NEWSLETTER 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEWSLETTER 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006"

Transcript

1 EN ISO 9001:2000 Νο BC BERLIN Consult GmbH Bayreuther Str. 36, D Berlin, Germany url: IES CONSULTING Ltd Vármegye út. 3-5, 1052 Budapest, Hungary url:

2 Η ΕΠΕΜ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η έκδοση του παρόντος newsletter σηματοδοτεί το μετασχηματισμό της ΕΠΕΜ σε Όμιλο Εταιρειών. Στο χρόνο που πέρασε η ΕΠΕΜ έκανε βήματα στο δρόμο της στρατηγικής της, που είναι να μετασχηματιστεί σε έναν ευρωπαϊκό - πολυεθνικό Όμιλο Εταιρειών, υψηλής τεχνογνωσίας και ανταγωνιστικότητας, στον τομέα του περιβάλλοντος. Έτσι, η ΕΠΕΜ δραστηριοποιείται συστηματικά στη Γερμανία και την Ουγγαρία, έχοντας αναλάβει σημαντικά ποσοστά στην ιδιοκτησία τοπικών εταιρειών, καθώς και το στρατηγικό τους management. Η BC Berlin Consult GmbH, με έδρα το Βερολίνο, έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και σε project management μεγάλων έργων. H μεγάλη παράδοση της εταιρείας σε προγράμματα υποστήριξης ανάπτυξης περιφερειακών προγραμμάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπλουτίζει το προφίλ του Ομίλου Εταιρειών της ΕΠΕΜ. Η IES Consulting, με έδρα τη Βουδαπέστη, εξειδικεύεται στην προετοιμασία και τη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων για περιβαλλοντικά έργα, ενώ αναμφίβολα ξεχωρίζει η τεχνογνωσία της σε θέματα υποστήριξης δικαιούχων για τη διενέργεια διαγωνισμών πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Με χαρά μας επίσης σας ενημερώνουμε ότι ήδη λειτουργεί η ΕΠΕΜ Engineering, η οποία στελεχώνεται από μηχανικούς με σημαντικές εμπειρίες όχι μόνο στο σχεδιασμό, αλλά και στην κατασκευή και λειτουργία έργων. Η φιλοδοξία μας είναι η ΕΠΕΜ Engineering να εξελιχθεί σε ένα υψηλού επιπέδου επιτελείο μηχανικών, ικανό να αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις και του πλέον σύνθετου έργου. Τέλος, σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις για τη δραστηριοποίησή μας σε νέα θεματικά πεδία (ενέργεια και χρηματοοικονομικά), καθώς και σε νέες αγορές (Ρουμανία και Κύπρο). Η δυναμική ανάπτυξη της ΕΠΕΜ οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της και τη φιλοσοφία της εταιρείας που συνοψίζεται σε τρία σημεία: Δουλειά μας είναι να λύνουμε περιβαλλοντικά προβλήματα Εργαλεία μας είναι η τεχνογνωσία, η καινοτομία και η αφοσίωση στο αποτέλεσμα Δημιουργούμε τις ευκαιρίες δεν τις περιμένουμε Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε εμπειρίες από τις πρόσφατες δουλειές της ΕΠΕΜ, όπως καταγράφονται από τα στελέχη μας. Νίκος Γκάργκουλας Αν/τής Δ/νων Σύμβουλος

3 ΔΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΕΠΕΜ ανέλαβε, από το Μάιο του 2006, την εκπόνηση του δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ), που αφορά την εκχώρηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου σε περίπου 150 εγκαταστάσεις, για την περίοδο Η υλοποίηση του έργου ήταν ένας πραγματικός αγώνας δρόμου, καθώς το Σχέδιο έπρεπε να αποσταλεί στην Ε.Ε. εντός του καλοκαιριού. Για την εκπόνηση του ΕΣΚΔΕ απαιτήθηκε να γίνουν επαφές με περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις, προκειμένου να καθοριστεί ποιες από αυτές εμπίπτουν στη σχετική νομοθεσία. Παράλληλα, υπήρξαν διαβουλεύσεις πριν τη δημοσιοποίηση της πρώτης πρότασης κατανομής και επαφές με κλαδικούς φορείς των εγκαταστάσεων, με θεσμικούς φορείς (ΡΑΕ και ΔΕΣΜΗΕ), αλλά με όλες τις εγκαταστάσεις σε ανοικτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου. Σύμφωνα με το ΕΣΚΔΕ, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στην Ε.Ε. για έγκριση, για την περίοδο εκχωρούνται συνολικά ~347 εκ. δικαιώματα σε 150 εγκαταστάσεις, η συνολική χρηματιστηριακή αξία των οποίων ξεπερνά τα 4,2 δισ. Ευρώ. Πληροφορίες: Στάθης Κουρνιώτης Η «ΜΑΧΗ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΕΠΕΜ ολοκλήρωσε πρόσφατα την «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» της Κρήτης. Η εν λόγω μελέτη ήταν ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας, δεδομένων των αξεπέραστων προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση των έργων διαχείρισης που προέβλεπε ο προηγούμενος σχεδιασμός, αλλά και των άμεσων κινδύνων απώλειας εγκεκριμένων Κοινοτικών κονδυλίων και επιβολής προστίμων στη χώρα μας. Στην πορεία του έργου, εξετάστηκε αρχικά η υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά στο ανθρωπογενές περιβάλλον, την παραγωγή αποβλήτων και τη διαχείρισή τους στην Περιφέρεια. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι υπάρχουσες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και, τέλος, εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τα οποία καταστρώθηκαν με γνώμονα την κείμενη Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία, αλλά και την επίτευξη των Εθνικών στόχων που ορίζονται από αυτήν. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Περιφέρεια Κρήτης απέκτησε ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το οποίο θα αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο στη «μάχη» για την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια. Πληροφορίες: Γιώργος Φιρφιλιώνης

4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΚΜ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του Γ ΚΠΣ, η ΕΠΕΜ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο τόσο για τους υπεύθυνους φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όσο και για τους υπεύθυνους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αφορά στην καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεων και στην αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων. Φορέας υλοποίησης ήταν η ΠΚΜ και το έργο περιελάμβανε: Την εκπόνηση προγράμματος για την υποστήριξη - διευκόλυνση του ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ), με σκοπό την αποτύπωσή τους και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους, καθώς και την παρουσίαση ενός πρότυπου Πληροφορίες: Ανθή Ψαλίδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ προγράμματος λειτουργίας τους, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Τη δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και επεξεργασίας των στοιχείων (Βάση Δεδομένων). Τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού πακέτου, με σκοπό την παρουσίαση των βασικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στις ΜΕΥΑ, καθώς και των ενεργειών αντιμετώπισης των κυριότερων εμφανιζόμενων προβλημάτων. Τη δημιουργία, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, οδηγού εσωτερικού ελέγχου των ΜΕΥΑ που απευθύνεται σε υπεύθυνους μηχανικούς, συντηρητές και στελέχη φορέων διαχείρισης. Η Κύπρος αποτέλεσε μια από τις αρχαιότερες περιοχές χρήσης αμιάντου. Στην καρδιά του δάσους του Τροόδους βρίσκεται το Μεταλλείο Αμιάντου, όπου εντοπίζονται σημαντικές ποσότητες χρυσοτιλικού αμιάντου, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν κατά τη διάρκεια του 20 ου αιώνα. Η εξόρυξη διακόπηκε το 1988 λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η εταιρεία εκμετάλλευσης, της κατακόρυφης μείωσης της ζήτησης, αλλά και των τιμών πώλησης του προϊόντος που προκάλεσε η διεθνής δράση ενάντια στη χρήση του αμιάντου. Η ΕΠΕΜ είναι επικεφαλής Κοινοπραξίας εταιρειών που υλοποιεί το έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ετοιμασία α) Μελέτης Σκοπιμότητας και Περιβαλλοντική, Χωροθετική και Τεχνοοικονομική Μελέτη, και β) Εγγράφων Προσφοράς για την Κατασκευή και Λειτουργία Χώρου Ταφής Αμιαντούχων Αποβλήτων». Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των αμιαντούχων αποβλήτων και η χωροθέτηση χώρου ταφής τους. Πληροφορίες: Νίκος Γκάργκουλας

5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί, από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ένα πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει συλλογή από τους ΟΤΑ, μεταφόρτωση μέσω 9 Σταθμών και υγειονομική ταφή σε περιφερειακό ΧΥΤΑ. Η κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή, θα αποτελέσει τον τελευταίο και απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Το έργο που εκπονήθηκε από την ΕΠΕΜ και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περιελάμβανε καθορισμό των ποσοτήτων και σύστασης των παραγόμενων ΑΣΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μέντζης στην περιοχή, εξέταση εναλλακτικών σεναρίων επεξεργασίας και εκπόνηση προμελέτης για το βέλτιστο σενάριο. Το βασικό συμπέρασμα του έργου ήταν ότι, από τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης, η βέλτιστη επεξεργασία ΑΣΑ περιλαμβάνει την ανάκτηση ενέργειας. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η Κύπρος, ως νέο κράτος μέλος της Ε.Ε., οφείλει να εναρμονισθεί με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. Μια Οδηγία πλαίσιο, η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις για τη λειτουργία των βιομηχανικών (και συναφών) εγκαταστάσεων, από περιβαλλοντικής άποψης, είναι η Οδηγία για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης (IPPC). Η αδειοδοτούσα αρχή της Κύπρου (Υπηρεσία Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) είναι στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των βιομηχανιών, στο πλαίσιο της Οδηγίας IPPC. Η ΕΠΕΜ, σε συνεργασία με την Κυπριακή εταιρεία συμβούλων περιβάλλοντος και υδατικών πόρων IACO Ltd, από τον Πληροφορίες: Ανδρέας Μέντζης Αύγουστο του 2006, έχει αναλάβει την υποβολή προτάσεων σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των 12 μεγαλύτερων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου, θα εξετασθεί η συμμόρφωση των βιομηχανιών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας IPPC και, ιδιαίτερα, ως προς τη χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών αναφορικά με τα εξής: Τη χρήση ενέργειας, νερού, πρώτων και βοηθητικών υλών Την παραγωγή και διαχείριση στερεών, επικινδύνων και υγρών αποβλήτων Τις εκπομπές θορύβου, δονήσεων και οσμών Την πρόληψη ατυχημάτων

6 ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜ... ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Η ΕΠΕΜ από τον Ιανουάριο του 2006 εκπονεί, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)». Το εν λόγω έργο αποτελεί μια νέα πρόκληση για την ΕΠΕΜ, προκειμένου να δώσει μια ακόμη πραγματική λύση σε προβλήματα που αφορούν στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Πληροφορίες: Ζήσης Λεμονής Στόχος είναι η δημιουργία ενός χρήσιμου «εργαλείου», το οποίο αφενός θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που πηγάζουν από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και, αφετέρου θα καλύπτει τις ανάγκες της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΕΜ έχοντας ως βασικά εφόδια τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και, ταυτόχρονα, τον ενθουσιασμό και το μεράκι των στελεχών της, είναι πεπεισμένη ότι θα ανταποκριθεί στο ρόλο της. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΣΝΙΑ: Η ΕΠΕΜ ΚΥΑΝΟΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΕΜ έδωσε το παρόν και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Συγκεκριμένα, η σύμπραξη «ENVECO ΕΠΕΜ» υλοποίησε το έργο «Technical Assistant for compliance with the EIA Directives (EUROPEAID/ /C/SV/BA)», κατά την περίοδο 2/2005 έως 2/2006. Το έργο είχε στόχο την παροχή υποστήριξης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της χώρας με την Οδηγία 97/11, σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών Πληροφορίες: Μαρία Τσούμα επιπτώσεων. Επιπλέον στόχος ήταν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αρμοδίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις αρχές και τις πρακτικές της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του έργου, τα στελέχη της ΕΠΕΜ, μεταξύ άλλων, παρέδωσαν εκπαιδευτικά σεμινάρια στους υπαλλήλους των Υπουργείων, σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης ΜΠΕ, μέσω της χρήσης υποστηρικτικών εργαλείων (environmental impact assessment checklists για διάφορα έργα και δραστηριότητες, βάση δεδομένων με τα όρια εκπομπών ρύπων, πρότυπη φόρμα απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προτάσεις για την βελτίωση της διαδικασίας συμμετοχής του κοινού κ.α.), τα οποία αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου και παραδόθηκαν στα Υπουργεία Περιβάλλοντος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης κατά την ολοκλήρωση του έργου.

7 ΟΡΕΙΒΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΝΟΥ Μια διαφορετική και ιδιαίτερα φυσιολατρική προσέγγιση που σχετίζεται με την ανάδειξη του εθνικού δρυμού Αίνου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης «Διαχείρισης / Διακίνησης Επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Αίνου», διατυπώνοντας τις βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του δρυμού. Με στόχους την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του Αίνου, την ορθολογική διακίνηση των επισκεπτών, την επέκταση της επισκεψιμότητας και την προσέλκυση του ευρύτερου και του ειδικού κοινού επισκεπτών, σχεδιάσθηκαν και προτάθηκαν δραστηριότητες που σχετίζονται με την πεζοπορία, ορειβασία, δασική αναψυχή, ορεινή ποδηλασία, αναρρίχηση και αλεξίπτωτο πλαγιάς. Πληροφορίες: Βαρβάρα Εμμανουηλίδη Καινοτόμο σημείο της μελέτης υπήρξαν οι προτάσεις άσκησης «εναλλακτικού τύπου» αθλημάτων, όπως η αναρρίχηση και το αλεξίπτωτο πλαγιάς, συμβάλλοντας αφενός μεν στη διεύρυνση του κοινού που καλείται να επισκεφθεί το δρυμό και, αφετέρου στην επισκεψιμότητα οικισμών του νησιού που, κατά κύριο λόγο, δεν προσελκύουν τους θερινούς παραθεριστές. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ Τον Ιούλιο του 2006 ολοκληρώθηκε το έργο «Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από σταθερές πηγές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας», το οποίο υλοποιήθηκε για το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. από την Κοινοπραξία «ΕΠΕΜ ENVECO ΛΔΚ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον», του Γ ΚΠΣ. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε το «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ», ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο καταχώρησης και αναφοράς περιβαλλοντικών δεδομένων των βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και την καταγραφή, εκτίμηση, και αντιμετώπιση της ρύπανσης από σταθερές πηγές, ώστε να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της χώρας, σε σχέση με Κοινοτικές Οδηγίες (IPPC, VOC) και την αντίστοιχη Εθνική νομοθεσία. Η ΕΠΕΜ είχε τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του έργου, καθώς και την ευθύνη για την συλλογή, αξιολόγηση και επικύρωση των στοιχείων των μονάδων που εμπίπτουν στην Οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC) και τη δημιουργία της Εθνικής Έκθεσης Αναφοράς EPER. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, 369 μονάδες εμπίπτουν στην Οδηγία, ενώ 108 υπερβαίνουν το όριο αναφοράς για τουλάχιστον ένα ρύπο και, επομένως, περιελήφθησαν στην Εθνική Έκθεση που απεστάλη από το ΥΠΕΧΩΔΕ προς την Ε.Ε. τον Ιούνιο του Το executive summary είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ (www.minenv.gr). Πληροφορίες: Νίκος Γκάργκουλας

8 ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΥΠΩΝ» Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, αποτελεί έναν πρωτοποριακό μηχανισμό για τον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, ένας αέριος ρύπος θεωρείται ως άυλη περιβαλλοντική αξία. Περισσότερες από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και περίπου 150 στην Ελλάδα, καλούνται να καταγράφουν με ακρίβεια και να αναφέρουν σε ετήσια βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. Οι αναφορές τους επαληθεύονται από ανεξάρτητους επαληθευτές (κατά το πρότυπο των ορκωτών λογιστών) και οι εκπομπές τους καταγράφονται σε ειδικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς που τηρούνται σε ένα εθνικό μητρώο, προσβάσιμο από όλους του πολίτες της Ε.Ε. Για κάθε έτος, το κράτος εκχωρεί δωρεάν μια προαποφασισμένη ποσότητα CO 2 σε κάθε εγκατάσταση που καλείται να τη διαχειριστεί έτσι ώστε να επιτύχει το βέλτιστο περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτέλεσμα. Τα δικαιώματα εκπομπών (τόνοι CO 2 ) είναι άμεσα διαπραγματεύσιμα τόσο μεταξύ εγκαταστάσεων, όσο και σε διεθνή χρηματιστήρια. Η εμπορία ρύπων έχει δημιουργήσει ένα σύνθετο περιβαλλοντικό / οικονομικό σκηνικό για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανιών. Όσες βιομηχανίες δραστηριοποιηθούν έγκαιρα και ελέγξουν αποτελεσματικά τις εκπομπές τους έχουν να αποκομίσουν άμεσα οικονομικά οφέλη από τη συμμετοχή τους στο σύστημα. Η Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις κλιματικές αλλαγές από το Το 2005, η ΕΠΕΜ ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία συμβούλων, και μια από τις πρώτες στην Ευρώπη, που ανέπτυξε και προώθησε στην αγορά ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχής υπηρεσιών, το CO 2 NTROL, το οποίο απευθύνεται σε βιομηχανίες που συμμετέχουν στην εμπορία ρύπων. Παράλληλα, το CO 2 NTROL είναι το πρώτο ελληνικό προϊόν brand name που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στον τομέα του περιβάλλοντος. Το CO 2 NTROL αποτελεί ένα συνδρομητικό πακέτο υπηρεσιών, το οποίο καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας βιομηχανίας σε σχέση με τη συμμετοχή της στο σύστημα εμπορίας ρύπων. Περιλαμβάνει την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης αναφοράς εκπομπών, την ανάπτυξη πρότυπου συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εξειδικευμένη ενημέρωση του πελάτη σε θέματα εμπορίας ρύπων με τριμηνιαίες εκθέσεις, την ετήσια ενημέρωση σε θέματα ευέλικτων μηχανισμών του Κυότο, την ανάπτυξη σεναρίων διαχείρισης των εκπομπών (carbon management) και την καθημερινή υποστήριξη σε ζητήματα κλιματικών αλλαγών. Ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο είναι ότι η ΕΠΕΜ είναι η μοναδική ελληνική εταιρία, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε διεθνή χρηματιστήρια ρύπων τόσο στη spot αγορά, όσο και σε εξειδικευμένα παράγωγα προϊόντα, όπως τα συμβόλαια CO 2 μελλοντικής εκπλήρωσης. Ήδη για το 2006, το CO 2 NTROL χρησιμοποιήθηκε από 17 βιομηχανίες όλων των κλάδων (σίδηρος και χάλυβας,

9 παραγωγή ασβέστη, κεραμικών, γυαλιού και χαρτιού και καύσεις), ενώ από το 2007 θα είναι διαθέσιμο και διεθνώς. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του CO 2 NTROL διασφαλίζεται από την εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών της ΕΠΕΜ, από την επίσημη συνεργασία της με μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες και Πληροφορίες: Στάθης Κουρνιώτης εταιρίες και από τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή fora, όπως το London Climate Change Services (www.londonclimatechange.com), στο οποίο η ΕΠΕΜ είναι η μοναδική ελληνική εταιρία μέλος. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΜ Η BC BERLIN Consult GmbH ολοκλήρωσε την ανασκόπηση των μελετών σχετικά με την αποκατάσταση ρυπασμένου χώρου στα περίχωρα της Βουδαπέστης, προκειμένου το έργο της αποκατάστασης να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής. Επιπλέον, προετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης για την εγκατάσταση του φορέα υλοποίησης του έργου (PIU), ενώ σύντομα θα προετοιμάσει και τα τεύχη δημοπράτησης για όλες τις υπηρεσίες και τα έργα που αφορούν στην αποκατάσταση του χώρου. Πληροφορίες: Frank Eibisch Η IES CONSULTING Ltd ολοκλήρωσε το έργο «Consulting services for the Cohesion Fund project: North Balaton regional municipal solid waste management system», το οποίο περιελάμβανε την τροποποίηση της αίτησης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής και των παραρτημάτων της, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη Κόστους Οφέλους. Επιπλέον, υποστήριξε το δικαιούχο στην παροχή διευκρινίσεων στα θέματα που τέθηκαν από την Ε.Ε., τις Ουγγρικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πληροφορίες: Christina Borsos και Χάρης Μαυρόπουλος

10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ Ο Αντώνης Μαυρόπουλος ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), συμμετείχε στο Landfill Working Group και στη General Assembly of the International Solid Waste Association (ISWA), κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου της ISWA που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 5 Οκτωβρίου, 2006, στην Κοπεγχάγη. Ο Ανδρέας Λουκάτος ως μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), συμμετέχει στην Επιτροπή του ΣΕΓΜ για τον «Αναπτυξιακό Σχεδιασμό» της χώρας για την προγραμματική περίοδο , καθώς και στην Επιτροπή του ΣΕΓΜ για την «Εξωστρέφεια» που ασχολείται με την προώθηση της δραστηριότητας του κλάδου στη διεθνή αγορά. Επίσης, συμμετέχει στην Επιτροπή «Συνεργασία για την Ανάπτυξη» (Committee on Partnership for Development) της EFCA (European Federation of engineering Consultancy Associations). Πρόσφατα, συμμετείχε στο συνέδριο της FIDIC (International Federation of Consulting Engineers), στη Βουδαπέστη, που ασχολήθηκε με τις προοπτικές του κλάδου σε διεθνές επίπεδο. Ο Ανδρέας Κουσκούρης ως Α Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), είναι εκπρόσωπος του ΠΑΣΕΠΠΕ στο Management Committee της FEAD (European Federation of Waste Management and Environmental Services) και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ΠΑΣΕΠΠΕ για τη νομοθεσία και ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της FEAD (θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 19 Οκτωβρίου, 2007), καθώς και υπεύθυνος και εισηγητής στο «Money Show» που θα πραγματοποιηθεί την 20 η Ιανουαρίου 2007, στο Hilton, με θέμα τις εξελίξεις των ΣΔΙΤ στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Από 23 έως 26 Νοεμβρίου, 2006, θα διεξαχθεί η 3 η Διεθνής Έκθεση «Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος», στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo Palace στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της έκθεσης «Watertec 2006», διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Χημικών, με συνδιοργανωτές το Γενικό Χημείο του Κράτους και τη Global Water Partners, το διεθνές συνέδριο «Aqua 2006». Το συνέδριο θα πλαισιωθεί και από ειδική ημερίδα με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Διαχείριση - Ποιότητα Νερού και Περιβάλλον». Η ΕΠΕΜ, ενισχύοντας την ανάπτυξή της σε θέματα «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων», συμμετέχει για δεύτερη φορά τόσο στην έκθεση «Watertec 2006», με δικό της περίπτερο, όσο και στο συνέδριο «Aqua 2006». Πληροφορίες: Τιτίκα Τσαμοπούλου

11 Η ΕΠΕΜ συμμετείχε, μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, στο Ελληνοαραβικό Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως διοργάνωσε το φόρουμ με τίτλο «Ιστορικές Σχέσεις και Νέοι Ορίζοντες συνεργασίας», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Ένωσης των Εμπορικών Βιομηχανικών - Αγροτικών Επιμελητηρίων των αραβικών χωρών. Η ΕΠΕΜ, διευρύνοντας τις διεθνείς της σχέσεις με φορείς και επιχειρηματίες χωρών του εξωτερικού, συμμετείχε με το διαφημιστικό και ενημερωτικό της υλικό στο περίπτερο του ΣΕΓΜ. Το Συνέδριο Οικολογίας και Ζωογεωγραφίας της Ελλάδας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο θεσμό, εντός Ελλάδος, μέσω του οποίου ανά τετραετία παρουσιάζεται νέα, επαρκώς τεκμηριωμένη πληροφορία για την ελληνική πανίδα (π.χ. νέα πληθυσμιακά δεδομένα για σπάνια είδη, κατανομές κ.λπ.). Στο φετινό 10 ο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, από 26 έως 30/6, σημαντικές υπήρξαν και οι προσεγγίσεις για θέματα εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60. Κάνοντας ένα ακόμα βήμα υπέρ της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών και του μελετητικού χώρου, η ΕΠΕΜ υπήρξε χορηγός του Συνεδρίου. Πληροφορίες: Κέλλη Παπαπαύλου Στην προσπάθειά της για περαιτέρω προώθηση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές, η ΕΠΕΜ έχει προχωρήσει στη συμμετοχή της σε Γερμανική και Ουγγρική εταιρεία συμβούλων, και διαθέτει γραφεία στο Βερολίνο και τη Βουδαπέστη. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: BC BERLIN Consulting & Engineering Υπ. επικοινωνίας: Frank Eibisch τηλ: / φαξ: url: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ: IES CONSULTING Ltd Υπ. επικοινωνίας: Christina Borsos τηλ: / φαξ: url: Στις 23 Ιουνίου 2006 διεξήχθη η «1 η Ετήσια Συνάντηση Εταιριών ΕΠΕΜ». Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες, σχετικά με ζητήματα στρατηγικής της ΕΠΕΜ και παρουσιάστηκαν εμπειρίες από σημαντικά έργα που υλοποιεί η εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, βραβεύτηκε η καλύτερη δημοσίευση του 2005, με τίτλο «E-Learning tools in the sector of solid and hazardous waste management» (των Ε. Φαγογένη, Α. Καρκαζή, Χ. Μαυρόπουλου και Α. Μαυρόπουλου), η οποία δημοσιεύτηκε στα «Proceedings of the 10 th International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia, 2005». Στη συνάντηση παρευρέθησαν και οι συνεργάτες των εταιρειών από τη Γερμανία (BC Berlin) και την Ουγγαρία (IES), οι οποίοι παρουσίασαν την πορεία και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των εταιρειών.

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER #01.07 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007

NEWSLETTER #01.07 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 EN ISO 9001:2000 Νο. 20 100 42000 791 BC BERLIN Consult GmbH Bayreuther Str. 36, D-10789 Berlin, Germany url: www.berlin-consult.com IES CONSULTING Ltd Vármegye út. 3-5, 1052 Budapest, Hungary url: www.ieskft.hu

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου LIFE+ LIFE09 ENV/GR/000307 Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307) με τίτλο: "Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής: Βασίλης Παύλου Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ από τον Σεπτέμβριο 2010 έως τον Απρίλιο 2013

Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ από τον Σεπτέμβριο 2010 έως τον Απρίλιο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Site: www.eedsa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Αλέξανδρος Κουλίδης Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ Ειρήνη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης - Πιστοποίησης

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης - Πιστοποίησης ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πέμπτη - Παρασκευή, 27-28 Νοεμβρίου 2014, Divani Caravel Hotel, Αθήνα Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

22-25 Οκτωβρίου 2009 - MEC Παιανίας. Η μεγάλη καινοτομία της 5ης Διεθνούς Έκθεσης ENVIROTECH '09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ο.Τ.Α.

22-25 Οκτωβρίου 2009 - MEC Παιανίας. Η μεγάλη καινοτομία της 5ης Διεθνούς Έκθεσης ENVIROTECH '09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ο.Τ.Α. Η Έκθεση 22-25 Οκτωβρίου 2009 - MEC Παιανίας Η συνάντηση των Ειδικών του Περιβάλλοντος Η 5η Διεθνής Έκθεση «ENVIROTECH 2009» είναι η εκθεσιακή πρόταση των εταιριών LEADEREXPO- LEADERTECH, οι οποίες επί

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Professionals Training ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΓΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που προκαλούν ανισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

EuroConstructionCompany S.A.

EuroConstructionCompany S.A. Design Construction Installation Servicing Of Technical Projects Related To: WASTE WATER WATER SOLID WASTE AIR TREATMENT RECYCLING & ENERGY PRODUCTION ΠΡΟΦΙΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΑΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Η μητρική εταιρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή πρόσκληση για Χορηγίες

Ανοικτή πρόσκληση για Χορηγίες ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387 Π. Φάληρο) Ανοικτή πρόσκληση για Χορηγίες Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει Συνέδριο με

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης «Παρουσιάσεις Τεχνολογιών / Προϊόντων Προστασίας περιβάλλοντος» ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. Νοέμβριος 2008 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία.

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το 2009 ξεκίνησε με τις εξαιρετικά προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1η PRIVATE LABEL. 1-3 Οκτωβρίου 2010. Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας. HELEXPO PALACE, Αθήνα

1η PRIVATE LABEL. 1-3 Οκτωβρίου 2010. Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας. HELEXPO PALACE, Αθήνα 1η PRIVATE LABEL Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας 1-3 Οκτωβρίου 2010 HELEXPO PALACE, Αθήνα Ο κλάδος της Private Label στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Χριστίνα Ζερβού Η έννοια της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων/ The concept of waste prevention Πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΚΣΑ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΚΡΥΡΑΣ 7/3/09 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα