RE- LAUNCHING ATHENS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RE- LAUNCHING ATHENS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"

Transcript

1 RE- LAUNCHING ATHENS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ EATA Α.Α.Ε ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Η εικόνα στο εξώφυλλο είναι μέρος από διαφημιστική καμπάνια για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης.

3 Το πρόγραμμα «Re-launching» Athens είναι µια πρόταση που στοχεύει στην οικονοµική, κοινωνική και αισθητική ανανέωση του κέντρου της Αθήνας. Ξεκινά από μια προσπάθεια κατανόησης ενός ιστορικού αστικού χώρου και καταλήγει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού µιας εγκαταλελειµµένης και πολύπαθης περιοχής. Επιχειρεί να καλύψει διαχρονικές ανάγκες των κατοίκων της, όπως είναι η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού (κακοποιηµένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωµένων κ.λ.π.) ή η δηµιουργία χώρων πρασίνου. Ταυτόχρονα, λαμβάνει υπόψη και ειδικότερες ανάγκες που προέκυψαν μετά το ξέσπασμα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ο Δήµος της Αθήνας έχει εντάξει αυτές τις παρεµβάσεις σε ένα ευρύτερο και πολυεπίπεδο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της πόλης, που εκτείνεται χρονικά µέχρι το Ο στρατηγικός σχεδιασµός εξελίσσεται συνεχώς και αποτελείται από δράσεις και προγράµµατα που υλοποιούνται εντός της τριετίας και προετοιµάζουν την συντονισµένη παρέµβαση έως και το «ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΩΣ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΉ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΏΣΙΜΗ ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΑ, ΚΑΘΑΡΉ, ΑΣΦΑΛΉ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ, ΌΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΤΟΥ ΣΉΜΕΡΑ ΘΑ ΣΤΈΚΕΤΑΙ ΕΠΑΞΙΑ ΔΊΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΊΑ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ.» Δήμαρχος Αθηναίων, κ.γιώργος Καμίνης

4 2012 Google Earth 4 RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1 Από το 2004 έως σήμερα 1.2 Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης με Χρήση Διαρθρωτικών Δεικτών 2. RE-LAUNCHING ATHENS: ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ Οικονομική και αστική ανασυγκρότηση της πόλης με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Αθήνας 2.2 Κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία: Η Αθήνα ανοίγει νέους δρόμους 2.3 Δράσεις κοινωνικής πολιτικής με σύμμαχο την Κοινωνία των Πολιτών 2.4 «Διπλή Ανάπλαση»: Ελαιώνας και Λεωφόρος Αλεξάνδρας 2.5 Οριζόντιες και στοχευμένες δράσεις για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας 2.6 Βιώσιμη Μετακίνηση: Κοινόχρηστα Ποδήλατα και Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων 2.7 Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής με Ανάπτυξη Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 2.8 Δημιουργία Ταμείου Αστικής Αναζωογόνησης για την Αθήνα - «JESSICA PLUS» 2.9 Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για τις υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης 2.10 Δράσεις και πρωτοβουλίες άλλων φορέων με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων 2.11 Ενιαίος στρατηγικός και αναπτυξιακός σχεδιασµός υπό την αιγίδα του Δήµου Αθηναίων 3. Η ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Γενική Περιγραφή Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων «Re-Launching Athens». 3.2 Αξιολόγηση Της Στρατηγικής Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων Διάρθρωση Και Περιγραφή Των Αξόνων Προτεραιότητας Του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Δήμου Αθηναίων Περιγραφή Αξόνων Προτεραιότητας 3.5 Χρηματοδότηση του προγράμματος: καινοτομία η συνέργεια δύο Διαρθρωτικών Ταμείων 3.6 Πορεία υλοποίησης και ωρίμανσης των έργων του προγράμματος 3.7 Αναμενόμενες επιπτώσεις του προγράμματος 3.8 Διαχείριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αθήνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΠΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: MASTERPLAN RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δημοτική αρχή που ανέλαβε μετα τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, κλήθηκε να διαχειριστεί την πρωτεύουσα της χώρας, όπου εκδηλώνονταν σε υπέρτατο βαθμό όλες οι όψεις της δραματικής κρίσης που βίωνε η χώρα. Ο Δήμος αναγκάσθηκε να αναπροσδιορίσει όχι μόνο τις προτεραιότητές του, αλλά και να υπερβεί τον ρόλο του προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης και τις νέες ανάγκες των πολιτών. Να αντιμετωπίσει επίσης, με νέες ιδέες και προτάσεις, την έλλειψη κρατικών υποδομών και την απουσία συγκροτημέων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα, κυρίως όμως σε αυτά που έχουν να κάνουν με τις καθημερινές κοινωνικές ανάγκες μιας ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής. Η πόλη των Αθηνών υποφέρει από μια θεμελιώδη αντίφαση. Μολονότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά του μητροπολιτικού κέντρου στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα του λεκανοπεδίου Αττικής, διοικητικά και λειτουργικά, ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν έχει μητροπολιτικές δυνατότητες άσκησης πολιτικής. Κατά συνέπεια, ο δηµόσιος χώρος της πόλης των Αθηνών πλήττεται καθημερινά από αυθαίρετες παρεµβάσεις µεγάλου αριθµού κρατικών φορέων που ασκούν πολιτικές για την πόλη, χωρίς προηγούμενη συµφωνία, συνεννόηση ή συµµετοχή του Δήµου Αθηναίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και η τελευταία διοικητική µεταρρύθµιση για το θεσµό της αυτοδιοίκησης, «Σχέδιο Καλλικράτης», δεν προέβλεψε για το Δήµο Αθηναίων δικαιοδοσίες, αρµοδιότητες και λειτουργίες µητροπολιτικού φορέα. Αυτή είναι και η αιτία που συνεχίζεται η αποσπασµατικότητα στο σχεδιασµό, ο κατακερµατισµός στις παρεµβάσεις και η ασυνέχεια σε πολιτικές από διάφορους φορείς της κεντρικής εξουσίας ή της αυτοδιοίκησης. Εξέλιξη που έχει σηµαντικό κόστος, οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό, κυρίως όµως τροφοδοτεί την ανευθυνότητα και την αναποτελεσματικότητα για τα µεγάλα θέµατα της Αθήνας. Η Αθήνα σήμερα χρειάζεται ολοκληρωμένες λύσεις. Έχει ανάγκη από ένα μεγάλο σχέδιο για την ανασυγκρότησή της και την προοπτική της για το μέλλον. Το πρόγραμμα «Re-launching Athens» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Αθήνα του 2020, το οποίο αναπτύσσεται σε φάσεις έχοντας εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για να λύσει σειρά προβλημάτων που έχουν κατά καιρούς συσσωρευθεί στην πόλη. 6 RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

7 Πρώτη φάση του προγράμματος «Re-launching Athens» είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Δήµου Αθηναίων « » που συντάσσεται σε µια κρίσιµη περίοδο για την Ελλάδα, την Αθήνα και τους πολίτες της, καθώς δοκιµάζεται οτιδήποτε µέχρι σήµερα θεωρείτο δεδοµένο στην οικονοµία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον. Κεντρικά χαρακτηριστικά της εποχής είναι : Η βαθιά οικονοµική κρίση, που συσχετίζεται µε τα διεθνή δεδοµένα και κυριαρχεί στην πολιτική ζωή του τόπου. Οι µεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις και τα προβλήµατα που συνδέονται και επηρεάζονται από την εντατικοποίηση των µεταναστευτικών ρευµάτων και την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και έχουν καταλυτικά αποτελέσµατα στις πόλεις. Και στον τοµέα αυτό, οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις, οι χωρικές πολιτικές αποτελούν «κλειδί» µεγάλης σηµασίας για την άµβλυνση των κοινωνικών φαινοµένων της κρίσης. Οι στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήµου Αθηναίων « », στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και χωρικής πολιτικής, προσδιορίζονται από τις παρακάτω αρχές. Αρχές που αναλύονται σε άξονες προτεραιότητας για τις πολιτικές της επόμενης δεκαετίας και εξειδικεύονται σε βασικούς στόχους θεµατικών και διατοµεακών πολιτικών: Οικονοµική ανάπτυξη, ισόρροπη και περιβαλλοντικά βιώσιµη. Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας, προώθηση της καινοτοµίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, εξισορρόπηση στην κατανοµή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη, ως βασικών προϋποθέσεων για τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Προώθηση πολιτικών άµβλυνσης των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού. Κοινωνική συνοχή, ως κατεξοχήν ζητούµενο σε περιόδους µετάβασης / κρίσης. Αστική αναζωογόνηση, µε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και αστικές αναπλάσεις, ως µέσο για την εξασφάλιση συνεκτικής αστικής δοµής, την αναβάθµιση της πόλης, τη µείωση του οικολογικού αποτυπώµατος. Περιβάλλον, ως σηµαντικός πόρος για το µέλλον της κοινωνίας και ως άξονας για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Πανόραμα της Αθήνας από το Λυκαβηττό. Φωτογραφία του H. C. Steensen RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 7

8 Η ΑΘΉΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ, ΠΌΛΟ ΈΛΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΏΝ, ΧΩΡΊΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΌ ΔΗΜΌΣΙΟ ΧΏΡΟ. Η ΝΈΑ ΕΙΚΌΝΑ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΑΎΞΗΣΕ ΠΟΛΎ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΈΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ. Τελετή λήξης Ολυμπιακών Αγώνων RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

9 1. Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1 Από το 2004 έως σήμερα I. Η Ολυμπιακή Πόλη Η απόφαση της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, το καλοκαίρι του 1997, να αναθέσει στην Αθήνα την φιλοξενία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 αποτέλεσε σηµείο καµπής για την αστική ανάπτυξη της πόλης. Τα έργα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων, µαζί µε άλλα πολύ σηµαντικά έργα υποδοµής µεγάλης κλίµακας που εκτελέστηκαν την ίδια περίοδο και συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έγιναν αντιληπτά ως τµήµατα ενός ευρύτερου σχεδίου, ενός φιλόδοξου «πακέτου» εκσυγχρονισμού. Το εγχείρημα αυτό θα αποκτούσε νόηµα µόνο εάν υλοποιείτο στο σύνολό του ώστε να δημιουργήσει, µέχρι τα µέσα Αυγούστου 2004, µια νέα πόλη που θα µπορούσε να ονοµαστεί «Ολυµπιακή Αθήνα». Η Ολυµπιακή Αθήνα συνίστατο από πέντε κύρια στοιχεία υποδοµής: το νέο Διεθνές Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, χωροθετηµένο στα Σπάτα, σε απόσταση 30 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας, που ξεκίνησε την λειτουργία του το 2001, την Αττική Οδό, έναν περιφερειακό αυτοκινητόδροµο της Αθήνας µήκους 65 χλµ. ικανό να υποδεχθεί οχήµατα την ηµέρα που ολοκληρώθηκε το 2004, το πυκνό δίκτυο 72 χλµ. γραµµών Μετρό που µεταφέρουν περίπου επιβάτες την ηµέρα, τον Προαστιακό σιδηρόδροµο που τρέχει OLYMPIC GAMES TOTAL COSTS, ανάµεσα τις λωρίδες ΤΕΛΙΚΑ ΚΟΣΤΗ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ Αττικής Οδού ΑΓΩΝΩΝ, και 1976 το - δίκτυο 2012 γραµµών Τραµ που συνδέει το κέντρο της πόλης µε το νότιο παραθαλάσσιο Πηγή / Source: Forbes µέτωπο (www.forbes.com), και το The λιµάνι Economist του Πειραιά. OLYMPIC TOTAL COST, bil.$ GAMES TOTAL COSTS, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, δις $ ΤΕΛΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, Πηγή / Source: Forbes (www.forbes.com), The Economist PERCENTAGE OF STATE EXPENDITURES ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ TOTAL COST, bil.$ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, δις $ % PERCENTAGE OF STATE EXPENDITURES ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 40,0 bil. $ 40,0 bil. $ 32,7 bil. $ 32,7 bil. $ 15,0 bil. $ 9,4 bil. $ 80% 93% 100% 78% 93% 7% 10% 38% % 15,0 bil. $ 100% 78% 7% 10% 38% 4,0 bil. $ 9,4 bil. $ 3,8 bil. $ 1,2 bil. $ 2,0 bil. $ 0,5 bil. $ 45% 55% 1,8 bil. $ 80% 1976 MONTREAL 1976 MONTREAL 1,2 bil. $ 1980 MOSCOW 2,0 bil. $ 1980 MOSCOW 1984 LOS ANGELES 1984 LOS ANGELES 0,5 bil. $ 4,0 bil. $ 1988 SEOUL % SEOUL 1992 BARCELONA 1992 BARCELONA 55% 1996 ATLANTA 1,8 bil. $ 1996 ATLANTA 3,8 bil. $ 2000 SYDNEY 2000 SYDNEY 2004 ATHENS 2008 BEIJING 2012 LONDON 2004 ATHENS 2008 BEIJING RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ LONDON 2012 Aesopos Architecture

10 10 RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Άποψη της Αττικής Οδού. ATHOC photo by K. Vergas.

11 Παρόλα αυτά, οι Ολυµπιακοί Αγώνες έθεταν δύο ακόµη προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους: την κατασκευή των διαφόρων ολυµπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων και την αναβάθµιση της εικόνας της πόλης. Τα διάφορα ολυµπιακά ακίνητα δηµιούργησαν ένα τεράστιο απόθεµα µεγααντικειµένων και εκτεταµένων υπαίθριων χώρων. Κατανεµήθηκαν σε όλη την Αττική ώστε να κάνουν γνωστές όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές προσδίδοντάς τους σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Συγχρόνως, η ανάγκη για ένα αναγνωρίσιµο αρχιτεκτονικό σύµβολο των Αγώνων οδήγησε στην ανάθεση στον διάσηµο αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα του σχεδιασµού της οροφής του Ολυµπιακού Σταδίου καθώς και του γειτονικού Ολυµπιακού Πάρκου (µε µ2 δηµοσίου χώρου και µ2 χώρων πρασίνου). Η πολύ µεγάλη κλίµακα του έργου και η υπερβολική µορφή του παρήγαγαν ένα νέο τοπόσηµο για την Αθήνα, ορατό από πολλά σηµεία της πόλης. Η Αθήνα δεν θα µπορούσε να αποτελέσει προορισµό, πόλο έλξης τουριστών, χωρίς τη συστηµατική επένδυση στον αστικό δηµόσιο χώρο. Ένα νέο «Αρχαιολογικό Πάρκο» κατασκευάστηκε από την Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. ως εκτεταµένος πεζόδροµος που συνδέει τους πιο σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, οι κυριότερες πλατείες της πόλης -Οµόνοια, Σύνταγµα και Κουµουνδούρου- επανασχεδιάστηκαν, πολλές όψεις κτιρίων αποκαταστάθηκαν και χρωµατίστηκαν εκ νέου (µε την υποστήριξη της δηµοτικής εταιρίας ΠΡΟΣΟΨΗ), πολλά πεζοδρόµια πλακοστρώθηκαν και τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης ανακαινίστηκαν εκ βάθρων. Την ίδια στιγµή, δύο πολύ σηµαντικές επενδύσεις που αφορούσαν τους τοµείς του λιανικού εµπορίου και του πολιτισµού υλοποιήθηκαν για τους Ολυµπιακούς: το Πολυκατάστηµα Attica, που καταλαµβάνει σχεδόν ένα ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο στο κέντρο της πόλης και το Νέο Μουσείο Μπενάκη στη οδό Πειραιώς που έµελε να γίνει το πιο δραστήριο ίδρυµα σύγχρονης τέχνης της τελευταίας δεκαετίας. Η νέα εικόνα της πόλης αύξησε πολύ την κατανάλωση στο κέντρο της και µετέτρεψε την Αθήνα σε σηµαντικό τουριστικό προορισµό Αθλητικά Κέντρα των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα Aesopos Architecture RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11

12 12 RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

13 II. Μετά το 2004: Καταναλωτισμός και κρίση Υπόστρωµα της Ολυµπιακής Αθήνας ήταν µια διαρκώς διαφοροποιούµενη δηµογραφία: ένα µίγµα Ελλήνων και µεταναστών από διάφορες χώρες. Οι πολύ θετικοί δείκτες µιας αναπτυσσόµενης οικονοµίας (µε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης γύρω στο 4%, ψηλότερο κατά 2% του µέσου όρου της Ευρωζώνης), τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης σε συνδυασµό µε τις διάφορες γιγαντοαφίσες, τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και τα συµβάντα που σηµατοδοτούσαν το µοναδικό γεγονός, γεννούσαν µια ατµόσφαιρα έντονης αισιοδοξίας στην οποία οι κάτοικοι της πόλης συµµετείχαν µέσα σε ένα νέο πνεύµα κοινότητας. Αυτό συγκάλυψε τα προβλήµατα που αναδύονταν λόγω της ραγδαία αυξανόµενης και ανεξέλεγκτης εισροής παράνομων μεταναστών που καθιστούσε την ταυτότητα της αθηναϊκής κοινωνίας πιο θολή παρά ποτέ. Το McArthurGlen Designer Outlet στα Σπάτα (αριστερά) και μεγάλα εμπορικά κέντρα στην ευρύτερη Αθήνα (κάτω δεξιά). Η νέα κινητικότητα που τα δίκτυα προσέφεραν και το εύκολο χρήµα που οι τράπεζες απλόχερα σκόρπιζαν µε τη µορφή δανείων διαφόρων µορφών, λάµβαναν χώρα στo πλαίσιo µιας γοργά αναπτυσσόµενης αλλά ανεξέλεγκτης οικονοµίας, µε έντονο εξωτερικό δανεισµό, που γρήγορα οδήγησαν στην ανάπτυξη µιας ισχυρής καταναλωτικής κουλτούρας. Στα χρόνια που ακολούθησαν τους Αγώνες, νέοι και συνεχώς µεγαλύτεροι χώροι κατανάλωσης ξεφύτρωσαν σε µεγάλα οικόπεδα κατά µήκος ή κοντά στα δίκτυα της διάχυσης στην άκρη της πόλης (κυρίως κατά µήκος ή σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αττική Οδό) ή στους άξονες που συνέδεαν το κέντρο της Αθήνας µε τη θάλασσα (Πειραιώς, Συγγρού και Κηφισού) αντικαθιστώντας, µε τον τρόπο αυτό, τις µικροµεσαίας κλίµακας επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου και αναψυχής της γειτονιάς. Τα ολυµπιακά ακίνητα έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους στο µετασχηµατισµό αυτό προσφέροντας µεγάλα αντικείµενα προς επανάχρηση. Παρόλο που κάποια από αυτά παραµένουν κλειστά και απροσπέλαστα ακόµη και σήµερα, πολλά άλλα µετασχηµατίστηκαν σε χώρους κατανάλωσης: εµπορικά κέντρα, χώροι συναυλιών και συνεδριακά κέντρα. Το 2007 το ολυµπιακό στάδιο Taekwon Do µετατράπηκε σε χώρο συναυλιών και συνεδριών θέσεων και το ολυµπιακό γήπεδο Badminton µετατράπηκε σε συναυλιακό κέντρο θέσεων. Η ολυµπιακή εγκατάσταση Canoe Kayak προβλέπεται να µετατραπεί σε θεµατικό πάρκο για extreme sports ενώ το γήπεδο Beach Volley φιλοξένησε για κάποιο διάστηµα υπαίθριες συναυλίες Aesopos Architecture RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 13

14 14 RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

15 Στη διάρκεια των µετα-ολυµπιακών χρόνων το ενδιαφέρον της πολιτείας για τον δηµόσιο χώρο που κληρονοµήθηκε από τους Ολυµπιακούς Αγώνες ξεθώριασε ταχύτατα (ο προϋπολογισµός της Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. για έργα αστικής ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας µειώθηκε από 120 δισ. ευρώ για την περίοδο σε 15 δισ. ευρώ για την περίοδο ). Το αχανές Ολυµπιακό Πάρκο, οι ολυµπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού και η ζώνη του Φαληρικού µετώπου αποτελούν ακόμη και σήμερα εκτάσεις μη προσπελάσιμες και εγκαταλελειμμένες. Ο δηµόσιος χώρος του κέντρου είχε και αυτός την ίδια µοίρα. Η αδιαφορία συνδυάστηκε µε την ταχεία και ανεξέλεγκτη εισροή παράνοµων µεταναστών που «προσγειώνονταν» απευθείας στις πλατείες και τους δρόµους της πόλης, καθιστώντας τους χώρους αυτούς όλο και πιο ρυπαρούς και επικίνδυνους, χώρους επαιτών, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων και ιεροδούλων. Οι πιο εύπορες τάξεις σταδιακά εγκατέλειψαν το αστικό κέντρο και τον ελεύθερα προσπελάσιµο δηµόσιο χώρο και µετακινήθηκαν προς την περιφέρεια της πόλης και τον «ασφαλέστερο», εσωστρεφή, ελεγχόµενο και βασισµένο στην κατανάλωση «νέο δηµόσιο χώρο» των διαφόρων εµπορικών κέντρων. Το The Mall Athens, το µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο της πόλης που άνοιξε το 2005 ενσωµάτωσε τέλεια αυτήν τη µεταστροφή. Χωροθετηµένο κατά µήκος της Αττικής Οδού και δίπλα στο σταθµό της Νερατζιώτισσας του Προαστιακού και του Μετρό αποτέλεσε ένα δικτυακό κόµβο µε 200 καταστήµατα λιανικού εµπορίου, εστιατόρια και κινηµατογραφικές αίθουσες και συνολική επιφάνεια µ2. Περισσότερο από ένας γιγαντιαίος ναός κατανάλωσης έχει µετατραπεί σε ένα «νέο δηµόσιο χώρο» έλκοντας ανθρώπους από όλα τα µέρη της πόλης. Τρία χρόνια αργότερα, το Δεκέµβριο του 2008, το Golden Hall, το πιο πολυτελές και φαντασµαγορικό µεγα-εµπορικό κέντρο της Αθήνας άνοιξε στην περιφέρεια της πόλης, σε κοντινή απόσταση από το The Mall. Χωροθετηµένο κατά µήκος της Λεωφόρου Κηφισίας χρησιµοποιεί το κέλυφος του International Broadcasting Center των Ολυµπιακών Αγώνων που κατασκευάστηκε το 2004 δίπλα στο Ολυµπιακό Στάδιο. Εσωτερική Άποψη του Golden Hall (αριστερά) και το the Mall Athens (δεξιά). Φωτογραφίες, Γιάννης Αίσωπος. Η εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό και οι σχετικά χαµηλές τιµές γης οδήγησαν στην ταχεία ανάπτυξη και αστικοποίηση των δύο περιοχών της Αττικής που βρίσκονται εκτός του λεκανοπεδίου. Η ηµι-αγροτική πεδιάδα των Μεσογείων στα ανατολικά έχει µετατραπεί σε µια περιζήτητη περιοχή κατοικίας µε διαρκώς αυξανόµενο πληθυσµό, ενώ, το ξηρό, µολυσµένο από τις βιοµηχανίες Θριάσιο Πεδίο, στα δυτικά, έχει γίνει δηµοφιλής περιοχή για εγκαταστάσεις αποθήκευσης/ logistics. RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 15

16 16 RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

17 FOREIGN CITIZENS IN EU 27 (2010) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε 27 (2010) Πηγή / Source: Eurostat FOREIGN CITIZENS IN EU 27 (2010) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε 27 (2010) 6,5% COUNTRY Πηγή / Source: / ΧΩΡΑ Eurostat FOREIGN CITIZENS % OF POPULATION ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ % ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ COUNTRY / ΧΩΡΑ % CITIZENS OF COUNTRIES OUTSIDE EU 27 % ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ FOREIGN Ε.Ε CITIZENS 27 % OF POPULATION 6,5% ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ % ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ EU (27 COUNTRIES) / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ % CITIZENS OF ΕΝΩΣΗ COUNTRIES (27 ΧΩΡΕΣ) OUTSIDE EU 4,0% 27 % ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε 27 6,5% Μετανάστες έξω από την Ακαδημία Αθηνών. Φωτογραφία, Γιάννης Αίσωπος. LUXEMBOURG / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EU (27 COUNTRIES) / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (27 ΧΩΡΕΣ) SWITZERLAND / ΕΛΒΕΤΙΑ LUXEMBOURG / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ SWITZERLAND / ΕΛΒΕΤΙΑ SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ AUSTRIA / ΑΥΣΤΡΙΑ SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ BELGIUM / ΒΕΛΓΙΟ AUSTRIA / ΑΥΣΤΡΙΑ GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ BELGIUM / ΒΕΛΓΙΟ IRELAND / ΙΡΛΑΝ ΙΑ GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ GREECE / ΕΛΛΑ Α IRELAND / ΙΡΛΑΝ ΙΑ ITALY / ΙΤΑΛΙΑ GREECE / ΕΛΛΑ Α UNITED KINGDOM / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ITALY / ΙΤΑΛΙΑ NORWAY / ΝΟΡΒΗΓΙΑ UNITED KINGDOM / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ICELAND / ΙΣΛΑΝ ΙΑ NORWAY / ΝΟΡΒΗΓΙΑ SWEDEN / ΣΟΥΗ ΙΑ ICELAND / ΙΣΛΑΝ ΙΑ SWEDEN / ΣΟΥΗ ΙΑ 5,9% 4,0% 5,5% 3,1% 5,9% 5,5% 3,1% 3,9% 3,0% 8,2% 7,3% 6,5% 5,6% 1,7% 3,9% 1,4% 8,2% 7,3% 6,5% 5,6% 1,7% 3,0% 7,0% 5,0% 1,4% 3,5% 7,0% 5,0% 3,5% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 8,4% 7,1% 7,0% 6,3% 6,5% 8,4% 7,1% 7,0% 6,3% 8,7% 10,4% 9,7% 8,6% 8,7% 10,4% 9,7% 8,6% 12,4% 15,9% 12,4% 15,9% 22,0% 22,0% 83% 83% 43,0% 43,0% 83% OF FOREIGN CITIZENS IN GREECE, ARE COMING FROM COUNTRIES OUTSIDE THE 83% EU27. OF FOREIGN CITIZENS IN GREECE, 83% ARE ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ COMING FROM ΠΟΛΙΤΩΝ COUNTRIES ΣΤΗΝ OUTSIDE ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ THE EU27. ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε 27 83% ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε Aesopos Architecture RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 17

18 POPULATION CHANGE, ATTICA REGION ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Source / Πηγή: EL.STAT. ΒΟΙΩΤΙΑ VOIOTIA +24% OROPOS +14% MEGARA MANDRA - EIDYLLIA +30% SALAMINA +13% ELEFSINA +26% +47% ASPROPYRGOS +34% PETROUPOLI PERAMA CHAIDARI KERATSINI - DRAPETSONA -8% -13% AGIA VARVARA AIGALEO KORYDALLOS NIKAIA - AGIOS IOANNIS RENTIS -10% PIREAS FYLI AGIOI ANARGYRI - KAMATERO PERISTERI MOSCHATO - TAVROS +40% ACHARNES -16% -14% KALLITHEA NEA SMYRNI PALAIO FALIRO+19% +22% +20% KIFISIA +26% +21% METAMORFOSSI FILADELFEIA - IRAKLEIO CHALKIDONA ILIO NEA IONIA ATHENS GALATSI DAFNI - YMMITOS AGIOS DIMITRIOS +38% ALIMOS +20% CHALANDRI -16% PSYCHIKO -14% ILIOUPOLI ELLINIKO - ARGYROUPOLI +27% GLYFADA PEFKI PAPAGOS - CHOLARGOS ZOGRAFOS KAISARIANI VYRON +123% DIONYSOS +42% +47% AMAROUSSIO VRILISSIA +143% PALLINI AGIA PARASKEVI +42% PAIANIA PENTELI +50% SPATA - ARTEMIS +12% MARATHON +50% RAFINA - PIKERMI +43% +48% KOROPI MARKOPOULO MESOGAIAS +35% VARI - VOULA - VOULIAGMENI +43% SARONIKOS +16% LAVRIO MUNICIPALITY OF ATHENS / ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 16% POPULATION DECREASE / 16% ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1991: 772, : 655, RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

19 40, , , , , , , , ,000 40, POPULATION GROWTH IN GREECE, ATTICA REGION & ATHENS ( ) ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑ Α, ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ( ) Πηγή / Source: EL.STAT POPULATION OF GREECE ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ POPULATION OF ATTICA REGION ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ POPULATION GROWTH IN GREECE, ATTICA REGION & ATHENS ( ) POPULATION OF ATHENS MUNICIPALITY ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑ Α, ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ( ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πηγή / Source: EL.STAT +53% +178% +123% POPULATION OF GREECE ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ POPULATION OF ATTICA REGION ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ +128% ΑΤΤΙΚΗΣ POPULATION OF ATHENS MUNICIPALITY ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ +160% +53% +178% +123% +160% +128% +64% +64% +11% +17% +11% +17% +63% +53% +63% +53% 8' % +2% +19% +2% 9' % -12% +16% -12% 10' % +2% +10% +2% 10'934-2% -17% -2% -17% 10'787 7'632 10'934 10'787 7'344 9'740 10'259 5'021 8'768 7'344 7'632 3'027 3'523 3'894 3'812 2'433 2' '433 5' ' ' ' ' '812 1' ' ' ' ' ' Aesopos Architecture RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 19

20 20 RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

21 Περιοδικό TIME, ετήσια έκδοση "Person of the Year", 2011 (κάτω αριστερά) και ο κινηματογράφος Αττικόν στις φλόγες (επάνω). Η αδιαφορία της πολιτείας για τον ελεύθερα προσπελάσιµο δηµόσιο χώρο σε συνδυασµό µε την εντεινόµενη φτώχεια και την αυξανόµενη παράνοµη µετανάστευση καθώς και τον συνακόλουθο κατακερµατισµό της κοινωνίας σε διαφορετικές ετερογενείς οµάδες, µετασχηµάτισε το δηµόσιο χώρο του κέντρου της Αθήνας από χώρο συλλογικότητας σε χώρο σύγκρουσης. Σε λιγότερο από δύο δεκαετίες, η Ελλάδα από χώρα εξαγωγής µεταναστών (προς τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γερµανία και αλλού) µεταλλάχθηκε σε χώρα υποδοχής. Περίπου 17% του πληθυσµού της Αθήνας (σε σύγκριση µε το 7,4% για το σύνολο της χώρας) δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, ενώ µεγάλο ποσοστό των µεταναστών δεν µοιράζεται κοινές θρησκευτικές ή κοινωνικές πρακτικές και αξίες µε το γηγενή πληθυσµό. Ως αποτέλεσµα των έντονων αυτών δηµογραφικών αλλαγών η πόλη, οι δηµόσιοι χώροι της, οι δρόµοι της και τα σηµεία αναφοράς της, γίνονται αντιληπτά και «χρησιµοποιούνται» µε εντελώς διαφορετικούς τρόπους από κάθε εθνική, πολιτισµική και κοινωνική οµάδα. Το ζήτηµα της «παρουσίας» στο δηµόσιο χώρο κατέστη εποµένως θεµελιώδες ενώ, την ίδια στιγµή, εγκαθιδρύθηκαν στο κέντρο της Αθήνας περιοχές που έµοιαζαν να βρίσκονται εκτός ελέγχου. Τον Δεκέµβριο του 2008, µαζικές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας οδήγησαν στην εκτεταµένη καταστροφή δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν τον Δεκέµβριο του 2008 συνεχίστηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν µε αµείωτη ένταση και οδήγησαν σε απώλεια ανθρώπινων ζωών, αλλά και την καταστροφή του δηµόσιου χώρου και τµηµάτων της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της Αθήνας και στη συνέχεια στην µόνιµη κατάληψη της Πλατείας Συντάγµατος από χιλιάδες διαδηλωτές, που συµµετείχαν στο κίνηµα των «Αγανακτισµένων» από την άνοιξη έως το καλοκαίρι του 2011 και στην πυρπόληση του Κινηµατογράφου «Αττικόν», σηµαντικού διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου της πόλης τον Φεβρουάριο του Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τόσο το κτισµένο περιβάλλον του κέντρου όσο και η οικονοµική δοµή του δέχθηκαν πολύ δυνατά χτυπήµατα που συνέβαλαν, σε πολύ µεγάλο βαθµό, στη διαµόρφωση της σηµερινής κατάστασής τους. Μονάχα πολύ λίγα έργα εµφανίζονται ως εξαιρέσεις µέσα στην εξαπλωνόµενη συνθήκη οικονομικής και φυσικής παρακµής του αστικού κέντρου. Το Νέο Μουσείο Ακρόπολης που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Bernard Tschumi άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το καλοκαίρι του 2009 και αµέσως αποτέλεσε πολύ σηµαντικό πολιτισµικό πόλο και τουριστικό ελκυστή. Το άλλο πολύ σηµαντικό κτίριο που προσφέρθηκε στην πόλη από εθνικούς ευεργέτες είναι η Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση η οποία εγκαινιάστηκε το Έχει, λοιπόν, καταστεί σαφές, από όλα τα παραπάνω, πως, περισσότερο από ποτέ, ένα ειδικό σχέδιο πρέπει να αναληφθεί για την επανεκκίνηση του αστικού χώρου του κέντρου της πόλης και της οικονοµικής και κοινωνικής δοµής του. RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 21

22 22 RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Το Χρηματηστήριο Αθηνών.

23 1.2 Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης με xρήση διαρθρωτικών δεικτών Στην ανάλυση που ακολουθεί, παρατίθενται στοιχεία µε βάση τα πλέον επίκαιρα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα οργανισµών όπως η EUROSTAT (Βάση Δεδοµένων New Cronos), η Παγκόσµια Κεντρική Τράπεζα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο Δήµος της Αθήνας κ.α. Το κεφάλαιο είναι οργανωµένο σε 5 ενότητες οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των διαρθρωτικών αξόνων της Eurostat. Η πρώτη και η δεύτερη ενότητα αναφέρονται στην οικονοµία και τις επενδύσεις και περιγράφουν την µακρο-οικονοµική εξέλιξη της χώρας την τελευταία πενταετία της οικονοµικής ύφεσης και το πώς αυτή διαµορφώνει την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη µητροπολιτική περιφέρεια όσον αφορά την παραγωγική οικονοµία και τις επενδύσεις. Η τρίτη ενότητα αφορά την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, και καταγράφει την εικόνα της πόλης των Αθηνών, σε σχέση µε το ευρύτερο µητροπολιτικό και εθνικό πλαίσιο, µέσα από δείκτες απασχόλησης και ανεργίας, µετανάστευσης, συνθηκών διαβίωσης και δηµόσιας υγείας. Η τέταρτη ενότητα δοµείται γύρω από δείκτες που αφορούν την έρευνα και την καινοτοµία, ενώ η πέµπτη αναφέρεται στο περιβάλλον, τις υποδοµές και σκιαγραφεί τη συνολική εικόνα της πόλης των Αθηνών. I. Οικονομία Σε εθνικό επίπεδο, το πλήγµα το οποίο δέχεται η ελληνική οικονοµία την τελευταία πενταετία, από το ξεκίνηµα δηλαδή της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη το 2008, καθορίζει µε τον πιο άµεσο τρόπο τη συνολική οικονοµική κατάσταση της πόλης των Αθηνών. Η Αθήνα αποτελεί την παγκόσµια πρωτεύουσα της σηµερινής κρίσης χρέους και αυτό αποτυπώνεται µε ξεκάθαρο τρόπο στους δείκτες της οικονοµίας οι οποίοι διαµορφώνονται πλέον τόσο σε εθνικό επίπεδο από την συρρίκνωση του δείκτη ΑΕΠ όσο και σε επίπεδο πόλης, όπου οι βασικοί άξονες οι οποίοι καθορίζουν την οικονοµική θέση της Αθήνας σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο δέχονται ισχυρές πιέσεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, η ελληνική οικονοµία συρρικνώθηκε το 2011 κατά 7,1 ποσοστιαίες µονάδες ενώ το 2012 κατά 4,7 µονάδες, ποσοστά τα οποία αποτελούν αρνητικά ρεκόρ συγκριτικά µε το σύνολο της Ευρωζώνης. Παράλληλα, το ελληνικό χρέος εκτοξεύθηκε το 2011 σε 170,1% επί του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, πάνω από το διπλάσιο ποσοστό το οποίο διαµορφώνεται για το σύνολο της Ευρωζώνης των 27, δηλαδή 82,5%. Από την άλλη µεριά, η ελληνική οικονοµία έδειξε σηµαντική βελτίωση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της, καθώς το 2012 το κόστος εργασίας µειώθηκε κατά 7,1 ποσοστιαίες µονάδες, το οποίο αποτελεί και τη µεγαλύτερη µείωση σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες τις Ευρωζώνης. Παράλληλα, η Ελλάδα εµφάνισε το µικρότερο ποσοστό πληθωρισµού στην ΕΕ (0,3%) σηµειώνοντας µείωση σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2012 (1,2%). Παράλληλα, σε κρίσιµη κατάσταση βρίσκεται και ο τουρισµός, ο οποίος αποτελεί κινητήριο µοχλό της ελληνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε τη µελέτη του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την «Επίδραση του Τουρισµού στην Ελληνική Οικονοµία», η συνολική, άµεση και έµµεση, συµβολή του τουρισµού στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) ανέρχεται σε ποσοστό 15,1% για το Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2010, οι δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών στη χώρα, ο εσωτερικός τουρισµός, αλλά και οι τουριστικές επενδύσεις, αθροίζονται στα 34,4 δισ. Ευρώ. Εποµένως, οποιαδήποτε µεταβολή στις τουριστικές επιδόσεις της χώρας, έχει αντίκτυπο στη συνολική της οικονοµία. Σε ότι αφορά στο κέντρο, αλλά και την µητροπολιτική περιφέρεια της Αθήνας, οι τουριστικοί δείκτες παρουσιάζουν δραµατική µείωση. Συγκεκριµένα, οι πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας τον Μάιο, ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί µήνα αιχµής για την πρωτεύουσα, εµφανίζουν πτώση που φθάνει στο 18%, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του Με βάση τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία (European Benchmark) που συγκεντρώνει η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής (ΕΞΑΑ) σε συνεργασία µε την εταιρεία GBR Consulting, απογοητευτικά είναι και τα άλλα τουριστικά µεγέθη το ίδιο διάστηµα, αφού η µέση τιµή δωµατίου περιορίστηκε κατά 6,8%, ενώ τα έσοδα ανά διαθέσιµο δωµάτιο συρρικνώθηκαν κατά 23,5% στα ξενοδοχεία δύο, τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων. RE-LAUNCHING ATHENS: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 23

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ρ. Μιλτιάδης Σταµπουλής, ρ. Οικονοµολόγος της Εργασίας Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Μελέτη Προσδιορισμού Αγορών Στόχων για την Προσέλκυση Επενδυτών Ποιο είναι το επενδυτικό προφίλ της πρωτεύουσας και ποια τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Η Αθήνα, και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον Τεχνολογία και «έξυπνες πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΕΠ-Κ AE ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 6 ΝΟΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα Ομάδα έρευνας Παναγιώτης Τουρνικιώτης καθηγητής ΕΜΠ Μαρία Βασενχόβεν Χριστίνα Βασιλοπούλου Βασίλης Βασιλειάδης Ηώ Καρύδη Φάνης Καφαντάρης Βασίλης Κίτσος Σταύρος Μουζακίτης Έλενα Πατατούκα αρχιτέκτονες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα