«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2"

Transcript

1 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1

2 Συνοπτικός Οδηγός Συναλλαγών µε τα Λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία Έκδοση Ιούλιος 2005 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ο.Κ.Χ.Ε. - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2

3 Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο παρών Συνοπτικός Οδηγός Συναλλαγών αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εύληπτης περιγραφής του τρόπου και των διαδικασιών λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων στις περιοχές που ήδη ισχύει το σύστηµα του Κτηµατολογίου σε αντικατάσταση του προϊσχύσαντος συστήµατος µεταγραφών και υποθηκών. Η εισαγωγή του κτηµατοκεντρικού συστήµατος δηµοσιότητας των εµπραγµάτων (και εν γένει εγγραπτέων) πράξεων και δικαιωµάτων σηµατοδοτεί σειρά αλλαγών, τόσο στον τρόπο υποβολής, επεξεργασίας και καταχώρισης των εγγραπτέων πράξεων όσο στον τρόπο υποβολής αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων από τα κτηµατολογικά στοιχεία. Ο Οδηγός επιχειρεί, υπό µορφή ερωτήσεων-απαντήσεων, να ενηµερώσει τους συναλλασσόµενους µε τα Κτηµατολογικά Γραφεία για τις βασικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, ώστε να επιτυγχάνεται η άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτησή τους. Επιπροσθέτως, περιέχει παράρτηµα µε πρότυπα αιτήσεων, ώστε να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου συµπλήρωσής τους. Σηµειώνεται ότι η ηλεκτρονική επεξεργασία, στην οποία υποβάλλονται οι κάθε είδους αιτήσεις, επιβάλλει τη χρήση έντυπων αιτήσεων. Η παρούσα έκδοση είναι εναρµονισµένη µε το ισχύον, κατά το χρόνο έκδοσής της, θεσµικό πλαίσιο (νόµος 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το νόµο 3127/2003), ενώ σε περίπτωση συµπλήρωσης ή εν γένει τροποποίησής του θα ακολουθεί ενηµερωµένη επανέκδοση. Για τη συµβολή τους στην τελική διαµόρφωση του Οδηγού ευχαριστούµε τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην παράκλησή µας για σχολιασµό του αρχικού σχεδίου. Η διαδικασία επικοινωνίας και συνεργασίας µε όλους τους παραπάνω φορείς και όσους άλλους εκδηλώσουν στο µέλλον την πρόθεση για την υποβολή προτάσεων σχετικών µε το περιεχόµενο του Οδηγού θα είναι διαρκής και µε ιδιαίτερη προσοχή θα αξιολογείται κάθε άποψη που θα τίθεται υπόψη µας. Ελπίζουµε, ότι η κυκλοφορία του Οδηγού θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των συναλλασσοµένων. Στους τελευταίους ανήκει και η τελική κρίση για τη χρησιµότητά του. Από την πλευρά µας επιδιώκουµε η λειτουργία του Κτηµατολογίου να αναδείξει τα οφέλη του εκπληρώνοντας τον δικαιοπολιτικό του προορισµό, αυτόν της ασφάλειας των συναλλαγών και της ορθολογικής οργάνωσης και ανάπτυξης της χώρας. Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι ο παρών Οδηγός βρίσκεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr ). Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενό του, µπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ.: , fax: , Αθήνα, Ιούλιος 2005 Ο Πρόεδρος Χρ. Γούλας Ο ιευθύνων Σύµβουλος Χρ. Σταύρου 3

4 Ι.ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ* *Οι αριθµοί παραπέµπουν σε ερωτήµατα Αίτηση: 7 αντίγραφο εγγραπτέας πράξης: 13,15ΣΤ αντίγραφο στοιχείου από το αρχείο κτηµατογράφησης: 13,15ΣΤ αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου: 13,15ΣΤ απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος: 13,15Α, 15Θ διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων: 12,15Η διόρθωση προδήλου σφάλµατος: 12,15Ζ καταχώριση εγγραπτέας πράξης: 8,10,11,13,15Α κτηµατογραφικό διάγραµµα: 9,13,15Ι πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης:8,13,15 Α,15Γ πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων: 8,13,15 πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού /νοµικού προσώπου: 13,15Ε Αλφαβητικό ευρετήριο δικαιούχων: 4,5,6 Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης: 13,15ΣΤ στοιχείου από το αρχείο κτηµατογράφησης: 13,15ΣΤ κτηµατολογικού φύλλου: 13,15ΣΤ µερίδας προσώπου:13 Απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος βλ. ιάγραµµα 4

5 Αρχείο κτηµατογράφησης:4, 5, βλ. και Αίτηση, Αντίγραφο τίτλων: 4,5 Γεωµετρική µεταβολή: 8,9,15Β Γεωµετρικά στοιχεία διόρθωση: 9,12, 15Η Γραφείο βλ. Κτηµατολογικό Γραφείο ιάγραµµα απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος:8,9,13,14 Α,15Θ κτηµατογραφικό διάγραµµα: 8,9,13,15Β,15Ι κτηµατολογικά διαγράµµατα:3,4,5,6, τοπογραφικό διάγραµµα: 6,8,15Β ικαιώµατα Βλ. Τέλη και δικαιώµατα ιόρθωση γεωµετρικά στοιχεία: 9,12,15Η κτηµατολογικές εγγραφές: 12 πρόδηλο σφάλµα: 12,15Ζ Εθνικό Κτηµατολόγιο:1 Έλεγχος νοµιµότητας: 11 Ηµερολόγιο: 4,11 ΚΑΕΚ: 4,5,6,7,9,14 5

6 Καταχώριση εγγραπτέας πράξης: 8,9,10,11,15Α Βλ. και Αίτηση Πιστοποιητικό Κτηµατολογικό βιβλίο: 4,5,6,11 Κτηµατολογικό Γραφείο:2,3,4,5,6,7,13 Προϊστάµενος: 11,12, Κτηµατολογικά διαγράµµατα: βλ. ιαγράµµατα Κτηµατολογικές εγγραφές:3 διόρθωση:12 Κτηµατολογικοί πίνακες:4 Κτηµατολογικά στοιχεία:3,4,5 Κτηµατολογικό φύλλο: 4,5,6,11,13,15ΣΤ Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.): 2 Πιστοποιητικό (Κτηµατολογίου): βλ. και Αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης:8,13,15γ κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων:8,13,15 κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/ νοµικού προσώπου: 13,15Ε (Υποθηκοφυλακείου): 14 αντίγραφο µερίδας:13 άρσης κατάσχεσης:13 βαρών:13 διαγραφής εγγεγραµµένης αγωγής:13 διεκδικήσεων:13 6

7 εξάλειψης υποθήκης ή προσηµείωσης:13 µεταγραφής:13 µη εκποίησης:13 τροπής προσηµείωσης σε υποθήκη:13 Τέλη:13,14 Υποθηκοφυλακείο:2,14 Βλ. και Πιστοποιητικό 7

8 ΙΙ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδείγµατα Αιτήσεων: καταχώρισης εγγραπτέας πράξης (1) καταχώρισης εγγραπτέας πράξης µε τη διαδικασία του άρθρου 6 4 Ν. 2664/1998 (2) χορήγησης πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης (3) χορήγησης πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων (4) χορήγησης πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/νοµικού προσώπου (5) χορήγησης αντιγράφου εγγραπτέας πράξης (6) χορήγησης αντιγράφου κτηµατολογικού φύλλο (7) χορήγησης αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο κτηµατογράφησης (8) διόρθωσης προδήλου σφάλµατος (9) διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων (10) χορήγησης αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος (7) χορήγησης κτηµατογραφικού διαγράµµατος (7) 8

9 1. Τι είναι το Κτηµ ατολόγιο; Το Εθνικό Κτηµατολόγιο αποτελεί σύστηµα οργανωµένων σε κτηµατογραφική βάση νοµικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα των κτηµατογραφηµένων περιοχών. Το Κτηµατολόγιο αντικαθιστά, στις περιοχές που ισχύει, το υφιστάµενο µέχρι σήµερα προσωποκεντρικό σύστηµα µεταγραφών και υποθηκών. Ειδικότερα, η οργάνωση των νοµικών και τεχνικών πληροφοριών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο γίνεται µε άξονα το ακίνητο, διατηρουµένης όµως παραλλήλως και της προσωποκεντρικής ευρετηρίασης, ενώ στο σύστηµα µεταγραφών και υποθηκών γίνεται µε µοναδικό άξονα το πρόσωπο του ιδιοκτήτη. 2. Σε ποιες περιοχές λειτουργούν Κτηµ ατολογικά Γραφεία; Τα Κτηµατολογικά Γραφεία λειτουργούν στις περιοχές που έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κτηµατογράφησης και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηµατολογικά βιβλία και έχουν εκδοθεί για το σκοπό αυτό σχετικές αποφάσεις του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.). Τα κατά τόπον αρµόδια Υποθηκοφυλακεία στις περιοχές αυτές λειτουργούν µεταβατικά ως Κτηµατολογικά Γραφεία. 3. Ποιες είναι οι αρµ οδιότητες των Κτηµ ατολογικών Γραφείων; Οι κυριότερες αρµοδιότητες των Κτηµατολογικών Γραφείων είναι οι ακόλουθες: α) Η τήρηση και ενηµέρωση των κτηµατολογικών στοιχείων. β) Η έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων από τα κτηµατολογικά φύλλα, τα κτηµατολογικά διαγράµµατα και τα λοιπά τηρούµενα κτηµατολογικά στοιχεία. 4. Ποια είναι τα στοιχεία που τηρούνται στα Κτηµ ατολογικά Γραφεία; Τα στοιχεία που τηρούνται στα Κτηµατολογικά Γραφεία είναι τα εξής: α) Τα κτηµατολογικά διαγράµµατα, στα οποία αποτυπώνονται µε τον Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) όλα τα ακίνητα που εµπίπτουν στην κτηµατογραφηµένη περιοχή. 9

10 β) Οι κτηµατολογικοί πίνακες για τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Το περιεχόµενο των κτηµατολογικών πινάκων αποτελεί και περιεχόµενο των πρώτων εγγραφών που έχουν καταχωριστεί στα φύλλα του κτηµατολογικού βιβλίου. γ) Το κτηµατολογικό βιβλίο, το οποίο αποτελείται από τα κτηµατολογικά φύλλα. Σε κάθε ακίνητο αντιστοιχεί ένα κτηµατολογικό φύλλο, το οποίο αναγράφει τον ΚΑΕΚ του ακινήτου και περιέχει τη νοµική του κατάσταση (υφιστάµενα εµπράγµατα και εν γένει εγγραπτέα δικαιώµατα π.χ. κυριότητα, δουλείες, εµπράγµατες ασφάλειες κλπ., δικαιούχους και εγγραπτέες πράξεις). δ) Το ηµερολόγιο, στο οποίο καταχωρίζονται κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο Κτηµατολογικό Γραφείο για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων. ε) Το αλφαβητικό ευρετήριο, που περιλαµβάνει όλους τους δικαιούχους των δικαιωµάτων που έχουν εγγραφεί στο κτηµατολογικό βιβλίο. στ) Το αρχείο τίτλων, διαγραµµάτων και λοιπών δικαιολογητικών, που υποβάλλονται µε τις αιτήσεις εγγραφής πράξεων στο κτηµατολογικό βιβλίο. ζ) Το αρχείο κτηµατογράφησης, που περιλαµβάνει όλα τα έγγραφα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφησης, π.χ. δηλώσεις, τίτλους, λοιπά δικαιολογητικά, ενστάσεις, προσφυγές, αποφάσεις Επιτροπών, προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες και διαγράµµατα που αναρτήθηκαν κλπ. 5. Πώς γίνεται η έρευνα στα στοιχεία που τηρούνται στο Κτηµ ατολογικό Γραφείο; Η έρευνα στα στοιχεία που τηρούνται στο Κτηµατολογικό Γραφείο γίνεται ανά στοιχείο ως εξής: α) Έρευνα στο κτηµατολογικό βιβλίο: Η έρευνα στo κτηµατολογικό βιβλίο διενεργείται µε βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου που αναγράφεται στα κτηµατολογικά φύλλα. β) Έρευνα στα κτηµατολογικά διαγράµµατα: Η έρευνα στα κτηµατολογικά διαγράµµατα διενεργείται είτε µε βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, είτε, σε περίπτωση που ο αριθµός αυτός δεν είναι γνωστός, βάσει τοπογραφικού διαγράµµατος, προκειµένου να εντοπιστεί το συγκεκριµένο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή. 10

11 γ) Έρευνα στα αλφαβητικά ευρετήρια: Η αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια γίνεται µε βάση το όνοµα των δικαιούχων εγγραπτέων δικαιωµάτων που έχουν εγγραφεί στο κτηµατολογικό βιβλίο. Σε περίπτωση εγγάµων γυναικών η αναζήτηση συνιστάται να γίνεται και µε τα δύο επώνυµα (πατρικό/ συζυγικό). δ) Έρευνα στο αρχείο του Κτηµατολογικού Γραφείου: Η έρευνα διενεργείται ανάλογα µε τον τρόπο που τηρείται το αρχείο στο Κτηµατολογικό Γραφείο, είτε µε βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, είτε µε βάση τον αριθµό και την ηµεροµηνία καταχώρισης των εγγραπτέων πράξεων, που ταυτίζεται µε τον αριθµό και την ηµεροµηνία υποβολής των αντίστοιχων αιτήσεων. ε) Έρευνα στο αρχείο κτηµατογράφησης: Η έρευνα διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο αρχειοθέτησης που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της κτηµατογράφησης, δηλαδή είτε µε βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, είτε µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου των εγγράφων, είτε, τέλος, µε βάση το όνοµα των προσώπων. 6.Πώς θα αναζητηθούν πληροφορίες για ένα ακίνητο στο Κτηµ ατολογικό Γραφείο: α ) Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστός; β ) σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ δεν είναι γνωστός; α) Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστός και αναζητείται η νοµική πληροφορία για τα εγγραπτέα δικαιώµατα που υπάρχουν στο εν λόγω ακίνητο, θα γίνει έρευνα στο κτηµατολογικό βιβλίο και ειδικότερα στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα έρευνας στα κτηµατολογικά διαγράµµατα, για να εξακριβωθεί η ακριβής απεικόνιση του ακινήτου κατά θέση και όρια. β) Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, τότε, εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου, µπορεί να γίνει αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια µε βάση το ονοµατεπώνυµό του. Εάν πρόκειται για έγγαµη γυναίκα, η αναζήτηση συνιστάται να γίνεται και µε τα δύο επώνυµα (πατρικό/ συζυγικό). Τέλος, στην περίπτωση που ούτε τα στοιχεία του δικαιούχου ούτε ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστά, η έρευνα στα κτηµατολογικά διαγράµµατα µπορεί να διενεργηθεί βάσει τοπογραφικού διαγράµµατος, προκειµένου να εντοπιστεί το συγκεκριµένο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή. 11

12 7.Τι πρέπει να γνωρίζω για τις συναλλαγές µου µε τα Κτηµ ατολογικά Γραφεία; Για τις συναλλαγές µε τα Κτηµατολογικά Γραφεία διατίθενται ειδικά έντυπα αιτήσεων, που διευκολύνουν την επεξεργασία των αιτηµάτων και τη γρηγορότερη διεκπεραίωσή τους. Τα έντυπα αυτά διατίθενται στα Κτηµατολογικά Γραφεία και στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση Για ορισµένα είδη αιτήσεων και αιτηµάτων είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου ή των ακινήτων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο/οι ΚΑΕΚ δεν είναι γνωστός/οι στο συναλλασσόµενο, θα πρέπει αυτός να απευθυνθεί στον αρµόδιο υπάλληλο του Κτηµατολογικού Γραφείου για να τον κατευθύνει στον τρόπο ανεύρεσής του/τους. 8. Ποιες ενέργειες απαιτούνται από τους συναλλασσοµ ένους για την υποβολή αίτησης µε αίτηµ α την καταχώριση µιας εγγραπτέας πράξης στα κτηµ ατολογικά στοιχεία; Για την υποβολή αίτησης µε αίτηµα την καταχώριση µιας εγγραπτέας πράξης στα κτηµατολογικά στοιχεία απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: α) Συµπλήρωση και υποβολή του ειδικού εντύπου αίτησης που χορηγείται στο Κτηµατολογικό Γραφείο. Σηµειώνεται ότι στο έντυπο αυτό έχει συµπεριληφθεί αίτηµα: α) για έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης και β) για έκδοση πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων (εκδιδόµενο µε βάση τον ΚΑΕΚ του ακινήτου). β) Προσκόµιση των εγγράφων στα οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση (π.χ. συµβόλαιο, δικαστική απόφαση) και κυρωµένου αποσπάσµατος του κτηµατολογικού διαγράµµατος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη. Το απόσπασµα αυτό εκδίδεται από το Κτηµατολογικό Γραφείο. γ) Προσκόµιση ενηµερωµένου κτηµατογραφικού διαγράµµατος και τοπογραφικού διαγράµµατος, στο οποίο αποτυπώνεται η γεωµετρική µεταβολή (π.χ. συνένωση, κατάτµηση), εφόσον η εγγραπτέα πράξη έχει σχετικό περιεχόµενο, σύµφωνα µε τη σχετική Οδηγία που χορηγείται από το Κτηµατολογικό Γραφείο. δ) Καταβολή των προβλεπόµενων τελών και δικαιωµάτων για την εγγραφή της πράξης. 12

13 9. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται η έκδοση αποσπάσµ ατος κτηµ ατολογικού διαγράµµατος ή κτηµ ατογραφικού διαγράµµατος; Το απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος επισυνάπτεται σε κάθε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για την καταχώριση µίας εγγραπτέας πράξης. Το απόσπασµα αυτό απεικονίζει το ακίνητο στο οποίο αφορά η πράξη µε τον ΚΑΕΚ που του έχει χορηγηθεί. Επισηµαίνεται ότι απαιτείται η έκδοση του αντίστοιχου αποσπάσµατος για κάθε ακίνητο που αφορά η πράξη (π.χ. γεωτεµάχιο, κάθετη /οριζόντια ιδιοκτησία κλπ.), η έκδοση και προσκόµισή του αποσκοπεί δε στην ταυτοποίηση του ακινήτου, στο οποίο θα γίνει η εγγραφή. Σε περίπτωση που η εγγραπτέα πράξη αφορά στην τροποποίηση σύστασης διηρηµένων ιδιοκτησιών ή στην τροποποίηση κανονισµού συνιδιοκτητών, τότε αρκεί η έκδοση ενός αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος του γεωτεµαχίου. Για την έκδοση και χορήγηση του αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος απαιτείται να υποβληθεί αίτηση στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα σχετικά τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. ανέρχονται στο ποσό των 15 ευρώ. Σε περιπτώσεις διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων των κτηµατολογικών εγγραφών καθώς και στις περιπτώσεις των εγγραπτέων πράξεων, οι οποίες επιφέρουν γεωµετρική µεταβολή, όπως συνένωση, κατάτµηση, σύσταση δουλείας διόδου, σύσταση /κατάργηση καθέτων ιδιοκτησιών κ.λ.π., ο ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει προµηθευτεί κτηµατογραφικό διάγραµµα για τα ακίνητα που αφορά η πράξη, προκειµένου ο µηχανικός του να προβεί σε αποτύπωση της γεωµετρικής µεταβολής σύµφωνα µε τη σχετική Οδηγία που χορηγείται από το Κτηµατολογικό Γραφείο. Για την έκδοση και χορήγησή του απαιτείται να υποβληθεί αίτηση στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα σχετικά τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. ανέρχονται σε 30 ευρώ. Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση συνένωσης γεωτεµαχίων, εκδίδεται ένα κτηµατογραφικό διάγραµµα για όλα τα ακίνητα (ΚΑΕΚ) που αφορά η διαδικασία συνένωσης και µνηµονεύονται στην εγγραπτέα πράξη. Επίσης, όταν εκδίδεται κτηµατογραφικό διάγραµµα για την αποτύπωση της γεωµετρικής µεταβολής, δεν απαιτείται η έκδοση αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος για την καταχώριση της σχετικής πράξης στα κτηµατολογικά στοιχεία. 13

14 10. Ποιος µπορεί να υποβάλει την αίτηση για την καταχώριση µ ίας εγγραπτέας πράξης; Την αίτηση µπορεί να υποβάλει: α) Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) που έχει έννοµο συµφέρον. β) Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος. γ) Πληρεξούσιος, δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συµβολαιογραφικά. δ) Ο συµβολαιογράφος που συνέταξε την εγγραπτέα πράξη ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ή ο αρχειοφύλακας ή εξουσιοδοτηµένος συνεργάτης του µε γραπτή εξουσιοδότηση. ε) Όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή για Ν.Π.., ο Προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσίας ή εξουσιοδοτηµένος από αυτόν υπάλληλος. 11.Ποια διαδικασία ακολουθείται για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηµ ατολογικά βιβλία; Η διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηµατολογικά βιβλία περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: α) Εγγραφή της αίτησης στο ηµερολόγιο: Οι αιτήσεις εγγράφονται αυθηµερόν στο ηµερολόγιο. Η εγγραφή γίνεται κατά τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων στο Κτηµατολογικό Γραφείο. Κάθε αίτηση αριθµείται κατά τη σειρά της υποβολής της και φέρει τον ακριβή χρόνο (ηµεροµηνία και ώρα) παραλαβής της από το αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο. β) Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων δικαιολογητικών: Η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα των πράξεων, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση, γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταµένου, αφού διενεργηθεί από αυτόν ο προβλεπόµενος έλεγχος νοµιµότητας. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της υποβολής της. Χρόνος καταχώρισης στα κτηµατολογικά φύλλα θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση. Εάν διαπιστωθεί τυπική έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού που µπορεί να συµπληρωθεί ή να διορθωθεί, ο Προϊστάµενος µπορεί να τάξει σύντοµη προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των (5) εργάσιµων ηµερών, για να προσκοµίσει ο αιτών τα ελλείποντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή η καταχώριση στα κτηµατολογικά φύλλα είναι προσωρινή - υπό 14 επιφύλαξη. Σηµειώνεται ότι όσο εκκρεµεί η

15 προσωρινή καταχώριση ο Προϊστάµενος δεν µπορεί να προβεί σε καταχώριση άλλης µεταγενέστερης εγγραφής στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, προτού οριστικοποιηθεί ή εξαλειφθεί η προσωρινή καταχώριση. Αν ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου αρνηθεί την αιτούµενη καταχώριση, σηµειώνει την άρνησή του και τους σχετικούς λόγους επί της αιτήσεως ή σε πρόσθετο φύλλο και τη γνωστοποιεί αµελλητί στον αιτούντα. Η διαδικασία ελέγχου και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά των Προϊσταµένου ρυθµίζονται στο άρθρο 16 του ν. 2664/1998, όπως αυτό ισχύει. αποφάσεων του 12. Με ποιον τρόπο διορθώνονται οι κτηµ ατολογικές εγγραφές ( αρχικές και µεταγενέστερες), όταν αυτές είναι ανακριβείς; Οι ανακριβείς κτηµατολογικές εγγραφές (αρχικές και µεταγενέστερες) διορθώνονται σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπεται στις διατάξεις του νόµου 2664/1998 και ειδικότερα στα άρθρα 6, 7, 7 α, 13, 17,18, 19 και 20 α, όπως αυτά ισχύουν. Όταν πρόκειται για διόρθωση πρόδηλου σφάλµατος κατά το άρθρο 18 του ν. 2664/1998, ή για διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων κατά το άρθρο 19 παρ.2 του ν. 2664/1998, απαιτείται η υποβολή αίτησης και η έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταµένου του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου. 13. Ποια πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµ ατα εκδίδονται από το Κτηµ ατολογικό Γραφείο και ποια η αντιστοίχισή τους µε τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία; Τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα, για τα οποία απαιτείται η προηγούµενη υποβολή σχετικής αίτησης, είναι τα εξής: α) Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης: Αντιστοιχεί στο εκδιδόµενο από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό µεταγραφής ή εγγραφής. Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ. β) Πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων: Περιέχει απόσπασµα από τις ενότητες του κτηµατολογικού φύλλου του ακινήτου, όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση τον ΚΑΕΚ, για τις οποίες ζητείται η έκδοση 15 του πιστοποιητικού και εµφανίζει τις σχετικές

16 κτηµατολογικές εγγραφές (αρχικές και µεταγενέστερες) για όλους τους δικαιούχους και συνδικαιούχους. Αντιστοιχεί στα εκδιδόµενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: µη εκποίησης, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσηµείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραµµένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσηµείωσης και άρσης κατάσχεσης. Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά αιτούµενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωµάτων/ πράξεων. γ) Πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/ νοµικού προσώπου: Εµφανίζει για ακίνητο/α, που υπάγονται στην τοπική αρµοδιότητα του Κτηµατολογικού Γραφείου, τις εγγραφές δικαιωµάτων (αρχικές και µεταγενέστερες) για συγκεκριµένο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, από τις ενότητες του κτηµατολογικού φύλλου, στις οποίες υπάρχουν οι αιτηθείσες κτηµατολογικές εγγραφές για το εν λόγω πρόσωπο. Αντιστοιχεί στο εκδιδόµενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο µερίδας προσώπου. Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ ανά αιτούµενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωµάτων/ πράξεων. δ) Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης: Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά φύλλο από το εκδιδόµενο αντίγραφο. ε) Αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου: Αντιστοιχεί στο εκδιδόµενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο µερίδας προσώπου. Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά φύλλο από το εκδιδόµενο αντίγραφο. στ) Αντίγραφο στοιχείου από το αρχείο κτηµατογράφησης: Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά φύλλο από το εκδιδόµενο αντίγραφο. Η παραπάνω αντιστοίχιση των πιστοποιητικών ανά φορέα έκδοσης και το κόστος έκδοσής τους προβλέπονται στην υπ αρ / εγκύκλιο του Υπουργείου ικαιοσύνης προς όλα τα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας. ζ) Απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος: Κόστος έκδοσης: 15 ευρώ, τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. η) Κτηµατογραφικό διάγραµµα: Κόστος έκδοσης: 30 ευρώ, τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. 14.Τα Υποθηκοφυλακεία κατά τη µεταβατική τους λειτουργία ως Κτηµ ατολογικά Γραφεία εξακολουθούν να εκδίδουν πιστοποιητικά από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου; Από την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου στις 16 κτηµατογραφηµένες περιοχές οι εγγραφές που

17 αφορούν ακίνητα των κτηµατογραφηµένων περιοχών γίνονται µόνο στα κτηµατολογικά βιβλία και τα λοιπά τηρούµενα στοιχεία. Τα βιβλία που τηρούσε έως την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο επέχουν θέση αρχείου. Το αρχείο αυτό εξακολουθεί να φυλάσσεται από το Υποθηκοφυλακείο, το οποίο εκδίδει και τα σχετικά αντίγραφα και πιστοποιητικά. 15. Ενέργειες συναλλασσόµ ενων για τις ακόλουθες διαδικασίες: Α. Για καταχώριση εγγραπτέας πράξης Προαπαιτείται: έκδοση αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος για κάθε ακίνητο (ΚΑΕΚ) που αφορά η πράξη (π.χ. γεωτεµάχιο, κάθετη/ οριζόντια ιδιοκτησία κλπ.). ιαδικασία 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης* αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 1). 2. Κατάθεση της αίτησης, συνοδευοµένης από την πράξη και το/τα ανάλογο/α απόσπασµα/αποσπάσµατα κτηµατολογικού διαγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι στα σχετικά έγγραφα που περιέχεται η εγγραπτέα πράξη (π.χ. συµβολαιογραφικό έγγραφο) χρήσιµο είναι να µνηµονεύεται ο/οι ΚΑΕΚ του/ των ακινήτου/ων, που αυτή αφορά. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το πιστοποιητικό που τυχόν ζήτησε µε την αίτησή του (πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης ή/και πιστοποιητικό κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων, βλ. παρακάτω ενότητες Γ και ). *Στις περιπτώσεις που ζητείται καταχώριση εγγραπτέας πράξης και διόρθωση των αρχικών εγγραφών µε τη διαδικασία του άρθρου 6 4 του ν. 2664/1998 συµπληρώνεται το έντυπο αίτησης µε τίτλο: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ µε τη διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν. 2664/1998» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 2). 17

18 Β. Για καταχώριση εγγραπτέας πράξης που επιφέρει γεωµετρική µεταβολή (π.χ. συνένωση, κατάτµηση, κλπ.) Προαπαιτείται: έκδοση κτηµατογραφικού διαγράµµατος για το/τα ακίνητο/α (ΚΑΕΚ) που αφορά η πράξη. ιαδικασία 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης. 2. Κατάθεση της αίτησης συνοδευόµενης από την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, το ενηµερωµένο κτηµατογραφικό διάγραµµα µε τον πίνακα συντεταγµένων των κορυφών που αποδίδουν τη γεωµετρική µεταβολή και το τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την πράξη. Επισηµαίνεται ότι στα σχετικά έγγραφα πρέπει να µνηµονεύεται ο/οι ΚΑΕΚ του/των ακινήτου/ων, που αφορά η πράξη. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το πιστοποιητικό που τυχόν ζήτησε µε την αίτησή του. Γ. Για έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης Το αίτηµα για έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης µπορεί να υποβληθεί: α. Στο έντυπο της αίτησης για την καταχώριση εγγραπτέας πράξης κατά το χρόνο υποβολής της εν λόγω αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 1). β. Με χωριστή αίτηση, οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή συντρέχει λόγος έκδοσής του, ως ακολούθως: 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 3). 2. Κατάθεση της αίτησης. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για 18 λογαριασµό του το πιστοποιητικό µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας.

19 . Για έκδοση πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων Το αίτηµα για έκδοση πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων* µπορεί να υποβληθεί: α. Στο έντυπο της αίτησης για την καταχώριση εγγραπτέας πράξης κατά το χρόνο υποβολής της εν λόγω αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 1). β. Με χωριστή αίτηση, οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή συντρέχει λόγος έκδοσής του, ως ακολούθως: 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 4). 2. Κατάθεση της αίτησης. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό, τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για λογαριασµό του το πιστοποιητικό µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. *Προσοχή: Για την υποβολή της παραπάνω αίτησης και την έκδοση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η γνώση και αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου, για το οποίο αυτό θα εκδοθεί, στο έντυπο της αίτησης. Ε. Για έκδοση πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/ νοµικού προσώπου ιαδικασία: 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 5). 2. Κατάθεση της αίτησης. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο πιστοποιητικό, τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για λογαριασµό του το 19 πιστοποιητικό µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας.

20 ΣΤ. Για έκδοση αντιγράφων 1. Συµπλήρωση έντυπης αίτησης: α) Για χορήγηση αντιγράφου εγγραπτέας πράξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 6). β) Για χορήγηση αντιγράφου κτηµατολογικού φύλλου (απαιτείται η γνώση και αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου, για το οποίο αυτό θα εκδοθεί, στο έντυπο της αίτησης, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγµα 7). γ) Για χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο κτηµατογράφησης, στην οποία αναγράφεται το αιτούµενο στοιχείο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 8). 2. Κατάθεση της αίτησης. 3. Πληρωµή των τελών και δικαιωµάτων. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο αντίγραφο. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο αντίγραφο, τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για λογαριασµό του το αντίγραφο µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. Ζ. Για διόρθωση πρόδηλου σφάλµατος (άρθρα 18, 20α ν.2664/98) ιαδικασία 1. Συµπλήρωση έντυπης αίτησης µε αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου/ων, που αυτή αφορά και πλήρη περιγραφή του σφάλµατος και του αιτήµατος διόρθωσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 9). 2. Κατάθεση της αίτησης µε επισυναπτόµενα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει το πρόδηλο σφάλµα. Η. Για διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων (άρθρο 19 παρ.2 του ν. 2664/98) Προαπαιτείται: έκδοση κτηµατογραφικού διαγράµµατος για το/τα ακίνητο/α (ΚΑΕΚ) του/των οποίου/ων αιτείται η διόρθωση των γεωµετρικών στοιχείων (βλ. αντίστοιχη διαδικασία για έκδοση κτηµατογραφικού διαγράµµατος). 20

21 ιαδικασία 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 10). Σηµειώνεται ότι η αίτηση, εφόσον συναινούν όλοι οι όµοροι δικαιούχοι που επηρεάζονται από την αποδοχή της, µπορεί να υποβληθεί από κοινού. 2. Κατάθεση της αίτησης συνοδευόµενης από το ενηµερωµένο κτηµατογραφικό διάγραµµα που αποδίδει τη διόρθωση των γεωµετρικών στοιχείων και το τοπογραφικό διάγραµµα. Επισηµαίνεται ότι στα σχετικά έγγραφα πρέπει να µνηµονεύεται ο/οι ΚΑΕΚ του ακινήτου/ων, που αφορά η πράξη. 3. Ενηµέρωση του αιτούντα από το Κτηµατολογικό Γραφείο για το αποτέλεσµα του τυπικού ελέγχου επί της αιτήσεώς του και για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί περαιτέρω (π.χ. κοινοποίηση της αίτησης σε όµορους δικαιούχους, εάν η αποδοχή της µπορεί να επηρεάσει τα δικαιώµατά τους, ορισµός προθεσµίας για υποβολή απόψεων εγγράφως από τους όµορους). Θ. Για έκδοση αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος ιαδικασία 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης, στην οποία αναγράφεται απαραιτήτως ο ΚΑΕΚ του ακινήτου, για το οποίο ζητείται η έκδοση του αποσπάσµατος (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 7). 2. Κατάθεση της αίτησης. 3. Πληρωµή των τελών υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο απόσπασµα. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο απόσπασµα, τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για λογαριασµό του το απόσπασµα µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. 21

22 Ι. Για έκδοση κτηµατογραφικού διαγράµµατος ιαδικασία 1. Συµπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης στην οποία αναγράφεται /ονται απαραιτήτως ο/οι ΚΑΕΚ του ακινήτου /ων, για το /τα οποίο /α ζητείται η έκδοση του διαγράµµατος και η χρήση για την οποία προορίζεται. 2. Κατάθεση της αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγµα 7). 3. Πληρωµή των τελών υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε. 4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος θα παραλάβει το αιτούµενο διάγραµµα. Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να παραλάβει το αιτούµενο διάγραµµα, τότε µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο «ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ» της αίτησης τα στοιχεία τρίτου προσώπου, που θα παραλάβει για λογαριασµό του το διάγραµµα µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. 5. Παραλαβή του κτηµατογραφικού διαγράµµατος και της Οδηγίας, ώστε να ενεργήσει ο ιδιώτης Μηχανικός σύµφωνα µε αυτήν. 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδείγµατα Αιτήσεων 23

24 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.. (1) Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ τ ο υ / τ η ς Επώνυµο. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ.. Όνοµα. ΜΑΡΙΑ.... Πατρώνυµο..ΙΣΙ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου.. Ο Εκδούσα αρχή..α.τ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ.. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα).. ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 52-54, 10015, ΑΘΗΝΑ. Τηλέφωνο Με την ιδιότητα του (2).. πληρεξουσίου δικηγόρου... Στοιχεία πράξης Αριθµός Πράξης ηµεροµηνία :.10_/_05_/ 2004 Στοιχεία εκδούσας αρχής συµβ/φου. ΣΥΜΒ/ΦΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗ..ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ.. Στοιχεία ακινήτου/των ΚΑΕΚ / 0 / 1 3 ΚΑΕΚ / 0 / 1 4 ΚΑΕΚ / 0 / 0 ΚΑΕΚ / 1 / 0 Στοιχεία του προσώπου για το οποίο ζητείται η καταχώριση της πράξης (3) Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ... Όνοµα.. ΧΡΥΣΑΝΘΗ Όνοµα και επώνυµο πατρός.. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ. Όνοµα και επώνυµο µητρός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.. ΕΛΕΝΗ... Χρονολογία γέννησης _28_/_2_/_1960 Τόπος γέννησης. ΑΘΗΝΑ...Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Αριθµός δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου. Ε Εκδούσα αρχή ΑΤ.. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ. ΑΦΜ /νση κατοικίας : Οδός. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ...αριθµός ΤΚ Χώρα ΕΛΛΑ Α /νση επικοινωνίας : Οδός..ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ αριθµός. 25 ΤΚ Χώρα. ΕΛΛΑ Α... Τηλέφωνα , Fax Ε-mail... Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία..... ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου. Είδος νοµικού προσώπου... Έδρα.. /νση: Οδός.αριθµός. ΤΚ... Χώρα /νση επικοινωνίας: Οδός αριθµός... ΤΚ.. Χώρα.. Τηλέφωνα....Fax Ε-mail.. Στοιχεία συστατικής πράξης (4).. Στοιχεία νόµιµης δηµοσίευσης της συστατικής πράξης... (5) ΑΦΜ Αριθµός συνυποβαλλόµενων εγγράφων (6): 3 ( συµβόλαιο πωλήσεως περίληψη συµβολαίου απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος ) Με την παρούσα αιτούµαι : (7) α) την εγγραφή της παραπάνω πράξης β) την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης γ) την έκδοση πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών αντικειµένου εγγραπτέων δικαιωµάτων για το/τα ακίνητο/α µε ΚΑΕΚ: ΚΑΕΚ / 0 / 1 3 για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Χ ΟΥΛΕΙΕΣ Χ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Χ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Χ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ Χ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ χ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ χ 24

25 ΚΑΕΚ / 0 / 1 4 για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Χ ΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Χ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Χ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ ΚΑΕΚ / 0 / 0 για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΥΛΕΙΕΣ Χ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ ΚΑΕΚ / 1 / 0 για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Χ ΟΥΛΕΙΕΣ Χ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Χ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Χ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ Χ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ Χ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ Χ ΚΑΕΚ για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΟΥΛΕΙΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει: Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 25

26 Συµπληρώνεται από την υπηρεσία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΤΥΠΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ. ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου 26

27 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ (1) : Συµπληρώνεται το αρµόδιο MΚΓ. (2) Συµπληρώνεται η ιδιότητα του αιτούντος (αρθρ.14 παρ.2 Ν.2664/98) (µόνο σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης από το δικαιούχο/ δικαιούχους) δηλ. του : 1. Πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος 2. Πληρεξουσίου δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συµβολαιογραφικά 3. Του συµβολαιογράφου που συνέταξε τη συµβολαιογραφική πράξη, όταν πρόκειται για εγγραπτέο δικαίωµα που στηρίζεται επ αυτής 4. Νόµιµου αναπληρωτή του συµβολαιογράφου 5. Αρχειοφύλακα του συµβολαιογράφου 6. Εξουσιοδοτηµένου συνεργάτη του συµβολαιογράφου µε γραπτή εξουσιοδότηση 7. Προϊστάµενου της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ 8. Εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ 9. Νοµίµου αντιπροσώπου του αιτούντος 10. Νοµίµου εκπροσώπου του Νοµικού Προσώπου ή εξουσιοδοτηµένου οργάνου του (3) Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος του εντύπου συµπληρώνονται περισσότερα έντυπα αιτήσεων. (4), (5): Συµπληρώνονται τα κατά νόµον στοιχεία της συστατικής πράξης και της νόµιµης δηµοσίευσής της, ανάλογα µε το είδος του αιτούντος νοµικού προσώπου. (6) Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από: Την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση µε τα σχετικά έγγραφα της Το κυρωµένο απόσπασµα του κτηµατολογικού διαγράµµατος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη Τυχόν κτηµατογραφικό διάγραµµα ή σκαρίφηµα στο οποίο αποτυπώνεται η µεταβολή που τυχόν επέρχεται µε την εγγραπτέα πράξη Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµοποίηση του αιτούντος, σε περίπτωση που ο αιτών είναι: o πληρεξούσιος δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συµβολαιογραφικά o νόµιµος αντιπρόσωπος o νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου o εξουσιοδοτηµένο όργανο του νοµικού προσώπου o εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ (7) Επιλέγεται το αίτηµα µε προσθήκη συµβόλου ( ) στο οικείο τετράγωνο. 27

28 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... (1) Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ µ ε τη διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς Επώνυµο ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ.. Όνοµα ΜΑΡΙΑ.. Πατρώνυµο.ΙΣΙ ΩΡΟΣ.. Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου Ο Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ.. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα). ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 52-54, , ΑΘΗΝΑ.... Τηλέφωνο Με την ιδιότητα του (2) συµβολαιογράφου.. Στοιχεία πράξης Αριθµός Πράξης ηµεροµηνία : 10/05/2004 Στοιχεία εκδούσας αρχής συµβ/φου ΣΥΜΒ/ΦΟΣ.. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. ΜΑΡΙΑ.. Στοιχεία ακινήτου/των ΚΑΕΚ / 0 / 1 3 ΚΑΕΚ / 0 / 1 4 ΚΑΕΚ / 0 / 0 ΚΑΕΚ / 1 / 0 Α. Στοιχεία ικαιούχου Εγγραπτέου ικαιώµατος(3) Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο Όνοµα... Όνοµα και επώνυµο πατρός... Όνοµα και επώνυµο µητρός... Χρονολογία γέννησης / / Τόπος γέννησης....υπηκοότητα Αριθµός δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου Εκδούσα αρχή.... ΑΦΜ /νση κατοικίας : Οδός.αριθµός.. ΤΚ... Χώρα /νση επικοινωνίας : Οδός αριθµός ΤΚ... Χώρα... Τηλέφωνα...Fax.. Ε-mail.... Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ.. ΕΤΑΙΡΕΙΑ...ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ.... ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου ΒΙΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.. Είδος νοµικού προσώπου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.. Έδρα ΑΘΗΝΑ... /νση : Οδός.. Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ.αριθµός ΤΚ Χώρα ΕΛΛΑ Α. /νση επικοινωνίας : Οδός ΗΡΑΚΛΕΙ ΩΝ αριθµός. 56 ΤΚ Χώρα ΕΛΛΑ Α.. Τηλέφωνα Fax Ε-Μail.. Στοιχεία συστατικής πράξης (4) ΣΕ 96956/88. Στοιχεία νόµιµης δηµοσίευσης της συστατικής πράξης..φεκ 1259/89.. (5) ΑΦΜ

29 Β. Στοιχεία Θιγοµένου από την αιτούµενη καταχώριση(4) Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.. Όνοµα ΧΡΥΣΑΝΘΗ... Όνοµα και επώνυµο πατρός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Όνοµα και επώνυµο µητρός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ.. Χρονολογία γέννησης _28_/_2_/_1960 Τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ...Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ.. Αριθµός δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου Ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΦΜ /νση κατοικίας : Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ.αριθµός. 89 ΤΚ Χώρα ΕΛΛΑ Α. /νση επικοινωνίας : Οδός ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ αριθµός. 25 ΤΚ Χώρα ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνα , Fax Ε-mail. Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία. ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου. Είδος νοµικού προσώπου... Έδρα.. /νση: Οδός.αριθµός. ΤΚ.. Χώρα /νση επικοινωνίας : Οδός αριθµός. ΤΚ.. Χώρα Τηλέφωνα...Fax.... Ε-Μail.. Στοιχεία συστατικής πράξης (5).. Στοιχεία νόµιµης δηµοσίευσης της συστατικής πράξης... (6) ΑΦΜ Γ. Αριθµός συνυποβαλλόµενων εγγράφων (7): 3 (αντίγραφο πράξεως - πιστοποιητικό µεταγραφής - απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος). Αίτηµα: Με την παρούσα αιτούµαι την καταχώριση της υπ αριθµ /2004. πράξεως του συµβολαιογράφου Παπαδοπούλου.Μαρίας.. στο κτηµατολογικό φύλλο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998. Ο/Η αιτών/ ούσα 29

30 Συµπληρώνεται από την υπηρεσία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΤΥΠΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ. ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου 30

31 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 (1) : Συµπληρώνεται το αρµόδιο MΚΓ. (2) Συµπληρώνεται η ιδιότητα του αιτούντος (αρθρ.14 παρ.2 Ν.2664/98) (µόνο σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης απο τον δικαιούχο/ δικαιούχους) δηλ. του : 1. Πληρεξουσίου δικηγόρου του δικαιούχου 2. Πληρεξουσίου δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συµβολαιογραφικά 3. Του συµβολαιογράφου που συνέταξε τη συµβολαιογραφική πράξη, όταν πρόκειται για εγγραπτέο δικαίωµα που στηρίζεται επ αυτής 4. Νόµιµου αναπληρωτή του συµβολαιογράφου 5. Αρχειοφύλακα του συµβολαιογράφου 6. Εξουσιοδοτηµένου συνεργάτη του συµβολαιογράφου µε γραπτή εξουσιοδότηση 7. Προϊστάµενου της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ 8. Εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ 9. Νοµίµου αντιπροσώπου του αιτούντος 10. Νοµίµου εκπροσώπου του Νοµικού Προσώπου ή εξουσιοδοτηµένου οργάνου του (3) Πρόκειται για το πρόσωπο που έχει καταστεί µεν δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώµατος πριν τις πρώτες εγγραφές δυνάµει της εγγραπτέας πράξης της οποίας ζητείται η καταχώριση, αλλά το σχετικό δικαίωµα του δεν έχει καταχωριστεί ως αρχική εγγραφή. (4) Πρόκειται για το πρόσωπο που το δικαίωµά του έχει µεν καταχωριστεί στην αρχική εγγραφή, αλλά είχε µεταβιβαστεί, αλλοιωθεί ή καταργηθεί δυνάµει της εγγραπτέας πράξης της οποίας ζητείται η καταχώριση πριν από την ηµεροµηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών. Τέτοιο πρόσωπο είναι π.χ. ο συµβαλλόµενος σε περίπτωση κατάρτισης δικαιοπραξίας ή ο διάδικος σε περίπτωση δικαστικής απόφασης ή άλλης εγγραπτέας διαδικαστικής πράξης λ.χ. αγωγής, µε τις οποίες µεταβιβάζεται ή αλλοιώνεται ή καταργείται το δικαίωµά τους, ή η παραχωρούσα αρχή σε περίπτωση διοικητικής πράξης που αφορά παραχώρηση του εγγραπτέου δικαιώµατος. (5), (6) : Συµπληρώνονται τα κατά νόµον στοιχεία της συστατικής πράξης και της νόµιµης δηµοσίευσής της, ανάλογα µε το είδος του αιτούντος νοµικού προσώπου. (7) Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από: Την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση µε τα σχετικά έγγραφα της Το κυρωµένο απόσπασµα του κτηµατολογικού διαγράµµατος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη Τυχόν κτηµατογραφικό διάγραµµα ή σκαρίφηµα στο οποίο αποτυπώνεται η µεταβολή που τυχόν επέρχεται µε την εγγραπτέα πράξη Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµοποίηση του αιτούντος, σε περίπτωση που ο αιτών είναι: o πληρεξούσιος δυνάµει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συµβολαιογραφικά o νόµιµος αντιπρόσωπος o νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου o εξουσιοδοτηµένο όργανο του νοµικού προσώπου o εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το ηµόσιο ή ΝΠ 31

32 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ... Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ τ ο υ / τ η ς Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Όνοµα. ΧΡΥΣΑΝΘΗ... Πατρώνυµο ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή.. Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα). ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΑ Α..Τηλέφωνο , Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία... ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου. Είδος νοµικού προσώπου Έδρα ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα)..Τηλέφωνο... Με την παρούσα αιτούµαι τη χορήγηση πιστοποιητικού καταχώρισης της/των παρακάτω εγγραπτέας/ων πράξης/εων για χρήση όπου απαιτείται... Αριθµός πράξης Ηµεροµηνία έκδοσης Στοιχεία εκδούσας αρχής συµβ/φου /8/2000 Συµβολαιογράφος ΠαπαδοπούλουΜαρία /05/2004 Συµβολαιογράφος ΠαπαδοπούλουΜαρία Πλήθος αιτούµενων αντιγράφων 2 1 Παρατηρήσεις Συνηµµένα :.... ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ... Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 32

33 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.ΧΕ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟY ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ τ ο υ / τ η ς Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο.. Όνοµα.... Πατρώνυµο Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου.... Εκδούσα αρχή.. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) Τηλέφωνο.. Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ.. ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου ΒΙΟΠΛΑΣΤ Α.Ε. Είδος νοµικού προσώπου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα.ΑΘΗΝΑ. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΛΛΑ Α. Τηλέφωνο Με την παρούσα αιτούµαι τη χορήγηση πιστοποιητικού για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές σε ακίνητο µε ΚΑΕΚ /0/13, που υπάγεται στην αρµοδιότητα του γραφείου σας ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΟΥΛΕΙΕΣ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Χ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Χ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ /ΑΝΑΚΟΠΕΣ/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Χ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ Χ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ ΠΡΑΞΕΙΣ Χ για χρήση όπου απαιτείται Συνηµµένα : ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 33

34 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ τ ο υ / τ η ς Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο..ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ.. Όνοµα.ΜΑΡΙΑ. Πατρώνυµο..ΙΣΙ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου Ο Εκδούσα αρχή.α.τ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ... ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 52-54, 10015, ΑΘΗΝΑ.. Τηλέφωνο Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία..... ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου. Είδος νοµικού προσώπου Έδρα... ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα). Τηλέφωνο. Στοιχεία προσώπου στο οποίο αφορά το πιστοποιητικό: Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ... Όνοµα.. ΧΡΥΣΑΝΘΗ Όνοµα και επώνυµο πατρός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ... Όνοµα και επώνυµο µητρός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ.. Χρονολογία γέννησης _28_/_2_/_1960 Τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ.. Αριθµός δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου Ε Εκδούσα αρχή ΑΤ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ.. ΑΦΜ Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία.... ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου. Είδος νοµικού προσώπου. Έδρα.... ΑΦΜ Με την παρούσα αιτούµαι τη χορήγηση πιστοποιητικού για τις ακόλουθες κτηµατολογικές εγγραφές σε ακίνητο/α που υπάγεται/ονται στην αρµοδιότητα του γραφείου σας για χρήση όπου απαιτείται.. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Χ ΟΥΛΕΙΕΣ Χ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Χ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Χ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ Χ ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ /ΑΝΑΚΟΠΕΣ/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Χ ΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑ ΑΣΜΟ Χ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ ΠΡΑΞΕΙΣ Χ Συνηµµένα : ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 34

35 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ/ ΩΝ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ/ ΕΩΝ τ ο υ / τ η ς Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο.. Όνοµα.... Πατρώνυµο.. Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου.... Εκδούσα αρχή.. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα).Τηλέφωνο... Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ.. ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου ΒΙΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.. Είδος νοµικού προσώπου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα.ΑΘΗΝΑ. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΛΛΑ Α. Τηλέφωνο Με την παρούσα αιτούµαι τη χορήγηση αντιγράφου/ων της/των παρακάτω εγγραπτέας/ων πράξης/εων για χρήση όπου απαιτείται.... Αριθµός πράξης Ηµεροµηνία έκδοσης Στοιχεία εκδούσας αρχής συµβ/φου /8/2000 Συµβολαιογράφος ΠαπαδοπούλουΜαρία /05/2004 Συµβολαιογράφος ΠαπαδοπούλουΜαρία Πλήθος αιτούµενων αντιγράφων 2 1 Παρατηρήσεις Συνηµµένα : ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 35

36 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.Κ.Χ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Κωδικός ΚΓ: Αρ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τ ο υ / τ η ς Φυσικό πρόσωπο Επώνυµο.. Όνοµα.... Πατρώνυµο... Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου.... Εκδούσα αρχή.. ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) Τηλέφωνο Νοµικό πρόσωπο Επωνυµία. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ.. ιακριτικός τίτλος νοµικού προσώπου ΒΙΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.. Είδος νοµικού προσώπου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα.ΑΘΗΝΑ... ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ, Χώρα) Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΛΛΑ Α... Τηλέφωνο Με την παρούσα αιτούµαι τη χορήγηση : ΚΑΕΚ Αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου Απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος /0/ Κτηµατογραφικό διάγραµµα Παρατηρήσεις /0/ για χρήση όπου απαιτείται. Συνηµµένα : ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν µπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό εξουσιοδοτώ να το παραλάβει Επώνυµο ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ.. Όνοµα ΕΣΠΟΙΝΑ.... Πατρώνυµο ΘΕΟ ΩΡΟΣ. Αριθµός ταυτότητας / ιαβατηρίου..ε Εκδούσα αρχή Α.Τ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ιεύθυνση (Οδός, αριθµός, ΤΚ) ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο Ο/Η αιτών/ ούσα 36

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Κωδικός ΚΓ Αρ.πρωτ.:.. Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.... (1) Α Ι Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων Μαρία Κασάπη Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ-M.Sc. Προϊσταμένη Tμήματος Οργάνωσης & Εποπτείας Κτηματολογικών Γραφείων Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε τηλ.. 210-6505633 e-mail : mkasapi@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως: Αθήνα, 04-04 - 2011 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-3332 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άννα Αδάμ Κόλλια Προϊσταμένη τμήματος ΦΜΑΠ Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ 1-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2012 Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΘΕΜΑ: Μελέτη Β φάσης κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528 ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210-3740528 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Με το δεύτερο µέρος του ν. 4072/2012 (Α 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική µορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Με το δεύτερο µέρος του ν. 4072/2012 (Α 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική µορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ B Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α.Π.: Φ131360/886/15 & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τµήµα Αστικής & ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.:1004908/381 α) /νση 12 η Φορολογίας Εισοδήµατος β) " 13 η " Κεφαλαίου γ) " 16 η

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα