Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες"

Transcript

1 Mεμβρανική μεταφορά Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες 1

2 Η λιπιδική διπλοστιβάδα των βιολογικών μεμβρανών είναι εγγενώς αδιαπέραστη από πολικά μόρια και ιόντα (Α). Ειδικές πρωτείνες (μεταφορείς, αντλίες, δίαυλοι) επιτρέπουν την μεταφορά μορίων δια μέσου μεμβρανών (Β). Υδρόφοβα μόρια, Αέρια Ο2, Ν0 Μικρά αφόρτιστα πολικά μόρια H2O, γλυκερόλη Μεγάλα,, αφόρτιστα πολικά και φορτισμένα μόρια Αμινοξέα, γλυκόζη Ιόντα H+, Na+, K+, Ca2+ (Α) (Β) Σύνοψη 2

3 Μηχανισμοί μεταφοράς * ** απλή και διευκολυνόμενη διάχυση * Μονο-μεταφορέας ** Συν- ή Αντι μεταφορέας (συζευγμένος μεταφορέας) 3 Παθητική μεταφορά

4 Παθητική μεταφορά 1. Aπλή διάχυση μορίων δια μέσου μεμβρανών Μόνο λιπόφιλα μόρια (πχ στεροειδείς ορμόνες, λιποδιαλυτές βιταμίνες) και αέρια μπορούν να κινούνται παθητικά δια μέσου μεμβρανών Η παθητική μεταφορά έχει καθοδική κατεύθυνση, δηλ. από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη συγκέντρωση και αρνητική μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας ΔG = RT ln(cin/cout) < 0 4 Διευκολυνόμενη διάχυση-ιόντα

5 2. Διευκολυνόμενη διάχυση μορίων δια μέσου μεμβρανών Ιόντα και πολικά μόρια κινούνται καθοδικά (προς τη μικρότερη συγκέντρωση), χωρίς επιπλέον κατανάλωση ενέργειας μέσω α) διαύλων, β) μονο-μεταφορέων 2α) ιόντα μπορούν να κινηθούν μέσω εξειδικευμένων ιονικών διαύλων Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Σημειώστε!! τις μεγάλες διαφορές στην ενδοκυττάρια vs την εξωκυττάρια συγκέντρωση κάθε ιόντος Iόν Eνδοκυττάρια συγκέντρωση (mm) Eξωκυττάρια συγκέντρωση (mm) Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Να Κ Μg Ca Cl Η πρωτεΐνη-δίαυλος επιλέγει ιόντα με βάση το μέγεθος και το φορτίο τους και επιτρέπει την καθοδική τους διάχυσή μόνο για ορισμένο βραχύτατο χρόνο!!! 5 Η κινητήρια δύναμη είναι το ηλεκτροχημικό δυναμικό, που είναι συνάρτηση της διαφοράς συγκέντρωσης και της διαφοράς δυναμικού, δηλ. ΔG = RT ln(cin/cout) + ZF ΔV μεταφορείς

6 2β) Πολικά μόρια μπορούν να κινηθούν μέσω εξειδικευμένων μεταφορέων (μονο-μεταφορέων) με καθοδική κατεύθυνση (χωρίς την δαπάνη ενέργειας) ping pong Οι μεταφορείς έχουν κινητική συμπεριφορά ανάλογη με αυτήν των ενζύμων Vo= Vmax [S] / Km+[S] (Μικρό Km = Μεγάλη ταχύτητα) 6 Πχ γλυκόζη και GLUT2

7 Διευκολυνόμενη διάχυση γλυκόζης απο κυτταρο-ειδικούς μεταφορεις (GLUT: GLUcose Trasporters) 1. Η γλυκόζη δεσμεύεται στον μονομεταφορέα (GLUT), ο οποίος αλλάζει διαμόρφωση και επιτρέπει τη δέλ διέλευσή της προς το εσωτερικό 2. Η γλυκόζη κινείται καθοδικά δια μέσου της μεμβράνης 3. Η εξοκινάση την παγιδεύει με τη μορφή 6-φωσφορικής γλυκόζης στο εσωτερικό του κυττάρου Ο GLUT1 των ερυθροκυττάρων (Km ~1.5 mm) λειτουργεί με ταχύτητα ~Vmax σε φυσιολογική συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα ~5mM (~90 mg/dl) Ο GLUT4 των μυών και λιπώδους ιστού (Km ~5 mm) διεγείρεται από ινσουλίνη Ο GLUT2 του ήπατος (Km ~20 mm) μπορεί να εξάγει* τα αυξημένα ενδοκυττάρια επίπεδα γλυκόζης που προκύπτουν από αποικοδόμηση γλυκογόνου *ηπατική φωσφατάση 1-Ρ γλυκόζης 12 διαμεμβρανικές έλικες!!! 7 Cl- HCO3-

8 2β. Ο ανταλλάκτης Cl - HCO3 - καταλύει την ηλεκτρικά ουδέτερη συμμεταφορά ανιόντων στα ερυθροκύτταρα. Η σημασία του ανταλλάκτη στην αναπνοή: Η εκπνοή CO2 εξαρτάται από την μετακίνηση των HCO3- διαμέσου της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων Στα ερυθροκύτταρα τo CO2 μετατρέπεται σε HCO3- από την καρβονική ανυδράση) και εξέρχεται στο πλάσμα με ταυτόχρονη είσοδο ενός Cl- Στους πνεύμονες ξανα-εισέρχεται στα ερυθροκύτταρα με έξοδο Clκαι μετατρέπεται και πάλι σε CO2 Ενεργός μεταφορά 8 Ηλεκτροχημικό δυναμικό

9 3. Ενεργός μεταφορά μορίων δια μέσου μεμβρανών Ιόντα ή πολικά μόρια κινούνται ανοδικά (προς τη μεγαλύτερη συγκέντρωση), μόνο με κατανάλωση ενέργειας μέσω α) αντλιών, β) συζευγμένων μεταφορέων Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Ενέργεια ΔG = RT ln(c2/c1) Na+ Na+ Na+ Na+ Η ενέργεια ανοδικής μεταφοράς αποθηκεύεται ως δυναμικό διαφοράς συγκέντρωσης, και στην περίπτωση ιόντων/φορτίων ως ηλεκτροχημικό δυναμικό ΔG = RT ln(c2/c1) + ZF ΔV Ηλεκτροχημικό δυναμικό 9 ΑΤΡ, φως κλπ

10 Η ενέργεια λειτουργίας των αντλιών παρέχεται από το ΑΤΡ, το φως κλπ, ενώ των συζευγμένων μεταφορέων από ένα δεύτερο προϋπάρχον ηλεκτροχημικό δυναμικό (συμμεταφορείς, αντιμεταφορείς) Αντλία-ΑΤΡάση «φωτο-κινούμενη» φ μ η αντλία Συζευγμένος μεταφορέας 10 Transport ATPases

11 3α) Αντλίες - ΑΤΡάσες άντλησης/μεταφοράς Τύπου F (F- ATPase) χρησιμοποιεί την ηλεκτροχημική βαθμίδωση Η+ για να συνθέσει ΑΤΡ από ADP. Μιτοχόνδρια, βακτήρια, χλωροπλάστες!!! Τύπου V (V-type). Αντλίες πρωτονίων με βασικό ρόλο στη διατήρηση του όξινου χαρακτήρα υποκυτταρικών διαμερισμάτων π.χ. ενδοσώματα ABC Transporters (ΑΤP Binding Cassete, Multi-drug transporter) ΑΤΡάσες Τύπου P (P-type) -- Πολυπληθής οικογένεια από εξελικτικά συγγενείς μεμβρανικές αντλίες που εξειδικεύονται στην άντληση κατιόντων -- Καταλύουν την αυτο-φωσφορυλίωσή τους (τύπος ύ Ρ) και αλληλο-μεταπίπτουν λ σε δυο διακριτές διαμορφώσεις, E1 και E2 (E1-E2 ATPases) Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα Τύπου P Μυική ΑΤΡαση Ca++ Μεταφορά Ca++ ΑΤΡαση Να+ - Κ+. Έξοδος 3Να+, είσοδος 2Κ+ Γαστρική ΑΤΡαση H+ - Κ+. Είσοδος 2Κ+, έξοδοσς 2H+ στο εσωτερικό του στομάχου (αναστολή από ομεπραζόλη- Losec) 11 Μυική ΑΤΡαση Ca

12 Μυική ΑΤΡαση Ca++ : Μεταφορά Ca++ από το κυτταρόπλασμα στο σαρκοπλασματικό δίκτυο (ΣΔ). Μοναδιαίο πολυπεπτίδιο με 10 διαμεμβρανικές α-έλικες, 80% της συνολικής πρωτείνης του ΣΔ Δημιουργεί 4 τάξεων μεγέθους διαφορά στη [Ca++], Κυτ/πλασμα 0.1μΜ vs ΣΔ 1.5mM) Η μετακίνηση Ca++ από το κυτταρόπλασμα στο ΣΔ προκαλεί μυική χάλαση, και αντιστρόφως... Ρ Μηχανισμός άντλησης ιόντων Ca++ 1. Δέσμευση ΑΤΡ και Ca++ στη μορφή Ε1 2. Φωσφορυλίωση του ασπαραγινικού με δότη Ρ το ΑΤΡ 3. Εκστροφή της αντλίας (μορφή Ε2) 4. Απελευθέρωση του Ca++ στη πλευρά του ΣΔ 5. Η απελευθέρωση του Ca++ προκαλεί υδρόλυση της φωσφορικής ομάδας 6. Η αντλία μεταπίπτει ξανά στη μορφή Ε112 Αντλία Να Κ

13 Η αντλία Να+ - Κ+ : δημιουργεί ηλεκτροχημικά δυναμικά εξάγοντας τρία ιόντα Να+ και εισάγοντας δύο ιόντα Κ+ Καταναλώνει το 1/3 του συνολικού ΑΤΡ. Καθιστά διεγέρσιμα τα νευρικά και μυϊκά κύτταρα. Καθοδηγεί την ενεργό μεταφορά σακχάρων και αμινοξέων. Μηχανισμός άντλησης ιόντων Να+ Κ+ 1. Δέσμευση 3Να+ στη μορφή Ε1 3. Δέσμευση 2Κ+, υδρόλυση της φωσφορικής της αντλίας ομάδας 2. Φωσφορυλίωση της αντλίας στο ασπαραγινικό από ΑΤΡ,εκστροφή της αντλίας (Ε2) και απελευθέρωση 3Να+ 4. Η αντλία μεταπίπτει ξανά στη μορφή Ε1 απελευθερόνοντας στο εσωτερικό 2Κ+ 13 Δευτερογενείς μεταφορείς

14 3β) Συζευγμένοι μεταφορείς (συμμεταφορείς, αντιμεταφορείςανταλλάκτες). Χρησιμοποιούν* την ενέργεια που έχει αποθηκευθεί σε μια ηλεκτροχημική βαθμίδωση (π.χ. Να+) ) για να δημιουργήσουν μια δεύτερη βαθμίδωση Οι Aντι-μεταφορείς Να+ - Ca++ και Να+ - Η+ εξάγουν Ca++ και Η+, αντίστοιχα. * Αλληλομετατροπές μορφών ενέργειας Οι Συν-μεταφορείς Να+ - γλυκόζης και Να+ - αμινοξέων εισάγουν γλυκόζη και αμινοξέα, αντίστοιχα. 14 Συνμεταφορέας Να-γλυκόζης στο έντερο

15 1. Συν-μεταφορέας Να+ - γλυκόζης αντλεί γλυκόζη στο εντερικό επιθήλιο Η γλυκόζη απελευθερώνεται παθητικά στη κυκλοφορία μέσω του μεταφορέα GluT2 (Ανάλογα, ο GluT2 διευκολύνει την έξοδο γλυκόζης που προκύπτει από την υδρόλυση του γλυκογόνου στα ηπατοκύτταρα ) Παθητικά ηγλυκόζη εισέρχεται στον μυικό, λιπώδη ιστό και ερυθροκύτταρα από άλλους κυτταρο-ειδικούς μεταφορείς (GluT4, GluT1) Είσοδος λακτόζης και Η+ 2. Συν-μεταφορείς σε βακτήρια και μύκητες χρησιμοποιούν το ηλεκτροχημικό δυναμικό της βαθμίδωσης Η+ για να εισάγουν ανοδικά σάκχαρα, αμινοξέα κλπ 15 Αντιμεταφορέας Να-Ca

16 3. To παράδειγμα του μυοκαρδίου Ο Αντι-μεταφορέας Να+ - Ca++ (ΝCX) χρησιμοποιεί τη διαβάθμιση Να+, που έχει δημιουργήσει η αντλία Να+ Κ+,, για την εξαγωγή γή Ca++ Η μυική σύσπαση πυροδοτείται από την (αύξηση στην) ενδοκυττάρια συγκέντρωση Ca++ που καθορίζεται απο διαύλους Ca++ (RyR) και αντλίες Ca++ ΑΤΡασες (SERCA) στo ΣΔ Αναστολή της λειτουργίας της αντλίας Να+ Κ+ επιβραδύνει την έξοδο Ca++ με αποτέλεσμα αύξηση της συσπαστικότητας του καρδιακού μυός Δακτυλίτιδα 16

17 Η διγιτοξιγενίνη, στεροειδές της δακτυλίτιδας (Digitalis purpurea), όπως και η ουαβαίνη, παρεμποδίζει την αποφωσφορυλίωση της αντλίας καλίου νατρίου και χρησιμοποιείται ως καρδιοτονωτικό φάρμακο Δυο αιώνες πριν η κ. Shropshire χορηγούσε επιτυχώς δακτυλίτιδα σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Χωρίς να το γνωρίζει, μειώνοντας τη βαθμίδωση Να+ προκαλούσε επιβράδυνση της εξαγωγής Ca++ (μέσω του ανταλλάκτη Na-Ca) και τα αυξημένα επίπεδα Ca++ εξασφάλιζαν μεγαλύτερη μγ συσπαστικότητα του καρδιακού μυός! 17 MDR transport

18 Μεταφορείς με ATP-Βinding Cassette (ABC transporters) 1. Πολυφαρμακευτικός μεταφορέας / Multi-drug transporter. Mετακίνηση προς το εξωκυττάριο περιβάλλον πολλών διαφορετικών ουσιών (π.χ φάρμακα), με κατανάλωση ATP. Πολύ-φαρμακευτική αντίσταση (MDR)- ανθεκτικότητα καρκινικών κυττάρων σε κυτταροστατικά 2. CFTR (Δίαυλος Cl- ) - Κιστική ίνωση / Cystic Fibrosis. Ανισορροπία στη μεταφορά ιόντων και υγρών δια μέσου της πλασματικής μεμβράνης προκαλεί αναστολή εκκρίσεων του παγκρέατος και συσσώρευση πυκνής βλέννης στους πνεύμονες Στη απόλυτη μορφή της είναι θνησιγόνα κληρονομήσιμη ανωμαλία Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) functions as a camp-activated ATP-gated anion channel, 18 Ιονικοί δίαυλοι

19 ΙΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΥΛΟΙ Αποτελεσματικότητα, εξειδίκευση, ρύθμιση Κινητική μεταφοράς 1. Αντλίες και οι δευτερογενείς μεταφορείς μετακινούν ~10 3 mol/sec ενώ οι ιονικοί δίαυλοι μετακινούν >10 6 mol/sec χωρίς να φτάνουν σε κορεσμό!!! 2. Εμφανίζουν επιλεκτικότητα για συγκεκριμένα ιόντα (μέγεθος, φορτίο). 3. Μεταπίπτουν ελεγχόμενα από την κλειστή στην ανοιχτή διαμόρφωση αποκρινόμενοι σε (ΔV, πρόσδεμα, μηχανικό ερέθισμα). 4. Μεταπίπτουν αυθόρμητα στην ανενεργό διαμόρφωση σε βραχύτατο χρόνο (χρονόμετρο) 19 Τασο-προσδεμα-μηχανο ελεγχόμενοι δίαυλοι

20 Οι δίαυλοι μεταπίπτουν από την κλειστή στην ανοιχτή διαμόρφωση αποκρινόμενοι σε διάφορες μεταβολές Mεταβολές β ς στη διαφ. δυναμικού της μεμβράνης-μβρ Τασο-ελεγχόμενοι 2. Πρόσδεση σηματοδοτικών μορίων πχ νευροδιαβιβαστών- Προσδεμα-ελεγχόμενοι 3. Μηχανικά ερεθίσματα- Μηχανο-ελεγχόμενοι 20 Οικογένειες διαύλων

21 Κάθε οικογένεια διαύλων αριθμεί πολλά εξειδικευμένα μέλη Tύπος διαύλου Τσο-ελεγχόμενοι κατιονικοί δίαυλοι Αντιπρόσωποι Δίαυλος Να+ Δίαυλος Κ+ Δίαυλος Ca++ Πρόσδεμα-ελεγχόμενοι ιονικοί δίαυλοι Κατιονικός δίαυλος ακετυλοχολίνης Ca++ δίαυλος γλουταμικού Κατιονικός δίαυλος σεροτονίνης Cl- δίαυλος GABA Cl- δίαυλος γλυκίνης 21 Παραδείγματα, ακετυλοχολίνη

22 Παραδείγματα διαύλων 1. Ο δίαυλος ς του νικοτινικού υποδοχέα χ ακετυλοχολίνης: χ ης Πρόσδεμα-ελεγχόμενος ρ μ γχ μ ς κατιονικός ς δίαυλος (Na+, K+) που μεταδίδει την νευρική ώση σε νευρομυικές συνάψεις Η είσοδος Ca++ απο την συναπτική ή σχισμή χ μή στο προσυναπτικό κύτταρο πυροδοτεί έκκριση Ακετυλοχολίνης Πρόσδεμα / Νευροδιαβιβαστής Η είσοδος Να+ στην μυική ίνα Προκαλεί απελευθέρωση Ca++ από το ΣΔ και μυική σύσπαση 50nm n= mol Περιστροφή 22 και ολίσθηση

23 Η πρόσδεση της ακετυλοχολίνης στον υποδοχέα/δίαυλο (α2βγδ) προκαλεί περιστροφή και ολίσθηση των ελίκων και μετάπτωση στην ανοικτή διαμόρφωση α 2 βγδ 23 Τασοελεγχόμενοι δίαυλοι

24 2. Τασο- ελεγχόμενοι δίαυλοι Νa+ και δίαυλοι Κ+ άγουν την νευρική ώση κατά μήκος του νευρώνα Η δομή του διαύλου Na+: 4 x [S1-S6] υδρόφοβες έλικες Οι S5-S6 θηλιές συγκροτούν τον πόρο Απομόνωση Διαύλου Νa+ H S4 έλικα (R,K) είναι αισθητήρας δυναμικού 24 Ομολογίες Τασοελεγχόμενων δίαυλων

25 Δομικές ομολογίες μεταξύ ιοντικών διαύλων Δίαυλος Νa+ Οι 4 S5-S6S6 θηλιές Μπορούν να συγκροτούν τον πόρο 25 Η δομή του προκαρυωτιοκού διαύλου καλίου

26 Η δομή του προκαρυωτικού διαύλου καλίου απεκάλυψε τη βάση της εξειδικευμένης και ταχύτατης ιονικής ροής Τετραμερές ρ πανομοιότυπων υπομονάδων,, που η κάθε μια συνίσταται από δύο διαμεμβρανικές μμβρ α-έλικες. Οι τέσσερις υπομονάδες συγκροτούνται σχηματίζοντας κεντρικό κωνικό πόρο. S5-S6 θηλειά 26 Εξειδίκευση

27 Η εξειδίκευση του ιονικού διαύλου καθορίζεται από τη διάμετρο και το σχήμα του, αλλά και από τα φορτία των αμινοξέων που επενδύουν το εσωτερικό του Φίλτρο επιλογής Η αλληλουχία Thr-Val-Gly-Tyr-Gly διατηρείται στην S5-S6 θηλιά όλων των διαύλων Κ+ 27

28 Το μοντέλο της σφαίρας και της αλυσίδας για την αυτόματη απενεργοποίηση του διαύλου 28

29 Οι Χασματοσυνδέσεις επιτρέπουν την κίνηση ιόντων μεταξύ επικοινωνούντων κυττάρων 29

30 Ασκήσειςryer Σελ , 4, 6, 9, 12 Lehninger Kεφ ,8,12,15 30

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πέρα από τις εξειδικεύσεις που παρουσιάζει στο µεταβολισµό κάθε όργανο, όλα µπορούν να πραγµατοποιούν σε κάποιο βαθµό τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού Ï Îfi Ë KΕΦΑΛΑΙΟ 30 ATP Αλληλεπίδραση µεταβολικών πορειών για την παραγωγή ενέργειας. Στα αριστερά, η φωτογραφία δείχνει λεπτοµέρεια από έναν ελληνικό αµφορέα του 6ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική»

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική» COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Βιοχηµείας ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. Πληροφορίες για το µάθηµα Οδηγός µελέτης

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Βιοχηµείας ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. Πληροφορίες για το µάθηµα Οδηγός µελέτης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Βιοχηµείας ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι Πληροφορίες για το µάθηµα Οδηγός µελέτης Σκοποί Δεξιότητες Αναλυτική Ύλη Βιβλιογραφία Υλικό Φροντιστηρίων Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων 1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων Το αντικείμενο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιομορίων καλύπτει ένα τεράστιο σύνολο περιπτώσεων με αποτελέσματα από βιολογικές, βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες που

Διαβάστε περισσότερα

This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by:

This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by: Neuroscience: The Science of the Brian This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by: Dr Stella G. Giakoumaki, Dept of Psychiatry & Behavioural

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) ΠΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ Η ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) ΠΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ Η ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ; ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) ΠΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ Η ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ; 2) ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΥ; 3) ANAΦΕΡETE ΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ 1 7.1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Οι οργανισµοί, για να µπορούν να επιβιώσουν χρειάζονται συνεχώς ενέργεια. Η ζωντανή ύλη είναι ένα θερµοδυναµικά ασταθές σύστηµα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Jeremy M. Berg. Johns Hopkins University School of Medicine. John L. Tymoczko. Carleton College. Lubert Stryer. Stanford University.

Jeremy M. Berg. Johns Hopkins University School of Medicine. John L. Tymoczko. Carleton College. Lubert Stryer. Stanford University. Jeremy M. Berg Johns opkins University School of Medicine John L. Tymoczko Carleton College Lubert Stryer Stanford University μπ Ã ª π Απόδοση στα ελληνικά: Αλέξης Αλετράς Θεώνη Βαλκανά Διονύσιος Δραΐνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Μελέτη του νευροπροστατευτικού νευροστεροειδούς BNN 50 σε φυσιολογικούς και παρκινσονικούς (weaver) μύες σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Β. Γαλάτης Δ. Γανωτάκης Κ. Γκανή-Σπυροπούλου Γ. Καραμπουρνιώτης Κ. Κοτζαμπάσης Ελ.-I. Κωνσταντινίδου Ι. Μανέτας Κ. Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Επιμέλεια Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 2011 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Στο πεπτικό σύστημα γίνεται η επεξεργασία των τροφών καθώς η μετατροπή ς σε απλούστερες. Η λειργία πεπτικού συστήματος μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: (α) πέψη,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αύρα Ευαγγελάτου Ανδρέας Τζανετής ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεπτέμβριος 2014 Copyright για τις απαντήσεις, Αύρα Ευαγγελάτου και Ανδρέας Τζανετής, 2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα