ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΟΓΚΟΙ ΑΒΕΒΑΙΗΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΟΓΚΟΙ ΑΒΕΒΑΙΗΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΟΓΚΟΙ ΑΒΕΒΑΙΗΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ ΚΑΤ

2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (Ι) ΚΑΤΑ WHO ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ εν τω βάθει µαλακών µορίων τριχοειδές σηραγγώδες αρτηριοφλεβώδες φλεβικό ενδοµυϊκό ορογονικό ΕΠΙΘΗΛΙΟΕΙ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΣΗ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ (ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ) ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΥΠΟΥ KAPOSI

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (ΙΙ) ΚΑΤΑ WHO ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ (ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ) RETIFORM ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ ΘΗΛΩ ΕΣ ΕΝ ΟΛΕΜΦΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΟΕΙ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ ΑΓΓΕΙΟΣΑΡΚΩΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΓΚΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΒΕΒΑΙΗΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΗΣΗΣ ΚΑΤΑ WHO ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΕΝ ΟΜΥΙΚΟ ΜΥΞΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΒΡΙΘΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΑΡΑΡΘΡΙΚΟ (JUXTARTICULAR) ΜΥΞΩΜΑ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ («ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ») ΑΓΓΕΙΟΜΥΞΩΜΑ ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟΣ ΥΑΛΟΕΙ ΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚΤΟΠΟ ΑΜΑΡΤΩΜΑΤΩ ΕΣ ΘΥΜΩΜΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ (ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ) ΑΓΓΕΙΩΜΑΤΟΕΙ ΕΣ ΙΝΩ ΕΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΩΜΑ ΟΣΤΕΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΙΝΟΜΥΞΟΕΙ ΗΣ ΟΓΚΟΣ (ΑΤΥΠΟΣ + ΚΑΚΟΗΘΗΣ) ΜΙΚΤΟΣ ΟΓΚΟΣ/ ΜΥΟΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑ/ ΠΑΡΑΧΟΡ ΩΜΑ

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΓΚΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΒΕΒΑΙΗΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΗΣΗΣ ΚΑΤΑ WHO ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΡΟΓΟΝΙΟΣΑΡΚΩΜΑ ΕΠΙΘΗΛΙΟΕΙ ΕΣ ΣΑΡΚΩΜΑ ΚΥΨΕΛΙ ΙΚΟ ΣΑΡΚΩΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΙΑΥΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΑΡΚΩΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΜΥΞΟΕΙ ΕΣ ΧΟΝ ΡΟΣΑΡΚΩΜΑ (ΧΟΡ ΟΕΙ ΟΥΣ ΤΥΠΟΥ) PNET / EΞΩΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ EWING ΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΟΣ ΡΑΒ ΟΕΙ ΗΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΣΕΓΧΥΜΩΜΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΗΛΙΟΕΙ Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ (PEComa) ΙΑΥΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΜΥΟΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΑΡΚΩΜΑ ΕΣΩ ΧΙΤΩΝΑ (INTIMAL SARCOMA)

6 ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΓΟΝΙΚΟ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ Καλοήθης ανάπτυξη αιµοφόρων αγγείων προερχόµενων από ορογονικές επιφάνειες, ενδοαρθρικό χώρο και θύλακο Σε παιδιά και εφήβους, µη συσχετιζόµενο µε τραύµα Συνήθης εντόπιση το γόνατο και µετά αγκώνας και άκρα χείρα Εµφανίζεται ως βραδέως αυξανόµενη αλλοίωση, συχνά συσχετιζόµενη µε οίδηµα ή / και πόνο H MRI είναι η καλύτερη απεικονιστική µέθοδος Μακροσκοπικά είναι σχετικά περίγραπτος ή διάχυτος όγκος

7 ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΓΟΝΙΚΟ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ Μικροσκοπικά: όπως το σηραγγώδες αιµαγγείωµα αποτελείται από πολλαπλούς διατεταµένους λεπτοτοιχωµατικούς αγγειακούς χώρους Περιβάλλονται από ινοµυξωµατώδες στρώµα. Εναποθέσεις αιµοσιδηρίνης. Πρόγνωση: όταν η αλλοίωση είναι µικρή, ολική εκτοµή. Η πλήρης εξαίρεση είναι δύσκολη όταν υπάρχει πιο διάχυτη επέκταση στην άρθρωση CD31

8 ΕΝ ΟΜΥΙΚΟ (ΑΙΜ)ΑΓΓΕΙΩΜΑ Καλοήθης ανάπτυξη αγγειακών χώρων εντός γραµµωτών µυών, που συνήθως συσχετίζεται µε άλλοτε άλλη ποσότητα ώριµου λιπώδους ιστού Είναι από τους πιο συχνούς εν τω βάθει όγκους µαλακών µορίων Σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες Μπορεί να υπάρχει επί µακρόν (συγγενής;) Εντόπιση σε µηρό, κεφαλή και τράχηλο Επώδυνη βραδέως αναπτυσσόµενη µάζα Ακτινογραφικά: ασβεστώσεις δευτεροπαθώς σε φλεβόλιθους ή µεταπλαστική οστεοποίηση Θεωρείται διαµαρτία µη συσχετιζόµενη µε τραύµα

9 ΕΝ ΟΜΥΙΚΟ (ΑΙΜ)ΑΓΓΕΙΩΜΑ Μακροσκοπικά: ποικίλου µεγέθους αγγειακοί χώροι µε θρόµβωση και αιµορραγία. Συµπαγής όψη και κιτρινόφαιη χροιά σε παρουσία λιπώδους ιστού Μικροσκοπικά: α) τριχοειδές β) σηραγγώδες γ) µικτό. Ανάµειξη αγγειακών χώρων σηραγγωδών και τριχοειδών ή αρτηριοφλεβώδους στοιχείου Πρόγνωση: λόγω υψηλού ποσοστού τοπικής υποτροπής (30-50%), συνιστάται ευρεία εκτοµή

10 ΕΝ ΟΜΥΙΚΟ (ΑΙΜ)ΑΓΓΕΙΩΜΑ

11 ΦΛΕΒΩ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ Αποτελείται από φλέβες ποικίλου µεγέθους, συχνά µε παχιά µυϊκά τοιχώµατα Εντοπίζεται στον υποδόριο ιστό ή εν τω βάθει µαλακά µόρια κυρίως των άκρων Ακτινογραφικά: ασβεστώσεις λόγω φλεβολίθων Μικροσκοπικά: διατεταµένα παχυτοιχωµατικά αγγεία µε θρόµβωση και φλεβολίθους. Απουσία έσω ελαστικού πετάλου, AV (+) Οι εν τω βάθει όγκοι δύσκολα εξαιρούνται πλήρως και υποτροπιάζουν

12 ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ Μη νεοπλασµατική αγγειακή αλλοίωση χαρακτηριζόµενη από παρουσία αρτηριοφλεβωδών διαφυγών υο τύποι: εν τω βάθει και δερµατικό, όπως στο δέρµα Σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες Εντόπιση σε κεφαλή και τράχηλο, άκρα Η αγγειογραφία επιβεβαιώνει τη διάγνωση και την έκταση της νόσου Συνδυάζεται µε το σύνδροµο Kasabach Merritt Επώδυνο, µιµείται κλινικά και ιστολογικά το σάρκωµα Κaposi

13 ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ Μικροσκοπικά: απαιτείται πάντα κλινικοπαθολογοανατοµική και απεικονιστική συσχέτιση. Μεγάλος αριθµός αγγείων, αρτηριών και φλεβών, κυρίως φλεβών. Περιοχές του τύπου τριχοειδούς ή σηραγγώδους αιµαγγειώµατος, θροµβώσεις, ασβεστώσεις. Αρνητική GLUT-1 για διαχωρισµό από νεανικό αιµαγγείωµα Πρόγνωση: ύσκολη η θεραπεία λόγω επέκτασης της νόσου. Υποτροπή σε µη επαρκή εξαίρεση

14 ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ CD34

15 ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ

16 ΕΠΙΘΗΛΙΟΕΙ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ (Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia) Καλοήθης αγγειακός όγκος αποτελούµενος από καλοσχηµατισµένα, ανώριµα αγγεία, µε επιθηλιοειδή ενδοθήλια. Τα τελευταία έχουν ηωσινόφιλο ή αµφίφιλο κυτταρόπλασµα και κεντρικό πυρήνιο. Συσχετίζεται µε µυϊκού τύπου αρτηρία. Συνυπάρχει φλεγµονώδες στοιχείο. 3η 4η δεκαετία ζωής Εντόπιση: κυρίως κεφαλή, µέτωπο και περιοχή κατανοµής της κροταφικής αρτηρίας Πολλές περιπτώσεις αφορούν τον υποδόριο ιστό Mδ: εκ.

17 ΕΠΙΘΗΛΙΟΕΙ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ (Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia) Μικροσκοπικά: ανάπτυξη µικρών ανώριµων τριχοειδικών αγγείων, που επενδύονται από επιθηλιοειδή ενδοθηλιακά κύτταρα, συχνά σε σχέση µε µυικού τύπου αρτηρία. Συνυπάρχει φλεγµονώδης διήθηση από λεµφοκύτταρα και ηωσινόφιλα Ανοσοϊστοχηµικά: CD31, CD34, factor VIII rag (+). SMA (+) στα µυοπερικυτταρικά στοιχεία Πρόγνωση: ολική τοπική εξαίρεση και follow up. Υποτροπή στο 30%.

18 ΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΣΗ ιάχυτη µορφή αιµαγγειώµατος που επεκτείνεται σε µεγάλο τµήµα του σώµατος είτε µε κάθετη επέκταση είτε διατρέχοντας µυϊκά διαµερίσµατα. Η διάγνωση τίθεται µε συνδυασµό κλινικών και παθολογοανατοµικών ευρηµάτων Εντοπίζεται κυρίως στα κάτω άκρα Εκσεσηµασµένη αρτηριοφλεβώδης διαφυγή οδηγεί σε γιγαντισµό εκ. Μικροσκοπικά: αθροίσεις µικρών αγγειακών χώρων ακτινοβολούµενων από φλέβα ως µπουκέτο ή µε διάχυτο πρότυπο ανάπτυξης Αν και πρόκειται για καλοήθη αλλοίωση, 90% επιµένουν

19 ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑ (ΚΥΣΤΙΚΟ ΥΓΡΩΜΑ) Καλοήθης σηραγγώδης / κυστική αλλοίωση αποτελούµενη από διατεταµένους λεµφαγγειακούς χώρους Παιδιατρική νόσος Το κυστικό λεµφαγγείωµα εντοπίζεται σε αυχένα, µασχάλη και βουβώνες, ενώ το σηραγγώδες επιπλέον στη στοµατική κοιλότητα, ανώτερο κορµό, άκρα, µεσεντέριο και οπισθοπεριτοναϊκό χώρο Οι απεικονιστικές µέθοδοι αναδεικνύουν την κυστική φύση της αλλοίωσης Το κυστικό λεµφαγγείωµα είναι πολυκυστική ή σπογγώδης µάζα µε κοιλότητες µε υδαρές ή γαλακτώδες περιεχόµενο

20 Μικροσκοπικά: λεπτοτοιχωµατικά διατεταµένα λεµφαγγεία µε επιπεδωµένο ενδοθήλιο, περιβαλλόµενα από λεµφοκυτταρικές αθροίσεις Ανοσοϊστοχηµικά: CD31, CD34, factor VIII rag (+) Συσχετίζεται µε το σύνδροµο Turner Πρόγνωση: κοιλιακές αλλοιώσεις µπορεί να προκαλέσουν εντερική απόφραξη. Λεµφαγγειώµατα αυχένα / µασχάλης µπορεί να επεκτείνονται στο µεσοθωράκιο / σχέση µε ζωτικά όργανα. Οι υποτροπές οφείλονται σε ανεπαρκή χειρουργική εξαίρεση ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑ (ΚΥΣΤΙΚΟ ΥΓΡΩΜΑ)

21 Λεµφαγγείωµα µεσεντερίου

22 Κυστικό λεµφαγγείωµα µεσοθωρακίου

23 (Κυστικό) λεµφαγγείωµα / κυστικό ύγρωµα

24 Συγγενές λεµφαγγείωµα

25 ΚAPOSIFORM ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ Τοπικά επιθετικό, ανώριµο αγγειακό νεόπλασµα χαρακτηριζόµενο από δεσµιδωτό ατρακτοκυτταρικό πρότυπο ανάπτυξης τύπου σαρκώµατος Kaposi Eµφανίζεται κυρίως στα παιδιά και µπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή Εντοπίζεται κυρίως στο οπισθοπεριτόναιο και στο δέρµα Εν τω βάθει αλλοιώσεις µαλακών µορίων µπορεί να συµπεριλάβουν το υποκείµενο οστό και σπάνια τους επιχώριους λεµφαδένες Ενεργοποίηση µονοπατιών πήξης εντός του αγγειακού δικτύου του όγκου οδηγεί σε σύνδροµο Κasabach - Merritt

26 Kaposiform hemangioendothelioma Kaposiform hemangioendothelioma can occur anywhere in the body but has a tendency for truncal and proximal extremity involvement. It is the only form of hemangioma associated with the Kasabach- Merritt phenomenon (platelet trapping).

27 ΚAPOSIFORM ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ Μικροσκοπικά: διηθητικό λοβιώδες πρότυπο ανάπτυξης αποτελούµενο από ατρακτοκυτταρικά στοιχεία που σχηµατίζουν σχισµοειδείς χώρους. Τα ατρακτοειδή κύτταρα µπορεί να αναµιγνύονται µε σπειραµατοειδείς φωλεές επιθηλιοειδών ενδοθηλιακών κυττάρων Ανοσοϊστοχηµικά: CD31, CD34(+), factor VIII rag (-). SMA(+) σε σπάνια έστω περικύτταρα Πρόγνωση: δεν υποχωρεί αυτόµατα. Η πρόγνωση ποικίλλει ανάλογα µε την εντόπιση και το µέγεθος της αλλοίωσης

28 Kaposiform αιµαγγειοενδοθηλίωµα Kaposiform hemangioendothelioma is another rare but life-threatening vascular tumor that can be seen in children. This vascular tumor has the particularity to trap platelets so that the child is left with a very low platelet count (less than / mm3). Treatment is very difficult. Several drugs have been used with various success rate (corticosteroid, interferon a-2a, chemotherapy), as well as radiotherapy in some instances.

29 ΙΚΤΥΟΕΙ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ (RETIFORM) Τοπικά επιθετική, σπάνια µεταστατική αγγειακή αλλοίωση χαρακτηριζόµενη από διάκριτα αναστοµούµενα αιµοφόρα αγγεία, επαλειφόµενα από ενδοθηλιακά κύτταρα µε χαρακτηριστική µορφολογία αρβυλόπροκας (hobnail). Αυτοί οι όγκοι φαίνεται να συσχετίζονται µε το θηλώδες ενδολεµφικό αγγειοενδοθηλίωµα Εντοπίζεται κυρίως στο δέρµα και υποδόριο ιστό ως κυανέρυθρη πλάκα ή οζίο < 3εκ. Μακροσκοπικά σκλήρυνση του χορίου και του υποκείµενου υποδορίου Μικροσκοπικά: αναστοµούµενα αγγειακά κανάλια που θυµίζουν το Αλλήρειο δίκτυο του όρχεως (rete testis) επενδυόµενα από υπερχρωµατικά ενδοθηλιακά κύτταρα ή µε χαρακτήρες hobnail. Λεµφοκυτταρικές διηθήσεις στρώµατος. Ενδαυλικές θηλές µε άξονες υαλίνης

30 ΙΚΤΥΟΕΙ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ (RETIFORM) Ανοσοϊστοχηµεία: οι ενδοθηλιακοί δείκτες απαντούν στα επιθηλιοειδή και ατρακτοειδή κύτταρα : αγγειοσάρκωµα και όγκος Dabska s Πρόγνωση: πολλαπλές τοπικές υποτροπές (60%) σε µη επαρκή εξαίρεση

31 ΘΗΛΩ ΕΣ ΕΝ ΟΛΕΜΦΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ (DABSKA TUMOUR) Τοπικά επιθετική, σπάνια µεταστατική αγγειακή αλλοίωση χαρακτηριζόµενη από λεµφαγγειακούς χώρους και θηλώδη ενδοθηλιακή υπερπλασία. Συσχετίζεται µε το δικτυοειδές ανάλογο Πολύ σπάνιο, κυρίως σε παιδιά Εντοπίζεται στο χόριο και υποδόριο ιστό Μικροσκοπικά τυπικός θεωρείται ο συνδυασµός ενός όγκου τύπου λεµφαγγειώµατος µε προβάλλουσες θηλές και hobnail ενδοθήλια καθώς και PAS θετικοί κολλαγονώδεις άξονες

32 ΘΗΛΩ ΕΣ ΕΝ ΟΛΕΜΦΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ (DABSKA TUMOUR) Μικροσκοπικά τυπικός θεωρείται ο συνδυασµός ενός όγκου τύπου λεµφαγγειώµατος µε προβάλλουσες θηλές και hobnail ενδοθήλια καθώς και PAS θετικοί κολλαγονώδεις άξονες Ανοσοϊστοχηµεία: θετικοί οι ενδοθηλιακοί δείκτες + VEGFR-3 εν έχουν αναφερθεί τοπικές υποτροπές ούτε µεταστατική διήθηση

33 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ Τοπικά επιθετικό, σπάνια µεταστατικό αγγειακό νεόπλασµα µε ανάµειξη ιστολογικά καλοήθων, ενδιάµεσων και κακοήθων στοιχείων Εξαιρετικά σπάνιο (λιγότερες από10 περιπτώσεις) Εντοπίζεται κυρίως στα άκρα ως οζώδης ή πολυοζώδης µάζα εκ. 20% των ασθενών έχουν λεµφοίδηµα Μικροσκοπικά παρατηρείται εικόνα επιθηλιοειδούς & δικτυοειδούς αιµαγγειοενδοθηλιώµατος, ατρακτοκυτταρικού αιµαγγειώµατος, τύπου αγγειοσαρκώµατος, αρτηριοφλεβώδους διαµαρτίας και λεµφαγγειώµατος Η βιολογική συµπεριφορά φαίνεται να είναι πολύ πιο επιθετική από του συµβατικού αγγειοσαρκώµατος µε τοπικές υποτροπές και µεταστάσεις

34 ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI Τοπικά επιθετικός ενδοθηλιακός όγκος µε τυπική εµφάνιση στο δέρµα υπό µορφή πολλαπλών «µπαλωµάτων», πλακών ή οζίων. Επίσης σε βλεννογονικές περιοχές, λεµφαδένες και σπλαγχνικά όργανα. Η νόσος συσχετίζεται ενιαία µε λοίµωξη από τον ανθρώπινο ερπητοϊό HHV-8 Τέσσερις επιδηµιολογικές και κλινικές µορφές (κλασική αδρανής, ενδηµική Αφρικανική, ιατρογενής και συσχετιζόµενη µε AIDS)

35 ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI Μικροσκοπικά ανάλογα µε το στάδιο της νόσου (µπάλωµα, πλάκα, οζώδες) προεξάρχει το αγγειακό στοιχείο, τα ατρακτοειδή κύτταρα ή/και η εξαγγείωση ερυθρών VEGF και FGF προφανώς παίζουν ρόλο σε µετατροπή γονιδίων Η θεραπεία είναι χειρουργική, ακτινοκαι χηµειο-θεραπεία

36 ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI Σάρκωµα Kaposi τύπου χηλοειδούς A. Ατρακτοειδή κύτταρα από το όριο της πλάκας Kaposi (upper left) πλησιάζονται από κολλαγόνο τύπου χηλοειδούς (lower right) (H&E stain). B. Masson's trichrome stain αναδεικνύει τις χηλοειδείς δέσµες κολλαγόνου. Αρκετά εξαγγειωµένα ερυθροκύτταρα στο υπόστρωµα.

37 SA KAPOSI HE CD34

38 ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI Μικροσκοπικά επιµηκυσµένα ατρακτοειδή κύτταρα µε ελάχιστη ατυπία διαχωρίζονται από σχισµές που περιέχουν ερυθροκύτταρα

39 ΕΠΙΘΗΛΙΟΕΙ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ Αγγειοκεντρικός αγγειακός όγκος µε µεταστατικό δυναµικό, αποτελούµενος από επιθηλιοειδή ενδοθηλιακά κύτταρα τοποθετηµένα σε βραχείες χορδές και φωλεές σε ευδιάκριτο στρώµα µυξοϋαλίνης Αναπτύσσεται ως µονήρης όγκος στα µαλακά µόρια των άκρων Οι περισσότεροι προέρχονται από αγγείο φλέβα όπου εµφανίζονται ως ενδοαυλική µάζα Επώδυνο, οίδηµα, θροµβοφλεβίτις

40 ΕΠΙΘΗΛΙΟΕΙ ΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΕΝ ΟΘΗΛΙΩΜΑ Μακροσκοπικά εικόνα οργανούµενου θρόµβου Μικροσκοπικά παρατηρείται φυγόκεντρη ανάπτυξη από επιθηλιοειδή ενδοθηλιακά κύτταρα τοποθετηµένα σε βραχείες χορδές και φωλεές σε ευδιάκριτο στρώµα µυξοϋαλίνης 30% παρουσιάζουν ατυπία συµβατή µε πιο επιθετική συµπεριφορά Τοπική υποτροπή 10-15%, µεταστάσεις 20 30%, θνητότητα 10-20%

ΙΝΟΒΛΑΣΤΙΚΟΙ-ΜΥΟЇΝΟΒΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΝΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ. Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό «Ευαγγελισμός»

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ. Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό «Ευαγγελισμός» ΥΠΕΖΩΚΩΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό «Ευαγγελισμός» 28-01 01-2004 Εισαγωγή Τα νοσήματα του υπεζωκότα αποτελούν αιτιολογικά ετερογενή ομάδα νοσημάτων που περιλαμβάνει αντιδραστικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΡΜΑ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΡΜΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΡΜΑ Λιάπη Γεωργία Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟΣΙΣΤΟΣ ιστός προερχόµενος από το µεσέγχυµα περιέχει ένα κυτταρικό συστατικό (αδιαφοροποίητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB)

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Ορισμός: είναι ουροθηλιακό καρκίνωμα με αμιγή αδενικό φαινότυπο. Το αδενοκαρκίνωμα στην UB μπορεί να είναι πρωτοπαθές συχνότερα όμως είναι τα κατ επέκτασιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΊΑ Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων από το αρχείο του «Θριασίου» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαλακών Μορίων και Οστών

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαλακών Μορίων και Οστών Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαλακών Μορίων και Οστών Συ ν τ ο ν ισ τ η σ : Ι. Ευστρατίου Εισ η γ η τ η σ : Φ. Ιορδανίδης ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (ΒΙΟΨΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 8 Μπεσλίκας Θεόδωρος Α. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α.1. Όγκοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πτυχιακη εργασία ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2005-2006 ΑΡΙΘΜ. 1791

ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2005-2006 ΑΡΙΘΜ. 1791 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2005-2006

Διαβάστε περισσότερα

Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα: Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά

Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα: Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά 22 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 7, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα: Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά Πηνελόπη Αργυρίου 1, Δήμητρα Ροντογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

KΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΕΟΥΣ Α. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

KΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΕΟΥΣ Α. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΚΚΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ (Αν/τρια Διευθύντρια Παθ/κού εργ. ΕΑΝΠ Μεταξά) KΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΕΟΥΣ Α. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμαστεί κανείς ουσιαστικά, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Η Κυτταρολογία συμβάλλει στην προεγχειρητική διάγνωση του καρκίνου του μαστού με την εξέταση δειγμάτων από:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοπαθολογική ταξινόμηση

Ιστοπαθολογική ταξινόμηση 23 Ιστοπαθολογική ταξινόμηση Μέρος VΙΙ: ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ Δέσποινα Βιολιδάκη, Έλιν Ρόννε, Δήμητρα Ροντογιάννη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ NEYΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Τα κύτταρα του «Διάχυτου Νευροενδοκρινούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (NON SEMINOMATOUS GERM CELL TUMORS-NSGCTs)

ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (NON SEMINOMATOUS GERM CELL TUMORS-NSGCTs) ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (NON SEMINOMATOUS GERM CELL TUMORS-NSGCTs) Μ.Χόρτη επ. A Σισμανόγλειο ΓΠΝΑ Οι NSGCT περιλαμβάνουν όγκους από βλαστικά κύτταρα εκτός του σεμινώματος, είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Κων/να Παναγιωτοπούλου. Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς»

Κων/να Παναγιωτοπούλου. Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» Κων/να Παναγιωτοπούλου Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Εάν σας ρωτήσουν : Ένα παιδάκι γνωστό μου χειρουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά. Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά. Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme Πρόεδρος ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ: Οργανισµού για την πρόληψη και την καταπολέµηση του µελανώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραµµα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατοµική Ύλη: Τόµος Ι: Κεφάλαια 1 12 Τόµος ΙΙ: Κεφάλαια 20, 22, 23 Μέθοδος εξέτασης: 10 ερωτήσεις ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας.παράρτηµα Σητείας

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας.παράρτηµα Σητείας Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας Παράρτηµα Σητείας 1 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Mακρή Αναστασία: Φοιτήτρια Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 4ο ΜΑΘΗΜΑ, 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ c.mamoulakis@med.uoc.gr Νεοπλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Aγγειακές δυσπλασίες. Vascular Malformations. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α.

Ανασκόπηση. Aγγειακές δυσπλασίες. Vascular Malformations. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α. Ανασκόπηση Aγγειακές δυσπλασίες Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α. Ειδικευόμενη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ (ðñþ çí Áñ åßá Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ) Ôñé ìç íéáßá ê äï óç Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ÇEL LE NIC DER MA TO-VE NE RE O LO GI CAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ε.ΚΑΤΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ε.ΚΑΤΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ε.ΚΑΤΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Αγενεσία ήπατος Αγενεσία ή υπογενεσία ενός λοβού Υποπλασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν.

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Συχνότης - Επιδημιολογία: ΟΓKΟΙ ΟΡΧEΩΣ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙKΑ KΥΤΤΑΡΑ ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Οι όγκοι του όρχεως αποτελούν λιγότερο από 1% των όγκων του ανθρωπίνου

Διαβάστε περισσότερα

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θέµα της Πτυχιακής Εργασίας : «Η διατροφή ως αιτιολογικός παράγοντας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων καρκίνων και είναι υπεύθυνος για

Διαβάστε περισσότερα

Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών

Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών Δερματικές εκδηλώσεις νοσημάτων του πεπτικού συστήματος ΕιρHνη ΜερμIγκη, ΑθηνA Ε. ΜατEκοβιτς Ειδικευόμενες Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Α.Μ:12588 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα