η τιμή της R d πρέπει να υπολογίζεται για τις τιμές σχεδιασμού των αντοχών των υλικών, δηλαδή τις χαρακτηριστι- Εδάφια (2), (3) Εδάφια 2.2.2(1), 2.2.2(5), (1)

22 26 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN Εδάφιο (2) Εδάφιο 2.2.2(4) Εδάφιο 2.2.1(3), 3.2.1(4) κές τιμές f k διαιρεμένες με το μερικό συντελεστή γ M του υλικού. Καθώς είναι σημαντικά στοιχεία ασφάλειας, οι μερικοί συντελεστές γ M είναι Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι, οι τιμές των οποίων ορίζονται στα Εθνικά Προσαρτήματα του Ευρωκώδικα 8. Ο Ευρωκώδικας 8 δε συνιστά τιμές των γ M για χρήση στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού απλά σημειώνει τη δυνατότητα επιλογής της τιμής γ M = 1 για τις τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού, ή των ίδιων τιμών που χρησιμοποιούνται στις διαρκείς και τις παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού. Η δεύτερη επιλογή είναι πολύ βολική για τον μελετητή καθώς μπορεί στη συνέχεια να διαστασιολογήσει την περιοχή απορρόφησης ενέργειας για τιμή σχεδιασμού της δύναμης αντίστασης R d τουλάχιστον ίση με τη μεγαλύτερη τιμή σχεδιασμού του εντατικού μεγέθους λόγω της διαρκούς και της παροδικής ή λόγω της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού. Κατά την πρώτη επιλογή, η περιοχή απορρόφησης ενέργειας πρέπει να διαστασιολογηθεί πρώτα για τα εντατικά μεγέθη λόγω της διαρκούς και της παροδικής κατάστασης σχεδιασμού και στη συνέχεια για τα ε- ντατικά μεγέθη λόγω της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικές τιμές του γ M για την αντίσταση στην Εξίσωση Ο2.3. Όλες οι περιοχές και οι μηχανισμοί που δεν ορίζονται ως περιοχές και μηχανισμοί απορρόφησης ενέργειας σχεδιάζονται ώστε να παρέχουν τιμή σχεδιασμού της δύναμης αντίστασης R d τουλάχιστον ίση με το εντατικό μέγεθος E d, το οποίο δεν προκύπτει από την ανάλυση αλλά από τον ικανοτικό σχεδιασμό. Η θεμελίωση έχει πρωταρχική σημασία για ολόκληρο το φορέα. Είναι δύσκολο να επιθεωρηθεί για ενδεχόμενες σεισμικές βλάβες και ακόμη πιο δύσκολο να επιδιορθωθεί ή να μετασκευαστεί. Επομένως, κατατάσσεται στην κορυφή της ιεραρχίας των αντοχών του συνόλου του φορέα και πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να παραμένει ελαστική, ενώ οι πλαστικές παραμορφώσεις και η απορρόφηση ενέργειας λαμβάνουν χώρα στην ανωδομή Αντισεισμικός σχεδιασμός για αντίσταση αντί για πλαστιμότητα Ο Ευρωκώδικας 8 παρέχει τη δυνατότητα αντισεισμικού σχεδιασμού των κτιρίων μόνο για αντίσταση, χωρίς να απαιτείται η συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν την πλαστιμότητα και την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση το κτίριο σχεδιάζεται σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 έως 7, θεωρώντας τη σεισμική δράση ως μια οριζόντια φόρτιση, όπως ο άνεμος. Οι οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις υπολογίζονται από το φάσμα απόκρισης σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας συντελεστή συμπεριφοράς q ίσο με 1.5 το πολύ (ή πιθανώς 2 για κτίρια από χάλυβα ή σύμμικτα κτίρια). Επιπλέον, πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις σχετικές με την πλαστιμότητα των υλικών (ή των χαλύβδινων διατομών). Καθώς οι σεισμικές δράσεις σχεδιασμού υπολογίζονται για συντελεστή συμπεριφοράς μεγαλύτερο της μονάδας, οι φορείς που σχεδιάζονται μόνο για αντοχή, χωρίς πλαστιμότητα και ικανότητα απορρόφησης ενέργειας, ονο-

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 27 μάζονται φορείς χαμηλής απορρόφησης ενέργειας και όχι φορείς χωρίς ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Στον Ευρωκώδικα 8 συνιστάται ο αντισεισμικός σχεδιασμός για αντοχή και χαμηλή απορρόφηση ενέργειας μόνο σε περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας. Παρότι τα Εθνικά Προσαρτήματα ορίζουν ποιος συνδυασμός κατηγορίας εδάφους και σεισμικής ζώνης της χώρας αντιστοιχούν σε χαμηλή σεισμικότητα, ο Ευρωκώδικας 8 συνιστά (σε υποσημείωση) ως κριτήριο είτε την τιμή σχεδιασμού της επιτάχυνσης του εδάφους για έδαφος κατηγορίας Α (δηλαδή βράχο) a g είτε την αντίστοιχη τιμή a g S για την κατηγορία εδάφους στη συγκεκριμένη τοποθεσία (ο συντελεστής εδάφους S αναλύεται στην Ενότητα ). Επιπλέον συνιστά οι τιμές 0.08g για την a g ή 0.10g για το γινόμενο a g S να αποτελέσουν το όριο σε περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας. Υπενθυμίζεται πως στην τιμή a g είναι ενσωματωμένος ο συντελεστής σπουδαιότητας γ I. Ο σχεδιασμός κτιρίων με χαμηλή ικανότητα απορρόφηση ενέργειας για αντοχή χωρίς πλαστιμότητα που προκύπτει από το σχεδιασμό επιτρέπεται να γίνεται σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο της υποενότητας σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, που δεν ανήκει αναγκαστικά στην κατηγορία χαμηλής σεισμικότητας: ό- ταν στην οριζόντια διεύθυνση που εξετάζεται η συνολική τέμνουσα βάσης του φορέα στη χαμηλότερη στάθμη (θεμελίωση ή οροφή άκαμπτου υπογείου) λόγω της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή συμπεριφοράς ίσο με αυτόν που ισχύει για φορείς χαμηλής απορρόφησης ενέργειας (σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο της ενότητας), είναι χαμηλότερη από την τέμνουσα βάσης που οφείλεται στη δράση ανέμου σχεδιασμού ή σε άλλο σχετικό συνδυασμό δράσεων για τον οποίο ο φορέας σχεδιάζεται με βάση γραμμική ελαστική ανάλυση. Σε κτίρια με σεισμική μόνωση, ανεξάρτητα εάν το κτίριο εμπίπτει στην περίπτωση χαμηλής σεισμικότητας, ο σχεδιασμός της ανωδομής πάνω από τη στάθμη της σεισμικής μόνωσης (διεπιφάνεια μόνωσης) ως φορέας χαμηλής απορρόφησης ε- νέργειας με συντελεστή συμπεριφοράς q όχι μεγαλύτερο από 1.5 αποτελεί τον κανόνα που επιβάλλεται στο Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8, παρά την εξαίρεση Ισορροπία μεταξύ αντοχής και πλαστιμότητας Κατάταξη ως προς την πλαστιμότητα Η επιλογή που περιγράφηκε στο , και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός μόνο για αντοχή χωρίς πλαστιμότητα και ικανότητα απορρόφησης ενέργειας που προκύπτουν από το σχεδιασμό, συνιστάται από τον Ευρωκώδικα 8 μόνο για ειδικές περιπτώσεις. Παρ όλα αυτά, στο πλαίσιο της βασικής περίπτωσης αντισεισμικού σχεδιασμού, δηλαδή του σχεδιασμού για πλαστιμότητα και ικανότητα απορρόφησης ενέργειας, ο μελετητής έχει συνήθως τη δυνατότητα σχεδιασμού για περισσότερη αντοχή και λιγότερη πλαστιμότητα ή αντίστροφα. Για κτίρια από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο και σύμμικτα κτίρια από χάλυβα και σκυρόδεμα η επιλογή αυτή υ- Εδάφιο 4.4.1(2) Εδάφιο 10.10(5) Εδάφιο 2.2.2(2)

24 28 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN λοποιείται μέσω της κατάταξης ως προς την πλαστιμότητα, η οποία εισάγεται από τον Ευρωκώδικα 8 στα σχετικά με κάθε υλικό κεφάλαια. Εδάφια 2.2.1(4), 3.2.1(5) 2.3. Εξαίρεση από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 Στον ίδιο τον Ευρωκώδικα 8 αναφέρεται πως οι διατάξεις του δε χρειάζεται να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας. Όπως και για τις περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας, οι συνδυασμοί που χαρακτηρίζονται ως περιπτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας ορίζονται στο Εθνικό Προσάρτημα. Παρ όλα αυτά, ο Ευρωκώδικας 8 συνιστά (σε υποσημείωση) το ίδιο κριτήριο όπως και για τη χαμηλή σεισμικότητα: είτε την τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού για έδαφος κατηγορίας Α (δηλαδή βράχο) a g ή την αντίστοιχη τιμή a g S για την κατηγορία εδάφους στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Συνιστά να οριστούν οι τιμές 0.04g για την a g ή 0.05g για το γινόμενο a g S ως όρια για την πολύ χαμηλή σεισμικότητα. Καθώς ο συντελεστής σπουδαιότητας γ I είναι ενσωματωμένος στην τιμή a g, ορισμένοι φορείς σε μια περιοχή ενδέχεται να εξαιρούνται από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 και άλλοι όχι (όσοι στεγάζουν σημαντικές υπηρεσίες ή αποτελούν εγκαταστάσεις μεγάλης συνάθροισης κοινού). Αυτό συμφωνεί με την αντίληψη ότι η εξαίρεση από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 οφείλεται στην εγγενή αντοχή σε οριζόντιες δυνάμεις κάθε φορέα που σχεδιάζεται για μη-σεισμικές φορτίσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή της πλαστιμότητας και της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας. Δεδομένου ότι ο Ευρωκώδικας 8 θεωρεί ότι, λόγω της υπεραντοχής, κάθε φορέας δικαιούται ένα συντελεστή συμπεριφοράς q τουλάχιστον ίσο με 1.5, στην τιμή 0.05g, που συνιστάται ως όριο του a g S για την πολύ χαμηλή σεισμικότητα, περιλαμβάνεται χωρίς να εκφράζεται ρητά μια εγγενής οριζόντια αντοχή ίση με 0.05x2.5/1.5 = 0.083g (όπου 2.5 είναι ο συντελεστής φασματικής μεγέθυνσης στην περιοχή σταθερής φασματικής επιτάχυνσης, και 1.5 είναι η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς). Πρόκειται για μια εύλογη παραδοχή. Εάν το Εθνικό Προσάρτημα αναφέρει ότι όλη η εθνική επικράτεια θεωρείται πολύ χαμηλής σεισμικότητας, ο Ευρωκώδικας 8 (και τα έξι Μέρη του) δεν εφαρμόζεται καθόλου σε αυτή τη χώρα.

25

26

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια Τα κεφάλαια του EC8-1 είναι: Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1:2004 - Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1 Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές ράσεις, Κανόνες για Κτίρια 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός φορέων συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Κατασκευών ΙΙ

Δυναμική Κατασκευών ΙΙ Τίτλος μαθήματος: Δυναμική Κατασκευών ΙΙ Κωδικός μαθήματος: CE09_S05 Πιστωτικές μονάδες: 5 Φόρτος εργασίας (ώρες): 157 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των Ευρωκωδίκων

Το σύστημα των Ευρωκωδίκων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Γενικά (Κεφ. 1) Απαιτήσεις Συμπεριφοράς (Κεφ. 2) Σεισμικές δράσεις (Κεφ. 3) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή της σεισμικής μόνωσης γεφυρών. Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

σεισμικών δυνάμεων, οι οποίες εφαρμόζονται σαν στατικά φορτία επάνω στην κατασκευή σύμφωνα με την παρ

σεισμικών δυνάμεων, οι οποίες εφαρμόζονται σαν στατικά φορτία επάνω στην κατασκευή σύμφωνα με την παρ _ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 27277 σεισμικών δυνάμεων, οι οποίες εφαρμόζονται σαν στατικά φορτία επάνω στην κατασκευή σύμφωνα με την παρ. 3.3.3. [2] Κατά την εφαρμογή της μεθόδου οι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός

Γιώργος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αρχές σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 Γιώργος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8

Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές. Γιάννης Ν. Ψυχάρης. Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Βασικές αρχές. Γιάννης Ν. Ψυχάρης. Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Βασικές αρχές Ευρωκώδικα 8 Γιάννης Ν. Ψυχάρης Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γενικά περί Ευρωκωδίκων Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από δύο τεύχη: Το Βασικό κείμενο, ίδιο για όλες τις χώρες (μεταφρασμένο στη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων

Κανονισμοί. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων Κανονισμοί Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων Ευρωκώδικες Ευρωκώδικας 1 : Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις στις κατασκευές Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Ευρωκώδικας 3

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών. Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα