φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων"

Transcript

1 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009

2

3 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009

4

5 περιεχόµενα 5 Ο «σκοπός» µας 23 Κλάδοι Προϊόντων Εταιρική Κοινωνική 38 Ευθύνη Οικονοµική 8 Επισκόπηση Από τη φύση 24 στην καθηµερινότητα Εταιρική 40 ιακυβέρνηση 10 Η S&B µε µια µατιά 12 ιεθνής Παρουσία 26 Μπεντονίτης 28 Περλίτης 49 Πολιτική Αποδοχών Πληροφορίες 50 για τους Μετόχους 16 Έκθεση της ιοίκησης Από την αγορά 21 στο ορυχείο 30 Βωξίτης Συλλιπάσµατα 32 Συνεχούς Χύτευσης 52 Γλωσσάριο Οικονοµικές 53 Καταστάσεις.Π.Χ.Α. 34 Λοιπά Ορυκτά Ετήσιος Απολογισµός

6

7 Ο «σκοπός» µας Παρέχουµε καινοτόµες βιοµηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας φυσικούς πόρους και δηµιουργώντας προϊόντα προστιθέµενης αξίας. Η S&B χρησιµοποιεί τις ποικίλες ιδιότητες των βιοµηχανικών ορυκτών για να προσφέρει σειρά εξειδικευµένων λύσεων σε µεγάλο φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών. Η σειρά προϊόντων µας, η γεωγραφική διασπορά αποθεµάτων και δραστηριοτήτων µας και οι συνεχείς προσπάθειές µας να κατανοήσουµε και να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες των πελατών µας, αποτελούν τη βάση για τη βιώσιµη και κερδοφόρα ανάπτυξη που έχει θέσει ο Όµιλος ως προτεραιότητα. Τα βιοµηχανικά ορυκτά βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο της 75ετούς ιστορίας µας, στη διάρκεια της οποίας η S&B εξελίχθηκε σε πολυεθνικό όµιλο µε περισσότερες από 40 εταιρίες και πωλήσεις σε 74 χώρες ανά τον κόσµο. Η επιχειρησιακή µας προσέγγιση «Από την αγορά στο ορυχείο», σε συνδυασµό µε την επαγγελµατική και υπεύθυνη στάση µας προς την κοινωνία και το περιβάλλον, αποτελούν τη βάση για συνεχή και βιώσιµη ανάπτυξη. Οι Αξίες µας Ακεραιότητα Τηρούµε τις υποσχέσεις µας. Σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας Επιδιώκουµε τη σε βάθος κατανόηση και ικανοποίησητων αναγκών των πελατών µας και ενστερνιζόµαστε τις επιδιώξεις τους για το µέλλον. Σεβασµός για τους ανθρώπους µας Αναγνωρίζουµε την αξία των ανθρώπων µας, ενθαρρύνουµε και στηρίζουµε την ανάπτυξή τους µέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού. Κοινωνική υπευθυνότητα Λειτουργούµε επαγγελµατικά και υπεύθυνα, κερδίζοντας το σεβασµό των «Συµµετόχων» στις δραστηριότητές µας. Ετήσιος Απολογισµός

8 αντιµετωπίζοντας τη δυσµενή συγκυρία

9 Αντιδράσαµε έγκαιρα και αποφασιστικά εφαρµόζοντας σειρά µέτρων ώστε να προσαρµοστούµε στα νέα οικονοµικά δεδοµένα. Υιοθετήσαµε µια σταδιακή προσέγγιση ώστε να µειώσουµε συνολικά τα κόστη µας χωρίς να διαπραγµατευτούµε την παραγωγική δυναµικότητα, την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητά µας. Ενισχύσαµε τη ρευστότητα πετυχαίνοντας ευνοϊκότερη λήξη των οφειλών, µειώνοντας δραστικά το κεφάλαιο κίνησης, περιορίζοντας τις επενδύσεις και αντλώντας νέα κεφάλαια µε την πολύτιµη υποστήριξη των µετόχων µας. Ως αποτέλεσµα, πετύχαµε µείωση του καθαρού δανεισµού κατά 40%, µια ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και µια προβλεπόµενη ετήσια εξοικονόµηση της τάξεως των 10 εκατ. για τον Όµιλο. Εφαρµόσαµε ένα ευρύ φάσµα µέτρων µε ακλόνητη δέσµευση στις Αξίες µας. ώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στην καλλιέργεια σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας, κάτι που συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στη διατήρηση των θέσεων που κατέχουµε στις αγορές µας. Προσπαθήσαµε να ελαχιστοποιήσουµε τις συνέπειες των µέτρων για τους ανθρώπους µας, υλοποιώντας δύσκολες αποφάσεις µε δικαιοσύνη, επαγγελµατισµό και κοινωνική υπευθυνότητα.

10 Οικονοµική Επισκόπηση Συνεχιζόµενες ραστηριότητες* Παραδοχές για την παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών δεικτών Για την καλύτερη κατανόηση και διαφάνεια των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου το 2009 και την ουσιώδη σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη, έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα κονδύλια τα οποία προέκυψαν στη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου 2009, εξαιρούνται από τα δηµοσιευµένα µεγέθη και τους σχετιζόµενους µε αυτά δείκτες. Συνεπώς, στα συγκρίσιµα µεγέθη και στους σχετικούς δείκτες δεν συµπεριλαµβάνονται η αποµείωση ορισµένων στοιχείων ενεργητικού (χωρίς ταµειακή επίδραση) και η έκτακτη εισφορά επιπλέον φόρου που επιβλήθηκε στις µεγάλες επιχειρήσεις από την Ελληνική κυβέρνηση. Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών Πωλήσεις Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή , , , , ,21 εκατ. σε Μη επαναλαµβανόµενο Κέρδη EBITDA Καθαρός Δανεισµός εκατ. εκατ. Καθαρός Δανεισµός / Κέρδη EBITDA Καθαρός Δανεισµός / Ίδια κεφάλαια , , , , , , , , , ,53 Λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης / Πωλήσεις Καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες / Πωλήσεις ,7% ,8% ,0% ,8% ,2% ,1% ,0% ,6% ,4% ,0% * Οι Συνεχιζόµενες ραστηριότητες του Οµίλου S&B περιλαµβάνουν αποκλειστικά τα Βιοµηχανικά Ορυκτά 8 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

11 ηµοσιευµένα οικονοµικά µεγέθη figures Σε χιλ. EUR εκτός από τα στοιχεία ανά µετοχή Πωλήσεις EBITDA Λειτουργικά Κέρδη Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Κέρδη µετά από Φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 2 0,06 0,43 0,70 Ταµειακά Κέρδη ανά Μετοχή 3 0,76 1,23 1,49 Μέρισµα ανά Μετοχή 4 0,12 0,12 0,23 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Καθαρός ανεισµός Συµφωνία δηµοσιευµένων οικονοµικών µεγεθών µε τα συγκρίσιµα οικονοµικά µεγέθη Έτος 2009 EBITDA Λειτουργικά Κέρδη Καθαρά Καθαρά Βασικά Κέρδη κέρδη προ φόρων Κέρδη Κέρδη 1 ανά µετοχή 2 ηµοσιευµένα µεγέθη ,0599 Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού ,0910 Έκτακτη εισφορά φόρου στην Ελλάδα ,0592 Συγκρίσιµα µεγέθη ,2101 Σηµ 1: Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας Σηµ 2: Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας / Σταθµισµένο Αριθµό Μετοχών Συγκρίσιµα οικονοµικά µεγέθη Πωλήσεις EBITDA Λειτουργικά Κέρδη Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Κέρδη µετά από Φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 2 0,21 0,43 0,70 Ταµειακά Κέρδη ανά Μετοχή 3 0,91 1,23 1,49 Αριθµός Μετοχών Τέλους Έτους 41,425,760 31,010,717 30,876,660 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 5 34,834,541 32,432,895 32,209,610 Σηµειώσεις: 1: EBITDA: Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων & Αποσβέσεων 2: Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή: Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας / Σταθµισµένο Αριθµό Μετοχών 3: Ταµειακά Κέρδη ανά Μετοχή: (Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας + Αποσβέσεις Χρήσης) / Σταθµισµένο Αριθµό Μετοχών 4: Μέρισµα ανά Μετοχή: Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας / Αριθµό Μετοχών τέλους έτους. Για το 2008 και 2007 το µέρισµα έχει αναπροσαρµοστεί για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του : Σταθµισµένος αριθµός µετοχών: Ως αποτέλεσµα της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2009 και σύµφωνα µε τα ΠΧΑ, ο µέσος σταθµικός όρος µετοχών σε κυκλοφορία τροποποιήθηκε για όλες τις περιόδους που προηγούνται αυτής της συναλλαγής µε συντελεστή αναπροσαρµογής 1,049. Κατά συνέπεια, όλα τα στοιχεία ανά µετοχή πριν το 2009 (εκτός από τα µερίσµατα), είναι επίσης αναπροσαρµοσµένα για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Ετήσιος Απολογισµός

12 Η S&B µε µια µατιά Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 2009 Ανά Βιοµηχανική Χρήση 21% Διάφορα Μεταλλουργία & Επεξεργασία Μετάλλου 56% Χυτήρια 21% Συνεχής Χύτευση Χάλυβα 20% Σφαιροποίηση Σιδήρου 5% Αλουµίνα 5% Πυρίµαχα 4% Παραγωγή Σιδήρου 1% 5% Γεωτρήσεις 5% Λοιπά 4% Γεωργία 4% Άµµος Υγιεινής 3% Υαλουργία & Κεραµικά 23% Κατασκευές 13% Κατασκευές & Οικοδοµικά Υλικά 7% Έργα Πολιτικού Μηχανικού 3% Τσιµεντοβιοµηχανία 26 ορυχεία 47 εργοστάσια & εγκαταστάσεις 27 κέντρα διανοµής Ορυχεία Εργοστάσια & εγκαταστάσεις Κέντρα Διανοµής Μπεντονίτης Περλίτης Βωξίτης Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης Λοιπά Ορυκτά 10 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

13 Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 2009 Ανά Κλάδο Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 2009 Ανά Περιοχή Μπεντονίτης 46% Συλλιπάσµατα Συνεχούς 19% Χύτευσης Περλίτης 18% Βωξίτης 9% Λοιπά Ορυκτά 8% Ευρώπη 71% Β. Αµερική 19% Ασία 6% Μέση Ανατολή & Αφρική 2% Λοιπές Χώρες 2% σε 20 χώρες & 5 ηπείρους πωλήσεις σε 75 χώρες 2,027 εργαζόµενοι Χώρες Δραστηριότητας Χώρες Πωλήσεων Προσωπικό Ετήσιος Απολογισµός

14 ιεθνής Παρουσία Χώρα Ορυχεία Eργοστάσια Αποθήκες & Κέντρα Διανοµής Βέλγιο Βουλγαρία Βραζιλία Γαλλία Γερµανία Γεωργία Ελλάδα Ηνωµένο Βασίλειο ΗΠΑ Ινδία Ισπανία Ιταλία Καναδάς Κίνα Μαρόκο Νότια Κορέα Ουγγαρία Ολλανδία Πολωνία Τουρκία Μπεντονίτης Περλίτης Βωξίτης Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης Λοιπά Ορυκτά 12 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

15 Χώρες δραστηριότητας & πώλησης Χώρες πώλησης Ετήσιος Απολογισµός

16 διατήρηση δυνατής και αποτελεσµατικής υποδοµής

17 Αντλούµε σιγουριά από την επιτυχή προσαρµογή των δραστηριοτήτων µας στη νέα οικονοµική πραγµατικότητα. Βελτιστοποιήσαµε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, ενοποιήσαµε όπου κρίθηκε απαραίτητο το δίκτυο παραγωγής, βελτιστοποιήσαµε τη διαχείριση των πρώτων υλών και των αποθεµάτων και προσαρµόσαµε τη παραγωγική µας δυναµικότητα στα νέα επίπεδα ζήτησης. Παράλληλα, µεριµνήσαµε ώστε να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των προϊόντων µας και το άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και να διαφυλάξουµε την ικανότητά µας να ανταποκριθούµε αποτελεσµατικά στην προσδοκώµενη οικονοµική ανάκαµψη.

18 Έκθεση της ιοίκησης Κατά τη διάρκεια του 2009, το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον επιδεινώθηκε ση- µαντικά επηρεάζοντας σε µεγάλο βαθµό τους πελάτες µας στις βιοµηχανίες που σχετίζονται µε τη µεταλλουργία και τις κατασκευές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από δύο τρίτα των εσόδων µας. Κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, η παγκόσµια παραγωγή χάλυβα σηµείωσε κατακόρυφη πτώση που έφτασε έως και το 50% σε σύγκριση µε το Μεγάλοι παραγωγοί προχώρησαν σε περικοπές του όγκου παραγωγής και µείωσαν δραστικά τα αποθέµατά τους. Η ταχύτητα και σφοδρότητα αυτών των εξελίξεων είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µη βιώσιµων αποθεµάτων, σε διάφορα στάδια των παραγωγικών αλυσίδων, στις αγορές που εξυπηρετούµε. Κατά συνέπεια, οι διάφοροι παραγωγοί ξεκίνησαν να αποκαθιστούν τα αποθέµατά τους κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους, προκαλώντας έτσι και σταδιακή βελτίωση της παραγωγής. Παροµοίως, οι πωλήσεις και τα κέρδη µας επηρεάστηκαν αρνητικά κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, αλλά βελτιώθηκαν σταδιακά και σταθερά, κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου. Η οµάδα µας ανταποκρίθηκε εγκαίρως στις προκλήσεις και στις νέες συνθήκες, ήδη από την αρχή του χρόνου, οπότε θέσαµε βραχυπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους στόχους, ώστε να δηµιουργήσουµε και να διατηρήσουµε ρευστότητα και να µειώσουµε γενικότερα τη βάση του κόστους µε ταυτόχρονη προσαρµογή της παραγωγής στη νέα δυναµική της ζήτησης. Τα µέτρα που λάβαµε προέβλεπαν σταδιακή υλοποίηση, σε ό, τι αφορά στον περιορισµό τόσο του κόστους παραγωγής, όσο και των εξόδων λειτουργίας. Ως προς το κόστος παραγωγής, στις ενέργειες που προβήκαµε περιλαµβάνονταν µειώσεις στις βάρδιες και στο ωράριο εργασίας, προσωρινή διακοπή εργασιών σε επιλεγµένες µονάδες, µείωση του ανθρώπινου δυναµικού και εξορθολογισµός του δικτύου παραγωγής. Όσο για τα λειτουργικά έξοδα, αρχικά εστιαστήκαµε στον περιορισµό ελαστικών δαπανών, αλλά στην πορεία προχωρήσαµε στην εφαρµογή ευρύτερου φάσµατος µέτρων. Μεταξύ αυτών ήταν η διαχείριση και αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναµικού, ο περιορισµός των χώρων εργασίας στα κεντρικά µας γραφεία και η υποµίσθωση του πλεονάζοντος χώρου, το πάγωµα των µισθών και συνολική µείωση των µεταβλητών αποδοχών για τα µεσαία και ανώτερα στελέχη. Μέχρι το τέλος του χρόνου, είχαµε προβεί στο κλείσιµο τριών λειτουργικών µονάδων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική και το προσωπικό του Οµίλου είχε µειωθεί κατά 8%. Επιπλέον, θέσαµε σε εφαρ- µογή ένα πρόγραµµα ενοποίησης των Ευρωπαϊκών µονάδων παραγωγής του Κλάδου Συλλιπασµάτων Συνεχούς Χύτευσης, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις αρχές του Τα αποτελέσµατα όλων αυτών των ενεργειών µέχρι σήµερα, αναµένεται να οδηγήσουν σε ετήσια επαλαµβανόµενη εξοικονόµηση της τάξεως των 10 εκατ. Κατορθώσαµε να µειώσουµε δραστικά το κεφάλαιο κίνησης κατά 42%, γεγονός που συνέβαλε κατά πολύ στη δη- µιουργία χρηµατορροών από λειτουργικές δραστηριότητες της τάξεως των 40 εκατ. Παράλληλα µε αυτές τις δράσεις, το Σεπτέµβριο του 2009 ολοκληρώσαµε επιτυχώς, µε την έµπρακτη υποστήριξη των µετόχων µας, αύξηση του µετοχικού µας κεφαλαίου κατά 41 εκατ. περίπου,. Αυτοί οι πόροι, αθροιστικά, µας επέτρεψαν να µειώσουµε τον καθαρό δανεισµό κατά 81 εκατ. συνολικά, από 203 εκατ. το 2008 σε 122 εκατ. το Συνεπώς, ξεκινήσαµε τη νέα χρονιά µε αυξηµένη ρευστότητα για τον Όµιλο και µε ενδυναµωµένη τη θέση µας, γεγονός που µας προσφέρει οικονοµική ισχύ και ευελιξία για το µέλλον. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις από τις Συνεχιζόµενες ραστηριότητες το 2009 έφθασαν τα 335,8 εκατ., σε σύγκριση µε τα 456,4 εκατ. το Παρά τη σηµαντική αυτή µείωση, η συνεχής µας δέσµευση και η σχέση εµπιστοσύνης που διατηρούµε µε τους πελάτες µας, καθώς και οι εξειδικευµένες εφαρµογές που έχουν τα προϊόντα µας, αυστηρά προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους, συνέβαλαν στο να διατηρήσουµε την ηγετική µας θέση στις αγορές όπου δραστηριοποιούµαστε, σε όλους µας τους Κλάδους. Επωφεληθήκαµε από τις βελτιωµένες τιµές του πετρελαίου και τους χαµηλότερους κατά µέσο όρο θαλάσσιους ναύλους. Με πειθαρχία και επιµονή καταφέραµε να προστατέψουµε το µικτό περιθώριο κέρδους, παρά τις πιέσεις για µείωση τιµών που αντιµετωπίσαµε σε κάποιες από τις αγορές µας. Έτσι, το EBITDA ήταν στα 39,0 εκατ., σε σύγκριση µε τα 65,3 εκατ. του 2008, και τα λειτουργικά µας κέρδη έφθασαν τα 14,4 εκατ. έναντι 37,9 εκατ. το Τα καθαρά κέρδη για τους µετόχους ήταν 2,1 εκατ. έναντι 14,0 εκατ. το Αν και η κερδοφορία σηµείωσε σηµαντική µείωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, στον υπολογισµό της περιλαµβάνονται σηµαντικά µη επαναλαµβανόµενα έξοδα της τάξεως των 5,2 εκατ., που σχετίζονται µε την αποµείωση παγίων 16 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

19

20 2009: Αντιµετωπίζοντας τη δυσµενή συγκυρία ιατήρηση θέσεων στις αγορές και σταθερότητα τιµών Ισχυρή στήριξη των µετόχων για τις δράσεις µας Γενική µείωση της βάσης κόστους Ισχυρή δηµιουργία χρηµατορροών µε έµφαση στη στιβαρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης Σηµαντική µείωση του καθαρού δανεισµού χωρίς ταµειακή επίδραση- για κάποια από τα περιουσιακά µας στοιχεία βολλαστονίτη στην Κίνα, καθώς και µε έναν εφάπαξ αναδροµικό φόρο που επιβλήθηκε στις µεγάλες Ελληνικές εταιρείες το εκέµβριο του Kατά τη διάρκεια της χρονιάς, προχωρήσαµε σε δύο µικρές αλλά στρατηγικής σηµασίας εξαγορές στις Η.Π.Α. για τους Κλάδους Μπεντονίτη και Περλίτη. Το Φεβρουάριο του 2009, αγοράσαµε τη µονάδα ανάµιξης και το κεφάλαιο κίνησης µπεντονίτη της Bentonite Performance Minerals LLC, στην πόλη Waterloo της πολιτείας Αϊόβα των ΗΠΑ. Τα στρατηγικά οφέλη και οι προκύπτουσες συνέργειες µε το δίκτυο διανο- µής µας και τη γεωγραφική µας παρουσία στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι σηµαντικά, καθώς η συναλλαγή αυτή συνέβαλε στην περαιτέρω ενοποίηση των προµηθευτών πρώτων υλών προς τα χυτήρια στη Βόρεια Αµερική. Τον Ιούλιο του 2009, προχωρήσαµε στην απόκτηση της Miller LLC, που δραστηριοποιείται στη διόγκωση περλίτη στη Βόρεια Καρολίνα. Η κίνηση αυτή είναι πλήρως ευθυγραµµισµένη µε τη στρατηγική µας 40 εκατ. δηµιουργία χρηµατορροών από λειτουργικές δραστηριότητες 41εκατ. νέα κεφάλαια από την επιτυχηµένη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου για τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας από τη δραστηριότητα διόγκωσης περλίτη στις ΝΑ Η.Π.Α. και τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών υποδοµών µας που βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα µε την περιοχή αυτήν. Επιπλέον, εξασφαλίσαµε τη συµµετοχή µας, µε ρόλο συντονιστή, στο «ExPerl», ένα ερευνητικό πρόγραµµα για τις χρήσεις και τις εφαρµογές του περλίτη, συνολικού προϋπολογισµού 8 εκατ. και συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει να αναπτύξει καινούργια, καινοτόµα και υψηλότερης προστιθέµενης αξίας προϊόντα, τα οποία θα έχουν ακόµα καλύτερες ως προς την απόδοσή τους µηχανικές και φιλικές προς το περιβάλλον ιδιότητες. Ευελπιστούµε ότι το «Ex- Perl» θα οδηγήσει σε νέα και πιο οικο-αποδοτικά προϊόντα, ενώ υπογραµµίζει την ακλόνητη επιµονή µας πάρα το δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον- για καινοτοµία και νέους τρόπους σκέψης στην εφαρµογή νέων διαδικασιών και στην ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων. 40% µείωση του καθαρού δανεισµού 0,12 µέρισµα ανά µετοχή Τον Οκτώβριο του 2009, τρία νέα µέλη εξελέγησαν στο ιοικητικό µας Συµβούλιο, σε αντικατάσταση τριών µελών που συνταξιοδοτήθηκαν. Όλα τα νέα µέλη έχουν πλούσια εµπειρία στο διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον και η εκλογή τους στο ιοικητικό Συµβούλιο ευθυγραµµίζεται απόλυτα µε την πολιτική διεθνοποίησης του Οµίλου, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται τόσο στις δραστηριότητες όσο και στη σύνθεση του προσωπικού του Οµίλου διεθνώς. Κατά το 2009 συνεχίσαµε να σηµειώνουµε πρόοδο στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των πρακτικών για βιώσιµη ανάπτυξη. Σηµειώσαµε πρόοδο προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης των εγκαταστάσεών µας, σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Ήδη από το τέλος του 2009, 21 παραγωγικές µονάδες µας, που αντιπροσωπεύουν το 88% του όγκου παραγωγής, είναι πιστοποιηµένες κατά το πρότυπο ΙSO9001 για την ποιότητα και 17 µονάδες που αντιπροσωπεύουν το 82% του όγκου παραγωγής είναι πιστοποιηµένες κατά το πρότυπο ΙSO14001 για το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, ξεκινήσαµε τις απαιτούµενες προετοιµασίες για την πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS Μία µονάδα απέκτησε πιστοποίηση το 2009, ενώ οι προσπάθειές µας θα συνεχιστούν, στοχεύοντας σε 10 επιπλέον µονάδες που πρόκειται να αποκτήσουν τη συγκεκριµένη πιστοποίηση µέσα στα αµέσως επόµενα χρόνια. Επίσης, παρουσιάσαµε απολογισµό τόσο για τις κοινωνικο-οικονοµικές όσο και για τις περιβαλλοντικές µας επιδόσεις, εφαρµόζοντας πιστά, για 5η διαδοχική χρονιά τις αυστηρές οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI). Σε αυτό το πλαίσιο, διακριθήκαµε 18 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

21 καταλαµβάνοντας την 7η θέση µεταξύ των 100 µεγαλύτερων Ελληνικών και τη 2η θέση µεταξύ των βιοµηχανικών επιχειρήσεων στην «Κατάταξη Εταιρικής Υπευθυνότητας και Λογοδοσίας» (Accountability Rating Greece 2009), που έλαβε χώρα το 2009, σηµειώνοντας ση- µαντική βελτίωση σε όλους τους τοµείς της αξιολόγησης. Στον τοµέα της γεωθερµικής ενέργειας, η συνεργασία µας µε την ΕΗ Ανανεώσιµες συνέχισε να σηµειώνει πρόοδο προς την επίτευξη του κοινού στόχου για αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου της νήσου Μήλου. Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώθηκε µία πολύ σηµαντική γεωφυσική έρευνα, για να αξιολογήσουµε το δυναµικό του γεωθερµικού πεδίου της περιοχής. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αναµένεται να µας υποδείξουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιοποίησης του πεδίου. Έχουµε αναπτύξει ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας µε την τοπική κοινότητα, στοχεύοντας στην εξεύρεση µίας από κοινού αποδεκτής προσέγγισης ως προς την υλοποίηση του σχεδίου αυτού. Κοιτώντας µπροστά προς το 2010, αντλούµε σιγουριά από την επιτυχή προσαρµογή των δραστηριοτήτων µας στην καινούργια δυναµική των αγορών. Μπροστά στις δυσµενέστατες συνθήκες, οι εργαζόµενοί µας διεθνώς συνέβαλαν σηµαντικά στις προσπάθειές µας και συνέχισαν να αποδίδουν τα µέγιστα. Οι συλλογικές µας προσπάθειες, σε συνδυασµό µε την υποστήριξη των µετόχων µας, είχαν ως αποτέλεσµα ο Όµιλος να διατηρήσει µία συγκροτηµένη και πιο αποτελεσµατική δοµή, µε αυξηµένη ρευστότητα και βελτιωµένη κεφαλαιακή διάρθρωση. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας παραµένει αβέβαιη, θα εστιάσουµε στη διασφάλιση της βιωσιµότητας όσων έχουµε πετύχει. Με βάση τη συνολική επιχειρηµατική απόδοση του Οµίλου το 2009 αλλά και τις προσαρµογές που υλοποιήθηκαν στο κόστος και στην οικονοµική θέση του Οµίλου γενικότερα, το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει µέρισµα 0,12 ανά µετοχή, στα ίδια επίπεδα µε το 2008, αναπροσαρµοσµένα βάσει της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του Με τη διατήρηση του µερίσµατος στα επίπεδα του προηγούµενου έτους, το ιοικητικό µας Συµβούλιο καταδεικνύει την εµπιστοσύνη του στην ενισχυµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου µας και την ευθυγράµµισή του µε την πρακτική µας για καταβολή σταθερού µερίσµατος, εναρµονισµένου µε την εξέλιξη των κερδών µακροπρόθεσµα. Αν και είµαστε µία Ελληνική επιχείρηση, έχουµε περιορισµένη δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό µικρότερο του 10% των πωλήσεών µας. Η διεθνής µας δραστηριότητα και η γεωγραφική µας διασπορά, µας παρείχαν προσφάτως ενδείξεις για την επαναδραστηριοποίηση της παραγωγικής 14% µείωση των συγκρίσιµων καθαρών λειτουργικών εξόδων 42% µείωση του κεφαλαίου κίνησης δυναµικότητας στις τελικές αγορές που εξυπηρετούµε. Αναµένουµε σταδιακή ανάκαµψη το 2010, αλλά παραµένουµε επιφυλακτικοί δεδοµένου ότι η αβεβαιότητα συνεχίζεται, ιδίως ως προς την αδύναµη πρωτογενή ζήτηση και την αυξανόµενη ανεργία. Είµαστε µία ισχυρή επιχείρηση µε σταθερές θέσεις σε αγορές µε ελκυστικές προοππτικές µακροπρόθεσµης ανάπτυξης. Είµαστε πεπεισµένοι ότι, καθώς η παγκόσµια οικονοµία θα αρχίσει να ανακάµπτει, η σειρά εξειδικευµένων λύσεων προστιθέµενης αξίας που παρέχουµε σε µεγάλο φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών, το ικανότατο και πλέον έµπειρο προσωπικό µας και το ενισχυµένο επιχειρηµατικό µας µοντέλο, θα µας επιτρέψουν να βελτιώσουµε την ανταγωνιστικότητά µας και να ανακτήσουµε αξία µακροπρόθεσµα. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος Πρόεδρος.Σ. Ευθύµιος Ο. Βιδάλης ιευθύνων Σύµβουλος 225% αύξηση ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες (µετά από επενδύσεις) Ετήσιος Απολογισµός

22

23 Από την αγορά στο ορυχείο Το µοντέλο «από την αγορά στο ορυχείο» είναι η επιχειρηµατική προσέγγιση της S&B για την πραγµάτωση του σκοπού της. Η αγορά Η στενή επαφή που διατηρούµε µε τους πελάτες µας, µας επιτρέπει να κατανοήσουµε λεπτοµερώς τι παράγουν και πώς. Οι εµπορικές οµάδες µας εκθέτουν ιδέες για το πώς µπορούν τα προϊόντα µας να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της παραγωγικής διαδικασίας των πελατών µας. Ταυτόχρονα, ο καινοτόµος τρόπος σκέψης µας, προωθεί στις οµάδες Έρευνας και Ανάπτυξης µία αντίληψη του τι επιθυµούµε να προσφέρουµε στους πελάτες µας για να προσθέσουµε αξία και αποδοτικότητα στην παραγωγική διαδικασία τους. Η δυνατότητα υλοποίησης και η εγκυρότητα των προτάσεων που διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις αντιλήψεις µας, αξιολογούνται. Ανάλογα µε το αποτέλεσµα αυτής της αξιολόγησης και µε το κατά πόσο η υπάρχουσα σειρά προϊόντων µας µπορεί να προσφέρει τη ζητούµενη λύση, σχεδιάζονται οι απαραίτητες ενέργειες από τον ανασχεδιασµό της παραγωγικής διαδικασίας µέχρι την ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων. Το ορυχείο Όλες οι σηµερινές και µελλοντικές ανάγκες των αγορών συγκεντρώνονται και µεταφράζονται σε ανάγκες ορυκτών αποθεµάτων. Οι εµπειρογνώµονες σε θέµατα εξόρυξης και επεξεργασίας θα πιστοποιήσουν ότι η ποιότητα του προϊόντος θα είναι σταθερά διαθέσιµη και αξιόπιστη σε βάθος χρόνου. Οι προβλεπόµενες ποσότητες θα ενταχθούν στα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα σχέδιά µας. Με τη βοήθεια των µηχανικών µας και του τµήµατος Ε&Α σχεδιάζεται ο τρόπος επεξεργασίας, έτσι ώστε να προσαρµόσουµε το προϊόν στις επιθυµητές προδιαγραφές για τη χρήση που επιθυµεί ο πελάτης. Πιθανές επενδύσεις κεφαλαίου θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η καινούρια προσαρµοσµένη λύση προστιθέµενης αξίας θα βρει το δρόµο της προς την αγορά. Η σε βάθος κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα προϊόντα µας βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορες βιοµηχανικές διεργασίες και προσθέτουν αξία σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών (η «αγορά»), αποτελεί τον παράγοντα κλειδί για την ανάπτυξη και µετατροπή των φυσικών πόρων (το «ορυχείο») σε βιοµηχανικές λύσεις προστιθέµενης αξίας. Οι άνθρωποί µας συνεχώς εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους πάνω στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας πληθώρας τελικών προϊόντων. ιαθέτουν τα αναγκαία προσόντα, ώστε να εντοπίζουν προβλήµατα, να σχεδιάζουν και να προτείνουν λύσεις που µπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα µας, προσθέτοντας νέα αξία σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα και/ή βιοµηχανικές διεργασίες πελατών. Στόχος µας είναι να επικρατήσουµε ως οι προτιµώµενοι προµηθευτές για περισσότερους από πελάτες, µε το να προσφέρουµε προσαρµοσµένες λύσεις σε διάφορες βιοµηχανικές εφαρµογές. Ετήσιος Απολογισµός

24

25 Κλάδοι Προϊόντων Μπεντονίτης πρωτοπορώντας στην καινοτοµία Χυτήρια, Σφαιροποίηση Σιδήρου, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Γεωτρήσεις Πετρελαίου, Προσροφητικά Υλικά, Χαρτοβιοµηχανία Ο µπεντονίτης είναι πλαστική άργιλος που προέρχεται από την in situ µετατροπή ηφαιστειακής τέφρας. Αποτελείται από ορυκτά της οµάδας των σµεκτιτών, µε κύριο συστατικό το ορυκτό µοντµοριλλονίτη. Πήρε την ονοµασία του από την τοποθεσία Fort Benton της Πολιτείας Montana των ΗΠΑ, όπου πρωτοανακαλύφθηκε και άρχισε να εξορύσσεται. Η ευρεία χρήση του µπεντονίτη οφείλεται στις χαρακτηριστικές του ιδιότητες, όπως: µεγάλη προσροφητική ικανότητα, υψηλή πλαστικότητα, δυνατότητα ιοντοανταλλαγής, θιξοτροπία σε ιξώδη αιωρήµατα, δυνατότητα να δρα ως συνδετικό υλικό. Περλίτης διευρύνοντας τις αγορές Οικοδοµικά Υλικά, Κατασκευές, Γεωργία, Κρυογενική, Μέσα ιήθησης, Βιοµηχανικές Εφαρµογές Ο περλίτης είναι φυσική ηφαιστειακή ύαλος που σχηµατίζεται µε την απότοµη ψύξη και στερεοποίηση ηφαιστειακής λάβας, παγιδεύοντας νερό στη µάζα της. Στην ύπαρξη του παγιδευµένου νερού οφείλεται η πιο σηµαντική φυσική ιδιότητα του περλίτη, που είναι η ικανότητά του να διογκώνεται σε θερµοκρασίες C. Μία λευκή µάζα από µικροσκοπικές γυάλινες φυσαλίδες σχηµατίζεται όταν ο περλίτης, µε απότοµη ελεγχόµενη θέρµανση, τήκεται και διογκώνεται, ως αποτέλεσµα της εξάτµισης του παγιδευµένου νερού. Ο όγκος του αυξάνεται δέκα έως είκοσι φορές, µε αντίστοιχη ελάττωση του ειδικού του βάρους, αποκτώντας έτσι ξεχωριστές ιδιότητες θερµικής και ακουστικής µόνωσης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση των ελαφρών τσιµέντων και των ελαφρογενών αδρανών υλών. Βωξίτης χαρακτηριστική ποιότητα Αλουµίνα, Χυτοσίδηρος, Αλουµινούχα Τσιµέντα, Τσιµέντα Portland, Λειαντικά, Ορυκτές Ίνες O βωξίτης είναι το κύριο µετάλλευµα για την παραγωγή αλουµινίου, ενώ έχει και αρκετές άλλες, εξειδικευµένες εφαρµογές. Η S&B διαθέτει ιδιόκτητα και µισθωµένα µεταλλεία βωξίτη, κυρίως στις ορεινές περιοχές του Παρνασσού και της Γκιώνας. Τα κοιτάσµατα της εταιρίας είναι διασπορικού και βαιµητικού τύπου. Η αλουµίνα κυριαρχεί στη χηµική σύσταση αυτού του τύπου βωξίτη (µε ποσοστό άνω του 55%). Περιέχει επίσης άλλα οξείδια όπως αυτά του πυριτίου, του σιδήρου, του τιτανίου και του ασβεστίου. Η S&B ελέγχει επίσης τα βαιµητικά κοιτάσµατα βωξίτη της Σαρδηνίας, που συνιστούν συµπληρωµατικό υλικό του ελληνικού βωξίτη. Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης εξατοµικεύοντας τις λύσεις Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης, Καλυπτικές Ουσίες, Μεταλλουργικές Ενεργές Σκωρίες Τα συλλιπάσµατα χύτευσης (µε το διακριτικό σήµα Stollberg) αποτελούν σειρά εξειδικευµένων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, που χρησιµοποιούνται για την υποβοήθηση της παραγωγής χάλυβα µε τη µέθοδο της συνεχούς χύτευσης. ιατίθενται µε τη µορφή κόκκων ή κόνεων. Χρησιµοποιούνται για την επάλειψη των καλουπιών συνεχούς χύτευσης χάλυβα, που αποτελεί την πιο αποδοτική διεργασία για την παραγωγή πρωτοποριακών και υψηλής ποιότητας προϊόντων χάλυβα σε σχεδόν τελική µορφή, όπως πλάκες και κολόνες. Λοιπά Ορυκτά χτίζοντας νέες αλυσίδες Υαλουργία, Κεραµικά, Πυρίµαχα, Μεταλλουργία Ο Κλάδος Λοιπών Ορυκτών επεξεργάζεται, εµπορεύεται και διαθέτει ποικιλία εξειδικευµένων ορυκτών, υπό την επωνυµία «OTAVI», από ίδιες πηγές όπως ο βολλαστονίτης ή µέσω διεθνών στρατηγικών συνεργασιών, εξυπηρετώντας τη βιοµηχανία κεραµικών, την υαλουργία, τη βιοµηχανία πυρίµαχων και τη µεταλλουργία. Επίσης, ο Κλάδος Λοιπών Ορυκτών λειτουργεί ως «παράθυρο ευκαιριών» για την S&B, αναπτύσσοντας νέες αλυσίδες προϊόντων µε βάση τη στρατηγική «από την αγορά στο ορυχείο». Ο Κλάδος επιδιώκει να παρέχει αξιόπιστες λύσεις στους πελάτες του µέσω ανάπτυξης κερδοφόρων και βιώσιµων εφοδιαστικών αλυσίδων σε εξειδικευµένα βιοµηχανικά ορυκτά και νέες γεωγραφικές περιοχές. Ετήσιος Απολογισµός

26 Από τη φύση Λειοτρίβηση & ανάµιξη Ορυκτά για παραγωγή πυριµάχων Φαιά τετηγµένη αλούµινα Πυρωµένος βωξίτης Chamotte Πυρότουβλα Σιδηροµετάλλευµα Μπεντονίτης Ορυχείο µπεντονίτη Μπεντονίτης ως συνδετικό υλικό Σφαιρίδια σιδηρο- Μηχανή µεταλλεύµατος σφαιροποίησης σιδήρου Υψικάµινος Άλλα συστατικά Πέτρες βωξίτη Περλίτης Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης Ορυχείο περλίτη Άλλα ορυκτά Ξηραντήριο εκνέφωσης Προϊόντα συνεχούς χύτευσης σε κόνεις και κόκκους Λοιπά ορυκτά Ορυχείο Βολλαστονίτη Βωξίτης Μεταλλείο βωξίτη Παραγωγή αλούµινας µε τη µέθοδο Βayer Τήξη αλούµινας για την παραγωγή αλουµινίου 24 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

27 στην καθηµερινότητα Έργα πολιτικού µηχανικoύ Χυτήριο Συνδετικά υλικά µε βάση τον µπεντονίτη για τη δηµιουργία καλουπιών από άµµο Αυτοκινητοβιοµηχανία Χαλύβδινα µέρη Γυάλινα µέρη Μέρη αλουµινίου Πολυµερή Τηγµένος Χάλυβας Χυτοσίδηρος Συνεχής χύτευση Μορφοποιηµένος χάλυβας Ναυπηγεία - Κατασκευές Πλοίων Ενισχυµένο σκυρόδεµα Άµµος υγιεινής (Μπεντονίτης) Κοκκοποιηµένος περλίτης ως συσσωµατωτικό σκωριών Φούρνος διόγκωσης Διογκωµένος Περλίτης Οικοδοµικά υλικά Περλίτης Μορφοποιηµένα υλικά Κονιάµατα Σοβάδες Eλαφροβαρές σκυρόδεµα Κηποχώµατα (Περλίτης) Βωξίτης Τσιµέντα Portland Kουφώµατα αλουµινίου Μονωτικό από ορυκτοβάµβακα Αξιοποίηση της σκωρίας µε την προσθήκη βωξίτη Tσιµέντα µεταλλουργικής σκωρίας Κεραµικά (Βολλαστονίτης, Σποδουµένιο) Κεραµικά πλακίδια Είδη υγιεινής Πορσελάνες Μορφοποιηµένο αλουµίνιο Υδροπονία Ετήσιος Απολογισµός

28 Μπεντονίτης Πωλήσεις Μπεντονίτη 2009 ανά χρήση Πωλήσεις Μπεντονίτη 2009 ανά περιοχή Χυτήρια 47% Έργα πολιτικού µηχανικού 16% Γεωτρήσεις 11% Σφαιροποίηση σιδήρου 10% Άµµος υγιεινής 9% Ειδικές εφαρµογές 7% Δ. Ευρώπη 75% Β. Αµερική 16% Α. Ευρώπη 6% Λοιπές περιοχές 3% No 1 παραγωγός µπεντονίτη στην Ε.Ε. No 2 παραγωγός µπεντονίτη παγκοσµίως 154 εκατ. πωλήσεις Πωλήσεις σε εκατ EBITDA σε εκατ Για τον Κλάδο του Μπεντονίτη, η επιτάχυνση της οικονοµικής ύφεσης το 2009 είχε ως αποτέλεσµα την κατάρρευση της ζήτησης και τη δραστική µείωση των αποθεµάτων εκ µέρους των πελατών µας. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν κυρίως την αγορά των χυτηρίων και της σφαιροποίησης σιδήρου ενώ, κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2009, οι πωλήσεις παρουσίασαν ελαφρά βελτίωση. Παρά τις προκλήσεις που αντιµετωπίσαµε, ενισχύσαµε τη θέση µας στην αγορά ενδυναµώνοντας τις επαφές µας µε τους πελάτες µας και συνεργαζό- µενοι στενά µαζί τους για την αντιµετώπισή τους. Αντιδράσαµε γρήγορα ώστε να προσαρµόσουµε την παραγωγική µας βάση στα νέα δεδοµένα, αλλά διατηρήσαµε ακέραια την υψηλή ποιότητα των προϊόντων µας και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες µας. Κατ αυτόν τον τρόπο καταφέραµε να διατηρήσουµε τα µερίδιά µας στις αγορές που εξυπηρετούµε. Οι πωλήσεις του κλάδου ήταν 153,7 εκατ., ποσό σηµαντικά χαµηλότερο κατά 26% - σε σύγκριση µε τις πωλήσεις ρεκόρ του Παρά τις δυσµενείς συνθήκες, καταφέραµε να µετριάσουµε τις επιπτώσεις στη κερδοφορία µας και να σηµειώσουµε EBITDA ύψους 32,8 εκατ., σε σύγκριση προς 46,7 εκατ. το Σε λειτουργικό επίπεδο, η προσοχή µας εστιάστηκε στη διαχείριση του ισολογισµού, µε στόχο τη δηµιουργία χρηµατορροών, σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν σε επίπεδο Οµίλου. Μειώσαµε επιτυχώς το κεφάλαιο κίνησης, κυρίως µέσω της βελτίωσης στη διαχείριση των πρώτων υλών και της µείωσης των αποθεµάτων. Εν κατακλείδι, εξορθολογίσαµε διάφορες διαδικασίες της παραγωγής, φροντίζοντας, ταυτόχρονα, να διατηρήσουµε τις υψηλές προδιαγραφές µας στον τοµέα της ασφάλειας. Το 2009, η αγορά των χυτηρίων διεθνώς επηρεάστηκε σηµαντικά από την ύφεση. Στη Γερ- µανία, οι πωλήσεις προσθετικών άµµου χύτευσης και άλλων προϊόντων µειώθηκαν κατά περίπου 40% σε σύγκριση µε το Κατά συνέπεια, προχωρήσαµε στο κλείσιµο µίας µονάδας παραγωγής στη Στουτγάρδη και ενοποιήσαµε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα µε άλλες µονάδες της Γερµανίας. Στις Η.Π.Α., ακολουθώντας τη στρατηγική µας για ενοποίηση της αγοράς χυτηρίων, προβήκαµε στην εξαγορά των εγκαταστάσεων ανά- µιξης της Bentonite Performance Minerals, εντάσσοντάς την επιτυχώς στις υπόλοιπες δραστηριότητές µας. Προσαρµόσαµε το δί- 26 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. είναι αυτός

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. είναι αυτός AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ µας! ο κόσµος είναι αυτός AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 1 περιεχόµενα A. Μήνυµα Προέδρου 4 Β. Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου 5 Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 6 Σηµείο Επαφής - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

\2006. ετήσια. έκθεση

\2006. ετήσια. έκθεση ετήσια \2006 έκθεση ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα