ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ Το ορολόγιο της βιοϊατρικής: συλλογή και επεξεργασία του γλωσσικού υλικού. Μαβίνα Πανταζάρα, ρ. Γλωσσολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ Το ορολόγιο της βιοϊατρικής: συλλογή και επεξεργασία του γλωσσικού υλικού. Μαβίνα Πανταζάρα, ρ. Γλωσσολόγος"

Transcript

1 ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ Το ορολόγιο της βιοϊατρικής: συλλογή και επεξεργασία του γλωσσικού υλικού Μαβίνα Πανταζάρα, ρ. Γλωσσολόγος

2 Η µακροδοµή της οντολογίας Ένα από τα βασικά βήµατα για την ανάπτυξη της οντολογίας των βιοϊατρικών όρων αποτελεί η κατάρτιση της µακροδοµής της, δηλαδή του συνόλου των όρων που αποτελούν πραγµατώσεις των βιοϊατρικών εννοιών και απαρτίζουν το λεξιλόγιό της (ορολόγιο). Το ορολόγιο του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ καταρτίστηκε κατόπιν επεξεργασίας των συλλεχθέντων βιοϊατρικών κειµένων και άλλων λεξικογραφικών πηγών ώστε να εξαχθούν οι όροι. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά: η συλλογή των όρων: πηγές και µέθοδοι η επεξεργασία των όρων: κανονικοποίηση και κωδικοποίηση η διαδικασία αναγνώρισης των πολυλεκτικών όρων

3 Πηγές: ειδικά λεξιλόγια και κείµενα λεξιλόγια βιοϊατρικών όρων MeSH-Hellas (έκδοση 1997) ~ λήµµατα (µονολεκτικοί και πολυλεκτικοί όροι) δίγλωσσο (αγγλικά - ελληνικά) MeSH (έκδοση 2006) Σώµα Βιοϊατρικών Κειµένων (ΣΒΚ) του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: 11,5 εκ. λέξεων εντοπισµός του βασικού (εν χρήσει) λεξιλογίου της βιοϊατρικής εξαγωγή των άγνωστων λέξεων

4 Στάδια επεξεργασίας Στάδιο 1 ο : επεξεργασία των κειµένων εξαγωγή άγνωστων λέξεων Στάδιο 2 ο : επεξεργασία των άγνωστων λέξεων εκκαθάριση του υλικού, εξαγωγή των λέξεων που παρουσιάζουν µεγάλη πιθανότητα να είναι όροι, ταξινόµηση και οργάνωση καταλόγων Στάδιο 3 ο : επεξεργασία των καταλόγων που προέκυψαν αξιολόγηση των δεδοµένων µε βάση στατιστικά και γραµµατικά κριτήρια Στάδιο 4 ο : γλωσσική επεξεργασία των εξαχθέντων βιοϊατρικών όρων κανονικοποίηση και κωδικοποίηση Στάδιο 5 ο: περαιτέρω επεξεργασία των πολυλεκτικών όρων κανόνες αναγνώρισης και κλίσης

5 Εξαγωγή των άγνωστων λέξεων Ως άγνωστες λέξεις θεωρήθηκαν όσοι λεκτικοί τύποι δεν περιέχονταν στο Μορφολογικό Λεξικό της NEUROSOFT λήµµατα (= κλιτικοί τύποι) της γενικής γλώσσας λέξεις ιατρικής, ανατοµίας κτλ. που ανήκουν ΚΑΙ στο γενικό λεξιλόγιο (π.χ. φυµατίωση, γρίπη, λύσσα, καρδιά, εγκέφαλος κτλ.) Οι άγνωστες λέξεις που εντοπίστηκαν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: υποψήφιοι όροι (υψηλή συχνότητα εµφάνισης σε ειδικά κείµενα) κύρια ονόµατα (ονόµατα ανθρώπων, οργανισµών, χωρών κτλ.) εσφαλµένοι τύποι (κοµµένες λέξεις, διάφορα λάθη κτλ.)

6 Εξαγωγή υποψήφιων όρων (1) Σε πρώτη φάση, αποµακρύνθηκαν µε αυτόµατο τρόπο από τον κατάλογο των άγνωστων λέξεων όσες είχαν αρχικό γράµµα κεφαλαίο (τοπωνύµια, ονόµατα προσώπων, ιδρυµάτων, νοσοκοµείων κτλ.). Σε δεύτερη φάση, το υλικό εξετάστηκε προσεκτικά ώστε να αποµακρυνθούν µε χειρωνακτικό τρόπο : εσφαλµένοι τύποι λόγω µετατροπής των κειµένων (λέξεις κολληµένες µεταξύ τους ή κολληµένες µε αριθµούς και άλλα σύµβολα, λέξεις που τους λείπουν γράµµατα κ.ο.κ.) γραµµατικά εσφαλµένοι τύποι (ορθογραφικά λάθη, παλαιότερη ορθογραφία κ.ο.κ.): π.χ. ωοθηλακιορρηξία, κοκκύτης δύσχρηστοι τύποι της καθαρεύουσας (λόγιες γενικές ουσιαστικών, λόγιοι ρηµατικοί τύποι κ.ο.κ.)

7 Εξαγωγή υποψήφιων όρων (2) Αποτελέσµατα: άγνωστοι λεκτικοί τύποι 87% είναι όροι ή συστατικά όρων της βιοϊατρικής λεκτικοί τύποι (κοινοί στο ΣΒΚ και στο MeSH) 12,5 % άγνωστοι τύποι στο Μορφολογικό Λεξικό

8 Κατάρτιση του ορολογίου (1) κατάρτιση ενός αρχικού καταλόγου υποψήφιων µονολεκτικών και πολυλεκτικών όρων από τις πηγές που αναφέρθηκαν περαιτέρω επεξεργασία και έλεγχος για την επιστηµονική τους εγκυρότητα και τη γλωσσική τους ορθότητα από τους ειδικούς επιστήµονες του έργου, γιατρούς και γλωσσολόγους έλεγχος στο ΣΒΚ των όρων που εντοπίστηκαν στο MeSH µέσω του Συλλογέα λεξιλογικών συνάψεων (CONCORDANCER)

9 Κατάρτιση του ορολογίου (2) Αποκλείστηκαν από το ορολόγιο του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: όροι που εντοπίστηκαν στο MeSH αλλά δεν εµφανίστηκαν καθόλου στα κείµενα του ΣΒΚ και του Google.gr όροι λατινικής προέλευσης ή µε ξένο όνοµα το οποίο δεν έχει αποδοθεί στα ελληνικά, π.χ. Coxiella, biomphalaria, bulinus Εξαιρούνται τα αρκτικόλεξα και τα ακρώνυµα, π.χ. DNA, RNA, AIDS. κύρια ονόµατα Εξαιρούνται τα ξένα κύρια ονόµατα που αποτελούν συστατικό πολυλεκτικού όρου, π.χ. σύνδροµο Caplan, ρίκνωση Dupuytren, όργανο του Corti, φαινόµενο Shwartzman.

10 Κανονικοποίηση των όρων Mετατροπή του πληθυντικού αριθµού σε ενικό τριχοστοµατίδες τριχοστοµατίδα, µυξοµύκητες µυξοµύκητας αδενοβλάστες αδενοβλάστη, ανοσοβλάστες ανοσοβλάστης αντισώµατα ηπατίτιδας B αντίσωµα ηπατίτιδας B Αλλαγή της σειράς της κεφαλής και των συµπληρωµάτων που λειτουργούν ως προσδιοριστικά, καθώς επίσης και των παραλλαγών του όρου µε τα κόµµατα ινωδογόνα µη φυσιολογικά µη φυσιολογικά ινωδογόνα αδενοϊών πρώιµες πρωτεΐνες πρώιµες πρωτεΐνες αδενοϊών πρωτεΐνες αυγού, διαιτητικές διαιτητικές πρωτεΐνες αυγού

11 Κωδικοποίηση των όρων Προσθήκη µορφολογικής πληροφορίας (γραµµατική κατηγορία, κλίση και χαρακτηρισµό «βιοϊατρικό») και ενσωµάτωση στο Μορφολογικό Λεξικό της NEUROSOFT Στο πέρας του 1 ου χρόνου έχουν κωδικοποιηθεί λέξεις του βιοϊατρικού τοµέα ουσιαστικά επίθετα 55 ρήµατα (π.χ. ωοθετώ, φωσφορυλιώνω, οστεοποιούµαι,...) 62 µετοχές (π.χ. σπληνεκτοµηθείς, ραγείς, υποτροπιάζων,...) 7 επιρρήµατα (π.χ. µικροσκοπικά, νευροαπεικονιστικά, παρακαρδιακά,...)

12 Συλλογή των πολυλεκτικών όρων Για τη συγκέντρωση των πολυλεκτικών (σύµπλοκων) όρων της βιοϊατρικής ακολουθήθηκαν οι εξής διαδικασίες: Επεξεργασία του MeSH για να εντοπιστεί το βασικό λεξιλόγιο της βιοϊατρικής ορολογίας που εκφράζεται µέσω πολυλεκτικών δοµών για να συγκεντρωθεί ένα ικανό και επαρκές σώµα όρων το οποίο θα χρησιµεύσει ως βάση για τον προσδιορισµό µορφοσυντακτικών σχηµάτων (morphosyntactic patterns) Έλεγχος των πολυλεκτικών όρων του MeSH στο ΣΒΚ για να επιβεβαιωθούν τα µορφοσυντακτικά σχήµατα που είχαν καταγραφεί για να αναδειχθεί η µορφολογική και συντακτική τους ποικιλία Μελέτη και επεξεργασία των ~ εξαχθέντων πολυλεκτικών όρων

13 Ορισµός του πολυλεκτικού σύµπλοκου όρου Στις ειδικές γλώσσες, πολυλεκτικός σύµπλοκος όρος ονοµάζεται κάθε όρος που αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις, τα οροστοιχεία του, και ο οποίος αντιπροσωπεύει µία αντίστοιχη έννοια, ειδική ή γενική, του σχετικού θεµατικού πεδίου. Ο πολυλεκτικός όρος αποτελεί ένα δυαδικό σχηµατισµό που µπορεί να αναλυθεί σε δύο µέρη, τα άµεσα συνθετικά, τα οποία αποτελούνται από ένα ή περισσότερα οροστοιχεία το καθένα. Συνήθως, το ένα από τα άµεσα συνθετικά είναι το προσδιοριζόµενο και το άλλο το προσδιοριστικό. Οι πολυλεκτικοί όροι που µελετήσαµε είναι ονοµατικές φράσεις, π.χ. νωτιαίος µυελός, ιός της λύσσας, που αντιστοιχούν σε καθιερωµένες έννοιες του βιοϊατρικού τοµέα.

14 Αναγνώριση πολυλεκτικών όρων Το σύστηµα αναγνώρισης και κλίσης των πολυλεκτικών όρων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ βασίστηκε στην ανάλυση ενός σώµατος ~ βιοϊατρικών πολυλεκτικών όρων που αντλήθηκε από διαφορετικές σηµασιολογικές κατηγορίες της αρχικής ταξινοµίας. περιγραφή της συντακτικής τους δοµής (~200 διαφορετικές δοµές) διατύπωση µορφοσυντακτικών κανόνων (19 κανόνες) καταγραφή των οροστοιχείων τους (λεξικά και µη λεξικά στοιχεία) αποτύπωση της ορολογικής τους σύστασης (συνδυασµός όρων και µη όρων) προσθήκη σηµασιολογικής πληροφορίας (σχήµατα συνεµφάνισης σηµασιολογικών κατηγοριών)

15 Κατανοµή των δοµών διάκριση σε δοµές, ανάλογα µε τον αριθµό των οροστοιχείων µέτρηση του αριθµού των αντίστοιχων όρων Το 82% των πολυλεκτικών όρων είναι διλεκτικοί Το 15% τριλεκτικοί Το 1,9% τετραλεκτικοί Το 1,1% πενταλεκτικοί και άνω µελέτη των πρωτογενών δοµών (διλεκτικών όρων) µελέτη των επαυξηµένων δοµών (τριλεκτικών, τετραλεκτικών κτλ.)

16 Σχηµατισµός διλεκτικών όρων Οι διλεκτικοί όροι της βιοϊατρικής κατατάσσονται στις τέσσερις γενικές κατηγορίες πολυλεκτικών ονοµατικών σύνθετων της νέας ελληνικής: 1. επίθετο+ουσιαστικό π.χ. ρυθµιστικό γονίδιο, οφθαλµικό διάλυµα, βραχιόνιο πλέγµα 2. ουσιαστικό+ουσιαστικό σε γενική π.χ. συνθάση χιτίνης, κοιλίες του εγκεφάλου, ιός της λύσσας 3. ουσιαστικό+πρόθεση+ουσιαστικό π.χ. αντισυλληπτικά από το στόµα, δηλητηρίαση από σταφυλόκοκκο 4. ουσιαστικό+ουσιαστικό (οµοιόπτωτο) π.χ. βάκιλος µεγαθήριο, µέλος φάντασµα

17 Σχηµατισµός τριλεκτικών και τετραλεκτικών όρων ιεργασίες παραγωγής των επαυξηµένων δοµών: προσθήκη νέου προσδιοριστικού νευρικό σύστηµα κεντρικό νευρικό σύστηµα λιπαρά οξέα ακόρεστα λιπαρά οξέα προσθήκη νέου προσδιοριζόµενου ερυθρά αιµοσφαίρια όγκος ερυθρών αιµοσφαιρίων σύνδεση προσδιοριστικών (παρατακτική, συµπλεκτική, διαζευκτική) άνω κοιλία, κάτω κοιλία άνω-κάτω κοιλία κιρσοί οισοφάγου, κιρσοί στοµάχου κιρσοί οισοφάγου και στοµάχου µεσοκολπικό διάφραγµα, µεσοκοιλιακό διάφραγµα µεσοκολπικό ή µεσοκοιλιακό διάφραγµα σύνδεση προσδιοριζόµενων χολικά οξέα, χολικά άλατα χολικά οξέα και άλατα σηµεία λοίµωξης, συµπτώµατα λοίµωξης σηµεία και συµπτώµατα λοίµωξης

18 Ορολογική σύσταση Επαναπροσδιορισµός των συντακτικών δοµών λαµβανοµένης υπόψη της εσωτερικής τους σύστασης ως προς τη συνεµφάνιση όρων και µη όρων

19 Κατηγορίες οροστοιχείων 1. Λεξικά στοιχεία λόγιοι τύποι (π.χ. έσω ους, ιερό οστούν) ελληνικά ακρώνυµα (π.χ. Χ.Α.Π., Ο.Μ.Λ.) λέξεις µε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. αγγειοπλαστική µε laser) ονόµατα µε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. σύνδροµο Down) ακρώνυµα µε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. πρόδροµοι RNA ) 2. Μη λεξικά στοιχεία αριθµοί (π.χ. ιντερλευκίνη 1, ηµιχολίνιο 3) ελληνικά και λατινικά γράµµατα (π.χ. βιταµίνη C, ακτίνες βήτα) σηµεία στίξης, όπως παύλες, κόµµατα, παρενθέσεις (π.χ. 1,4-άλφαγλυκοσιδάση γλυκάνης) συνδυασµός αριθµών και γραµµάτων (π.χ. ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, κύτταρα 3Τ3) συνδυασµός µη λεξικών και λεξικών στοιχείων (π.χ. Ν- αποθεµελιωτικές οξειδορεδουκτάσες, 2-αµινοαδιπικό οξύ, κυκλικά P- οξείδια).

20 Μορφολογική ποικιλία (1) ποικιλία σε επίπεδο γραφής: χρήση/απουσία παύλας, πεζά/κεφαλαία, αναπαράσταση ελληνικών γραµµάτων, αναπαράσταση αριθµητικών, µεταγραφή ξένων ονοµάτων π.χ. ωµέγα-3 λιπαρά οξέα / ωµέγα 3 λιπαρά οξέα 1,4-άλφα-γλυκοσιδάση γλυκάνης / 1, 4 άλφα γλυκοζιδάση γλυκάνης β-αλανίνη / βήτα αλανίνη α 1-αντιθρυψίνη / άλφα 1-αντιθρυψίνη enterococcus faecium / εντερόκοκκος faecium διοξυγονάση / διοξυγενάση 4-υδροξυφαινυλοπυροσταφυλικού κτλ.

21 Μορφολογική ποικιλία (2) ποικιλία σε επίπεδο ορθογραφίας: παλαιότερη/νεότερη ορθογραφία, παράλληλοι τύποι π.χ. µπορέλια burgdorferi / µπορρέλια burgdorferi βάκιλος άνθρακα / βάκιλλος άνθρακα διοξείδιο του θείου / διοξίδιο του θείου κτλ.

22 Μορφολογική ποικιλία (3) ποικιλία σε µορφοσυντακτικό επίπεδο: παραγωγή, σύνθεση, σχηµατισµός ελληνικών και ξένων ακρώνυµων, λόγιοι τύποι, αλλαγή πτώσης, αλλαγή γραµµατικής κατηγορίας π.χ. χρόνια αναπνευστική πνευµονοπάθεια / Χ.Α.Π. υποδοχείς ανοσοσφαιρίνης E / υποδοχείς IgE λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας / λιποπρωτεΐνες HDL διοξείδιο του άνθρακα / διοξείδιο του άνθρακος αρτηρίες του εγκεφάλου / εγκεφαλικές αρτηρίες πρωτεϊνοκινάση C / πρωτεϊνική κινάση C κτλ.

23 Σηµασιολογική ανάλυση Στάδιο 1 ο: σηµασιολογική κατηγοριοποίηση των όρων Η γνώση των σηµασιολογικών κατηγοριών στις οποίες ανήκουν οι έννοιες, και κατ επέκταση οι όροι που τις κατασηµαίνουν, αντλήθηκε από την οντολογία του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, η οποία στηρίχτηκε στο Μεταθησαυρό του UMLS. Για τα συνθετικά των όρων, κυρίως επίθετα, που δεν περιλαµβάνονται ως αυτόνοµες έννοιες ούτε στην οντολογία του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ ούτε στο Μεταθησαυρό του UMLS χρειάστηκε να δηµιουργηθούν νέες σηµασιολογικές κατηγορίες. Στάδιο 2 ο: προσδιορισµός των σχηµάτων συνεµφάνισης των σηµασιολογικών κατηγοριών Συγκεκριµένες υποκατηγορίες εννοιών συνδυάζονται σε συγκεκριµένα σχήµατα συνεµφάνισης ώστε να σχηµατιστούν οι πολυλεκτικοί όροι και αντίστοιχα η σηµασιολογική τους κατηγορία.

24

25

26 Εργασίες σε εξέλιξη Μορφολογικό Λεξικό: κωδικοποίηση και προσθήκες Στόχος: ~ βιοϊατρικούς όρους Μονολεκτικοί όροι και συνθετικά πολυλεκτικών όρων Αναγνώριση των πολυλεκτικών όρων Έλεγχος των κανόνων αναγνώρισης και κλίσης µε βάση τα εξαγόµενα αποτελέσµατα Οντολογία του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ Προσθήκη σηµασιολογικής κατηγορίας στους όρους που έχουν εξαχθεί από το ΣΒΚ και ένταξή τους στην οντολογία

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Πρέδρος της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 7 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Νοέμβριος 2009 E Λ Ε Τ Ο L E 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας

Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας Δήμητρα Τσαγκογέωργα, Πένυ Λαμπροπούλου, Χάρης Παπαγεωργίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της ανακοίνωσης αποτελεί ο τρίγλωσσος θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΈΜΑ: «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΙς ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς ΕΙΔΙΚΉ ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ»

ΘΈΜΑ: «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΙς ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς ΕΙΔΙΚΉ ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ» ΘΈΜΑ: «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΙς ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς ΕΙΔΙΚΉ ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ» ΕΠΌΠΤΗς ΚΑΘΗΓΗΤΉς: ΠΑΎΛΟς ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΊΔΗς ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΕς: ΝΤΊΝΑ ΑΘΑΝΑΣΊΑ ΣΑΒΒΊΔΟΥ ΆΝΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΈς ΔΥΣΚΟΛΊΕς Ορισμοί Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα.

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα. ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα Παυλίδου Χρυσούλα Τίτλος πτυχιακής εργασίας: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΡΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» Επιβλέπων: κ.χριστοδουλίδης Παύλος Επιμέλεια: Κατσάνου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01

2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01 2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1381 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Πληροφόρηση και τεκμηρίωση Λεξιλόγιο Information and documentation Vocabulary ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν έγγραφο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα.

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. 18 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 1. Εισαγωγή Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. Αθανάσιος Μιχάλης * Πανεπιστήμιο Αιγαίου michathan@rhodes.aegean.gr Πολύ συχνά, με αφετηρία την παραβίαση στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πάντοτε ωραία και µουσικά τα ελληνικά σου είναι. Όµως την µαστοριά σου

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον

Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον 724 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα Abstract Aim of this paper is to trace language competence related to compound words learning among

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση του θέματος 1.2 Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα