فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم"

Transcript

1 55 فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012

2 56 هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل هنرجو بايد در AutoCAD بتواند : 1- قسمت هاي مختلف محيط كار AutoCAD را بشناسد. 2- با كاربرد روبانهاي مختلف آشنايي كلي داشته باشد. 3- مختصات را به صورت هاي قطبي و دكارتي و در حالتهاي مطلق و نسبي وارد نمايد. 4- دستورات ترسيمي را بشناسد و آنها را به كار ببرد. 5- ابزارهاي كمك ترسيمي را بشناسد و آنها را به كارببرد. 6- دستورات ويرايشي را بشناسد و آنها را به كارببرد. 7- با آموخته هاي اين فصل ترسيمات ضروري در نقشهبرداري را انجام دهد. قبل از مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار ميرود با مطالب زير آشنا باشد. 1- آشنايي با اشكال مختلف هندسي )كتاب هندسه نقشهبرداري( 2- آشنايي با سيستم مختصاتهاي دو بعدي )قائمالزاويهاي و قطبي( 3- آشنايي با ترسيمات ساده ( آموختههاي كتاب محاسبه و ترسيم ) 1 مطالب پيشنياز

3 57 آشنايي با AutoCAD2012 و : AutoCAD Civil 3D 2012 بي ترديد AutoCAD يكي از معروفترين و قوي ترين نرم افزارهاي طراحي و نقشه كشي است زيرا داراي امكانات وسيع طراحي و ويرايشي مي باشد. به همين جهت نقشه برداراني كه از نرم افزار هاي مختلف براي محاسبه و ترسيم نقشه هاي خود بهره مي گيرند ترسيم نهايي نقشه خود را به اين نرم افزار منتقل كرده و پس از اعمال تغييرات و ويرايش هاي مطلوب از آن پالت تهيه مي نمايند. امروزه دو نرم افزار Land Desktop و Civil3D كه از محيط AutoCAD بهره مي گيرند بيشترين مخاطب را در بين نقشه برداران دارند. از آن جا كه نرم افزار Land Desktop داراي برخي نقاط ضعف نيز مي باشد Civil 3D جايگزين آن گرديده است. در اين فصل با محيط نرم افزار AutoCAD 2012 آشنا شده سپس در فصول بعدي به كاربردهاي نرم افزار AutoCAD Civil 3D 2012 مي پردازيم. نصب نرم افزار : AutoCAD Civil 3D 2012 پس از تهيه لوح فشرده ( DVD ) نرم افزار با توجه به راهنماي ارائه شده آن را ابتدا نصب و سپس فعال نماييد. براي ورود به AutoCAD نرم افزار از مسير شكل مقابل وارد شويد.

4 58 آشنايي با محيط : AutoCAD محيط AutoCAD 2012 مشابه محيط Excel2007 مي باشد. به شكل زير توجه كنيد و نام هر قسمت را به خاطر بسپاريد. فهرست كاربردي ( Menu ) Application با كليك روي اين دكمه پنجره اي باز خواهد شد كه عالوه بر دستورات مديريت فايل مانند, Save Open, New به صورت پيش فرض 9 فايل از آخرين فايلهاي باز شده را در دسترس قرار ميدهد و نيز داراي فيلد جستجوي دستور ميباشد كه با تايپ قسمتي يا تمام دستور AutoCAD همهي دستورات مربوط به آنرا در اختيار ميگذارد. مثال اگر كلمه Line را بنويسيم تمامي دستورات مربوط به آنرا نشان ميدهد. در پنجره فهرست كاربردي دكمهاي براي تغييرتنظيمات ( option ) و دكمهاي براي خروج از نرم افزار 2012( ) Exit AutoCAD Civil 3D وجود دارد. ديگر قسمت هاي محيط نرم افزار همراه با كاربردهاي آن توضيح داده خواهد شد.

5 براي تنظيم رنگ ضخامت و نوع خطوط مطابق شكل زير از روبان Home و پانل Properties استفاده مي شود. 59

6 60 ترسيم ( Draw ) : در اين نرم افزار معموال به چند روش مي توان هر دستور را اجرا كرد از جمله : 1- از طريق نوار فهرست و انتخاب فرمان ( در صورتي كه نوار فهرست ديده نمي شود زبانه نوار دسترسي سريع را كليك كرده و گزينه Show Menu Bar را انتخاب نماييد.( 2- تايپ فرمان در خط فرمان ( Line ) Command و زدن دكمه اينتر Inter نكته : در صورتي كه خط فرمان ديده نمي شود با زدن دكمه هاي مشاهده خواهد شد. - 3 تايپ فرمان در قسمت ورودي متحرك يا ديناميكي Dynamic Input نكته: درصورتيكه ورودي ديناميكي فعال نباشد با توجه به شكل مقابل آن را فعال مي نماييم. ابتدا از نوار وضعيت كاربردي روي آيكن Object Snap راست كليك كرده و گزينه Settings را كليك مي نماييم و سپس سربرگ Dynamic Input را مانند شكل تنظيم مي كنيم.

7 4- انتخاب آيكن فرمان از طريق روبان و پانل مربوطه براي ترسيمات نيز از همين روش ها مي توان استفاده كرد. پانل و آيكن هاي ترسيم در روبان Home قرار دارد و دستورات آن در منوي Draw مي باشد. 61

8 62 ترسيم پاره خط ( Line ) : با يكي از روش هاي تايپ دستور پاره خط ( Line ) به صورت مستقيم يا در خط فرمان انتخاب آيكن پاره خط و يا انتخاب گزينه Line از منوي Draw دستور ترسيم خط را وارد مي كنيم سپس با تعيين نقاط ابتدا و انتهاي پاره خط به وسيله ماوس يا وارد كردن مختصات پاره خط ترسيم مي گردد. مختصات : در اين نرم افزار مختصات را به صورت مطلق يا نسبي در دستگاه هاي دكارتي ( قائم الزاويه اي ) يا قطبي مي توان معرفي كرد. الف ) مختصات مطلق دكارتي : در اين روش x و y نقطه نسبت به مبداء مختصات معرفي مي شود. مختصات به صورت x,y نوشته مي شود مانند 20,30 ب ) مختصات نسبي دكارتي : در اين روش مختصات دكارتي نسبت به مبداء مختصات معرفي نمي شود بلكه نسبت به آخرين نقطه ترسيم شده معرفي مي گردد. مانند مختصات نقطه B كه نسبت به مختصات نقطه قبلي آن )A( ترسيم شده. ج ) مختصات مطلق قطبي : در اين روش طول و زاويه مختصات قطبي نسبت به مبداء مختصات معرفي مي گردد در اين نرم افزار به صورت پيش فرض زاويه نسبت به جهت مثبت محور x ها و خالف جهت عقربه هاي ساعت در نظر گرفته مي شود. د ) مختصات نسبي قطبي : در اين روش طول و زاويه نسبت به آخرين نقطه ترسيم شده مانند مختصات نقطه B كه نسبت به مختصات نقطه قبلي آن )A( ترسيم شده.

9 مثال : مي خواهيم پاره خط هاي AB و BC را مطابق شكل زير ترسيم كنيم در اين شكل A داراي مختصات مطلق دكارتي و B داراي مختصات نسبي دكارتي و C داراي مختصات نسبي قطبي مي باشد. قبل از ترسيم به نكات زير توجه نماييد. 1- اين نرم افزار همواره اولين نقطه را مختصات مطلق در نظر مي گيرد. 2- براي وارد كردن نقاط بعدي اگر مختصات مطلق باشد از عالمت # )نامبر ) و اگر مختصات نسبي باشد از )ادساين(استفاده مي شود. 3- اگر حالت ورودي ديناميكي فعال باشد نيازي به استفاده از نمي باشد و مختصات وارد شده را به عنوان نسبي در نظر مي گيرد. و اگر حالت ورودي ديناميكي فعال نباشد نيازي به نوشتن عالمت # نمي باشد و مختصات وارد شده را به عنوان مختصات مطلق در نظر مي گيرد. 4- مختصات دكارتي را به صورت x,y مانند 30,20 و مختصات قطبي را به صورتr>θ مانند 30 > 20 ( 20 با زاويه 30 درجه( نوشته مي شود. اكنون براي ترسيم پس از تايپ فرمانLine يا انتخاب آيكن آن به شكل مقابل مختصات را وارد مي نماييم. ( اگر حالت ديناميكي فعال باشد نيازي به نوشتن براي مختصات نقاط B و C نيست. ) - در صورتي كه بخواهيم پاره خط هاي افقي يا عمودي ترسيم كنيم با زدن كليد F8 يا با كليك كردن روي آيكن Ortho Mode در نوار وضعيت و فعال كردن آن اقدام به ترسيم مي كنيم. پس از دستور پاره خط با انتخاب اولين نقطه و كشيدن ماوس به جهات مختلف و انتخاب نقاط بعدي پاره خط ها ترسيم مي شوند. - در روش ديگر ترسيم پاره خط مي توان پس از انتخاب نقطه اول ماوس را به جهات دلخواه كشيد و فقط طول پاره خط را وارد كرد و سپس كليد اينتر را زد. در اين حالت پاره خط هايي با طول مشخص خواهيم داشت. - براي خارج شدن از حالت ترسيم پاره خط كليد Esc را فشار مي دهيم. 63

10 ترسيم نقطه ( Point ) : 64 ترسيم نقطه دقيقا مانند ترسيم نقاط پاره خط انجام مي شود. با تايپ فرمان Point در خط فرمان يا ورودي ديناميكي و اينتر كردن ويا انتخاب آيكن Point در پانل Drow و يا با انتخاب گزينه Point از منوي Drow مختصات مطلق يا نسبي نقاط را وارد مي نماييم. - براي تغيير شكل نقطه و اندازه آن از منوي Format گزينه Point Style را انتخاب كرده و از پنچره ايجاد شده شكل و اندازه نقطه را معرفي مي نماييم. يا از پانل Utilities در روبان Home گزينه Point Style را كليك مي كنيم. نكته مهم : در رياضيات در دايره مثلثاتي امتداد صفر زوايا جهت مثبت محور X ها و زوايا در خالف جهت عقربه هاي ساعت افزايش مي يابد و دايره به چهار ربع تقسيم بندي مي گردد. ولي در نقشه برداري امتداد صفر زوايا جهت مثبت محور Y ها ( شمال ) و زاويه ها در جهت عقربه هاي ساعت افزايش مي يابد و تقسيم بندي ربع ها نيز مانند شكل صفحه بعد خواهد بود.

11 - در نرم افزار Auto CAD به طور پيش فرض زوايا برحسب درجه و در معرفي مختصات قطبي مطابق دايره مثلثاتي در رياضي عمل مي شود. يعني جهت مثبت محور X ها قطب در نظر گرفته مي شود و افزايش زاويه در خالف جهت عقربه هاي ساعت مي باشد. از آنجا كه در نقشه برداري جهت شمال يعني جهت مثبت محور Y ها قطب در نظر گرفته شده و افزايش زاويه در جهت عقربه هاي ساعت مي باشد ( آزيموت يا ژيزمان امتداد ) مي توان تنظيمات الزم را به صورت زير انجام داد. مطابق شكل گزينه... Units را انتخاب كرده تا پنجره آن گشوده شود ( يا در خط فرمان دستور UNITS را تايپ و اينتر نماييد ). 65

12 66 سپس مي توان مطابق شكل واحد هاي دلخواه را انتخاب نمود. و با كليك روي قسمت Direction جهت صفر زاويه را تنظيم كرد. مثال : اگر بخواهيم شكل مقابل را ترسيم كنيم بامعلوم بودن مختصات مطلق دكارتي نقاط پاره خط AB آن را ترسيم كرده سپس براي ترسيم پاره خطAC به صورت زير تنظيمات را انجام مي دهيم پس از تنظيمات دستور پاره خط را وارد كرده و ابتدا روي نقطهA كليك كرده و سپس مختصات نسبي قطبي نقطه C را وارد مي نماييم.) )

13 ابزارهاي كمك ترسيمي : در اين نرم افزار براي دسترسي دقيق به برخي نقاط موضوعات ترسيم شده به ابزار هايي نياز داريم كه بدون آن ها اين دسترسي بسيار دشوار و يا غير ممكن است. تعيين محل دقيق مركز دايره نقاط تقاطع ابتدا و انتها ي خطوط و غيره از اين قبيل است به همين منظور براي سهولت دسترسي از ابزار كمكي پرش مكان نما ( گيره ) روي نقاط كليدي موضوعات Object Snap استفاده مي شود. از روش هاي فعال كردن اين ابزار نوشتن دستور OSNAP و يا كليك روي آيكن آن در نوار وضعيت كاربردي و نيز نگه داشتن كليد Shift يا Ctrl و همزمان راست كليك ماوس است. در بسياري از مواقع نياز است كه به طور هم زمان و متواتر از چندين ابزار كمكي استفاده شود براي اين منظور در پنجره تنظيمات گزينه هاي مورد نياز را تيك زده و دكمه OK را كليك مي نماييم. با زدن كليد F3 مي توان اين ابزار را فعال يا غير فعال كرد. 67

14 68 ترسيم دايره : ( Circle ) ابتدا با تايپ ( Circle ) يا انتخاب آيكن و يا گزينه دايره دستور ترسيم دايره را وارد مي كنيم و از آنجا كه براي ترسيم دايره روش هاي متعددي وجود دارد بايد در خط فرمان ويا انتخاب آيكن ويا گزينه مناسب اقدام به ترسيم نمود. اين روش ها عبارتند از : 1- موقعيت مركز و اندازه شعاع 2- موقعيت مركز و اندازه قطر 3- موقعيت دو نقطه در طرفين يك قطر 4- موقعيت سه نقطه روي محيط دايره 5- اندازه شعاع و مماس بر دو موضوع ترسيم شده ديگر 6 مماس بر سه موضوع ترسيم شده. -1 مركز و شعاع ( Center,Radius ) پس از دستور ابتدا نقطه اي را به كمك ماوس يا تايپ مختصات آن به عنوان مركز دايره معرفي مي كنيم سپس مقدار شعاع را با صفحه كليد وارد مي نماييم.

15 -2 مركز و قطر ( Center,Diameter ) مشابه روش قبل پس از دستور ابتدا مركز و سپس اندازه قطر را وارد مي نماييم. - 3 دو نقطه طرفين قطر ( 2-Point ) پس از دستور به كمك كليك ماوس يا تايپ مختصات دو نقطه دايره اي ترسيم مي شود كه از آن دو نقطه گذشته و فاصله بين آنها قطر دايره مي باشد. - 4 سه نقطه روي محيط دايره ( 3-Point ) مانند روش دو نقطه روي سه نقطه با ماوس كليك مي نماييم يا مختصات سه نقطه را وارد مي كنيم دايره اي ترسيم مي شود كه از آن سه نقطه مي گذرد. 69

16 70 5- اندازه شعاع و مماس بر دو موضوع ترسيم شده ديگر ( Tan,Tan,Radius ) پس از وارد كردن دستور روي دو موضوع ترسيم شده مانند خط ودايره آبي در شكل شعاع دايره را تايپ مي كنيم آنگاه دايره اي به همان شعاع طوري ترسيم خواهد شد كه بر خط و دايره مماس باشد. 6- مماس بر سه موضوع ترسيم شده ( Tan,Tan,Tan ) در اين روش مانند روش قبل پس از وارد كردن دستور روي سه موضوع ترسيم شده كليك كرده تا دايره اي مماس بر آن سه موضوع ترسيم شود. )) گلبرگ ها (( روش صحيح مطالعه ( پس ختام ) نام اين روش با استفاده از روش مخفف سازي از شش كلمه ي زير ساخته شده است : * پيش خواني ( با بررسي كلي فصل عنوان ها و تيتر ها در شب قبل از حضور در كالس ) * سوال گذاري ( ساختن سوال از عنوان ها و تيترها و مطالب مهم بال فاصله بعد از پيش خواني( * خواندن ( خواندن دقيق مطالب به همراه يادداشت برداري از كلمه ها و فرمول ها ) * تفكر * امتحان * مرور

17 71 ترسيم كمان ( Arc ) : در ترسيم كمان مانند ديگر ترسيمات از طريق تايپ Arc يا انتخاب آيكن ويا گزينه كمان از منوي ترسيم مي توان اقدام نمود. در اين نرم افزار مطابق شكل مقابل به يازده روش ميتوان كمان را ترسيم كرد كه عبارتند از : 3-point - 1 سه نقطه : در اين روش كمان با معرفي سه نقطه ترسيم مي شود. Start,Center,End - 2 شروع مركز پايان : ترسيم كمان با معرفي به ترتيب نقطه شروع نقطه مركز و نقطه پايان انجام مي شود. Start,Center,Angle -3 شروع مركز زاويه مركزي : با معرفي نقطه شروع نقطه مركز و اندازه زاويه مركزي كمان ترسيم مي گردد. Start,Center,Length - 4 شروع مركز طول وتر : كمان با معرفي نقطه شروع نقطه مركز و اندازه طول وتر ترسيم مي گردد.

18 72 Start,End,Angle -5 شروع پايان زاويه مركزي : با معرفي نقطه شروع و نقطه پايان و اندازه زاويه مركزي كمان ترسيم مي شود. Start,End,Direction -6 شروع پايان جهت : جهت ( Direction ) زاويه اي است كه خط مماس بر كمان در نقطه شروع با محور افق ( يا قطب معرفي شده ) مي سازد. Start,End,Radius -7 شروع پايان شعاع : با معرفي نقاط شروع و پايان و اندازه شعاع كمان ترسيم مي شود. Center, Start,End -8 مركز شروع پايان : ترسيم كمان با معرفي به ترتيب نقاط مركز و شروع و پايان انجام مي شود. Center, Start,Angle -9 مركز شروع زاويه مركزي : با معرفي نقاط مركز و شروع و اندازه زاويه مركزي كمان ترسيم مي گردد. Center, Start,Length -10 مركز شروع طول وتر : در اين روش نقاط مركز و شروع و اندازه طول وتر معرفي مي شود. -11 Continue ادامه دادن : در اين روش كماني ترسيم مي شود كه بر آخرين خط يا كمان ترسيم شده مماس مي شود.

19 ديگر ترسيمات : ترسيم چهار ضلعي ( مستطيل ) Rectangle : به صورت پيش فرض پس از اجراي دستور با معرفي دو نقطه مستطيلي به قطر آن دو نقطه ترسيم مي گردد. و نيز با اجراي دستور در خط فرمان شكل زير مشاهده مي شود. اگر قبل از معرفي نقاط اولين حرف يكي از گزينه هاي آن را تايپ كنيم مي توانيم مستطيلي با گوشه هاي گرد يا پخ زده يا داراي ارتفاع ( سه بعدي ) و يا با اضالع پهن داشته باشيم. پس از اجراي دستور و معرفي اولين نقطه در خط فرمان شكل زير مشاهده مي شود كه با تايپ اولين حرف هر يك از گزينه ها مي توان مستطيل را با مساحت معلوم يا اضالع معلوم و يا با چرخش ترسيم شود. مهارت تقويت حافظه : حافظه عبارت است از حفظ نگهداري و ضبط اطالعات مختلف در ذهن. موثرترين روش انتقال اطالعات به حافظه بلند مدت "مرور" است. 80 درصد مطالب پس از 24 ساعت از ذهن خارج مي شود مگر آن كه با مرور هاي كوتاه مدت و به موقع به حافظه بلند مدت منتقل شوند. مهمترين اصل در مرور رعايت فواصل درست مرور مي باشد. بهترين زمان مرور عبارت است از : * اولين مرور 24 ساعت پس از اولين يادگيري * دومين مرور يك هفته بعد * سومين مرور يك ماه بعد * چهارمين مرور چهار ماه بعد 73 )) گلبرگ ها ((

20 74 رسم نيم خط : Ray پس از اجراي دستور يك نقطه معرفي مي شود سپس با انتخاب يا معرفي نقاط ديگر نيم خط هايي ترسيم مي شود كه از نقطه اول مي گذرند. رسم خط : Construction Line مانند ترسيم نيم خط ابتدا يك نقطه معرفي مي شود سپس با معرفي نقاط ديگر خطوطي ترسيم مي گردد كه همگي از نقطه اول عبور مي كنند. رسم خط هاي چند گانه : multiline پس از اجراي دستور ابتدا حروف sc را تايپ و اينتر مي كنيم سپس يك فاصله معرفي كرده و سپس مانند رسم پاره خط اقدام به ترسيم مي نماييم پاره خط هايي موازي با فاصله معرفي شده ترسيم مي گردد. رسم چند خطي : Polyline چندخطي مجموعه اي از خط و منحني است كه همگي يك موضوع را تشكيل مي دهند. براي رسم آن پس از اجراي دستور و معرفي نقطه شروع با تايپ حرف W مي توان پهناي خطوط را معرفي كرد و با تايپ حرف A كمان ترسيم مي گردد و براي بازگشت به ترسيم خط حرف L را تايپ مي نماييم. رسم چند ضلعي منتظم : Polygon پس از اجراي دستور ابتدا بايد تعداد اضالع را معرفي كنيم سپس اگر حرف E تايپ شود با معرفي طول ضلع ترسيم مي شود و اگر پس از اجراي فرمان يك نقطه معرفي كنيم سپس حرف i را بنويسيم و فاصله اي معرفي شود نقطه اول مركز چند ضلعي مي گردد و فاصله معرفي شده اندازه شعاع دايره محيطي چند ضلعي خواهد بود و اگر به جاي حرف i حرف C نوشته شود فاصله داده شده شعاع دايره محاطي مي شود. رسم منحني : Spline براي ترسيم پس از اجراي دستور با معرفي نقاط منحني اي ترسيم مي شود كه از آن نقاط عبور مي كند و در آخر با سه بار اينتر كردن از حالت ترسيم خارج مي شويم. ترسيم هاشور : Hatch براي ترسيم هاشور پس از اجراي دستور پنجره آن باز مي شود مطابق شكل ابتدا نوع هاشور را انتخاب كرده و سپس دكمه Add Pick point را زده و روي موضوع مورد نظر كليك كرده و اينتر مي نماييم در آخر دكمه OK را در پنجره هاشور كليك مي كنيم.

21 رسم جدول : Table پس از اجراي دستور پنجره اي به شكل زير باز خواهد شد تنظيمات الزم را انجام مي دهيم و دكمه OK را كليك مي كنيم. 75

22 76 جدول مطابق شكل تشكيل خواهد شد و با كليك روي هر خانه آن مي توان مطالب را درج نمود. ايجاد نقطه : Point همانطور كه در شكل ديده مي شود به چند روش مي توان نقطه ايجاد نمود. در روش تك نقطه با معرفي مختصات يا كليك ماوس فقط يك نقطه ايجاد مي گردد. و در روش چند نقطه مي توان چندين نقطه را معرفي نمود كه قبال توضيح داده شد. در روش تقسيم ( Divide ) مي توان يك پاره خط يا يك كمان را به قسمت هاي مساوي تقسيم نمود و در روش اندازه ( Measure ) پاره خط يا كمان را مي توان به اندازه هاي مساوي دلخواه تقسيم نمود.

23 درج نوشته : Text براي درج نوشته دو گزينه ي تك سطري Single Line و پاراگرافي Multiline Text وجود دارد. در صورت انتخاب تك سطري ابتدا نقطه شروع نوشته سپس ارتفاع و پس از آن ميزان چرخش معرفي مي شود سپس مي توان در يك سطر فارسي يا التين تايپ نمود. و در صورت انتخاب پاراگرافي يا چند سطري ابتدا پس از اجراي دستور آن مانند ترسيم مستطيل ابتدا محدوده اي كه بايد نوشته در آن درج شود را معرفي مي نماييم كادري براي نوشتن متن ايجاد مي شود. پس از نوشتن متن به هر زبان مي توان از روبان ايجاد شده تنظيمات متن ( Editor ) Text ويرايش و تنظيمات آن را انجام داد. 77

24 78 ويرايش : براي ويرايش در AutoCAD ابتدا بايد موضوعاتي را كه ترسيم شده اند را انتخاب و سپس ويرايش نمود. براي انتخاب موضوعات روش هاي متعددي وجود دارد مانند كليك كردن ماوس روي يك يا چند موضوع كه شكل ها به نشانه انتخاب به صورت خط چين در مي آيند. در دستورات ويرايشي معموال پيغام select objects يعني انتخاب موضوع سؤال مي شود در اين حالت به جز روش قبلي از روش هاي كلي صفحه بعد نيز مي توان استفاده نمود. 1- روش تالقي : Crossing در اين روش به كمك ماوس مانند ترسيم مستطيل كادري از راست به چپ ايجاد مي كنيم موضوعاتي كه به صورت كامل يا بخشي از آن ها در داخل كادر قرار دارند انتخاب مي شوند. 2- روش پنجره : Window مشابه روش قبل كادري از چپ به راست ايجاد كرده آنگاه موضوعاتي كه كامال در داخل كادر مي باشند انتخاب مي گردند. 3- روش تمام : All با زدن كليد هاي Ctrl+A تمام موضوعات ترسيم شده انتخاب مي شوند. 4- روش ( Fence حصار ) در اين روش در مقابل select objects حرف F را تايپ كرده و اينتر مي نماييم سپس با كليك ماوس روي صفحه و ترسيم خطوط شكسته موضوعاتي كه با اين خطوط برخورد مي كنند انتخاب مي گردند. دستورات ويرايشي : Modify

25 - پاك كردن موضوعات : Erase براي پاك كردن موضوع پس از انتخاب آن به يكي از روش هاي زير مي توان آن را پاك كرد. ) 1 زدن دكمه Delete ) 2 كليك روي آيكن Erase 3 (انتخاب گزينه Erase از منوي Modify ) 4 تايپ دستور Erase و زدن دكمه Enter نكته : دستور Oops آخرين موضوع پاك شده توسط Erase را روي صفحه ظاهر مي نمايد. - روش كپي كردن موضوع : Copy با تايپ دستور يا انتخاب گزينه و يا آيكن كپي موضوع را انتخاب كرده و راست كليك مي نمايم سپس از يك قسمت از موضوع گرفته و در محل هاي مناسب كپي مي كنيم. مثال: مي خواهيم در شكل زير دايره را روي رئوس ديگر مثلث كپي نماييم. 1- كليك روي آيكن : Copy دستور select objects )انتخاب موضوع ) ظاهر مي شود. 2- انتخاب دايره ( باكليك كردن روي دايره يا روش هاي ديگر انتخاب(: دايره به صورت خط چين ديده خواهد شد. 3- راست كليك كردن : دستور ( Specify base point or نقطه مبنا را مشخص كنيد ) ظاهر مي شود. 4- روي مركز دايره كليك كنيد : يك دايره به همراه ماوس حركت خواهد كرد. 5- روي دو راس ديگر كليك كنيد. - انتقال يا جابجايي موضوع : Move مانند كپي كردن با تايپ دستور يا انتخاب گزينه و يا آيكن انتقال راست كليك كرده و سپس از يك نقطه موضوع گرفته و آن را به محل مناسب منتقل مي كنيم. در مثال قبل اگر بخواهيم دايره را به راس ديگر منتقل نماييم دقيقا مانند مراحل كپي كردن انجام مي شود با اين تفاوت كه در مرحله آخر دايره را فقط به يك راس ديگر مي توان منتقل نمود. 79

26 80 - برش خط موضوع : Trim اين دستور براي برش لبه هاي اضافي اجزاي ترسيم شده به كار مي رود. ابتدا مانند موارد قبلي دستور را وارد كرده و اجزاي برش دهنده را انتخاب و راست كليك مي نماييم آنگاه با كليك روي لبه هاي اضافه آن ها برش خواهند خورد. مثال : در شكل مي خواهيم قسمت هايي از دايره كه بيرون از مثلث قرار دارد را برش دهيم ( حذف نماييم ) 1- كليك روي آيكن Trim يا وارد كردن دستور : دستور select objects )انتخاب موضوع ) ظاهر مي شود. 2- انتخاب اضالع مثلث :مثلث به صورت خط چين ديده خواهد شد. 3- راست كليك كردن : دستور... trim ( select objects to موضوعات را براي برش انتخاب كنيد ) ظاهر مي شود. 4 -روي قسمتهاي بيروني دايره ها كليك نماييد. - امتداد دادن خط يا كمان : Extend اين دستور براي امتداد دادن اجزاي ترسيم شده تا محدوده اي مشخص به كار مي رود. پس از اجراي دستور مرز يا محدوده را انتخاب و راست كليك مي نماييم سپس با انتخاب هر موضوع مانند خط يا كمان تا محدوده مورد نظر امتداد مي يابد. مثال : در شكل مي خواهيم خطوط مشكي را تا خط قرمز رنگ امتداد دهيم 1- كليك روي آيكن Extend يا وارد كردن دستور : دستور select objects )انتخاب موضوع ) ظاهر مي شود. 2- انتخاب خط قرمز :خط قرمز به صورت خط چين ديده خواهد شد 3- راست كليك كردن : دستور... select objects to extend )موضوعات را براي امتداد دادن انتخاب كنيد( ظاهر مي شود. 4 -روي خطوط مشكي كليك نماييد.

27 - پخ زدن گوشه ها : Chamfer پس از اجراي دستور حرف D را وارد كرده اينتر مي نماييم سپس دو عدد كه اندازه پخ در روي امتداد ها است را وارد مي كنيم. آنگاه روي اضالع گوشه كليك مي نماييم. مثال: در شكل زير مي خواهيم در محل تقاطع دو پاره خط d و 'd پخي زده شود كه ازمحل تقاطع روي خط dبه اندازه 2 و روي خط 'd به فاصله 3 باشد. 1- كليك روي آيكن Chamfer يا وارد كردن دستور و سپس نوشتن حرفD و اينتر كردن 2- ابتدا عدد 2 را بنويسيد و اينتر نماييد بعد عدد 3 را بنويسيد و اينتر كنيد. 3- ابتدا روي خط d و سپس روي خط' d كليك كنيد. - گرد كردن گوشه ها : Fillet پس از اجراي دستور حرف R را وارد كرده اينتر مي نماييم عددي را كه شعاع كمان است را معرفي كرده سپس روي اضالع گوشه كليك مي نماييم. مثال : در شكل زير مي خواهيم دو پاره خط d و 'd با قوسي به شعاع 3 به هم وصل كنيم. 1- كليك روي آيكن Fillet يا وارد كردن دستور و سپس نوشتن حرفR و اينتر كردن 2- عدد 3 را بنويسيد و اينتر نماييد. 3- روي خط هاي d و 'd كليك كنيد. - چرخش موضوع : Rotate پس از اجراي دستور موضوع را انتخاب كرده و راست كليك مي نماييم سپس نقطه دوران را معرفي كرده و مقدار زاويه چرخش را وارد و اينتر مي نماييم. مثال : در شكل مقابل مي خواهيم پاره خط هاي d و 'd را 30 درجه خالف عقربه هاي ساعت از محل تقاطع آن ها بچرخانيم. 1- كليك روي آيكنRotate يا وارد كردن دستور. 2- پاره خط ها را انتخاب مي كنيم. 3- ابتدا راست كليك سپس كليك روي محل تقاطع. 4- نوشتن 30 و اينتر كردن. 81

28 82 - تغيير اندازه موضوعات ( Scale مقياس( : پس از اجراي دستور موضوع را انتخاب و راست كليك مينماييم آنگاه نقطه مبداء را مشخص كرده و مقدار بزرگنمايي را وارد و اينتر ميكنيم. مثال : در شكل مقابل ميخواهيم اضالع مستطيل 20 را 1/5 برابر بزرگ نماييم كليك روي آيكنScale يا وارد كردن دستور. 2- مستطيل را انتخاب ميكنيم. 3- ابتدا راست كليك سپس كليك روي يك گوشه. 4- نوشتن 1/5 و اينتر كردن. - كشيدن يا گسترش موضوع : Stretch اين دستور براي امتداد دادن يا فشردن موضوعات انتخابي با حفظ پيوستگي بكار مي رود.پس از اجراي دستور از طريق درگ كردن قسمتي را كه قرار است كشيده شود انتخاب و راست كليك مي نماييم آنگاه از يك نقطه گرفته و موضوع را كشيده يا فشرده مي نماييم. مثال : در شكل زير مي خواهيم طول مستطيل را افزايش دهيم. 1- كليك روي آيكنStretch يا وارد كردن دستور. 2- سه ضلع AD و DC و BC مستطيل را انتخاب مي كنيم. 3- ابتدا راست كليك سپس كليك روي نقطهC يا D كليك كرده و ماوس را به سمت راست مي كشيم. نكته : هنگام كشيدن ماوس به سمت راست يا چپ جهت افزايش يا كاهش طول مي توان مقدار آن را تايپ و سپس اينتر نمود. - ترسيمات قرينه ( آينه اي ) Mirror : پس از اجراي دستور موضوع را انتخاب و راست كليك مي نماييم سپس دو نقطه از محور را انتخاب كرده و اينتر مي نماييم. مثال : در شكل زير مي خواهيم قرينه دايره را نسبت به خط قرمز رنگ ترسيم نماييم.. 1- كليك روي آيكنMirror يا وارد كردن دستور. 2- انتخاب دايره و راست كليك كردن 3- كليك روي دوسر پاره خط قرمز و اينتر كردن

29 - تكرار موازي موضوعات : Offset پس از اجراي دستور ابتدا فاصله اي را معرفي كرده سپس روي موضوع كليك كرده ودر نهايت داخل يا خارج موضوع كليك مي نماييم. مثال : در شكل مقابل مي خواهيم خط و كمان را به فاصله 5 تكرار نماييم 1- كليك روي آيكنOffset يا وارد كردن دستور. 2- وارد كردن عدد 5 و اينتر كردن 3- كليك روي هر موضوع و سپس كليك مجدد در هر طرف موضوع - ويرايش طول پاره خط ها و كمان ها : Lengthen پس از اجراي دستور حروف DE را تايپ سپس يك عدد وارد كنيد و اينتر نماييد آنگاه روي پاره خط يا كمان كليك كنيد طول آن پاره خط يا كمان به اندازه مقدار وارد شده بلند تر مي شود و اگر عدد منفي باشد كوتاه مي گردد. و در صورتيكه بجاي حروف DE حرف T را تايپ و عددي وارد نماييد با كليك روي پاره خط يا كمان اندازه نهايي آن موضوع همان عدد وارد شده خواهد گرديد. اندازه گذاري در : AutoCAD در برخي موضوعات نقشه نياز به اندازه گذاري مي باشد براي اين منظور مي توان از منوي Dimension يا از روبان Anotate و پانل Dimensions و يا از روبان Home و پانل Annotation به گزينه ها و آيكن هاي آن دسترسي يافت. 83

30 84 براي مثال اگر بخواهيم طول يك پاره خط مايل را اندازه گذاري نماييم ابتدا آيكن Aligned را كليك كرده سپس به كمك يك ابزار كمك ترسيمي ( Endpoint ) دو سر پاره خط را كليك مي نماييم تا اندازه گذاري ايجاد شود و با كليك كردن مجدد ثابت مي شود. تنظيمات اندازه گذاري در : AutoCAD براي تنظيمات اندازه گذاري از روبان Annotation مطابق شكل زير قسمت مشخص شده را كليك كنيد تا پنجره تنظيمات آن گشوده شود.

31 دكمه Modify را كليك نماييد سپس در پنجره ايجاد شده در سربرگ Line مي توانيد خطوط اندازه گذاري را حذف و فقط مقدار نوشته درج شود. در سربرگ Text اندازه يا ارتفاع نوشته ونيز جهت نوشتن اندازه تنظيم مي گردد. در سربرگ Primary Units تنظيمات مربوط به واحد و شكل اندازه هاي طول و زاويه و نيز تعداد ارقام اعشاري آن ها انجام مي شود 85

32 تمرين : چند ضلعي زير را با توجه به مختصات رئوس آن ترسيم نماييد سپس طولها و زوايا را اندازه گذاري كنيد. 2- شكل ABCDEF را ترسيم نموده و طول ها و زوايا را اندازه گذاري كنيد. و در كنار شكل در يك جدول مختصات هر نقطه را بنويسيد.

33 3- شكل ABCDEF را با توجه به زاويه هر امتداد با جهت شمال ( در جهت عقربه هاي ساعت ) ترسيم كرده سپس طولها و زوايا را اندازه گذاري نماييد. و در كنار شكل در يك جدول مختصات نقاط را بنويسيد. - 4 در شكل زير ابتدا پاره خط S1 به S2 و سپس پنج ضلعي ABCDE را با توجه به زاويه و فواصل داده شده ترسيم نموده آنگاه : الف ) طول ها و زوايا را اندازه گذاري كنيد. ب ) در كنار شكل در يك جدول مختصات نقاط را بنويسيد. 87

34 88 5- شكل زير را با توجه به مختصات A و امتداد AB ترسيم كرده و آنگاه : الف ) طول ها و زوايا را اندازه گذاري نماييد. ب ) و در كنار شكل در يك جدول مختصات نقاط را بنويسيد. 6- نقشه زير را ترسيم نماييد.

فصل اول آشنايي با Excel

فصل اول آشنايي با Excel فصل اول آشنايي با Excel 1 هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل هنرجو بايد در Excel بتواند : 1- قسمتهاي مختلف محيط كار Excel را بشناسد. 2- كاربرد شكلهاي مختلف حالت ماوس را بشناسد. 3- با كاربرد روبانهاي مختلف

Διαβάστε περισσότερα

ﻴﻓ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﯽهﺎﮕﺸﻳﺎﻣزﺁ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻩﺪﻨﻨﮐ

ﻴﻓ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﯽهﺎﮕﺸﻳﺎﻣزﺁ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻩﺪﻨﻨﮐ دستوركارآزمايش ميز نيرو هدف آزمايش: تعيين برآيند نيروها و بررسي تعادل نيروها در حالت هاي مختلف وسايل آزمايش: ميز مدرج وستون مربوطه, 4 عدد كفه وزنه آلومينيومي بزرگ و قلاب با نخ 35 سانتي, 4 عدد قرقره و پايه

Διαβάστε περισσότερα

یﺭﺎﺘﻓﺭ یﺭﺎﺘﻓﺭ یﺎﻫ یﺎﻫ ﻑﺪﻫ ﻑﺪﻫ

یﺭﺎﺘﻓﺭ یﺭﺎﺘﻓﺭ یﺎﻫ یﺎﻫ ﻑﺪﻫ ﻑﺪﻫ دهم فصل اندازه گذارى ساعات آموزش نظری عملی جمع ٤ ٣ ١ فصل دهم كند. های رفتاری هدف پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 لزوم اندازه گذاری را تعريف كند. 2 علايم اندازه گذاری را طبق استاندارد شناسايی

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

1 ﺶﻳﺎﻣزآ ﻢﻫا نﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ

1 ﺶﻳﺎﻣزآ ﻢﻫا نﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ آزمايش 1 بررسي قانون اهم بررسي تجربي قانون اهم و مطالعه پارامترهاي مو ثر در مقاومت الكتريكي يك سيم فلزي تي وري آزمايش هر و دارند جسم فيزيكي داراي مقاومت الكتريكي است. اجسام فلزي پلاستيك تكه يك بدن انسان

Διαβάστε περισσότερα

a a VQ It ميانگين τ max =τ y= τ= = =. y A bh مثال) مقدار τ max b( 2b) 3 (b 0/ 06b)( 1/ 8b) 12 12

a a VQ It ميانگين τ max =τ y= τ= = =. y A bh مثال) مقدار τ max b( 2b) 3 (b 0/ 06b)( 1/ 8b) 12 12 مقاومت مصالح بارگذاري عرضي: بارگذاري عرضي در تيرها باعث ايجاد تنش برشي ميشود كه مقدار آن از رابطه زير قابل محاسبه است: كه در اين رابطه: - : x h q( x) τ mx τ ( τ ) = Q I برش در مقطع مورد نظر در طول تير

Διαβάστε περισσότερα

( ) x x. ( k) ( ) ( 1) n n n ( 1) ( 2)( 1) حل سري: حول است. مثال- x اگر. يعني اگر xها از = 1. + x+ x = 1. x = y= C C2 و... و

( ) x x. ( k) ( ) ( 1) n n n ( 1) ( 2)( 1) حل سري: حول است. مثال- x اگر. يعني اگر xها از = 1. + x+ x = 1. x = y= C C2 و... و معادلات ديفرانسيل y C ( ) R mi i كه حل سري يعني جواب دقيق ميخواهيم نه به صورت صريح بلكه به صورت سري. اگر فرض كنيم خطي باشد, اين صورت شعاع همگرايي سري فوق, مينيمم اندازه است جواب معادله ديفرانسيل i نقاط

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

هدف: LED ديودهاي: 4001 LED مقاومت: 1, اسيلوسكوپ:

هدف: LED ديودهاي: 4001 LED مقاومت: 1, اسيلوسكوپ: آزمايش شماره (1) آشنايي با انواع ديود ها و منحني ولت -آمپر LED هدف: هدف از اين آزمايش آشنايي با پايه هاي ديودهاي معمولي مستقيم و معكوس مي باشد. و زنر همراه با رسم منحني مشخصه ولت- آمپر در دو گرايش وسايل

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر ا نتالپي تشكيل پيوند وا نتالپي تفكيك پيوند: ا نتالپي تشكيل يك پيوندي مانند A B برابر با تغيير ا نتالپي استانداردي است كه در جريان تشكيل ا ن B g حاصل ميشود. ( ), پيوند از گونه هاي (g )A ( ) + ( ) ( ) ;

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN هدف در اين آزمايش مشخصات ديود پيوندي PN را بدست آورده و مورد بررسي قرار مي دهيم. وسايل و اجزاي مورد نياز ديودهاي 1N4002 1N4001 1N4148 و يا 1N4004 مقاومتهاي.100KΩ,10KΩ,1KΩ,560Ω,100Ω,10Ω

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

O 2 C + C + O 2-110/52KJ -393/51KJ -283/0KJ CO 2 ( ) ( ) ( )

O 2 C + C + O 2-110/52KJ -393/51KJ -283/0KJ CO 2 ( ) ( ) ( ) به كمك قانون هس: هنري هس شيميدان و فيزيكدان سوي يسي - روسي تبار در سال ۱۸۴۰ از راه تجربه دريافت كه گرماي وابسته به يك واكنش شيمياي مستقل از راهي است كه براي انجام ا ن انتخاب مي شود (در دماي ثابت و همچنين

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر

آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش سيستمهاي ارتعاشي ميتوانند بر اثر تحريكات دروني يا بيروني

Διαβάστε περισσότερα

Macromedia Flash MX. U¼Åt¹ô. v{u¹ È ËUM

Macromedia Flash MX. U¼Åt¹ô. v{u¹ È ËUM u v{u¹ È ËUM Macromedia Flash MX vuý do«در شماره ى قبلى ابزارهاى اين نرم افزار را شناختيم. در اين شماره قصد داريم به بحث درباره ى ساخت انيميشن به طور آماتور بپردازيم. سيستمى كه در شماره ى قبل براى اجراى

Διαβάστε περισσότερα

P = P ex F = A. F = P ex A

P = P ex F = A. F = P ex A محاسبه كار انبساطي: در ترموديناميك اغلب با كار ناشي از انبساط يا تراكم سيستم روبرو هستيم. براي پي بردن به اين نوع كار به شكل زير خوب توجه كنيد. در اين شكل استوانهاي را كه به يك پيستون بدون اصطكاك مجهز

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

نقشهكشي صنعتي به كمك رايانه )1(

نقشهكشي صنعتي به كمك رايانه )1( نقشهكشي صنعتي به كمك رايانه )1( شاخة: كاردانش زمینة: صنعت گروهتحصیلی: مكانيك زيرگروه: ساخت و توليد رشتةمهارتی : نقشهكشي صنعتي به كمك رايانه شمارة رشتة مهارتي: 1-12-102-318 كد رايانهاي رشتة مهارتي: 6101

Διαβάστε περισσότερα

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { }

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { } هرگاه دسته اي از اشیاء حروف و اعداد و... که کاملا"مشخص هستند با هم در نظر گرفته شوند یک مجموعه را به وجود می آورند. عناصر تشکیل دهنده ي یک مجموعه باید دو شرط اساسی را داشته باشند. نام گذاري مجموعه : الف

Διαβάστε περισσότερα

HMI SERVO STEPPER INVERTER

HMI SERVO STEPPER INVERTER راهنماي راهاندازي سريع درايوهاي مخصوص ا سانسور كينكو (سري (FV109 سري درايوهاي FV109 كينكو درايوهاي مخصوص ا سانسور كينكو ميباشد كه با توجه به نيازمنديهاي اساسي مورد نياز در ايران به بازار عرضه شدهاند. به

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ اندازه گيرى فاصله ي افقي فصل سوم به روش غيرمستقيم بخش اول - مس احي 39 هدف هاى رفتارى : پس از ا موزش و مطالعهى اين فصل از فراگيرنده انتظار مىرود بتواند: 1- اندازهگيرى فاصلهى افقى به روش غيرمستقيم را تعريف

Διαβάστε περισσότερα

كار شماره توانايي عنوان آموزش

كار شماره توانايي عنوان آموزش پنجم بخش منطقي گيتهاي و ديجيتال : كلي هدف ديجيتال در پايه مدارهاي عملي و نظري تحليل واحد كار شماره توانايي توانايي عنوان آموزش زمان نظري عملي جمع 22 2 آنها كاربرد و ديجيتال سيستمهاي بررسي توانايي 2 U8

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

تلفات کل سيستم کاهش مي يابد. يکي ديگر از مزاياي اين روش بهبود پروفيل ولتاژ ضريب توان و پايداري سيستم مي باشد [-]. يکي ديگر از روش هاي کاهش تلفات سيستم

تلفات کل سيستم کاهش مي يابد. يکي ديگر از مزاياي اين روش بهبود پروفيل ولتاژ ضريب توان و پايداري سيستم مي باشد [-]. يکي ديگر از روش هاي کاهش تلفات سيستم اراي ه روشي براي کاهش تلفات در سيستم هاي توزيع بر مبناي تغيير محل تغذيه سيستم هاي توزيع احد کاظمي حيدر علي شايانفر حسن فشکي فراهاني سيد مهدي حسيني دانشگاه علم و صنعت ايران- دانشکده مهندسي برق چکيده براي

Διαβάστε περισσότερα

هر عملگرجبر رابطه ای روی يک يا دو رابطه به عنوان ورودی عمل کرده و يک رابطه جديد را به عنوان نتيجه توليد می کنند.

هر عملگرجبر رابطه ای روی يک يا دو رابطه به عنوان ورودی عمل کرده و يک رابطه جديد را به عنوان نتيجه توليد می کنند. 8-1 جبررابطه ای يک زبان پرس و جو است که عمليات روی پايگاه داده را توسط نمادهايی به صورت فرمولی بيان می کند. election Projection Cartesian Product et Union et Difference Cartesian Product et Intersection

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

آزمايش (٤) موضوع آزمايش: تداخل به وسيلهي دو شكاف يانگ و دو منشور فرنل

آزمايش (٤) موضوع آزمايش: تداخل به وسيلهي دو شكاف يانگ و دو منشور فرنل آزمايش (٤) موضوع آزمايش: تداخل به وسيلهي دو شكاف يانگ و دو منشور فرنل وسايل مورد نياز: طيف سنج دو شكاف يانگ لامپ سديم و منبع تغذيه ليزر هليوم نئون دو منشور فرنل دو عدد عدسي خط كش چوبي كوليس ريل اپتيكي

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه است.

1- مقدمه است. آموزش بدون نظارت شبكه عصبي RBF به وسيله الگوريتم ژنتيك محمدصادق محمدي دانشكده فني دانشگاه گيلان Email: m.s.mohammadi@gmail.com چكيده - در اين مقاله روشي كار آمد براي آموزش شبكه هاي عصبي RBF به كمك الگوريتم

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

A D. π 2. α= (2n 4) π 2

A D. π 2. α= (2n 4) π 2 فصل هشتم پليگون بن ه ف ها رفتار : در پايان اين فصل از فراگير انتظار م رود ه: ۱ پليگون بن را توضيح ده. ۲ ان ازه گير اضلاع و زوايا پليگون را توضيح ده. ۳ تع يل خطا زاويه ا ي پليگون را توضيح ده. ۴ آزمون ي

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد

سعيدسيدطبايي. C=2pF T=5aS F=4THz R=2MΩ L=5nH l 2\µm S 4Hm 2 بنويسيد كنييد تمرينات درس اندازه گيري دانشگاه شاهد سعيدسيدطبايي تمرين سري 1 و 2 سوال 1: اندازه گيري را تعريف كرده مشخصات شاخص و دستگاه اندازه گيري را بنويسيد منظور از كاليبراسيون و تنظيم چيست. تفاوت دستگاههاي اندازه

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

مربوطند. با قراردادن مقدار i در معادله (1) داريم. dq q

مربوطند. با قراردادن مقدار i در معادله (1) داريم. dq q مدارهاي تا بحال به مدارهايي پرداختيم كه در ا نها اجزاي مدار مقاومت بودند و در ا نها جريان با زمان تغيير نميكرد. در اينجا خازن را به عنوان يك عنصر مداري معرفي ميكنيم خازن ما را به مفهوم جريانهاي متغير با

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك آزمایش : پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك -- مقدمه هدف از این آزمایش بدست آوردن فرکانس قطع بالاي تقویتکننده امیتر مشترك بررسی عوامل تاثیرگذار و محدودکننده این پارامتر است. شکل - : مفهوم پهناي باند تقویت

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2. ( + ) xz ( F) خواص F F. u( x,y,z) u = f = + + F = g g. Fx,y,z x y

رياضي 1 و 2. ( + ) xz ( F) خواص F F. u( x,y,z) u = f = + + F = g g. Fx,y,z x y رياضي و رياضي و F,F,F F= F ˆ ˆ ˆ i+ Fj+ Fk)F ديورژانس توابع برداري ديورژانس ميدان برداري كه توابع اسكالر و حقيقي هستند) به صورت زير تعريف ميشود: F F F div ( F) = + + F= f در اين صورت ديورژانس گراديان,F)

Διαβάστε περισσότερα

طراحي و شبيه سازي آرايه اي از آنتن هاي ميكرواستريپ دو فركانسي براي يك ميكرو ماهواره كوچك مرتضي كازروني- دكتر احمد چلداوي دانشجوي دكتراي دانشگاه علم و صنعت ايران و هيي ت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر- دانشيار

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم تعیین موقعیت و امتدادهای مبنا

فصل چهارم تعیین موقعیت و امتدادهای مبنا فصل چهارم تعیین موقعیت و امتدادهای مبنا هدف های رفتاری پس از آموزش و مطالعه این فصل از فراگیرنده انتظار می رود بتواند: 1 راهکار کلی مربوط به ترسیم یک امتداد در یک سیستم مختصات دو بعدی و اندازه گیری ژیزمان

Διαβάστε περισσότερα

و دماي هواي ورودي T 20= o C باشد. طبق اطلاعات كاتالوگ 2.5kW است. در صورتي كه هوادهي دستگاه

و دماي هواي ورودي T 20= o C باشد. طبق اطلاعات كاتالوگ 2.5kW است. در صورتي كه هوادهي دستگاه 1- بخاري گازسوز كارگاهي مدل انرژي از تعدادي مجرا تشكيل شده كه گازهاي احتراق در آن جريان دارد و در اثر عبور هوا از روي سطح خارجي اين پره ها توسط يك پروانه محوري fan) (axial گرما به هوا منتقل مي شود. توان

Διαβάστε περισσότερα

1 دایره فصل او ل کاربردهای بسیاری داشته است. یک قضیۀ بنیادی در هندسه موسوم با محیط ثابت دایره دارای بیشترین مساحت است. این موضوع در طراحی

1 دایره فصل او ل کاربردهای بسیاری داشته است. یک قضیۀ بنیادی در هندسه موسوم با محیط ثابت دایره دارای بیشترین مساحت است. این موضوع در طراحی فصل او ل 1 دایره هندسه در ساخت استحکامات دفاعی قلعهها و برج و باروها از دیرباز کاربردهای بسیاری داشته است. یک قضیۀ بنیادی در هندسه موسوم به»قضیۀ همپیرامونی«میگوید در بین همۀ شکلهای هندسی بسته با محیط ثابت

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

5 TTGGGG 3 ميگردد ) شكل ).

5 TTGGGG 3 ميگردد ) شكل ). تكميل انتهاهاي مولكولهاي خطي DNA با توجه به اينكه RNA هاي پرايمر بايد از انتهاي مولكولهاي DNA برداشته شوند سي وال اين است در اين صورت انتهاي DNA هاي خطي چگونه تكميل ميگردد. در هنگام همانندسازي نه تنها

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه -1-4 تحليلولتاژگرهمدارهاييبامنابعجريان 4-4- تحليلجريانمشبامنابعولتاژنابسته

مقدمه -1-4 تحليلولتاژگرهمدارهاييبامنابعجريان 4-4- تحليلجريانمشبامنابعولتاژنابسته مقدمه -1-4 تحليلولتاژگرهمدارهاييبامنابعجريان -2-4 بامنابعجريانوولتاژ تحليلولتاژگرهمدارهايي 3-4- تحليلولتاژگرهبامنابعوابسته 4-4- تحليلجريانمشبامنابعولتاژنابسته 5-4- ژاتلو و 6-4 -تحليلجريانمشبامنابعجريان

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

يون. Mg + ا نزيم DNA پليمراز III

يون. Mg + ا نزيم DNA پليمراز III مراحل همانندسازي DNA همانندسازي DNA را ميتوان به سه مرحله تقسيم كرد : ۱. مرحله ا غاز phase) :(Initiation شامل شناسايي مبدا همانندسازي تشكيل كمپلكس شروع همانندسازي يا ريپليزوم و اضافه شدن چند نوكلي وتيد

Διαβάστε περισσότερα

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ دستورالعمل تهية مقالة» آماده براي چاپ «براي انتشار در نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران 1 -آرايش كلي مقاله بايد روي كاغذ سفيد مرغوب (297 210) A4 تهيه و تنها بر يك روي كاغذ چاپ شود. جهت تايپ مقاله

Διαβάστε περισσότερα

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه DA-SM02 تست ضربه - هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات 2- مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت كه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس آنها ميباشد. آزمايشهاي كشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند

Διαβάστε περισσότερα

چكيده. Keywords: Nash Equilibrium, Game Theory, Cournot Model, Supply Function Model, Social Welfare. 1. مقدمه

چكيده. Keywords: Nash Equilibrium, Game Theory, Cournot Model, Supply Function Model, Social Welfare. 1. مقدمه اثرات تراكم انتقال بر نقطه تعادل بازار برق در مدل هاي كورنات و Supply Function منصوره پيدايش * اشكان رحيمي كيان* سيد محمدحسين زندهدل * مصطفي صحراي ي اردكاني* *دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i. محاسبات کوانتمی (671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: محمد جواد داوري جلسه 3 می شود. ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک

Διαβάστε περισσότερα

خطا انواع. (Overflow/underflow) (Negligible addition)

خطا انواع. (Overflow/underflow) (Negligible addition) محاسبات عدديپي پيشرفته فصل اوليه مفاهيم خطا انواع با افزايش دقت از جمع تعداد محدود ارقام حاصل ميشود. (Truncation برش: error) خطاي (Precision) اين خطا كم مي شود. در نمايش يا ذخيره نمودن مقادير عددي با تعداد

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: هیربد کمالی نیا جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري مدل هایی که در جلسه ي پیش براي استفاده از توابع در الگوریتم هاي کوانتمی بیان

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

گﺮﺑﺪﻳر ﺖﺑﺎﺛ يﺮﻴﮔهزاﺪ :ﺶﻳﺎﻣزآ فﺪﻫ :ﻪﻣﺪﻘﻣ

گﺮﺑﺪﻳر ﺖﺑﺎﺛ يﺮﻴﮔهزاﺪ :ﺶﻳﺎﻣزآ فﺪﻫ  :ﻪﻣﺪﻘﻣ اندازهگيري ثابت ريدبرگ هدف آزمايش: مطالعه طيف اتم هيدروژن و بدست آوردن ثابت ريدبرگ مقدمه: اتم هيدروژن سادهترين سيستم كوانتومي است و شامل يك پروتون و يك الكترون ميباشد. تي وري الكتروديناميك كوانتومي قادر

Διαβάστε περισσότερα

نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﻣﺪﺧ ﻲﻧﻧوﺎﻌﺗ ﺖﻛﺮﺷ رﻮﺸﻛ شزﻮﻣآ ﺶﺠﻨﺳ نﺎﻣزﺎﺳ تﻻاﺆﺳ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ ﺦﺳﺎﭘ لوا لﺎﺴﻤﻴﻧ نﺎﻳﺎﭘ ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا سورد (ﻲﻨﻓ و ﻲﺿﺎﻳر مﻮﻠﻋ ﻪﺘﺷر)

نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﻣﺪﺧ ﻲﻧﻧوﺎﻌﺗ ﺖﻛﺮﺷ رﻮﺸﻛ شزﻮﻣآ ﺶﺠﻨﺳ نﺎﻣزﺎﺳ تﻻاﺆﺳ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ ﺦﺳﺎﭘ لوا لﺎﺴﻤﻴﻧ نﺎﻳﺎﭘ ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا سورد (ﻲﻨﻓ و ﻲﺿﺎﻳر مﻮﻠﻋ ﻪﺘﺷر) شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سنجش آموزش كشور سازمان تشريحي نمونه سو الات پاسخ دروس اختصاصي پايان نيمسال اول علوم رياضي و فني) ) (رشته ويژه داوطلبان سوم متوسطه سال ماه 9 آذر www.sanjeshserv.ir پاسخ

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

نيمتوان پرتو مجموع مجموع) منحني

نيمتوان پرتو مجموع مجموع) منحني شبيه سازي مقايسه و انتخاب روش بهينه پيادهسازي ردگيري مونوپالس در يك رادار آرايه فازي عباس نيك اختر حسن بولوردي صنايع الكترونيك شيراز Abbas.nikakhtar@Gmail.com صنايع الكترونيك شيراز hasan_bolvardi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

در کدام قس مت از مسیر انرژی جنبشی دستگاه بیشینه و انرژی پتانسیل گرانشی آن کمینه است

در کدام قس مت از مسیر انرژی جنبشی دستگاه بیشینه و انرژی پتانسیل گرانشی آن کمینه است در کدام قس مت از مسیر انرژی جنبشی دستگاه بیشینه و انرژی پتانسیل گرانشی آن کمینه است فيزيك سیمای فصل -5 كار -5 كار و انرژي جنبشي 3-5 پايستگي انرژي مكانيكي 4-5 توان پرسشهاي مفهومي مسئلهها 86 فصل پنجم/کار

Διαβάστε περισσότερα

چرخ و شانه زمان آموزش يک ساعت و 30 دقيقه 19 ساعت 22 ساعت جمع 4- سیستم جابجایی سوپرت طولی دستگاه تراش چگونه است

چرخ و شانه زمان آموزش يک ساعت و 30 دقيقه 19 ساعت 22 ساعت جمع 4- سیستم جابجایی سوپرت طولی دستگاه تراش چگونه است چرخ و شانه زمان آموزش توانايي تراشیدن دندههای شانهای ساده و مایل با ماشین فرز نظري عملي يک ساعت و 30 دقيقه 19 ساعت ارزشيابي ورودی و پاياني توسط هنرآموز و ثبت در برگه ارزشیابی جمع 30 دقیقه یک ساعت 22 ساعت

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻫﺎﺗﺎﻣﻮﺗآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻢﻴﺳ ﻲﺑ ﺮﮕﺴﺣ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ رد يﺪﻨﺑ ﻪﺷﻮﺧ

ﻲﻟﻮﻠﺳ ﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻫﺎﺗﺎﻣﻮﺗآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻢﻴﺳ ﻲﺑ ﺮﮕﺴﺣ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ رد يﺪﻨﺑ ﻪﺷﻮﺧ خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي محمد احمدي نيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان ايران ahmadna@gmal.com محمدرضا ميبدي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت

طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت .۱.۱.۱ No. F-14-AAA-0000 طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت مهدي صولتي عبداالله گراي يلي محمد صادق ميرغفوريان جعفر جعفري بهنام جهاددانشگاهي علم و صنعت تهران ايران

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008 پنهاني سازي تصوير با استفاده از تابع آشوب و درخت جستجوي دودويي رسول عنايتي فر دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه ايران r.enayatifar@iaufb.ac.ir مرتضي صابري كمرپشتي دانشكده مهندسي كامپيوتر

Διαβάστε περισσότερα

آرايه ها و ساختارها سید مهدی وحیدی پور با تشکر از دکتر جواد سلیمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آرايه ها و ساختارها سید مهدی وحیدی پور با تشکر از دکتر جواد سلیمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آرايه ها و ساختارها سید مهدی وحیدی پور با تشکر از دکتر جواد سلیمی دانشگاه کاشان- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آرايه ها آرايه ها به عنوان يک نوع داده مجرد ساختارها و يونيون ها نوع داده اي مجرد چند جمله

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ بسمه تعالي شيوه نامه نگارش پروپوزال (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي) دانشكده علوم تهيه كننده : داريوش غفاري بهار 94 ١ B موارد زير بايد در فرو پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) نوشته شود. تمامي متني را كه دانشجو

Διαβάστε περισσότερα

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( فرض کنید جمعیت یک دارای میانگین و انحراف معیار اندازه µ و انحراف معیار σ باشد و جمعیت 2 دارای میانگین µ2 σ2 باشند نمونه های تصادفی مستقل از این دو جامعه

Διαβάστε περισσότερα

CD = AB, BC = ٢DA, BCD = ٣٠ الاضلاع است.

CD = AB, BC = ٢DA, BCD = ٣٠ الاضلاع است. 1.چهار مثلث چوبی مساوي با اضلاع 3 و 4 و 5 داریم. با استفاده از این چهار مثلث چه تعداد چندضلعی محدب می توان ساخت نیازي به اثبات نیست و تنها کافی است چندضلعی هاي موردنظر را رسم کنید. چندضلعی محدب به چندضلعی

Διαβάστε περισσότερα

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه كنترل سرعت هوشمند موتورهاي DC sharif_natanz@yahoo.com sedighi@ yazduni.ac.ir دانشگاه يزد دانشگاه يزد حميد رضا شريف خضري عليرضا صديقي اناركي چكيده: دامنه وسيع سرعت موتورهايDC و سهولت كنترل ا نها باعث كاربرد

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

برنامه سازي سيستم )استاد صهبا(

برنامه سازي سيستم )استاد صهبا( بسمه تعالي برنامه سازي سيستم )استاد صهبا( منابع: 1- مرجع كامل برنامه نويسان سيستم )پيتر نورتون( -2 مايكل فشر PC System Programing برنامه نويسي با C يا ++C كتابهاي با عنوان : مهندس جعفر نژاد )فصل برنامه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه

چكيده مقدمه چهارمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيبيابي ماشينا لات ايران تهران دانشگاه صنعتی شريف اسفند ١٣٨٨ بررسي و كاهش ارتعاشات يك دستگاه دوار ٢ ١ غلامحسين معصومی بهمن ميمند پور شرکت پتروشيمی بو علی سينا - ماهشهر

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه ميباشد. Q = U A F LMTD (8-2)

مقدمه ميباشد. Q = U A F LMTD (8-2) دانشگاه صنعتي شريف دانشكده مهندسي شيمي و نفت آزمايشگاه انتقال حرارت اصول و تي وري آزمايش شماره (8 و (9 دستگاه مبدل هاي حرارتي مقدمه هدف از انجام اين آزمايش بررسي ضراي ب انتقال حرارت و ميزان تبادل حرارت

Διαβάστε περισσότερα