Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1"

Transcript

1 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 σελ Εισαγωγικές έννοιες 1 11 Εισαγωγή 3 Η έννοια του γεωτεμαχίου 4 Εκτός και εντός συναλλαγής πράγματα 5 12 Ιδιοκτησία 9 Ιστορική αναδρομή - Φιλοσοφική προσέγγιση 9 Έγκτησις - έγγεια ιδιοκτησία 10 Απόψεις του Πιερ Ζοζέφ Προυντόν 11 Ο Προυντόν κρινόμενος από τον Μάρξ 13 τύποι ιδιοκτησίας 15 Συνταγματική προσέγγιση (άρθρο 17) 16 Συνταγματική προσέγγιση (άρθρο 18) 18 Συνταγματική προσέγγιση (άρθρο 24) 19 Περιουσία Πολιτική γης 21 Φορείς άσκησης πολεοδομικής πολιτικής 23 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την πολιτική γης 25 Προβλήματα πρότερης Πολεοδομικής πολιτική γης 29 Θεσμικά πολεοδομικά εργαλεία για την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων (ΚΧ) στον αστικό ιστό Μελετητικά πτυχία Γενικά Ο μελετητής μηχανικός Κατηγορίες μελετητικών πτυχίων Καθορισμός ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής κατά τάξη πτυχίου 49 Όρια αμοιβών μελετών τάξης πτυχίου έτους 2011 (πιν11) 52 Κατηγορίες μελετών της ΓΕΜ ανά ειδικότητα (πιν12) 53 σελ 741

2 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 σελ Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Πολεοδομική μελέτη Βασική Χωροταξική και Πολεοδομική Νομοθεσία 60 Εγκύκλιος 18/29454/ Εγκύκλιος 06/2006/18894/ Άρθρο 31, ν3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α / ) 69 Εγκύκλιος 6/ Πολεοδομικός σχεδιασμός Αποσπάσματα νομοθεσίας για υπερκείμενες μελέτες Ν 1337/1983 (άρθρα 1, 2, 5) Ν 2508/1997 (άρθρα 1, 4) Συσχετίσεις νόμων - Συμπεράσματα Κανονιστικοί όροι δόμησης Ενεργός Πολεοδομία (Ν 947/1979) Αστικός αναδασμός (Ν 947/1979) Πολεοδομική ενότητα (γειτονιά) Πυκνοδομημένες περιοχές (ΠΔ 24-8/ ) Προϋφιστάμενοι οικισμοί του Ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) άρθ 29, ν1337/ Δικαίωμα προτίμησης άρθρο 55, ν947/ ΓΠΣ και ΠΜ Σκοπός του ΓΠΣ 93 Αποσπάσματα νομοθεσίας για υπερκείμενες Πολεοδομικές μελέτες (ΠΜ) Ν 1337/1983, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο Κατηγορίες & περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΔ23-2/ Αναφορά στην Πολεοδομία και τις ΠΜ Προδιαγραφές σύνταξης μελετών ΓΠΣ και ΠΜ Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για 105 την εκπόνηση μελετών Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση αυτών Μελέτη Περίπτωσης - Σύμβολα Παρατηρήσεις επί του διατάγματος Ενδεικτικά σύμβολα Υπόμνημα και διαγράμματα 155 σελ 742

3 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 σελ Νομικές έννοιες Τίτλοι ιδιοκτησίας Νομικές Έννοιες 161 Τα εμπράγματα δικαιώματα 162 Ένδικα μέσα - προθεσμίες Τα πράγματα (άρθρα ΑΚ ) Κυριότητα (άρθρα ΑΚ ) 164 Βασικές ιδιότητες κυριότητας 165 Τρόπος κτήσης κυριότητας 166 Χρησικτησία 168 Οριζόντια ιδιοκτησία 174 Κάθετος ιδιοκτησία 176 Δικαιώματα και αντικείμενα χωριστής κυριότητας και αναγκαστικής συγκυριότητας στην κάθετη ιδιοκτησία 179 Διαφορά του δικαιώματος κυριότητας στην κάθετη ιδιοκτησία με την κοινή κυριότητα ακινήτων 180 Μέρη χωριστής κυριότητας στην κάθετη ιδιοκτησία 181 Τρόποι σύστασης οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας σε ακίνητο με δικαιοπραξία εν ζωή Νομή (άρθρα ΑΚ ) 184 Διάκριση μεταξύ κυριότητας και νομής Δουλείες (άρθρα ΑΚ ) Μεταγραφή (άρθρα ΑΚ ) Υποθήκη Κληρονομιές 194 Ο θεσμός των υποθηκοφυλακείων στην Ελλάδα και ο 32 τρόπος λειτουργίας τους 198 Βιβλία υποθηκοφυλακείων 200 Τρόπος διεκπεραίωσης 201 Περίληψη μεταγραφής 202 Περίληψη υποθηκών 203 Γενικά αλφαβητικά ευρετήρια 204 Πράξεις που μεταγράφονται 205 Πιστοποιητικά 210 Υποθηκοφυλακεία Κτηματολογικά γραφεία 210 Τίτλοι ιδιοκτησίας και μονάδες μέτρησης εμβαδών κατά 33 την Τουρκοκρατία 210 Σκεπτικό απόφ 447/05 Αρείου Πάγου 212 Σκεπτικό απόφ 1036/04 Αρείου Πάγου 214 σελ 743

4 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Τα τουρκικά κτηματολογικά Αρχεία στην περιοχή της 331 Θεσσαλονίκης 217 Η μορφή και το περιεχόμενο των τουρκικών τίτλων 332 ιδιοκτησίας Τουρκικές μονάδες μέτρησης εμβαδών Δημόσια περιουσία Δικαιώματα Δημοσίου Φορείς διαχείρισης Δημόσια κτήματα ιδιωτικής περιουσίας Δημόσια κτήματα κοινόχρηστου χαρακτήρα Ανταλλάξιμα κτήματα Εκκλησιαστική περιουσία 240 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αρτιότητα Κατάτμηση - Οικοδομησιμότητα σελ Εισαγωγή Έννοιες Ορισμοί 244 άρθρο 2, Ν1577/85 (ΓΟΚ) Η έννοια του οικοπέδου 256 Εγκύκλιος 34/71775/3573/ Οι όροι δόμησης Αρτιότητα οικοπέδων 261 Άρθρο 6 Ν1577/85 (ΓΟΚ/85) Αρτιότητα οικοπέδων Άρτιο κατά πρόσωπο και εμβαδόν Αρτιότητα κατά παρέκκλιση 263 Εγκ 7/92 «Χρόνος δημιουργίας οικοπέδου, για την εφαρμογή των διατάξεων της κατά παρέκκλιση αρτιότητας και 267 παραστατικά στοιχεία απόδειξης του 444 Οικοδομησιμότητα Άρθρο 24 Ν1577/85 (ΓΟΚ/85) Τακτοποίηση οικοπέδων Εγκ 25/87 (16777/ ) «Οικοδομικές άδειες σε οικόπεδα που βαρύνονται με αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» Άρθρο 25-Ν1337/83 : Οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα 273 Άρθρο 28, Ν1337/83 «Κοινόχρηστοι χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων» 275 Άρθρο 20, ΝΔ 17-7/ Η έννοια της αυτοδίκαιης ακυρότητας 276 σελ 744

5 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Εγκ-6896/2722/ «Αρμοδιότητα αναγνώρισης 4444 οδού προϋφισταμένης του έτους 1923 και οικοδομησιμότητας 278 τυφλών οικοπέδων» 4445 άρθρο 13, Ν 3212/ Κατάτμηση Άρθρο 16, ΝΔ Άρθρο 4, Ν 651/ Άρθρο 6, Ν 720/ Άρθρο 2, ΝΔ 690/ Άρθρο 6, Ν 651/ Άρθρο 25, Ν 2508/ Στιγμιαία κατάτμηση οικοπέδου Άρθρο 29, Ν1337/83 (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) Yπαίτια κατάτμηση Παράδειγμα κατάτμησης Έρευνα μηχανικού - τοπογραφικό διάγραμμα Γενικοί κανόνες τοπογραφικών διαγραμμάτων Προβλήματα Τοπογραφικών διαγραμμάτων Το «τεύχος» ως συνοδό στοιχείο του διαγράμματος Νομοθετικό πλαίσιο κτηματογράφησης 306 Άρθρο 116-ΠΔ696/74 : Κτηματογραφήσεις 306 άρθρο 4, αποφ, 9703/633/1995 ΥΠΕΧΩΔΕ «Σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος και Κτηματολογικών πινάκων» Το τοπογραφικό για την πράξη τακτοποίησης ή/και αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Δήλωση μηχανικού σε τοπογραφικό διάγραμμα 311 Άρθρο 5, Ν651/ Γνωμάτευση επί ορθότητας δήλωσης Ν651/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Διοικητική διαδικασία κύρωση Μεταγραφή πράξης εφαρμογής σελ Αρμοδιότητα έκδοσης πράξης εφαρμογής 327 Ν2508/1997 άρθρο Ν2508/1997 άρθρο Αρμοδιότητες ΟΤΑ για την σύνταξη πράξεων εφαρμογής 328 Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με αρμοδιότητες ΟΤΑ για την σύνταξη πράξεων εφαρμογής 329 σελ 745

6 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 52 Διαδικασία σύνταξης με ανάθεση μελέτης Προκήρυξη μελέτης σύμβαση 330 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος 330 Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ με την 334 μέθοδο των αξονοδιασταυρώσεων 522 Διαδικασία και τρόπος σύνταξης Νομοθετικό πλαίσιο - Οδηγίες 341 Ν 1337/1983, Άρθρο Αποφ79881/61284 "Διαδικασία και τρόπος σύνταξης της πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης" 342 ΣτΕ 2687/ Απόφ 93027/7188/1994 ΥΠΕΧΩΔΕ "Χρόνος και τρόπος δημοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, το περιεχόμενο αυτών, οι προθεσμίες 345 υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια" Προώθηση μελετών εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ και συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματογράφηση Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας Σύνταξη πράξης εφαρμογής Οδηγίες εκπόνησης Υποδείγματα εγγράφων 358 Προτεραιότητες κατά την εκπόνηση μελετών εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ 358 Πράξεις εφαρμογής σε περιοχές επέκτασης με τον Ν1337/83 Τροποποιήσεις που προκύπτουν από την 359 πράξη εφαρμογής Αρμοδιότητες υπευθύνου για μελέτες εφαρμογής σχεδίων πόλεως (πράξεις εφαρμογής) που επιβλέπονται από 360 ΟΤΑ Οδηγίες για παρακολούθηση μελετών πρ εφαρμογής 360 Παροχή οδηγιών για την πορεία της ΕΠΑ - Υποδείγματα εγγράφων για παρακολούθηση μελετητών 362 από επιβλέποντες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι "Εντολή έναρξης φάσης μελέτης" 363 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ "Υπενθύμιση προθεσμίας πράδοσης φάσης μελέτης" 363 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ "Επιβολή ποινικών κυρώσεων λόγω καθυστέρησης παράδοσης μελέτης" 364 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV "Ειδική Πρόσκληση" 364 Οδηγίες για την εκπόνηση και παραλαβή των Μελετών Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ που 365 ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ Βεβαίωση περί συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις 366 σελ 746

7 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Ειδική πρόσκληση προς τον ανάδοχο μελετητή ή συμπράττοντα γραφεία της Μελέτης Εφαρμογής της ΠΜ Κύρωση πράξης εφαρμογής 368 Ν 1337/1983, Άρθρο 12, Τύπος απόφασης για την κύρωση της πρ εφαρμογής Μεταγραφή πράξης εφαρμογής 374 Αριθ απόφασης 48166/2586 Μεταγραφή των πράξεων 541 εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν 1337/83 όπως 374 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν 1772/ Μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής του Ν 1337/ Μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής Μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής Συνέπειες, διορθωτικές πράξεις, κατάληψη νέων ακινήτων, επικείμενα, μη 379 ίσης αξίας ακίνητα 545 Σύνοψη της μεταγραφής της πράξης εφαρμογής Ενημέρωση φορέων μετά τη κύρωση και μεταγραφή της πράξης εφαρμογής 384 Πράξεις Εφαρμογής Ενημέρωση του ΥΠΕΧΩΔΕ μετά την κύρωση τους 385 Αξιοποίηση στοιχείων πράξεων εφαρμογής για το Εθνικό Κτηματολόγιο Σύνοψη κεφαλαίου 385 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 σελ Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Γενικά Νομοθετικό πλαίσιο Άρθρο 42, ΝΔ Ενοποιημένα Άρθρα 43, 44, 45, ΝΔ Άρθρο 46, ΝΔ Άρθρο 47, ΝΔ Άρθρο 32, ΝΔ Άρθρο 34, ΝΔ Άρθρο 3, ΝΔ 690/1948 "ευεργετικές διατάξεις" Άρθρο 6, Ν 651/ Άρθρο 24, Ν 1577/85 ΓΟΚ (Τακτοποίηση οικοπέδων) Άρθρο 6, Ν 5269/ Ν Δ Σχόλια Απόψεις επί της εφαρμογής της νομοθεσίας Διάνοιξη - Διαπλάτυνση 432 σελ 747

8 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 64 Παραδείγματα αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας (εφαρμογή Δ/τος ) 434 Παράδειγμα 1o Υποχρεώσεις σε διάνοιξη 434 Παράδειγμα 2 ο Διασταύρωση οδών απαρχής διάνοιξη 438 Παράδειγμα 3 ο Διασταύρωση οδών με διαφορετικό πλάτος και απότμηση 439 Παράδειγμα 4 ο Διαπλάτυνση οδού μέχρι 30 μ 440 Παράδειγμα 5 ο Διάνοιξη πλατείας 443 Παράδειγμα 6 ο Διασταύρωσης λόγω απότμησης 450 Παράδειγμα 7 ο Πλατεία και υφιστάμενοι δρόμοι 451 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 σελ Κεφάλαια Α και Β πράξεων εφαρμογής Νομοθετικό πλαίσιο ΥΑ 71934/9734/1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου που εγκρίθηκαν με την 47037/7767/86 απόφαση για τις 459 μελέτες εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ 712 ΥΠΕΧΩΔΕ 9703/633/1995 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου σύνταξης κτηματογραφικών διαγραμμάτων κλ 1:1000 με ορθογώνιες συντεταγμένες 465 και κτηματολογικών πινάκων 713 ΠΔ696/1974 Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, 471 Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών 714 Δ/τα έγκρισης Πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ 484 Διευκρινήσεις σχετικές με καταβιβασμό Τριγωνομετρικών 715 σημείων Σήμανση Πολυγωνικών σημείων μέσα σε πόλεις Σχετικές παρατηρήσεις Κτηματογράφηση - όρια γεωτεμαχίων υπόδειξη ορίων Οριοδείκτες - Πολεοδομική Επιτροπή γειτονιάς 490 Άρθρο 30, Ν1337/1983, Πολεοδομική επιτροπή 741 γειτονιάς ΥΑ Γ621/1959/11/13184 "Σύσταση και αρμοδιότητες Πολεοδομικής Επιτροπής Γειτονιάς και σχετικές ρυθμίσεις" Κωδικοποίηση αρίθμησης ακινήτων Κτηματολογικοί πίνακες τύπου Α και Β Δήλωση ιδιοκτησίας Το έντυπο της δήλωσης ιδιοκτησίας 499 σελ 748

9 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 762 Η "δήλωση ιδιοκτησίας" ως πηγή πληροφορίας Επιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας Άρθρο 6, 4, Ν2242/ Εγκύκλιος 89853/2963/50/ (Εγκ 20/94) Εγκύκλιος 56520/820/8/95 (Εγκ 8/95) Άρθρο 4, ΥΑ9703/633/1995 "Παραλαβή - ταξινόμηση επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας" Εγκ 8/2005 Προσκομιζόμενα στοιχεία κατά την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας του Αρθ 12 του Ν1337/83, σε περιοχές όπου έγινε έναρξη του Κτηματολογίου και τα 511 Υποθηκοφυλακεία λειτουργούν ως Κτηματολογικά γραφεία του Αρθ 23 του Ν 2664/ Επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας Άρθρο 3, ΥΑ 9703/633/95 "Παραλαβή - ταξινόμηση επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας" Άρθρο 9, ΥΑ 47037/7767/ "Έγκριση προδιαγραφών και τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών 512 εφαρμογής πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ" 7643 Υλοποιημένα όρια όρια συμβολαίου Σχολιασμός για την επεξεργασία των δηλώσεων Παράδειγμα συνυποβαλλόμενων στοιχείων Συσχέτιση υφιστάμενης κατάστασης με πολεοδομική μελέτη Παραδοτέα στοιχεία Α Κεφαλαίου Κεφάλαιο Β πράξης εφαρμογής Νομοθετικό πλαίσιο ΥΑ 71934/9734/89 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου που εγκρίθηκαν με την 47037/7767/86 απόφαση 528 για τις μελέτες εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ 792 Πορεία εργασιών 530 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 σελ Κεφάλαιο Γ πράξεων εφαρμογής Γενικά Αναφορά σε διατάξεις εισφοράς γης Ν1337/1983, Άρθρο 8, Εισφορά σε γη Εγκύκλιος 30/2004, Διατάξεις για την εισφορά σε γη 541 ΠΔ23-2/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης σελ 749

10 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 824 Εγκ109/85, Γ78664/9241/85, ΥΠΕΧΩΔΕ "Ένταξη σε σχέδια περιαστικών οικισμών προ του 1923, που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια Γενικών Πολεοδομικών 552 Σχεδίων αστικών και ημιαστικών οικισμών" 825 Άρθρο 20, Ν2508/ Ανάλυση σχολιασμός των διατάξεων Τι είναι εισφορά σε γη και που χρησιμοποιείται Η έννοια της πολεοδομικά αξιοποιήσιμης εισφοράς γης 554 Υπαγωγή σε καθεστώς διαφορετικών υποχρεώσεων 833 εισφορών Η έννοια της «ιδιοκτησίας» κατά τον Ν 1337/ Υποχρέωση εισφοράς σε γη Εισφορά σε γη σε καθεστώς κάθετης συνιδιοκτησίας Υπολογισμός εισφοράς γης περιοχών Α κατοικίας Εισφορά σε γη για μεταβιβάσεις μετά τις Εξαιρέσεις παρεκκλίσεις από τον υπολογισμό της 839 εισφοράς σε γη Πίνακας πράξης εφαρμογής Ανάλυση στηλών πίνακα πράξης εφαρμογής Πίνακες επικειμένων Έντυπο πίνακα πράξης εφαρμογής (Πίνακας 2) Έντυπο πίνακα επικειμένων (Πίνακας 4) Εισφορά σε χρήμα Αναφορά σε διατάξεις Ν 1337/1983, Άρθρο 9, Εισφορά σε χρήμα Ν 2508/1997, Άρθρο 21, Εισφορά σε χρήμα Ν 2508/1997, Άρθρο 15, Πολεοδομική αναμόρφωση προβληματικών περιοχών εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως 596 ή οικισμών προ του 1923 Ν 2508/1997, Άρθρο 8, Ορισμοί - Περιοχές αναπλάσεων - Απαιτούμενα στοιχεία Εγκ109/85, Γ78664/9241/85, ΥΠΕΧΩΔΕ, "Ένταξη σε σχέδια περιαστικών οικισμών προ του 1923, που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια Γενικών Πολεοδομικών 598 Σχεδίων αστικών και ημιαστικών οικισμών" 8516 Εισφορά σε χρήμα, Εγκ 31/ Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων δημοσίων 8517 και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις 604 Ν2386/1996, Άρθρο Ανάλυση - σχολιασμός των διατάξεων Απαλλαγή καταβολής εισφοράς σε χρήμα 604 Συμμετοχική διαδικασία κατασκευής βασικών πολεοδομικών έργων Υπολογισμός της εισφοράς σε χρήμα 607 σελ 750

11 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 86 Προσδιορισμός αξίας ιδιοκτησιών ΠΔ 59/ Περί της ενώπιον των κατοίκων διοικητικών δικαστηρίων διαδικασίας επί διαφορών αναφερομένων εις την εισφοράν εις χρήμα κατά το άρθρο του Ν 947/ Σχόλια για τον προσδιορισμό της αξίας των ιδιοκτησιών για την επιβολή της εισφοράς σε χρήμα Υποδείγματα αποφάσεων - εντύπων 614 Υπόδειγμα απόφασης Νομάρχη που αφορά την 871 συγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό της αξίας 614 των ακινήτων Κριτήρια για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων 872 με το ΠΔ 5/ Υπόδειγμα έκθεσης της επιτροπής αξιολόγησης Διαβιβαστικό κοινοποίησης πράξης επιβολής Ενημερωτικό σημείωμα Έντυπο πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα Δήλωση παραίτησης ένδικων μέσων Αποδεικτικό Επίδοσης Παραδοτέα στοιχεία Γ Κεφαλαίου 623 Σύνταξη παράδοση διαγράμματος «ελλειμμάτων αποζημιώσεων» Καθορισμός αποζημιούμενων εδαφικών τμημάτων μεσα σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, στο διάγραμμα 623 πράξης εφαρμογής Παραδοτέα στοιχεία κεφαλαίου Γ Αποφ / 9734 / Παραδοτέα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή για όλη την 883 πράξη εφαρμογής Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής Τι είναι διορθωτική πράξη Το νομοθετικό πλαίσιο των διορθωτικών πράξεων Το πρόβλημα της διόρθωσης της πράξης εφαρμογής Κατάθεση φακέλου διορθωτικής πράξης Σύνταξη διορθωτικής πράξης Επισημάνσεις για τις διορθωτικές πράξεις 636 Α' Παράδειγμα κυρωτικής Απόφασης Νομάρχη 637 Β' Παράδειγμα ακυρωτικής Απόφασης Νομάρχη 640 Γ' Παράδειγμα κυρωτικής Απόφασης Νομάρχη Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών με διαφορετικό σύστημα ΠΔ/26593 "Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ευρισκομένων εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών ενταγμένων σε σχέδιο πόλης με διαφορετικό σύστημα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών" 645 σελ 751

12 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία 8102 Εγκ 41/93 "Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ευρισκόμενων εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών ενταγμένων σε σχέδιο πόλης με διαφορετικό σύστημα υπολογισμού υποχρεώσεων αυτών" 647 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 σελ Παραδείγματα εισφορών Τυπολόγιο πριν , Α κατοικία Παραδείγματα εισφοράς πριν Κατανόηση εφαρμογής πίνακα 91 (παραδ 1-7) Συμπεράσματα εφαρμογής πίνακα 91 (παραδ 1-7) Κατανόηση εφαρμογής πίνακα 92 (παραδ1α-7α) Πολυιδιοκτήτης Η έννοια της αυτοτέλειας (παρ 8-10) Συνιδιοκτήτες Ιδανικό μερίδιο (παράδειγμα 11) Συνιδιοκτήτες και πολυιδιοκήτες (παράδειγμα 12) Παραδείγματα εισφοράς μετά (παραδ 13-22) 672 Παραδείγματα με παρεκκλίσεις υπολογισμού εισφοράς 94 σε γη (παραδείγματα 23-26) Γενικότερα παραδείγματα (παραδείγματα 27-34) Η έννοια της σχέσης ιδιοκτησίας ΠΜ του Πίνακα Π_2 707 Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησιών με διαφορετικό 97 σύστημα (παραδείγματα 34-49) 717 σελ 752

13 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΑΕ ΑΚ ΑΝ ΑΠ ΒΔ ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΓΓΑ ΓΟΚ ΓΠΣ ΓΥΣ ΔΑΠ ΔΕΠΟΣ ΔΠ ΕΑΙ ΕΑΠ ΕΕ, ΕΕ ΕΟΚ ΕΟΤ ΕΠΑ ΕΠΕ ΕΣΥΕ ΕΣΥΕ ΕΤΕ ΕΤΕΡΠΣ ΖΑΑ ΖΑΣ ΖΕΕ ΖΕΠ ΖΚΣ ΖΟΕ ΖΥΣ ΘΕΤΙ ΚΑΠΗ ΚΕΔ ΚΠολ Δ ΚΣΔ Ανώνυμος Εταιρεία Αστικός Κώδικας Αναγκαστικός Νόμος Άρειος πάγος Βασιλικό Διάταγμα Βιομηχανικό πάρκο Βιοτεχνικό πάρκο Γενική Γραμματεία αθλητισμού Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Διαχείριση Ανταλλαξίμων Κτημάτων Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης Δικαίωμα Προτίμησης Εμβαδόν Αρχικής Ιδιοκτησίας Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων Ευρωπαϊκή Ένωση Ετερόρρυθμος Εταιρεία Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ενεργό Οικοδομικό Τετράγωνο Επιχείρηση «Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης» Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων Ζώνες Αστικού Αναδασμού Ζώνη Αγοράς Συντελεστή δόμησης Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή δόμησης Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή δόμησης Θεωρητικό Εμβαδόν Τελικής Ιδιοκτησίας Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Κοινωνικός Συντελεστής Δόμησης σελ 753

14 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΚΥΑ ΚΧ ΜΕΕΠ ΜΕΚ ΜΜΜ ΜΣΔ ΝΑ ΝΔ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΝΣΚ ΟΕ ΟΕΚ ΟΚΧΕ ΟΣΚ ΟΤ ΟΤΑ ΠΑΑΧ ΠΔ ΠΕ ΠΕΓ ΠΕΠ ΠΕΡΠΟ ΠΚΝΤΜ ΠΜ ΠΜ/ΕΑ ΡΣ ΣΔ ΣΕΓΜ ΣΜΕΔΕΚΕΜ σο ΣΟΕ ΣτΕ, ΣΤΕ ΣΥ ΣΧΟΟΑΠ ΣΧΟΠ ΤΕΔΚ ΤΕΕ Κοινή Υπουργική Απόφαση Κοινόχρηστος Χώρος Μητρώο Εργοληπτικών ΕΠιχειρήσεων Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομοθετικό Διάταγμα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Ομόρρυθμος Εταιρεία Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Οικοδομικό Τετράγωνο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρωτόκολλο Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης Προεδρικό Διάταγμα Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομική επιτροπή γειτονιάς Περιοχές Ειδικής Προστασίας Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης ΠΟλεοδομίας Πίνακας Κανονισμού Νέων τιμών Μονάδας Πολεοδομική μελέτη Πολεοδομική / Μελέτη Επέκταση Αναθεώρηση Ρυθμιστικό σχέδιο Συντελεστής Δόμησης Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας συντελεστής κατ όγκου Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών Συμβούλιο της Επικρατείας Συντελεστής Υποχρεώσεων Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Τοπική Ένωση Δήμων και κοινοτήτων Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σελ 754

15 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΤΟΕΒ ΤΥΥΓ ΥΔΑΜΚ ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ ΦΜΑ Τοπικός Οργανισμός εγγείων Βελτιώσεων Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας Υπηρεσία Διαχείρισης Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών κτημάτων Υπ Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Φύλλο Μίσθωσης Ακινήτων σελ 755

16 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία σελ 756

17 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ EE Κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής γης και των διαδικασιών μεταρρύθμισης αυτής της πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες, παράγραφος 2 EE Κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής γης και των διαδικασιών μεταρρύθμισης αυτής της πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες, παράγραφος 4 EEΚατευθυντήριες γραμμές ΕΕ για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής γης και των διαδικασιών μεταρρύθμισης αυτής της πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες, παράγραφος 3 σελ 757 σελ 25 ΑΠ 1036/ ΑΠ 447/ Απόφαση 47037/7767/1986, άρθρο Απόφαση 10315/2335/ Απόφαση 48166/2586/ Απόφαση 5731/ Απόφαση 5731/2000 (Διόρθωση) 144 Απόφαση 71934/9734/ Απόφαση 71934/9734/ Απόφαση 71934/9734/ Απόφαση 79881/3445/ Απόφαση 93027/7188/ Απόφαση 9575/ Απόφαση 9703/633/ Απόφαση 9703/633/ Απόφαση 9703/633/1995, άρθρο Απόφαση 9703/633/ Απόφαση Γ621/1959/ Έγγραφο 13155/1246/ Έγγραφο 14361/1511/ Έγγραφο 15886/1906/ Έγγραφο 18102/1114/ Έγγραφο 19406/2756/ Έγγραφο 20578/936/ Έγγραφο 2064/ Έγγραφο 2672/642/ Έγγραφο 36245/3693/ Έγγραφο 38551/3531/

18 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Έγγραφο 4/752/ Έγγραφο 438/62/ Έγγραφο 51295/8995/ Έγγραφο 62392/8140/ Έγγραφο 64824/ Έγγραφο 68445/13251/ Έγγραφο 68454/8987/ Έγγραφο 69779/9418/ Έγγραφο 73837/14287/ Έγγραφο 73839/14289/ Έγγραφο 83933/15583/ Έγγραφο 87005/1950/ Έγγραφο 9703/633/ Εγκύκλιος 06/ Εγκύκλιος 06/ Εγκύκλιος 109/ Εγκύκλιος 109/ Εγκύκλιος 18/ Εγκύκλιος 25/ Εγκύκλιος 30/ Εγκύκλιος 31/ Εγκύκλιος 34/ Εγκύκλιος 4/ Εγκύκλιος 42/ Εγκύκλιος 50/ Εγκύκλιος 6896/2722/ Εγκύκλιος 7/ Εγκύκλιος 8/ Εγκύκλιος 8/ Εγκύκλιος 9412/853/ Ν 1337/1983, άρθρο 1 74 Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο 12, παρ Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο 17, παρ Ν 1337/1983, άρθρο 2 75 Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο 5 76 Ν 1337/1983, άρθρο 6 93 σελ 758

19 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1337/1983, άρθρο Ν 1577/1985, άρθρο Ν 1577/1985, άρθρο Ν 1577/1985, άρθρο Ν 1577/1985, άρθρο Ν 2052/1992, άρθρο 6, παρ Ν 2242/1994, άρθρο 6, παρ4 508 Ν 2508/1997, άρθρο 1 77 Ν 2508/1997, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο Ν 2508/1997, άρθρο 25, παρ Ν 2508/1997, άρθρο 4 78 Ν 2508/1997, άρθρο 7 95 Ν 2508/1997, άρθρο 7, παρ Ν 2508/1997, άρθρο Ν 3212/2003, άρθρο Ν 3316/2005, άρθρο Ν 3937/2011, άρθρο Ν 5269/1931, άρθρο Ν 651/1977, άρθρο Ν 651/1977, άρθρο Ν 651/1977, άρθρο Ν 652/1977, άρθρο Ν 720/1977, άρθρο Ν 947/1979, άρθρο ΝΔ , άρθρα 43,44, ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ , άρθρο ΝΔ 690/1948, άρθρο ΝΔ 690/1948, άρθρο ΝΔ , άρθρα 1,2,3,4,5,6,7,8,9 426 ΝΣΚ 66/ ΠΔ 23/1987, άρθρα σελ 759

20 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία ΠΔ 232/ , άρθρα 5,6,7 550 ΠΔ 24/1983, άρθρο 1 87 ΠΔ 5/ ΠΔ 59/ ΠΔ 696/1974, άρθρα ΠΔ 696/1974, άρθρο ΠΔ 798/ ΣτΕ 317/ Σύνταγμα 1975, άρθρο Σύνταγμα 1975, άρθρο Σύνταγμα 1975, άρθρο σελ 760

21 Περιεχόμενα, Συντομογραφίες, Νομοθεσία, Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία Αθανασόπουλος Α, 2001, Εμπράγματο δίκαιο Ερμηνεία κατ άρθρο, τ Α & Β, εκδ Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, ISBN : (σετ), (τ Α'), (τ Β') Αθανασόπουλος Θ, 2006, Οι δικαιοπραξίες και Εθνικό Κτηματολόγιο Αραβαντινός Αθ, 1997, Πολεοδομικός σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου, εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, Αθήνα Αρβανίτης Α, 2000, Κτηματολόγιο, εκδόσεις ΖΗΤΗ, ISBN: Βέττας Ε, 2005, Έδαφος : Νομολογία σχετική με τη διαχείριση της Γης, ΤΕΕ, ISBN : Γεωργιάδη ΑΚ, Γκουτζιαμάνη Ε, 1999, Αστικός Κώδικας και Ειδικοί Αστικοί Νόμοι, εκδ Σάκκουλα Θεσ/νίκη, ISBN : Ζεντέλης Π, 2011, περί Κτημάτων Λόγος και Κτηματολόγιο, εκδ Παπασωτηρίου, τ Α & Β, ISBN : και Κωνσταντίνου Γ, 2006, Υποθηκοφυλακεία - Εθνικό Κτηματολόγιο, Γ' έκδοση, εκδ Σάκκουλα Αθήνα, ISBN : Θεοδωρίδου Λ, Καριώτου Γλ, 2010, Αστικοί Μετασχηματισμοί και Πολεοδομικές Εφαρμογές, εκδ ΔΙΣΙΓΜΑ, ISBN : Κωτούλα Ι, 2004, Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμαχίων, εκδ Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/νίκη, ISBN : Παναγιωτόπουλος Ε, Καριώτης Γ, 2006, Πολεοδομικές Εφαρμογές, εκδ ΙΩΝ, ISBN : Ρωμαλιάδης Α, 1991, Εισφορά σε γη και χρήμα Πράξεις εφαρμογής Ν1337/1983, αυτό-έκδοση Ρωμαλιάδης Α, 1991, Πολεοδομικές ρυθμίσεις ακινήτων εντός και εκτός σχεδίων πόλεων, αυτό-έκδοση Ρωμαλιάδης Α, 1997, Εφαρμογή των σχεδίων πόλεων, αυτό-έκδοση Σιόλας Α, 1998, Εφαρμογές Πολεοδομικού σχεδιασμού, ΕΜΠ Σπυριδάκη ΙΣ, 1996, Δίκαιο Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας, εκδ Σάκκουλα, ISBN : Χριστοφιλόπουλος Δ, 1993, Εφαρμογή Πολεοδομικών σχεδίων, εκδ Αφοι Π Σάκκουλα, Αθήνα Χριστοφιλόπουλος Δ, 1997, Εφαρμογή Πολεοδομικών σχεδίων ΙΙ Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, εκδ Π Σάκκουλα, Αθήνα, ISBN : Χριστοφιλόπουλος Δ, 2000, Το δίκαιο της Δόμησης, τομ Γ', Γενικός οικοδομικός Κανονισμός, εκδ Π Σάκκουλα, Αθήνα, ISBN : Χριστοφιλόπουλος Δ, 2007, Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, Β έκδοση, εκδ Π Σάκκουλα, Αθήνα, ISBN : σελ 761

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων. Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων. Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Εισαγωγικές έννοιες Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Η έννοια του γεωτεμαχίουείναι πολύ βασική για το σύστημα καταγραφής της πληροφορίας γης,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 1. Οι διατάξεις των άρθρων 30-37 του ν.δ/τος της 17 Ιουλίου 1923 (Φ.Ε.Κ.228/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βόλου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Αναδασµός στην Ελλάδα Ενταξη περιοχής σε σχέδιο πόλης Εργαλείο ανάπτυξης & σχεδιασµού

Αστικός Αναδασµός στην Ελλάδα Ενταξη περιοχής σε σχέδιο πόλης Εργαλείο ανάπτυξης & σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Φωτογραµµετρίας Αστικός Αναδασµός στην Ελλάδα Ενταξη περιοχής σε σχέδιο πόλης Εργαλείο ανάπτυξης & σχεδιασµού Χαράλαµπος Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες Διδακτική Ενότητα (Τίτλος& Περιεχόμενο) Ώρες Εισηγητής 1. Εισαγωγή 2 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Το τοπογραφικό διάγραµµα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δηµόσιο έγγραφο ή ένα συµβόλαιο, όπως αρκετοί νοµίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Πίνακας της πράξης εφαρμογής, περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της αρχικής ιδιοκτησίας, όσο και της τελικής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι βασικές νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν σήµερα τις εγκρίσεις και τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων είναι ο Ν.1337/1983 (Φ.Ε.Κ.33/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1337 Έτος: 1983 ΦΕΚ: Α 33 19830314 Τέθηκε σε ισχύ: 14.03.1983 Ημ.Υπογραφής: 12.03.1983 Τίτλος Επέκταση των πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Συντάσσεται και εκτυπώνεται ο Προσωρινός Κτηματολογικός Πίνακας Ανάρτησης κατά ΚΑΕΚ. Με την παρούσα οδηγία περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας την υπ αριθ.430/91 γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Η Πολεοδοµική Μελέτη στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγµατικότητα Εισηγητής : ούµας ηµήτριος ιπλωµ. Αρχιτεκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ Ο τρόπος υπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα γεωτεμαχίων

Αρτιότητα γεωτεμαχίων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Αρτιότητα γεωτεμαχίων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Αρτιότητα Οικοδομησιμότητα. Συνοψίζοντας τους συνδυασµούς των δύο εννοιών : α/α αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα)

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα) Δροσιά, 13-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : -20083/2012- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετ. : -936/2013- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ,Κ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. 1ο ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.ΣΕΜΨΗ-ΡΑΪ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΟΣ

ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. 1ο ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.ΣΕΜΨΗ-ΡΑΪ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1ο ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.ΣΕΜΨΗ-ΡΑΪ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΠΡΟ ΤΟΥ 1979 ΕΠΟΧΗ Η ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

0204019 . 492 465 37,50% 654,21 2 0505010 . 708 25% 6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000) 69 29/59151/14-12-2005 69/ /29 69

0204019 . 492 465  37,50% 654,21 2 0505010 . 708  25%  6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000)   69    29/59151/14-12-2005   69/ /29 69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/23-4-2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 188/2014 ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο περί έγκρισης πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 1337/1983

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 1337/1983 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΦΑΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 14-3-2012 Αριθμ.πρωτ.238 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

7o Εθνικό Συνέδριο «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια» 7 8 Μαΐου 2005

7o Εθνικό Συνέδριο «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια» 7 8 Μαΐου 2005 7o Εθνικό Συνέδριο «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια» 7 8 Μαΐου 2005 TA Γ.Π.Σ ΚΑΙ OI Ζ.Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. Ντέμου, Υπ. Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ Αθήνα, 20-6-2008 Αρ. Πρωτ.: 27148 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Διάνοιξη Οδού

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Διάνοιξη Οδού Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Διάνοιξη Οδού Χρησιμοποιήθηκαν σχήματα και κείμενα από σημειώσεις Σεμιναρίων Μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 2012 Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 η ομάδα διαφανειών Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων... 3 1.1. Γενικά, δικαιολογία... 3 1.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται: το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για τον αστικό και περιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΦΕΚ: ΕΔΡΑ: Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 16 / 10 /2015 Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου τμήματος Π.Ε. 1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ.

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Αποφ-69509/1079/86 ΦΕΚ-854/Β/8-12-86 & Εγκ-13/86 "Καθορισμός δικαιολογητικών -πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη"

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2508 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Α 124 19970613 Τέθηκε σε ισχύ: 13.06.1997 Ημ.Υπογραφής: 11.06.1997 Τίτλος Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 13/12/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 157 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης.

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙ ΟΥ ο Αστικός Αναδασμός η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. 1 Απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διεθνής Ομοσπονδία τοπογράφων (FIG): Το Κτηματολόγιο είναι ένα ενήμερο Σύστημα Πληροφοριών Γης βασισμένο στα γεωτεμάχια, που περιέχει μια καταγραφή των δικαιωμάτων στη γη. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 4 Εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα Κεφάλαιο 4 Εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα επιμέρους εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού, ανάλογα με το επίπεδο σχεδιασμού και το χώρο εφαρμογής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών Τµήµα (β) Πράξεων Εφαρµογής & Απαλλοτριώσεων ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09-03-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση και αρμοδιότητες χωρικού σχεδιασμού Θεσμικά ζητήματα σχεδιασμού - Παραδείγματα

Διοίκηση και αρμοδιότητες χωρικού σχεδιασμού Θεσμικά ζητήματα σχεδιασμού - Παραδείγματα Διοίκηση και αρμοδιότητες χωρικού σχεδιασμού Θεσμικά ζητήματα σχεδιασμού - Παραδείγματα Αμαλία Κουδούνη Αρχιτέκτονας Πολεοδόμος Πρώην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα