ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ.: 4906 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΜΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΧΙΛΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 5. Υπεύθυνος: Καθ. Ν. Μουσιόπουλος 6. Αρμόδιοι Παρακολούθησης: Μπανιάς Γεώργιος, Αχίλλας Χαρίσιος 7. Τίτλος εργασίας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 8. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 9. Αριθμός μητρώου: Θεματική περιοχή: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 11. Ημερομηνία έναρξης: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ημερομηνία παράδοσης: ΜΑΡΤΙΟΣ Αριθμός εργασίας: Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα στάδια της εφοδιαστικής και αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου. Πιο αναλυτικά, στο Κεφάλαιο 1 τίθεται ο στόχος και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Περιγράφεται, ακόμη, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος. Αντίστοιχα, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι έννοιες της εφοδιαστικής και αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση του αγροτικού τομέα, ενώ δίνεται μία εξήγηση για το αυξανόμενο ενδιαφέρον προς το ελαιόλαδο. Πιο αναλυτικά, περιγράφεται η εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της μελέτης, μέσω περιγραφής του κάθε σταδίου παραγωγής του. Στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται αναφορά σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου, όπως εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Επίσης, αναφέρονται αρνητικές και θετικές επιπτώσεις από την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έπειτα από ανάλυση όσων εντοπίστηκαν βιβλιογραφικά. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τα επιμέρους στάδια και παρουσιάζεται η χωρική και χρονική κατανομή των μελετών. Επίσης, πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή της κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης που συναντήθηκε. Όλα όσα αναφέρθηκαν αποτυπώνονται μέσω πινάκων και γραφημάτων, έπειτα από στατιστική επεξεργασία, με παράλληλη παράθεση των βιβλιογραφικών ευρημάτων. Ακόμη, πραγματοποιείται παρουσίαση των εργαλείων που εντοπίστηκαν και αναλυτική περιγραφή των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων. Τέλος, καταγράφονται ορισμένες προτάσεις για την ελάττωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την παραγωγή του ελαιολάδου. Στο Κεφάλαιο 5 παρατίθενται τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας. 15. Στοιχεία εργασίας: Αρ. Σελίδων: 148 Αρ. Εικόνων: 39 Αρ. Διαγραμμάτων: Αρ. Πινάκων: 25 Αρ. Παραρτημάτων: 3 Αρ. Παραπομπών: 16. Λέξεις κλειδιά: 17. Σχόλια: 18. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις: 19. Βαθμός:

3

4 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY SECTOR LABORATORY OF HEAT TRANSFER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 5. Supervisor: N. Mousiopoulos Banias G., Achillas C. 6. Undergraduate dissertation title: ENVIRONMENTAL IMPACT OF SUPPLY CHAINS IN THE AGRI-FOOD SECTOR: THE CASE OF OLIVE OIL 7. Student name: STEFANOU MARIA 8. Student Registration No: Topic area: 10. Start date: 11. Presentation date: 12. Dissertation No. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT NOVEMBER 2012 MARCH Summary: The aim of the present study is the estimation of the environmental impacts from the supply and reverse supply chain stages of the production of olive oil. In brief, in Chapter 1, the goal and the object of the present study are set. Moreover, the methodology used in order to achieve the goal is described. Respectively, in Chapter 2, the definition of supply and reverse supply chain, as well as the present situation of the agricultural sector, are described and an explanation of the growing interest in olive oil is given. The supply chain of olive oil specifically is described, which is the scope of the study, through description of each stage of its production. In Chapter 3, reference is made to the environmental impacts arising from the supply chain of olive oil, as they were detected during the literature review. Reference is also made to the negative and positive impacts of the reverse supply chain of olive oil. In Chapter 4, the results of the study of the environmental impacts are presented, following the analysis of the scientific papers that are recorded in literature. More specifically, the impacts of each stage are described and the spatial and temporal distribution of the studies are presented. An analytical description of each environmental impact recorded is also carried out. All that are reported, are being captured through tables and charts, after statistical processing, with parallel quotes of findings in literature. Finally, some suggestions are recorded, in order to reduce the environmental burden, which comes from the production of olive oil. In Chapter 5, the conclusions are quoted. 14. The dissertation comprises of: No. of pages: 148 No. of pictures: 39 No. of figures: No. of tables: 25 No. of annexes: 3 No. of references: 15. Keywords: 16. Comments: 17. Additional notes: 18. Grade:

5

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα στάδια της εφοδιαστικής και αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου. Πιο αναλυτικά, στο Κεφάλαιο 1 τίθεται ο στόχος και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Περιγράφεται, ακόμη, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος. Αντίστοιχα, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι έννοιες της εφοδιαστικής και αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση του αγροτικού τομέα, ενώ δίνεται μία εξήγηση για το αυξανόμενο ενδιαφέρον προς το ελαιόλαδο. Πιο αναλυτικά, περιγράφεται η εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της μελέτης, μέσω περιγραφής του κάθε σταδίου παραγωγής του. Στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται αναφορά σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου, όπως εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Επίσης, αναφέρονται αρνητικές και θετικές επιπτώσεις από την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έπειτα από ανάλυση όσων εντοπίστηκαν βιβλιογραφικά. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τα επιμέρους στάδια και παρουσιάζεται η χωρική και χρονική κατανομή των μελετών. Επίσης, πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή της κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης που συναντήθηκε. Όλα όσα αναφέρθηκαν αποτυπώνονται μέσω πινάκων και γραφημάτων, έπειτα από στατιστική επεξεργασία, με παράλληλη παράθεση των βιβλιογραφικών ευρημάτων. Ακόμη, πραγματοποιείται παρουσίαση των εργαλείων που εντοπίστηκαν και αναλυτική περιγραφή των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων. Τέλος, καταγράφονται ορισμένες προτάσεις για την ελάττωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προέρχεται από την παραγωγή του ελαιολάδου. Στο Κεφάλαιο 5 παρατίθενται τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας.

7

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο αγροτικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας μας, ενώ η επιθυμία για αύξηση της αγροτικής παραγωγής οδηγεί σε εντατικοποίηση των καλλιεργειών. Η ολοένα αυξανόμενη εντατικοποίηση συνεπάγεται μεγαλύτερη επιβάρυνση προς το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τον αγροδιατροφικό τομέα. Ειδικότερα, η περίπτωση του ελαιολάδου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα βασικότερα προϊόντα της χώρας, ως μέρος της μεσογειακής διατροφής. Όλα αυτά αποτελούν κίνητρο για τη μελέτη της περίπτωσης του ελαιολάδου, στο πλαίσιο ανάλυσης των επιπτώσεων από τον αγροδιατροφικό τομέα. Σε όλο το διάστημα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, αποκτήθηκαν χρήσιμες γνώσεις και εμπειρία πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θεωρείται άκρως ενδιαφέρον, αλλά και επίκαιρο. Το γεγονός ότι συνδυάστηκε το περιβαλλοντικό ζήτημα με τον αγροτικό τομέα ήταν αυτό που προσέλκυσε το ενδιαφέρον μου για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα. Σημαντική είναι και η εμπειρία που αποκτήθηκε ως προς τον τρόπο εργασίας για βιβλιογραφικές μελέτες και για περιβαλλοντικά ζητήματα. Η σημαντική αυτή δουλειά δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την καθοριστική συμβολή κάποιων ανθρώπων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής κ. Αχίλλα Χαρίσιο και κ. Μπανιά Γεώργιο, για την άριστη συνεργασία που μου προσέφεραν όλους αυτούς τους μήνες, για το γεγονός ότι ήταν πάντα πρόθυμοι να με βοηθήσουν, αλλά και γιατί πίστεψαν σε εμένα και μου εμπιστεύτηκαν τη συγκεκριμένη εργασία. Επιβάλλεται να τονίσω ότι μαζί τους έμαθα τι σημαίνει πραγματικά καλή συνεργασία. Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Μουσιόπουλο Νικόλαο για την ανάθεση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Δε θα μπορούσα να παραλείψω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους δικούς μου ανθρώπους, για τη συμπαράσταση που μου προσέφεραν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, Σταύρο και Δέσποινα, γιατί πάντα ήταν δίπλα σε ό,τι έκανα και συνεχίζουν να είναι, με την έμπρακτη στήριξή τους, την αδερφή μου Γεωργία γιατί πάντα με βοηθάει να πιστεύω ότι θα καταφέρω αυτό με το οποίο καταπιάνομαι, τον Θοδωρή για την υπομονή που έχει δείξει στις δύσκολες και απαιτητικές περιόδους της φοίτησής μου, τη φίλη και συμφοιτήτριά μου Άρτεμις για τη στήριξή της και για όλα όσα βιώσαμε στα χρόνια της φοίτησής μας. Ελπίζω να συνεχίσω να έχω τη στήριξη των ανθρώπων αυτών και στη συνέχεια του αγώνα μου.

9

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Γενικά Στόχος εργασίας Αντικείμενο Μεθοδολογία 5 2 Η εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου Η εφοδιαστική και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου Καλλιέργεια ελαιώνων Αποθήκευση ελιών Βιομηχανική μεταποίηση ελιών Παραγωγή ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία Συσκευασία Ετικετοποίηση Μεταφορές Είδη ελαιολάδου Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο 23 3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου Επιπτώσεις από το στάδιο της καλλιέργειας Επιπτώσεις από το στάδιο της παραγωγής ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο Επιπτώσεις από το στάδιο της συσκευασίας ετικετοποίησης Επιπτώσεις από το στάδιο των μεταφορών Επιπτώσεις από το στάδιο της αποθήκευσης Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου 35

11 3.6.1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου (reverse logistics) Επιπτώσεις στο έδαφος Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα εκπομπές Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους Εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης στα πλαίσια της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου και θετικές επιδράσεις τους Μέθοδοι επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων της ελαιοπαραγωγής Θετικές επιδράσεις από την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης στα πλαίσια της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου Ελαιοτριβείο: κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του Νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων ελαιοτριβείου 51 4 Αποτελέσματα της μελέτης της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου Κατανομή των μελετών με παράμετρο το χρόνο και την τοποθεσία Κατανομή των μελετών με παράμετρο τα εργαλεία Χρήση δεικτών Ανάλυση Κύκλου Ζωής Διεξαγωγή πειράματος και εργαστηριακές αναλύσεις Υπολογιστικά προγράμματα, Στατιστική Ανάλυση Χρήση ερωτηματολογίων και πραγματοποίηση συνεντεύξεων Αξιοποίηση δεδομένων από βιβλιογραφικές πηγές Βιβλιογραφική επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των επιμέρους σταδίων της παραγωγής ελαιολάδου Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της καλλιέργειας Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της εξαγωγής ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία (μεταποίηση) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της συσκευασίας Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο των μεταφορών Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της αποθήκευσης 86

12 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας Αποτελέσματα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε επίπτωση χωριστά Η επίπτωση του CO Η επίπτωση της κατανάλωσης ενέργειας Επίπτωση από τη χρήση φυτοφαρμάκων Επίπτωση από τη χρήση συμβατικών λιπασμάτων Η επίπτωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα Επίπτωση από την επιβάρυνση των υδάτινων πόρων Επίπτωση από την παραγωγή αποβλήτων Επίπτωση από την κατανάλωση καυσίμων Επίπτωση στο έδαφος Κριτικός Σχολιασμός Προτάσεις Σχολιασμός της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης Προτάσεις διαχείρισης για τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παραρτήματα 135 Π1 Π2 Μελέτες που εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή ελαιολάδου Πίνακες με την κατανομή των μελετών ανά στάδιο και ανά περιβαλλοντική επίπτωση Π3 Εικόνες 147

13

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Απεικόνιση περιπτέρου στην έκθεση world bulk oil στην Ισπανία, το 2012 (World Bulk Oil, 2013) Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείου σε φυσικούς αποδέκτες (Prosodol, 2013) Στάδια παραγωγής του ελαιολάδου (Νέα και Ανακοινώσεις Κυθήρων και Αντικυθήρων, 2013) Μεταφορά, αποφύλλωση και πλύσιμο των καρπών ελιάς (Βολικάκη, 2008) Άλεση του ελαιοκάρπου σε σπαστήρα (Βολικάκη, 2008) Δεξαμενές για τη μάλαξη της ελαιοζύμης (Βολικάκη, 2008) Τυπικός φυγοκεντρικός διαχωριστής (Βολικάκη, 2008) Συστήματα ελαιοτριβείου για την εκχύλιση ελαιολάδου ανά χώρα (Ζερβάκης, 2009) Κλάδεμα ελαιόδεντρων πυκνής φύτευσης (Agronews, 2013) Εκχύλιση ελαιολάδου σε ελαιοτριβείο στα Χαλιωτάτα Κεφαλονιάς (Τύπος Κεφαλονιάς, 2013) Τοποθέτηση ελαιολάδου σε συσκευασία και ετικετοποίηση (Νηλέας-Ομάδα παραγωγών, 2013) Μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο και άδειασμα σε χοάνες παραλαβής (Διαδικτυακός χώρος συμβούλων για καλλιεργητές, 2013) Αποθήκευση των ελιών σε πλαστικά τελάρα, μέχρι τη μεταφορά στο ελαιοτριβείο (Τύπος Κεφαλονιάς, 2013) Διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου σε «λίμνη» εξάτμισης (Ηλεία live, 2013) Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου (Βολικάκη, 2008) Συχνότητα χρήσης των μελετών που εντοπίστηκαν, ως παραπομπή σε άλλες μελέτες με σχετικό αντικείμενο Tαξινόμηση των μελετών στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου Κατανομή των μελετών ανά έτος από το 1996 έως το Κατανομή των μελετών με βάση τις χώρες όπου έγινε η δημοσίευσή τους 58

15 Συνεισφορά του κάθε σταδίου παραγωγής του ελαιολάδου στην περιβαλλοντική επιβάρυνση για την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το στάδιο της καλλιέργειας Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το στάδιο της μεταποίησης Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας Συνεισφορά του σταδίου της καλλιέργειας ελαιώνων ανά περιβαλλοντική επίπτωση Συνεισφορά του σταδίου της εξαγωγής ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο ανά περιβαλλοντική επίπτωση Συνεισφορά του σταδίου της συσκευασίας ανά περιβαλλοντική επίπτωση Συνεισφορά του σταδίου των μεταφορών στην κάθε περιβαλλοντική επίπτωση Συνεισφορά του σταδίου της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στην κάθε περιβαλλοντική επίπτωση Γραφική απεικόνιση των σταδίων της εφοδιαστικής και αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου και κατανομή σε αυτά των μελετών που εντοπίστηκαν Κατανομή της επίπτωσης «CO 2» στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου Κατανομή της επίπτωσης «κατανάλωση ενέργειας» στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου Κατανομή της επίπτωσης των «εκπομπών αερίων» στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου Κατανομή της επίπτωσης της «επιβάρυνσης των υδάτινων πόρων» στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου Κατανομή της επίπτωσης της «παραγωγής αποβλήτων» στα διάφορα στάδια της παραγωγής του ελαιολάδου Κατανομή της επίπτωσης της «κατανάλωσης καυσίμων» στα διάφορα στάδια της παραγωγής του ελαιολάδου Κατανομή της επίπτωσης της «ευπάθειας του εδάφους» στα διάφορα στάδια της παραγωγής του ελαιολάδου 106

16 4.22 Κατανομή των μελετών στις χώρες όπου διεξήχθησαν Π3.1 Μελέτη της κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης από την παραγωγή του ελαιολάδου στη βάση των (90) μελετών Αρχή λειτουργίας της μεθόδου αέριας χρωματογραφίας (http://www.google.gr, 2013)

17

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 2.1 Μέση απόδοση ελαιολάδου ανά δέντρο, από το 1961 έως το Παραγωγή αποβλήτων ελαιοτριβείου από διαφορετικά είδη συστημάτων εξαγωγής που εφαρμόζονται (Paraskeva and Diamadopoulos, 2006, Gomez et al., 2010). Καταγραφή των προκαλούμενων επιπτώσεων ανά στάδιο παραγωγής του ελαιολάδου Εκπομπές αερίων από το στάδιο της μεταποίησης Κατανομή των μελετών στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου Κατανομή των μελετών που αναλύθηκαν στα έτη από το 1996 έως το Συνεισφορά του κάθε σταδίου της παραγωγής του ελαιολάδου στην περιβαλλοντική επιβάρυνση για την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα Χρήση εργαλείων για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου Καταγραφή του αριθμού των μελετών με παράμετρο την περιβαλλοντική επίπτωση για κάθε στάδιο της αλυσίδας του ελαιολάδου χωριστά Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου της καλλιέργειας Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου της μεταποίησης Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου της συσκευασίας Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου των μεταφορών Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας Κατανομή της κάθε επίπτωσης στα διάφορα στάδια της παραγωγής ελαιολάδου Π2.1 Μελέτες που εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν για την κάθε περιβαλλοντική επίπτωση από την εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου, στη βάση των 90 μελετών Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης του παραγόμενου CO Π2.2 Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης της κατανάλωσης ενέργειας 141

19 Π2.3 Π2.4 Π2.5 Π2.6 Π2.7 Π2.8 Π2.9 Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης των παραγόμενων εκπομπών αερίων Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης της χρήσης λιπασμάτων Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης στους υδάτινους πόρους Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης των παραγόμενων αποβλήτων Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης της κατανάλωσης καυσίμων Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης της ευπάθειας του εδάφους

20

21

22 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Στο διάστημα των τελευταίων ετών η γεωργία, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και η ελληνική, υπέστη και υφίσταται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, που εκφράζεται κυρίως από την κάμψη του εμπορίου, τη μείωση της ζήτησης και τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων για τη στήριξη και την ανάπτυξή της. Παράλληλα, παρατηρούνται έντονες συνέπειες από τις κλιματικές αλλαγές, που εντείνουν τη συχνότητα και τη σφοδρότητα ακραίων καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της απόδοσης των καλλιεργειών, την απώλεια παραγωγής και την πτώση του αγροτικού εισοδήματος. Από την άλλη πλευρά, οι ευρωπαϊκοί φορείς των αγροτών επισημαίνουν με έμφαση την ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των αγροτών και των επιχειρήσεών τους στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς έχει καταστεί πλέον ευρύτερα αποδεκτό ότι το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας των τροφίμων επωφελούνται τα δίκτυα διανομής και οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης (ΚΕΠΕ, 2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιβαλλοντική διάσταση των προγραμμάτων που εντάσσονται στην αγροτική πολιτική παραμένει προβληματική (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2011). Η ένταξη των αγροτικών προϊόντων σε ένα περιβαλλοντικά φιλικό πλαίσιο παραγωγής είναι απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται στους καταναλωτές ότι το προϊόν είναι ασφαλές για τη διατροφή τους, αλλά και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον μέσω της παραγωγικής του διαδικασίας. Δυστυχώς, σε πολλά αγροτικά προϊόντα απουσιάζει η περιβαλλοντική διάσταση κατά την παραγωγή τους. Τονίζεται ότι το κρίσιμο θέμα σε σχέση με την αξιοποίηση βιομάζας από γεωργικά υπολείμματα δεν αφορά στις τεχνολογίες για τη μετατροπή της, οι οποίες έχουν πλέον καταστεί ώριμες. Συνδέεται κυρίως με την αδυναμία των ενδιαφερόμενων επενδυτών να εξασφαλίσουν την απαραίτητη πρώτη ύλη, αφού δεν έχει αναπτυχθεί καμία αναπτυξιακή πρωτοβουλία από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δημιουργία, από αγροτικούς συνεταιρισμούς ή και από κοινοπραξίες τους, σταθμών συγκέντρωσης και αποθήκευσης υπολειμμάτων και αποβλήτων, που περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχείρισής τους, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη και ομαλή τροφοδοσία των μονάδων αξιοποίησής τους για την παραγωγή ενέργειας (Υπηρεσία ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, 2011). Επομένως, διαπιστώνεται ότι η δημιουργία μέσων συλλογής των υπολειμμάτων και εγκαταστάσεων διαχείρισής τους αποτελεί βήμα άμεσης προτεραιότητας. Από την υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών διαχείρισης, διασφαλίζεται ότι και το περιβάλλον δεν επιβαρύνεται από τα απόβλητα, αλλά και εξοικονομούνται μεγάλα ποσά ενέργειας. Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα βασικό προϊόν του ελληνικού αγρο-διατροφικού τομέα (της μεσογειακής διατροφής κυρίως), στο οποίο απαιτείται να δοθεί η δέουσα προσοχή τόσο για ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

23 την προώθησή του ως ελληνικό προϊόν, όσο και για την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών διαχείρισης για την παραγωγή του. Η σπουδαιότητά του αποτυπώνεται στα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την ελληνική ελαιοπαραγωγή και είναι διαμορφωμένη ως εξής: ελαιόδενδρα σε παραδοσιακούς και σύγχρονους ελαιώνες σε όλη τη χώρα, t και παραπάνω παραγωγή ελαιολάδου, t παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς, οικογένειες σε σχέση εισοδήματος με το προϊόν, περίπου ελαιοτριβεία, 300 περίπου τυποποιητικές επιχειρήσεις και 20 kg κατανάλωση ελαιολάδου κατ άτομο το χρόνο στην Ελλάδα, έναντι 11 kg της αμέσως επόμενης χώρας-παραγωγού, που είναι η Ιταλία (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 2013). Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στον κόσμο στην παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς, καλύπτοντας το 16% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου και το 7,2% της παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς. Τέλος, το 80% της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου ανήκει στην κορυφαία ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 2013). Η Ελλάδα παράγει ελαιόλαδο, το οποίο καταναλώνεται σε εγχώριο επίπεδο, αλλά και εξάγεται σε άλλες χώρες. Υπάρχουν ποικιλίες ελαιολάδου που είναι γνωστές από τον τόπο παραγωγής τους, κυρίως σε Κρήτη και Πελοπόννησο, που αποτελούν περιοχές με μεγάλη παραγωγή ελαιολάδου. Αξιοσημείωτο είναι πως την Ελλάδα επέλεξαν φέτος ως τιμώμενη χώρα οι διοργανωτές της Έκθεσης World Bulk Oil Exhibition (WBOE) (Εικόνα 1.1), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη από 11 έως 14 Μαρτίου 2013 (AgroNews, 25/02/2013). Εικόνα 1.1: Απεικόνιση περιπτέρου στην έκθεση world bulk oil στην Ισπανία, το 2012 (World Bulk Oil, 2013). ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

24 Η παραγωγή του ελαιολάδου, όπως και των περισσότερων αγροτικών προϊόντων, συνεπάγεται την κατανάλωση εισόδων (inputs) και την παραγωγή εξόδων (outputs), γεγονός που προκαλεί επιβάρυνση στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες είσοδοι που συνδέονται με την παραγωγή ελαιολάδου είναι: Η κατανάλωση ενέργειας, καυσίμων και νερού, τόσο στο χωράφι όσο και στο ελαιοτριβείο, καθώς και η χρήση χημικών προϊόντων στο χωράφι. Από την ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας, προκύπτει ότι οι κύριες έξοδοι που συνεπάγονται από την παραγωγή του ελαιολάδου είναι: η παραγωγή αποβλήτων και η αύξηση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, καθώς και η ρύπανση των υδάτων και του εδάφους. Το ενδιαφέρον, όμως, των ερευνητών εστιάζεται στα παραγόμενα απόβλητα, τόσο του ελαιοτριβείου όσο και της καλλιέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά του ελαιοτριβείου. Σχετικά με τα απόβλητα που παράγονται από το στάδιο της μεταποίησης, φλέγον ζήτημα αποτελεί η ορθή διαχείρισή τους και η ασφαλής διάθεσή τους. Εικόνα 1.2: Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείου σε φυσικούς αποδέκτες (Prosodol, 2013). Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα ρύπανσης και, για το λόγο αυτό, η διαχείρισή τους έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιστημόνων, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

25 των τοπικών και κρατικών αρχών, αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των αποβλήτων των ελαιοτριβείων είναι το ιδαίτερα υψηλό οργανικό φορτίο τους, το οποίο δεν αποικοδομείται εύκολα και η υψηλή περιεκτικότητά τους σε πολυφαινολικές ενώσεις, οι οποίες προκαλούν την εμφάνιση βιοτοξικών και φυτοτοξικών φαινομένων. Η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους σε φυσικούς αποδέκτες (Εικόνα 1.2) προκαλεί υποβάθμιση των φυσικών συστημάτων και επιβάρυνσή τους με μεγάλες συγκεντρώσεις οργανικών και ανόργανων ενώσεων (Prosodol, 2013). 1.2 Στόχος εργασίας Στόχο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας (αλλά και από την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα) κατά την παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου. Επίσης, στα πλαίσια του στόχου τίθενται και ζητήματα, όπως: η μελέτη των επιπτώσεων από την παραγωγή του ελαιολάδου σε επίπεδο χρόνου (έτος) και σε επίπεδο τοποθεσίας (χώρα), καθώς και σε επίπεδο χρήσης εργαλείων για την εκτίμηση των εκάστοτε επιπτώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχο αποτελεί η επισκόπηση των σταδίων παραγωγής του ελαιολάδου και η καταγραφή των σημαντικότερων σημείων που επιφέρουν εντονότερα επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, αντικειμενική επιδίωξη της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η εκτίμηση των επιπτώσεων που θεωρούνται πιο έντονες ή/και πιο επικίνδυνες για το περιβάλλον. Στα πλαίσια του στόχου της διπλωματικής εργασίας, εντάσσεται η συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων εργασιών που έχουν καταγραφεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά υψηλού αντικτύπου και η κριτική ανάλυση των ως άνω εργασιών. Στην ως άνω βάση, τίθεται ως στόχος ο εντοπισμός των «κενών» της βιβλιογραφίας στο υπό εξέταση θέμα, καθώς και η καταγραφή και η στατιστική τεκμηρίωση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως διαπιστώθηκε από τη βιβλιογραφική αναζήτηση. 1.3 Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρει η παραγωγή του ελαιολάδου. Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκε η εφοδιαστική και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου, προκειμένου να γίνει γνωστό κάθε στάδιο παραγωγής του ελαιολάδου. Η μελέτη αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2. Κάθε στάδιο παραγωγής συνδέεται με κάποια/κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, από την καλλιέργεια των ελαιώνων στο χωράφι μέχρι και τη μεταφορά του συσκευασμένου ελαιολάδου στον καταναλωτή προκύπτει συνεχής επιβάρυνση προς το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, με βάση όσα εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, μέσω πινάκων και γραφημάτων, αποτυπώνεται στο Κεφάλαιο 4. Στις ενότητες του Κεφαλαίου 4, πραγματοποιείται ανάλυση ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

26 του κάθε σταδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου με γνώμονα την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και της κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης που προκαλείται. Διαπιστώνεται ποιο στάδιο κατά την παραγωγή ελαιολάδου επιφέρει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς και ποια περιβαλλοντική επίπτωση θεωρείται εντονότερη. Τα εξαγόμενα συμπεράσματα για την περιβαλλοντική διάσταση της παραγωγής του ελαιολάδου παρατίθενται στο Κεφάλαιο Μεθοδολογία Στα πλαίσια της ανάλυσης και επεξεργασίας των μελετών που εντοπίστηκαν, πραγματοποιείται ταξινόμησή τους με βάση τη χώρα στην οποία έχει διεξαχθεί η κάθε μελέτη και χρονική ταξινόμηση, με βάση το έτος κατά το οποίο δημοσιεύτηκε η εκάστοτε μελέτη. Ακόμη, παρουσιάζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας χωριστά, αλλά και από την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στα εργαλεία, πραγματοποιείται ανάλυση για τα εργαλεία που εντοπίζονται πιο συχνά. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν καταγραφεί για κάθε στάδιο χωριστά από το σύνολο των μελετών. Για την επίτευξη όσων αναφέρθηκαν, δόθηκε κωδική ονομασία σε κάθε μελέτη που εντοπίστηκε με βάση τη χώρα διεξαγωγής της μελέτης, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και τον αύξοντα αριθμό της μελέτης. Στη συνέχεια, η κάθε μελέτη (με την κωδική της ονομασία) ταξινομήθηκε σε πίνακες όπου καταγράφονται η τοποθεσία, ο χρόνος, τα εργαλεία, το στάδιο παραγωγής και η προκαλούμενη περιβαλλοντική επίπτωση. Με την ως άνω διαδικασία, δημιουργήθηκε μία πλήρης εικόνα για κάθε μελέτη που εντοπίστηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την παραγωγή ελαιολάδου αποτελείται από τρία (3) συγκεκριμένα επίπεδα. Πρώτο επίπεδο αποτελεί η πραγματοποίηση βιβλιογραφικής ανασκόπησης, προκειμένου να εντοπιστούν μελέτες. Σε δεύτερο επίπεδο, έπειτα από την εύρεση των μελετών, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ταξινόμησή τους και η περαιτέρω ανάλυση για την εξαγωγή πινάκων και γραφημάτων. Επιπλέον, σε τρίτο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση των παραπομπών στο διαδίκτυο (citations) για τις μελέτες που εντοπίστηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες από αυτές χρησιμοποιούνται πιο συχνά από ερευνητές. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

27 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

28 2 Η εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου 2.1 Η εφοδιαστική και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα Η εφοδιαστική αλυσίδα, ως επιστήμη, έχει αντικείμενο και σκοπό τη διαχείριση, διακίνηση και ροή προϊόντων από την παραγωγή μέχρι την τελική κατανάλωση, με γνώμονα το χαμηλό κόστος και την οικονομία, καθώς και την ποιοτική εξυπηρέτηση των καταναλωτών (Εθνικό Δίκτυο Σχολείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2013). Η λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων στον αγροτικό τομέα είναι μεγάλης σημασίας, γιατί τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν μέρος της διατροφής μας και είναι ανάγκη και να φτάνουν έγκαιρα στον καταναλωτή, αλλά και να διασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητάς τους. Η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων πρέπει να υλοποιείται στα πλαίσια της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχους: τον έγκαιρο ανεφοδιασμό της αγοράς με ποικίλα προϊόντα, τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με την αποθήκευση και τη διανομή, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, τέλος, τη μείωση της εξάρτησης από ενδιάμεσους φορείς και πρόσωπα που αυξάνουν το κόστος, χωρίς ιδιαίτερη προσθήκη αξίας (Εθνικό Δίκτυο Σχολείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2013). Στο διάστημα των τελευταίων ετών, αυξήθηκε η ανησυχία και ο προβληματισμός των ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων σε σχέση με τις ανισορροπίες της εφοδιαστικής αλυσίδας που, όπως είναι γνωστό, συνδέει τρεις σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας: τη γεωργία, τον κλάδο μεταποίησης τροφίμων και το διανεμητικό κλάδο. Αφετηρία των ανισορροπιών αποτέλεσε, και αποτελεί, η συνεχής άνοδος της συγκέντρωσης των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης τροφίμων και η ισχυροποίηση της θέσης στην αγορά ενός μικρού αριθμού επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από την άσκηση οικονομικής πίεσης και άλλων αθέμιτων πρακτικών σε βάρος των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, των προμηθευτών τους, εξέλιξη που διαπιστώνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, η συνολική εγχώρια αγορά των αλυσίδων λιανικής πώλησης (super markets) καταγράφει άνοδο διαχρονικά (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2011). Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που οφείλονται στην αύξηση των αποβλήτων, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, η ανάγκη του καταναλωτή από ποιοτικά και ασφαλή αγαθά και η ανάγκη να ζει σε ένα βιώσιμο περιβάλλον έχουν οδηγήσει στην εισαγωγή ενός πλέγματος νόμων, που υποχρεώνουν τις παραγωγικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν εντονότερα στο αντίστροφο κομμάτι των αλυσίδων εφοδιασμού. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον στον τομέα της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνεται γρήγορα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καταλύτης που προκάλεσε το ενδιαφέρον για την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα είναι το περιβάλλον. Επίσης, οι δαπάνες επιχωμάτωσης έχουν αυξηθεί σταθερά. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύουν την επιχωμάτωση κάποιων προϊόντων και υπαγορεύουν πως οι παραγωγοί φέρουν την ευθύνη για την τελική διάθεσή τους (Πετκίδου, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

29 2010). Διαπιστώνεται ότι, λόγω της ολοένα αυξανόμενης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, δημιουργήθηκε η ανάγκη να θεσπιστούν αυστηρότεροι νόμοι. Η αυστηρότερη νομοθεσία οδήγησε στην ανάγκη εφαρμογής πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τους παραπάνω λόγους, η έμφαση στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων είναι μεγάλη. Στην κατηγορία αυτών των προϊόντων ανήκουν και τα αγροτικά προϊόντα. 2.2 Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου Παγκοσμίως, ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 80% του συνολικά παραγόμενου. Σημειώνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανέμονται ελαιοτριβεία, σύμφωνα με δεδομένα του 2009 (Brscic et al., 2009). Οι χώρες οι οποίες κατέχουν τις πρώτες θέσεις στην παραγωγή ελαιολάδου είναι: (1) η Ισπανία, (2) η Ιταλία και (3) η Ελλάδα, χώρες της περιοχής της Μεσογείου. Μάλιστα, μία περιοχή με εξαιρετικές αποδόσεις στον τομέα της ελαιοπαραγωγής είναι η Ανδαλουσία της Ισπανίας. Η Ανδαλουσία κατέχει το 80% της ισπανικής ελαιοπαραγωγής, το 1/3 των ελαιώνων της Ευρώπης και παράγει το 40% του παγκοσμίως παραγόμενου ελαιολάδου (Rosua and Pasadas, 2012). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επομένως, η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου στην περιοχή της Μεσογείου. (α) (β) (γ) (δ) Εικόνα 2.1: Στάδια παραγωγής του ελαιολάδου (Νέα και Ανακοινώσεις Κυθήρων και Αντικυθήρων, 2013). ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

30 Η εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου περιλαμβάνει τα εξής στάδια (Εικόνα 2.1): 1) καλλιέργεια ελαιώνων στο χωράφι, 2) μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο για επεξεργασία και εξαγωγή ελαιολάδου, 3) τοποθέτηση λαδιού σε συσκευασίες και ετικετοποίηση, καθώς επίσης και 4) μεταφορά του ελαιολάδου στην αγορά για κατανάλωση. Κατά μήκος της αλυσίδας υπάρχουν στάδια όπου απαιτείται 5) η αποθήκευση τόσο των ελιών, μέχρι την επεξεργασία τους, όσο και του λαδιού, μέχρι τη μεταφορά του στην αγορά Καλλιέργεια ελαιώνων Τα καλλιεργούμενα ελαιόδεντρα ανέρχονται σε 805 εκατομμύρια συνολικά, από τα οποία το 98% αυτών καλλιεργούνται στην περιοχή της Μεσογείου (Gurbuz et al., 2004). Σύμφωνα με στοιχεία, το 2000 η έκταση των ελαιόδεντρων ανερχόταν σε 2,4 εκατομμύρια εκτάρια στην Ισπανία, 1,4 στην Ιταλία, 1 στην Ελλάδα και 0,5 στην Πορτογαλία. Πάνω από το 70% των καλλιεργειών λαμβάνουν χώρα σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ποσοστό λίγο πάνω από το 20% αντιστοιχεί σε χώρες, όπως Τουρκία, Συρία και Τυνησία (Beaufoy, 2000). Η καλλιέργεια ελαιώνων και, άρα, η παραγωγή ελαιολάδου έχει τόσο έντονη αύξηση, για τους εξής λόγους: α) το ελαιόλαδο προωθείται ως βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής, β) υπάρχουν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλλιέργεια ελαιώνων και την εξαγωγή λαδιού και γ) παρατηρείται μία σχετική τεχνολογική ανάπτυξη, π.χ η αύξηση των αρδευόμενων περιοχών (Scheidel and Krausmann, 2011). Το 60-65% των επιδοτήσεων βασίζεται στη μέση απόδοση/δέντρο, κι όχι στην ποσότητα παραγωγής ελαιολάδου. Για το λόγο αυτό, γίνεται εστίαση στον τομέα της γης. Άμεση συνέπεια είναι να επέρχεται η εντατικοποίηση των καλλιεργειών, κάτι το οποίο σχετίζεται με την αύξηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Graaff and Eppink, 1999). Όσον αφορά στα είδη των καλλιεργειών, εκτός από τις συμβατικές, υπάρχουν και οι περιπτώσεις βιολογικής καλλιέργειας ελαιόδεντρων, στις οποίες η χρήση λιπασμάτων αντικαθίσταται από τη χρήση κοπριάς ή άλλου οργανικού προϊόντος και η χρήση φυτοφαρμάκων ελαχιστοποιείται ή απουσιάζει. Όσον αφορά στα είδη των καλλιεργειών όπου εφαρμόζεται η βιολογική γεωργία, η ελιά καταλαμβάνει την κυρίαρχη θέση, ενώ ακολουθεί το αμπέλι, τα σιτηρά, τα εσπεριδοειδή κ.α. Επίσης, στη φάση της καλλιέργειας συναντά κανείς τους εξής τύπους: αρδευόμενη έκταση ή μη αρδευόμενη, η οποία ποτίζεται από τις βροχοπτώσεις, έκταση στην οποία λαμβάνει χώρα όργωμα ή όχι, εντατικοποιημένη καλλιέργεια ή όχι. Στη φάση της καλλιέργειας των ελαιώνων λαμβάνει χώρα το φύτεμα των ελαιόδεντρων, το πότισμά τους, η ρίψη λιπασμάτων στο έδαφος, η χρήση φυτοφαρμάκων για την αντιμετώπιση ζιζανίων και εντόμων, το εποχιακό κλάδεμα, το όργωμα του χωραφιού, καθώς και η συγκομιδή των καρπών της ελιάς. Η περίοδος της συγκομιδής ξεκινά συνήθως τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο. Στην Ελλάδα η συγκομιδή της ελιάς αρχίζει συνήθως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, ιδίως στην Κρήτη. Σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

31 γίνεται, ανάλογα με την ποικιλία, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο και διαρκεί μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαπιστώθηκε ότι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσει η συγκομιδή της ελιάς εξαρτάται από το πόσο λάδι περιέχεται στον καρπό. Αυτό συμβαδίζει με την ωριμότητά του που, καθώς αυξάνεται, μεγαλώνει παράλληλα και η περιεκτικότητά του σε ελαιόλαδο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, προτείνεται η συγκομιδή της ελιάς να γίνεται λίγες μέρες πριν από την κανονική ωρίμανση. Άλλα κριτήρια, όπως η αλλαγή του χρώματος της επιδερμίδας του καρπού, καθώς και η ευκολία που παρουσιάζεται στην απομάκρυνση της ελιάς από το δέντρο, συμπτωματικά είναι δυνατόν να προσδώσουν μια εικόνα ωρίμανσης της ελιάς. Το ασφαλέστερο κριτήριο είναι μόνο η περιεκτικότητα του ελαίου στον καρπό. Η ωρίμανση του καρπού στο δέντρο για μεγάλο διάστημα δε σημαίνει ότι βελτιώνεται, δηλαδή ότι θα έχει εμπλουτιστεί σε λάδι. Το αντίθετο συμβαίνει, καθώς οι επιπτώσεις της παραμονής του στο δέντρο είναι σοβαρές και υποβαθμίζουν την ποιότητα και την ποσότητα του λαδιού (Καρσιώτη, 2012). Η παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα της χώρας μας, χωρίς θεαματικές εξελίξεις στη μηχανοποίηση και τις αποδόσεις. Η μέση απόδοση σε λάδι/δένδρο από 2,2 kg που ήταν τη δεκατία ανήλθε σε 2,6 kg τις δύο επόμενες δεκαετίες , σε 3,4 kg την περίοδο , ενώ έπεσε στα 2,7 kg την τελευταία δεκαετία (Πίνακας 2.1). Υποστηρίζεται ότι η αύξηση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού ελαιόδεντρων και σε πολύ μικρότερο βαθμό στην αύξηση της παραγωγικότητας. Πίνακας 2.1: Μέση απόδοση ελαιολάδου ανά δέντρο, από το 1961 έως το Χρονική περίοδος Μέση απόδοση (kg ελαιολάδου/δέντρο) , , , ,7 Οι αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον από τον αγροτικό τομέα έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά της φυτείας και τις γεωργικές πρακτικές, τις φυσικές και βιολογικές συνθήκες κατά την καλλιέργεια και, τέλος, με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης (Beaufoy, 2000). Οι πρακτικές της καλλιέργειας και της συγκομιδής παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση που προκαλεί το στάδιο της καλλιέργειας των ελαιόδεντρων (Salomone and Ioppolo, 2012). ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

32 Όσον αφορά στην επιβάρυνση προς το περιβάλλον, σημειώνεται ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω των εκπομπών αερίων αποτελεί συνέπεια από τη χρήση χημικών λιπασμάτων και τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον, η μη ελεγχόμενη καύση των υπολειμμάτων κλαδέματος προκαλεί αύξηση των εκπομπών ρύπων. Η παραγόμενη βιομάζα, δηλαδή τα υπολείμματα κλαδέματος, τα φύλλα και τα μικρά κλαδιά, απαιτείται να διαχειριστεί κατά τον βέλτιστο τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Από τη μελέτη της επίδρασης των χημικών προϊόντων κατά την καλλιέργεια, προκύπτει ότι λόγω χρήσης λιπασμάτων και έκπλυσής τους μετά από το πότισμα του χωραφιού, εντείνεται το φαινόμενο του ευτροφισμού και η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (Beaufoy, 2000, Zalidis et al., 2002, Metzidakis et al., 2008, Russo et al., 2010, Gomez-Limon et al., 2012). Ακόμη μία παράμετρος που επιδρά αρνητικά στο πλαίσιο της εντατικοποίησης είναι η χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα, κ.ά.), η οποία αυξάνει την οικοτοξικότητα (Graaff and Eppink, 1999, Beaufoy 2000, Zalidis et al., 2002, Garcia Reyes et al., 2007, Guardia-Rubio et al., 2007, Kaltsas et al., 2007, Avraamides and Fatta, 2008, Metzidakis et al., 2008, Amvrazi and Albanis, 2009, Russo et al., 2010, Ozilgen and Sorguven, 2011, Scheidel and Krausmann, 2011, Gomez-Limon et al., 2012, Salomone and Ioppolo, 2012, Hermosin et al., 2013). Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών ασκεί πίεση στο περιβάλλον, καθώς γίνεται κατάχρηση της γης και εμφανίζεται διάβρωση του εδάφους (Graaff and Eppink, 1999, Beaufoy, 2000, Zalidis et al., 2002, Gomez et al., 2003, Francia Martinez et al., 2006, Fleskens and Stroosnijder, 2007, Costantini and Barbetti, 2008, Metzidakis et al., 2008, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Ακόμη, η χρήση μηανανεώσιμων ορυκτών καυσίμων για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο χωράφι, αλλά και για την παραγωγή των συμβατικών λιπασμάτων, αποτελεί κίνδυνο για την εξάντληση των ορυκτών πόρων (Avraamides and Fatta, 2008, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011, Ozilgen and Sorguven, 2011). Το πότισμα είναι μία διεργασία, η οποία οδηγεί και σε εξάντληση των υδάτινων πόρων, αλλά και σε κατανάλωση ενέργειας, ώστε να γίνει η άρδευση Αποθήκευση ελιών Μετά τη συλλογή τους, οι καρποί ελιάς μεταφέρονται στο ελαιουργείο για την επεξεργασία τους, με σκοπό την παραλαβή του λαδιού. Επειδή, όμως, μεσολαβούν κάποια χρονικά διαστήματα μέχρι τη διαδικασία της επεξεργασίας, αναγκαστικά θα πρέπει να αποθηκευτούν σε κάποιον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Η αποθήκευση είναι ένα στάδιο που επηρεάζει πολύ το αποτέλεσμα. Η ποιότητα του ελαιολάδου που παραλαμβάνεται έχει άμεση σχέση με το χρόνο και τον τρόπο αποθήκευσης και με τη μεταφορά των ελιών (Καρσιώτη, 2012, Ελιές, Λάδι Καλαματιανό, 2013). Οι καρποί της ελιάς αποθηκεύονται σε τελάρα ή σε τσουβάλια. Ο κυριότερος λόγος που επιβάλλει την αποθήκευση της ελιάς είναι ότι δε συμπίπτει ο χρόνος της συγκομιδής της με τη διαθεσιμότητα χρήσης των ελαιουργείων και των μηχανημάτων. Παλιότερα, αλλά ακόμα και σήμερα, οι ελιές αποθηκεύονται και μεταφέρονται σε τσουβάλια, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

33 σακιά, στο χώρο του παραγωγού. Πολλοί ερευνητές που ασχολήθηκαν απέδειξαν ότι επέρχονται, κατά την περίοδο αυτή, αρκετές κακώσεις του καρπού και οξειδώσεις (Καρσιώτη, 2012). Η παραμονή του ελαιοκάρπου στα σακιά, πρώτα στο χωράφι και μετά κατά τη μεταφορά και αποθήκευση στο ελαιουργείο, τον υποβάλλει σε σοβαρούς κινδύνους κακώσεων και αλλοιώσεων. Ακόμη περισσότερο, αν αυτή η παραμονή παρατείνεται κάτω απ τη βροχή και τον ήλιο, σε θερμοκρασίες και υγρασίες που μπορούν να επιταχύνουν ζυμώσεις και αλλοιώσεις. Για αυτό το λόγο απαγορεύεται η χρήση σάκων για τη μεταφορά και την αποθήκευση και προβλέπεται η τοποθέτηση του ελαιοκάρπου σε τελάρα διάτρητα και πάχους cm, ώστε να αερίζεται. Η αποθήκευση στο ελαιοτριβείο πρέπει να γίνεται σε ανάλογα τελάρα και σε χώρους κλειστούς (Ελιές, Λάδι Καλαματιανό, 2013). Σύμφωνα με τους μελετητές θα πρέπει (Καρσιώτη, 2012): H μεταφορά να πραγματοποιείται σε μικρά αεριζόμενα τελάρα, ώστε να μη συμπιέζονται οι ελιές και να μην αυξάνεται η θερμοκρασία τους. Η αποθήκευσή τους να πραγματοποιείται σε τελάρα διαμορφωμένα έτσι, ώστε να καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια (2-5 m 2 ) και μικρό ύψος (15-20 cm), τοποθετημένα με διάταξη που να μπορούν να είναι το ένα πάνω στο άλλο. Μ αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος αναμονής για την επεξεργασία τους φτάνει τις (3) εβδομάδες. Άλλος τρόπος αποθήκευσης είναι να τοποθετούνται οι ελιές σε δεξαμενές που περιέχουν νερό ή και υδατικό διάλυμα κιτρικού οξέος και χλωριούχου νατρίου (άριστο συντηρητικό) 0,3% και 3%, αντιστοίχως. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται από οξείδωση και διατηρείται καλύτερα η θερμοκρασία τους. Άλλη πρακτική αποτελεί η χρήση πλαστικών σάκων πολυαιθυλενίου, που εξασφαλίζουν για πολλές μέρες την ακεραιότητα των καρπών, ωστόσο, δε συνίσταται η εφαρμογή της, γιατί το πολυαιθυλένιο, και γενικώς τα πλαστικά, με λίγες εξαιρέσεις, είναι καρκινογόνες ουσίες (Καρσιώτη, 2012). Όταν γίνεται χρήση σακιών, τότε τα σακιά αποθηκεύονται στα ελαιοτριβεία σε υπόστεγα ή σε ανοιχτούς χώρους, προκειμένου να μπουν στη γραμμή επεξεργασίας. Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από την ποσότητα του αποθηκευμένου προϊόντος, από τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων, καθώς και από τη διοργάνωση του εργοστασίου (Ελιές, Λάδι Καλαματιανό, 2013). Παρόλο που κάποιοι τρόποι διατήρησης χαρακτηρίζονται από πνεύμα καινοτομίας και προσφέρουν μεγάλη προστασία στον καρπό, δεν είναι πρακτικοί, καθώς ή περιέχουν κάτι που βλάπτει την ανθρώπινη υγεία ή είναι ακριβή η εφαρμογή τους. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η καλύτερη και πλέον ανώδυνη περίπτωση είναι η χρήση αεριζόμενων τελάρων, με ελαχιστοποίηση των μεταφορών (Καρσιώτη, 2012, Ελιές, Λάδι Καλαματιανό, 2013). Ο χώρος της αποθήκευσης πρέπει να ελέγχεται από πλευράς υγιεινής. Η σχολαστική καθαριότητά του είναι απαραίτητο μέλημα, ενώ η διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου σε χαμηλά επίπεδα βοηθά στο να διατηρηθούν οι ελιές σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της ποιότητας είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

34 συγκομιδή μέχρι την έκθλιψη να είναι όσο γίνεται μικρότερος, διότι όσο μένει η ελιά στην αποθήκη τόσο μεγαλώνουν οι κίνδυνοι για την αλλοίωσή της και, κατά συνέπεια, από αλλοιωμένες ελιές παράγεται λάδι χαμηλής ποιότητας (Καρσιώτη, 2012). Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη φάση της αποθήκευσης δεν είναι τόσο έντονες, σε σχέση με τα άλλα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ενδεικτικά αναφέρεται ως επίπτωση η παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών, κατά την αποθήκευση των ελιών μέχρι τη μεταφορά τους στα ελαιοτριβεία. Έπειτα από την αποθήκευση των ελιών, αφού μεταφερθούν στη μονάδα μεταποίησης, τα μέσα αποθήκευσής τους αποτελούν πλέον απόβλητα και τίθεται το ζήτημα της απόρριψής τους (Avraamides and Fatta, 2008) Βιομηχανική μεταποίηση ελιών - Παραγωγή ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία Το στάδιο της μεταποίησης των ελιών περιλαμβάνει αρχικά τη μεταφορά των καρπών μέσω χοανών τροφοδοσίας, την απομάκρυνση των φύλλων, κομματιών ξύλου ή και πετρών και το πλύσιμο των ελιών. Οι ελιές ψεκάζονται με νερό και ζυγίζονται για να οδηγηθούνε στο θραυστήρα. Έπειτα, ακολουθεί το σπάσιμο και η άλεση των καρπών (σύνθλιψη), το στάδιο της μάλαξης και, τέλος, η εκχύλιση του ελαιολάδου. Πιο αναλυτικά, όταν ο καρπός φτάνει στο ελαιοτριβείο, περιέχει φύλλα και ξένες ύλες όπως σκόνη, χώμα, πέτρες και άλλα στερεά υλικά, που πρέπει να απομακρυνθούν πριν την εξαγωγή του ελαιολάδου. Αυτό γίνεται με αυτόματες μηχανές που αφαιρούν τα φύλλα με ρεύμα αέρα, στο λεγόμενο αποφυλλωτήριο. Κατόπιν, οι καρποί περνούν σε ένα τύμπανο όπου κυκλοφορεί νερό, προκειμένου να πλυθούν και να απομακρυνθούν τα ξένα υλικά (σκόνη, χώμα, κλπ). Μετά το πλύσιμο, οι ελιές ζυγίζονται για να είναι γνωστή η ποσότητα του καθαρού καρπού του κάθε παραγωγού (Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών Ρεθύμνης, 2013) Για την εκχύλιση του ελαιολάδου υπάρχουν (2) είδη συστημάτων: το παραδοσιακό σύστημα πίεσης και το σύστημα φυγοκέντρισης, το οποίο είναι είτε (2) φάσεων (2 phase) είτε (3) φάσεων (3 phase). Στο σύστημα (3) φάσεων, αυτό που το διαφοροποιεί από εκείνο των (2) φάσεων είναι η επιπλέον προσθήκη νερού που λαμβάνει χώρα στη φάση της φυγοκέντρισης, το οποίο συνεπάγεται την παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών αποβλήτων (Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών Ρεθύμνης, 2013). Η φάση της μεταποίησης των ελιών για την παραγωγή ελαιολάδου αποτελείται από τα επιμέρους στάδια (Βολικάκη, 2008): Παραλαβή του καρπού: μετά τη συγκομιδή οι ελιές παραδίδονται στις μεταποιητικές μονάδες για επεξεργασία. Η μεταφορά τους γίνεται σε πλαστικά τελάρα με οπές αερισμού ή πλαστικούς σάκους. Η επεξεργασία πρέπει να γίνει το γρηγορότερο δυνατόν. Σε διαφορετική περίπτωση, ο καρπός πρέπει να μείνει για μικρό χρονικό διάστημα σε χώρο με καλό αερισμό. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

35 Αποφύλλωση, απομάκρυνση ξένων υλών και πλύσιμο: οι ξένες προσμίξεις, εάν αλεσθούν μαζί με τον ελαιόκαρπο, επηρεάζουν αρνητικά το άρωμα του ελαιολάδου και αυξάνουν την οξύτητά του. Για αυτό το λόγο, οι ελιές τοποθετούνται αρχικά στη χοάνη παραλαβής ελαιοκάρπου και στη συνέχεια στο αποφυλλωτήριο, για την απομάκρυνση των φύλλων και άλλων φερτών υλικών. Έπειτα ακολουθεί πλύσιμο για την απομάκρυνση ξένων υλών (λάσπη, γαιώδη συστατικά, σκόνη, χώμα). Τα στάδια της αποφύλλωσης και του πλυσίματος πραγματοποιούνται σε ειδικό χώρο, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2.2. Εικόνα 2.2: Μεταφορά, αποφύλλωση και πλύσιμο των καρπών ελιάς (Βολικάκη, 2008). Άλεση του καρπού: στις σύγχρονες εγκαταστάσεις η άλεση γίνεται σε μεταλλικούς μύλους, σφυρόμυλους και σπαστήρες, με αντίθετα περιστροφικούς οδοντωτούς δίσκους ή κυλινδροσπαστήρες, ενώ στα παραδοσιακά ελαιοτριβεία η άλεση του καρπού γίνεται με κυλινδρικές μυλόπετρες. Τυπική διάταξη για την άλεση του καρπού σε σπαστήρα παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.3. Μάλαξη της ελαιοζύμης: μετά την άλεση, η ελαιοζύμη αναμιγνύεται στο μαλακτήρα (ανοξείδωτες δεξαμενές με διπλά τοιχώματα που θερμαίνονται με κυκλοφορία ζεστού νερού, του οποίου η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 25º C ). Η μάλαξη αποτελεί βασικό στάδιο της επεξεργασίας, διαρκεί συνήθως 30 λεπτά και συντελεί στη συνένωση των μικρών ελαιοσταγονιδίων σε μεγαλύτερες σταγόνες λαδιού. Η μάλαξη γίνεται σε δεξαμενές, όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 2.4. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ι. Ελαιοτριβεία, που επεξεργάζονται ελιές και παράγουν ελαιόλαδο, υγρά και στερεά απόβλητα. ΙΙ. Εγκαταστάσεις εξευγενισμού (ραφιναρίες), όπου το μη κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα δύο διαφορετικές διαδικασίες εξαγωγής ελαιόλαδου χρησιμοποιούνται ευρέως οι

Σήμερα δύο διαφορετικές διαδικασίες εξαγωγής ελαιόλαδου χρησιμοποιούνται ευρέως οι Γενικά Το πρώτο στάδιο μετά την συλλογή των ελιών είναι το πλύσιμο. Μετά το πλύσιμο ακολουθεί η σύνθλιψη. Οι ελιές συνθλίβονται, συνήθως μαζί με τον πυρήνα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Βασίλειος Καμβύσης Χημικός, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΙΤΕΛ Τι προσέχουμε στο χωράφι Καλλιεργούμε, λιπαίνουμε, ποτίζουμε, κλαδεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κωνσταντίνος Σιούφτας, Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 19.10.2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Απρίλιος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Close the Loop πρόσφατα ολοκλήρωσε μελέτη υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ελαιόλαδου, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Σελλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Η διαμόρφωση της ποιότητας του ελαιολάδου αρχίζει από τον χρόνο που αυτό σχηματίζεται στον ελαιόκαρπο και επηρεάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Κριτσάς. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ. ΑΣ Κριτσάς. Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2015-2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ ΑΣ Κριτσάς Σύμβουλος Διαχείρισης του Προγράμματος Εργασίας 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2016 // ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ με βάση την απόφαση 993/12-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος LIFE Project Number LIFE ENV/GR/000671 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ MINOS Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΤΑΦΗ Γεωπόνου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής Οδεσμόςτηςελιάςμετη Χαλκιδική ξεκίνησε στα βάθη των αιώνων αποδείξεις για

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011) Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς έχουν σήμερα τα πράγματα;

Πώς έχουν σήμερα τα πράγματα; Η φύση επιτρέπει στην Ελλάδα να ευδοκιμήσουν από τις καλύτερες ελιές. Μερικά είδη είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Επιτυγχάνεται όμως το καλύτερο ελαιόλαδο; Simply Πώς έχουν σήμερα τα πράγματα; Το περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Β. Βανδέρα Χημικός Msc, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα διαγωνιζομένων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Οι κύριες αλλοιώσεις του ελαιολάδου είναι : Η υδρόλυση Η οξείδωση Η υδρόλυση συμβαίνει κυρίως στο χρόνο πριν από την παραλαβή του ελαιολάδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη Προβλήματα και Προοπτικές

Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη Προβλήματα και Προοπτικές Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη Προβλήματα και Προοπτικές Εισηγητής: Νικόλαος Μαυράκης (Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας) Γενικές Πληροφορίες Η συνολική έκταση της Κρήτης είναι 8.336

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το εγχειρίδιο τούτο αποτελεί µια απλή προσέγγιση στο τρόπο που πρέπει να υλοποιήσουν τις νοµοθετικές τους υποχρεώσεις, όσοι ασχολούνται µε δραστηριότητες ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μιλή. Λειτουργός Γεωργίας Α Τμήμα Γεωργίας

Ελένη Μιλή. Λειτουργός Γεωργίας Α Τμήμα Γεωργίας Ελένη Μιλή Λειτουργός Γεωργίας Α Τμήμα Γεωργίας To ελαιόδεντρο Η ελιά και τα προϊόντα της στην Κύπρο Olea europea, Oleaceae Αειθαλές, υποτροπικό. Σχήμα και μέγεθος σε δέντρο ή θάμνο Υπεραιωνόβιο Ριζικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής Νεότερα συστήματα καλλιέργειας της ελιάς Σταύρος Βέμμος Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών Για αύξηση της απόδοσης και μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Πρώιµα κηπευτικά και ελαιόλαδο ολοκληρωµένης διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Μάνος ασενάκης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο Π. Καρανικόλας Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού Υστερούμε: στην ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων Συζητήσεων Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων Συζητήσεων Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας Σας καλούμε να παρευρεθείτε στον ανοιχτό κύκλο συναντήσεων συζητήσεων που συνδιοργανώνουν το Γραφείο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικά και Οικονομικά στις ΗΠΑ (1974) και στην Αγγλία (1978). Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων, Αθήνα, Μάιος 2007 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Κονδύλη Αιμ., Παπαποστόλου Χρ. Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες

Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες PROSODOL 2009-2012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.628.911 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ EYPΩΠAΪKH ENΩΣH

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ EYPΩΠAΪKH ENΩΣH EYPΩΠAΪKH ENΩΣH ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασία, σύμφωνα με τον καν. 1334/02, υλοποιήθηκαν από την ΕΟΠ Ελαιουργική με 23 Οργανώσεις Παραγωγών μέλη της, 17 συνολικά δράσεις,

Διαβάστε περισσότερα

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση ποια είναι η GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1995 προκειμένου να καλύψει το κενό που υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελιά. Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο είναι γένος καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των Ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα.

Ελιά. Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο είναι γένος καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των Ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Ελιά Ελιά Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο είναι γένος καρποφόρων δέντρων της οικογένειας των Ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Ο καρπός του ονομάζεται επίσης ελιά και από αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Επιτραπέζιας Ελιάς Ιστορικά Η Ελιά (Olea europea) είναι από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες στην χώρα µας όπως και στην Μεσόγειο γενικότερα. Τα ελαιόδεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Κων/νος νος Αμπελιώτης Επικ. Καθηγητής, Τμ. Οικιακής Οικονομίας Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Η έννοια του κύκλου ζωής Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΙ ΟΥ ΑΕΜ: 4774 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΙ ΟΥ ΑΕΜ: 4774 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ /ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ν.Β. Παρανυχιανάκης Εργ. Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά Περιβαλλοντική Διαχείριση σε Αγροτοβιομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο το Έντυπο Ε-02: «Εντολή Λίπανσης», όπου καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα