Ένα από τα θέματα στα οποία δίνεται όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στα Αναλυτικά Προγράμματα διαφόρων χωρών ανά το παγκόσμιο είναι η διδασκαλία των

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα από τα θέματα στα οποία δίνεται όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στα Αναλυτικά Προγράμματα διαφόρων χωρών ανά το παγκόσμιο είναι η διδασκαλία των"

Transcript

1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ένα από τα θέματα στα οποία δίνεται όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στα Αναλυτικά Προγράμματα διαφόρων χωρών ανά το παγκόσμιο είναι η διδασκαλία των δεξιοτήτων σκέψης. Αυτό γιατί, όπως αναφέρουν οι Swartz & Parns (1994) έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσο πιο σαφής είναι η διδασκαλία του σκέπτεσθαι τόσο μεγαλύτερη είναι η θετική επίδραση που παρατηρείται στους μαθητές. Όσο πιο ολοκληρωμένη γίνει η διδασκαλία των δεξιοτήτων σκέψης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος, τόσο περισσότερο θα σκέπτονται οι μαθητές σχετικά με αυτά που μαθαίνουν (πηγή διαδικτύου 1). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Cotton, ο Gough σημειώνει ότι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να κατέχει κάθε μορφωμένος άνθρωπος για να είναι σε θέση να εναρμονίζεται σε ένα κόσμο γρήγορων εξελίξεων είναι οι δεξιότητες σκέψης. Λόγω του πολλαπλασιασμού των πληροφοριών πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες γνώσεις δε θα είναι τόσο χρήσιμες στους αυριανούς πολίτες όσο το να μάθουν να βγάζουν οι ίδιοι το νόημα από τις νέες πληροφορίες δηλαδή το να μάθουν πως να μαθαίνουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιο πολλοί από τους θεωρητικούς του θέματος αυτού συζητούν τη διδασκαλία των δεξιοτήτων σκέψης σε συσχετισμό με δυο άλλα φαινόμενα, αυτό της μοντέρνας τεχνολογίας και των ραγδαίων αλλαγών. Με βάση αυτό το σκεπτικό ο Robinson (1987) αναφέρει ότι αν θέλουμε οι μαθητές να ενεργούν με επιτυχία σε μια κοινωνία με υψηλό επίπεδο τεχνολογίας τότε πρέπει αυτοί να είναι εξοπλισμένοι με τη δια βίου εκπαίδευση και τις δεξιότητες σκέψης που είναι απαραίτητες για την απόκτηση και επεξεργασία των πληροφοριών σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει (Cotton, α.χ). Εντούτοις οι λόγοι που οδήγησαν σ αυτή τη νέα τάση για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων σκέψης δεν υπήρξαν μόνο κοινωνικοί. Έρευνες που έγιναν τόσο στην Αμερική όσο και σε άλλες χώρες του κόσμου έδειξαν ότι οι μαθητές δεν επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Ακόμη, ένας άλλος λόγος ο οποίος έδωσε ώθηση στην τάση για βελτίωση της διδασκαλίας των δεξιοτήτων σκέψης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί γενικά συμφωνούν στο ότι είναι δυνατόν να αυξηθούν οι δεξιότητες 1

2 κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσω της διδασκαλίας και της εξάσκησης. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από έρευνες όπως έχει ήδη αναφερθεί (Cotton, α.χ). Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να δοθεί ένας ορισμός για τις δεξιότητες σκέψης και για μερικά από τα θέματα που άπτονται των δεξιοτήτων αυτών, δηλαδή την κριτική και δημιουργική σκέψη, την αντίληψη και τη μεταγνώση. Οι δεξιότητες σκέψης ορίζονται ως ένα σετ βασικών και εξελιγμένων δεξιοτήτων και υποδεξιοτήτων που κυβερνούν τις νοητικές διαδικασίες του ανθρώπου. Αυτές οι δεξιότητες αποτελούνται από τη γνώση και τη διάταξή της, την αντίληψη και τις μεταγνωστικές λειτουργίες. Σημειώνεται ακόμη ότι η κριτική σκέψη ορίζεται συχνά ως: Η λογική σκέψη που είναι επικεντρωμένη στο τι να πιστέψει ή να πράξει κάποιος. Η διάθεση κάποιου να παρέχει αποδείξεις που να στηρίζουν τα συμπεράσματά του και να απαιτεί αποδείξεις από τους άλλους προτού αποδεχτεί τα δικά τους. Η διαδικασία καθορισμού της αυθεντικότητας, της ακρίβειας και της αξίας μιας πληροφορίας ή μιας γνώσης (Cotton α.χ). Η δημιουργική σκέψη ορίζεται ως η δεξιότητα του να δει ή να κάνει κάποιος πράγματα με ένα νέο τρόπο. Η δεξιότητα αυτή αποτελείται από 4 στοιχεία. (1) την ευχέρεια για δημιουργία πολλών ιδεών, (2) την ευελιξία (3) την αυθεντικότητα και (4) τη δυνατότητα επεξεργασίας ιδεών που ήδη υπάρχουν. Αντίθετα, ως αντίληψη ορίζονται οι νοητικές διεργασίες που εμπλέκονται στη σκέψη και πιο συγκεκριμένα οι βιολογικές και νευρολογικές διαδικασίες που διευκολύνουν τη σκέψη. Τέλος, ως μεταγνώση ορίζονται συχνά οι διαδικασίες του προγραμματισμού, της αξιολόγησης και της παρατήρησης της σκέψης ενός ατόμου από τον εαυτό του(cotton, α.χ). Ένας άλλος στόχος που θέλουμε να είναι σε θέση οι μαθητές μας να επιτυγχάνουν είναι το να γίνουν λύτες προβλημάτων. Μια κατάσταση ονομάζεται κατάσταση λύσης προβλήματος όταν απαιτείται η υπέρβαση κάποιων εμποδίων για την απάντηση μιας ερώτησης ή την επίτευξη ενός στόχου (Stenberg, 1996). Κατά την επίλυση προβλημάτων το άτομο αρχικά πρέπει. (1) να αναγνωρίσει το στόχο που προσπαθεί να επιτύχει, (2) να αναγνωρίσει τους πιθανούς περιορισμούς και τα όρια που υπάρχουν για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, (3) να ορίσει ακριβώς το πώς αυτοί οι περιορισμοί τον εμποδίζουν από το να φτάσει στο στόχο του, (4) Να αναγνωρίσει πιθανούς τρόπους / ιδέες που θα τον βοηθήσουν να υπερβεί τους 2

3 περιορισμούς αυτούς, (5) να επιλέξει μια από τις ιδέες η οποία φαίνεται να είναι η καλύτερη και να την εφαρμόσει και (6) να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ιδέας που επέλεξε (πηγή διαδικτύου 2). Όπως φαίνεται από τα όσα έχουν προαναφερθεί η Διαδικασία του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στηρίζεται στη διαδικασία επίλυσης προβλήματος, διότι ακολουθεί μια παρόμοια διαδικασία και εξυπηρετεί ακριβώς τους ιδίους σκοπούς με αυτή. Βοηθά δηλαδή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης ούτως ώστε οι μαθητές να είναι αυτόνομοι στη μάθηση τους και ως αποτελεσματικοί λύτες προβλημάτων να μπορούν να εναρμονίζονται σε ένα κόσμο γρήγορων αλλαγών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πηγή διαδικτύου 1: Πηγή διαδικτύου 2: Cotton, K. (α.χ). Teaching Thinking Skills. School Improvement Research Series (SIRS). Stenberg, R.J. (1996). Cognitive Psychology. United States of America: Harcourt Brace College Publishers. 3

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΜΑΤΩΝ & ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ Κατά τη διαδικασία του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας που ακολουθήθηκε με το παιδί διερευνήσαμε το θέμα των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με σκοπό την κατασκευή ενός παιχνιδιού σταθερού χεριού. Στην πρώτη από τις πέντε συναντήσεις μας προσπάθησα να εισαγάγω το παιδί στο θέμα των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να ελέγξω ποιες ήταν οι προϋπάρχουσες του γνώσεις πάνω στο θέμα. Αρχικά ζητήθηκε από το παιδί να κατασκευάσει μια ιδεοκατασκευή με τη μορφή ιδεοθύελλλας όπου θα κατέγραφε όλες τις συσκευές που γνωρίζει ότι χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό στη λειτουργία τους. Έπειτα ρώτησα το παιδί, τη Νικολέτα, αν έχει ξαναπαίξει με παιχνίδια που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό στη λειτουργία τους κι αν της αρέσουν. Πράγματι, το παιδί είχε προηγούμενη επαφή με τέτοιου είδους παιχνίδια και της άρεσαν ιδιαίτερα το παιχνίδι του Παντογνώστη και Οι μικροί γιατροί. Ακολούθως ξεκινήσαμε το Στάδιο 1 του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας όπου δόθηκε στο παιδί μια κατάσταση της καθημερινής ζωής μέσα από την οποία εντοπιζόταν ένα πρόβλημα το οποίο καλούμασταν να λύσουμε. Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση μας ήταν ένα κομμάτι από τις αθλητικές ειδήσεις μιας εφημερίδας η οποία ανέφερε ότι. Μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Φόρμουλα 1 έκανε πρόσφατα έρευνα σχετικά με το ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος για να επιτύχει ως πιλότος στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το πιο σημαντικό από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το να έχει κάποιος σταθερό χέρι ούτως ώστε να μπορεί να χειρίζεται επαρκώς το τιμόνι του συγκεκριμένου αυτοκινήτου αγώνων. Εξαιτίας των αποτελεσμάτων αυτών η εταιρεία χρειάζεται επειγόντως μια συσκευή που να μετρά τη συγκεκριμένη δεξιότητα, δηλαδή μια συσκευή σταθερού χεριού. Εντούτοις, επειδή ένα τέτοιο θέμα ίσως να μην ενδιέφερε πολύ ένα κορίτσι έκρινα πως ίσως να έπρεπε να εντοπίσουμε και άλλες καταστάσεις της καθημερινής ζωής όπου κάποιος χρειάζεται να έχει σταθερό χέρι. Ετσι, όταν ρώτησα τη Νικολέτα ποιοι άλλοι πρέπει οπωσδήποτε να έχουν σταθερό χέρι στο επάγγελμά τους μου ανέφερε με ενθουσιασμό το παράδειγμα των γιατρών και πιο συγκεκριμένα των χειρούργων που κάνουν σοβαρές εγχειρήσεις ούτως ώστε να μην κάνουν κακό στους ασθενείς τους. Αφού βρέθηκε μια κατάσταση που να συνεπαίρνει το 4

5 παιδί προχωρήσαμε στη συγγραφή του προβλήματος μέσα από τα φύλλα εργασίας. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το παιδί δεν γνώριζε από πριν ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και τη χρησιμότητά τους. Γι αυτό πριν ξεκινήσουμε το κάθε στάδιο της έκανα κάποια σχόλια για το ποια είναι η σημασία και η χρησιμότητα του σταδίου αυτού και πως γίνεται η συγγραφή του. Όσον αφορά το πρόβλημα είχα πει στη Νικολέτα ότι γράφεται πάντα υπό μορφή εντολής και αποτελεί μια ανάλυση της κατάστασης, όπως επίσης και ότι εδώ ορίζεται πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα που επιδιώκουμε να λύσουμε με την κατασκευή μας. Μετά από την εξήγηση του κάθε σταδίου το παιδί δεν δυσκολεύτηκε στο να ακολουθεί τις οδηγίες της εκπαιδευτικού για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Μετά το πρόβλημα ακολούθησε ένα φύλλο εργασίας στο οποίο καταγράφηκαν οι προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα δημιουργούνταν η κατασκευή μας. Οι προδιαγραφές μας αφορούσαν τα υλικά, τις διαστάσεις, τις δυνατότητες, το χρόνο και το κόστος της κατασκευής. Μέσα από επεξηγήσεις της εκπαιδευτικού έγινε κατανοητό από το παιδί ότι οι προδιαγραφές δεν είναι δεσμευτικές απλά αποτελούν ένα προγραμματισμό που θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε την κατασκευή μας. Το ενδιαφέρον της Νικολέτας φάνηκε να μεγαλώνει όταν μπήκαμε στο στάδιο της Διερεύνησης κατά τη διάρκεια του οποίου είχε τη δυνατότητα να πειραματιστεί. Παρόλο που το παιδί είχε διδακτεί το κεφάλαιο του ηλεκτρισμού στο σχολείο εντούτοις αρχικά δεν χρησιμοποιούσε τις ενδεδειγμένες εκφράσεις κατά την εξήγηση των κυκλωμάτων αλλά ούτε και τα ηλεκτρικά σύμβολα. Αφού συμφωνήσαμε με το παιδί στο ποια είναι τα ηλεκτρικά σύμβολα που θα χρησιμοποιούμε στο σχεδιασμό των κυκλωμάτων της έδωσα ένα λαμπτήρα, μπαταρία και καλώδια και της ζήτησα να τα συνδέσει με όλους τους πιθανούς τρόπους. Την παρακάλεσα ακόμη για κάθε διάταξη που δημιουργεί να μου εξηγά τις σκέψεις της. Έπειτα ανάλογα με το αν ο λαμπτήρας φωτοβολούσε ή όχι σε κάθε διάταξη της ζήτησα να κατατάξει το σχεδιάγραμμα σε μια από τις 2 στήλες που υπήρχαν στο φύλλο εργασίας που της δόθηκε (Διατάξεις στις οποίες ο λαμπτήρας φωτοβολεί και Διατάξεις στις οποίες ο λαμπτήρας δε φωτοβολεί). Παρά το ότι ήταν εύκολο για τη Νικολέτα να κάνει το λαμπτήρα να ανάψει δεν μπορούσε αρχικά να μου εξηγήσει τον τρόπο σκέψης της. Στη συνέχεια ζητήθηκε από το παιδί να αναφέρει τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διατάξεις 5

6 όπου ο λαμπτήρας φωτοβολεί και τις διατάξεις όπου ο λαμπτήρας δε φωτοβολεί. Πολύ σωστά η μικρή απάντησε ότι οι ομοιότητες είναι ότι και στις δυο περιπτώσεις υπάρχει λάμπα, καλώδια και μπαταρία, και εντόπισε ότι η διαφορά έγκειται στον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων αυτών μεταξύ τους. Έτσι, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, η οποία εισήγαγε τους όρους ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα η μικρή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: Όταν ο λαμπτήρας ανάβει σημαίνει ότι περνά ρεύμα μέσα από το κύκλωμά μας κι άρα έχουμε ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα. Όταν ο λαμπτήρας δεν ανάβει σημαίνει ότι δεν περνά ρεύμα μέσα από το κύκλωμά μας κι άρα έχουμε ένα ανοιχτό κύκλωμα. Στη συνέχεια, για να εντοπιστεί αν το παιδί είχε καταλάβει την έννοια του ανοιχτού / κλειστού κυκλώματος δόθηκε στο παιδί ένα νέο στοιχείο, ένας διακόπτης. Για να κατανοήσει τη χρησιμότητα του στοιχείου αυτού της έφερα το παράδειγμα του φωτισμού του σπιτιού μας όπου όταν θέλουμε να ανάψουμε μια λάμπα πατούμε το διακόπτη και ανάβει, ενώ όταν θέλουμε να σβήσουμε μια λάμπα πατούμε τον ίδιο διακόπτη και η λάμπα σβήνει. Έπειτα αφού έδειξα στο παιδί πως συμβολίζουμε ένα διακόπτη στα σχεδιαγράμματά μας, της έδωσα καλώδια, ένα λαμπτήρα, μια μπαταρία και ένα διακόπτη για να τα συνδέσει και να δημιουργήσει ένα κύκλωμα. Ακολούθως, της ζήτησα να παρατηρήσει πώς επηρεάζεται ο λαμπτήρας καθώς ανοίγουμε και κλείνουμε το διακόπτη. Το παιδί παρατήρησε ότι όταν άνοιγε το διακόπτη η λάμπα έσβηνε ενώ όταν έκλεινε το διακόπτη η λάμπα άναβε. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε με βάση τις παρατηρήσεις της και τα όσα έμαθε για τα ανοιχτά και κλειστά κυκλώματα ήταν ως εξής: Όταν ανοίξω το διακόπτη έχω ένα ανοιχτό κύκλωμα και η λάμπα μένει σβηστή, ενώ όταν κλείσω το διακόπτη έχω ένα κλειστό κύκλωμα γι αυτό και η λάμπα ανάβει. Έπειτα έδωσα στη Νικολέτα καλώδια, βομβητή και μπαταρία και της ζήτησα να τα συνδέσει για να δημιουργήσει ένα κύκλωμα. Παρόλο που το παιδί δε γνώριζε ότι ο βομβητής έχει πολικότητα τα σύνδεσε σωστά και στο κύκλωμα της ο βομβητής ηχούσε. Έτσι πήρα το καλώδιο το οποίο είχε συνδέσει με τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας και το συνέδεσα με το θετικό πόλο της μπαταρίας και αντίστροφα και της ζήτησα να κάνει μια πρόβλεψη γι αυτή την περίπτωση, αν δηλαδή ο βομβητής θα ηχούσε ή όχι. Το παιδί, μου είπε ότι περίμενε ότι ο βομβητής θα ηχούσε και της ζήτησα να το δοκιμάσει για να δει η ίδια αν θα ηχεί ή όχι. Στην περίπτωση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, ο βομβητής δεν ήχησε. Όταν τη ρώτησα γιατί νομίζει ότι συμβαίνει αυτό μου απάντησε ότι για να 6

7 ηχήσει ο βομβητής πρέπει να συνδέσουμε το κόκκινο καλώδιο που ξεκινά από την μπαταρία με το κόκκινο καλώδιο του βομβητή και το μαύρο καλώδιο που ξεκινά από την μπαταρία με το μαύρο καλώδιο του βομβητή (η απάντηση της αυτή φάνηκε ότι είχε επηρεαστεί από το ότι της είχα πει εξαρχής ότι συμβολίζουμε το καλώδιο που ξεκινά από το θετικό πόλο της μπαταρίας με κόκκινο χρώμα και το καλώδιο που ξεκινά από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας με μαύρο χρώμα). Για να γίνει πιο ξεκάθαρη η σκέψη του παιδιού την ρώτησα: Δε μπορούμε να κάνουμε το βομβητή να ηχήσει συνδέοντας το μαύρο καλώδιο από τη μια με το θετικό πόλο της μπαταρίας και από την άλλη με το κόκκινο καλώδιο του βομβητή και συνδέοντας το κόκκινο καλώδιο με τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας από τη μια και το μαύρο καλώδιο του βομβητή από την άλλη; Το παιδί μου απάντησε πως αν κάνουμε κάτι τέτοιο ο βομβητής δε θα ηχήσει γι αυτό και της ζήτησα να το δοκιμάσει. Ο βομβητής ηχούσε γεγονός που έκανε το παιδί να προβληματιστεί. Στο σημείο αυτό εξήγησα στο παιδί ότι όπως είχαμε πει αρχικά για τη μπαταρία ότι έχει δύο πόλους το θετικό και τον αρνητικό, το ίδιο ισχύει και για το βομβητή, απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το μαύρο καλώδιο συμβόλιζε τον αρνητικό πόλο του βομβητή και το κόκκινο καλώδιο συμβόλιζε το θετικό πόλο του βομβητή. Έτσι, μετά από αυτή την παρέμβαση το παιδί κατέληξε ότι για να κάνουμε το βομβητή να ηχήσει πρέπει να συνδέσουμε το θετικό πόλο του βομβητή με το θετικό πόλο της μπαταρίας και τον αρνητικό πόλο του βομβητή με τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας, ανεξαρτήτως του χρώματος του καλωδίου με το οποίο τα συνδέουμε. Στο σημείο αυτό τελειώσαμε το στάδιο της διερεύνησης και έδωσα στο παιδί ένα παιχνίδι σταθερού που είχα μαζί μου για να παίξει και για να δει πως ήταν κατασκευασμένο. Κλείνοντας, της ζήτησα να σκεφτεί τι σχήμα θα ήθελε να έχει το καλώδιο στη δική μας κατασκευή και τι υλικά θα ήθελε να χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία του δικού μας παιχνιδιού. Κάπου εδώ τέλειωσε η πρώτη μου συνάντηση με το παιδί. Στη δεύτερη μας συνάντηση ασχοληθήκαμε με το θέμα των αρχικών ιδεών. Εντούτοις πριν αρχίσουμε το σχεδιασμό ιδεών έδειξα στη Νικολέτα διάφορα υλικά που είχα πάρει μαζί μου τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για το παιχνίδι μας (ξύλο, πλαστικό κόριφλουτ, χαρτόνι, κουτί παπουτσιών), ούτως ώστε να τη βοηθήσω να αρχίσει να σκέφτεται μια ποικιλία από ιδέες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη λύση του προβλήματός μας. Λόγω του ότι το παιδί δυσκολευόταν λίγο να αρχίσει να 7

8 σχεδιάζει ιδέες της έδειξα μερικές εικόνες παιχνιδιών σταθερού χεριού που είχα βρει στο βιβλίο του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας της Α Γυμνασίου. Απ εκεί και πέρα ο σχεδιασμός των ιδεών κύλησε ομαλά. Μετά από δική μου προτροπή το παιδί έγραψε σε κάθε σχεδιάγραμμα τα βασικά στοιχεία της κάθε ιδέας όπως επίσης και τα σχόλια της. Στο στάδιο 4 ασχοληθήκαμε με την Ανάπτυξη καλύτερης ιδέας. Στο στάδιο αυτό το παιδί διάλεξε ποια από τις 4 αρχικές του ιδέες ήθελε να κατασκευάσει και την ξανασχεδίασε σε λεπτομέρεια γράφοντας αυτή τη φορά στο σχεδιάγραμμα του τα υλικά κατασκευής όπως επίσης και τις διαστάσεις. Στο ίδιο φυλλάδιο το παιδί σημείωσε τα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης ιδέας που ήταν ουσιαστικά τα συναισθήματά της προς τη συγκεκριμένη ιδέα. Στην ιδέα που επιλέγηκε το λυγισμένο καλώδιο είχε το σχήμα μιας ανθρώπινης μορφής. Η 3 η συνάντηση άρχισε με τη δημιουργία ενός κατασκευαστικού σχεδίου από το οποίο θα αντλούσαμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονταν για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής μας. Έκρινα ότι στην δική μας περίπτωση το κατασκευαστικό σχέδιο ήταν απαραίτητο για να φανεί πως θα γίνονταν οι συνδέσεις των καλωδίων που ήταν μέσα στο κουτί και για να γίνει αντιληπτό ποια θα έπρεπε να ήταν η θέση κάθε υλικού. Παράλληλα με το κατασκευαστικό σχέδιο έφερα κοντά στο παιδί όλα τα απαραίτητα υλικά που θα χρησιμοποιούσαμε στην κατασκευή μας ούτως ώστε να μου δείχνει ακριβώς τι είναι αυτό που σχεδιάζει και πως θα γίνει στην πραγματικότητα. Λόγω του ότι εξήγησα στο παιδί τη σημασία του σταδίου αυτού για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής αυτό έδωσε ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε να εφαρμόσει σωστά όσα έμαθε στο στάδιο της διερεύνησης για τα κυκλώματα κι έτσι δεν αντιμετωπίσαμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Ακολούθως ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πάνω στην κατασκευή μας σημειώνοντας κάθε βήμα που κάναμε στο φυλλάδιο με τίτλο Στάδιο 5, Κατασκευή. Ο λόγος που κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο ήταν για να μπορεί η Νικολέτα ή οποιοδήποτε άλλο παιδί, αν θελήσει να ξανακατασκευάσει κάτι τέτοιο να ανατρέξει στη σελίδα αυτή και να βρει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για τη διεκπεραίωση μιας τέτοιας κατασκευής. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εργασίες που έγιναν πάνω στην κατασκευή έγιναν από το παιδί κάτω από την καθοδήγησή μου ούτως ώστε να πληρούνται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας, εκτός από τις κολλήσεις με 8

9 καλάι οι οποίες κρίθηκαν πολύ επικίνδυνες για το παιδί και έτσι έγιναν από την εκπαιδευτικό. Η τέταρτη μου συνάντηση με το παιδί ξεκίνησε από το στάδιο 6 που αφορούσε τη Δοκιμή και Αξιολόγηση της Κατασκευής από το παιδί. Το στάδιο αυτό πήρε τη μορφή υποβοηθητικών επιμέρους ερωτήσεων τις οποίες το παιδί κλήθηκε να απαντήσει. Πράγματι, η κατασκευή μας μετρούσε τη δεξιότητα της σταθερότητας του χεριού όπως αυτή είχε τεθεί στο πρόβλημα, όμως, όπως πολύ σωστά εντόπισε το παιδί υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης. Οι βελτιώσεις οι οποίες είχαν τεθεί ως απαραίτητες αφορούσαν το σχήμα του λυγισμένου καλωδίου αλλά και το άνοιγμα μιας τρύπας στο κέντρο του κουτιού πάνω από τον βομβητή ούτως ώστε να ακούγεται καλύτερα ο ήχος. Αμέσως μετά προχωρήσαμε στο να κάνουμε αυτές τις βελτιώσεις στην κατασκευή. Αφού βγάλαμε την τρύπα στο κουτί πάνω από το βομβητή εισηγήθηκα στο παιδί να σπρώξουμε το βομβητή να βγει πάνω στο κουτί και έπειτα να το κολλήσουμε από κάτω για να σταθεροποιηθεί στη θέση αυτή. Οταν δοκιμάσαμε κάτι τέτοιο παρατηρήσαμε ότι ο βομβητής δεν ηχούσε κανονικά και έτσι επιστρέψαμε το βομβητή στην αρχική του θέση μέσα στο κουτί. Επομένως, μια καλή εισήγηση είναι νομίζω η χρήση κάποιου άλλου είδους βομβητή που να είναι πιο ευαίσθητος ούτως ώστε κάθε φορά που κλείνει το κύκλωμα έστω και για μερικά δευτερόλεπτα να ηχεί. Θεωρώ ότι η εργασία μου με το παιδί υπήρξε αρκετά επιτυχημένη διότι το παιδί απόλαυσε την κατασκευή και μου είπε ότι έμαθε πολύ περισσότερα πράγματα για τα κυκλώματα, ενώ δήλωσε με ενθουσιασμό ότι αν ξαναγινόταν πανηγύρι τεχνολογίας θα ήθελε πολύ να λάβει μέρος. Τα φύλλα εργασίας του παιδιού ολοκληρώθηκαν με μια ανακεφαλαίωση της διαδικασίας του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στην οποία παρουσιάζονταν σε κύκλο όλα τα στάδια από τα οποία περάσαμε για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Στο σημείο αυτό ζήτησα από το παιδί να μου εξηγήσει ποια υπήρξε η χρησιμότητα του κάθε σταδίου κι αν κρίνει πως είναι απαραίτητο κάποιος να ακολουθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία για να κατασκευάσει κάτι. Πράγματι, το παιδί είχε εντοπίσει ποια ήταν η χρησιμότητα του κάθε σταδίου και μου είπε ότι η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη σε οποιοδήποτε που θέλει να λύσει ένα πρόβλημα δημιουργώντας μια κατασκευή. Ο λόγος που η αναπαράσταση της Διαδικασίας του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας έγινε σε σχήμα κύκλου ήταν για να κατανοήσει το παιδί ότι δεν πρόκειται 9

10 για μια σειρά βημάτων όπου το ένα πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί το άλλο. Αυτό που ήθελα να δείξω ήταν ακριβώς ότι μπορεί κάποιος που ακολουθεί τη διαδικασία αυτή κατά το στάδιο της κατασκευής να εντοπίσει ότι έχει κάνει κάποιο λάθος και να χρειαστεί να επιστρέψει πίσω στο στάδιο της Διερεύνησης ή του Σχεδιασμού ιδεών για να το λύσει. Ακολούθως, αρχίσαμε να εργαζόμαστε στην αφίσα μας στην οποία είχαμε συμφωνήσει να κολλήσουμε τα φύλλα εργασίας στα οποία είχαμε εργαστεί κάνοντας μερικές βελτιώσεις. Εντούτοις, λόγω του ότι δεν προλάβαμε να τελειώσουμε την αφίσα μας κατά τη συνάντηση αυτή κάναμε μια πέμπτη συνάντηση η οποία δεν ήταν στα πλαίσια του προγραμματισμού που είχα ετοιμάσει πριν να αρχίσω τις συναντήσεις με το παιδί. Θεώρησα ότι μια πέμπτη συνάντηση ήταν απαραίτητη για να τελειώσει η αφίσα χωρίς να πιεστεί το παιδί και για να αποφασίσουμε πως θα παρουσιάζαμε τη δραστηριότητά μας τη μέρα του πανηγυριού. Κατά τη συνάντηση αυτή αποφασίσαμε ότι λόγω του ότι ήταν κάπως δύσκολο για ένα παιδί να ολοκληρώσει το παιχνίδι μας με επιτυχία θα επιτρέπαμε στα παιδιά να κάνουν 1-2 λαθάκια δηλ. να ακουστεί ο βομβητής μια-δυο φορές. Κάτι άλλο που θεώρησα απαραίτητο ήταν να υπάρχουν στη δραστηριότητά μας εκτός από την κατασκευή μας καλώδια, βομβητής και μπαταρία ούτως ώστε τα παιδιά που έρχονταν να δουν την κατασκευή μας να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν να κατασκευάσουν ένα κύκλωμα με βομβητή κάτω από την καθοδήγηση της Νικολέτας. Αυτό έγινε για δύο λόγους: (1) για να δοθεί η ευκαιρία στη Νικολέτα να εξηγά στο κοινό τη δομή του κυκλώματος της κατασκευής η οποία δεν ήταν ορατή λόγω του ότι ο βομβητής και η μπαταρία ήταν μέσα σε κουτί και (2) γιατί θεώρησα ότι έτσι θα επωφελούνταν και το κοινό, δηλ. θα μάθαινε κάτι από τη δραστηριότητα μας π.χ θα μάθαινε για την πολικότητα του βομβητή η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ένα κύκλωμα. Καταλήγοντας, θέλω να σημειώσω ότι δε συνάντησα ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την αλληλεπίδραση μου με το παιδί. Θεωρώ ότι λόγω του ότι η ιδέα της κατασκευής είχε καταφέρει να προκαλέσει το ενδιαφέρον του παιδιού, αυτό προσπαθούσε πολύ για να την κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη. Όσον αφορά τις γνώσεις του παιδιού για τα ηλεκτρικά κυκλώματα που ήταν το κύριο θέμα που άπτετο της κατασκευής μας θεωρώ ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ, ενώ το παιδί βελτιώθηκε επίσης και στην λεπτομερή έκφραση του συλλογισμού του. 10

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Στη διερεύνηση που κάναμε με τα παιδιά, όπως φαίνεται και από τον τίτλο ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ 238 Σχεδιασμός και Τεχνολογία

ΕΠΑ 238 Σχεδιασμός και Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑ 238 Σχεδιασμός και Τεχνολογία Διδάσκων: Αλέξανδρος Μέττας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 1 Στα πλαίσια του μαθήματος «ΕΠΑ 238 Σχεδιασμός και Τεχνολογία» κληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ (ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) Πρόβλημα: Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη δύναμη έλξης ενός ηλεκτρομαγνήτη; Υποθέσεις: Η δύναμη έλξης του ηλεκτρομαγνήτη αυξάνεται εάν : 1. Αυξήσουμε τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ΤΑΞΗ: Ε

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ΤΑΞΗ: Ε ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ΤΑΞΗ: Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα; ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι µαθητές να: είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

4 ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ» 1. ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2. ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

4 ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ» 1. ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2. ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ» 1. ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2. ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ - 1 - ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πανηγύρι Τεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πανηγύρι Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Προγραμματισμός για το μάθημα ΕΠΑ 238: Σχεδιασμός και τεχνολογία Πανηγύρι Τεχνολογίας Προγραμματισμός εργασίας: Συνάντηση 1 η : Στάδιο 1: Κατάσταση πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ)

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) "Πανηγύρι της Επιστήμης" ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) Το Πανηγύρι της Επιστήμης είναι μια από τις δραστηριότητες που διοργανώνεται στα πλαίσια του μαθήματος ΕΠΑ 336 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 έκανα για 20 λεπτά περίπου μάθημα για να γνωρίσω καλύτερα τους/τις μαθητές/τριες, για να τους/τις χωρίσω σε ομάδες και για να τους γνωστοποιήσω πώς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Δες στην εικόνα μια ηλεκτρική πηγή (μπαταρία) που συνήθως χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε ηλεκτρικά κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX»)

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΤΑΞΗ ΣΤ ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) Παιδιά, ας προσπαθήσουμε να λύσουμε το πιο κάτω ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα 1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Γνωστικό Αντικείμενο: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρισμός Τάξη: Ε'

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο έντυπο το οποίο θα συμπληρώσετε για τον προγραμματισμό της εργασίας σας πρέπει να φαίνονται οι συναντήσεις που θα κάνετε με τα παιδιά, καθώς και ποια στάδια του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία 8 Ηλεκτρικό κύκλωµα Ηλεκτρικό κύκλωµα Βασική θεωρία Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα. Κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 10 Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

Φύλλο Εργασίας 10 Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και Ασφάλεια Φύλλο Εργασίας 10 Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και "Ασφάλεια" α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Στις εικόνες φαίνονται πολλές ηλεκτρικές πηγές που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα διάφορα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) Τίτλος Διερεύνησης : Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη βύθιση ή την πλεύση σε ένα υγρό; Αφού γνωριστήκαμε με την Έλενα και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πως διερευνούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI

Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Εργασία 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: Τσελίγκα Αρετή, 1312009161, Στ εξάμηνο, κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Y404. ΔΙΜΕΠΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΜ: 3734 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ-19 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγχειρίδιο χρήσης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης EGG-ΒOX LEARN&GO Όλες οι οδηγίες, πληροφορίες, δραστηριότητες, διδακτικό και φωτογραφικό υλικό που σχετίζονται με τη χρήση και τη λειτουργία του Egg-Box

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α Ο πυρήνας των μαθηματικών είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλογιζόμαστε στα μαθηματικά. Τρόποι απόδειξης Επαγωγικός συλλογισμός (inductive)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Πώς αλλιώς ανάβει το λαμπάκι;... και άλλα πειράματα με απλά ηλεκτρικά κυκλώματα Τα παιδιά της διπλανής φωτογραφίας ετοιμάζονται να φτιάξουν απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με λαμπάκια και μπαταρίες. Δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων

Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων Δραστηριότητα στο πλαίσιο του Ομίλου Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας κατά το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα.

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα. Αποτίμηση της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ Τάξη Δημοτικού Ονοματεπώνυμο:. Ομάδα:Α Γενική εκτίμηση της διδασκαλίας: Πιστεύω ότι η διδασκαλία μου κινήθηκε σε αρκετά καλά πλαίσια. Οι στόχοι, που

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Τίτλος: Συμβάντα και ενέργειες - Το πολύχρωμο σκαθάρι Σύντομη περιγραφή: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την διδασκαλία των συμβάντων και ενεργειών στον προγραμματισμό, με

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Σταθερού Χεριού

Παιχνίδι Σταθερού Χεριού ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στο Σχεδιασμό και Τεχνολογία Τάξη Ε Παιχνίδι Σταθερού Χεριού Εισαγωγή: Αφόρμηση Πρόβλημα - Περιγραφή Στόχοι Πορεία ραστηριότητες Ιδέες Λύσεις Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου. Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση. Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1

Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου. Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση. Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1 Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1 Διάρκεια: 15 διδακτικές ώρες (5 τρίωρα) Μέθοδος: Εποικοδομητικό πρόγραμμα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Υ404 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ( Β ΦΑΣΗ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΛΕΓΑΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επανάληψη

Εισαγωγή στην επανάληψη Εισαγωγή στην επανάληψη Στο κεφάλαιο αυτό ήρθε η ώρα να μελετήσουμε την επανάληψη στον προγραμματισμό λίγο πιο διεξοδικά! Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, χωρίς πολλές επεξηγήσεις, σε προηγούμενα κεφάλαια τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Θέμα 1ο Μερικοί μαθητές κρεμούν με νήμα από την οροφή της τάξης ένα θερμόμετρο έτσι ώστε το κάτω μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή

Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 31 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ (ΑΥΤΟ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» Αποφασίζοντας το σκοπό Η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανύψωση του αερόστατου

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανύψωση του αερόστατου Παράγοντες που επηρεάζουν την ανύψωση του αερόστατου (ΣΙΜΟΝΗ ΦΩΤΙΟΥ) Όνομα μαθήτριας:κριστη ΑΧΙΛΛΕΩΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ) Τίτλος Διερεύνησης Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΤΩΝ 9»

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΤΩΝ 9» ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΤΩΝ 9» ΤΑΞΗ: Γ1 ΤΟΥ 6 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 16 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΑΡΑΜΠΑΪΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες, Χρήση ΤΠΕ κ.τ.λ.:

Οδηγίες, Χρήση ΤΠΕ κ.τ.λ.: Τίτλος: Καρδιακός Παλμός Θέματα: Καρδιακός παλμός, επίδραση της φυσικής άσκησης, καταγραφή αποτελεσμάτων, γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση. Χρόνος: 60 λεπτά Ηλικία: 11-13 Διαφοροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Εκπαιδευτικoύ. Έργα: Διαφοροποίηση. Εισαγωγή

Oδηγός Εκπαιδευτικoύ. Έργα: Διαφοροποίηση. Εισαγωγή : Διαφοροποίηση Εισαγωγή Σε αυτή τη υπό-ενότητα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν για το πώς μπορούν να διαφοροποιήσουν τα έργα ώστε να τα κάνουν πιο κατάλληλα για να μπορούν χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του ήχου ενός μαντολίνου, όταν πάλλουμε μία χορδή στο στόμιό του; (Δ. Γ. Δημητρίου)

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του ήχου ενός μαντολίνου, όταν πάλλουμε μία χορδή στο στόμιό του; (Δ. Γ. Δημητρίου) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του ήχου ενός μαντολίνου, όταν πάλλουμε μία χορδή στο στόμιό του; (Δ. Γ. Δημητρίου) Αφού γνωριστήκαμε με την Χριστίνα και της εξήγησα το τι θα κάναμε μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η θέση του κινητού τηλεφώνου στη ζωή των παιδιών σχολικής ηλικίας (6-12 χρονών) Χρήση Πληροφόρηση Ασφάλεια» Σκοπός Να διαπιστωθoύν: η έκταση χρήσης του κινητού

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Επανάληψης. 3. Επανέλαβε την κίνηση του αυτοκινήτου ώσπου αυτό να ακουμπήσει στο κόκκινο χρώμα.

Δομή Επανάληψης. 3. Επανέλαβε την κίνηση του αυτοκινήτου ώσπου αυτό να ακουμπήσει στο κόκκινο χρώμα. Τάξη : Α Λυκείου Λογισμικό : Scratch Ενδεικτική Διάρκεια : 45 λεπτά Δομή Επανάληψης Μία από τις πιο βασικές δομές στον προγραμματισμό είναι η δομή επανάληψης. Η δομή αυτή μας δίνει την δυνατότητα να επαναλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (ορισµός-φορά-κύκλωµαηλεκτρική πηγή και ενέργεια) Καθηγήτρια: ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ είναι να βοηθηθεί ο µαθητής να µπει «µέσα» στο φαινόµενο του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ ΤΑΞΗ Ε ( ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ) Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιζόμενα παιγνίδια τύπου Logo (Bee-Bot ) και μαθηματικές έννοιες (συγκρίσεις και μετρήσεις μήκους )

Προγραμματιζόμενα παιγνίδια τύπου Logo (Bee-Bot ) και μαθηματικές έννοιες (συγκρίσεις και μετρήσεις μήκους ) Fibonacci Project (2011-2012) Προγραμματιζόμενα παιγνίδια τύπου Logo (Bee-Bot ) και μαθηματικές έννοιες (συγκρίσεις και μετρήσεις μήκους ) 1 ο Νηπ/γείο Βραχναιίκων Τμ. Α2 Σύνολο παιδιών :19 Υπεύθ. Νηπ/γός

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: ISBN: 960 631 539 8. 1 601 00. 23510 33535, 6946967552 E-mail: gperdikis@kat.forthnet.gr ,,.2121/1993,. 100/1975., , 51. 2121/1993.

Copyright: ISBN: 960 631 539 8. 1 601 00. 23510 33535, 6946967552 E-mail: gperdikis@kat.forthnet.gr ,,.2121/1993,. 100/1975., , 51. 2121/1993. 2006 Copyright: - / 1 601 00. 23510 33535, 6946967552 E-mail: gperdikis@kat.forthnet.gr ISBN: 960 631 539 8,,.2121/1993,. 100/1975.,,,,, 51. 2121/1993. , ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ......σελ. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πύραυλοι (Μ. ΡΟΥΣΟΥ, Μ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ)

Πύραυλοι (Μ. ΡΟΥΣΟΥ, Μ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ) Πύραυλοι (Μ. ΡΟΥΣΟΥ, Μ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ) 1. Τίτλος Διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πτήση των πυραύλων; 2. Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Μέσα από τα πειράματά μας, επιδιώξαμε να μετρήσουμε την απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4»

Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4» Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4» Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να εκπαιδευτείτε π.χ. Windows 7 Εμφανίζονται όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της ενότητας. Επιλέξτε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του αλατιού στις Φάσεις του νερού (στο σημείο Βρασμού και στο σημείο Πήξης του νερού) Χριστοφή Α.Π.

Η επίδραση του αλατιού στις Φάσεις του νερού (στο σημείο Βρασμού και στο σημείο Πήξης του νερού) Χριστοφή Α.Π. Η επίδραση του αλατιού στις Φάσεις του νερού (στο σημείο Βρασμού και στο σημείο Πήξης του νερού) Χριστοφή Α.Π. Διαδικασία Διερεύνησης Στα πλαίσια της Διερεύνησης που κάναμε, τα 2 ερωτήματα διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Διατήρηση η της αθλητικής απόδοσης 710: 8 η Διάλεξη Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Περιεχόμενο της διάλεξης αυτής αποτελούν: Αγωνιστικός αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10-0133.indb 93 25/2/2013 3:34:34 μμ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10-0133.indb 93 25/2/2013 3:34:34 μμ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10-0133.indb 93 25/2/2013 3:34:34 μμ 94 ΦΕ1: ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Σίγουρα κάποια στιγμή έχεις νιώσει κι εσύ ένα μικρό «τίναγμα», καθώς βγάζεις ένα μάλλινο πουλόβερ ή καθώς ακουμπάς την πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός εμπόδια και στόχοι -εμπόδια. Δρ Ευαγγελία Αγγελίδου Σχ. Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

Ηλεκτρισμός εμπόδια και στόχοι -εμπόδια. Δρ Ευαγγελία Αγγελίδου Σχ. Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ηλεκτρισμός εμπόδια και στόχοι -εμπόδια Δρ Ευαγγελία Αγγελίδου Σχ. Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Δομές και φαινόμενα που δεν φαίνονται (π.χ. ηλεκτρόνια-ηλεκτρισμός) Δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα Τι βλέπουμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση Εργασία πειραματισμού με μαθητή Διδάσκων: Χαράλαμπος Λεμονίδης Φοιτήτρια: Χατζή Κυριακή- Ιωάννα ΑΕΜ: 3659 Εξάμηνο: ΣΤ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

POO Game. Οδηγός για Γονείς

POO Game. Οδηγός για Γονείς POO Game Οδηγός για Γονείς Εισαγωγή Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία κένωσης τou εντέρου του παιδιού σας θα πρέπει να λάβετε αναλυτικές οδηγίες από κάποιον επαγγελματία υγείας. Παίξε και μάθε Καθώς μεγαλώνει

Διαβάστε περισσότερα