Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών"

Transcript

1 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 8 18 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 8 18 Released: January 30, 2003 Ηλεκτρονικό περιοδικό Electronic journal Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών Γιώργος Κώστα 1, Ελένη Γλυνιά 2, Παναγιώτης Αντωνίου 1, Μάριος Γούδας 3 & Χάρης Κουθούρης 3 1 ΤΕΦΑΑ, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 2 ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 3 ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Σκοπός της µελέτης ήταν η εκτίµηση της ποιότητας υπηρεσιών άθλησης και ψυχαγωγίας (animation) σε πολυτελή ξενοδοχεία παραθερισµού ελληνικής εταιρείας. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε ερωτήσεις από το SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1994) για τους παράγοντες: εµφάνιση, αξιοπιστία, ασφάλεια, ανταπόκριση και συναίσθηση φροντίδα. Οι συµµετέχοντες (Ν=105) κατέγραψαν ταυτόχρονα σε τρεις στήλες σε φθίνουσα 5βάθµια κλίµακα Likert scale (1= υψηλό - 5= χαµηλό επίπεδο) την άποψή τους για: α) το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ποιότητας β) το επιθυµητό επίπεδο και γ) το αντιλαµβανόµενο επίπεδο ποιότητας µετά τη συµµετοχή. Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα υπερέβαινε τη «ζώνη ανοχής». (Μ=1.53). Σε δύο από τις διαστάσεις, εξοπλισµό (-0.30<0) και ασφάλεια (-0.05<0), οι συµµετέχοντες ανέµεναν υψηλότερη ποιότητα. Οι χαµηλές προσδοκίες από τις 12 διαστάσεις και συµπληρωµατικά σχόλια, υποδεικνύουν ότι άλλες διαστάσεις όπως αυθεντικότητα, φιλοξενία και χαρακτηριστικά του παρέχοντος την υπηρεσία, ενδέχεται να επηρεάζουν τις αντιλήψεις των πελατών, ώστε να εµφανίζονται πολύ ικανοποιηµένοι (συνολική ικανοποίηση Μ=1.48). Το εργαλείο µε τρεις στήλες και 5βάθµια κλίµακα φάνηκε ανεπαρκές για την εκτίµηση της ποιότητας υπηρεσιών σε δραστηριότητες αναψυχής ξενοδοχείων. Οι διευθυντές µπορούν να βελτιώσουν τον εξοπλισµό και τις συνθήκες ασφάλειας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Στο εργαλείο εκτίµησης προτείνεται να περιλαµβάνονται και λειτουργικές διαστάσεις της υπηρεσίας και να γίνεται συνδυασµός ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων αξιολόγησης. Λέξεις κλειδιά: άσκηση και ψυχαγωγία ξενοδοχείων, ποιότητα υπηρεσιών, αναψυχή, ξενοδοχεία διακοπών Service Quality Assessment and Recreation Activities in Resort Hotels George Kosta, Heleni Glynia, Panagiotis Antoniou, Marios Goudas, & Charis Kouthouris Abstract The purpose of this research was to assess service quality in the area of sports and recreation (animation) in major resort hotels. A sample of (N=105) guests participated in five different recreation activities provided by the hotel animation department. The questionnaire in three column format included three perceptions of quality: a) the minimum acquired, b) the desired and c) the perceived quality level. Items were selected to describe the five dimensions of SERVQUAL tangibles, responsibility, reliability, assurance and empathy (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1994) in a descending 5-point Likert scale [1= highest level, 5= lowest level]. Results for perceived quality showed that perceptions overcame expectations except for two dimensions: equipment (-0.30<0) and assurance (-0.05<0), where higher performances have been expected. Perceived quality was over expectations above zone of tolerance (Μ=1.53). Low expectations from the 12 dimensions and additional qualitative comments eventually indicate that other underlying dimensions such as authenticity, hospitality, and characteristics of the provider might moderate guests perceptions (overall satisfaction with the activities Μ=1.48). Conclusively, the instrument appeared relative insufficient to measure service quality in this hotel service area compared to other services. Finally, managers could improve equipment and assurance conditions while delivering the service. Further development of the instrument should in- ιεύθυνση επικοινωνίας: Γιώργος Κώστα ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 7 ο χλµ. Κοµοτηνή Ξάνθη, Κοµοτηνή e mail:

2 Γ. Κώστα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), clude affective aspects of this hotel service and eventually combine qualitative /quantitative methods of evaluation. Key words: hotel animation, customer satisfaction, service quality, recreation, resorts, tourism product, emotional value Εισαγωγή Ο τουρισµός αναφέρεται συχνά ως «βιοµηχανία υπηρεσιών» ή «βιοµηχανία της αναψυχής». Στη σύγχρονη µαζική µορφή του, καλύπτει ευρύ πεδίο ικανοποιήσεων του "τουρίστα - καταναλωτή", που δεν περιορίζονται µόνο στην παροχή διαµονής διατροφής. Οι θετικές τουριστικές εµπειρίες εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ικανοποιητική εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών και επιθυµιών, όπως η αλλαγή κλίµατος, η ξεκούραση µακριά από αστικά κέντρα, η φυσική δραστηριοποίηση, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η απόκτηση νέων εµπειριών κλπ. (Morisson, 1999; Poon, 1993). Οι τουρίστες είναι σήµερα πιο έµπειροι, απαιτητικοί, εκλεκτικοί και έτσι δηµιουργείται νέα βάση ανταγωνισµού στις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις του τοµέα. Καθοριστικό ρόλο παίζει γενικά η ψυχαγωγία του τουρίστα στη διάρκεια της περιόδου των διακοπών, όπου υπάρχει αφθονία ελεύθερου χρόνου (Λύτρας 1993, 2000, Αυθίνος 1998, 2001, Κώστα 1998, Opaschowski, 1996, Finger & Gayler, 1993). Η τουριστική βιοµηχανία βασίζεται στην ξενοδοχειακή υποδοµή µιας χώρας. Σε αυτήν ανήκουν οι µεµονωµένες ανεξάρτητες επιχειρήσεις και οι αλυσίδες ξενοδοχείων, που µπορούν να καλύψουν πολλές τουριστικές ανάγκες ταυτόχρονα, προσφέροντας ολοκληρωµένο προϊόν σε πιο συµφέρουσες τιµές (Stephens, 1997). Σε συγκροτήµατα διακοπών, που προϋποθέτουν µεγάλη διάρκεια παραµονής (resorts), η οργανωµένη αναψυχή αποτελεί κύριο τουριστικό προϊόν. Για το σύνολο οργανω- µένων ενεργειών και προγραµµάτων αναψυχής σε µεγάλα ξενοδοχεία της Ευρώπης, χρησιµοποιείται o γαλλικός όρος "animation" Το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ενηλίκων και παιδιών, µε αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται από ειδικά στελέχη των επιχειρήσεων και ονοµάζονται "animateurs. Σε Αµερική και Ευρώπη, στον ίδιο χώρο κινούνται οι: leisure programmers, recreation directors, activity leaders, leisure service specialists, κ.α. (Edginton, Hanson & Edginton, 1992; McIntosh & Goeldner, 1990). Η ζήτηση για τέτοιες ειδικότητες στα ελληνικά ξενοδοχεία, δηµοσιοποιείται στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό λόγω µειωµένης προσφοράς εργασίας (Γλυνιά 2000; Αυθίνος 1998; Bundes Anstalt für Arbeit 2000; Λαλούµης, 1999; Λύτρας, 1993). Με την εισαγωγή του διεθνούς συστήµατος «αστέρων» για τη νέα κατηγοριοποίηση των ελληνικών ξενοδοχείων, οι υπηρεσίες αναψυχής από ειδικευµένο προσωπικό θα αποτελέσουν κριτήριο για την ένταξή τους σε βαθµίδα πολυτελείας (Φαληρέα, 2001; Ντιγριντάκης, 2001). Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχουν αντικειµενικά και αξιόπιστα συστήµατα αξιολόγησης της ποιότητας, µε βάση οπωσδήποτε την αντίληψη των πελατών. Η ποιότητα υπηρεσιών αναφέρεται στη βιβλιογραφία σαν µη συγκεκριµένη έννοια. Οι αντιλήψεις αυτών που παρέχουν τις υπηρεσίες µπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές των ανθρώπων που τις δέχονται (Kotler, 1997). Τα πλεονεκτήµατα της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών είναι ότι εξασφαλίζουν υψηλή ζήτηση. Οι υπηρεσίες είναι δύσκολο να εκτιµηθούν και να τυποποιηθούν σε σχέση µε τα αγαθά, αφού είναι άϋλες, αδιαχώριστες, ποικίλουν από χρόνο σε χρόνο, είναι ετερογενείς και δεν αποθηκεύονται (Bateson, 1992). Άρα υπάρχει δυσκολία στάθµισης της ποιότητας, εξισορρόπησης της ζήτησης και αξιολόγησής τους. Οι πελάτες που έχουν µια ικανοποιητική εµπειρία από υπηρεσίες ποιότητας, τείνουν να παρακινούν ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, δηµιουργώντας νέα πελατεία και διατηρώντας την υπάρχουσα. Γενικά παρατηρείται σύγχυση µεταξύ των εννοιών ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση πελατών. Σε άρθρο των Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988, αναφέρεται ότι η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση είναι διαφορετικές έννοιες. Ο Mackey (1997) αναφέρει ότι οι τρόποι για να εκτιµηθεί η ικανοποίηση βασίζονται: α) στην εκτίµηση της ποιότητας υπηρεσιών µετά την κατανάλωση και β) σε γενικές απόψεις καταναλωτών ή υποψήφιων χρηστών. Οι πέντε κύριες διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών είναι: α) η εµφάνιση β) η ανταπόκριση γ) η αξιοπιστία δ) η ασφάλεια και ε) ο βαθµός φροντίδας προς τον πελάτη και συναίσθησης του παρέχοντος την υπηρεσία (empathy) (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1989). Η αντίληψη για την ποιότητα εξαρτάται από τις προσδοκίες και την ανοχή των καταναλωτών. Επηρεάζεται επίσης από άλλους παράγοντες, όπως η τιµή πώλησης, η συναισθηµατική αξία, το περιβάλλον, και οι στόχοι των ατόµων σχετικά µε το αποτέλεσµα. Τέλος επηρεάζεται από χαρακτηριστικά τους (Alexandris & Palialia, 1999). Έχει βρεθεί ακόµη, ότι η ικανότητα

3 Γ. Κώστα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), του καταναλωτή για την αξιολόγηση µιας υπηρεσίας διαµορφώνεται µε βάση: α) την εµπειρία, β) την ικανότητα αναζήτησης και γ) την πρόθεση του πελάτη να εµπιστευτεί (κάτι που ισχύει σε παραστάσεις υψηλής δεξιοτεχνίας) (Mackey, 1997). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η έρευνα βασίστηκε στην εκτίµηση της ποιότητας υπηρεσιών µετά την συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής (Mackey, 1997). Για την µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία από τους ερευνητές του µάρκετινγκ και έχουν ευρέως χρησιµοποιηθεί στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, στην αγορά των υπηρεσιών άθλησης και αναψυχής, όπως και στις τουριστικές υπηρεσίες. Το SERVQUAL είναι ένα από τα ευρέως διαδεδοµένα ερωτηµατολόγια για την ποιότητα των υπηρεσιών. Στην Ελλάδα έχουν διενεργηθεί δεκάδες έρευνες στο χώρο του τουρισµού ενεργητικών διακοπών σε χειµερινά κέντρα, σε γυµναστήρια και σε διοργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων (Κουθούρης, Κατσιµάνης & Κώστα 2001, Αυθίνος & Θεοδωράκης 1999, Γουλιµάρης, Σερµπέζης & Θεοδωράκης, 1999). Σκοπός της έρευνας ήταν να εκτιµήσει την ποιοτητα υπηρεσιών άθλησης και ψυχαγωγίας σε πολυτελή ξενοδοχεία παραθερισµού ελληνικής εταιρείας. Οι ερευνητικές υποθέσεις ήταν: 1) η ποιότητα υπηρεσιών του τµήµατος αναψυχής είναι χαµηλότερη από τις προσδοκίες των πελατών, 2) οι πελάτες δεν είναι συνολικά ικανοποιηµένοι από τις δραστηριότητες αναψυχής. Η έρευνα περιορίζεται από την επιλογή του δείγµατος και οριοθετείται από το χρόνο και τον τόπο στον οποίο διεξήχθη. Μια αδυναµία της έρευνας ήταν η αρχική δυσκολία του διαχωρισµού προσδοκιών και αντιλαµβανόµενης ποιότητας από τους πελάτες. Στη συνέχεια παρατίθεται η µεθοδολογία της έρευνας. Τα αποτελέσµατα θα καλύψουν µέρος του αντικειµένου ποιότητα υπηρεσιών άθλησης και ψυχαγωγίας. Τα συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν βάση για παραπέρα έρευνα για τα όργανα µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών στον τοµέα του τουρισµού / αναψυχής. Μέθοδος και ιαδικασία είγµα Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε µια από τις δεκαπέντε αλυσίδες ξενοδοχείων διακοπών (resort) στην Ελλάδα. Το δείγµα αποτέλεσαν αγγλόφωνοι και γερµανόφωνοι πελάτες µιας ελληνικής ξενοδοχειακής εταιρείας σε τέσσερα ξενοδοχεία διακοπών: στην Κρήτη (=3) και Χαλκιδική (=1). Από αυτά δύο ήταν πολυτελούς κατηγορίας και δύο κατηγορίας Α. Συλλέχθηκαν Ν=105 ερωτηµατολόγια από συµµετέχοντες στις πέντε δραστηριότητες (περιγράφονται στο σχεδιασµό της έρευνας). Οι πληροφορίες συµπληρώθηκαν από τέσσερις συνεντεύξεις πελατών που δεν συµµετείχαν στις δραστηριότητες και ήταν πιστοί πελάτες της εταιρείας. Ερωτηµατολόγιο Χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1994), που τροποποιήθηκε εκφραστικά στις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων αναψυχής στα ξενοδοχεία. ιατηρήθηκαν 12 ερωτήσεις όπως και στο ερωτηµατολόγιο των Κουθούρης κ.α. (2001).Το εργαλείο αυτό θεωρήθηκε κατάλληλο γιατί: α) απευθυνόταν σε τουρίστες, και β) έχει βρεθεί κατάλληλο για υπηρεσίες άθλησης και ψυχαγωγίας και στην Ελλάδα. Χρησι- µοποιήθηκε η τρίστηλη µορφή. Η πρώτη στήλη (Α) αφορούσε στην ελάχιστη ανεκτή ποιότητα, η δεύτερη (Β) στη επιθυµητή ποιότητα (προσδοκία) και η τρίτη στήλη (Γ) στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα, όπως εκτιµήθηκε από τους συµµετέχοντες αµέσως µετά τη συµµετοχή στη δραστηριότητα. Στη συνέχεια το ερωτηµατολόγιο προσαρµόστηκε για την αγγλική και τη γερµανική απόδοση. Για την διαδικασία της µετάφρασης του ερωτηµατολογίου από τα αγγλικά στα γερµανικά ακολουθήθηκαν τέσσερα βήµατα που περιγράφονται παρακάτω (Costa, 1994): Βήµα 1 ο : Μετάφραση. Το πρώτο βήµα ήταν να µεταφραστεί το ερωτηµατολόγιο από τα αγγλικά στα γερµανικά. Η διαδικασία της µετάφρασης έγινε από εξειδικευµένες φιλόλογους. Έγινε προσπάθεια για όσο πιο κατανοητή προσαρµογή των όρων στα γερµανικά. Βήµα 2 ο : Μέθοδος επιτροπής. Το δεύτερο βήµα έγινε µε τη µέθοδο της επιτροπής (Brislin, 1970: in Costa, 1994). Η επιτροπή αποτελούνταν από οµάδα έξι ατόµων, τα οποία πληρούσαν τους εξής όρους: α) ήταν δίγλωσσα (αγγλική και γερµανική γλώσσα) και β) είχαν εργασιακή σχέση στον τουρισµό. Κλήθηκαν να προτείνουν διορθώσεις σε προτάσεις στην επόµενη συνάντηση και αφού το διαβάσουν προσεκτικά. Έγιναν οι σχετικές βελτιώσεις και οι προτάσεις τροποποιήθηκαν για να ταιριάζουν καλύτερα µε την γλωσσική κουλτούρα της κάθε εθνικότητας. Βήµα 3 ο : Το τρίτο βήµα για την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, έγινε µε τη µέθοδο της επαναληπτικής µετάφρασης. Για να εκπληρωθεί αυτή η διαδικασία το προσαρµοσµένο στα γερµανικά ερωτη- µατολόγιο του Parasuraman και των συνεργατών του (1994), δόθηκε σε δύο καθηγητές της γερµανικής φιλολογίας. Στη συνέχεια η µετάφραση αυτή συγκρίθηκε µε το πρωτότυπο ερωτηµατολόγιο. Βήµα 4 ο : Ζητήθηκε από τα έξι αρχικά µέλη της επιτροπής να το συµπληρώσουν πάλι µετά από µια εβδοµάδα, για να γίνει σύγκριση µε την πρώτη φο-

4 Γ. Κώστα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), ρά. Στη συνέχεια τους δόθηκε να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά µε την καθαρότητα και επάρκεια των ερωτήσεων. Μετά το τέλος των τεσσάρων βηµάτων, το ερωτηµατολόγιο ήταν έτοιµο για χρήση µε την εγκυρότητα της µετάφρασης και προσαρµογής στη γερµανική από την αγγλική γλώσσα. Η πιλοτική εφαρµογή έγινε σε 18 πελάτες αρχικά σε 9βάθµια κλίµακα. Έγιναν υποδείξεις για τη διατύπωση των ερωτήσεων και το εύρος της κλί- µακας. [Οι πελάτες Γερµανικής κουλτούρας αξιολογούν σε φθίνουσα 5βάθµια κλίµακα µε άριστα το ένα (1)]. Προτιµήθηκε για λόγους σύγκρισης η 5βάθµια κλίµακα Likert από 5 ως 1, µε διατύπωση: «Σχετικά µε (µεταβλητή) το επίπεδο ποιότητας για µένα είναι: 1(=το υψηλότερο επίπεδο) 5(=το χαµηλότερο επίπεδο)». Στη συνέχεια δόθηκε σε επιτροπή ειδικών και ακαδηµαϊκών από το χώρο του αθλητισµού και αναψυχής για έλεγχο καταλληλότητας. Ο έλεγχος αξιοπιστίας για τις δώδεκα ερωτήσεις κάθε στήλης ποιότητας, έγινε µε τον δείκτη alpha του Cronbach. Για τη στήλη Α της ελάχιστης ανεκτής ποιότητας, (α=.95). Για τη στήλη Β της επιθυµητής ποιότητας (προσδοκία) (α=.94) και για τη στήλη Γ της αντιλαµβανόµενης ποιότητας (α=.93), που θεωρούνται πολύ ικανοποιητικά. ιαδικασία µέτρησης (πρωτόκολλο) Για τις ανάγκες της έρευνας, προηγήθηκε ενη- µέρωση των υπευθύνων για το είδος και τους στόχους της έρευνας. Στη διάρκεια συνολικά δύο εβδοµάδων (κύκλος πελατών), διανεµήθηκαν περίπου είκοσι ερωτηµατολόγια, σε συµµετέχοντες σε πέντε κατηγορίες δραστηριοτήτων. Οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν: α) ότι η συµπλήρωση να γίνεται χωρίς υποχρέωση των πελατών, β) ότι πρέπει να διατίθενται και να συλλέγονται αµέσως µετά την δραστηριότητα, γ) «σκοπός είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών» και δ) «τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και θα πρέπει να απαντούν ειλικρινά». Η συµπλήρωση διήρκεσε περίπου τέσσερα λεπτά. Ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν τα δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, η εµπειρία συµµετοχής για να φανεί η εξοικείωση µε το «προϊόν» και οι κατηγορίες δραστηριοτήτων. Οι κατηγορίες αυτές σύµφωνα µε το σύστηµα της εταιρείας είναι οι εξής: 1) ήπιες δραστηριότητες για τρίτη ηλικία, 2) αθλοπαιδιές για όλους, 3) πολιτιστικές δραστηριότητες, 4) δραστηριότητες καλλιτεχνικού περιεχοµένου και 5) φυσικής κατάστασης. ιαχείριση δεδοµένων και στατιστική επεξεργασία Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. Για την ανάλυση χρησι- µοποιήθηκαν: α) παραγοντική ανάλυση σε όλες τις ερωτήσεις όλων των στηλών του ερωτηµατολογίου. β) ανάλυση συχνοτήτων, µετασχηµατισµός δεδοµένων για τη δηµιουργία δύο νέων µεταβλητών και ανάλυση ανεξαρτησίας και οµοιογένειας. Αποτελέσµατα Έλεγχος δοµικής εγκυρότητας. Στο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση χωρίς περιστροφή αξόνων σε Πίνακας 1. Παραγοντική ανάλυση των επιπέδων ελάχιστης ανεκτής Α, επιθυµητής Β και αντιλαµβανόµενης ποιότητας Γ στις δραστηριότητες αναψυχής Μεταβλητές Επίπεδο Α Παράγοντας 1 Επίπεδο Β Παράγοντας 1 Επίπεδο Γ Παράγοντας 1 1. Περιεχόµενο Προσοχή Συντονισµός Συνέπεια Συµπεριφορά Πρόγραµµα Επικοινωνία Γνώσεις Ασφάλεια Ατµόσφαιρα Εξοπλισµός Εµφάνιση Ποσοστό εξηγήσιµης διακύµανσης 66.74% 60.69% 58.29% Ιδιοτιµή παράγοντα Μέθοδος εξαγωγής παραγόντων: Ανάλυση κυρίων παραγόντων.

5 Γ. Κώστα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Πίνακας 2. Συχνότητες για τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος Φύλο % Ηλικία % Εθνικότητα % Άνδρες 34.7% < Γερµανική 74.8 Γυναίκες 65.3% Αυστριακή Ελβετική 3.9 > Αγγλική 7.8 Άλλο 1.0 όλες τις στήλες. Επιλέχθηκε ανάλυση κυρίων παραγόντων. Εµφανίστηκε µόνο ένας παράγοντας σε κάθε στήλη που εξηγούσε αντίστοιχα το 66.74%, το 60.70% και το 58.29% της συνολικής διακύµανσης των µεταβλητών κάθε επιπέδου Α, Β, Γ. Για παράδειγµα στη στήλη Γ της αντιλαµβανό- µενης ποιότητας, το Bartlett s test of Sphericity (chi square=607.45, p<.001), έδειξε ότι οι µεταβλητές ήταν ανεξάρτητες µεταξύ τους, και το κριτήριο Κ.Μ.Ο. (.898), έδειξε ότι το δείγµα ήταν επαρκές για παραγοντική ανάλυση. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης. Σύνθεση δείγµατος Για τα δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων (πίνακες 2 και 3), η ανάλυση συχνοτήτων έδειξε ότι στις δραστηριότητες άθλησης και ψυχαγωγίας συµµετείχαν περισσότερες γυναίκες (65,3%), οι ηλικίες ήταν από 40 ως 59 ετών κυρίως και σχεδόν στην πλειοψηφία τους ήταν γερµανικής καταγωγής. Σχετικά µε το επάγγελµα, (πίνακας 3), οι µισοί περίπου ήταν υπάλληλοι ιδιωτικού τοµέα (43%,) και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, ασχολούµενοι µε τα οικιακά, και ελεύθεροι επαγγελµατίες. Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων, η πλειοψηφία ήταν απόφοιτοι Λυκείου (64.2%), µόνο ένας στους τέσσερις ήταν πανεπιστηµιακής µόρφωσης και ένας στους δέκα ήταν κάτοχος µεταπτυχιακών τίτλων. Οι περισσότεροι ταξίδευαν µε τον / την σύντροφο. Ένας στους τρεις ταξίδευε χωρίς συνοδεία και ένας στους πέντε µε οικογένεια. Φύλο σε σχέση µε τη δραστηριότητα Η ανάλυση εξοµοίωσης και οµοιογένειας των ανεξάρτητων µεταβλητών: α) φύλο και β) δραστηριότητες, έδειξε ότι: στη δραστηριότητα «φυσική κατάσταση» συµµετείχαν αποκλειστικά σχεδόν γυναίκες, ενώ στις «αθλοπαιδιές» οι δύο στους τρεις ήταν άνδρες. Στις άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων συµµετείχαν τα δύο φύλα εξίσου, τα ποσοστά είναι περίπου τα ίδια (πίνακας 4). Υπολογισµός της συνολικής ικανοποίησης Από το σχήµα 1, φαίνεται ότι οι πελάτες που συµµετείχαν στις δραστηριότητες ήταν πολύ ικανοποιηµένοι (=1) κατά 56,2 %, αρκετά ικανοποιηµένοι (=2) κατά 30,5%, µέτρια ικανοποιηµένοι (=3) κατά 4,8% και ελάχιστα ικανοποιηµένοι (=4) κατά 1,9% περίπου. Το 7% περίπου δεν απάντησε στην ερώτηση (=missing) για τη συνολική ικανοποίηση (σχήµα 1), ενώ ο µέσος όρος συνολικής ικανοποίησης βρέθηκε να είναι Στο σχήµα 2 τοποθετήθηκαν σε γραµµική αναπαράσταση η τιµή της συνολικής ικανοποίησης και ο µέσος όρος της αντιλαµβανόµενης ποιότητας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Υπολογισµός της ζώνης ανοχής για την αντιλαµβανόµενη ποιότητα, όπως προκύπτει από τις επιµέρους µεταβλητές. Τα τρία επίπεδα καταγραφής των αντιλήψεων Α, Β και Γ χρησιµοποιήθηκαν για να δώσουν τις παρακάτω καταγραφές Α-Γ και Β-Γ (πίνακας 6). Υπολογίστηκε (compute) η διαφορά των προσδοκιών των πελατών από την αντιλαµβανόµενη ποιότητα που συµβολίζει την επάρκεια ή µη της υπηρεσίας (κενό) Πίνακας 3. Συχνότητες για τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του δείγµατος Επάγγελµα % Μορφωτικό επίπεδο % Συµµετέχοντες διακοπές % Συνταξιούχος 14.3 Λύκειο 64.2 Ταξιδεύουν µόνοι 28.4 Φοιτητής/ τρια 7.7 Πανεπιστήµιο 25.3 Με τον-ην σύντροφο Υπάλληλος 6.7 Μεταπτυχιακά 10.5 Με παιδιά 23.5 Οικιακά 13.3 Εργοδότης 14.3 Ιδ. Υπάλληλος 42.9

6 Γ. Κώστα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Πίνακας 4. Συµµετοχή του φύλου σε δραστηριότητες αναψυχής (chi- square) Ήπιες Αθλοπαιδιές Κουλτούρα Καλλιτεχνικά Φυσική Κατάσταση Σύνολο Άνδρες 5% 13% 8% 5% 3% 35% Γυναίκες 6% 7% 8% 6% 29% 65% Σύνολο 11% 20% 16% 11% 32% 100% 3 5% 2 30% 4 2% missing 7% 1 56% Ποσοστά συνολικής ικανοποίησης σε 5βάθµια κλίµακα (1=υψηλό, 5=χαµηλό επίπεδο) M =1.489 Σχήµα 1. Συνολική ικανοποίηση από τη συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής Πίνακας 5. Μέσοι όροι των επιπέδων Α= ανοχή Β= επιθυµία και Γ= αντίληψης από την εκτέλεση Ερώτηση Α. Ελάχιστο ανεκτό επίπεδο ποιότητας Β. Προσδοκίες ποιότητας Γ. Αντίληψη για την εκτέλεση M Α SD M Β SD M Γ SD 1 Εµφάνιση 2.25 (.84) 1.75 (.65) 1.56 (.60) 2 Εξοπλισµός 2.12 (.76) 1.57 (.59) 1.89 (.90) 3 Περιεχόµενο 2.07 (.78) 1.65 (.61) 1.60 (.69) 4 Συντονισµός 2.24 (.87) 1.75 (.69) 1.62 (.76) 5 Συνέπεια 1.86 (.79) 1.53 (.61) 1.42 (.65) 6 Συµπεριφορά 1.80 (.70) 1.41 (.57) 1.30 (.58) 7 Επικοινωνία 2.07 (.81) 1.72 (.69) 1.53 (.71) 8 Γνώσεις 1.92 (.78) 1.54 (.64) 1.46 (.66) 9 Ασφάλεια 1.82 (.87) 1.40 (.59) 1.46 (.59) 10 Ατµόσφαιρα 2.21 (.87) 1.79 (.73) 1.55 (.62) 11 Προσοχή 1.94 (.73) 1.53 (.61) 1.42 (.60) 12 Πρόγραµµα 2.15 (.80) 1.69 (.64) 1.62 (.66) Μ Σηµ. 1= υψηλότερο -5=χαµηλότερο επίπεδο αξιολόγησης συνεπώς την θετική ή αρνητική αντίληψη του πελάτη που επηρεάζει την ικανοποίηση. Υπενθυµίζεται ότι η κλίµακα ήταν [1 ως 5], µε ένα (1) το υψηλότερο επίπεδο προσδοκιών και πέντε (5) το χαµηλότερο. (Α-Γ)= ΜΕΥ= Μ Επάρκειας Υπηρεσίας =η διαφορά της στήλης ελάχιστης ανεκτής ποιότητας από τη στήλη της αντιλαµβανόµενης ποιότητας ονοµά-

7 Γ. Κώστα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), στηκε Μέση Επάρκεια της Υπηρεσίας (Β-Γ)=ΜΥΥ= Μ Υπεροχής Υπηρεσίας =η διαφορά της στήλης της προσδοκίας ποιότητας από τη στήλη της αντιλαµβανόµενης ποιότητας, ονοµάστηκε Μέση Υπεροχή της Υπηρεσίας Στον πίνακα 5, φαίνεται η µέση ελάχιστη ανεκτή ποιότητα στις δραστηριότητες Μ Α=2.02, η µέση προσδοκία ποιότητας Μ Β=1.60. Η µέση αντιλαµβανόµενη ποιότητα από την εκτέλεση ήταν Μ Γ= Η γραµµική απεικόνιση αυτών των αποτελεσµάτων φαίνεται στο σχήµα 2. Από τον υπολογισµό των µέσων όρων και τη σύγκριση φάνηκε ότι η αντιλαµβανόµενη ποιότητα στις δραστηριότητες που συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, ήταν έξω από τη ζώνη ανοχής ποιοτικής υπηρεσίας (0.50~ΖΩΝΗ ΑΝΟΧΗΣ) προς την κατεύθυνση της άριστης υπηρεσίας και πάνω από το επιθυµητό όριο (0.07~ΥΠΕΡΟΧΗ) της 5βάθµιας κλίµακας (σχ. 2). Πίνακας 6. Οι διαφορές κατά διάσταση ποιότητας κατά την αντίληψη των πελατών ιάσταση Μέση Επάρκεια Υπηρεσίας Α-Γ = ΜΕΥ Μέση Υπεροχή Υπηρεσίας Β-Γ =ΜΥΥ 1 Εµφάνιση Εξοπλισµός * 3 Περιεχόµενο Συντονισµός Συνέπεια Συµπεριφορά Επικοινωνία Γνώσεις Ασφάλεια Ατµόσφαιρα Προσοχή Πρόγραµµα «Ζώνη Ανοχής» ~0.50 «Υπεροχή» 0.07 Σηµ. οι τιµές είναι κατά προσέγγιση διψήφιων δεκαδικών Μέσος όρος των ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ 2.03 Μέσος όρος της επιθυµητής ποιότητας για τις δραστηριότητες ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ 1.60 Μέσος όρος αντιλαµβανόµενης ποιότητας για δραστηριότητες ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ,00 1,50 1,00 ΖΩΝΗ ΑΝΟΧΗΣ ΥΠΕΡ ΟΧΗ βάθµια κλίµακα Σχήµα 2. Ζώνη ανοχής του συνόλου δραστηριοτήτων σε φθίνουσα 5βάθµια κλίµα Συζήτηση Οι Botterill και Crompton (1998), σηµειώνουν ότι ο πελάτης είναι πραγµατικά ικανοποιηµένος όταν η εκτέλεση υπερκαλύπτει τις προσδοκίες του. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα πρέπει σταθερά να επιδιώκουν την υπερ-κάλυψη των προσδοκιών των πελα-

8 Γ. Κώστα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), τών τους. Στην περίπτωσή µας οι πελάτες έδειξαν ικανοποιηµένοι από την των ποιότητα υπηρεσιών, αφού η αντιλαµβανόµενη ποιότητα ήταν πέρα από τη ζώνη ανοχής και υπερέβαινε τις προσδοκίες τους. Αυτό δεν πρέπει να δίνει περιθώρια για εφησυχασµό, καθώς το ποσοστό συµµετοχής των πελατών είναι αρκετά χαµηλό και το µορφωτικό τους επίπεδο µεσαίο. [Σηµ. στα συµπεράσµατά µας από τον πίνακα 5, στη στήλη Α µε τις ελάχιστες ανεκτές τιµές, υπήρχαν 29 χαµένες τιµές (σε σύνολο 101), στη στήλη Β µε τις προσδοκίες υπήρχαν 34 χαµένες τιµές, ενώ στη στήλη Γ µε την αντιλαµβανόµενη ποιότητα 26 χαµένες τιµές]. Τρεις λόγοι µπορεί να έφεραν υπερβολικά θετική εκτίµηση: α) Ο τύπος του ερωτηµατολογίου. Οι πελάτες επηρεάζονται συνήθως στην έκφραση των προσδοκιών τους, όταν ήδη έχουν διαµορφώσει άποψη για την εκτέλεση. Το τρίστηλο αυτό µοντέλο των Parasuraman, Zeithaml & Berry (1994), έχει δεχτεί κριτική για τη χρονική σειρά που αντλεί τις προσδοκίες και µια µερίδα των ερευνητών το θεώρησαν αναξιόπιστο. β) Το µορφωτικό επίπεδο των πελατών. Το SERVQUAL απευθύνεται σε άτοµα αρκετά υψηλού µορφωτικού επιπέδου. Ο χώρος και ο χρόνος των διακοπών µάλλον αποτρέπουν τους λιγότερο εξοικειωµένους για συµµετοχή σε έρευνα µε ερωτηµατολόγια. γ) Άλλοι παράγοντες που δεν ήταν ορατοί. Η ποιοτική ανάλυση σε σχόλια πελατών, έδειξε η εµφάνιση, η συνέπεια και το πρόγραµµα δεν ήταν τόσο σηµαντικά εφόσον δηµιουργείται οικεία ατµόσφαιρα κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Η αυθεντικότητα, η προσήνεια και η προσωπικότητα των εργαζοµένων γενικά, επηρεάζει τις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα της υπηρεσίας και πιθανόν να παρασύρει σε θετικές εκτιµήσεις. Οι Finger & Gayler (1993) σηµειώνουν ότι «το σηµαντικότερο τουριστικό αξιοθέατο είναι οι άνθρωποι και οι συνήθειές τους». Συµπεράσµατα - Προτάσεις Αντιλαµβανόµενη ποιότητα. Για τη µεταβλητή αυτή (perceived quality), προέκυψε συνολικά υψηλότερη τιµή (Μ=1.53). Ήταν φανερή η τάση για αξιολόγηση ποιότητας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν ο πελάτης ερωτάται στον τοπο της φιλοξενίας του, από ασυνείδητη ευγένεια κρίνει την υπηρεσία επιεικώς (Λύτρας, 1993). Επίσης είναι γεγονός ότι οι συµµετέχοντες σε δραστηριότητες αξιολογούν φιλικά (σαν συνεργάτες), εφόσον έχει επιτευχθεί υψηλός βαθµός οικειότητας. Ο Chelladurai (1999) υποστηρίζει ότι για την αξιολόγηση των υπηρεσιών άθλησης και αναψυχής είναι απαραίτητο να γίνεται διαχωρισµός στα σηµεία στα οποία επικεντρώνεται ο συµ- µετέχων και στους λόγους για τους οποίους συµµετέχει. υστυχώς, ελάχιστοι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν τη δυναµική των ικανοποιήσεων που περιέχεται σε αυτά τα σηµεία. Συνολική ικανοποίηση. Ο µέσος όρος για τη συνολική ικανοποίηση (overall satisfaction, σχ. 1) ήταν πολύ κοντά στο άριστο (Μ=1.49). Το 30,5% των συµµετεχόντων σκόραραν στο 2, δηλαδή ήταν αρκετά ικανοποιηµένοι και περίπου 7% σκόραραν στο 3 και 4, που σηµαίνει ότι δεν ήταν ικανοποιη- µένοι. Αυτό µπορεί να αποτελέσει θέµα προβληµατισµού, γιατί ενδεχοµένως αυτοί οι πελάτες θα σταµατήσουν να συµµετέχουν. Οι συµµετέχοντες φάνηκε να έχουν πολύ χαµηλές απαιτήσεις και προσδοκίες, δηλαδή µεγάλη «ζώνη ανοχής» για τις διαστάσεις που µετρήθηκαν, έτσι ώστε εµφανίστηκαν εξαιρετικά ικανοποιηµένοι σε σχέση µε τις επιθυµίες τους. Παρατηρήθηκε ακόµα το παράδοξο, οι πελάτες να δηλώνουν συνολικά ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι από τις υπηρεσίες αναψυχής, παρόλο που προσδοκούσαν σηµαντικά υψηλότερη ποιότητα στις διαστάσεις εξοπλισµός, υλικά και γνώσεις προσωπικού, ζητήµατα κρίσιµα για τη διεξαγωγή προγραµµάτων αναψυχής. Αυτό οδηγεί στο συ- µπέρασµα ότι οι πελάτες δεν διαχωρίζουν την ποιότητα της αναψυχής ξενοδοχείων σε διαστάσεις, όπως συµβαίνει σε άλλους τοµείς υπηρεσιών. Η µορφή του ερωτηµατολογίου φόρτισε µόνο ένα παράγοντα σε κάθε στήλη, που σηµαίνει ότι οι πελάτες µάλλον αντιλήφθηκαν την ποιότητα της υπηρεσίας ως µονοδιάστατη. Ένας άλλος λόγος που εµφάνισε την υπηρεσία ως µονοδιάστατη µπορεί να είναι η επιλεκτική συµµετοχή ερωτήσεων από τους παράγοντες του SERVQUAL, που έγινε µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα ερωτηµατολόγιο φιλικό προς τους πελάτες. Προτάσεις για πρακτική εφαρµογή Στα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιούν τα ξενοδοχεία, προτείνεται να χρησιµοποιούνται 7βάθµιες και 9βάθµιες κλίµακες, που είναι πιο συνηθισµένες για στάσεις και απόψεις στο πεδίο του τουρισµού και του ελεύθερου χρόνου (Taylor, 2000; Veal, 1999). Προτείνεται να εκπονούνται συχνά έρευνες αγοράς για επιθυµίες των πελατών, καθώς οι τάσεις στη χρήση του ελεύθερου χρόνου αλλάζουν σύµφωνα µε τα «µηνύµατα» και τα οικονοµικά δεδοµένα κάθε εποχής. Όσο αλλάζει το προϊόν, τα εργαλεία και οι µέθοδοι πρέπει να προσαρµόζονται στις νέες ανάγκες της αγοράς. Όπως υποστηρίζει ο Crompton (1985), ελάχιστοι «πρακτικοί» έχουν επίσηµα γνώσεις µάρκετινγκ αναψυχής. Προτείνεται η δηµιουργία και προώθηση προγραµµάτων «εκπαίδευσης πελατών» στο θέµα της αναψυχής. Οι αναλύσεις κατάστασης SWOT, βοηθούν στο να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητες, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και τα στοιχεία που απει-

9 Γ. Κώστα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), λούν µια περιοχή υπηρεσιών (Morisson, 1996). Οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν να επωφεληθούν από την εκπαίδευση του προσωπικού αναψυχής σε θέµατα παρακίνησης. Ενισχύεται η άποψη, ότι µεγάλα οφέλη για το ξενοδοχειακό προϊόν µπορούν να προκύψουν, αν οι επιχειρήσεις επενδύσουν για τις ειδικότητες αναψυχής σε καταρτισµένα στελέχη µε την ανάλογη επιµόρφωση (Glinia & Laloumis,1999; Glinia & Mavromatis 2000; Cordes & Ibrahim, 1996). Τέτοια στελέχη εκπαιδεύονται στα ΤΕΦΑΑ της χώρας, σε αντικείµενα συναφή µε την άθληση, αναψυχή, ψυχαγωγία, τουρισµό. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα Η παρούσα έρευνα µπορεί να επεκταθεί για απόψεις πελατών που δεν συµµετείχαν. Η διερεύνηση των λόγων αποχής τους να στοχεύει στην κατηγοριοποίηση και τον έλεγχο αυτών (λόγοι άγνοιας, διαφορετικής προτίµησης, λόγοι µη ποιότητας κλπ.). Σε µελλοντική έρευνα να συνεκτιµηθούν ψυχολογικοί συναισθηµατικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη για την ποιότητα υπηρεσιών, καθώς φαίνεται ότι οι ταξιδιώτες, αλλά και πελάτες γυµναστηρίων, έχουν σαν βασικό κίνητρο την κοινωνική επαφή, αναζητούν την ανθρώπινη συναναστροφή µέσα από τις δραστηριότητες των διακοπών τους.(otto & Ritchie, 1996). Προτείνεται να µελετηθεί η ιδιαιτερότητα στην αξιολόγηση της αναψυχής (υπηρεσία και εµπειρία). ιερεύνηση για τα κίνητρα συµµετοχής των πελατών. Ανάλυση του βαθµού σηµαντικότητας και απόδοσης των διαστάσεων στις υπηρεσίες αναψυχής. Η συγκριτική µελέτη σε ξενοδοχεία διακοπών χαµηλότερων κατηγοριών και κέντρα παραθερισµού τύπου κλαµπ, (όπου η κοινωνική αλληλεπίδραση και η παρακίνηση για συµµετοχή µπορεί να είναι µεγαλύτερη), µπορεί να ισχυροποιήσει τα συµπεράσµατά µας. Σηµασία για την ποιότητα ζωής Ο τουρισµός σήµερα δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη για τους ανθρώπους των πόλεων. Τα τουριστικά κίνητρα πηγάζουν από τις βιολογικές ψυχολογικές, κοινωνικές αλλά και οικογενειακές ανάγκες (Smith,1994). Οι τουρίστες γίνονται πιο έµπειροι, απαιτητικοί, εκλεκτικοί (Wood, 1994). Ο νέος τουρίστας αναζητά νέο τουρισµό. Καθώς τα µεγάλα ξενοδοχεία διακοπών αποτελούν µια συµφέρουσα επιλογή για την πλειοψηφία των σύγχρονων τουριστών, η ικανοποιητική εξυπηρέτηση των νέων αναγκών, µεταξύ άλλων η φυσική δραστηριοποίηση, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η απόκτηση νέων εµπειριών είναι καθοριστικοί παράγοντες για την περίοδο των διακοπών. Για το λόγο αυτό η ποιότητα υπηρεσιών αναψυχής στα ξενοδοχεία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία και µπορεί να συµµετέχει σε υψηλό βαθµό στην ποιότητα ζωής των τουριστών. Βιβλιογραφία Alexandris K., Palialia E., (1999). Measuring Customer Satisfaction in fitness centers in Greece: An Exploratory Study Managing Leisure 4, Babakus, E. & Mangold, W. G. (1989). Adapting the SERVQUAL scale to health care environment: An empirical assessment, In: Brown, T. Churchill, G. & Peter, J. P. (1993). Improving the measurement of Service Quality Journal of Retailing, (69) 1. Backman S. J. & Veldkamp C. (1995) Examination of the relationship between service quality and user loyalty, Journal of Park and Recreation Administration, summer 1995, 13 (2) Barlow, J, & Maul, D. (2000). Emotional Value Berrett Koehler Publishers, Ιnc. San Francisco. Botterill T. D., Crompton J., (1996). Two case studies exploring the nature of the tourists experience Journal of Leisure Research 28 (1) Boughton, P. & Fisher, J. (1999) From Measurement to Action Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, February 1999, Bourgignon, P. (1998). G.O.: Ready to be G.O! Club Med (eds.), Mai 1998, :Paris. Bundes Anstalt für die Arbeit (1999). Animateur- Animateurin: Berufe im Tourismus Celladurai, P. (1999). Human Resources Management in Sport and Recreation (eds.) Human Kinetics Champain, IL Costa, G.(1994). A Cross cultural analysis of work motivation by Greek and the United States employees European Journal of Sports Management, 1(1) Costa, G.(2000). Sports animation in Europe Conference Program 6 th Annual Sport Management Association of Australia and New Zealand (SMAANZ) Conference November 2000, Hamilton, New Zealand. Crompton J., Mackay K., (1989). User s perceptions of the relative importance of service quality dimensions in selected public recreation programs Leisure Sciences, (11) Cronin, J. Taylor, S. (1994). SERVPERF Vs. SERVQUAL: Reconciling performance based

10 Γ. Κώστα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), and perceptions minus expectations measurement on service quality Journal Of Marketing, (58) Edginton, C. Hanson, C. Edginton S. (1992). Leisure programming: Concepts, Trends and Professional Practice (eds.) Brown & Benchmark: Dubuque. Fick, G. R., & Ritchie, B. R., (1991). Measuring service quality in the travel and tourism industry Journal of Travel Research (Fall) 2-9. Finger, C., & Gayler, B.(1993). Εγχειρίδιο Animation στις ιακοπές (Τόµος Α Β - Γ ). Αθήνα: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού. /νση Ι Εκπαίδευσης. Πρόγραµµα Regiovoc. Glinia, E., & Laloumis, D. (1999). Club-Hotel Animation & Animation In The Greek Hotel Enterprises: Areas Of Contrasts: Proceedings of the 7th Congress of European Association for Sport Management, Thessaloniki, Greece. Glinia, E. & Mavromatis, G. (2000). Sport recreation in different hotel types in Europe 5 th Annual Sport Management Association of Australia and New Zealand (SMAANZ) Conference, Sydney Australia. Glinia, E., Drakou, A. Costa, G. (2001). Evaluation of Leisure and Recreation Services in Guests Questionnaires of Leading Enterprises in the Tourism Sector: Proceedings of the 9th Congress of European Association for Sport Management, Vitoria, Spain. Jithedran, K.J. & Baum, T. (2000). Human resources development and sustainability the case of Indian tourism International Journal of Tourism Research (2) Jacovlev, Z. A. (1992). Soft animation in hotels Agency Remark L.L.C., NY Kim & Kim, (1995) QUESC: An Instrument for Assesing the Service Quality of sport centers in Korea, Journal of Sport Management (9) Kotler, P. (1997). Marketing Management International Edition, Prentice Hall, Eglewood Cliffs, NJ. Lockwood, A. (1997). Quality Management In Hotels In: Witt, S., & Mutinho, L. (Eds.) Tourism Marketing and Management Handboo, Mackey, K. (1997.) Tourism Quality In: Witt, & Mutinho, L. (Eds.) Tourism Marketing and Management Handbook Mackintosh, J.& Goeldner, C. (1990). Tourism: Principles, Practices and Philosophy, Sixth edition USA: (eds.) J. Willey & Sons. Morrison, A. (1996). Hospitality & Travel Marketing, Delmar Publishers: Μετάφραση: Ρεκούδης Στ., Εκδόσεις Έλλην (Εκδ.) ΙΩΝ, Αθήνα [In greek]. Oliver, R. Rust, R. Varki, S. (1997). Customer delight: Foundations, Findings and Managerial Insight Journal of Retailing, 73 (3) Otto, J.& Ritchie, B. J. (1996). The service experience in tourism Tourism Management, 17 (3), Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Brenny L., (1988), SERVQUAL: «A Multi-item scale for measuring Consumer Perceptions of Service Quality», Journal of Retailing, 64. Parasuraman, Zeithaml & Berry (1994) Alternative scales for measuring service Quality A comparative assessment based on psychometric and diagnostic criteria Journal Of Retailing 70 (3) Shoemaker, S (2000): Segmenting the mature market Journal of Travel Research Aug. 2000, Smith, S (1994): The tourism product Annals of Tourism Research 21(3) Stephens, J. (1997). The hotel industry in: Brooks, I & Weatherston, J. The Business Environment: Challenges and changes (eds.) Prentice Hall, London. Taylor, S.& Baker, T. (1994). An assessment of the relationship between service quality and customer satisfaction in the formation of the consumers purchase intentions, Journal Of Retailing 70 (2) Taylor, S. Sharland, A. Cronin J., & Bullard, W (1993) Recreational service quality in international setting Journal of Service Industry Management, 4 (4) Taylor, T. (2000). Applied Research Methods: Work guide 2000 School of Leisure, Sport & Tourism, University of Technology, Sydney. Wakefield, K. L., & Barnes, J., (1996). Retailing hedonic consumption: a model of sales promotion of a leisure service Journal of Retailing, 72 (4), Weiermeier, K. (2000) Know How and qualification gaps in the tourism industry: The case of Alpine Tourism in Austria Revue de Tourism- Τhe Tourism Review- Zeitschrift für Fremdenverkehr. (2) Wood, R. (1994). Hotel culture and social control Annals of Tourism Research (21) Wright, B., Duray N., Goodale T. (1992). Assessing perceptions of recreation centers service quality: An application of recent advancements in service quality research Journal of Park and Recreation Administration, (10) Ysal, M & Jurowski, C. (1994). Testing the push and the pull factors Annals of Tourism Research () Zairi, M. (2000). Managing customer dissatisfaction through effective complaints management systems, The ΤQM Magazine 12 (5) Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση Άθληση Κινητική Αναψυχή Οργανωτική ιάσταση (εκδ. του ιδίου), Αθήνα. Αυθίνος, Γ., Βλάχου, Χ., & Χαραλάµπους, Κ. (2000). Χώροι διακοπών στην Ελλάδα: Εργασι-

11 Γ. Κώστα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), ακές προοπτικές για τελειόφοιτους ΤΕΦΑΑ. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, Τόµος ΙΙ (1) Βασιλείου, Μ. (1999) Η Νέα Γενιά Των Ελληνικών Ξενοδοχείων Τουρισµός και Οικονοµία, Ειδ. Τεύχος, Καλοκαίρι Γλυνιά, Ε. (2000). Η Animation στα ΤΕΦΑΑ και στα άλλα ΑΕΙ Αδηµοσίευτα Πρακτικά Στρογγυλή Τράπεζα: Hotel Animation. Philoxenia/ Helexpo, Θεσσαλονίκη. Γλυνιά, Ε., Κώστα, Γ., & Αντωνίου, Π. (2001). Ανασκόπηση στη ιαχείριση της Αναψυχής σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Πρακτικά από το 9ο ιεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΤΕΦΑΑ/.Π.Θ, Κοµοτηνή. Γλυνιά, Ε., Κώστα, Γ., Κουθούρης, Χ., & Τσίχλης, Γ. (2001). Ερωτηµατολόγια πελατών διακεκριµένων ξενοδοχείων και εκτίµηση υπηρεσιών αναψυχής, Πρακτικά από το 9ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΤΕΦΑΑ/.Π.Θ., Κο- µοτηνή. Γουλιµάρης., Σερµπέζης Β., Θεοδωράκης Ν., (1999). Η διερεύνηση της αντιλαµβανόµενης ποιότητας των υπηρεσιών στις παραστάσεις παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα» Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 1, 4, 1999 Ηγουµενάκης, Ν. (1991). Τουριστική Οικονοµία, Αθήνα: (εκδ.) Interbooks. Καµπίτσης, Χ., & Χαραχούσου, Υ. (1999). Τεχνικές Έρευνας στις Αθλητικές Επιστήµες Στατιστική Ανάλυση-Αξιολόγηση, Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος. Καραµανίδης, Ι. (1993), Αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τµήµα Τουριστικών επιχειρήσεων σελ. 9 Καραµανίδης, Ι. (χωρίς ηµεροµηνία έκδ.). Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Σηµειώσεις από το µάθηµα: Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, ΤΕΙ Θεσσαλονίκη Κουθούρης, X., Κατσιµάνη, Π., Τζέτζης Γ., Κώστα Γ., (1999). Ο έλεγχος της ποιότητας υπηρεσιών στην ελληνική αγορά υπαίθριας αναψυχής Μια περιπτωσιολογική µελέτη», Αθλητική Απόδοση και Υγεία 1 (2) Κουθούρης, Χ., Κατσιµάνης, Γ, Κώστα, Γ. (2001) Εκτίµηση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών σε προγράµµατα αναψυχής ενεργητικών διακοπών Άθληση & Κοινωνία. (27) Κώστα, Γ. (1999). Αναψυχή Τουρισµός Μάνατζµεντ, Σηµειώσεις από το µάθηµα: Υπαίθριες Αθλητικές ραστηριότητες, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Λαλούµης,. (1999). Ξενοδοχειακή Ψυχαγωγία και Άθληση, Αθήνα: (εκδ.) Σταµούλης. Λυκεσάς, Γ. (1993). Animation. Άθληση και Ψυχαγωγία, ΤΕΙ, Τµήµα Τουριστικών Επαγγελµάτων, Θεσσαλονίκη. Λύτρας, Π. (1991). Η κοινωνία της Αναψυχής Ο Συγκερασµός Τουρισµού και Αθλητισµού µπροστά στο 2000, (εκδ.) Interbooks: Αθήνα. Λύτρας, Π. Ν. (1993). Τουριστική Ψυχολογία (εκδ.) Interbooks: Αθήνα. Λύτρας, Π. Ν. (2000). Επισκόπηση της ανιµασιόν σε διεθνές επίπεδο, 2 η Στρογγυλή Τράπεζα ΦΙ- ΛΟΞΕΝΙΑ, Θεσσαλονίκη. Ντιγριντάκης, Χ. (2001). Στο τέλος του 2002 θα λάµψουν τα αστέρια των ξενοδοχείων. Εφηµερίδα Επενδυτής, σελ. 35, 30/06/2001, Αθήνα. Παπαδουκάκης, Α. (2000). Η άποψη των διευθυντών ξενοδοχείων της Ρόδου για τους εργαζοµένους στο τµήµα Animation και της οργάνωσης του τµήµατος. 8ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Κοµοτηνή. Πυνηρτζής, Γ. (1997). Κίνητρα τουριστών για συµµετοχή σε προγράµµατα αθλητικής αναψυχής Πρακτικά από το 5ο ιεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή. Ρούπας, Β. (1997). Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας, Αθήνα: (εκδ.) Παπαζήση. Σωτηριάδης, Μ. (1994). Τουριστική Πολιτική, Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου. Τζέτζης, Γ., & Παπαγεωργίου, Π. (1998). Η παροχή υπηρεσιών κινητικής αναψυχής σε τουριστικές επιχειρήσεις (Animation) στην Ελλάδα. Τα προσόντα των Animateurs, Πρακτικά 6ου ιεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή. Τοσουνίδης, Α. (2000). Βασικές Αρχές στο Μάνατζµεντ/ Μάρκετινγκ των Αναψυχικών ραστηριοτήτων του Ελεύθερου Χρόνου. ιδακτικές Ση- µειώσεις:τεφαα, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Φαληρέα, Λ. (2001). Η «αστεροποίηση» των ελληνικών ξενοδοχείων Τουρισµός & Οικονοµία, Αθήνα. Φουντουλάκης, Ν. (1999). Ο Ρόλος των Φορέων Εκπαίδευσης, Αδηµοσίευτα Πρακτικά από την 1η Στρογγυλή Τράπεζα: Hotel Animation, Άθληση-Ψυχαγωγία Πελατών Ξενοδοχείων στην Ελλάδα, Philoxenia/ Helexpo, Θες/νίκη. Χυτήρης, Λ. (1996). Στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών Τουρισµός και Οικονοµία (214) Χυτήρης, Λ. (1998). Ο καθοριστικός ρόλος της ηγεσίας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Τουρισµός και Οικονοµία (224) 94-99

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Συμμετοχή σε Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση στον τοµέα της ξενοδοχειακής animation στην Ελλάδα

Η απασχόληση στον τοµέα της ξενοδοχειακής animation στην Ελλάδα Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής, 1(2), 25-36 Η απασχόληση στον τοµέα της ξενοδοχειακής animation στην Ελλάδα Ελένη Γλυνιά 1 & Γεώργιος Κώστα 2 Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Αθλητικό Μάρκετινγκ Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για όλους Μέρος Β» Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Στρατηγικό Μάνατζμεντ Αθλητικών Οργανισμών Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Επαγγελματική σταδιοδρομία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Του Χ. Κακαρούγκα Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Οι οργανισμοί στηρίζονται στους πελάτες τους και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να κατανοούν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Στρατηγικό Μάνατζμεντ Αθλητικών Οργανισμών Διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Edginton & Hanson s theories (1976)

Edginton & Hanson s theories (1976) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό μάρκετινγκ: Εσωτερικό μάρκετινγκ στον αθλητισμό αναψυχής, μάνατζμεντ αλλαγής, χτίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Η λειτουργία της στελέχωσης Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 15-25 Διοίκησης Αθλητισμού Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Αχιλλέας Μπάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Η λειτουργία της οργάνωσης Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την. για λογαριασµό του ΕΟΤ. Χρόνος διεξαγωγής...η συλλογή των στοιχείων έγινε στις 22-31/01/07. Περιοχή... Λεκανοπέδιο Αττικής Πληθυσµός... Άνδρες,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Λόγοι Εφαρμογής των Αρχών του Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό, Αθλητικό Μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για όλους Μέρος Γ» Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αθλητικός τουρισμός Κωδικός Μαθήματος: 746 Διάλεξη 1 Αθλητισμός αναψυχής 1. Γιατί υπάρχει; 2. Τι είναι ο αθλητισμός αναψυχής 3. Ποιοι ασχολούνται; 4. Είδη αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν.

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν. ΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Οφέλη συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Διεθνείς τάσεις και επιπτώσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού

Αθλητικός Τουρισμός. Διεθνείς τάσεις και επιπτώσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διεθνείς τάσεις και επιπτώσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Μάνατζμεντ εθελοντών Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Ανάπτυξη και σχεδιασμός αθλητικών γεγονότων Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός Έρευνας. να μελετήσει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού

Σκοπός Έρευνας. να μελετήσει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού Δεκέμβριος 2015 Σκοπός Έρευνας Στόχος της παρούσας έρευνας είναι: να μελετήσει τη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού πόσο ικανοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητικό μάρκετινγκ: Αθλητική στρατηγική Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Αγγελική Γιαννοπούλου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, agianop@upatras.gr Ο σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Τμηματοποίηση αγοράς, μέθοδοι τμηματοποίησης Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Εισαγωγή στη διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Επικοινωνία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για όλους Μέρος Δ» Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανοποίηση των μαθητών ως βασικός πυλώνας της Διοίκησης Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η ικανοποίηση των μαθητών ως βασικός πυλώνας της Διοίκησης Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η ικανοποίηση των μαθητών ως βασικός πυλώνας της Διοίκησης Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χριστίνα Γεροχρήστου christina_ger@hotmail.com Περίληψη Ένα σημαντικός παράγοντας για την βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Διερεύνηση του βαθμού επιρροής των Atmospherics στην επιλογή super-market» Κατσίμπας Δημήτριος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Διερεύνηση του βαθμού επιρροής των Atmospherics στην επιλογή super-market» Κατσίμπας Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Master in Business Administration) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Διαχείριση κινδύνου Risk Management Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ.: 0799051 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Παρακίνηση Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Αθλητικός Τουρισμός

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Αθλητικός Τουρισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και ανάπτυξη προορισμών: Εικόνα προορισμού, τοπική κουλτούρα Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), 30-40 Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασία Κωδικός) Τίτλος: Αναψυχή, Ελεύθερος Χρόνος και Παιχνίδι Κωδ.: 6 2. ΚΥΡΙΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Έρευνα στην αθλητική χορηγία: Σημαντικότητα της έρευνας, παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Προτάσεις για τη Βελτίωση της Διαδικασίας Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άκης Νικολαΐδης, Προϊστάμενος MIM, ΚΕΠΑ Ζωή Νικολαΐδου, ΜΒΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αν δεν μπορείς να μετρήσεις δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Σχεδιασμός - Προγραμματισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία Τομ. 1, 2016 Η ικανοποίηση των μαθητών ως βασικός πυλώνας της Διοίκησης Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γεροχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα