Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 14 Μάρτιος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 14 Μάρτιος 2014"

Transcript

1 Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 14 Μάρτιος 2014 Οστεοπόρωση Ορισµός Οστεοπόρωση ονοµάζεται η κατάσταση στην οποία µειώνεται η οστική µάζα και διαταράσσεται η µικροαρχιτεκτονική του οστού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της οστικής αντοχής στις φορτίσεις και στις δυνάµεις παραµόρφωσης που ασκούνται κάθε στιγµή. Κατά συνέπεια τα οστά να γίνονται εύθραυστα και εκδηλώνονται κατάγµατα σε διάφορα σηµεία του σκελετού. Αξιολόγηση κινδύνου Ο προσδιορισµός του ατοµικού κινδύνου οστεοπορωτικού κατάγµατος γίνεται µε βάση την ηλικία, την οστική πυκνότητα και το ιστορικό προηγούµενου κατάγµατος και χρήσης γλυκοκορτικοειδών. Ο δεκαετής κίνδυνος θεωρείται υψηλός όταν είναι > 20%, µέτριος 10-20% και χαµηλός όταν είναι <10%. Η φαρµακευτική θεραπεία συστήνεται όταν ο δεκαετής κίνδυνος είναι υψηλός. Αντίθετα σε περιπτώσεις µε µέτριο κίνδυνο η απόφαση θα πρέπει να εξατοµικεύεται, ενώ περαιτέρω αξιολόγηση και έλεγχος απαιτείται σε ασθενείς χαµηλού κινδύνου. Oρµονική Θεραπεία στην Εµµηνόπαυση Η συνδυασµένη ορµονική θεραπεία σε εµµηνοπαυσιακές γυναίκες έχει ως αποτέλεσµα την µείωση κατά 24% του συνολικού κινδύνου κατάγµατος και 34% του κινδύνου κατάγµατος ισχίου και σπονδύλων [1]. Η χορήγηση οιστρογόνου σε εµµηνοπαυσιακές γυναίκες έχει αποτέλεσµα τη µείωση των καταγµάτων ισχίου και σπονδύλων κατά 30-39% [2]. Η ορµονική θεραπεία µε οιστρογόνο, µε ή χωρίς προγεσταγόνο, εκτός από την αντιµετώπιση των εµµηνοπαυσιακών συµπτωµάτων (κύρια ένδειξη ορµονικής θεραπείας) προσφέρει προστασία σε γυναίκες µε αυξηµένο κίνδυνο οστεοπορωτικό κάταγµα, κατά το χρονικό διάστηµα που χορηγείται. Η τυποποιηµένη δόση µειώνει τα οστεοπορωτικά κατάγµατα, ενώ για τη χαµηλή και πολύ χαµηλή δόση οιστρογόνων έχει αποδειχθεί πρόληψη οστεοπόρωσης, χωρίς να υπάρχουν δεδοµένα που να αποδεικνύουν µείωση των καταγµάτων. Εκλεκτικοί Τροποποιητές των Υποδοχέων των Οιστρογόνων Η ραλοξιφαίνη χορηγείται σε ηµερήσια δόση 60 mg ή 120 mg, για την αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης. Προοπτική µελέτη έδειξε µείωση των σπονδυλικών καταγµάτων, αλλά όχι των µη σπονδυλικών, για θεραπεία διάρκειας 4 ετών [3]. Οι νέοι εκλεκτικοί τροποποιητές των υποδοχέων των οιστρογόνων (basedoxifene, lasofoxifene) έχουν παρόµοια κλινική δράση µε τη ραλοξιφαίνη. 126

2 ιφωσφονικά Τα διφωσφονικά είναι µια κατηγορία φαρµάκων που συνδέονται µε τους κρυστάλλους ασβεστίου υδροξυαπατίτη, αναστέλλοντας την επαναρρόφηση οστού [4]. Μπορεί να χορηγηθούν είτε από το στόµα, είτε ενδοφλεβίως. Η από του στόµατος χορήγηση παρουσιάζει το πλεονέκτηµα της εύκολης λήψης και άριστης ανεκτικότητας. Οι πιο κοινές παρενέργειες είναι κοιλιακό άλγος και γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση. Οι παρενέργειες είναι λιγότερες όταν γίνεται σωστά η λήψη των διφωσφονικών. Η ενδοφλέβια χορήγηση εξασφαλίζει λιγότερες δόσεις χορήγησης και λιγότερες παρενέργειες από το γαστρεντερικό σε σχέση µε την από του στόµατος χορήγηση. Επίσης εξασφαλίζεται η απόλυτη συµµόρφωση, εφόσον η ασθενής επισκέπτεται το θεράποντα ιατρό για την ενδοφλέβια χορήγηση. Η ενδοφλέβια χορήγηση κρίνεται απαραίτητη µόνο επί σαφών κλινικών ενδείξεων, διότι έχει συσχετιστεί µε οστεονέκρωση της κάτω γνάθου [5]. Η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου αποτελεί σπάνια παρενέργεια, η οποία έχει εµφανιστεί κυρίως σε καρκινοπαθείς που έλαβαν υψηλές δόσεις ενδοφλέβιων διφωσφονικών [6]. Υπάρχουν διάφοροι τύποι δισφωσφονικών (αλενδρονάτη, ρισεδρονάτη, ετιδρονάτη, ιµπαδρονάτη, παµιδρονάτη, τιλουδρονάτη και ζολεδρονικό οξύ). Αλενδρονάτη Η αλενδρονάτη χορηγείται από το στόµα σε δόση 5 mg ηµερησίως για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και 10 mg ηµερησίως για τη θεραπεία οστεοπόρωσης. Η αλενδρονάτη χορηγείται και σε εβδοµαδιαίο σχήµα (µία φορά την εβδοµάδα), σε δοσολογία mg. Η χρήση αλενδρονάτης µειώνει την οστική απορρόφηση και βελτιώνει την οστική πυκνότητα [7-8]. Μετά τη θεραπεία παρατηρείται σαφής µείωση των σπονδυλικών καταγµάτων σε εµµηνοπαυσιακές γυναίκες [8-9]. Η αυξηµένη οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ και στο ισχίο διαπιστώνεται για 10 έτη, µε ανάλογη µείωση του κινδύνου κατάγµατος στο αντίστοιχο διάστηµα [8]. Η θεραπεία µε αλενδρονάτη προσφέρει µείωση του κινδύνου σπονδυλικών και µη σπονδυλικών καταγµάτων. Ρισεδρονάτη Η ρισεδρονάτη χορηγείται από το στόµα σε διάφορα σχήµατα για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης. ιατίθεται χάπι 5 mg για ηµερήσια χορήγηση, 35 mg για εβδοµαδιαία λήψη και 75 mg για λήψη για δυο συνεχόµενες ηµέρες κάθε µήνα. Η ρισεδρονάτη διατηρεί την οστική µάζα και την οστική µικροαρχιτεκτονική, µειώνοντας σηµαντικά τον κίνδυνο σπονδυλικών και µη σπονδυλικών καταγµάτων [10-11]. Η µείωση των καταγµάτων εµφανίζεται από τους πρώτους 6 µήνες και διατηρείται για έως 7 χρόνια θεραπείας [10-11]. 127

3 Ζολεδρονικό οξύ Η ενδοφλέβια χορήγηση 5 mg ζολεδρονικού οξέος, 1 φορά το χρόνο έχει εγκριθεί για την αντιµετώπιση της µετεµµηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης [6]. Το ζολεδρονικό οξύ είναι το πιο ισχυρό διφωσφονικό και σε ενδοφλέβια δόση 4 mg χορηγείται για την πρόληψη και θεραπεία οστικών µεταστάσεων και υπερκαλιαιµίας που σχετίζεται µε κακοήθη νόσο. Καλσιτονίνη Η καλσιτονίνη χορηγείται σε δόση 200 IU, σε µορφή ρινικού σπρέι, για τη θεραπεία της εµµηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, σε ασθενείς που έχουν παρενέργιες στη λήψη διφωσφονικών. Η καλσιτονίνη σταθεροποιεί την οστική πυκνότητα της ΟΜΣΣ και του ισχίου και µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο καταγµάτων [12-13]. Επιπλέον έχει και αναλγητική δράση, συµβάλλοντας στην καλύτερη αντιµετώπιση του άλγους από συµπιεστικά κατάγµατα σπονδύλων. Τεριπαρατίδη Η τεριπαρατίδη χορηγείται σε δόση 20 µg, άπαξ ηµερησίως για τη θεραπεία οστεοπόρωσης. Σε τυχαιοποιηµένη µελέτη έχει διαπιστωθεί µείωση του κινδύνου σπονδυλικών και µη σπονδυλικών καταγµάτων κατά 65% και 53% αντίστοιχα. Σε πειραµατική χορήγηση σε αρουραίους παρατηρήθηκε ανάπτυξη οστεοσαρκώµατος, χωρίς να υπάρχουν δεδοµένα για τον άνθρωπο [14]. Συστήνεται η χορήγησή της για δύο χρόνια, κυρίως σε εµµηνοπαυσιακές γυναίκες που έχουν ιστορικό οστεοπορωτικού κατάγµατος ή σοβαρού βαθµού οστεοπόρωση µε αυξηµένο κίνδυνο για οστεοπορωτικό κάταγµα. Επίσης, συστήνεται σε ασθενείες που δεν µπορούν να λάβουν άλλο σκεύασµα για τη θεραπεία οστεοπόρωσης λόγω παρενεργειών ή σε ασθενείς που δεν είχαν ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία οστεοπόρωσης. Ρανελενικό Στρόντιο Το ρανελενικό στρόντιο παρουσιάζει αύξηση της οστικής µάζας, βελτιώνοντας την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και το ισχίο. Η αύξηση συνεχίζει και µετά την πάροδο της τριετίας χορήγησης. Απαιτούνται περισσότερα δεδοµένα για την καθιέρωση και αποδοχή του στροντίου ως θεραπεία οστεοπόρωσης. Η λήψη ρανελικού στρόντιου συσχετίστηκε µε αυξηµένο κίνδυνο για έµφραγµα του µυοκαρδίου και απαιτείται προσεκτικός έλεγχος για παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου πριν τη χορήγησή του. Συστάσεις Η θεραπεία για την οστεοπόρωση θα πρέπει να αρχίζει σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του δεκαετούς κινδύνου κατάγµατος (ΙΒ). Η τυποποιηµένη δόση ορµονικής θεραπείας που χορηγείται για τα εµµηνοπαυσιακά συµπτώµατα προσφέρει πρόληψη της οστικής απώλειας και της οστεοπόρωσης (ΙΑ). 128

4 Η χαµηλή και πολύ χαµηλή δόση οιστρογόνων προσφέρει ανακούφιση από τα εµµηνοπαυσιακά συµπτώµατα, µειώνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης, χωρίς να υπάρχουν δεδοµένα για µείωση του κινδύνου κατάγµατος (ΙΑ). Η θεραπεία µε αλενδρονάτη, ρισεδρονάτη και ζολεδρονικό οξύ µειώνει τον κίνδυνο σπονδυλικού και µη σπονδυλικού κατάγµατος (ΙΑ). Θεραπεία µε ραλοξιφαίνη µειώνει τον κίνδυνο σπονδυλικού κατάγµατος (ΙΑ). Η χορήγηση καλσιτονίνης µειώνει τον κίνδυνο σπονδυλικού κατάγµατος και αντιµετωπίζει το άλγος σπονδυλικών καταγµάτων (ΙΒ). Σε ασθενείς µε σοβαρή οστεοπόρωση η θεραπεία µε τεριπαρατίδη µειώνει τον κίνδυνο σπονδυλικού και µη σπονδυλικού κατάγµατος (ΙΑ). Επίπεδα Τεκµηρίωσης Ι Τεκµηριωµένη γνώση, προερχόµενη από µετα-αναλύσεις τυχαιοποιηµένων ελεγχόµενων µελετών. Τεκµηριωµένη γνώση, προερχόµενη από µια τουλάχιστον τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη µελέτη ΙI-1 Τεκµηριωµένη γνώση, προερχόµενη από µια τουλάχιστον καλά σχεδιασµένη ελεγχόµενη µη τυχαιοποιηµένη µελέτη ΙΙ-2 Τεκµηριωµένη γνώση, προερχόµενη από µια τουλάχιστον άλλου τύπου καλά σχεδιασµένη εν µέρει πειραµατική µελέτη ΙΙΙ Τεκµηριωµένη γνώση, προερχόµενη από καλά σχεδιασµένες, µη πειραµατικές, περιγραφικές µελέτες, όπως µελέτες σύγκρισης, συσχέτισης και σειρές περιπτώσεων. Τεκµηριωµένη γνώση, προερχόµενη από αναφορές επιτροπών ειδικών, ή από απόψεις εµπειρία αναγνωρισµένων στο χώρο επιστηµονικών εταιρειών. Βαθµίδες Σύστασης Α Απαιτεί τουλάχιστον µια τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη µελέτη καλής ποιότητας και συνοχής που στηρίζει τη συγκεκριµένη σύσταση, επιπέδου τεκµηρίωσης Ι. B Απαιτεί καλά σχεδιασµένες κλινικές µελέτες, όχι τυχαιοποιηµένες κλινικές µελέτες, επί του αντικειµένου της συστάσεως, επιπέδου τεκµηρίωσης ΙI. Γ Απαιτεί τεκµηριωµένη γνώση προερχόµενη από αναφορές επιτροπών ειδικών ή από απόψεις εµπειρία αναγνωρισµένων στο χώρο επιστηµονικών εταιρειών. Υποδεικνύει απουσία άµεσα διαθέσιµων κλινικών µελετών καλής ποιότητας (Επίπεδο Τεκµηρίωσης IΙΙ) Βιβλιογραφία 1. Cauley, J.A., et al., Effects of estrogen plus progestin on risk of fracture and bone mineral density: the Women's Health Initiative randomized trial. JAMA, (13): p Anderson, G.L., et al., Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA, (14): p

5 3. Delmas, P.D., et al., Efficacy of raloxifene on vertebral fracture risk reduction in postmenopausal women with osteoporosis: four-year results from a randomized clinical trial. J Clin Endocrinol Metab, (8): p Reszka, A.A. and G.A. Rodan, Bisphosphonate mechanism of action. Curr Rheumatol Rep, (1): p Durie, B.G., M. Katz, and J. Crowley, Osteonecrosis of the jaw and bisphosphonates. N Engl J Med, (1): p ; discussion Brown, J.P., et al., Canadian Consensus Conference on osteoporosis, 2006 update. J Obstet Gynaecol Can, (2 Suppl 1): p. S Hosking, D., et al., Prevention of bone loss with alendronate in postmenopausal women under 60 years of age. Early Postmenopausal Intervention Cohort Study Group. N Engl J Med, (8): p Bone, H.G., et al., Ten years' experience with alendronate for osteoporosis in postmenopausal women. N Engl J Med, (12): p Ravn, P., et al., Alendronate in early postmenopausal women: effects on bone mass during long-term treatment and after withdrawal. Alendronate Osteoporosis Prevention Study Group. J Clin Endocrinol Metab, (4): p Roux, C., et al., Efficacy of risedronate on clinical vertebral fractures within six months. Curr Med Res Opin, (4): p Reginster, J., et al., Randomized trial of the effects of risedronate on vertebral fractures in women with established postmenopausal osteoporosis. Vertebral Efficacy with Risedronate Therapy (VERT) Study Group. Osteoporos Int, (1): p Chesnut, C.H., 3rd, et al., A randomized trial of nasal spray salmon calcitonin in postmenopausal women with established osteoporosis: the prevent recurrence of osteoporotic fractures study. PROOF Study Group. Am J Med, (4): p Cranney, A., et al., Meta-analyses of therapies for postmenopausal osteoporosis. IX: Summary of metaanalyses of therapies for postmenopausal osteoporosis. Endocr Rev, (4): p Tashjian, A.H., Jr. and B.A. Chabner, Commentary on clinical safety of recombinant human parathyroid hormone 1-34 in the treatment of osteoporosis in men and postmenopausal women. J Bone Miner Res, (7): p Οµάδα σύνταξης κατευθυντήριας οδηγίας Αυτή η οδηγία συντάχθηκε από τον Επ. Καθηγητή Ν. Βραχνή, τον. Ζυγούρη και την Καθηγήτρια Σ. Καλανταρίδου. Η οδηγία εγκρίθηκε από την επιτροπή του ΕΟΦ για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που αποτελείται από τους Καθηγητές Γ. Κρεατσά, Ι. Μεσσήνη, Γ. εκαβάλα, τον Συντονιστή ιευθυντή ΕΣΥ Γ. Φαρµακίδη και τον Επ. Καθηγητή Ν. Βραχνή. Η τελική δηµοσιευµένη οδηγία είναι ευθύνη της Επιτροπής για την ανάπτυξη κατευθυντηρίων οδηγιών της ΕΜΓΕ που αποτελείται από τους Καθηγητές Β. Ταρλατζή, Α. Λουφόπουλο,. Κασσάνο, Γ. Γαλάζιο, Θ. Στέφο και τον Αν. Καθηγητή Γ. Γκριµπίζη. Πρώτη δηµοσίευση Μάρτιος ηµοσιεύθηκε από Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.). Αλκαίου 10, Αθήνα Τηλ.: Fax: Ιστοσελίδα:

Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση

Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,22(1):23-33 Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση Χαράλαμπος Γεροδήμος 1 Λάζαρος Ι. Σακκάς 2 Περίληψη Τα οστεοπορωτικά κατάγματα αποτελούν παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 22, No 4-2009 ΤΟΜΟΣ 22, Τεύχος 4-2009

Διαβάστε περισσότερα

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(1): 20-34 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ. ΚΟΝ ΥΛΗΣ*, Α. ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ**, Β. ΠΑΝΗΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3 ISSN-1109-6160 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Tεύχος 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: pitsilid@otenet.gr ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΦΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ *

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ * ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ * * ιαµορφώθηκαν απο την Επιστηµονική Οµάδα του ΕΟΦ και µε τις παρατηρήσεις της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας έγιναν αποδεκτά µε οµόφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Μια κοινή και αποδεκτή αλήθεια είναι το πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Το λέμε και το ζούμε καθημερινά όλοι μας. Στον καθημερινό πολυπρόσωπο αγώνα όλων σε προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και οστεοπόρωση

Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και οστεοπόρωση Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και οστεοπόρωση Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» 112 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ www.vima asklipiou.gr Σελίδα 115 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βασ ιλικά Α. Λανάρα: Εις μνημόσυνον αιώνιον Έ νας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη πλέον Β. Λανάρα «μετέστη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

New insights into the mechanisms of bisphosphonates action

New insights into the mechanisms of bisphosphonates action Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 3, 157-166 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 3, 157-166 157 Μηχανισμοί δράσης των διφωσφονικών αλάτων: νεότερα

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 231-238, 2004 Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση Χαράλαμπος Συριστατίδης², Xρήστος Νησωτάκης³, Χαράλαμπος Χρέλιας¹, Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης¹

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Πρόγραµµα...4. Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6. Σάββατο 23 Μαΐου...6-7

Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Πρόγραµµα...4. Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6. Σάββατο 23 Μαΐου...6-7 Περιεχόµενα Σελίδα Χαιρετισµός Προέδρου...1 Οµιλητές Συντονιστές...2-3 Συνοπτικό Πρόγραµµα...4 Επιστηµονικό Πρόγραµµα Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6 Σάββατο 23 Μαΐου...6-7 Γενικές Πληροφορίες...11-12 Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Updated guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemia-2014

Updated guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemia-2014 Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(3):151 163 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(3):151 163 Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πρόσκληση. Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Πρόσκληση Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική Εταιρεία Μεταβολισμού των Οστών διοργανώνει για δέκατη συνεχόμενη χρονιά το Θερινό Σχολείο, το οποίο αυτή τη χρονιά πραγματοποιείται στην Ερέτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων Οι παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Regaine Foam:

Το νέο Regaine Foam: Νέα εξελιγµένη πατενταρισµένη σύνθεση αφρού Η µοναδική θεραπεία µε Μινοξιδίλη κατά της τριχόπτωσης σε µορφή αφρού, για άνδρες και γυναίκες Το νέο Regaine Foam: Περιέχει Μινοξιδίλη 5% και ενδείκνυται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Παναγιώτης Κόκκορης Ενδοκρινολόγος- ιαβητολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία είναι µια πολύ συνηθισµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία

H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία To Palladia είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας του Υποδοχέα της Tυροσινικής Κινάσης (RTK) και η πρώτη αντι-αγγειογενετική και αντι-πολλαπλασιαστική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στην εμμηνόπαυση

Μετάβαση στην εμμηνόπαυση 19(2):11-116, 27 Aνασκόπηση Μετάβαση στην εμμηνόπαυση Π.Δ. Κανταρτζή Π. Πολυχρόνου Δ.Γ. Γουλής Ι. Παπαδήμας Ι.Ν. Μπόντης Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξ. Δερέκα: Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας 1 Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξανθίππη E. Δερέκα Λέκτορας, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις

Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις 216 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2008 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις Θ. Δ. Μουντοκαλάκης Αν και έχουν περάσει μόλις δεκαέξι χρόνια αφότου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία (Guyatt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάρτιος 2012 Αρ. 13 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Ιογενείς ηπατίτιδες

Διαβάστε περισσότερα