TURTLE WATCH SUNJET 40. TURTLES by Melissa Reynolds

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TURTLE WATCH SUNJET 40. TURTLES by Melissa Reynolds"

Transcript

1 SUNJET 40 TURTLES by Melissa Reynolds TURTLE WATCH παρακολούθηση χελώνων Turtles have been roaming the oceans for thousands of years, yet even with few natural predators in the Mediterranean Sea, these graceful and placid aquatic gems remain in grave danger of extinction. Οι χελώνες περιδιαβαίνουν τους ωκεανούς εδώ και χιλιάδες χρόνια και παρότι οι φυσικοί θηρευτές στη Μεσόγειο Θάλασσα είναι λίγοι, αυτά τα χαριτωμένα και ήρεμα διαμάντια των θαλασσών διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης. IMAGES: MELISSA REYNOLDS

2 41 Cyprus is one of a handful of locations in the Mediterranean that continues to attract both Loggerhead (Caretta caretta) and green (Chelonia mydas) turtles, whose females return every two to four years to lay their eggs on the island s shores. They are listed as endangered species by the International Union for Conservation of Nature & Natural Resources and have been protected under Cyprus Law since A programme to preserve the island s turtles was established in 1978 by interna tion - ally recognised Cypriot experts Andreas Demetropoulos and Myroula Hadjichristophorou. They set up the seasonal station and turtle hatchery in the Lara- Toxeftra coastal region, which covers a large unspoilt area north-west of the island and continues to be the most prolific turtle nesting site for both species, with over 200 nests recorded this season. However, as female turtles instinctively return to nest on or close to their natal beach (the one on which they were born), turtle conservation groups are needed all over Cyprus, particularly to preserve colonies from the island s developed southern coastal areas. Episkopi Turtle Watch is one of three small groups dedicated to the conservation of turtles on the beaches located to the west of Lemesos. Working closely with Andreas Demetropoulos and the Cyprus Fisheries Department, the group is managed by Linda and David Stokes, who have for the past four years performed the vital role of administering the programme as well as building public awareness, liaising with authorities and mobilising several ΗΚύπρος είναι ένα από τα μέρη στη Μεσόγειο που συνεχίζει να προσελκύει τις Καρέτα-Καρέτα και τις πράσινες χελώνες, που τα θηλυκά τους επιστρέφουν κάθε δύο με τέσσερα χρόνια για να αποθέσουν τα αυγά τους στις ακτές του νησιού. Έχουν αναφερθεί από την Παγκόσμια Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) ως είδη που διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης και προστατεύονται από τη Kυπριακή νομοθεσία από το Το 1978 καταρτίσ - τηκε ένα σχέδιο από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Κύπριους ειδικούς, τον Ανδρέα Δημητρόπουλο και τη Μυρούλα Χατζηχρηστοφόρου οι οποίοι έστησαν έναν εποχικό σταθμό και ένα εκκολαπτήριο στην παραλιακή περιοχή Λάρα-Τοξεύτρα που καλύπτει μια μεγάλη παρθένα περιοχή στη βορειο-δυτική πλευρά του νησιού και συνεχίζει να είναι η καλύτερη περιοχή για να φωλιάσουν οι χελώνες και των δύο ειδών, με περισσό - τερες από 200 καταγεγραμμένες φωλιές αυτή τη φορά. Ωστόσο, παρότι οι θηλυκές χελώνες επιστρέφουν ενστικτωδώς στην παραλία όπου γεννήθηκαν, ή κοντά σε αυτή, ομάδες διατήρησης των χελώνων είναι ανα - γκαίες σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα για την προστασία των αποικιών στις νοτιότερες και πιο ανεπτυγμένες παραλιακές περιοχές. Η ομάδα παρακολούθησης της Επισκοπής «Episkopi Turtle Watch» είναι μια από τις μικρές ομάδες που έχουν αφιερωθεί στη φύλαξη των χελώνων στις ακτές, δυτικά της Λεμεσού. Συνεργάζονται στενά με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο και το Τμήμα Αλιείας της Κύπρου. Της ομάδας ηγούνται η Linda και ο David Stokes, οι οποίοι εδώ και τέσσερα χρόνια έχουν συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση του προγράμματος καθώς και Left: Hatchlings struggle to the water. Above: Volunteers train at Lara beach.

3 SUNJET 42 TURTLES by Melissa Reynolds Above: David Stokes being trained by Andreas Demetropoulos at Lara. hundred volunteers to perform beach clean-ups, beach walks to check for signs of nesting tracks and for overnight hatching vigils. Over the course of the nesting season, from late May to the end of August, Turtle Watch volunteers perform almost five hundred early morning beach walks on four nesting beaches in the Curium area, while also lending a hand to the walkers of Avdimou beach further north-west along the coast. As programme coordinators, Linda and David have campaigned tirelessly to achieve greater awareness of turtle conservation in the area and have enjoyed significant success in increasing the number of volunteers to the programme. While they might consider themselves amateurs, the couple have received extensive training from the experts at Lara and notched up considerable practical turtle conservation experience. Seven years ago the group consisted of just twelve beach walking-volunteers, well short of the στη δημιουργία δημόσιας συνείδησης, σε συνεργασία με τις αρχές και κινητοποιώντας πολλές εκατοντάδες εθελοντών που καθαρίζουν ακτές και μονοπάτια και ελέγχουν για την ύπαρξη σημείων φωλιάς καθώς και ολονύχτιες παρακολουθήσεις εκκόλαψης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου φωλιάσματος, από τα τέλη Μαΐου ως το τέλος Αυγούστου, οι εθελοντές εκτελούν τουλάχιστον πεντακόσιους πρωινούς περιπάτους σε τέσσερις παραλίες φωλιάσματος στην περιοχή του Κουρίου, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν και τους περιπατητές της παραλίας Αυδήμου στα βόρειοδυτικά της ακτής. Ως συντονιστές που προγράμματος, η Linda και ο David κατασκηνώνουν ακούραστα για να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση στα θέματα διαφύλαξης της χελώνας στην περιοχή και έχουν καταφέρει να αυξήσουν τον αριθμό των εθελοντών του προγράμματος. Και ενώ μπορεί να θεωρούν τους εαυτούς τους ερασιτέχνες, το ζευγάρι αυτό έχει λάβει κατάρτιση από ειδικούς στη Λάρα και έχει συσσωρεύσει μεγάλο απόθεμα πρακτικής εμπειρίας σε ό,τι αφορά τη φύλαξη. Πριν από επτά χρόνια, η ομάδα αποτελείτο από μόλις επτά εθελοντές-περιπατητές, αριθμός πολύ μικρότερος από το σημερινό που φτάνει στους περίπου διακόσιους. Ή άποψη τότε ήταν ότι το φώλιασμα στις παραλίες του Turtle Watch περιοριζόταν σε μια ή δυο χελώνες, παρά το γεγονός ότι οι τέσσερις παραλίες πλέον δίνουν ένα μέσο όρο δώδεκα φωλιών με κάθε μια από αυτές να φιλοξενεί περίπου 100 αυγά. «Θεωρούμε ότι πλέον έχουμε αποδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι έχουμε περισσότερες φωλιές στις παραλίες μας και κάνουμε τη διαφορά, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνείδηση σήμερα» λέει η Linda. Ο εθελοντισμός διαρκεί τρεις ώρες την ημέρα για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου και αυξάνεται στις τριάντα με σαράντα ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου φωλιάσματος και εκκόλαψης. Μια συνηθισμένη ημέρα της Linda αρχίζει νωρίς το πρωί με μια αναφορά για την πορεία των χελώνων, THE GREEN TURTLE Green turtles are currently considered to be at high risk of extinction in the wild, having been speci fi cally targeted over the past century for their gourmet value as the main ingredient in turtle soup. Although no longer on the menu, they remain under threat, largely due to commercial fishing, pollution and the loss of nesting habitat resulting from sand extraction and beach development. Turtles are particularly vulnerable to long-term change as it takes many years for hatchlings to reach maturity and mating age, up to 20 years for loggerheads and 30 for green turtles. Human interference is a major hazard to nesting turtles, particularly the more timid greens which will nest only on their natal beach. If unable to find a suitable nesting spot, or if disturbed by lights and people, turtles will dump their eggs at sea endangering the survival of entire colonies whilst also shrinking the regional gene pool, vital to maintaining healthy breeding adults in the future. Οι πράσινες χελώνες θεω ρείται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης διότι έχουν μπει στο στόχαστρο της κατανάλωσης ως το βασικό συστατικό της χελωνόσουπας. Παρότι δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στο μενού, και τα δυο αυτά είδη διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο λόγω του εμπορικού ψαρέματος, της ρύπανσης και της απώλειας του περιβάλλοντος φωλιάσματος εξαιτίας της αφαίρεσης της άμμου από τις παραλίες με στόχο την ανάπτυξή τους. Οι χελώνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ό,τι αφορά τις μακροπρό θε σμες αλλαγές καθώς οι χρόνοι εκκόλαψης, ανάπτυξης και ζευγαρώματος για τους νεοσσούς είναι μεγάλοι και φτάνουν μέχρι τα 20 χρόνια για τις καρέτακαρέτα και τα 30 χρόνια για τις πράσινες χελώνες. Η παρέμβαση του ανθρώπου αποτελεί τον μεγα λύ τερο κίνδυνο για τις φωλιές των χελώνων, ειδικότερα για τις πιο συνεσταλμένες πράσινες χελώνες που φωλιάζουν στην παραλία όπου γεννήθηκαν. Αν δεν μπορούν να βρουν ένα κατάλληλο σημείο ή αν ενοχληθούν από φώτα και ανθρώπους, οι χελώνες μπορεί να παρατήσουν τα αυγά τους στη θάλασσα, βάζοντας σε κίνδυνο ολόκληρες αποικίες περιορί ζοντας και τη δεξαμενή γονιδίων που είναι σημαντική για την υγιή ανάπτυξη των ενηλίκων στο μέλλον.

4 TURTLES by Melissa Reynolds SUNJET 44 two hundred or so on-call today. Back then it was believed nesting on the Turtle Watch beaches was limited to one or two turtles, although the four beaches now produce an average of twelve nests, each yielding around 100 eggs. We think we ve proved beyond a doubt that we now have more nests on our beaches, so we are making a difference and we know there is a lot more awareness now, Linda confirms. Volunteering around three hours a day for most of the year, which increases to between thirty to forty hours a week during nesting and hatching season, Linda s average day begins with early morning turtle track reports, I m usually awake by 5.30am because we re so tuned into it. Τhis year s efforts have been rewarded with a record - breaking season of eighteen nests In addition, the couple attend meetings with local authorities, conduct turtle awareness seminars and handle communications, providing regular updates to volunteers via and on the Turtle Watch website, If I keep telling everyone what s going on we ve got more chance of being successful because people spread the word about beach clean-ups and good turtle-awareness behaviour, she says. Despite a relatively poor year for the Turtle Watch in 2008, recording twenty-one turtle deaths and only five nests, this year s efforts have been rewarded with a record- breaking season of eighteen nests and several more expected before nesting ends in late August. «συνήθως ξυπνάω γύρω στις 5.30 το πρωί, γιατί έχουμε μπει στο ρυθμό τους». Επίσης, το ζεύγος έχει παραστεί σε συναντήσεις με την τοπική κοινότητα, σε σεμινάρια συμπεριφοράς για τις χελώνες και διαχείριση επικοινωνίας και παρέχει τακτικές ενημερώσεις στους εθελοντές μέσω και μέσω της ιστοσελίδας παρακολούθησης χελώνων Turtle Watch, «αν συνεχίσω να μιλάω σε όλους για το τι συμβαίνει, έχουμε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας γιατί ο κόσμος διαδίδει τα νέα για τον καθαρισμό των παραλιών και τη σωστή συμπεριφορά απέναντι στις ανάγκες των χελώνων», αναφέρει η Linda. Παρά τη σχετικά «φτωχή» χρονιά για την Turtle Watch, όπως ήταν το 2008, που κατέγραψε είκοσι-ένα θανάτους χελώνων και μόνο πέντε φωλιάσματα, οι προσ πάθειες αυτής της χρονιάς ανταμείφτηκαν καταγράφοντας το ρεκόρ των δεκαοκτώ φωλιών ενώ αναμένονται κι άλλες ακόμη πριν το τέλος του Αυγούστου. Η ομάδα, ευτυχώς εξασφάλισε χρηματοδότηση για την αυτοψία των πεθαμένων χελώνων αυτής της περιόδου, μια υπηρεσία που παρέχει σημαντικές πληροφορίες που αξιολογούν την ηλικία και το μέγεθος του τοπικού πληθυσμού των χελώνων και εντοπίζουν διάφορα προβλήματα. Οι χελώνες πρέπει να επανέλθουν στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν και πολλοί θάνατοι αυτής της χρονιάς αποδίδονται σε ασφυξία ως αποτέλεσμα της παγίδευσης στα δίχτυα των ψαράδων. Μια ακόμη κοινή απειλή είναι η κατάποση σκουπιδιών, κυρίως πλαστικών σακουλών ενώ το πιο ανησυχητικό στοιχείο ήταν το γεγονός ότι δυο χελώνες φαίνεται ότι τραυματίστηκαν θανάσιμα από ψαράδες. Οι περιπτώσεις αυτές δεν αποθάρρυναν καθόλου τον David και τη Linda που αποφάσισαν να βελτιώσουν τους ρυθμούς επιβίωσης των χελώνων. «Είχαμε στεναχωρηθεί παρά πολύ πέρυσι, τόσο που αποφασίσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτή τη χρονιά ώστε να μπορέσουμε

5 The group were fortunate in securing funding for the autopsy of dead turtles this season, a service that provides vital clues to estimating the age and size of local turtle populations and to identify problems. Turtles must return to the surface to breathe and many of this year s deaths are attributed to suffocation as a result of entrapment in fishing nets. Another common threat is the ingestion of litter, particularly plastic bags, whilst more disturbing is evidence to suggest that two of the turtles were fatally injured by fishermen. Undeterred, the fatalities have strengthened David and Linda s resolve to improve turtle survival rates, We were so upset last year that we took a decision to really throw everything we possibly could at it this year to see if we can make a difference, Linda explains. We took a step back then and decided to try and get some money to launch a major awareness campaign for the public and authorities. If you want healthy seas then it s something you should be bothered about. Linda s idea paid off; in addition to their own fund-raising activities the group were successful in obtaining a grant of 4,750 from international diving organisation PADI and its Project AWARE Foundation, to provide funding for bi-lingual public information boards for each Turtle Watch nesting beach. At the same time the group doubled their efforts to strengthen links with official bodies such as the police, customs and the environment department, as well as beach employees, in a bid to improve detection and reporting of prohibited activities, such as illegal fishing and the driving of vehicles on turtle beaches. As a PADI diving instructor, Linda is acutely aware of the importance of conserving the island s marine life and explains why turtle conservation has wider implications for the protection of the region s delicate ecological balance, There s a reason why people should be bothered about the demise of the turtle population. It boils down to the fact that both the greens and loggerheads play a vital role, particularly in the Mediterranean, in distributing nutrients and keeping the sea grass beds trimmed, she says, These provide a home for fish, so if you lose them, you have a problem; if να δούμε διαφορά», η Linda εξηγεί, «αναλογιστήκαμε και αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να βρούμε μερικά χρήματα για να προωθήσουμε μια καμπάνια μεγαλύτερης συνείδησης για το κοινό και τις αρχές». Η ιδέα της Linda είχε αποτέλεσμα. Μαζί με τις δικές τους προσπάθειες ανεύρεσης χρημάτων, η ομάδα κατάφερε να αποκτήσει το ποσό των λιρών από τη διεθνή οργάνωση PADI και το πρόγραμμά της Project AWARE Foundation, για να παρέχει χρηματοδό τηση για δίγλωσση πληροφόρηση μέσω πινακίδων για κάθε παρα - λία παρακολούθησης που φιλοξενεί φωλιές χελώνων. Την ίδια στιγμή, η ομάδα ενέτεινε τις προσπάθειές της για να ενισχύσει τους δεσμούς με τις επίσημες αρχές όπως την αστυνομία, το τελωνείο και το τμήμα περιβάλ - λοντος, καθώς και των εργαζόμενων στις παραλίες, με στόχο τη βελτίωση της ανίχνευσης και της αναφοράς απαγορευμένων δραστηριοτήτων όπως το παράνομο ψάρεμα και τις καταδύσεις στις παραλίες των χελώνων. Ως εκπαιδευτής δύτης της PADI, η Linda γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία διαφύλαξης της θαλάσσιας ζωής του νησιού και εξηγεί το λόγο για τον οποίο η διαφύλαξη των χελώνων έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην προστασία της λεπτής οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. «Υπάρχει λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι θα πρέπει να ενδιαφερθούν για τους θανάτους των χελώνων, και αυτός είναι ότι τόσο οι πράσινες χελώνες όσο και οι καρέτακαρέτα παίζουν σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, όσο αφορά στη διασπορά των θρεπτικών συστατικών και τη συντήρηση της βλάστησης του βυθού. Ο βυθός φιλοξενεί και τα ψάρια, αν τα χάσουμε κι αυτά θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα. Αν επιθυμούμε υγιείς θάλασσες τότε είναι κάτι που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει» και με μια πιο ανάλαφρη νότα εξηγεί την ύπαρξη τόσο πολλών εθελοντών, «Άλλωστε, είναι τόσο χαριτωμένες» λέει με χαμόγελο. Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν σίγουρα αυτά που βοήθησαν την ομάδα να μεταφέρει το μήνυμα σε όλα τα τοπικά σχολεία, μερικά από τα οποία πήραν πολύ Left: Pupils from Episkopi Primary School receive certificates. Many of Cyprus pop - ular tourist beaches are also nesting grounds for endan - gered Mediterranean turtles. By using the beach responsibly you can help to protect our important turtle habitats: Always take your litter home or put it in a bin. Avoid wandering on turtle nesting beaches at night as it is likely that human intrusion will result in turtles aban - doning their nesting attempt and releasing their eggs at sea. If you happen upon a nesting turtle or hatchlings do not use artificial light as it will disorientate them. Watch from a distance and keep movement to a minimum. Never disturb a nest, whether or not it is caged. Do not drive vehicles onto the beach; it is both illegal and extremely hazardous to nesting turtles, while tracks create significant obstacles to hatchlings as they attempt to reach the sea If you see a dead or injured turtle report the sighting imme di - ately to local authorities or ask a lifeguard or beach employee to do so for you. 45

6 SUNJET 46 ζεστά το θέμα. Στις αρχές της χρονιάς οι μαθητές έλαβαν πιστοποιητικά από την Turtle Watch και το πρόγραμμα Project AWARE της PADI για τη διοργάνωση της δικής τους ημέρας καθαρισμού στην παραλία του Κουρίου ενώ σχεδίασαν αφίσες κατά της ρύπανσης και φυλλάδια που υπενθυμίζουν τη σωστή συμπεριφορά στην παραλία. Η Linda και οι εκατοντάδες εθελοντές περιμένουν με ανυπομονησία τα αποτελέσματα των φωλιών αυτής της χρονιάς και όλοι ελπίζουν για μια βελτίωση ενώ είναι σίγουροι ότι η θετική εξέλιξη είναι θέμα χρόνου. Χάρη στις προσπάθειες του έργου στη Λάρα και των ομάδων συντήρησης χελώνων, η γενική εικόνα για την επιβίωση των χελώνων της περιοχής υπόσχεται πολλά, παρότι, όπως γνωρίζουν οι παρατηρητές, τίποτε δεν είναι σίγουρο. Για να μάθετε περισσότερα για την παρακολού θηση των χελώνων Turtle Watch ή πώς να γίνετε εθελοντής, επισκεφτείτε το TURTLES by Melissa Reynolds Above: Female loggerhead with impact damage to head. Below: Turtlewatch beach cleanup at Curium May you want healthy seas then it s something you should be bothered about. On a lighter note she outlines why so many volunteers have come forward to protect the turtles, Oh, and they re cute, she admits with a smile. This appealing characteristic has certainly helped the group to get the turtle message across to local schools, some of whom have taken the cause to their hearts. Earlier this year schoolchildren were awarded certificates of achievement from Turtle Watch and PADI s Project AWARE for organising their own cleanup day at Curium beach, as well as designing colourful and eye-catching anti-litter posters and leaflets to remind the public about good beach behaviour. Linda and hundreds of volunteers wait anxiously for the results from this year s nests, all are hopeful of improvement yet keenly aware that positive change is a matter of time. Thanks to the efforts of the Lara project and turtle conservation groups, the outlook for the survival of the region s turtles is promising, although as the watchers know, far from assured. To find out more about Turtle Watch or how to become a volunteer visit ww.episkopiturtlewatch.com Πολλές από τις πιο γνωστές τουριστικές παραλίες της Κύπρου αποτελούν και χώρο φωλιάσματος για τις μεσογειακές χελώνες που απειλούνται. Χρησιμοποιώντας την παραλία με υπεύθυνο τρόπο, μπορείτε να συμβάλλετε στην προστασία του σημαντικού περιβάλλοντος για τις χελώνες: Πάντοτε να παίρνετε μαζί σας τα σκουπίδια σας στο σπίτι ή να τα πετάτε σε κάδο Αποφύγετε τους νυχτερινούς περιπάτους σε παραλίες που φωλιάζουν οι χελώνες καθώς είναι πολύ πιθανό η ανθρώπινη παρουσία να τις αναγκάσει να εγκαταλείψουν την προσπάθεια και να αφήσουν τα αυγά στη θάλασσα. Αν βρεθείτε τυχαία σε φωλιά ή σε εκκολαπτήριο, μη χρησιμοποιήσετε τεχνητό φως γιατί θα τις αποπροσανατολίσει. Παρατηρήστε από απόσταση και μειώστε τις κινήσεις σας στο ελάχιστο. Ποτέ μην παρενοχλείτε φωλιές είτε είναι σε κλουβί είτε όχι. Μην οδηγείτε αυτοκίνητα πάνω στις παραλίες. Είναι παράνομο αλλά και πολύ επικίνδυνο για τις φωλιές των χελώνων και οι τροχιές των ελαστικών δημιουργούν μεγάλα εμπόδια στους νεοσσούς που προσπαθούν να φτάσουν στη θάλασσα Αν βρείτε μια πεθαμένη ή τραυματισμένη χελώνα, αναφέρετε το σημείο αμέσως στις τοπικές αρχές ή ζητήστε από τον ναυαγοσώστη ή το προσωπικό της παραλίας να το κάνει για εσάς.

Τα τσίρκο στην Ελλάδα αποτελούν παρελಸόν Circuses are Greek history

Τα τσίρκο στην Ελλάδα αποτελούν παρελಸόν Circuses are Greek history Summer 2012 Τα τσίρκο στην Ελλάδα αποτελούν παρελಸόν Circuses are Greek history Ένα επιτυχές συνέδριο και μια χρονιά ρεκόρ. A Succesful Congress and a Record Year Διάσωση δε σημαίνει μόνο περίಸαλψη και

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα Ιπποειδών στα χωριά της Κρήτης! Equine Outreach - Helping the donkeys in rural Crete!

Φροντίδα Ιπποειδών στα χωριά της Κρήτης! Equine Outreach - Helping the donkeys in rural Crete! Ζποψη Index Program Point of News view 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 18 20 Φροντίδα Ιπποειδών στα χωριά της Κρήτης! Equine Outreach - Helping the donkeys in rural Crete! Απαγόρευση κλωβοστοιχίας Ban battery

Διαβάστε περισσότερα

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real.

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real. COMMUNITY QUESTION I The urban environment, as opposed to the natural one, is a construct that supposedly facilitates the lives of the people who inhabit it. For example, a big city offers diverse opportunities

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο

Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο Sustainable Island Farming A Case Study of Organic Agriculture in Cyprus 2006 Copyright Ariana Salvo [2006] All Rights Reserved

Διαβάστε περισσότερα

ELPIDA ΕΛΠΙΔΑ HOPE IN THIS ISSUE:

ELPIDA ΕΛΠΙΔΑ HOPE IN THIS ISSUE: ΕΛΠΙΔΑ ELPIDA HOPE NEWS FROM THE GREEK ANIMAL WELFARE FUND IN THIS ISSUE: P3. GAWF photography competition Enter our Christmas card 2007 photography competition! P10. Stop Circus Suffering Campaign GAWF

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Σύγχρονη επαγγελματική επιμόρφωση από τη HELMEPA. Updated refresher training by HELMEPA

NEA NEWS. Σύγχρονη επαγγελματική επιμόρφωση από τη HELMEPA. Updated refresher training by HELMEPA NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - SEPTEMBER 2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Contents Page Updated

Διαβάστε περισσότερα

NEWS NEA 2144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

NEWS NEA 2144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ NEWS NEA 2144 HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ QUARTERLY EDITION - Νο 191 - Jul/Aug/Sep 2008 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ - Νο 191 - Ιουλ/Αυγ/Σεπ

Διαβάστε περισσότερα

Daphne & Larry the Lamb. Impossible?

Daphne & Larry the Lamb. Impossible? Impossible? by Rebecca We knew it would be difficult but it was said to be impossible to close an existing animal shelter It had never been accomplished before, so chances for success were low. But never

Διαβάστε περισσότερα

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ «Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Πώς να παραμείνετε φίλος με κάποιον που έχει άνοια GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο LIFE EXTRA Βελτίωση των συνθηκών για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων-μεταφορά βέλτιστων πρακτικών

Το έργο LIFE EXTRA Βελτίωση των συνθηκών για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων-μεταφορά βέλτιστων πρακτικών Το έργο LIFE EXTRA Βελτίωση των συνθηκών για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων-μεταφορά βέλτιστων πρακτικών LIFE EX-TRA PROJECT Improving the conditions for large carnivore conservation a transfer of

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Voluntary Refresher Training Program 2014. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014

NEA NEWS. Voluntary Refresher Training Program 2014. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - Oct/Nov/Dec 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Οκτ/Νοε/Δεκ 2013 Contents Page Voluntary

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - 1 - ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Αγαπητές και Αγαπητοί Lions, Αγαπητές Lioness και Αγαπητά Leo, ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΝΩΡΙΣ! Βρισκόμαστε ήδη στο τέλος Ιουλίου! Έχει ήδη φύγει ο πρώτος μήνας της Νέας Λαϊονικής Χρονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR CHRYSI ISLAND

STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR CHRYSI ISLAND ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action A.6 Deliverable A.6.1.1 LIFE07NAT/GR/000296 STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) Παραδοτέο Ε.2.1 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενημερωτικών δράσεων 2 LIFE07NAT/GR/000296 Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση έτους Annual review

Ανασκόπηση έτους Annual review 2011 Ανασκόπηση έτους Annual review Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενης στείρωσης CAWG Subsidised Neutering Project Δραστηριότητες Στείρωσης Neutering Activities Δραστηριότητες Μάρκετινγκ Marketing Activities

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαγγλικός Οδηγός Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας A Greek-English Guide to endangered species of Greece

Ελληνοαγγλικός Οδηγός Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας A Greek-English Guide to endangered species of Greece Ελληνοαγγλικός Οδηγός Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας A Greek-English Guide to endangered species of Greece Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ε τάξη Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 2012-2013 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΥΔΟΣ. Αγαπητοί κάτοικοι και φίλοι της Γαύδου, Ποια είναι η δική μας άποψη για αυτό; Η γνώμη μας είναι σημαντική!

ΓΑΥΔΟΣ. Αγαπητοί κάτοικοι και φίλοι της Γαύδου, Ποια είναι η δική μας άποψη για αυτό; Η γνώμη μας είναι σημαντική! ΓΑΥΔΟΣ Αγαπητοί κάτοικοι και φίλοι της Γαύδου, Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί το νησί μας κι αφoρά στην εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή της Γαύδου και της νότιας Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Greek March 2005 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions. All

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ THE KATELIOS GROUP FOR THE RESEARCH AND PROTECTION OF MARINE AND TERRESTRIAL LIFE Θαλάσσιες Χελώνες / Marine Turtles κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Summer Awareness Campaign 2013. Θερινή Εκστρατεία 2013

NEA NEWS. Summer Awareness Campaign 2013. Θερινή Εκστρατεία 2013 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - Apr/May/Jun 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Απρ/Μαϊ/Ιουν 2013 Contents Page

Διαβάστε περισσότερα

STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR FALASARNA

STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR FALASARNA ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action A.6 Deliverable A.6.1.4 LIFE07NAT/GR/000296 STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Σ 4 1. Γενική Συνέλευση των Μελών 7 2. Εθελοντές Μέλη 10 3. Ναυτιλιακός Τομέας 20 4. Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 38 5. Υποτροφίες 65 6. Οικονομικά - Προσωπικό 66

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Konstantinos Papakonstantinou Vice President of D.B. of Hellenic Centre for Marine Research

Dr. Konstantinos Papakonstantinou Vice President of D.B. of Hellenic Centre for Marine Research Η δημιουργία ενός μεγάλου και σύγχρονου θαλάσσιου Eνυδρείου στην Κρήτη ήταν μια πρόκληση και ένα όραμα της τοπικής ερευνητικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας της Κρήτης. Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

THE TED MACEY AFFAIR THE INVASION THAT NEVER HAPPENED Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ

THE TED MACEY AFFAIR THE INVASION THAT NEVER HAPPENED Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ THE TED MACEY AFFAIR THE INVASION THAT NEVER HAPPENED Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΓΙΝΕ Good evening; You are watching tonight the second broadcast of the series OPEN FILES. First, we have to apologize for the long

Διαβάστε περισσότερα

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ The gastronomy of the Cyclades By Elias Mamalakis* A peculiar group of islands. The centre of the world of ancient times. A group of small and large islands that encircle the sacred

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE on illegal bird trapping activity in Cyprus

UPDATE on illegal bird trapping activity in Cyprus UPDATE on illegal bird trapping activity in Cyprus Covering the spring 2014 findings of BirdLife Cyprus continuing monitoring programme for illegal bird trapping in Cyprus and providing an overview of

Διαβάστε περισσότερα

Dignity and respect in ageing the role of family and what can go wrong

Dignity and respect in ageing the role of family and what can go wrong Dignity and respect in ageing the role of family and what can go wrong A Greek community education resource kit around elder abuse prevention 1 The Ethnic Communities Council of Victoria (ECCV) acknowledges

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD

MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD MINISTRY OF DEFENCE LANGUAGES EXAMINATIONS BOARD DIPLOMA GREEK JUNE 2007 English Base Paper for Reading Task 1 Task 2 Time allowed Military Journal Newspaper Article 60 minutes Candidates should attempt

Διαβάστε περισσότερα