φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων"

Transcript

1 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009

2

3 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009

4

5 περιεχόµενα 5 Ο «σκοπός» µας 23 Κλάδοι Προϊόντων Εταιρική Κοινωνική 38 Ευθύνη Οικονοµική 8 Επισκόπηση Από τη φύση 24 στην καθηµερινότητα Εταιρική 40 ιακυβέρνηση 10 Η S&B µε µια µατιά 12 ιεθνής Παρουσία 26 Μπεντονίτης 28 Περλίτης 49 Πολιτική Αποδοχών Πληροφορίες 50 για τους Μετόχους 16 Έκθεση της ιοίκησης Από την αγορά 21 στο ορυχείο 30 Βωξίτης Συλλιπάσµατα 32 Συνεχούς Χύτευσης 52 Γλωσσάριο Οικονοµικές 53 Καταστάσεις.Π.Χ.Α. 34 Λοιπά Ορυκτά Ετήσιος Απολογισµός

6

7 Ο «σκοπός» µας Παρέχουµε καινοτόµες βιοµηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας φυσικούς πόρους και δηµιουργώντας προϊόντα προστιθέµενης αξίας. Η S&B χρησιµοποιεί τις ποικίλες ιδιότητες των βιοµηχανικών ορυκτών για να προσφέρει σειρά εξειδικευµένων λύσεων σε µεγάλο φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών. Η σειρά προϊόντων µας, η γεωγραφική διασπορά αποθεµάτων και δραστηριοτήτων µας και οι συνεχείς προσπάθειές µας να κατανοήσουµε και να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες των πελατών µας, αποτελούν τη βάση για τη βιώσιµη και κερδοφόρα ανάπτυξη που έχει θέσει ο Όµιλος ως προτεραιότητα. Τα βιοµηχανικά ορυκτά βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο της 75ετούς ιστορίας µας, στη διάρκεια της οποίας η S&B εξελίχθηκε σε πολυεθνικό όµιλο µε περισσότερες από 40 εταιρίες και πωλήσεις σε 74 χώρες ανά τον κόσµο. Η επιχειρησιακή µας προσέγγιση «Από την αγορά στο ορυχείο», σε συνδυασµό µε την επαγγελµατική και υπεύθυνη στάση µας προς την κοινωνία και το περιβάλλον, αποτελούν τη βάση για συνεχή και βιώσιµη ανάπτυξη. Οι Αξίες µας Ακεραιότητα Τηρούµε τις υποσχέσεις µας. Σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας Επιδιώκουµε τη σε βάθος κατανόηση και ικανοποίησητων αναγκών των πελατών µας και ενστερνιζόµαστε τις επιδιώξεις τους για το µέλλον. Σεβασµός για τους ανθρώπους µας Αναγνωρίζουµε την αξία των ανθρώπων µας, ενθαρρύνουµε και στηρίζουµε την ανάπτυξή τους µέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού. Κοινωνική υπευθυνότητα Λειτουργούµε επαγγελµατικά και υπεύθυνα, κερδίζοντας το σεβασµό των «Συµµετόχων» στις δραστηριότητές µας. Ετήσιος Απολογισµός

8 αντιµετωπίζοντας τη δυσµενή συγκυρία

9 Αντιδράσαµε έγκαιρα και αποφασιστικά εφαρµόζοντας σειρά µέτρων ώστε να προσαρµοστούµε στα νέα οικονοµικά δεδοµένα. Υιοθετήσαµε µια σταδιακή προσέγγιση ώστε να µειώσουµε συνολικά τα κόστη µας χωρίς να διαπραγµατευτούµε την παραγωγική δυναµικότητα, την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητά µας. Ενισχύσαµε τη ρευστότητα πετυχαίνοντας ευνοϊκότερη λήξη των οφειλών, µειώνοντας δραστικά το κεφάλαιο κίνησης, περιορίζοντας τις επενδύσεις και αντλώντας νέα κεφάλαια µε την πολύτιµη υποστήριξη των µετόχων µας. Ως αποτέλεσµα, πετύχαµε µείωση του καθαρού δανεισµού κατά 40%, µια ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και µια προβλεπόµενη ετήσια εξοικονόµηση της τάξεως των 10 εκατ. για τον Όµιλο. Εφαρµόσαµε ένα ευρύ φάσµα µέτρων µε ακλόνητη δέσµευση στις Αξίες µας. ώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στην καλλιέργεια σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας, κάτι που συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στη διατήρηση των θέσεων που κατέχουµε στις αγορές µας. Προσπαθήσαµε να ελαχιστοποιήσουµε τις συνέπειες των µέτρων για τους ανθρώπους µας, υλοποιώντας δύσκολες αποφάσεις µε δικαιοσύνη, επαγγελµατισµό και κοινωνική υπευθυνότητα.

10 Οικονοµική Επισκόπηση Συνεχιζόµενες ραστηριότητες* Παραδοχές για την παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών δεικτών Για την καλύτερη κατανόηση και διαφάνεια των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου το 2009 και την ουσιώδη σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη, έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα κονδύλια τα οποία προέκυψαν στη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου 2009, εξαιρούνται από τα δηµοσιευµένα µεγέθη και τους σχετιζόµενους µε αυτά δείκτες. Συνεπώς, στα συγκρίσιµα µεγέθη και στους σχετικούς δείκτες δεν συµπεριλαµβάνονται η αποµείωση ορισµένων στοιχείων ενεργητικού (χωρίς ταµειακή επίδραση) και η έκτακτη εισφορά επιπλέον φόρου που επιβλήθηκε στις µεγάλες επιχειρήσεις από την Ελληνική κυβέρνηση. Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών Πωλήσεις Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή , , , , ,21 εκατ. σε Μη επαναλαµβανόµενο Κέρδη EBITDA Καθαρός Δανεισµός εκατ. εκατ. Καθαρός Δανεισµός / Κέρδη EBITDA Καθαρός Δανεισµός / Ίδια κεφάλαια , , , , , , , , , ,53 Λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης / Πωλήσεις Καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες / Πωλήσεις ,7% ,8% ,0% ,8% ,2% ,1% ,0% ,6% ,4% ,0% * Οι Συνεχιζόµενες ραστηριότητες του Οµίλου S&B περιλαµβάνουν αποκλειστικά τα Βιοµηχανικά Ορυκτά 8 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

11 ηµοσιευµένα οικονοµικά µεγέθη figures Σε χιλ. EUR εκτός από τα στοιχεία ανά µετοχή Πωλήσεις EBITDA Λειτουργικά Κέρδη Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Κέρδη µετά από Φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 2 0,06 0,43 0,70 Ταµειακά Κέρδη ανά Μετοχή 3 0,76 1,23 1,49 Μέρισµα ανά Μετοχή 4 0,12 0,12 0,23 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Καθαρός ανεισµός Συµφωνία δηµοσιευµένων οικονοµικών µεγεθών µε τα συγκρίσιµα οικονοµικά µεγέθη Έτος 2009 EBITDA Λειτουργικά Κέρδη Καθαρά Καθαρά Βασικά Κέρδη κέρδη προ φόρων Κέρδη Κέρδη 1 ανά µετοχή 2 ηµοσιευµένα µεγέθη ,0599 Αποµείωση στοιχείων ενεργητικού ,0910 Έκτακτη εισφορά φόρου στην Ελλάδα ,0592 Συγκρίσιµα µεγέθη ,2101 Σηµ 1: Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας Σηµ 2: Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας / Σταθµισµένο Αριθµό Μετοχών Συγκρίσιµα οικονοµικά µεγέθη Πωλήσεις EBITDA Λειτουργικά Κέρδη Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Κέρδη µετά από Φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 2 0,21 0,43 0,70 Ταµειακά Κέρδη ανά Μετοχή 3 0,91 1,23 1,49 Αριθµός Μετοχών Τέλους Έτους 41,425,760 31,010,717 30,876,660 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 5 34,834,541 32,432,895 32,209,610 Σηµειώσεις: 1: EBITDA: Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων & Αποσβέσεων 2: Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή: Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας / Σταθµισµένο Αριθµό Μετοχών 3: Ταµειακά Κέρδη ανά Μετοχή: (Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας + Αποσβέσεις Χρήσης) / Σταθµισµένο Αριθµό Μετοχών 4: Μέρισµα ανά Μετοχή: Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας / Αριθµό Μετοχών τέλους έτους. Για το 2008 και 2007 το µέρισµα έχει αναπροσαρµοστεί για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του : Σταθµισµένος αριθµός µετοχών: Ως αποτέλεσµα της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2009 και σύµφωνα µε τα ΠΧΑ, ο µέσος σταθµικός όρος µετοχών σε κυκλοφορία τροποποιήθηκε για όλες τις περιόδους που προηγούνται αυτής της συναλλαγής µε συντελεστή αναπροσαρµογής 1,049. Κατά συνέπεια, όλα τα στοιχεία ανά µετοχή πριν το 2009 (εκτός από τα µερίσµατα), είναι επίσης αναπροσαρµοσµένα για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Ετήσιος Απολογισµός

12 Η S&B µε µια µατιά Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 2009 Ανά Βιοµηχανική Χρήση 21% Διάφορα Μεταλλουργία & Επεξεργασία Μετάλλου 56% Χυτήρια 21% Συνεχής Χύτευση Χάλυβα 20% Σφαιροποίηση Σιδήρου 5% Αλουµίνα 5% Πυρίµαχα 4% Παραγωγή Σιδήρου 1% 5% Γεωτρήσεις 5% Λοιπά 4% Γεωργία 4% Άµµος Υγιεινής 3% Υαλουργία & Κεραµικά 23% Κατασκευές 13% Κατασκευές & Οικοδοµικά Υλικά 7% Έργα Πολιτικού Μηχανικού 3% Τσιµεντοβιοµηχανία 26 ορυχεία 47 εργοστάσια & εγκαταστάσεις 27 κέντρα διανοµής Ορυχεία Εργοστάσια & εγκαταστάσεις Κέντρα Διανοµής Μπεντονίτης Περλίτης Βωξίτης Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης Λοιπά Ορυκτά 10 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

13 Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 2009 Ανά Κλάδο Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 2009 Ανά Περιοχή Μπεντονίτης 46% Συλλιπάσµατα Συνεχούς 19% Χύτευσης Περλίτης 18% Βωξίτης 9% Λοιπά Ορυκτά 8% Ευρώπη 71% Β. Αµερική 19% Ασία 6% Μέση Ανατολή & Αφρική 2% Λοιπές Χώρες 2% σε 20 χώρες & 5 ηπείρους πωλήσεις σε 75 χώρες 2,027 εργαζόµενοι Χώρες Δραστηριότητας Χώρες Πωλήσεων Προσωπικό Ετήσιος Απολογισµός

14 ιεθνής Παρουσία Χώρα Ορυχεία Eργοστάσια Αποθήκες & Κέντρα Διανοµής Βέλγιο Βουλγαρία Βραζιλία Γαλλία Γερµανία Γεωργία Ελλάδα Ηνωµένο Βασίλειο ΗΠΑ Ινδία Ισπανία Ιταλία Καναδάς Κίνα Μαρόκο Νότια Κορέα Ουγγαρία Ολλανδία Πολωνία Τουρκία Μπεντονίτης Περλίτης Βωξίτης Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης Λοιπά Ορυκτά 12 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

15 Χώρες δραστηριότητας & πώλησης Χώρες πώλησης Ετήσιος Απολογισµός

16 διατήρηση δυνατής και αποτελεσµατικής υποδοµής

17 Αντλούµε σιγουριά από την επιτυχή προσαρµογή των δραστηριοτήτων µας στη νέα οικονοµική πραγµατικότητα. Βελτιστοποιήσαµε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, ενοποιήσαµε όπου κρίθηκε απαραίτητο το δίκτυο παραγωγής, βελτιστοποιήσαµε τη διαχείριση των πρώτων υλών και των αποθεµάτων και προσαρµόσαµε τη παραγωγική µας δυναµικότητα στα νέα επίπεδα ζήτησης. Παράλληλα, µεριµνήσαµε ώστε να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των προϊόντων µας και το άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και να διαφυλάξουµε την ικανότητά µας να ανταποκριθούµε αποτελεσµατικά στην προσδοκώµενη οικονοµική ανάκαµψη.

18 Έκθεση της ιοίκησης Κατά τη διάρκεια του 2009, το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον επιδεινώθηκε ση- µαντικά επηρεάζοντας σε µεγάλο βαθµό τους πελάτες µας στις βιοµηχανίες που σχετίζονται µε τη µεταλλουργία και τις κατασκευές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από δύο τρίτα των εσόδων µας. Κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, η παγκόσµια παραγωγή χάλυβα σηµείωσε κατακόρυφη πτώση που έφτασε έως και το 50% σε σύγκριση µε το Μεγάλοι παραγωγοί προχώρησαν σε περικοπές του όγκου παραγωγής και µείωσαν δραστικά τα αποθέµατά τους. Η ταχύτητα και σφοδρότητα αυτών των εξελίξεων είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µη βιώσιµων αποθεµάτων, σε διάφορα στάδια των παραγωγικών αλυσίδων, στις αγορές που εξυπηρετούµε. Κατά συνέπεια, οι διάφοροι παραγωγοί ξεκίνησαν να αποκαθιστούν τα αποθέµατά τους κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους, προκαλώντας έτσι και σταδιακή βελτίωση της παραγωγής. Παροµοίως, οι πωλήσεις και τα κέρδη µας επηρεάστηκαν αρνητικά κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, αλλά βελτιώθηκαν σταδιακά και σταθερά, κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου. Η οµάδα µας ανταποκρίθηκε εγκαίρως στις προκλήσεις και στις νέες συνθήκες, ήδη από την αρχή του χρόνου, οπότε θέσαµε βραχυπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους στόχους, ώστε να δηµιουργήσουµε και να διατηρήσουµε ρευστότητα και να µειώσουµε γενικότερα τη βάση του κόστους µε ταυτόχρονη προσαρµογή της παραγωγής στη νέα δυναµική της ζήτησης. Τα µέτρα που λάβαµε προέβλεπαν σταδιακή υλοποίηση, σε ό, τι αφορά στον περιορισµό τόσο του κόστους παραγωγής, όσο και των εξόδων λειτουργίας. Ως προς το κόστος παραγωγής, στις ενέργειες που προβήκαµε περιλαµβάνονταν µειώσεις στις βάρδιες και στο ωράριο εργασίας, προσωρινή διακοπή εργασιών σε επιλεγµένες µονάδες, µείωση του ανθρώπινου δυναµικού και εξορθολογισµός του δικτύου παραγωγής. Όσο για τα λειτουργικά έξοδα, αρχικά εστιαστήκαµε στον περιορισµό ελαστικών δαπανών, αλλά στην πορεία προχωρήσαµε στην εφαρµογή ευρύτερου φάσµατος µέτρων. Μεταξύ αυτών ήταν η διαχείριση και αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναµικού, ο περιορισµός των χώρων εργασίας στα κεντρικά µας γραφεία και η υποµίσθωση του πλεονάζοντος χώρου, το πάγωµα των µισθών και συνολική µείωση των µεταβλητών αποδοχών για τα µεσαία και ανώτερα στελέχη. Μέχρι το τέλος του χρόνου, είχαµε προβεί στο κλείσιµο τριών λειτουργικών µονάδων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική και το προσωπικό του Οµίλου είχε µειωθεί κατά 8%. Επιπλέον, θέσαµε σε εφαρ- µογή ένα πρόγραµµα ενοποίησης των Ευρωπαϊκών µονάδων παραγωγής του Κλάδου Συλλιπασµάτων Συνεχούς Χύτευσης, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις αρχές του Τα αποτελέσµατα όλων αυτών των ενεργειών µέχρι σήµερα, αναµένεται να οδηγήσουν σε ετήσια επαλαµβανόµενη εξοικονόµηση της τάξεως των 10 εκατ. Κατορθώσαµε να µειώσουµε δραστικά το κεφάλαιο κίνησης κατά 42%, γεγονός που συνέβαλε κατά πολύ στη δη- µιουργία χρηµατορροών από λειτουργικές δραστηριότητες της τάξεως των 40 εκατ. Παράλληλα µε αυτές τις δράσεις, το Σεπτέµβριο του 2009 ολοκληρώσαµε επιτυχώς, µε την έµπρακτη υποστήριξη των µετόχων µας, αύξηση του µετοχικού µας κεφαλαίου κατά 41 εκατ. περίπου,. Αυτοί οι πόροι, αθροιστικά, µας επέτρεψαν να µειώσουµε τον καθαρό δανεισµό κατά 81 εκατ. συνολικά, από 203 εκατ. το 2008 σε 122 εκατ. το Συνεπώς, ξεκινήσαµε τη νέα χρονιά µε αυξηµένη ρευστότητα για τον Όµιλο και µε ενδυναµωµένη τη θέση µας, γεγονός που µας προσφέρει οικονοµική ισχύ και ευελιξία για το µέλλον. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις από τις Συνεχιζόµενες ραστηριότητες το 2009 έφθασαν τα 335,8 εκατ., σε σύγκριση µε τα 456,4 εκατ. το Παρά τη σηµαντική αυτή µείωση, η συνεχής µας δέσµευση και η σχέση εµπιστοσύνης που διατηρούµε µε τους πελάτες µας, καθώς και οι εξειδικευµένες εφαρµογές που έχουν τα προϊόντα µας, αυστηρά προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους, συνέβαλαν στο να διατηρήσουµε την ηγετική µας θέση στις αγορές όπου δραστηριοποιούµαστε, σε όλους µας τους Κλάδους. Επωφεληθήκαµε από τις βελτιωµένες τιµές του πετρελαίου και τους χαµηλότερους κατά µέσο όρο θαλάσσιους ναύλους. Με πειθαρχία και επιµονή καταφέραµε να προστατέψουµε το µικτό περιθώριο κέρδους, παρά τις πιέσεις για µείωση τιµών που αντιµετωπίσαµε σε κάποιες από τις αγορές µας. Έτσι, το EBITDA ήταν στα 39,0 εκατ., σε σύγκριση µε τα 65,3 εκατ. του 2008, και τα λειτουργικά µας κέρδη έφθασαν τα 14,4 εκατ. έναντι 37,9 εκατ. το Τα καθαρά κέρδη για τους µετόχους ήταν 2,1 εκατ. έναντι 14,0 εκατ. το Αν και η κερδοφορία σηµείωσε σηµαντική µείωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, στον υπολογισµό της περιλαµβάνονται σηµαντικά µη επαναλαµβανόµενα έξοδα της τάξεως των 5,2 εκατ., που σχετίζονται µε την αποµείωση παγίων 16 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

19

20 2009: Αντιµετωπίζοντας τη δυσµενή συγκυρία ιατήρηση θέσεων στις αγορές και σταθερότητα τιµών Ισχυρή στήριξη των µετόχων για τις δράσεις µας Γενική µείωση της βάσης κόστους Ισχυρή δηµιουργία χρηµατορροών µε έµφαση στη στιβαρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης Σηµαντική µείωση του καθαρού δανεισµού χωρίς ταµειακή επίδραση- για κάποια από τα περιουσιακά µας στοιχεία βολλαστονίτη στην Κίνα, καθώς και µε έναν εφάπαξ αναδροµικό φόρο που επιβλήθηκε στις µεγάλες Ελληνικές εταιρείες το εκέµβριο του Kατά τη διάρκεια της χρονιάς, προχωρήσαµε σε δύο µικρές αλλά στρατηγικής σηµασίας εξαγορές στις Η.Π.Α. για τους Κλάδους Μπεντονίτη και Περλίτη. Το Φεβρουάριο του 2009, αγοράσαµε τη µονάδα ανάµιξης και το κεφάλαιο κίνησης µπεντονίτη της Bentonite Performance Minerals LLC, στην πόλη Waterloo της πολιτείας Αϊόβα των ΗΠΑ. Τα στρατηγικά οφέλη και οι προκύπτουσες συνέργειες µε το δίκτυο διανο- µής µας και τη γεωγραφική µας παρουσία στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι σηµαντικά, καθώς η συναλλαγή αυτή συνέβαλε στην περαιτέρω ενοποίηση των προµηθευτών πρώτων υλών προς τα χυτήρια στη Βόρεια Αµερική. Τον Ιούλιο του 2009, προχωρήσαµε στην απόκτηση της Miller LLC, που δραστηριοποιείται στη διόγκωση περλίτη στη Βόρεια Καρολίνα. Η κίνηση αυτή είναι πλήρως ευθυγραµµισµένη µε τη στρατηγική µας 40 εκατ. δηµιουργία χρηµατορροών από λειτουργικές δραστηριότητες 41εκατ. νέα κεφάλαια από την επιτυχηµένη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου για τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας από τη δραστηριότητα διόγκωσης περλίτη στις ΝΑ Η.Π.Α. και τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών υποδοµών µας που βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα µε την περιοχή αυτήν. Επιπλέον, εξασφαλίσαµε τη συµµετοχή µας, µε ρόλο συντονιστή, στο «ExPerl», ένα ερευνητικό πρόγραµµα για τις χρήσεις και τις εφαρµογές του περλίτη, συνολικού προϋπολογισµού 8 εκατ. και συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει να αναπτύξει καινούργια, καινοτόµα και υψηλότερης προστιθέµενης αξίας προϊόντα, τα οποία θα έχουν ακόµα καλύτερες ως προς την απόδοσή τους µηχανικές και φιλικές προς το περιβάλλον ιδιότητες. Ευελπιστούµε ότι το «Ex- Perl» θα οδηγήσει σε νέα και πιο οικο-αποδοτικά προϊόντα, ενώ υπογραµµίζει την ακλόνητη επιµονή µας πάρα το δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον- για καινοτοµία και νέους τρόπους σκέψης στην εφαρµογή νέων διαδικασιών και στην ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων. 40% µείωση του καθαρού δανεισµού 0,12 µέρισµα ανά µετοχή Τον Οκτώβριο του 2009, τρία νέα µέλη εξελέγησαν στο ιοικητικό µας Συµβούλιο, σε αντικατάσταση τριών µελών που συνταξιοδοτήθηκαν. Όλα τα νέα µέλη έχουν πλούσια εµπειρία στο διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον και η εκλογή τους στο ιοικητικό Συµβούλιο ευθυγραµµίζεται απόλυτα µε την πολιτική διεθνοποίησης του Οµίλου, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται τόσο στις δραστηριότητες όσο και στη σύνθεση του προσωπικού του Οµίλου διεθνώς. Κατά το 2009 συνεχίσαµε να σηµειώνουµε πρόοδο στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των πρακτικών για βιώσιµη ανάπτυξη. Σηµειώσαµε πρόοδο προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης των εγκαταστάσεών µας, σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Ήδη από το τέλος του 2009, 21 παραγωγικές µονάδες µας, που αντιπροσωπεύουν το 88% του όγκου παραγωγής, είναι πιστοποιηµένες κατά το πρότυπο ΙSO9001 για την ποιότητα και 17 µονάδες που αντιπροσωπεύουν το 82% του όγκου παραγωγής είναι πιστοποιηµένες κατά το πρότυπο ΙSO14001 για το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, ξεκινήσαµε τις απαιτούµενες προετοιµασίες για την πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS Μία µονάδα απέκτησε πιστοποίηση το 2009, ενώ οι προσπάθειές µας θα συνεχιστούν, στοχεύοντας σε 10 επιπλέον µονάδες που πρόκειται να αποκτήσουν τη συγκεκριµένη πιστοποίηση µέσα στα αµέσως επόµενα χρόνια. Επίσης, παρουσιάσαµε απολογισµό τόσο για τις κοινωνικο-οικονοµικές όσο και για τις περιβαλλοντικές µας επιδόσεις, εφαρµόζοντας πιστά, για 5η διαδοχική χρονιά τις αυστηρές οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI). Σε αυτό το πλαίσιο, διακριθήκαµε 18 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

21 καταλαµβάνοντας την 7η θέση µεταξύ των 100 µεγαλύτερων Ελληνικών και τη 2η θέση µεταξύ των βιοµηχανικών επιχειρήσεων στην «Κατάταξη Εταιρικής Υπευθυνότητας και Λογοδοσίας» (Accountability Rating Greece 2009), που έλαβε χώρα το 2009, σηµειώνοντας ση- µαντική βελτίωση σε όλους τους τοµείς της αξιολόγησης. Στον τοµέα της γεωθερµικής ενέργειας, η συνεργασία µας µε την ΕΗ Ανανεώσιµες συνέχισε να σηµειώνει πρόοδο προς την επίτευξη του κοινού στόχου για αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου της νήσου Μήλου. Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώθηκε µία πολύ σηµαντική γεωφυσική έρευνα, για να αξιολογήσουµε το δυναµικό του γεωθερµικού πεδίου της περιοχής. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αναµένεται να µας υποδείξουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιοποίησης του πεδίου. Έχουµε αναπτύξει ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας µε την τοπική κοινότητα, στοχεύοντας στην εξεύρεση µίας από κοινού αποδεκτής προσέγγισης ως προς την υλοποίηση του σχεδίου αυτού. Κοιτώντας µπροστά προς το 2010, αντλούµε σιγουριά από την επιτυχή προσαρµογή των δραστηριοτήτων µας στην καινούργια δυναµική των αγορών. Μπροστά στις δυσµενέστατες συνθήκες, οι εργαζόµενοί µας διεθνώς συνέβαλαν σηµαντικά στις προσπάθειές µας και συνέχισαν να αποδίδουν τα µέγιστα. Οι συλλογικές µας προσπάθειες, σε συνδυασµό µε την υποστήριξη των µετόχων µας, είχαν ως αποτέλεσµα ο Όµιλος να διατηρήσει µία συγκροτηµένη και πιο αποτελεσµατική δοµή, µε αυξηµένη ρευστότητα και βελτιωµένη κεφαλαιακή διάρθρωση. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας παραµένει αβέβαιη, θα εστιάσουµε στη διασφάλιση της βιωσιµότητας όσων έχουµε πετύχει. Με βάση τη συνολική επιχειρηµατική απόδοση του Οµίλου το 2009 αλλά και τις προσαρµογές που υλοποιήθηκαν στο κόστος και στην οικονοµική θέση του Οµίλου γενικότερα, το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει µέρισµα 0,12 ανά µετοχή, στα ίδια επίπεδα µε το 2008, αναπροσαρµοσµένα βάσει της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του Με τη διατήρηση του µερίσµατος στα επίπεδα του προηγούµενου έτους, το ιοικητικό µας Συµβούλιο καταδεικνύει την εµπιστοσύνη του στην ενισχυµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου µας και την ευθυγράµµισή του µε την πρακτική µας για καταβολή σταθερού µερίσµατος, εναρµονισµένου µε την εξέλιξη των κερδών µακροπρόθεσµα. Αν και είµαστε µία Ελληνική επιχείρηση, έχουµε περιορισµένη δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό µικρότερο του 10% των πωλήσεών µας. Η διεθνής µας δραστηριότητα και η γεωγραφική µας διασπορά, µας παρείχαν προσφάτως ενδείξεις για την επαναδραστηριοποίηση της παραγωγικής 14% µείωση των συγκρίσιµων καθαρών λειτουργικών εξόδων 42% µείωση του κεφαλαίου κίνησης δυναµικότητας στις τελικές αγορές που εξυπηρετούµε. Αναµένουµε σταδιακή ανάκαµψη το 2010, αλλά παραµένουµε επιφυλακτικοί δεδοµένου ότι η αβεβαιότητα συνεχίζεται, ιδίως ως προς την αδύναµη πρωτογενή ζήτηση και την αυξανόµενη ανεργία. Είµαστε µία ισχυρή επιχείρηση µε σταθερές θέσεις σε αγορές µε ελκυστικές προοππτικές µακροπρόθεσµης ανάπτυξης. Είµαστε πεπεισµένοι ότι, καθώς η παγκόσµια οικονοµία θα αρχίσει να ανακάµπτει, η σειρά εξειδικευµένων λύσεων προστιθέµενης αξίας που παρέχουµε σε µεγάλο φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών, το ικανότατο και πλέον έµπειρο προσωπικό µας και το ενισχυµένο επιχειρηµατικό µας µοντέλο, θα µας επιτρέψουν να βελτιώσουµε την ανταγωνιστικότητά µας και να ανακτήσουµε αξία µακροπρόθεσµα. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος Πρόεδρος.Σ. Ευθύµιος Ο. Βιδάλης ιευθύνων Σύµβουλος 225% αύξηση ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες (µετά από επενδύσεις) Ετήσιος Απολογισµός

22

23 Από την αγορά στο ορυχείο Το µοντέλο «από την αγορά στο ορυχείο» είναι η επιχειρηµατική προσέγγιση της S&B για την πραγµάτωση του σκοπού της. Η αγορά Η στενή επαφή που διατηρούµε µε τους πελάτες µας, µας επιτρέπει να κατανοήσουµε λεπτοµερώς τι παράγουν και πώς. Οι εµπορικές οµάδες µας εκθέτουν ιδέες για το πώς µπορούν τα προϊόντα µας να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της παραγωγικής διαδικασίας των πελατών µας. Ταυτόχρονα, ο καινοτόµος τρόπος σκέψης µας, προωθεί στις οµάδες Έρευνας και Ανάπτυξης µία αντίληψη του τι επιθυµούµε να προσφέρουµε στους πελάτες µας για να προσθέσουµε αξία και αποδοτικότητα στην παραγωγική διαδικασία τους. Η δυνατότητα υλοποίησης και η εγκυρότητα των προτάσεων που διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις αντιλήψεις µας, αξιολογούνται. Ανάλογα µε το αποτέλεσµα αυτής της αξιολόγησης και µε το κατά πόσο η υπάρχουσα σειρά προϊόντων µας µπορεί να προσφέρει τη ζητούµενη λύση, σχεδιάζονται οι απαραίτητες ενέργειες από τον ανασχεδιασµό της παραγωγικής διαδικασίας µέχρι την ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων. Το ορυχείο Όλες οι σηµερινές και µελλοντικές ανάγκες των αγορών συγκεντρώνονται και µεταφράζονται σε ανάγκες ορυκτών αποθεµάτων. Οι εµπειρογνώµονες σε θέµατα εξόρυξης και επεξεργασίας θα πιστοποιήσουν ότι η ποιότητα του προϊόντος θα είναι σταθερά διαθέσιµη και αξιόπιστη σε βάθος χρόνου. Οι προβλεπόµενες ποσότητες θα ενταχθούν στα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα σχέδιά µας. Με τη βοήθεια των µηχανικών µας και του τµήµατος Ε&Α σχεδιάζεται ο τρόπος επεξεργασίας, έτσι ώστε να προσαρµόσουµε το προϊόν στις επιθυµητές προδιαγραφές για τη χρήση που επιθυµεί ο πελάτης. Πιθανές επενδύσεις κεφαλαίου θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η καινούρια προσαρµοσµένη λύση προστιθέµενης αξίας θα βρει το δρόµο της προς την αγορά. Η σε βάθος κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα προϊόντα µας βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορες βιοµηχανικές διεργασίες και προσθέτουν αξία σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών (η «αγορά»), αποτελεί τον παράγοντα κλειδί για την ανάπτυξη και µετατροπή των φυσικών πόρων (το «ορυχείο») σε βιοµηχανικές λύσεις προστιθέµενης αξίας. Οι άνθρωποί µας συνεχώς εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους πάνω στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας πληθώρας τελικών προϊόντων. ιαθέτουν τα αναγκαία προσόντα, ώστε να εντοπίζουν προβλήµατα, να σχεδιάζουν και να προτείνουν λύσεις που µπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα µας, προσθέτοντας νέα αξία σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα και/ή βιοµηχανικές διεργασίες πελατών. Στόχος µας είναι να επικρατήσουµε ως οι προτιµώµενοι προµηθευτές για περισσότερους από πελάτες, µε το να προσφέρουµε προσαρµοσµένες λύσεις σε διάφορες βιοµηχανικές εφαρµογές. Ετήσιος Απολογισµός

24

25 Κλάδοι Προϊόντων Μπεντονίτης πρωτοπορώντας στην καινοτοµία Χυτήρια, Σφαιροποίηση Σιδήρου, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Γεωτρήσεις Πετρελαίου, Προσροφητικά Υλικά, Χαρτοβιοµηχανία Ο µπεντονίτης είναι πλαστική άργιλος που προέρχεται από την in situ µετατροπή ηφαιστειακής τέφρας. Αποτελείται από ορυκτά της οµάδας των σµεκτιτών, µε κύριο συστατικό το ορυκτό µοντµοριλλονίτη. Πήρε την ονοµασία του από την τοποθεσία Fort Benton της Πολιτείας Montana των ΗΠΑ, όπου πρωτοανακαλύφθηκε και άρχισε να εξορύσσεται. Η ευρεία χρήση του µπεντονίτη οφείλεται στις χαρακτηριστικές του ιδιότητες, όπως: µεγάλη προσροφητική ικανότητα, υψηλή πλαστικότητα, δυνατότητα ιοντοανταλλαγής, θιξοτροπία σε ιξώδη αιωρήµατα, δυνατότητα να δρα ως συνδετικό υλικό. Περλίτης διευρύνοντας τις αγορές Οικοδοµικά Υλικά, Κατασκευές, Γεωργία, Κρυογενική, Μέσα ιήθησης, Βιοµηχανικές Εφαρµογές Ο περλίτης είναι φυσική ηφαιστειακή ύαλος που σχηµατίζεται µε την απότοµη ψύξη και στερεοποίηση ηφαιστειακής λάβας, παγιδεύοντας νερό στη µάζα της. Στην ύπαρξη του παγιδευµένου νερού οφείλεται η πιο σηµαντική φυσική ιδιότητα του περλίτη, που είναι η ικανότητά του να διογκώνεται σε θερµοκρασίες C. Μία λευκή µάζα από µικροσκοπικές γυάλινες φυσαλίδες σχηµατίζεται όταν ο περλίτης, µε απότοµη ελεγχόµενη θέρµανση, τήκεται και διογκώνεται, ως αποτέλεσµα της εξάτµισης του παγιδευµένου νερού. Ο όγκος του αυξάνεται δέκα έως είκοσι φορές, µε αντίστοιχη ελάττωση του ειδικού του βάρους, αποκτώντας έτσι ξεχωριστές ιδιότητες θερµικής και ακουστικής µόνωσης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση των ελαφρών τσιµέντων και των ελαφρογενών αδρανών υλών. Βωξίτης χαρακτηριστική ποιότητα Αλουµίνα, Χυτοσίδηρος, Αλουµινούχα Τσιµέντα, Τσιµέντα Portland, Λειαντικά, Ορυκτές Ίνες O βωξίτης είναι το κύριο µετάλλευµα για την παραγωγή αλουµινίου, ενώ έχει και αρκετές άλλες, εξειδικευµένες εφαρµογές. Η S&B διαθέτει ιδιόκτητα και µισθωµένα µεταλλεία βωξίτη, κυρίως στις ορεινές περιοχές του Παρνασσού και της Γκιώνας. Τα κοιτάσµατα της εταιρίας είναι διασπορικού και βαιµητικού τύπου. Η αλουµίνα κυριαρχεί στη χηµική σύσταση αυτού του τύπου βωξίτη (µε ποσοστό άνω του 55%). Περιέχει επίσης άλλα οξείδια όπως αυτά του πυριτίου, του σιδήρου, του τιτανίου και του ασβεστίου. Η S&B ελέγχει επίσης τα βαιµητικά κοιτάσµατα βωξίτη της Σαρδηνίας, που συνιστούν συµπληρωµατικό υλικό του ελληνικού βωξίτη. Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης εξατοµικεύοντας τις λύσεις Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης, Καλυπτικές Ουσίες, Μεταλλουργικές Ενεργές Σκωρίες Τα συλλιπάσµατα χύτευσης (µε το διακριτικό σήµα Stollberg) αποτελούν σειρά εξειδικευµένων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, που χρησιµοποιούνται για την υποβοήθηση της παραγωγής χάλυβα µε τη µέθοδο της συνεχούς χύτευσης. ιατίθενται µε τη µορφή κόκκων ή κόνεων. Χρησιµοποιούνται για την επάλειψη των καλουπιών συνεχούς χύτευσης χάλυβα, που αποτελεί την πιο αποδοτική διεργασία για την παραγωγή πρωτοποριακών και υψηλής ποιότητας προϊόντων χάλυβα σε σχεδόν τελική µορφή, όπως πλάκες και κολόνες. Λοιπά Ορυκτά χτίζοντας νέες αλυσίδες Υαλουργία, Κεραµικά, Πυρίµαχα, Μεταλλουργία Ο Κλάδος Λοιπών Ορυκτών επεξεργάζεται, εµπορεύεται και διαθέτει ποικιλία εξειδικευµένων ορυκτών, υπό την επωνυµία «OTAVI», από ίδιες πηγές όπως ο βολλαστονίτης ή µέσω διεθνών στρατηγικών συνεργασιών, εξυπηρετώντας τη βιοµηχανία κεραµικών, την υαλουργία, τη βιοµηχανία πυρίµαχων και τη µεταλλουργία. Επίσης, ο Κλάδος Λοιπών Ορυκτών λειτουργεί ως «παράθυρο ευκαιριών» για την S&B, αναπτύσσοντας νέες αλυσίδες προϊόντων µε βάση τη στρατηγική «από την αγορά στο ορυχείο». Ο Κλάδος επιδιώκει να παρέχει αξιόπιστες λύσεις στους πελάτες του µέσω ανάπτυξης κερδοφόρων και βιώσιµων εφοδιαστικών αλυσίδων σε εξειδικευµένα βιοµηχανικά ορυκτά και νέες γεωγραφικές περιοχές. Ετήσιος Απολογισµός

26 Από τη φύση Λειοτρίβηση & ανάµιξη Ορυκτά για παραγωγή πυριµάχων Φαιά τετηγµένη αλούµινα Πυρωµένος βωξίτης Chamotte Πυρότουβλα Σιδηροµετάλλευµα Μπεντονίτης Ορυχείο µπεντονίτη Μπεντονίτης ως συνδετικό υλικό Σφαιρίδια σιδηρο- Μηχανή µεταλλεύµατος σφαιροποίησης σιδήρου Υψικάµινος Άλλα συστατικά Πέτρες βωξίτη Περλίτης Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης Ορυχείο περλίτη Άλλα ορυκτά Ξηραντήριο εκνέφωσης Προϊόντα συνεχούς χύτευσης σε κόνεις και κόκκους Λοιπά ορυκτά Ορυχείο Βολλαστονίτη Βωξίτης Μεταλλείο βωξίτη Παραγωγή αλούµινας µε τη µέθοδο Βayer Τήξη αλούµινας για την παραγωγή αλουµινίου 24 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

27 στην καθηµερινότητα Έργα πολιτικού µηχανικoύ Χυτήριο Συνδετικά υλικά µε βάση τον µπεντονίτη για τη δηµιουργία καλουπιών από άµµο Αυτοκινητοβιοµηχανία Χαλύβδινα µέρη Γυάλινα µέρη Μέρη αλουµινίου Πολυµερή Τηγµένος Χάλυβας Χυτοσίδηρος Συνεχής χύτευση Μορφοποιηµένος χάλυβας Ναυπηγεία - Κατασκευές Πλοίων Ενισχυµένο σκυρόδεµα Άµµος υγιεινής (Μπεντονίτης) Κοκκοποιηµένος περλίτης ως συσσωµατωτικό σκωριών Φούρνος διόγκωσης Διογκωµένος Περλίτης Οικοδοµικά υλικά Περλίτης Μορφοποιηµένα υλικά Κονιάµατα Σοβάδες Eλαφροβαρές σκυρόδεµα Κηποχώµατα (Περλίτης) Βωξίτης Τσιµέντα Portland Kουφώµατα αλουµινίου Μονωτικό από ορυκτοβάµβακα Αξιοποίηση της σκωρίας µε την προσθήκη βωξίτη Tσιµέντα µεταλλουργικής σκωρίας Κεραµικά (Βολλαστονίτης, Σποδουµένιο) Κεραµικά πλακίδια Είδη υγιεινής Πορσελάνες Μορφοποιηµένο αλουµίνιο Υδροπονία Ετήσιος Απολογισµός

28 Μπεντονίτης Πωλήσεις Μπεντονίτη 2009 ανά χρήση Πωλήσεις Μπεντονίτη 2009 ανά περιοχή Χυτήρια 47% Έργα πολιτικού µηχανικού 16% Γεωτρήσεις 11% Σφαιροποίηση σιδήρου 10% Άµµος υγιεινής 9% Ειδικές εφαρµογές 7% Δ. Ευρώπη 75% Β. Αµερική 16% Α. Ευρώπη 6% Λοιπές περιοχές 3% No 1 παραγωγός µπεντονίτη στην Ε.Ε. No 2 παραγωγός µπεντονίτη παγκοσµίως 154 εκατ. πωλήσεις Πωλήσεις σε εκατ EBITDA σε εκατ Για τον Κλάδο του Μπεντονίτη, η επιτάχυνση της οικονοµικής ύφεσης το 2009 είχε ως αποτέλεσµα την κατάρρευση της ζήτησης και τη δραστική µείωση των αποθεµάτων εκ µέρους των πελατών µας. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν κυρίως την αγορά των χυτηρίων και της σφαιροποίησης σιδήρου ενώ, κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2009, οι πωλήσεις παρουσίασαν ελαφρά βελτίωση. Παρά τις προκλήσεις που αντιµετωπίσαµε, ενισχύσαµε τη θέση µας στην αγορά ενδυναµώνοντας τις επαφές µας µε τους πελάτες µας και συνεργαζό- µενοι στενά µαζί τους για την αντιµετώπισή τους. Αντιδράσαµε γρήγορα ώστε να προσαρµόσουµε την παραγωγική µας βάση στα νέα δεδοµένα, αλλά διατηρήσαµε ακέραια την υψηλή ποιότητα των προϊόντων µας και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες µας. Κατ αυτόν τον τρόπο καταφέραµε να διατηρήσουµε τα µερίδιά µας στις αγορές που εξυπηρετούµε. Οι πωλήσεις του κλάδου ήταν 153,7 εκατ., ποσό σηµαντικά χαµηλότερο κατά 26% - σε σύγκριση µε τις πωλήσεις ρεκόρ του Παρά τις δυσµενείς συνθήκες, καταφέραµε να µετριάσουµε τις επιπτώσεις στη κερδοφορία µας και να σηµειώσουµε EBITDA ύψους 32,8 εκατ., σε σύγκριση προς 46,7 εκατ. το Σε λειτουργικό επίπεδο, η προσοχή µας εστιάστηκε στη διαχείριση του ισολογισµού, µε στόχο τη δηµιουργία χρηµατορροών, σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν σε επίπεδο Οµίλου. Μειώσαµε επιτυχώς το κεφάλαιο κίνησης, κυρίως µέσω της βελτίωσης στη διαχείριση των πρώτων υλών και της µείωσης των αποθεµάτων. Εν κατακλείδι, εξορθολογίσαµε διάφορες διαδικασίες της παραγωγής, φροντίζοντας, ταυτόχρονα, να διατηρήσουµε τις υψηλές προδιαγραφές µας στον τοµέα της ασφάλειας. Το 2009, η αγορά των χυτηρίων διεθνώς επηρεάστηκε σηµαντικά από την ύφεση. Στη Γερ- µανία, οι πωλήσεις προσθετικών άµµου χύτευσης και άλλων προϊόντων µειώθηκαν κατά περίπου 40% σε σύγκριση µε το Κατά συνέπεια, προχωρήσαµε στο κλείσιµο µίας µονάδας παραγωγής στη Στουτγάρδη και ενοποιήσαµε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα µε άλλες µονάδες της Γερµανίας. Στις Η.Π.Α., ακολουθώντας τη στρατηγική µας για ενοποίηση της αγοράς χυτηρίων, προβήκαµε στην εξαγορά των εγκαταστάσεων ανά- µιξης της Bentonite Performance Minerals, εντάσσοντάς την επιτυχώς στις υπόλοιπες δραστηριότητές µας. Προσαρµόσαµε το δί- 26 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 80 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 28% σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 242 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 32 σε σχέση με τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 158 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 34% σε σχέση με το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Aνακτώντας αξία. Ετήσιος Απολογισμός 2010

Aνακτώντας αξία. Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνακτώντας αξία Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνακτώντας αξία Ετήσιος Απολογισµός 2010 Μεταφορά πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της S&B στο λιµάνι Neuss στη Γερµανία περιεχόµενα 4 O Σκοπός µας 8 Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

εστιάζουµε στο σκοπό µας ΕΤHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ 2008

εστιάζουµε στο σκοπό µας ΕΤHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ 2008 εστιάζουµε στο σκοπό µας ΕΤHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ 2008 A.E. Ο σκοπός µας Παρέχουµε καινοτόµες βιοµηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας φυσικούς πόρους και δηµιουργώντας προϊόντα προστιθέµενης αξίας. Η S&B χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Βιοµηχανικό Marketing

Στρατηγικό Βιοµηχανικό Marketing 1 st Marketing Directors Forum «Εξόρυξη» τεχνογνωσίας και αξίας από τις διεθνείς αγορές ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Η Α&Β σήµερα Κύκλος εργασιών 297 εκατ. (2001) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Aνάκτηση αξίας. Ετήσιος Απολογισμός 2010

Aνάκτηση αξίας. Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνάκτηση αξίας Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνακτώντας αξία Ετήσιος Απολογισµός 2010 Μεταφορά πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της S&B στο λιµάνι Neuss στη Γερµανία περιεχόµενα 4 O Σκοπός µας 8 Οικονοµική Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009.

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009. Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009 Αθήνα 31 Ιουλίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Παρέχουµε καινοτόµες βιοµηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας φυσικούς πόρους και δηµιουργώντας προϊόντα προστιθέµενης αξίας

Παρέχουµε καινοτόµες βιοµηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας φυσικούς πόρους και δηµιουργώντας προϊόντα προστιθέµενης αξίας Παρέχουµε καινοτόµες βιοµηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας φυσικούς πόρους και δηµιουργώντας προϊόντα προστιθέµενης αξίας Ο Όµιλος S&B ξεκίνησε το 1934 στην Ελλάδα, µε δύο µεταλλευτικές εταιρίες: την Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 18 Μαΐου H INTRALOT Α.Ε (RIC: INLr.AT, Blmberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές

Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Ετήσιος Απολογισµός 211 Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Ετήσιος Απολογισµός 211 Ετήσιος Απολογισμός 211 1 Σύντομο προφίλ Είμαστε ένας διεθνής Όμιλος διαφοροποιημένων ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Henkel Σηµείωσε Αύξηση Πωλήσεων και Κερδών

Η Henkel Σηµείωσε Αύξηση Πωλήσεων και Κερδών ελτίο Τύπου Αθήνα, xxx, 2009 Η Henkel Σηµείωσε Αύξηση Πωλήσεων και Κερδών Σηµαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 8,1% στα 14,1δισ. Ανάπτυξη των οργανικών πωλήσεων κατά 3% Αύξηση των προσαρµοσµένων λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 6 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ. Αποτελέσματα Έτους 2012

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ. Αποτελέσματα Έτους 2012 ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ Αποτελέσματα Έτους 2012 O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2012 ανήλθε σε 1.131 εκ., σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 Χαιρετισμός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος Απολογισμός 2010 Το 2010 ήταν άλλη μια πολύ δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 Βασικά Σηµεία Άνοδος πωλήσεων του Οµίλου Sarantis κατά 11,38% στα 54,38 εκ. το 1ο τρίµηνο του 2007 από 48,83 το 1ο τρίµηνο του 2006. Σε συγκρίσιµη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2015 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών σε συνδυασμό με βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης οδηγούν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα Σημαντική επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: Αποτελέσματα του 1 ου τριμήνου που έληξε την 31 Μαρτίου 2010 Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου του 2010 Αθήνα, 19 Μαΐου, 2010: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) 1 ο Τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Δελτίο Τύπου Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Παρίσι, 1 Οκτωβρίου 2014 Η μακροπρόθεσμη προοπτική για τη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Φεβρουαρίου 2016 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα λόγω εκμετάλλευσης υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και βελτιωμένης λειτουργίας διυλιστηρίων Επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα