ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ» (APPLIED ECONOMICS AND REGIONAL DEVELOPMENT) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΑΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ» Αυδίκος Βασ. (Λέκτορας) 1.Η παραγωγή του χώρου στην Πολιτική Συνοχής Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην νέα Πολιτική Συνοχής Περιφερειακές ανισότητες στην δημιουργική οικονομία 4.Νέοι χώροι παραγωγής στην δημιουργική οικονομία και αστική ανάπτυξη: συνεργατικοί χώροι, συλλογικότητες εργασίας και θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων (co-workingspaces, workingcollectives, incubators for startups) 5.Χωρική δικαιοσύνη: περιφερειακά φορολογικά συστήματα Κυβέλου- Χιωτίνη Σ.-Σ. (Επίκ. Καθηγήτρια) 1.Οικογειτονιές ( Econeighborhoods) : καινοτομία στην αστική ανάπτυξη, διακυβέρνηση και χρηματοδότηση 2.Σύγχρονες προσεγγίσεις για τις πόλεις: δημιουργική πόλη (creative city), λιτή πόλη (Frugalcity) 3.Έννοια και εφαρμογή της Πράσινης αξίας (green value) 4.Πιστοποιηση περιβαλλοντικής ποιότητας δομημένου περιβάλλοντος (performance assessment tools) και επιπτώσεις στην κτηματαγορά. 5.Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης και πιστοποίησης αειφορίας στην αστική ανάπτυξη 3. Λιάπης Κωνσταντίνος (Επίκ. Καθηγητής) 1.Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα: IASvs. IPSAS 2.Μέθοδοι Διαχείρισης Κόστους για την Κατασκευαστική Περίοδο των Ακινήτων

2 3.Ανακεφαλαιοποιήσεις, Συγχωνεύσεις και Απορροφήσεις Τραπεζών και Βασικά Χρηματοοικονομικά Μεγέθη του Τραπεζικού Κλάδου στη Διάρκεια της Κρίσης 4. Διαχείριση Ακινήτων μέσω της Μεθόδου του Ολικού Κόστους Κύκλου Ζωής (whole-life cycle costing method) 5.Θεωρίες Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και η Λογιστική των Γεωγραφικών Τομέων Δεληθέου Βασ. (Επίκ. Καθηγήτρια) 1.Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των Ο.Τ.Α. και η σημασία του για την τοπική/περιφερειακή. Η περίπτωση του Δήμου 2.Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ο.Τ.Α. 3.Καινοτόμοι τρόποι επιμόρφωσης στελεχών Ο.Τ.Α. 4.Επιχειρηματικότητα Ο.Τ.Α 5.Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 6.Καινοτόμοι τρόποι διαχείρισης προσωπικού Ο.Τ.Α Λαδιάς Χρ. (Επίκ. Καθηγητής) 1.Το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, (γ.π.χ.σ.α.α.) της χώρας και η συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη. Προβλήματα και προοπτικές. 2.Τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης (ε.π.χ.σ.α.α. και η συμβολή αυτών στην περιφερειακή ανάπτυξη. Προβλήματα και προοπτικές. 3. Τα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης (π.π.χ.σ.α.α.) και η συμβολή αυτών στην περιφερειακή ανάπτυξη. Προβλήματα και προοπτικής 4.Η νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης και η συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη. Προβλήματα και προοπτικές. 5.Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των γενικών επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων και η συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη. 6. Ροβολής Αντ. (Αναπληρωτής Καθηγητής) 1.Οικονομική Ανάλυση της Αγοράς κατοικίας. Μελέτη Περίπτωσης. 2.Οικονομική Ανάλυση των Επαγγελματικών Αγορών Ακινήτων. Μελέτη Περίπτωσης. 3.Οικονομικές Διακυμάνσεις και Αγορές Ακινήτων. 4. Αστική και Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη: Ανάλυση Ανισοτήτων

3 7. Καραγιάννης Στέφανος (Αναπληρωτής Καθηγητής) 1. Αγροτουρισμός: μοχλός για την ανάπτυξη της υπαίθρου με μελέτη περίπτωσης. 2. Προσκυνηματικος τουρισμός συντελεστής περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης με μελέτη περίπτωσης 3. Πολιτιστικές επιδράσεις και μεταβολές στους ντόπιους κατοίκους περιοχών υποδοχής τουριστών με μελέτη περιπτώσεις 4. Καταγραφή του city branding της Αθήνας μετά του 2004 μέχρι σήμερα με επικέντρωση στο φυσικό περιβάλλον και στον πολιτισμέ 5. Συγκριτική μελέτη των στύσεων δυο τουριστικώς περιοχών απέναντι στους μέγιστους κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους από τον τουρισμό με μελέτη περιπτώσης 8. Γιώτη-Παπαδάκη Ολγα (Αναπληρωτ. Καθηγήτρια) 1.Η Τραπεζική Ένωση ως μοχλός πρόληψης μελλοντικών κρίσεων χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2.Η οικονομική κρίση και η χάραξη νέας Βιομηχανικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3.Η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και η πρόταση για δημιουργία Ενεργειακής Ένωσης. 4.Η εσωτερική αγορά και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών. 5.Η Κοινή Γεωργική Πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. 9. Ψυχάρης Ιωάννης (Καθηγητής) 1. Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων: Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωσης 2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της περιφερειακής ανάπτυξης/μεγέθυνσης και ο ρόλος των υποδομών, του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνολογίας 3. Οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην οικονομία των περιφερειών: θεωρία και εμπειρικά παραδείγματα ΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 1. Κεραμίδου Ιωάννα (Επίκ. Καθηγήτρια) 1. Μεταβολές στην ποιότητα και στην παραγωγικότητα των ελληνικών νοσοκομείων 2. Η επίδραση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στην αποτελεσματικότητα των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων

4 3. Οι επιπτώσεις της βιομηχανικής συγκέντρωσης, της διαφοροποίησης των προϊόντων και της αποτελεσματικότητας στην κερδοφορία των επιχειρήσεων 4.Oικονομική μεγένθυση, ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: οι σύγχρονες τάσεις 5.Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα και Οικονομική Ανάπτυξη 2. Ντεγιαννάκης Σταύρος (Επίκ. Καθηγητής) 1. Macro modelling and now-casting for the Greek economy 2. Value-at-Risk estimation & market risk management 3. Setting up a marketing metrics model for product sales 4. Economic policy uncertainty and oil price 5. Oil price volatility using ultra-high frequency data 3. Σιουρούνης Γρηγόριος (Επίκ. Καθηγητής) 1. Επίδραση των θεσμών στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας - ανάλυση πεδίου 2. Ανάλυση χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών με σύγχρονα εργαλεία χρηματο-οικονομικής μηχανικής 3. Οικονομικές επιπτώσεις σε περιπτώσεις χρεωκοπίας μέσα σε μια νομισματική ένωση 4. Στοφόρος Χρ. (Επίκ. Καθηγητής) 1. Ανάλυση της Συγκέντρωσης σε Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. 2. Ανάλυση του Ανταγωνισμού σε Επιλεγμένους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. 3. Ο Ρόλος της Θεωρίας Παιγνίων στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων (CaseStudies). 4. Ανάλυση των Προσδιοριστικών Παραγόντων της Ζήτησης για Επιλεγμένα Προϊόντα (π.χ. Ενέργεια) ή Υπηρεσίες (π.χ. Τουρισμός). 5. Ανάλυση της Επίδρασης της Τεχνολογικής Μεταβολής στην Εγχώρια Παραγωγή. 5. Ψειρίδου Αναστασία (Επίκ. Καθηγήτρια) 1. Αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση των οικολογικών αποτυπωμάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θεωρία και Εφαρμογή 2. Αξιολόγηση υδρολογικού αποτυπώματος προϊόντος. Επανασχεδιασμός του για μείωση του αποτυπώματος. 3. Ανάλυση στοιχείων οικογενειακών προϋπολογισμών από Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για εξαγωγή υδρολογικού αποτυπώματος Ελληνικών νοικοκυριών. 4. Συσχέτιση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, δεικτών ευημερίας (ΑΕΠ, Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, κ.ά.), κατανάλωσης τροφής και κυρίων αιτιών θανάτου στις χώρες του ΟΟΣΑ.

5 5.Οικονομετρική ανάλυση εμφάνισης νοσημάτων και κατά κεφαλήν κατανάλωσης ομάδων τροφίμων στις χώρες του ΟΟΣΑ. 6. Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος (Καθηγητής) 1. Η συναλλαγματική πολιτική μέχρι τη δημιουργία της Ευρωζώνης, τα χαρακτηριστικά, η διάρθρωση και η εξέλιξη του Ισοζυγίου Πληρωμών στην Ελλάδα και στην ΕΕ. 2. Η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη και η διαμόρφωση και πορεία των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους. 3. Η νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη και η συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος στη διάρκεια της κρίσης. 4. Η μεθοδολογία καταγραφής και παρακολούθησης των βραχυχρόνιων οικονομικών εξελίξεων. 5. Το μεταπολεμικό πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και οι προτάσεις για την ανασυγκρότησή του. 7. Παλάσκας Θεοδ. (Καθηγητής) 1.New public management: Theory and application 2.Management of family business with emphasis on Governance 3.Administration and management of public companies: Theory and Application 4.Emotional Intelligence and management: Theory and Application 8. Ρίτσαρντσον Κλάιβ (Καθηγητής) 1. The Analysis of Categorical Variables with Multiple Response Options Many survey questions invite the respondent to give multiple answers: for example, which brands have they purchased out of a list of all brands; what actions have they taken to find a job; which illegal substances have they tried; what were their reasons for doing something or holding a certain opinion. Traditional statistical analysis of categorical data may not be applicable to these data, because of the dependence between responses. Extended methods are available now but are not widely known yet. The aim of this project will be to: present the relevant statistical theory execute and present analyses of data of this kind from available Greek surveys It will require the use of the free package mrcv, part of the R package.

6 Koziol NA & Bilder CR (2014) MRCV: A package for analyzing categorical variables with multiple response options. The R Journal 6 (1), Measuring socioeconomic status in the HBSC survey of schoolchildren Social surveys usually include a measure of the socioeconomic status (SES) of the respondent or the respondent s family. This may be based on the respondent s occupation, education or income, or a combination thereof. These measures cannot be used in surveys of children and adolescents, who are generally unable to provide sufficiently accurate information regarding their families. In the HBSC survey (repeated every 4 years; latest in 2014; see the indicator of SES is the Family Affluence Scale (FAS; Currie et al., 2008). This is based on four simple questions: Does your family own a car? Do you have your own separate bedroom? How many times did you go away on holiday with your family in the last year? How many computers does your family possess? The main purpose of this proposal is to investigate changes in the FAS in Greece in 2014 compared to earlier HBSC surveys. Is this scale sensitive to the economic crisis? In the 2010 survey, some direct questions were also asked about the effects of the crisis on the family (e.g. father lost job) which can be correlated with the FAS. The computing can probably all be done using SPSS, although other packages such as Stata can be used if desired. Currie C et al. (2008) Social Science & Medicine 66 (6), Available from 3. Latent class analysis For many years, the techniques of cluster analysis have answered the need for methods of identifying homogeneous subgroups of populations or samples. They are used, for example, in market research in dividing consumers into subgroups each with its own special characteristics. In data mining, they appear within the methods of unsupervised pattern recognition. Latent class analysis (LCA) is increasingly widely used in statistical analyses where cluster analysis was previously employed. Examples include dividing drug users into groups according to the combinations of substances that they use. LCA s important advantages include more objective selection of the number of clusters. Also, it provides for each sample member a probability of belonging to each of the clusters or classes, rather than the yes-no classification obtained from cluster analysis. If LCA were available among the basic procedures within SPSS, for example, it would probably have become a standard method of analysis much quicker.

7 The object of this project is to present and analyse the LCA model, and to acquire experience in its application to large sets of survey data. Computing will probably be based on the R package polca, in conjunction with another program such as SPSS for data preparation and for subsequent use of the classes obtained from polca in other analyses. Linzer DA & Lewis JB (2011) polca: An R package for polytomous variable latent class analysis. Journal of Statistical Software 42(10).

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Περιεχόμενα BUSINESS ADMINISTRATION 05 Leadership 06 LDR 1111 / Doing Business In Asia 06 VBN 2600 / Business Plan 07 VBN 2000 / Αποτελεσματικές Διαπραγματευσεις 08

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 205 ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρκετινγκ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: «Τάσεις και καινοτοµία στην Τουριστική Βιοµηχανία» - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα