Σχεδίαση στατικών μνημών RAM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίαση στατικών μνημών RAM"

Transcript

1 Σχεδίαση στατικών μνημών RAM Γιώργος Δημητρακόπουλος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 1

2 Περιεχόμενα μαθήματος Οργάνωση μνημών τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memories RAM) Κελί αποθήκευσης Λειτουργία ανάγνωσης - εγγραφής Επιλογή μεγεθών των τρανζίστορ Περιθώρια θορύβου Καθυστέρηση ανάγνωσης/εγγραφής Φυσικό σχέδιο πίνακα μνήμης Αποκωδικοποιητής και φυσικό σχέδιο Περιφερειακά κυκλώματα μνήμης Χρονισμός λειτουργιών Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 2

3 Oργάνωση μνήμης Σκοπός μας είναι να σε έναν δεδομένο εμβαδό να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε όση περισσότερη πληροφορία μπορούμε Διαισθητικά η μνήμη RAM είναι ένα μονοδιάστατος πίνακας Όταν «Διαβάζουμε» data-out = RAM[address] ; Όταν «Γράφουμε» RAM[address] = data-in ; Αυτή η οργάνωση δεν οδηγεί σε «εύχρηστο» φυσικό σχέδιο Αντίθετα χρησιμοποιούμε ένα δισδιάστατο πίνακα Αποκωδικοποιώντας κατάλληλα τις γραμμές και τις στήλες παίρνουμε τη ζητούμενη πληροφορία Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 3

4 Πίνακας μνήμης βασική δομή 2 n λέξεις των 2 m δυαδικών ψηφίων η καθεμία Οργάνωση:... wordlines bitline conditioning bitlines row decoder memory cells: 2 n-k rows x 2 m+k columns n-k n k column decoder 2 m bits column circuitry Πολύ ομοιόμορφος σχεδιασμός εύκολος στη σχεδίασης Αν στα στοιχεία μνήμης σχεδιαστούν κατάλληλα πετυχαίνουμε πολύ υψηλή πυκνότητα αποθήκευσης Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 4

5 Βασικό κελί αποθήκευσης Αν το D είναι 1 τότε το D_b οδηγείται στο 0 το οποίο με τη σειρά του οδηγεί το D να είναι 1 Θετική ανάδραση Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 5

6 Πως γράφουμε στο βασικό κελί Αντιστέκεται στην αλλαγή Για να καταφέρουμε να αντιστρέψουμε την τιμή από 1 σε 0 (Εγγραφή 0) πρέπει το access NMOS τρανζίστορ να «νικήσει» το PMOS τρανζίστορ Τότε ο κόμβος θα κινηθεί από το Vdd προς το Gnd Κατά τη μετάβαση ο άλλος αντιστροφέας θα ενεργοποιηθεί και θα «κλείσει» το PMOS τρανζίστορ που αντιστέκεται στη μετάβαση. Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 6

7 Πως γράφουμε οποιαδήποτε τιμή D En D En D En En En D D Επιλέγουμε τη διαφορική λύση για λόγους απλότητας και απλής καλωδίωσης Η ανάγνωση και η εγγραφή πραγματοποιούνται από τον ίδιο δρόμο. Αποτελείται από μία γραμμή επιλογής λέξης (wordline) και δύο γραμμές δυαδικών ψηφίων δεδομένων (bitline) Τα bit lines μεταφέρουν τα δεδομένα Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 7

8 Διαφορική εγγραφή Bάζουμε την τιμή που θέλουμε στο bit και την αντίθετη στο bit_bar H εγγραφή θα επιτευχθεί πάντα από την πλευρά που βάζουμε το 0 Συμμετρική αντιμετώπιση Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 8

9 Αποκωδικοποίηση γραμμής Row decoder drives one WL high, all other WLs low Exactly one cell is selected on each (, ) pair All other cells are disconnected from the bitlines Both Wordlines and Bitlines have high capacitance Wordlines drive a lot of xitor gates and interconnect Bitlines have a lot of S/D diffusion & interconnect Because of these caps it s challenging to make SRAM fast Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 9

10 Γενικός τρόπος λειτουργίας μνήμης SRAM To βασικό πρόβλημα των μνημών SRAM που χρησιμοποιούν το 6T κελί μνήμης είναι πως θα διαχωρίσουμε τις αναγνώσεις από τις εγγραφές Υπάρχει μόνο ένα wordline το οποίο πρέπει να είναι στο 1 τόσο για την ανάγνωση όσο και για την εγγραφή. Η λειτουργία διαφοροποιείται από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα bitlines Ανάγνωση Αρχικά τόσο οι γραμμή Bit όσο και η Bit_b ξεκινούν με τιμή ίση με Vdd. Έτσι το λογικό-1 στα bitlines δεν την τιμή που έχει αποθηκευμένο το κελί. Το κελί θα αποφορτίσει μόνο μία από τις δύο bitlines Εγγραφή Το ένα bitline ωθείτε στο 0 ή στο 1 και το άλλο στην αντίθετη τιμή Η τιμή 0 νικάει το PMOS τρανζίστορ του αντιστροφέα που αντιστέκεται Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 10

11 Ανάγνωση από τα κελιά SRAM A_b bit_b word bit 0.5 A time (ps) Το πρόβλημα είναι πως στο bitline που έχει το 0 φορτίζεται στο Vdd και μπορεί να προκαλέσει flip του κελιού Αναμένουμε στον εσωτερικό κόμβο μια ΔV στιγμιαία αύξηση της τάσης Για να βρούμε το ΔV Ι Τ (saturation) = I N (linear). Όσο μεγαλύτερο το ρεύμα του Ν σε σχέση με το Τ τόσο μικρότερο το ΔV ΔV θέλουμε να είναι μικρό Vdd/6 έως Vdd/5 Επομένως I N φορές Ι Τ Να μην μπορέσει το access τρανζίστορ να κάνει overpower το pull down Ο χρόνος αποφόρτισης του ενός bitline είναι μεγάλος εξαιτίας της μεγάλης χωρητικότητας του Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 11

12 Σύνοψη σχεδίασης κελιών SRAM Οι bitlines που είναι προφορτισμένες στο Vdd δεν πρέπει να νικήσουν το pull-down μονοπάτι των αντιστροφέων κατά την ανάγνωση. Access τρανζίστορ μικρότερα από τα pull-down Όταν μία από τις bitlines πέρνει τιμή 0 πρέπει να μπορεί να αντιστρέψει την τιμή του cell. Access τρανζίστορ μεγαλύτερα από τα pull-up που αντιστέκονται στην αλλαγή Τυπική επιλογή μεγεθών: Το μικρότερο επιτρεπτό τρανζίστορ (W=4λ, L=2λ) for PMOS Access ΝΜΟS (W=4λ, L=2λ) ώστε να υπερνικάει το PMOS κατά τις εγγραφές (Διπλάσιο ρεύμα) Το pulldown NMOS μεγαλύτερο από το access ΝΜΟS για να μην επιτρέπει μεγάλες διακυμάνσεις κατά το Read (W=6λ, L=2λ) (1.5 x μεγαλύτερο ~ ΔV = xVdd ) bit bit_b word med weak med A strong A_b Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 12

13 Φυσικό σχέδιο κελιών SRAM GND BIT BIT_B GND VDD N3 N1 WORD Cell boundary Σκοπός είναι να διαμοιράσουμε τόσο καλώδια όσο και επαφές Aυτό το φυσικό σχέδιο χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια από τη βιομηχανία Σε χρήση εν μέρει και σήμερα Γεννάει προβλήματα η μη-ενιαία κατεύθυνση των γραμμών της πολυσιλικόνης Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 13

14 Φυσικό σχέδιο κελιών SRAM-εναλλακτικές N3 N1 Vdd Gnd N1 N3 _b Nwell for PMOS Μοντέρνο φυσικό σχέδιο Ομοιόμορφη κατεύθυνση πολυσιλικόνης Πολλές άλλες επιλογές IBM Power 6 Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 14

15 Οργάνωση πίνακα κελιών H Mirror Horizontally Mirror Vertically V H Βασικός πυρήνας 4 κελιά μνήμης αντεστραμμένα κατάλληλα Ο βασικός πυρήνας των 4 κελιών εύκολα γενικεύεται σε διάφορα μεγέθη Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 15

16 Οργάνωση πίνακα κελιών (4x4) Στήλη 0 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 N1 N1 N1 N1 N3 N3 _b _b _b _b N3 N3 N3 N3 _b _b _b _b N3 N3 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N3 N3 _b _b _b _b N3 N3 N3 N3 _b _b _b _b N3 N3 N1 N1 N1 N1 Οι γειτονικές συνδέσεις εμφανίζονται αυτόματα Διαμοίραση επαφών Τα Vdd/Gnd και τα Bitlines και Inverted Bitlines δρομολογούνται σε υψηλότερα επίπεδα μετάλλου (metal-2, metal-3) Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 16

17 Άλλες μορφές κελιών SRAM Περισσότερες πόρτες ανάγνωσης/εγγραφής Δύο πόρτες ανάγνωσης (single-ended) Μία πόρτα εγγραφής (πρέπει να ενεργοποιηθούν και τα δύο wordlines) Time-multiplex read and writes in the same cycle Επιτρέπει την ανεξάρτητη επιλογή μεταξύ δύο γραμμών ανάγνωσης ή εγγραφής Απαιτεί 2 wordlines και 4 bit lines Χρησιμοποιείται σε custom υλοποίηση FIFO μνημών Επιτρέπει τον καθαρισμό (εγγραφή 0) όλων των δυαδικών ψηφίων μιας στήλης σε έναν κύκλο Σε αντίθετη περιπτωση θα έπρεπε να διατρέξουμε όλες τις γραμμές μία-μία Χρησιμοποιείται για να καθαρίσει τα valid bits σε caches και TLB Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 17

18 Κυκλώματα προφόρτισης Κάθε bitline στη φάση της ανάγνωσης πρέπει να είναι προφορτισμένο στο Vdd Δυο PMOS τρανζίστορ αναλαμβάνουν την προφόρτιση Το επιπλέον τρανζίστορ εξασφαλίζει ότι τα bitlines έχουν ακριβώς την ίδια τάση Χρειάζεται στην περίπτωση που τα άκρα των bitlines οδηγούνται σε ένα διαφορικό ενισχυτή bit Pre bit_b bit Pre bit_b Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 18

19 Περιφερειακά κυκλώματα ανάγνωσης Στo τέλος των bitlines χρειαζόμαστε στατικές πύλες οι οποίες γρήγορα να αντιλαμβάνονται την πτώση του ενός bitline WL i Pre Όταν η χωρητικότητα των bitlines είναι πολύ μεγάλη η αποφόρτιση τους πολύ αργή. WL k. Για την αύξησης της ταχύτητας χρειαζόμαστε κυκλώματα (sense amplifiers) τα οποία να αντιδρούν όταν οι τάσεις των bit και bit_b έχουν διαχωριστεί για μερικές εκατοντάδες mv Πολύ πριν να δούμε την τάση του ενός να έχει φτάσει στο Gnd (Λεπτομέριες στη συνέχεια) D Low skew - Help Falling transitions D 8 1 Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 19

20 Περιφερειακά κυκλώματα εγγραφής Προφόρτισε τις γραμμές bitlines Ενεργοποίησε τη γραμμή επιλογής εγγραφής (W) και εφάρμοσε τα δεδομένα D H μια bitline θα πέσει στο 0 ενώ η άλλη θα μείνει στο 4. Απελευθέρωσε έναν παλμό για το wordline WL H τιμή του κελιού q είτε θα αλλάξει είτε όχι. Εξαρτάται από την προηγούμενη τιμή που είχε αποθηκευμένη Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 20

21 Πολύπλεξη στηλών Πολυπλέκτης στήλης Καταφέρνουμε να επιλέγουμε από φαρδιά wordlines μόνο τα cells που χρειαζόμαστε στην έξοδο Ο πολυπλέκτης στήλης συνήθως τοποθετείται μεταξύ των κελιών της μνήμης και των κυκλωμάτων εγγραφής και ανάγνωσης Ο αποκωδικοποιητής στήλης ίδιος με τον αποκωδικοποιητή γραμμής Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 21

22 Πολύπλεξη στηλών (2) Χρειαζόμαστε μια πλήρη transmission gate για τον πολυπλέκτη της στήλης Θέλουμε τα NMOS τρανζίστορς του transmission gate ώστε να μπορούμε να ωθούμε τα bitlines προς το 0 (Gnd) για τις εγγραφές Αντίθετα θέλουμε τα PMOS ώστε να περνάμε τιμές των bitlines κοντά στο VDD κατά τις αναγνώσεις Μην ξεχνάτε ότι τόσο κατά την ανάγνωση όσο και κατα την εγγραφή μοιραζόμαστε ένα κοινό δρόμο δεδομένων (τα σύρματα των bitlines) τα οποία μοιάζουν να συμπεριφέρονται σαν γραμμές διπλής κατεύθυνσης Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 22

23 Διαχωρισμένοι πολυπλέκτες στήλης Μπορείς να χωρίσεις τον πολυπλέκτη στήλης σε δύο μέρη και να το κάνεις μονής κατεύθυνσης Τα nmos για να ωθούν τις γραμμές προς το Gnd κατά τις εγγραφές Τα pmos για να επιτρέπουν τιμές κοντά στο Vdd για την ανάγνωση (Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαμε και αυτά να τα κρατήσουμε μόνο ΝΜΟS Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 23

24 Δενδρική πολύπλεξη στήλης Μπορούμε να φτιάξουμε τον πολυπλέκτη με μια δενδρική δομή Μπορούμε να αποφύγουμε τα pmos και να χρησιμοποιήσουμε μόνο nmos αν πριν την ανάγνωση προφορτίσουμε και την έξοδο του πολυπλέκτη στήλης και όχι μόνο τα bitlines Αποφέγουμε τη χρήση επιπλέον αποκωδικοποιητή στήλης A0 A0 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 A1 A1 A2 A2 Y to read / write circuits Y Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 24

25 Sense amplifiers Επιτάχυνση της ανάγνωσης Ας μην περιμένουμε ολόκληρη την αποφόρτιση του bit ή του bit_b Χρειαζόμαστε νέα κυκλώματα Nα «αισθάνονται» (sense) γρήγορα την αλλαγή του bit ή του bit_b προς το 0 Πρέπει να αρκούν κάποια εκατοντάδες mv για να αντιληφθούμε την τελική τιμή που θα λάβει το bit και το bit_b (Αρχικά και τα δύο σε Vdd) Να καταλαμβάνουν λίγο χώρο Θα χρησιμοποιούμε ένα sense amplifier για κάθε στήλη ή θα μοιράζουμε ένα μέσω του πολυπλέκτη στήλης σε περισσότερες στήλες (2 8) Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 25

26 Κυκλώματα sense amplifiers Δύο αντιστροφείς ο ένας μετά τον άλλο Ενα μονοπάτι προς τη γή που θα ελέγχεται από ένα επιπλέον σήμα χρονισμού (SenseEnable) Μόλις τα Bit και Bit_b ενεργοποιηθούν άνοιξε το μονοπάτι προς τη γη ώστε να ενεργοποιηθούν οι αντιστροφείς Η πλευρά με τη χαμηλότερη τάση θα πέσει γρήγορα στο 0 ενώ η άλλη θα παραμείνει στο Vdd Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 26

27 Ενναλακτικό κύκλωμα sense amplifier Τρείς φάσεις λειτουργίας Προφόρτιση των bitlines από το κύκλωμα προφόρτισης Δειγματοληψία των bitlines. Ανοίγουν τα isolation τρανζίστορ (, ) οπότε οι τιμές των bit και bit_b περνάνε στα sense και sense_b. Εκείνη τη στιγμή ανοίγει και το pull-down M1 τρανζίστορ Sense Enable H μικρή διαφορά μεταξύ του sense και του sense_b ενιχύεται από το ζευγάρι των αντιστροφέων. Αποκατάσταση Ανοίγουν Μ2 και Μ3 Η διαφορά δυναμικού μεταξύ του sense και του sense_b προκαλεί αλλαγή στο ρεύμα η οποία ενισχύει τη διαφορά δυναμικού wordline bit sense Μ2 Μ1 Μ3 bit_b isolation transistor regenerative amplifier sense_b Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 27

28 Παράδειγμα ανάγνωσης μέσω sense-amplifier Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 28

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Φυσική σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Φυσική σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Βασικές έννοιες και τεχνικές Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκριτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Τι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Τρικατάστατοι Οδηγητές, Λεωφόροι, Μνήμες SRAM

Εργαστήριο 9: Τρικατάστατοι Οδηγητές, Λεωφόροι, Μνήμες SRAM ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2011 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 9: Τρικατάστατοι Οδηγητές, Λεωφόροι, Μνήμες SRAM 6-9 Δεκεμβρίου 2011 Διαλέξεις εβδομάδας 9: Δε. 28/11 - κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

HY121-Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

HY121-Ηλεκτρονικά Κυκλώματα HY121-Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Συνοπτική παρουσίαση της δομής και λειτουργίας του MOS τρανζίστορ Γιώργος Δημητρακόπουλος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Η δομή του τρανζίστορ Όπως ξέρετε υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Λογική με Διακόπτες, Πολυπλέκτες, Μνήμη ROM

Εργαστήριο 1: Λογική με Διακόπτες, Πολυπλέκτες, Μνήμη ROM ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2012 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 1: Λογική με Διακόπτες, Πολυπλέκτες, Μνήμη ROM 3 έως 5 Οκτωβρίου 2012 (βδομάδα 2) [Βιβλία: προαιρετικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Δρ. ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόμοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση

Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόμοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2011 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόμοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση 18-21 Οκτωβρίου 2011 (βδομάδα 3) 2.1 Συνδέσεις με την Πλακέτα Εισόδων/Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΒ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΒ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΒ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ηλεκτρονική και Η/Υ Βασίλειος Παπαγεωργίου M.Sc Ηλεκτρονική και Η/Υ Σπυρίδων Βλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI A. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ καθηγητής Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αβραάμ Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της μεταπτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD)

Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD) ΧΑΡΙ ΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του µεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 Το πρώτο αυτό κεφάλαιο εισάγει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της σχεδίασης των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Καλύπτουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υποβάθρου, αλλά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Θέμα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διάταξης Ενίσχυσης Ακουστικών Σημάτων Υψηλής Απόδοσης και Πιστότητας. Ίνεγλης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Κύκλωµα Χρονοκαθυστερήσεων Χρήστος Χουτουρίδης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρονικής Χανιά 2006 Επιβλέπων: ρ. Ι. Χατζάκης Καθηγητής Εφαρµογών 2 Ευχαριστίες Πριν την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση αναλογικού τμήματος παθητικής ετικέτας (tag) για σύστημα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

Σχεδίαση αναλογικού τμήματος παθητικής ετικέτας (tag) για σύστημα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση αναλογικού τμήματος παθητικής ετικέτας (tag)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Αναλυτικά Περιεχόμενα Αναλυτικά Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 15 Συντομογραφίες... 33 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 35 1.1 Εισαγωγή...39 1.2 Επίπεδα ιεραρχίας του υλικού...40 1.3 Βασικά συστατικά ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος...42

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόµοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση

Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόµοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση 3/10/2005 1:01 µµ 1 of 8 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2005 Τµ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Εργαστήριο 2: Ηλεκτρονόµοι, Πολυπλέκτες, Ανάδραση 10-14 Οκτωβρίου 2005 (βδοµάδα 3) 2.1 Συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Development of multimedia application, for damage detection of a Personal Computer on Hardware Level

Development of multimedia application, for damage detection of a Personal Computer on Hardware Level Technological Educational Institute of Piraeus Department of Electronic Computer System Engineering Bachelors Thesis Development of multimedia application, for damage detection of a Personal Computer on

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 Βασικές Έννοιες Ψηφιακών Κυκλωµάτων.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης Πίνακας Περιεχοµένων. 1.1 Ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώµατα....2

Διαβάστε περισσότερα