9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ"

Transcript

1 9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ Ως µηχανικός αερισµός ορίζεται η χρησιµοποίηση κάποιας µηχανικής συσκευής (αναπνευστήρας) για την ενίσχυση ή την ολική υποκατάσταση της αναπνοής του ασθενούς. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εµφύσηση κατάλληλης ποσότητας αέρα στους πνεύµονες σε ορισµένο χρόνο. Για να επιτευχθεί η κίνηση του αέρα, απαιτείται η ανάπτυξη διαφοράς πίεσης µεταξύ στόµατος και κυψελίδων. Όταν η πίεση είναι θετική, τότε ο αέρας ρέει προς τους πνεύµονες «εισπνοή» υποχρεώνοντας τους να εκπτυχθούν. Ακολουθεί η «εκπνοή», όπου αποβάλλεται παθητικά ο αέρας από τους πνεύµονες. Ο τρόπος αυτός αερισµού ονοµάζεται µηχανικός αερισµός θετικής πίεσης και αποτελεί τον τύπο µηχανικού αερισµού που χρησιµοποιείται συχνότερα στα νεογνά. Για την εφαρµογή του µηχανικού αερισµού χρειάζεται αναπνευστήρας και διάφορα εξαρτήµατα που συνδέονται µε αυτόν. Τυπικά, ένας νεογνικός αναπνευστήρας σε λειτουργία αποτελείται από: α) τον αναπνευστήρα, β) το θερµαντικό, µε το οποίο θερµαίνονται και υγραίνονται τα εισπνεόµενα αέρια, και γ) το εισπνευστικό και το εκπνευστικό κύκλωµα σωλήνων, το οποίο συνδέει τον αναπνευστήρα µε τον τραχειοσωλήνα. Στόχοι του µηχανικού αερισµού Πρωταρχικός στόχος του µηχανικού αερισµού είναι η διόρθωση των διαταραχών της οξυγόνωσης και του κυψελιδικού αερισµού που συνοδεύουν τις διάφορες νεογνικές παθήσεις, δηλαδή η επαρκής ανταλλαγή αερίων και η µείωση του έργου της αναπνοής. Παράλληλα, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αποφυγή του βαρο(ογκο)τραύµατος. Στον πίνακα 1 φαίνονται οι στόχοι του µηχανικού αερισµού στα νεογνά σχετικά µε τα αέρια αίµατος, τον κορεσµό της αιµοσφαιρίνης στο αρτηριακό αίµα και τις παραµέτρους του αναπνευστικού συστήµατος. 118

2 Μηχανικός αερισµός 9 Πίνακας 9.1. Αποδεκτά αέρια αίµατος και στόχοι κατά την υποστήριξη του αναπνευστικού στα νεογνά στόχοι ph PaO 2 (mmhg) πρόωρα: τελειόµηνα: PaCO 2 (mmhg) Κορεσµός Hb, σε O % Ζωτική χωρητικότητα (ml/kg) 5-7 Κατά λεπτό αερισµός (L/kg/min) Ενδείξεις µηχανικού αερισµού στα νεογνά 1. Αυξηµένες ανάγκες σε Ο 2 [κλάσµα εισπνεόµενου οξυγόνου(fio 2 )>0,5-0,6]. 2. Σοβαρή αναπνευστική (µεγάλη αύξηση του PaCO 2 ) ή µεταβολική οξέωση. 3. Παρατεταµένη άπνοια. 4. Καταπληξία (shock). 5. Χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα, κυρίως για την αντιµετώπιση του συνδρόµου αναπνευστικής δυσχέρεια στα πρόωρα νεογνά. Παράµετροι του µηχανικού αερισµού 1. Κλάσµα εισπνεόµενου οξυγόνου (FiO 2, Fraction inspired oxygen). Είναι η συγκέντρωση του οξυγόνου στο εισπνεόµενο µίγµα αερίων. 2. Μέγιστη εισπνευστική πίεση (Peak Inspiratory Pressure, PIP). Είναι η µεγαλύτερη πίεση που αναπτύσσεται στις αεροφόρους οδούς σε κάθε µηχανική αναπνοή. Ουσιαστικά, η διαφορά πίεσης στην έναρξη και το τέλος της εισπνοής (PIP-PEEP) αποτελεί την κινητήριο δύναµη που προκαλεί την διάταση των πνευµόνων. Η αύξηση της PIP αυξάνει τον αναπνεόµενο όγκο, ελαττώνει τη PCO 2 και αυξάνει τη PO 2 στο αρτηριακό αίµα. 3. Θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP, Positive End Expiratory Pressure). Είναι η πίεση που αναπτύσσεται στο τέλος της εκπνοής. Σε µεγάλο βαθµό καθορίζει τη λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα, δηλαδή τον αέρα που παραµένει στον πνεύµονα µετά το τέλος της εκπνοής και προλαµβάνει την ατελεκτασία των κυψελίδων. Με την αύξηση της PEEP 119

3 βελτιώνεται η οξυγόνωση. Στα νεογνά χρησιµοποιείται πάντα PEEP όταν εφαρµόζεται µηχανικός αερισµός (ελάχιστη φυσιολογική PEEP 2-3 cmh 2 O). Στην οξεία φάση του ΣΑ χρησιµοποιείται PEEP 3-6 cmh 2 O. 4. Μέση πίεση των αεροφόρων οδών (MAP, Mean Airway Pressure). Παριστάνει την πίεση που µεταφέρεται στις αεροφόρους οδούς κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου και αποτελεί τον κύριο ρυθµιστή της οξυγόνωσης. Η ΜΑΡ αυξάνει µε την αύξηση α) της PIP, β) της PEEP, γ) του χρόνου εισπνοής, δ) της αναπνευστικής συχνότητας και ε) της ροής (Εικ. 9.1). Ροή Αύξηση της ΜΑΡ PIP IT PΕΕP BR ( ET) Εικόνα 9.1. Σχηµατική παράσταση των παραµέτρων που επηρεάζουν τη ΜΑΡ κατά τη διάρκεια του συµβατικού µηχανικού αερισµού µε αναπνευστήρα πίεσης. BR: συχνότητα αναπνοών, ΕΤ: χρόνος εκπνοής, ΙΤ: χρόνος εισπνοής, PEEP: θετική τελοεκπνευστική πίεση, PIP: µέγιστη εισπνευστική πίεση. 5. Συχνότητα. Είναι ο αριθµός αναπνευστικών κύκλων σε κάθε λεπτό. 6. Σχέση χρόνων εισπνοής/εκπνοής. Καθορίζεται από τον εισπνευστικό (ΙΤ) και τον εκπνευστικό (ΕΤ) χρόνο. ΙΤ sec αρκεί στα περισσότερα νεογνά, ενώ φυσιολογική σχέση εισπνοής/εκπνοή είναι 1:1 ως 1:3. 7. Ροή. Είναι ο όγκος του µίγµατος αερίων που παρέχεται στη µονάδα του χρόνου (L/min). Οι αναπνευστήρες πίεσης είναι σταθερής ροής και επιτρέπουν στον άρρωστο να αναπνέει ελεύθερα ανάµεσα στις υποχρεωτικές αναπνοές που χορηγούνται από τον αναπνευστήρα. Γενικά, ροή 5-12 L/min είναι επαρκής για τα περισσότερα νεογνά. 8. Αναπνεόµενος όγκος (Vt, tidal volume). Είναι ο όγκος του αέρα που εµφυσάται στο κύκλωµα (και στους πνεύµονες) σε κάθε εισπνευστική φάση. Τα περισσότερα νεογνά που βρίσκονται σε µηχανικό αερισµό χρειάζονται Vt 5-7 ml/kg. 9. Κατά λεπτό όγκος αερισµού (MV, minute ventilation). Είναι ο όγκος αέρα που χορηγείται ανά λεπτό. Ισούται µε το γινόµενο του αναπνεόµενου 120

4 Μηχανικός αερισµός 9 όγκου επί την συχνότητα (MV=Vtxf). Ο MV στα νεογνά είναι ml/kg/min. 10. Ευαισθησία. Σε υποβοηθούµενα µοντέλα αερισµού υπάρχει ο µηχανισµός πυροδότησης (trigger), ο οποίος, όταν ανιχνεύσει µια εισπνευστική προσπάθεια του νεογνού (µια αρνητική µεταβολή της πίεσης ή της ροής στο εισπνευστικό σκέλος του αναπνευστήρα), την ενισχύει αρχίζοντας µια µηχανική αναπνοή. Το πόση θα πρέπει να είναι η µεταβολή της πίεσης ή της ροής ώστε να ενεργοποιηθεί ο αναπνευστήρας, δηλαδή η ευαισθησία του µηχανισµού πυροδότησης, προκαθορίζεται από το γιατρό. Πίνακας 9.2. Επίδραση των µεταβολών των στοιχείων του αναπνευστήρα πίεσης στο PaO 2 καιpaco 2 Στόχος FiO 2 PIP PEEP IT BR PaO 2 - PaO 2 - PaCO PaCO BR: συχνότητα αναπνοών ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ Οι αναπνευστήρες ταξινοµούνται σε αναπνευστήρες πίεσης ή όγκου ανάλογα µε την κύρια παράµετρο (µεταβλητή) που ρυθµίζει τη λειτουργία τους. Πολλοί σύγχρονοι αναπνευστήρες διαθέτουν τη δυνατότητα λειτουργίας ως αναπνευστήρων πίεσης και όγκου, ανάλογα µε τον τρόπο µηχανικού αερισµού που επιθυµεί ο γιατρός. 1. Προκαθοριζόµενης πίεσης. Στους αναπνευστήρες πίεσης, η παράµετρος που καθορίζεται από το γιατρό είναι η µέγιστη εισπνευστική πίεση (PIP). Όταν αρχίσει η εισπνευστική ροή, ο αναπνευστήρας συνεχίζει τη ροή αέρα µέχρι η εισπνευστική πίεση στο κύκλωµα (και στους πνεύµονες) να φτάσει στην προκαθορισµένη τιµή. Τότε η εισνευστική ροή σταµατάει και στη συνέχεια αρχίζει παθητικά η εκπνευστική φάση. ηλαδή, η πίεση είναι η ανεξάρτητη µεταβλητή και ο όγκος η εξαρτηµένη. Στα νεογνά χρησιµοποιούνται κυρίως αναπνευστήρες πίεσης. 121

5 2 Προκαθοριζόµενου όγκου. Στους αναπνευστήρες αυτούς, ο γιατρός προκαθορίζει τον αναπνεόµενο όγκο (V t ) που χορηγείται στον ασθενή, ανεξάρτητα από την πίεση που αναπτύσσεται στο κύκλωµα. Εποµένως, ο όγκος είναι η ανεξάρτητη µεταβλητή και η πίεση η εξαρτηµένη. ΤΡΟΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ Α. Ελεγχόµενος αερισµός (CMV, Controlled mechanical ventilation) Στον ελεγχόµενο αερισµό όλες οι αναπνοές χορηγούνται υποχρεωτικά από τον αναπνευστήρα σε προκαθορισµένη συχνότητα και πίεση. Στη µορφή αυτή αερισµού δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του αναπνευστήρα από το νεογνό. Ο διαλείπων υποχρεωτικός αερισµός (IMV, intermittent mandatory ventilation) αποτελεί µορφή αερισµού παρόµοια µε τον CMV, όµως το νεογνό µπορεί να αναπνέει ελεύθερα µεταξύ των υποχρεωτικών αναπνοών λόγω της συνεχούς ροής των αερίων στο κύκλωµα του αναπνευστήρα. Β. Συγχρονισµένος αερισµός- αερισµός πυροδοτούµενος από τον άρρωστο (PTV, patient triggered ventilation). Οι συγχρονισµένοι τρόποι µηχανικού αερισµού χαρακτηρίζονται από τη χορήγηση µηχανικών αναπνοών ως απάντηση σε ένα σήµα που προέρχεται από την εισπνευστική προσπάθεια του αρρώστου. Όταν η εισπνευστική προσπάθεια του νεογνού υπερβεί την ευαισθησία του µηχανισµού πυροδότησης (trigger), αρχίζει µια µηχανική αναπνοή. Θεωρητικά, πλεονεκτήµατα του συγχρονισµένου αερισµού είναι: α) η µείωση του ανταγωνισµού µεταξύ ασθενούς και αναπνευστήρα και ο συγχρονισµός, (Εικ.9.2) β) η επαρκής ανταλλαγή αερίων, γ) η µείωση του βαροτραύµατος και δ) η µικρότερη ανάγκη χορήγησης καταστολής. Ο πυροδοτούµενος από τον άρρωστο συγχρονισµένος αερισµός (PTV) περιλαµβάνει τους εξής τρόπους: 1. Συγχρονισµένος αερισµός µε θετικές πιέσεις (SIPPV, synchronized intermittent positive pressure ventilation) ή Assist/control ventilation (εικόνα Ξ). Στο τύπο αυτό αερισµού υποστηρίζεται κάθε εισπνευστική προσπάθεια του νεογνού, δηλαδή ενισχύονται όλες οι αναπνοές του. Μάλιστα, σε κάθε µηχανική αναπνοή παρέχεται η εισπνευστική πίεση (PIP) που έχει καθοριστεί από το γιατρό, ενώ το νεογνό ελέγχει την αναπνευστική συχνότητα. Ο τρόπος αυτός αερισµού είναι πιο γνωστός και ως 122

6 Μηχανικός αερισµός 9 υποβοηθούµενος / ελεγχόµενος (assist/control). Ο όρος ελεγχόµενος αερισµός σηµαίνει ότι, αν δεν υπάρχει αναπνευστική προσπάθεια από τον άρρωστο, ο αναπνευστήρας θα χορηγήσει ένα προκαθορισµένο αριθµό µηχανικών αναπνοών (back up). Συγχρονισµός αναπνευστήρα -νεογνού Αssist/Control SIMV Αυτόµατη αναπνοή Αναπνευστήρας V t Συγχρονισµός Μη συγχρονισµός Υποστηρίζονται όλες οι αυτόµατες αναπνοές του νεογνού Υποστηρίζονται ορισµένες από τις αυτόµατες αναπνοές του νεογνού Εικόνα 9.2. Συγχρονισµός νεογνού-αναπνευστήρα: Στην εικόνα αριστερά, διακρίνονται οι αυτόµατες αναπνοές του νεογνού και οι µηχανικές αναπνοές, οι οποίες, όταν υπάρχει συγχρονισµός, αρχίζουν µετά το τέλος της αυτόµατης αναπνοής. Αντίθετα, η κυµατοµορφή στο δεξιό µέρος της εικόνας δείχνει έλλειψη συγχρονισµού. Στην εικόνα δεξιά απεικονίζονται οι τρόποι συγχρονισµένου µηχανικού αερισµού (assist- /control και SIMV). 2. Συγχρονισµένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισµός (SIMV, synchronized intermittent mandatory ventilation) (Εικ. 9.2). Ο συγχρονισµένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισµός είναι όµοιος µε τον IMV, µε τη διαφορά ότι οι προκαθορισµένες (υποχρεωτικές) αναπνοές του αναπνευστήρα συγχρονίζονται µε την εισπνευστική προσπάθεια του νεογνού. Σε αντίθεση µε τον SIPPV, δεν υποστηρίζονται όλες οι αναπνοές του αρρώστου, αλλά ορισµένες, όσες καθορίζονται από το γιατρό, ώστε να παρέχεται ικανοποιητικός αερισµός στον ασθενή. Αν δεν ανιχνευθεί εισπνευστική προσπάθεια σε προκαθορισµένο χρόνο, ο αναπνευστήρας δίνει υποχρεωτικά µηχανική αναπνοή. 123

7 Επιπλοκές του µηχανικού αερισµού (Εικ. 9.3) 1. Σύνδροµα διαφυγής αέρα (πνευµοθώρακας, ενδιάµεσο πνευµονικό εµφύσηµα, υποδόριο εµφύσηµα, πνευµοπερικάρδιο). Προκαλούνται κυρίως λόγω υπερδιάτασης των πνευµόνων. 2. Ατελεκτασία 3. Απόφραξη ή κάµψη του τραχειοσωλήνα 4. Λανθασµένη τοποθέτηση τραχειοσωλήνα (διασωλήνωση δεξιού βρόγχου) 5. Λοιµώξεις 6. Τραυµατισµός των αεροφόρων οδών (φωνητικές χορδές, λάρυγγας) 7. Εγκεφαλική αιµορραγία 8. Υπόταση: Η χορήγηση µεγάλων πιέσεων ενδοθωρακικά µπορεί να ελαττώσει τη φλεβική επαναφορά στην καρδιά και να συµπιέσει την καρδιά οδηγώντας σε υπόταση 9. Βαρότραυµα: περιγράφει τη χρόνια βλάβη του πνεύµονα που προκαλείται από τη χορήγηση υψηλών πιέσεων και οξυγόνου από τον αναπνευστήρα. Η βρογχοπνευµονική δυσπλασία αποτελεί παράδειγµα τραυµατισµού και βλάβης του ανώριµου πνεύµονα από το µηχανικό αερισµό. ιαδικασία αποδέσµευσης από το µηχανικό αερισµό - Αποσωλήνωση Με τη σταδιακή αποδροµή της νόσου και τη βελτίωση της λειτουργίας των πνευµόνων, ελαττώνεται προοδευτικά η µηχανική υποστήριξη του αναπνευστικού. Πρακτικά, η διαδικασία αποσωλήνωσης αρχίζει όταν η συχνότητα των µηχανικών αναπνοών είναι µικρότερη από 30-40/min. Η τελική απόφαση για αποδέσµευση από τον αναπνευστήρα εξαρτάται από α) την κλινική εικόνα του νεογνού, β) τα αέρια αίµατος, γ) την ακτινογραφία θώρακα και δ) το βαθµό της µηχανικής υποστήριξης. Έτσι, κριτήρια αποσωλήνωσης νεογνού που βρίσκεται σε IPPV ή σε συγχρονισµένο αερισµό (SIPPV, SIMV) αποτελούν: 1) PIP cmh 2 O, συχνότητα αναπνοών του αναπνευστήρα 10-15/min και FiO 2 < Στα πρόωρα νεογνά, όταν η συχνότητα των αναπνοών στον αναπνευστήρα είναι µικρότερη από 30/min, για την ενίσχυση της αναπνοής, αρχίζει η χορήγηση ξανθινών (αµινοφυλλίνης, καφεΐνης). Η χορήγηση στεροειδών πριν την αποσωλήνωση και αδρεναλίνης µε νεφελοποιητή αµέσως µετά την αφαίρεση του τραχειοσωλήνα, για το οίδηµα του λάρυγγα, εξατοµικεύεται. 124

8 Μηχανικός αερισµός 9 Μετά την αποσωλήνωση το νεογνό τοποθετείται σε κάσκα (head box) µε οξυγόνο ή σε ρινοφαρυγγικό CPAP (Εικ. 9.4). Εικόνα 9.3. Επιπλοκές του µηχανικού αερισµού (από αριστερά): α) πνευµοθώρακας υπό τάση δεξιά, β) διασωλήνωση δεξιού βρόγχου που προκαλεί ατελεκτασία στον αριστερό πνεύµονα, γ) ατελεκτασία του δεξιού άνω λοβού και δ) τυπική εικόνα βρογχοπνευµονικής δυσπλασίας. Εικόνα 9.4. Χορήγηση οξυγόνου µε Head-box (αριστερά) και εφαρµογή ρινοφαρυγγικού CPAP (δεξιά). ΚΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Με την κάσκα οξυγόνου ( head-box ή hood) υπάρχει η δυνατότητα ελεγχόµενης χορήγησης οξυγόνου µε υγρασία σε µεγάλη πυκνότητα (µέχρι 80%-90%). Έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι εύκολη η χρήση της, είναι καλά ανεκτή, και επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση του νεογνού (Εικ. 9.4, αριστερά). 125

9 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (CPAP) To CPAP (continuous positive airway pressure) αποτελεί τρόπο υποστήριξης του αναπνευστικού συστήµατος µε τον οποίο χορηγείται θετική πίεση σε όλη τη διάρκεια της αναπνοής. Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια διάνοιξης ή διατήρησης ανοικτών των κυψελίδων, οι οποίες σε ορισµένες παθολογικές καταστάσεις έχουν την τάση να συµπίπτουν. Η εφαρµογή του CPAP στα νεογνά επιτυγχάνεται τις περισσότερες περιπτώσεις µε σωληνίσκους που εφαρµόζονται στους δύο ρώθωνες ή µε τη χρήση ενός τραχειοσωλήνα, το µήκος του οποίου έχει βραχυνθεί, έτσι ώστε το άκρο του να βρίσκεται στο ύψος του ρινοφάρυγγα (ρινοφαρυγγικό CPAP) (Εικ. 9.4, δεξιά). Η χορηγούµενη πίεση είναι συνήθως 5-6 cmh 2 Ο, αλλά µπορεί να αυξηθεί µέχρι 8 cmh 2 Ο, ανάλογα µε την ανταπόκριση και τις ανάγκες σε Ο 2. Όταν βελτιωθεί η οξυγόνωση, ελαττώνεται σταδιακά το FiO 2 και το CPAP κατά 1-2 cmh 2 O. Όταν οι ανάγκες σε Ο 2 είναι µικρότερες από 25-30% και το νεογνό έχει ήρεµο αναπνευστικό, αφαιρείται το CPAP και, αν χρειάζεται, χορηγείται συµπληρωµατικά Ο 2 µε Head box. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ Υψίσυχνος αερισµός. Ο υψίσυχνος αερισµός (ΥΑ) αποτελεί τρόπο µηχανικής υποστήριξης του αναπνευστικού, όπου χρησιµοποιούνται πολύ µικροί αναπνεόµενοι όγκοι αέρα (µικρότεροι από το νεκρό χώρο) σε πολύ µεγάλες αναπνευστικές συχνότητες. Ο τρόπος αυτός µηχανικού αερισµού διαφέρει ριζικά από το συµβατικό µηχανικό αερισµό, ενώ για την οξυγόνωση και τον κυψελιδικό αερισµό δεν ακολουθούνται οι κλασικοί µηχανισµοί ανταλλαγής των αερίων. Πλεονέκτηµα του ΥΑ αποτελεί η µείωση του βαροτραύµατος, καθώς οι διακυµάνσεις της πίεσης στις αεροφόρους οδούς είναι πολύ µικρές. Στην κλινική πράξη χρησιµοποιούνται δύο είδη ΥΑ: ο υψίσυχνος αερισµός µε ταλαντώσεις (HFOV High Frequency Oscillatory Ventilation) (Εικ. 9.5) και ο υψίσυχνος αερισµός µε αεριώθηση (HFJV, High Frequency Jet Ventilation). Ο ΥΑ χρησιµοποιείται κυρίως στις περιπτώσεις σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας στις οποίες αποτυγχάνει ο συµβατικός µηχανικός αερισµός. 126

10 Μηχανικός αερισµός 9 High Frequency oscillatory ventilation (HFOV) Ρ: εύρος ταλάντωσης Paw ΜΑΡ Χρόνος Εικόνα 9.5. Αναπνευστήρας υψίσυχνου αερισµού µε ταλαντώσεις (αριστερά). εξιά απεικονίζεται η αρχή λειτουργίας του: Στους πνεύµονες του νεογνού εφαρµόζεται πίεση (ΜΑΡ) που βελτιώνει την οξυγόνωση µε τη διατήρηση ανοικτών των κυψελίδων. Πάνω σε αυτή την πίεση, προστίθενται ταλαντώσεις που µετακινούν τον αέρα µέσα και έξω από τους πνεύµονες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποβολή του CO 2. Επιπλέον, διακρίνεται η σχέση του HFOV προς το συµβατικό µηχανικό αερισµό, η διακεκοµµένη γραµµή παριστάνει µια µηχανική αναπνοή που παρέχεται µε αναπνευστήρα πίεσης. Paw: µέση πίεση των αεροφόρων οδών Εισπνεόµενο µονοξείδιο του αζώτου (ino, inhaled nitric oxide). Το ino αποτελεί αέριο που ασκεί εκλεκτικά αγγεοδιαστολή στην πνευµονική κυκλοφορία και για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση της πνευµονικής υπέρτασης στα νεογνά. Το αέριο χορηγείται στο εισπνευστικό σκέλος του αναπνευστήρα κατά την εφαρµογή συµβατικού ή υψίσυχνου µηχανικού αερισµού. Αερισµός µε υγρό (Liquid ventilation). Αποτελεί τεχνική στην οποία οι πνεύµονες γεµίζουν µε ειδικά υγρά (perflurocarbon liquids, PFC) που υποβοηθούν την ανταλλαγή των αερίων λόγω των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων τους (αυξηµένη διαλυτότητα του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα), ενώ είναι χηµικά αδρανή και η απορρόφηση από τον οργανισµό είναι µηδαµινή. 127

11 Εξωσωµατική οξυγόνωση µε µεµβράνη (ECMO, Extracorporeal membrane oxygenation). Η εξωσωµατική οξυγόνωση µε µεµβράνη αποτελεί θεραπευτική παρέµβαση όπου νεογνά ( 35 εβδοµάδων κύησης) µε βαριά, αλλά δυνητικά αναστρέψιµη, αναπνευστική ανεπάρκεια συνδέονται µε ένα «τεχνητό πνεύµονα», επιτρέποντας την ανάπαυση-ανάρρωση των άρρωστων νεογνικών πνευµόνων. Για την εφαρµογή ECMO απαιτείται καθετηριασµός των κεντρικών αγγείων και η δηµιουργία κυκλώµατος παράκαµψης (bypass). Σε φλεβο-αρτηριακή παράκαµψη, το φλεβικό αίµα παροχετεύεται από το δεξιό κόλπο και στη συνέχεια, αφού διέλθει µε τη βοήθεια αντλίας από ειδική µεµβράνη οξυγονωτή, επιστρέφει ζεστό στη συστηµατική κυκλοφορία µέσω καθετήρα που έχει τοποθετηθεί στην κοινή καρωτίδα. Σε φλεβο-φλεβική παράκαµψη, καθετηριάζεται η έσω σφαγίτιδα µε καθετήρα διπλού αυλού, από τον οποίο απάγεται και προσάγεται το αίµα στο δεξιό κόλπο, ενώ το υπόλοιπο κύκλωµα είναι το ίδιο µε αυτό που χρησιµοποιείται στη φλεβο-αρτηριακή παράκαµψη. Bιβλιογραφία 1. Mariani GL, Carlo WA. Ventilatory management in neonates. Clin Perinatol 1998, 25: Carlo WA, Ambalavanan N, Chatburn RL. Classification of mechanical ventilation devices. In: Sihna SK, Donn SM, eds. Manual of neonatal respiratory care, 1 st Ed. New York, Blackwell Publishing Inc, 2000: Carlo WA, Ambalavanan N, Chatburn RL. Ventilator parameters. In: Sihna SK, Donn SM, eds. Manual of neonatal respiratory care, 1 st Ed. New York, Blackwell Publishing Inc, 2000: Hagedorn MI, Gardner SL, Abman SH. Respiratory diseases. In: Merenstein GB, Gardner SL, eds. Handbook of neonatal intensive care, 5 th Ed. St. Louis, Mosby, 2002: Spitzer AR, Greespan JS, Fox WW, Shaffer T. Special ventilatory techniques and modalities II. In: Goldsmith JP, Karotkin EH, eds. Assisted ventilation of the neonate, 4 th Ed. Philadelpia: W.B Saunders Co, 2003:

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι οποιοδήποτε μέσο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευές ή μηχανήματα με στόχο να βοηθήσει ή να αντικαταστήσει την αυτόματη αναπνοή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ατμοσφαιρικός αέρας= 78,6% άζωτο 20,5%

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς;

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νικολέττα Ροβίνα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ, Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή BiLevel/Αναπνευστήρες 800 Series

Επιλογή BiLevel/Αναπνευστήρες 800 Series Επιλογή BiLevel/Αναπνευστήρες 800 Series Εισαγωγή Η επιλογή BiLevel (Εικόνα 1) για τους αναπνευστήρες 800 Series είναι µια µεικτή λειτουργία αερισµού, η οποία συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Volume Ventilation Plus

Επιλογή Volume Ventilation Plus Περιεχόµενα Εισαγωγή............................................. 2 Αρχικές ρυθµίσεις Volume Ventilation Plus................... 2 Τύπος αναπνοής VC+ (λειτουργία A/C ή SIMV)............... 2 Τύπος αναπνοής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μια εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις Εισαγωγή ορισμοί βασικές κυματομορφές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Μηχανικός Αερισμός

Κεφάλαιο 5 Μηχανικός Αερισμός Κεφάλαιο 5 Μηχανικός Αερισμός Σύνοψη Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρέχει μια εισαγωγή για την κατανόηση των βασικών μοντέλων μηχανικού αερισμού, των ενδείξεων και των περιορισμών τους καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» «Πνευμονικός Όγκος» είναι ο όγκος αέρα που περιέχεταισεκάποιοδιακριτόδιαμέρισμαήχώρο των πνευμόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σ. Τσιόδρας Αναπνευστική ανεπάρκεια inability of the lung to meet the metabolic demands of the body. This can be from failure of tissue oxygenation and/or failure of CO 2 homeostasis.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στα μιτοχόνδρια Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Οξυγόνωση αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες και βρέφη από 4 kgr. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή.

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή. Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 35-45 Αναπνοή Η αναπνοή είναι η βασική λειτουργία του οργανισµού, κατά την οποία χρησιµοποιείται το οξυγόνο και αποβάλλεται το διοξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Κεφάλαιο 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Κεφάλαιο 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αντωνία Κουτσούκου, Ευαγγελία Κουκάκη Σύνοψη Αναπνευστική ανεπάρκεια ορίζεται η μείωση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα (PaO 2 ) < 60 mm Hg (υποξυγοναιμική

Διαβάστε περισσότερα

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς AquaTec 1.2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων Νίκος Καρατζάς 2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Προειδοποίηση: Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14408 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 13.06.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενή σε αναπνευστήρα, βασιζόµενο σε ενδείξεις.

Πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενή σε αναπνευστήρα, βασιζόµενο σε ενδείξεις. 1 Βάκαλος Α, ΜΕΘ ΓΝ Ξάνθης. Οκτώβριος 2006 Πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενή σε αναπνευστήρα, βασιζόµενο σε ενδείξεις. Οι ασθενείς σε αναπνευστήρα νοσηλεύονται όχι σε τµήµατα αλλά σε ΜΕΘ που πληρούν τα αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ Ή ΘΩΡΑΚΟΚΕΝΤΗΣΗ Εισαγωγή βελόνας μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Θεραπευτική Αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου Ακρόαση Αναπνευστικού Π. Λάμπρου ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Ησυχία Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ηρεμία ασθενούς Αποβολή ενδυμάτων Καθιστή θέση Αναπνοή από το στόμα Τρίχωση θωρακικού τοιχώματος Συμμετρική ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί προβληματισμοί στη Μ.Ε.Θ. Σ.Γ. Πανουσόπουλος MD,PhD

Κοινοί προβληματισμοί στη Μ.Ε.Θ. Σ.Γ. Πανουσόπουλος MD,PhD Κοινοί προβληματισμοί στη Μ.Ε.Θ. Σ.Γ. Πανουσόπουλος MD,PhD Κοινοί προβληματισμοί στη Μ.Ε.Θ. Μηχανικός αερισμός Νεφρική ανεπάρκεια Μηχανικός αερισμός Ο μηχανικός αερισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Πλήρες τροχήλατο αναισθησιολογικό μηχάνημα, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από κύκλωμα μικροεπεξεργαστών. 2. Να είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 - Μηχανική Αναπνοή

Κεφάλαιο 4 - Μηχανική Αναπνοή Κεφάλαιο 4 - Μηχανική Αναπνοή Σύνοψη Η πρώτη ευρεία εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής έγινε το 1955 σε επιδημία πολιομυελίτιδας στη Σουηδία. Τότε όλοι οι φοιτητές ιατρικής εργάζονταν σε οκτάωρες

Διαβάστε περισσότερα

Ροή αέρα και σύγκλιση

Ροή αέρα και σύγκλιση Ροή αέρα και σύγκλιση Ενότητα 3: Ροή αέρα Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ροή αέρα Η ροή του αέρος εντός των αεραγωγών είναι χαρακτηριστική και εξαρτάται από την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αναπνευστικό σύστημα Εξυπηρετεί την ανταλλαγή αερίων πνευμονική αναπνοή Την πρόσληψη οξυγόνου από την ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Λοβοί του πνεύμονα ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σχήμα ακρόασης των πνευμόνων Με την ακρόαση του αναπνευστικού συστήματος εξετάζονται: 1. Το φυσιολογικό αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια PaO2< 60 mmhg PCO2> 45 mmhg τύπου Ι: διαταραχή της οξυγόνωσης και υποξυγοναιμία τύπου ΙΙ: κυψελιδικός υποαερισμός

Διαβάστε περισσότερα

CResp Φυσιολογία. Ρύθμιση της αναπνοής Όγκοι και χωρητικότητες πνευμόνων. Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc. IST/UH_W6_13/14_Physiology Lecture

CResp Φυσιολογία. Ρύθμιση της αναπνοής Όγκοι και χωρητικότητες πνευμόνων. Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc. IST/UH_W6_13/14_Physiology Lecture CResp Φυσιολογία Ρύθμιση της αναπνοής Όγκοι και χωρητικότητες πνευμόνων Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc 1 Πλάνο για σήμερα Νευρικός έλεγχος αναπνοής Κεντρικά (αναπνευστικά κέντρα) Περιφερικά (υποδοχείς)

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή NeoMode. Εισαγωγή. Προοριζόμενη χρήση. Περιγραφή ΠΡΟΣΘHΚΗ

Επιλογή NeoMode. Εισαγωγή. Προοριζόμενη χρήση. Περιγραφή ΠΡΟΣΘHΚΗ ΠΡΟΣΘHΚΗ Επιλογή NeoMode Εισαγωγή Αυτή η προσθήκη σας ενημερώνει σχετικά με τη χρήση της επιλογής λογισμικού NeoMode στο σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett 840. Δείτε το Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΟΓΝΏΝ. Κ. Σαραφίδης

4. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΟΓΝΏΝ. Κ. Σαραφίδης 4. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΟΓΝΏΝ Κ. Σαραφίδης Κάτω από ιδανικές συνθήκες, ο τοκετός πρέπει να γίνεται σε οργανωµένο περιγεννητικό κέντρο. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η ενδοµήτρια µεταφορά σε τριτοβάθµιο

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος)

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 81 Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

Αν προχωρήσετε στην ανάγνωση του, αυτό γίνεται... με αποκλειστική ευθύνη σας και μόνον.

Αν προχωρήσετε στην ανάγνωση του, αυτό γίνεται... με αποκλειστική ευθύνη σας και μόνον. Το έγγραφο αυτό απευθύνεται μόνο σε ιατρούς, γιατί περιέχει: 1. Όρους που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητοί από μη ιατρούς και μπορεί «να γίνουν παρανοήσεις», και 2. Στοιχεία και πληροφορίες που μπορεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ 1. Αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αερισμού ενηλίκων Να συνοδεύεται από: Βασική μονάδα Τροχήλατη

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» Υπεύθυνοι: 1) Σπύρος Ζακυνθινός, Καθηγητής & Διευθυντής Α Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 2) Απόστολος Αρμαγανίδης, Καθηγητής & Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Tube compensation (TC)

Επιλογή Tube compensation (TC) Εισαγωγή Η επιλογή Tube Compensation (TC) για τους αναπνευστήρες 800 Series ενισχύει τον αυθόρµητο τύπο αναπνοής και υποβοηθά την αυθόρµητη αναπνοή του ασθενούς, χορηγώντας θετική πίεση ανάλογη προς την

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα εγχειριδίου χειρισμού

Παράρτημα εγχειριδίου χειρισμού Επιλογή NeoMode Εισαγωγή Το παράρτημα αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να κάνετε χρήση της επιλογής λογισμικού NeoMode στον αναπνευστήρα Puritan Bennett 840. Δείτε το Εγχειρίδιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρία στα παιδιά

Σπιρομετρία στα παιδιά 1ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 1-3 Οκτωβρίου 2010 Σπιρομετρία στα παιδιά Κώστας Ν. Πρίφτης Γ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμήμα Αλλεργικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Αντωνία Κουτσούκου, Ευαγγελία Κουκάκη Σύνοψη Το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας αναφέρεται σε μια διάχυτη φλεγμονώδη διαδικασία, η οποία συνεπάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» «Πνευμονικός Όγκος» είναι ο όγκος αέρα που περιέχεται σε κάποιο διακριτό διαμέρισμα ή χώρο των πνευμόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Γεώργιος Θ. Σταθόπουλος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μετά το πέρας της εκπαιδευτική δράσης ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει αυτοδύναμα να επιτελεί τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στόχους (ΑΝΑ):

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Δημήτρης Λαγονίδης Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 - Monitoring του Αναπνευστικού Συστήματος

Κεφάλαιο 2 - Monitoring του Αναπνευστικού Συστήματος Κεφάλαιο 2 - Monitoring του Αναπνευστικού Συστήματος Σύνοψη Ο προσδιορισμός εκτίμηση των μηχανικών παραμέτρων του αναπνευστικού συστήματος ενός ασθενή επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των συνθηκών αερισμού

Διαβάστε περισσότερα

και µη επεµβατικό µηχανικό αερισµό ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

και µη επεµβατικό µηχανικό αερισµό ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αλληλεπίδραση ασθενήαναπνευστήρα στον επεµβατικό και µη επεµβατικό µηχανικό αερισµό ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ PT= Paw +Pmus= V x Rrs + V x Ers + = V

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Τσανάκας Ι.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Τσανάκας Ι. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λέντζας Γεώργιος Παπαγεωργίου Γεώργιος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Τσανάκας Ι. Απρίλιος 2010 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλαγή αερίων. Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ανταλλαγή αερίων. Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ανταλλαγή αερίων Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ανταλλαγή αερίων 2 Ανταλλαγή αερίων Η συγκέντρωση O 2 στον ατμοσφαιρικό αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 34/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 34/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ Το σύνολο των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Υποξαιμία και 5 μηχανισμοί υποξίας TYΠΟI ΥΠΟΞΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ I A. ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΞΙΑ (ΔΙΑΤ. ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟ) ΑΙΤΙΑ: A. V/Q ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (EX: ΧΑΠ, ΠΕ) B. ΔΙΑΦΥΓΗ (EX:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παίζει ρολό ο χρόνος από την επέλευση της ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κεφάλαιο 18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γεώργιος Γαβριηλίδης Σύνοψη Η αναπνευστική ανεπάρκεια αποτελεί τη συχνότερη αιτία εφαρμογής μηχανικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οξυγονοθεραπεία. Ενότητα 4: Αποφρακτικά νοσήματα

Οξυγονοθεραπεία. Ενότητα 4: Αποφρακτικά νοσήματα Οξυγονοθεραπεία Ενότητα 4: Αποφρακτικά νοσήματα Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγικά για το O 2

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 62 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΛΑΒΡΕΝrΙΕΒΑ Α, ΤΣΑΟΥΣΗ Γ, ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Ν, ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ Β, ΚΑΖΑΜΙΑΣ Π, ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 25-11-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους.

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους. Βρογχικό Άσθμα Το άσθμα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια κυτταρική φλεγμονή των αεραγωγών και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Έτσι προκαλείται μια μεταβλητή απόφραξη των αεροφόρων οδών που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειμματικό ή συνεχόμενο τρέξιμο για τη βελτίωση της απόδοσης στην αντοχή;

Διαλειμματικό ή συνεχόμενο τρέξιμο για τη βελτίωση της απόδοσης στην αντοχή; Διαλειμματικό ή συνεχόμενο τρέξιμο για τη βελτίωση της απόδοσης στην αντοχή; Ορισμός διαλειμματικής προπόνησης + + + Τρέξιμο Επαναφορά Τρέξιμο Επαναφορά ΑΝΤΟΧΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ικανότητα διατήρησης κάποιου έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Oξύ πνευμονικό οίδημα

Oξύ πνευμονικό οίδημα Oξύ πνευμονικό οίδημα Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιμελητής Καρδιολογικού τμήματος Υπεύθυνος Μονάδας εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Aιτίες οξέος πνευμονικού οιδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Μηχανικού Αερισμού

Βασικές Αρχές Μηχανικού Αερισμού 56 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΊΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μηχανικού Αερισμού ΒΑΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν ο marathons for babies it is an unfair test. Mark Heulitt Ο παιδιατρικός βαρέως πάσχων ασθενής, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Νίκη Κατσίκη, Μαρία Ρογκώτη, Ιωσήφ Πετρίδης Διαβητολογικό Ιατρείο, Α Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σύνδρομο άπνοιας ύπνου (ΣΑΥ) Είναι μια διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΥΣΗ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΔΙΑΧΥΣΗ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΔΙΑΧΥΣΗ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cotes JE et al. Official Statement of the ERS. Eur Respir J 6 (suppl.16): 41-52, 1993 ATS Official Statement. AJRCCM 152:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Α Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΑΠΝΟΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο όρος αναπνοήαναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση. Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Διάχυση. Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Διάχυση Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Η αρχή του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος είναι κοινή (στοματική κοιλότητα-φάρυγγας). Η επιγλωττίδα καλύπτει κατά την κατάποση τον λάρυγγα, δηλαδή την τραχεία,

Διαβάστε περισσότερα