NEWSLETTER 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEWSLETTER 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006"

Transcript

1 EN ISO 9001:2000 Νο BC BERLIN Consult GmbH Bayreuther Str. 36, D Berlin, Germany url: IES CONSULTING Ltd Vármegye út. 3-5, 1052 Budapest, Hungary url:

2 Η ΕΠΕΜ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η έκδοση του παρόντος newsletter σηματοδοτεί το μετασχηματισμό της ΕΠΕΜ σε Όμιλο Εταιρειών. Στο χρόνο που πέρασε η ΕΠΕΜ έκανε βήματα στο δρόμο της στρατηγικής της, που είναι να μετασχηματιστεί σε έναν ευρωπαϊκό - πολυεθνικό Όμιλο Εταιρειών, υψηλής τεχνογνωσίας και ανταγωνιστικότητας, στον τομέα του περιβάλλοντος. Έτσι, η ΕΠΕΜ δραστηριοποιείται συστηματικά στη Γερμανία και την Ουγγαρία, έχοντας αναλάβει σημαντικά ποσοστά στην ιδιοκτησία τοπικών εταιρειών, καθώς και το στρατηγικό τους management. Η BC Berlin Consult GmbH, με έδρα το Βερολίνο, έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και σε project management μεγάλων έργων. H μεγάλη παράδοση της εταιρείας σε προγράμματα υποστήριξης ανάπτυξης περιφερειακών προγραμμάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπλουτίζει το προφίλ του Ομίλου Εταιρειών της ΕΠΕΜ. Η IES Consulting, με έδρα τη Βουδαπέστη, εξειδικεύεται στην προετοιμασία και τη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων για περιβαλλοντικά έργα, ενώ αναμφίβολα ξεχωρίζει η τεχνογνωσία της σε θέματα υποστήριξης δικαιούχων για τη διενέργεια διαγωνισμών πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Με χαρά μας επίσης σας ενημερώνουμε ότι ήδη λειτουργεί η ΕΠΕΜ Engineering, η οποία στελεχώνεται από μηχανικούς με σημαντικές εμπειρίες όχι μόνο στο σχεδιασμό, αλλά και στην κατασκευή και λειτουργία έργων. Η φιλοδοξία μας είναι η ΕΠΕΜ Engineering να εξελιχθεί σε ένα υψηλού επιπέδου επιτελείο μηχανικών, ικανό να αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις και του πλέον σύνθετου έργου. Τέλος, σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις για τη δραστηριοποίησή μας σε νέα θεματικά πεδία (ενέργεια και χρηματοοικονομικά), καθώς και σε νέες αγορές (Ρουμανία και Κύπρο). Η δυναμική ανάπτυξη της ΕΠΕΜ οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της και τη φιλοσοφία της εταιρείας που συνοψίζεται σε τρία σημεία: Δουλειά μας είναι να λύνουμε περιβαλλοντικά προβλήματα Εργαλεία μας είναι η τεχνογνωσία, η καινοτομία και η αφοσίωση στο αποτέλεσμα Δημιουργούμε τις ευκαιρίες δεν τις περιμένουμε Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε εμπειρίες από τις πρόσφατες δουλειές της ΕΠΕΜ, όπως καταγράφονται από τα στελέχη μας. Νίκος Γκάργκουλας Αν/τής Δ/νων Σύμβουλος

3 ΔΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΕΠΕΜ ανέλαβε, από το Μάιο του 2006, την εκπόνηση του δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ), που αφορά την εκχώρηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου σε περίπου 150 εγκαταστάσεις, για την περίοδο Η υλοποίηση του έργου ήταν ένας πραγματικός αγώνας δρόμου, καθώς το Σχέδιο έπρεπε να αποσταλεί στην Ε.Ε. εντός του καλοκαιριού. Για την εκπόνηση του ΕΣΚΔΕ απαιτήθηκε να γίνουν επαφές με περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις, προκειμένου να καθοριστεί ποιες από αυτές εμπίπτουν στη σχετική νομοθεσία. Παράλληλα, υπήρξαν διαβουλεύσεις πριν τη δημοσιοποίηση της πρώτης πρότασης κατανομής και επαφές με κλαδικούς φορείς των εγκαταστάσεων, με θεσμικούς φορείς (ΡΑΕ και ΔΕΣΜΗΕ), αλλά με όλες τις εγκαταστάσεις σε ανοικτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου. Σύμφωνα με το ΕΣΚΔΕ, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στην Ε.Ε. για έγκριση, για την περίοδο εκχωρούνται συνολικά ~347 εκ. δικαιώματα σε 150 εγκαταστάσεις, η συνολική χρηματιστηριακή αξία των οποίων ξεπερνά τα 4,2 δισ. Ευρώ. Πληροφορίες: Στάθης Κουρνιώτης Η «ΜΑΧΗ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΕΠΕΜ ολοκλήρωσε πρόσφατα την «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» της Κρήτης. Η εν λόγω μελέτη ήταν ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας, δεδομένων των αξεπέραστων προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση των έργων διαχείρισης που προέβλεπε ο προηγούμενος σχεδιασμός, αλλά και των άμεσων κινδύνων απώλειας εγκεκριμένων Κοινοτικών κονδυλίων και επιβολής προστίμων στη χώρα μας. Στην πορεία του έργου, εξετάστηκε αρχικά η υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά στο ανθρωπογενές περιβάλλον, την παραγωγή αποβλήτων και τη διαχείρισή τους στην Περιφέρεια. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι υπάρχουσες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και, τέλος, εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τα οποία καταστρώθηκαν με γνώμονα την κείμενη Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία, αλλά και την επίτευξη των Εθνικών στόχων που ορίζονται από αυτήν. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Περιφέρεια Κρήτης απέκτησε ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το οποίο θα αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο στη «μάχη» για την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια. Πληροφορίες: Γιώργος Φιρφιλιώνης

4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΚΜ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του Γ ΚΠΣ, η ΕΠΕΜ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο τόσο για τους υπεύθυνους φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όσο και για τους υπεύθυνους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αφορά στην καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεων και στην αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων. Φορέας υλοποίησης ήταν η ΠΚΜ και το έργο περιελάμβανε: Την εκπόνηση προγράμματος για την υποστήριξη - διευκόλυνση του ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ), με σκοπό την αποτύπωσή τους και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους, καθώς και την παρουσίαση ενός πρότυπου Πληροφορίες: Ανθή Ψαλίδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ προγράμματος λειτουργίας τους, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Τη δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και επεξεργασίας των στοιχείων (Βάση Δεδομένων). Τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού πακέτου, με σκοπό την παρουσίαση των βασικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στις ΜΕΥΑ, καθώς και των ενεργειών αντιμετώπισης των κυριότερων εμφανιζόμενων προβλημάτων. Τη δημιουργία, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, οδηγού εσωτερικού ελέγχου των ΜΕΥΑ που απευθύνεται σε υπεύθυνους μηχανικούς, συντηρητές και στελέχη φορέων διαχείρισης. Η Κύπρος αποτέλεσε μια από τις αρχαιότερες περιοχές χρήσης αμιάντου. Στην καρδιά του δάσους του Τροόδους βρίσκεται το Μεταλλείο Αμιάντου, όπου εντοπίζονται σημαντικές ποσότητες χρυσοτιλικού αμιάντου, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν κατά τη διάρκεια του 20 ου αιώνα. Η εξόρυξη διακόπηκε το 1988 λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η εταιρεία εκμετάλλευσης, της κατακόρυφης μείωσης της ζήτησης, αλλά και των τιμών πώλησης του προϊόντος που προκάλεσε η διεθνής δράση ενάντια στη χρήση του αμιάντου. Η ΕΠΕΜ είναι επικεφαλής Κοινοπραξίας εταιρειών που υλοποιεί το έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ετοιμασία α) Μελέτης Σκοπιμότητας και Περιβαλλοντική, Χωροθετική και Τεχνοοικονομική Μελέτη, και β) Εγγράφων Προσφοράς για την Κατασκευή και Λειτουργία Χώρου Ταφής Αμιαντούχων Αποβλήτων». Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των αμιαντούχων αποβλήτων και η χωροθέτηση χώρου ταφής τους. Πληροφορίες: Νίκος Γκάργκουλας

5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί, από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ένα πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει συλλογή από τους ΟΤΑ, μεταφόρτωση μέσω 9 Σταθμών και υγειονομική ταφή σε περιφερειακό ΧΥΤΑ. Η κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή, θα αποτελέσει τον τελευταίο και απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Το έργο που εκπονήθηκε από την ΕΠΕΜ και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περιελάμβανε καθορισμό των ποσοτήτων και σύστασης των παραγόμενων ΑΣΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μέντζης στην περιοχή, εξέταση εναλλακτικών σεναρίων επεξεργασίας και εκπόνηση προμελέτης για το βέλτιστο σενάριο. Το βασικό συμπέρασμα του έργου ήταν ότι, από τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης, η βέλτιστη επεξεργασία ΑΣΑ περιλαμβάνει την ανάκτηση ενέργειας. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η Κύπρος, ως νέο κράτος μέλος της Ε.Ε., οφείλει να εναρμονισθεί με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. Μια Οδηγία πλαίσιο, η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις για τη λειτουργία των βιομηχανικών (και συναφών) εγκαταστάσεων, από περιβαλλοντικής άποψης, είναι η Οδηγία για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης (IPPC). Η αδειοδοτούσα αρχή της Κύπρου (Υπηρεσία Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) είναι στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των βιομηχανιών, στο πλαίσιο της Οδηγίας IPPC. Η ΕΠΕΜ, σε συνεργασία με την Κυπριακή εταιρεία συμβούλων περιβάλλοντος και υδατικών πόρων IACO Ltd, από τον Πληροφορίες: Ανδρέας Μέντζης Αύγουστο του 2006, έχει αναλάβει την υποβολή προτάσεων σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των 12 μεγαλύτερων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου, θα εξετασθεί η συμμόρφωση των βιομηχανιών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας IPPC και, ιδιαίτερα, ως προς τη χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών αναφορικά με τα εξής: Τη χρήση ενέργειας, νερού, πρώτων και βοηθητικών υλών Την παραγωγή και διαχείριση στερεών, επικινδύνων και υγρών αποβλήτων Τις εκπομπές θορύβου, δονήσεων και οσμών Την πρόληψη ατυχημάτων

6 ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜ... ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Η ΕΠΕΜ από τον Ιανουάριο του 2006 εκπονεί, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)». Το εν λόγω έργο αποτελεί μια νέα πρόκληση για την ΕΠΕΜ, προκειμένου να δώσει μια ακόμη πραγματική λύση σε προβλήματα που αφορούν στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Πληροφορίες: Ζήσης Λεμονής Στόχος είναι η δημιουργία ενός χρήσιμου «εργαλείου», το οποίο αφενός θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που πηγάζουν από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και, αφετέρου θα καλύπτει τις ανάγκες της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΕΜ έχοντας ως βασικά εφόδια τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και, ταυτόχρονα, τον ενθουσιασμό και το μεράκι των στελεχών της, είναι πεπεισμένη ότι θα ανταποκριθεί στο ρόλο της. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΣΝΙΑ: Η ΕΠΕΜ ΚΥΑΝΟΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΕΜ έδωσε το παρόν και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Συγκεκριμένα, η σύμπραξη «ENVECO ΕΠΕΜ» υλοποίησε το έργο «Technical Assistant for compliance with the EIA Directives (EUROPEAID/ /C/SV/BA)», κατά την περίοδο 2/2005 έως 2/2006. Το έργο είχε στόχο την παροχή υποστήριξης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της χώρας με την Οδηγία 97/11, σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών Πληροφορίες: Μαρία Τσούμα επιπτώσεων. Επιπλέον στόχος ήταν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αρμοδίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις αρχές και τις πρακτικές της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του έργου, τα στελέχη της ΕΠΕΜ, μεταξύ άλλων, παρέδωσαν εκπαιδευτικά σεμινάρια στους υπαλλήλους των Υπουργείων, σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης ΜΠΕ, μέσω της χρήσης υποστηρικτικών εργαλείων (environmental impact assessment checklists για διάφορα έργα και δραστηριότητες, βάση δεδομένων με τα όρια εκπομπών ρύπων, πρότυπη φόρμα απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προτάσεις για την βελτίωση της διαδικασίας συμμετοχής του κοινού κ.α.), τα οποία αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου και παραδόθηκαν στα Υπουργεία Περιβάλλοντος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης κατά την ολοκλήρωση του έργου.

7 ΟΡΕΙΒΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΝΟΥ Μια διαφορετική και ιδιαίτερα φυσιολατρική προσέγγιση που σχετίζεται με την ανάδειξη του εθνικού δρυμού Αίνου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης «Διαχείρισης / Διακίνησης Επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Αίνου», διατυπώνοντας τις βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του δρυμού. Με στόχους την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του Αίνου, την ορθολογική διακίνηση των επισκεπτών, την επέκταση της επισκεψιμότητας και την προσέλκυση του ευρύτερου και του ειδικού κοινού επισκεπτών, σχεδιάσθηκαν και προτάθηκαν δραστηριότητες που σχετίζονται με την πεζοπορία, ορειβασία, δασική αναψυχή, ορεινή ποδηλασία, αναρρίχηση και αλεξίπτωτο πλαγιάς. Πληροφορίες: Βαρβάρα Εμμανουηλίδη Καινοτόμο σημείο της μελέτης υπήρξαν οι προτάσεις άσκησης «εναλλακτικού τύπου» αθλημάτων, όπως η αναρρίχηση και το αλεξίπτωτο πλαγιάς, συμβάλλοντας αφενός μεν στη διεύρυνση του κοινού που καλείται να επισκεφθεί το δρυμό και, αφετέρου στην επισκεψιμότητα οικισμών του νησιού που, κατά κύριο λόγο, δεν προσελκύουν τους θερινούς παραθεριστές. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ Τον Ιούλιο του 2006 ολοκληρώθηκε το έργο «Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από σταθερές πηγές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας», το οποίο υλοποιήθηκε για το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. από την Κοινοπραξία «ΕΠΕΜ ENVECO ΛΔΚ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον», του Γ ΚΠΣ. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε το «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ», ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο καταχώρησης και αναφοράς περιβαλλοντικών δεδομένων των βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και την καταγραφή, εκτίμηση, και αντιμετώπιση της ρύπανσης από σταθερές πηγές, ώστε να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της χώρας, σε σχέση με Κοινοτικές Οδηγίες (IPPC, VOC) και την αντίστοιχη Εθνική νομοθεσία. Η ΕΠΕΜ είχε τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του έργου, καθώς και την ευθύνη για την συλλογή, αξιολόγηση και επικύρωση των στοιχείων των μονάδων που εμπίπτουν στην Οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC) και τη δημιουργία της Εθνικής Έκθεσης Αναφοράς EPER. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, 369 μονάδες εμπίπτουν στην Οδηγία, ενώ 108 υπερβαίνουν το όριο αναφοράς για τουλάχιστον ένα ρύπο και, επομένως, περιελήφθησαν στην Εθνική Έκθεση που απεστάλη από το ΥΠΕΧΩΔΕ προς την Ε.Ε. τον Ιούνιο του Το executive summary είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ (www.minenv.gr). Πληροφορίες: Νίκος Γκάργκουλας

8 ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΥΠΩΝ» Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, αποτελεί έναν πρωτοποριακό μηχανισμό για τον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, ένας αέριος ρύπος θεωρείται ως άυλη περιβαλλοντική αξία. Περισσότερες από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και περίπου 150 στην Ελλάδα, καλούνται να καταγράφουν με ακρίβεια και να αναφέρουν σε ετήσια βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. Οι αναφορές τους επαληθεύονται από ανεξάρτητους επαληθευτές (κατά το πρότυπο των ορκωτών λογιστών) και οι εκπομπές τους καταγράφονται σε ειδικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς που τηρούνται σε ένα εθνικό μητρώο, προσβάσιμο από όλους του πολίτες της Ε.Ε. Για κάθε έτος, το κράτος εκχωρεί δωρεάν μια προαποφασισμένη ποσότητα CO 2 σε κάθε εγκατάσταση που καλείται να τη διαχειριστεί έτσι ώστε να επιτύχει το βέλτιστο περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτέλεσμα. Τα δικαιώματα εκπομπών (τόνοι CO 2 ) είναι άμεσα διαπραγματεύσιμα τόσο μεταξύ εγκαταστάσεων, όσο και σε διεθνή χρηματιστήρια. Η εμπορία ρύπων έχει δημιουργήσει ένα σύνθετο περιβαλλοντικό / οικονομικό σκηνικό για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανιών. Όσες βιομηχανίες δραστηριοποιηθούν έγκαιρα και ελέγξουν αποτελεσματικά τις εκπομπές τους έχουν να αποκομίσουν άμεσα οικονομικά οφέλη από τη συμμετοχή τους στο σύστημα. Η Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις κλιματικές αλλαγές από το Το 2005, η ΕΠΕΜ ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία συμβούλων, και μια από τις πρώτες στην Ευρώπη, που ανέπτυξε και προώθησε στην αγορά ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχής υπηρεσιών, το CO 2 NTROL, το οποίο απευθύνεται σε βιομηχανίες που συμμετέχουν στην εμπορία ρύπων. Παράλληλα, το CO 2 NTROL είναι το πρώτο ελληνικό προϊόν brand name που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στον τομέα του περιβάλλοντος. Το CO 2 NTROL αποτελεί ένα συνδρομητικό πακέτο υπηρεσιών, το οποίο καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας βιομηχανίας σε σχέση με τη συμμετοχή της στο σύστημα εμπορίας ρύπων. Περιλαμβάνει την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης αναφοράς εκπομπών, την ανάπτυξη πρότυπου συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εξειδικευμένη ενημέρωση του πελάτη σε θέματα εμπορίας ρύπων με τριμηνιαίες εκθέσεις, την ετήσια ενημέρωση σε θέματα ευέλικτων μηχανισμών του Κυότο, την ανάπτυξη σεναρίων διαχείρισης των εκπομπών (carbon management) και την καθημερινή υποστήριξη σε ζητήματα κλιματικών αλλαγών. Ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο είναι ότι η ΕΠΕΜ είναι η μοναδική ελληνική εταιρία, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε διεθνή χρηματιστήρια ρύπων τόσο στη spot αγορά, όσο και σε εξειδικευμένα παράγωγα προϊόντα, όπως τα συμβόλαια CO 2 μελλοντικής εκπλήρωσης. Ήδη για το 2006, το CO 2 NTROL χρησιμοποιήθηκε από 17 βιομηχανίες όλων των κλάδων (σίδηρος και χάλυβας,

9 παραγωγή ασβέστη, κεραμικών, γυαλιού και χαρτιού και καύσεις), ενώ από το 2007 θα είναι διαθέσιμο και διεθνώς. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του CO 2 NTROL διασφαλίζεται από την εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών της ΕΠΕΜ, από την επίσημη συνεργασία της με μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες και Πληροφορίες: Στάθης Κουρνιώτης εταιρίες και από τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή fora, όπως το London Climate Change Services (www.londonclimatechange.com), στο οποίο η ΕΠΕΜ είναι η μοναδική ελληνική εταιρία μέλος. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΜ Η BC BERLIN Consult GmbH ολοκλήρωσε την ανασκόπηση των μελετών σχετικά με την αποκατάσταση ρυπασμένου χώρου στα περίχωρα της Βουδαπέστης, προκειμένου το έργο της αποκατάστασης να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής. Επιπλέον, προετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης για την εγκατάσταση του φορέα υλοποίησης του έργου (PIU), ενώ σύντομα θα προετοιμάσει και τα τεύχη δημοπράτησης για όλες τις υπηρεσίες και τα έργα που αφορούν στην αποκατάσταση του χώρου. Πληροφορίες: Frank Eibisch Η IES CONSULTING Ltd ολοκλήρωσε το έργο «Consulting services for the Cohesion Fund project: North Balaton regional municipal solid waste management system», το οποίο περιελάμβανε την τροποποίηση της αίτησης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής και των παραρτημάτων της, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη Κόστους Οφέλους. Επιπλέον, υποστήριξε το δικαιούχο στην παροχή διευκρινίσεων στα θέματα που τέθηκαν από την Ε.Ε., τις Ουγγρικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πληροφορίες: Christina Borsos και Χάρης Μαυρόπουλος

10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜ Ο Αντώνης Μαυρόπουλος ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), συμμετείχε στο Landfill Working Group και στη General Assembly of the International Solid Waste Association (ISWA), κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου της ISWA που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 5 Οκτωβρίου, 2006, στην Κοπεγχάγη. Ο Ανδρέας Λουκάτος ως μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), συμμετέχει στην Επιτροπή του ΣΕΓΜ για τον «Αναπτυξιακό Σχεδιασμό» της χώρας για την προγραμματική περίοδο , καθώς και στην Επιτροπή του ΣΕΓΜ για την «Εξωστρέφεια» που ασχολείται με την προώθηση της δραστηριότητας του κλάδου στη διεθνή αγορά. Επίσης, συμμετέχει στην Επιτροπή «Συνεργασία για την Ανάπτυξη» (Committee on Partnership for Development) της EFCA (European Federation of engineering Consultancy Associations). Πρόσφατα, συμμετείχε στο συνέδριο της FIDIC (International Federation of Consulting Engineers), στη Βουδαπέστη, που ασχολήθηκε με τις προοπτικές του κλάδου σε διεθνές επίπεδο. Ο Ανδρέας Κουσκούρης ως Α Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), είναι εκπρόσωπος του ΠΑΣΕΠΠΕ στο Management Committee της FEAD (European Federation of Waste Management and Environmental Services) και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ΠΑΣΕΠΠΕ για τη νομοθεσία και ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της FEAD (θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 19 Οκτωβρίου, 2007), καθώς και υπεύθυνος και εισηγητής στο «Money Show» που θα πραγματοποιηθεί την 20 η Ιανουαρίου 2007, στο Hilton, με θέμα τις εξελίξεις των ΣΔΙΤ στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Από 23 έως 26 Νοεμβρίου, 2006, θα διεξαχθεί η 3 η Διεθνής Έκθεση «Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος», στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo Palace στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της έκθεσης «Watertec 2006», διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Χημικών, με συνδιοργανωτές το Γενικό Χημείο του Κράτους και τη Global Water Partners, το διεθνές συνέδριο «Aqua 2006». Το συνέδριο θα πλαισιωθεί και από ειδική ημερίδα με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Διαχείριση - Ποιότητα Νερού και Περιβάλλον». Η ΕΠΕΜ, ενισχύοντας την ανάπτυξή της σε θέματα «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων», συμμετέχει για δεύτερη φορά τόσο στην έκθεση «Watertec 2006», με δικό της περίπτερο, όσο και στο συνέδριο «Aqua 2006». Πληροφορίες: Τιτίκα Τσαμοπούλου

11 Η ΕΠΕΜ συμμετείχε, μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, στο Ελληνοαραβικό Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως διοργάνωσε το φόρουμ με τίτλο «Ιστορικές Σχέσεις και Νέοι Ορίζοντες συνεργασίας», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Ένωσης των Εμπορικών Βιομηχανικών - Αγροτικών Επιμελητηρίων των αραβικών χωρών. Η ΕΠΕΜ, διευρύνοντας τις διεθνείς της σχέσεις με φορείς και επιχειρηματίες χωρών του εξωτερικού, συμμετείχε με το διαφημιστικό και ενημερωτικό της υλικό στο περίπτερο του ΣΕΓΜ. Το Συνέδριο Οικολογίας και Ζωογεωγραφίας της Ελλάδας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο θεσμό, εντός Ελλάδος, μέσω του οποίου ανά τετραετία παρουσιάζεται νέα, επαρκώς τεκμηριωμένη πληροφορία για την ελληνική πανίδα (π.χ. νέα πληθυσμιακά δεδομένα για σπάνια είδη, κατανομές κ.λπ.). Στο φετινό 10 ο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, από 26 έως 30/6, σημαντικές υπήρξαν και οι προσεγγίσεις για θέματα εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60. Κάνοντας ένα ακόμα βήμα υπέρ της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών και του μελετητικού χώρου, η ΕΠΕΜ υπήρξε χορηγός του Συνεδρίου. Πληροφορίες: Κέλλη Παπαπαύλου Στην προσπάθειά της για περαιτέρω προώθηση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές, η ΕΠΕΜ έχει προχωρήσει στη συμμετοχή της σε Γερμανική και Ουγγρική εταιρεία συμβούλων, και διαθέτει γραφεία στο Βερολίνο και τη Βουδαπέστη. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: BC BERLIN Consulting & Engineering Υπ. επικοινωνίας: Frank Eibisch τηλ: / φαξ: url: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ: IES CONSULTING Ltd Υπ. επικοινωνίας: Christina Borsos τηλ: / φαξ: url: Στις 23 Ιουνίου 2006 διεξήχθη η «1 η Ετήσια Συνάντηση Εταιριών ΕΠΕΜ». Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες, σχετικά με ζητήματα στρατηγικής της ΕΠΕΜ και παρουσιάστηκαν εμπειρίες από σημαντικά έργα που υλοποιεί η εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, βραβεύτηκε η καλύτερη δημοσίευση του 2005, με τίτλο «E-Learning tools in the sector of solid and hazardous waste management» (των Ε. Φαγογένη, Α. Καρκαζή, Χ. Μαυρόπουλου και Α. Μαυρόπουλου), η οποία δημοσιεύτηκε στα «Proceedings of the 10 th International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia, 2005». Στη συνάντηση παρευρέθησαν και οι συνεργάτες των εταιρειών από τη Γερμανία (BC Berlin) και την Ουγγαρία (IES), οι οποίοι παρουσίασαν την πορεία και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των εταιρειών.