ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων"

Transcript

1 1. - Εισαγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων Θ. Π. Τάσιος Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (α) εν υπάρχει πολιτισµός χωρίς Τεχνολογία, και λίγες είναι οι θρησκείες που δεν αντικατοπτρίζουν αυτή τη βασική αρχή. Οι Έλληνες δεν θα µπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση: από τον 16 ο µέχρι τον 11 ο αι. πχ, η Μυκηναϊκή Τεχνολογία (i) των εξελιγµένων υδραυλικών έργων, (ii) των µοναδικών θόλων µεγάλου ανοίγµατος και (iii) της καινοτοµικής ναυπηγικής, υπήρξε ιδιαίτερα ανεπτυγµένη. Παρά τη σιωπή κατά τους λεγόµενους «σκοτεινούς αιώνες», η Ελλάδα επανεµφανίζεται µε αξιοσηµείωτες τεχνολογικές δυνάµεις, όπως συνέβη και µε αρκετούς άλλους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Ωστόσο, γύρω στο 600 πχ κάτι διαφορετικό αρχίζει να παρατηρείται στις ελληνικές περιοχές εκατέρωθεν του Αιγαίου: µια νεότευκτη δραστηριότητα, η Επιστήµη, αρχίζει να διαποτίζει την εµπειρική Τεχνολογία, σε έναν υµέναιο που απέδωσε πολλούς καρπούς. Η ίδια η Τεχνολογία έγινε πιο καινοτόµος και παραγωγική. Μια νέα τάξη συγγραφέων εµφανίστηκε. Οι Μαθηµατικοί και οι Φυσικοί στράφηκαν σε απλές, προσγειωµένες εφαρµογές. έγραφαν πλέον για µια νέα κατηγορία θεµάτων: δεν επρόκειτο για φιλοσοφία ή ποίηση, αλλά για Μηχανοτεχνία. Ο αριθµός των συγγραφέων αυτών ανέβαινε σταθερά µέχρι τους Ελληνιστικούς χρόνους. Η Αλεξάνδρεια ήταν η κορύφωση αυτής της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου: η Βιβλιοθήκη και το Μουσείο της, (το πρώτο Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών στον κόσµο) συνέβαλε σε αυτό. (β) Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού, ενός κλάδου µε πολύ µακρότερη και σεβαστή παράδοση, η εξέλιξη ήταν λιγότερο θεαµατική. Και πάλι, ο τοµέας των δοµικών και υδραυλικών έργων αξιοποίησε τις εξελίξεις στη µεταλλουργία, στον εξοπλισµό ανυψώσεων βαρών και εκβαθύνσεων, καθώς και στα µετρητικά όργανα. Άλλωστε, ο πλούτος των ελληνικών Πόλεων έπρεπε να µεταφραστεί γρήγορα σε δηµόσια έργα. Η διαχείριση των έργων αυτών, όµως, όφειλε να τηρεί τους κανόνες των δηµοκρατικών πολιτευµάτων που επικρατούσαν στην Ελλάδα µετά την κλασική περίοδο. Η διαφανής χρήση του δηµοσίου χρήµατος και οι ανοιχτές διαδικασίες επιλογής µελετητών και κατασκευαστών, οδήγησε επίσης σε περαιτέρω βελτιώσεις στον τοµέα των Κατασκευών. Το παρόν κείµενο επιχειρεί να συνοψίσει τα κύρια χαρακτηριστικά των δηµοσίων έργων στην Αρχαία Ελλάδα περί τον 4 ο αι. πχ, βασιζόµενο αποκλειστικά σε γραπτές µαρτυρίες, δηλαδή σε λεπτοµερείς επιγραφές που περιγράφουν συµβάσεις δηµοσίων έργων. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 1

2 2. - Μελέτη (α) εν διαθέτουµε φιλολογικές ή αρχαιολογικές πηγές που να περιγράφουν τη διαδικασία της επιλογής του Μελετητή για ένα συγκεκριµένο έργο. Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία ανήκε στην αρµόδια αρχή (π.χ. «επιµελητές υδάτων», «υπεύθυνοι της Αγοράς» ή και οι εκάστοτε στρατιωτικοί ηγέτες), και γινόταν µια µάλλον ανεπίσηµη συζήτηση µεταξύ των βουλευτών σχετικά µε τα πιθανά ονόµατα Μελετητών προς επιλογή. Όταν ο Μελετητής εκαλείτο να περιγράψει το έργο του (και πιθανώς να παρουσιάσει τη µακέτα του) στη βουλή, η έγκριση του ονόµατός του δινόταν µαζί µε την έγκριση των σχεδιαστικών του προτάσεων. Προφανώς, στις περιπτώσεις εξαιρετικά σηµαντικών έργων, η γνώµη παραγόντων µε επιρροή στην Πόλη ήταν µάλλον αποφασιστική. για την κατασκευή του νέου Παρθενώνος, για παράδειγµα, ο Περικλής προέταξε το όνοµα του Φειδία. (β) Παρότι ένα πρόχειρο σχέδιο στο έδαφος ή στο λιθόστρωτο θα ήταν ίσως αρκετό για να περιγράψει τις ιδέες του Μελετητή, δεν διαθέτουµε αξιόλογα ίχνη τέτοιων τεκµηρίων (*). Αντιθέτως, δεδοµένου ότι η προώθηση ενός έργου απαιτούσε την επίσηµη απόφαση της βουλής της Πόλεως, συχνά υποβάλλονταν προς έγκριση περιγραφές των έργων χαραγµένες σε λίθινες στήλες, οι οποίες συνιστούν πολύτιµα µελετητικά τεκµήρια, όπου σώζονται. Μια τέτοια περίπτωση είναι εκείνη της µελέτης για τη Σκευοθήκη του Φίλωνος (347 πχ.): στη σχετική επιγραφή (στήλη EM 12538, Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών) οι διαστάσεις δίνονται µε τόση ακρίβεια ώστε οι αρχαιολόγοι να µπορέσουν να εκπονήσουν λεπτοµερή σχέδια του κτηρίου (Εικ. 2 και 3), πριν ακόµη ανακαλυφθούν τα θεµέλιά του το 1988! Η στήλη δίνει και άλλα µελετητικά στοιχεία, όπως είναι οι ανοιχτοί αρµοί µεταξύ ορισµένων λίθων, ούτως ώστε να περνά καθαρός αέρας και να διατηρεί στεγνά τα αποθηκευµένα ξύλινα µέρη των τριήρεων (op. cit. l ). (γ) Οι Συµβάσεις επίσης περιείχαν µελετητικά δεδοµένα όπως τα είχαν συλλάβει οι Μηχανικοί. Μια τέτοια περίπτωση ήταν εκείνη της αποχετευτικής τάφρου στο Αµφιαράειο του Ωρωπού (στήλη A291, Αρχ. Μουσείο Πειραιώς, περ. 330 πχ.): σε αυτή την τελική σύµβαση δίδονται όλες οι λεπτοµέρειες για την εκσκαφή και την επίχωση, καθώς και οι ακριβείς διαστάσεις (βλ. Εικ. 4). (δ) Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, ο Μηχανικός εκαλείτο να συµπληρώσει τη µελέτη του µε την παρουσίαση µιας µακέτας της όλης κατασκευής ή, συχνότερα, µιας από τις λεπτοµέρειές της. Αυτά τα συµπληρώµατα της µελέτης (*) Πιθανότατα ακολουθείτο µια µέθοδος παρόµοια µε εκείνη που υιοθέτησαν οι Ρωµαίοι (βλ. Εικ. 1). 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 2

3 ονοµάζονταν «παραδείγµατα» (βλ. π.χ. Σκευοθήκη Πειραιώς, op. cit. l. 95). Τον ίδιο όρο χρησιµοποιεί και ο Ευπαλίνος, ο Αρχιτέκτων του µεγάλου Ορύγµατος στη Σάµο (6 ος αι. πχ), ο οποίος χάραξε αυτά τα 10 γράµµατα στα τοιχώµατα της σήραγγας, κοντά στα σηµεία καµπής όπου χρειαζόταν αλλαγή της πορείας της σήραγγας (Εικ. 5). Εύλογα υποθέτει κανείς ότι ένα είδος σταδιακού σχεδιασµού design-in-process θα ήταν αναπόφευκτο, καθώς πολλά δεδοµένα δεν ήταν εξαρχής γνωστά στον αρχαίο µελετητή. (ε) Οι εµπειρογνώµονες καλούνταν επίσης σε περιπτώσεις παλαιών ηµιτελών έργων, για να εκφέρουν γνώµη ως προς την κατάστασή τους και τον τρόπο επανέναρξης των εργασιών [Φιλοκλής, Ερέχθειον, (Κριτζάς, σ. 59)] Εγκρίσεις εδοµένου ότι οι Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή και οι τεχνικές προδιαγραφές ελάµβαναν τελική έγκριση από τη βουλή της εκάστοτε Πόλεως, µπορούµε νοµίζω να υποθέσουµε ότι τα µελετητικά στοιχεία επίσης συζητούνταν στη βουλή. Οι σχετικές αποφάσεις που ψήφιζε το κοινοβούλιο χαράσσονταν πάντοτε σε στήλες που τοποθετούνταν σε δηµόσιους χώρους. Τα σχετικά ψηφίσµατα που σώζονται σήµερα µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. (α) Έγκριση µιας προκαταρκτικής µελέτης, χωρίς πολλές λεπτοµέρειες ως προς τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία και, κυρίως, χωρίς ανάθεση σε Αναδόχους. (β) Ανάθεση έργου σε συγκεκριµένον κατασκευαστή, µαζί µε - τεχνικές προδιαγραφές - τιµές µονάδος και - χρονοδιάγραµµα Τέτοια, για παράδειγµα, ήταν η περίπτωση του έργου στο Αµφιαράειο (βλ. 2γ): - Ανάδοχος: Φρύνος - Εγγυητής: Τελεσίας - Περιγράφονται οι µέθοδοι κατασκευής - ίδονται οι διαστάσεις και ορίζεται η προέλευση των υλικών - Τιµή µονάδος: 6 δραχµές ανά 4 πόδια µήκους της τάφρου - Χρονοδιάγραµµα: 20 ηµέρες (εξαιρετικά πιεστικό, για µια τάφρο µήκους περί τα 180 µέτρα). 4. Τεχνικές Προδιαγραφές 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 3

4 ηµοσιεύονταν λεπτοµερείς Προδιαγραφές, οι οποίες χαράσσονταν σε πέτρα και εξετίθεντο σε δηµόσιους χώρους, χρησιµεύοντας και ως προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Οι Προδιαγραφές αυτές περιείχαν (α) ποσοτικές περιγραφές των προς εκτέλεση έργων, και (β) λεπτοµέρειες για την προέλευση και την επεξεργασία των υλικών που θα χρησιµοποιούνταν. Ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα καταγραφής λεπτοµερών διαστάσεων του έργου µπορούν να αναφερθούν δύο κείµενα: οι επιγραφές για τη Σκευοθήκη στον Πειραιά και για την αποχετευτική τάφρο στον Ωρωπό (βλ. 2 ανωτέρω). Επίσης, πολύ λεπτοµερείς περιγραφές των υδραυλικών έργων δίδονται στη σύµβαση για την αποστράγγιση της λίµνης των Πτεχών (βλ. κατωτέρω, στίχ ). Από την άλλη, η προέλευση των υλικών δηλωνόταν πάντοτε σαφώς. Συνήθως, οι λίθοι διετίθεντο στον Ανάδοχο από τον Κύριο του έργου. ο Ανάδοχος ευθυνόταν µόνο για τη µεταφορά και τη λάξευσή τους: στην περίπτωση της αποχετευτικής τάφρου για τον Ναό του Αµφιαράειου στον Ωρωπό (στήλη 291, Αρχ. Μουσείο Πειραιώς), οι Επιµεληταί θα αγοράσουν περαιτέρω ποσότητες λίθων εφόσον χρειαστούν (στίχ ). Στην περίπτωση της γέφυρας του Ρειτού (στήλη 5093, Αρχ. Μουσείο Ελευσίνος), έπρεπε να χρησιµοποιηθούν τα άφθονα υπολείµµατα υλικών από την κατασκευή των τειχών της πόλεως. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες περιλάµβαναν τους αρµούς και το φινίρισµα των λίθων (Αµφιαράειον, στίχ ). ακόµη και το είδος των σφυριών προσδιορίζεται (µε µολύβδινη κεφαλή) όταν απαιτούνταν µαλακά χτυπήµατα (στίχ. 14, 15)! Η σύµβαση για την αποξήρανση της λίµνης των Πτεχών (Εύβοια, 4 ος αι. πχ.) περιλάµβανε περιβαλλοντικούς όρους σχετικούς µε την ελάχιστη εγγυηµένη παροχή αρδευτικών υδάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής (Στήλη EM 11553, Επιγρ. Μουσείο Αθηνών, στίχ. 26). Πέραν των γραπτών Προδιαγραφών, οι περαιτέρω οδηγίες θα δίνονταν από τον Αρχιτέκτονα, όπως π.χ. στην περίπτωση των υπερχειλιστήρων κοντά στη γέφυρα του Ρειτού, όπου ο ηµολέλης είχε επιφορτιστεί να συµπληρώσει γραπτώς την αρχική προδιαγραφή, όπως αναφέρεται στη σχετική σύµβαση (στήλη 5093, Αρχ. Μουσείο Ελευσίνος, 422 πχ.) που βλέπουµε στην Εικ. 6 (στίχ ). 5. ιακήρυξη, και επιλογή Αναδόχων (α) Οι χαραγµένες Αποφάσεις της βουλής της Πόλεως σχετικά µε τα µεγάλα δηµόσια έργα χρησίµευαν και ως προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών. Αλλιώς, η δηµοσιοποίηση γινόταν µε προφορικές διακηρύξεις και µε την αποστολή ειδικών απεσταλµένων σε άλλες Πόλεις. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 4

5 (β) Οι ειδικευµένοι τεχνίτες και Εργολάβοι (ἐργῶνες) που έρχονταν από άλλες Πόλεις για να επιδείξουν τις ικανότητές τους ή να υποβάλουν προσφορές, αποζηµιώνονταν για τα οδοιπορικά τους έξοδα ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µια πολύ έξυπνη κίνηση για τη συγκράτηση του τελικού κόστους του έργου! Παραδείγµατα της διάταξης αυτής βρίσκουµε στη σύµβαση για τη Θόλο της Επιδαύρου (14 ανάδοχοι από διάφορες ελληνικές περιοχές, στίχ ). (γ) Μετά την ανάθεση σηµαντικών έργων σε έναν ανάδοχο, χρειαζόταν ένας ή περισσότεροι Εγγυηταί για κάθε σύµβαση. τα ονόµατά τους (*) και η σύµβαση που ανελάµβαναν αναγράφονταν στην Απόφαση της βουλής: οι Εγγυηταί ήσαν προφανώς εντόπιοι πολίτες, ενώ οι εργολάβοι ήσαν συνήθως µέτοικοι ή απλώς ειδικευµένοι εργολάβοι που µετακαλούνταν από άλλες Πόλεις. µια τέτοια περίπτωση ήταν εκείνη των Αθηναίων που κατεργάζονταν το (πεντελικό) µάρµαρο στην Επίδαυρο. (δ) Φαίνεται ότι ένα από τα κριτήρια επιλογής ήταν η πείρα και η καλή φήµη ενός εργολάβου. Στην περίπτωση της Επιδαύρειας Θόλου, οι Αρχές χρησιµοποίησαν επανειληµµένως αρκετούς γνωστούς µεταλλοτεχνίτες, µεταξύ των οποίων κάποιοι (όπως ο Νικόστρατος από το Άργος και ο Αθηναίος Μολοσσός) είχαν εργαστεί και στην κατασκευή του ναού του Απόλλωνος στους ελφούς (Τσούλη, op. cit. p. 30) Επίβλεψη και ιεύθυνση των Έργων (α) Στην ειδική περίπτωση των υδραυλικών έργων, υπεύθυνοι για την επίβλεψη ήταν οι Επιµεληταί των Κρηνῶν. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις µεγάλων και µακροχρόνιων έργων οριζόταν µια Επιτροπή ιαχειριστών. Στην Επίδαυρο αυτοί ονοµάζονταν ἐγδοτῆρες ή, ανάλογα µε το είδος της κατασκευής που αναλάµβαναν, λέγονταν ναοποῖαι ή θυµελοποῖαι ή θεατροποῖαι κ.ο.κ. Η Επιτροπή είχε πολλαπλές αρµοδιότητες: Εύρεση και αγορά υλικών (ακόµη και από άλλες Πόλεις) Σύναψη συµβάσεων µε τεχνίτες και αναδόχους Είσπραξη των τυχόν προστίµων που επιβάλλονταν σε αναδόχους και προµηθευτές (β) Με εξαίρεση τα έργα τύπου BOT (Build, Operate & Transfer), όπως η αποξήρανση των Πτεχών, η όλη κατασκευή µοιραζόταν σε επιµέρους έργα, έτσι ώστε σε ένα εργοτάξιο να εργάζονται πολλοί Ανάδοχοι. Η ιδέα ενός Γενικού Αναδόχου δεν ήταν διαδεδοµένη. Συνεπώς, η ανάγκη για µια συνεχή και άκρως εξειδικευµένη επίβλεψη ήταν προφανής. Εκτός από την επιµέτρηση και την οικονοµική διαχείριση που ασκούσε η Επιτροπή, η καθαρά τεχνική επίβλεψη γινόταν από τον Μηχανικό (Αρχιτέκτονα) και το (*) Παραδείγµατα: Κηφισοφῶν (εξ Αφιδνών) στην περίπτωση της Ελευσίνος (στίχ. 34), Ἠρακλείδης (from Oēs) στην περίπτωση του Ερεχθείου (στίχ. 101), και έξι ονόµατα πολιτών από την Ερέτρια για την αποστράγγιση της λίµνης των Πτεχών (στίχ. 41). 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 5

6 προσωπικό του (που καλούνταν επίσης Αρχιτέκτονες). Στις περισσότερες περιπτώσεις, Αρχιτέκτων ήταν ο ίδιος ο Μελετητής. εξ άλλου, χρειαζόταν να εξηγήσει στους αναδόχους πολλές τεχνικές λεπτοµέρειες ή ακόµη και να επιδείξει τα «παραδείγµατα» ορισµένων τµηµάτων του έργου του (βλ. 2 ανωτέρω). Σε µερικές συγκεκριµένες εργασίες ο ἐπιστάτης (*) ήταν συνεχώς παρών: Αυτό συνέβαινε, για παράδειγµα, κατά την παρασκευή των κραµάτων χαλκού για την κατασκευή των πόλων που συνέδεαν τους σπονδύλους των κιόνων (Eleusis, l ), (γ) Ένα από τα χαρακτηριστικά του συστήµατος Επίβλεψης των δηµοσίων έργων στην Αρχαία Ελλάδα είναι τα συχνά και πολύ αυστηρά πρόστιµα που επιβάλλονταν στους αναδόχους. Τα δυσαναλόγως µεγάλα ποσά των προστίµων αυτών αντικατοπτρίζουν ίσως µια άτεγκτη επιχειρηµατική δεοντολογία: Ο Λυσιάδας πλήρωσε 540 δραχµές λόγω καθυστερήσεων στην κοπή των µαύρων λίθων για τα υποστυλώµατα των τοίχων (Επίδαυρος II, l. 74). Σηµειώνεται ότι στον ίδιον επεβλήθησαν τρία πρόστιµα κατά την ανέγερση της Θόλου της Επιδαύρου (~370 πχ)! Ο Αριστοµήδης κατέβαλε 432(?) δραχµές λόγω καθυστερήσεων στη µεταφορά των µαρµάρων από την Πεντέλη στο λιµάνι του Πειραιώς (Επίδαυρος, II, L 76). Ο Σαννίων πλήρωσε 15 δραχµές για ελαττωµατικές διακοσµητικές χαράξεις σε λίθους (Επίδαυρος, II, 1.119). Ο Μεγακλείδας, ανάδοχος της µεταφοράς των µαρµάρων από το λιµάνι έως τον Ναό, έλαβε προκαταβολικά το ποσό των 1775 δραχµών (Επίδαυρος II. L. 68). Ο ίδιος, ωστόσο, κατέβαλε πρόστιµο 1070 δραχµών (το 60%!) για καθυστερήσεις σε αυτή τη µεταφορά (Επίδαυρος, II, 1.100)! 7. - Πληρωµές εν ήταν ασύνηθες να καταβάλλονται στους αναδόχους µεγάλες προκαταβολές για την καλύτερη τήρηση των υποχρεώσεών τους. Τέτοια ήταν, για παράδειγµα, η περίπτωση της αποχετευτικής τάφρου στο Αµφιαράειο (περ. 330 πχ): Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 20 ηµερών µετά την πληρωµή [Στήλη A291, Αρχ. Μουσείο Πειραιώς]. Εδώ ίσως βρίσκεται ένα χρήσιµο δίδαγµα για τις σηµερινές Αρχές... Για την περιγραφή της διαδικασίας των πληρωµών θα χρησιµοποιήσω το παράδειγµα της κατασκευής της Θόλου στην Επίδαυρο (Εικ. 7). οι στήλες µε τα σχετικά κείµενα (περ. 365 πχ) φυλάσσονται στο Αρχ. Μουσείο Επιδαύρου. (*) Οι επιστάτες αυτοί είχαν και γραµµατειακή υποστήριξη: ένας «ὑπογραµµατεύς» στο εργοτάξιο του Ερεχθείου (στίχ. 111) έλαβε µισθό ίσο µε το 80% περίπου της αµοιβής του επιστάτη. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 6

7 Ένας εκπρόσωπος της βουλής επέβλεπε τις συναλλαγές. κάθε µήνα οριζόταν άλλος εκπρόσωπος, το όνοµα του οποίου αναφέρεται σαφώς στους λογαριασµούς. Ένας ιερέας του Ασκληπιείου κατέθετε στην αρµόδια Επιτροπή το ποσόν που θα πληρωνόταν εντός του µηνός, σύµφωνα µε τους κανόνες. Η Επιτροπή, που είχε καθήκοντα ιαχειριστού των εργασιών (βλ. 5), έκανε όλες τις πληρωµές για την αγορά υλικών, τους µισθούς των εργατών και την πληρωµή των εργολάβων, ενώ εισέπραττε και τα πρόστιµα που επιβάλλονταν στους προµηθευτές ή τους αναδόχους (και τα απέδιδε στον ιερέα). Το ύψος των πληρωµών βασιζόταν σε ευρέως γνωστά ηµεροµίσθια και τιµές µονάδος, που παρέµεναν ουσιαστικώς σταθερά για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Οι απλοί τεχνίτες ελάµβαναν περίπου 1 δραχµή την ηµέρα, ενώ η τιµή για την κατασκευή χάλκινων εξαρτηµάτων (5 δραχµές ανά µνα (*) ) είχε αυξηθεί µόλις κατά 25% σε έναν αιώνα (Τσούλη, 2002). Οι εργολαβικές εργασίες, αντίθετα, πληρώνονταν µε βάση τα οριζόµενα στη σύµβαση (π.χ. 6 δραχµές ανά 4 πόδια µήκους της τάφρου στο Αµφιαράειο, op. cit. l. 35). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι πληρωµές αφορούσαν και χειριστές τροχαλιών και άλλου µηχανικού εξοπλισµού (Ερεχθείον II, l ). µια ακόµη απόδειξη της πρώιµης χρήσης µηχανηµάτων στην οικοδοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 8. Οικονοµικός απολογισµός Είναι αξιοσηµείωτο ότι σε όλες τις περιπτώσεις, τουλάχιστον στις ελληνικές Πόλεις µε δηµοκρατικά καθεστώτα, οι δηµόσιες δαπάνες παρακολουθούνταν στενά από τις Αρχές. Για τον σκοπό αυτό είχε αναπτυχθεί ένα λεπτοµερές λογιστικό σύστηµα. Τον διαρκή έλεγχο των οικονοµικών ασκούσε ένα πρόσωπο που λεγόταν: Κατάλογος (στην Επίδαυρο), Απόλογος (στη Θάσο), ή Λογιστής (στην Αττική). Το πρόσωπο αυτό εκπροσωπούσε τη βουλή και εκτελούσε τα σχετικά καθήκοντα µόνον για έναν µήνα! Και το όνοµά του αναφερόταν πάντοτε στους γραπτούς τελικούς λογαριασµούς του δηµοσίου έργου. Αυτοί οι λειτουργοί ήλεγχαν τα οικονοµικά όλης της Πόλεως. και δεδοµένου ότι η χρηµατοδότηση όλων των δηµοσίων έργων γινόταν από την Πόλη, η διαδικασία του ελέγχου περιλάµβανε και τις δαπάνες των έργων αυτών. (*) 1 µνα = 100 δραχµαί (σχεδόν µισό κιλό άργυρος) 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 7

8 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όλες οι πληρωµές από την Επιτροπή ιαχείρισης χαράσσονταν σε λίθινα αρχεία τα οποία παρέµεναν σε κοινή θέα για πάντα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και µετά. Στην Εικ. 8 παρουσιάζουµε τη θέση στην οποία ήταν εντοιχισµένα τα αρχεία αυτά σε ένα χώρισµα του Ερεχθείου (Κριτζάς, p. 59). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ακόµη και τα µικροποσά (3 οβολοί = 0,3 δραχµές) καταγράφονταν συστηµατικά (π.χ. πληρωµή εργατών για την αφαίρεση µιας σκαλωσιάς από το Ερέχθειο, l. 155) άλλη µια ένδειξη του ήθους της διαχείρισης δηµοσίων έργων στην Αρχαία Ελλάδα Συµπέρασµα Με βάση τις άφθονες γραπτές µαρτυρίες, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στην Αρχαία Ελλάδα δεν ήταν µόνον η Τεχνολογία πολύ προχωρηµένη, αλλά και η πρακτική της εφαρµογή στα δηµόσια έργα γινόταν προσεκτικά και µε καλή χρήση των τότε γνωστών µεθόδων ως προς τη διαχείριση, τη χρηµατοδότηση και τη διασφάλιση ποιότητας. Και είναι ίσως παρήγορο να παρατηρήσει κανείς ότι η κλασική ευρωπαϊκή κουλτούρα της Αρχαίας Ελλάδας είχε να παρουσιάσει ένα φάσµα επιτευγµάτων σχετικά ευρύτερο από ό,τι άλλοι προγενέστεροι πολιτισµοί. Κατάλογος Επιγραφών στις οποίες έγινε παραποµπή 1.- Αποχετευτική τάφρος, Αµφιαράειο, Ωρωπός, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς, A Γέφυρα Ρειτού, Ιερά Οδός, Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνος, Θόλος της Επιδαύρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου 4.- Σκευοθήκη Πειραιώς, Επιγραφικό Μουσείο, Αθήνα, EM Ερεχθείον, Ακρόπολις των Αθηνών Επιγραφικό Μουσείο, Αθήνα, EM Τελεστήριον, Ελευσίνα, Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνος, ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 8

9 7.- Αποστράγγιση Λίµνης Πτεχών Επιγραφικό Μουσείο, Αθήνα, EM Οι επιγραφές αυτές παρουσιάζονται και σχολιάζονται στον Κατάλογο της Έκθεσης για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία (επιµ. Θ. Π. Τάσιος, Αθήνα, 2002), που περιλαµβάνει σχετικά κείµενα των Χ. Κριτζά, Ζ. Καράπα και Μ. Τσούλη. Το σχέδιο της σήραγγος της Σάµου είναι του H. Kienast. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 9

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟ: Σημείωση: Στην ανάλυση των παρακάτω θεμάτων και ειδικότερα στις ασκήσεις ανάλυσης των παραθεμάτων εφαρμόστηκε η μέθοδος της παράθεσης (παρατίθεται δηλαδή πρώτα η ανάλυση των στοιχείων από το σχολικό βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναoν», Γούβες Ηρακλείου Κρήτης Τηλ. 28970 41509 & 6944 331 339, email: info@sisaenaon.com Περιεχόμενα Προφίλ Επιχείρησης...... 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα Λεωνίδας Ράδος Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα 1 Η παρούσα ανακοίνωση θήγει το θέμα της εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία της Ρουμανίας με κύριον άξονα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΚ. ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΪΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ. Λίλα Θεοδωρίδου Σωτηρίου mtheodteiser@hotmail.com

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ. Λίλα Θεοδωρίδου Σωτηρίου mtheodteiser@hotmail.com - 1 - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Λίλα Θεοδωρίδου Σωτηρίου mtheodteiser@hotmail.com Περίληψη: Στην περίοδο του μεσοπολέμου η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σχεδίασε και υλοποίησε ένα εκτεταμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Γ. Η. Πανάγος 1195 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙ ΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΏΝ Η ορθή πρακτική διεξαγωγής των κλινικών δοκιμών (GCP) είναι ένα διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής «Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αν και στον πολύ κόσμο είναι γνωστή η πρακτική εφαρμοσμένη αστρολογία, δηλαδή οι γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Γ. Ι. Πισσάκας Π. Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεραπευτική μέθοδος της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής (stereotactic radiosurgery, SRS), υλοποιεί στο μέγιστο την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Γ. Σαββανής 414 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά των κακοήθων όγκων είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν μεταστάσεις οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Η αύξηση του οργανωμένου και του διασυνοριακού εγκλήματος ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Η γρήγορη ανταλλαγή των πληροφοριών και της γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Η ιστορία του αυτοκινήτου στην Ελλάδα Ευφροσύνη Ρούπα Ευάγγελος Χεκίµογλου Η ιστορία του αυτοκινήτου στην Ελλάδα Εµπόριο και παραγωγή στη µέγγενη του κράτους 1894-1986 Η έκδοση αυτή είναι αφιερωµένη στους πρωτοπόρους έλληνες επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΑ Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά τις ΣΤΗΛΗ Α στήλης Β στον πίνακα που ακολουθεί: ΣΤΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ JOURNAL FOR THE STUDY OF THESSALIAN HISTORY ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1980 ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (27.12.2000) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΦΗ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, γεννήθηκε το 384 π.χ. στην πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής, η οποία ήταν ελληνική και πρώτοι την είχαν αποικήσει οι Άνδριοι το 665 π.χ. Ο πατέρας του,

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 18. Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στο ποιητικό έργο του Γιωσέφ Ελιγιά 22 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 23

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 18. Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στο ποιητικό έργο του Γιωσέφ Ελιγιά 22 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 23 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 18 Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στο ποιητικό έργο του Γιωσέφ Ελιγιά 22 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 23 Η Ρωμανιώτικη Ισραηλιτική Κοινότητα των Ιωαννίνων 24 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 411/2011 όπως τροποποιήθηκε με την 936/2011 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, συγκροτήθηκε επταμελή

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα