Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες Εισαγωγή... 15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες Εισαγωγή Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος Χρήση του Ευρωκώδικα 8 (Μέρη 1 και 5) με τους άλλους Ευρωκώδικες Παραδοχές Διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής Όροι και ορισμοί Σύμβολα Απαιτήσεις επιτελεστικότητας και κριτήρια συμμόρφωσης Απαιτήσεις επιτελεστικότητας για νέες κατασκευές στον Ευρωκώδικα 8 και αντίστοιχες στάθμες σεισμικής επικινδυνότητας Κριτήρια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις επιτελεστικότητας και εφαρμογή τους Κριτήρια συμμόρφωσης στην απαίτηση περιορισμού των βλαβών Κριτήρια συμμόρφωσης στην απαίτηση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης Εξαίρεση από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα Σεισμικές δράσεις Εδαφικές συνθήκες Προσδιορισμός των κατηγοριών εδάφους Σεισμική δράση Σεισμικές ζώνες Βασική απεικόνιση της σεισμικής δράσης Εναλλακτικές περιγραφές της σεισμικής δράσης Φάσματα απόκρισης μετακίνησης...49

4 8 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 4. Σχεδιασμός κτιρίων Πεδίο εφαρμογής Μελέτη διαμόρφωσης αντισεισμικών κτιρίων Στατική απλότητα Ομοιομορφία, συμμετρία και υπερστατικότητα Διαξονική αντοχή και δυσκαμψία Στρεπτική αντοχή και δυσκαμψία Διαφραγματική δράση στη στάθμη των δαπέδων Επαρκής θεμελίωση Στατική κανονικότητα και επιπτώσεις στο σχεδιασμό Εισαγωγή Κανονικότητα σε κάτοψη Κανονικότητα καθ ύψος Συνδυασμός των φορτίων βαρύτητας και άλλων φορτίων με τη σεισμική δράση σχεδιασμού Συνδυασμός για τα τοπικά εντατικά μεγέθη Συνδυασμός για γενικά εντατικά μεγέθη Μέθοδοι ανάλυσης Επισκόπηση των επιτρεπόμενων μεθόδων ανάλυσης Η μέθοδος ανάλυσης με οριζόντιες δυνάμεις Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης Γραμμική ανάλυση για την κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής δράσης Μη-γραμμικές μέθοδοι ανάλυσης Προσομοίωση κτιρίων για γραμμική ανάλυση Εισαγωγή: βαθμός διακριτοποίησης Προσομοίωση δοκών, υποστυλωμάτων και συνδέσμων Ειδικά θέματα προσομοίωσης τοιχωμάτων Δυσκαμψία ρηγματωμένου σκυροδέματος και ρηγματωμένης τοιχοποιίας Επιρροές 2ας τάξεως (P-Δ) Προσομοίωση των κτιρίων για μη-γραμμική ανάλυση Γενικές απαιτήσεις για μη-γραμμικά προσομοιώματα Ειδικές απαιτήσεις για προσομοιώματα σε μη-γραμμική δυναμική ανάλυση Η ανεπάρκεια των προσομοιωμάτων των μελών σε τρεις διαστάσεις ως περιορισμός των μη-γραμμικών προσομοιωμάτων Ανάλυση για φαινόμενα τυχηματικής στρέψης Τυχηματική εκκεντρότητα Εκτίμηση των φαινομένων της τυχηματικής εκκεντρότητας μέσω στατικής ανάλυσης

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απλοποιημένη εκτίμηση των φαινομένων τυχηματικής εκκεντρότητας Συνδυασμός των εντατικών μεγεθών των συνιστωσών της σεισμικής δράσης «Κύρια» σεισμικά στοιχεία έναντι «δευτερευόντων» σεισμικών στοιχείων Ορισμός και ρόλος των «κύριων» και των «δευτερευόντων» σεισμικών στοιχείων Ειδικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό των δευτερευόντων σεισμικών στοιχείων Έλεγχοι Έλεγχοι για περιορισμό των βλαβών Έλεγχοι για την απαίτηση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης Ειδικοί κανόνες για πλαισιακά συστήματα με τοιχοπληρώσεις Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής Σχεδιασμός έναντι των δυσμενών επιδράσεων ασύμμετρων σε κάτοψη τοιχοπληρώσεων Σχεδιασμός έναντι των δυσμενών επιδράσεων των ασύμμετρων καθ ύψος τοιχοπληρώσεων Κανόνες σχεδιασμού και διαμόρφωσης λεπτομερειών για κτίρια από σκυρόδεμα Πεδίο εφαρμογής Είδη στοιχείων σκυροδέματος Ορισμός των «κρίσιμων περιοχών» Δοκοί και υποστυλώματα Τοιχώματα Πλάστιμα τοιχώματα: συζευγμένα και ασύζευκτα Μεγάλα ελαφρά οπλισμένα τοιχώματα Κρίσιμες περιοχές σε πλάστιμα στοιχεία Είδη δομικών συστημάτων για σεισμική αντίσταση των κτιρίων σκυροδέματος Δομικά συστήματα ανεστραμμένου εκκρεμούς Στρεπτικά εύκαμπτα δομικά συστήματα Πλαισιακά δομικά συστήματα Δομικά συστήματα τοιχωμάτων Δυαδικά δομικά συστήματα Δομικά συστήματα μεγάλων ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων Έννοιες σχεδιασμού: σχεδιασμός για αντοχή ή για πλαστιμότητα και απορρόφηση ενέργειας κατηγορίες πλαστιμότητας

6 10 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ Συντελεστής συμπεριφοράς q για κτίρια σκυροδέματος σχεδιασμένα για απορρόφηση ενέργειας Στρατηγική σχεδιασμού για απορρόφηση ενέργειας Γενική και τοπική πλαστιμότητα μέσω ικανοτικού σχεδιασμού και διαμόρφωσης των λεπτομερειών των μελών: επισκόπηση Εφαρμογή του ικανοτικού σχεδιασμού στα πλαίσια σκυροδέματος για αποφυγή πλαστικών αρθρώσεων στα υποστυλώματα Διαμόρφωση των λεπτομερειών των περιοχών πλαστικών αρθρώσεων για καμπτική πλαστιμότητα Ικανοτικός σχεδιασμός των μελών έναντι πρόωρης διατμητικής αστοχίας Κανόνες διαμόρφωσης των λεπτομερειών για τοπική πλαστιμότητα των μελών από σκυρόδεμα Εισαγωγή Ελάχιστος διαμήκης οπλισμός δοκών Μέγιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού στις κρίσιμες περιοχές δοκών Μέγιστη διάμετρος διαμήκων ράβδων οπλισμού δοκού που διέρχονται από κόμβους δοκών υποστυλωμάτων Έλεγχος των κόμβων δοκών υποστυλωμάτων σε διάτμηση Διαστασιολόγηση του διατμητικού οπλισμού στις κρίσιμες περιοχές δοκών και υποστυλωμάτων Οπλισμός περίσφιξης στις κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων και πλάστιμων τοιχωμάτων Κρυφά υποστυλώματα στις κρίσιμες περιοχές πλάστιμων τοιχωμάτων Έλεγχος σε διάτμηση των κρίσιμων περιοχών πλάστιμων τοιχωμάτων Ελάχιστος οπλισμός αγκύρωσης στους αρμούς διακοπής εργασίας σε τοιχώματα ΚΠΥ Ειδικοί κανόνες για μεγάλα τοιχώματα σε συστήματα μεγάλων ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων Εισαγωγή Διαστασιολόγηση για την oριακή κατάσταση αστοχίας σε κάμψη με αξονική δύναμη Διαστασιολόγηση για οριακή κατάσταση αστοχίας σε διάτμηση Διαμόρφωση των λεπτομερειών του οπλισμού

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί κανόνες για φορείς σκυροδέματος με στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία Σχεδιασμός και διαμόρφωση των λεπτομερειών στοιχείων θεμελίωσης Σχεδιασμός και κανόνες διαμόρφωσης λεπτομερειών για κτίρια από χάλυβα Πεδίο εφαρμογής Κατασκευές με δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας και κατασκευές με περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας Η αρχή του ικανοτικού σχεδιασμού Σχεδιασμός για τοπική απορρόφηση ενέργειας στα μέλη και στις συνδέσεις τους Ευνοϊκοί παράγοντες για τοπική πλαστιμότητα Δυσμενείς παράγοντες για τοπική πλαστιμότητα Κανόνες σχεδιασμού με στόχο την υλοποίηση των ζωνών απορρόφησης ενέργειας Υπόβαθρο της απαιτούμενης από τον Ευρωκώδικα 8 ικανότητας παραμόρφωσης Σχεδιασμός για την αποφυγή συγκέντρωσης παραμορφώσεων Σχεδιασμός για γενική πλάστιμη συμπεριφορά των κατασκευών Στατικά συστήματα και συντελεστές συμπεριφοράς Επιλογή του συντελεστή συμπεριφοράς κατά το σχεδιασμό Πλαίσια παραλαβής ροπών Σκοπός του σχεδιασμού Ζητήματα σχετικά με την ανάλυση πλαισίων παραλαβής ροπών Σχεδιασμός δοκών και υποστυλωμάτων Σχεδιασμός ζωνών απορρόφησης ενέργειας Περιορισμός της υπεραντοχής Πλαίσια με συνδέσμους χωρίς εκκεντρότητα Ανάλυση πλαισίων με συνδέσμους χωρίς εκκεντρότητα με θεώρηση της εξελικτικής τους συμπεριφοράς Απλοποιημένος σχεδιασμός πλαισίων με συνδέσμους μορφής Χ Απλοποιημένος σχεδιασμός πλαισίων με μη συζευγμένους διαγώνιους συνδέσμους Απλοποιημένος σχεδιασμός πλαισίων με συνδέσμους μορφής V Κριτήριο για το σχηματισμό γενικού πλαστικού μηχανισμού...261

8 12 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ Συνδέσεις μειωμένης αντοχής Πλαίσια με έκκεντρους συνδέσμους Γενικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού πλαισίων με έκκεντρους συνδέσμους Βραχείς σύνδεσμοι σε σύγκριση με συνδέσμους μεγάλου μήκους Κριτήρια για το σχηματισμό γενικού πλαστικού μηχανισμού Επιλογή του τύπου των έκκεντρων συνδέσμων Συνδέσεις μερικής αντοχής Πλαίσια παραλαβής ροπών με τοιχοπληρώσεις Έλεγχος του σχεδιασμού και της κατασκευής κτιρίων Σχεδιασμός και διαμόρφωση λεπτομερειών σύμμικτων κτιρίων από χάλυβα-σκυρόδεμα Εισαγωγικό Σχόλιο Βαθμός σύμμικτης συμπεριφοράς Υλικά Σχεδιασμός για τοπική απορρόφηση ενέργειας στα μέλη και τις συνδέσεις τους Ευνοϊκοί παράγοντες για τοπική πλαστιμότητα οφειλόμενοι στον σύμμικτο χαρακτήρα των κατασκευών Δυσμενείς παράγοντες για τοπική πλαστιμότητα οφειλόμενοι στον σύμμικτο χαρακτήρα των κατασκευών Σχεδιασμός για γενική πλάστιμη συμπεριφορά των κατασκευών Συντελεστές συμπεριφοράς στατικών συστημάτων παρόμοιων με φορείς από χάλυβα Συντελεστές συμπεριφοράς σύμμικτων στατικών συστημάτων Ιδιότητες σύμμικτων διατομών για ανάλυση των κατασκευών και για ελέγχους αντοχής Δυσκολίες στην επιλογή μηχανικών ιδιοτήτων για σχεδιασμό και ανάλυση Δυσκαμψία των σύμμικτων διατομών Συνεργαζόμενο πλάτος πλάκας Σύμμικτες συνδέσεις σε ζώνες απορρόφησης ενέργειας Κανόνες για μέλη Σχεδιασμός υποστυλωμάτων Επιλογές σχεδιασμού Μη πλάστιμα σύμμικτα υποστυλώματα Πλάστιμα σύμμικτα υποστυλώματα Σύμμικτα υποστυλώματα που αντιμετωπίζονται σαν χαλύβδινα υποστυλώματα στο αναλυτικό προσομοίωμα Δοκοί από χάλυβα σύμμικτες με πλάκα...290

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνθήκη πλαστιμότητας για δοκούς από χάλυβα με πλάκα υπό θετική ροπή κάμψης Συνθήκη πλαστιμότητας για δοκούς από χάλυβα με πλάκα υπό αρνητική ροπή κάμψης Αντισεισμική ενίσχυση της πλάκας από σκυρόδεμα σε πλαίσια παραλαβής ροπών Κανόνες σχεδιασμού και διαμόρφωσης λεπτομερειών για πλαίσια παραλαβής ροπών Γενικά Κανόνες ανάλυσης και σχεδιασμού για δοκούς, υποστυλώματα και συνδέσεις Παράβλεψη του σύμμικτου χαρακτήρα δοκών με πλάκα Περιορισμός της υπεραντοχής Σύμμικτα πλαίσια με συνδέσμους χωρίς εκκεντρότητα Σύμμικτα πλαίσια με έκκεντρους συνδέσμους Τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμμικτα με στοιχεία από δομικό χάλυβα Γενικά Κανόνες ανάλυσης και σχεδιασμού για δοκούς και υποστυλώματα Σύμμικτα τοιχώματα ή τοιχώματα από σκυρόδεμα συζευγμένα με δοκούς από χάλυβα ή σύμμικτες δοκούς Σύμμικτα τοιχώματα από πλάκες χάλυβα Σχεδιασμός και κανόνες διαμόρφωσης λεπτομερειών για κτίρια από ξύλο Πεδίο εφαρμογής Γενικές έννοιες για τα αντισεισμικά ξύλινα κτίρια Υλικά και ιδιότητες των ζωνών απορρόφησης ενέργειας Κατηγορίες πλαστιμότητας και συντελεστές συμπεριφοράς Διαμόρφωση λεπτομερειών Έλεγχοι ασφαλείας Αντισεισμικός σχεδιασμός με μόνωση βάσης Εισαγωγή Δυναμική της σεισμικής μόνωσης Κριτήρια σχεδιασμού Συστήματα και συσκευές σεισμικής μόνωσης Μονωτήρες Συμπληρωματικές συσκευές Προσομοίωση και διαδικασίες ανάλυσης Κριτήρια και έλεγχοι ασφαλείας Σεισμικά εντατικά μεγέθη σχεδιασμού σε κτίρια με πακτωμένη βάση και μονωμένα κτίρια

10 14 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα Εισαγωγή Πεδίο εφαρμογής του Οδηγού Σχεδιασμού για το EN Σχέση μεταξύ EN και EN (Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός. Μέρος 1: Γενικοί Κανόνες) Σεισμική δράση Επιτάχυνση σχεδιασμού και συντελεστές σπουδαιότητας Συντελεστής τοπογραφικής ενίσχυσης «Τεχνητά» ή καταγεγραμμένα επιταχυνσιογραφήματα Ιδιότητες του εδάφους Παράμετροι αντοχής Επιμέρους συντελεστές για τις ιδιότητες υλικού Παράμετροι δυσκαμψίας και απόσβεσης Απαιτήσεις για τη χωροθέτηση και για το έδαφος θεμελίωσης Χωροθέτηση Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη Προσδιορισμός κατηγορίας εδάφους για τον καθορισμό της σεισμικής δράσης σχεδιασμού Εξάρτηση των δυναμικών ιδιοτήτων του εδάφους από το επίπεδο παραμορφώσεων Εσωτερική απόσβεση του εδάφους Σύστημα θεμελίωσης Γενικές απαιτήσεις σεισμική παραμόρφωση του εδάφους Κανόνες για τη μελέτη διαμόρφωσης Μεταφορά εντατικών μεγεθών στο έδαφος Έλεγχοι οριακής κατάστασης αστοχίας για αβαθείς ή εγκιβωτισμένες θεμελιώσεις Πάσσαλοι και κιβώτια θεμελίωσης Αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής Κατασκευές αντιστήριξης γαιών Γενικές παρατηρήσεις για το σχεδιασμό Βασικά προσομοιώματα Σεισμική δράση Εδαφική ώθηση και πίεση νερού σχεδιασμού Παραπομπές

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Ο Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών καλύπτει, όπως δηλώνει ο τίτλος του, τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων και άλλων έργων πολιτικού μηχανικού σε σεισμικές περιοχές. Σκοπός του είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας σε περίπτωση σεισμού και να εξασφαλίσει ότι οι σημαντικοί για την Πολιτική Προστασία φορείς θα παραμείνουν λειτουργικοί. ΕΝ : Εδάφια 1.1.1(1), 1.1.1(2), 1.1.1(4) 1.1.3(1) Ο Ευρωκώδικας 8 αποτελείται από έξι μέρη, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1.1. Ο Οδηγός του Μελετητή πραγματεύεται μόνο το Μέρος 1 (ΕΝ , Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις και Κανόνες για Κτίρια) [1] και το Μέρος 5 (ΕΝ Θεμελιώσεις, Κατασκευές Αντιστήριξης και Γεωτεχνικά Θέματα) [2]. Πίνακας 1.1. Μέρη του Ευρωκώδικα 8 και ημερομηνίες-κλειδιά Μέρος Ευρωκώδικα 8 Τίτλος EN Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις, κανόνες για κτίρια Έγκριση από ΥΕ8 για επίσημη ψηφοφορία Διάθεση από CEN του εγκεκριμένου EN σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά στα μέλη του CEN Ιούλιος 2002 Δεκέμβριος 2004 EN Γέφυρες Σεπτ Νοέμβριος2005 EN Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και ε- πεμβάσεις Σεπτ Ιούνιος 2005 EN Σιλό, δεξαμενές, αγωγοί Μάρτιος 2005 Ιούλιος 2006 EN Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης, γεωτεχνικά θέματα Ιούλιος 2002 Νοέμβριος 2004 EN Πύργοι, ιστοί, καπνοδόχοι Ιούλιος 2002 Ιούνιος 2005

12 16 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN Πίνακας 1.2. Μέρη του Ευρωκώδικα 8 που περιλαμβάνονται στα «πακέτα» των Ευρωκωδίκων Μέρος Ευρωκώδικα 8 Αριθμός «πακέτου» και αντικείμενο /1 Κτίρια από σκυρόδεμα και έργα Πολιτικού Μηχανικού εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στα «πακέτα» 2/2 και 2/3 3/1 Κτίρια από χάλυβα και έργα Πολιτικού Μηχανικού εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στα «πακέτα» 3/2 έως 3/6 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 4/1 Σύμμικτα (από χάλυβα και σκυρόδεμα) κτίρια και Χ Χ Χ έργα Πολιτικού Μηχανικού, εκτός από γέφυρες 5/1 Κτίρια και έργα Πολιτικού Μηχανικού από ξύλο, Χ Χ Χ εκτός από γέφυρες 6 Κτίρια από τοιχοποιία Χ Χ Χ 9 Κατασκευές από αλουμίνιο Χ Χ 2/2 Γέφυρες από σκυρόδεμα Χ Χ Χ 3/2 Γέφυρες από χάλυβα Χ Χ Χ 4/2 Σύμμικτες γέφυρες Χ Χ Χ 5/2 Γέφυρες από ξύλο Χ Χ Χ 2/3 Δεξαμενές υγρών από σκυρόδεμα Χ Χ Χ 3/3 Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί από χάλυβα Χ Χ Χ 3/4 Πάσσαλοι από χάλυβα Χ Χ 3/5 Κατασκευές από χάλυβα που φέρουν γερανούς Χ Χ 3/6 Πύργοι και ιστοί από χάλυβα Χ Χ Χ Το πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 δεν καλύπτει (πλήρως) ειδικές κατασκευές, ιδιαίτερα σταθμούς πυρηνικής ενέργειας, υπεράκτιες κατασκευές και μεγάλα φράγματα. ΕΝ : Εδάφιο Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1 Παρότι το κύριο αντικείμενό του είναι τα κτίρια, το ΕΝ [1] περιλαμβάνει επίσης γενικές διατάξεις στις οποίες βασίζονται τα υπόλοιπα μέρη του Ευρωκώδικα 8: απαιτήσεις επιτελεστικότητας σεισμική δράση διαδικασίες ανάλυσης και γενικές έννοιες και κανόνες που εφαρμόζονται σε όλους τους φορείς, πέρα από τα κτίρια.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17 Το ΕΝ καλύπτει σε ξεχωριστά τμήματα το σχεδιασμό και τους κανόνες διαμόρφωσης των λεπτομερειών για κτίρια που κατασκευάζονται από τα εξής κύρια δομικά υλικά: σκυρόδεμα χάλυβα σύμμικτους φορείς από χάλυβα και σκυρόδεμα ξύλο τοιχοποιία. Καλύπτει επίσης τον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων με σεισμική μόνωση Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 5 Το ΕΝ θεσπίζει απαιτήσεις, κριτήρια και κανόνες για τη σεισμική αντίσταση του εδάφους έδρασης και θεμελίωσης των δομημάτων. Καλύπτει το σχεδιασμό διάφορων συστημάτων θεμελίωσης και κατασκευών αντιστήριξης υπό σεισμικές δράσεις καθώς και το ειδικό θέμα της αλληλεπίδρασης εδάφουςκατασκευής. Εφαρμόζεται σε όλα τα είδη αντισεισμικών κατασκευών, πέρα από τα κτίρια. Από αυτή την άποψη, μαζί με τις Ενότητες 2 και 3 του ΕΝ , οι οποίες ορίζουν τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας και τη σεισμική δράση, το ΕΝ παρέχει τα «θεμέλια» για τα υπόλοιπα πέντε τμήματα του Ευρωκώδικα Χρήση του Ευρωκώδικα 8 (Μέρη 1 και 5) με τους άλλους Ευρωκώδικες Ο Ευρωκώδικας 8 δεν είναι αυτόνομος κανονισμός. Εφαρμόζεται μαζί με άλλους σχετικούς Ευρωκώδικες και αποτελεί μέρος ενός «πακέτου» Ευρωκωδίκων. Κάθε «πακέτο» αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο είδος έργου πολιτικού μηχανικού και σε ένα υλικό κατασκευής. Η πρώτη στήλη του Πίνακα 1.2 απαριθμεί όλα τα «πακέτα» Ευρωκωδίκων. Προκειμένου να είναι αυτάρκες για το σχεδιασμό, κάθε «πακέτο» περιλαμβάνει τα αναγκαία μέρη του EN 1990, Ευρωκώδικας: Βάσεις Σχεδιασμού Δομημάτων, του ΕΝ 1991, Ευρωκώδικας 1: Δράσεις, και ΕΝ 1997, Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός. Τα «πακέτα» περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα μέρη του Ευρωκώδικα 8, όπως φαίνεται στον Πίνακα Παραδοχές Διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής Ο Ευρωκώδικας 8 παραπέμπει στο EN 1990 [3] για τις γενικές παραδοχές και τη διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής. Ως εκ τούτου, γίνεται αναφορά εδώ και σε Οδηγούς του Μελετητή που αντιστοιχούν σε άλλους Ευρωκώδικες. ΕΝ : 1.1(1), 1.1(2) ΕΝ : Εδάφια 1.1.1(3), 1.2.1, 1.2.2(1) ΕΝ : Εδάφια 1.3, 1.4

14 18 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN ΕΝ : Εδάφια 1.5, Όροι και ορισμοί Σύμβολα Οι όροι και τα σύμβολα ορίζονται στα κεφάλαια του παρόντος Οδηγού του Μελετητή όπου εμφανίζονται για πρώτη φορά.

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Απαιτήσεις επιτελεστικότητας και κριτήρια συμμόρφωσης 2.1. Απαιτήσεις επιτελεστικότητας για νέες κατασκευές στον Ευρωκώδικα 8 και αντίστοιχες στάθμες σεισμικής επικινδυνότητας To Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1 προβλέπει τον αντισεισμικό σχεδιασμό σε δύο στάθμες με τις ακόλουθες ρητές απαιτήσεις επιτελεστικότητας: Αποφυγή (τοπικής) κατάρρευσης: προστασία της ανθρώπινης ζωής υπό σπάνια σεισμική δράση, μέσω της αποφυγής κατάρρευσης του φορέα ή τμημάτων του και μέσω της διατήρησης της στατικής ακεραιότητας και της παραμένουσας φέρουσας ικανότητας μετά το σεισμικό γεγονός. Συνεπάγεται πως ο φορέας έ- χει υποστεί σημαντικές βλάβες και ίσως παρουσιάζει μέτρια μόνιμη απόκλιση, όμως διατηρεί πλήρως την ικανότητα να φέρει τα κατακόρυφα φορτία καθώς και επαρκή απομένουσα οριζόντια αντοχή και δυσκαμψία ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχυρών μετασεισμών. Ω- στόσο, η επισκευή του φορέα ίσως είναι οικονομικά ασύμφορη. Περιορισμός βλαβών: ελάττωση της οικονομικής ζημίας μέσω του περιορισμού των βλαβών σε φέροντα και μη-φέροντα στοιχεία για συχνούς σεισμούς. Ο φορέας δεν παρουσιάζει μόνιμη απόκλιση, τα δε φέροντα στοιχεία του δεν παρουσιάζουν μόνιμες παραμορφώσεις, διατηρούν πλήρως την αντοχή και τη δυσκαμψία τους και δε χρήζουν επισκευής. Τα μη-φέροντα στοιχεία ενδέχεται να υποστούν βλάβες οι οποίες μπορούν εύκολα και οικονομικά να επισκευαστούν σε επόμενο στάδιο. Η στάθμη επιτελεστικότητας αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης επιτυγχάνεται με τη διαστασιολόγηση και τη διαμόρφωση των λεπτομερειών των φερόντων στοιχείων για συνδυασμό αντοχής και πλαστιμότητας, ο οποίος παρέχει ένα συντελεστή ασφάλειας μεταξύ 1.5 και 2 έναντι απώλειας της οριζόντιας αντοχής. Η στάθ- Εδάφιο 2.1(1)

16 20 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN Εδάφια 2.1(2), 2.1(3), 2.1(4), 4.2.5(1), 4.2.5(2), 4.2.5(3), 4.2.5(4), 4.2.5(5) μη επιτελεστικότητας περιορισμού των βλαβών επιτυγχάνεται περιορίζοντας τις παραμορφώσεις (οριζόντιες μετακινήσεις) του συστήματος σε επίπεδα που είναι αποδεκτά για την ακεραιότητα όλων των μελών του (περιλαμβανόμενων των μηφερόντων). Οι δύο ρητές στάθμες επιτελεστικότητας αποφυγή (τοπικής) κατάρρευσης και περιορισμός βλαβών επιδιώκονται υπό δύο διαφορετικές σεισμικές δράσεις. Η σεισμική δράση υπό την οποία πρέπει να αποφευχθεί η (τοπική) κατάρρευση ονομάζεται σεισμική δράση σχεδιασμού, ενώ εκείνη υπό την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός των βλαβών συχνά ονομάζεται σεισμική δράση λειτουργικότητας. Στα πλαίσια της αρμοδιότητας των εθνικών αρχών για ζητήματα ασφάλειας και οικονομίας, οι στάθμες επικινδυνότητας για τις δύο σεισμικές δράσεις ορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το ΕΝ συνιστά για φορείς κανονικής σπουδαιότητας: σεισμική δράση σχεδιασμού (για αποφυγή τοπικής κατάρρευσης) με 10% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια (μέση περίοδος επαναφοράς: 476 χρόνια) σεισμική δράση λειτουργικότητας (για περιορισμό βλαβών) με 10% πιθανότητα υπέρβασης σε 10 χρόνια (μέση περίοδος επαναφοράς: 95 χρόνια). Ως σεισμική δράση αναφοράς ορίζεται η σεισμική δράση σχεδιασμού για φορείς κανονικής σπουδαιότητας. Η μέση περίοδος επαναφοράς της ονομάζεται περίοδος επαναφοράς αναφοράς και συμβολίζεται ως T NCR. Ο λόγος ν της σεισμικής δράσης λειτουργικότητας (για περιορισμό βλαβών) προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού (για αποφυγή τοπικής κατάρρευσης) αντικατοπτρίζει τη διαφορά στις στάθμες ε- πικινδυνότητας και αποτελεί Εθνικά Προσδιοριζόμενη Παράμετρο (ΕΠΠ). Η βελτιωμένη επιτελεστικότητα κρίσιμων εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων μεγάλης συνάθροισης επιτυγχάνεται, όχι μέσω της αναβάθμισης της στάθμης επιτελεστικότητας όπως στους κανονισμούς των ΗΠΑ, αλλά τροποποιώντας τη στάθμη επικινδυνότητας (τη μέση περίοδο επαναφοράς) για την οποία επιδιώκεται η αποφυγή κατάρρευσης ή ο περιορισμός των βλαβών. Η σεισμική δράση για κρίσιμους φορείς ή για φορείς μεγάλης συνάθροισης αυξάνεται πολλαπλασιάζοντας τη σεισμική δράση αναφοράς με το συντελεστή σπουδαιότητας γ I. Εξ ορισμού ισχύει γ I = 1.0 για φορείς κανονικής σπουδαιότητας (δηλαδή για την περίοδο επαναφοράς αναφοράς της σεισμικής δράσης). Η συνιστώμενη τιμή της ΕΠΠ του συντελεστή σπουδαιότητας γ I για κτίρια είναι 1.2εφόσον η κατάρρευση του κτιρίου θα μπορούσε να έχει ασυνήθιστα μεγάλες κοινωνικές ή οικονομικές συνέπειες (κτίρια με μεγάλο αριθμό χρηστών, όπως σχολεία ή αίθουσες συνάθροισης κοινού, εγκαταστάσεις που στεγάζουν σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, όπως μουσεία, κτλ.). Αυτά τα κτίρια ονομάζονται κτίρια Κατηγορίας Σπουδαιότητας ΙΙΙ. Κτίρια τα οποία είναι απαραίτητα για την Πολιτική Προστασία αμέσως μετά το σεισμό, όπως νοσοκομεία, σταθμοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αστυνομικά τμήματα και μονάδες παραγωγής ενέργειας, ανήκουν στην Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙV και η συνιστώμενη τιμή της ΕΠΠ του

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 21 συντελεστή σπουδαιότητας είναι γ I = 1.4. Η τιμή γ I = 0.8 συνιστάται για κτίρια ήσσονος σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια (Κατηγορία Σπουδαιότητας Ι: αγροτικά κτίρια κτλ.). Όλα τα υπόλοιπα κτίρια θεωρούνται κανονικής σπουδαιότητας και κατατάσσονται στην Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙ. Για κτίρια κανονικής ή χαμηλότερης σπουδαιότητας (Κατηγορίες Σπουδαιότητας Ι και ΙΙ) συνιστάται η τιμή 0.5 για το λόγο ν της σεισμικής δράσης λειτουργικότητας (για περιορισμό βλαβών) προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού (για αποφυγή κατάρρευσης). Για κτίρια υψηλότερης σπουδαιότητας από την κανονική (Κατηγορίες Σπουδαιότητας ΙΙΙ και ΙV) η συνιστώμενη τιμή του ν είναι 0.4. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται περίπου η ίδια στάθμη προστασίας της περιουσίας σε κανονικά κτίρια και σε κτίρια μεγάλης συνάθροισης (Κατηγορίες Σπουδαιότητας ΙΙ και ΙΙΙ), 15-20% χαμηλότερη προστασία σε κτίρια χαμηλής σπουδαιότητας και 15% υψηλότερη προστασία σε σημαντικές εγκαταστάσεις. Αυτό το επιπλέον περιθώριο επιτρέπει στις απαραίτητες για την Πολιτική Προστασία εγκαταστάσεις να διατηρήσουν σε οριακό έστω επίπεδο τη λειτουργία των ζωτικών υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από ένα σεισμό. Παρά το γεγονός ότι το ΕΝ συνιστά συγκεκριμένες τιμές για τις ΕΠΠ το συντελεστή σπουδαιότητας για κατασκευές γ I και το λόγο ν της σεισμικής δράσης λειτουργικότητας προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού οι τιμές που χρησιμοποιούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πρέπει να αντανακλούν, εκτός από την εθνική επιλογή ως προς τα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας της περιουσίας, το περιφερειακό σεισμο-τεκτονικό περιβάλλον. Ο Ευρωκώδικας 8 περιγράφει σε υποσημείωση τη μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του λόγου της σεισμικής δράσης στις δύο στάθμες επικινδυνότητας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται η συνήθης προσέγγιση του ετήσιου ποσοστού υπέρβασης H(a g ), της μέγιστης επιτάχυνσης εδάφους H(a g ) ~ k o a -k g, όπου η τιμή του εκθέτη k εξαρτάται από τη σεισμικότητα και είναι γενικά της τάξης του 3. Στη συνέχεια, η παραδοχή Poisson για την εμφάνιση των σεισμών παρέχει την τιμή ~(T L /T LR ) 1/k με την οποία πρέπει να πολλαπλασιαστεί η σεισμική δράση αναφοράς ώστε να επιτευχθεί σε T L χρόνια η ίδια πιθανότητα υπέρβασης όπως και σε T LR χρόνια, για τα οποία ορίζεται η σεισμική δράση σχεδιασμού (με το δείκτη L συμβολίζεται ο χρόνος ζωής). Αυτή η τιμή είναι ο συντελεστής σπουδαιότητας γ I ή ο συντελεστής μετατροπής για τη σεισμική δράση λειτουργικότητας ν. Εναλλακτικά, η τιμή του πολλαπλασιαστικού συντελεστή γ I ή ν, που εφαρμόζεται στη σεισμική δράση α- ναφοράς ώστε η τιμή της πιθανότητας υπέρβασης της σεισμικής δράσης P L σε T L χρόνια να είναι διάφορη της πιθανότητας αναφοράς P LR, επίσης σε T L χρόνια, μπορεί να εκτιμηθεί ως ~(P LR /P L ) 1/k. Για Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙΙ και IV ι- σχύει T LR < T L και P LR > P L, επομένως γ I > 1. Για Κατηγορία Σπουδαιότητας Ι και για τη σεισμική δράση λειτουργικότητας ισχύει T LR > T L και P LR < P L, επομένως οι τιμές του συντελεστή σπουδαιότητας γ I για εγκαταστάσεις χαμηλής σπουδαιότητας και του συντελεστή ν προκύπτουν χαμηλότερες από 1. Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός των τιμών 0.4 και 0.5 που συνιστώνται για το λόγο ν της σεισμικής δράσης λειτουργικότητας με συνιστώμενη μέση περίοδο επαναφοράς 95 χρόνια Εδάφια (2), 2.2.3(2) Εδάφιο 2.1(4)

18 22 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN Εδάφια 2.2.1(2), (2), (2), (2) προς τη σεισμική δράση σχεδιασμού με συνιστώμενη μέση περίοδο επαναφοράς 475 χρόνια είναι συνεπής με την τιμή περίπου 2 για τον εκθέτη k για την απόσβεση του ετήσιου ποσοστού υπέρβασης της μέγιστης επιτάχυνσης του εδάφους. Παρότι δεν αναφέρεται ρητά, μία επιπλέον απαίτηση επιτελεστικότητας των κτιρίων που σχεδιάζονται για απορρόφηση ενέργειας είναι η αποφυγή ολικής κατάρρευσης κατά τη διάρκεια ενός πολύ ισχυρού και σπάνιου σεισμού (με μέση περίοδο επαναφοράς της τάξης των 2000 χρόνων). Παρόλο που τα φέροντα στοιχεία μπορούν ακόμη να παραλάβουν τα φορτία βαρύτητας που τους αναλογούν μετά από ένα τέτοιο γεγονός, ο φορέας ενδέχεται να έχει υποστεί βαριές βλάβες, να έχει μεγάλες παραμένουσες αποκλίσεις, να διατηρεί μικρή απομένουσα οριζόντια α- ντοχή ή δυσκαμψία και να καταρρεύσει μετά από έναν ισχυρό μετασεισμό. Επιπλέον, η επισκευή του φορέα ίσως είναι ανέφικτη ή οικονομικά απαγορευτική. Αυτή η έμμεση απαίτηση επιτελεστικότητας επιδιώκεται μέσω της συστηματικής και καθολικής εφαρμογής του ικανοτικού σχεδιασμού, που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του ανελαστικού μηχανισμού απόκρισης Κριτήρια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις επιτελεστικότητας και εφαρμογή τους Εδάφια 2.2.1(1), 2.2.3(1) Εδάφια 2.2.1(1), 2.2.2(1), 2.2.2(2) Κριτήρια συμμόρφωσης στην απαίτηση περιορισμού των βλαβών Σε περίπτωση σεισμού ο φορέας καλείται να αντεπεξέλθει σε μια δεδομένη εισροή ενέργειας ή σε δεδομένες δυναμικές επιβαλλόμενες μετακινήσεις. Οι βλάβες λόγω σεισμού στα φέροντα στοιχεία, ακόμη και στα μη-φέροντα στοιχεία που ακολουθούν τις παραμορφώσεις του φορέα, οφείλονται σε παραμορφώσεις που προκαλούνται κατά τη σεισμική απόκριση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, ο Ευρωκώδικας 8 αναφέρει πως τα κριτήρια συμμόρφωσης στην οριακή κατάσταση (στάθμη επιτελεστικότητας) λειτουργικότητας πρέπει να εκφράζονται ως όρια παραμόρφωσης. Όρια σχετικά με τη βλάβη εξοπλισμού που αναρτάται ή φέρεται από το φορέα μπορούν να εκφραστούν ως απόκριση επιτάχυνσης στα σημεία αγκύρωσης του εξοπλισμού Κριτήρια συμμόρφωσης στην απαίτηση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης Η στάθμη επιτελεστικότητας αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης θεωρείται ως η οριακή κατάσταση αστοχίας για την οποία πρέπει να σχεδιαστεί ο φορέας σύμφωνα με το ΕΝ 1990 [3]. Σε αντίθεση με την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας, η οποία επαληθεύεται με βάση κριτήρια σχετικά με τις παραμορφώσεις, ο σχεδιασμός για την οριακή κατάσταση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης γίνεται με βάση τις δυνάμεις. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη φυσική πραγματικότητα που δείχνει

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 23 πως οι παραμορφώσεις είναι η αιτία που τα φέροντα μέλη χάνουν την αντίσταση σε οριζόντια φορτία και πως οι οριζόντιες μετακινήσεις (και όχι οι οριζόντιες δυνάμεις) οδηγούν τους φορείς στην κατάρρευση υπό το ίδιο τους το βάρος. Ο σχεδιασμός με βάση τις δυνάμεις έχει καθιερωθεί επειδή οι μηχανικοί είναι εξοικειωμένοι με αυτό το είδος σχεδιασμού για άλλες δράσεις (όπως τις δράσεις βαρύτητας και ανέμου), επειδή η στατική ισορροπία για ένα σύνολο προδιαγεγραμμένων ε- ξωτερικών φορτίων αποτελεί στιβαρή βάση για τις μεθόδους ανάλυσης και, τέλος, επειδή δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως, σε βαθμό που να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, εργαλεία για τον έλεγχο των σεισμικών παραμορφώσεων. Η τελευταία παρατήρηση αναφέρεται εξίσου σε μεθόδους μη-γραμμικής ανάλυσης για τον υπολογισμό των απαιτούμενων παραμορφώσεων και σε μεθόδους για την εκτίμηση της αντοχής παραμόρφωσης των φερόντων στοιχείων Σχεδιασμός για απορρόφηση ενέργειας και πλαστιμότητα Η συμμόρφωση με την απαίτηση αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού δε σημαίνει ότι ο φορέας πρέπει να παραμείνει ελαστικός υπό αυτή τη δράση, καθώς αυτό θα απαιτούσε ο φορέας να σχεδιάζεται για οριζόντιες δυνάμεις της τάξης του 50% ή περισσότερο του βάρους του. Αν και είναι τεχνικά εφικτός, ο σχεδιασμός ενός φορέα ώστε να αποκρίνεται ελαστικά στη σεισμική δράση σχεδιασμού του είναι οικονομικά απαγορευτικός. Είναι επίσης περιττός, καθώς ο σεισμός είναι δυναμική δράση που έχει ως αποτέλεσμα να εισρεύσει μια ορισμένη ποσότητα συνολικής ενέργειας στο φορέα, και το ζητούμενο είναι να υπομείνει συγκεκριμένες μετακινήσεις και παραμορφώσεις και όχι να αντέξει συγκεκριμένες δυνάμεις. Επομένως, ο Ευρωκώδικας 8 επιτρέπει στους φορείς να αναπτύξουν σημαντικές πλαστικές παραμορφώσεις υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού τους, με την προϋπόθεση να μη διακινδυνεύεται η ακεραιότητα των μεμονωμένων μελών και του φορέα συνολικά. Τα προηγούμενα ονομάζονται σχεδιασμός για απορρόφηση ενέργειας και πλαστιμότητα. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός για πλαστιμότητα με βάση τις δυνάμεις βασίζεται στο ανελαστικό φάσμα απόκρισης ενός μονοβάθμιου συστήματος το οποίο ακολουθεί ελαστική-τέλεια πλαστική καμπύλη δύναμης-μετακίνησης F δ σε μονοτονική φόρτιση. Για ορισμένη περίοδο Τ του ελαστικού μονοβάθμιου συστήματος, το ανελαστικό φάσμα σχετίζεται με: το λόγο q = F el /F y της μέγιστης δύναμης F el, που θα δρούσε εάν το μονοβάθμιο σύστημα ήταν γραμμικό-ελαστικό προς τη δύναμη διαρροής F y τη μέγιστη απαιτούμενη μετακίνηση του ανελαστικού μονοβάθμιου συστήματος δ max, εκφρασμένη ως προς τη μετακίνηση διαρροής δ y (δηλαδή το συντελεστή πλαστιμότητας μετακινήσεων μ δ = δ max /δ y ). Για παράδειγμα, ο Ευρωκώδικας 8 υιοθέτησε τα ανελαστικά φάσματα που πρότειναν οι Vidic et al. [4]: μ = q δ, για T T C (Ο2.1)

20 24 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN TC μδ = 1+ ( q -1), για T < T C (Ο2.2) T όπου T C είναι η περίοδος του ελαστικού φάσματος που χωρίζει τις περιοχές σταθερής φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης και σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας (Σχήμα 2.1). Η Εξίσωση Ο2.1 εκφράζει τον γνωστό «κανόνα ίσης μετακίνησης» του Newmark, δηλαδή την εμπειρική παρατήρηση ότι στην περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας οι μέγιστες αποκρίσεις μετακίνησης του ανελαστικού και του ελαστικού μονοβάθμιου συστήματος είναι περίπου ίσες. Σχήμα 2.1. Ανελαστικά φάσματα για T C = 0.6 s, ανηγμένα στη μέγιστη επιτάχυνση εδάφους (PGA), σύμφωνα με τους Vidic et al. [4] και τις Εξισώσεις Ο2.1 και Ο2.2 Στον Ευρωκώδικα 8 ο λόγος q = F el /F y ονομάζεται συντελεστής συμπεριφοράς, όπου F είναι η συνολική οριζόντια δύναμη στο φορέα (η τέμνουσα βάσης εάν μόνο η σεισμική δράση ενεργεί στην οριζόντια διεύθυνση). Στη Βόρεια Αμερική αυτό το μέγεθος ονομάζεται συντελεστής μείωσης της δύναμης ή συντελεστής τροποποίησης της απόκρισης και συμβολίζεται με R. Στον Ευρωκώδικα 8 χρησιμοποιείται ως γενικός συντελεστής μείωσης των εσωτερικών δυνάμεων που θα αναπτύσσονταν στον ελαστικό φορέα για απόσβεση 5% ή, ισοδύναμα, των σεισμικών δυνάμεων αδράνειας που θα αναπτύσσονταν στον ελαστικό φορέα και θα προκαλούσαν με τη σειρά τους τις εσωτερικές δυνάμεις λόγω σεισμού. Μέσω αυτού του «στρατηγήματος», οι εσωτερικές δυνάμεις λόγω σεισμού για τις οποίες πρέπει να διαστασιολογηθούν τα μέλη του φορέα μπορούν να υπολογιστούν με γραμμική ελαστική ανάλυση. Το μειονέκτημα είναι ότι ο φορέας πρέπει να εφοδιαστεί με την ικανότητα να αναλάβει μέγιστη γενική μετακίνηση τουλάχιστον ίση με τη γενική μετακίνηση διαρροής πολλαπλασιασμένη επί το συντελεστή πλαστιμότητας

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 25 μετακινήσεων μ δ, ο οποίος αντιστοιχεί στην τιμή του q που χρησιμοποιείται για τη μείωση της έντασης ελαστικής δύναμης (π.χ. σύμφωνα με τις Εξισώσεις Ο2.1 και Ο2.2). Αυτό ονομάζεται ικανότητα πλαστιμότητας ή ικανότητα απορρόφησης ε- νέργειας, καθώς πρέπει να αναπτυχθεί μέσω κυκλικής απόκρισης κατά την οποία τα μέλη και ο φορέας συνολικά απορροφούν μέρος της εισροής σεισμικής ενέργειας με υστερητική συμπεριφορά. Η πλάστιμη συμπεριφορά και η υστερητική απορρόφηση ενέργειας δεν είναι δυνατές σε όλα τα σημεία ή μέρη του φορέα. Στον Ευρωκώδικα 8 χρησιμοποιείται ένα ειδικό εργαλείο, που ονομάζεται ικανοτικός σχεδιασμός, για να διασφαλίσει την απαραίτητη ιεράρχηση των αντοχών μεταξύ γειτονικών μελών ή περιοχών και μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών μεταφοράς των φορτίων εντός του ίδιου μέλους. Διασφαλίζει επίσης ότι οι πλαστικές παραμορφώσεις θα εμφανιστούν μόνο σε μέλη, περιοχές και μηχανισμούς που είναι ικανοί για πλάστιμη συμπεριφορά και απορρόφηση ενέργειας, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, περιοχές και μηχανισμοί παραμένουν στην ελαστική περιοχή απόκρισης. Οι περιοχές των μελών που προορίζονται για απορρόφηση ενέργειας ονομάζονται περιοχές απορρόφησης ενέργειας. Αυτές οι περιοχές σχεδιάζονται και διαμορφώνονται οι λεπτομέρειές τους έτσι ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας. Πριν σχεδιαστούν και διαμορφωθούν οι λεπτομέρειές τους για την απαιτούμενη ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας, οι περιοχές απορρόφησης ενέργειας πρέπει πρώτα να διαστασιολογηθούν ώστε να παρέχουν τιμή σχεδιασμού της αντίστασης σε δύναμη R d τουλάχιστον ίση με την τιμή σχεδιασμού του εντατικού μεγέθους για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (βλ ) E d, από την ανάλυση: E d R (Ο2.3) d Η τιμή του E d που χρησιμοποιείται στην Εξίσωση Ο2.3 προκύπτει από την εφαρμογή της σεισμικής δράσης σε συνδυασμό με την οιονεί-μόνιμη τιμή των άλλων δράσεων που περιλαμβάνονται στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (δηλαδή την ονομαστική τιμή των μόνιμων φορτίων και την οιονεί-μόνιμη τιμή των επιβεβλημένων φορτίων και φορτίων χιονιού, Ενότητα 4.4.1). Κανονικά πραγματοποιείται ελαστική ανάλυση και η τιμή του E d μπορεί να υπολογιστεί με άθροιση των σεισμικών εντατικών μεγεθών που προκύπτουν από την ανάλυση για τη σεισμική δράση μόνο και των εντατικών μεγεθών που προκύπτουν από την ανάλυση για τις άλλες δράσεις στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Στον υπολογισμό του E d πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιρροές 2ας τάξεως. Η τιμή της R d στη Εξίσωση Ο2.3 πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του Ευρωκώδικα για το αντίστοιχο υλικό κατασκευής (εκτός εάν αυτοί οι κανόνες δεν ισχύουν υπό ανελαστική ανακυκλιζόμενη φόρτιση και ο Ευρωκώδικας 8 ορίζει εναλλακτικούς κανόνες). Η τιμή της R d πρέπει να υπολογίζεται για τις τιμές σχεδιασμού των αντοχών των υλικών, δηλαδή τις χαρακτηριστι- Εδάφια (2), (3) Εδάφια 2.2.2(1), 2.2.2(5), (1)

22 26 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN Εδάφιο (2) Εδάφιο 2.2.2(4) Εδάφιο 2.2.1(3), 3.2.1(4) κές τιμές f k διαιρεμένες με το μερικό συντελεστή γ M του υλικού. Καθώς είναι σημαντικά στοιχεία ασφάλειας, οι μερικοί συντελεστές γ M είναι Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι, οι τιμές των οποίων ορίζονται στα Εθνικά Προσαρτήματα του Ευρωκώδικα 8. Ο Ευρωκώδικας 8 δε συνιστά τιμές των γ M για χρήση στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού απλά σημειώνει τη δυνατότητα επιλογής της τιμής γ M = 1 για τις τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού, ή των ίδιων τιμών που χρησιμοποιούνται στις διαρκείς και τις παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού. Η δεύτερη επιλογή είναι πολύ βολική για τον μελετητή καθώς μπορεί στη συνέχεια να διαστασιολογήσει την περιοχή απορρόφησης ενέργειας για τιμή σχεδιασμού της δύναμης αντίστασης R d τουλάχιστον ίση με τη μεγαλύτερη τιμή σχεδιασμού του εντατικού μεγέθους λόγω της διαρκούς και της παροδικής ή λόγω της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού. Κατά την πρώτη επιλογή, η περιοχή απορρόφησης ενέργειας πρέπει να διαστασιολογηθεί πρώτα για τα εντατικά μεγέθη λόγω της διαρκούς και της παροδικής κατάστασης σχεδιασμού και στη συνέχεια για τα ε- ντατικά μεγέθη λόγω της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικές τιμές του γ M για την αντίσταση στην Εξίσωση Ο2.3. Όλες οι περιοχές και οι μηχανισμοί που δεν ορίζονται ως περιοχές και μηχανισμοί απορρόφησης ενέργειας σχεδιάζονται ώστε να παρέχουν τιμή σχεδιασμού της δύναμης αντίστασης R d τουλάχιστον ίση με το εντατικό μέγεθος E d, το οποίο δεν προκύπτει από την ανάλυση αλλά από τον ικανοτικό σχεδιασμό. Η θεμελίωση έχει πρωταρχική σημασία για ολόκληρο το φορέα. Είναι δύσκολο να επιθεωρηθεί για ενδεχόμενες σεισμικές βλάβες και ακόμη πιο δύσκολο να επιδιορθωθεί ή να μετασκευαστεί. Επομένως, κατατάσσεται στην κορυφή της ιεραρχίας των αντοχών του συνόλου του φορέα και πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να παραμένει ελαστική, ενώ οι πλαστικές παραμορφώσεις και η απορρόφηση ενέργειας λαμβάνουν χώρα στην ανωδομή Αντισεισμικός σχεδιασμός για αντίσταση αντί για πλαστιμότητα Ο Ευρωκώδικας 8 παρέχει τη δυνατότητα αντισεισμικού σχεδιασμού των κτιρίων μόνο για αντίσταση, χωρίς να απαιτείται η συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν την πλαστιμότητα και την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση το κτίριο σχεδιάζεται σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 έως 7, θεωρώντας τη σεισμική δράση ως μια οριζόντια φόρτιση, όπως ο άνεμος. Οι οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις υπολογίζονται από το φάσμα απόκρισης σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας συντελεστή συμπεριφοράς q ίσο με 1.5 το πολύ (ή πιθανώς 2 για κτίρια από χάλυβα ή σύμμικτα κτίρια). Επιπλέον, πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις σχετικές με την πλαστιμότητα των υλικών (ή των χαλύβδινων διατομών). Καθώς οι σεισμικές δράσεις σχεδιασμού υπολογίζονται για συντελεστή συμπεριφοράς μεγαλύτερο της μονάδας, οι φορείς που σχεδιάζονται μόνο για αντοχή, χωρίς πλαστιμότητα και ικανότητα απορρόφησης ενέργειας, ονο-

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 27 μάζονται φορείς χαμηλής απορρόφησης ενέργειας και όχι φορείς χωρίς ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Στον Ευρωκώδικα 8 συνιστάται ο αντισεισμικός σχεδιασμός για αντοχή και χαμηλή απορρόφηση ενέργειας μόνο σε περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας. Παρότι τα Εθνικά Προσαρτήματα ορίζουν ποιος συνδυασμός κατηγορίας εδάφους και σεισμικής ζώνης της χώρας αντιστοιχούν σε χαμηλή σεισμικότητα, ο Ευρωκώδικας 8 συνιστά (σε υποσημείωση) ως κριτήριο είτε την τιμή σχεδιασμού της επιτάχυνσης του εδάφους για έδαφος κατηγορίας Α (δηλαδή βράχο) a g είτε την αντίστοιχη τιμή a g S για την κατηγορία εδάφους στη συγκεκριμένη τοποθεσία (ο συντελεστής εδάφους S αναλύεται στην Ενότητα ). Επιπλέον συνιστά οι τιμές 0.08g για την a g ή 0.10g για το γινόμενο a g S να αποτελέσουν το όριο σε περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας. Υπενθυμίζεται πως στην τιμή a g είναι ενσωματωμένος ο συντελεστής σπουδαιότητας γ I. Ο σχεδιασμός κτιρίων με χαμηλή ικανότητα απορρόφηση ενέργειας για αντοχή χωρίς πλαστιμότητα που προκύπτει από το σχεδιασμό επιτρέπεται να γίνεται σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο της υποενότητας σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, που δεν ανήκει αναγκαστικά στην κατηγορία χαμηλής σεισμικότητας: ό- ταν στην οριζόντια διεύθυνση που εξετάζεται η συνολική τέμνουσα βάσης του φορέα στη χαμηλότερη στάθμη (θεμελίωση ή οροφή άκαμπτου υπογείου) λόγω της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή συμπεριφοράς ίσο με αυτόν που ισχύει για φορείς χαμηλής απορρόφησης ενέργειας (σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο της ενότητας), είναι χαμηλότερη από την τέμνουσα βάσης που οφείλεται στη δράση ανέμου σχεδιασμού ή σε άλλο σχετικό συνδυασμό δράσεων για τον οποίο ο φορέας σχεδιάζεται με βάση γραμμική ελαστική ανάλυση. Σε κτίρια με σεισμική μόνωση, ανεξάρτητα εάν το κτίριο εμπίπτει στην περίπτωση χαμηλής σεισμικότητας, ο σχεδιασμός της ανωδομής πάνω από τη στάθμη της σεισμικής μόνωσης (διεπιφάνεια μόνωσης) ως φορέας χαμηλής απορρόφησης ε- νέργειας με συντελεστή συμπεριφοράς q όχι μεγαλύτερο από 1.5 αποτελεί τον κανόνα που επιβάλλεται στο Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8, παρά την εξαίρεση Ισορροπία μεταξύ αντοχής και πλαστιμότητας Κατάταξη ως προς την πλαστιμότητα Η επιλογή που περιγράφηκε στο , και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός μόνο για αντοχή χωρίς πλαστιμότητα και ικανότητα απορρόφησης ενέργειας που προκύπτουν από το σχεδιασμό, συνιστάται από τον Ευρωκώδικα 8 μόνο για ειδικές περιπτώσεις. Παρ όλα αυτά, στο πλαίσιο της βασικής περίπτωσης αντισεισμικού σχεδιασμού, δηλαδή του σχεδιασμού για πλαστιμότητα και ικανότητα απορρόφησης ενέργειας, ο μελετητής έχει συνήθως τη δυνατότητα σχεδιασμού για περισσότερη αντοχή και λιγότερη πλαστιμότητα ή αντίστροφα. Για κτίρια από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο και σύμμικτα κτίρια από χάλυβα και σκυρόδεμα η επιλογή αυτή υ- Εδάφιο 4.4.1(2) Εδάφιο 10.10(5) Εδάφιο 2.2.2(2)

24 28 DESIGNER'S GUIDE TO EN 1998-I AND EN λοποιείται μέσω της κατάταξης ως προς την πλαστιμότητα, η οποία εισάγεται από τον Ευρωκώδικα 8 στα σχετικά με κάθε υλικό κεφάλαια. Εδάφια 2.2.1(4), 3.2.1(5) 2.3. Εξαίρεση από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 Στον ίδιο τον Ευρωκώδικα 8 αναφέρεται πως οι διατάξεις του δε χρειάζεται να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας. Όπως και για τις περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας, οι συνδυασμοί που χαρακτηρίζονται ως περιπτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας ορίζονται στο Εθνικό Προσάρτημα. Παρ όλα αυτά, ο Ευρωκώδικας 8 συνιστά (σε υποσημείωση) το ίδιο κριτήριο όπως και για τη χαμηλή σεισμικότητα: είτε την τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού για έδαφος κατηγορίας Α (δηλαδή βράχο) a g ή την αντίστοιχη τιμή a g S για την κατηγορία εδάφους στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Συνιστά να οριστούν οι τιμές 0.04g για την a g ή 0.05g για το γινόμενο a g S ως όρια για την πολύ χαμηλή σεισμικότητα. Καθώς ο συντελεστής σπουδαιότητας γ I είναι ενσωματωμένος στην τιμή a g, ορισμένοι φορείς σε μια περιοχή ενδέχεται να εξαιρούνται από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 και άλλοι όχι (όσοι στεγάζουν σημαντικές υπηρεσίες ή αποτελούν εγκαταστάσεις μεγάλης συνάθροισης κοινού). Αυτό συμφωνεί με την αντίληψη ότι η εξαίρεση από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 οφείλεται στην εγγενή αντοχή σε οριζόντιες δυνάμεις κάθε φορέα που σχεδιάζεται για μη-σεισμικές φορτίσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή της πλαστιμότητας και της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας. Δεδομένου ότι ο Ευρωκώδικας 8 θεωρεί ότι, λόγω της υπεραντοχής, κάθε φορέας δικαιούται ένα συντελεστή συμπεριφοράς q τουλάχιστον ίσο με 1.5, στην τιμή 0.05g, που συνιστάται ως όριο του a g S για την πολύ χαμηλή σεισμικότητα, περιλαμβάνεται χωρίς να εκφράζεται ρητά μια εγγενής οριζόντια αντοχή ίση με 0.05x2.5/1.5 = 0.083g (όπου 2.5 είναι ο συντελεστής φασματικής μεγέθυνσης στην περιοχή σταθερής φασματικής επιτάχυνσης, και 1.5 είναι η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς). Πρόκειται για μια εύλογη παραδοχή. Εάν το Εθνικό Προσάρτημα αναφέρει ότι όλη η εθνική επικράτεια θεωρείται πολύ χαμηλής σεισμικότητας, ο Ευρωκώδικας 8 (και τα έξι Μέρη του) δεν εφαρμόζεται καθόλου σε αυτή τη χώρα.

25

26

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ).

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. / Γ.Γ..Ε. Αθήνα 20-08 - 2007 /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & Αρ. Πρωτ. : ΙΠΑ /οικ/ 473 ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα