Σύµβουλος Μηχ/σης Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµβουλος Μηχ/σης Επιχειρήσεων"

Transcript

1 Ανάπτυξη & Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής Καναβού 39 Σέρρες Τ.Κ Τηλ.-Fax Θεοτοκά 3 Θεσσαλονίκη Τ.Κ Τηλ Winplan Enterprise Resource Planning Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Μηχανογραφικής διαχείρισης Τεχνική Μελέτη Πρόταση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Μηχανογραφικής διαχείρισης «Τ.Ο.Ε.Β»

2 Enterprise Resource Planning Ολοκληρωµένο πληροφοριακό Μηχανογραφικής ιαχείρισης «Τ.Ο.Ε.Β.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η πληρέστερη κατά το δυνατόν καταγραφή των φυσικών διεργασιών που συντελούνται κατά την λειτουργία του τοπικού οργανισµού εγγείων βελτιώσεων. Η ανάλυση και µοντελοποίηση των διεργασιών αυτών θα µας οδηγήσει στην πρόταση κατάρτισης ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης των διεργασιών αυτών. Για τη ΜέγαSoft Πληροφορική Α.Ε. Αποστολίδης Ευστράτιος Σύµβουλος Μηχ/σης Επιχειρήσεων

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ Τ.Ο.Ε.Β ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΩΝ Παραγωγοί Λοιποί συναλλασσόµενοι ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΊΩΝ ΣΎΣΤΗΜΑ ΧΡΕΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΌΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΊΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΉΣΕΩΝ ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΊΑΣ Αρχείο Εργαζοµένων ιαχείριση Ρόλων ιαχείριση Κύβων Επεξεργασία Μισθολογικής Περιόδου Εργασίες ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ιαχείριση Λογιστικού Σχεδίου ιαχείριση Άρθρων ιαχείριση Παγίων Αναφορές ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΕΚΤΆΣΕΙΣ ιασύνδεση µε γεωγραφικό σύστηµα απεικόνισης Access Control SMS Server ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΓΕΝΙΚΈΣ ΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΈΣ ΕΚΤΥΠΩΤΈΣ ΛΟΙΠΆ...22

4 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι φυσικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα διακρίνονται σε έξι µεγάλες οµάδες. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν οι διαδικασίες διαχείρισης των παραγωγών και των λοιπών συναλλασσόµενων µε τον Τ.Ο.Ε.Β.. Στην δεύτερη οµάδα διεργασιών ανήκουν οι διεργασίες διαχείρισης των αγροτεµαχίων. Στην τρίτη οµάδα ανήκουν οι διεργασίες που ανήκουν στο σύστηµα χρεώσεων των παραγωγών (συµπεριλαµβανοµένων και των ενστάσεων) και οι διαδικασίες έκδοσης των λογαριασµών. Στην τέταρτη οµάδα ανήκουν οι διεργασίες που αφορούν τον έλεγχο του ταµείου και των κινήσεων. Στην πέµπτη οµάδα ανήκουν οι διαδικασίες που αφορούν την διαχείριση της µισθοδοσίας. Τέλος, όπως και είναι φυσικό, υπάρχουν διεργασίες και διαδικασίες που ολοκληρώνουν ένα ευρύ φάσµα της δραστηριότητας και αφορούν τις διαδικασίες ενηµέρωσης και ελέγχου της γενικής λογιστικής.

6 2. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣ Οι παραπάνω διεργασίες συνθέτουν ένα ευρύ φάσµα αναγκών τα οποία παραδοσιακά αντιµετωπίζονται και αναλύονται αποσπασµατικά. Παρόλα αυτά, µια ενδελεχής µελέτη και ανάλυση της συνολικής λειτουργίας του οργανισµού αποκαλύπτει ένα σύστηµα αλληλοεξαρτώµενων και συσχετιζόµενων διεργασιών. Εξαιτίας αυτής της εσωτερικής αλληλεπίδρασης µεταξύ φαινοµενικά «ανεξάρτητων» λειτουργικών µονάδων, είναι πολλές φορές πιθανό να παρατηρούνται δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις µε αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης. Παρόλα αυτά, οι δυσλειτουργίες αυτές δεν είναι πάντα εύκολα (ή και καθόλου) παρατηρήσιµες. Συχνά, η έλλειψη εσωτερικής διακίνησης της «Πληροφορίας» εντός του οργανισµού οδηγεί σε εσφαλµένες παγιωµένες πρακτικές που αντανακλώνται σε αυξηµένο κόστος και µειωµένη παραγωγικότητα, που χωρίς τα κατάλληλα πληροφοριακά εργαλεία είναι αδύνατον να ανιχνευθούν. Στο σύγχρονο λοιπόν περιβάλλον του έντονου ανταγωνισµού και της απαίτησης για ταχύτερη ανταπόκριση και καλύτερη πληροφόρηση υπάρχει όλο και αυξανόµενη απαίτηση για: υνατότητα για γρήγορη προσαρµογή σε νέες απαιτήσεις Καλύτερα πληροφορηµένη ιοίκηση υνατότητα εξαγωγής στατιστικών και ποιοτικών στοιχείων Αρµοδιότητα ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης είναι να: ενσωµατώσει και οργανώσει όλες τις διεργασίες µιας επιχείρησης / οργανισµού

7 οργανώσει και βελτιστοποιήσει την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοδιακίνηση της «Πληροφορίας» παρέχει έναν ικανό αριθµό από εργαλεία απεικόνισης και ελέγχου όλου του φάσµατος λειτουργιών Τα εργαλεία ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (ΟΠΣ ) είναι ικανά να δώσουν σύνθετη πληροφόρηση για όλο το φάσµα της λειτουργίας µια επιχείρησης, όπως: Πόσους εγγεγραµµένους παραγωγούς έχω; Πόσα αγροτεµάχια εγγεγραµµένα έχω; Ποια είναι η µέση χρέωση ανά παραγωγό; Ποια είναι η συνολική οικονοµική εικόνα; Επιπλέον, το ΟΠΣ έχει τη δυνατότητα να αναδείξει δυνατότητες και λειτουργικές διεργασίες µε σκοπό της αύξησης της παραγωγικότητας, βελτίωσης της ποιότητας και µείωσης του κόστους. Συµπερασµατικά, σε ένα σύγχρονο, ταχέως µεταβαλλόµενο και έντονα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι αναγκαία µία ολοκληρωµένη προσέγγιση του συνόλου των διεργασιών. Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση του ελέγχου, και µείωση του κόστους. Απαιτείται αυξηµένη δυνατότητα πληροφόρησης της ιοίκησης και άµεση διακίνηση της «Πληροφορίας». Επίσης χρειάζεται ανασκόπηση, επανασχεδιασµός και βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών ενώ απαιτείται η αυστηρή τήρησή τους. Τέλος είναι υποχρέωση των οργανισµών να υιοθετούν τα επιτεύγµατα από τις νέες τεχνολογίες ώστε να αξιοποιούν τα πλεονεκτήµατα που αυτές προσφέρουν.

8 3. ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ Τ.Ο.Ε.Β. Ο οργανισµός αυτού του τύπου περιλαµβάνει ένα σύνολο διάφορων λειτουργικών διεργασιών. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η πλήρης καταγραφή των φυσικών αυτών διεργασιών που δηµιουργούν το λειτουργικό σύνολο του οργανισµού και αφορούν την καταγραφή των παραγωγών και τον αγροτεµαχίων τους καθώς και την διαχείριση των χρεώσεων προς αυτούς και κατόπιν η ανάλυση και µοντελοποίηση τους µε τρόπο συστηµατικό. Η κύρια λειτουργία του Τ.Ο.Ε.Β. είναι η διαχείριση των τοπικών εγγείων βελτιώσεων. Αποτέλεσµα αυτής της λειτουργίας είναι ένα σύνολο διεργασιών που εκτελούνται κατά την λειτουργία του οργανισµού, και µπορούν να ταξινοµηθούν σε διαφορετικές οµάδες στάδια. Αυτά τα στάδια µπορούν να χωριστούν σε έξι (6) φάσεις: 1. ιαχείριση παραγωγών και λοιπών συναλλασσόµενων. 2. ιαχείριση αγροτεµαχίων. 3. Σύστηµα χρεώσεων και εκδόσεως λογαριασµών 4. Έλεγχος ταµείου και κινήσεων 5. ιαχείριση µισθοδοσίας 6. ιαχείριση γενικής λογιστικής Στα παραπάνω δίνεται µία αναλυτική συστηµατοποίηση των φάσεων όπως είναι αυτές σκόπιµο να δοµηθούν στα πλαίσια ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (ΟΠΣ ), µε έµφαση στη διακίνηση της «Πληροφορίας».

9 Είναι σκόπιµο εδώ να διευκρινιστεί ότι η παρακάτω ανάλυση αφορά, καταγράφει και οργανώνει τις διεργασίες που επιτελούνται κατά τη λειτουργία του οργανισµού σε επίπεδο διαδικασιών και όχι φυσικά αντικείµενα ή χώρους.

10 3.1 ιαχείριση παραγωγών και λοιπών συναλλασσόµενων Το ΟΠΣ παρέχει τα απαραίτητα αρχεία καρτέλες για την καταχώριση και την διαχείριση των συναλλασσόµενων Παραγωγοί Ο χρήστης θα µπορεί να καταχωρήσει στο αντίστοιχο σηµείο του προσφερόµενου συστήµατος τους παραγωγούς, τα στοιχεία που θα µπορεί να καταχωρίσει για κάθε παραγωγό θα είναι : Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, ήµος κατοικίας, ηµοτικό διαµέρισµά, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, σηµειώσεις κ.α Λοιποί συναλλασσόµενοι Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να καταχωρίσει στο σύστηµα όχι µόνο τους παραγωγούς, αλλά και οποιονδήποτε άλλο συναλλασσόµενο έχει οικονοµική σχέση µε τον Τ.Ο.Ε.Β (π.χ. προµηθευτές αναλωσίµων, ΕΗ κ.α.)

11 3.2 ιαχείριση αγροτεµαχίων Στο προτεινόµενο σύστηµα θα υπάρχει ειδικό υποσύστηµα για την διαχείριση των αγροτεµαχίων στο αγροτεµάχιο εκτός από την έκταση του και τον αριθµό κτηµατολογίου ο χρήστης θα µπορεί να συµπληρώσει και τον παλιό αριθµό, επίσης θα υπάρχει ειδικό πεδίο για την καταγραφή του αγροκτήµατος που ανήκει το αγροτεµάχιο. Στην φόρµα επίσης του αγροτεµαχίου θα µπορεί ο χρήστης να συνδέσει το αγροτεµάχιο µε τον ιδιοκτήτη του καθώς και µε τον καλλιεργητή (ειδικά στην περίπτωση που είναι ενοικιαζόµενο θα µπορεί να συµπληρώσει και τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης ενοικίασης).

12 3.3 Σύστηµα χρεώσεων και εκδόσεως λογαριασµών Στο υποσύστηµα χρεώσεων και εκδόσεων λογαριασµών ο χρήστης θα µπορεί µε µαζικές κινήσεις να κάνεις τις ανάλογες χρεώσεις προς τους παραγωγούς σύµφωνα µε τα αγροτεµάχια µε τα οποία θα είναι συνδεδεµένοι. Από το ίδιο υποσύστηµα θα µπορεί να γίνει και η µαζική έκδοση των λογαριασµών προς τους παραγωγούς. Για τις ενστάσεις θα υπάρχει ειδική φόρµα όπου θα καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία που θα αφορούν την αύξηση ή την µείωση των στρεµµάτων και γενικότερα το σύστηµα χρεώσεων. Τέλος θα υπάρχουν οι κατάλληλες αναφορές που θα παρουσιάζουν τις αναλυτικές και συγκεντρωτικές κινήσεις των παραγωγών τόσο σε χρηµατικές αξίες όσο και σε εκτάσεις των αγροτεµαχίων για τα οποία χρεώνονται.

13 3.4 Έλεγχος ταµείου και κινήσεων Οι εισπράξεις και οι πληρωµές που θα γίνονται θα καταχωρούνται στο σύστηµα και θα ενηµερώνουν αυτόµατα το ταµείο του Τ.Ο.Ε.Β.. αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα ο χρήστης να έχει την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγµή να πάρει αναφορές ανάλυσης του ταµείου καθώς και των κινήσεων που έχουν γίνει. Οι κινήσεις που θα αφορούν τα ταµεία θα εγγράφονται και στην γενική λογιστική αυτόµατα (on-line) για καλύτερο έλεγχο και ευκολία.

14 3.5 ιαχείριση µισθοδοσίας Το υποσύστηµα µισθοδοσίας υποστηρίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την παρακολούθηση των εργαζοµένων, αλλά και παρέχει όλες τις απαραίτητες σύννοµες εκτυπώσεις που απαιτούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και τις.ο.υ. Επιγραµµατικά αναφέρουµε ότι υποστηρίζει πρότυπες συµβάσεις εργασίας, διαχείριση προσωπικού, διαχωρισµό σε ωροµίσθιους και µη, υπολογισµούς πολλαπλών επιδοµάτων κ.α Αρχείο Εργαζοµένων Καταχώρηση εργαζοµένων µε τα πλήρη στοιχεία που αναγράφονται στην σύµβαση εργασίας.. υνατότητα επιλογής Ειδικότητας Εργαζοµένου, καταχώρησης K.A. (Κωδικός Αριθµού ραστηριότητας Επιχείρησης) και ανάλογα µε τον κωδικό αυτό καταχώρηση Κωδικού Ειδικότητας. ιαχωρισµό των εργαζοµένων ανάλογα µε την υπηρεσία και το τµήµα. Καταχώρηση Τράπεζας και αριθµού λογαριασµού τραπέζης για την εξαγωγή αρχείου για την πληρωµή εργαζοµένου µέσω τράπεζας. Καταχώρηση Πακέτου Κάλυψης Εργαζοµένου και ανάλογα µε το πακέτο κάλυψης ΑΥΤΟΜΑΤΗ δήλωση ποσοστού κρατήσεων και όλων των πεδίων υπολογισµού εργαζοµένου. Πολλαπλή επιλογή δήλωσης Μισθών και Κρατήσεων, Αυτόµατο υπολογισµό ΦΜΥ βάσει της νέας Κλίµακας του Υπουργείου Οικονοµικών. Σηµειώσεις και φωτογραφίες για τον εργαζόµενο που χρειάζονται για τους χρήστες της Μισθοδοσίας ιαχείριση Ρόλων Σε έναν ρόλο περιγράφετε η συµπεριφορά του υπολογισµού της µισθοδοσίας.

15 Στον ρόλο ορίζονται κύβοι µε υπολογισµούς (συµβάσεις). Ήδη υπάρχοντες ρόλοι για τον Υπολογισµό µισθοδοσίας (ανάλογα µε την περίοδο που γίνεται ο υπολογισµός). υνατότητα καταχώρησης νέων ρόλων και δήλωσης κύβων που χρειάζονται για των υπολογισµό. Αυτόµατη δήλωση των κύβων µε την διαδικασία Drag & Drop. Επιλογή σειράς υπολογισµού για κάθε κύβου κατά τον υπολογισµό της Μισθοδοσίας. Σηµειώσεις για τον ρόλο από τον χρήστη ιαχείριση Κύβων Οι κύβοι περιέχουν αντικείµενα υπολογισµών. Ήδη υπάρχοντες κύβοι (που αντιστοιχούν σε κάθε υπολογισµό που πρέπει να γίνεται στην Μισθοδοσία π.χ. Βασικός Μισθός, Επίδοµα Τέκνων, ΦΜΥ, Ικα Μικτά Τεαµ ). υνατότητα καταχώρησης νέων κύβων και πολλαπλών επιλογών καταχώρησης ποσοστού, σταθερής τιµής, ορισµού κλίµακας. Μαζική µεταφορά κύβων σε εργαζοµένους µε τον ανάλογο υπολογισµό είτε αντιστρόφως µαζική διαγραφή από εργαζοµένους συγκεκριµένων κύβων µε τον ανάλογο υπολογισµό µε οδηγό µαζικής µεταφοράς. ιόρθωση των υπολογισµών κύβων µε αυτόµατη διόρθωση στους εργαζοµένους που αφορούν. ήλωση σειράς υπολογισµού µεταξύ των κύβων κατά τον υπολογισµό της Περιόδου, θέσης που έχει ο υπολογισµός στο αρχείο της ΑΠ και σειράς στην εκτύπωση για να οριοθετεί ο χρήστης σε ποιο σηµείο της εκτύπωσης θέλει να εµφανίζεται Επεξεργασία Μισθολογικής Περιόδου Καινοτόµα διαχείριση των µισθολογικών στοιχείων µε την δυνατότητα επεξεργασίας των υπολογισµένων στοιχείων από το χρήστη. υνατότητα καταχώρησης κάποιου νέου µισθολογικού στοιχείου από τον χρήστη άνευ νέου υπολογισµού, διαγραφή στοιχείων αλλαγή σειρών εκτύπωσης,

16 επιλογή αν το συγκεκριµένο µισθολογικό στοιχείο θα µεταφερθεί ή όχι στο αρχείο της ΑΠ, επιλογή σειράς και καταγραφής σηµειώσεων για το κάθε µισθολογικό στοιχείο Εργασίες υνατότητα Εξαγωγής Αναλυτικής Περιοδικής ήλωσης σε αρχείο βάσει προδιαγραφών του ΙΚΑ, Ελέγχου του αρχείου της ΑΠ. Εξαγωγή Αρχείου Οριστικής ήλωσης για την Οικονοµική Εφορία. Εξαγωγή σε αρχείο των Βεβαιώσεων Αποδοχών για την Οικονοµική Εφορία σύµφωνα πάντα µε της προδιαγραφές που ζητούνται. Εξαγωγή αρχείου για την πληρωµή των εργαζοµένων µέσω τραπέζης. Εξαγωγή αρχείου προς το λογιστικό πρόγραµµα για την µεταφορά των λογαριασµών (γέφυρα ).

17 3.6 ιαχείριση γενικής λογιστικής ιαχείριση Λογιστικού Σχεδίου Παραµετροποίηση µορφής λογαριασµών µέχρι έξι (6) επίπεδα. υνατότητα ιεραρχικής παρουσίασης και πλοήγησης λογαριασµών. υνατότητα εµφάνισης Χρέωσης, Πίστωσης και Υπολοίπου στα ευρετήρια των λογαριασµών. Αυτόµατη δηµιουργία κωδικού λογαριασµού στο τελευταίο επίπεδο. Στοιχεία συναλλασσοµένου εφ όσον ο λογαριασµός αφορά φυσικό νοµικό πρόσωπο. Στοιχεία παγίου εφ όσον ο λογαριασµός αφορά πάγιο. Καθορισµός µοντέλου ενηµέρωσης Αναλυτικής Λογιστικής (Λογαριασµός Αναλυτικής / Αντίστροφος Λογαριασµός ή Σενάριο µερισµού) ιαχείριση Άρθρων ηµιουργία πρότυπων άρθρων για γρήγορη εισαγωγή επαναλαµβανόµενων, ως προς την µορφή, άρθρων. Έλεγχος ισοσκελισµένων άρθρων. Αυτόµατος υπολογισµός υπόλοιπου χρέωσης ή πίστωσης για κλείσιµο άρθρου. Προστασία οριστικοποιηµένων άρθρων. υνατότητα εισαγωγής στο άρθρο όλων των λογαριασµών ή µόνο του τελευταίου επιπέδου ιαχείριση Παγίων Καταχώρηση στοιχείων παγίων στους λογαριασµούς παγίων (Ηµεροµηνία κτήσης, Αρχική αξία κτήσης, Ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας, µέθοδος απόσβεσης, συντελεστής απόσβεσης, ελάχιστη αναπόσβεστη αξία κλπ). υνατότητα να τεθεί το πάγιο σε αδράνεια. Αυτόµατη δηµιουργία λογαριασµών αποσβεσµένων και απόσβεσης. υνατότητα εισαγωγής προσθηκών βελτιώσεων στο πάγιο. Αυτόµατη

18 δηµιουργία αποσβέσεων είτε συγκεντρωτικά (Ένα άρθρο, Ένα άρθρο ανά πρωτοβάθµιο, Ένα άρθρο ανά δευτεροβάθµιο) είτε αναλυτικά (Ένα άρθρο ανά πάγιο) Αναφορές Περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες από τον ΚΒΣ αναφορές (Αναλυτικό καθολικό, Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών καθολικών κλπ) καθώς και πληροφοριακές (Λογιστικό σχέδιο, Λίστα συναλλασσοµένων κλπ). υνατότητα δηµιουργίας αναφορών σχεδιασµένων από τον χρήστη.

19 3.7 Μελλοντικές επεκτάσεις Το ΟΠΣ Winplan έχει την δυνατότητα να ενσωµατώνει µελλοντικές επεκτάσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες της επιχείρησης χάρη στην αρθρωτή αρχιτεκτονική του. Όπως περιγράφεται παρακάτω, το ΟΠΣ θα µπορούσε να επεκταθεί και να καλύψει διαδικασίες που αφορούν την καθηµερινή λειτουργία του Τ.Ο.Ε.Β. βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ιασύνδεση µε γεωγραφικό σύστηµα απεικόνισης Τα αγροτεµάχια θα µπορούν να συνδεθούν µε το σύστηµα γεωγραφικής απεικόνισης WinGIS µε τον τρόπο αυτό θα µπορεί ο χρήστης εκτός από την καρτέλα του αγροτεµαχίου να έχει και πρόσβαση σε ένα ψηφιακό χάρτη όπου και θα απεικονίζονται τα αγροτεµάχια. Οι ψηφιακοί αυτοί χάρτες θα µπορούν να φορτωθούν και να διαχειριστούν και σε φορητές συσκευές πεδίου που σκοπό θα έχουν την βοήθεια στου χρήστη στο πεδίο Access Control Στο προσφερόµενο σύστηµα µελλοντικά µπορεί να ενταχθεί και σύστηµα ελέγχου επισκέψεων, αυτό γίνεται µε την τοποθέτηση ειδικών σηµείων σε διάφορους χώρους από όπου θα πρέπει να περάσει κάποιος ελεγκτής. Στην συνεχεία εφοδιάζουµε τον ελεγκτή µε µια φορητή συσκευή µε η οποία ενηµερώνεται κάθε φορά που ο ελεγκτή περνάει από ένα προκαθορισµένο σηµείο.

20 3.7.3 SMS Server O SMS server µπορεί να συνδεθεί µε το προτεινόµενο σύστηµα και να είναι δυνατή η αποστολή πληροφοριακών µηνυµάτων που αφορούν την χρήση των υπηρεσιών του Τ.Ο.Ε.Β. στα κινητά τηλέφωνα των παραγωγών µε εύκολο τρόπο. Το πρόγραµµα εγκαθιστάτε σε έναν υπολογιστή στο οποίο µπορούµε να συνδέσουµε µια οποιαδήποτε συσκευή µε κάρτα από οποιαδήποτε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και αναλαµβάνει την αποστολή των µνηµάτων στους παραγωγούς που επιλέγουµε.

21 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ 4.1 Γενικές υνατότητες Το ΟΠΣ παρέχει µία σειρά από εργαλεία και δυνατότητες για την καλύτερη υποστήριξη όλων των λειτουργιών του συστήµατος. Αναλυτικά: 1. Πολλαπλές χρήσεις περίοδοι έτη 2. Ευανάγνωστες και κατανοητές αναφορές 3. Εύκολος σχεδιασµός αναφορών από το χρήστη 4. Εποπτική εµφάνιση αποτελεσµάτων πλήρως παραµετρική σε διάφορες µορφές (π.χ. grid, graphiccharts κτλ) 5. Εισαγωγή Εξαγωγή δεδοµένων σε διάφορες µορφές (π.χ. Excel) και µε πλήρη παραµετροποίηση 6. Ασφάλεια προσβάσεων ανά χρήστη µε χρήση username και passwords. ιαχείριση οµάδων δικαιωµάτων / προσβάσεων και διασύνδεση χρηστών µε οµάδες. 7. Πλήρης δυνατότητα παραµετροποίησης και προσθήκης νέων πεδίων στις φόρµες. 8. Πλήρης παραθυρική εφαρµογή η οποία λειτουργεί µε «ανοιχτή» βάση δεδοµένων.

22 5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΛΙΚΟ 5.1 Υπολογιστές Τουλάχιστον ένας (1) Υπολογιστής µε µνήµη από 512ΜΒ 1204ΜΒ µε κάρτα δικτύου και Windows XP Pro ανά θέση εργασίας 5.2 Εκτυπωτές Τουλάχιστον ένας (1) εκτυπωτής σελίδας laser για την εκτύπωση όλων των πληροφοριακών και βοηθητικών εκτυπώσεων καθώς και τον λογαριασµών. 5.3 Λοιπά Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου για καλύτερη αποµακρυσµένη υποστήριξη του προσφερόµενου συστήµατος. ικτύωση µεταξύ των θέσεων εργασίας.

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Cotton Plus WinPlan Enterprise Resource Planning Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Εκκοκκιστικών Επιχειρήσεων Προσχέδιο Τεχνικής Μελέτης «Cotton» ISO 9001:2000 Winplan Cotton Plus Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα

Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα PAYBRAIN Συνοπτική Παρουσίαση 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «PAYBRAIN»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] Δημιουργήστε το δικό σας e-shop σε τρία απλά βήματα 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. 20, 151 25 215 55 00 880 FA AX

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. 20, 151 25 215 55 00 880 FA AX 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Α Τηλ 215 55 000 880 FAX 215 555 00 883 Σύστημα Μισθοδοσίας PAYBRAIN 01 Συνοπτική Παρουσίαση 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά i-payday

Χαρακτηριστικά i-payday Χαρακτηριστικά i-payday Το πρόγραμμα Διαχείρισης Μισθοδοσίας i-payday δημιουργήθηκε με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, σε συνδιασμό με την εικοσιπενταετή εμπειρία της σε μισθοδοσίες. Αποτέλεσμα, το σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Enterprise Resource Planning

doitsimple Enterprise Resource Planning Eps Rsuc Pla Το pxss Hl είναι ένα υποσύστηµα του συνολικού περιβάλλοντος µηχανογράφησης pxss ERP. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα ολοκληρωµένης µηχανογραφικής λύσης για την ξενοδοχειακή σας µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ωρομέτρηση (Time & Attendance)

Ωρομέτρηση (Time & Attendance) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα Διαχείρισης Έργων Το σύστημα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας

ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Atlantis Payroll 3 ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Atlantis Payroll 4 ATLANTIS PAYROLL Μισθοδοσία Οργάνωση Λειτουργίας Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Check up 40 σημείων: Έσοδα Έξοδα

Check up 40 σημείων: Έσοδα Έξοδα Check up 40 σημείων: Έσοδα Έξοδα Κάντε Check up στο λογισμικό σας!.. δώστε απάντηση στους προβληματισμούς σας!.και προχωρήστε στις επιλογές σας! To πρόγραμμα Εσόδων Εξόδων αποτελεί το κύριο εργαλείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο Η CybrArs παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το prxss Bauy αποτελεί το πιο σηµαντικό σύνεργο για την οργάνωση του κοµµωτηρίου ή του κέντρου αισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας.

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας. 1 ORIAN-ERP COMMERCIAL Το Orian-Erp Commercial απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που ζητάει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ξεκινάει από την Διαχείριση Εμπορευμάτων και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC Με την καθιέρωση του λογιστικού σχεδίου αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα µια πληθώρα από µηχανογραφικά προγράµµατα µηχανογράφησης των λογιστικών εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

InfoPark Cashier Station

InfoPark Cashier Station InfoPark Cashier Station Βασική περιγραφή δυνατοτήτων Εφαρμογής InfoPark Διαχείριση ωριαίων και μονίμων πελατών Αυτόματη Χρονοχρέωση αυτοκινήτου Έκδοση μηχανογραφικής Αποδείξεως Παροχής Online Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέµατα Εθνικού ηµοτολογίου

Ειδικά θέµατα Εθνικού ηµοτολογίου Ειδικά θέµατα Εθνικού ηµοτολογίου Ρώσσιου Ευαγγελία - O.T.S. A.E. Στόχοι Έργο Εθνικού ηµοτολογίου (Ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195/τ.Α /19.10.2004) ) Υλοποίηση έργου Εθνικού ηµοτολογίου Καλλικράτης Εθνικό ηµοτολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...7 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ...8 1.1 Δημιουργία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής...8 1.1.1 Πριν προχωρήσετε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.ΤΣΙΑΚΥΡΟΥ ΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.ΤΣΙΑΚΥΡΟΥ ΗΣ Αναπτυγµένο µέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, φιλικό και εύχρηστο, αποτελεί µια σύγχρονη ολοκληρωµένη λύση µηχανογράφησης, που απευθύνεται στις µικρές και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Εργαζομένων. Στη σελίδα «Σχόλια» μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σχόλια για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ή. θέλουμε να τυπώνονται στο. δίνουμε.

Αρχείο Εργαζομένων. Στη σελίδα «Σχόλια» μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σχόλια για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ή. θέλουμε να τυπώνονται στο. δίνουμε. Αρχείο Εργαζομένων Αρχείο Εργαζομένων Η βασική οθόνη καταχώρησης στο αρχείο εργαζομένων φαίνεται ακόλουθα. Το πρόγραμμα αυτό διαχειρίζεται 6 οθόνες : Βασικά, Λοιπά, Σχόλια, Παράμετροι, Ταμείαεπιδόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ά. Καρκαζή*, Α. Μαυρόπουλος*, Α.Τάγαρης** *ΕΠΕΜ Α.Ε Τοµέας ιαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων, Αχαρνών 141β, Αθήνα. **INTEGRITY

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Total Support. ProTeleSys - 1 -

Total Support. ProTeleSys - 1 - Total Support - 1 - Total Support The After Sale Support Σήμερα πια, κανείς δεν αμφισβητεί την σημαντικότητα των παροχών από την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την ανυπέρβλητη προσφορά τους στο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων.

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων. Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ KAI METAΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MANAGER KAI EUROFASMA Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γίνονται κάποιες επιπλέον εργασίες από τις

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.513 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 5 1 Αντιγραφή Στηλών Τύπων και Σειρών παραστατικών... 5 2 Browser to QlikView... 6 3 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ 1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΠΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ 1.1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή Γενική Λογιστική ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρµογή PRISMA Win Γενική Λογιστική είναι µία ακόµα πρωτοποριακή εφαρµογή της Megasoft, που αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Ενσωµατώνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λογιστικό σχέδιο Γενικής Λογιστικής Πλήρης ανάπτυξη του Λογιστικού σχεδίου, σε οποιαδήποτε βαθµίδα βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Ορισµός διαφορετικού µήκους και

Διαβάστε περισσότερα