«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2"

Transcript

1 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1

2 Συνοπτικός Οδηγός Συναλλαγών µε τα Λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία Έκδοση Ιούλιος 2005 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ο.Κ.Χ.Ε. - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2

3 Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο παρών Συνοπτικός Οδηγός Συναλλαγών αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εύληπτης περιγραφής του τρόπου και των διαδικασιών λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων στις περιοχές που ήδη ισχύει το σύστηµα του Κτηµατολογίου σε αντικατάσταση του προϊσχύσαντος συστήµατος µεταγραφών και υποθηκών. Η εισαγωγή του κτηµατοκεντρικού συστήµατος δηµοσιότητας των εµπραγµάτων (και εν γένει εγγραπτέων) πράξεων και δικαιωµάτων σηµατοδοτεί σειρά αλλαγών, τόσο στον τρόπο υποβολής, επεξεργασίας και καταχώρισης των εγγραπτέων πράξεων όσο στον τρόπο υποβολής αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων από τα κτηµατολογικά στοιχεία. Ο Οδηγός επιχειρεί, υπό µορφή ερωτήσεων-απαντήσεων, να ενηµερώσει τους συναλλασσόµενους µε τα Κτηµατολογικά Γραφεία για τις βασικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, ώστε να επιτυγχάνεται η άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτησή τους. Επιπροσθέτως, περιέχει παράρτηµα µε πρότυπα αιτήσεων, ώστε να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου συµπλήρωσής τους. Σηµειώνεται ότι η ηλεκτρονική επεξεργασία, στην οποία υποβάλλονται οι κάθε είδους αιτήσεις, επιβάλλει τη χρήση έντυπων αιτήσεων. Η παρούσα έκδοση είναι εναρµονισµένη µε το ισχύον, κατά το χρόνο έκδοσής της, θεσµικό πλαίσιο (νόµος 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το νόµο 3127/2003), ενώ σε περίπτωση συµπλήρωσης ή εν γένει τροποποίησής του θα ακολουθεί ενηµερωµένη επανέκδοση. Για τη συµβολή τους στην τελική διαµόρφωση του Οδηγού ευχαριστούµε τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην παράκλησή µας για σχολιασµό του αρχικού σχεδίου. Η διαδικασία επικοινωνίας και συνεργασίας µε όλους τους παραπάνω φορείς και όσους άλλους εκδηλώσουν στο µέλλον την πρόθεση για την υποβολή προτάσεων σχετικών µε το περιεχόµενο του Οδηγού θα είναι διαρκής και µε ιδιαίτερη προσοχή θα αξιολογείται κάθε άποψη που θα τίθεται υπόψη µας. Ελπίζουµε, ότι η κυκλοφορία του Οδηγού θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των συναλλασσοµένων. Στους τελευταίους ανήκει και η τελική κρίση για τη χρησιµότητά του. Από την πλευρά µας επιδιώκουµε η λειτουργία του Κτηµατολογίου να αναδείξει τα οφέλη του εκπληρώνοντας τον δικαιοπολιτικό του προορισµό, αυτόν της ασφάλειας των συναλλαγών και της ορθολογικής οργάνωσης και ανάπτυξης της χώρας. Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι ο παρών Οδηγός βρίσκεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ( ). Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενό του, µπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ.: , fax: , Αθήνα, Ιούλιος 2005 Ο Πρόεδρος Χρ. Γούλας Ο ιευθύνων Σύµβουλος Χρ. Σταύρου 3

4 Ι.ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ* *Οι αριθµοί παραπέµπουν σε ερωτήµατα Αίτηση: 7 αντίγραφο εγγραπτέας πράξης: 13,15ΣΤ αντίγραφο στοιχείου από το αρχείο κτηµατογράφησης: 13,15ΣΤ αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου: 13,15ΣΤ απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος: 13,15Α, 15Θ διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων: 12,15Η διόρθωση προδήλου σφάλµατος: 12,15Ζ καταχώριση εγγραπτέας πράξης: 8,10,11,13,15Α κτηµατογραφικό διάγραµµα: 9,13,15Ι πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης:8,13,15 Α,15Γ πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων: 8,13,15 πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού /νοµικού προσώπου: 13,15Ε Αλφαβητικό ευρετήριο δικαιούχων: 4,5,6 Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης: 13,15ΣΤ στοιχείου από το αρχείο κτηµατογράφησης: 13,15ΣΤ κτηµατολογικού φύλλου: 13,15ΣΤ µερίδας προσώπου:13 Απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος βλ. ιάγραµµα 4

5 Αρχείο κτηµατογράφησης:4, 5, βλ. και Αίτηση, Αντίγραφο τίτλων: 4,5 Γεωµετρική µεταβολή: 8,9,15Β Γεωµετρικά στοιχεία διόρθωση: 9,12, 15Η Γραφείο βλ. Κτηµατολογικό Γραφείο ιάγραµµα απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος:8,9,13,14 Α,15Θ κτηµατογραφικό διάγραµµα: 8,9,13,15Β,15Ι κτηµατολογικά διαγράµµατα:3,4,5,6, τοπογραφικό διάγραµµα: 6,8,15Β ικαιώµατα Βλ. Τέλη και δικαιώµατα ιόρθωση γεωµετρικά στοιχεία: 9,12,15Η κτηµατολογικές εγγραφές: 12 πρόδηλο σφάλµα: 12,15Ζ Εθνικό Κτηµατολόγιο:1 Έλεγχος νοµιµότητας: 11 Ηµερολόγιο: 4,11 ΚΑΕΚ: 4,5,6,7,9,14 5

6 Καταχώριση εγγραπτέας πράξης: 8,9,10,11,15Α Βλ. και Αίτηση Πιστοποιητικό Κτηµατολογικό βιβλίο: 4,5,6,11 Κτηµατολογικό Γραφείο:2,3,4,5,6,7,13 Προϊστάµενος: 11,12, Κτηµατολογικά διαγράµµατα: βλ. ιαγράµµατα Κτηµατολογικές εγγραφές:3 διόρθωση:12 Κτηµατολογικοί πίνακες:4 Κτηµατολογικά στοιχεία:3,4,5 Κτηµατολογικό φύλλο: 4,5,6,11,13,15ΣΤ Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.): 2 Πιστοποιητικό (Κτηµατολογίου): βλ. και Αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης:8,13,15γ κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων:8,13,15 κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/ νοµικού προσώπου: 13,15Ε (Υποθηκοφυλακείου): 14 αντίγραφο µερίδας:13 άρσης κατάσχεσης:13 βαρών:13 διαγραφής εγγεγραµµένης αγωγής:13 διεκδικήσεων:13 6

7 εξάλειψης υποθήκης ή προσηµείωσης:13 µεταγραφής:13 µη εκποίησης:13 τροπής προσηµείωσης σε υποθήκη:13 Τέλη:13,14 Υποθηκοφυλακείο:2,14 Βλ. και Πιστοποιητικό 7

8 ΙΙ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδείγµατα Αιτήσεων: καταχώρισης εγγραπτέας πράξης (1) καταχώρισης εγγραπτέας πράξης µε τη διαδικασία του άρθρου 6 4 Ν. 2664/1998 (2) χορήγησης πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης (3) χορήγησης πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων (4) χορήγησης πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/νοµικού προσώπου (5) χορήγησης αντιγράφου εγγραπτέας πράξης (6) χορήγησης αντιγράφου κτηµατολογικού φύλλο (7) χορήγησης αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο κτηµατογράφησης (8) διόρθωσης προδήλου σφάλµατος (9) διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων (10) χορήγησης αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος (7) χορήγησης κτηµατογραφικού διαγράµµατος (7) 8

9 1. Τι είναι το Κτηµ ατολόγιο; Το Εθνικό Κτηµατολόγιο αποτελεί σύστηµα οργανωµένων σε κτηµατογραφική βάση νοµικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα των κτηµατογραφηµένων περιοχών. Το Κτηµατολόγιο αντικαθιστά, στις περιοχές που ισχύει, το υφιστάµενο µέχρι σήµερα προσωποκεντρικό σύστηµα µεταγραφών και υποθηκών. Ειδικότερα, η οργάνωση των νοµικών και τεχνικών πληροφοριών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο γίνεται µε άξονα το ακίνητο, διατηρουµένης όµως παραλλήλως και της προσωποκεντρικής ευρετηρίασης, ενώ στο σύστηµα µεταγραφών και υποθηκών γίνεται µε µοναδικό άξονα το πρόσωπο του ιδιοκτήτη. 2. Σε ποιες περιοχές λειτουργούν Κτηµ ατολογικά Γραφεία; Τα Κτηµατολογικά Γραφεία λειτουργούν στις περιοχές που έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κτηµατογράφησης και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηµατολογικά βιβλία και έχουν εκδοθεί για το σκοπό αυτό σχετικές αποφάσεις του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.). Τα κατά τόπον αρµόδια Υποθηκοφυλακεία στις περιοχές αυτές λειτουργούν µεταβατικά ως Κτηµατολογικά Γραφεία. 3. Ποιες είναι οι αρµ οδιότητες των Κτηµ ατολογικών Γραφείων; Οι κυριότερες αρµοδιότητες των Κτηµατολογικών Γραφείων είναι οι ακόλουθες: α) Η τήρηση και ενηµέρωση των κτηµατολογικών στοιχείων. β) Η έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων από τα κτηµατολογικά φύλλα, τα κτηµατολογικά διαγράµµατα και τα λοιπά τηρούµενα κτηµατολογικά στοιχεία. 4. Ποια είναι τα στοιχεία που τηρούνται στα Κτηµ ατολογικά Γραφεία; Τα στοιχεία που τηρούνται στα Κτηµατολογικά Γραφεία είναι τα εξής: α) Τα κτηµατολογικά διαγράµµατα, στα οποία αποτυπώνονται µε τον Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) όλα τα ακίνητα που εµπίπτουν στην κτηµατογραφηµένη περιοχή. 9

10 β) Οι κτηµατολογικοί πίνακες για τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Το περιεχόµενο των κτηµατολογικών πινάκων αποτελεί και περιεχόµενο των πρώτων εγγραφών που έχουν καταχωριστεί στα φύλλα του κτηµατολογικού βιβλίου. γ) Το κτηµατολογικό βιβλίο, το οποίο αποτελείται από τα κτηµατολογικά φύλλα. Σε κάθε ακίνητο αντιστοιχεί ένα κτηµατολογικό φύλλο, το οποίο αναγράφει τον ΚΑΕΚ του ακινήτου και περιέχει τη νοµική του κατάσταση (υφιστάµενα εµπράγµατα και εν γένει εγγραπτέα δικαιώµατα π.χ. κυριότητα, δουλείες, εµπράγµατες ασφάλειες κλπ., δικαιούχους και εγγραπτέες πράξεις). δ) Το ηµερολόγιο, στο οποίο καταχωρίζονται κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο Κτηµατολογικό Γραφείο για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων. ε) Το αλφαβητικό ευρετήριο, που περιλαµβάνει όλους τους δικαιούχους των δικαιωµάτων που έχουν εγγραφεί στο κτηµατολογικό βιβλίο. στ) Το αρχείο τίτλων, διαγραµµάτων και λοιπών δικαιολογητικών, που υποβάλλονται µε τις αιτήσεις εγγραφής πράξεων στο κτηµατολογικό βιβλίο. ζ) Το αρχείο κτηµατογράφησης, που περιλαµβάνει όλα τα έγγραφα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφησης, π.χ. δηλώσεις, τίτλους, λοιπά δικαιολογητικά, ενστάσεις, προσφυγές, αποφάσεις Επιτροπών, προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες και διαγράµµατα που αναρτήθηκαν κλπ. 5. Πώς γίνεται η έρευνα στα στοιχεία που τηρούνται στο Κτηµ ατολογικό Γραφείο; Η έρευνα στα στοιχεία που τηρούνται στο Κτηµατολογικό Γραφείο γίνεται ανά στοιχείο ως εξής: α) Έρευνα στο κτηµατολογικό βιβλίο: Η έρευνα στo κτηµατολογικό βιβλίο διενεργείται µε βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου που αναγράφεται στα κτηµατολογικά φύλλα. β) Έρευνα στα κτηµατολογικά διαγράµµατα: Η έρευνα στα κτηµατολογικά διαγράµµατα διενεργείται είτε µε βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, είτε, σε περίπτωση που ο αριθµός αυτός δεν είναι γνωστός, βάσει τοπογραφικού διαγράµµατος, προκειµένου να εντοπιστεί το συγκεκριµένο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή. 10

11 γ) Έρευνα στα αλφαβητικά ευρετήρια: Η αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια γίνεται µε βάση το όνοµα των δικαιούχων εγγραπτέων δικαιωµάτων που έχουν εγγραφεί στο κτηµατολογικό βιβλίο. Σε περίπτωση εγγάµων γυναικών η αναζήτηση συνιστάται να γίνεται και µε τα δύο επώνυµα (πατρικό/ συζυγικό). δ) Έρευνα στο αρχείο του Κτηµατολογικού Γραφείου: Η έρευνα διενεργείται ανάλογα µε τον τρόπο που τηρείται το αρχείο στο Κτηµατολογικό Γραφείο, είτε µε βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, είτε µε βάση τον αριθµό και την ηµεροµηνία καταχώρισης των εγγραπτέων πράξεων, που ταυτίζεται µε τον αριθµό και την ηµεροµηνία υποβολής των αντίστοιχων αιτήσεων. ε) Έρευνα στο αρχείο κτηµατογράφησης: Η έρευνα διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο αρχειοθέτησης που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφησης, δηλαδή είτε µε βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, είτε µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου των εγγράφων, είτε, τέλος, µε βάση το όνοµα των προσώπων. 6.Πώς θα αναζητηθούν πληροφορίες για ένα ακίνητο στο Κτηµ ατολογικό Γραφείο: α ) Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστός; β ) σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ δεν είναι γνωστός; α) Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστός και αναζητείται η νοµική πληροφορία για τα εγγραπτέα δικαιώµατα που υπάρχουν στο εν λόγω ακίνητο, θα γίνει έρευνα στο κτηµατολογικό βιβλίο και ειδικότερα στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα έρευνας στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, για να εξακριβωθεί η ακριβής απεικόνιση του ακινήτου κατά θέση και όρια. β) Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, τότε, εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου, µπορεί να γίνει αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια µε βάση το ονοµατεπώνυµό του. Εάν πρόκειται για έγγαµη γυναίκα, η αναζήτηση συνιστάται να γίνεται και µε τα δύο επώνυµα (πατρικό/ συζυγικό). Τέλος, στην περίπτωση που ούτε τα στοιχεία του δικαιούχου ούτε ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστά, η έρευνα στα κτηµατολογικά διαγράµµατα µπορεί να διενεργηθεί βάσει τοπογραφικού διαγράµµατος, προκειµένου να εντοπιστεί το συγκεκριµένο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή. 11

12 7.Τι πρέπει να γνωρίζω για τις συναλλαγές µου µε τα Κτηµ ατολογικά Γραφεία; Για τις συναλλαγές µε τα Κτηµατολογικά Γραφεία διατίθενται ειδικά έντυπα αιτήσεων, που διευκολύνουν την επεξεργασία των αιτηµάτων και τη γρηγορότερη διεκπεραίωσή τους. Τα έντυπα αυτά διατίθενται στα Κτηµατολογικά Γραφεία και στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση Για ορισµένα είδη αιτήσεων και αιτηµάτων είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου ή των ακινήτων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο/οι ΚΑΕΚ δεν είναι γνωστός/οι στο συναλλασσόµενο, θα πρέπει αυτός να απευθυνθεί στον αρµόδιο υπάλληλο του Κτηµατολογικού Γραφείου για να τον κατευθύνει στον τρόπο ανεύρεσής του/τους. 8. Ποιες ενέργειες απαιτούνται από τους συναλλασσοµ ένους για την υποβολή αίτησης µε αίτηµ α την καταχώριση µιας εγγραπτέας πράξης στα κτηµ ατολογικά στοιχεία; Για την υποβολή αίτησης µε αίτηµα την καταχώριση µιας εγγραπτέας πράξης στα κτηµατολογικά στοιχεία απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: α) Συµπλήρωση και υποβολή του ειδικού εντύπου αίτησης που χορηγείται στο Κτηµατολογικό Γραφείο. Σηµειώνεται ότι στο έντυπο αυτό έχει συµπεριληφθεί αίτηµα: α) για έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης και β) για έκδοση πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων (εκδιδόµενο µε βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου). β) Προσκόµιση των εγγράφων στα οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση (π.χ. συµβόλαιο, δικαστική απόφαση) και κυρωµένου αποσπάσµατος του κτηµατολογικού διαγράµµατος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη. Το απόσπασµα αυτό εκδίδεται από το Κτηµατολογικό Γραφείο. γ) Προσκόµιση ενηµερωµένου κτηµατογραφικού διαγράµµατος και τοπογραφικού διαγράµµατος, στο οποίο αποτυπώνεται η γεωµετρική µεταβολή (π.χ. συνένωση, κατάτµηση), εφόσον η εγγραπτέα πράξη έχει σχετικό περιεχόµενο, σύµφωνα µε τη σχετική Οδηγία που χορηγείται από το Κτηµατολογικό Γραφείο. δ) Καταβολή των προβλεπόµενων τελών και δικαιωµάτων για την εγγραφή της πράξης. 12

13 9. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται η έκδοση αποσπάσµ ατος κτηµ ατολογικού διαγράµµατος ή κτηµ ατογραφικού διαγράµµατος; Το απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος επισυνάπτεται σε κάθε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για την καταχώριση µίας εγγραπτέας πράξης. Το απόσπασµα αυτό απεικονίζει το ακίνητο στο οποίο αφορά η πράξη µε τον ΚΑΕΚ που του έχει χορηγηθεί. Επισηµαίνεται ότι απαιτείται η έκδοση του αντίστοιχου αποσπάσµατος για κάθε ακίνητο που αφορά η πράξη (π.χ. γεωτεµάχιο, κάθετη /οριζόντια ιδιοκτησία κλπ.), η έκδοση και προσκόµισή του αποσκοπεί δε στην ταυτοποίηση του ακινήτου, στο οποίο θα γίνει η εγγραφή. Σε περίπτωση που η εγγραπτέα πράξη αφορά στην τροποποίηση σύστασης διηρηµένων ιδιοκτησιών ή στην τροποποίηση κανονισµού συνιδιοκτητών, τότε αρκεί η έκδοση ενός αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος του γεωτεµαχίου. Για την έκδοση και χορήγηση του αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος απαιτείται να υποβληθεί αίτηση στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα σχετικά τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. ανέρχονται στο ποσό των 15 ευρώ. Σε περιπτώσεις διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων των κτηµατολογικών εγγραφών καθώς και στις περιπτώσεις των εγγραπτέων πράξεων, οι οποίες επιφέρουν γεωµετρική µεταβολή, όπως συνένωση, κατάτµηση, σύσταση δουλείας διόδου, σύσταση /κατάργηση καθέτων ιδιοκτησιών κ.λ.π., ο ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει προµηθευτεί κτηµατογραφικό διάγραµµα για τα ακίνητα που αφορά η πράξη, προκειµένου ο µηχανικός του να προβεί σε αποτύπωση της γεωµετρικής µεταβολής σύµφωνα µε τη σχετική Οδηγία που χορηγείται από το Κτηµατολογικό Γραφείο. Για την έκδοση και χορήγησή του απαιτείται να υποβληθεί αίτηση στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα σχετικά τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. ανέρχονται σε 30 ευρώ. Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση συνένωσης γεωτεµαχίων, εκδίδεται ένα κτηµατογραφικό διάγραµµα για όλα τα ακίνητα (ΚΑΕΚ) που αφορά η διαδικασία συνένωσης και µνηµονεύονται στην εγγραπτέα πράξη. Επίσης, όταν εκδίδεται κτηµατογραφικό διάγραµµα για την αποτύπωση της γεωµετρικής µεταβολής, δεν απαιτείται η έκδοση αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος για την καταχώριση της σχετικής πράξης στα κτηµατολογικά στοιχεία. 13

14 10. Ποιος µπορεί να υποβάλει την αίτηση για την καταχώριση µ ίας εγγραπτέας πράξης; Την αίτηση µπορεί να υποβάλει: α) Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) που έχει έννοµο συµφέρον. β) Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος. γ) Πληρεξούσιος, δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συµβολαιογραφικά. δ) Ο συµβολαιογράφος που συνέταξε την εγγραπτέα πράξη ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ή ο αρχειοφύλακας ή εξουσιοδοτηµένος συνεργάτης του µε γραπτή εξουσιοδότηση. ε) Όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή για Ν.Π.., ο Προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσίας ή εξουσιοδοτηµένος από αυτόν υπάλληλος. 11.Ποια διαδικασία ακολουθείται για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηµ ατολογικά βιβλία; Η διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηµατολογικά βιβλία περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: α) Εγγραφή της αίτησης στο ηµερολόγιο: Οι αιτήσεις εγγράφονται αυθηµερόν στο ηµερολόγιο. Η εγγραφή γίνεται κατά τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων στο Κτηµατολογικό Γραφείο. Κάθε αίτηση αριθµείται κατά τη σειρά της υποβολής της και φέρει τον ακριβή χρόνο (ηµεροµηνία και ώρα) παραλαβής της από το αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο. β) Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων δικαιολογητικών: Η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα των πράξεων, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση, γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταµένου, αφού διενεργηθεί από αυτόν ο προβλεπόµενος έλεγχος νοµιµότητας. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της υποβολής της. Χρόνος καταχώρισης στα κτηµατολογικά φύλλα θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση. Εάν διαπιστωθεί τυπική έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού που µπορεί να συµπληρωθεί ή να διορθωθεί, ο Προϊστάµενος µπορεί να τάξει σύντοµη προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των (5) εργάσιµων ηµερών, για να προσκοµίσει ο αιτών τα ελλείποντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα είναι προσωρινή - υπό 14 επιφύλαξη. Σηµειώνεται ότι όσο εκκρεµεί η

15 προσωρινή καταχώριση ο Προϊστάµενος δεν µπορεί να προβεί σε καταχώριση άλλης µεταγενέστερης εγγραφής στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, προτού οριστικοποιηθεί ή εξαλειφθεί η προσωρινή καταχώριση. Αν ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου αρνηθεί την αιτούµενη καταχώριση, σηµειώνει την άρνησή του και τους σχετικούς λόγους επί της αιτήσεως ή σε πρόσθετο φύλλο και τη γνωστοποιεί αµελλητί στον αιτούντα. Η διαδικασία ελέγχου και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά των Προϊσταµένου ρυθµίζονται στο άρθρο 16 του ν. 2664/1998, όπως αυτό ισχύει. αποφάσεων του 12. Με ποιον τρόπο διορθώνονται οι κτηµ ατολογικές εγγραφές ( αρχικές και µεταγενέστερες), όταν αυτές είναι ανακριβείς; Οι ανακριβείς κτηµατολογικές εγγραφές (αρχικές και µεταγενέστερες) διορθώνονται σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπεται στις διατάξεις του νόµου 2664/1998 και ειδικότερα στα άρθρα 6, 7, 7 α, 13, 17,18, 19 και 20 α, όπως αυτά ισχύουν. Όταν πρόκειται για διόρθωση πρόδηλου σφάλµατος κατά το άρθρο 18 του ν. 2664/1998, ή για διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων κατά το άρθρο 19 παρ.2 του ν. 2664/1998, απαιτείται η υποβολή αίτησης και η έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταµένου του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου. 13. Ποια πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµ ατα εκδίδονται από το Κτηµ ατολογικό Γραφείο και ποια η αντιστοίχισή τους µε τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία; Τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα, για τα οποία απαιτείται η προηγούµενη υποβολή σχετικής αίτησης, είναι τα εξής: α) Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης: Αντιστοιχεί στο εκδιδόµενο από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό µεταγραφής ή εγγραφής. Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ. β) Πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων: Περιέχει απόσπασµα από τις ενότητες του κτηµατολογικού φύλλου του ακινήτου, όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση τον ΚΑΕΚ, για τις οποίες ζητείται η έκδοση 15 του πιστοποιητικού και εµφανίζει τις σχετικές

16 κτηµατολογικές εγγραφές (αρχικές και µεταγενέστερες) για όλους τους δικαιούχους και συνδικαιούχους. Αντιστοιχεί στα εκδιδόµενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: µη εκποίησης, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσηµείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραµµένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσηµείωσης και άρσης κατάσχεσης. Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά αιτούµενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωµάτων/ πράξεων. γ) Πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/ νοµικού προσώπου: Εµφανίζει για ακίνητο/α, που υπάγονται στην τοπική αρµοδιότητα του Κτηµατολογικού Γραφείου, τις εγγραφές δικαιωµάτων (αρχικές και µεταγενέστερες) για συγκεκριµένο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, από τις ενότητες του κτηµατολογικού φύλλου, στις οποίες υπάρχουν οι αιτηθείσες κτηµατολογικές εγγραφές για το εν λόγω πρόσωπο. Αντιστοιχεί στο εκδιδόµενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο µερίδας προσώπου. Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ ανά αιτούµενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωµάτων/ πράξεων. δ) Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης: Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά φύλλο από το εκδιδόµενο αντίγραφο. ε) Αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου: Αντιστοιχεί στο εκδιδόµενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο µερίδας προσώπου. Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά φύλλο από το εκδιδόµενο αντίγραφο. στ) Αντίγραφο στοιχείου από το αρχείο κτηµατογράφησης: Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά φύλλο από το εκδιδόµενο αντίγραφο. Η παραπάνω αντιστοίχιση των πιστοποιητικών ανά φορέα έκδοσης και το κόστος έκδοσής τους προβλέπονται στην υπ αρ / εγκύκλιο του Υπουργείου ικαιοσύνης προς όλα τα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας. ζ) Απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος: Κόστος έκδοσης: 15 ευρώ, τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. η) Κτηµατογραφικό διάγραµµα: Κόστος έκδοσης: 30 ευρώ, τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. 14.Τα Υποθηκοφυλακεία κατά τη µεταβατική τους λειτουργία ως Κτηµ ατολογικά Γραφεία εξακολουθούν να εκδίδουν πιστοποιητικά από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου; Από την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου στις 16 κτηµατογραφηµένες περιοχές οι εγγραφές που

17 αφορούν ακίνητα των κτηµατογραφηµένων περιοχών γίνονται µόνο στα κτηµατολογικά βιβλία και τα λοιπά τηρούµενα στοιχεία. Τα βιβλία που τηρούσε έως την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο επέχουν θέση αρχείου. Το αρχείο αυτό εξακολουθεί να φυλάσσεται από το Υποθηκοφυλακείο, το οποίο εκδίδει και τα σχετικά αντίγραφα και πιστοποιητικά. 15. Ενέργειες συναλλασσόµ ενων για τις ακόλουθες διαδικασίες: Α. Για καταχώριση εγγραπτέας πράξης Προαπαιτείται: έκδοση αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος για κάθε ακίνητο (ΚΑΕΚ) που αφορά η πράξη (π.χ. γεωτεµάχιο, κάθετη/ οριζόντια ιδιοκτησία κλπ.). ιαδικασία 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης* αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 1). 2. Κατάθεση της αίτησης, συνοδευοµένης από την πράξη και το/τα ανάλογο/α απόσπασµα/αποσπάσµατα κτηµατολογικού διαγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι στα σχετικά έγγραφα που περιέχεται η εγγραπτέα πράξη (π.χ. συµβολαιογραφικό έγγραφο) χρήσιµο είναι να µνηµονεύεται ο/οι ΚΑΕΚ του/ των ακινήτου/ων, που αυτή αφορά. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το πιστοποιητικό που τυχόν ζήτησε µε την αίτησή του (πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης ή/και πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων, βλ. παρακάτω ενότητες Γ και ). *Στις περιπτώσεις που ζητείται καταχώριση εγγραπτέας πράξης και διόρθωση των αρχικών εγγραφών µε τη διαδικασία του άρθρου 6 4 του ν. 2664/1998 συµπληρώνεται το έντυπο αίτησης µε τίτλο: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ µε τη διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν. 2664/1998» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 2). 17

18 Β. Για καταχώριση εγγραπτέας πράξης που επιφέρει γεωµετρική µεταβολή (π.χ. συνένωση, κατάτµηση, κλπ.) Προαπαιτείται: έκδοση κτηµατογραφικού διαγράµµατος για το/τα ακίνητο/α (ΚΑΕΚ) που αφορά η πράξη. ιαδικασία 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης. 2. Κατάθεση της αίτησης συνοδευόµενης από την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, το ενηµερωµένο κτηµατογραφικό διάγραµµα µε τον πίνακα συντεταγµένων των κορυφών που αποδίδουν τη γεωµετρική µεταβολή και το τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την πράξη. Επισηµαίνεται ότι στα σχετικά έγγραφα πρέπει να µνηµονεύεται ο/οι ΚΑΕΚ του/των ακινήτου/ων, που αφορά η πράξη. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το πιστοποιητικό που τυχόν ζήτησε µε την αίτησή του. Γ. Για έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης Το αίτηµα για έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης µπορεί να υποβληθεί: α. Στο έντυπο της αίτησης για την καταχώριση εγγραπτέας πράξης κατά το χρόνο υποβολής της εν λόγω αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 1). β. Με χωριστή αίτηση, οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή συντρέχει λόγος έκδοσής του, ως ακολούθως: 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 3). 2. Κατάθεση της αίτησης. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για 18 λογαριασµό του το πιστοποιητικό µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας.

19 . Για έκδοση πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων Το αίτηµα για έκδοση πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων* µπορεί να υποβληθεί: α. Στο έντυπο της αίτησης για την καταχώριση εγγραπτέας πράξης κατά το χρόνο υποβολής της εν λόγω αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 1). β. Με χωριστή αίτηση, οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή συντρέχει λόγος έκδοσής του, ως ακολούθως: 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 4). 2. Κατάθεση της αίτησης. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό, τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για λογαριασµό του το πιστοποιητικό µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. *Προσοχή: Για την υποβολή της παραπάνω αίτησης και την έκδοση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η γνώση και αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου, για το οποίο αυτό θα εκδοθεί, στο έντυπο της αίτησης. Ε. Για έκδοση πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/ νοµικού προσώπου ιαδικασία: 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 5). 2. Κατάθεση της αίτησης. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό, τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για λογαριασµό του το 19 πιστοποιητικό µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας.

20 ΣΤ. Για έκδοση αντιγράφων 1. Συµπλήρωση έντυπης αίτησης: α) Για χορήγηση αντιγράφου εγγραπτέας πράξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 6). β) Για χορήγηση αντιγράφου κτηµατολογικού φύλλου (απαιτείται η γνώση και αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου, για το οποίο αυτό θα εκδοθεί, στο έντυπο της αίτησης, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγµα 7). γ) Για χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο κτηµατογράφησης, στην οποία αναγράφεται το αιτούµενο στοιχείο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 8). 2. Κατάθεση της αίτησης. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο αντίγραφο. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο αντίγραφο, τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για λογαριασµό του το αντίγραφο µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. Ζ. Για διόρθωση πρόδηλου σφάλµατος (άρθρα 18, 20α ν.2664/98) ιαδικασία 1. Συµπλήρωση έντυπης αίτησης µε αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου/ων, που αυτή αφορά και πλήρη περιγραφή του σφάλµατος και του αιτήµατος διόρθωσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 9). 2. Κατάθεση της αίτησης µε επισυναπτόµενα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει το πρόδηλο σφάλµα. Η. Για διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων (άρθρο 19 παρ.2 του ν. 2664/98) Προαπαιτείται: έκδοση κτηµατογραφικού διαγράµµατος για το/τα ακίνητο/α (ΚΑΕΚ) του/των οποίου/ων αιτείται η διόρθωση των γεωµετρικών στοιχείων (βλ. αντίστοιχη διαδικασία για έκδοση κτηµατογραφικού διαγράµµατος). 20

21 ιαδικασία 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 10). Σηµειώνεται ότι η αίτηση, εφόσον συναινούν όλοι οι όµοροι δικαιούχοι που επηρεάζονται από την αποδοχή της, µπορεί να υποβληθεί από κοινού. 2. Κατάθεση της αίτησης συνοδευόµενης από το ενηµερωµένο κτηµατογραφικό διάγραµµα που αποδίδει τη διόρθωση των γεωµετρικών στοιχείων και το τοπογραφικό διάγραµµα. Επισηµαίνεται ότι στα σχετικά έγγραφα πρέπει να µνηµονεύεται ο/οι ΚΑΕΚ του ακινήτου/ων, που αφορά η πράξη. 3. Ενηµέρωση του αιτούντα από το Κτηµατολογικό Γραφείο για το αποτέλεσµα του τυπικού ελέγχου επί της αιτήσεώς του και για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί περαιτέρω (π.χ. κοινοποίηση της αίτησης σε όµορους δικαιούχους, εάν η αποδοχή της µπορεί να επηρεάσει τα δικαιώµατά τους, ορισµός προθεσµίας για υποβολή απόψεων εγγράφως από τους όµορους). Θ. Για έκδοση αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος ιαδικασία 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης, στην οποία αναγράφεται απαραιτήτως ο ΚΑΕΚ του ακινήτου, για το οποίο ζητείται η έκδοση του αποσπάσµατος (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 7). 2. Κατάθεση της αίτησης. 3. Πληρωµή των τελών υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο απόσπασµα. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο απόσπασµα, τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για λογαριασµό του το απόσπασµα µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. 21

22 Ι. Για έκδοση κτηµατογραφικού διαγράµµατος ιαδικασία 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης στην οποία αναγράφεται /ονται απαραιτήτως ο/οι ΚΑΕΚ του ακινήτου /ων, για το /τα οποίο /α ζητείται η έκδοση του διαγράµµατος και η χρήση για την οποία προορίζεται. 2. Κατάθεση της αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 7). 3. Πληρωµή των τελών υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο διάγραµµα. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο διάγραµµα, τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για λογαριασµό του το διάγραµµα µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. 5. Παραλαβή του κτηµατογραφικού διαγράµµατος και της Οδηγίας, ώστε να ενεργήσει ο ιδιώτης Μηχανικός σύµφωνα µε αυτήν. 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδείγµατα Αιτήσεων 23

24 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.. (1) Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ τ ο υ / τ η ς Επώνυµο. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ.. Όνοµα. ΜΑΡΙΑ.... Πατρώνυµο..ΙΣΙ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου.. Ο Εκδούσα αρχή..α.τ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ.. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα).. ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 52-54, 10015, ΑΘΗΝΑ. Τηλέφωνο Με την ιδιότητα του (2).. πληρεξουσίου δικηγόρου... Στοιχεία πράξης Αριθµός Πράξης ηµεροµηνία :.10_/_05_/ 2004 Στοιχεία εκδούσας αρχής συµβ/φου. ΣΥΜΒ/ΦΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗ..ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ.. Στοιχεία ακινήτου/των ΚΑΕΚ / 0 / 1 3 ΚΑΕΚ / 0 / 1 4 ΚΑΕΚ / 0 / 0 ΚΑΕΚ / 1 / 0 Στοιχεία του προσώπου για το οποίο ζητείται η καταχώριση της πράξης (3) Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ... Όνοµα.. ΧΡΥΣΑΝΘΗ Όνοµα και επώνυµο πατρός.. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ. Όνοµα και επώνυµο µητρός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.. ΕΛΕΝΗ... Χρονολογία γέννησης _28_/_2_/_1960 Τόπος γέννησης. ΑΘΗΝΑ...Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Αριθµός δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου. Ε Εκδούσα αρχή ΑΤ.. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ. ΑΦΜ /νση κατοικίας : Οδός. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ...αριθµός ΤΚ Χώρα ΕΛΛΑ Α /νση επικοινωνίας : Οδός..ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ αριθµός. 25 ΤΚ Χώρα. ΕΛΛΑ Α... Τηλέφωνα , Fax Ε-mail... Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία..... ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου. Είδος νοµικού προσώπου... Έδρα.. /νση: Οδός.αριθµός. ΤΚ... Χώρα /νση επικοινωνίας: Οδός αριθµός... ΤΚ.. Χώρα.. Τηλέφωνα....Fax Ε-mail.. Στοιχεία συστατικής πράξης (4).. Στοιχεία νόµιµης δηµοσίευσης της συστατικής πράξης... (5) ΑΦΜ Αριθµός συνυποβαλλόµενων εγγράφων (6): 3 ( συµβόλαιο πωλήσεως περίληψη συµβολαίου απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος ) Με την παρούσα αιτούµαι : (7) α) την εγγραφή της παραπάνω πράξης β) την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης γ) την έκδοση πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων για το/τα ακίνητο/α µε ΚΑΕΚ: ΚΑΕΚ / 0 / 1 3 για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Χ ΟΥΛΕΙΕΣ Χ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Χ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Χ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ Χ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ χ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ χ 24

25 ΚΑΕΚ / 0 / 1 4 για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Χ ΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Χ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Χ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ ΚΑΕΚ / 0 / 0 για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΥΛΕΙΕΣ Χ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ ΚΑΕΚ / 1 / 0 για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Χ ΟΥΛΕΙΕΣ Χ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Χ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Χ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ Χ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ Χ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ Χ ΚΑΕΚ για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΟΥΛΕΙΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει: Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 25

26 Συµπληρώνεται από την υπηρεσία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΤΥΠΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ. ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου 26

27 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ (1) : Συµπληρώνεται το αρµόδιο MΚΓ. (2) Συµπληρώνεται η ιδιότητα του αιτούντος (αρθρ.14 παρ.2 Ν.2664/98) (µόνο σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης από το δικαιούχο/ δικαιούχους) δηλ. του : 1. Πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος 2. Πληρεξουσίου δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συµβολαιογραφικά 3. Του συµβολαιογράφου που συνέταξε τη συµβολαιογραφική πράξη, όταν πρόκειται για εγγραπτέο δικαίωµα που στηρίζεται επ αυτής 4. Νόµιµου αναπληρωτή του συµβολαιογράφου 5. Αρχειοφύλακα του συµβολαιογράφου 6. Εξουσιοδοτηµένου συνεργάτη του συµβολαιογράφου µε γραπτή εξουσιοδότηση 7. Προϊστάµενου της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ 8. Εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ 9. Νοµίµου αντιπροσώπου του αιτούντος 10. Νοµίµου εκπροσώπου του Νοµικού Προσώπου ή εξουσιοδοτηµένου οργάνου του (3) Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος του εντύπου συµπληρώνονται περισσότερα έντυπα αιτήσεων. (4), (5): Συµπληρώνονται τα κατά νόµον στοιχεία της συστατικής πράξης και της νόµιµης δηµοσίευσής της, ανάλογα µε το είδος του αιτούντος νοµικού προσώπου. (6) Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από: Την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση µε τα σχετικά έγγραφα της Το κυρωµένο απόσπασµα του κτηµατολογικού διαγράµµατος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη Τυχόν κτηµατογραφικό διάγραµµα ή σκαρίφηµα στο οποίο αποτυπώνεται η µεταβολή που τυχόν επέρχεται µε την εγγραπτέα πράξη Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµοποίηση του αιτούντος, σε περίπτωση που ο αιτών είναι: o πληρεξούσιος δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συµβολαιογραφικά o νόµιµος αντιπρόσωπος o νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου o εξουσιοδοτηµένο όργανο του νοµικού προσώπου o εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ (7) Επιλέγεται το αίτηµα µε προσθήκη συµβόλου ( ) στο οικείο τετράγωνο. 27

28 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... (1) Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ µ ε τη διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς Επώνυµο ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ.. Όνοµα ΜΑΡΙΑ.. Πατρώνυµο.ΙΣΙ ΩΡΟΣ.. Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου Ο Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ.. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα). ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 52-54, , ΑΘΗΝΑ.... Τηλέφωνο Με την ιδιότητα του (2) συµβολαιογράφου.. Στοιχεία πράξης Αριθµός Πράξης ηµεροµηνία : 10/05/2004 Στοιχεία εκδούσας αρχής συµβ/φου ΣΥΜΒ/ΦΟΣ.. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. ΜΑΡΙΑ.. Στοιχεία ακινήτου/των ΚΑΕΚ / 0 / 1 3 ΚΑΕΚ / 0 / 1 4 ΚΑΕΚ / 0 / 0 ΚΑΕΚ / 1 / 0 Α. Στοιχεία ικαιούχου Εγγραπτέου ικαιώµατος(3) Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο Όνοµα... Όνοµα και επώνυµο πατρός... Όνοµα και επώνυµο µητρός... Χρονολογία γέννησης / / Τόπος γέννησης....υπηκοότητα Αριθµός δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου Εκδούσα αρχή.... ΑΦΜ /νση κατοικίας : Οδός.αριθµός.. ΤΚ... Χώρα /νση επικοινωνίας : Οδός αριθµός ΤΚ... Χώρα... Τηλέφωνα...Fax.. Ε-mail.... Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ.. ΕΤΑΙΡΕΙΑ...ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ.... ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου ΒΙΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.. Είδος νοµικού προσώπου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.. Έδρα ΑΘΗΝΑ... /νση : Οδός.. Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ.αριθµός ΤΚ Χώρα ΕΛΛΑ Α. /νση επικοινωνίας : Οδός ΗΡΑΚΛΕΙ ΩΝ αριθµός. 56 ΤΚ Χώρα ΕΛΛΑ Α.. Τηλέφωνα Fax Ε-Μail.. Στοιχεία συστατικής πράξης (4) ΣΕ 96956/88. Στοιχεία νόµιµης δηµοσίευσης της συστατικής πράξης..φεκ 1259/89.. (5) ΑΦΜ

29 Β. Στοιχεία Θιγοµένου από την αιτούµενη καταχώριση(4) Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.. Όνοµα ΧΡΥΣΑΝΘΗ... Όνοµα και επώνυµο πατρός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Όνοµα και επώνυµο µητρός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ.. Χρονολογία γέννησης _28_/_2_/_1960 Τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ...Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ.. Αριθµός δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου Ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΦΜ /νση κατοικίας : Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ.αριθµός. 89 ΤΚ Χώρα ΕΛΛΑ Α. /νση επικοινωνίας : Οδός ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ αριθµός. 25 ΤΚ Χώρα ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνα , Fax Ε-mail. Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία. ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου. Είδος νοµικού προσώπου... Έδρα.. /νση: Οδός.αριθµός. ΤΚ.. Χώρα /νση επικοινωνίας : Οδός αριθµός. ΤΚ.. Χώρα Τηλέφωνα...Fax.... Ε-Μail.. Στοιχεία συστατικής πράξης (5).. Στοιχεία νόµιµης δηµοσίευσης της συστατικής πράξης... (6) ΑΦΜ Γ. Αριθµός συνυποβαλλόµενων εγγράφων (7): 3 (αντίγραφο πράξεως - πιστοποιητικό µεταγραφής - απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος). Αίτηµα: Με την παρούσα αιτούµαι την καταχώριση της υπ αριθµ /2004. πράξεως του συµβολαιογράφου Παπαδοπούλου.Μαρίας.. στο κτηµατολογικό φύλλο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998. Ο/Η αιτών/ ούσα 29

30 Συµπληρώνεται από την υπηρεσία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΤΥΠΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ. ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου 30

31 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 (1) : Συµπληρώνεται το αρµόδιο MΚΓ. (2) Συµπληρώνεται η ιδιότητα του αιτούντος (αρθρ.14 παρ.2 Ν.2664/98) (µόνο σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης απο τον δικαιούχο/ δικαιούχους) δηλ. του : 1. Πληρεξουσίου δικηγόρου του δικαιούχου 2. Πληρεξουσίου δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συµβολαιογραφικά 3. Του συµβολαιογράφου που συνέταξε τη συµβολαιογραφική πράξη, όταν πρόκειται για εγγραπτέο δικαίωµα που στηρίζεται επ αυτής 4. Νόµιµου αναπληρωτή του συµβολαιογράφου 5. Αρχειοφύλακα του συµβολαιογράφου 6. Εξουσιοδοτηµένου συνεργάτη του συµβολαιογράφου µε γραπτή εξουσιοδότηση 7. Προϊστάµενου της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ 8. Εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ 9. Νοµίµου αντιπροσώπου του αιτούντος 10. Νοµίµου εκπροσώπου του Νοµικού Προσώπου ή εξουσιοδοτηµένου οργάνου του (3) Πρόκειται για το πρόσωπο που έχει καταστεί µεν δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώµατος πριν τις πρώτες εγγραφές δυνάµει της εγγραπτέας πράξης της οποίας ζητείται η καταχώριση, αλλά το σχετικό δικαίωµα του δεν έχει καταχωριστεί ως αρχική εγγραφή. (4) Πρόκειται για το πρόσωπο που το δικαίωµά του έχει µεν καταχωριστεί στην αρχική εγγραφή, αλλά είχε µεταβιβαστεί, αλλοιωθεί ή καταργηθεί δυνάµει της εγγραπτέας πράξης της οποίας ζητείται η καταχώριση πριν από την ηµεροµηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών. Τέτοιο πρόσωπο είναι π.χ. ο συµβαλλόµενος σε περίπτωση κατάρτισης δικαιοπραξίας ή ο διάδικος σε περίπτωση δικαστικής απόφασης ή άλλης εγγραπτέας διαδικαστικής πράξης λ.χ. αγωγής, µε τις οποίες µεταβιβάζεται ή αλλοιώνεται ή καταργείται το δικαίωµά τους, ή η παραχωρούσα αρχή σε περίπτωση διοικητικής πράξης που αφορά παραχώρηση του εγγραπτέου δικαιώµατος. (5), (6) : Συµπληρώνονται τα κατά νόµον στοιχεία της συστατικής πράξης και της νόµιµης δηµοσίευσής της, ανάλογα µε το είδος του αιτούντος νοµικού προσώπου. (7) Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από: Την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση µε τα σχετικά έγγραφα της Το κυρωµένο απόσπασµα του κτηµατολογικού διαγράµµατος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη Τυχόν κτηµατογραφικό διάγραµµα ή σκαρίφηµα στο οποίο αποτυπώνεται η µεταβολή που τυχόν επέρχεται µε την εγγραπτέα πράξη Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµοποίηση του αιτούντος, σε περίπτωση που ο αιτών είναι: o πληρεξούσιος δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συµβολαιογραφικά o νόµιµος αντιπρόσωπος o νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου o εξουσιοδοτηµένο όργανο του νοµικού προσώπου o εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ 31

32 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ... Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ τ ο υ / τ η ς Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Όνοµα. ΧΡΥΣΑΝΘΗ... Πατρώνυµο ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή.. Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα). ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΑ Α..Τηλέφωνο , Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία... ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου. Είδος νοµικού προσώπου Έδρα ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα)..Τηλέφωνο... Με την παρούσα αιτούµαι τη χορήγηση πιστοποιητικού καταχώρισης της/των παρακάτω εγγραπτέας/ων πράξης/εων για χρήση όπου απαιτείται... Αριθµός πράξης Ηµεροµηνία έκδοσης Στοιχεία εκδούσας αρχής συµβ/φου /8/2000 Συµβολαιογράφος ΠαπαδοπούλουΜαρία /05/2004 Συµβολαιογράφος ΠαπαδοπούλουΜαρία Πλήθος αιτούµενων αντιγράφων 2 1 Παρατηρήσεις Συνηµµένα :.... ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ... Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 32

33 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.ΧΕ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟY ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ τ ο υ / τ η ς Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο.. Όνοµα.... Πατρώνυµο Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου.... Εκδούσα αρχή.. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) Τηλέφωνο.. Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ.. ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου ΒΙΟΠΛΑΣΤ Α.Ε. Είδος νοµικού προσώπου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα.ΑΘΗΝΑ. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΛΛΑ Α. Τηλέφωνο Με την παρούσα αιτούµαι τη χορήγηση πιστοποιητικού για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές σε ακίνητο µε ΚΑΕΚ /0/13, που υπάγεται στην αρµοδιότητα του γραφείου σας ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΟΥΛΕΙΕΣ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Χ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Χ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ /ΑΝΑΚΟΠΕΣ/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Χ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ Χ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ ΠΡΑΞΕΙΣ Χ για χρήση όπου απαιτείται Συνηµµένα : ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 33

34 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ τ ο υ / τ η ς Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο..ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ.. Όνοµα.ΜΑΡΙΑ. Πατρώνυµο..ΙΣΙ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου Ο Εκδούσα αρχή.α.τ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ... ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 52-54, 10015, ΑΘΗΝΑ.. Τηλέφωνο Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία..... ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου. Είδος νοµικού προσώπου Έδρα... ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα). Τηλέφωνο. Στοιχεία προσώπου στο οποίο αφορά το πιστοποιητικό: Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ... Όνοµα.. ΧΡΥΣΑΝΘΗ Όνοµα και επώνυµο πατρός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ... Όνοµα και επώνυµο µητρός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ.. Χρονολογία γέννησης _28_/_2_/_1960 Τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ.. Αριθµός δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου Ε Εκδούσα αρχή ΑΤ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ.. ΑΦΜ Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία.... ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου. Είδος νοµικού προσώπου. Έδρα.... ΑΦΜ Με την παρούσα αιτούµαι τη χορήγηση πιστοποιητικού για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές σε ακίνητο/α που υπάγεται/ονται στην αρµοδιότητα του γραφείου σας για χρήση όπου απαιτείται.. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΟΥΛΕΙΕΣ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Χ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Χ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ /ΑΝΑΚΟΠΕΣ/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Χ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ Χ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ ΠΡΑΞΕΙΣ Χ Συνηµµένα : ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 34

35 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ/ ΩΝ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ/ ΕΩΝ τ ο υ / τ η ς Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο.. Όνοµα.... Πατρώνυµο.. Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου.... Εκδούσα αρχή.. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα).Τηλέφωνο... Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ.. ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου ΒΙΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.. Είδος νοµικού προσώπου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα.ΑΘΗΝΑ. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΛΛΑ Α. Τηλέφωνο Με την παρούσα αιτούµαι τη χορήγηση αντιγράφου/ων της/των παρακάτω εγγραπτέας/ων πράξης/εων για χρήση όπου απαιτείται.... Αριθµός πράξης Ηµεροµηνία έκδοσης Στοιχεία εκδούσας αρχής συµβ/φου /8/2000 Συµβολαιογράφος ΠαπαδοπούλουΜαρία /05/2004 Συµβολαιογράφος ΠαπαδοπούλουΜαρία Πλήθος αιτούµενων αντιγράφων 2 1 Παρατηρήσεις Συνηµµένα : ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 35

36 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τ ο υ / τ η ς Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο.. Όνοµα.... Πατρώνυµο... Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου.... Εκδούσα αρχή.. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) Τηλέφωνο Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ.. ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου ΒΙΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.. Είδος νοµικού προσώπου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα.ΑΘΗΝΑ... ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΛΛΑ Α... Τηλέφωνο Με την παρούσα αιτούµαι τη χορήγηση : ΚΑΕΚ Αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου Απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος /0/ Κτηµατογραφικό διάγραµµα Παρατηρήσεις /0/ για χρήση όπου απαιτείται. Συνηµµένα : ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ. Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 36

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Κωδικός ΚΓ Αρ.πρωτ.:.. Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.... (1) Α Ι Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 1 Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωµετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα Κτηµατολογικά ιαγράµµατα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 «Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου Θεσσαλονίκη 15.9.2005 Αρ.Πρωτ.777 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.6617/3160/9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Μαρία Κ. Μαραγκού Αγρονόµος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το νόµο 3983/2011 «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αργύρης Αργυρίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών /νση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω εν συντοµία την υφιστάµενη κατάσταση των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων και τον τρόπο διαχείρισης των χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων που τηρούν. Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο. Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ.πρωτ.712053/2007

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 3-5-2004 Αρ.Πρωτ.322,346 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ: Κτηματολόγιο Σας αποστέλλουμε: α) Το με αριθμ.πρωτ.οικ.2787/853δπ/28-4-2004 έγγραφο του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Περαίωση κτηματογράφησης στο Δήμο Τορώνης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Περαίωση κτηματογράφησης στο Δήμο Τορώνης. Θεσσαλονίκη 12.5.2008 Αρ.Πρωτ.452 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Περαίωση κτηματογράφησης στο Δήμο Τορώνης. Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.2858/1335δπ/7 5 2008

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 14-3-2012 Αριθμ.πρωτ.238 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ( 12) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-9-2008 Αριθμ.πρωτ.915 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Σας κοινοποιούμε το υπ αριθμ. πρωτ. 844945/4-9-2008 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων... 3 1.1. Γενικά, δικαιολογία... 3 1.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_01-2012 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Στο έντυπο πληρωµής, έχει συµπληρωθεί λανθασµένος Κωδικός Πληρωµής 402

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Συντάσσεται και εκτυπώνεται ο Προσωρινός Κτηματολογικός Πίνακας Ανάρτησης κατά ΚΑΕΚ. Με την παρούσα οδηγία περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες ρυθµίσεις»

και άλλες ρυθµίσεις» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E.

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ; (*2003 αντί 2013, σελ. 1) ημερομηνία Χολαργός, 18.11.2015 Α.Π.:1531834/ΝΔ4105 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά τα εξής: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συμπληρωμένη και νόµιµα υπογεγραμμένη ήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΦΕΚ: ΕΔΡΑ: Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α/03.12.1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α/03.12.1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α/03.12.1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες Διδακτική Ενότητα (Τίτλος& Περιεχόμενο) Ώρες Εισηγητής 1. Εισαγωγή 2 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης. / TOPMAPS ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το έντυπο αυτό παρέχει οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των εκτάσεων που επηρεάζονται από την διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) για τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ... 4 1.1 Αρχές Λειτουργίας του Κτηµατολογίου... 4 1.2 Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 21-4-2004 Αρ.Πρωτ.256,286,280,293 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ: Κτηματολόγιο Σας αποστέλλουμε: α) Το με αριθμ.πρωτ.1946/564δπ/ 19-3-2004 έγγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Email epapadop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) κωδικός εντύπου: ΝΑ-B9 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) ΜΕΡΟΣ Α' ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-3-2009 Αριθμ.πρωτ.258 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Περί καθορισμού του τρόπου υπολογισμού της «αποδεκτής απόκλισης» εμβαδού γεωτεμαχίων κατά τα

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Σύστηµα Πληροφορικής Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Σύστηµα Πληροφορικής Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύστηµα Πληροφορικής Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ) 1. Περιγραφή του Συστήµατος 1.1. Εισαγωγή Νοµοθετικό Πλαίσιο και Πρώτες Εγγραφές 1.2. Κτηµατολογικά Φύλλα 1.3. Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες Εγχειρίδιο Διαβίβασης Μεταγεγραμμένων Συμβολαιογραφικών Πράξεων εκέµβριος 2015 Ιστορικό Αλλαγών Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής Ανάρτησης µέσω ιαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής Ανάρτησης µέσω ιαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής Ανάρτησης µέσω ιαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Στοιχεία Χρήστη... 6 Στοιχεία Ανάρτησης... 8 Αιτήσεις ιόρθωσης...11 Αιτήσεις ιόρθωσης Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Α019 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήµατος: «Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ηµόσιας Χρήσης ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Α019 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήµατος: «Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ηµόσιας Χρήσης ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Α019 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 4 η ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ... 4 2.1 Φορείς Κτηματολογίου... 4 2.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ήλωση εµπραγµάτων δικαιωµάτων των κατασχέσεων και υποθηκών των περιοχών που τελούν υπό κτηµατογράφηση».

ΘΕΜΑ : «ήλωση εµπραγµάτων δικαιωµάτων των κατασχέσεων και υποθηκών των περιοχών που τελούν υπό κτηµατογράφηση». Αθήνα 18/11/2008 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 264,265,269 FAX : 210 52 23 228 E

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξη εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις

Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΔ, 25 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Συµπλήρωση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις

Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις Ν. 2308 ΤΗΣ 15/15.6.1995 (ΦΕΚ 114Α ) Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις Σηµείωση: Σύµφωνα µε την παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 13-1-2009 Αριθμ.πρωτ.26 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διόρθωση αρχικών εγγραφών με τη διαδικασία πρόδηλου σφάλματος Σχετικά: Το με αριθμ.πρωτ.δπ32/7οικ/7-1-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Η δήλωση Ν. 2308/1995 µπορεί να υποβληθεί µε δύο (2) τρόπους: είτε προσερχόμενος στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι ΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι ΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι ΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2308/1995 (ΦΕΚ 114Α/ )

ΝΟΜΟΣ 2308/1995 (ΦΕΚ 114Α/ ) ΝΟΜΟΣ 2308/1995 (ΦΕΚ 114Α/15.06.1995) Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Κήρυξη περιοχής υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ρυμούλκησης. I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής.

Άδεια ρυμούλκησης. I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής. Άδεια ρυμούλκησης Δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα της περίπτωσης: I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής. Για καινούργιο

Διαβάστε περισσότερα