Το Όρος των Κελλίων. Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Όρος των Κελλίων. Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια. Εισαγωγή"

Transcript

1 Το Όρος των Κελλίων Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια Εισαγωγή Οι δημοσιεύσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον αποδείξει ότι το «Όρος των Κελλίων» που αναφέρουν οι βυζαντινές πηγές στη Θεσσαλία ήταν ο Ανατολικός Κίσσαβος. Στην περιοχή αυτή είχε δημιουργηθεί μια αξιόλογη μοναστική κοινότητα, η οποία ήκμασε από τον 10ο ως τον 12ο αιώνα και άρχισε να παρακμάζει στις αρχές του 14ου αιώνα. Η σπουδαιότερη ιστορική αναφορά για το «Όρος των Κελλίων» βρίσκεται στο βίο του ιδρυτή της μονής της Πάτμου Οσίου Χριστοδούλου (Υποτύπωσις Οσίου Χριστοδούλου, 1091) και αναφέρεται στην προσπάθεια του Αλεξίου Κομνηνού για την κοινοβιακή οργάνωση του μοναχισμού της περιοχής μέσω του Οσίου. Το ότι η απόπειρα απέτυχε, καθώς οι όροι του Οσίου Χριστοδούλου δεν έγιναν αποδεκτοί από τους Κελλιώτες, αποτελεί ένδειξη του πλήθους και της ισχύος των μοναχών την εποχή αυτή. Στην επόμενη περίοδο υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για τα Κελλία και φαίνεται ότι οι αναστατώσεις του 14ου αιώνα οδήγησαν στη ερήμωσή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γνωστή οθωμανική απογραφή του 1569/70 αναφέρονται 4 μοναστήρια στην περιοχή του Ανατολικού Κισσάβου, από τα οποία μόνον για ένα, τη μονή Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο, που ήταν το ισχυρότερο από αυτά, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το βυζαντινό παρελθόν του. Τα υπόλοιπα, η μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, η μονή Ταξιαρχών έξω από την Αγιά, καθώς και η μονή Αγίων Αποστόλων κοντά στην Αγιά και τη Μελιβοία, φαίνεται ότι αποτελούν νέα καθιδρύματα, όπως τα αντίστοιχα του Μαυροβουνίου (Σκήτη, Πολυδένδρι) Την εποχή αυτή, παρατηρείται και εδώ, όπως σε όλη την Ελλάδα, το ανακαινιστικό φαινόμενο του 16ου αιώνα και ιδρύονται νέες μονές, τόσο σε παλιές βυζαντινές θέσεις όσο και σε νέες, όπου το επέβαλαν οι νέοι γεωγραφικοί συσχετισμοί της περιοχής. Έτσι η τύχη των Κελλίων παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με εκείνη άλλων μοναστικών κέντρων του Μεσαίωνα, μεταξύ των οποίων και το ίδιο το Άγιον Όρος, καθώς και εδώ οι περισσότερες παλαιές μονές εγκαταλείπονται και ακολούθως εξαφανίζονται και αυξάνεται η σημασία των λίγων που απομένουν. Οι έρευνες της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στον εντοπισμό δεκάδων μονών και μονυδρίων, από τα οποία λίγα μόνον έχουν ερευνηθεί ανασκαφικά. Η παρουσίαση των κυριότερων από αυτά γίνεται με γεωγραφική σειρά, από τα βόρεια προς τα νότια. Τα Μνημεία Ομόλιo (Λασποχώρι). Ασκητήριο Αγίας Παρασκευής Το μνημείο είναι κτισμένο σε φυσικό κοίλωμα ενός κατακόρυφου βράχου που υψώνεται στην έξοδο μιας βαθιάς χαράδρας του Κισσάβου, στις παρυφές της αρχαίας πόλης του Ομολίου. Εμπρός από το κοίλωμα του βράχου υπήρχαν μοναστηριακά 1

2 κτίσματα με τοίχους από προσεγμένης κατασκευής λιθοδομή από αργούς λίθους και οριζόντια τοποθετημένα πλινθία, που καταστράφηκαν σε μεγάλο ποσοστό όταν σχετικά πρόσφατα στη θέση αυτή διαμορφώθηκε με τη χρήση μηχανικού εκσκαφέα ευρύ πλάτωμα. Ο ναός, ο οποίος διατηρείται σε χαμηλά ερείπια, ήταν μονόχωρος δρομικός με εξωτερικές διαστάσεις 4.15 Χ 8.50 περίπου μ. και μάλλον τρίπλευρη κόγχη ιερού. Τα διατηρούμενα σήμερα τμήματα των τοίχων του είναι κτισμένα από αργούς λίθους και τεμάχια πλίνθων και δεν προσφέρονται για ακριβή χρονολόγηση. Καθώς η προτεινόμενη από τον Ν.Νικονάνο χρονολόγηση στην εποχή των Παλαιολόγων με βάση τη μορφή της ελεύθερης πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας που αναφέρει ότι είδε και όστρακα που εντόπισε, δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί, δεν μπορεί προς το παρόν να αποκλεισθεί η πιθανότητα το μνημείο να είναι ακόμη παλαιότερο. Όσον αφορά στη χρήση του ναού, ο Νικονάνος θεωρεί ότι αυτός πιθανώς αποτελούσε το κυριακόν ομάδας ασκητηρίων που βρίσκονταν στις χαράδρες της περιοχής. Ασκητές πρέπει πάντως να ήταν εγκατεστημένοι και στη διπλανή χαράδρα που λέγεται Μέγας Λάκκος, σύμφωνα με τις παραδόσεις που διασώζονται ακόμη στους κατοίκους των Αμπελακίων. Η γεωγραφική σημασία της ευρύτερης περιοχής είναι μεγάλη επειδή ελέγχει τη διάβαση του Πηνειού (που γινόταν από τη γέφυρα του Πυργετού) και την επικοινωνία της βόρειας Ελλάδας με τη Θεσσαλία. Στα βυζαντινά χρόνια υπήρχαν τουλάχιστον δύο οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή. Στη βόρεια έξοδο της χαράδρας Μέγας Λάκκος εντοπίσθηκαν πρόσφατα τα λείψανα οικισμού, πιθανόν της πρώιμης βυζαντινής περιόδου, σε κατάφυτο λόφο στη θέση Παλιοκκλήσι. Επίσης, 3 χλμ. νότια του Ομολίου, στα δυτικά της οδού Ομολίου Στομίου, βρίσκονται σε δασωμένο λόφο τα λείψανα του βυζαντινού οικισμού της Αμπελικής, ο οποίος φαίνεται ότι συνυπήρχε 2

3 με τις μονές του Όρους των Κελλίω ν, αφού τα ευρήμα τα τον χρονολ ογούν στη μεσοβυ ζαντινή περίοδο. Επί τόπου διακρίν ονται ίχνη του οχυρωμ ατικού περιβόλ ου και πυκνά λείψαν α κτισμάτ ων. Το 2006 αποκαλ ύφθηκε τμήμα βυζαντι νού ναού διαστάσεων 8 Χ 6 μ., με ημικυκλική κόγχη ιερού, καθώς και θραύσματα αρχιτεκτονικών μελών με γλυπτό διάκοσμο του 11ου ή του 12ου αιώνα. Περιγραφές παλαιότερων συγγραφέων καθιστούν πιθανή την απόδοση στο ναό αυτό της επιτύμβιας επιγραφής του αρχιερέα Διονυσίου Καμψορύμη του 11ου αιώνα. Τέλος, σε μικρή απόσταση ανατολικά της παραπάνω θέσης βρίσκονταν οι παλιές εκβολές του Πηνειού, όπου και το λιμάνι της περιοχής, που έφερε στα νεώτερα χρόνια το όνομα Φτέρη. Στην περιοχή των εκβολών, κοντά στο Στόμιο, πρέπει να τοποθετηθεί η γνωστή από τις πηγές οχυρωμένη μονή του Αγίου Νικολάου Λυκοστομίου (14ος αιώνας), μετόχι της μονής Αγίου Δημητρίου Μαρμαριανών. 3

4 Στόμιο (Τσάγεζι). Μονή Αγίου Δημητρίου (Εικ.1.2) Η αφιερωμένη αρχικά στην Παναγία και αργότερα στον Άγιο Δημήτριο Μονή του Κονομειού / Οικονομείου / Κομνηνείου, κοντά στο Στόμιο (Τσάγεζι) υπήρξε αναμφισβήτητα για μακρότατο χρονικό διάστημα, ως τα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε άρχισε να παρακμάζει για να διαλυθεί λίγο αργότερα, ένα από τα σημαντικότερα ιερά καθιδρύματα του Όρους των Κελλίων. Η αρχή της παρακμής της Μονής σήμανε και την έναρξη της βαθμιαίας καταστροφής του εντυπωσιακού, όπως φαίνεται, οικοδομικού συγκροτήματός της, η οποία είχε ολοκληρωθεί γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα. Λίγο αργότερα, στη δεκαετία του 1960, άρχισε, χωρίς, δυστυχώς, σε καμία περίπτωση να προηγηθεί αρχαιολογική έρευνα, η οικοδόμηση στη θέση των παλαιών κτισμάτων των μεγάλης κλίμακος και σύγχρονης κατασκευής σημερινών κτηρίων, με αποτέλεσμα την καταστροφή και των τότε ακόμη διατηρουμένων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους λειψάνων τους. Από τα παλαιά κτήρια του μοναστηριακού συνόλου στις μέρες μας έφθασαν σε ερειπιώδη κατάσταση μόνο το Καθολικό, το οποίο πρόσφατα μελετήθηκε εκ νέου συστηματικά από τον καθηγητή Χ. Μπούρα και τοποθετήθηκε ορθά στον 16ο αιώνα, τμήμα του περιβόλου, και συγκεκριμένα ένα μέρος του δυτικού τείχους με την χρονολογημένη το 1492 πύλη και, στα ανατολικά του συγκροτήματος και σε μικρή απόσταση από αυτό, ο αφιερωμένος στη Θεία Υπαπαντή διώροφος κοιμητηριακός ναός της Μονής. Η πρόσφατη ανασκαφική έρευνα, που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης του μνημείου, απεκάλυψε τα λείψανα ενός παλαιότερου ναού, προφανώς, του αρχικού καθολικού του ιστορικού μοναστηριού, το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί στον όψιμο 11ο ή στον πρώιμο 12ο αιώνα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακών διαστάσεων 4

5 τετρακιόνιο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με σύγχρονο νάρθηκα, πιθανώς διώροφο, και εξωνάρθηκα που είχε τη μορφή μιας ελαφριάς, ξυλόστεγης, κατά πάσα πιθανότατα, κατασκευής, ίσως μιας στοάς. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε οι θρύλοι που συνδέουν τη Μονή με τους Κομνηνούς ίσως να έχουν σπέρμα αλήθειας. Στόμιο (Τσάγεζι). Μονή Αγίων Αποστόλων Σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά της Μονής του Αγίου Δημητρίου βρίσκονται τα ερείπια της Μονής των Αγίων Αποστόλων, τα οποία, εντοπίσθηκαν από τον Γ. Σωτηρίου το 1928, αλλά παραμένουν ως τώρα επιστημονικά αναξιοποίητα, καθώς ως πρόσφατα ήταν απρόσιτα στους μελετητές εξ αιτίας της πυκνής βλάστησης που καλύπτει την περιοχή. Τα ερείπια του καθολικού της Μονής υψώνονται στο μέσον της αυλής του πλήρως ερειπωμένου σήμερα οικοδομικού της συγκροτήματος. Το καθολικό είναι ένας μετρίου μεγέθους (7.50 Χ 9.50 περίπου μ.) ναός αθωνικού τύπου, δηλαδή σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος με πλάγιες κόγχες, στον οποίο έχουν σε μεταγενέστερη εποχή προστεθεί ένας ευρύς νάρθηκας (λιτή) με όροφο ο οποίος είχε ξύλινο πάτωμα και μια στοά, η οποία περιέβαλλε τη λιτή τουλάχιστον από τα δυτικά και τα βόρεια, καταλήγοντας σε ένα μονόχωρο δρομικό θολωτό παρεκκλήσιο προσκολλημένο στη βόρεια πλευρά τ ης λιτής. Από την εξέταση των μορφολογικών και κατασκευαστικών στοιχείων των προσκτισμάτων του καθολ ικού προκύπτει ότι αυτά χρονολογούνται αναμφίβολα στην εποχή της Τουρκοκρατίας, ίσως στο 17ο αιώνα, εποχή στην οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί και ο αρχικός ναός. 5

6 Καρίτσα. Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Βρίσκεται στα βορειοδυτικά του χωριού και σε απόσταση 500 περίπου μ. από το λιμάνι του Στομίου, στη θέση Κεραμαριό. Πρόκειται για μια μικρή νεόκτιστη εκκλησία, το ανατολικό τμήμα της οποίας είναι υπόλειμμα ενός παλαιού, πιθανότατα μονόχωρου, δρ ομικού ξυλόσ τεγου ν αού. Με βάση τις διατηρούμενες τοιχογραφίες, οι οποίες χρονολογούνται από επιγραφή στο 1720, η ανέγερση του παλαιού αυτού ναού μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά στο 18ο αιώνα. Η ύπαρξη ωστόσο, τμημάτων βυζαντινής τοιχοδομίας που, σύμφωνα με τον Κ. Σπανό, διακρίνονταν στην κόγχη το 1977, οδηγούν στην υπόθεση ότι ο ναός του 18ου αιώνα είχε κτισθεί στη θέση βυζαντινού, ενσωματώνοντας τμήματά του. Τα βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη που βρίσκονταν προ ετών έξω από το ναό προέρχονταν από τον αγρό Φώτη Κόκκινου, σε παρακείμενη θέση προς τα νότια (τμήματα κιόνων, κιονόκρανο, αμφικιονίσκος, επίθημα, θυρώματα), και έχουν μεταφερθεί στην αρχαιολογική συλλογή Αγιάς (αρ ). Η υπόθεση για βυζαντινή φάση του ναού του Προδρόμου ενισχύεται από τη βυζαντινή επίχωση που διακρίνεται στους παρακείμενους αγρούς (όπου αφθονούν οι πλίνθοι, εξ ού και η ονομασία Κεραμαριό, και βρέθηκαν παλαιότερα βυζαντινά νομίσματα). Πρόκειται ουσιαστικά για λείψανα βυζαντινού παραλιακού οικισμού, που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου Παλιόκαστρο, όπου σώζεται τείχος της βυζαντινής περιόδου, κτισμένο επάνω σε αρχαίο. Καρίτσα. Ναός Παναγίας Η εκκλησία είναι κτισμένη σε ένα πλάτωμα δίπλα στη νέα οδό Στομίου Αγιόκαμπου, στα βορειοανατολικά του οικισμού της Καρίτσας. Η ύπαρξη κτισμάτων στα βόρεια του ναού και σε απόσταση λίγων μέτρων από αυτόν, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στη θέση αυτή υπήρχε μοναστήρι, καθολικό του οποίου ήταν ο ναός της Παναγίας. Ο ναός, ο οποίος στα νεώτερα χρόνια, αλλά και εντελώς πρόσφατα, έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφικές επεμβάσεις, 6

7 είναι ένας μετρίων διαστάσεων μονόχωρος δρομικός ξυλόστεγος ναός με την τρίπλευρη εξωτερικά κόγχη του αγίου του βήματος έκκεντρα διατεταγμένη στην ανατολική του όψη. Στα ανεπίχριστα κατώτερα τμήματα των τοίχων του ναού διακρίνεται η τοιχοποιία του από ζώνες αργολιθοδομής και πλινθοδομής κατασκευασμένης κατά το σύστημα της αποκεκρυμένης πλίνθου. Όπως φαίνεται από τη διαφοροποίηση στο πάχος τους, τα ανώτερα τμήματα των τοίχων του κτηρίου ανήκουν σε μεταγενέστερη οικοδομική φάση. Μεταγενέστερος είναι και ο νάρθηκας του ναού, από τον οποίο σήμερα, μετά την πρόσφατη ανοικοδόμησή του, διατηρούνται μόνο τα κατώτερα τμήματα του βόρειου και του νότιου τοίχου του. Η αναπαράσταση του αρχικού ναού, ο οποίος από τα ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να χρονολογηθεί στη μεσοβυζαντινή εποχή, δεν είναι προς το παρόν εύκολη. Πρόκειται, πιθανώς, για τρίκλιτη βασιλική, της οποίας διατηρούνται το κεντρικό και το νότιο κλίτος. Δεν μπορεί, ωστόσο, να αποκλεισθεί και η πιθανότητα αυτός να ήταν δίκλιτος. Καρίτσα. Ανώνυμη Μονή στη θέση Μιτσιβιό Στη θέση Μιτσιβιό της Καρίτσας, σε αγρό ιδιοκτησίας Χρήστου Οικονόμου έχουν εντοπισθεί λείψανα μοναστηριού, το καθολικό του οποίου είχε τρίπλευρη κόγχη ιερού, κτισμένη με αμελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής. Η θέση δεν έχει ακόμη ερευνηθεί. Καρίτσα. Ανώνυμη Μονή στη θέση Πηγάδι Στα ανατολικά του οικισμού της Καρίτσας, στη θέση Πηγάδι, κατά τη διάρκεια των έργων της διάνοιξης της νέας οδού Στομίου Αγιόκαμπου, εντοπίσθηκαν και ερευνήθηκαν συνοπτικά τα ερείπια ενός ακόμη βυζαντινού μοναστηριού. Πιο συγκεκριμένα αποκαλύφθηκε το δυτικό τμήμα του καθολικού της Μονής και στα δυτικά του τοίχος σε μήκος 11 μ. με κατεύθυνση βορρά νότου, ο οποίος αποτελούσε τμήμα του περιβόλου ή ήταν αναλημματικός. Άλλοι τοίχοι, κάθετα διατεταγμένοι σε αυτόν, σχημάτιζαν κατά μήκος του διατεταγμένους χώρους, μέσα στους οποίους βρέθηκαν στοιβαγμένες βυζαντινές κεραμίδες και πλίνθοι. Το καθολικό της Μονής διατηρούνταν εν μέρει, καθώς το ανατολικό του τμήμα είχε καταστραφεί κατά την ανέγερση παρακείμενης σύγχρονης οικοδομής. Πρόκειται για ένα μάλλον μικρό (το πλάτος του ήταν περίπου 6 μ. ) μονόχωρο δρομικό ναό με αρχικό νάρθηκα. Ο χώρος αυτός είχε εσωτερικές διαστάσεις 2.70 Χ 4.45 μ. και η προσπέλασή του γινόταν με δύο φαρδιές (1.45 μ.) θύρες που ανοίγονταν στο δυτικό 7

8 και στο βόρειο τοίχο του. Το δάπεδό του ήταν από μαρμαρόπλακες. Οι ενισχυμένοι με ξυλοδεσιές τοίχοι του ναού ήταν κτισμένοι με ένα αμελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής, ενώ οι όψεις του ήταν διαρθρωμένες με μικρού σχετικά πλάτους τυφλά αψιδώματα. Ο ναός διατηρείται σε κατάχωση, ενώ τα λείψανα περιβόλου διαλύθηκαν, διότι συνέπιπταν με την πορεία της νέας οδού. Κόκκινο Νερό. Ανώνυμη Μονή στη θέση Τσιλιγιώργη Ο γνωστός στη βιβλιογραφία ως «τρίκογχος ναός στο ύψωμα Τσιλιγιώργη του Κόκκινου Νερού» και το παρακείμενο ερειπωμένο θολωτό κτήριο που αναφέρεται ως «πύργος» αποτελούν ενδεχομένως τα μόνα ορατά σήμερα υπολείμματα ενός ακόμη μικρού βυζαντινού μοναστηριού, που ερευνήθηκαν σύντομα το 1972 από τον Ν. Νικονάνο. Ο ναός ήταν μικρών διαστάσεων (6.35 Χ 7.30 μ.) μονόχωρος τρίκογχος με τρίπλευρες εξωτερικά κόγχες. Οι τοίχοι του ήταν κτισμένοι από αργούς λίθους και πλίνθους τοποθετημένες σε σειρές, ενώ η θολοδομία ήταν πλίνθινη. Ο ναός διέθετε γλυπτό διάκοσμο και πολυτελές μαρμάρινο δάπεδο με ζωομορφικές παραστάσεις, τμήματα των οποίων βρίσκονται στην Αρχαιολογική Συλλογή Αγιάς. Το μνημείο έχει χρονολογηθεί στα τέλη του 12ου ή στις αρχές του 13ου αιώνα. Ο «πύργος» βρίσκεται σε απόσταση 20 περίπου μ. στα βορειοανατολικά του ναού. Πρόκειται για ένα ορθογωνικό σε κάτοψη κτήριο εξωτερικών διαστάσεων 4.70 Χ 5.10 μ. Οι τοίχοι του, πάχους περίπου 80εκ., είναι κτισμένοι με τοιχοποιία αρκετά προσεγμένης κατασκευής από αργούς λίθους μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται άτακτα πλίνθοι και πλινθία. Η κάλυψη του κτηρίου γινόταν με ημικυλινδρικό θόλο, εν μέρει κατεστραμμένο ήδη το Στα δυτικά του «πύργου» σώζεται σε μικρό ύψος ένας συνεχόμενος με αυτόν χώρος, με εξωτερικές διαστάσεις 3.50 Χ 4.70 μ. 8

9 Κόκκινο Νερό. Ανώνυμη Μονή (;) στις ιδιοκτησίες Βόγια και Χύτα Δυτικά των ιαματικών πηγών του Κόκκινου Νερού, σώζονται ερείπια οικοδομικού συγκροτήματος, πιθανόν βυζαντινής μονής, τα οποία δεν έχουν ερευνηθεί ανασκαφικά. Λείψανα μεγάλου τοίχου διακρίνονται μεταξύ των δύο ιδιοκτησιών, που έχουν υψομετρική διαφορά μεταξύ τους, ανάμεσά τους τοίχος κατασκευασμένος κατά το πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Βρέθηκαν αρχιτεκτονικά γλυπτά που μεταφέρθηκαν στην Αρχαιολογική Συλλογή Αγιάς (επίκρανα παραστάδων αρ.495,496, αμφικιονίσκος και επίθημα παραθύρου αρ.493,494). Κόκκινο Νερό. Ναός στην ιδιοκτησία Τσιοφλίκη Σε μικρή απόσταση νότια της προηγούμενης θέσης, στο κτήμα Τσιοφλίκη, σώζονταν ως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε ισοπεδώθηκαν κατά την ανέγερση ιδιωτικής οικίας, ερείπια ναού, ο οποίος, κατά πληροφορίες, ήταν τρίκογχος. Τμήματα μαρμάρινου στυλοβάτη τέμπλου έχουν μεταφερθεί στην Αγιά (αρ.301,302). Κόκκινο Νερό. Ανώνυμη Μονή στη θέση Παλιομονάστηρο του οικισμού Μητσιάρες Τo 1992, κατά τις εργασίες ισοπέδωσης αγρού ιδιοκτησίας Θ. Ευσταθίου, στη θέση «Παλιομονάστηρο», στον οικισμό Μητσιάρες του Κόκκιvου Νερού εντοπίσθηκαν 9

10 τα ερείπια ενός μεγάλου βυζαντινού μοναστηριού, που ερευνήθηκε ανασκαφικά από την 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Το καθολικό είναι ένας μετρίων διαστάσεων (7,80 Χ 12,80 μ.) σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με σύγχρονο νάρθηκα. Στο κτήριο είχαν μεταγενέστερα προσκολληθεί ένας εξωνάρθηκας στα δυτικά, δύο στοές κατά μήκος της βόρειας και της νότιας πλευράς του καθώς και άλλα προσκτίσματα στα ανατολικά και στα νοτιοανατολικά του. Η μεσαία κόγχη του ιερού του ναού ήταν εξωτερικά τρίπλευρη, ενώ οι δύο πλάγιες ημικυκλικές. Οι όψεις του μνημείου ήταν πλήρως διαρθρωμένες με τυφλά αψιδώματα με διπλή υποχώρηση και οι εσωτερικές επιφάνειες, αντίστοιχα, με παραστάδες. Οι ενισχυμένοι με ξυλοδεσιές τοίχοι του ήταν κτισμένοι από εναλλάξ ζώνες λιθοδομής και πλινθοδομής κατασκευασμένης κατά το σύστημα της αποκεκρυμμένης πλίνθου. Το ιερό φωτιζόταν από δύο μονόλοβα παράθυρα που ανοίγονται στις κόγχες των παραβημάτων και από ένα ευρύτερο, ενδεχομένως δίλοβο, παράθυρο που ανοιγόταν στην κόγχη του Αγίου Βήματος, ενώ στα τύμπανα της εγκάρσιας κεραίας του σταυρού ήταν διαμορφωμένα τρίβηλα σύνθετα ανοίγματα. Το μνημείο διέθετε πολυτελές μαρμάρινο δάπεδο και πλούσιο γλυπτό διάκοσμο, που βρέθηκε στα κρημνίσματα του κτιρίου και έχει μεταφερθεί στην Αγιά (κυρίως βάσεις κιόνων, θυρώματα, αμφικιονίσκοι και επιθήματα παραθύρων, γείσα, κιονίσκοι τέμπλου, θραύσματα θωρακίων), τα κυριότερα των οποίων θα εκτεθούν στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Τα γλυπτά δεν παρουσιάζουν ενότητα και αρκετά βρίσκονται εδώ σε δεύτερη χρήση, κάτι που παρατηρείται και σε άλλα μνημεία του Όρους των Κελλίων. Ξεχωρίζει το κιονόκρανο 10

11 αρ.477 (12ος αι.), με ανάγλυφο κόσμημα αμπέλου, που πρέπει να προέρχεται από το τρίβηλο άνοιγμα της νότιας πλευράς. Ο ναός, ο οποίος παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της λεγόμενης Σχολής της Κωνσταντινουπόλεως και συνδέεται, όπως φαίνεται, με την αρχιτεκτονική της Μακεδονίας αλλά, ίσως, και με εκείνη της Νίκαιας, έχει χρονολογηθεί από τα τέλη του 12ου μέχρι τα μέσα του 13ου αιώνα. Κόκκινο Νερό. Ανώνυμος ναός στο οικόπεδο Γ. Τσανάκα Το 1976 εντοπίσθηκαν και ερευνήθηκαν μέσα στον παραθεριστικό οικισμό του Κόκκινου Νερού τα ερείπια ενός ακόμη ναού, για να καταστραφούν, δυστυχώς, αργότερα σε μεγάλο βαθμό κατά την ανέγερση ιδιωτικής κατοικίας. Από το μνημείο σώζεται σήμερα μικρό τμήμα, στην περιοχή της βορειοανατολικής του γωνίας, εγκλωβισμένο μέσα σε νεώτερες κατασκευές. Η αναπαράσταση της κατόψεώς του που επιχειρείται εδώ, βασίζεται σε συνοπτική αποτύπωση των λειψάνων του και σε ένα ελλιπές αλλά πολύτιμο δημοσιευμένο σχέδιο αποτυπώσεως του μνημείου που έγινε κατά την ανασκαφή του. Πρόκειται για ένα μικρών διαστάσεων (6.20 Χ 6.90 μ.) απλό τετρακιόνιο ή, το πιθανότερο, δικιόνιο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό, με μεταγενέστερο νάρθηκα εσωτερικών διαστάσεων 4.90 Χ 3.10 μ. προσκολλημένο στα δυτικά του. Η κόγχη του αγίου βήματος του ναού ήταν εξωτερικά τρίπλευρη, ενώ εκείνες των παραβημάτων ημικυκλικές. Οι όψεις του φαίνεται ότι ήταν επίπεδες και αδιάρθρωτες. Οι τοίχοι του μνημείου ήταν κτισμένοι από αργούς λίθους μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονταν στους οριζόντιους αρμούς σειρές πλίνθων και στους κατακόρυφους ακανόνιστα τοποθετημένοι πλίνθοι και πλινθία, σε μια διάταξη που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα είδος αμελούς πλινθοπερίκλειστου συστήματος δομής (Εικ.39). Στο εσωτερικό του κτηρίου παραστάδες υπήρχαν μόνο στον ανατολικό και στο δυτικό τοίχο. Ο ναός είχε μαρμάρινο διάκοσμο και τοιχογραφίες, σε δύο πιθανώς στρώματα, τα οποία χρονολογούνται στον 11ο ή 12ο αιώνα. Κουτσουπιά. Ανώνυμη Μονή στον αγρό Πινίκη Στην περιοχή της Κουτσουπιάς, στον αγρό Πινίκη, υπάρχουν τα ερείπια βυζαντινής μονής κοντά στην υφιστάμενη αγροικία, ενώ επισημάνθηκαν ίχνη σε πολλά σημεία της ευρύτερης περιοχής, που δεν έχουν ερευνηθεί. Κουτσουπιά. Ανώνυμη Μονή στη θέση Μονόπετρα (Μονόπετρα Α) Σε απόσταση 300 περίπου μ. από τη θάλασσα, βόρεια του μεγάλου ρέματος στη θέση Μονόπετρα, είχαν προ ετών εντοπισθεί τα λείψανα ενός ακόμη βυζαντινού 11

12 μοναστηριού. Δυστυχώς αυτά καταστράφηκαν την άνοιξη του 2005 με χρήση μηχανικού εκσκαφέα, προκειμένου να δημιουργηθεί πλάτωμα για την συγκέντρωση των υλοτομουμένων στα γύρω δάση καυσόξυλων. Πριν από την καταστροφή από το καθολικό της μονής διακρινόταν η πολυγωνική κόγχη του ιερού και διαγράφονταν οι πλάγιοι τοίχοι του, κτισμένοι κατά το αμελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής. Στα βόρεια του καθολικού σωζόταν τμήμα του περιβόλου, μήκους 5 περίπου μ. Κουτσουπιά. Ανώνυμη Μονή στη θέση Παλαιομονάστηρο Μονόπετρας (Μονόπετρα Β) 12

13 Η ύπαρξη λειψάνων ενός βυζαντινού μοναστηριού στη θέση Παλαιομονάστηρο, κοντά στη Μονόπετρα της Κουτσουπιάς και στα νότια του μεγάλου ρέματος, είναι γνωστή από το 1973, οπότε τα ερείπιά του παρουσιάσθηκαν συνοπτικά από τον Ν. Νικονάνο. Κατά τη διάρκεια των ετών 2005 και 2006 η 7η ΕΒΑ πραγματοποίησε στο χώρο αρχαιολογική έρευνα, κατά την οποία εντοπίσθηκαν τμήματα του περιβόλου και το καθολικό της Μονής και ερευνήθηκε το γνωστό από παλιά κτήριο που καταλαμβάνει τη νοτιοανατολική γωνία του συγκροτήματος. Το καθολικό αποτελείται από τον κυρίως ναό και ένα μεταγενέστερο νάρθηκα. Ο κυρίως ναός, εξωτερικών διαστάσεων, χωρίς την ημικυκλική κόγχη του ιερού, 5.55 Χ 8.20 μ., είναι μονόχωρος δρομικός. Τα δύο ζεύγη παραστάδων που διάρθρωναν την εσωτερική επιφάνεια των πλάγιων τοίχων, έφεραν, όπως φαίνεται, δύο σφενδόνια τα οποία διαιρούσαν το χώρο σε τρία μέρη και η κάλυψη γινόταν, κατά πάσαν πιθανότητα, με ημικυλινδρικό θόλο. Ο νάρθηκας έχει διαστάσεις 5.25 Χ 5.55 μ. και 13

14 καλυπτόταν με άγνωστης μορφής θολοδομία, ενώ στους πλάγιους τοίχους διαμορφώνονταν αρκοσόλια. Οι τοίχοι του μνημείου ήταν από προσεκτικά αρμολογημένη αργολιθοδομή από αργούς λίθους και πλίνθους, οι οποίες κατά τόπους σχηματίζουν σειρές. Το δάπεδό του ναού ήταν μαρμαροθετημένο. Στα κρημνίσματα βρέθηκαν μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, μεταξύ των οποίων τεμάχια ενός επιστυλίου τέμπλου, και τμήματα ζεύξεων ορθομαρμαρώσεως, με διάκοσμο μορφής σχοινίου ή αστραγάλου, τα οποία, όμως, προέρχονται πιθανότατα από παλαιότερο κτήριο και βρίσκονταν εδώ σε δεύτερη χρήση. Όλα τα ευρήματα βρίσκονται στην Αρχαιολογική Συλλογή Μελιβοίας. Η χρονολόγηση του ναού δεν είναι με τα διαθέσιμα στοιχεία εύκολη. Με επιφύλαξη αυτός θα μπορούσε να τοποθετηθεί στον 11ο αιώνα. Το νοτιοανατολικό κτήριο έχει σε κάτοψη σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου με διαστάσεις 5.45 Χ 6.40 μ. Οι πάχους 60 εκ. τοίχοι του φαίνεται ότι ήταν κτισμένοι με αργολιθοδομή, εκτός από τον δυτικό, η εξωτερική παρειά του οποίου ήταν διαμορφωμένη με προσοχή κατά το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής. Την όψη αυτή διέτρεχε πλίνθινη οδοντωτή ταινία. Το δάπεδο του κτηρίου από σχιστόπλακες παρουσιάζει έντονη κλίση προς τα βόρεια, όπου διαμορφώνεται μικρή ορθογώνια δεξαμενή, επιχρισμένη με υδραυλικό κονίαμα, που πιστοποιεί την χρήση του χώρου ως ληνό. Παλιουριά. Ναός Αγίας Παρασκευής στη θέση Οστροβός. Ο κατά την παράδοση αφιερωμένος στην Αγία Παρασκευή βυζαντινός ναός που υπήρχε στο κτήμα Απόστολου Χαρατσή, στη θέση Οστροβός της Παλιουριάς ισοπεδώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του Διασώθηκαν τμήματα γλυπτών στην Αρχαιολογική Συλλογή Αγιάς, όπως ανάγλυφα επιθήματα αμφικιονίσκων (αρ.457, 458), καθώς και εγχάρακτη κεραμική με ζώα και πουλιά του 12ου αιώνα. Παλιουριά. Ανώνυμος ναός στο κτήμα Γουργιώτη Μεγάλος ναός έχει επισημανθεί από παλιά στη βόρεια όχθη του χειμάρρου Πα λιουριά (1χμ. στα δυτι κά της παραλιακής θέσης Ταρσανάς), στον οποίο οι καλλιεργητικές εργασίες έχουν προξενήσει μεγάλες φθορές. Ίχνη κτιρίων διακρίνονται ακόμη στις επιχώσεις στο 14

15 βόρειο μέρος του αγρού αλλά δεν έχει διενεργηθεί μέχρι στιγμής ανασκαφική έρευνα. Πολλά γλυπτά έχουν μεταφερθεί κατά καιρούς στην Αγιά (τμήματα κιονοκράνων, θυρωμάτων κ.α., με σπουδαιότερο τμήμα επιστυλίου τέμπλου με ανθεμωτή διακόσμηση [αρ.1299,1300], που ανασύρθηκε από τον παρακείμενο χείμαρρο). Παλιουριά. Ληνός στον αγρό Γ. Πλάδα Στην Παλιουριά, στον αγρό Γ. Πλάδα, ανασκάφηκε το 1998 ένας μεγάλος μεσαιωνικός ληνός. Πρόκειται για προσεγμένης κατασκευής κτήριο με τοίχους κτισμένους από αργούς λίθους και πλίνθους, που διέθετε ανοικτή δεξαμενή για το πάτημα των σταφυλιών και κτιστό υπολήνιο. Σε μικρή απόσταση προς τα ανατολικά υπάρχει τμήμα δεύτερου ληνού όμοιου τύπου. Ο ληνός της Παλιουριάς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί σπάνιο δείγμα κτηρίου που σχετίζεται με μια παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή. Μελιβοία (Αθανάτη). Μονές στο Όρος Κούτζιμπος Στο Όρος Κούτζιμπος, στην περιοχή της Μελιβοίας (Αθανάτη), αναφέρεται η ύπαρξη πλήθους θέσεων με βυζαντινά ερείπια, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ισοπεδωθεί κατά τη διάρκεια καλλιεργητικών εργασιών. Τμήματα μοναστηριών διατηρούνται στις θέσεις Σκάλα Παναγιά, Παλιοπήγαδα και Καρούτα, στις οποίες δεν έχουν γίνει ακόμη ανασκαφικές έρευνες. Στην τελευταία βρέθηκε το 2007 τμήμα ληνού; με έντονα κεκλιμένο δάπεδο, που ήταν επιχρισμένο με κουρασάνι, 15

16 όπως και οι τοίχοι του κτίσματος. Το εύρημα επιβεβαιώνει την παράδοση για ομάδα κατασκευών αυτού του είδους, που διοχέτευαν κρασί με σωλήνες στις δεξαμενές της Παλιουριάς. Ιδιαίτερα σημαντική επίσης ήταν η θέση Παλιοθεολόγος, όπου κατά την ισοπέδωση βυζαντινής μονής το 1994 βρέθηκαν βυζαντινά γλυπτά (αρ ), καθώς και μεγάλος θησαυρός χρυσών νομισμάτων της εποχής των Κομνηνών, ο οποίος θα εκτεθεί στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε η κτητορική επιγραφή του 1571, από τη δεύτερη φάση της μονής, ενώ τον 18ο αιώνα η μονή μετακινήθηκε στη σημερινή της θέση (μονή Θεολόγου στη Βελίκα). Ακρωτήριο Δερματάς. Ανώνυμη Μονή στη θέση Λουτρός Τα ερείπια του βυζαντινού μοναστηριού στη θέση «Λουτρός» στην περιοχή του ακρωτηρίου Δερματάς ανασκάφηκαν από τον κ. Λ. Δεριζιώτη ( ) αλλά το 2005 υπέστησαν σοβαρές καταστροφές από βανδαλισμό. Ο περίβολος της Μονής (Σχ.17) έχει σε κάτοψη σχήμα τραπεζίου με διαστάσεις 35 ως 38 Χ 30 ως 37 μ. Κατά την ανασκαφή εντοπίσθηκαν λείψανα των μοναστηριακών κτισμάτ ων, μεταξύ των οποίων και κυκλική κατασκε υή με δάπεδο από πήλινες πλάκες. Το καθολικό αποτελείται από τον κυρίως ναό και τον σύγχρονο με αυτόν νάρθηκα. Καθώς ο νάρθηκας έχει πλάτος ελαφρά μεγαλύτερο από το πλάτος του ναού, το κτίριο έχει σε κάτοψη σχήμα Τ. Το συνολικό του μήκος του είναι μ. και το πλάτος του 6.40 μ. στο ναό και 7.20 μ. στο νάρθηκα. Εξ αιτίας της κλίσης του εδάφους, ο ναός γίνεται στο ανατολικό του άκρο διώροφος και περιλαμβάνει στο κατώτερο επίπεδο δύο καμαροσκέπαστους χώρους, που πιθανόν να είχαν ταφική χρήση. Ο ναός είναι μονόχωρος δρομικός και καλυπτόταν πιθανότατα με ημιικυλινδρικό θόλο, ενώ ο νάρθηκας με τρία σταυροθόλια ή τρία φουρνικά. Οι τοίχοι του μνημείου ήταν από αργούς πλακοειδείς λίθους και πλίνθους τοποθετημένες κυρίως οριζοντίως. Οι όψεις τoυ ήταν διαρθρωμένες με αβαθή τυφλά αψιδώματα με διπλή υποχώρηση, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για 16

17 το φωτισμό του. Το δάπεδό του ήταν στρωμένο με πήλινες πλάκες. Στο εσωτερικό τόσο του ναού όσο και του νάρθηκα υπήρχαν πολυάριθμοι τάφοι. Ο ναός είχε σημαντικό ζωγραφικό διάκοσμο, από τον οποίο σώθηκαν μεν κατά χώραν μόνον οι ποδέες, αλλά αρκετά σπαράγματά του βρέθηκαν στην ανασκαφή. Βρέθηκαν επίσης τμήματα γλυπτών, μεταξύ των οποίων τρία επιθήματα από κιονίσκους παραθύρων (αρ ), που φέρουν γεωμετρική διακόσμηση. Η οικοδόμηση του καθολικού της Μονής στη θέση Λουτρός θα μπορούσε, βάσει συγκρίσεων με άλλα μνημεία της περιοχής, όπως o τρίκογχος ναός τoυ Κόκκινου Νερού και η Παvαγία Βελίκα, να τοποθετηθεί με επιφύλαξη στο 12ο αιώνα. Άνω Σωτηρίτσα (Κάπιστα). Ναός Σωτήρος Τα ερείπια της βυζαντινής μονής που αναφέρονται από τον Ν. Νικονάνο πέριξ του μεταβυζαντινού ναϋδρίου του Σωτήρος Χριστού της Άνω Σωτηρίτσας (Κάπιστας) δεν σώζονται πλέον, διότι καταστράφηκαν κατά την ισοπέδωση του χώρου το Τα αξιόλογα βυζαντινά γλυπτά (Εικ.66) που εντοιχίσθηκαν στο νεώτερο ναό, μαζί με βυζαντινό δομικό υλικό, δείχνουν τη σημασία του βυζαντινού μνημείου που υπήρχε εδώ και έδωσε το όνομά του στον οικισμό (παλιά Κάπιστα = εκκλησία). Ορισμένα από αυτά μεταφέρθηκαν στην Αρχαιολογική Συλλογή Μελιβοίας. Βελίκα. Ναός Παναγίας Ο γνωστός ως «Παναγία Βελίκα» ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα μνημεία του Όρους των Κελλίων και παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά γύρω στο 1970 από τον Ν. Νικονάνο. Η εκκλησία είναι κτισμένη σε ομαλή πλαγιά, στις παρυφές της πεδιάδας του Αγιόκαμπου, κοντά στο ρέμα Βελίκα.. Η μαρτυρούμενη ύπαρξη προ ετών γύρω από το ναό ερειπίων σημαίνει ίσως ότι αρχικά και αυτός ήταν καθολικό μικρού μοναστηριού. 17

18 Ο ναός της Παναγίας είναι μονόχωρος δρομικός με εξωτερικές διαστάσεις 4.90 Χ 7.50 περίπου μ. και τρίπλευρη κόγχη ιερού. Καλυπτόταν με ελαφρά οξυκόρυφο θόλο ενισχυμένο από ένα σφενδόνιο, το οποίο βαίνει σε ποδαρικά. Οι τοίχοι του μνημείου, οι οποίοι βαίνουν σε ψηλή σχετικά κρηπίδα, είναι κτισμένοι από αργούς λίθους μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται στους οριζόντιους αρμούς σειρές πλίνθων και στους κατακόρυφους οριζόντια τοποθετημένες πλίνθοι και πλινθία, σε μια διάταξη που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα είδος αμελούς πλινθοπερίκλειστου συστήματος δομής. Ορισμένα τμήματα των όψεων είναι κτισμένα από αμιγή οπτοπλινθοδομή κατά το σύστημα της αποκεκρυμένης πλίνθου. Η δυτική και οι πλάγιες όψεις του ναού είναι διαρθρωμένες με αβαθή τυφλά αψιδώματα με διπλή υποχώρηση, ένα στη δυτική και ανά δύο στη βόρεια και στη νότια, τα τόξα και οι παραστάδες των οποίων είναι εξ ολοκλήρου από πλίνθους. Τα αψιδώματα περιβάλλονται από απλή πλίνθινη ταινία εκτός από εκείνα της νότιας πλευράς, τα οποία περιβάλλονται από οδοντωτή ταινία. Τα γείσα του ναού είναι πλίνθινα διπλά οδοντωτά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γύρισμα των οριζόντιων γείσων των πλαγίων πλευρών και στα άκρα της δυτικής και της ανατολικής όψης του κτηρίου. Στην κόγχη του ιερού, κάτω από το γείσο υπάρχει κεραμικός διάκοσμος μορφής ζωφόρου με εν σειρά διατεταγμένους στυλίσκους. Κεραμικός διάκοσμος, και συγκεκριμένα ταινία βαθμιδωτού κοσμήματος, υπάρχει σε τμήμα της νότιας όψης, ενώ το αέτωμα της ανατολικής όψης κοσμεί πλίνθινος σταυρός. Η είσοδος στο ναό γινόταν από μια φαρδιά θύρα που ανοιγόταν στο μέσον του δυτικού του τοίχου. Ο φωτισμός του γινόταν από πέντε δίλοβα παράθυρα, που ανοίγονται ανά ένα στην κόγχη του ιερού και στα τύμπανα των τυφλών αψιδωμάτων των πλαγίων όψεων. Στα παράθυρα των πλαγίων όψεων ο διαχωρισμός των λοβών γινόταν με πλίνθινους πεσσίσκους. Σπάραγμα μαρμαροθετήματος καλής τέχνης που εντοπίσθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατων εργασιών στερέωσης και εντοιχίσθηκε στη δυτική όψη του ναού προέρχεται ίσως από το αρχικό του δάπεδο. 18

19 Το μνημείο, το οποίο παρουσιάζει έντονα τα χαρακτηριστικά της λεγόμενης Σχολής της Κωνσταντινουπόλεως και έχει σωστά συνδεθεί με την αρχιτεκτονική της Μακεδονίας έχει χρονολογηθεί από τον Ν. Νικονάνο στα μέσα ή στο δεύτερο ήμισυ του 12ου αιώνα. Ο Γ. Βελένης έχει διατυπώσει την άποψη ότι η χρονολόγηση του μνημείου θα μπορούσε να κατέβει ως και τις αρχές του 13ου αιώνα. Παρατηρήσεις Από την παρουσίαση των μνημείων που προηγήθηκε είναι δυνατόν να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις για την αρχιτεκτονική και την τέχνη στο «Όρος των Κελλίων», αλλά και για την ιστορία του χώρου στη μέση και την ύστερη βυζαντινή περίοδο και κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία. Έτσι, κατ αρχάς από τον αριθμό και τη χωροθέτηση των μνημείων που παρουσιάσθηκαν, προκύπτει ότι στον Ανατολικό Κίσσαβο υπήρξε ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός μονών, πράγμα που αποδεικνύει τη σημασία και την ακμή του μοναστικού κέντρου των Κελλίων κατά τη Μέση και την Ύστερη βυζαντινή περίοδο. Από την άποψη της πληθώρας και η πυκνότητας των μοναστηριών τους τα Κελλία φαίνεται ότι μπορεί να παραβληθούν με το Άγιον Όρος, όπου στη βυζαντινή εποχή υπήρχε επίσης ένας πολύ μεγάλος αριθμός πυκνά διατεταγμένων μονών και μονυδρίων. Καθώς η κατάσταση διατηρήσεως των μνημείων των Κελλίων, με ελάχιστες εξαιρέσεις (εκείνες του ναού της Παναγίας Βελίκα και, σε μικρότερο βαθμό, του τρίκογχου ναού στη θέση Τσιλιγιώργη του Κόκκινου Νερού), είναι πολύ κακή, η μελέτη της αρχιτεκτονικής τους παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες. Από την άποψη του είδους τους τα σωζόμενα κτίσματα είναι κυρίως εκκλησίες αλλά και διάφορα μοναστηριακά κτήρια κύριων και βοηθητικών χρήσεων, όπως περίβολοι, κτήρια διαμονής, πύργοι καθώς και κτίσματα που στέγαζαν παραγωγικές δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη λειτουργία μοναστηριών, όπως λ.χ. το συγκρότημα των ληνών στην Παλιουριά. Η έστω και αποσπασματική διατήρηση στην περιοχή αυτή τόσων μοναστηριακών κτισμάτων είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς η μελλοντική όταν η αρχαιολογική έρευνα προχωρήσει εξέτασή τους θα μπορεί να συνδράμει τα μέγιστα στην περαιτέρω μελέτη της βυζαντινής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής. Προς το παρόν μπορεί να σημειωθεί η ποιότητα της κατασκευής ορισμένων μοναστηριακών κτηρίων, όπως το νοτιοανατολικό κτήριο στη Μονή στη θέση Μονόπετρα Β. Ορισμένα από τα καθολικά των μοναστηριών των Κελλίων ήταν κτήρια υψηλών προθέσεων, όπως εκείνα της Μονής του Στομίου και του Παλιομονάστηρο του Κόκκινου Νερού, ενώ άλλα ήταν μικρά και πιο ταπεινά κτίσματα, όπως εκείνα των μονών στις θέσεις Μονόπετρα Β, Λουτρός στο Ακρωτήριο Δερματάς και Τσιλιγιώργη στο Κόκκινο Νερό, τα οποία, όμως, συχνά εκπλήσσουν με τη σχετικά προσεγμένη αρχιτεκτονική και την ποιότητα του διακόσμου τους. Οι περισσότερες εκκλησίες είναι μετρίων διαστάσεων και πολλές διαθέτουν νάρθηκα, άλλοτε εξ αρχής, όπως στα καθολικά των μονών Στομίου, Παλιομονάστηρου Κόκκινου Νερού, Λουτρού Ακρωτηρίου Δερματά και Πηγαδίου Καρίτσας, και άλλοτε εκ προσθήκης, όπως στο καθολικό της Μονής στη θέση Μονόπετρα Β και στο ναό του οικοπέδου Τσανάκα στο Κόκκινο Νερό. Σε μια περίπτωση, στο καθολικό της Μονής Στομίου, είναι πολύ πιθανόν ο νάρθηκας να ήταν διώροφος, να διέθετε, δηλαδή, ο ναός Κατηχούμενα. Σε πολλούς ναούς, όπως στα καθολικά της Μονής Στομίου, του 19

20 Παλιομονάστηρου του Κόκκινου Νερού και της Μονής στη θέση Μονόπετρα Β, διαπιστώνεται η συνήθης στη βυζαντινή αρχιτεκτονική πρακτική της προσθήκης προσκτισμάτων, κυρίως ναρθήκων και εξωναρθήκων ή στοών. Από την άποψη της τυπολογίας στη ναοδομία των Κελλίων διαπιστώνεται μεγάλη σχετικά ποικιλία. Οι περισσότεροι από τους σωζόμενους ναούς, εκείνοι της Αγίας Παρασκευής στο Ομόλιο, της Παγίας Βελίκα και τα καθολικά των μονών στις θέσεις Μονόπετρα Β, Λουτρός στο Ακρωτήριο Δερματάς και Πηγάδι Καρίτσας, ανήκουν στον ιδιαίτερα διαδεδομένο τύπο των μονόχωρων δρομικών. Ένας μόνο από τους ναούς, ο ναός της Παναγίας στην Καρίτσα, ανήκε κατά πάσα πιθανότητα στον τύπο των τρίκλιτων βασιλικών. Επίσης ένας μόνο ναός, ο ναός στη θέση Τσιλιγιώργη του Κόκκινου Νερού, ανήκε στον τύπο των μονόχωρων τρικόγχων. Τέσσερις, τέλος, ναοί, τα καθολικά των μονών Αγίων Αποστόλων και Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο, Παλιομονάστηρου Κόκκινου Νερού και ο ναός του οικοπέδου Τσανάκα, επίσης στο Κόκκινο Νερό, από τους οποίους ο πρώτος είναι ίσως μεταβυζαντινός, ανήκουν στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου. Οι τρεις πρώτοι ήταν σύνθετοι τετρακιόνιοι, ανήκαν, δηλαδή, σε έναν τύπο του οποίου λίγα παραδείγματα μας είναι προς το παρόν γνωστά στη Θεσσαλία. Ο τέταρτος ήταν μάλλον δικιόνιος. Ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει η απουσία μεταξύ των γνωστών καθολικών των μονών των Κελλίων ναών αθωνικού τύπου, πράγμα που πιστοποιεί τη μικρή σχετικά διάδοση του τύπου στη μέση βυζαντινή περίοδο. Τόσο στον τομέα της τυπολογίας, όσο και κυρίως σε εκείνους της μορφολογίας και της κατασκευής οι βυζαντινοί ναοί των Κελλίων είναι σαφές ότι συνδέονται περισσότερο με την οικοδομική παράδοση της Μακεδονίας, πράγμα που, όπως έχει παρατηρηθεί, ισχύει σε μεγάλο βαθμό στη Θεσσαλία. Η εξέταση ναών που για πρώτη φορά παρουσιάζονται εδώ, όπως τα καθολικά των Μονών στις θέσεις Λουτρός στο Ακρωτήριο Δερματάς και Μονόπετρα Β, επιβεβαιώνουν σαφώς την παραπάνω άποψη. Η σχέση, εξ άλλου, που, σύμφωνα με μιαν άποψη του καθ. Γ. Βελένη, ενδεχομένως υπάρχει μεταξύ της αρχιτεκτονικής των Κελλίων και εκείνης της Νίκαιας, δεν μπορεί, παρά το γεγονός ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένα, να αποκλεισθεί. Από τα μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εντοπίζονται στους ναούς του Ανατολικού Κισσάβου μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής: Οι όψεις των περισσοτέρων ναών ήταν διαρθρωμένες με τυφλά αψιδώματα και οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων τους ήταν σε πολλές περιπτώσεις διαρθρωμένες με παραστάδες, σε αντιστοιχία με τα τόξα που έφεραν τη θολοδομία, κατά το σύστημα της «Σχολής της Κωνσταντινουπόλεως». Εξωτερικά οι κόγχες ήταν συνήθως τρίπλευρες, κατά το σύνηθες στη δεύτερη χιλιετία. Σε μια μόνο περίπτωση η κόγχη του ιερού έχει σε κάτοψη σχήμα ημικυκλικό, διατηρεί, δηλαδή, τη χαρακτηριστική μορφή της λεγόμενης «Προελλαδικής Σχολής», που είχε ευρεία διάδοση κατά την πρώτη χιλιετία αλλά, υπό ορισμένες συνθήκες και αργότερα. Σε δύο τουλάχιστον σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς η μεσαία κόγχη του ιερού του ναού ήταν τρίπλευρη, ενώ οι δύο πλάγιες ημικυκλικές, μια διάταξη με παλαιά καταγωγή που φαίνεται ότι επιβίωσε ως την υστεροβυζαντινή εποχή. Οι τοίχοι των φτωχότερων κυρίως ναών ήταν κατασκευασμένοι από αργολιθοδομή, από τοπικούς λίθους μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονταν πλίνθοι ή πλινθία, κάποτε με τρόπο που έδινε την εντύπωση αμελούς πλινθοπερίκλειστου συστήματος δομής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε εκείνες του καθολικού του Παλιομονάστηρου του Κόκκινου 20

21 Νερού και, ίσως, και εκείνου της Μονής Στομίου, οι τοίχοι ήταν κτισμένοι από εναλλάξ ζώνες λιθοδομής και πλινθοδομής, δηλαδή κατά το σύνηθες στην αρχιτεκτονική της Σχολής της Κωνσταντινουπόλεως και των περιοχών της επιρροής της «μικτό σύστημα» τοιχοποιίας, το γνωστό από τη Ρωμαϊκή εποχή ως «opus mixtum». Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, στο καθολικό του Παλιομονάστηρου και στο ναό της Παναγίας Βελίκα, έχει χρησιμοποιηθεί στην τοιχοποιία οπτοπλινθοδομή κατασκευασμένη κατά το σύστημα της αποκεκρυμένης πλίνθου. Όσον αφορά την κατασκευή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εντοπισμός σε ορισμένα από τα εξεταζόμενα κτήρια, όπως στο καθολικό της Μονής Στομίου, παραδειγμάτων συστημάτων ενισχύσεως της τοιχοποιϊας με ξυλοδεσιές και θεμελιώσεως των κιόνων σε ανεξάρτητα μεταξύ τους και από τους τοίχους βάθρα και όχι σε διασταυρούμενους «θεμελιότοιχους» ή άλλα εξελιγμένα συστήματα, μιας πρακτικής η οποία φαίνεται ότι ήταν επίσης συνήθης στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Εξ αιτίας της κακής κατάστασης διατήρησης των ναών δεν είναι μας είναι επαρκώς γνωστά στοιχεία σχετικά με τα ανοίγματα των θυρών και κυρίως των παραθύρων τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο φωτισμός του εσωτερικού των εκκλησιών γινόταν από τα τυπικά στη βυζαντινή αρχιτεκτονική μονόλοβα, δίλοβα ή και τρίλοβα παράθυρα, οι λοβοί των οποίων χωρίζονταν με μαρμάρινους αμφικιονίσκους, αλλά κάποτε, όπως στο ναό της Παναγίας Βελίκα, με πλίνθινους πεσσίσκους. Είναι ωστόσο γνωστό ένα τουλάχιστον παράδειγμα, στο καθολικό του Παλιομονάστηρου του Κόκκινου Νερού, όπου, όπως συχνά συμβαίνει σε μνημεία αξιώσεων της Σχολής, συνήθως, της Κωνσταντινουπόλεως, σύνθετα ανοίγματα ήταν διαμορφωμένα στα τύμπανα της εγκάρσιας κεραίας του σταυρού. Λίγα πράγματα επίσης μας είναι γνωστά για τον κεραμεικό διάκοσμο, που φαίνεται ότι κοσμούσε τις όψεις ορισμένων τουλάχιστον από τους ναούς, όπως λ.χ. εκείνον της Παναγίας Βελίκα. Πρόκειται για ταινίες οδοντωτές ή άλλες, ζωφόρους και εντυπωσιακά πλίνθινα οδοντωτά γείσα. Πολλοί από τους ναούς διέθεταν μαρμάρινα δάπεδα, πολλά από τα οποία φαίνεται ότι ήταν εξαιρετικής ποιότητος. Εξάλλου, αρκετοί ναοί, είχαν πλούσιο γλυπτό διάκοσμο. Από τη συνοπτική εξέταση που προηγήθηκε, καθίσταται σαφής η μεγάλη σημασία της αρχιτεκτονικής των μεσοβυζαντινών και υστεροβυζαντινών μοναστηριών του Όρους των Κελλίων και το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά και των γειτονικών περιοχών και της βυζαντινής αρχιτεκτονικής γενικότερα. Μεγάλο, εξάλλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνέχεια της αρχιτεκτονικής αυτής κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, της οποίας τα παραδείγματα, αν και πολύ λιγότερα, φαίνεται ότι δεν υστερούν σε ποιότητα. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, όπως σε εκείνη του Καθολικού της Μονής του Τσάγεζι, αυτά αποτελούν μνημεία εξαιρετικής σημασίας. Συντομογραφίες ΑΔ ΑΒΜΕ ΑΕΘΣΕ ΑΘΜ BSCA Αρχαιολογικόν Δελτίον Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών Byzantine Studies Conference, Abstracts 21

22 ΕΕΒΣ ΘεσσΗμ TM JÖB Ελληνική Επετηρίς Βυζαντινών Σπουδών Θεσσαλικό Ημερολόγιο Travaux et Mémoires Jahrbuch des Östereichische Byzantinistik 22

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μακεδονικός Ολυμπος (ΜΟ) από τη Νεολιθική ως και την Πρωτο Υποπρωτογεωμετρική Εποχή

Ο Μακεδονικός Ολυμπος (ΜΟ) από τη Νεολιθική ως και την Πρωτο Υποπρωτογεωμετρική Εποχή effie Σελίδα 1 14/8/2009 Ο Μακεδονικός Ολυμπος (ΜΟ) από τη Νεολιθική ως και την Πρωτο Υποπρωτογεωμετρική Εποχή Εφη Πουλάκη Παντερμαλή, 2009 Πριν από 30 χρόνια περίπου, η περιοχή του Μακεδονικού Ολύμπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται αντιστοίχιση των βλαβών λόγω πυρκαγιάς με προτεινόμενες μεθόδους επισκευών ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι, σε γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ατελέσφορα Σχέδια για το «Λόφο Μηχανικού». Συμβολή στη Μελέτη της Πολεοδομικής Εξέλιξης των Σερρών.

Ατελέσφορα Σχέδια για το «Λόφο Μηχανικού». Συμβολή στη Μελέτη της Πολεοδομικής Εξέλιξης των Σερρών. Ατελέσφορα Σχέδια για το «Λόφο Μηχανικού». Συμβολή στη Μελέτη της Πολεοδομικής Εξέλιξης των Σερρών. Λ. Θεοδωρίδου Σωτηρίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, ΤΕI Σερρών Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ VII.1 ΓΕΝΙΚΑ Όσα ακολουθούν σε αυτό Κεφάλαιο, αφορούν κυρίως νέα μικρά κτίρια σε οικισμούς ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Έτος Α

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Έτος Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) Αθανάσιος Γ. Βουδούρης Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1876 1883) Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ Αθανασίου Γ. Βουδούρη ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ (1430 1912) Θεσσαλονίκη 2008 Αθανασίου Γ. Βουδούρη ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ JOURNAL FOR THE STUDY OF THESSALIAN HISTORY ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1980 ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (27.12.2000) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) Αντώνης Β. Γκαλίτσιος Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ, ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Προοπτικές ανάπτυξης του Φθιωτικού Τουρισμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Προοπτικές ανάπτυξης του Φθιωτικού Τουρισμού ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προοπτικές ανάπτυξης του Φθιωτικού Τουρισμού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΩΣΙΔΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΩΣΙΔΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ «Διερεύνηση της σχέσης του εμμηνορρυσιακού κύκλου και των διαταραχών εμμηνορρυσίας με την εργασία και την ποιότητα ζωής των γυναικών στις διάφορες ηλικιακές ομάδες». ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2005 88 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής «Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος Προσκύνημα στο Άγιον Όρος Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 2 Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 7 ΟΜΙΛΙΕΣ... 11 Άγιον Όρος και Ευρωπαϊκή Κοινότης... 11 Η Σπουδαιότητα του Αγιορειτικού Μοναχισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο Ανθρώπινος σκελετός

Κεφάλαιο 1 ο Ανθρώπινος σκελετός Κεφάλαιο 1 ο Ανθρώπινος σκελετός 1.1 Εισαγωγή στη Βιολογία των Οστών Νωρίς στην αύξηση του ανθρώπινου γονιμοποιημένου ωαρίου τα διαιρούμενα κύτταρα σχηματίζουν τρεις διακριτές περιοχές, τα οποία στα ενήλικα

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας χρήστης μιας PDH μισθωμένης γραμμής χρησιμοποιεί μια συσκευή πρόσβασης που υλοποιεί τη στοίβα ΑΤΜ/Ε1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός (σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10 ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ Αναστασία Τουφεγγοπούλου Υπ. Διδάκτορας Το ποδήλατο, αντιπροσωπεύοντας πλέον σημαντικά ποσοστά των αστικών μετακινήσεων και δεδομένων των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων 1. - Εισαγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων Θ. Π. Τάσιος Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (α) εν υπάρχει πολιτισµός χωρίς Τεχνολογία, και λίγες είναι οι θρησκείες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ. Λίλα Θεοδωρίδου Σωτηρίου mtheodteiser@hotmail.com

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ. Λίλα Θεοδωρίδου Σωτηρίου mtheodteiser@hotmail.com - 1 - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Λίλα Θεοδωρίδου Σωτηρίου mtheodteiser@hotmail.com Περίληψη: Στην περίοδο του μεσοπολέμου η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σχεδίασε και υλοποίησε ένα εκτεταμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΨΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ JOURNAL FOR THE STUDY OF THESSALIAN HISTORY ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1980 ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (27.12.2000) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αν και στον πολύ κόσμο είναι γνωστή η πρακτική εφαρμοσμένη αστρολογία, δηλαδή οι γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Επετειακό Τεύχος. Οι πιτσιρίκοι ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ ΝΟ 7. Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80

Ένα Επετειακό Τεύχος. Οι πιτσιρίκοι ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ ΝΟ 7. Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Ένα Επετειακό Τεύχος Το τεύχος αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί γιορτάζουμε την αρχή έκδοσης της εφημερίδας μας. Ένας χρόνος πέρασε από

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Είδαμε ότι τα πολιτικά κόμματα, εκτός των άλλων, διατυπώνουν στόχους, συγκεντρώνουν και αρθρώνουν συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες

Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες Το τι γλάστρες θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται κυρίως από το πορτοφόλι σας αλλά και το προσωπικό σας γούστο. Οι επιλογές σας είναι αμέτρητες, τόσο σε ποιότητες όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ 9 Ο Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ GREECE & SOUTH EASTERN EUROPE Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2008, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ. «Ένα μουσείο για τον σύγχρονο, υπαρκτό

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ. «Ένα μουσείο για τον σύγχρονο, υπαρκτό ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Ένα μουσείο για τον σύγχρονο, υπαρκτό και γοητευτικό ρομαντισμό της Λεμεσού» Tου Μίμη Σοφοκλέους Επιστημονικού διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold

Η Ηθική της Γης. του Aldo Leopold Η Ηθική της Γης του Aldo Leopold Ελένη Καπετανάκη Μπριασούλη, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάης 2009 Γιατί, πάνω απ όλα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ηθικό ζήτημα Αφιερωμένο σ όσους αγάπησαν,

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι

Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι Καλλιεργήστε φρέσκα μυρωδικά στο μπαλκόνι Ο άνηθος χρειάζεται βαθιά γλάστρα. Ο μαϊντανός θέλει συχνό πότισμα. Το κάρδαμο σε 40 μέρες από τη σπορά θα το απολαύσετε στη σαλάτα σας. Όλα αυτά συμβαίνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ. Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των. ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου.

Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ. Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των. ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου. Θεραπευτικές ενδείξεις λουτρών Πόζαρ Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου. Το είδος αυτό της θεραπείας αποτελεί μέρος της φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Θεατρολόγων

Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Θεατρολόγων Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Θεατρολόγων ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η µ ερίδα στη µνήµ η του Μάριου Πλωρίτη Ο Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Θεατρολόγων διοργανώνει Ηµερίδα στη µνήµη του Μάριου Πλωρίτη, ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΦΔΣΙΒΑΛ- Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ Δπιβλέπων: Γρ. Πάρις Σσάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, γεννήθηκε το 384 π.χ. στην πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής, η οποία ήταν ελληνική και πρώτοι την είχαν αποικήσει οι Άνδριοι το 665 π.χ. Ο πατέρας του,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα.

Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα. Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα. 1 Εισαγωγή Από την 1η Ιανουαρίου του 2009, η Σλοβακία είναι η δέκατη έκτη χώρα που υιοθέτησε το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Ωστόσο, η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Η αύξηση του οργανωμένου και του διασυνοριακού εγκλήματος ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Η γρήγορη ανταλλαγή των πληροφοριών και της γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα Λεωνίδας Ράδος Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα 1 Η παρούσα ανακοίνωση θήγει το θέμα της εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία της Ρουμανίας με κύριον άξονα το

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο ΧΕΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο ΧΕΙΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο ΧΕΙΡΩΝ ΕΔΡΑ:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 32, 38221, ΒΟΛΟΣ www.hellascaves.com email: info@hellascaves.com τηλ. 6945313309, 6947446876 email 11 ης Πανελλήνιας Σπηλαιολογικής Συνάντησης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο θέμα Εκκλησία και Νεολαία αναφέρονται σήμερα όλοι οι λειτουργοί της Εκκλησίας, τα εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων.

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Το Ερευνητικό Μετρό Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Αθήήνα 2015 Πού συναντά*ε τους *ικροοργανισ*ούς; Παντού!!! Οι 2ιο γνωστές «κρυψώνες»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ τοῦ ΡΟΥΜΑΝΟΥ

ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ τοῦ ΡΟΥΜΑΝΟΥ 1 ΒΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ τοῦ ΡΟΥΜΑΝΟΥ Ο όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1913 στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στο χωριό Χοροδίστεα της επαρχίας Μπουκοβίνα,

Διαβάστε περισσότερα