آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی"

Transcript

1 آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2 دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 3 دانشیار شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی چکیده با توجه به آمیخته بودن علم شیمی با مفاهیم فیزیک ریاضی و آمار که دارای محاسبات پیچیده و طوالنی است لزوم آشنایی شیمیدان ها با نرم افزار های رایانهای به منظور سهولت بخشیدن امور دست یابی به شرایط بهینه آزمایشگاهی و بررسی و ارزیابی دادههای آزمایشگاهی احساس میشود. از آنجایی که امروزه مدل سازی و طبقه بندی دادهها به وسیلهی نرم افزارهای رایانهای بخش مهمی را در علم شیمی به خود اختصاص داده و در تشخیص زود هنگام بیماریهای خاص تفکیک مواد غذایی حالل از حرام و برقراری ارتباط بین متابولیت پروتئین و ژن در ترکیبات طبیعی استفاده میشود ضرورت اینکه شیمیدانها برای انجام کارهای حرفهای خود به اندازه کافی از مهارتهای رایانهای برخوردار باشند افزایش یافته است. در همین راستا ارائه درسی با عنوان کاربرد رایانه در شیمی در دوره کارشناسی جهت آشنایی دانشجویان با نرم افزار های پر کاربرد در زمینه شیمی در بسیاری از دانشگاه های سراسر دنیا و برخی از دانشگاه های کشور ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است عالوه بر معرفی این واحد درسی مباحث ارائه شده در این واحد به طور مختصر شرح داده شود و با ارائه مثالهای آموزشی مفید کاربرد هر نرم افزار بیان گردد. کلمات کلیدی نرم افزار های شیمی درس کاربرد رایانه در شیمی مثالهای آموزشی آدرس پست الکترونیکی عهده دار مکاتبات: تلفن تماس:

2 ب) ج) آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9- مقدمه در طی چند دهه اخیر استفاده از رایانه در تمامی علوم بسیار مورد توجه و استفاده متخصصین قرار گرفته است. علم شیمی نیز از این قاعده مستثنی نیست. تجزیه و تحلیل حجم بزرگی از دادههای تجربی و نظری با کمک نرم افزار های عمومی و تخصصی امری امکان پذیر و عادی است. در این میان در دوره کارشناسی در دروسی نظیر شیمی تجزیه شیمی فیزیک و آزمایشگاههای مرتبط با این دروس نیاز به استفاده از ابزارهای کمکی برای تحلیل دادهها رسم نمودار و... احساس میشود. همچنین یادگیری و استفاده از نرم افزار های عمومی مانند Minitab MATLAB SPSS Excel و... برای دانشجو های دورههای تکمیلی جهت مدیریت دادهها انجام محاسبات بر روی دادههای تجربی بهینه سازی شرایط آزمایش تجزیه و تحلیل دادهها و ترسیم نمودار آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. کمک گرفتن از این نرم افزار ها عالوه بر تسهیل امور و صرفه جویی در وقت کارایی تحقیقات دقت و صحت کار تجربی را نیز تا حدی افزایش میدهد. عالوه بر مواردی که ذکر شد شاخهی مستقلی در علم شیمی به نام "شیمی محاسباتی" وجود دارد که در آن با استفاده از محاسبات مکانیک مولکولی و کوانتمی محض و یا نیمه تجربی میتوان ساختار انرژی و خواص مولکولی را در حالت پایه و برانگیخته پیش بینی نمود و با استفاده از این اطالعات در مورد احتمال وقوع واکنشها و برهمکنشهای شیمیایی نظر داد. در این راستا از نرم افزار های تخصصیی مانند Hyperchem Gaussian و... استفاده میشود. با توجه به گستردگی مباحث مطرح شده در شیمی محاسباتی و لزوم پرداختن به آن به صورت مستقل در این مقاله به آن اشاره نمیشود. هدف از این مقاله بیان جایگاه استفاده از نرم افزارهای عمومی در علم شیمی و معرفی دسته بندی و آشنایی با کاربرد آنها است. در ادامه مطالب بر مبنای نیازهای متداول دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی )رسم منحنی آمار و ارزیابی دادهها رگراسیون و برازش منحنی طراحی آزمایش و رسم مولکول( افزارهای رایانهای میتواند در رفع آنها بسیار مفید باشد. تقسیم بندی شده است که استفاده از نرم 9- رسم منحنی یکی از رایج ترین کاربرد های نرم افزار های عمومی برای دانشمندان رسم منحنی است. نرم افزار های بسیاری نظیر rigin Systat MATLAB Minitab SPSS Excel نرم افزار Excel SigmaPlot و... میتوانند برای رسم منحنی مورد استفاده قرار گیرند. یکی از مناسبترین نرم افزار های آموزشی برای رسم دادهها در حالتهای مختلف است. به عنوان مثال میتوان از این نرم افزار برای تهیهی فایلی عمومی که کلیه محاسبات مربوط به هر یک از روش های تیتراسیون را در بر دارد استفاده نمود. بدیهی است تنها با تنظیم حجم نمونه غلظت آنالیت و تیتران در این فایل بر مقدار مورد نظر میتوان منحنی تیتراسون مربوطه را رسم نمود. به عالوه میتوان از این اطالعات برای یافتن نقطه هم ارزی )جایی که میزان تیترانت و تیتر شونده از لحاظ استوکیومتری با هم برابر هستند( استفاده کرد. شکل 1 کاربرد نرم افزار فلا) Excel ) برای رسم منحنی تیتراسیون فسفریک اسید و ) و SigmaPlot Minitab ) سدیم هیدروکسید را نشان میدهد. همان طور که مشاهده میشود با معرفی دادهها به صفحه گستر هر نرم افزار رسم منحنی به راحتی امکان پذیر خواهد بود. راههای متفاوتی از جمله افزودن شناساگر رسم مشتق دوم منحنی تیتراسون رسم منحنی گران برای به دست آوردن نقطه پایانی معرفی شدهاند که در این میان برای رسم مشتق دوم منحنی تیتراسیون و یا استفاده از منحنی گران میتوان از نرم افزار های عمومی استفاده کرد )شکل 2( [1]. منحنی گران بر مبنای معادله ی 1 به دست میآید: معادله 1 که در آن V b حجم تیترانت اضافه شده K a ثابت اسیدی و V eq.p حجم الزم برای تیتر ماده مورد نظر است.

3 با رسم خط [H 3 + ] V b V b بر حسب آمده حجم تیترانت در نقطه هم ارزی را نشان میدهد. در حوالی نقطه پایانی شیب خط رسم شده K a و عرض از مبدا خط به دست الف ب ج شکل 9. رسم منحنی تیتراسیون فسفریک اسید سدیم هیدروکسید با نرم افزار های الف( Excel ب( Minitab و ج( SigmaPlot

4 ph آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی الف شکل 2. منحنی مشتق دوم الف( رسم منحنی مشتق دوم و ب( رسم منحنی گران برای تیتراسیون فسفریک اسید و سدیم هیدروکسید برای به دست آوردن نقطه هم ارزی با استفاده از نرم افزار اکسل V b [H 3 + ] y = x R² = eq.p V b, ml eq.p 1 eq.p V b, ml ب منحنی گران برای نقطه هم ارزی اول 2- آمار و ارزیابی دادهها یکی از مهمترین ویژگی یک روش تجزیهای عاری بودن روش از خطای سیستماتیک است. آزمون آماری معروفی با نام آزمون معنی دار بودن وجود دارد که بررسی میکند آیا اختالف بین دو نتیجه معنی دار است و یا میتوان آن را ناشی از تغییرات تصادفی به حساب آورد. آزمونهای معنی دار بودن به طور وسیعی در ارزیابی نتایج کار تجربی استفاده میشوند. محاسبات آزمونهای معنی دار بودن مانند آزمون ANVA و F t با نرم افزار های عمومی نظیر SigmaPlot SPSS Excel Statistica و... قابل اندازهگیری هستند و استفاده از نرم افزار برای انجام این محاسبات باعث صرفه جویی در وقت میشود. در ادامه با ذکر مثال به بررسی آزمونهای مذکور پرداخته میشود آزمون t t آزمون میگردد. درآزمون t تنها برای مقایسه دو دسته از داده قابل اجرا است و به دو حالت دادههای جفت نشده و جفت شده تقسیم جفت نشده نیز دو امکان وجود دارد که با انجام آزمون F قابل بررسی است. در آزمون F )t معنی دار بودن تفاوت دقت دو روش با بررسی معنی دار بودن و یا نبودن تفاوت واریانس های دو دسته داده ارزیابی میشود. در صورتی که تفاوت در واریانس دو دسته داده از لحاظ آماری در سطح اطمینان مورد نظر معنی دار نباشد از آزمون t جفت نشده )یا همان با واریانس یکسان و اگر معنی دار باشد از آزمون نرم افزار t Excel جفت نشده با واریانس متفاوت استفاده میشود. در ادامه مثالی از کاربرد برای انجام این دو آزمون )مثال 1 و 2( و همچنین آزمون t جفت شده )مثال 3( آورده شده است. مثال 1- در یک سری آزمایش به منظور تعیین قلع در مواد غذایی نمونهها در دو مدت زمان متفاوت با هیدروکلریک اسید رفالکس شده تا قلع آن استخراج گردد. سپس میزان آن با استفاده از روش طیف بینی جذب اتمی سنجیده میشود. هر آزمایش شش بار تکرار میگردد. نتایج به دست آمده در زیر نشان داده شده است. آیا مقادیر میانگین به دست آمده برای قلع در دو زمان رفالکس مختلف در سطح اطمینان % 89 به طور معنی داری از هم متفاوت هستند در کلیهی آزمونهای قابل اجرا با نرم افزار Data Analysis سپس Dataو نتیجهی آزمون Excel F بعد از معرفی دادهها به نرم افزار آزمون آماری مورد نظر از قسمت انتخاب شده و نتایج در صفحه گستر دیده خواهد شد. همان طور که در شکل 3 میبینید که از همین طریق انتخاب شده بی معنی بودن واریانس دو دسته داده را نشان میدهد. از این رو از آزمون t جفت نشده با واریانس یکسان استفاده شده که نتایج آن نیز در شکل 3 آورده شده است. با توجه به مقدار t محاسبه شده و t بحرانی که برای آزمون دو جهته داده شده است مشخص است که در سطح اطمینان 89% مدت زمان رفالکس تاثیر معنی داری بر مقدار قلع استخراج شده ندارد و بنابراین به منظور صرفه جویی در زمان میتوان مدت رفالکس کوتاهتر را برای ادامه- ی کار انتخاب کرد.

5 شکل 3. روند استفاده از نرم افزار Excel برای آزمون t جفت نشده با واریانس یکسان مثال 2- دادههای زیر غلظت تویل )mm( در خون دو دسته داوطلب )معمولی و بیماران روماتیسمی( را نشان می دهد. آیا مقادیر به دست آمده از غلظت تیول در خون دو دسته داوطلب در سطح اطمینان % 89 به طور معنی داری از هم متفاوت هستند برای پاسخ به این سوال نیز ابتدا آزمون F از طریق مسیری که در مثال قبل به آن اشاره شد انجام میشود. همان طور که در شکل 8 نتیجه باید از آزمون مشخص است واریانس t جفت نشده با واریانس این دو دسته داده در سطح اطمینان مد نظر تفاوت معنی دار با هم داشته و در متفاوت استفاده نمود. نتایج این آزمون )شکل 8( نیز نشان میدهد تفاوت معنی داری بین نتایج حاصل از اندازهگیری میزان تیول در خون دو دسته داوطلب وجود دارد )در سطح اطمینان 89%(. دارد شکل 4. استفاده از Excel برای آزمون t داده های جفت نشده با واریانس متفاوت مثال 3- روش جدید سریع و غیر مخربی برای اندازهگیری استامینوفن در قرص آن به وسیله طیف بینی مادون قرمز نزدیک بررسی شده است. استامینوفن در ده قرص از ده تولید متفاوت با روش جدید و همچنین روش پذیرفته شدهی طیف بینی فرابنفش اندازهگیری شده است. بررسی کنید آیا در سطح اطمینان % 89 تفاوت معنی داری بین نتایج دو روش وجود

6 آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی با توجه به این که نمونه های قرص در هر آنالیز متفاوت هستند اگر از آزمون t جفت نشده برای مقایسه نتایج استفاده شود هر تغییری وابسته به روش به واسطه تاثیر تفاوتهای موجود بین نمونههای آزمایشی پوشیده خواهد شد. بنابراین برای پاسخ به این سوال باید از آزمون t جفت شده استفاده نمود. همان طور که از شکل 9 نتیجه میشود نتایج اندازهگیری میزان استامینوفن در دو روش تفاوت معنی داری با هم ندارند. به همین دلیل استفاده از روش سریع غیر مخرب طیف بینی مادون قرمز نزدیک برای اندازهگیری استامینوفن پیشنهاد شده است. شکل 5. استفاده از Excel برای آزمون t داده ه یا جفت شده 2-3- آزمون آنالیز واریانس آزمون آنالیز واریانس است و به سه صورت یک فاکتوره چند فاکتوره جایی که آزمون )ANVA( برای مقایسه نتایج بیش از دو دسته از داده و یا بیش از یک عامل متغیر قابل اجرا )Single-Factor( )تنها تاثیر یک عامل مورد بررسی قرار میگیرد( دو )Two-Factor( )Multi-Factor( ANVA Excel آورده شده است. و یا )تاثیر دو یا چند عامل مورد بررسی قرار میگیرد( با تکرار و بدون تکرار انجام میگیرد. از آن دو طرفه با تکرار کامل ترین آزمون است در زیر مثالی از انجام این آزمون با استفاده از نرم افزار مثال 8- برای کشت نوعی باکتری در آزمایشگاه شرایط مختلف زیر در نظر گرفته شده است. رشد باکتری با بررسی جذب اندازه گیری شده است و هر آزمایش دو بار تکرار شده است. تاثیر هر عامل را بر رشد باکتری در سطح اطمینان % 89 بررسی کنید. برای پاسخ به این سوال بعد از معرفی دادهها به نرم افزار از قسمت انتخاب میشود. از آنجایی که دو عامل در این بررسی تغییر کرده است Data و سپس Data Analysis آزمون مورد نظر ph( آزمون ANVA و دما( و در هر حالت نتایج دو بار تکرار شدند دو فاکتوری با تکرار از لیست انتخاب شده و نتایج مانند آنچه در شکل 6 نشان داده شده در صفحه گستر دیده خواهد شد. با توجه به جدول ANVA تاثیر معنی داری بر نتایج دارد در حالی که تغییر بودن مقدار نشان داده شده در شکل 6- ب میتوان نتیجه گرفت که تغییر دما )Sample( )Columns( ph F به دست آمده از مقدار.]2[)Fcrit که برای تعیین میزان بهینهی آن ها باید تغییرات همزمان آن دو را در نظر گرفت. در میزان رشد باکتری تاثیر گذار نیست. )به دلیل کم تر همچنین معنی دار بودن برهمکنش بین این دو فاکتور گواه این مطلب است

7 الف ب -3 شکل 6. استفاده از Excel برای آزمون ANVA دو فاکتوری با تکرار الف( نحوه وارد کردن داده ها و ب( خروجی به دست آمده رگرسیون و برازش منحنی رگرسیون روشی برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته است. ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط دو متغیر است. اما زمانی که بررسی اثر یک متغیر بر متغیر دیگر مورد نظر باشد قابل استفاده نیست. از طرفی گاهی تخمین تغییر در یک متغیر با تغییر متغیر دیگر مهم است که باز هم ضریب همبستگی نمیتواند تخمینی از این تغییرات ارائه دهد. برای پاسخ به سئواالت فوق باید به سراغ رگرسیون رفت. از موارد متعدد کاربرد رگرسیون در علم شیمی میتوان به تعیین درجه و ثابت واکنشهای بررسی سینتیک واکنشه ی شیمیا ی شیمیایی بررسی رگرسیون منحنیهای کالیبراسیون و به دست آوردن ثابتهای دما-زمان در اشاره کرد. در رگرسیون یک یا چند متغیر که تاثیر پذیر از سایر متغیرها است متغیر یا متغیر های پاسخ متغیر وابسته )Y( و متغیر یا متغیرهایی که بر متغیر پاسخ اثر میگذارند متغیر مستقل )X( نامیده میشوند. از انواع روشهای رگراسیون می- توان به رگراسیون خطی ساده خطی چند گانه غیر خطی فازی و لجستیک اشاره کرد. این تنوع باعث شده که بتوان به راحتی هر نوع دادهای )اغلب از نوع دادهه یا پیوسته( را تحلیل کرد و به راحتی نتیجهگیری نمود. رگرسیون خطی سادهترین و پرکاربردترین نوع رگرسیون است. برای شروع باید حدسی درباره وجود یک رابطه خطی وجود داشته باشد. نمودار پراکنش داده ها ایده ی اولیهای درباره این موضوع میدهد. از آنجایی که روابط احتمالی همیشه دارای خطا میباشد )ε( بنابراین مدل

8 آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی رگرسیونی خطی ساده به صورت زیر است: معادله 2 نکته حائز اهمیت در برقراری رگرسیون و مدل سازی ارزیابی مدل است. مهم این است که هرگاه مدلی ساخته می- شود باید آن را آزمود. اگر آزمونی که انجام میشود معنی دار بودن رابطهی بین متغیر های مستقل و متغیر را از لحاظ آماری تایید کند در این صورت آن مدل از لحاظ آماری قابل استفاده است. نرم افزارهای بسیا یر هستند که قابلیت محاسبه رگرسیون را دارند و مشهورترین آن ها عبارت هستند از:.SES S+ SPSS Excel به طور مثال با استفاده از رگرسیون و برازش منحنیهای کالیبراسیون میتوان انواع توابع کالیبراسیون را بررسی نمود. معادلهی کالیبراسیون در واقع رابطهای است که بین عالمت خروجی دستگاه و غلظت تجزیهای ارتباط برقرار میکند. این تابع پاسخ میتواند خطی لگاریتمی توانی و یا به هر فرم ریاضی مناسب دیگری باشد. فرم مشخص این تابع پاسخ بستگی به سیستمی که اندازهگیری روی آن انجام میگیرد و همچنین فرایند اندازهگیری دارد. زمانی که تابع کالیبراسیون به صورت تئوری شناخته میشود عوامل متغیر )مانند اثرات تداخل ناشی از دیگر اجزای ماتریس نمونه یا خطاهای تصادفی( ایجاب می- کند که یک دستگاه تجزیه برای یک آنالیت خاص و در شرایط ویژه اندازهگیری کالیبره شود تا در یک آزمایش خاص بتوان از آن استفاده کرد. منحنی کالیبراسیون میتواند بسته به دستگاه مورد استفاده اشکال ریاضی متفاوتی داشته باشد. برخی از این اشکال در جدول 1 آورده شده است ]3[. در ادامه با استفاده از یک مثال مدلی بر اساس رگرسیون خطی ساده با استفاده از نرم افزار روشه یا مختلف مورد ارزیا یب قرار میگیرد. Excel ایجاد شده و به جدول 9. انواع مدل های ریاضی جهت رسم منحنی کالیبراسیون مثال قانون بیر روش افزایش استاندارد آزمایش معادله نرنست معادله S =bc S =bc+a S =a+blnc S =aebc S=a+bC n S = a + bc 2 + cc 3 نوع نمودار خطی با عرض از مبداء صفر خطی با عرض از مبداء غیر صفر لگاریتمی نمایی توانی چند جمله ای Immunoassay هیلی قانون کلراش Immunoassay مثال 9- در یک آزمایش اثر دما بر شدت فلوئورسانس بررسی شده است. پس از معرفی دادههای حاصل از آزمایش به نرم افزار نمودار Excel Scatter Plot به گونهای رسم میشود که شدت فلوئورسانس تابع دما باشد. همان طور که در شکل 7 دیده میشود دادهها تا جایی رفتار خطی از خود نشان میدهند ولی می- توان غیر خطی بودن آنها را نیز مشاهده کرد. ساده ترین راه مدل سازی رابطه بین شدت فلئورسانس و دما استفاده از گزینه Trend Line مقایسه میزان میباشد. استفاده از این گزینه این امکان را میدهد تا انواع روابط ریاضی بین دو متغیر یاد شده برقرار شده و با مختلف نشان داده شده است. R 2 به دست آمده بهترین معادله انتخاب گردد. در شکل 4 نتایج حاصل از به کار گیری این تابع با دو رابطهی

9 Intensity Intensity شکل 7. نمودار scatter plot شدت فلئورسانس بر حسب دما و انتخاب Trend Line هر چه مقدار R 2 نتایج نیز دیده میشود تنها استفاده از R 2 برای ساخت یک مدل و ارزیابی آن تابع به عدد یک نزدیکتر باشد مدل انتخاب شده صحیحتر است. اما همان طور که قبال نیز گفته شد و در کافی نیست )در هر دو رابطه مقادیر R 2 تقریبا برابر است(. ابزار دیگر نرم افزار Excel LINEST صحیح و مطمئنتر رهنمون میکند. پس از انتخاب تابع است. این ابزار با نمایش اطالعات آماری مفصل کاربر را به سمت انتخاب LINEST دادهها به آن معرفی میشود )شکل 8- الف( y = x x R² = y = x R² = C (pg/ ml) C (pg/ ml) شکل 8. منحنی کالیبراسیون الف( در صورت خطی بودن و ب( در صورت غیرخطی بودن سپس با استفاده از اطالعات آماری حاصل )شکل 8 ب- ( مدل صحیح انتخاب میگردد. همان طور که در شکل 8 ب- دیده میشود عالوه بر محاسبهی خطای شیب عرض از مبدا و مجهول میزان آمارهی خواهد شد. هرچه میزان F F بیشتر باشد مدل انتخاب شده معنی دار تر است ]8[. نیز با استفاده از این تابع مشخص

10 آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی درقسمت شکل 1. الف( نحوه انتخاب LINEST و معرفی داده ها به آن ب( نمایش اطالعات حاصل از آن در صورت وجود ارتباط خطی میان متغیر ها ابزار دیگر نرم افزار Excel که برای ساخت یک مدل و ارزیابی آن میتواند مورد استفاده قرار بگیرد ابزار Regression و سپس Data Data Analysis است. این ابزار اطالعاتی کامل در مورد برازش از جمله ANVA جدول باقیماندهها و منحنی باقیمانده و... را در اختیار کاربر قرار میدهد. پس از معرفی دادهها به صفحه گستر نتایج مشاهده میشود )شکل 13(. و انتخاب Excel Regression انحراف به یکسو در اندازه و عالئم باقیماندهها همان طور که در شکل 13- ب مشاهده میشود نشانهی مطمئنی از این است که یک خط مستقیم برازش مناسبی برای دادهها ندارد.

11 الف ب Solver گاهی شکل 91. نتایج به دست آمده از ابزار Regression الف( جدول ANVA و ب( جدول و منحنی باقیمانده ها ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته از نوع روابط ریاضی متداول نیست. در این صورت ابزار مورد نیاز میباشد. گاهی روابط بین متغیرها به صورت تئوری موجود است و باید ضرایب ثابتی تعریف کرد تا رابطه تئوری مورد نظر برقرار شود. مثال 6- در رابطه واکنش میباشد. میخواهیم ثابتهای برای به دست آوردن ثابته یا t - - زمان بر حسب دقیقه T a و b a و b را طوری تعریف کنیم که این رابطه تئوری محقق شود. در نرم افزار Excel دما برحسب کلوین و Y سرعت جدولی مانند شکل 11- الف تشکیل میشود. سرعتهای اندازهگیری شده در آزمایشگاه ستون( y(cal سرعتهای به دست آمده از معادله و ستون ستون RR y(exp) و y(cal) است. برای به حداقل رساندن خطای کل سلی به نام SRR ستون RR است. از قسمت Data ابزار Solver ستون( y(exp مجذور اختالف دو تعریف میشود که حاوی مجموع دادههای انتخاب میشود و همان طور که در شکل 11- الف نشان داده شده است SRR به عنوان سل متغیر و با هدف به حداقل رساندن خطا انتخاب میشود. در ابتدا به هر دو سل به عنوان سلهای متغیر انتخاب میشوند. نتایج حاصل از a و b Solver ب در شکل 11 مقدار صفر داده میشود و نشان داده شده است ]1 و 9[.

12 آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی الف ب -4 طراحی آزمایش شکل 99. الف( نحوه معرفی داده ها به ابزار Solver و ب( نتایج به دست آمده روشهای طراحی آزمایش نقش مهمی در آزمایشهای علمی دارند و حاوی مسیر آماری مناسب و معقول برای طراحی آزمایشها میباشد. با استفاده از ا نی روشها میتوان بیشترین اطالعات را از کمترین تعداد آزمایش انجام شده استخراج نمود. از دیگر مزایای مهم روشهای طراحی آزمایش میتوان به توان بررسی عوامل متعدد مؤثر بر آزمایش شناسایی عوامل کلیدی برای بهبود فرایند و یا محصول انجام بهینه سازیهای عددی انجام طراحیهای سه بعدی برای تجسم سطوح پاسخ و... اشاره کرد. اما در بیشتر این روشها به خصوص زمانی که تعداد عوامل مورد بررسی زیاد باشند انجام محاسبات بدون نرم افزار تقریبا غیر ممکن است. نرم افزار های طراحی آزمایش به شدت محاسبات دستی مورد نیاز را کاهش میدهند به طوری که کاربرد آسان آن برای آزمونگران روش آماری طراحی آزمایش را فراگیر نموده است. امروزه نرم افزارهای طراحی آزمایش و بهینه سازی به عنوان یک ابزار مهم برای مهندسان دانشمندان متخصصان ژنتیک زیست شناسان و تقریبا تمام آزمایشگران و سازندگان مطرح است. به طور معمول در بیشتر نرم افزار های طراحی آزمایش امکان به کار گیری روشهای مختلف غربالگری بهینه سازی و بررسی سطح پاسخ وجود دارد. به عالوه ارزیا یب مدله یا ساخته شده در مرحلهی بهینهسازی به روشهای مختلف )ضریب همبستگی رگرسیون آنالیز باقیماندهها و...( توسط این نرم افزارها قابل اجرا است. از نکات حائز اهمیت و قابل تمیز در این نرم افزارها گرافیک به کار برده شده برای نمایش دادههای به دست آمده و ارزیا یب شده )رسم منحنی ه یا پارتو کاغذ نرمال سطح پاسخ های سه بعدی و کونتور( تفسیر دادهها بر اساس نتایج گرفته شده از محاسبات امکان استفاده از توابعی مانند تابع مطلوبیت برای بهینه سازی هم زمان چند پاسخ و... است ]6 و 7[. برخی از این نرم افزار ها عبارت هستند از: Modde

13 DryLab DE++ Design Lab Minita pticut Design-Expert and Design-Ease Strategy Statistica Echip که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد نرم افزار DE Wisdom و... شاید این نرم افزار سادهترین نرم افزار طراحی آزمایش باشد که استفاده از آن بسیار راحت است تا جایی که کاربر به جای تمرکز بر روی نحوهی کار نرم افزار میتواند به تجزیه و تحلیل اطالعات توجه کند. این نرم افزار میتواند برای مبتدیان مفید باشد. شما میتوانید این نرم افزار را به طور رایگان ذخیره کنید.) نرم افزار DE++ این برنامه شما را در مورد تجزیه و تحلیل و طراحی الزم برای همهی جنبههای طراحی آزمایش )از نمایش فاکتورهای خاص تا تجزیه و تحلیل فاکتورهای هدف و برهم کنش میان فاکتورها( راهنمایی میکند. این نرم افزار انواع طراحیهای آزمایش از جمله Factorial Design Fractional factorial design Taguchi robust design این نرم افزار به طور رایگان در دسترس نیست و برای استفاده باید خریداری شود.) نرم افزار Design Expert و... را پشتیبانی میکند. این نرم افزار طراحی شده است تا به کاربر در طراحی و تفسیر یک آزمایش چند فاکتوری کمک کند. به عنوان مثال Design Expert طرح Di-optimal را برای زمانی ارائه میدهد که طراحیهای استاندارد قابل اجرا نیستند. این نرم افزار نیز تعداد زیادی از انواع طراحی را که بر مبنای متغیر های فرایند و یا ترکیب آنها است را ارائه میکند. این نرم افزار همچنین طیف وسیعی از نمودار های سه بعدی و کونتور را نشان میدهد که در آنها چگونگی تغییر پاسخ ها بر مبنای فاکتورهای استاندارد قابل مشاهده است. شکل 12 نمایی از نرم افزار نشان میدهد Design Expert.) به همراه نمایش منحنی سه بعدی سطح پاسخ را شکل 92. نمایی از نرم افزار Design Expert به همراه نمایش منحنی سه بعدی سطح پاسخ 4-5- نرم افزار Statistica این نرم افزار یکی از بهترین نرم افزارهای موجود در بازار برای طراحی آزمایش است و یک روش جامع و کامل برای طراحی در آن به کار رفته است شکل.)13

14 آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی شکل 93. تصویری از محیط نرم افزار Statistica انواع طرح های این نرم افزار عبارتند از: mixed Factorial design Taguchi robust design Standard two-storey Fractional mix design and the triangular diagram Latin square central composite designs three-level factorial factorial design و... همچنین این نرم افزار قابلیت سفارشیشدن و خودکار عمل کردن رسم و ارائه بیش از صدها نوع نمایش گرافیکی با اتصال پویا بین نمودارها و -5 دادههای به توزیعها انواع برازش دادهها آنالیز انجام عددی یکطرفه و چند طرفه برقراری انواع رگرسیون خصوصا انجام رگرسیون با هزاران متغیر و... را دارا است. رسم مولکول کوواریانس و واریانس شیمی علم مطالعهی ساختار خواص ترکیبات و تغییر شکل مواد است که به عناصر و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها مولکولها و برهمکنش میان آنها است مربوط میشود. از این رو به تصویر کشیدن آنها منجر به درک هر چه بهتر وقایع علمی میشود. در این راستا نرم افزارهای بسیاری از جمله Atoms Bonding and Structure ACD Chemffice CrystalSolids CystalMaker ScienceWord ISIS/Draw ChemSketch افزاری در این میان Chemffice Chemffice و... موجود است. یکی از کاملترین و پرکاربردترین نرم افزار های موجود در این زمینه است. بسته نرم دارای سه نرم افزار ChemDraw و Chem3D ChemFinder است. با استفاده از نرم افزار ChemDraw رسم ترکیبات شیمیایی آلی و معدنی به روشهای مختلف )از جمله مدل نیومن( نام گذاری ایوپاک ترکیب رسم شده رسم ساختار مولکول مورد نظر با استفاده از نام آن و برعکس استفاده از بانک وسیع شکلهای گروههای عاملی و یا بزرگ مولکول- های موجود در آن اصالح ساختارها و ابعاد مطابق استانداردهای مجالت معتبر بین المللی مثل نقطهی ذوب و جوش جرم مولکولی طیف JACS 1 HNMR و 13 CNMR ارائه اطالعاتی نظیر محاسبهی شکستهای جرمی و تخمینی از برخی از ثابت- های ترمودینامیکی عملی است. در جدول 2 برخی کاربرد های نرم افزار ChemDraw به همراه مثالهای مرتبط با آنها آورده شده است. با استفاده از نرم افزار Chem3D میتوان ساختار های شیمیایی را به صورت سه بعدی رسم کرد و یا ساختار دو بعدی رسم شده در نرم افزار ChemDraw را در آن به صورت سه بعدی نمایش داد. مولکول را حول محور های مختلف چرخاند و مشخصات زوایا طول پیوند ها هیبرید اتمها و... را روی هر مورد مشاهده کرد. همچنین میتوان زوایا و طول پیوند های موجود در ساختار رسم شده را تغییر داد و ایزومرهای ساختاری متفاوتی را رسم نمود. انجام محاسبات مکانیک مولکولی و محاسبه انرژی ساختارهای مختلف نیز با استفاده از این نرم افزار عملی است. بهعالوه میتوان نمایش پیوستهای از شکل مولکول در حین تغییرات آن نشان داد.

15 جدول 2. برخی از کاربرد های نرم افزار ChemDraw به همراه مثالهای آنها کاربرد گزینه مربوط مثال رسم مدل نیومن مولکول مورد نظر را رسم کنید و سپس با گزینه نشان داده شده در زیر از قسمت tools فرم نیومن را رسم کنید. H 2 N H C C ساختار ترکیب مورد نظر را رسم کنید. گزینه structure و سپس convert structure to name را انتخاب کنید. نام گذاری آیوپاک ترکیب رسم شده CH 2 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid structure رسم ساختار مولکول با دانستن اسم ترکیب مورد نظر را بنوسید. گزینه و سپس اسم آیوپاک ترکیب convert name to structure را انتخاب کنید. H 2 N 2-aminopropanoic acid

16 آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی ادامه جدول 2. برخی از کاربرد های نرم افزار ChemDraw به همراه مثالهای آنها کاربرد گزینه مربوط مثال استفاده از بانک وسیع شکل ها گزینه template را از قسمت tools مطابق شکل زیر انتخاب کنید. H H H H H H از قسمت view در نرم افزار گزینه show chemical properties مرجع نقطه ذوب و جوش انتخاب کنید. انتخاب کنید و سپس گزینه را از صفحه باز شده زیر خواص شیمیایی مد نظر را paste را بزنید. ادامه جدول 2. برخی از کاربرد های نرم افزار ChemDraw به همراه مثالهای آنها کاربرد گزینه مربوط مثال

17 پس از رسم مولکول مد نظر با انتخاب گزینه predict 1 HNMR shifts طیف نشان داده خواهد شد. structure و سپس توانایی پیش بینی طیف 1 HNMR پس از رسم مولکول مد نظر با انتخاب گزینه predict 13 CNMR shifts طیف نشان داده خواهد شد. structure و سپس توانایی پیش بینی طیف 13 CNMR ادامه جدول 2. برخی از کاربرد های نرم افزار ChemDraw به همراه مثالهای آنها کاربرد گزینه مربوط مثال

18 آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی tools mass fragmentation توانایی پیش بینی شکست های با انتخاب گزینه از قسمت میتوان جرمی قسمتهای دلخواه از مولول را شکست داد و جرم هر قسمت محاسبه خواهد شد. H 2 N CH C با انتخاب گزینه show analysis window از قسمت view می توان فرمول جرم مولکولی جرم های ایزوتوپ های دیگر و درصد فراوانی آن ها و هم چنین نتیجه آنالیز عنصری را مشاهده کرد. امکان آنالیز ساختار CH 2 CH 2 CH 2 C 6 H 14 N 4 2 Exact Mass: Mol. Wt.: m/e: (100.0%), (6.7%), (1.5%) C, 41.37; H, 8.10; N, 32.16;, NH C NH NH 2

19 مراجع [1] J. A. Greathouse and V. C. A. Hanratty, Spreadsheet Applications in Chemistry Using Microsoft Excel (Diamond, Dermot; Hanratty, Venita C. A.), John Wiley & Sons, 1997 [2] J. N. Miller and J. C. Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Perason, 2010 [3] [4] E. J. Billo, Linear Regression and Curve Fitting in Excel for Chemists, John Wiley & Sons, Inc., [5] E. J. Billo, Nonlinear Regression Using the Solverin Excel for Chemists, John Wiley & Sons, Inc., [6] E. Morgan, Chemometrics: Experimental Design (Analytical Chemistry by pen Learning), John Wiley & Sons Inc., [7] R. E. Bruns, I. S. Scarminio and B. De Barros Neto, Statistical design-chemometrics, ELSEVIER, 2006.

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran ISIRI 9147 1st edition Islamic Republic of Iran Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9147 Information technology Layout of Persian letters and symbols on computer keyboards 31585-163

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 3 ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت دوره شماره 93 صفحات 08-63 0.044/JRAG.05.647 (DOI): شناسه دیجیتال تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت * وحید انتظار سعادت و سیدهانی

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

اثر سطوح مختلف مکمل تغذیهاي اسپیرولینا بر برخی فاکتورهاي خونی ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی انگشت قد به مدت 8

اثر سطوح مختلف مکمل تغذیهاي اسپیرولینا بر برخی فاکتورهاي خونی ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی انگشت قد به مدت 8 دره دهم شماره 2 تستان 1393 اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرلینا pltensis) (Spirulin بر برخی از فاکترهاي خنی ایمنی بیشیمیایی سرم ماهی بنی Mesopotmichthys shrpeyi (Günther, 1874) 3 3 *2 1 رضا سلیقهده حید یاري سیدمحمد

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب - 1-5063186A Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are

Διαβάστε περισσότερα