ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη"

Transcript

1 ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη Αργύρης Οικονόμου Διευθυντής Ν.Υ. τηςδεη Συνέδριο ACC / Απρίλιος 2009

2 R-E-S-P-E-C-T (Ηαξία της Aretha Franklin) Σεβασμός στην παράδοση και τις συνήθειες του νέου εργασιακού σου περιβάλλοντος Σεβασμός στις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί Προσπάθησενα μάθειςκαλά τηδουλειάπουκάνουν αυτοίγιατουςοποίουςθα δουλέψεις Μην επιχειρήσεις κάποια ουσιώδηαλλαγήπριν καταλάβεις καλάτονέοσου περιβάλλον (continuation, evaluation, action)

3 Ηδιαφορά του IQ με το ΕQ (The Dirty Dozen: H αξία του Lee Marvin ως manager) Δενδουλεύειςμόνοςσου, δουλεύειςμεάλλουςκαιγια άλλους : ησημασία τηςομάδας Το χτίσιμο μιαςομάδαςπροϋποθέτειτηνανάπτυξη ενόςολόκληρουςπλέγματοςσχέσεωνπουστηρίζονται στηνεμπιστοσύνηκαιστησύγκλισητωνεπιδιώξεων Οιαπρόσωπεςορθολογικέςπροσεγγίσεις δεν αρκούν : λιγότερα s, περισσότερηπροσωπικήεπαφή

4 Παρ όλες τις διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων, έρευνα* δείχνει ότι τα στελέχηενόςνομικού τμήματος/υπηρεσίαςαπασχολούνται : Κατά 43 % μεσυμβάσεις Κατά 40 % εταιρικέςσυναλλαγέςκαιεγχειρήματα Αντίθετα, εξωτερικοί συνεργάτες προτιμώνταιγια: Για το χειρισμό του 69 % τωνεπιδικιών Για το χειρισμό του 45 % ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας *2006 ACC Census

5 Στηνίδια έρευνα καισεερώτημα «σεποιεςπεριοχές περιμένετενααφιερώσετε τονπερισσότερο χρόνο σαςτους επόμενους μήνεςηαπάντησηήταν (3 απαντήσεις): Απάντηση Εταιρικές Συμβάσεις Θέματαεταιρικών στελεχών Συμμόρφωση Συγχωνεύσεις και εξαγορές Δίκες Θέματασχέσεων μελών Δ.Σ. Σχέσεις μετοκράτος και τρίτους Εποπτείαεξωτερικών συνεργατών Θέματαπροσωπικού Έλεγχοκόστους Μ.Ο.προτεραιότητας 1,46 1,93 1,95 2,01 2,04 2,17 2,19 2,27 2,37 2,57

6 Άνθρωποι, άνθρωποι (η αξεπέραστη αλήθεια του «οι Γερμανοί ξανάρχονται») Κάθεάνθρωποςείναιμιαξεχωριστήπερίπτωσηπου δικαιούταικαιχρειάζεταιξεχωριστήπροσέγγιση : απαιτείταιχρόνος, διάθεσηνα επικοινωνήσειςκαι συναισθηματικήνοημοσύνη (οκανόνας 80/20) There is nothing so unequal than the equal treatment of unequals : Ken Blanchard Αςξαναθυμηθούμετηνετυμολογίατουσυν-χωρώκαι τουσυν-γνώμη Αφιερώστεχρόνο στιςανάγκεςκαιεπιθυμίεςτων ανθρώπωνσας

7 Πελάτεςμουυυυυυυυυ (Η αξία τουθανάση Βέγγου) Ποιοςείναιοπελάτης; Ποιοςείναιοπελάτηςπίσωαπό τονπελάτη Ποιέςείναιοιπροτεραιότητεςκαιοιαξίεςτου πελάτη Πώςπροσαρμόζεσαισεαυτές Ποιούπελάτηςείσαιεσύ Ανδενφροντίσειςγιατιςανάγκεςτουπελάτησου, θατοκάνει, αργάήγρήγορα, κάποιοςάλλος

8 Έρευνα της ACC του 2004 έδειχνε ότι ο Νομικός Σύμβουλος μιας εταιρείας υπαγόταν : στονδ/ντασύμβουλο, μετοποσοστό νααυξάνεται (από 56 στο 75 %) όσο μεγαλύτερεςοιεταιρείεςκαιο αριθμόςτωνδικηγόρωντους (>5) ή/καιπρόκειταιγια βιομηχανίες ΣτονΠρόεδρο, ιδίωςσεεταιρείεςπληροφορικήςκαι μετάσηαντίστροφη (από 22 έως 10%) προςτο μέγεθοςτηςεταιρείας ΣτονΟικονομικό Διευθυντή, ιδίωςσεεταιρείες λιανεμπορίου (και στις δύοαυτές περιπτώσεις, οαριθμός των εσωτερικών δικηγόρων είναι μικρότερος από 5)

9 Metrics matter ή metrics matter ; Οι μετρήσιμοι στόχοιέχουνπολυσήμαντηαξία γιατί (μπορείνα) αποτελούν εργαλείοβελτίωσης της απόδοσης εργαλείοεπικοινωνίας (πρωτίστως) μετηδιοίκηση εργαλείοδιαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Αλλά Δενεπαρκούνανδεναπολήγουνσεκάποιο σκοπό, πουθα εμπεριέχεικάποια εύκολακατανοητή, ηθικά ανώτερηκαιεπωφελήσεκαθένα καισεόλουςαξία

10 Ανδενξέρεις πού θέλεις να πας, κανείς άνεμος δενείναι ούριος : η σημασία τουοράματος (in memoriam των MLK και JFK) Ιδιαίτερηεπιτυχία σημειώνουνεκείνοιοιοργανισμοίμε πλήρησυναίσθησητηςαποστολήςτουςγια τηνεπίτευξη ενόςσκοπούτόσο ευγενούςκαισημαντικού, πουεμπνέει ενθουσιασμό καιαφοσίωση Ηυιοθέτησητουοράματοςπροσφέρειτηνπυξίδα για τη λήψηκαθημερινώναποφάσεων, εστιασμένωνστην επίτευξητουσκοπού, χωρίςπερισπασμούςκαιαντιφάσεις

11 Ησημασία τουηγείσθαι Το κατανοείν Το προνοείν Το επινοείν Το αγχινοείν Το μετανοείν Κυρίως όμως, τοηγείσθαι αφορά Το δια τουπαραδείγματος εννοείν (You talked the walk but did you walk the talk?)

12 ΟΡΑΜΑΕIΝΑΙ ΗΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΜΕΛΛΟΝΤΟΣΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙΑΠΌΤΙΣΑΞΙΕΣΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ηγέτηςείναιαυτός/ηπουέχειτηνικανότητανα βλέπει ωςπροφανήμιανεικόνα τουμέλλοντος, πουθα μπορούσε να αποτελέσειόραμα γιατηνομάδατηςοποίαςηγείται μετρόποτέτοιο ώστενα διευκολύνειτηνυιοθέτησητων κατάλληλωνσυμπεριφορών «The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping old ones» -John Maynard Keynes

13

14 «The legal function, from the general counsel down, should have a very broad scope of activity. It should be involved in discussing various kinds of risk, not just legal risk, and it should be involved in most of the major decisions as a member of the senior management team.» «The GC, either as a lead or as a supporting actor, should be involved in complying with laws and regulations across the world, establishing global values and standards beyond what financial and legal rules require, and shaping the company s governance, public communications, reputation, and role as a corporate citizen. It also includes ultimately being involved in addressing the question of how to balance the company s private interests with the public interests affected by the corporation s actions.»

15 To όραμαδενείναι κατ ανάγκηουτοπικό Ανδενστοχεύσεις στο τέλειο δεν υπάρχεικαμία πιθανότητανα το επιτύχεις «When you reach for the stars you may not quite get one, but you won't come up with a handful of mud either» -Leo Burnett

16 Και πάλι : η αξία τηςομάδας (in memoriam του F. Hayek) «Επειδήκάθεάτομο γνωρίζειπολύλίγαπράγματα και -ιδιαίτερα- επειδήσπάνιαξέρουμεποιοςαπό εμάς γνωρίζεικαλύτερα, εμπιστευόμαστετιςανεξάρτητεςκαι ανταγωνιστικέςπροσπάθειεςπολλώνανθρώπων γιανα επιφέρουντηνεμφάνισηαυτούπου, όταντο δούμε, θα τοθέλουμε». Ηεπιτυχία σπάνια είναιατομικήυπόθεσηαλλά..

17 Ημοναξιάτουσχοινοβάτη. Οι αποτυχίες συνήθωςεπιρρίπτονται σε ένα (ηαξίατης υπερδεκαετούς εμπειρίας του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο)

HIIAnewsletter. Τεύχος 6 Ιανουάριος 2012

HIIAnewsletter. Τεύχος 6 Ιανουάριος 2012 HIIAnewsletter Τεύχος 6 Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα αντιπροέδρου...3 Νέα Πρότυπα...4 Συνέντευξη...6 Ο ρόλος των ελεγκτών στην εφαρμογή του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης...9 Ιστορίες Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Kώδικας Δεοντολογίας. Code of Ethics

Kώδικας Δεοντολογίας. Code of Ethics Kώδικας Δεοντολογίας Code of Ethics Kώδικας Δεοντολογίας Code of Ethics Όλοι οι εταίροι της Enel μπορούν να γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Ορκωτού Ελέγχου της Enel SpA κάθε παραβίαση ή ενδεχόμενη παραβίαση

Διαβάστε περισσότερα

HR SOCIETY NEWSLETTER

HR SOCIETY NEWSLETTER HR Society Newsletter: τριμηνιαία έκδοση του HR Society ΤΕΥΧΟΣ 1 09/06/2009 HR SOCIETY NEWSLETTER σ HR Society Newsletter 8 Ιουνίου 2009 HR Society Newsletter: τριμηνιαία έκδοση του HR Society Έτος 09,

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Διαχείριση Καινοτόμων Προτάσεων που αναπτύσσονται στο Εσωτερικό της Εταιρίας

4.6 Διαχείριση Καινοτόμων Προτάσεων που αναπτύσσονται στο Εσωτερικό της Εταιρίας 4.6 Διαχείριση Καινοτόμων Προτάσεων που αναπτύσσονται στο Εσωτερικό της Εταιρείας Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα Κινήτρων, εταιρική κουλτούρα, διαχείριση γνώσης, σύστημα αμοιβών Στο τέλος αυτής της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ The reflecting team Tom Andersen (Νορβηγός). Ομοιότητες με το θεραπευτικό στυλ Goolishian & Anderson (σεβασμός, ισοτιμία, μη παρεμβατικότητα), αλλά με έμφαση στην τεχνική του ομάδας αναστοχασμού. Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century CONFERENCE NOTES In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηολοκλήρωση της ειδικότητας

Ηολοκλήρωση της ειδικότητας Δρ Κωνσταντίνος Ν. Χαριτόπουλος, FEBU, FICS Consultant Urological Surgeon West Middlesex University Hospital Isleworth, London, UK ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΙΑΤΡΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ηολοκλήρωση της ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Creative Mind! Wake Up your 19.06.2014. Balux Privé, Glyfada. by SARGIA Partners. Kartsanis. Coetzee

Creative Mind! Wake Up your 19.06.2014. Balux Privé, Glyfada. by SARGIA Partners. Kartsanis. Coetzee 19.06.2014 Balux Privé, Glyfada by SARGIA Partners Wake Up your Creative Mind! Say good morning to: Deeper Levels of Awareness Innovative Change Creative Genius Georgia Premium Partner Hendre Kartsanis

Διαβάστε περισσότερα

We care We protect We promote WE ARE STRONGER TOGETHER

We care We protect We promote WE ARE STRONGER TOGETHER We care We protect We promote WE ARE STRONGER TOGETHER Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ) Ο ΠΑΣΠ είναι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών. Αντιπροσωπεύει ντόπιους και ξένους ποδοσφαιριστές που

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs - 2011

Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs - 2011 www.pwc.gr/ceosurvey-greece Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs - 2011 2 η Μελέτη για την Ελλάδα Αλλαγή στρατηγικής, οργανωτική αναδιάρθρωση αλλά και απαίτηση για ένα αποτελεσματικότερο κράτος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής European Business Ethics Network : Greek Chapter

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής European Business Ethics Network : Greek Chapter Μέλος EBEN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής) Member of EBEN (European Business Ethics Network) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Η Θ Ι Κ Η Σ Ε Β Ε Ν G R EBEN GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σημείωση: Η διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 12 ώρες. Μπορεί να επεκταθεί σε 16

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter φθινόπωρο 2009 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter φθινόπωρο 2009 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter φθινόπωρο 2009 newsletter τ4 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Υπήρξε έντονη η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις και συνέδρια με κύριο γνώμονα την προώθηση και

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT Περιεχόμενα Index Γενικά Δραστηριότητα προμηθειών Σύγκρουση συμφερόντων Δώρα / προσωπικά oφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Ι. Φραγκούλης. Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται

Κωστής Ι. Φραγκούλης. Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται 8 ΕΛΝΑΒΙ 497 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Κωστής Ι. Φραγκούλης O CEO του Ομίλου Franman, Κωστής Ι. Φραγκούλης Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται Συνέντευξη με τον CEO του ομίλου των εταιρειών Franman Κωστή Ι. Φραγκούλη για την

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ «Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Πώς να παραμείνετε φίλος με κάποιον που έχει άνοια GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Dignity and respect in ageing the role of family and what can go wrong

Dignity and respect in ageing the role of family and what can go wrong Dignity and respect in ageing the role of family and what can go wrong A Greek community education resource kit around elder abuse prevention 1 The Ethnic Communities Council of Victoria (ECCV) acknowledges

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

social 9 r e p ο r t

social 9 r e p ο r t social 9 r e p ο r t 003 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ GREETING 4-7 Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ SYNETERISTIKI INSURANCE 8-11...ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ...FOR THE CUSTOMERS 12-19 περιεχόμενα contents...στο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...FOR

Διαβάστε περισσότερα

fieldnews Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Hοµάδατης Ποιά είναι η secret key; www.secretkey.

fieldnews Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Hοµάδατης Ποιά είναι η secret key; www.secretkey. www.secretkey.gr ΤΕΥΧΟΣ 1_ISSUE 1 fieldnews ΗενηµερωτικήέκδοσητηςSecretKey Editorial είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα επιλογής. Αυτή µας χαρίζει το δώρο

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας;

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) Ελληνικά / Greek Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία μακράς διαρκείας νευρολογική πάθηση η οποία επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Consultation on Remedies in Public Procurement

Consultation on Remedies in Public Procurement Consultation on Remedies in Public Procurement Fields marked with * are mandatory. There are two Directives laying down remedies in relation to public procurement: Directive 89/665/EEC, which covers the

Διαβάστε περισσότερα

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech PRIME MINISTER PRESS OFFICE January 6, 2011 New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech Thank you, Minister Besson. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Mr. Fillon, Madam Christine

Διαβάστε περισσότερα