SAIL FIRST SAILING CLUB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SAIL FIRST SAILING CLUB"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο και διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού αυτού καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας Το Σωματείο εδρεύει στην Πάφο, στην οδό Παλλάδος 1, 8046 Πάφος Το Σωματείο διαθέτει σφραγίδα, στην επιφάνεια της οποίας εμφαίνονται κυκλικά γραμμένες οι λέξεις SAIL FIRST και SAILING CLUB και στο κέντρο είναι χαραγμένες οι λέξεις SAIL FIRST 2012 και CYPRUS με το χαρακτηριστικό σήμα του σωματείου. ΣΚΟΠΟΙ Άρθρον Σκοποί του Σωματείου είναι η καλλιέργεια και διάδοση της αγάπης προς τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα, των αγώνων ιστιοπλοΐας, εκδρομών και κάθε είδους δραστηριότητας που έχουν σχέση με τη ιστιοπλοΐα, η ανάδειξη αθλητών της ιστιοπλοΐας, η καλλιέργεια του αισθήματος της ασφάλειας όσων ασχολούνται με τη θάλασσα, η δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης σε σχέση με τη θάλασσα. Νοείται ότι η διεξαγωγή αγώνων γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με την Λιμενική Αστυνομία και την οικεία Τοπική Αρχή. 2.2 Στόχος είναι, με τα πιο πάνω, η ψυχική καλλιέργεια των Μελών του. 1

2 Άρθρον 3. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται με τα πιο κάτω μέσα: Με την ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Ιστιοπλοΐας/Ναυσιπλοΐας με σκοπό την προσέλκυση και εκπαίδευση των μελών και του κοινού ευρύτερα στην ιστιοπλοΐα/ναυσιπλοΐα 3.2. Με διοργάνωση διαλέξεων και ειδικών μαθημάτων για τα θαλάσσια αθλήματα, τη δημιουργία ομάδων για το άθλημα της ιστιοπλοΐας και τη συμμετοχή τους σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες, με άλλες εκδηλώσεις και με όλα τα μέσα που χρειάζονται για να επιτύχει ο σκοπός Με πρόσκληση ειδικών προσωπικοτήτων από την Κύπρο και το εξωτερικό οι οποίοι θα ενημερώνουν τα μέλη σε θέματα της ιστιοπλοΐας Με τη συνειδητή συμμετοχή των μελών του Σωματείου σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του συνδέσμου Με την ενεργό υποστήριξη κάθε κίνησης και ιδέας συμβατής και προωθητικής των σκοπών του Σωματείου Με κάθε άλλο θεμιτό και νόμιμο μέσο Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων πράξεων που ήθελε θεωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει ως υποβοηθητικές, συντελεστικές, εξυπηρετικές και χρήσιμες για την επίτευξη και προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου. ΠΟΡΟΙ / ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Άρθρο Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από τις συνδρομές και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, από τις διάφορες, σύμφωνα με τους σκοπούς του Σωματείου δραστηριότητες και από οποιεσδήποτε ενισχύσεις προς το Σωματείο υπό τύπο εισφορών, δωρεών, κληροδοτημάτων και επιχορηγήσεων δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών ή ιδιωτών και από άλλες ενέργειες που προωθούν τους σκοπούς του Σωματείου και παράλληλα ενισχύουν οικονομικά το Σωματείο. 2

3 4.2. Για την προώθηση των σκοπών του το Σωματείο μπορεί να αποκτά και να κατέχει οποιανδήποτε κινητή και ακίνητη περιουσία Κανένα μέρος των πόρων και/ή της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. ΜΕΛΗ Άρθρο Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Επίτιμα, Τακτικά και Αθλητικά και θα ισχύει η εγγραφή αυτών δια δυο συνεχή χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής τους Τακτικά Μέλη Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε πρόσωπα φυσικά, ή νομικά, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής, και έχουν συμπληρώσει το 18 ον έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα φύλου, φυλής, θρησκείας ή της εθνικότητας τους που ενστερνίζονται και συμφωνούν με τις γενικές αρχές και τους σκοπούς του Συνδέσμου Επίτιμα Μέλη Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται διακεκριμένα άτομα στην κοινωνία που πρόσφεραν και /ή προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στο κοινωνικά σύνολο ή στο Σωματείο με τη συμβολή τους για το καλό της ανθρωπότητας καθώς και όσοι είναι διατεθειμένοι να συμβάλουν στην επίτευξη των ιδίων σκοπών με εκείνων του Συνδέσμου εκτός εάν εγγραφούν και ως τακτικά μέλη. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα τακτικά μέλη, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη εφόσον προταθούν από ένα τουλάχιστο τακτικό μέλος του Συνδέσμου Αθλητικά Μέλη Αθλητικά Μέλη μπορούν να εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα που συμμετέχουν ενεργά στην αθλητική κίνηση και τις αθλητικές δραστηριότητες του Σωματείου. Έχουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών, εκτός να εκλέγουν και να εκλέγοντα εκτός εάν εγγραφούν και ως Τακτική μέλη. Αθλητικά μέλη που παύουν να μετέχουν ενεργά στις αθλητικές δραστηριότητες του Σωματείου, στερούνται της ιδιότητας τους και είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή τους σαν Τακτικά Μέλη, αφού πληρώσουν και το δικαίωμα εγγραφής. 3

4 Σε περιπτώσεις εξαίρετων αθλητών, το Δ.Σ. δυνατό να τους απαλλάξει από την υποχρέωση πληρωμής του δικαιώματος εγγραφής Oλα τα Μέλη υποχρεώνονται να συμβάλουν με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεση τους στην εκπλήρωση των σκοπών του και να διακατέχονται από ανώτερο πνεύμα, σε σχέση με την συμπεριφορά τους, τόσο προς το Σωματείο όσο και προς τα άλλα μέλη Άτομα τα οποία είναι κάτω των 18 ετών και επιθυμούν να εγγραφούν ως Μέλη, απαιτείται όπως έχουν την έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Άρθρο Τηρουμένου του άρθρου 5 του Καταστατικού γίνεται κάποιος μέλος του Σωματείου με γραπτή αίτηση που να υποστηρίζεται από τρία τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι γραμμένα στο Σωματείο για ένα χρόνο και συνοδεύεται με το δικαίωμα εγγραφής. Η αίτηση υποβάλλεται στο Δ.Σ για τελική έγκριση ή απόρριψη με απλή πλειοψηφία Πριν τη ψηφοφορία, οι αιτήσεις εγγραφής, τοποθετούνται από το γραμματέα του Ομίλου στο εξαγγελτήριο του σωματείου για επτά μέρες από την υποβολή τους και οποιοδήποτε από τα μέλη δικαιούται να υποβάλει παρατηρήσεις γι αυτές για εξέταση από το Δ.Σ πριν τη σχετική ψηφοφορία. Οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι υπογραμμένες, διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη από το Δ.Σ Ο αιτητής πρέπει να ειδοποιηθεί από το Δ.Σ με επιστολή για την απόφαση του Δ.Σ, μέσα σε μια βδομάδα Αν η αίτηση του γίνει δεκτή, ο αιτητής γράφεται στο μητρώο Μελών του Σωματείου και υποχρεούται στη κανονική πληρωμή της συνδρομής του, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού Αν η αίτηση του απορριφθεί, με την ειδοποίηση απόρριψης, επιστρέφεται και το δικαίωμα εγγραφής που πληρώθηκε Αίτηση για εκλογή μέλους που απορρίφθηκε, μπορεί να υποβληθεί ξανά μετά ένα χρόνο. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ Άρθρο Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει ετήσια τέλη στα μέλη ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου. Τα Επίτιμα Μέλη (Τιμής ένεκεν) δεν θα καταβάλλουν 4

5 οποιοδήποτε τέλος. Οποιαδήποτε όμως εθελοντική εισφορά από μέρους τους είναι αποδεκτή Η συνδρομή των Τακτικών μελών είναι υποχρεωτική όπως και το δικαίωμα εγγραφής. Η συνδρομή είναι πληρωτέα κατά εξάμηνο. Η είσπραξη της γίνεται από τον ταμία ή τον εισπράκτορα που διορίζει το Δ.Σ Μέλος που καθυστερεί για τρεις μήνες τη συνδρομή του, καλείται με επιστολή από το Δ.Σ να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Αν η καθυστέρηση παραταθεί για ένα ακόμα μήνα από την κλήση, τότε διαγράφεται από το μητρώο με αίτηση του Ταμία και απόφαση του Δ.Σ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Άρθρο Οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο οποτεδήποτε μετά από την υποβολή γραπτής δήλωσης της πρόθεσης του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί όμως να υποβάλει αίτηση για επανεγγραφή σα μέλος, αφού περάσουν έξι μήνες από την αποχώρησή του. Μέλος που αποχώρησε υποχρεούται να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ασκεί τη γενική διοίκηση του Συνδέσμου, τη γενική εποπτεία επί του συνόλου των εργασιών του, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και εκπροσωπεί μέσω του Προέδρου, τον Σύνδεσμο δικαστικά και εξώδικα και γενικά εκφράζει τη βούληση του συνδέσμου στις προς τα έξω σχέσεις του Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη του Σωματείου που διαθέτουν μια ψήφο ο καθένας, και εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Νοείται ότι το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου θα εκλεγεί από τα ιδρυτικά μέλη αυτού Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών θα αποτελεί η επιτροπή που έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία έχει ανατεθεί όλη η εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιοι λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διενεργεί κλήρωση για ανάδειξη εκείνων που θα καταλάβουν τις τελευταίες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διαχείριση του συνδέσμου σε 10 μέρες από τις εκλογές και 5

6 αφού καταρτιστεί σε σώμα εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχεία τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει της θέσης του. Η θέση αυτή συμπληρώνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα μέλη του Συνδέσμου Πρόεδρος 9.5. Εκλέγεται για περίοδο 2 χρόνων και ασκεί την ανώτατη εποπτεία στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως ο κύριος εκτελεστικός αξιωματούχος του Συνδέσμου, συγκαλεί, διευθύνει και/ή προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί γενικά το Σύνδεσμο. Υπογράφει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε έγγραφο που αφορά τις σχέσεις του Συνδέσμου με τρίτους και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά ουσιαστικά τη λειτουργία του Συνδέσμου. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλες συνελεύσεις του Συνδέσμου. Ενεργεί ως εκπρόσωπος τύπου του Συνδέσμου και επιβλέπει ώστε οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να υλοποιούνται καταλλήλως. Αντιπρόεδρος 9.6. Εκλέγεται για περίοδο 2 χρόνων, βοηθά τον πρόεδρο στα καθήκοντα του και τον αναπληροί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του. Ταμίας 9.7. Εκλέγεται για περίοδο 2 χρόνων και είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου. Μεριμνά για τη τήρηση των Λογιστικών βιβλίων και Λογαριασμών που απαιτούνται από το νόμο, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τον υπολογισμό και ισολογισμό και απαιτείται να κρατά λογαριασμό όλων των οικονομικών συναλλαγών του Σωματείου αποδεικνύοντας τις με πιστοποιητικά (αποδείξεις εισπράξεων, τιμολόγια κλπ) και καταχωρώντας τις στα βιβλία ταμείου Η Περιουσία (κινητή ή ακίνητη) μεταβιβάζεται πάντοτε στο όνομα του Σωματείου και οποιοδήποτε χρηματικό ποσό κατατίθεται σε λογαριασμό Τράπεζας του Συνδέσμου. Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα που βρίσκονται στο Ταμείο. Είναι ο διαχειριστής του ταμείου και της ασφάλειας του Συνδέσμου. Πρόσθετα είναι υπεύθυνος για τις αιτήσεις των μελών και τη διαδικασία εισδοχής μελών στο Σύνδεσμο. Είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου στο τέλος κάθε οικονομικού έτους έκθεση που θα περιλαμβάνει πρόσφατο κατάλογο μελών, την οικονομική κατάσταση και άλλα θέματα και ανακοινώσεις του Συνδέσμου Ο Ταμίας αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται. 6

7 9.10. Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Γραμματέας Εκλέγονται για περίοδο 2 χρόνων και συντονίζει τις ενέργειες για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική διεκπεραίωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρθρο 10 ΠΑΥΣΗ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ: 10.0 Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο αφού το ζητήσει με γραπτή αίτηση του Μέλος που αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν πληρώσει τις συνδρομές του για ένα χρόνο, παύει να θεωρείται μέλος και διαγράφεται αφού μετά την παρέλευση του έτους ειδοποιηθεί γραπτώς και παραλείψει να τακτοποιήσει τις συνδρομές του Εαν θελήσει να ξαναγίνει μέλος, θα υποβάλλει εκ νέου αίτηση στο Διοικητικού Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο σώμα για τη δια παντός αποβολή μελών. Η αποβολή γίνεται πάνω στη βάση επώνυμης αποδεδειγμένης καταγγελίας για παράβαση των καταστατικών διατάξεων ή συμπεριφοράς που είναι ενάντια στους σκοπούς και στόχους του Σωματείου. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου δηλαδή οι αποφάσεις της υπερισχύουν των αποφάσεων άλλων οργάνων του Σωματείου. Δικαίωμα ψήφου σε αυτές έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιημένη την συνδρομή τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν πάλι προκύψει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με ανακοίνωση που περιέχει την ημερήσια διάταξη και αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη τουλάχιστον 7 ημέρες προηγουμένως. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές. 7

8 Α. Τακτική Γενική Συνέλευση 11.1 Την Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλεί μία φορά το χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τον μήνα Ιανουάριο Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του οποίου η εξουσία εξαντλείται όταν περατωθούν οι εργασίες της Συνέλευσης. Τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας της Συνέλευσης και όλοι τα υπογράφουν μαζί με τον Πρόεδρο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου Απαρτία αποτελεί το 1/2 των Τακτικών Μελών συν 1 αλλιώς ακολουθεί μέσα σε ένα μήνα επαναπρόσκληση όλων των μελών και οι παρόντες στη δεύτερη Γενική Συνέλευση θα αποτελούν απαρτία Στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται απαραίτητα ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση των ελεγκτών πάνω στον ισολογισμό, η εκλογή ελεγκτών και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη δικαιούνται να εγγράφουν στην ημερήσια διάταξη θέμα προς συζήτηση το οποίο θα υποβάλουν γραπτώς στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ανάμεσα στα μέλη της δύο ελεγκτές για ένα έτος, που πρέπει να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τα οικονομικά βιβλία του Συνδέσμου, τους λογαριασμούς του ταμείου και γενικά κάθε Οικονομική πράξη Κατά τη Γενική Συνέλευση εκθέτουν τον έλεγχο τους και τον ισολογισμό για έγκριση. Μετά από αίτηση των ελεγκτών, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 2 μήνες να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για εξέταση θέματος οικονομικών ανωμαλιών. Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11.6 Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη περίπτωση που κρίνει σκόπιμη την σύγκλιση της, ή μετά από γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, του 1/3 των Τακτικών Μελών Για την απαρτία ισχύουν τα πιο πάνω στοιχεία (11.3) Η Συνέλευση επιλαμβάνεται μόνο του θέματος για το οποίο έγινε η σύγκλιση της Συνέλευσης και των συναφών θεμάτων Τις εργασίες της, διευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται Προεδρείο. 8

9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο Πρόνοιες tου Καταστατικού, εκτός από το άρθρο 2, αλλάζουν μόνο σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση και με πλειοψηφία των ¾ των μελών που είναι παρόντα στη Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου Για οποιαδήποτε τροποποίηση του σκοπού του καταστατικού άρθρο 2, - απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών (άρθρο 22 του Νόμου 57/72) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Άρθρο Το Σωματείο, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί να εκδίδει υλικό με θέματα συναφή με τους σκοπούς και την προώθηση τους όπως αναφέρονται στο άρθρο 2. ΕΚΛΟΓΕΣ Άρθρο Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία με συμμετοχή όλων των Τακτικών και Επίτιμων Μελών του Συνδέσμου Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται μόνο από Τακτικά μέλη. Μέλος που δεν μπορεί να προσέλθει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, θα δικαιούται να ορίσει με πληρεξούσιο έγγραφο (Ρroxy) άλλο μέλος ως αντιπρόσωπο του αν κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης απουσιάζει, για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 48 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών της. 9

10 ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο Κατάλογος των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτιστεί από εφορευτική επιτροπή που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ανάθεση της εκλογικής διαδικασίας σε αυτή. Προτάσεις υποψηφιοτήτων προς την επιτροπή υποβάλλονται γραπτώς από οποιοδήποτε Τακτικό Μέλος μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κατά το χρόνο των εκλογών. Η επιτροπή θα κάμει την πρώτη κατανομή και θα παρουσιάσει κατάλογο με όχι περισσότερους από 3 υποψήφιους για κάθε θέση, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά την πείρα και τα προσόντα των προτεινόμενων Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την Συστατική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουάριου ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη διάθεση οποιασδήποτε εναπομείνασας περιουσίας σε παρεμφερείς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού θα συμπληρώνονται από τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων-Νόμου του Το Παρόν Καταστατικό εγκρίνεται από τη συστατική συνέλευση και υπογράφεται από τα ακόλουθα 20 ιδρυτικά μέλη: 10

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Κ.Ο.Α.) CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ( C.M.F.) 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Κύπρο με έδρα την Λευκωσία αθλητική Ομοσπονδία αυτοκινητιστικού

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα