ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)"

Transcript

1 ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και Εργα στη ρι ακής Δι αγ ν ω στ ικής Ίδ ρυση 1986, Επίτι μ ος Πρό εδ ρος: Α. Αρ σέ νη Δι ο ικ ητι κό Συ μ βο ύ λιο Χρύ σα Κο ύ τσ ια-καρ ο ύζ ου: Πρό εδ ρος Μαρία Γιαννάκη-Ψινάκη: Αντ ιπρό εδ ρος Μαρία Κανελλοπούλου: Γε ν ική Γραμ μα τέ ας Αθ ηνά Χαρι σι ά δ ου: Τα μίας Ε. Αλεξάνδρου-Αθανασούλη: Ει δι κή Γραμ μα τέ ας Τακ τι κά Μέλη: Δημήτρης Παπαβέντσης, Λουκία Ζέρβα Αν απλ. Μέλη: Ελένη Πρίφτη-Παπαγιαννάκου, Μαρία Παπαδημητρίου, Σοφία Τσιπλάκου Εξ ελ εγ κ τι κή Επι τρ οπή Κατερίνα Χρυσάκη, Πετρίδου Ευαγγελία Συ ν τ ακ τι κή Επι τρ οπή Δι ευ θύ ντ ρια Συ ντ άξ εως: Β. Πε τ ροχείλου-πάσχου Συ ντ άκ τες: Μ. Γιαννάκη, Ε. Αλεξάνδρου, Ι. Παλ έ ρμ ος Μέλη: Γ. Αρσένης Ν. Βακάλης Β. Δεληγιάννη Ν. Γαλανάκης Ε. Κουσκούνη Κ. Διγαλάκη-Θέμελη Σ. Κίτσιου Γ. Κατσιάνης Ε. Λεμπέση Ε. Κουμεντάκου Αικ. Λίμα-Καταφυγιώτου Χ. Κούτσια-Καρούζου Γ. Μαρόπουλος Ε. Μαλάμου-Λαδά Α. Μεντής Α. Μανιάτης Α. Πάγκαλη Γ. Πετρίκκος Α. Ραφτοπούλου Ε. Σαμουϊλίδου Α. Χαρισιάδου Γ. Κουππάρη Ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου: Αικ. Κολυμπίρη Πληροφορίες: Χ. Κούτσια-Καρούζου Τηλ.: Δι α φ ημίσ εις: , AP PLIED CLIN I CAL MI CRO BI OL O GY AND LAB O RA TO RY DI AG NO SIS (Ap plied Clin Mi cro bi ol) Pub lished Quar ter ly by the Greek So ci e ty for Clin i cal Mi cro bi ol o gy and Lab o ra to ry Di ag no sis Of fi cers of the So ci e ty Ch. Kout sia-kar ou zou: Pres i dent M. Gi an naki-psinaki: Vice Pres i dent M. Kanellopoulou: Sec re tary Gen er al A. Char is si ad ou: Treas ur er H. Alexandrou-Athanasouli: Sec re tary Mem bers: D. Papaventsis, L. Zerva Ed i to ri al Board V. Pet ro cheil ou-pas chou: Ed i tor-in-chief M. Giannaki, H. Alexandrou, J. Pal er mos: As sistant Ed i tors Mem bers: G. Arsenis N. Vak a lis V. Del i gi an ni N. Gal an ak is H. Kous kouni K. Di gal aki-the meli S. Kitsiou G. Kat sian is H. Lebesi I. Kou men dak ou C. Li mas Ch. Kout sia-kar ou sou G. Maropoulos H. Mal am ou-la das A. Ma ni a tis A. Men dis E. Samouilidou A. Pan gal is G. Pet rik kos A. Raft o poulou G. Koup pari A. Char is si ad ou Ad dress So ci e ty for Clin i cal Mi cro bi ol o gy 23, Me an drou Str Athens, Greece ΕΠΙ ΣΤ ΗΜ Ο Ν ΙΚΗ ΑΛ Λ ΗΛΟ ΓΡ ΑΦ ΙΑ Δι εύ θυ νση Ετ αιρ είας: Μαι άν δ ρου 23, Αθήνα Ιδι ο κ τήτ ης: Ετ αιρ εία Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας Εκ δό τ ης: Βα σι λι κή Πε τ ροχείλου-πάσχου Κα βά φη 4, Π. Πε ντ έλη Οι αναγνώστες του περιοδικού μας μπορούν να απευθύνονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

2 Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίο δ ος Β, Τό μ ος 16, Τεύχος 2 Απρίλιος - Ιούνιος 2011 ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ Σελίδα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Το οφθαλμικό δείγμα στη διάγνωση των λοιμώξεων Γ. Γκαντέρης Το κλινικό δείγμα στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού Ευαγγ. Πετρίδου Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) Ε. Αλεξάνδρου-Αθανασούλη Το δείγμα των ούρων στη διάγνωση της ουρολοίμωξης Ευαγγ. Λεμπέση Δείγματα γεννητικού συστήματος Στ. Μπάκα ΜΕΛΕΤΗ Αξιολόγηση του υλικού SceSel+ για εκλεκτική απομόνωση Scedosporium/Pseudallescheria M. Αραμπατζής, Α. Μηλιώνη, Ε. Ηλία, Α. Βελεγράκη ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Οστεομυελίτιδα άκρας χειρός από Rhizopus oryzae Σ. Τσιπλάκου, Α. Βελεγράκη, Μ. Αραμπατζής, Α. Κουτσούκου Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και Εργα στη ρι ακής Δι αγ ν ω στ ικής GR - ISSN

3 BD BACTEC ÀappleÂÚÔ Ó ÂÙ È 35% ÍËÌ ÓË Ó Ó ÛË ÛË ÈÌÈÒÓ. 25% appleâúèûûfiùâúâ ıâùèî ÙÔ appleúòùô 24ˆÚÔ. À ËÏ ÍÈÔappleÈÛÙ Ì Ù ÓÔÏÔÁ ºıÔÚÈÛÌÔ. ÔÏÏ appleïô ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË. M ÁÈÛÙË Î Ï Ë Ì ÊÈ Ï È Plus ÂÓËÏ ÎˆÓ Î È Ped Plus Ì ÚËÙ ÓÂ, Lytic Anaerobic, Mycosis IC/F, Myco/F, FOS. AappleÔ Â ÂÈÁÌ ÓË appleâúô ÙˆÓ PËÙÈÓÒÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ ÂÙ ÚˆÛË ÙˆÓ ÓÙÈ ÈÔÙÈÎÒÓ. ÎÚ ÓÂÈ ÚÒÛË Gram. AÛÊ ÏÂÈ - Û Ì ÙfiÙËÙ Ì BD Vacutainer TM. BD EpiCenter H  ÏÈÎÙË Ï ÛË ÁÈ ÙËÓ È Â ÚÈÛË, EappleÈ ËÌÈÔÏÔÁÈÎ Ó Ï ÛË Î È EappleÈÙ ÚËÛË ÔÈÎÈÏ Ó ÊÔÚÒÓ - Û Ó ÁÂÚÌÒÓ. Ó ÌÈÎ ÙÚÈÛ È ÛÙ ÙË Ó Ï ÛË. ÚÔÛ ÚÌfiÛÈÌÔ ÛÙÔ Ú ÛÙË. XÚ ÛË EÏÏËÓÈÎÒÓ. BD Phoenix -AP Úˆapple Î ÚfiÙ ÛË ÓÂÏ Î È BDXpert TM Û Â È ÛÌ Ó ÛË EUCAST CLSI. ÙÔÌ ÙÔappleÔÈËÌ ÓË appleúôù appleôappleô ËÛË ÂÓÔÊı ÏÌ ÛÌ ÙÔ. MIC Ì appleô ÈappleÏ ÛÈÂ Ú ÈÒÛÂÈ Î È ÈappleÏ Ì ıô Ô Ó Ó ÛË. ªÔÓ ÈÎfi  ÚÔ Ù ÙÔappleÔÈÔ ÌÂÓˆÓ ÛÙÂÏ ÒÓ. µ ÏÙÈÛÙË Ï ÛË ÛÙËÓ Ó Ó ÛË Ê ÈÓÔÙ appleˆó ÓÙÔ. ESBL ÂappleÈ Â /Îfi Û Πıâ apple ÓÂÏ G(-), MRSA Ì ÎÂÊÔÍÈÙ ÓË. Ï ÚË MIC & ÈÌ. ÙÚÂappleÙÔÎfiÎΈÓ, S.maltophilia. E ÂÏÈÍ ÂÓÔÊı ÏÌ ÛÌ ÙÔ 0,5 0,25 McF. ÓÂÏ ID/AST, ID, AST Ú ÈÒÛˆÓ. LITHOgraf Digital Productions Co BD Diagnostics ˆÊ. AÌÊÈı 5, N. Ì ÚÓË, Aı Ó TËÏ.: , Fax :

4 Applied Clinical Microbiology and Laboratory Diagnosis Pe ri od B, Vol ume 16, No 2 April - June 2011 CON TENTS Page REVIEWS Ocular specimen G. Ganteris Upper respiratory tract infections Evag. Petridou CSF is a "precious" medical specimen E. Alexandrou-Athanasouli Urine specimen and laboratory diagnosis of u.t. infection Evag. Lempesi Genital tract specimens S. Baka PAPER Evaluation of SceSel+ medium with mixed inocula for improved isolation of Scedosporium/Pseudallescheria from patients with cystic fibrosis M. Arabatzis, A. Milioni, I. Ilia, A. Velegraki CASE REPORT A rare case of osteomyelitis of the hand due to Rhizopus oryzae in an imunocompetent patient S. Tsiplakou, A. Velegraki, M. Arabatzis, A. Koutsoukou AP PLIED CLIN I CAL MI CRO BI OL O GY AND LAB O RA TO RY DI AG NO SIS Pub lished Quar ter ly by the So ci e ty of Clin i cal Mi cro bi ol o gy - Athens

5 MicroScan WalkAway Plus Περίοδος Γ, Τόμος 11, Τεύχος 1, ÛÙËÌ Ù ÙÔappleÔ ËÛË Î È ÙÂÛÙ Â ÈÛıËÛ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ ˆÓ ñ Ô Ó Ï Ù ÛÈÛÌ ÓÔ ÛÙËÓ ÍÈÔappleÈÛÙ ÙË 20 ÚÔÓË ÂappleÈÙ ËÌ ÓË appleôúâ ÙÔ ñ ÛÙËÌ ÙÔÌ ÙÈÛÌÔ ÁÈ Û Ì ÙÈÎ Î È Ù Â Â ÌÂıfi Ô Ù ÙÔappleÔ ËÛË Î È ÙÂÛÙ Â ÈÛıËÛ ñ ÙÔappleÔ ËÛË Î È ÙÂÛÙ Â ÈÛıËÛ Û ÌÈ appleï Î Ì ˆÚÈÛÙ ñ ªÂÁ ÏË ÁÎ Ì ÓÙÈ ÈÔÙÈÎÒÓ Ó appleï Î ñ ÕÚÈÛÙË È Â ÚÈÛË Î È ÂappleÂÍÂÚÁ Û appleôùâïâûì ÙˆÓ Ì Ûˆ ÂÍÂÏÈÁÌ ÓÔ software ñ Alert Expert System applefiï Ù appleúôû ÚÌÔ fiìâóô ÛÙÔ Ó Ô Î ÓfiÓ ÙË CLSI ñ ÎÔÏ Ú ÛË - ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÚfiÓÔ

6 Της Σύ ν τ αξ ης Τα τελευταία πέντε χρόνια κυκλοφορίας του Περιοδικού μας, είχε γίνει πολλή προσπάθεια να δημοσιεύονται, όλες οι εισηγήσεις της ετήσιας Ημερίδας της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας, σε ένα τεύχος. Έτσι οι αναγνώστες μας είχαν συγκεντρωμένη τη σχετική ύλη που αφορούσε κάθε ένα από τα θέματα που αναπτύσσονταν. Δυστυχώς όμως, η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας είχε κι εδώ τις επιπτώσεις της Είμαστε πλέον αναγκασμένοι να περιορίσουμε τις σελίδες του περιοδικού γύρω στα τέσσερα τυπογραφικά, διαφορετικά τα ταχυδρομικά έξοδα γίνονται δυσβάστακτα. Σ αυτό το τεύχος οι αναγνώστες μας θα βρουν ένα μέρος μόνο των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στις 22 Ιανουαρίου του 2011 και στο επόμενο τεύχος θα ακολουθήσει η συνέχεια. Στο πρώτο άρθρο παρουσιάζονται από τον κ. Γ. Γκαντέρη οι ιδιαιτερότητες που έχουν τα οφθαλμικά δείγματα. Δίδεται έμφαση στη σωστή λήψη και μεταφορά στο εργαστήριο και στη μεγάλη βοήθεια που μπορεί να έχει ο κλινικός για την έγκαιρη εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής. Αναφέρονται αναλυτικά οι συχνότερες οφθαλμικές λοιμώξεις και περιγράφονται: ο τρόπος λήψης και εργαστηριακής διάγνωσης για κάθε μία χωριστά. Υπάρχουν επίσης αρκετές εικόνες παρασκευασμάτων από το αρχείο του Εργαστηρίου. Ακολουθεί το άρθρο της κ. Ε. Πετρίδου, όπου περιγράφεται η επιλογή, η λήψη, μεταφορά και εξέταση με διάφορες μεθόδους των κλινικών δειγμάτων που βοηθούν στη διάγνωση των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Τρίτο στη σειρά είναι το άρθρο της κ. Ε. Αλεξάνδρου, που πραγματεύεται ένα «πολύτιμο» κλινικό δείγμα, όπως είναι το ΕΝΥ. Περιγράφονται με συντομία οι διαδικασίες που οδηγούν από τη λήψη έως την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και οδηγούν στη διάγνωση της μικροβιακής μηνιγγίτιδος. Επίσης υπάρχουν πολλοί πίνακες με χρήσιμες πληροφορίες. Στο άρθρο που ακολουθεί υπογραμμίζεται η μεγάλη σημασία της σωστής διαδικασίας για τη λήψη του δείγματος των ούρων στην ορθή διάγνωση και θεραπεία των ουρολοιμώξεων. Η κ. Ε. Λεμπέση δίδει τα κλινικά στοιχεία, τη διαδικασία της εργαστηριακής διερεύνησης που ακολουθεί, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σε ασθενείς διαφόρων ηλικιών και ευπαθών ομάδων όπως: νεογνών βρεφών, παιδιών και ενηλίκων. Η κ. Σ. Μπάκα διεξέρχεται τα κλινικά δείγματα που οδηγούν στη διάγνωση λοιμώξεων του γεννητικού συστήματος, τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας. Υπογραμμίζεται η δυσκολία στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων λόγω της παρουσίας φυσιολογικής χλωρίδας σε θέσεις όπως ο κόλπος και η ουρήθρα και περιγράφονται νεότερες ειδικές τεχνικές συλλογής του δείγματος και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, όπως η τεχνική Meares-Stamey ή τα κριτήρια Nugent. Η ερευνητική μελέτη που ακολουθεί βραβεύθηκε με το «Βραβείο Α. Αρσένη» και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι με τη χρησιμοποίηση εκλεκτικού υλικού επιτυγχάνεται η απομόνωση των μυκήτων Scedosporium/Peudallescheria που προκαλούν χρόνιες λοιμώξεις του αναπνευστικού σε ασθενείς με κυστική ίνωση. Η μελέτη προέρχεται από το Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, της Ιατρικής Σχολης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος, στις «Eνδιαφέρουσες Περιπτώσεις» παρουσιάζεται ασθενής με σοβαρή Οστεομυελίτιδα από το μύκητα Rhizopus oryzae, ο οποίος προκάλεσε καταστροφή των οστών της άκρας χειρός και αναπηρία σε νέο ανοσοεπαρκή άνδρα. Η μελέτη προέρχεται από το Μικροβιολογικό Τμήμα του Π.Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» και η ταυτοποίηση του μύκητα από το Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας όπως και η προηγουμένη μελέτη. Β.Π.-Π.

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

E. EÍ ÛÎÔ Ì È appleâúèûûfiùâúô - EÌapple ˆÙÈÎ ÛÎ ÛÂÈ (ÛÂÏ. 101-101)

E. EÍ ÛÎÔ Ì È appleâúèûûfiùâúô - EÌapple ˆÙÈÎ ÛÎ ÛÂÈ (ÛÂÏ. 101-101) GLOSSA E dimotikou_02 11-05-06 14:17 Page 59 EÓfiÙËÙ 2 Aã appleôâófiùëù : H ÁÂÈÙÔÓÈ ÙË applefiïë A. K Ù ÓÔÒ ÙÔ Î ÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 60-61) B. MÂÏÂÙÒ ÙÔ ÁÚ ÌÌ ÙÈÎfi Ê ÈÓfiÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 62-65). Ú Áˆ ÁÚ appleùfi ÏfiÁÔ

Διαβάστε περισσότερα

Harald zur Hausen Βιογραφία

Harald zur Hausen Βιογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Καθηγητής Harald zur Hausen, κάτοχος του βραβείου Nobel Ιατρικής 2008 για την ανακάλυψη του ρόλου των

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο .- øª ƒπ (99-0) 9--0 00:0 ÂÏ 0.. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο p p A A B B ε ε Ευθείες και Επίπεδα Οι πρωταρχικές έννοιες του χώρου - γωστές ήδη από την εμπειρία μας - είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ 2008

Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ 2008 Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC DIABETES ASSOCIATION Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC DIABETES

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ προγεννητικός έλεγχος Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Η γέννηση ενός υγιούς παιδιού αποτελεί όνειρο και επιδίωξη κάθε νέου ζευγαριού. Η ιατρική σήμερα διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

1ο Φύλλο Εργασίας. Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας

1ο Φύλλο Εργασίας. Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας 1ο Φύλλο Εργασίας 1η Πηγή Πρώτη και επείγουσα φροντίδα του νέου αυτοκράτορα, του Λέοντα Γ, ήταν να αποκρούσει τον αραβικό κίνδυνο, που πλησίαζε όλο και περισσότερο απειλώντας

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία ανατοµίας και φυσιολογίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος προκειµένου να γίνει ευκολότερα

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. apple ÁÎfiÛÌÈ appleúô Ï Ì Ù. Ô ÈÂıÓÂ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î È ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ Á. ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ ÈÒÌ Ù 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

º ÏË Ì ı ÙÚÈ, Ê ÏÂ Ì ıëù,

º ÏË Ì ı ÙÚÈ, Ê ÏÂ Ì ıëù, º ÏË Ì ı ÙÚÈ, Ê ÏÂ Ì ıëù, Το συγκεκριµένο βιβλίο έχει στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του µαθήµατος της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β Τάξης Γυµνασίου, προσφέροντας µια συστηµατική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 71 ΤΕΥΧΟΣ 1 3-2009 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 71 NUMBER 1 3-2009 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Evid iidence Based Me M di dic di ine

Evid iidence Based Me M di dic di ine Evidence Based Medicine i Νικόλαος Γ. Ευαγγελάτος, MD ομή του μαθήματος 1. Στοιχεία ιστορίας και φιλοσοφίας της Ιατρικής 2. Η εμφάνιση της Evidence Based Medicine 3. Εφαρμογή της Evidence Based Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË 158 πώς γίνονται παρ µοιες καλλιτεχνικές δραστηρι τητες και στον πραγ- µατικ κ σµο. Οι οικογένειες ενθαρρ νονται να φέρνουν στο σχολείο έργα Τέχνης απ το σπίτι, κυρίως εάν αυτά τα έργα σχετίζονται µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149 Á appleëùô ÁÔÓÂ, Tο βιβλίο αυτό σκοπό έχει να προσφέρει στους µικρούς µαθητές της B ηµοτικού κάθε δυνατή βοήθεια στο µάθηµα της Γλώσσας. Έτσι σε κάθε ενότητα υπάρχουν: οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Η περίπτωση των Ομάδων Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αναστάσιος Σκρουμπέλος Νίκος Οικονόμου Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΗΤΙΚΗ ΛOΓOΤΕΧΝΙΑ. Στην περιοχή της Κρήτης απ το. ανάµεσα στο 1600 και το 1669,

ΚΡΗΤΙΚΗ ΛOΓOΤΕΧΝΙΑ. Στην περιοχή της Κρήτης απ το. ανάµεσα στο 1600 και το 1669, ΚΡΗΤΙΚΗ ΛOΓOΤΕΧΝΙΑ Στην περιοχή της Κρήτης απ το 15ο έως το 17ο αιώνα, και ιδιαίτερα ανάµεσα στο 1600 και το 1669, παρατηρείται µια αξι λογη ανάπτυξη της νε τερης λ γιας λογοτεχνίας µας. Η περίοδος αυτή

Διαβάστε περισσότερα