ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)"

Transcript

1 Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού 2) Κύριο *** *** Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου 2) Γραφείο Αντιδημάρχου εποπτείας Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων 3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου Αθηναίων 4) Νομική Διεύθυνση 5) Διεύθυνση Οικονομικών 6) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων 7) Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη 1. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχθηκε την υπ' αρ. πρωτ. ***/ καταγγελία, η οποία έλαβε αριθμό 366 στο Μητρώο καταγγελιών του Γραφείου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 2. Στον καταγγέλλοντα εστάλη η υπ' αρ. ***/2013 απόδειξη παραλαβής, κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

2 Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 2 3. Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο παράνομης στάθμευσης, ενώ ο ίδιος είχε σταθμεύσει επί της οδού Διον. Αιγινήτου αρ. ***, σε σημείο που σύμφωνα με τον Χάρτη Ελεγχόμενης Στάθμευσης που είναι αναρτημένος στον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου Αθηναίων επιτρέπεται η στάθμευση Ι.Χ. με πληρωμή. Στις , ώρα 18.55, ημέρα υπό βροχή, στάθμευσε το όχημά του στο ανωτέρω σημείο, έχοντας τοποθετήσει κάρτα στάθμευσης και επισκέφθηκε τον ιατρό του, στην ίδια διεύθυνση. Κατά την αποχώρησή του, βρήκε έκθεση βεβαίωσης παράβασης οχήματος της Διεύθυνσης Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων, για παράβαση χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων ΔΙΚΥΚΛΑ. Στις κατάθεσε Αίτηση Υποβολής Αντιρρήσεων στην Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, στην οποία ανέφερε ότι στη συγκεκριμένη οδό, σύμφωνα με τον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου Αθηναίων, επιτρέπεται η στάθμευση ΙΧ με πληρωμή. Στην Αίτηση επισύναψε εκτύπωση του Χάρτη και αντίγραφο της κάρτας στάθμευσης. Έκτοτε, αναφέρει ότι δεν έλαβε καμία ενημέρωση, ενώ στις έλαβε Ειδοποίηση Λογαριασμό Πληρωμής ποσού 80,00 ευρώ για την εν λόγω βεβαίωση παράβασης. 4. Με την καταγγελία του, ο καταγγέλλων ζητά την διαγραφή του προστίμου. ΙΙ. Η αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 5. Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους. Με το παρόν έγγραφο εκπληρώνεται εμπρόθεσμα η εν λόγω υποχρέωση. 6. Στην προκειμένη περίπτωση, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων επέβαλαν κύρωση για παράνομη στάθμευση, σε σημείο στο οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ο Δήμος διέθεσε στο κοινό, επιτρέπεται η στάθμευση ΙΧ με πληρωμή. Mετά την νομοθετική κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, οι αρμοδιότητες της Ελεγχόμενης Στάθμευσης ασκούνται από την Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων, Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης προς την οποία ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι αρμόδιος να απευθύνει την παρούσα διαμεσολάβηση. ΙΙΙ. Νομικό μέρος 7. Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα ), στον καταλαμβανόμενο επ' αυτοφώρω, να διαπράττει παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για καθεμία από αυτές. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως

3 Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 3 αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο και καταβάλλεται κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης (...). Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στον δικαιούχο Ο.Τ.Α., χωρίς έκπτωση, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την βεβαίωσή του. 8. Από την διάταξη αυτή προκύπτει η διακριτική ευχέρεια 1 της Αρχής στην οποία υποβάλλονται αντιρρήσεις, ως προς την αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών και στοιχείων που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος. Η διακριτική ευχέρεια πρέπει να ασκείται με σεβασμό προς τις γενικές αρχές του δικαίου, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ενδιαφερόμενου, κατά την οποία η Διοίκηση δεν επιτρέπεται να παραπλανά τους πολίτες για την νομιμότητα μιας πράξης και στη συνέχεια να τους επιβάλλει κύρωση για την πράξη αυτή. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η παράνομη στάθμευση οφειλόταν σε περιστατικά απολύτως πέρα από τον έλεγχο και τις επιλογές του παραβάτη, ο οποίος εξάντλησε το μέτρο της επιμέλειας του μέσου συνετού ανθρώπου, η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ενδιαφερόμενου επιβάλλει την ακύρωση της πράξης επιβολής του προστίμου. IV. Προσκομιζόμενα κι επικαλούμενα έγγραφα 9. O καταγγέλλων προσάγει κι επικαλείται: i. απλό φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ' αρ. ***.***.***.*** έκθεσης βεβαίωσης παράβασης οχήματος της Διεύθυνσης Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων, στην οποία καταγράφεται ότι το ΙΧΕ όχημα *** μάρκας *** και χρώματος μαύρου στις και ώρα βρέθηκε σταθμευμένο στην οδό Διονυσίου Αιγινήτου αρ. *** και ως είδος παράβασης αναγράφεται Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων Δίκυκλα (άρθρο 3 παρ. 3, Ρ 70). ii. απλό φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ' αρ. *** δελτίου του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, με αναγραφή Έτος Year , στο οποίο φέρεται ξυσμένη από τον χρήστη η ως άνω ημέρα, ο μήνας και η ημερομηνία, με χρόνο iii. απλό φωτοτυπικό αντίγραφο της με αρ. πρωτ. ***/ αίτησης υποβολής αντιρρήσεων του καταγγέλλοντος προς την Διεύθυνση Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αθηναίων, στην οποία σημειώνεται σύμφωνα με τον χάρτη στάθμευσης δεν υπάρχει στάθμευση δικύκλων. Σταθμεύω εκεί κάθε μήνα για επίσκεψη στον γιατρό μου. Έβαλα κανονικά κάρτα στάθμευσης. iv. Εκτύπωση του Χάρτη που εικονίζει την Ζώνη 11 ( Β' Φάση Ελεγχόμενης Στάθμευσης ), όπου εμφαίνεται η οδός Διονυσίου Αιγινήτου με λευκή 1 Ως προς την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, βλ. Οδηγό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, σελ. 37, σε:

4 Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 4 γραμμογράφηση ( Θέση στάθμευσης με πληρωμή ). Ο Χάρτης αυτός είναι αναρτημένος στον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου Αθηναίων 2. v. Την με ημερομηνία έκδοσης Ειδοποίηση Λογαριασμός Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων με Α.Χ.Κ.: ***, Αρ. Εγγραφής ***, Αρ. Κλήσης ***, Ημ/νία παράβασης , Τόπος Παράβασης: Διον.Αιγινήτου ***, Ώρα παράβασης 19:09, αρ. κυκλοφορίας ***, Μάρκα ***, Ποσό 80,00, Πληρωτέο: και την ένδειξη: Προσοχή! Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής το ποσό θα πληρώνεται ΜΟΝΟ στα ταμεία του Δήμου και θα έχει τις νόμιμες προσαυξήσεις. Εάν δεν εξοφληθεί θα ακολουθηθεί η διαδικασία ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Δ. 356/76. vi. Απλό φωτοτυπικό αντίγραφο της με ημ/νία απόδειξη παροχής υπηρεσιών του ιατρού *** (Αιγινήτου ***, ΤΚ 11528) vii. Απλό φωτοτυπικό αντίγραφο της από Βεβαίωσης του ιδίου Ιατρού για ιατρικό ζήτημα που αφορά τον καταγγέλλοντα. V. Συμπεράσματα 10. Αρχικά πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι στις βρισκόταν σε λειτουργία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων και κατά πόσον η πληροφορία περί τυχόν μη εφαρμογής του Συστήματος ήταν δημόσια και ευχερώς προσβάσιμη για τους πολίτες που επιθυμούν να προγραμματίσουν την στάθμευσή τους εμπιστευόμενοι τον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου Αθηναίων. 11. Κατά τον χάρτη στον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου Αθηναίων, η οδός Δ.Αιγινήτου της Ζώνης 11 παρουσιάζεται με λευκή γραμμογράφηση, ως Θέση στάθμευσης με πληρωμή. Ανήκει στην Β Φάση της Ελεγχόμενης Στάθμσευσης, η οποία, σύμφωνα με τον Διαδικτυακό Τόπο, τέθηκε σε εφαρμογή από και ισχύει για τις θέσεις επισκεπτών τις καθημερινές από 9.00 έως Σύμφωνα με την σήμανση του ίδιου Χάρτη, τα τμήματα οδών που φέρουν Θέσεις Στάθμευσης Δικύκλων παρουσιάζονται με πορτοκαλί γραμμογράφηση. 12. Με την επιφύλαξη της τυχόν μη εφαρμογής του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης κατά την επίμαχη ημερομηνία, η παράβαση βεβαιώθηκε σε τόπο και χρόνο εντός του παραπάνω πλαισίου, ήτοι μετά την , για τον αρ. *** της οδού Δ.Αιγινήτου, ώρα με αιτιολογία: Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων Δίκυκλα (άρθρο 3 παρ. 3, Ρ 70), ήτοι για λόγο που δεν συμπίπτει με την ένδειξη του Χάρτη που είναι αναρτημένος στον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου Αθηναίων ( Θέση στάθμευσης με πληρωμή ). Επομένως, ακόμη κι αν ήθελε υποτεθεί ότι ο καταγγέλλων δεν ήταν πράγματι εφοδιασμένος κατά τον κρίσιμο χρόνο με Δελτίο Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, σε περίπτωση που ήταν κοινά γνωστό ότι ήταν σε εφαρμογή το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης κατά την επίμαχη ημερομηνία και σε περίπτωση που δεν υπήρχε στο σημείο 2 Προσβάσιμος στην διεύθυνση:

5 Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 5 πινακίδα για στάθμευση μόνο για δίκυκλα, η πράξη επιβολής προστίμου είναι ακυρωτέα λόγω πλημμελούς αιτιολογίας. 13. Η Αίτηση Υποβολής Αντιρρήσεων φέρεται να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, ήτοι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την βεβαίωση της φερόμενης παράβασης και μένει να διερευνηθεί κατά πόσον εκδόθηκε πλήρως αιτιολογημένη απόφαση κατά το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. 14. Για λόγους σεβασμού της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ενδιαφερόμενου, η επιβολή κύρωσης πρέπει να αντανακλά την σχετική επίσημη σήμανση των οδών, όπως παρουσιάζεται επίσημα στον Χάρτη του Διαδικτυακού Τόπου του Δήμου Αθηναίων, διαφορετικά η διοικητική πράξη είναι ακυρώσιμη. 15. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο καταγγέλλων αποδεικνύει το πραγματικό περιστατικό της επίσκεψης ιατρού σε διεύθυνση που αποδεδειγμένα κατοικοεδρεύει ο ιατρός. 16. Η τυχόν απόφαση περί ανάκλησης ή μη του προστίμου πρέπει να εκδοθεί σε χρόνο πριν την ( ημερομηνία λήξης πληρωμής ) προκειμένου να αποφευχθεί και η επιβολή προσαύξησης. VΙ. Διαμεσολάβηση για την επίλυση του προβλήματος 17. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, καλεί την Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου, Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης: i. να μας γνωρίσει εάν την ήταν σε εφαρμογή το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και, σε αρνητική περίπτωση, εάν αυτό ήταν ευχερώς γνωστό στο κοινό που επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου Αθηναίων ii. σε περίπτωση θετικής απάντησης στο προηγούμενο ζήτημα, να μας γνωρίσει εάν την επί της οδού Δ.Αιγινήτου, αρ. *** ευρισκόταν αποδεδειγμένα πινακίδα για στάθμευση μόνο δικύκλων και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, για ποιο λόγο αυτό δεν αντιστοιχεί στην γραμμογράφηση του Χάρτη που είναι αναρτημένος στον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου Αθηναίων iii. εάν επί της υπ' αρ. πρωτ. ***/ αίτησης έχει εκδοθεί η κατά το άρθρο 104 Κ.Ο.Κ. πλήρως αιτιολογημένη απόφαση iv. σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ημερομηνία ήταν σε εφαρμογή το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, να προβεί σε ανάκληση της ανωτέρω πράξης επιβολής διοικητικής ποινής, κατ' εφαρμογή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, ο οποίος προστατεύεται όταν ακολουθεί τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο του Δήμου Αθηναίων, άλλως κατ' εφαρμογή της αρχής της επιείκειας, δεδομένου ότι αποδεδειγμένα η στάθμευση συνδεόταν με επίσκεψη σε ιατρό.

6 Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 6 v. να διεκπεραιωθεί κατά προτεραιότητα η υπόθεση, ήτοι σε χρόνο πριν την , προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν προσαύξηση και η απάντηση να αποσταλεί στην Διεύθυνση Οικονομικών και στην Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, προκειμένου, σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, να διαγραφεί η εγγραφή και να μην ακολουθήσει η διαδικασία είσπραξης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασίλης Σωτηρόπουλος