Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α."

Transcript

1 Αρ. έκδοσης: 14.0 Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α.

2 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Τι είναι η «Εναλλακτική Αγορά» Σε ποιους απευθύνεται Η λειτουργία της ΕΝ.Α Προϋποθέσεις ένταξης στην ΕΝ.Α Αξιολόγηση εταιρίας Μέθοδοι ένταξης στη αγορά Ενημερωτικό Δελτίο Υποχρεώσεις τακτικής ενημέρωσης της εταιρίας μετά την ένταξη Υποχρεώσεις έκτακτης ενημέρωσης της εταιρίας μετά την ένταξη Διαπραγμάτευση & Εκκαθάριση κινητών αξιών στην Αγορά Χρεώσεις της ΕΝ.Α Προετοιμασία της Εταιρίας για ένταξη στην ΕΝ.Α ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑ Ο ρόλος του Συμβούλου Απόκτηση ιδιότητας Συμβούλου ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΑ Έναρξη λειτουργίας της αγοράς Οι εταιρίες της ΕΝ.Α Πίνακας Συμβούλων Εναλλακτικής Αγοράς ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) είναι η νέα ευέλικτη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) που αποτελεί πλεονέκτημα για μία μεγάλη κατηγορία επιχειρήσεων - ίσως τη μεγαλύτερη στη χώρα μας - τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες παρέχει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να αναγνωριστούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω της ένταξης τους στη συγκεκριμένη αγορά του Χ.Α. Η Εναλλακτική Αγορά: Έχει ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο Έχει λιγότερους κανόνες και μικρότερο κόστος από το αντίστοιχο των οργανωμένων αγορών Μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις Συμβάλει στην ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας και βελτιώνει τους μηχανισμούς λειτουργίας της εταιρίας Μπορεί να λειτουργήσει σαν προθάλαμος για τη μετάβαση μιας εταιρίας σε οργανωμένη αγορά. H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 3

4 1 Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 1.1 Τι είναι η «Εναλλακτική Αγορά» Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στην Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες (MiFID) Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά» Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις οργανωμένες αγορές και επιβάλλουν αυστηρότερες προϋποθέσεις εισαγωγής και παραμονής σε αυτές. Λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το Χ.Α. Το Χ.Α. είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τον καθορισμό των προϋποθέσεων ένταξης στη διαπραγμάτευση και των υποχρεώσεων των εταιριών και Συμβούλων, και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των Κανόνων Λειτουργίας Εποπτεύεται από την Ε.Κ. όσον αφορά την κατάχρηση της αγοράς και το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον απαιτείται δημοσίευσή του 1.2 Σε ποιους απευθύνεται Σε εταιρίες οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αναζητούν χρηματοδότηση και ευκολότερη πρόσβαση στη δευτερογενή αγορά και οι οποίες επιδιώκουν: να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη, τη δυναμικότητα, τα οράματα τους να προβληθούν στην Ελλάδα, τη Ν.Α. Μεσόγειο και τις άλλες διεθνείς αγορές να αποκτήσουν αντικειμενική αποτίμηση της εταιρίας τους να χρησιμοποιήσουν τις μετοχές τους ως μοχλό ανάπτυξης και εναλλακτικής χρηματοδότησης να αποκτήσουν εμπειρία με σκοπό την ενδεχόμενη μετάβαση στη Κύρια Αγορά του Χ.Α. Σε θεσμικούς και ενημερωμένους ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν νέα επενδυτικά προϊόντα με προοπτικές μεγαλύτερης απόδοσης αλλά και μεγαλύτερο ρίσκο. 1.3 Η λειτουργία της ΕΝ.Α. Οι συντελεστές που συμμετέχουν στη λειτουργία της ΕΝ.Α. είναι: Η εκδότρια εταιρία. Παρέχει τις κινητές αξίες, δηλαδή τις μετοχές για εισαγωγή και διαπραγμάτευση H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 4

5 Το χρηματιστήριο Αθηνών. Παρέχει την πλατφόρμα για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών των εκδοτριών Ο Σύμβουλοs. Έργο του είναι η αξιολόγηση και η παρουσίαση της εταιρίας, καθώς και η προσαρμογή της στο χρηματιστηριακό περιβάλλον και στους κανόνες του κατά την ένταξη της στην αγορά και για τα 2 πρώτα χρόνια παραμονής της σε αυτήν. Οι επενδυτές. Θεσμικοί και ενημερωμένοι ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν νέα επενδυτικά προϊόντα με προοπτικές μεγαλύτερης απόδοσης αλλά και υψηλότερο ρίσκο. Μπορούν να επενδύσουν με 3 διαφορετικούς τρόπους: o o σε νεοεκδιδόμενες ή προσφερόμενες από την εταιρία μετοχές, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης σε νεοεκδιδόμενες ή προσφερόμενες από την εταιρία μετοχές, στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς o σε νεοεκδιδόμενες από την εταιρία μετοχές μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 1.4 Προϋποθέσεις ένταξης στην ΕΝ.Α. Ελάχιστη καθαρή θέση: 1 εκατ. σε ενοποιημένη βάση, κατά το χρόνο έγκρισης της διαπραγμάτευσης τους. Ελάχιστη διάρκεια: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή, για 2 τουλάχιστον χρήσεις πριν την εισαγωγή. Δυνατή η εισαγωγή και με 1 οικονομική χρήση κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης από τον Σύμβουλο ΕΝ.Α. Τελευταία οικονομική κατάσταση πριν την εισαγωγή, με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Φορολογικός Έλεγχος για όλες πλην των 2 τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών χρήσεων. Οι φορολογικά ανέλεγκτες, προ της υποβολής της αίτησης δημοσιευμένες χρήσεις, δύνανται να διευρυνθούν από δύο σε τρεις, εφόσον η εταιρία υποβάλει στο Χ.Α. έκθεση φορολογικών υποχρεώσεων για την επιπλέον ανέλεγκτη χρήση από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και οι βασικοί μέτοχοι έχουν αναλάβει τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την επιπλέον ανέλεγκτη χρήση. Δυνατή η εισαγωγή εταιριών με ζημιές, αλλά οι συσσωρευμένες ζημιές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των Ιδίων Κεφαλαίων. Διασπορά: 10% κατανεμημένο σε τουλάχιστον 50 πρόσωπα κανένα εκ των οποίων δεν έχει άνω του 5%. Στη συνέχεια εντός διαστήματος 6 μηνών από την ένταξη της εταιρίας στην ΕΝ.Α., η διασπορά θα πρέπει να ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 15%. Υποχρεωτική ύπαρξη Συμβούλου κατά την έγκριση διαπραγμάτευσης και για 2 χρόνια μετά. H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 5

6 Δέσμευση μετόχων με άνω του 5% για μη μεταβίβαση των μετοχών για ένα έτος μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης, α) για τις start up εταιρίες και β) για εταιρίες που εντάσσονται με τουλάχιστον δύο ζημιογόνες χρήσεις. Οι μετοχές πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Οι μετοχές κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης και μετά από αυτήν θα είναι άυλες. Η συμμόρφωση με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι υποχρεωτική είναι όμως επιθυμητή. Υποβάλλεται στο Χ.Α. Πληροφοριακό Σημείωμα. Οι προϋποθέσεις ένταξης όσον αφορά την Καθαρή Θέση, τις Οικονομικές Καταστάσεις, τον Φορολογικό Έλεγχο, τις Τυχούσες Ζημιές και τη Δέσμευση μετόχων δεν εφαρμόζονται στις Εταιρίες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών του ν. 2367/1995 (Ε.Κ.Ε.Σ.). 1.5 Αξιολόγηση εταιρίας Την καταλληλότητα της εταιρίας προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. αιτιολογεί ο Σύμβουλος. Η κατ αρχήν αξιολόγηση της καταλληλότητας της εταιρίας γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. αξιολογεί κατά περίπτωση την καταλληλότητα της εταιρίας και εγκρίνει ή όχι, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, την ένταξη της εταιρίας στην ΕΝ.Α. και την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της. 1.6 Μέθοδοι ένταξης στη αγορά Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, ανάλογα με το επενδυτικό της πλάνο, τον τρόπο ένταξης της στην ΕΝ.Α. καθώς και τη χρονική στιγμή για την άντληση κεφαλαίων. Η ένταξη στην αγορά μπορεί να γίνει: Στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων Στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς στο ευρύ κοινό 1.7 Ενημερωτικό Δελτίο Δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου εφόσον: προσφέρονται κινητές αξίες στο κοινό, αλλά η συνολική αξία των προσφερόμενων αξιών είναι μικρότερη των 5 εκατ. (όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 μηνών), ανεξάρτητα από τον αριθμό των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η προσφορά (δηλαδή, ακόμα και σε άνω των 150 πρόσωπα) H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 6

7 όταν προσφέρονται κινητές αξίες στο κοινό, συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 5 εκατ., αλλά σε λιγότερα από 150 πρόσωπα που δεν είναι ειδικοί επενδυτές όταν η προσφορά κινητών αξιών απευθύνεται μόνο σε ειδικούς επενδυτές. 1.8 Υποχρεώσεις τακτικής ενημέρωσης της εταιρίας μετά την ένταξη Αποστολή στο ΧΑ: ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ελεγμένων από Ορκωτό Λογιστή οικονομικών καταστάσεων Α εξαμήνου χωρίς υποχρέωση ελέγχου πίνακα αντληθέντων κεφαλαίων μετά την ολοκλήρωση διάθεσης ετήσια παρουσίαση της επιχειρηματικής εξέλιξης της εταιρίας (Η υποχρέωση αυτή κατά τα δύο πρώτα χρόνια παραμονής της εταιρίας στην ΕΝ.Α. αφορά τον Σύμβουλο. Μετά το πέρας της διετούς υποχρέωσης ύπαρξης Συμβούλου η εν λόγω υποχρέωση μεταφέρεται στην εταιρία) Οι Ε.Κ.Ε.Σ. υποβάλλουν ταυτόχρονα με την ετήσια οικονομική τους έκθεση και Πίνακα Επενδύσεων, ο οποίος αναφέρεται στο σύνολο των επενδύσεων τους. 1.9 Υποχρεώσεις έκτακτης ενημέρωσης της εταιρίας μετά την ένταξη Ενημέρωση ΧΑ για: Διακοπή, αλλαγή, έναρξη συνεργασίας με Σύμβουλο. Υπογραφή, ανανέωση, λήξη σύμβασης με Ειδικό Διαπραγματευτή (εφόσον υπάρχει). Σύγκληση & αποφάσεις Γ.Σ. Αποκοπή & καταβολή μερίσματος / προμερίσματος. Σημαντικές μεταβολές δικαιωμάτων ψήφου (5%, 10%, 20%, 33,3%, 50%, 66,7%). Γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών Ν.3340/2005 Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. Αγορά, πώληση ιδίων μετοχών. Απαντήσεις σε ερωτήματα του Χ.Α. Έκδοση πληροφοριακού σημειώματος για μεταβολή δραστηριότητας. Κάθε μεταβολή επί των επενδύσεων των Ε.Κ.Ε.Σ Διαπραγμάτευση & Εκκαθάριση κινητών αξιών στην Αγορά Οι συναλλαγές στην ΕΝ.Α συνάπτονται όπως και αυτές των οργανωμένων αγορών. H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 7

8 Χρησιμοποιείται το σύστημα διαπραγμάτευσης του ΧΑ και το σύστημα εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης της ΕΧΑΕ εφαρμόζεται ο Κανονισμός ΣΑΤ και Εκκαθάρισης. Η μέθοδος διαπραγμάτευσης των μετοχών είναι συνεχής, με όρια διακύμανσης τιμών +/- 10%, +/- 20%. Συνεχής διαπραγμάτευση με ωράριο συνεδρίασης 11:00 17:20. Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται με τη μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου του 30% των τελευταίων πράξεων. Η ύπαρξη Ειδικού Διαπραγματευτή δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση ύπαρξης, εφαρμόζεται το υφιστάμενο μοντέλο αξιολόγησης Ειδικών Διαπραγματευτών της Αγοράς Αξιών του ΧΑ. Εάν η εισηγμένη εταιρεία, επιθυμεί να βελτιώσει τη ρευστότητα της μετοχής της, μπορεί να ορίσει ειδικό διαπραγματευτή (market maker). Ο ειδικός διαπραγματευτής οφείλει να είναι συνεχώς παρών στην αγορά με εντολές αγοράς και πώλησης εξασφαλίζοντας επαρκή προσφορά και ζήτηση στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Για την Κλαδική Κατάταξη των εταιρειών εφαρμόζεται το μοντέλο ICB των FTSE/Dow Jones Χρεώσεις της ΕΝ.Α. Έξοδα εξέτασης της αίτησης: (σε περίπτωση ένταξης το ποσό συμψηφίζεται με το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής) Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής: (με έκπτωση 10% εφόσον η απαιτούμενη διασπορά για την ένταξη των μετοχών στην ΕΝ.Α. επιτευχθεί με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.)) Ετήσια συνδρομή: Κυμαίνεται από το ελάχιστο, έως το μέγιστο (με έκπτωση 10% επί της ετήσιας συνδρομής για το επόμενο έτος, εφόσον η εταιρία, εντός 2 ετών από την ένταξη της στην ΕΝ.Α., χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. για την αύξηση του ποσοστού διασποράς των μετοχών της ή την αύξηση του αριθμού των επενδυτών κατά 50% επί του αριθμού των επενδυτών κατά την ένταξη). Συμπληρωματική σειρά μετοχών: 0,1% επί της αξίας των μετοχών (ελάχιστο 500) Δικαιώματα για καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. μετοχών λόγω νέας εισαγωγής ή μεταγενέστερης : 0,01% επί της αξίας των μετοχών ( το ελάχιστο, έως το μέγιστο) 1.12 Προετοιμασία της Εταιρίας για ένταξη στην ΕΝ.Α. Η εταιρία προκειμένου για την ένταξη της στην ΕΝ.Α. θα πρέπει: H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 8

9 Να ενημερωθεί για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Να προσδιορίσει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί τη διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. Να επιβεβαιώσει ότι πληροί τους βασικούς όρους εισαγωγής Να επιλέξει Σύμβουλο ΕΝ.Α. Να ετοιμάσει τη μεταφορά / σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας χρήσης με ΔΛΠ Να προκαλέσει (αν έχει ανέλεγκτες χρήσεις) φορολογικό έλεγχο Να προκαλέσει έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή Σε συνεργασία με το Σύμβουλο, να αποφασίσει τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί για την ένταξη στη διαπραγμάτευση Ανάλογα με τη μέθοδο και το σκοπό της ένταξης στη διαπραγμάτευση, να επιλέξει τους λοιπούς συμβούλους που ενδεχομένως θα χρειαστούν (ανάδοχοι, χρηματοοικονομικοί, νομικοί σύμβουλοι κλπ) Να ετοιμάσει με το Σύμβουλο ΕΝ.Α. το πληροφοριακό έγγραφο για το Χ.Α. και κάθε άλλο στοιχείο του υποβαλλόμενου φακέλου Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία του φακέλου, να τον υποβάλλει από κοινού με το Σύμβουλο στο Χ.Α. Αν δεν έχει ήδη επαρκή διασπορά των μετοχών, να προβεί σε διάθεση των μετοχών, ανάλογα με τη μέθοδο που έχει επιλεγεί H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 9

10 2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ.Α. 2.1 Ο ρόλος του Συμβούλου O Σύμβουλος στην Εναλλακτική Αγορά λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ χρηματιστηρίου και εταιρίας και είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι οι προς ένταξη στην ΕΝ.Α εταιρίες, είναι πραγματικά κατάλληλες, με συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης και έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αλλά και τις προκλήσεις του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα της εταιρίας για την συγκεκριμένη αγορά. Θα πρέπει να εξετάσει δηλαδή: εάν η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, εάν διαθέτει συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης εάν διαθέτει επαρκή τρόπο οργάνωσης, έμπειρη ομάδα διοίκησης και στελέχη ικανά να συμβάλλουν στην μελλοντική ανάπτυξη της εταιρίας, με γνώμονα το συμφέρον των μελλοντικών μετόχων της και το σημαντικότερο εάν έχουν κατανοήσει το νέο τους ρόλο, ως «δημόσια» εταιρία προκειμένου να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στο χρηματιστηριακό περιβάλλον και στους κανόνες του. Ο Σύμβουλος επίσης θα πρέπει να οργανώσει τη προσαρμογή της εταιρίας στις απαιτούμενες προϋποθέσεις ένταξης σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους και ορκωτούς ελεγκτές. Στη συνέχεια η εταιρία σε συνεργασία με τον Σύμβουλο θα πρέπει να επιλέξουν τον κατάλληλο τρόπο ένταξης στην αγορά. Μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή πώλησης μετοχών, δημόσιας προσφοράς ή ιδιωτικής τοποθέτησης, ανάλογα με το επιχειρηματικό της σχέδιο. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στο Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής που συντάσσεται από τον Σύμβουλο. Τέλος ο Σύμβουλος θα πρέπει να διασφαλίσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίτευξης της απαιτούμενης διασποράς, απευθυνόμενος σε Έλληνες & ξένους επενδυτές. Παράλληλα ο Σύμβουλος είναι κοντά στην εταιρία, καθοδηγώντας την, όχι μόνο κατά τη διαδικασία ένταξης αλλά και μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της, για διάστημα δύο ετών. 2.2 Απόκτηση ιδιότητας Συμβούλου Την ιδιότητα συμβούλου της ΕΝ.Α., μπορούν να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα που είναι: Πιστωτικά Ιδρύματα και ΕΠΕΥ/ΑΧΕ τα οποία μπορούν να παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής ή Εταιρίες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Εταιρίες Συμβούλων H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 10

11 3 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝ.Α. 3.1 Έναρξη λειτουργίας της αγοράς H αγορά ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 21/02/2008 και μέσω αυτής: Οι εταιρίες μπορούν να εκμεταλλευθούν την ευελιξία του θεσμικού πλαισίου και να αντλήσουν σημαντικά οφέλη Οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν σε βάθος χρόνου - μεγαλύτερες ενδεχομένως αποδόσεις, έχοντας όμως πάντοτε συνυπολογίσει και τους αυξημένους κινδύνους που ενέχουν παρόμοιες αγορές Οι λοιποί παράγοντες της αγοράς (Σύμβουλοι, ανάδοχοι, χρηματιστηριακές) έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέα πεδία δράσης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι φορείς της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και των εποπτικών αρχών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία της ΕΝ.Α. ως παράδειγμα «ελεγχόμενης» ευελιξίας στην προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου 3.2 Οι εταιρίες της ΕΝ.Α Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς, δεκατέσσερις εταιρίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α., οι εξής (κατά αλφαβητική σειρά): Εταιρία Κωδικός Μετοχής Κλάδος Ημερομηνία Ένταξης Σύμβουλος Εισαγωγής Ειδικός Διαπραγματευτής Κεφαλαιοποίηση εταιρίας (κατά την εισαγωγή, σε χιλ. ) ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΤΡΑΣΤ Διαχείριση Κεφαλαίων 01/08/2008 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε DIVERSA Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΑΟΡΑ Εμπόριο Ενδυμάτων 11/06/2010 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ- ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΒΙ Υπηρεσίες Επεξεργασίας & Διαχείρισης απορριμμάτων 03/03/2008 ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ EPSILON NET A.Ε. ΕΠΣΙΛ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 21/02/2008 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ.Τ.Δ H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 11

12 Εταιρία Κωδικός Μετοχής Κλάδος Ημερομηνία Ένταξης Σύμβουλος Εισαγωγής Ειδικός Διαπραγματευτής Κεφαλαιοποίηση εταιρίας (κατά την εισαγωγή, σε χιλ. ) EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEDITERRA A.E. PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. VIDAVO Α.Ε. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. ΕΧ ΜΑΣΟΠ ΠΕΡΦ ΒΙΝΤΑ ΝΤΟΚΧΟ Επενδυτικές Υπηρεσίες Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ιατρικές Υπηρεσίες 12/05/ /02/ /09/ /03/ /05/2009 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ΕΝΤΕΡ Λογισμικό 03/06/2008 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΡΗΤΩΝ Τρόφιμα 10/02/2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GRANT THORNTON A.E. & ATTICA BANK A.E. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT X.Α.Ε.Π.Ε.Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ.Τ.Δ MERIT X.Α.Ε.Π.Ε.Υ BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΡΙΑΚΗ Α.Ε ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. ΝΤΟΠΛΕ Ρ Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 07/05/2008 GRANT THORNTON A.E. & ATTICA BANK A.E ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΟΠΤΡΟΝ Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 09/12/2008 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ.Τ.Δ ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΦΟΥΝΤΛ Υπηρεσίες Μεταφορών 06/08/2009 GRANT THORNTON A.E. & ATTICA BANK A.E H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 12

13 3.3 Πίνακας Συμβούλων Εναλλακτικής Αγοράς Επωνυμία Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax ATTICA BANK Α.Τ.Ε. Ντόλη Βλασσοπούλου, Ηλίας Βαλαρούτσος Ακαδημίας 54, Αθήνα BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ευάγγελος Χαρατσής Λ. Αλεξάνδρας 29 & Βράιλα, , Αθήνα CAPITAL MARKETS EXPERTS Α.Ε. Βασίλειος Μάργαρης, Κων/νος Μπαλκάμπασης Σ. Καζαντζίδη 47, Θέρμη, τ.κ EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Αριστοτέλης Νινιός, Αλέξανδρος Μπίλλης Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι GRANT THORNTON Α.Ε. Γεώργιος Δεληγιάννης, Σωτήρης Κωνσταντίνου Ζεφύρου 56, Π. Φάληρο MERIT X.Α.Ε.Π.Ε.Υ Χρίστος Σαμοθράκης Γεωργίου Σουρή 3, Αθήνα / SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ηλίας Βόγγελης, Νίκος Καλτσογιάννης Λουίζης Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων Αθήνα ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Πίνης Δημήτριος Πανεπιστημίου 39, Αθήνα ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. Δημήτρης Κολυμάνης, Κων/νος Λυγίζος Πειραιώς 74, Μοσχάτο H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 13

14 4 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ο Δείκτη Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α. σχεδιάστηκε για να παρακολουθεί την κίνηση των μετοχών που διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά Μετοχών του Χ.Α. Στόχος δημιουργίας του Δείκτη είναι η παρακολούθηση της δραστηριότητας των 20 πρώτων μετοχών με όρους μεγέθους και συναλλακτικής δραστηριότητας που διαπραγματεύονται στην συγκεκριμένη αγορά. Ο υπολογισμός του Δείκτη ξεκίνησε από τις 16 Φεβρουαρίου 2009, με τιμή εκκίνησης τις μονάδες, Υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο κάθε 30 Αναθεωρείται δύο φορές τον χρόνο (Ιούνιο Δεκέμβριο) Ελέγχεται από ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν στελέχη του Χ.Α. και εκπρόσωποι συντελεστών της αγοράς. Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 24 ης Νοεμβρίου 2011, ενέκρινε τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο (Κανόνες Λειτουργίας και Κανονιστικές Αποφάσεις) της Εναλλακτικής Αγοράς. Μέσω αυτών των τροποποιήσεων : Παρέχονται τιμολογιακά κίνητρα για τη σταδιακή διεύρυνση της διασποράς των εταιριών της ΕΝ.Α. Δίνεται η δυνατότητα χρήσης μιας νέας υπηρεσίας του Χ.Α., του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την επίτευξη της επιθυμητής διασποράς, τόσο κατά την διαδικασία ένταξης στην ΕΝ.Α. όσο και μετά από αυτή, προς επίτευξη του περαιτέρω ποσοστού διασποράς. Προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Συμβούλου της ΕΝ.Α. από νεοσύστατες εταιρίες που διαθέτουν 2 τουλάχιστον στελέχη με επαρκή εμπειρία Επιτρέπεται η δημιουργία διακριτών κατηγοριών διαπραγμάτευσης ανάλογα με τη κύρια δραστηριότητα των εταιριών όπως ενδεικτικά δραστηριότητες φιλικές στο περιβάλλον έτσι ώστε να ενισχυθεί η χρηματοδότηση επενδύσεων σε κρίσιμους και επίκαιρους για την ελληνική οικονομία κλάδους Εξομοιώνεται η διάρκεια συνεδρίασης της ΕΝ.Α. με το ωράριο της συνεδρίασης των μετοχών της Κύριας Αγοράς του Χ.Α. Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του την 19 η Ιουλίου 2013, ενέκρινε τροποποιήσεις επί των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.), καθώς και επί των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη: H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 14

15 την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της επάρκειας της διασποράς, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην οργανωμένη αγορά, τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο καθεστώς διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων εταιριών και την ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας ένταξης στην αγορά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Εταιριών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) και την ανάγκη ρύθμισης των προϋποθέσεων ένταξης και υποχρεώσεων των εν λόγω εταιριών και την εναρμόνιση του χρόνου ανακοίνωσης και υλοποίησης εταιρικών πράξεων καθώς και χρηματικών διανομών με τα διεθνή πρότυπα υλοποίησης εταιρικών πράξεων. H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 15

16 5 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες για την Εναλλακτική Αγορά: Τηλεφωνήστε στο / Στείλτε στη διεύθυνση Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση: Αποταθείτε στις εταιρίες Συμβούλους της ΕΝ.Α Σημαντική Παρατήρηση Το παρόν έντυπο είναι αμιγώς πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή προς επένδυση γενικά σε μετοχές και στην Εναλλακτική Αγορά ειδικότερα. Κάθε ενδιαφερόμενος για επένδυση στην Εναλλακτική Αγορά θα πρέπει να απευθύνεται προηγουμένως στους χρηματοοικονομικούς του συμβούλους και γενικά, να ενημερώνεται από τα πρόσωπα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες. H Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Ένταξη Εταιριών 16

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα