ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των δύο τύπων λεωφορείων παλαιού και νέου, (γραµµές 12 και 5 )καθώς και η ενδεχόµενη αναβάθµιση της ποιότητας µέσω των λεωφορείων νέου τύπου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µετά την κυκλοφορία των λεωφορείων της VOLVO Πρώτης παρτίδας και πριν την κυκλοφορία των λεωφορείων CITARO της MERCEDES και της δεύτερης παρτίδας της VOLVO. ΟΜΗ ΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εργασία δοµείται σε πέντε ενότητες: 1. Ιστορική αναδροµή και ο Ο.Α.Σ.Θ.σήµερα. 2. Oι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της κυκλοφορίας σε σχέση µε το όχηµα. 3. Μεθοδολογία, οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας. 4. Λεπτοµερής ανάλυση των αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων. 5. Συµπεράσµατα της ανάλυσης και ορισµένα γενικά σχόλια. Τέλος ακολουθεί παράρτηµα µε τα πλήρη στοιχεία των ερωτηµατολογίων.

2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Η ιστορία της συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη µετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής. Το 1893 λειτουργεί το πρώτο ιππήλατο τραµ. Στη 1Απριλίου του 1908 αρχίζουν να κυκλοφορούν τα πρώτα τραµ,το πρώτο κανονικό δροµολόγιο έγινε στις 14 Ιουνίου από το Ντεπό µέχρι την πλατεία Ελευθερίας. Τον Απρίλιο του 1912 η εταιρία των τραµ µετά από συµφωνία µε την Οθωµανική κυβέρνηση αναλαµβάνει να κατασκευάσει ευρύτατο δίκτυο τροχιοδρόµων στην πόλη. Το 1928 λειτουργεί η πρώτη λεωφορειακή γραµµή Ντεπό-Ί. ραγούµη. Τα πρώτα αστικά λεωφορεία δηµιουργούνται το 1945 από συναρµολόγηση αυτών που καταστράφηκαν στη διάρκεια του πολέµου και από ηµικατεστραµένα συµµαχικά αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από το Ο..Ι.Σ.Υ. Το 1957 καταργείται και η τελευταία γραµµή των τραµ και ιδρύεται ο Ο.Α.Σ.Θ. που διέθετε τότε 283 λεωφορεία.

3 Ο Ο.Α.Σ.Θ. ΣΗΜΕΡΑ Σήµερα τα λεωφορεία στον Ο.Α.Σ.Θ. είναι 581 από τα οποία τα 240 είναι αρθρωτά τα 293 µονά, 26 που χρησιµοποιούνται ειδικά για την Άνω πόλη και 22 mini bus.τα λεωφορεία αντικαθίστανται σε εφαρµογή διατάξεων σύµβασης µόλις συµπληρώσουν 15ετία κυκλοφορίας. Ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει τοποθετήσει από το 2003 αρκετές γραµµές εντός και εκτός του νοµού και παράλληλα µε την αύξηση της ποιότητας των δροµολογίων έφτασε να καλύπτει ένα δίκτυο χλµ. Περίπου. Γράφηµα κατανοµής στόλου λεωφορείων minibus 4% Μονά Α. Πόλη 4% Αρθρωτά 41% Μονά 51%

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΑΕΤΙΑ ιάγραµµα 1. µεταβολής του συνόλου των κινούµενων θέσεων και των επιβατών την τελευταία 10ετία. Εκατοµύρια Κιν. Θέσεις Επιβάτες Έτη

5 Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΚΑΕΤΙΑ ιάγραµµα 2. Μεταβολής της πληρότητας των λεωφορείων την τελευταία 10ετία. 38 Πληρότητα % Ετη

6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ Τα ελάχιστα επιθυµητά χαρακτηριστικά τα οποία ανεβάζουν την ποιότητα των. Α. Σ. Ι Ασφάλεια ΙΙ Άνεση ΙΙΙ Απόδοση ΙV Επιπτώσεις στο περιβάλλον ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Το τµήµα των επιβατών, το µεγαλύτερο και το πιο σηµαντικό του οποίου τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν άµεσα την παρεχόµενη εξυπηρέτηση. ιαρρύθµιση του χώρου ιαστάσεις καθισµάτων ιαστάσεις και θέση παραθύρων Χειρολαβές Φωτισµός Εξαερισµός Θέρµανση Πόρτες Εισόδου / Εξόδου και σκαλοπάτια

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Το ερωτηµατολόγιο δοµείται σε τρεις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα υπάρχουν γενικές ερωτήσεις απαραίτητες για την διεξαγωγή της έρευνας όπως το φύλλο των ερωτηθέντων, η ηλικία θέση προτίµησης,συχνότητα χρήσης του λεωφορείου και η συχνότητα που κάθονται Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν την µετακίνηση µέσα στο λεωφορείο και τη γνώµη του κοινού για τις θέσεις οι οποίες αποτελούν πολύ σηµαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό. Στην τρίτη ενότητα συµπεριλαµβάνεται µια ακόµη σηµαντική κατηγορία ερωτήσεων που αφορούν την συχνότητα των δροµολογίων, πυκνότητα στάσεων αξιοπιστία δροµολογίων, καθαριότητα οχηµάτων συµπεριφορά οδηγών, συνθήκες στις στάσεις, τιµολογιακή πολιτική και γενικά την ποιότητα εξυπηρέτησης Τέλος υπάρχει µια ειδική ερώτηση σύγκρισης των δυο τύπων λεωφορείων η οποία έχει πραγµατοποιηθεί µόνο στη γραµµή 5.

8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο συγκεκριµένες γραµµές λεωφορείων όπου στην πρώτη γραµµή, (12 Κ.Τ.Ε.Λ. Κ.Τούµπα) χρησιµοποιούνται αρθρωτά λεωφορεία παλαιού τύπου και στην άλλη γραµµή (5 Βενιζέλου Κρήνη ) νέου τύπου. Η χρονική διάρκεια της έρευνας ήταν δύο µήνες από τις αρχές Ιουλίου µέχρι το τέλος Αυγούστου.Τα ερωτηµατολόγια, 200 στο σύνολο τους περιείχαν 15 ερωτήσεις το κάθε ένα. Επιλέχθηκε ένας αρκετά µεγάλος αριθµός στάσεων απo τις αφετηρίες µέχρι το τέρµα έτσι ώστε να υπάρχει ένα ικανοποιητικό δείγµα. Oι ερωτηθέντες κατανέµονται εξίσου στα δύο φύλλα.

9 ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΟ ΤΥΠΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΗ 5 (Β. ΚΡΗΝΗ) Αν ενώ περιµένετε να φτάσουν ταυτόχρονα τα δύο λεωφορεία, ένα παλιό Και ένα καινούριο πιο από τα δύο θα διαλέγατε; Γενικό διάγραµµα NEO 62% ΠΑΛΙΟ 38% ΠΑΛΙΟ ΝΈΟ

10 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝ ΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5 Τα διαγράµµατα ανδρών γυναικών, όπου φαίνετε έντονα η προτίµηση που δείχνουν οι γυναίκες στα νέου τύπου λεωφορεία. ιάγραµµα άνδρες ιάγραµµα γυναίκες ΠΑΛΙΟ 20% ΝΈΟ 41% ΠΑΛΙΟ 59% ΝΈΟ 80%

11 ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 12 ΚΑΙ 5 Συµψηφίζοντας τις απαντήσεις Άριστη και Καλή σε ευχαριστηµένους έχουµε το γράφηµα των ευχαριστηµένων. Ευχαριστηµένοι % Γραµµή 12 Γραµµή 5

12 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σαν γενικό συµπέρασµα βγαίνει ότι η εικόνα του νέου τύπου γραµµή 5 λεωφορείου είναι πολύ καλύτερη από αυτήν του παλαιού γραµµή 12. πρόβληµα υπάρχει στην ερώτηση για την νέα τιµολογιακή πολιτική και στις δύο γραµµές. Οι συνθήκες στις στάσεις αναµονής για την γραµµή του 12 φαίνεται να είναι χειρότερες από αυτές στην γραµµή του 5 (αλλά υπάρχει δυσαρέσκεια και για τις δύο γραµµές αφού για αυτήν την ερώτηση συγκεντρώνουν τις χειρότερες απαντήσεις µετά την οικονοµική πολιτική.) Πρόβληµα υπάρχει και µε την αξιοπιστία των δροµολογίων και στις δύο γραµµές. Υπερτερούν τα νέου τύπου αστικά ιδιαίτερα στο γυναικείο επιβατικό κοινό, έναντι των παλαιού τύπου αστικών τα οποία προτιµούν οι άνδρες. Γενικά υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά των γυναικών, συγκεκριµένα στις 4 πρώτες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν µε τα καθίσµατα και την εσωτερική διαρρύθµιση µόνο για µία, την γενική αξιολόγηση ποιότητας είναι θετικές οι απαντήσεις. Το εισιτήριο µε τις δυνατότητες µετεπιβίβασης έχει γίνει αποδεκτό αφού συγκεντρώνει τις πιο θετικές απαντήσεις και στις δύο γραµµές και καµία αρνητική γενικά απάντηση ( η µόνη ερώτηση)

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Η νέα λεωφορειακή γραμμή Νο22 της Άνω Πόλης»

Τίτλος: «Η νέα λεωφορειακή γραμμή Νο22 της Άνω Πόλης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Θέμα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου Θέρµης,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84 Επεξεργασία και ανάλυση απαντήσεων ανά Τµήµα του ερωτηµατολογίου 4 Α.1. Φύλο Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων σε υπηρεσίες courier είναι άνδρες, υπερβαίνοντας το 90% αυτών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Η εργονομία του τραμ στην Αθήνα»

«Η εργονομία του τραμ στην Αθήνα» «Η εργονομία του τραμ στην Αθήνα» Όνομα: Λεκατσά Εριφύλη (Δ/04132) Οικονομίδου Χαρά (Δ/04194) Τμήμα Εξάμηνο: Ο.Δ.Ε 5 ο εξάμηνο Ημερομηνία: Ιανουάριος 2007 Μάθημα: Εργονομία Διδάσκων: Γ. Σκρουμπέλος 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. Ταπεινόπουλος ηµήτρης Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Παναγιώτης Τσαλής Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών

Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών 11/2012 Ομάδα Εργασίας Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη Χαλβατζάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Πτυχιακή Εργασία Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΧΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΦΙΑΙΠΡΛν ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΡΓΙΑΖΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Μοσχούδης Γεώργιος Τζιαµπάζης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας για μία Ακτοπλοική Γραμμή Χανιά Θεσσαλονίκη Χανιά ΜΠΛΙΑΤΖΑ Κ. ΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΙΤΕΠ) για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη www.rural-transport.net

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Εμπειρική έρευνα για τη μελέτη της άποψης των φοιτητών Λογιστικής για την προοπτική της επαγγελματικής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ) Λαμπρινού Ευφροσύνη-Μαρία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ) Λαμπρινού Ευφροσύνη-Μαρία ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ) Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα