Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1"

Transcript

1 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 σελ Εισαγωγικές έννοιες 1 11 Εισαγωγή 3 Η έννοια του γεωτεμαχίου 4 Εκτός και εντός συναλλαγής πράγματα 5 12 Ιδιοκτησία 9 Ιστορική αναδρομή - Φιλοσοφική προσέγγιση 9 Έγκτησις - έγγεια ιδιοκτησία 10 Απόψεις του Πιερ Ζοζέφ Προυντόν 11 Ο Προυντόν κρινόμενος από τον Μάρξ 13 τύποι ιδιοκτησίας 15 Συνταγματική προσέγγιση (άρθρο 17) 16 Συνταγματική προσέγγιση (άρθρο 18) 18 Συνταγματική προσέγγιση (άρθρο 24) 19 Περιουσία Πολιτική γης 21 Φορείς άσκησης πολεοδομικής πολιτικής 23 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την πολιτική γης 25 Προβλήματα πρότερης Πολεοδομικής πολιτική γης 29 Θεσμικά πολεοδομικά εργαλεία για την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων (ΚΧ) στον αστικό ιστό Μελετητικά πτυχία Γενικά Ο μελετητής μηχανικός Κατηγορίες μελετητικών πτυχίων Καθορισμός ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής κατά τάξη πτυχίου 49 Όρια αμοιβών μελετών τάξης πτυχίου έτους 2011 (πιν11) 52 Κατηγορίες μελετών της ΓΕΜ ανά ειδικότητα (πιν12) 53 σελ 741

2 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 σελ Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Πολεοδομική μελέτη Βασική Χωροταξική και Πολεοδομική Νομοθεσία 60 Εγκύκλιος 18/29454/ Εγκύκλιος 06/2006/18894/ Άρθρο 31, ν3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α / ) 69 Εγκύκλιος 6/ Πολεοδομικός σχεδιασμός Αποσπάσματα νομοθεσίας για υπερκείμενες μελέτες Ν 1337/1983 (άρθρα 1, 2, 5) Ν 2508/1997 (άρθρα 1, 4) Συσχετίσεις νόμων - Συμπεράσματα Κανονιστικοί όροι δόμησης Ενεργός Πολεοδομία (Ν 947/1979) Αστικός αναδασμός (Ν 947/1979) Πολεοδομική ενότητα (γειτονιά) Πυκνοδομημένες περιοχές (ΠΔ 24-8/ ) Προϋφιστάμενοι οικισμοί του Ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) άρθ 29, ν1337/ Δικαίωμα προτίμησης άρθρο 55, ν947/ ΓΠΣ και ΠΜ Σκοπός του ΓΠΣ 93 Αποσπάσματα νομοθεσίας για υπερκείμενες Πολεοδομικές μελέτες (ΠΜ) Ν 1337/1983, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο Κατηγορίες & περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΔ23-2/ Αναφορά στην Πολεοδομία και τις ΠΜ Προδιαγραφές σύνταξης μελετών ΓΠΣ και ΠΜ Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για 105 την εκπόνηση μελετών Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση αυτών Μελέτη Περίπτωσης - Σύμβολα Παρατηρήσεις επί του διατάγματος Ενδεικτικά σύμβολα Υπόμνημα και διαγράμματα 155 σελ 742

3 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 σελ Νομικές έννοιες Τίτλοι ιδιοκτησίας Νομικές Έννοιες 161 Τα εμπράγματα δικαιώματα 162 Ένδικα μέσα - προθεσμίες Τα πράγματα (άρθρα ΑΚ ) Κυριότητα (άρθρα ΑΚ ) 164 Βασικές ιδιότητες κυριότητας 165 Τρόπος κτήσης κυριότητας 166 Χρησικτησία 168 Οριζόντια ιδιοκτησία 174 Κάθετος ιδιοκτησία 176 Δικαιώματα και αντικείμενα χωριστής κυριότητας και αναγκαστικής συγκυριότητας στην κάθετη ιδιοκτησία 179 Διαφορά του δικαιώματος κυριότητας στην κάθετη ιδιοκτησία με την κοινή κυριότητα ακινήτων 180 Μέρη χωριστής κυριότητας στην κάθετη ιδιοκτησία 181 Τρόποι σύστασης οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας σε ακίνητο με δικαιοπραξία εν ζωή Νομή (άρθρα ΑΚ ) 184 Διάκριση μεταξύ κυριότητας και νομής Δουλείες (άρθρα ΑΚ ) Μεταγραφή (άρθρα ΑΚ ) Υποθήκη Κληρονομιές 194 Ο θεσμός των υποθηκοφυλακείων στην Ελλάδα και ο 32 τρόπος λειτουργίας τους 198 Βιβλία υποθηκοφυλακείων 200 Τρόπος διεκπεραίωσης 201 Περίληψη μεταγραφής 202 Περίληψη υποθηκών 203 Γενικά αλφαβητικά ευρετήρια 204 Πράξεις που μεταγράφονται 205 Πιστοποιητικά 210 Υποθηκοφυλακεία Κτηματολογικά γραφεία 210 Τίτλοι ιδιοκτησίας και μονάδες μέτρησης εμβαδών κατά 33 την Τουρκοκρατία 210 Σκεπτικό απόφ 447/05 Αρείου Πάγου 212 Σκεπτικό απόφ 1036/04 Αρείου Πάγου 214 σελ 743

4 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Τα τουρκικά κτηματολογικά Αρχεία στην περιοχή της 331 Θεσσαλονίκης 217 Η μορφή και το περιεχόμενο των τουρκικών τίτλων 332 ιδιοκτησίας Τουρκικές μονάδες μέτρησης εμβαδών Δημόσια περιουσία Δικαιώματα Δημοσίου Φορείς διαχείρισης Δημόσια κτήματα ιδιωτικής περιουσίας Δημόσια κτήματα κοινόχρηστου χαρακτήρα Ανταλλάξιμα κτήματα Εκκλησιαστική περιουσία 240 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αρτιότητα Κατάτμηση - Οικοδομησιμότητα σελ Εισαγωγή Έννοιες Ορισμοί 244 άρθρο 2, Ν1577/85 (ΓΟΚ) Η έννοια του οικοπέδου 256 Εγκύκλιος 34/71775/3573/ Οι όροι δόμησης Αρτιότητα οικοπέδων 261 Άρθρο 6 Ν1577/85 (ΓΟΚ/85) Αρτιότητα οικοπέδων Άρτιο κατά πρόσωπο και εμβαδόν Αρτιότητα κατά παρέκκλιση 263 Εγκ 7/92 «Χρόνος δημιουργίας οικοπέδου, για την εφαρμογή των διατάξεων της κατά παρέκκλιση αρτιότητας και 267 παραστατικά στοιχεία απόδειξης του 444 Οικοδομησιμότητα Άρθρο 24 Ν1577/85 (ΓΟΚ/85) Τακτοποίηση οικοπέδων Εγκ 25/87 (16777/ ) «Οικοδομικές άδειες σε οικόπεδα που βαρύνονται με αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» Άρθρο 25-Ν1337/83 : Οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα 273 Άρθρο 28, Ν1337/83 «Κοινόχρηστοι χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων» 275 Άρθρο 20, ΝΔ 17-7/ Η έννοια της αυτοδίκαιης ακυρότητας 276 σελ 744

5 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Εγκ-6896/2722/ «Αρμοδιότητα αναγνώρισης 4444 οδού προϋφισταμένης του έτους 1923 και οικοδομησιμότητας 278 τυφλών οικοπέδων» 4445 άρθρο 13, Ν 3212/ Κατάτμηση Άρθρο 16, ΝΔ Άρθρο 4, Ν 651/ Άρθρο 6, Ν 720/ Άρθρο 2, ΝΔ 690/ Άρθρο 6, Ν 651/ Άρθρο 25, Ν 2508/ Στιγμιαία κατάτμηση οικοπέδου Άρθρο 29, Ν1337/83 (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) Yπαίτια κατάτμηση Παράδειγμα κατάτμησης Έρευνα μηχανικού - τοπογραφικό διάγραμμα Γενικοί κανόνες τοπογραφικών διαγραμμάτων Προβλήματα Τοπογραφικών διαγραμμάτων Το «τεύχος» ως συνοδό στοιχείο του διαγράμματος Νομοθετικό πλαίσιο κτηματογράφησης 306 Άρθρο 116-ΠΔ696/74 : Κτηματογραφήσεις 306 άρθρο 4, αποφ, 9703/633/1995 ΥΠΕΧΩΔΕ «Σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος και Κτηματολογικών πινάκων» Το τοπογραφικό για την πράξη τακτοποίησης ή/και αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Δήλωση μηχανικού σε τοπογραφικό διάγραμμα 311 Άρθρο 5, Ν651/ Γνωμάτευση επί ορθότητας δήλωσης Ν651/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Διοικητική διαδικασία κύρωση Μεταγραφή πράξης εφαρμογής σελ Αρμοδιότητα έκδοσης πράξης εφαρμογής 327 Ν2508/1997 άρθρο Ν2508/1997 άρθρο Αρμοδιότητες ΟΤΑ για την σύνταξη πράξεων εφαρμογής 328 Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με αρμοδιότητες ΟΤΑ για την σύνταξη πράξεων εφαρμογής 329 σελ 745

6 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 52 Διαδικασία σύνταξης με ανάθεση μελέτης Προκήρυξη μελέτης σύμβαση 330 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος 330 Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ με την 334 μέθοδο των αξονοδιασταυρώσεων 522 Διαδικασία και τρόπος σύνταξης Νομοθετικό πλαίσιο - Οδηγίες 341 Ν 1337/1983, Άρθρο Αποφ79881/61284 "Διαδικασία και τρόπος σύνταξης της πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης" 342 ΣτΕ 2687/ Απόφ 93027/7188/1994 ΥΠΕΧΩΔΕ "Χρόνος και τρόπος δημοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, το περιεχόμενο αυτών, οι προθεσμίες 345 υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια" Προώθηση μελετών εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ και συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματογράφηση Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας Σύνταξη πράξης εφαρμογής Οδηγίες εκπόνησης Υποδείγματα εγγράφων 358 Προτεραιότητες κατά την εκπόνηση μελετών εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ 358 Πράξεις εφαρμογής σε περιοχές επέκτασης με τον Ν1337/83 Τροποποιήσεις που προκύπτουν από την 359 πράξη εφαρμογής Αρμοδιότητες υπευθύνου για μελέτες εφαρμογής σχεδίων πόλεως (πράξεις εφαρμογής) που επιβλέπονται από 360 ΟΤΑ Οδηγίες για παρακολούθηση μελετών πρ εφαρμογής 360 Παροχή οδηγιών για την πορεία της ΕΠΑ - Υποδείγματα εγγράφων για παρακολούθηση μελετητών 362 από επιβλέποντες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι "Εντολή έναρξης φάσης μελέτης" 363 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ "Υπενθύμιση προθεσμίας πράδοσης φάσης μελέτης" 363 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ "Επιβολή ποινικών κυρώσεων λόγω καθυστέρησης παράδοσης μελέτης" 364 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV "Ειδική Πρόσκληση" 364 Οδηγίες για την εκπόνηση και παραλαβή των Μελετών Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ που 365 ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ Βεβαίωση περί συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις 366 σελ 746

7 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Ειδική πρόσκληση προς τον ανάδοχο μελετητή ή συμπράττοντα γραφεία της Μελέτης Εφαρμογής της ΠΜ Κύρωση πράξης εφαρμογής 368 Ν 1337/1983, Άρθρο 12, Τύπος απόφασης για την κύρωση της πρ εφαρμογής Μεταγραφή πράξης εφαρμογής 374 Αριθ απόφασης 48166/2586 Μεταγραφή των πράξεων 541 εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν 1337/83 όπως 374 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν 1772/ Μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής του Ν 1337/ Μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής Μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής Συνέπειες, διορθωτικές πράξεις, κατάληψη νέων ακινήτων, επικείμενα, μη 379 ίσης αξίας ακίνητα 545 Σύνοψη της μεταγραφής της πράξης εφαρμογής Ενημέρωση φορέων μετά τη κύρωση και μεταγραφή της πράξης εφαρμογής 384 Πράξεις Εφαρμογής Ενημέρωση του ΥΠΕΧΩΔΕ μετά την κύρωση τους 385 Αξιοποίηση στοιχείων πράξεων εφαρμογής για το Εθνικό Κτηματολόγιο Σύνοψη κεφαλαίου 385 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 σελ Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Γενικά Νομοθετικό πλαίσιο Άρθρο 42, ΝΔ Ενοποιημένα Άρθρα 43, 44, 45, ΝΔ Άρθρο 46, ΝΔ Άρθρο 47, ΝΔ Άρθρο 32, ΝΔ Άρθρο 34, ΝΔ Άρθρο 3, ΝΔ 690/1948 "ευεργετικές διατάξεις" Άρθρο 6, Ν 651/ Άρθρο 24, Ν 1577/85 ΓΟΚ (Τακτοποίηση οικοπέδων) Άρθρο 6, Ν 5269/ Ν Δ Σχόλια Απόψεις επί της εφαρμογής της νομοθεσίας Διάνοιξη - Διαπλάτυνση 432 σελ 747

8 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 64 Παραδείγματα αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας (εφαρμογή Δ/τος ) 434 Παράδειγμα 1o Υποχρεώσεις σε διάνοιξη 434 Παράδειγμα 2 ο Διασταύρωση οδών απαρχής διάνοιξη 438 Παράδειγμα 3 ο Διασταύρωση οδών με διαφορετικό πλάτος και απότμηση 439 Παράδειγμα 4 ο Διαπλάτυνση οδού μέχρι 30 μ 440 Παράδειγμα 5 ο Διάνοιξη πλατείας 443 Παράδειγμα 6 ο Διασταύρωσης λόγω απότμησης 450 Παράδειγμα 7 ο Πλατεία και υφιστάμενοι δρόμοι 451 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 σελ Κεφάλαια Α και Β πράξεων εφαρμογής Νομοθετικό πλαίσιο ΥΑ 71934/9734/1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου που εγκρίθηκαν με την 47037/7767/86 απόφαση για τις 459 μελέτες εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ 712 ΥΠΕΧΩΔΕ 9703/633/1995 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου σύνταξης κτηματογραφικών διαγραμμάτων κλ 1:1000 με ορθογώνιες συντεταγμένες 465 και κτηματολογικών πινάκων 713 ΠΔ696/1974 Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, 471 Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών 714 Δ/τα έγκρισης Πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ 484 Διευκρινήσεις σχετικές με καταβιβασμό Τριγωνομετρικών 715 σημείων Σήμανση Πολυγωνικών σημείων μέσα σε πόλεις Σχετικές παρατηρήσεις Κτηματογράφηση - όρια γεωτεμαχίων υπόδειξη ορίων Οριοδείκτες - Πολεοδομική Επιτροπή γειτονιάς 490 Άρθρο 30, Ν1337/1983, Πολεοδομική επιτροπή 741 γειτονιάς ΥΑ Γ621/1959/11/13184 "Σύσταση και αρμοδιότητες Πολεοδομικής Επιτροπής Γειτονιάς και σχετικές ρυθμίσεις" Κωδικοποίηση αρίθμησης ακινήτων Κτηματολογικοί πίνακες τύπου Α και Β Δήλωση ιδιοκτησίας Το έντυπο της δήλωσης ιδιοκτησίας 499 σελ 748

9 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 762 Η "δήλωση ιδιοκτησίας" ως πηγή πληροφορίας Επιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας Άρθρο 6, 4, Ν2242/ Εγκύκλιος 89853/2963/50/ (Εγκ 20/94) Εγκύκλιος 56520/820/8/95 (Εγκ 8/95) Άρθρο 4, ΥΑ9703/633/1995 "Παραλαβή - ταξινόμηση επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας" Εγκ 8/2005 Προσκομιζόμενα στοιχεία κατά την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας του Αρθ 12 του Ν1337/83, σε περιοχές όπου έγινε έναρξη του Κτηματολογίου και τα 511 Υποθηκοφυλακεία λειτουργούν ως Κτηματολογικά γραφεία του Αρθ 23 του Ν 2664/ Επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας Άρθρο 3, ΥΑ 9703/633/95 "Παραλαβή - ταξινόμηση επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας" Άρθρο 9, ΥΑ 47037/7767/ "Έγκριση προδιαγραφών και τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών 512 εφαρμογής πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ" 7643 Υλοποιημένα όρια όρια συμβολαίου Σχολιασμός για την επεξεργασία των δηλώσεων Παράδειγμα συνυποβαλλόμενων στοιχείων Συσχέτιση υφιστάμενης κατάστασης με πολεοδομική μελέτη Παραδοτέα στοιχεία Α Κεφαλαίου Κεφάλαιο Β πράξης εφαρμογής Νομοθετικό πλαίσιο ΥΑ 71934/9734/89 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου που εγκρίθηκαν με την 47037/7767/86 απόφαση 528 για τις μελέτες εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ 792 Πορεία εργασιών 530 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 σελ Κεφάλαιο Γ πράξεων εφαρμογής Γενικά Αναφορά σε διατάξεις εισφοράς γης Ν1337/1983, Άρθρο 8, Εισφορά σε γη Εγκύκλιος 30/2004, Διατάξεις για την εισφορά σε γη 541 ΠΔ23-2/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης σελ 749

10 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 824 Εγκ109/85, Γ78664/9241/85, ΥΠΕΧΩΔΕ "Ένταξη σε σχέδια περιαστικών οικισμών προ του 1923, που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια Γενικών Πολεοδομικών 552 Σχεδίων αστικών και ημιαστικών οικισμών" 825 Άρθρο 20, Ν2508/ Ανάλυση σχολιασμός των διατάξεων Τι είναι εισφορά σε γη και που χρησιμοποιείται Η έννοια της πολεοδομικά αξιοποιήσιμης εισφοράς γης 554 Υπαγωγή σε καθεστώς διαφορετικών υποχρεώσεων 833 εισφορών Η έννοια της «ιδιοκτησίας» κατά τον Ν 1337/ Υποχρέωση εισφοράς σε γη Εισφορά σε γη σε καθεστώς κάθετης συνιδιοκτησίας Υπολογισμός εισφοράς γης περιοχών Α κατοικίας Εισφορά σε γη για μεταβιβάσεις μετά τις Εξαιρέσεις παρεκκλίσεις από τον υπολογισμό της 839 εισφοράς σε γη Πίνακας πράξης εφαρμογής Ανάλυση στηλών πίνακα πράξης εφαρμογής Πίνακες επικειμένων Έντυπο πίνακα πράξης εφαρμογής (Πίνακας 2) Έντυπο πίνακα επικειμένων (Πίνακας 4) Εισφορά σε χρήμα Αναφορά σε διατάξεις Ν 1337/1983, Άρθρο 9, Εισφορά σε χρήμα Ν 2508/1997, Άρθρο 21, Εισφορά σε χρήμα Ν 2508/1997, Άρθρο 15, Πολεοδομική αναμόρφωση προβληματικών περιοχών εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως 596 ή οικισμών προ του 1923 Ν 2508/1997, Άρθρο 8, Ορισμοί - Περιοχές αναπλάσεων - Απαιτούμενα στοιχεία Εγκ109/85, Γ78664/9241/85, ΥΠΕΧΩΔΕ, "Ένταξη σε σχέδια περιαστικών οικισμών προ του 1923, που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια Γενικών Πολεοδομικών 598 Σχεδίων αστικών και ημιαστικών οικισμών" 8516 Εισφορά σε χρήμα, Εγκ 31/ Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων δημοσίων 8517 και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις 604 Ν2386/1996, Άρθρο Ανάλυση - σχολιασμός των διατάξεων Απαλλαγή καταβολής εισφοράς σε χρήμα 604 Συμμετοχική διαδικασία κατασκευής βασικών πολεοδομικών έργων Υπολογισμός της εισφοράς σε χρήμα 607 σελ 750

11 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 86 Προσδιορισμός αξίας ιδιοκτησιών ΠΔ 59/ Περί της ενώπιον των κατοίκων διοικητικών δικαστηρίων διαδικασίας επί διαφορών αναφερομένων εις την εισφοράν εις χρήμα κατά το άρθρο του Ν 947/ Σχόλια για τον προσδιορισμό της αξίας των ιδιοκτησιών για την επιβολή της εισφοράς σε χρήμα Υποδείγματα αποφάσεων - εντύπων 614 Υπόδειγμα απόφασης Νομάρχη που αφορά την 871 συγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό της αξίας 614 των ακινήτων Κριτήρια για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων 872 με το ΠΔ 5/ Υπόδειγμα έκθεσης της επιτροπής αξιολόγησης Διαβιβαστικό κοινοποίησης πράξης επιβολής Ενημερωτικό σημείωμα Έντυπο πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα Δήλωση παραίτησης ένδικων μέσων Αποδεικτικό Επίδοσης Παραδοτέα στοιχεία Γ Κεφαλαίου 623 Σύνταξη παράδοση διαγράμματος «ελλειμμάτων αποζημιώσεων» Καθορισμός αποζημιούμενων εδαφικών τμημάτων μεσα σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, στο διάγραμμα 623 πράξης εφαρμογής Παραδοτέα στοιχεία κεφαλαίου Γ Αποφ / 9734 / Παραδοτέα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή για όλη την 883 πράξη εφαρμογής Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής Τι είναι διορθωτική πράξη Το νομοθετικό πλαίσιο των διορθωτικών πράξεων Το πρόβλημα της διόρθωσης της πράξης εφαρμογής Κατάθεση φακέλου διορθωτικής πράξης Σύνταξη διορθωτικής πράξης Επισημάνσεις για τις διορθωτικές πράξεις 636 Α' Παράδειγμα κυρωτικής Απόφασης Νομάρχη 637 Β' Παράδειγμα ακυρωτικής Απόφασης Νομάρχη 640 Γ' Παράδειγμα κυρωτικής Απόφασης Νομάρχη Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών με διαφορετικό σύστημα ΠΔ/26593 "Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ευρισκομένων εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών ενταγμένων σε σχέδιο πόλης με διαφορετικό σύστημα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών" 645 σελ 751

12 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 8102 Εγκ 41/93 "Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ευρισκόμενων εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών ενταγμένων σε σχέδιο πόλης με διαφορετικό σύστημα υπολογισμού υποχρεώσεων αυτών" 647 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 σελ Παραδείγματα εισφορών Τυπολόγιο πριν , Α κατοικία Παραδείγματα εισφοράς πριν Κατανόηση εφαρμογής πίνακα 91 (παραδ 1-7) Συμπεράσματα εφαρμογής πίνακα 91 (παραδ 1-7) Κατανόηση εφαρμογής πίνακα 92 (παραδ1α-7α) Πολυιδιοκτήτης Η έννοια της αυτοτέλειας (παρ 8-10) Συνιδιοκτήτες Ιδανικό μερίδιο (παράδειγμα 11) Συνιδιοκτήτες και πολυιδιοκήτες (παράδειγμα 12) Παραδείγματα εισφοράς μετά (παραδ 13-22) 672 Παραδείγματα με παρεκκλίσεις υπολογισμού εισφοράς 94 σε γη (παραδείγματα 23-26) Γενικότερα παραδείγματα (παραδείγματα 27-34) Η έννοια της σχέσης ιδιοκτησίας ΠΜ του Πίνακα Π_2 707 Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών με διαφορετικό 97 σύστημα (παραδείγματα 34-49) 717 σελ 752

13 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΑΕ ΑΚ ΑΝ ΑΠ ΒΔ ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΓΓΑ ΓΟΚ ΓΠΣ ΓΥΣ ΔΑΠ ΔΕΠΟΣ ΔΠ ΕΑΙ ΕΑΠ ΕΕ, ΕΕ ΕΟΚ ΕΟΤ ΕΠΑ ΕΠΕ ΕΣΥΕ ΕΣΥΕ ΕΤΕ ΕΤΕΡΠΣ ΖΑΑ ΖΑΣ ΖΕΕ ΖΕΠ ΖΚΣ ΖΟΕ ΖΥΣ ΘΕΤΙ ΚΑΠΗ ΚΕΔ ΚΠολ Δ ΚΣΔ Ανώνυμος Εταιρεία Αστικός Κώδικας Αναγκαστικός Νόμος Άρειος πάγος Βασιλικό Διάταγμα Βιομηχανικό πάρκο Βιοτεχνικό πάρκο Γενική Γραμματεία αθλητισμού Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Διαχείριση Ανταλλαξίμων Κτημάτων Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης Δικαίωμα Προτίμησης Εμβαδόν Αρχικής Ιδιοκτησίας Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων Ευρωπαϊκή Ένωση Ετερόρρυθμος Εταιρεία Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ενεργό Οικοδομικό Τετράγωνο Επιχείρηση «Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης» Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων Ζώνες Αστικού Αναδασμού Ζώνη Αγοράς Συντελεστή δόμησης Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή δόμησης Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή δόμησης Θεωρητικό Εμβαδόν Τελικής Ιδιοκτησίας Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Κοινωνικός Συντελεστής Δόμησης σελ 753

14 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΚΥΑ ΚΧ ΜΕΕΠ ΜΕΚ ΜΜΜ ΜΣΔ ΝΑ ΝΔ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΝΣΚ ΟΕ ΟΕΚ ΟΚΧΕ ΟΣΚ ΟΤ ΟΤΑ ΠΑΑΧ ΠΔ ΠΕ ΠΕΓ ΠΕΠ ΠΕΡΠΟ ΠΚΝΤΜ ΠΜ ΠΜ/ΕΑ ΡΣ ΣΔ ΣΕΓΜ ΣΜΕΔΕΚΕΜ σο ΣΟΕ ΣτΕ, ΣΤΕ ΣΥ ΣΧΟΟΑΠ ΣΧΟΠ ΤΕΔΚ ΤΕΕ Κοινή Υπουργική Απόφαση Κοινόχρηστος Χώρος Μητρώο Εργοληπτικών ΕΠιχειρήσεων Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομοθετικό Διάταγμα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Ομόρρυθμος Εταιρεία Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Οικοδομικό Τετράγωνο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρωτόκολλο Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης Προεδρικό Διάταγμα Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομική επιτροπή γειτονιάς Περιοχές Ειδικής Προστασίας Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης ΠΟλεοδομίας Πίνακας Κανονισμού Νέων τιμών Μονάδας Πολεοδομική μελέτη Πολεοδομική / Μελέτη Επέκταση Αναθεώρηση Ρυθμιστικό σχέδιο Συντελεστής Δόμησης Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας συντελεστής κατ όγκου Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών Συμβούλιο της Επικρατείας Συντελεστής Υποχρεώσεων Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Τοπική Ένωση Δήμων και κοινοτήτων Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σελ 754

15 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΤΟΕΒ ΤΥΥΓ ΥΔΑΜΚ ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ ΦΜΑ Τοπικός Οργανισμός εγγείων Βελτιώσεων Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας Υπηρεσία Διαχείρισης Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών κτημάτων Υπ Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Φύλλο Μίσθωσης Ακινήτων σελ 755

16 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία σελ 756

17 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ EE Κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής γης και των διαδικασιών μεταρρύθμισης αυτής της πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες, παράγραφος 2 EE Κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής γης και των διαδικασιών μεταρρύθμισης αυτής της πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες, παράγραφος 4 EEΚατευθυντήριες γραμμές ΕΕ για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής γης και των διαδικασιών μεταρρύθμισης αυτής της πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες, παράγραφος 3 σελ 757 σελ 25 ΑΠ 1036/ ΑΠ 447/ Απόφαση 47037/7767/1986, άρθρο Απόφαση 10315/2335/ Απόφαση 48166/2586/ Απόφαση 5731/ Απόφαση 5731/2000 (Διόρθωση) 144 Απόφαση 71934/9734/ Απόφαση 71934/9734/ Απόφαση 71934/9734/ Απόφαση 79881/3445/ Απόφαση 93027/7188/ Απόφαση 9575/ Απόφαση 9703/633/ Απόφαση 9703/633/ Απόφαση 9703/633/1995, άρθρο Απόφαση 9703/633/ Απόφαση Γ621/1959/ Έγγραφο 13155/1246/ Έγγραφο 14361/1511/ Έγγραφο 15886/1906/ Έγγραφο 18102/1114/ Έγγραφο 19406/2756/ Έγγραφο 20578/936/ Έγγραφο 2064/ Έγγραφο 2672/642/ Έγγραφο 36245/3693/ Έγγραφο 38551/3531/

18 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Έγγραφο 4/752/ Έγγραφο 438/62/ Έγγραφο 51295/8995/ Έγγραφο 62392/8140/ Έγγραφο 64824/ Έγγραφο 68445/13251/ Έγγραφο 68454/8987/ Έγγραφο 69779/9418/ Έγγραφο 73837/14287/ Έγγραφο 73839/14289/ Έγγραφο 83933/15583/ Έγγραφο 87005/1950/ Έγγραφο 9703/633/ Εγκύκλιος 06/ Εγκύκλιος 06/ Εγκύκλιος 109/ Εγκύκλιος 109/ Εγκύκλιος 18/ Εγκύκλιος 25/ Εγκύκλιος 30/ Εγκύκλιος 31/ Εγκύκλιος 34/ Εγκύκλιος 4/ Εγκύκλιος 42/ Εγκύκλιος 50/ Εγκύκλιος 6896/2722/ Εγκύκλιος 7/ Εγκύκλιος 8/ Εγκύκλιος 8/ Εγκύκλιος 9412/853/ Ν 1337/1983, άρθρο 1 74 Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο 12, παρ Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο 17, παρ Ν 1337/1983, άρθρο 2 75 Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο 5 76 Ν 1337/1983, άρθρο 6 93 σελ 758

19 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1577/1985, άρθρο Ν 1577/1985, άρθρο Ν 1577/1985, άρθρο Ν 1577/1985, άρθρο Ν 2052/1992, άρθρο 6, παρ Ν 2242/1994, άρθρο 6, παρ4 508 Ν 2508/1997, άρθρο 1 77 Ν 2508/1997, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο 25, παρ Ν 2508/1997, άρθρο 4 78 Ν 2508/1997, άρθρο 7 95 Ν 2508/1997, άρθρο 7, παρ Ν 2508/1997, άρθρο Ν 3212/2003, άρθρο Ν 3316/2005, άρθρο Ν 3937/2011, άρθρο Ν 5269/1931, άρθρο Ν 651/1977, άρθρο Ν 651/1977, άρθρο Ν 651/1977, άρθρο Ν 652/1977, άρθρο Ν 720/1977, άρθρο Ν 947/1979, άρθρο ΝΔ , άρθρα 43,44, ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ 690/1948, άρθρο ΝΔ 690/1948, άρθρο ΝΔ , άρθρα 1,2,3,4,5,6,7,8,9 426 ΝΣΚ 66/ ΠΔ 23/1987, άρθρα σελ 759

20 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΠΔ 232/ , άρθρα 5,6,7 550 ΠΔ 24/1983, άρθρο 1 87 ΠΔ 5/ ΠΔ 59/ ΠΔ 696/1974, άρθρα ΠΔ 696/1974, άρθρο ΠΔ 798/ ΣτΕ 317/ Σύνταγμα 1975, άρθρο Σύνταγμα 1975, άρθρο Σύνταγμα 1975, άρθρο σελ 760

21 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία Αθανασόπουλος Α, 2001, Εμπράγματο δίκαιο Ερμηνεία κατ άρθρο, τ Α & Β, εκδ Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, ISBN : (σετ), (τ Α'), (τ Β') Αθανασόπουλος Θ, 2006, Οι δικαιοπραξίες και Εθνικό Κτηματολόγιο Αραβαντινός Αθ, 1997, Πολεοδομικός σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου, εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, Αθήνα Αρβανίτης Α, 2000, Κτηματολόγιο, εκδόσεις ΖΗΤΗ, ISBN: Βέττας Ε, 2005, Έδαφος : Νομολογία σχετική με τη διαχείριση της Γης, ΤΕΕ, ISBN : Γεωργιάδη ΑΚ, Γκουτζιαμάνη Ε, 1999, Αστικός Κώδικας και Ειδικοί Αστικοί Νόμοι, εκδ Σάκκουλα Θεσ/νίκη, ISBN : Ζεντέλης Π, 2011, περί Κτημάτων Λόγος και Κτηματολόγιο, εκδ Παπασωτηρίου, τ Α & Β, ISBN : και Κωνσταντίνου Γ, 2006, Υποθηκοφυλακεία - Εθνικό Κτηματολόγιο, Γ' έκδοση, εκδ Σάκκουλα Αθήνα, ISBN : Θεοδωρίδου Λ, Καριώτου Γλ, 2010, Αστικοί Μετασχηματισμοί και Πολεοδομικές Εφαρμογές, εκδ ΔΙΣΙΓΜΑ, ISBN : Κωτούλα Ι, 2004, Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμαχίων, εκδ Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/νίκη, ISBN : Παναγιωτόπουλος Ε, Καριώτης Γ, 2006, Πολεοδομικές Εφαρμογές, εκδ ΙΩΝ, ISBN : Ρωμαλιάδης Α, 1991, Εισφορά σε γη και χρήμα Πράξεις εφαρμογής Ν1337/1983, αυτό-έκδοση Ρωμαλιάδης Α, 1991, Πολεοδομικές ρυθμίσεις ακινήτων εντός και εκτός σχεδίων πόλεων, αυτό-έκδοση Ρωμαλιάδης Α, 1997, Εφαρμογή των σχεδίων πόλεων, αυτό-έκδοση Σιόλας Α, 1998, Εφαρμογές Πολεοδομικού σχεδιασμού, ΕΜΠ Σπυριδάκη ΙΣ, 1996, Δίκαιο Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας, εκδ Σάκκουλα, ISBN : Χριστοφιλόπουλος Δ, 1993, Εφαρμογή Πολεοδομικών σχεδίων, εκδ Αφοι Π Σάκκουλα, Αθήνα Χριστοφιλόπουλος Δ, 1997, Εφαρμογή Πολεοδομικών σχεδίων ΙΙ Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, εκδ Π Σάκκουλα, Αθήνα, ISBN : Χριστοφιλόπουλος Δ, 2000, Το δίκαιο της Δόμησης, τομ Γ', Γενικός οικοδομικός Κανονισμός, εκδ Π Σάκκουλα, Αθήνα, ISBN : Χριστοφιλόπουλος Δ, 2007, Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, Β έκδοση, εκδ Π Σάκκουλα, Αθήνα, ISBN : σελ 761

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.) Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α1 ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αποτελείται από 2 συνεχείς τόμους (Μέρος Α και Β )

ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α1 ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αποτελείται από 2 συνεχείς τόμους (Μέρος Α και Β ) Ενημερωτικό Σημείωμα Το νομικό περιοδικό «Δομική Ενημέρωση», ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την διαρκή ενημέρωση του τεχνικού κόσμου σε θέματα κατασκευαστικής νομοθεσίας. Ασχολείται αποκλειστικά με τη συλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61. ΠΡΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61. ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS Αθήνα, 20.02.12 Αρ. Πρωτ.: 050 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αιτιολογική έκθεση Επί της αρχής : Α. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια παθογένεια σε σχέση µε την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ - 79Α/12 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση

Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση Όνομα: Αντώνιος Επώνυμο: Χατζηβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο,

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 1 (Τροποποίηση του άρθρου 2) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ήδη υπάρχοντες ορισμοί για τον ορθότερο προσδιορισμό της έννοιας, που αποδίδουν. Παρ. 4 - Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα, νομιμοποιήσεις, δικαιοπραξίες

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα, νομιμοποιήσεις, δικαιοπραξίες OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 21 8 ΣΕΛΙΔΕΣ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα,

Διαβάστε περισσότερα