ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού»"

Transcript

1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού» Άρθρο 1: Επωνυμία Το σωματείο θα φέρει την επωνυμία, «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού» και στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «η Ομοσπονδία». Άρθρο 2: Νομική υπόσταση Η Ομοσπονδία είναι ένα ανεξάρτητο, μη κυβερνητικό σώμα. Είναι αυστηρά μη κερδοσκοπικό σωματείο και οι πόροι του διατίθενται αποκλειστικά στη επιδίωξη και προώθηση του οράματος, της αποστολής και των στόχων της Ομοσπονδίας, έτσι όπως καταγράφονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του Καταστατικού αντίστοιχα. Το όραμα η αποστολή και οι στόχοι της Ομοσπονδίας, ως σύνολο, θα λογίζονται ως οι «Σκοποί» του σωματείου. Άρθρο 3: Σφραγίδα Σύμβολο Λάβαρο Σφραγίδα, σύμβολο και λάβαρο της Ομοσπονδίας θα είναι το λογότυπο του Παραρτήματος Α του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία την τροποποίηση της σφραγίδας ή/και συμβόλου ή/και λαβάρου της Ομοσπονδίας.

2 2 Άρθρο 4: Έδρα και Γλώσσα Η έδρα της ομοσπονδίας είναι η Λευκωσία, Κύπρος. Η Ελληνική ή/και η Τουρκική ή/και η Αγγλική γλώσσα μπορούν να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίστασης. Άρθρο 5: Όραμα της Ομοσπονδίας Η Ομοσπονδία έχει το χαρακτήρα οργάνωσης η οποία εμπνέει τις ψυχές και τα καρδιές όλων των ανθρώπων παγκύπρια, συμπαρίσταται και βοηθά τα σωματεία μέλη της στην επίτευξη των σκοπών τους, ασκεί επιρροή στις αρμόδιες αρχές για να προστατευτούν, να διατηρηθούν και να διαδοθούν όλα τα είδη χορού στην Κύπρο. Η Ομοσπονδία είναι ένα πρότυπο επιτυχούς συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Άρθρο 6: Αποστολή της Ομοσπονδίας Αποστολή της Ομοσπονδίας είναι η οργάνωση και η ανάπτυξη των σωματείων αθλητικού ή/και κοινωνικού χορού, η ανάπτυξη της γνώσης και ευαισθητοποίησης για όλα τα είδη χορού, συνεισφέροντας παράλληλα στις προσπάθειες για μια πολιτιστική αναβάθμιση της ζωής των τωρινών αλλά και των μελλοντικών γενεών. H αποστολή της Ομοσπονδίας διαπνέει το παρόν καταστατικό και καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής και ερμηνείας των διατάξεών του. Άρθρο 7: Στόχοι της Ομοσπονδίας Οι στόχοι της Ομοσπονδίας είναι οι πιο κάτω:

3 3 i. Η ανάπτυξη του κοινωνικού και αθλητικού Χορού στην Κύπρο. ii. Ο συντονισμός και η ανάπτυξη των σωματείων αθλητικού και κοινωνικού χορού τα οποία έχουν ως έδρα τους την Κυπριακή Δημοκρατία. iii. Η καλλιέργεια και η εποπτεία του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Συνομοσπονδιών, Αθλητικών Ενώσεων, Σχολών Χορού και νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής, αναφορικά με την ανάπτυξη διάδοση και διατήρηση, όλων των ειδών χορού στην Κύπρου. iv. Η ενασχόληση των παίδων και των εφήβων με το άθλημα του χορού και η δημιουργία αθλητών χορού μεταξύ αυτών. v. Η προσφορά των υγιών πλεονεκτημάτων του κοινωνικού και αθλητικού χορού, σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, ανεξαρτήτως ηλικίας. vi. Η παρουσίαση και η διάδοση του χορού στους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων κλπ) και η φιλανθρωπική προσφορά, σε άτομα με ειδικές ανάγκες και σε κάθε είδους κοινωνικά ιδρύματα, φορείς κλπ. vii. Η οργάνωση και η υποστήριξη κοινωνικών δραστηριοτήτων και μορφωτικών εκδηλώσεων, που αποσκοπούν στη διάδοση και διατήρηση λαϊκών και παραδοσιακών χορών της πατρίδος μας. viii. Η συμβολή στην ανάπτυξη της κυπριακής χορευτικής μουσικής. ix. Η εποπτεία της διδασκαλίας του χορού στην Κύπρο και η ευθύνη για την σωστή εφαρμογή των διεθνών δεδομένων ή/και προτύπων (στάνταρ) και των επισήμων βηματολογίων του χορού, για ερασιτέχνες και επαγγελματίες χορευτές και αθλητές χορού.

4 4 x. Η εκπαίδευση αποφοίτων γυμναστικών σχολών ή/και ακαδημιών, δασκάλων, καθηγητών και προπονητών χορού σε προγράμματα αθλητικού χορού. xi. Η εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας. xii. Η συνεργασία με τους Δήμους, τις Κοινότητες και όλους εν γένει τους δημόσιους φορείς, για την προώθηση του αθλητικού και κοινωνικού χορού. xiii. Η χορήγηση υποτροφιών ή/και χορηγιών ή/και βοηθημάτων σε χορευτές και αθλητές χορού εφόσον η νομοθεσία, το καταστατικό και η οικονομική κατάσταση το επιτρέπουν. xiv. Η οργάνωση σεμιναρίων χορού στην Κύπρο και η συμμετοχή σε σεμινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό. xv. Η οργάνωση και εποπτεία εξετάσεων για τη χορήγηση επαγγελματικών πτυχίων ή/και διπλωμάτων δασκάλων, καθηγητών και προπονητών χορού, καθώς και για τη χορήγηση κάθε είδους ερασιτεχνικού πτυχίου, όλων ανεξαιρέτως των αναγνωρισμένων από τους παγκόσμιους οργανισμούς αθλητικού και κοινωνικού χορού αλλά και η προώθηση των ενεργειών για την αναγνώριση των ανωτέρω πτυχίων ή/και διπλωμάτων, από τη Κυπριακή Δημοκρατία και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. xvi. Η εν γένει συνεργασία για θέματα αθλητικού και κοινωνικού χορού με επίσημους κρατικούς φορείς, με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρος, με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ή/και άλλους. xvii. Η επίσημη αντιπροσώπευση στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ή/και άλλους αθλητικούς οργανισμούς και η εγγραφή του σωματείου ως πλήρους μέλους στις ανωτέρω οργανώσεις και οργανισμούς.

5 5 xviii. Η επίσημη αντιπροσώπευση της Κύπρου σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις και όλους τους διεθνείς οργανισμούς χορού και η εγγραφή της Ομοσπονδίας ως πλήρους μέλους στις ανωτέρω οργανώσεις και τους οργανισμούς αυτούς. xix. Η υποστήριξη με κάθε τρόπο των Κυπρίων αθλητών χορού (ερασιτεχνών και επαγγελματιών), που συμμετέχουν σε διεθνή αναγνωρισμένα φεστιβάλ ή/και αγώνες χορού (παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς), εκπροσωπώντας επίσημα την Κύπρο μέσω της Ομοσπονδίας. xx. Η εποπτεία και η καθιέρωση κανονισμών για την οργάνωση των επίσημων παγκύπριων αγώνων κατάταξης (πρωτάθλημα, κύπελλο), εν γένει επισήμων παγκύπριων και διεθνών φεστιβάλ και αγώνων χορού, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις και τους ισχύοντες κανονισμούς των διεθνών αρμοδίων οργανισμών (WDC IDO IDSF BDFI WCDC WRRC κλπ). xxi. Η υποστήριξη και η εποπτεία κάθε επίσημης εκδήλωσης στη χώρα, για θέματα κοινωνικού και αθλητικού χορού και κάθε επίσημου αγώνος καθώς και προώθηση του αθλητικού χορού, ως αναγνωρισμένου πλέον ολυμπιακού αγωνίσματος και η υποστήριξη και εποπτεία αυτού σε όλες τις ολυμπιάδες χορού. xxii. Η οργάνωση, η εποπτεία, η υποστήριξη και η συμμετοχή σε διεθνή και διακρατικά φεστιβάλ και αγώνες χορού στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με στόχο την προβολή του κυπριακού πολιτισμού και η καλλιέργεια του σεβασμού και της φιλίας μεταξύ των λαών.

6 6 xxiii. Η οργάνωση, η εποπτεία, η υποστήριξη και η συμμετοχή σε φεστιβάλ και αγώνες χορού που διοργανώνουν οι κοινότητες του κυπριακού λαού, με στόχο την προβολή του κυπριακού πολιτισμού. xxiv. Η υποστήριξη, η εποπτεία και η κατόπιν σχετικού αιτήματος αναγνώριση κάθε είδους φεστιβάλ η άλλης εκδηλώσεως χορού ή αγώνος χορού, στην Κυπριακή Δημοκρατία. xxv. Η οργάνωση τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων χορού και ή με κάθε τρόπο διάδοση του αθλητικού και κοινωνικού χορού, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, xxvi. Η προβολή του αθλητικού και κοινωνικού χορού στην Κύπρο και στο εξωτερικό μέσω του κινηματογράφου, των βιντεοταινιών και με κάθε είδους διαφημιστικό τρόπο. xxvii. Ο επαναπατρισμός των καθηγητών, δασκάλων, προπονητών και αθλητών χορού, στην Κύπρο. xxviii. Η έκδοση και παραγωγή εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, βιντεοταινιών και κάθε είδους εντύπου ή άλλου υλικού, αναφορικά με τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας, τα βηματολόγια κλπ, xxix. Η εν γένει συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, με κάθε είδους αναγνωρισμένους οργανισμούς αθλητικού και κοινωνικού χορού του εξωτερικού, xxx. Η εκπαίδευση δασκάλων, καθηγητών, προπονητών και αθλητών χορού όλων των κατηγοριών και η εκπροσώπηση της Κύπρου με κάθε τρόπο τόσο προς τους παγκόσμιους οργανισμούς αθλητικού και κοινωνικού χορού όσο και προς τους επίσημους διεθνείς αγώνες χορού (παγκόσμιους, πανευρωπαϊκούς, ολυμπιακούς, αναγνωρισμένα διεθνή φεστιβάλ κλπ),

7 7 xxxi. Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα ή ενέργεια, η οποία συμβάλλει στην διάδοση και ανάπτυξη του αθλητικού και κοινωνικού χορού εν γένει, αλλά και στην επίτευξη όλων των ανωτέρω σκοπών και στόχων. Άρθρο 8: Μέλη Η Ομοσπονδία έχει τρεις τάξεις μελών. Όλα τα μέλη μαζί απαρτίζουν τα «Συνεργαζόμενα Μέλη». Οι τάξεις είναι: Τακτικά Μέλη Συμπορευόμενα Μέλη Επίτιμα Μέλη «Τακτικό Μέλος» είναι τα σωματεία που: Εξυπηρετούν σκοπό ο οποίος δεν αντιφάσκει ή/και εμποδίζει την επίτευξη του οράματος, της αποστολής και τους στόχους της Ομοσπονδίας. Εξέφρασαν τη πίστη και τη προσήλωση τους στο όραμα, την αποστολή και τους στόχους της Ομοσπονδίας. Εξυπηρετούν νόμιμο και μη κερδοσκοπικό σκοπό. (ιν) Είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο σωματείων που τηρεί ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο, Ν. 57/1972, όπως αυτός τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται. (ν) Η έδρα τους είναι εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

8 8 (vi) Ο υπεύθυνος διδασκαλίας ή/και ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου ή/και διπλώματος το οποίο έχει εκδοθεί ή/και αναγνωριστεί σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις και τους ισχύοντες κανονισμούς των διεθνών αρμοδίων οργανισμών. Νοείται ότι ο υπεύθυνος διδασκαλίας ή/και ο προπονητής εργοδοτείται από το σωματείο. «Συμπορευόμενο Μέλος» είναι τα σωματεία ή/και ενώσεις που: Εξυπηρετούν σκοπό ο οποίος να μην αντιφάσκει ή/και να εμποδίζει την επίτευξη του οράματος, της αποστολής και τους στόχους της Ομοσπονδίας. Εξέφρασαν τη πίστη και τη προσήλωση τους στο όραμα, την αποστολή και τους στόχους της Ομοσπονδίας. Εξυπηρετούν νόμιμο και μη κερδοσκοπικό σκοπό. (ιν) Η έδρα τους είναι εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Επίτιμο μέλος» είναι κάθε πρόσωπο που: Υπόγραψε το καταστατικό το οποίο κατατέθηκε στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο, Ν. 57/1972 κατά την αίτηση της Ομοσπονδίας για εγγραφή της στο Μητρώο Σωματείων. Ή Έχει εκλεγεί ως τέτοιο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου γιατί προσέφερε διακεκριμένες υπηρεσίες προς το Σωματείο και η εκλογή του έχει επικυρωθεί από Γενική Συνέλευση, η οποία είχε απαρτία 50% συν ένα από τα Τακτικά της Μέλη από τα οποία ψήφισε υπέρ της επικύρωσης τουλάχιστο το 75%.

9 9 Άρθρο 9: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών Κάθε Τακτικό Μέλος έχει τα πιο κάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις: Επωφελείται από τα δικαιώματα τα οποία του παραχωρούνται από το Καταστατικό, Δεσμεύεται από τα άρθρα του Καταστατικού Σέβεται και να υπακούει στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, (ιν) Διευθετεί τις συνδρομές και τις άλλες του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζουν τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού, οι Γενικές Συνελεύσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο, (ν) Προωθεί τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. (νι) Ορίζει 2 αντιπροσώπους του, ο καθένας εκ των οποίων έχει τα πιο κάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις: (α) Εκλέγει και να εκλέγεται για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, (β) (γ) Εκλέγει και να εκλέγεται για το οποιαδήποτε οργανική θέση της Ομοσπονδίας, Συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, (δ) Υποβάλλει θέματα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού,

10 10 (ε) Επωφελείται από τα δικαιώματα τα οποία του παραχωρούνται από το Καταστατικό, (στ) Δεσμεύεται από τα άρθρα του Καταστατικού (ζ) Σέβεται και να υπακούει στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, (η) Προωθεί τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Κάθε Συμπορευόμενο Μέλος έχει τα πιο κάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις: Επωφελείται από τα δικαιώματα τα οποία του παραχωρούνται από το Καταστατικό, Δεσμεύεται από τα άρθρα του Καταστατικού. Σέβεται και να υπακούει στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, (ιν) (ν) Διευθετεί τις συνδρομές και τις άλλες του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδίας μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζουν τα διάφορα άρθρα του Καταστατικού, οι Γενικές Συνελεύσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο, Προωθεί τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. (νι) Ορίζει 2 αντιπροσώπους του, ο καθένας εκ των οποίων έχει τα πιο κάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις: (α) Συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις,

11 11 (β) Υποβάλλει θέματα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, (γ) Επωφελείται από τα δικαιώματα τα οποία του παραχωρούνται από το Καταστατικό, (δ) Δεσμεύεται από τα Άρθρα του Καταστατικού (ε) Σέβεται και να υπακούει στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, (στ) Προωθεί τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Κάθε Επίτιμο Μέλος της Ομοσπονδίας έχει τα πιο κάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις: Να συμμετέχει, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, Να υποβάλλει θέματα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, Να επωφελείται από τα δικαιώματα τα οποία του παραχωρούνται από το Καταστατικό (ιν) Να δεσμεύεται από τα άρθρα του Καταστατικού (ν) Να σέβεται και να υπακούει στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου

12 12 (νι) Να διευθετεί τις συνδρομές και τις άλλες του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζουν τα διάφορα Άρθρα του Καταστατικού, οι Γενικές Συνελεύσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο, (νιι) Να προωθεί τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Άρθρο 10: Προϋποθέσεις εγγραφής Μελών Κανένα σωματείο δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος, εκτός κι αν έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τις προϋποθέσεις που θέτουν τα σχετικά άρθρα που καθορίζουν τις εγγραφές μελών. Κάθε υποψήφιο, για εγγραφή ως μέλος, σωματείο, πρέπει να συμπληρώσει την απαιτούμενη αίτηση η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να τη στείλει, μαζί με το απαιτούμενο για εγγραφή μέλους ποσό, στον Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Κάθε αίτηση για επανεγγραφή σε οποιαδήποτε τάξη μέλους, πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι αιτήσεις για πρώτη εγγραφή μέλους. Όταν ένας υποψήφιος προς εγγραφή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γραμματέας τον ενημερώνει ανάλογα. Η ιδιότητα μέλους αποκτάται μετά την πληρωμή της Ετήσιας Συνδρομής του μέλους. Άρθρο 11: Τερματισμός ιδιότητας Μέλους Η ιδιότητα μέλους τερματίζεται: Μετά από έγγραφη ενημέρωση, από το ενδιαφερόμενο μέλος, στο Γραμματέα Μετά τη διάλυση του μέλους

13 13 Με τη διαγραφή του μέλους από το Μητρώο Σωματείων του Εφόρου Ιδρυμάτων και Σωματείων. (ιν) Όταν η ετήσια συνδρομή του μέλους καθυστέρησε πέραν των 3 μηνών το μέλος θα ενημερώνεται γραπτώς από τον Γραμματέα και θα του δίνεται 1 μήνας προθεσμίας να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Εάν δεν πράξει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τον αποβάλει από τον κατάλογο των μελών. Το μέλος που παραιτείται ή αποβάλλεται από την Ομοσπονδία παύει να έχει τα δικαιώματα και τα προνόμια των μελών. Άρθρο 12: Ποινές Σε κάθε μέλος που το ίδιο ή αντιπρόσωπός του : Αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές πηγάζουν από το Καταστατικό και τα ψηφίσματα των Γενικών Συνελεύσεων, Ενεργεί κατά τρόπο που επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας. Προκαλεί κατά οποιοδήποτε τρόπο ζημιά στα συμφέροντα της Ομοσπονδίας. (ιν) Βρίζει ή συμπεριφέρεται ανάρμοστα προς την Ομοσπονδία ή τους αξιωματούχους της. (ν) Διαπράττει ανάρμοστη πράξη ή προσβάλλει τις ιδέες της Ομοσπονδίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αφού πρώτα αυτό εξετάσει όλα τα γεγονότα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει διαπραχθεί η κρινόμενη συμπεριφορά και αφού δοθεί

14 14 στο ενδιαφερόμενο μέλος η/και αντιπρόσωπο η ευκαιρία να απολογηθεί, να επιβάλει στο μέλος ή/και αντιπρόσωπο του τις πιο κάτω ποινές: Επίπληξη, Προσωρινή αποβολή μέχρι 6 μήνες, Μόνιμη αποβολή, η οποία απαιτεί έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Τέτοια έγκριση απαιτεί πλειοψηφία 75% από τα παρόντα Τακτικά Μέλη. Άρθρο 13: Τέλη και Συνδρομές Τα τέλη εγγραφής, οι ετήσιες εισφορές και οποιεσδήποτε άλλες εισφορές αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν έχει αποφασίσει σχετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στους υποψηφίους για απόκτηση ιδιότητας μέλους των οποίων η αίτηση δεν έχει εγκριθεί σύμφωνα με το Άρθρο 10 επιστρέφεται όλο ή μέρος, του τέλους εγγραφής. Το Μέλος που δεν είναι οικονομικώς τακτοποιημένο δεν μπορεί να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας. Άρθρο 14: Σώματα Ομοσπονδίας Τα σώματα της Ομοσπονδίας είναι τα εξής: Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστικό Συμβούλιο

15 15 Άρθρο 15: Γενικές Συνελεύσεις Η Ομοσπονδία συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) μια φορά κάθε τρία χρόνια σε χρόνο που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες οι υπόλοιπες Γενικές Συνελεύσεις θα λογίζονται ως Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις (ΕΓΣ) και υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή θα συγκαλούνται κατόπιν γραπτής και υπογεγραμμένης, από το 1/3, τουλάχιστο, των οικονομικώς εντάξει μελών, απαίτησης η οποία θα φέρει και τους λόγους σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι ΕΓΣ συγκαλούνται σε ημερομηνία που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ΕΓΣ οι οποίες συγκαλούνται κατόπιν απαίτησης των μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, συγκαλούνται το αργότερο σε 30 ημέρες από την μέρα υποβολής της απαίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γραμματέας κυκλοφορεί το αργότερο 7 μέρες πριν την ΤΓΣ ή την ΕΓΣ την ημερήσια διάταξη καθώς και κάθε συνοδευτικό/επεξηγηματικό σημείωμα σε όλα τα Μέλη και αντιπροσώπους τους. Όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα της ψήφου σε κάθε ΓΣ. Κάθε μέλος γνωστοποιεί εγγράφως, το αργότερο 30 μέρες πριν την ΤΓΣ τους αντιπροσώπους του στην Ομοσπονδία. Ο ορισμός αυτός διαρκεί μέχρι την επόμενη ΤΓΣ, εκτός κι αν το μέλος ενημερώσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που το μέλος παραλείψει να ενημερώσει δεν

16 16 αντιπροσωπεύεται στις διαδικασίες της ομοσπονδίας, εκτός κι αν η ΓΣ αποφασίσει διαφορετικά. Κάθε αντιπρόσωπος που θέλει να εγγράψει θέμα προς συζήτηση στην ΓΣ πρέπει να υποβάλει το αίτημά του γραπτώς, μαζί με ένα σύντομο συνοδευτικό/επεξηγηματικό σημείωμα. Το αίτημα υποβάλλεται στον Γραμματέα μέχρι και 15 μέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ. Όλα τα δικαιώματα του αντιπροσώπου μέλους μπορούν να ασκηθούν από πληρεξούσιο ή/και αντιπρόσωπό, εκ μέρους του αντιπροσώπου μέλους, εφόσον ο πληρεξούσιος ή/και ο αντιπρόσωπος επιδώσει στην ομοσπονδία γραπτή ενημέρωση, τουλάχιστο 7 μέρες πριν το γεγονός στο οποίο θα αντικαταστήσει τον αντιπρόσωπο, η οποία πρέπει να φέρει την υπογραφή τόσο του μέλους όσο και του αντιπροσώπου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της ΓΣ και ο Γραμματέας τηρεί πρακτικά. Στην ΤΓΣ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει τον Ετήσιο Απολογισμό της Ομοσπονδίας, προτείνει, για την επόμενη θητεία τον προϋπολογισμό, τις δραστηριότητες και την πολιτική της Ομοσπονδίας. Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει του λογαριασμούς και την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας. Η ΤΓΣ ή η ΕΓΣ καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και την πολιτική την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα ακολουθήσει. Κάθε ΓΣ θα λογίζεται ότι έχει απαρτία όταν οι αντιπρόσωποι, όλοι ή μερικοί, των μισών συν ένα Τακτικών Μελών που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα είναι παρόντες. Σε περίπτωση που η απαρτία δεν εξασφαλίζεται τότε ο αριθμός των αντιπροσώπων που είναι παρόντες μετά από 180 λεπτά από την ώρα έναρξης της πρώτης ΓΣ λογίζεται ότι εξασφαλίζει απαρτία.

17 17 Υπό τις προϋποθέσεις που θέτουν τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού όλες οι αποφάσεις στις ΓΣ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων. Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, η ΓΣ ορίζει μια Επιτροπή Ψηφοφορίας η οποία αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και Μέλος. Τα ψηφοδέλτια εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ετοιμάζονται από τον Γραμματέα του και παραδίδονται στην Επιτροπή Ψηφοφορίας. Άρθρο 16: Το Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 αντιπροσώπους Τακτικών Μελών. Νοείται ότι μέχρι τη διεξαγωγή της πρώτης εκλογής για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου χρέη Δ.Σ. εκτελούν τα πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ως μέλη του Δ.Σ. κατά την εγγραφή της Ομοσπονδίας στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων. Είναι το εκτελεστικό σώμα της Ομοσπονδίας. Ασκεί πολιτική και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας. Συγκαλείται σε συνεδρία τακτικά, τουλάχιστο 6 φορές το χρόνο και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστο τα μισά συν 1 μέλη του. Όλοι οι αντιπρόσωποι των οικονομικώς εντάξει Τακτικών Μελών έχουν το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα μετά το πέρας της ΤΓΣ ή σε άλλο χρόνο και τόπο που θα καθορίσει και θα ενημερώσει γραπτώς ανάλογα τα Τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας η ΓΣ. Κάθε αντιπρόσωπος τακτικού μέλους μπορεί να είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο.

18 18 Κάθε υποψήφιος για εκλογή πρέπει να συμπληρώσει την απαιτούμενη αίτηση, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και να την παραδώσει στην Επιτροπή Ψηφοφορίας εντός του χρονικού περιθωρίου που θα καθορίσει εκ των προτέρων η ΓΣ. Η Επιτροπή Ψηφοφορίας απαρτίζεται από αντιπροσώπους 3 μελών οι αντιπρόσωποι των οποίων δεν είναι υποψήφιοι και τα οποία είχαν οριστεί από την ΓΣ να διεξάγουν τις εκλογές, με μυστική ψηφοφορία. Τα ψηφοδέλτια εγκρίνονται ετοιμάζονται και διατίθενται από την Επιτροπή Ψηφοφορίας. Η θητεία για κάθε οργανική θέση είναι 3 χρόνια. Όλοι οι αντιπρόσωποι μπορούν να επανεκλεγούν. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζονται σε σώμα μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή τους μέσω μυστικής ψηφοφορίας. Για κάθε οργανική θέση του Διοικητικού Συμβουλίου ο υποψήφιος πρέπει να προταθεί και να υποστηριχθεί από κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Το σώμα αποτελείται από: Πρόεδρο Αντιπρόεδρο Γραμματέα (ιν) Ταμία (ν) Μέλη Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας είναι και μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

19 19 Εάν κάποιο μέλος παραιτηθεί κατά την διάρκεια της θητείας του ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ή παύσει από αντιπρόσωπος σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ως αντικαταστάτη του τον πρώτο επιλαχόντα ο οποίος θα συμπληρώσει την θητεία του παραιτηθέντος. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα αντιπρόσωπο τακτικού μέλους ως αντικαταστάτη του. Νοείται ότι εάν το παραιτηθέν ή το παυθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εγκαταλείψει θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία γίνονται εκ νέου εκλογές για προς πλήρωση της κενωθείσας θέσης.. Εάν 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθούν ή παύσουν μέσα σε διάστημα 4 μηνών τότε πρέπει να οριστούν εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε τέτοια περίπτωση ο Γραμματέας παραμένει στη θέση του και έχει ως μοναδικό του καθήκον την προετοιμασία των εκλογών και τη σύγκληση της ΕΓΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα υπηρετήσουν την εναπομείνασα θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν 5 μέλη του είναι παρόντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προτείνει οποιοδήποτε μέλος του για να εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία στις σχέσεις του με την κυβέρνηση, σε άλλες επιτροπές ή άλλους οργανισμούς. Ο Γραμματέας τηρεί τακτικώς τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ψηφίσει ξανά. Σε περίπτωση που και η δεύτερη ψηφοφορία καταλήξει σε ισοψηφία ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

20 20 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει βοηθητικές επιτροπές αποτελούμενες από αντιπροσώπους μελών, με σκοπό την αποπεράτωση κάθε εξειδικευμένης δραστηριότητας της Ομοσπονδίας. Άρθρο 17: Εκτελεστικό Συμβούλιο Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ασκεί πολιτική σύμφωνα με την πολιτική και τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και τον Γραμματέα. Μπορεί να ορίσει και άλλα άτομα για να το βοηθήσουν στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων του. Η σύγκληση του Εκτελεστικού Συμβουλίου υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Προέδρου. Άρθρο 18: Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος: Προεδρεύει του Διοικητικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, Συνυπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλη την αλληλογραφία που σχετίζεται με την σύγκληση των Γ.Σ, Συνυπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και τα πρακτικά των ΓΣ, (ιν) Συνυπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα έγγραφα αναλήψεων και εντολών πληρωμής,

21 21 (ν) Υπογράφει την συνήθη αλληλογραφία της Ομοσπονδίας. (νι) Αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία δικαστικά και εξώδικα. Άρθρο 19: Ο Αντιπρόεδρος Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, και εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 20: Ο Γραμματέας Ο Γραμματέας: Τηρεί το βιβλίο πρακτικών και το μητρώο μελών της Ομοσπονδίας, Επιλαμβάνεται της αλληλογραφίας της Ομοσπονδίας, Τηρεί αρχείο αιτήσεων εγγραφής μέλους και τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, (ιν) Αντικαθιστά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο σε όλα τους τα καθήκοντα όταν αυτοί κωλύονται. Άρθρο 21: Ο Ταμίας Ο Ταμίας: Τηρεί τους λογαριασμούς του σωματείου και ετοιμάζει τον προϋπολογισμό ακολουθώντας τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου,

22 22 Εισπράττει όλες τις εισφορές και τα οφειλόμενα προς τη Ομοσπονδία, εκδίδει αποδείξεις και κάνει καταθέσεις, Διατηρεί μικρό λογαριασμό εξόδων το ποσό του οποίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, (ιν) Διατηρεί αρχείο τελών και εισφορών μελών, (ν) Παρουσιάζει τους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας για έλεγχο σε οποιοδήποτε ελεγκτή του υποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο, (νι) Ενημερώνει γραπτώς κάθε χρόνο όλα τα μέλη για τους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας. Άρθρο 22: Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Ομοσπονδίας ορίζονται από τα Τακτικά Μέλη των Γ.Σ. Σε καμία περίπτωση οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Ομοσπονδίας δεν μπορούν να είναι μέλη της Ομοσπονδίας ή αντιπρόσωπου των σωματείων μελών. Άρθρο 23: Πόροι Η Ομοσπονδία ο μπορεί να εξασφαλίζει τους πόρους του από τις εξής πηγές: Τέλος εγγραφής μέλους και ετήσια συνδρομή των μελών το ύψος της οποίας καθορίζεται από την ΤΓΣ, Έσοδα από την όποια περιουσία έχει η ομοσπονδία,

23 23 Εισόδημα από ειδικές δραστηριότητες όπως: σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, κ.τ.λ., (ιν) Δάνεια μέχρι 100ΛΚ. Δάνεια μεγαλύτερα των 100ΛΚ πρέπει να εγκριθούν από ΓΣ, (v) Κάθε εισφορά και δωρεά προς την Ομοσπονδία από άλλες πηγές. Αυτά τα έσοδα πρέπει να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται ειδικά για το λόγο αυτό. Για την λήψη έγκρισης απαιτείται η παρουσία του 75% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θετικές ψήφοι πέραν του 75% των παρόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ενημερώσει γραπτώς όλα τα μέλη για την εισφορά αυτή εντός 7 ημερών από την συνεδρία του. Άρθρο 24: Καταστατικές Αλλαγές Κάθε άρθρο του Καταστατικού μπορεί να αλλαχθεί μόνο μετά την σύγκληση Έκτακτης (Καταστατικής) Γενικής Συνέλευσης η οποία παίρνει αποφάσεις με βάση την πλειοψηφία 2/3 των τακτικών μελών που είναι παρόντα. Οι προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την μέρα της Έκτακτης (Καταστατικής) Γενικής Συνέλευσης. Συνεργαζόμενα Μέλη τα οποία επιθυμούν να προτείνουν καταστατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της Έκτακτης (Καταστατικής) Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τις κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο 17 μέρες πριν τη μέρα διεξαγωγής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σώμα, μπορεί να προτείνει καταστατικές αλλαγές στην Έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση. Για την καταστατική αλλαγή των Σκοπών του Σωματείου απαιτείται έγκριση του 75% των Τακτικών μελών της Ομοσπονδίας.

24 24 Άρθρο 25: Διάλυση Ομοσπονδίας Η Ομοσπονδία διαλύεται όταν: Τα Τακτικά μέλη του μειωθούν κάτω των 20 (ΙΙ) Μετά από απόφαση ΕΓΣ που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και στην οποία παρευρίσκεται το 75% συν 1 των Τακτικών Μελών και για την οποία υποστήριξαν μέσω μυστικής ψηφοφορίας το 75% ψηφισάντων. Και στις δυο περιπτώσεις η ΕΓΣ ορίζει δυο ελεγκτές οι οποίοι θα διευθετήσουν όλες τις υποχρεώσεις για τις οποίες δεσμεύεται η Ομοσπονδία. Ακολούθως, η Ομοσπονδία, μπορεί να αποφασίσει σε ΕΓΣ τη διάθεση οποιασδήποτε εναπομείνασας περιουσίας, σε οποιοδήποτε μη κυβερνητικό οργανισμό ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στη Κυπριακή Δημοκρατία. Η διάθεση αυτή δεν πρέπει να παραβιάζει το Καταστατικό ή του Νόμους. Μετά το πέρας των εργασιών τους οι ελεγκτές κοινοποιούν τη σχετική ειδοποίηση διάλυσης του Σωματείου στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.

25 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) Αρ. Μητρώου: 991 (Αναθεώρηση 2014) ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ. Η Συντεχνία προτού πάρει τη σημερινή οργανωτική της μορφή πέρασε από διάφορα άλλα στάδια και μορφές.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ. Η Συντεχνία προτού πάρει τη σημερινή οργανωτική της μορφή πέρασε από διάφορα άλλα στάδια και μορφές. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ Η Συντεχνία προτού πάρει τη σημερινή οργανωτική της μορφή πέρασε από διάφορα άλλα στάδια και μορφές. Στις 11/1/1940 ιδρύθηκε η Συντεχνία Εργατών Μεταφορών Λεμεσού, στις 26/4/1940

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3. ΜΕΛΗ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ/ΠΟΙΝΕΣ 7. ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα