Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Κάλυµµα Ακροδέκτες και Κάλυµµα Ακροδεκτών Πινακίδα Επικοινωνία µέσω της οπτικής κεφαλής (IR- Port) Φυσικές απαιτήσεις ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Είδος Σύνδεσης στο ίκτυο Μετρητικό Σύστηµα Γενικά Κλάση Ακριβείας Περιοχή Τάσεως Λειτουργίας Περιοχή Μετρούµενης Έντασης Ικανότης φόρτισης Συχνότητα και χαρακτηριστικά Τάσης ικτύου ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρεύµα Εκκινήσεως Ακρίβεια Τροφοδοσία του Μετρητή Αυτοκατανάλωση του µετρητή Εφεδρική Παροχή (Αυτονοµία ρολογιού) ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS) Καταχωρητές Ενέργειας Καταχωρητές Ιστορικών Στοιχείων Στιγµιαίες Πληροφορίες Λειτουργίες ιάγνωσης

3 5.4.5 Ενδείξεις οθόνης Έλεγχος Κατάστασης Προσδιορισµός Τιµολογιακών Ζωνών ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Ρολόι Πραγµατικού Χρόνου (RTC) ΟΘΟΝΗ ιακόπτης Φορτίου και Κοµβίο Χειρισµού ΕΞΟ ΟΙ Επαφές Εξόδου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EMC) ΘΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΚΙΜΩΝ οκιµές τύπου οκιµές σειράς ειγµατοληπτικές δοκιµές (δοκιµές αποδοχής) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις δοκιµές, τον έλεγχο παραλαβής και τη συσκευασία για µεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Ε ΗΕ µονοφασικών και τριφασικών ηλεκτρονικών µετρητών Χαµηλής Τάσης (X.T.) µε απ' ευθείας σύνδεση στο δίκτυο για µέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας. 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2.1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύµφωνα µε το EN θα πρέπει: 1. Η θερµοκρασιακή ζώνη καλής λειτουργίας του µετρητή να είναι µεταξύ -20 ο C και +55 ο C. 2. Η θερµοκρασιακή ζώνη αποθήκευσης και µεταφοράς να είναι µεταξύ 20 ο C έως +70 ο C. 2.2 ΥΓΡΑΣΙΑ Σύµφωνα µε το EN θα πρέπει: 1. Ο ηλεκτρονικός µετρητής να λειτουργεί σε µέση ετήσια σχετική υγρασία µικρότερη από 75 %. 2.Για δε τριάντα (30) συνολικά µέρες διάσπαρτες εντός του έτους µε σχετική υγρασία 95 %. 3.Επίσης τυχαίες στιγµές εντός της ηµέρας 85 %. 2.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Μέγιστο υψόµετρο Ελάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος Μέγιστη θερµοκρασία στις εξωτερικές m - 20 ο C 20 ο C 55 ο C 70 ο C επιφάνειες εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας Ελάχιστη σχετική υγρασία 5 % Μέγιστη σχετική υγρασία 95% 4

5 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ EN / IEC62052/11 & EN/IEC62053/ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 0.5 & 1) EN/IEC Electricity metering equipment (A.C.) - Acceptance inspection Part 11: General acceptance inspection methods EN/IEC Electricity metering equipment (AC) - Acceptance inspection - EN EN EN / IEC Part 31: Particular requirements for static meters for active energy (classes 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2) Electricity Metering equipment (a.c.) Part 1: General requirements, tests and test conditions Metering equipment (class indexes A, B and C) Electricity Metering equipment (a.c.) Part 3: Particular requirements Static meters for active energy (class indexes A, B and C) Degrees of protection provided by enclosures. EN/IEC Basic environmental testing Procedures Part 2: Tests. Test EA : shock EN/IEC Basic environmental testing Procedures Part 2: Tests. EN/IEC EN/IEC Test Db and guidance: Damp, neat cyclic ( hour cycle). Fire hazard testing part 2: test methods. Glow wire test and guidance. Fire hazard testing part 2: Test methods Needle flame test. Οι ηλεκτρονικοί µετρητές πρέπει να είναι βιοµηχανικά προϊόντα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ιεθνείς-ευρωπαικούς κανονισµούς ΕΝ / IEC και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε ΗΕ Α.Ε. που αναφέρονται παρακάτω και είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα υποβολής των προσφορών. 5

6 Όπου οι απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής έρχονται σε αντίθεση µε τις παραπάνω εκδόσεις των ιεθνών Κανονισµών ή οποιωνδήποτε άλλων συναφών, θα υπερισχύει η υπόψη προδιαγραφή της Ε ΗΕ Α.Ε. Οι µετρητές πρέπει να φέρουν τις σύµφωνες µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σηµάνσεις, απαραίτητα δε το σήµα πιστότητας CE. Οι προσφερόµενοι µετρητές θα πρέπει να είναι για κλάση Α, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/22/ΕΚ (Όργανα Μέτρησης) και σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 521 / τεύχος Β / , Αριθµ. Φ2 1393). «Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την ανωτέρω συµµόρφωση, που έχουν εκδοθεί από αρµόδιο Κοινοποιηµένο Φορέα για τους προσφερόµενους µετρητές, θα πρέπει να υποβληθούν». Επίσης, πρέπει ο προµηθευτής των µετρητών να προσκοµίσει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.1 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Κάλυµµα Ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να σχεδιασθεί και να κατασκευασθεί, σύµφωνα µε το βαθµό προστασίας ΙΡ51 όπως καθορίζεται στο ΕΝ/IEC για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο (αλλά µε κλειστά τα καλύµµατα του µετρητή). Το παράθυρο του καλύµµατος πρέπει να είναι κατασκευασµένο από διαφανές υλικό µεγάλης καθαρότητας ώστε και µετά από 15 χρόνια να είναι ευχερής η ανάγνωση των αναγεγραµµένων στοιχείων. Το πλάτος του µετρητή πρέπει να είναι σύµφωνο µε το DIN Το κάλυµµα του µετρητή πρέπει να είναι σύµφωνο µε τους κανονισµούς EN/IEC για την απευθείας σύνδεση των αγωγών φάσεων και ουδετέρου καθώς και για τη σύνδεση των παλµών εξόδου, εξόδων σήµατος, µονάδος επικοινωνίας κ.λπ. Το κάλυµµα του ηλεκτρονικού µετρητή πρέπει να περιλαµβάνει τη θύρα επικοινωνίας µέσω της οπτικής κεφαλής, η οποία πρέπει να είναι στεγανή. Ο ηλεκτρονικός µετρητής θα συνδέεται κατάλληλα µε το εκάστοτε εξωτερικό µέσο επικοινωνίας (modem PLC, GSM/GPRS, κ.λπ.) εφόσον αυτό δεν είναι ενσωµατωµένο. Θα πρέπει να είναι δυνατή η εξασφάλιση της εν λόγω συσκευής επικοινωνιών εντός του περιβλήµατος του µετρητή ή εντός του καλύµµατος του µετρητή. Η επικοινωνία της θύρας οπτικής κεφαλής πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τα πρότυπα της CENELEC. Ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να παραδοθεί µε το κάλυµµά του σφραγισµένο ή ερµητικά κλειστό (χωρίς σφραγίδες). 6

7 Χωρίς αποσφράγιση του καλύµµατος του µετρητή πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: Ανάγνωση µέσω της οθόνης και ενεργοποίηση των λειτουργιών της µέσω µπουτόν (push buttons). Ανάγνωση των χαρακτηριστικών του µετρητή (nametable). Προγραµµατισµός και ανάγνωση του ηλεκτρονικού µετρητή µέσω φορητού υπολογιστή ή φορητού καταχωρητή χρησιµοποιώντας τη θύρα οπτικής επικοινωνίας. Χειροκίνητη επανασύνδεση παροχής. Έλεγχος της ακρίβειας µέτρησης ενεργού ενέργειας µέσω παλµού σήµατος από LED τοποθετηµένου επί του εµπρόσθιου καλύµµατος του µετρητή Ακροδέκτες και Κάλυµµα Ακροδεκτών Το µέγεθος και η θέση των ακροδεκτών πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα ΕΝ/IEC Standards. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου εµπρόσθιας συνδέσεως και θα διαθέτουν ανυψωµένα µονωτικά διαφράγµατα ώστε να παρέχουν προστασία από τυχαίο βραχυκύκλωµα, µεταξύ φάσεων και ουδετέρου κατά την εργασία σύνδεσης ή αποσύνδεσης του µετρητή. Για τους µετρητές απ ευθείας σύνδεσης στο δίκτυο η διατοµή σύνδεσης πολύκλωνου αγωγού θα είναι τουλάχιστον : 25 mm 2. Η ελάχιστη διατοµή σύνδεσης πολύκλωνου καλωδίου στους ακροδέκτες σηµάτων ή παλµών θα είναι τουλάχιστον : 1 mm 2. Κάθε ακροδέκτης πρέπει να εξασφαλίζει σωστή ηλεκτρική επαφή και να µην υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης θερµοκρασίας ή χαλάρωσης του αγωγού κάτω από συνήθεις συνθήκες εργασίας. Το κάλυµµα των ακροδεκτών θα πρέπει να διαθέτει µηχανισµό ελέγχου παραβίασης (tampering alarm) και να σφραγίζεται, έτσι ώστε κάθε εσωτερική επέµβαση στους ακροδέκτες να προϋποθέτει το σπάσιµο των σφραγίδων του καλύµµατος µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση σήµατος παραβίασης (alarm) Πινακίδα Η πινακίδα του µετρητή θα συµφωνεί µε τα καθοριζόµενα της Υπουργικής Απόφασης, (ΦΕΚ 521 / τεύχος Β / , Αριθµ. Φ2 1393). Η πινακίδα πρέπει να σχεδιασθεί και τοποθετηθεί έτσι ώστε να παρέχονται οι κάτωθι δυνατότητες ή πληροφορίες: Το λογότυπο της ΕΗ. Η σταθερά του µετρητή. Η δίοδος ελέγχου (LED DIODE). Η Θύρα επικοινωνίας οπτικής κεφαλής (IR Port). 7

8 Το σύµβολο διπλής προστασίας µόνωσης καθώς και CE για συµβατότητα µε τους κανονισµούς της Ε.Ε. Πληροφορίες για το µετρητή (όπως τύπος µετρητή, αριθµός σειράς, ονοµαστικές τιµές, έτος κατασκευής). Ο αριθµός σειράς του µετρητή θα πρέπει να είναι αποτυπωµένος και σε γραµµωτό κώδικα (barcode). Στις ονοµαστικές τιµές θα συµπεριλαµβάνονται η ονοµαστική τάση, η ονοµαστική ένταση και η µέγιστη τάση Επικοινωνία µέσω της οπτικής κεφαλής (IR- Port) Ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να διαθέτει θύρα επικοινωνίας µέσω οπτικής κεφαλής. Η θύρα επικοινωνίας θα είναι τύπου υπερύθρων ακτινών (IR - Port). Το πρωτόκολλο επικοινωνίας της θύρας IR-Port πρέπει να είναι αναγνωρισµένο από την CENELEC για ανάγνωση και για αµφίδροµη επικοινωνία. Η ταχύτητα θα είναι τουλάχιστον 9600 bauds. Η οπτική κεφαλή θα συνδέεται σε φορητό καταχωρητή ή PC. Επίσης, θα πρέπει να στηρίζεται µόνη της µε τρόπο που να µην επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του µετρητή (π.χ. µαγνητική) Φυσικές απαιτήσεις Ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις των κανονισµών DIN Τούτο καθιστά εύκολη την τοποθέτηση του µετρητή σε κιβώτια τοποθέτησης µετρητών τυποποίησης Ε ΗΕ Α.Ε. 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1 Είδος Σύνδεσης στο ίκτυο Ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να είναι σχεδιασµένος για σύνδεση σε δίκτυο χαµηλής τάσης. 5.2 Μετρητικό Σύστηµα Γενικά Το µετρητικό σύστηµα πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας για απ ευθείας σύνδεση στο δίκτυο. Ο µετρητής θα πρέπει να υπολογίζει τουλάχιστον τα κάτωθι µετρούµενα µεγέθη: Εισερχόµενη Εξερχόµενη ενεργό ενέργεια. Τάση και Ένταση. Ακολουθία φάσεων (για τριφασικούς µετρητές). Ροή Ενέργειας. 8

9 5.2.2 Κλάση Ακριβείας Ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να είναι κλάσης Α Περιοχή Τάσεως Λειτουργίας Ο µετρητής πρέπει να είναι κατάλληλος για ονοµαστική τάση 230Volts, πρέπει δε να λειτουργεί εντός του εύρους διακύµανσης τάση 0,8 έως 1,15Χ U n (όπου U n η ονοµαστική τάση) Περιοχή Μετρούµενης Έντασης Η µέγιστη ένταση του µετρητή θα είναι I max = 60A. Ο µετρητής πρέπει να έχει βασική τιµή έντασης I b =10A Ικανότης φόρτισης Ο µετρητής θα πρέπει να αντέχει επιφόρτιση σύµφωνα µε τα EN/IEC , ,-22 και -23 και ΕΝ Συχνότητα και χαρακτηριστικά Τάσης ικτύου Ο µετρητής θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς να επηρεάζεται εφόσον η τάση και συχνότητα του δικτύου είναι εντός των ορίων που θέτει το EN ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρεύµα Εκκινήσεως Ο µετρητής για σύνδεση απ ευθείας στο δίκτυο θα ξεκινά την καταγραφή της ενέργειας τουλάχιστον στο 0,5% του ονοµαστικού ρεύµατος In, σύµφωνα µε το ΕΝ Ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να χρησιµοποιεί την ισχύ εκκίνησης και όχι το ρεύµα εκκίνησης για τον καθορισµό του ορίου εκκίνησης Ακρίβεια Ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να επιτυγχάνει ακρίβεια στη µέτρηση ισχύος (W) σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο ΕΝ/IEC και ΕΝ Τροφοδοσία του Μετρητή Ο µετρητής πρέπει να είναι κατάλληλος για µέτρηση στη χαµηλή τάση, σε τάση δικτύου 230V ( ± 10%). O µετρητής πρέπει να εργάζεται σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις 9

10 σφάλµατος τροφοδοσίας, µε την ακρίβεια που χαρακτηρίζει την αντίστοιχη ασυµµετρία τάσεως: Απώλεια ουδετέρου. Απώλεια φάσης/ων σε τριφασικό µετρητή. Αντιστροφή φάσεως και ουδετέρου. Ο µετρητής µετά την επαναφορά της τάσεως πρέπει να είναι έτοιµος να εργασθεί µετά την πάροδο το πολύ 5 sec. Ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα ΕΝ/IEC 62053, ΕΝ όσον αφορά τις απαιτήσεις υπερφόρτισης και υπερέντασης. Σε περίπτωση συνεχούς έλλειψης τάσεως, η Non Volatile (π.χ. EEPROM) µνήµη του µετρητή πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανάκτησης των πληροφοριών και µετά παρέλευση 10 ετών χωρίς τη βοήθεια εφεδρικής παροχής Αυτοκατανάλωση του µετρητή Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να είναι σύµφωνη µε το EN / IEC , EN/IEC 62053/ και ΕΝ για µετρητές πολλαπλών λειτουργιών. Χωρίς τη µονάδα επικοινωνίας και το φωτισµό οθόνης, η κατανάλωση ενέργειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιµές που καθορίζονται στο EN / IEC & EN/IEC62053/ Εφεδρική Παροχή (Αυτονοµία ρολογιού) Η εφεδρική παροχή πρέπει να τροφοδοτεί µόνο το ρολόι πραγµατικού χρόνου (R.T.C.). O µετρητής θα πρέπει να διατηρεί τα τιµολογιακά δεδοµένα στη µνήµη του για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. 5.4 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS) Καταχωρητές Ενέργειας Ο µετρητής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερεις (4) τιµολογιακές ζώνες. Οι τιµές µέτρησης των επιλεγέντων µεγεθών θα καταχωρούνται ως κάτωθι : Στους καταχωρητές ενέργειας (σε τουλάχιστον οκτώ (8)) Στους αθροιστικούς ενεργειακούς καταχωρητές (σε τουλάχιστον οκτώ (8)) Καταχωρητές Ιστορικών Στοιχείων Ο έλεγχος της περιόδου ολοκλήρωσης θα γίνεται από το εσωτερικό ηµερολογιακό ρολόϊ του µετρητή. 10

11 Η διάρκεια της περιόδου ολοκλήρωσης πρέπει να καθορίζεται µέσω προγραµµατισµού από 15 έως 60 λεπτά (15, 20, 30 και 60) Στιγµιαίες Πληροφορίες Οι καταχωρητές των µεγεθών µέτρησης πρέπει να ενηµερώνονται τουλάχιστον κάθε δευτερόλεπτο. Οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες για να εµφανιστούν στην οθόνη ή σαν συµβάντα, όπως υπέρβαση ισχύος, για ενεργοποίηση σήµατος εξόδου Λειτουργίες ιάγνωσης Ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να εκτελεί διαγνωστικό έλεγχο των κυκλωµάτων του κάθε φορά που τίθεται υπό τάση, µετά από κάθε διακοπή τάσεως και σε κανονικά χρονικά διαστήµατα. Τυχόν διαπίστωση σφάλµατος θα έχει ως αποτέλεσµα να εµφανιστεί στην οθόνη του µετρητή µήνυµα βλάβης µε δυνατότητα αναγνώρισής του από την οπτική θύρα και µέσω τηλεµέτρησης Ενδείξεις οθόνης Επιπλέον των πληροφοριών µέτρησης (καταχωρητές ενέργειας, στιγµιαίες τιµές έντασης-τάσης-ισχύος, ποιοτικά στοιχεία δικτύου), ο µετρητής πρέπει να αποθηκεύει στη µνήµη του και να καθορίζεται µέσω προγραµµατισµού ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες θα εµφανίζει στην οθόνη: Αριθµός σειράς µετρητή (µέχρι 12 ψηφία). Τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. Τιµολογιακή ζώνη χρήστη / πληροφορίες ηµερολογίου. Ένδειξη σφάλµατος Έλεγχος Κατάστασης Οι κάτωθι καταστάσεις θα ελέγχονται : Απώλεια τάσεως. ιακοπή παροχής (ή τάση κάτω ορίου). Υπέρβαση συµφωνηµένης ισχύος Προσδιορισµός Τιµολογιακών Ζωνών Ο προσδιορισµός των τιµολογιακών ζωνών του µετρητή πρέπει να γίνεται µε τους κάτωθι τρόπους: Μέσω του εσωτερικού χρονοδιακόπτη. Μέσω κατάλληλου προγραµµατισµού του µετρητή. 11

12 5.5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Ο µετρητής πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε ηµερολογιακό χρονοδιακόπτη για να αλλάξει τιµολογιακές ζώνες, και να καθορίζει το τέλος της περιόδου τιµολόγησης. Ο ωρολογιακός µηχανισµός πρέπει να είναι Quartz µεγάλης ακριβείας (σύµφωνα µε το IEC: <5 ppm). Ο ηµερολογιακός χρονοδιακόπτης πρέπει να οδηγεί τους καταχωρητές των τιµολογιακών ζωνών ενέργειας και ισχύος σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό TARIFFS και DAILY PROFILES Ρολόι Πραγµατικού Χρόνου (RTC) Το ρολόι πρέπει να παρέχει όλους τους αναγκαίους χρονισµούς για τη σωστή λειτουργία του τριφασικού µετρητή. Το ηµερολόγιο πρέπει να υποστηρίζει δίσεκτα έτη και αλλαγή θερινήςχειµερινής ώρας. Θα υποστηρίζεται η αυτόµατη αλλαγή ώρας σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο. Πρέπει να επιτυγχάνεται ακρίβεια µεγαλύτερη των 5ppm όταν ο συγχρονισµός γίνεται µε εσωτερικό κρύσταλλο. Επίσης πρέπει να επιτυγχάνεται ακρίβεια συγχρονισµού µέσω της µονάδος επικοινωνίας. Αποκλίσεις ωστόσο µεγαλύτερες των 2 λεπτών θα πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν βλάβες. 5.6 ΟΘΟΝΗ Η οθόνη πρέπει να έχει την δυνατότητα να εµφανίσει τις πληροφορίες των καταχωρητών που έχουν καθορισθεί µέσω του προγραµµατισµού. Η ανάγνωση των πληροφοριών πρέπει να γίνεται βάσει των µεθόδων και προτύπων της CENELEC. Τα δεκαδικά, οι µονάδες, οι πολλαπλασιαστές, το περιεχόµενο και η σειρά εµφάνισης θα καθορίζονται µέσω προγραµµατισµού. Οµοίως, το περιεχόµενο της λίστας και η σειρά εµφάνισης θα καθορίζονται µέσω προγραµµατισµού. Τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδείξεις είναι απαραίτητο να συµπεριληφθούν: Μονάδες: W, kw, Wh, kwh, V, A, Hz. Κωδικός σφάλµατος. Κατάσταση επιλεγµένων Εξόδων. Ενεργή τιµολογιακή ζώνη. Η οθόνη του µετρητή πρέπει να είναι ορατή σε απόσταση 1m κάτω και 0.75 οριζοντίως από την εµπρόσθια όψη του µετρητή (γωνία παρατήρησης 30 0 ). Όλες οι οθόνες θα πρέπει να διαθέτουν φωτισµό ώστε να είναι ορατές σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Ο φωτισµός της οθόνης θα πρέπει να µπορεί να 12

13 οριστεί: Ανοιχτός/κλειστός. Κλειστός µετά από µια χρονική διάρκεια ρύθµισης. Ο τύπος εµφάνισης της ηµεροµηνίας θα πρέπει είναι : dd/mm/yy Ο µετρητής θα πρέπει να υποστηρίζει τους κάτωθι διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας της οθόνης : Κανονική (αυτόµατη κυκλική εναλλαγή πληροφοριών). Τεχνικός Έλεγχος (Προγραµµατισµός- Set mode) ιακόπτης Φορτίου και Κοµβίο Χειρισµού Ο διακόπτης αποσύνδεσης θα πρέπει να µην χρήζει συντήρησης για όλη τη διάρκεια ζωής του µετρητή, να είναι ρυθµιζόµενος σε σχέση µε την ισχύ της παροχής του πελάτη και να αλλάζει κατάσταση (σύνδεση/αποσύνδεση) µόνο µετά από σχετική εντολή σε µια από τις παρακάτω λειτουργίες. Ο διακόπτης φορτίου θα πρέπει να έχει την εξής λειτουργικότητα: 1. Τοπική Λειτουργία: ο πελάτης µπορεί να χρησιµοποιεί τοπικό χειρισµό για να συνδέσει ή να αποσυνδέσει χειροκίνητα την παροχή. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η εξ'αποστάσεως αποσύνδεση είναι δυνατή, αλλά η εξ'αποστάσεως σύνδεση δεν είναι δυνατή. 2. Eξ' αποστάσεως Λειτουργία: Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας, η τοπική λειτουργία (χειροκίνητη αποσύνδεση και σύνδεση) δεν είναι δυνατή. Προκειµένου να εκτελεσθεί ακίνδυνα η εξ' αποστάσεως επανασύνδεση ενός αποσυνδεµένου πελάτη, παρέχεται η τοπική λειτουργία, και τότε ο πελάτης µπορεί να επανασυνδέσει την παροχή του. 3. Μεταβαλλόµενη Λειτουργία: ο τρόπος λειτουργίας του διακόπτη αποσύνδεσης πρέπει να µπορεί να αλλάζει εξ' αποστάσεως από την «Eξ' αποστάσεως Λειτουργία» στη «Τοπική Λειτουργία» και αντίστροφα. Ο προεπιλεγµένος τρόπος λειτουργίας του διακόπτη αποσύνδεσης στην παράδοση πρέπει να είναι στη «Τοπική Λειτουργία». Κατά τη διάρκεια µιας διακοπής ρεύµατος, ο διακόπτης αποσύνδεσης πρέπει να παραµένει στην ίδια θέση όπως πριν από τη διακοπή λειτουργίας. Μετά από την επαναφορά, ο διακόπτης αποσύνδεσης πρέπει να παραµένει στην ίδια θέση όπως πριν από τη διακοπή λειτουργίας. Η κατάσταση του διακόπτη αποσύνδεσης πρέπει να µπορεί να διαβάζεται εξ' αποστάσεως, καθώς και να καταχωρείται κάθε αλλαγή του σε ειδικό αρχείο. Ο διακόπτης φορτίου θα πρέπει να προστατεύει την γραµµή πίνακα µετρητή έναντι υπερεντάσεως, καθώς και έναντι βραχυκυκλώµατος. 13

14 5.7 ΕΞΟ ΟΙ Επαφές Εξόδου Οι µετρητές θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 2 επαφές εξόδου, ώστε να παρέχουν αποµακρυσµένη δυνατότητα ελέγχου (άνοιγµα/κλείσιµο) σε συγκεκριµένα κυκλώµατα του πελάτη, στην περίπτωση που ο πελάτης έχει συµφωνήσει µε τη Ε ΗΕ Α.Ε. τη διαχείριση φορτίου του. Οι επαφές εξόδου θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να διαχειρίζονται ηλεκτρονόµους ώστε, να αποµονώνουν το φορτίο του πελάτη πλήρως (εφόσον απαιτείται), ή να ανοιγοκλείνουν συγκεκριµένα κυκλώµατα του πελάτη, ή να περιορίζουν το φορτίο σε συγκεκριµένο κατώφλι που έχει συµφωνηθεί µε το πελάτη, ή να ικανοποιούν λειτουργικές απαιτήσεις του πελάτη. Οι µετρητές θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ελέγχου των επαφών εξόδου µέσω κατάλληλης εντολής από το λογισµικό Meter Data Management (MDM). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επαφών εξόδου είναι τα ακόλουθα : Τύπος επαφής στερεάς κατάστασης (solid state relay). Τάση V ac/dc. Ελάχιστη ένταση 100mA. 5.8 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο µετρητής πρέπει να είναι συµβατός µε το πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο να περιγράφεται από διεθνώς κατοχυρωµένα και δηµοσιευµένα πρότυπα της CENELEC. Τα πρότυπα µε τα οποία είναι συµβατός ο µετρητής θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη στιγµή που κατατίθεται η σχετική προσφορά. Το πρωτόκολλο πρέπει να δύναται να χρησιµοποιηθεί για επικοινωνία µε το µετρητή µέσω κάθε καναλιού, όπως της θύρας οπτικής κεφαλής ή της θύρας επικοινωνίας (µε Modem PSTN ή Modem κυψελωτής τηλεφωνίας GSM /GPRS κ.λπ.) Ο κατασκευαστής των µετρητών οφείλει να παραδώσει µαζί µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µετρητή και τους κωδικούς των αντικειµένων που χρησιµοποιεί, (σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα από CENELEC). Η ανάγνωση και η παραµετροποίηση (για ρύθµιση ηµέρας-ώρας-αλλαγή τιµολογίου, ή πλήρης παραµετροποίηση του µετρητή) των µετρητών πρέπει να γίνεται µε αντίστοιχους διακριτούς κωδικούς πρόσβασης. Η λίστα των κωδικών αυτών µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα πρόσβασης (read-write) θα µας κοινοποιούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και θα καθορίζονται πριν τη εν σειρά παραγωγή. 5.9 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ Ο ηλεκτρονικός µετρητής θα πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί αµφίδροµα µε την οικιακή οθόνη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει µπορεί να µεταδίδει τις 14

15 ενδείξεις στην οικιακή οθόνη σε µια εµβέλεια τουλάχιστον τριάντα (30) µέτρων σε περιβάλλον κτιρίου µε οπλισµένο σκυρόδεµα χωρίς να παραβιάζονται τα εθνικά όρια για τα επίπεδα εκποµπών ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EMC) O µετρητής θα είναι σύµφωνος µε τους κάτωθι κανονισµούς: Ηλεκτροστατική εκφόρτιση σύµφωνα µε το IEC Ηλεκτροµαγνητικό πεδίο υψηλής συχνότητας σύµφωνα µε το IEC Μεταβατικά φαινόµενα γραµµής σύµφωνα µε το IEC Απόσβεση ραδιοφωνικών παρεµβολών σύµφωνα µε το IEC/CISPR22 class B. Επιπλέον: Ηλεκτροστατική εκφόρτιση: τουλάχιστον 15 kv. Ηλεκτροµαγνητικά HF πεδία: τουλάχιστον 10 V/m. Παροδικές µεταβολές τάσης χωρίς φορτίο (IEC ): τουλάχιστον 2 kv. Παρεµβολή ραδιοσυχνοτήτων : µικρότερη από 64 db µv. O µετρητής θα πρέπει να δείχνει ανοχή σε παρεµβολές που προέρχονται από ρεύµατα αρµονικών 2kHz-150kHz σύµφωνα µε την οδηγία VDE-FNN (Γερµανία) Οδηγός για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των µετρήσεων σε µετρητές ενέργειας και επιπρόσθετες διατάξεις : ιαταραχή µέσω Περιοχή συχνοτήτων Ρεύµα διαταρ αχής (khz) Ρεύµα δικτύου (50 Hz) cosφ Μεγιστή επιτρεπτή επιπρόσθετη απόκλιση εντός της κλάσης [%] A B Αντιστροφέα 2-25 khz 2 Α 10 Α Αντιστροφέα khz 1 Α 10 Α

16 5.11 ΘΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οι µετρητές θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσής τους, µε προσθήκη επικοινωνιακού µέσου, (π.χ. µόντεµ PSTN, GSM/GPRS, PLC, TCP/IP) κ.λπ.), για τηλεµέτρηση παραµετροποίησή τους. Το µέσο επικοινωνίας µπορεί να είναιι ενσωµατωµένο, εσωτερικό του µετρητή (modular) ή εξωτερικό (external). Όταν η συσκευή επικοινωνίας δεν είναι modular και απαιτείται εξωτερική τοποθέτηση της, θα πρέπει να διαθέτει θύρα επικοινωνίας (πχ. RS485). Σε περίπτωση που το µέσο επικοινωνίας παρέχεται εσωτερικά του µετρητή (modular) πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να επιτρέπει την αφαίρεση και την αντικατάστασή του από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό χωρίς απενεργοποίηση του µετρητή. Η θύρα επικοινωνίας εφόσον υπάρχει, θα πρέπει να βρίσκεται σε προστατευµένο, έγκλειστο, σηµείο του µετρητή, όπου ο πελάτης δεν θα µπορεί να έχει πρόσβαση. Η πρόσβαση στη θύρα επικοινωνίας θα πρέπει να προστατεύεται µε λειτουργία σήµανσης συµβάντων παραβίασης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ Οι µετρητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καταγραφής καµπύλης φορτίου για τις ακόλουθες ενέργειες : Εισερχόµενη Εξερχόµενη ενεργό ενέργεια και για χρόνο ολοκλήρωσης 60 min οι καµπύλες θα πρέπει να αποθηκεύονται τουλάχιστον για τις τελευταίες 60 ηµέρες. Η ενσωµατωµένη µνήµη θα είναι non volatile, που σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια της απώλειας παροχής στη µνήµη, θα έχει ένα ελάχιστο χρόνο διατήρησης ίσο µε 10 έτη ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ο µετρητής θα διαθέτει δυνατότητα, µέσω κατάλληλων διατάξεων και παραµετροποίησης, ανίχνευσης και καταγραφής τουλάχιστον των κάτωθι συµβάντων ενδεχόµενης προσπάθειας παραβίασης του µετρητή σε κανονική λειτουργία υπό τάση (κάθε είδος συµβάντος ξεχωριστά), µε καταγραφή του χρόνου (ηµεροµηνία και ώρα) εµφάνισης του κάθε συµβάντος : Αφαίρεση του καλύµµατος ακροδεκτών (terminal cover removal). Υπερένταση (over-current) στον ουδέτερο αγωγό. Επίσης, να γίνεται χρήση κωδικών (passwords) για περιορισµό της πρόσβασης στο µετρητή για ανάγνωση δεδοµένων, παραµετροποίηση κλπ. 16

17 5.14 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο µετρητής θα διαθέτει δυνατότητα, µέσω κατάλληλης παραµετροποίησης, καταγραφής τουλάχιστον των κάτωθι συµβάντων (κάθε είδος ξεχωριστά), µε καταγραφή του χρόνου (ηµεροµηνία και ώρα) εµφάνισης και άρσης του κάθε συµβάντος καθώς και σε πια φάση έλαβε χώρα το συµβάν (για τριφασικούς µετρητές): Βύθιση τάσης (under-voltage). Υπέρταση (over-voltage). Υπερένταση (over-current). ιακοπή (power-down). 6. ΟΚΙΜΕΣ 6.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΚΙΜΩΝ οκιµές τύπου Είναι όλες οι δοκιµές που προορίζονται για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τύπου του µετρητή για να αποδειχθεί η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών τους οποίους πρέπει να πληρούν. οκιµές σειράς Είναι οι δοκιµές που γίνονται σε καινούργιους µετρητές για να επιβεβαιωθεί ότι ικανοποιούν τα αποτελέσµατα των παραπάνω δοκιµών ή να αποδειχθεί ότι η παρτίδα καλύπτει τις εξειδικευµένες γενικές και ειδικές απαιτήσεις της σχετικής προδιαγραφής. οκιµές αποδοχής Είναι οι δειγµατοληπτικές δοκιµές που γίνονται σε µια παρτίδα µετρητών πριν την παράδοση µε σκοπό να επιτρέψουν τη λήψη απόφασης όσον αφορά την αποδοχή ή την απόρριψη της παρτίδας. Όλες οι δοκιµές θα εκτελούνται όπως περιγράφονται στην εκάστοτε τελευταία έκδοση των κανονισµών IEC οκιµές τύπου Ισχύουσες δοκιµές τύπου είναι όσες περιλαµβάνονται στους κάθε φορά τελευταίους ισχύοντες κανονισµούς ΕΝ ή IEC και θα εκτελούνται σε εργαστήριο της Ε ΗΕ Α.Ε ή σε αναγνωρισµένο εργαστήριο οκιµές σειράς Θα πραγµατοποιούνται στο εργοστάσιο του κατασκευαστή µε δαπάνες του ειγµατοληπτικές δοκιµές (δοκιµές αποδοχής) ειγµατοληπτικές δοκιµές για αποδοχή κατά τον έλεγχο παραλαβής είναι όλες οι δοκιµές που προδιαγράφονται στο ΕΝ

18 Η διαδικασία δειγµατοληψίας για τις δοκιµές θα είναι σύµφωνη µε την έκδοση 410 των κανονισµών IEC µε τα ακόλουθα κριτήρια: Στάθµη ελέγχου ΙΙ πίνακας Ι, ΙΕC Απλή ή διπλή δειγµατοληψία (πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ, ΙΕC 60410). Αποδεκτή στάθµη ποιότητας Α.Q.L = 1 για κάθε δοκιµή χωριστά. 6.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει µαζί µε την προσφορά τους να υποβάλουν και πιστοποιητικά δοκιµών τύπου και δείγµατα πιστοποιητικών σειράς, καθορίζοντας τις δοκιµές σειράς που γίνονται στο εργοστάσιό τους. Οι προσφορές οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα πιστοποιητικά δοκιµών που αναφέρονται παραπάνω θα απορρίπτονται, κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. Αποδεκτά πιστοποιητικά δοκιµών θεωρούνται µόνο αυτά που έχουν εκδοθεί από εργαστήριο της Ε ΗΕ Α.Ε ή εργαστήριο διεθνώς αναγνωρισµένο. 6.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να παραδίδουν µαζί µε την προσφορά τους, (µε επιστροφή), 2 (δύο) πλήρη δείγµατα µετρητών για την τεχνική αξιολόγηση του υλικού. Τα δείγµατα µετρητών θα συνοδεύονται απαραιτήτως µε το αντίστοιχο λογισµικό που χρησιµοποιείται για τον προγραµµατισµό, έλεγχο και ρύθµισή τους. Επίσης θα συνοδεύονται µε απαραίτητα στοιχεία και οδηγίες για την τηλεµέτρηση και αποµάστευση τιµολογιακών δεδοµένων. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή τυχόν επίδειξη απαιτηθεί, σχετικά µε το προσφερόµενο υλικό, θα πρέπει να παρασχεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία. Σηµειώνουµε ότι οποιαδήποτε επιπλέον δυνατότητα έχουν οι προσφερόµενοι µετρητές πέραν των προδιαγραφοµένων, θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά. 6.4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Οι προµηθευτές πρέπει να εγγυώνται τη διαθεσιµότητα ανταλλακτικών για περίοδο 5 ετών µετά την λήξη της εγγύησης. Υποχρεωτικά οι προµηθευτές θα προσκοµίσουν µε την οικονοµική προσφορά τους τιµοκατάλογο για τα αναγκαία ανταλλακτικά. 6.5 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μαζί µε τις προσφορές οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να παραδώσουν εγχειρίδιο των οδηγιών λειτουργίας των µετρητών. 18

19 7. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Οι µετρητές θα παραδίδονται προγραµµατισµένοι µε την παραµετροποίηση που θα υποδειχθεί και θα συµφωνηθεί από το Ε ΗΕ, κατά την διαδικασία έγκρισης δείγµατος πριν την εν σειρά παραγωγή τους. Οι µετρητές θα παραδοθούν µε προγραµµατισµένο το ρολόϊ πραγµατικού χρόνου (RTC) σε ώρα Ελλάδας. 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για τους µετρητές θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών, από την ηµεροµηνία παράδοσής τους. 9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι µετρητές πρέπει να τοποθετηθούν επιµελώς συσκευασµένοι µέσα σε προστατευτικά κιβώτια από χαρτόνι. Τα χαρτοκιβώτια θα τοποθετούνται σε παλέτες EU για την εύκολη µεταφορά τους. Τα κιβώτια αυτά θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά χαραγµένα ανεξίτηλα τον αριθµό της Σύµβασης, τον Κωδικό του υλικού και τα Στοιχεία του Προµηθευτή. Με την παραπάνω συσκευασία θα είναι ικανά να αποθηκευτούν και σε εξωτερικό χώρο χωρίς περαιτέρω προστασία έναντι καιρικών συνθηκών (βροχή ή υγρασία). 19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ GR - 267 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 26.04.2010 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ GR- 267 /26.4.2010 / ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΑΠΛΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ GR - 72Γ / 30.11.2001 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ.

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 7 1.1 Στόχος του Εγχειριδίου... 7 1.2 Αντικείµενο του Εγχειριδίου Τηλεµέτρησης Μετρητών Μέσης Τάσης... 7 2 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ GR-226 / 23.9.2004 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ GR-226 / 23.9.2004 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 3 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 3.1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 3.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ... 3 3.3 ΥΓΡΑΣΙΑ... 4 3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Απαραίτητος Εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Ακολουθούμενα πρότυπα... 3 Προδιαγραφές μετρητών και μετρήσεις μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1/Οικ.8786 «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισης του» ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) Ο κατασκευαστής του PLC θα διαθέτει για όλα τα μέρη που συνθέτουν το PLC ήτοι τροφοδοτικό, κεντρική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Παλλήνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012 Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ / 362 / 3.12.2012 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα