Κονσόλα Προσοµοίωσης Ελεγκτή Εναερίου Κυκλοφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κονσόλα Προσοµοίωσης Ελεγκτή Εναερίου Κυκλοφορίας"

Transcript

1 Κονσόλα Προσοµοίωσης Ελεγκτή Εναερίου Κυκλοφορίας Κύρια περιοχή έρευνας: ηµιουργία προσαρµοσµένου (custom) γραφικού περιβάλλοντος σε αντικειµενοστραφές περιβάλλον προγραµµατισµού. ευτερεύουσα περιοχή έρευνας: Χρήση γεωγραφικών συντεταγµένων για την απεικόνιση των δεδοµένων και µετατροπή τους σε σχετικές συντεταγµένες στην οθόνη. Συγγραφέας: Αδαµαντίδης Στυλιανός, προπτυχιακός φοιτητής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης. ιεύθυνση: Κάλβου 14 Θεσσαλονίκη Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Περίληψη Η εφαρµογή επιχειρεί να κάνει µια όσο το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση της θέσης εργασίας του ελεγκτή εναερίου κυκλοφορίας. Η προσοµοίωση βασίζεται στο σύστηµα PALLAS που χρησιµοποιεί η ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τον έλεγχο της κίνησης των πολιτικών αεροσκαφών στο ελληνικό FIR. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος εκπαίδευσης ελεγκτών, χαµηλού κόστους, το οποίο θα επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός απλού υπολογιστή χωρίς να χρειάζεται εξειδικευµένο hardware. Παράλληλα δίνεται έµφαση στην όσο το δυνατόν µικρότερη αποµάκρυνση του ελεγκτή από το οικείο σε αυτόν περιβάλλον του πραγµατικού συστήµατος, µε τη δηµιουργία γραφικού περιβάλλοντος που είναι πιστό αντίγραφο του πραγµατικού, και όχι το κλασικό παραθυρικό των υπολογιστών. Βαρύτητα δίνεται και στη γεωγραφική ακρίβεια των απεικονιζόµενων δεδοµένων. Να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα δεν προσοµοιώνει την προσέγγιση των αεροσκαφών στο αεροδρόµιο, αλλά την υπερπτήση αυτών στον εναέριο χώρο. Στην οθόνη προβάλλονται οι αεροδιάδροµοι του ελληνικού FIR και τα αεροσκάφη χωρίς πληροφορίες για το ανάγλυφο της γης. Τα δεδοµένα των αεροσκαφών (σχέδιο πτήσης, κωδικός κλήσης κ.α.) καθώς και των αεροδιαδρόµων αντλούνται από µια βάση δεδοµένων την οποία µπορεί ο διαχειριστής να επεξεργαστεί µέσα από γραφικό περιβάλλον. Έτσι µπορούν να δηµιουργηθούν εκπαιδευτικά σενάρια, κάτι δηλαδή σαν ασκήσεις που θα µπορούν µετά οι εκπαιδευόµενοι να εκτελέσουν. Η τοποθέτηση των αεροδιαδρόµων και των ραδιοβοηθηµάτων που τους ορίζουν, γίνεται µε τη χρήση γεωγραφικών συντεταγµένων και γεωδαιτικών αλγορίθµων. Κατά συνέπεια ο υποψήφιος χρήστης µπορεί να κάνει εύκολες µετατροπές σε περίπτωση αλλαγών όπως για παράδειγµα προσθήκη νέων αεροδιαδρόµων, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθεί µε λεπτοµέρειες υλοποίησης. Επιπλέον εξασφαλίζεται ότι τα γεωγραφικά δεδοµένα στην οθόνη του ελεγκτή συµβαδίζουν µε τα πραγµατικά των χαρτών. Οι οδηγίες προς τα αεροσκάφη µεταδίδονται µε τη χρήση µιας φόρµας η οποία προς απλοποίηση της διαδικασίας, ενηµερώνεται µε όλους τους συνδυασµούς αεροσκαφών οδηγιών. Τα αεροσκάφη χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα τεχνητής νοηµοσύνης, καθώς και ένα θεωρητικό πτητικό µοντέλο, αντιδρούν στις οδηγίες του ελεγκτή και έχουν µια πιθανότητα απόκλισης από αυτές. Το πρόγραµµα έχει φτιαχτεί σε γλώσσα Java (JDK 6.0), χρησιµοποιώντας βιβλιοθήκες του Swing (JFC). Λέξεις κλειδιά Εξοµοίωση, RADAR, έλεγχος εναερίου κυκλοφορίας, αεροδιάδροµος, αεροσκάφος, PALLAS, γεωγραφικές συντεταγµένες, Java, Swing.

2 Πλήρης Εργασία Αντί προλόγου Η µελέτη και κατασκευή αυτής της εργασίας έχει προκύψει από την ανάγκη για έναν εξοµοιωτή ο οποίος να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στο ελληνικό σύστηµα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο είναι γνωστό µε το όνοµα PALLAS. Εν συγκρίση µε άλλα παρόµοια συστήµατα έχει ορισµένες ιδιαιτερότητες στον τοµέα του user interface, κάτι που προέκυψε κυρίως λόγω του ότι το σύστηµα χρησιµοποιείται αποκλειστικά από την Ελλάδα. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε λύση εξοµοίωσης αυτή τη στιγµή, απλά προσεγγίζει το καθαυτό αντικείµενο του ελέγχου κυκλοφορίας, αφήνοντας απ έξω το περιβάλλον του χρήστη, κοµµάτι που είναι πολύ σηµαντικό στο θέµα τις επαγγελµατικής εξοµοίωσης, και που η ιστορία έχει αποδείξει ότι είναι ένας σηµαντικός παράγοντας σφαλµάτων που έχουν συµβεί και στον αεροπορικό τοµέα. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η εν λόγω εργασία δίνοντας την ίδια βάση και στο περιβάλλον εξοµοίωσης και στον έλεγχο της κυκλοφορίας. Λίγα λόγια για το σύστηµα Πριν ξεκινήσουµε µε την περιγραφή της εργασίας καλό θα ήταν να αναφέρουµε ορισµένα χαρακτηριστικά του πραγµατικού 1 συστήµατος. Το σύστηµα PALLAS εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του Έχει φτιαχτεί µε τη χρήση των γλωσσών C και Ada και χρησιµοποιεί το κλασικό πλέον interface µε ποντίκι καθώς και ένα εξειδικευµένο πληκτρολόγιο. Το σύστηµα δείχνει µια κάτοψη του ελληνικού FIR, µε δυνατότητες zooming και panning. Απεικόνιση του κατακόρυφου χώρου δεν παρέχει. Η µόνη αίσθηση που έχει ο ελεγκτής για τη θέση του αεροσκάφους στον κατακόρυφο άξονα παρέχεται από έναν τριψήφιο αριθµό που δείχνει το ύψος του αεροσκάφους. Αυτό ίσως να είναι και ένα µειονέκτηµα του συστήµατος. Επιπλέον παρέχει και τη δυνατότητα µεσοπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου ελέγχου για παραβίαση του ελάχιστου διαχωρισµού. Το πρόγραµµα από τη σκοπιά του χρήστη Η εφαρµογή από τη σκοπιά του χρήστη θα είναι αρκετά απλή για το ξεκίνηµα: ένα Java εκτελέσιµο (.jar), το οποίο τρέχει απευθείας, χωρίς εγκατάσταση σε οποιαδήποτε πλατφόρµα µε εγκατεστηµένο το Java Runtime Environment (JRE). Αξίζει τέλος να προσθέσουµε ότι πρόγραµµα, αν και σε Java φτιαγµένο, καταναλώνει µνήµη µόλις 22 ΜΒ, παράµετρος σηµαντική για τους χρήστες οι οποίοι µπορεί να διαθέτουν παλιό hardware, και πρακτικά µια βαρύτερη εφαρµογή να είναι άχρηστη. Το πρόγραµµα θα παρέχει διαφορετικές λειτουργίες του ίδιου εκτελέσιµου, οι οποίες ως σκοπό θα έχουν τη συνένωση της διαχείρισης και της εξοµοίωσης στο ίδιο πρόγραµµα. Το αποτέλεσµα θα είναι ότι ο χρήστης δε θα είναι αναγκασµένος να µπλέξει µε λεπτοµέρειες υλοποίησης. Αν για παράδειγµα θέλει να φτιάξει µια άσκηση, δε θα χρειαστεί ούτε να τροποποιήσει πολύπλοκα αρχεία κειµένου ούτε να ανακατευτεί µε λεπτοµέρειες βάσεων δεδοµένων. Απλά θα ανοίγει την ίδια εφαρµογή µε διαφορετικές παραµέτρους κάθε φορά. Τη δεδοµένη χρονική στιγµή υποστηρίζονται δύο λειτουργίες: εξοµοίωση και διαχείριση. Λειτουργία εξοµοίωσης Είναι η λειτουργία που αφορά κυρίως τον εκπαιδευόµενο ελεγκτή. Σε αυτή τη λειτουργία ο εκπαιδευόµενος µπορεί να επιλέξει να εκτελέσει ένα από τα διαθέσιµα σενάρια και να τρέξει την εξοµοίωση. Το σενάριο θα ανακαλείται από τη βάση δεδοµένων µία φορά στην αρχή. Από εκεί 1 Με τον όρο «πραγµατικό» από εδώ και στο εξής θα αναφερόµαστε στο σύστηµα που χρησιµοποιείται σήµερα για τον έλεγχο της κυκλοφορίας, εν αντιδιαστολή µε το «ψεύτικο» που είναι η εξοµοίωση και το θέµα αυτής της εργασίας.

3 και µετά τα αεροσκάφη χρησιµοποιώντας τεχνητή νοηµοσύνη θα ακολουθούν το σχέδιο πτήσης τους και ο ελεγκτής µέσω µιας φόρµας θα µεταδίδει τις εντολές στα αεροσκάφη που θέλει. Ο εκπαιδευτής θα έχει ρόλο παρατηρητή/καθοδηγητή και δε θα επεµβαίνει ενεργά στην πορεία της εξοµοίωσης. Το ιστορικό της εξοµοίωσης, καθώς και οι εντολές που µεταδόθηκαν θα µπορούν να καταγράφονται στη βάση δεδοµένων για µετέπειτα µελέτη και ανάλυση. Να αναφέρουµε επίσης ότι το πρόγραµµα σ αυτή του τη µορφή είναι µονοχρηστικό. Κάθε φορά δηλαδή µπορεί µόνο ένας άνθρωπος να τρέχει την εξοµοίωση και πρακτικά δεν υπάρχει αλληλεπίδραση µε άλλους εναέριους χώρους. Η φόρµα εισαγωγής εντολών Η φόρµα που χρησιµοποιείται για την εισαγωγή των δεδοµένων πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα όµως του ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας επιβάλει την προφορική και όχι γραπτή µετάδοση των εντολών. Είναι βέβαια γνωστό ότι ένας µέσος χρήστης υπολογιστών πληκτρολογεί πιο αργά από ότι όταν µιλάει. Ιδίως όταν πρόκειται για έναν ελεγκτή εναερίου κυκλοφορίας που µπορεί να είναι πιο κάτω από το µέσο χρήστη και λιγότερο εξοικειωµένος µε το πληκτρολόγιο, αυτό µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα και σύγχυση: αν του αποσπάσουµε την προσοχή, προβάλλοντας του µια φόρµα και αναγκάζοντας τον να κοιτάξει το πληκτρολόγιο, θα χάσει πολύτιµο χρόνο και ίσως τον ειρµό των σκέψεών του κάτι που στην πραγµατικότητα δεν ισχύει. Ο ελεγκτής έχει µάθει να δίνει εντολές και ταυτόχρονα να σκέπτεται κοιτώντας την οθόνη. Επιπλέον επειδή ένας εξοµοιωτής δεν είναι παιχνίδι, αλλά έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πρέπει η φόρµα µετάδοσης των εντολών να βοηθάει τον εκπαιδευόµενο να εξοικειωθεί µε τη φρασεολογία του ΕΕΚ. Για να µπορέσει να γίνει η φόρµα όσο το δυνατό πιο εύχρηστη, τα ανωτέρω στοιχεία ελήφθησαν υπ όψη στη σχεδίαση και κατασκευή της. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στο µέγεθος της φόρµας, ώστε να κρύβει όσο το δυνατό µικρότερο τµήµα της οθόνης, και να µην αποσπά τον ελεγκτή από την πραγµατική του δουλειά. Ενσωµατώνει λειτουργία αυτόµατης συµπλήρωσης. Η φόρµα πριν τη φόρτωσή της στην οθόνη προετοιµάζεται από το σύστηµα µε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς φράσεων που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει ο ελεγκτής. Μετά προβάλλονται όλοι κατ αλφαβητική σειρά στην φόρµα σε ένα JComboBox. Πληκτρολογώντας ο χρήστης αφαιρούνται από το JComboBox τα στοιχεία που δεν αντιστοιχούν στην πληκτρολόγηση. Το δυνατό σηµείο της φόρµας είναι ότι αν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο ( ), συµπληρώνεται το κείµενο, µέχρι το πρώτο µη κοινό σηµείο που έχουν οι επιλογές. Ας δούµε ένα παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι ο ελεγκτής θέλει να στείλει το εξής: OAL910 descend and maintain FL with rate or less και έχει γράψει µέχρι στιγµής OAL910 d Πρέπει να επιλέξει µεταξύ των επιλογών: OAL910 descend and maintain FL OAL910 descend and maintain FL with rate or less OAL910 descend and maintain FL with rate or greater Παρατηρούµε ότι, στο σηµείο στο οποίο βρίσκεται το συµπληρωµένο κείµενο, η φράση «escend and maintain FL» είναι κοινή και για του τρεις συνδυασµούς, και δεν υπάρχει κάποιος προφανής λόγος να τα πληκτρολογήσει κάποιος. Έτσι µε τη λειτουργία αυτόµατης συµπλήρωσης το κείµενο θα συµπληρωθεί µέχρι το κοινό σηµείο, και µετά ο ελεγκτής θα πρέπει να επιλέξει πάλι ποια επιλογή θέλει. Τα οφέλη είναι πολλαπλά: µειώνεται δραστικά ο χρόνος πληκτρολόγησης, µειώνεται η πιθανότητα επανάληψης της εντολής λόγω εισαγωγής ενός λάθους χαρακτήρα, αυξάνεται η εξοικείωση µε τη φρασεολογία, αφού οι φράσεις είναι

4 ολόκληρες µπροστά στον ελεγκτή και τέλος δε χρειάζεται ο εκπαιδευόµενος να αποµνηµονεύσει περίεργες κωδικοποιηµένες εκδόσεις των φράσεων αυτών, του τύπου OAL910,DM210gt2500 (είναι η τρίτη εντολή µε µια µορφή κωδικοποίησης...), όπως συµβαίνει µε ορισµένους εξοµοιωτές που υπάρχουν στο εµπόριο. Τέλος να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις των αεροσκαφών δεν ακούγονται αλλά προβάλλονται στην οθόνη, κυρίως λόγω έλλειψης των κατάλληλων τεχνικών µέσων επεξεργασίας του ήχου. Το εικονικό πληκτρολόγιο Λόγω του ότι το σύστηµα έχει ένα ελαφρώς τροποποιηµένο πληκτρολόγιο υπολογιστών υπήρξε η ανάγκη χρήσης αυτού του πληκτρολογίου όσο το δυνατόν πιο ανέξοδα και αποτελεσµατικά. Υιοθετήθηκε η λύση του εικονικού πληκτρολογίου επί της οθόνης, κάτι σαν το πληκτρολόγιο που έχει ενσωµατωµένο το λειτουργικό Windows XP για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σε αυτή την περίπτωση φυσικά χρησιµοποιήθηκαν τα πλήκτρα και η διάταξη του πληκτρολογίου του πραγµατικού συστήµατος. Το πληκτρολόγιο µπορεί να εµφανίζεται κατά τη βούληση του χρήστη κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο (Ctrl). Ο κύριος λόγος της προσθήκης αυτού του χαρακτηριστικού, είναι οι διαφορές που υπάρχουν από το καθιερωµένο πληκτρολόγιο των υπολογιστών, στον αριθµό των πλήκτρων και στις ετικέτες ορισµένων εξ αυτών. Απώτερος σκοπός είναι η εξοικείωση του εκπαιδευόµενου µε το πληκτρολόγιο που χρησιµοποιεί στη δουλειά του, κάτι που θα µπορούσε να ολοκληρωθεί µε τη χρήση µιας οθόνης αφής. Επειδή όµως το κοµµάτι του πληκτρολογίου που ενσωµατώνει τα γράµµατα είναι κατά 95% ίδιο µε αυτό των υπολογιστών, λαµβάνοντας υπ όψη µας ότι οι ελεγκτές σπάνια πληκτρολογούν κείµενο, τα κουµπιά µε τις βασικές λειτουργίες έχουν µεταφερθεί και στο πραγµατικό πληκτρολόγιο, σε άλλες θέσεις. Έτσι ο κάθε χρήστης µπορεί να επιλέξει όποια προσέγγιση από τις δύο τον βολεύει περισσότερο. Λειτουργία διαχείρισης Αυτή η λειτουργία αφορά κυρίως τον εκπαιδευτή του συστήµατος. Από εκεί µπορεί, µε τη χρήση ενός συνόλου εργαλείων, να κάνει σχεδόν τα πάντα: Προσθήκη/διαγραφή σηµείου ναυτιλίας, προσθήκη/διαγραφή αεροδιαδρόµου, και προσθήκη/διαγραφή τοµέα ευθύνης. Τέλος από εκεί θα µπορεί να δηµιουργεί ή να τροποποιεί ένα σενάριο, για να χρησιµοποιηθεί µετέπειτα ως άσκηση. Η φιλοσοφία αυτής της λειτουργίας είναι Point n Click. Η εισαγωγή των δεδοµένων βασίζεται περισσότερο στο ποντίκι παρά σε µια φόρµα. Ο χρήστης δηλαδή µπορεί απλά επιλέγοντας τη λειτουργία που θέλει και κάνοντας κλικ µε το δείκτη του ποντικιού του στο σηµείο που τον ενδιαφέρει, να εισάγει τα δεδοµένα στο σύστηµα. ιαχείριση δεδοµένων εναερίου χώρου Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι είναι σπάνιες οι περιπτώσεις αλλαγής των δεδοµένων του εναερίου χώρου, παρ όλα αυτά είναι υπαρκτές και πρέπει να αντιµετωπιστούν, χωρίς να είναι αναγκασµένος ο χρήστης να ανακατευτεί µε θέµατα υλοποίησης, ή ακόµα χειρότερα να χρειαστεί recompile ο πηγαίος κώδικας. Η κυρίως διεπαφή του χρήστη που θα αναλάβει εργασίες διαχείρισης είναι µια εργαλειοθήκη, δηλαδή ένα σύνολο κατάλληλα οµαδοποιηµένων κουµπιών που βοηθούν στην περάτωση µιας οποιασδήποτε διαδικασίας. Στο πάνω µέρος είναι όλα τα κουµπιά των δραστηριοτήτων, ενώ από κάτω ακριβώς βρίσκεται ένας πίνακας µε την τρέχουσα κατάσταση της δραστηριότητας που εκτελείται. Αυτός ο πίνακας ενηµερώνει το χρήση για τα σφάλµατα που προκύπτουν από τον ίδιο ή από το σύστηµα, καθώς και στις περιπτώσεις σωστών επιλογών το τι επέλεξε. Επιπλέον ο πίνακας αυτός έχει ως τίτλο την τρέχουσα ενέργεια για να µην ξεχνιέται ο χρήστης σε περίπτωση που αναγκαστεί να αφήσει µια ενέργεια ηµιτελή. Τέλος κάτω ακριβώς από τον

5 πίνακα υπάρχει µια τελευταία οµάδα κουµπιών που είναι κοινή για όλες τις ενέργειες και από εκεί πρέπει ο χρήστης να διαλέξει την τύχη της διαδικασίας που εκτελεί: ακύρωση της ενέργειας αναίρεση τελευταίου βήµατος ή εισαγωγή των δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια να ενοποιηθούν όλες οι εργασίες από τη σκοπιά του γραφικού περιβάλλοντος, και να µπορεί ο χρήστης να χειριστεί το πρόγραµµα αφιερώνοντας όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο στην εκµάθηση του προγράµµατος και περισσότερο στην παραγωγικότητα. Προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα, µπορούµε να δεχτούµε ότι οι συγκεκριµένες εργαλειοθήκες αποτελούν ένα SDK, κάτι σαν το Map Builder που έχουν αρκετά παιχνίδια στρατηγικής: Μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να προσοµοιώσει έναν άλλον εναέριο χώρο, να τον φτιάξει από την αρχή και να δουλέψει µε τον ίδιο τρόπο. Ο τρόπος λειτουργίας παραµένει ίδιος, αλλάζουν µόνο τα δεδοµένα. Εξαίρεση θα µπορούσε να αποτελέσει η περιοχή κοντά στους πόλους που είναι γνωστό ότι είναι δύσκολη από ναυτιλιακή σκοπιά, και στην οποία το πρόγραµµα δεν έχει δοκιµαστεί, και η συµπεριφορά του δε µπορεί να προβλεφθεί. ηµιουργία και διαχείριση σεναρίων Η δηµιουργία µιας καινούριας άσκησης ακολουθεί την ίδια ακριβώς τακτική µε την εργαλειοθήκη. Ο δηµιουργός του σεναρίου µπορεί να τοποθετήσει ένα αεροσκάφος σε ένα οποιοδήποτε σηµείο του εναερίου χώρου. Αφού επιλέξει το σχέδιο πτήσης και το χρόνο αναµονής του αεροσκάφους πριν εµφανιστεί στην οθόνη το σενάριο είναι έτοιµο προς αποθήκευση. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων, µαζί µε το όνοµα του σεναρίου. Το µόνο που µένει µετά είναι να επιλέξει την άσκηση σε λειτουργία προσοµοίωσης. Το πρόγραµµα από τη σκοπιά του προγραµµατιστή Για τη δηµιουργία αυτής της εργασίας επιλέχθηκε η γλώσσα προγραµµατισµού Java η οποία έχει τα πλεονεκτήµατα των έτοιµων βιβλιοθηκών γραφικού περιβάλλοντος Swing (JFC), ενσωµατωµένο σύστηµα χειρισµού νηµάτων, απλουστευµένη χρήση, ειδικά στο θέµα της διαχείρισης µνήµης και έτοιµες βιβλιοθήκες για τη δηµιουργία απλών δισδιάστατων γραφικών. Ένα από τα µειονεκτήµατά της είναι ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζεται τα γεγονότα, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι αρκετά δυσκίνητος. Στα αρνητικά µπορεί να προστεθεί και το γεγονός ότι είναι µια µνηµβόρος γλώσσα, κυρίως λόγω της εικονικής µηχανής. Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε το ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) Netbeans, στα θετικά του οποίου µπορούµε να αναγνωρίσουµε τις δυνατότητες αναδιαµόρφωσης του κώδικα (refactoring), καθώς και την επισήµανση λαθών κατά το χρόνο σύνταξης του κώδικα. Η εργασία είναι µια εξοµοίωση η οποία χειρίζεται γεωγραφικά δεδοµένα και έχει ένα προσαρµοσµένο γραφικό περιβάλλον. Ως τέτοια πρέπει να επιλύσει µία σειρά προβληµάτων, τα σηµαντικότερα εκ των οποίων είναι τα παρακάτω: Συγχρονισµός των αντικειµένων. Προβολή και χειρισµός γεωγραφικών δεδοµένων. ηµιουργία γραφικού περιβάλλοντος από το µηδέν. Συγχρονισµός των αντικειµένων Στην αρχή της δηµιουργίας του προγράµµατος αποφασίστηκε η προσέγγιση του προβλήµατος µε τον τρόπο που τον προσεγγίζει ο προγραµµατισµός παιχνιδιών. Τα νήµατα αποφεύγονται και όλες οι ενέργειες γίνονται σε ένα βρόγχο ο οποίος, µε µια τεχνική που θυµίζει round robin, δίνει σε κάθε ενδιαφερόµενη διεργασία ένα «κβάντο» χρόνου να εκτελέσει κοµµάτι της δουλειάς της. Η ταχύτητα εκτέλεσης αυτού του βρόγχου δίνει και το frame rate του παιχνιδιού. Ενώ αυτή η προσέγγιση αρχικά φαινόταν βολική, λόγω του ότι η εικόνα του ελεγκτή ανανεώνεται περίπου

6 κάθε 10 δευτερόλεπτα, τελικά εγκαταλείφθηκε, κυρίως λόγω της άσκοπης πολυπλοκότητας που εισήγαγε στο πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα, τα αεροσκάφη στην αρχή είχαν µια σχέση δούλου αφέντη µε την τάξη που τα φιλοξενούσε και κάθε φορά, το κάθε αεροσκάφος, περίµενε να πάρει εντολή από την εν λόγω τάξη για να ανανεώσει τα δεδοµένα του. Μετά που τα αεροσκάφη έγιναν αυτόνοµα νήµατα, το µόνο που έπρεπε να γίνει ήταν να τους δοθεί µήνυµα να ξεκινήσουν και την ανανέωση την έκανε το καθένα µόνο του. Η αλλαγή αυτή της προσέγγισης έκανε µεν τον κώδικα απλούστερο, έκανε όµως και το πρόγραµµα λιγότερο «πειθαρχηµένο». Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι τα νήµατα δεν ήταν πολύ αυστηρά στο χρόνο που θα έκαναν έναν πλήρη κύκλο (sleep-execute). Κατόπιν µετρήσεων αποδείχτηκε ότι αυτή η απόκλιση σε κάποια σηµεία ήταν µικρή και δε θα επηρέαζες την εξοµοίωση ενώ σε κάποια άλλα η απόκλιση έφτανε και το +5%. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης των εντολών και αφαιρείται από το χρόνο αδράνειας του νήµατος, πρακτική που απέφερε καρπούς, όχι όµως και απόλυτη ακρίβεια. Προβολή και χειρισµός γεωγραφικών δεδοµένων Το µεγαλύτερο πρόβληµα που προέκυψε στην αναπαράσταση των γεωγραφικών δεδοµένων ήταν η διαφορά στη φύση των συντεταγµένων. Η µεν οθόνη χρησιµοποιεί επίπεδες συντεταγµένες η δε γη σφαιρικές. Έπρεπε µε κάποιον τρόπο οι σφαιρικές συντεταγµένες να αναπαρασταθούν στο επίπεδο λαµβάνοντας υπ όψη τη µετέπειτα εξέλιξη µε δυνατότητες zooming και panning, παράµετροι που περιπλέκουν περισσότερο τα πράγµατα. Εξ αρχής απορρίφθηκε η προβολή του ελλαδικού χώρου σε ένα επίπεδο πλέγµα και αποδοχή του σφάλµατος απόστασης που θα προέκυπτε, για το λόγο του ότι θα έπρεπε να εφαρµοστούν πολύπλοκα µαθηµατικά και να υπολογιστεί το σφάλµα το οποίο θα έπρεπε να είναι σε αποδεκτά επίπεδα. Από τη στιγµή που τα δεδοµένα είναι διάσπαρτα στο χάρτη (σηµεία ναυτιλίας) η ακριβέστερη µέθοδος είναι ο υπολογισµός της απόστασης και διόπτευσης των σηµείων από κάποιο κεντρικό. Τα αποτελέσµατα της µεθόδου ταυτίστηκαν µε τα δεδοµένα των χαρτών και το σφάλµα βρέθηκε µικρότερο από 0,5%. Αναλογιζόµενοι ότι σε ένα zoom κανονικής λειτουργίας το ένα εικονοστοιχείο αναλογεί στο 1/6 του ναυτικού µιλίου, και ότι ο ελάχιστος οριζόντιος διαχωρισµός των αεροσκαφών είναι τα 10 ναυτικά µίλια, το σφάλµα είναι παραπάνω από ικανοποιητικό για τις ανάγκες του εξοµοιωτή. Όλα τα αντικείµενα τα οποία βρίσκονται πάνω στο χάρτη έχουν τις απόλυτες συντεταγµένες τους οι οποίες κάθε φορά που αλλάζουν, ξαναγίνεται υπολογισµός των σχετικών συντεταγµένων για προβολή στην οθόνη. ηµιουργία γραφικού περιβάλλοντος από το µηδέν Η Java, όπως και οι περισσότερες γλώσσες προγραµµατισµού που υποστηρίζουν ανάπτυξη GUI, παρέχουν ένα user interface το οποίο είναι πολύ κοντά σ αυτό των υπολογιστών. Αυτό είναι µεν βολικό για την πλειονότητα των εφαρµογών σε υπολογιστές, αλλά είναι ανεπαρκές για ένα πρόγραµµα που χρειάζεται το δικό του interface. Στην περίπτωση του πραγµατικού συστήµατος απουσιάζει τελείως η χαρακτηριστική µπλε λουρίδα µε τα κουµπιά ελαχιστοποίησης, µεγιστοποίησης και κλεισίµατος, γνωστή και ως διάκοσµος (decoration). Έτσι έπρεπε να αναπτυχθεί ένα user interface από την αρχή. Τα θεµελιώδη συστατικά για το νέο γραφικό περιβάλλον είναι τα JPanel και JLabel των βιβλιοθηκών του Swing. Με τη χρήση αυτών των συστατικών και µε τους κατάλληλους ακροατές γεγονότων κατασκευάστηκαν προσαρµοσµένα παράθυρα και κουµπιά. Η γενική ιδέα για κατά την κατασκευή του περιβάλλοντος κινείται γύρω από το σκεπτικό ότι κάθε οντότητα είναι ένα «κουτί» που µπορεί να περιέχει άλλες οντότητες, και τα υπόλοιπα είναι κείµενο. Έτσι για κουτί χρησιµοποιήθηκε το JPanel σε συνδυασµό µε ένα Border και για κείµενο το JLabel.

7 Ένα σηµείο στο οποίο πρέπει να σταθούµε είναι η δηµιουργία κουµπιών µε αυτό τον τρόπο (συνδυασµός JPanel και JLabel). Η Java παρέχει την τάξη JButton για τη δηµιουργία κουµπιών, αλλά η συγκεκριµένη τάξη δεν υποστηρίζει αναδίπλωση κειµένου στο κουµπί, κάτι που είναι απαραίτητο σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως η προσοµοίωση των κουµπιών ενός πληκτρολογίου. Επιπλέον η συγκεκριµένη τάξη ανήκει στην κατηγορία των βαρέων συστατικών (heavyweight components), µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται στην κατανάλωση µνήµης και γενικά στις επιδώσεις του προγράµµατος. Γι αυτό το σκοπό δηµιουργήθηκε µια τάξη η οποία επεκτείνει το JPanel και ανάλογα µε το πόσες γραµµές ζητά ο χρήστης προσθέτει τα αντίστοιχα JLabel. Επιπλέον η τάξη αυτή παρέχει την υποδοµή για τη δηµιουργία οµάδων κουµπιών ώστε να αποφεύγεται η διπλοεισαγωγή ενός κουµπιού ή στην περίπτωση ενός πληκτρολογίου να µπορούν να εισαχθούν δύο ίδια κουµπιά (πχ SHIFT ή ALT) µε την ίδια λειτουργικότητα και δυνατότητα προσδιορισµού της προέλευσή τους. Με παρόµοιο τρόπο δηµιουργούνται τα παράθυρα και γενικότερα οποιοδήποτε αντικείµενο του γραφικού περιβάλλοντος: τα ηλεκτρονικά stripάκια, οι ετικέτες των αεροσκαφών, το εικονικό πληκτρολόγιο, η Περιοχή Γενικής Πληροφόρησης και ό,τι άλλο σκεφτούµε. Ο µόνος περιορισµός είναι η φαντασία µας. Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα στον τοµέα των γραφικών το οποίο έπρεπε να λυθεί ήταν αυτό του τρεµοπαίγµατος της οθόνης, γνωστό ως flickering. Αυτό προκύπτει από τις συχνές κλήσεις της µεθόδου repaint() ενός Component. Γενικά στο παράθυρο του χρήστη υπάρχουν είτε συστατικά του Swing είτε σχήµατα που σχεδιάστηκαν µε το αντικείµενο Graphics2D ενός Component. Τα συστατικά του Swing φροντίζουν για τον επανασχεδιασµό της επιφάνειάς τους και έχουν από µόνα τους µηχανισµό οµαλής σχεδίασης χωρίς flickering. Για τα γραφικά όµως που σχεδιάζουµε µόνοι µας µε το Graphics2D πρέπει να αναλάβουµε εµείς τον οµαλό επανασχεδιασµό τους. Η προτεινόµενη λύση σ αυτό το πρόβληµα είναι το double buffering. Χρησιµοποιούµε ένα αντικείµενο τύπου Image στο οποίο γίνεται η οποιαδήποτε τροποποίηση και µετά όλο το Image προβάλλεται στην οθόνη. Πρακτικά αντί να λέµε στην οθόνη να σχεδιάζει τις δεκάδες γραµµές σε πραγµατικό χρόνο που είναι και αυτό που προκαλεί το πρόβληµα, της λέµε να σχεδιάσει µια και καλή µια εικόνα. Μελλοντικές εξελίξεις Μπορεί αυτή τη στιγµή το πρόγραµµα να είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά για προγράµµατα αυτού του είδους, πάντα υπάρχει µια καλή αφορµή για προσθήκες. Για αρχή να αναφέρουµε ότι το σοβαρό του µειονέκτηµα είναι η µονοχρηστικότητα. Επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να εκτελεί ένα σενάριο κάθε φορά. Αυτό για αρχή δεν είναι τόσο µεγάλο µειονέκτηµα, λόγω του ότι η υπάρχουσα λύση εξοµοίωσης λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο. Η καλύτερη λύση όµως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η πολλαπλή αλληλεπιδραστική εξοµοίωση. Το να µπορούν δηλαδή όλοι οι εκπαιδευόµενοι να τρέχουν ταυτόχρονα το ίδιο σενάριο και οι αποφάσεις που λαµβάνει ο ένας ελεγκτής να επηρεάζουν τους τοµείς των υπολοίπων. Αυτό θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε µια προσέγγιση client server: θα συνδέονται όλοι οι υπολογιστές που θα λειτουργούν ως εξοµοιωτές σε έναν υπολογιστή ο οποίος θα αναλαµβάνει το συγχρονισµό τους και την ανταλλαγή των δεδοµένων. Επιπλέον θα µπορούσε να προστεθεί η λειτουργία της επανάληψης πραγµατοποιηθέντων σεναρίων η οποία αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα στον τοµέα της εκπαίδευσης. Ως περαιτέρω εξέλιξη θα µπορούσε µε τη χρήση του κατάλληλου format δεδοµένων να επαναλαµβάνει τα δεδοµένα από πραγµατικά σενάρια εναέριας κυκλοφορίας. Θα µπορεί γενικά να λειτουργεί και ως ένα replay interface.

8 Στιγµιότυπα Εικόνα 1 Επεξήγηση της ετικέτας µιας επαφής RADAR, όπως απεικονίζεται στο πρόγραµµα. Εικόνα 2 Η φόρµα µετάδοσης των εντολών

9 Εικόνα 3 Η βασική οθόνη εργασίας µε το εικονικό πληκτρολόγιο. Εικόνα 4Η διαδικασία της εισαγωγής ενός νέου τοµέα.

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Τάξη: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2008 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον κ. Ι. Τάκο για την καθοδήγηση του σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e - University / Unistudent Το εργαλείο Unistudent έχει υλοποιηθεί για να διευκολύνει τους φοιτητές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Web Forms. Το Web Forms βρίσκεται στο µενού Οργάνωση λειτουργίας -> Βοηθητικές εργασίες -> Web Forms.

Web Forms. Το Web Forms βρίσκεται στο µενού Οργάνωση λειτουργίας -> Βοηθητικές εργασίες -> Web Forms. Web Forms Το module Web Forms του Atlantis δίνει την δυνατότητα σχεδιασµού εφαρµογών που µπορούν να λειτουργήσουν µέσω ενός web browser. Η επικοινωνία µε το Atlantis γίνεται µέσω του RWS (Roads Web Service).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ FTP ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FTP...3 ΒΗΜΑ 1 Ο ΕΠΙΛΟΓΗ FTP CLIENT...3 ΒΗΜΑ 2 ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FTP CLIENT...3 ΒΗΜΑ 3 ο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...8 ΑΠΟΡΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ...10 2 / 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FTP Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 H πρώτη επαφή με τα Windows 7 21 Απλές αλλαγές και ρυθμίσεις 26 Χειρισμός προγραμμάτων 31 Αναζήτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές: τείνουν να αντικαταστήσουν τους υπολογιστές και άλλες συσκευές. Τα δημοφιλέστερα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 18: Ραβδογράμματα Πληθυσμού

Σενάριο 18: Ραβδογράμματα Πληθυσμού Σενάριο 18: Ραβδογράμματα Πληθυσμού Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ραβδογράμματα Πληθυσμού Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro

Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro Η Γλώσσα Προγραμματισμού Logo Τι είναι Το MicroWorlds Pro είναι περιβάλλον γενικής χρήσης που καλλιεργεί σύνθετες δεξιότητες και μαθησιακές τάσεις και επιτρέπει τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού

Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού Οδηγός Εγκατάστασης Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα Γλώσσα / Γενική Αγωγή Τάξεις-Βαθμίδα Α-Γ Δημοτικού Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη Προβλήματα Όρασης Ανάδοχος: ΩMEGA TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 η Ενότητα Στην 4 η Ενότητα ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) έχουμε δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Tiles Editor. 'Εκδοση 7

Tiles Editor. 'Εκδοση 7 Tiles Editor 'Εκδοση 7 1992 Professional Tiles Editor Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καµµία µορφή και µε κανένα µέσο - γραφικό, ηλεκτρονικό,

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

AgentSheets: Εκπαιδευτικό Εργαλείο ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Σχολείο

AgentSheets: Εκπαιδευτικό Εργαλείο ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Σχολείο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade ii Copyright 2006 Vincent Geddes Copyright 2004, 2003 Sun Microsystems Copyright 2002, 2000 Michael Vance Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης & Ρυθµίσεων του προγράµµατος TacView για OpenFalcon 4.7 + Aegean4

Οδηγός Εγκατάστασης & Ρυθµίσεων του προγράµµατος TacView για OpenFalcon 4.7 + Aegean4 e-hellenic AirForce www.e-haf.org Οδηγός Εγκατάστασης & Ρυθµίσεων του προγράµµατος TacView για OpenFalcon 4.7 + Aegean4 tacview.strasoftware.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά 2 2. Τί είναι το TacView 2 3. TacView

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα